Medier i skolen. Medielæseplan. Mål, læseplan og idékatalog for undervisning i og med lyd, billede og film i hele folkeskoleforløbet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medier i skolen. Medielæseplan. Mål, læseplan og idékatalog for undervisning i og med lyd, billede og film i hele folkeskoleforløbet."

Transkript

1 Medier i skolen Medielæseplan Mål, læseplan og idékatalog for undervisning i og med lyd, billede og film i hele folkeskoleforløbet. Skolen og medier

2 Medielæseplan, baggrund og beskrivelse Bente Nykjær, Vodskov Skole Else Asp-Poulsen, Kærbyskolen Udgangspunkt Læseplanen tager sit udgangspunkt i Klare mål og Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder (CFK), hvor der bl.a. står i faget dansk: Andre udtryksformer "Undervisningen omfatter kundskaber om trykte og elektroniske medier, billedkunst, film og drama. Der arbejdes med mediernes sprog og æstetik. Eleverne udvikler færdigheder i at iagttage og anvende forskellige udtryksformer" Desuden øger folkeskolelovens tanker om tværfaglighed og projektarbejde behovet for at kunne håndtere mange udtryksformer. Der lægges op til, at mediearbejdet foregår procesorienteret lige som procesorienteret skrivning. Medie og samfund For børn og unge er medier en integreret del af fritiden. Hjemme har de ofte værelset fyldt op med både radio, båndoptager, cd, tv samt avanceret computerudstyr. Skolen kan give eleverne en mere bevidst og kritisk holdning til mediernes virkemidler og virkelighedsopfattelse ved at arbejde pædagogisk med lyd, billede og video. Forståelse for mediernes særlige funktion og organisation i samfundet vil styrkes gennem dette arbejde. Medieundervisningen Undervisningen skal være både om og med medier. Der skiftes mellem introducerende øvelser, egenproduktion og analyse af professionelle produktioner for derved at opnå forståelse og erkendelse for de tre medier. Eleverne skal lære teknikkerne, så derfor er øvelser vigtige men ikke tilstrækkelige. Det vil altid være indholdet i en fremlæggelse eller i projektopgaven, der er hovedsigtet. Endelig skal der også være en 2

3 oplevelsesmæssig og berigende del, hvor man nyder billedet, lyden, filmen for dens æstetiske dimension. Læseplanens principper Planen dækker de tre medier: stillbillede, lyd og video. Hvert medie behandles for sig, men visse faglige elementer er tværgående som f.eks. perspektiv. Progression indenfor hvert medie for sig og dækkende tekniske færdigheder såvel som indhold Læseplanen er delt op i 3 forløb: 0.-2.kl. / 3.-6.kl. /7.-9.kl. Medieundervisningen indgår allerede fra bh.kl. for at styrke integrationen i hele skoleforløbet KISS = Keep It Simple, Stupid! Ved at bruge så enkelt udstyr som muligt flyttes fokus fra teknikken til den pædagogiske proces. Målgruppe Læseplanen skal være et redskab for den enkelte lærer/klassens team i årsplanlægningen. Dansklæreren/teamleder er koordinator for medieundervisningen. Men det er hele teamets opgave at sørge for, at læseplanen bliver udført og koordineret med skolens IT-plan. P- fagslærerne kan i denne sammenhæng bruges til at undervise i delemner. Strategi Planen er lavet ud fra skolens tekniske muligheder, som de ser ud lige nu. Men brugen af planen vil ret hurtigt vise et behov for mere apparatur, hvilket må tænkes ind i budgetter. Der må forventes en større kursusaktivitet på PSC. Litteratur I hver læseplansafsnit er der henvist til tre hæfter fra vestegnens Pædagogiske Centraler: Et stille billede, Så du lyden ogtænk levende billeder Henrik Poulsen: Mediehåndbogen for folkeskolen. DF et netbaseret opslagsværk om medieundervisning og mediepædagogik. (gæst/mbc4321) 3

4 Stillbillede - læseplan At stille skarpt med øjnene er at se Hensigt Teknik Kursus kl. - lære eleverne at se et motiv og et indhold i et billede - bruge illustration - lade dem gøre praktiske erfaringer med et digitalt kamera - betjene en OHprojektor - betjene et digitalt kamera - betjeningsvejledning i OH-projektor - betjeningsvejledning i brug og omgang med digitalt kamera kl. - redigere det digitale billede på pc - billedmanipulation - illustration - kende fotografiske begreber som motiv, fokusering og belysning - kende virkemidler som billedudsnit, synsvinkel og perspektiv - bevidsthed om forholdet mellem billede og virkelighed kl. - give eleverne flere formidlingsmuligheder - forståelse for billedets rolle og funktion i samfundet - billedanalyse - import af billedfiler til pc - billedbehandling - lave diasserie - selvstændig apparaturbetjening - layout - PaintShopPro ( se skolens IT-plan) - Mediator - medi8tor 4

5 Stillbillede - undervisningsforslag At stille skarpt med øjnene er at se Sidehenvisningerne i idématerialet henviser til "Det stille billede", Vestegnens Pædagogiske Centraler. Materialet står på PSC, og kopiering er tilladt klasse - Illustrere hverdagen med billeder. Fx Morgensamling, frikvarter, musiktime osv. - Illustration til fortælling, vittighed, gåde o.l. ( side 9). - Fotoserie fra skolen. De bedste steder på skolen. De værste steder på skolen. - Illustration til faglige emner (Former og figurer) klasse - Klassens portrætsamling. Fx til hjemmesider. - Collage og manipulation med billeder (saks/lim og billedbehandlingsprogram). - Billedreportage om et emne. Fx kæledyr (side 24-25). Ill. digte, se - Fortælling med billede og lyd. - Billedanalyse, komposition, afsender, modtager og miljø (side 11-17). - Perspektiv og billedudsnit (side 20-21). - Lave tegneserie baseret på egen drejebog (side 21-23) klasse - Plancheudstilling, websites og layout (side 30-31) - Lave folder/plakat med billedet som det bærende element (side 32-36). - Din skole i billeder - billeder i din skole (side 45-52). - Analysearbejde med andres billeder ( side 53-57). - Lave reklamefotos. - Billedreportage fra fx et praktikophold. - Diasserie som illustration til yndlingsmusik. Anden litteratur Medieundervisning. DLH Medier. Hvordan og hvornår. ACU Fyn Billeder kan findes gratis til brug i skolen på Polfoto (Skoda) 5

6 Lyd - læseplan At finde en lyd er at stille skarpt med ørerne - man lærer at lytte Hensigt Teknik Kursus kl. - udvikle elevernes lyttesans - skelne lyde - genkende lyde - lade eleverne gøre praktiske erfaringer med lydoptagelser - simple funktioner som indsætte bånd, optage, afspille, pause og spole - betjeningsvejledning (interviewbåndoptager, alm. Båndoptager) kl. - redigere ved klip-ibåndoptageren - opnå god optageteknik - bruge lydeffekter og baggrundslyde - arbejde med interview - lave hørespil - lydperspektiv kl. - producere flere lydspor - opnå god kvalitet i lydoptagelse - lave større lydproduktion - analyse af radiooptagelser (forskellige programtyper og stationer) - betingelser for lydoptagelse, baggrundslyd - klip i båndoptageren - rollefordeling (fortæller, tekniker og producer) - mikrofonens placering - bruge løs mikrofon - minidisk - analog/ digital redigering - øvelse i klip-ibåndoptageren - trådløs mikrofon - mikrofonteknik - betjening og redigering - miksning af lyd - digital redigering - brugen af trådløs mikrofon Kursusbehov for elever og/eller for lærere aftales med PSC. 6

7 Lyd - undervisningsforslag At finde en lyd er at stille skarpt med ørerne - man lærer at lytte Sidehenvisningerne i idématerialet henviser til "Så du lyden?", Vestegnens Pædagogiske Centraler. Materialet står på PSC, og kopiering er tilladt klasse - Gætte lyde. En gruppe optager lyde, som resten af klassen skal gætte. - Optage og høre sin egen stemme. - Optage historie, fortælling, vittighed eller gåde. - Opfinde lyde. Hvordan lyder en heks/ en gal prinsesse/ en skovsnegl på pålægschokolade m.m klasse - Lave lydrejse fra skolegården, fra skolevejen (side 8) - Lydeffekter (side 15-18). Eleverne kunne opfinde andre lyde. - Forberede, optage og redigere interview (side 20-23) - Hørespil med dialog og lydeffekter. - Lytte til børneprogrammer i radioen, fx Søndagskvisten/Børneetteren. - Evt. besøge Nordjyllands Radio klasse - Hørespil med manuskript, drejebog, reallyd og lydeffekter (side 24-26) - Videreudvikle interviewteknik og research (side 20-23) - Lydanalyse (side 27-31) - Lave radioprogram, fx reklame eller reportage med real- og baggrundslyd (side 32-36) - Eventyrfortælling med flere roller og miksning (side 37-50) Anden litteratur - Avisen i undervisningen (interviewtips) Ole Christensen og Jens Chr. Jensen: Lyd i skolen,- en idémappe til læreren Malene Bendix: Billeder i øret. En lærebog om lydfortællinger. DF

8 Video - læseplan Levende billeder bevæger hjertet Hensigt Teknik Kursus kl. - se film kl. - lære at betjene videokamera og afspiller - gøre praktiske erfaringer med videokameraet - kombinere billede og lyd i manuskript og fortælleforløb - kendskab til billedmæssige virkemidler - analyse af forskellige filmgenrer - optageteknik - afspilning - redigering med klip-ikamera - lys- og lydteknik - digital redigering - betjeningskursus til kamera, stativ, lyd og lys - øvelse i klip-i-kamera - digital redigering f.eks. Legos Studie Action) kl. - udarbejde drejebog og storyboard - anvende videoindslag i multimedieproduktion - analyse af tv, video og film - planlægge og producere en videoproduktion med bevidst brug af lyd, lys, billedudsnit, klipning og perspektiv - lyssætning - ekstern mikrofon - mediator Kursusbehov for elever/lærere aftales med PSC. 8

9 Video - undervisningsforslag Levende billeder bevæger hjertet Sidehenvisningerne i idématerialet henviser til "Tænk levende billeder", Vestegnens Pædagogiske Centraler. Materialet står på PSC, og kopiering er tilladt klasse - Forslag til film i indskolingen er på vedlagt filmliste klasse - Illustrere en handling med levende billeder (side 6-9). - En historie med spændingskurver og point of no return (side 24-27). - Rollespil (Jeg er kejseren af Kina, og jeg ) Øvelse med bevægeligt kamera og efter "de 4 gyldne regler" ( side 46). - Enkle og korte øvelser i billedmæssige virkemidler (side 48-51). - Korte forløb i flere klip og flere vinkler (side 52-54). - Filmforslag vedlagt klasse - Analyse og produktion af reklame og musikvideo (side 72-73). - Lægge levende billeder til yndlingsmusik. - Lave skole-tv-avis - Forberede, optage og redigere interview (side 70-71) - Producere fiktionsfilm med synopsis, drejebog og storyboard (side 77-83). - Filmforslag vedlagt. Anden litteratur - Alment undervisnings- og baggrundsmateriale "Fat om film" findes på "Hensigten med materialet er at skærpe elevernes opmærksomhed for de film de ser i biografen, og ruste dem til selv at arbejde med levende billeder. Materialet er bygget op som en blanding mellem teori og praktiske opgaver, så det er nemt at gå til." Katja Eriksen og MarijkeVittrup: Blik for tv. Alinea Susanne Gjessing og Mogens Wolstrup: Blik for tv-reklame. Alinea Gamle klip kan findes i DR's jubilæumsarkiv 9

10 Filmliste - undervisningsforslag Disse film (dokumentar-, novelle- og spillefilm) er valgt som gode eksempler til filmundervisning. De kan alle lånes på PMC eller på skoler i Aalborg. Yderligere beskrivelser kan søges på Det Danske Filminstitut hvor der også er opgaveforslag, som kan kopieres. Findes også på PSC klasse min. doku. novel spil. Rokketanden 5 x Mindre end Anna 19 x Mortens badebold. (+ opgaver) 8 x Cykelhelten (+ opgaver) 15 x Fra morgen til aften (+ opgaver) 25 x Hør nu synger stjerne - fem musikvideoer for børn 21 Hænderne op 22 x Et øjeblik (+ opgaver) 5 x Susanne Sillemann 25 x klasse min. doku. novel spil. Pin up (+ opgaver) Klip, vinkler og perspektiv. 8 x Ska' vi være kærester? 11 x - kalder Katrine 19 x Billy i Bangkok 29 x Kys kys 11 x Nanook - Kuldens søn Fokus på klipning. 65 x Ogginoggen (+ opgaver) 43 x Dan (+ opgaver) 17 x 10

11 Filmliste - undervisningsforslag 5-7. klasse min. doku. novel spil. Ogginoggen (+ opgaver) 43 x Pin up (+ opgaver) Klip, vinkler og perspektiv. 8 x Buldermanden (+ opgaver) 18 x Den lille pige med skøjterne (+ opgaver) Klip, kamera,lyd. 32 x Fodbolddrengen (+ opgaver) Lydeffekter, musik, kamera 45 x Zoo (+ opgaver) Filmklipning. 11 x Første forestilling. 11 x klasse min. doku. novel spil. Vinden og floden (+ opgaver) Fortolkning med kamera,lyd 10 x I skyggen af solen (+ opgaver) Spændingskurve. 60 x Sort passager (+ opgaver) Klipning. 12 x Ellipse. (+ opgaver) Billeddigt 10 x Arcadia (+ opgaver) 12 x Life is a bitch 5 x To mænd og et skab. Billeder og musik. 15 x Eksamen. Lys, lyd og vinkler. 7 x Syv-et (+ opgaver) Filmsprog kontra handling. 26 x Davids bog (+ opgaver) Krimi, klip, spændingskurve. 52 x Bare løgn. Miljøskildring. 45 x Der kan også lånes mange film på Amtscentret for Undervisning. Til en del af filmene er der opgaver. De kan ses på Kjeld Mathiesen har udsendt liste over kort- og novellefilm februar Se Pædagogisk forum, DAKS. Filmene er opdelt efter klassetrin. På ACU kan der også lånes optagelser af udsendelser fra DR1, DR2 og TV2. 11

BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING 2. UDGAVE 2001

BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING 2. UDGAVE 2001 BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING 2. UDGAVE 2001 PÆDAGOGISK SERVICECENTER BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING Indholdsfortegnelse Forord til biblioteks-, medie- og IT-undervisning... 3 Hensigten

Læs mere

LÆRE plan. for IT-, medie og skolebiblioteksundervisning

LÆRE plan. for IT-, medie og skolebiblioteksundervisning LÆRE plan for IT-, medie og skolebiblioteksundervisning Læreplan for IT-, medie- og skolebibliotekskundskab Forord Denne læreplan er resultatet af udviklingsprojektet Fælles læseplan for IT-, medie- og

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

IT- og medieplan Gudumholm skole

IT- og medieplan Gudumholm skole Forord Eleverne skal ifølge skoleloven udvikle deres it- og mediekompetencer som en integreret del af undervisningen i alle fag og emner. Udviklingen på it- og medieområdet bevirker, at det er uhensigtsmæssigt

Læs mere

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning Læseplan Medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplan for medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser bruge it- og medieværktøjer i et procesorienteret arbejdsforløb med hjælp fra læreren bruge en logbog på en computer kende til at gemme

Læs mere

IT- og mediekompetencer i. folkeskolen. Læseplan for Sorgenfriskolen

IT- og mediekompetencer i. folkeskolen. Læseplan for Sorgenfriskolen IT- og mediekompetencer i folkeskolen Læseplan for Sorgenfriskolen Indhold Forord 3 Digital dannelse 3 Sorgenfriskolens princip for elevernes brug af de nye massemedier 4 1. del: Digitale færdigheder 6

Læs mere

ASYLBARN et temamateriale om to animationsfilm OM UNDERVISNINGSMATERIALET. Af Susanne Gjessing

ASYLBARN et temamateriale om to animationsfilm OM UNDERVISNINGSMATERIALET. Af Susanne Gjessing ASYLBARN et temamateriale om to animationsfilm Af Susanne Gjessing OM UNDERVISNINGSMATERIALET Dette undervisningsmateriale er målrettet indskolingen fra børnehaveklassen til 2. klasse, men kan også anvendes

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION. Uden for undervisningssituationen kan du som lærer

PRAKTISK INFORMATION. Uden for undervisningssituationen kan du som lærer PRAKTISK INFORMATION LÆRERENS ROLLE I DANSEFORLØBET Vi har gennem mange projektforløb med dans i skoler samlet en liste over ting, som vi mener, I som lærere kan bidrage med for, at projektet skal blive

Læs mere

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen Læseplan for faget dansk Indledning Faget dansk er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 9. klasse. Undervisningen

Læs mere

Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole

Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole Th. langs skole fraviger folkeskolens vejledning i forhold til de praktisk-musiske fag. Obligatorisk ordning for 3.-, 4.- og 5. klasse Fagene der indgår i ordningen

Læs mere

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner 3. kl. supplerende årsplaner 2009-2010 engelsk billedkunst natur og teknik Sarah Pilkington sarahpilki@gmail.com tlf: 3514 6246 Supplerende årsplan i engelsk 3. kl. 2009-2010 Mål Undervisningstilgang Formålet

Læs mere

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Underviser: Susan Højgaard Jensen Årsplanen er planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for danskfaget herunder trinmål http://www.faellesmaal.uvm.dk/ og fagets

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Stian Holes Garmanns hemmelighed

Stian Holes Garmanns hemmelighed Opgave- og aktivitetsbog til Stian Holes Garmanns hemmelighed Udarbejdet af Morten Torndahl ~ 1 ~ Indholdsfortegnelse Indledning 3 Garmanns hemmelighed 3 Trinmål 4 Bogens opbygning 5 Differentiering 5

Læs mere

Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse)

Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse) Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse) Kl. trin + ansvarlig Målbeskrivelse Færdigheder O. klasse Bh. Klasselederen IT- vejlederen inddrages to gange årligt. Eleverne skal opnå

Læs mere

Hvem er Jensens Kurser?

Hvem er Jensens Kurser? KURSUSKATALOG Hvem er Jensens Kurser? Jensens Kurser har igennem 25 år undervist og rådgivet indenfor IT, grafisk design, Office pakken, web- og mobile løsninger. Mange offentlige og private virksomheder

Læs mere

Læseplan for børnehaveklassen

Læseplan for børnehaveklassen Læseplan for børnehaveklassen Indhold Indledning 3 Trinforløb for børnehaveklassen 4 Sprog 4 Matematisk opmærksomhed 6 Naturfaglige fænomener 8 Kreative og musiske udtryksformer 9 Krop og Bevægelse 10

Læs mere

OREGON FILMKONKURRENCE lærervejledning

OREGON FILMKONKURRENCE lærervejledning OREGON FILMKONKURRENCE lærervejledning Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2013 Indhold PÆDAGOGIK Målsætning med FilmlinjenTEMA 3 Formål med OREGON Filmkonkurrence 3 Tilmeld filmen til Oregon Filmkonkurrence

Læs mere

Ishøj Kulturpakke 2014-2015

Ishøj Kulturpakke 2014-2015 SKOLER Ishøj Kulturpakke 2014-2015 Ishøj Kommune 1 Ishøj Kulturpakke Børn og unges møde med kultur og kreativitet inspirerer og stimulerer deres forestillingsevne, fantasi og lyst til at lære, skabe og

Læs mere

Mediehandleplaner 2015

Mediehandleplaner 2015 Mediehandleplaner 2015 for Øster Åby Friskole revideret 1. juni 2015 Note: Handleplanen tages jævnligt op til fornyet revision IT-undervisning Bh.kl. - 2. Kl. Hensigt Mål Indhold Ansvarlig med undervisningen

Læs mere

SPOR LÆRERVEJLEDNING MENNESKELIGE SPOR FØLELSESMÆSSIGE SPOR KRIMINELLE SPOR DYRESPOR BIOLOGISKE SPOR INTELIGENTE SPOR KRYDSE SPOR

SPOR LÆRERVEJLEDNING MENNESKELIGE SPOR FØLELSESMÆSSIGE SPOR KRIMINELLE SPOR DYRESPOR BIOLOGISKE SPOR INTELIGENTE SPOR KRYDSE SPOR MENNESKELIGE SPOR DYRESPOR 2015 FØLELSESMÆSSIGE SPOR KRIMINELLE SPOR BIOLOGISKE SPOR INTELIGENTE SPOR KRYDSE SPOR DIGITALE SPOR JAGTSPOR ÅRETS TEMA SPOR USYNLIGE SPOR SPORLØS HISTORISKE SPOR FØLGE SPOR

Læs mere

Inspirations- og forberedelsesguide til stopmotion-animation

Inspirations- og forberedelsesguide til stopmotion-animation Indholdsfortegnelse Introduktion 2 Stopmotion-teknikken 2 Forskellige typer stopmotion-animation 3 IT-krav 5 Softwareprogrammer 6 Forberedelse til workshoppen 6 Hvad sker der på workshopdagen 10 Efter

Læs mere

Udtryksformer forord

Udtryksformer forord Udtryksformer forord Udtryksformer er mange ting. Når man har noget på hjerte, som man ønsker at formidle, er det vigtigt at vælge den rigtige form at udtrykke sig på. Vigtigst er det dog at understrege,

Læs mere

Filmarbejde i skolen - fra kamera til tablet og nye arbejdsformer?

Filmarbejde i skolen - fra kamera til tablet og nye arbejdsformer? Filmarbejde i skolen - fra kamera til tablet og nye arbejdsformer? Ole Christensen, lektor, Professionshøjskolen UCC Thilde Emilie Møller, Ph.d. stipendiat, Afdelingen for film og medievidenskab, Københavns

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

Formål for faget. Signalement af faget

Formål for faget. Signalement af faget Formål for faget Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen i forskellige personlige, kulturelle,

Læs mere

Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder:

Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder: Baggrund for Junior PC-kørekort. Opgaven omkring Junior PC-kørekortet er konkretiseret i følgende tekst: Den overordnede opgave er at udvikle et IT-bevis rettet til eleverne i folkeskolen, der kan bidrage

Læs mere