Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2013."

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen htx Kommunikation/ITA Anna Fenger-Grøn Hold 3.Q Oversigt over gennemførte og kommende undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 App-opgave Brochureopgave Magasinproduktion Film: At vælge profession The Arnolds (Film-award-show) Afsluttende projekt Eksamensportfolio Side 1 af 9

2 Titel 1 App-opgave Tværfaglig opgave (komm.it/programmering) om læringsapplikationer. Eleverne udvikler en læringsapplikation i GameMaker. Rapport med fokus på målgruppe, forundersøgelse, litteratursøgning, kvalitative og kvantitative metoder, usability. Mundtlig fremlæggelse og opponentgrupper brugervenlighed og funktionalitet storyboards og flowcharts i forhold til design og planlægning af kommunikationsprodukter. Forundersøgelse målgruppeanalyse, herunder forskellige målgruppers kultur, medieforbrug og situation informationssøgning, research og kildekritik. Produktion - forskellige distributionssystemer Metoder kvantitative og kvalitative analysemetoder It - it-værktøjer til fremstilling og programmering af interaktive systemer. August sept. Faglige mål formidle og dokumentere såvel produktionen som de tekniske og kommunikationsmæssige overvejelser i arbejdsprocessen planlægge og styre kommunikationsprocesser, herunder forvaltning af ressourcer og styring af kvalitet. anvende udvalgte metoder til vurdering af kommunikationsprodukter og kommunikationsprocesser og give forslag til optimering af produkt og proces. Væsentligste arbejdsformer Primært projektarbejde/anvendelse af fagprogrammer (GameMaker), men også feltarbejde, klasseundervisning, skriftligt arbejde. Side 2 af 9

3 Titel 2 Brochureopgave I forbindelse med studieturen til Madrid udarbejder eleverne et program for turen. Eleverne arbejder med layout, journalistisk og bruger nyhedstrekanten, nyhedskriterier og evt. fortællende journalistisk eller andre litterære virkemidler. Forundersøgelse: informationssøgning, research og kildekritik Produktion fremstilling og bearbejdning af informationer fra forskellige kilder til brug i kommunikation i gennem trykte medier Udtryksformer forskellige journalistiske og fortælletekniske modeller i forbindelse med fremstillingen af kommunikationsprodukter. Litteratur: Peder Meyhoff: Kommunikation/ITC kap. 8 samt div. hjemmesider om Madrid September Fagligt mål: gennemføre produktion af kommunikationsprodukter Væsentligste arbejdsformer Individuelt arbejde og gruppearbejde Side 3 af 9

4 Titel 3 Magasinopgave På baggrund af en case omkring Højskoleforeningens rejsekurser 2012, laver eleverne et magasin, som oplyser seniorer om rejsemålet Madrid. Eleverne vælger selv, om de fokuserer på et særligt kvarter i Madrid eller om magasinet er temabåret med informationer om økonomi, kunst, arkitektur eller historie. Opgaven er lavet i samarbejde med studieområdet samt en studietur til Madrid. Magasinet skal indeholde artikler eller interviews, som eleverne selv har fremstillet, f.eks. med Madrid- eller Spanien-kendere/eksperter, og der skal være billeder. Alle artikler og billeder skal have et centralt omdrejningspunkt, dvs. en rød tråd, men der skal være forskellige vinkler på magasinets historier. Eleverne har skrevet minimum fire artikler pr. gruppe, og artiklerne har alle relation til de steder, som eleverne har besøgt på studieturen. Litteratur: Sørensen, Flemming: Kunsten at lave blade : Hvad enhver redaktør bør vide om design, journalistik og kunsten at fange læserne, Forlaget Ajour, 2.udg., 1.oplag / 10, s Olsson, Henning og Henrik Poulsen: Ryd forsiden! - Om Nyhedsformidling, 2. udgave, Dansklærerforeningen, 2004, s ) Koch, Christian og Birthe Tandrup: Skriv i alle genrer, afsnittet Formidlende genrer, s , Gyldendal, 1.oplag, Karsten Fledelius: Billedmanipulation. Artikel fra bladet Ekko Bangsholm: Det kommunikerende menneske; Mediernes rolle i samfundet (s.49-61) og Journalistik (s ) Meyhoff: Kommunikation/ITC: kap. 8; skriftlig fremstilling Diverse papir- og netaviser samt hjemmesider om nyhedsformidling i forlængelse af med den enkelte elevs emne. Design grafisk formsprog og farvelære, til såvel papir som digital kommunikation, og betydningen heraf for en kommunikations gennemførelse, herunder forskellige principper og teorier for designs virkning og funktion billeder og deres formsprog i forhold til såvel levende billeder som stillbilleder skitser i forhold til design og planlægning af kommunikationsprodukter. Forundersøgelse målgruppeanalyse, herunder forskellige målgruppers kultur, medieforbrug og situation informationssøgning, research og kildekritik, herunder etik, ophavsret og anden relevant lovgivning. Produktion fremstilling og bearbejdning af informationer, billeder o.l. til brug i kommunikation til såvel papir som digitale medier Side 4 af 9

5 Udtryksformer forskellige journalistiske og fortælletekniske modeller i forbindelse med fremstillingen af kommunikationsprodukter. Supplerende stof: I samarbejde med eleverne udvælges et område inden for journalistikken, som perspektiveres i forhold til nyhedernes rolle i samfundet - herunder fx politik, historie, økonomi og demokrati som styrende faktorer i en avisproduktion September-oktober Væsentligste arbejdsformer Faglige mål: anvende forskellige metoder og modeller til analyse og vurdering af behov og budskab i en kommunikationsopgave analysere markedsforhold og den politiske, kulturelle og samfundsmæssige kontekst, kommunikationsproduktet indgår i gøre rede for juridiske og etiske aspekter i kommunikationsprocesser og demonstrere kendskab til problemstillinger omkring ophavsret og personfølsomme informationer gennemføre forundersøgelser, herunder målgruppeanalyse, og udarbejde en kommunikationsplan udvikle kommunikationsstrategier med vægt på budskab, medier og udtryksmidler vælge medie for formidling af kommunikation og gennemføre de praktiske kommunikationsprocesser gennemføre produktion af kommunikationsprodukter kunne generalisere erfaring med henblik på at forbedre egen praksis formidle og dokumentere såvel produktionen som de tekniske og kommunikationsmæssige overvejelser i arbejdsprocessen. Ekskursion, klasseundervisning, projektarbejde, klassediskussion, elevfremlæggelser, synopsis Side 5 af 9

6 Titel 4 Film om at vælge profession Eleverne producerer en film om at vælge profession. Som appetitvækker deltager eleverne i en workshop på IT-Universitetet med fokus på idegenerering og målgrupper. Dele af undervisningen foregår i forbindelse med elevernes so2-uge. I projektperioden arbejder eleverne med billedbeskæring, komposition, optageteknik, klipning, manuskript, drejebog og tilrettelæggelse, dramaturgi, aktantmodel og tekst til skærmbårne medier. Der vil være særlig fokus på forundersøgelse/målgruppeanalyse. Litteratur: Frederiksen, Kristian: Alene med et kamera Levende billeder grundbog i mediefag 6 uger a ca. 6 gange 45 minutter Væsentligste arbejdsformer - billeder og deres formsprog i forhold til levende billeder - Forundersøgelse: målgruppeanalyse, herunder forskellige målgruppers kultur, medieforbrug og situation - Forskellige afsenderes formål med at starte en kommunikation - Informationssøgning, research og kildekritik, herunder etik, ophavsret og anden relevant lovgivning. Ekskursion, klasseundervisning, projektarbejde, klassediskussion, elevfremlæggelse og feltarbejde Side 6 af 9

7 Titel 5 The Arnolds Eleverne forberedte og gennemførte som klasse et galla-film-award-show for skolens elever og lærere. Eleverne bruger en uge på at forberede og gennemføre showet og en uge på at efterbehandle projektet og skrive rapport. Der bliver dels skrevet manuskripter til aftenens værter, lavet budget, koordineret aftaler med skolens ledelse, IT-afdeling, festudvalg og musikhold, produceret plakater samt film til at præsentere div. vinder-kategorier og film som medvirker i showet. På dagen står klassen for det praktiske arbejde med at opstille scene, rulle den røde løber ud, servere drinks, præsentere film osv. I den efterfølgende uge er der fokus på evaluering; mundtligt som skriftligt. Eventguiden: Fra ideudvikling over kommunikation og produktion til evaluering 14 dage. Elevtid. Væsentligste arbejdsformer Produktion, økonomi, evaluering, skitser, forundersøgelse, efterbearbejdning. Eventmaking/projektarbejde, skriftligt arbejde Side 7 af 9

8 Titel 6 Afsluttende projekt Større projektarbejde, hvor eleverne producerer et eller flere medieprodukter alene eller i gruppe samt en følgerapport. Det kan enten være et medieprodukt, som er en del af kampagne, et journalistisk indslag eller et kunstnerisk produkt. Eleverne bestemmer selv målgruppe og produkt, ligesom der også er frit slag m.h.t. de computerprogrammer, produktet udformes i. Eleverne vælger mellem følgende titler: 1. Løs en kommunikationsopgave. Vælg mellem en virksomhed, butik, forening eller offentlig institution 2. Vejledning/instruktion. Lav en instruktion til et stykke teknik, en aktivitet eller løs et problem ved hjælp af IT 3. Markedsføring. Producer markedsføringsmateriale for en virksomhed og tag stilling til økonomien bag markedsføringen. Forundersøgelse målgruppeanalyse, herunder forskellige målgruppers kultur, medieforbrug og situation informationssøgning, research og kildekritik, herunder etik, ophavsret og anden relevant lovgivning. Udtryksformer forskellige journalistiske og fortælletekniske modeller i forbindelse med fremstillingen af kommunikationsprodukter. kvantitative og kvalitative analysemetoder Supplerende stof: Eleven demonstrer et bredt kendskab til hovedparten af bekendtgørelsens kerneområder og udvælger enkelte områder, som han/hun ønsker at gå i dybden med bl.a. ved hjælp af supplerende stof. Litteraturen findes i samarbejde med eleven og afspejler den enkeltes emnevalg. Marts-april. Elevtid Væsentligste arbejdsformer Faglige mål: eleven kan gøre rede for forskellige typer af kommunikation (eksempelvis information, reklame og agitation) og kan genkende og anvende disse i kommunikationsopgaver. anvende systematiske søgestrategier ved informationssøgninger og vurdere informationer kritisk i forhold til anvendelsen. gennemføre forundersøgelser, herunder målgruppeanalyse, og udarbejde en kommunikationsplan. vælge medie for formidling af kommunikation og gennemføre de praktiske kommunikationsprocesser. kunne generalisere erfaring med henblik på at forbedre egen praksis. Projektarbejde, anvendelse af fagprogrammer, skriftligt arbejde, feltarbejde. Side 8 af 9

9 Titel 7 Eksamensportfolio Gennemgang af læreplanen og brainstormning i forhold til opgaver, som kunne egne sig til eksamensportfolioen. Individuelt arbejde med eksamensportfolio; evt. i Dreamweaver maj Væsentligste arbejdsformer Hele læreplanen Individuelt arbejde; parøvelser, læreroplæg Side 9 af 9

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Termin August 2011 juni 2012 Institution Uddannelsescentret Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Kommunikation/It A Astrid Schack Olldag Hold 209

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Grundforløb 2013 til studieretningsforløb 2014 Institution EUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Kommunikation/it C Jeppe Moritz Led Htx 2013-2014, 1. E Oversigt

Læs mere

Undervisningsplan. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution.

Undervisningsplan. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution. Undervisningsplan Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution Rybners Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Kommunikation/it C Jeppe Moritz Led Htx 2014-2015, 1. E Oversigt over

Læs mere

Alle SR-fag: "Oplev SR 1:1" fælles oplæg til elever 3

Alle SR-fag: Oplev SR 1:1 fælles oplæg til elever 3 1 Indhold: Alle SR-fag: "Oplev SR 1:1" fælles oplæg til elever 3 Alle SR-fag: "World Watch": Undervisningsplan for Matematik/informationsteknologi 12 Oplæg til elever for Teknologi/Design 16 Oplæg for

Læs mere

PRØVEN I TEORETISK PÆDAGOGIKUM. mandag den 13. maj til tirsdag 21. maj 2013

PRØVEN I TEORETISK PÆDAGOGIKUM. mandag den 13. maj til tirsdag 21. maj 2013 PRØVEN I TEORETISK PÆDAGOGIKUM mandag den 13. maj til tirsdag 21. maj 2013 Ved opgaveperiodens udløb afleveres opgavebesvarelsen i tre eksemplarer på ansættelsesskolen. På baggrund af ministeriets udmelding

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2012/2015 Institution HTX Vibenhus Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science på Hotel og Restaurantskolen,

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSE I VISUEL JOURNALISTIK

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSE I VISUEL JOURNALISTIK STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSE I VISUEL JOURNALISTIK SEPTEMBER 2013 REVIDERET AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 4 4. UDDANNELSENS

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-Juni 2013 Institution HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kommunikation og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 HTX Vibenhus HTX Teknisk Gymnasium

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-august 2011 Institution Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012

Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Teknologi A Arne Lund Mogensen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere

Virksomhedsplan - 2013

Virksomhedsplan - 2013 Produktionsskolen Medieskolen Lyngby Virksomhedsplan - 2013 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Organisation

Læs mere

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Læreroplæg Skrivning Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Dansk 10 timer Se tv-programmet

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Studieordning for Multimediedesigner

Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademi Sjælland 46H Køge Handelsskole August 2009 Forord Denne studieordning for Multimediedesignereuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Campus Køge Campus Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2012 Multimediedesigneruddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

Virksomhedsplan - 2015

Virksomhedsplan - 2015 Produktionsskolen Medieskolen Lyngby Virksomhedsplan - 2015 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Organisation

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

Virksomhedsplan - 2014

Virksomhedsplan - 2014 Produktionsskolen Medieskolen Lyngby Virksomhedsplan - 2014 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Organisation

Læs mere

Design C - Hf Undervisningsvejledning Oktober 2007

Design C - Hf Undervisningsvejledning Oktober 2007 Design C - Hf Undervisningsvejledning Oktober 2007 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik

STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 3 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav...

Læs mere