Vejledning grundlæggende it

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning grundlæggende it"

Transkript

1 Vejledning grundlæggende it almen voksenuddannelse 2. udgave juli 2012

2 Grundlæggende it 2 Indhold 1. Identitet og formål Identitet Formål Faglige mål og fagligt indhold... 6 Grundlæggende it, basis... 6 Grundlæggende it, niveau G Tilrettelæggelse Grundlæggende it, basis Didaktiske principper Arbejdsformer Grundlæggende it, niveau G Didaktiske principper Arbejdsformer Bæredygtig udvikling Evaluering Grundlæggende it, basis Løbende evaluering Faglig dokumentation Grundlæggende it, niveau G Løbende evaluering Prøve Eksempel på skema til synopsis - grundlæggende it, niveau G Eksempel på synopsis grundlæggende it, niveau G Bedømmelseskriterier Paradigmatiske eksempler Søg og du skal finde Basis Nyheder hjemmefra Finde og opstille mindre tekst Arbejde med regneark Sende og modtage mail Evaluering af mail Videre med mail Niveau G Hvad er informationsteknologi (eksempel på faglig læsning) Roskildefestivalen Niveau G Det koster på CO 2 -regnskabet at Google Turen går til Ærø Finde og opstille en mellemstor tekst Billedbehandling Niveau G Brug af elektroniske sticky notes til idéudvikling Opstille privat budget Finde og opstille større tekst Styr din computer... 45

3 Grundlæggende it 3 Vejledning til grundlæggende it Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb. Vejledningen er et af ministeriets bidrag til faglig og pædagogisk fornyelse. Det er derfor hensigten, at den ændres forholdsvis hyppigt i takt med den faglige og den pædagogiske udvikling. Eventuelle ændringer i vejledningen vil blive foretaget pr. 1. juli. Citater fra læreplanen er anført i kursiv. Vejledningen indeholder eksempler på, hvad der kan arbejdes med i undervisningen, og hvordan arbejdet kan tilrettelægges. Det er vigtigt at understrege, at der kun er tale om påbud, når det eksplicit fremgår det være sig i form af citater fra læreplanen, anført i kursiv, eller i form af formuleringer med skal og bør.

4 Grundlæggende it 4 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Videnssamfundet bygger på informationsteknologi. Såvel fra uddannelses -, arbejds- som privatsfæren stilles der krav om aktiv anvendelse af it. De nødvendige it -kvalifikationer er en forudsætning for at kunne deltage aktivt i et demokratisk samfund i stadig udvikling, derfor er det af afgørende betydning, at borgerne behersker grundlæggende it. En voksende del af kommunikationen foregår med anvendelse af it, ligesom stadigt flere informationskilder udelukkende foreligger elektronisk. I faget grundlæggede it arbejdes der inden for forskellige områder med løsning af en række konkrete problemstillinger, der viser fordele ved benyttelse af it. 1.1 Identitet Faget tager afsæt i de informationsteknologiske aspekter, der vedrører uddannelse, arbe j- de og fritid. Videnssamfundet er baseret på anvendelse af moderne informationsteknol o- gi. Søgning, lagring og videregivelse af information foregår næsten udelukkende e lektronisk. Udveksling af viden foregår i dag på mange niveauer med brug af it. Det må forventes, at uden beherskelse af de basale færdigheder i anvendelse af it, vil flere og flere ting i både uddannelse, arbejde og fritid blive vanskeliggjort, eller måske helt umuliggjort. En aktiv medleven og deltagelse i det danske demokrati kræver kendskab til og praktisk anvendelse af it. Faget grundlæggende it omhandler derfor praktisk anvendelse af it i både uddannelse, arbejde og fritid. Det er forventeligt, at mange kan se store fordele ved at beherske anvendelse af it og de r- for vil have stor motivation for at tilegne sig viden om dette. Det skal bemærkes, at kravene til anvendelse af it kontinuerligt vil ændre sig og samt i- digt være forskellige fra person til person. I undervisningssituationen vil der derfor være behov for en vis grad af individualisering. Faget grundlæggende it skal give mulighed for, at den enkelte kursist kan lære netop det, han/hun har behov for. Faget skal tilbyde at give kursisterne netop de færdigheder, som de enkelte kursister efterspørger. Da kravene til anvendelse af it ændres fortløbende, må faget give kursisterne muligheder for at udvikle deres kompetencer kontinuerligt og samtidigt give den enkelte kursist m u- lighed for at vælge og gennemføre et personligt valg af indhold.

5 Grundlæggende it Formål Formålet med undervisningen er, at kursisten oplever computeren som et nyttigt og a n- vendeligt medie og arbejdsredskab. Kursisten skal tilegne sig færdigheder i at anvende it som personligt redskab til videre uddannelse og til løsning af opgaver i arbejds- og privatliv. Faget skal i høj grad bidrage til det overordnede formål for Almen Voksenuddannelsen: Stk. 2. Almen voksenuddannelse skal styrke kursisternes faglige indsigt, viden og ko m- petencer samt deres kritiske sans. Gennem uddannelsen skal kursisterne tilegne sig mundtlige og skriftlige udtryksmåder, der sætter dem i stand til at kommunikere nuanc e- ret og målrettet. Kursisterne skal tillige lære at anvende forskellige arbejdsformer, og deres kreative og innovative evner skal udvikles. Grundlæggende it skal specielt styrke kursisternes generelle og personlige itkompetencer. Formålet er, at kursisterne lærer at anvende it som et praktisk redskab til løsning af ko n- krete opgaver. Undervisningen skal bidrage til, at kursisterne ser muligheder for anve n- delse af computeren som et medie, arbejds- og kommunikationsredskab. Computeren skal blive et værktøj, kursisten kan anvende både i sin uddannelse og sit arbejds - og fritidsliv. I uddannelsen vil det være oplagt, at kursisten lærer at bruge computeren som et redskab til udfærdigelse af skriftlige opgaver, rapporter, informationssøgning, kommunikation og lignende. Formålet er endvidere, at kursisten udvikler sine kompetencer til at anvende computeren til hensigtsmæssig informationssøgning, vurdering af fundne data samt e lektronisk udveksling af viden. Gennem undervisningen bør kursisten opnå indsigt i, hvorledes information, som i st i- gende grad kun foreligger elektronisk, kan findes med computeren. Faget må bibringe kursisten viden om, hvorledes udvalgt information kan la gres og videregives elektronisk til andre. Kursisternes behov for anvendelse af computeren i både arbejds - og fritidslivet vil være meget individuelle. Undervisningen må tage højde for dette og derfor være forholdsvis individualiseret og tilpasset de enkelte kursisters ønsker.

6 Grundlæggende it 6 2. Faglige mål og fagligt indhold Grundlæggende it, basis 2.1 Faglige mål Målet er, at kursisten på hensigtsmæssig måde kan: a) starte og afslutte et arbejde ved en computer Med dette mål understreges det, at grundlæggende it på basisniveau sigter mod kursister, der ingen eller næsten ingen it-kompetencer har. I faget tages det alvorligt, at der stadig er borgere, der ikke kan håndtere en computer selv på et meget basalt niveau. Grundlæggende it, basis er et af de steder, hvor der tilbydes undervisning i den fjerde kulturteknik på et absolut begyndertrin. Hvad er det mest grundlæggende og nødvendige for at kunne bruge computeren? Det må være at kunne tænde for den og at kunne aktivere det program, der skal bruges til løsning af en given opgave. Som afslutning på arbejdet skal kursisten også kunne lukke pr o- grammet og slukke computeren korrekt. Selvom sådanne procedurer kan virke banale for den øvede bruger, er det vigtigt for n y- begynderen, at der gives gode forklaringer på, hvordan tingene hænger sammen. Kursisten øver at starte en computer og i at starte et program på computeren. Måske er det en ny og fremmed ting, at man skal tænde og vente på, at computeren selv gør sig klar til brug. Hvornår kan man gå videre? Under opstarten kommer måske nogle beskeder, som man skal vænnes til ikke at gå så meget op i. Måske kommer der auto -beskeder fra internettet om mulighed for diverse opdateringer eller om utilstrækkelig virussikring. Visse beskeder svarer man ofte blot OK til, andre svarer man naturligt Annuller til. Det kan give væsentlige frustrationer, hvis man er indstillet på at læse, tænke over og tage stilling til enhver af disse auto-beskeder fra internettet. Midt i et arbejde fortælles det måske på skærmen, at computeren om et øjeblik vil lukke ned og genstarte. At afslutte et program og at lukke for computeren kræver også for nogle kursister en vis øvelse. Først afsluttes programmet. Måske medfører det et spørgsmål om at gemme ændringer, som man skal tage stilling til. Når alle p rogrammer er afsluttet, lukkes computeren, hvilket ikke betyder, at computeren slukkes på on/off knappen. Der skal således normalt ikke slukkes på tænd-knappen, efter styresystemet er lukket ned. Uerfarne co m- puterbrugere undrer sig ofte over, at computeren derved genstarter. 2.1 Faglige mål b) håndtere forskelligartede programmer med pegeredskab og tastatur 2.2 Kernestof a) anvendelse af pegeredskab og tastatur i forskellige programmer

7 Grundlæggende it 7 Det er naturligvis ikke tilstrækkeligt at kunne starte og afslutte et program. Selve programmet og programmets muligheder skal også kunne anvendes på fornuftig vis. Dette vil i meget vid udstrækning ske ved anvendelse af pegeredskaber og tastaturet. Kursisterne skal lære pegeredskabets muligheder og begrænsninger at kende. H vis de fx aldrig har håndteret en mus, skal musens funktioner forklares og efterfølgende trænes. Specielt ældre kursister skal bruge en del tid og resurser, før der opnås fortrolighed med redskabet. Tastaturets opbygning præsenteres for kursisterne, og hvor det falder naturligt, forklares de forskellige specialtasters funktioner. Det er værd at hæfte sig ved, at pegeredskab og tastatur skal anvendes i forskellige pr o- grammer. Selve det at arbejde med forskellige programmer er en del af kernestoffet. Det kan være i arbejdet med browseren, men også andre programmer som fx lommeregneren, Paint, Minestryger osv. Det vil ofte være en god idé at øve samarbejdet mellem pegeredskab og tastatur, fx Ctrl på tastaturet kombineret med et museklik. Tastekombinationerne Ctrl + c, Ctrl + x og Ctrl + v er oplagte som demonstration af dette. 2.1 Faglige mål c) gemme og hente filer på relevante lagringsmedier 2.2 Kernestof b) enkel filhåndtering i forbindelse med lagring At gemme på og hente fra et elektronisk lager trænes. Hvor gemmer man? Hvilke muligheder har man for at vælge lagringssted? Hvad vælger man som filnavn, når man ge m- mer? Hvordan indtænker man data-sikkerhed? Hvad sker der, hvis strømmen falder ud? Skal man gemme samme ting flere steder? Forskellige lagermedier bør omtales. Der vil typisk være en væsentlig forskel, om kurs i- sten arbejder på skolens computer tilsluttet en server, hvor kursisten via indlogning på computeren kan have tildelt sit eget lagringssted på serveren, og hvor det vil være direkte uhensigtsmæssigt at gemme på computerens egen harddisk, eller om kursisten arbejder ved sin egen private computer, hvor det er helt naturligt at gemme på computerens egen harddisk. Hvornår kan man med fordel gemme i den foreslåede mappe Dokumenter, og hvor ligger den? Hvornår bør man undlade at gemme i mappen Dokumenter? Hvilke muligheder er der for at gemme på flytbare lager-medier? Kan man bringe lagrede filer med sig hjem? Hvordan bærer man sig ad, hvis man ikke kan finde den fil, man ved, man har gemt? Kursisten vil have glæde af kendskab til standardmapperne fx Dokumenter, Billeder og Musik.

8 Grundlæggende it 8 Om arbejdet med filhåndtering skal foregå direkte i mapperne eller i programmerne, må bero på en konkret faglig vurdering. 2.1 Faglige mål d) anvende grundlæggende funktioner i et browserprogram til at finde informationer på baggrund af adresse, link og simpel søgning. 2.2 Kernestof c) arbejde med internettet Internettet rummer et utal af muligheder for at finde ønskede informationer, for at ko m- me i kontakt med andre, for at interagere med det offentlige og private, for at bestille og købe tjenesteydelser og varer osv. For at kunne fungere som netborger, må kursisten nødvendigvis være i stand til at hån d- tere basale funktioner ved hjælp af et browserprogram. På basisniveauet lægges der vægt på, at kursisten som minimum er i stand til at finde i n- formationer. Relevante hjemmesider kan nås ved indtastning af allerede kendte adresser eller ved at gætte på en mulig adresse det er fx et godt gæt, at DSB har adressen En hjemmeside kan naturligvis også nås ved benyttelse af hyperlink og ved at foretage en søgning. Disse muligheder præsenteres for kursisterne. Kursisten skal gerne opnå fortr o- lighed med, i hvilke situationer de forskellige muligheder anvendes. 2.1 Faglige mål e) anvende internettet til elektronisk kommunikation 2.2 Kernestof d) Elektronisk kommunikation Dette stofområde er også kernestof på niveau G. På basis indledes arbejdet med at kursisten opretter en mailadresse og bliver fortrolig med at modtage, sende og slette mail. Mapperne Indbakke, Udbakke, Sendt post og Slettet post behandles. 2.3 Supplerende stof Det supplerende stof kan bl.a. være indtastning af begrænsede datamængder og enkel redigering For at nå de faglige mål er det ikke tilstrækkeligt at arbejde med kernestoffet. Der skal suppleres med andet. Indtastning af begrænsede datamængder og enkel redigering vil naturligt kunne foregå ved hjælp af et tekstbehandlingsprogram eller et regneark. Læg mærke til ordet beg rænsede uddannelsestiden lægger ikke op til, at der anvendes meget tid på selve indtastningen. Tilsvarende vil tiden sikkert heller ikke tillade omfattende redigering. Kun de mest almindelige og basale redigeringer vil være realistiske.

9 Grundlæggende it 9 Ud over ovennævnte muligheder vil nettet også kunne bruges i arbejdet med indtastning af data i forbindelse med formularer og blanketter. løsning af konkrete opgaver, der perspektiverer og uddyber dele af kernestoffet. Løsning af konkrete og relevante opgaver er vigtig ikke blot i forhold til de faglige mål men også i forhold til formålet. Kursisten skal opleve computeren som et nyttigt og a n- vendeligt medie. Kun fantasien sætter grænser for hvilke opgaver fra hverdagen, der med fordel kan løses ved hjælp af computeren. Et enkelt eksempel kunne være køb af varige forbrugsgoder. Findes der oplysninger og test på nettet om den ønskede vare? Kan produktet købes på nettet? Hvor handler man til den bedste pris? Er alle internetbutikker lige gode? Hvis købet skal finansieres af et lån, kan dette så også klares over nettet? Grundlæggende it, niveau G 2. Faglige mål og fagligt indhold 2.1 Faglige mål Målet er, at kursisten på hensigtsmæssig måde kan: a) anvende et browserprogram til at finde informationer på baggrund af adresse, link og kvalificeret søgning 2.2 Kernestof I undervisningen indgår: a) arbejde med internettet Arbejdet med at finde relevante informationer på internettet fortsætter på niveau G. Som på basisniveauet skal kursisten finde hjemmesider ved hjælp af allerede kendte adresser eller adresser, der nemt kan gættes. Tilsvarende skal kursisten kunne benytte sig af h y- perlink i forskellige udformninger. Nyt på niveau G er det, at der skal arbejdes med kvalificeret søgning. Kursisten skal ke n- de til forskellen på robotsøgemaskiner og indekserede søgesider. I forbindelse med kvalificeret søgning skal kursisten kende til udelukkelse af søgeord, sætningssøgning, begrænsning af søgningen til et bestemt websted, fravælgelse af et b e- stemt websted og udvælgelse af sider på et bestemt sprog. 2.1 Faglige mål b) vurdere troværdigheden af og viderebehandle fundne informationer I forbindelse med informationssøgning på nettet skal kursisten være klar over, at ikke al information er objektiv og med en høj troværdighed.

10 Grundlæggende it 10 Et eksempel. Hvis en kursist ønsker at købe et digitalkamera, kan der findes mange o p- lysninger om forskellige kameraer på nettet. Er oplysningerne fundet på producentens hjemmeside, er de måske meget reklamepræget. I forskellige diskussionsfora vil almind e- lige forbrugere gerne dele deres erfaringer med andre. Forskellige fotomagasiner foret a- ger mange test af kameraer. Disse oplysninger kan enten hentes gratis på nettet eller erhverves mod betaling. Tilsvarende vil forbrugerorganisationer med jævne mellemrum også teste forskellige digitalkameraer. I denne store mængde af informationer skal kurs i- sten kunne vurdere graden af troværdighed. De fundne informationer skal til en vis grad kunne viderebehandles. Kursisten skal fx kunne udskrive en hjemmeside eller dele af en hjemmeside. Oplysningerne kan også gemmes enten som et link eller som en egentlig fil. Endelig vil der også være mulighed for at hente informationer ind i fx et tekstbehandlingsprogram eller regneark med henblik på en viderebehandling. 2.1 Faglige mål c) anvende internettet til elektronisk kommunikation 2.2 Kernestof b) elektronisk kommunikation Kursisten skal være i stand til at bruge såvel grundlæggende som mere avancerede funktioner i et mailprogram. Kursisten bør allerede kunne modtage, sende og slette elektronisk post. Der arbejdes derfra videre med vedhæftede filer og indsættelse af hyperlink. Det vil være en god idé at arbejde med oprettelse og benyttelse af kontaktpersoner og grupper. Elektronisk kommunikation kan foregå på flere måder end lige et egentligt mailsystem. Kommunikationen kan også foregå ved hjælp af et konferencesystem, en kombination af disse to eller som chat. I skrivende stund er forskellige sites til at kommunikere med familie, venner og bekendte meget populære. Dette vil naturligt kunne udnyttes i undervisningen. Kommunikation kan også foregå direkte på nettet. Eksempler på dette kan findes i fo r- bindelse med kontakt til det offentlige fx via 2.1 Faglige mål d) organisere og strukturere data 2.2 Kernestof c) filhåndtering Filhåndtering er allerede introduceret på basisniveauet. Her arbejdes videre med organ i- seringen af filer i en fornuftig mappestruktur.

11 Grundlæggende it 11 Det vil være en god idé at arbejde med forskellige filtyper. Kursisten vil have glæde af kendskab til standardmapperne fx Dokumenter, Billeder og Musik og de forskell i- ge filtyper, der placeres i de respektive mapper. Mapperne forsynes evt. med underma p- per, og filer flyttes og kopieres mellem forskellige mapper og undermapper. 2.1 Faglige mål e) anvende it til løsning af konkrete opgaver i forbindelse med uddannelse, privat - eller arbejdsliv 2.2 Kernestof d) løsning af konkrete opgaver med udgangspunkt i kursistens ønsker En stor del af uddannelsestiden afsættes til kursisternes arbejde med løsning af konk rete opgaver, de selv har været med til at vælge. Rigtig mange af de kursister, der frekventerer grundlæggende it, vil komme med et ønske om at kunne løse helt konkrete opgaver. Det kan fx være at kommunikere med børn eller børnebørn, at kunne håndtere billeder fra et digitalkamera på en hensigtsmæssig måde, at kunne opstille et budget og bruge netbank til at foretage bankforretninger, a n- vende skattemappen osv. Grundlæggende it, niveau G sætter fokus på løsning af individuelle og personlige pr o- blemstillinger. 2.1 Faglige mål f) præsentere it-baserede løsninger af konkrete opgaver 2.2 Kernestof e) præsentation af opgaveløsning Præsentationen af løsningerne af de konkrete opgaver har et dobbeltsigte. Kursisterne får et bredere kendskab til mulighederne for anvendelse af it ved at se andres fremlæggelser og får samtidig mulighed for selv at præsentere den opgaveløsning, der skal danne u d- gangspunkt for den afsluttende prøve. Præsentationen kan organiseres på forskellige måder. Der kan være tale om par eller mindre grupper, der fremlægger resultatet af arbejdet for hinanden, der kan være tale om fremlæggelse i plenum eller en organisering mellem disse yderpunkter. Præsentationen skal ikke nødvendigvis foregå ved hjælp af et egentligt præsentationspr o- gram, men vil oftest med fordel kunne laves med de programmer, der er valgt til løsning af den valgte opgave. 2.3 Supplerende stof Som supplerende stof kan bl.a. indgå håndtering af tekst Arbejdet med dele af det supplerende stof skal være med til at sikre opfyldelse af alle fagets mål.

12 Grundlæggende it 12 Et af de faglige mål er, at kursisten kan anvende it til løsning af konkrete opgaver i fo r- bindelse med uddannelse, privat- eller arbejdsliv. Stort set alle har på et eller andet tidspunkt brug for i private eller arbejdsmæssi ge sammenhænge at kunne skrive fx et brev. Alle, der skal videre i uddannelsessystemet, får på et eller andet tidspunkt brug for at kunne klare opsætningen af en større tekst. Der kan med fordel arbejdes med automatiserede rutiner til håndtering af en større tekst, brug af illustrationer, tekstens udseende under hensyntagen til indhold og læsbarhed, principper for tekstens opstilling og fremtoning, bogstav-, afsnits- og sideformater, fremstilling af indholdsfortegnelse, brug af fodnoter osv. arbejde med publikationer Publikationer skal forstås meget bredt. En del kursister vil gerne kunne lave en flot in d- bydelse, et smukt sangblad, en lille plakat, en løbeseddel osv. I arbejdet med dette supplerende stofområde vil kursisten få lejlighed til at planlægg e, udarbejde og efterfølgende vurdere en given publikation. Der arbejdes med valg af skrif t- type og grafiske virkemidler. Publikationens læselighed indgår som et centralt element. billedbehandling Mange kursister vil have et ønske om at kunne håndtere billeder fra et digitalkamera eller en scanner. Der vil dels være tale om selve filhåndteringen, altså at hente billederne fra kam eraet ind i computeren og få dem placeret på et hensigtsmæssigt sted, hvorfra de kan hentes igen, men også om at foretage forbedringer af billederne. Der vil kunne arbejdes med lys og skygge, farvemætning, opretning af skæv horisont, fjernelse af farvestik, fjernelse af røde øjne, fjernelse af uheldige elementer i billedet, ændring af billedstørrelse, beskæring af billedet, billedmanipulation osv. arbejde med lyd Arbejdet med lyd kan indbefatte en del forskellige ting. Der er store muligheder for at afspille lydfiler direkte fra internettet, lydfiler kan kopieres, konverteres og afspilles på forskellige medier, radioudsendelser kan podcastes osv. Den ihærdige kursist kan foretage enkle redigeringer af lydfiler i simple lydredig e- ringsprogrammer. bearbejdning af talmateriale Regnearket er nyttigt både i privat- og arbejdslivet og i høj grad også i forbindelse med videre uddannelse. Regnearkets opbygning og styrker/svagheder læres gennem arbejdet med løsningen af opgaver af talmæssig karakter. Regnearkets styrke som simulering s-

13 Grundlæggende it 13 værktøj demonstreres fx i forbindelse med budgetlægning. Regnearkets muligheder for at automatisere regneoperationer eksemplificeres. Endelig vil kursisten sikkert have glæde af at kunne illustrere talmateriale ved hjælp af grafer og diagrammer. arbejde med interne og eksterne kartoteker Samling af data i et kartotekssystem kan foretages i forskellige programtyper. Tekstbehandlingsprogrammer og regneark kan i et vist omfang bruges til enkel håndtering af ka r- toteker. Kursister, der har ønske om at benytte funktioner, som disse to programtyper i k- ke tilbyder, kan introduceres til de grundlæggende princi pper og muligheder i et databaseprogram. Foruden de interne kartoteker kan der også arbejdes med de store informationssamlinger, der findes på nettet fx Krak, BilBasen, De Gule Sider, Boligsiden. håndtering af styresystem For at få indflydelse på opsætningen af en computer, skal kursisten fx kunne ændre opsætninger i: programmerne (standardskrifttype og -størrelse, første bogstav i sætninger med stort) Kontrolpanel (installere en ny skrifttype, ændre valutaformat, ændre indstillinger for mus) Startmenuen (oprette genvej på skrivebordet) Proceslinjen (skjule proceslinjen automatisk) Skrivebordet udseende (indsætte et personligt billede som baggrund eller lave en lysavis til pauseskærmen).

14 Grundlæggende it Tilrettelæggelse Grundlæggende it, basis 3.1. Didaktiske principper Faget retter sig mod kursisten, som har ingen eller kun ganske få erfaringer i brug af computer, og som ønsker at lære grundlæggende anvendelse af computeren med tilhøre n- de udstyr. Der arbejdes grundigt med tastatur og pegeredskaber, så kursist en bliver fortrolig med disse som styringsredskaber af diverse programmer. Flere forskellige programmer præsenteres for kursisten, så denne oplever ensartetheden i styring af disse. I undervisningen anvendes de relevante termer og begreber for faget. Arbej dsrutiner, termer og begreber forklares enkelt uden detaljeret og maskinteknisk uddybning. Det er vigtigt, at basiskursisten bliver præsenteret for tingene i et moderat tempo, så den nye viden og de nye færdigheder kan nå at blive akkumuleret. Fagets niveau betyder, at det giver alle mulighed for at få en indføring i elementære og grundlæggende begreber og færdigheder. Kursister kommer eksempelvis helt uden foru d- sætninger eller med ganske specifikke erfaringer på enkelt -områder men uden den bredere erfaring. Der er tale om at opbygge vaner i anvendelse af tastatur og mus eller anden pege - og styreenhed. En kursist kan fx fra arbejde ved kasselinjen i et supermarked eller ved arbejde med bi l- letsalg have god rutine i specifik styring af specielt indrettet edb -programmel. Denne kursist har måske slet ikke vanen med og forståelsen af at arbejde under et styresystem med forskellige standardprogrammer. Kursisterne må forventes at komme med forskellig baggrund. I begyndelsen af forløbet kan der sidde kursister, der ikke er vant til at benytte en computermus. At forstå, hvad det kan betyde, kan man danne sig et indtryk af, hvis man vender en traditionel mus om, så museknapperne ikke vender væk fra en selv, men ind imod en selv. Der er således by t- tet om på højre/venstre og på op/ned. Ligeledes er der byttet om på højre og venstre musetast. Prøv det, og du vil få et indtryk af, hvordan det kan være for en person, der ikke har vanen med styring og valg med musen. Man kan også prøve at lægge den forkerte hånd på musen. Hvis man som højrehåndet prøver at styre musen med venstre hånd, får man også et indtryk af den (for nogen) besværlige tankeproces, der skal til for at håndt e- re musen. Der kan komme kursister, der er vant til at arbejde med mus, men som for første gang sidder med en museplade, en TouchPad, eller det omvendte forhold, kursisten er noge n- lunde vant til en bærbar computer og er ikke fortrolig med en traditionel mus.

15 Grundlæggende it Arbejdsformer Undervisningen tilrettelægges, så der introducerende tilbydes forskellige og håndgribelige træningssituationer. Herefter kan der tages udgangspunkt i kursistens udtrykte ønsker. Dette kan kræve introducerende samtale med holdet og med den enkelte kursist om, hvad denne mener at kunne på forhånd og ikke mindst mener ikke at kunne. S elv på det introducerende plan må det forekomme unaturligt, om alle kursister har brug for at arbejde med samme ting. Det må anses for væsentligt, at det roligt fremadskridende tempo ikke styres af de dygtigste på holdet. Har en kursist valgt basisniveau, må det respekteres, og læreren må lægge op til, at kursisten har god tid til at træne i et trygt miljø. Mange edb-programmer er bygget op på omtrent samme måde: Der kan foretages valg ud fra menuer/faneblade, hvor hver menu/hvert faneblad gemmer en række valgmuligheder. Der peges og klikkes med musen. Som alternativ til menuvalg forefindes ofte trykknapper med ikoner, som man ved at pege på får en forklarende label hæftet ved. Der peges og klikkes med m u- sen. Ofte forekommer disse valgmuligheder som dobbelttilbud. Man kan anvende det ene eller det andet lige godt. Valg med musen foregår typisk med et enkelt klik på venstre musetast. I visse tilfælde aktiveres et valg ved et dobbeltklik med venstre musetast, mens der i mange tilfælde blot er brug for et enkeltklik. Det er ikke altid klart på forhånd, hvornår der er brug for enkelt-, og hvornår der er brug for et dobbeltklik. Det kan afhænge af den individuelle opsætning af program og styresystem. En klog supporter forklarede engang: Prøv med ét klik. Virker det ikke, så prøv med et dobbeltklik. Der kan foretages valg specifikke steder på skærmen ved at pege med musen på stedet og udføre et klik med højre musetast. Herved fremkommer en lokal menu. Lokal, fordi valgmulighederne er afhængige af, hvor spidsen af musepilen pegede, da højre-klikket blev udført. Mangel på præcision kan give uventede og irrelevante valgmuligheder. A r- bejdet med at pege med musen kan altså kræve en vis præcision. Der kan i visse situationer og i visse programmer desuden foret ages valg uden anvendelse af musen ved hjælp af tastekombinationer på tastaturet. Typiske eksempler herpå er funktionerne: Kopier, som udføres med Ctrl + c, Klip, som udføres med Ctrl + x, Indsæt, som udføres med Ctrl + v og Fortryd, som udføres med Ctrl + z. For nogle mennesker er det helt naturligt at anvende disse tastekombinationer, mens det for andre forekommer ukendt, unødvendigt og besværligt. Disse måder at foretage valg på kan trænes i forskellige programmer, så kursisten får et indtryk af generelle ting med styring af forskellige programmer.

16 Grundlæggende it 16 Ikke alle edb-programmer har disse alternative muligheder. Der kan med fordel vises programmer, der ikke nødvendigvis følger denne generelle opbygning. Grundlæggende it, niveau G 3.1. Didaktiske principper Faget retter sig mod kursisten, som har nogen erfaring i brug af computer, og som ø n- sker at arbejde med it til løsning af konkrete opgaver. Der arbejdes med forskellige programmer, så kursisten opnår en vis rutine i brug af di s- se. Kursisten skal ligeledes blive bevidst om, at forskellige programmer har forskellige anvendelsesområder, men samtidig en vis ensartethed i brugerflade. Faget skal bibringe kursisten forståelsen af, at nye programmer, nye programversioner og nye anvendelsesområder er medvirkende til, at it til stadighed udvikles. I arbejdet med løsningen af kursistens konkrete opgaver sættes fokus på kursistens pe r- sonlige ønsker og behov. Arbejdet med disse individuelle opgaver vil kræve forskellige programmer. Derfor kan et bestemt program ikke være det centrale i undervisningen, derimod er de konkrete individuelle opgaver igangsættende og bestemmende for arbejdet og for valg af programmer. Fagets niveau betyder, at kursisten må forventes at have basisforudsætningerne i orden. Der er tale om at opbygge og udbygge vaner med at arbejde med forskellige programmer og programtyper og med at gemme og være helt bevidst om, hvor man gemmer, og hvo r- dan man igen finder det gemte. Det kan opfattes problematisk, at nogle kursister mener at kunne en masse edb de er måske daglige brugere af kommunikation som fx Facebook på nettet, de er måske daglige brugere af diverse spil på nettet. Men når det kommer til at kunne arbejde systematisk med et program på computeren, bliver de mere overfladiske og måske ligefrem t ilfældigt famlende eller søgende. Fx mener mange unge kursister nok at kunne arbejde med teks t- behandling, men kan, når det kommer til stykket, ikke opstille en tekst med illustrationer, fodnoter, sidehoved/-fod, sidenummerering, indholdsfortegnelse osv. Derfor anses det for væsentligt, at undervisningen tager udgangspunkt i, hvad kursisten kan, og hvad kursisten ønsker at lære i anvendelsen af edb. Ud over kernestoffet må lær e- ren efter samtale med kursisten prøve at finde materiale og opgaver, der kan hjæl pe kursisten videre. Kursistens eget selvstændige arbejde må sættes som det væsentlige, såvel i undervisni n- gen som i den afsluttende prøve. Læreren er i høj grad konsulent, vejleder og katalysator for kursisten. Der er i faget et kernestof, der består af arbejde med internettet, elektronisk kommunikation, filhåndtering og det at kunne præsentere eget arbejde for andre den sidste del ikke

17 Grundlæggende it 17 blot med tanke på prøven i faget, men også med tanke på kursistens øvrige uddannelse, privat- eller arbejdsliv. Faget indeholder også supplerende stof. Det kan være håndtering af større tekstmængder, arbejde med publikationer, billedbehandling, arbejde med lyd, bearbejdning af talmater i- ale samt arbejde med kartoteker, interne såvel som eksterne. Undervisningen tager udgangspunkt i kursistens hverdag inden for samfundets forøgede anvendelse af it. Der kan arbejdes grundigt med forståelsen af, at informationer, skemaer til udfyldelse og kommunikation mere og mere foregår via en computer på internettet. Dette gælder ogs å i stigende grad inden for det offentlige. Det er i arbejdet på internettet vigtigt at forholde sig kildekritisk. Er der tale om: officielle offentlige informationer, debatter, informationer (priser, varefakta, sammenlignende tests, anmeldelser mm.) fra p rivate firmaer eller personer, personlige meninger, debatter? bestilling af varer fra det offentlige/fra private firmaer? reklame, propaganda, tests eller diskussion? seriøse eller useriøse steder på nettet? halv- eller helkriminelle steder på nettet? chat (kan man vide, hvem der står bag)? Der kan debatteres etik på nettet og lovgivning for, hvad man må, og hvad man ikke må, samt det faktum at den enkelte brugers adfærd på nettet kan spores. Hvornår har man som bruger af internettet foretaget en bestilling eller en betaling (afgivelse af bankkont o- nummer, kortnummer, cpr-nummer)? Hvornår har man blot kigget, orienteret sig og søgt informationer? Det er af gode grunde ikke ligegyldigt, om handlingen bliver fulgt op med et træk på bankkontoen Arbejdsformer Undervisningen tilrettelægges, så arbejdet er kursistens eget. Det må forekomme unatu r- ligt, om alle kursister i hele undervisningsforløbet arbejder med samme ting. Naturligvis kan et gruppearbejde mellem kursister, der udtrykker samme ønsker t il indholdet af undervisningen, være aktuelt måske ligefrem en fordel. Der kan naturligt være grundlæggende ting, læreren giver en samlet indføring i og unde r- visning af, men hovedparten af undervisningen må tage udgangspunkt i den enkelte ku r- sist, hvor læreren fortrinsvis har konsulentens rolle. Kursistens rolle bliver herved sel v- stændiggjort, og kursisten bør opleve (fordelen i) at være ansvarlig for sin egen aktivitet. Det er ved kursistens eget praktiske arbejde ved computeren, at indlæringen foregår.

18 Grundlæggende it 18 I visse arbejdsområder vil det være en fordel, at flere kursister samarbejder, mens andre områder mere er kursistens eget selvstændige arbejde. Det er kursistens eget selvstændige arbejde, der fører frem mod avu prøven i grundlæggende it på niveau G, idet kursisten fra undervisningsforløbet udvælger (med lærerens godkendelse) hvilke områder, der skal fremlægges til forklaring og demonstration ved prøven. Kursistarbejde, der er udsprunget af et gruppearbejde, kan udmærket vælges og fremlægges til den individuelle prøve. Bæredygtig udvikling Bæredygtighed omhandler miljømæssige, sociale og økonomiske perspektiver. Øget vækst i købekraft og materiel forbrug kan føre til nedslidning af vores naturgrundlag. Dette problem kan ikke løses af politikere og myndigheder alene. Vi må som individ være med til at søge en løsning. Det betyder, at også undervisningen på almen voksenuddannelse må være med at udvikle de kundskaber, færdigheder, værdier og perspektiver, der skal til, for at bæredygtige liv s- former fremmes. Undervisningen må derfor medvirke til, at kursisterne tilegner sig de nødvendige kun d- skaber for at kunne forholde sig etisk og ansvarligt over for naturen og se konsekvenser af egne handlinger. I faget grundlæggende it må undervisningen bevidstgøre kursisterne om, at både produktion og brug af it-udstyr kræver brug af energi og naturens ressourcer. For at faget kan løfte sin del af opgaven omkring bæredygtighed, er det derfor nødve n- digt, at der indgår elementer af denne karakter i undervisningen. Det kan bl.a. s ke ved at indtænke følgende i undervisningen: oplysning om, hvorledes strømforbruget for de enkelte it-apparater kan undersøges oplysning om strømbesparende foranstaltninger (stand-by/sluk, strømskinne mm) anvende tekster om bæredygtighed besøge hjemmesider, der omhandler bæredyghed og miljøbevidsthed besøge hjemmesider, hvor strøm- og resourceforbrug kan opleves interaktivt vær omhyggelig med udskrifter. Tillad ikke unødvendige udskrifter. Anvend Vis udskift, hvor det ikke er påkrævet at se teksten på papir. Udskriv kun på print e- ren, når der virkelig er brug for det oplysning om blæk- og tonerbesparelse ved at anvende Kladdeudskrift

19 Grundlæggende it Evaluering Grundlæggende it, basis 4.1 Løbende evaluering Læreren og kursisten evaluerer løbende undervisningens form og indhold samt lærepr o- cessen og de faglige fremskridt i forhold til de faglige mål, der er præciseret for kurs i- sten. Evalueringen kan være skriftlig, mundtlig eller elektronisk. Der er mange gode grunde til at evaluere undervisningen, fx fordi læreren har brug for informationer om læreprocessen, så undervisningens praksis kan justeres. Der skal og så evalueres, for at kursisten får synliggjort opnåede fremskridt. Men kursistens uhensigtsmæssige tænkning kommer også for dagen ved evalueringen og kan dermed lettere æ n- dres. Der kan være en tilbøjelighed til at tro, at evaluering tager tid fra undervisningen, men det er værd at huske på, at evaluering også er undervisning. Endda meget betydningsfuld undervisning hvor både læreren og kursisten får vigtige informationer, som kan have stor betydning for den fortsatte undervisning. Den daglige undervisning kan give værdifuld viden om kursisternes måde at tænke e db på, men der bør også finde en mere formel evaluering sted. Til det har man brug for en række konkrete værktøjer. Der er flere forskellige muligheder; men det er vigtigt, at den enkelte lærer vælger et værktøj, som vedkommende føler, virker godt. Det er heller ikke sjældent, at et værktøj, som virkede på et hold, slet ikke virker på et andet hold. Evaluering skal være en naturlig og integreret del af den daglige undervisning. De faglige mål er centrale i den løbende evaluering, derfor er det vigtigt, at kursisten kender målene, så han kan være med til at vurdere, om målene nås. Den evaluering, der skal foretages, skal naturligvis tage udgangspunkt i de faglige mål, derfor skal målene udtrykkes på en så konkret måde, at kursisten forstår målene og dermed ved, hvad der skal evalueres. Dette kan opnås ved, at kursisterne inden arbejdet med et fagligt område får udleveret mål i øjenhøjde. Denne målbeskrivelse gennemgås med kursisterne. Målene tages frem ved passende lejligheder for at holde øje med progressionen. Endelig er disse mål også udgangspunktet for den evaluering, der vælges som afslutning på forløbet.

20 Grundlæggende it 20 Eksempel på mål i øjenhøjde Grundlæggende it, basis Mål Du skal kunne starte og slukke computeren Du skal kunne starte og afslutte et program Du skal kunne bruge tastaturet til at indtaste data Du skal kunne bruge pegeredskabet/musen til at udføre en handling Du skal kunne gemme et dokument Du skal kunne hente et dokument Du skal kunne finde fx DSBs hjemmeside Du skal kunne finde svar på spørgsmål vha. en søgemaskine (evt. Google) fx Hvornår fik kvinderne valgret i DK? Det kan jeg nu 4.2 Faglig dokumentation På baggrund af lærerfremstillede spørgsmål søger kursisten informationer på interne t- tet. Svarene sendes i en til læreren. Opgaveløsningen skal dokumentere, at kursisten kan starte og afslutte et arbejde ved en computer, anvende pegeredskab og tastatur i et browserprogram og finde informationer på baggrund af adresse, link og simpel søgning samt sende . Faglig dokumentation i form af lokalt stillede, mundtlige, skriftlige eller elektroniske opgaver kan give grundlag for en evaluerende, fremadrettet samtale mellem kursist og lærer. Spørgsmålene kan passende sendes pr. til kursisten, som får et vist tidsrum til at besvare dem. På baggrund af besvarelsen evaluerer læreren og giver respons til den enkelte kursist.

21 Grundlæggende it 21 Eksempel på faglig dokumentation A Besvar nedenstående spørgsmål vha. en søgemaskine på internettet og send dine svar i en mail: 1. Hvornår er Pave Benedikt 16. født? 2. Hvilket år havde Kunsten at græde i kor filmpremiere? 3. På hvilken ø sad Nelson Mandela i fængsel? 4. Hvem er forfatter til Verden ifølge Garp? 5. Hvad kaldes en søpapegøje også? 6. Hvilken familie tilhører guleroden? 7. Hvor mange unger pr. kuld får bysvalen? 8. Hvilket pseudonym (dæknavn/kunstnernavn) skrev Karen Blixen under? 9. Hvad hedder valutaen i Sydafrika? 10. Hvad betyder Cæsars citat: jacta est alea? 11. Hvilke farver består primærfarver af? 12. Hvad hed Elvis Presleys ejendom i Memphis? 13. Hvem var Pythagoras? 14. Hvad er det latinske navn for hugorm? 15. Hvad hed DRs julekalender i 1981? 16. Hvilket dyr minder en mårhund om? 17. Hvad hed Astrid Lindgrens sidste børnebog? 18. Hvad er prinsesse Isabellas fulde navn? 19. Hvad hedder den blå kartoffel? 20. Hvad hedder Islands statsminister? 21. Hvad betyder recession? 22. Hvad betyder en kullet kirke? B Som du måske har opdaget er der rigtig mange web-adresser, der er ret logiske, som f.eks. DSBs hjemmeside, der hedder Hvilke af følgende firmaer har denne logiske opbygning af webadressen: Kvickly Nykredit Ekstrabladet Nybolig Føtex Billund Lufthavn Nybolig C Prøv at skrive dit eget navn i søgefeltet. Findes du på internettet?

22 Grundlæggende it 22 Grundlæggende it, niveau G 4.1 Løbende evaluering Læreren og kursisten evaluerer løbende undervisningens form og indhold samt lærepr o- cessen og de faglige fremskrift i forhold til de faglige mål, der er præciseret for kurs i- sten. Evalueringen kan være skriftlig, mundtlig eller elektronisk. Se 4.1 under grundlæggende it, basis 4.2 Prøve Der afholdes en kombineret mundtlig og praktisk prøve. Forlægget til prøven er eksaminandens synopsis, der er udarbejdet på baggrund af et problemområde, som er fundet egnet af læreren. I synopsen indgår en kort beskrivelse af valgte it-værktøjer. Censor er gjort bekendt med synopsen forud for prøven. Prøven består af en samtale mellem eksaminanden og eksaminator. Eksaminanden giver en redegørelse for problemområdet samt en beskrivelse og vurdering af valg te itløsninger. Under samtalen demonstrerer eksaminanden anvendelse af de valgte it - værktøjer. Eksaminationstiden er 25 minutter. Selvstuderende fremstiller synopsen på grundlag af et problemområde, der er fundet e g- net af institutionen som eksaminationsgrundlag. Afsluttende evaluering sker i forhold til de beskrevne, faglige mål i læreplanen. Ifølge eksamensbekendtgørelsen 6 påhviler det institutionen at gøre eksaminanderne bekendt med, hvilke mål og krav, der er væsentlige for prøverne. Problemområdet skal af læreren være vurderet egnet til anvendelse ved prøven. Udgangspunktet for den individuelle prøve i grundlæggende it, niveau G er mundtlig og praktisk på baggrund af et problemområde, som kursisten har beskrevet i en synopsis. Kursisten kan med fordel udfylde et skema, hvor problemområdet, som er godkendt af læreren, er beskrevet. Skemaet sendes til censor forud for den forestående prøve, så de n- ne er forberedt på prøvens indhold.

23 Grundlæggende it 23 Eksempel på skema til synopsis - grundlæggende it, niveau G Titel: Kort beskrivelse af problemområdet: Anvendte it-værktøjer: Kursist navn: Kursistnr.: Dato: Underskrift:

24 Grundlæggende it 24 Eksempel på synopsis grundlæggende it, niveau G Titel: Om at være studerende på SU Kort beskrivelse af problemområdet: Med udgangspunkt i min egen situation som studerende på SU vil jeg opstille mit budget og sende det som en vedhæftet fil til min bankrådgiver. Anvendte it-værktøjer: Microsoft Office Excel 2007: Stifinder: Internet Explorer: Web-mail: Fremstille et budget Opret mappe til formålet Vha. kvalificeret søgning finde oplysninger, som fx mailadresse, SU-støtten, forbrug af el, vand og varme Sende budgettet som vedhæftet fil Kursist navn: Kursistnr.: Dato: Underskrift: Problemområdet kan enten være udsprunget af undervisningen eller af kursistens egne interesser fra arbejds- eller fritidslivet.

25 Grundlæggende it 25 Prøven foregår som en samtale mellem eksaminanden og eksaminator, hvor kursisten r e- degør for problemområdet, og for at kunne vurdere kursistens håndtering af valgte it - værktøjer vil det ofte være en fordel, at kursisten fremlægger et ikke -færdiggjort produkt, som færdiggøres under eksaminationen. Kursisten beskriver og begrunder de valgte it - værktøjer. Censor og eksaminator bedømmer, om eksaminandens præstation lever op til de faglige mål med særlig vægt på, hvordan præsentationen og vurderingen af problemområdet er blevet fremlagt, hvordan det er blevet løst, og om håndteringen af de valgte it -værktøjer er hensigtsmæssige. Der er afsat 25 minutter til eksaminationen, og der gives ingen forberedelsestid i forbi n- delse hermed. For selvstuderende gælder det, at institutionen skal godkende problemområdet. Ud fra en helhedsbedømmelse gives der én karakter for eksaminandens mundtlige og praktiske præstation. 4.3 Bedømmelseskriterier Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til de faglige mål, som er angivet under pkt Der lægges vægt på eksaminandens: a) præsentation og vurdering af det valgte problem b) løsningen af det valgte problem c) håndtering af de valgte it-værktøjer. Eksaminandens synopsis indgår ikke i bedømmelsen. Der gives én karakter. Det præciseres, at prøven skal tydeliggøre, hvorvidt kursisten har opnået de faglige mål. Synopsen bør derfor give mulighed for, at kursistens opnåede faglige kompetencer sy n- liggøres.

26 Grundlæggende it 26 Avu: Vejledende karakterbeskrivelse (jf. bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse) Grundlæggende it, niveau G Mundtlig og praktisk prøve Karakter Betegnelse 12 Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler Beskrivelse Præsentationen af og redegørelsen for arbejdet med problemområdet er fortrinlig. Eksaminanden giver glimrende forklaringer og vurd e- ringer af valgte it-baserede løsninger. Løsningen af det valgte problem er strålende. Eksaminanden viser sikker håndtering af valgte itværktøjer. 7 Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler Præsentationen af og redegørelsen for arbejdet med problemområdet er fin. Eksaminanden giver gode forklaringer og vurderinger af valgte it-baserede løsninger. Løsningen af det valgte problem er god. Eksaminanden viser rimelig sikker håndtering af valgte it-værktøjer. 02 Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål Præsentationen af og redegørelsen for arbejdet med problemområdet er usammenhængende. Eksaminanden giver middelmådige forklaringer og vurderinger af valgte it-baserede løsninger. Løsningen af det valgte problem er brugbar. Eksaminanden viser netop acceptabel håndtering af valgte it-værktøjer.

27 Grundlæggende it Paradigmatiske eksempler Basis Søg og du skal finde Omfang 4 timer Faglige mål Forløbets mål er, at kursisten kan: starte og afslutte et arbejde ved en computer anvende grundlæggende funktioner i et browserprogram til at finde informationer på baggrund af adresse, link og simpel sø g- ning. Indhold Forløbet inddrager følgende kernestof: anvendelse af pegeredskab og tastatur arbejde med internettet. Materialer Der benyttes hjemmesider med link til mange forskellige oplysninger fx Herefter benyttes kendte hjemmesider til at finde oplysninger fx Forskellige søgesider præsenteres og afprøves fx Tilrettelæggelse Kursisterne præsenteres for internettets opbygning med værter og br u- gere forbundet i et netværk som et edderkoppespind. Benyttelsen af hyperlink forklares og vises. Adressestrukturen forklares ved hjælp af eksempler. Kursisterne arbejder med at finde oplysninger på internettet først og enklest ved at følge nogle link herefter ved at indtaste kendte adresser i adresselinjen. Som sidste led præsenteres kursisterne for søgemaskinernes styrker og svagheder, så de afslutningsvis kan finde frem til oplysninger uden at kende internetsidens adresse på forhånd. Ved udskrivning fra internettet anvendes printvenlig udskrift eller m u- ligheden udskriv markering (for at spare på papir og toner). Evaluering Forløbet evalueres ved hjælp af en række opgaver, der kan besvares ved at finde oplysninger på nettet enten ved at følge link, finde oplysninger på hjemmesider med kendte adresser eller at finde oplysningerne ved hjælp af en søgemaskine.

28 Grundlæggende it 28 Basis Nyheder hjemmefra Omfang 2 timer Faglige mål Forløbets mål er, at kursisten kan: starte og afslutte et arbejde ved en computer anvende grundlæggende funktioner i et browserprogram til at finde informationer på baggrund af adresse, link og simpel søgning. Indhold Forløbet inddrager følgende kernestof: anvendelse af pegeredskab og tastatur arbejde med internettet. Materialer Der benyttes forskellige søgesider fx samt diverse nyhedssites fra hjemlandene. Tilrettelæggelse Kursisterne opfordres til at søge på ordet nyheder på deres moder s- mål. Ved hjælp af søgeresultaterne finder kursisterne nogle af dagens nyh e- der fra hjemlandet. Kursisterne forbereder sig på at fortælle om én interessant nyhed. Evaluering Forløbet evalueres ved at kursisterne præsenterer det valgte nyhedsmedie og selve nyheden.

29 Grundlæggende it 29 Basis Finde og opstille mindre tekst Omfang 3 timer Faglige mål Forløbets mål er, at kursisten kan: starte og slutte to forskellige programmer på en computer håndtere browserprogram og tekstbehandlingsprogram med pegeredskab og tastatur gemme og hente filer på relevante lagringsmedier anvende grundlæggende funktioner i et browserprogram skifte fra browserprogram til tekstbehandlingsprogram indsætte den kopierede tekst i tekstbehandlingsprogram arbejde let med opsætning af teksten i tekstbehandlingspr o- grammet (justering, skriftfont og punktstørrelse). Indhold Forløbet inddrager følgende kernestof: anvendelse af pegeredskab og tastatur i browserprogram og i tekstbehandlingsprogram vælge relevante lagringssteder (harddisk og usb-nøgle) arbejde på internettet. Forslag til evt. supplerende stof: indtastning af korte tekstmængder (overskrift, kildeangivelse) enkel redigering af den indsatte tekst. Materialer Hjemmeside om relevant emne (fx om Newfoundlandhunden, om by g- ning af legehus, om stavgang, ). Opgaven kan også tage udgangspunkt i en udleveret tekst. Tilrettelæggelse Det drejer sig om at finde og udpege en relevant og overskuelig tekst om et givet emne på internettet. Den fundne tekst plukkes ud (kopi e- res) og lægges over i tekstbehandleren. Hér arbejdes kort og enkelt med opsætning af teksten, så den kommer til at stå overskueligt. Teksten gemmes dels på computeren, dels på et flytbart lagermedie (usbnøgle), hvorunder datasikkerhed behandles. Det må i denne opgave vægtes højt, at der ikke findes nogen facitliste. Kursisten må selv vurdere, om det færdige resultat står pænt og overskueligt på papiret. Opgavens relevans og indhold kan styres af den tænkte situation, at der i forbindelse med studier i andre fag skal arbejdes med et emne, som skal beskrives og afleveres som en større skriftlig opgave. Denne opgave i grundlæggende it, basis kan passende følges op af en tilsvarende opgave i et større omfang på i grundlæ g- gende it, niveau G. Evaluering Kursisten skriver i sin portfolio, hvilke enkeltdiscipliner (it - discipliner), opgaven har inddraget.

30 Grundlæggende it 30 Basis Arbejde med regneark Omfang 5 timer Faglige mål Forløbets mål er: at kursisten opnår fortrolighed med de mest basale funktioner i et regneark. Indhold Forløbet inddrager følgende kernestof: anvendelse af pegeredskab og tastatur enkel filhåndtering i forbindelse med lagring. Supplerende stof: indtastning af begrænsede datamængder og enkel redigering løsning af konkrete opgaver, der perspektiverer og uddyber dele af kernestoffet. Materialer Selvfremstillede materialer om anvendelse af de mest basale funktioner i et regneark. Tilrettelæggelse Læreren foreviser og gennemgår de mest basale funktioner i et regn e- ark. fx via et eksempel på storskærm. Kursisterne får herefter udleveret en konkret opgave, som skal løses med brug af disse basale funktioner. Fx en opgave, hvor kursisterne skal opstille et regnskab over udgifter til en fælles frokost for holdet. Opgaveformuleringen indeholder en indkøbsliste med stykpriser, og kursisterne opstiller nu et regneark, der beregner samlede udgifte r og pris pr. deltager. I opgaven får kursisten typisk anvendt følgende faglige elementer fra arbejdet med regneark: indtastning af både tekst, tal og formler i de rette celler brug af simple formler, herunder gange, minus, procentbere g- ning og autosum evt. brug af værktøjet træk formel (fyld nedad) justering af tekst og tal i celler, herunder formatering af tal (a n- tal decimaler) formatering af arket, idet skrifttype, skriftstørrelse og skriftfa r- ve kan varieres, ligesom en overskrift kan flettes og centreres. udskrivning af arket på printer gemme arket med korrekt navn i rette mappe/drev redigering af arket ved efterfølgende ændringer af både stykpris og vareantal Evaluering Forløbet evalueres ved at kursisterne fremlægger deres løsning i pl e- num.

31 Grundlæggende it 31 Basis Sende og modtage mail Omfang 6 timer Faglige mål Forløbets mål er, at kursisten kan: anvende grundlæggende funktioner i et browserprogram til at finde informationer på baggrund af adresse, link og simpel sø g- ning starte og afslutte et arbejde ved en computer håndtere forskelligartede programmer med pegeredskab og t a- statur. Indhold Forløbet inddrager følgende kernestof: brug af internettet brug af pegeredskab og tastatur elektronisk kommunikation. Supplerende stof: indtastning af begrænsede datamængder og enkel redigering. Materialer Materiale om oprettelse af mailadresser, sende, modtage og slette mails. Tilrettelæggelse Det handler i høj grad om, at kursisterne opnår en vis fortrolighed med at sende, modtage og slette mails, og det gøres fx bedst ved a t gentage processen mange gange og i kursisternes eget tempo. Læreren foreviser, hvordan en mailadresse oprettes, og beder kurs i- sterne gøre det hjemme til næste gang, da visse mailsystemer har en overgrænse på, hvor mange mail-adresser, der kan oprettes på et døgn. (Alternativet er, at der tidligt i forløbet laves 3 mail-adresser, hver gang kursisterne er samlet, eller at læreren selv opretter dem ) Kursisterne får derefter udleveret en oversigt over klassens mail - adresser, så de i undervisningen kan øve sig i at sende og modtage til/fra hinanden. Evaluering I slutningen af forløbet sender læreren en mail til kursisterne indeho l- dende spørgsmål (se nedenstående eksempel). Kursisterne skal så vha. Svar maile besvarelserne tilbage til læreren.

32 Grundlæggende it 32 Evaluering af mail Læreren sender en mail til kursisterne indeholdende nedenstående spørgsmå l. Kursisterne skal så vha. Svar maile besvarelserne tilbage til læreren 1. Hvad var det bedste ved at lære at maile? 2. Har du fået en fornemmelse af, hvornår du kan bruge at sende mail? 3. Er du afhængig af at sidde ved den samme computer, hver gang du sender en webmail? 4. Når du sletter en mail, hvor kommer den så hen? 5. Når du har sendt en mail, hvor finder du den igen? 6. Synes du, det har været svært? 7. Har der været tid nok til at lære det? 8. Er der noget af det, vi har arbejdet med, som du ikke er sikker i og derfor gerne vil have mere af?

33 Grundlæggende it 33 Niveau G Videre med mail Omfang 4 timer Faglige mål Forløbets mål er, at kursisten kan: anvender internettet til elektronisk kommunikation anvende it til løsning af konkrete opgaver i forbindelse med uddannelse, privat- eller arbejdsliv anvende et browserprogram til at finde informationer på ba g- grund af adresse, link og kvalificeret søgning præsentere it-baserede løsninger af konkrete opgaver. Indhold Forløbet inddrager følgende kernestof: arbejde med internettet elektronisk kommunikation filhåndtering. Supplerende stof: håndtering af tekst. Materialer Materiale om vedhæftning af filer, oprette, slette og redigere adresser i kartoteket, lave grupper ud fra adressebog. Tilrettelæggelse Kursisterne skal indtaste en simpel tekst fx et brev i et tekstbehan d- lingsprogram og gemme det et bevidst sted, hvore fter teksten vedhæftes en mail, som sendes til en medkursist. Kursisten finder et billede på internettet, som gemmes et bevidst sted, og også denne skal vedhæftes en mail, som sendes til en medku r- sist. Kursisten skal sende fx et fødselsdagskort fra til en medkursist. Ud fra en oversigt over holdets mailadresser, skal kursisten oprette alle mailadresser i adressebogen, derefter skal der oprettes grupper. Kursisten skal også lære at slette og redigere en kontaktperson. Evaluering I slutningen af forløbet sender læreren et skema som en vedhæftet fil, som kursisterne skal besvare og returnere vedhæftet i en mail til lær e- ren.

34 Grundlæggende it 34 Niveau G Hvad er informationsteknologi (eksempel på faglig læsning) Omfang 2 timer Faglige mål Forløbets mål er, at kursisten kan: anvende it til løsning af konkrete opgaver i forbindelse med uddannelse, privat- eller arbejdsliv anvende et browserprogram til at finde informationer på ba g- grund af kvalificeret søgning præsentere it-baserede løsninger af konkrete opgaver. Indhold Forløbet inddrager følgende kernestof: arbejde med internettet. Supplerende stof: håndtering af tekst. Materialer Materiale om et mindmapprogram fx MindMeister. Tilrettelæggelse Kursisterne bliver stillet spørgsmålet: Hvad dækker begrebet informationsteknologi over. Kursisterne får herefter til opgave at søge forskellige definitioner på begrebet og eksempler på anvendelse af it. Kursisterne samler de fundne oplysninger i et mindmap, der udbygges efterhånden som mere information bliver tilgængeligt. Evaluering I slutningen af forløbet laves et fælles mindmap på den interaktive ta v- le.

35 Grundlæggende it 35 Niveau G Roskildefestivalen Omfang 7 timer Faglige mål Forløbets mål er, at kursisten kan: anvende et browserprogram til at finde relevante oplysninger indsætte tekst og billede fra internettet i eget dokument anvende tekstbehandlingsprogram til tekstredigering anvende et regneark til at opstille et mindre budget samt fremstille diagram anvende og præsentere it-baseret løsning af konkret opgave. Indhold Forløbet inddrager følgende kernestof: arbejde med internettet filhåndtering løsning af konkrete opgaver præsentation af opgaveløsning. Supplerende stof: håndtering af tekst bearbejdning af talmateriale billedbehandling. Materialer Lærebogsmateriale, der omhandler brug af de valgte programmer. Tilrettelæggelse Fremstil et dokument med de vigtigste oplysninger om årets Roskilde Festival. På baggrund af et oplæg henter kursisten på internettet relevante o p- lysninger om årets Roskilde Festival, fx: dato for afholdelse billetpriser årets bands illustrative billeder. I et tekstbehandlingsprogram indsætter kursisten de fundne oplysni n- ger. Herefter redigerer kursisten teksten, indskriver selv yderligere o p- lysninger og indsætter passende illustrationer. Billeder fra internettet redigeres, så de passer til formålet. På baggrund af de fundne oplysninger, opstiller kursisten i et regn e- arksprogram et budget for turen og fremstiller samtidig et diagram over antal tilskuere de sidste 25 år. Både budget og diagram indsæt tes i dokumentet. Under forløbet gemmer kursisten sine delløsninger i relevant mappe. Evaluering De færdige dokumenter udskrives og ophænges i klassen. Kursisterne fortæller herefter om deres løsning af opgaverne.

36 Grundlæggende it 36 Niveau G Det koster på CO 2 -regnskabet at Google Omfang 4 timer Faglige mål Forløbets mål er, at kursisten kan: anvende et browserprogram til at finde relevante oplysninger vurdere troværdigheden af og viderebehandle fundne informat i- oner anvende og præsentere it-baseret løsning af konkret opgave. Indhold Forløbet inddrager følgende kernestof: arbejde med internettet løsning af konkrete opgaver filhåndtering præsentation af opgaveløsning. Materialer Lærebogsmateriale der omhandler brug af det valgte præsentationsprogram. Tilrettelæggelse Kursisterne får til opgave at undersøge, ved hjælp af internetsøgninger, hvor meget energi det kræver at søge på internettet. Spørgsmålet udvides til at omhandle hele it-branchens energiforbrug. Mulighederne for at begrænse energiforbruget undersøges tillige, fx med fokus på mulighederne for at benytte store datacentres varmeafg i- velser til boligopvarmning. Troværdigheden af de fundne hjemmesider vurderes. Resultaterne af undersøgelserne samles i et præsentationsprogram. Præsentationen skal ud over beskrivelser og beregninger også indeho l- de oplysninger om de benyttede kilder. Under forløbet gemmer kursisten sine resultater i en relevant mappe. Evaluering De færdige præsentationer vises for holdet.

37 Grundlæggende it 37 Niveau G Turen går til Ærø Omfang 6 timer Faglige mål Forløbets mål er, at kursisten: oplever styrken ved en eksperimenterende arbejdsform kan anvende et browserprogram til at finde informationer på baggrund af kvalificeret søgning kan anvende internettet til elektronisk kommunikation kan anvende it til løsning af konkrete opgaver i forbindelse med privatliv kan præsentere hvordan opgaven er løst ved hjælp af it. Indhold Forløbet inddrager følgende kernestof: arbejde med internettet elektronisk kommunikation løsning af konkret opgave fra privatlivet præsentation af opgaveløsning. Supplerende stof: håndtering af tekst billedbehandling bearbejdning af talmateriale. Materialer Søgesider anvendes til at finde relevante materialer om Ærø. Materialer fra øvrige undervisningsforløb anvendes til opslag. Tilrettelæggelse Kursisterne præsenteres for opgaven, der har følgende overskrift: Planlægning af en tur med min familie til Ærø Følgende forhold skal overvejes og undersøges: Hvor mange skal med på turen den nære familie, eller skal der inviteres lidt bredere? Hvilken/hvilke transportformer vælger jeg til turen? Hvor lang tid skal opholdet vare? Hvordan skal vi bo? Hvad er der af attraktioner på øen? På baggrund af arbejdet med ovenstående spørgsmål producerer den enkelte kursist en tekstfil, der i ord og billeder fortæller om Ærø og den konkrete tur til øen. I regneark opstilles et budget for turen. Indbydelsen mailes til familien. Tekstfilen og regnearket vedlægges indbydelsen. Den enkelte kursist planlægger til sidst i forløbet, hvordan arbejdet med opgaven skal præsenteres for de øvrige kursister. Evaluering Forløbet evalueres gennem kursisternes fremlæggelse i plenum.

38 Grundlæggende it 38 Niveau G Finde og opstille en mellemstor tekst Omfang 4 timer Faglige mål Forløbets mål er, at kursisten kan: anvende et browserprogram til at finde informationer på baggrund af kvalificeret søgning viderebehandle fundne informationer anvende internettet til elektronisk kommunikation anvende it til løsning af konkret opgave i forbindelse med uddannelse søge og udvælge relevante tekstinformationer i et browse r- program skifte mellem flere samtidigt åbne programmer arbejde med opsætning af teksten i tekstbehandlingsprogra m- met Indhold Forløbet inddrager følgende kernestof: arbejde med internettet elektronisk kommunikation filhåndtering løsning af opgave med udgangspunkt i kursistens ønsker. Supplerende stof: håndtering af tekst billedbehandling bearbejdning af talmateriale. Materialer Hjemmeside om relevant emne (fx om Præsentation af udvalgte politikere, om klima i Australien, om Eiffeltårnet, ) Tilrettelæggelse Det drejer sig om at finde og udpege en relevant og overskuelig tekst om et givet emne på internettet. Den fundne tekst plukkes ud (kopieres) og lægges over i tekstbehandleren. Her arbejdes med opsætning af teksten, så den kommer til at stå overskueligt (fx brødtekst, hoved- og mellemrubrikker). Teksten gemmes på relevant lagermedie i relevant mappe. Teksten sendes som bilag til en . Det må i denne opgave vægtes højt, at der ikke findes nogen facitliste. Kursisten må selv vurdere, om det færdige resultat står pænt og overskueligt på papiret, men først og fremmest, om der er konsekvens i opstillingen. Opgavens relevans og indhold kan styres af den tænkte situation, at der i forbindelse med studier i andre fag skal arbejdes med et emne, som skal beskrives og afleveres som en større skriftlig opgave. Denne opgave i grundlæggende it, niveau G kan evt. følges op af en tilsvarende opgave i et større omfang til grundlag for prøven i grundlæggende it. Evaluering Kursisten skriver i sin portfolio, hvilke enkeltdiscipliner (itdiscipliner) opgaven har inddraget.

39 Grundlæggende it 39 Niveau G Billedbehandling Omfang 8 timer Faglige mål Forløbets mål er, at kursisten: tilegner sig de nødvendige redskaber og kundskaber til at kunne håndtere digitale billeder, herunder at lagre og manipulere egne billeder bliver bevidst om, at billeder fra aviser, blade og tv kan være manipulerede. Indhold Forløbet inddrager følgende kernestof: filhåndtering løsning af konkrete opgaver med udgangspunkt i kursistens ø n- ske præsentation af opgaveløsning. Supplerende stof: billedbehandling. Materialer Lærebogsmateriale, der omhandler brug af det valgte billedbehan d- lingsprogram. Tilrettelæggelse Kursisterne instrueres i brug af digitalkamera og overførsel af billede fra kamera til pc. Herefter tager kursisterne billeder af hinanden og overfører dem til computeren. Kursisterne instrueres nu evt. via storskærm og lærebog om de basa le funktioner i billedbehandlingsprogrammet. Herefter arbejdes med billedmanipulation, så kursisterne lærer at for e- tage ændringer i det oprindelige billede. Der kan arbejdes med: afmaskning, klip og sæt ind (Kursisterne på billeder kan afmaskes og indsættes i en fælles collage) kloning og billedlag (Områder i et billede kan klones og indsættes andet sted i billedet, således at uønskede elementer i billedet fjernes, og der kan arbejdes med begrebet lag) retouchering (Kursisterne medbringer et gammelt foto med ridser eller misfarvninger. Fotoet scannes og lægges på pc en. Det indscannede foto kan nu ved hjælp af maske- og kloningsteknik forbedres, så ridser og misfarvninger forsvinder). Evaluering De originale og de manipulerede billeder udprintes og ophænges i klassen. Kursisterne fortæller herefter om deres løsning af opgaverne.

40 Grundlæggende it 40 Niveau G Brug af elektroniske sticky notes til idéudvikling Omfang 2 timer Faglige mål Forløbets mål er, at kursisten kan: anvende it til løsning af konkrete opgaver i forbindelse med uddannelse, privat- eller arbejdsliv præsentere it-baserede løsninger af konkrete opgaver. Indhold Forløbet inddrager følgende kernestof: Løsning af konkrete opgaver. Supplerende stof: håndtering af tekst. Materialer Materiale om brugen af elektroniske sticky notes fx 7 Sticky Notes. Tilrettelæggelse Mange bruger sticky notes - Post-it i papirversion til støtte af idégenerering i forbindelse med kreative og innovative processer (se fx denkreativeplatform.dk). De små gule sedler bruges til at få overblik over alle idéerne. Sedlerne kan grupperes, hvis de har fælles træk. Der eksisterer mange elektroniske løsninger med samme funktion. Der kan både være tale om internetbaserede løsninger og om små programmer, der installeres på den lokale computer. Kursisterne opfordres til at bruge én af de elektroniske løsninger i forbindelse med idéudviklingen. Fx Evaluering I slutningen af forløbet præsenteres resultatet af idégenereringen.

41 Grundlæggende it 41 Niveau G Opstille privat budget Omfang 6 timer Faglige mål Forløbets mål er, at kursisten kan: anvende it til løsning af konkrete opgaver i forbindelse med uddannelse, privat- eller arbejdsliv anvende et browserprogram til at finde informationer på baggrund af adresse, link og kvalificeret søgning organisere og strukturere data anvende internettet til elektronisk kommunikation vurdere troværdighed af og viderebehandle fundne informationer præsentere it-baserede løsninger af konkrete opgaver. Indhold Forløbet inddrager følgende kernestof: arbejde med internettet filhåndtering løsning af konkrete opgaver med udgangspunkt i kursiste r- nes ønsker præsentation af opgaveløsning. Supplerende stof: bearbejde talmateriale. Materialer Der findes en del udmærket materiale på markedet, der kan dække b e- hovet. Tilrettelæggelse Kursisterne skal have en indføring i regnearkets anvendelighed, det er derfor hensigtsmæssigt at vælge noget, der er relevant for alle kursis t- typer. Så med udgangspunkt i et budgetskema fra nettet, hvor formlerne er indtastet, skal kursisten indtaste sine egne tal. Læreren laver en gennemgang i brugen af relevante formler, kursisten får derefter udleveret nogle regnearksopgaver, hvor der skal indsættes de gennemgåede formler. Sluttelig skal han/hun selv lave sit eget budget fra bu nden. Budgettallene kan findes ved at søge på relevante hjemmesider. Evaluering Læreren udleverer et ark papir (se eksempel), hvorpå der er et færdi g- lavet budget med formler, formateringer, fyld serie, flette og centrere celler ol. Kursisten skal ud fra eksemplet lave et mage til ved hjælp af de færdigheder han har opnået under budgetemnet. Regnearket mailes som vedhæftet fil til læreren.

42 Grundlæggende it 42

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne bruge piletasterne Kunne bruge musen enter, shift-, mellemrums- og backspacetasters navn og brug Kunne udføre simple skriveopgaver

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

IT i undervisningen. Læseplan for. Dansk Skoleforening for Sydslesvig. 1. 10. klassetrin

IT i undervisningen. Læseplan for. Dansk Skoleforening for Sydslesvig. 1. 10. klassetrin Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for IT i undervisningen 1. 10. klassetrin grundskolen, hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2002 Indholdsfortegnelse Formål 5 Centrale kundskabs-

Læs mere

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Matematik, basis. Undervisningen på basisniveau skal udvikle kursisternes matematikkompetencer til at følge undervisningen

Matematik, basis. Undervisningen på basisniveau skal udvikle kursisternes matematikkompetencer til at følge undervisningen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Matematik Basis, G-FED Matematik, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet I matematik basis er arbejdet med forståelsen af de faglige begreber i centrum. Den opnåede

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Fra Bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfagsbekendtgørelsen) Bilag 11 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

Oversigt trin 1 alle hovedområder

Oversigt trin 1 alle hovedområder Oversigt trin 1 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...4...4 Kommunikation...5...5 Computere og netværk...6...6 It- og mediestøttede

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

Bilag 18. It A hhx, juni 2010. 1. Identitet og formål

Bilag 18. It A hhx, juni 2010. 1. Identitet og formål Bilag 18 It A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet It er et samfundsvidenskabeligt fag med berøringsflader til teknologiske fagområder. Faget giver viden inden for databehandlingsteknologier

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Samfundsfag, niveau G

Samfundsfag, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Samfundsfag G + D Samfundsfag, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011 IT handleplan Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Bjedstrup Skole & Børnehus. Efter hvert skoleår evaluerer de ansatte på skolen IT-handleplanen på form og indhold, og den tilpasses

Læs mere

Kinesisk A valgfag, juni 2010

Kinesisk A valgfag, juni 2010 Bilag 23 Kinesisk A valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kinesisk er et færdigheds-, videns- og kulturfag. Dets genstandsområde er det kinesiske standardsprog (putonghua), som det tales

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom

Læs mere

Søgning på Internettet

Søgning på Internettet Side 1 af 6 Indhold: Søgning på Internettet Tips til søgning på Internettet... 1 Præcis adresse:... 1 Indeks- søgning... 2 Søgerobotterne/søgemaskiner:... 3 Lidt om hvordan man søger på nettet... 4 Links...

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011. 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv. Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder

Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011. 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv. Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder 1 At stille skarpt med ørerne at lytte. At lyde skaber billeder

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 13 Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Regneark Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 6 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 19 Vejledende løsning... Side 20 GoogleDocs Regneark 2 Google

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

IT på Johannesskolen

IT på Johannesskolen IT på Johannesskolen Gældende fra skoleåret 2002/03 Mål: Eleverne skal beherske brugen af de almindelige IT-værktøjer. Brugen af IT skal indgå som en naturlig del af undervisningen. Dvs. værktøjet skal

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

International økonomi A hhx, juni 2010

International økonomi A hhx, juni 2010 Bilag 16 International økonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt,

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

WINDOWS 7 FOR SENIORER

WINDOWS 7 FOR SENIORER Hvis du har Windows 7 på din computer, er dette hæfte noget for dig. Hæftet er fyldt med eksempler og illustrationer, der gør det nemt for dig at følge anvisningerne, når du selv sidder ved computeren.

Læs mere

RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016

RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016 1 RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016 GENERELT VEDR. EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B Psykologi B har synopsisprøve, dvs. eksaminanderne får udleveret prøvematerialet mindst 24 timer før selve eksamen. Se

Læs mere

Hvordan gør jeg? Gennemgang af fotoredigeringsprogrammet Picasa

Hvordan gør jeg? Gennemgang af fotoredigeringsprogrammet Picasa Hvordan gør jeg? Gennemgang af fotoredigeringsprogrammet Picasa Velkommen til Picasa! Start med at importere dine billeder til programmet. (1-2) 1) Inde i hovedbiblioteket trykker du på Importer, og du

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Historie beskæftiger sig med begivenheder, udviklingslinjer og sammenhænge fra oldtiden til i dag. Fagets kerne er menneskers

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

Lær på 60 minutter. Windows10 GUIDE KÆMPE. Nu kan du tage fuld kontrol over Windows 10 med vores præsentation af de vigtigste funktioner.

Lær på 60 minutter. Windows10 GUIDE KÆMPE. Nu kan du tage fuld kontrol over Windows 10 med vores præsentation af de vigtigste funktioner. KÆMPE GUIDE RIV UD OG GEM Nu kan du tage fuld kontrol over Windows 0 med vores præsentation af de vigtigste funktioner. Windows0 Lær KOM GODT I GANG PÅ BLOT ÉN TIME: Få en perfekt start med Windows 0 TIP!

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 Plan foråret 2015 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 23. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 27. april, kl. 10.45-11.30, auditoriet:

Læs mere

Oversigt trin 2 alle hovedområder

Oversigt trin 2 alle hovedområder Oversigt trin 2 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...5 Kommunikation...6 Computere og netværk...7 1 It- og mediestøttede læreprocesser

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Windows XP - generelt...1. - venstre menu... 6 - Alle programmer... 7 Tilbehør - Spil... 7

Windows XP - generelt...1. <Start> - venstre menu... 6 <Start> - Alle programmer... 7 Tilbehør - Spil... 7 Indholdsfortegnelse Windows XP - generelt...1 Opstartsskærmbilledet Skrivebordet... 2 Brug af musen... 3 Tastatur... 4 -knappen...5 - venstre menu... 6 - Alle programmer... 7 Tilbehør

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 12 Engelsk C Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 9.1.1 Identitet og formål 9.1.1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 31 Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag, der har fokus på tilegnelse af interkulturel

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Beskæring (2) Picasa 3.1.9.

Beskæring (2) Picasa 3.1.9. (2) Marts 2015 JC - Data Indhold Åben programmet, Skrivebordsfladen... 2 Kopier - Indsæt billeder, Valgmuligheder... 3... 4 Zoom, Diasshow, Søg, Roter... 5 2 Google Picasa, er den enkleste måde at organisere

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

Brugervejledning i behandling af lokale mål i Operation Life

Brugervejledning i behandling af lokale mål i Operation Life Brugervejledning i behandling af lokale mål i Operation Life Installation Programmet downloades fra internettet. Åben et netlæserprogram (f.eks. Microsoft Internet Explorer) og indtast denne adresse: www.mibit.dk/oprlife

Læs mere

IT-integrationsplan Januar 2004

IT-integrationsplan Januar 2004 IT-integrationsplan Januar 2004 Erik Kristensen, 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Målsætning for IT-integration...3 Formål...3 Plan...3 1 3 årgang...3 4 7 årgang...3 8 9 årgang...4 Afsluttende bemærkninger...4

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Naturvidenskab G-FED Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011. På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag.

IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011. På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag. HILLERSLEV SKOLE IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011 På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag. For at synliggøre dette har vi udarbejdet følgende

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Outlook Side 1 Microsoft Outlook 2010 Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk.

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013 Plan foråret 2013 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013 24. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 29. april, kl. 13.50-14.35, auditoriet:

Læs mere

IT & medieplan for Kirke Hyllinge skole Kendskab, Hjælp & Selvstændighed

IT & medieplan for Kirke Hyllinge skole Kendskab, Hjælp & Selvstændighed Hensigt med lære At stille skarpt med ørerne at lytte. At lyde skaber billeder og stemninger. At turde noget, spille skuespil samt udtrykke sig klart og tydeligt. At gå tæt på mennesker, at udvikle kritisk

Læs mere

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd.

Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd. Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd. En dreng sagde til sin far: Jamen, når I ikke havde computere, hvordan kom I så på nettet? Nettet er ikke noget problem for børn,

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere