Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF"

Transkript

1 Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med mundtlig eksamen. Til forskel fra en skriftlig besvarelse af en opgave, en stil, en rapport eller lignende er synopsen ikke et produkt, hvor tankegang og argumentation er fuldt udfoldet. Eksamensprojektet kan udarbejdes individuelt eller i grupper, men ligegyldigt hvilken arbejdsform der vælges, foregår den mundtlige prøve individuelt. Projektgrundlaget er et prøvemateriale, der trækkes inden for et af de fællesfaglige emner, og den efterfølgende eksamen falder i 3 dele: En synopsis, som skrives i forårssemestret i slutningen af 2. HF. Mundtlig eksamen i maj/juni 2. HF, hvor du dels skal fremlægge synopsis, dels indgå i en faglig dialog om emnet. Omfang Bedømmelse Opgavens Indhold Opgavens struktur o Titelblad/forside o Indledning o Problemformulering o Problemstillinger o Plan for besvarelse o Behandling af problem analyse og delkonklusioner o Konklusion Opgavens dokumentation o Litteraturhenvisning/fodnoter o Kilde og Litteraturliste Før du afleverer Plagiat/snyd

2 Omfang Omfanget af KS-synopsis er normalt 2-3 sider (eksklusiv forside, litteraturliste og evt. bilag). En side defineres som 2400 anslag (hvilket betyder tegn + mellemrum). Bedømmelse Der lægges vægt på, at eksaminanden kan: Undersøge emnet ud fra den fællesfaglige problemformulering. Selvstændigt finde og kritisk anvende relevant og væsentligt supplerende materiale. Anvende og kombinere begreber, teorier og metoder fra faggruppens fag i forhold til problemformulering og materiale. Karakterisere og analysere materiale. Perspektivere til andre fællesfaglige forløb, hvor det er relevant. Anvende og kombinere relevant viden fra fagenes kernestof. Indgå i faglig dialog. Formulere sig selvstændigt og kritisk om faglige problemstillinger. Fremstille et sagsforhold på en klar og overskuelig måde. Disponere og strukturere sin fremlæggelse. Opgavens indhold Synopsis i KS eksamensprojekt skal indeholde følgende: Emnet for det trukne prøvemateriale (overskrift). En fællesfaglig problemformulering. Oversigt over de problemstillinger, der er arbejdet med i synopsen. En behandling af problemstillingerne ud fra: a) det trukne bilagsmateriale b) stof fra alle tre fag c) relevant og væsentligt supplerende materiale, som eksaminanden selv skal finde. En præcisering af projektets konklusioner. En oversigt over anvendt materiale. Eksaminationstiden er ca. 45 minutter. Eksaminanden fremlægger synopsen (10-15 minutter). Herefter stiller eksaminator(er) og censor uddybende spørgsmål og indgår i en faglig dialog med eksaminanden med udgangspunkt i synopsen.

3 Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation, og det er den mundtlige præstation under eksaminationen, som bedømmes. Den udarbejdede synopsis tæller således ikke med i bedømmelsen. Opgavens struktur Titelblad / forside Titel på emne, angivelse af fag/fagkombination, navn og klasse angives i sidehoved. Derudover kan du lave en forside med titel, dit og skolens navn, klasse, samt eventuelt en illustration, der giver mening i opgaven. Indledning En kort introduktion af emnet skrevet i sammenhængende tekst. Indledning: Eksempel mangler. Problemformulering Det overordnede spørgsmål, som du ønsker belyst. Problemformuleringen er fællesfaglig og kan formuleres som en undren eller en påstand, som du ønsker at undersøge. Problemformuleringen skal være styrende for hele din undersøgelse, det er den, du skal konkludere på. Problemformulering: (hentet fra KS. Emnet er Ungdomsoprør ) Problemformulering: Hvorfor vælger flere og flere unge etniske danskere at konvertere til Islam, når de er opvokset i et samfund med individualisme og frihed i forhold til moralske normer?

4 Problemstillinger De faglige underspørgsmål, som du mener, skal til, for at du kan besvare din problemformulering. Problemstillingerne skal tilsammen rumme stof fra alle tre fag (religion, historie og samfundsfag). Problemstillinger: (hentet fra KS. Emnet er Ungdomsoprør ) Problemstillinger: Islam tilbyder senmoderne unge faste rammer og identitet. Hvad tilbyder Islam som folkekirke-kristendommen ikke tilbyder? Hvorfor søger unge fastere rammer? At konvertere er udtryk for et ungdomsoprør Hvad gør de unge oprør imod? Hvad er forskelle og ligheder i forhold til 68-oprøret? Det er en almindelig tendens i det senmoderne samfund at søge identitet i religiøse og åndelige fællesskaber. Hvorfor føler mange, at de i dag står uden identitet og tilhørsforhold? Hvad kan de åndelige og religiøse fællesskaber tilbyde? Plan for besvarelse En relativ detaljeret plan for, hvad og hvordan du har tænkt dig at disponere din undersøgelse. Derudover skal du præsentere de materialer, du anvender i dit arbejdet. Plan for besvarelse: Eksempel mangler. Den videre diskussion af materialer, teorier og metoder skal ind i de relevante afsnit i selve synopsen.

5 Behandling af problem analyse og delkonklusioner Du skal lave et selvstændigt afsnit for hver problemstilling og afslutte disse med en delkonklusion. Afsnittene skal overvejende skrives i stiksætninger og mindst indeholde nedenstående: Skitsering af svar på problemstillingen vha. de valgte materialer, teorier og metoder samt diskussion af anvendte teorier og metoder. En præcisering af de væsentligste konklusioner på problemstillingen. Kan også indeholde be- eller afkræftelse af eventuelle arbejdshypoteser. Behandling af problem analyse og delkonklusioner: Eksempel mangler, men kunne være: Delkonklusioner: Hvilken af de ovenstående problemstillinger kan være med til at besvare problemformuleringen og/eller er det nødvendigt at inddrage andre forklaringer/perspektiver? Arbejdsprocessen illustreret vha. metoderne: Hvordan er problemformuleringen blevet besvaret? Det kan i eksemplet vist under problemformulering og problemstillinger være gennem redegørelse for træk i samfundsudviklingen, der får de unge til at søge efter fastere rammer, redegørelse af hovedtræk i Islam, analyse af interviews, statistisk materiale, kilder og tekster samt diskussion og vurdering af resultaterne. Kilderne analyseres med inddragelse af historiefagets kildekritiske metode. Materialeoversigt; hvilke bøger, kilder, artikler, udsendelser mv. er blevet brugt for at få svar på problemformuleringen. Konklusion: Sammenfatning og præcisering af projektets konklusioner, dvs. resultaterne og besvarelse af problemformuleringen. Her skal du vurdere og diskutere dine resultater. Dette afsnit skrives i sammenhængende tekst. Konklusion: Eksempel mangler.

6 Opgavens dokumentation Litteraturhenvisning/fodnoter Det er meget vigtigt, at din opgave er dokumenteret det er det, der gør det til en faglig opgave og ikke bare noget, du mener. Du låner/overtager store dele af din viden fra andre det er derfor nødvendigt at henvise til steder i litteraturen, hvor du har lånt. Hver gang du låner centrale oplysninger, en anden forfatters konklusioner eller vigtige taloplysninger, skal du henvise til det nøjagtige sted, du har lånt det, så din læser kan finde det. Litteraturhenvisning/fodnoter: Eksempler mangler. Kilde- og litteraturliste ALT det materiale, du benytter, skal skrives i alfabetisk rækkefølge i litteraturlisten med angivelse af forfatter, fuld titel, evt. udgave, udgivelsessted og årstal samt præcis adresse og dato for besøg, hvis du bruger kilder fra Internettet. Når du bruger materiale fra nettet, skal du indledningsvis angive, hvad siden handler om, enten ved at skrive sidens titel eller emne og meget gerne angive afsenderen på siden. Kilde- og litteraturliste: Eksempel mangler. Før du afleverer Det er vigtigt, at man får læst korrekturer på opgaver, inden man afleverer. Det bør gøres af flere omgange. Du bør læse opgaven igennem selv med kritiske øjne, og du kan få en til at læse opgaven igennem og rette stave- og tegnsætningsfejl og sproglige uklarheder. Når opgaven er printet ud, skal du se den igennem igen. Ser den ud som på skærmen? Er der sidetal på?

7 Er billeder og eventuelle formler, som de skal være? Plagiat/snyd Fodnoter er en vigtig del af ikke at plagiere skrive af /snyde men hvordan sikre du dig mod det? Når du læser og tager noter så husk citationstegn omkring alle de citater, som du kopierer direkte over i dine noter, og som du måske vil bruge senere. Og husk at notere, hvilken side det stod på. Ellers er det svært at finde bagefter, når du skal lave henvisningen. Når du skriver, er det bedst at skubbe dine bøger og papirer væk. Ellers smitter sproget i kilden let af, så det bliver en blanding af dit eget og noget mere eller mindre lånt og det er altid noget rod. Husk at det ikke kun er formuleringerne du ikke må plagiere. Det gælder også struktur, argumenter, illustrationer og data. 1 1 formidlingogmetode.files.wordpress.com/2011/11/apa-modellen.ppt

Formalia AT 3, 5, 6 og 7 pa Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 3, 5, 6 og 7 pa Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 3, 5, 6 og 7 pa Svendborg Gymnasium og HF I almen studieforberedelse (AT) arbejdes med sager/temaer/problemer, hvis belysning kræver flere fag, og hvor arbejdet samtidig er med til at kaste

Læs mere

Formalia historieopgave på HF

Formalia historieopgave på HF Formalia historieopgave på HF På SG skal alle HF-kursister skrive en større, skriftlig opgave i historie i slutningen af 1. hf. Formålet med opgaven er at træne kursisternes skriftlige kompetencer samt

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag.

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag. Opgaveskrivning De store skriftlige opgaver Opbygning og indhold af en opgave Dansk/historieopgaven Studieretningsopgaven Studieretningsprojektet AT-eksamensopgaven Historieopgaven i 1hf Større Skriftlig

Læs mere

Formalia SRO pa Svendborg Gymnasium og HF

Formalia SRO pa Svendborg Gymnasium og HF Formalia SRO pa Svendborg Gymnasium og HF På SG skal alle gymnasieelever i 2.g lave en studieretningsopgave i to studieretningsfag. Omfang Bedømmelse Opgavens indhold o Titelblad/forside o Abstract o Indholdsfortegnelse

Læs mere

Formalia SRP pa Svendborg Gymnasium og HF

Formalia SRP pa Svendborg Gymnasium og HF Formalia SRP pa Svendborg Gymnasium og HF I 3.g skriver alle gymnasieelever studieretningsprojekt. Som navnet antyder, skal studieretningsfagene indgå. Omfang Bedømmelse Opgavens indhold o Titelblad/forside

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Kultur- og samfundsfags eksamen.

Kultur- og samfundsfags eksamen. Kultur- og samfundsfags eksamen. Hvordan afslutter vi undervisningen i kultur- og samfundsfag? I 2. hf afsluttes undervisningen i kultur- og samfundsfag nogle uger før den øvrige undervisning. Du skal

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015

Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015 B Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015 Indhold: Prøvekalender for de almengymnasiale uddannelser 2015... s. 2 STX-bekendtgørelsens læreplaner

Læs mere

Formalia SSO på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia SSO på Svendborg Gymnasium og HF Formalia SSO på Svendborg Gymnasium og HF I 2. HF skriver alle kursister Større Skriftlig Opgave. Den større skriftlige opgave er individuel og udarbejdes inden for et til tre fag. Skrives opgaven i ét

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 AT EKSAMEN 2015 Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse AT Eksamen forløbsoversigt... 3 Kompetence- workshoppen med Tine Lynfort torsdag d. 15.1... 4 AT Ressourcerummet...

Læs mere

Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning.

Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning. Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning. Samlet og redigeret af Anne, Poul, John, Valle. Senest redigeret d. 5/1-09 / Valle Et projektarbejde består af flere hovedbestanddele: 1) En Projektbeskrivelse,

Læs mere

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren:

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: DHO SRO SRP I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: dansk-historie-opgave (DHO) i slutningen af 1. år, studieretningsopgave (SRO) på 2. år studieretningsprojekt

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2014 juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Grundlaget for eksamen... 5 Overblik over eksamensformerne... 6 De obligatoriske moduler... 6

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2014 Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave sso Orientering om Større Skriftlig Opgave November 2014 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FIRE GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE: - du får mulighed for fordybelse i et emne, der interesserer

Læs mere

Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20

Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20 - 1 - Dansk-/historieopgaven Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20 Valg af fag. Meddeles lærere Problemformulering oa. til vejledere tirsdag d. 12. maj mandag d. 18. maj Dansk- og/eller

Læs mere

Eksamens- og prøveinformation

Eksamens- og prøveinformation Eksamens- og prøveinformation til 3g. 2015 1 Antal eksaminer: Prøvefagsudtræk: Udtræk for 1. og 2.g. Offentliggørelse: Kommunikation i eksamensperioden: Mundtlige eksaminer: Skriftlige eksaminer: De vigtigste

Læs mere

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse)

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Hvad er kravene, og hvordan gør jeg? Studieordning pr. 1. januar 2013 (revideret

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere