BRYGGEBLADET. Bryggebladet søger bude Ring til Laura på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRYGGEBLADET. Bryggebladet søger bude Ring til Laura på 31 54 98 06"

Transkript

1 9. februar årgang nr. 3 BRYGGEBLADET Trusler og fup-breve Boligsp ekula nt afsløret i flere pinlige situa tioner Thrben Bograd, der midt i december, købte tre ejendomme med 700 lejligheder, vil gøre meget for at bevare de nyerhvervede ejendomme på Bryggen. Nogle få timer før, atenaf ejendommene skulle have stiftende generalforsamling med det formål, at beboerne skulle købe deres egne boliger, blev der husstandsomdelt en skrivelse. Skrivelsen var underskrevet "Den alternative lejerforening, Islands Brygge", og fortalte beboerne om alle de ulemper, der var ved at blive andelsboligselskab. Men brevet er et falsum. Der eksisterer ikke en forening med dette navn, og for øvrigt var brevet ikke nærmere adresseret eller underskrevet. Ekstrabladet er i en artikel fra 31. januar ikke i tvivl om, hvem afsenderen er: Thrben Bograd. I artiklen redegøres der for, at brevet er redigeret af'ibrben Bograd og afsendt fra hans kontor i Østbanegade 17. Jørgen emmingsen, sekretariatschef hos LLO udtaler,.. at dette er en gemen gang plattenslageri af værste skuffe. Metoder, som der heldigvis aldrig tidligere har været benyttet.'' Journalisten fra Ekstrabladet havde også prøvet at få et svar fra Thrben Bograd, men han nægter at have noget med det at gøre, og siger at så må LLO jo melde ham til politiet. Bryggebladet har også selv kigget lidt på sagen og fundet påfaldende ligheder i denne skrivelse og den officielle, som lidt tidligere blev sendt til beboerne. Der er bl.a. den samme påfaldende mangel på flertalsendelser. Brevet blev omdelt af''de grønne bude", og adskillige beboere prøvede at finde ud af, hvem der var afsender. Det kunne man ikke sige, men det kunne oplyses, at brevene til beboerne var udsendt fra Østbanegade 17. Det er her Thrben Bograd sidder som direktør i firmaet Østervold AJS. Den nye ejer af de tre ejendomme! - Der er altså ikke megen tvivl om, hvem der er bagmanden for brevene. Truslermod kommunen Det er ikke kun ved at forsøge, at narre beboerne, at Thrben Bograd krampagtigt prøver at holde på sine ejendomme. I ejendommen Ingolf er det lykkedes ham at true kommunen til ikke at lade beboerne bruge "Pusterummet" til mødested. "Pusterummet" er et forretningslokale i Isafjordsgade, der lejes af kommunen til mødested for sine hjemmehjælpere. Da ejendommen blev solgt til Østervold A/S, havde beboerne nu mulighed for selv at erhverve deres ejendom og havde brug for et "kontor" i ejendommen. Selvfølgelig ville kommunen gerne lade Ingolfs bestyrelse bruge "Pusterummet", så de havde en mulighed for at kunne informere og rådgive beboerne. Og bestyrelsen nåede da også at holde et par møder. Bryggebladet har talt med Buster ansen fra Beboerforeningen, der refere rer det videre forløb: "Bograd vil åbenbart for enhver pris bevare sine ejendomme. Da han hørte om beboernes mødeaktivitet reagerede han prompte. Ringede til kommunen, og fortalte, at hvis de ikke straks stoppede for beboernes møder i lokalerne, ville han sende en låsesmed ud for at lægge låsen om. Bograd mente, at kommunen overtrådte de vilkår, der var aftalt i lejekontrakten, og resultatet er blevet, at vi ikke mere har et sted til beboermøderne", siger Buster ansen. Afslørj!Jgerne af Bograds metoder kan få en til at føle sig hensat til romanverdenen for 100 år siden, hvorfra dette billede er hentet. "Roligt og beregnende gav han sig i Lag med Arbejdet". Manden der saaede og ikke høstede, Maaneds=Magasinet Køb ejendommene og slip for Bograd Buster ansen er ikke i tvivl om, at beboerne bør købe deres ejendomme. Om ikke andet så for at slippe for Bograd. Og også Lene Dragsdahl, der nu er valgt til formand i andelsboligforen ingen Ingolf støtter op om synspunktet. "Allerede nu kan vi mærke konsekvenserne ved Bograds overtagelse. En beboer havde endelig fået mulighed for at flytte ned fra 5. sal til en anden lejlighed, men der var dog en enkelt betingelse. Der skulle i den nye lejlighed installeres nyt køkken og bad, ellers kunne lejeren ikke få den Thrben Bograd er allerede gået i Bryggebladet søger bude Ring til Laura på f'lwit ONSJa:R ISAFJORDSGADE løbeliavl S TEIJ'.: lllbiltlp.: M I læe, SlKRIOO MM UDFØRES DØGNSrnVJCE Begravelse O Bisættelse Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem l. Begrave ses.orretn ng Amagerbrogade 1 SS lsiands Brygge 13 TLF DØGNVAGT gang med sine moderniseringer. Det er heller ikke for betryggende, at han forlanger, at indvendig vedligeholdelse skal foretages af hans håndværkere. Gad vide, hvor meget man så får for sine opsparede penge?" Andetsteds i bladet fortælles nærmere om beboerne i de tre ejendommes forsøg på at overtage som andelsselskaber. vie Bryggens Pensionistforening Gi ml e usk: Fastelavnsfest 23/2-95 kl. 13 Banko 2/3-95 kl. 13 Banko 20/4-95 kl. 13 Andelslej er foreninger Andelslejerforeninger dannet i Bergthora, Leif og Ingolf SIDE2 Spørsmålog svar vordan står jeg, hvis jeg køber en andelslejlighed?? Bryggebladet svarer på en række aktuelle spørgsmål. SIDE 3 Amagerbanen Kan de forskellige parter samles om at få projektet op på skinnerne? Bryggebladet overværede mødet d. 30/1 i Gimle. SIDE 4 Kaspar fortsætter sine betragtninger omkring magt og magtens rævestreger. SIDE S Krydsord SIDES Aktueltfra kirken Samvær for ældre. Filmen "De unge Gamle" af Jørgen Roos vises onsdag d. 15/2, kl. 14. Radiogudstjeneste søndag d. 19/2 kl. 14. SIDE6 Bevar Fælleden SIDE 6 Børnesiden SIDE 7 Mester Jakelerløs Bryggens Børncatelier laver dukketeater projekt. BAGSIDEN Dette nummer af Bryggebladet er af produktionstekniske årsager kun på 8 sider, hvorfor en del stof fra læsere og medarbejdere må vente til næste nummer, som udkommer i sit sædvanlige omfang. red.

2 2 En kurv til frieren et hører til sjældenhederne, at almindelige mennesker uden store bankbøger, uden aktiebeholdninger D i bankboxen, uden interesse og særlige muligheder for rentefradrag og investeringsgevinster, med et slag ser sig åbenlyst omgivet af pengebegærlige bejlere, der trods svulstige forsikringer om reelle hensigter alligevel kommer til at afsløre, hvad hjertet er fuldt af. or den jævne borger, der hele sit liv har været van t til F at svare enhver sit og opføre sig anstændigt i ord og handling overfor sine medmennesker, afføder mødet med den ryggesløse slyngel næsten altid vantro. Man tror simpelthen ikke det kan være sandt. Ingen mennesker opfører sig sådant- den slags hører hjemme i fllm og romaner. Det må være sladder og bagtalelse, der ligger bag. Og når nu slynglen bedyrer sin rene hensigter og himmelråbende uskyld-ja, så er man tilbøjelig til at tage den "forfulgte uskyldighed" i forsvar og se sig om efter de virkelige slyngler, som man forstår sig på, nemlig dem man til daglig omgå es og lever sammen med, men som man altid har en letfængelig mistanke til er ude på at narre en. g den reaktion er ofte sund- man skal ikke tro på alt, O hvad man hører og ser. Men det er også vigtigt at bevare evnen til at skelne mellem godt og ondt, løgn og sandhed- uanset at det for det meste kræver mod og viljestyrke, fordi man selv må sætte skel og grænser og dermed markere: "her står jeg" og her er grænsen for, hvad jeg vil være med til eller være vidne til. ryggeboerne har igennem de seneste år - og nu til B ovennål igen- været udsat for flere slags bejlere, der med munden har lovet dem guld og grønne skove aflutter kærlighed og lyst til at dele deres nøjsomme liv med dem -mens blikket har været stift rettet mod værdigenstandene på dækketøjsskabet. At blive udsat for en sådan uindbudt påtrængenhed skaber utryghed og frygt - men da den er lovlig- ja, ligefrem velsignet som samfundets vigtigste drivkraft- kan man desværre ikke melde den indtrængende til politiet. Nogle vælger i deres nød, at rulle gardinerne for og slukke lyset i håb om at de gridske personer- som undertiden kalder sig aktionærer eller ejere eller sælgere eller venner - ikke skal få øje på dem, og at de dermed slipper ud af de uønskede frieri'er. Men de fleste ved, måske i kraft af et urinstinkt, at skal angrebet afværges eller svækkes må man rykke sammen og i samlet flok vende sig imod angriberen. Og det har Bryggeboerne gjort! U nder det første store stormløb i 1991 mod lejerne lykkedes det bryggeboerne igennem en imponerende indsats, at bygge en lokal boligorganisering op på Bryggen, BIB. Værdien af det arbejde kan alle aflæse idag under det seneste stormløb mod en del af Bryggens ejendomme. Boligorganiseringen har skabt baggrund for, at beboerne har kunnet stille med en hurtig og præcis orientering, ekspertbistand og handling- noget der er altafgørende for, at beboerne har en reel chance for at sætte sig til modværge imod pengespekulanterne's tvivlsomme metoder. i tror, at lejerne i de nu udsatte ejendomme vælger, at V købe ejendommene og oprette andelsboligforeninger i dem -og Bryggebladet støtter fuldt ud et sådant tiltag. Riskjær, Norden, Bograd, sidemænd, ligemænd og bagmænd har med deres pengegridske fremturen og åbenlyse dobbeltspil ikke gjort det sværere at træffe et valg. Det spil med lejernes fremtid må have en ende. g når støvet har lagt sig over denne, seneste kamp O må vi håbe, at beboerforeninger, lejerforeninger, andelsforeninger, ejerforeninger stadig vedkender sig det fællesskab og den solidaritet, som alle i sidste ende har gavn af- det brede samarbejde om at gøre Bryggen til et levende og rart kvarter for alle.. U. BRYGGEBLADET 9. februar 1995 Andelsselskaber nu etableret Solgte ejendommes beboere vil selv eje Beboerne i de tre ejendomme, der i december blev solgt til Østervold A/S, vil selv overtage deres ejendomme. De tror ikke på Thrben Bograds løfter, og vil hellere selv være med til at bestemme deres boligers fremtid, end at lade Østervold råde. Det viser resultatet af de stiftende generalforsamlinger i ejendommene Bergthora, Ingolf og sidst Leif, og bestyrelserne er nu i gang med at ordne formaliteterne i forbindelse med den endelige overtagelse. Men det har ikke været så nemt for bestyrelserne, at få orienteret deres lejere om ideen. Der har været adskillige forsøg på at genere beboerrepræsentanterne i deres arbejde med at oplyse beboerne. På forsiden af avisen er der redegjort for boligejer Thrben Bograds klodsede forsøg på at "informere" beboerne, og hans trusler, der har fået kommunen til at lukke "Pusterummet" for beboerne i Ing- ' Men alligevel er det nu lykkedes. Generalforsamlingen i Ingolf valgte Lene Dragsdahl til formand, og de mange fremmødte stødte ivrigt op om ideen, selvom det i Ingolfkommer til at betyde, at huslejen for fremtiden vil stige lidt. Det regner beboerne dog ikke for et kæmpeproblem, da fremtiden hurtigt vil udligne prisen set i forhold tillejerboligernes husleje, og fordelen ved at slippe for Thrben Bograd som udlejer. På Bergthoras stiftende generalforsamling, hvor 50% af beboerne var repræsenteret, var stemningen om muligt endnu mere positiv. I denne ejendom vil anslf99cu "Butikken med de mange varer" Saga G ol f. Og på generalforsamlingen i Bergthora redegjorde Thrben elsinghoff, der siden blev valgt til formand for andelsboligforeningen, for hvordan nogen havde fjernet alle sedler, som bestyrelsen havde sat op. ver gang bestyrelsen havde opsat en meddelelse i forbindelse med tanken om andel, gik der ikke mere end et par timer før samtlige opgange var tømt for sedler. Og fra anden side blev der gjort meget for at for-. herlige ideen med fortsat at være lejer. - Thrben Bograd, der er direktør i Østervold A/S, der forøvrigt ejes af ham selv, udsendte et par breve. Først et officielt til samtlige beboere, hvori han redegjorde for sine ideer med ejendommene. Bl.a. lovede han, at ingen ville blive påtvunget moderniseringer. Det skulle ske på helt frivillig basis og til ikke alt for høje priser. an lovede også at beboerne selv ville kunne disponere over halvdelen af de lejligheder, der ville blive ledige. Senere kom der endnu et brev fra Thrben Bograd. Dette var dog underskrevet af en ikke eksisterende lejerforening, men udsendt fra Thrben Bograds kontor. Stort flertal for andel i 9amfc da9e Isafjordsgade/Gunløgsgade/Leifsgade/Egilsgade Dette var endnu en af de tidligt byggede ejendomme fra Christianshavns Oplagspladser. Allerede i 1908 stod bygningen færdig med 271 boliglejemål og 41 erhverslejemål. Christianshavns Oplagspla_dser havde i mange Ar ejendomskontor i Egilsgade 22 før de flyttede indgang til Isafjordsgade 5. Både Egilsgade og Gunløgsgade havde mange forretninger, hele 3 forskellige skotøjsbutikker - Egilsgade 22 & 32 og Gunløgsgade 35 i samme bygning. En grønthandler lå i Isafjordsgade 7, på hjørnet, Ismejeri - Gunløgsgade 29 og Danmarks første hobbyforretning lå i 1948, Gunløgsgade 23. Det berømte "Ostehus" lå Gunløgsgade 35, og købmand. Jensens "Butikken med de mange varer" en kolonial forretning og Flydende Brændsel, hvis slogan "lige til døren" mange sikkert kan huske.( Gunløgsgade 23-27). Ungdomshuset på Artillerivej havde før det blevet revet ned, Jens og Ester Falsager som bestyrer. Begge var mangeårige bryggebeboere og de boede Isafjordsgade 7 i mange år. Falsager var brobetjent på Langebro og var med til at lave beboerforeninger. usk, hvis I har noget materiale om Islands Brygge så som: Billeder, film, postkort, huslejekontrakter, regninger, reklamer, ALT fra Bryggen har interesse. Venligst kontakt Poul A. Sørensen tlf Islands Brygges Lokalhistoriske Forening u l Sussie Paddison, Snorresgade 3, tlf Billedet i denne rubrik i nr. 2, Ingolf-også kakkt skorstensgårde n, var fotograferet af: Julie Rønnow. delen være meget lille, og der vil stort set ikke ske forhøjelse i boligafgiften, så allerede her er der motivation nok til at kaste sig ud i projektet. Ved mødet fremhævede advokat Lars elros og Jacob Busse fra LLO gang på gang, det helt fantastisk gode tilbud lejerne havde fået, og advarede samtidig mod hvad Thrben Bograd ville kunne finde på, hvilket han jo har forklaret i dagbladet "Børsen". Så efter en afklarende debat, hvor det bl.a. blev fastslået, at ingen beboere ville kunne komme til at hæfte for mere end sin egen andel, blev andelsboligforeningen Bergthora stiftet under stor jubel. Den sidste andelsboligforening blev stiftet i mandags, hvor Leif valgte Lene Christensen som formand. For de valgte bestyrelser mangler nu "bare" at få underskrifter samlet ind, så advokat Lars elms kan få ordnet formaliteterne ved købet inden tidsfristen udløber her i februar. vie Til Ingolfs beboere Bestyrelsen takker for en god stiftende generalforsamling og for valget. Det er ikke nok at stifte en andelsboligforening. Nu skal der indmeldelser til! Underskrifter! Køb nu - og du er sikret, at din andel stiger 1fi% med det samme og 10 %om et år. Køb nu - og du sikrer, at andelsboligforeningen bliver en realitet. Vi skal være mange. Vil du sikre dig, at du selv bestemmer om der skal moderniseres og forbedres? Vil du sikre en stabil boligudgift? Vil du betale til dig selv? Eller vil du ejes af en der siger til Børsens journalist, at Norden ikke var dygtige nok til at kende finesserneog at han venter sig meget af næste regulering af huslejeloven. Vi kommer rundt på trapperne og snakker med jer, der ikke har grebet jeres livs chance endnu. jertelig hilsen, på bestyrelsens uegne, Lene Dragsdal. Byttelejlighed aves: 2-værelses stuelejlighed på 62 m 2 1 Bergthorasgade. Ønskes: Samme størrelse. evt. større, på l.. 2. eller 3. sal. envendelse på tlf

3 9. februar 1995 BRYGGEBLADET 3 Skaljeg købe min lejlighed? Til de beboere i Bergth ora, Leif og Ingolf, som endnu ikke har besluttet sig for om de vil købe deres lejlighed som andelslejlighed, følger her svarene på en 'række af de spørgsmål, som andre beboere i de tre ejendomme har stillet ar jeg råd til at købe? Spørgsmålet er, om man har råd til at lade være. For de fleste vil det nemlig blive dyrere at fortsætte som almindelige lejere. Advokat Lars el ms, som har lavet budgetterne for andelsboligforeningerne, siger, at han i sit 17-årige virke på området aldrig har set så billige til bud, som de aktuelle på Bryggen. en hvad koster sådan en andel M i kroner og øre? Tjah, nogle lejere får den faktisk gratis, og de fleste andre ekstremt billigt. Ganske vist er den pålydende pris mellem og kr. for en 2-værelses lejlighed (det svinger lidt fra ejendom til ejendom), MEN: he.rfra skal trækkes det, som man har betalt i depositum, og det, man har stående på sin indvendige vedligeholdelseskonto. Og så bliver det jo straks meget billigere for de flestes vedkom roende kommer andelen til at koste mellem O (nul) og kr; nogle skalligefrem have penge tilbage, mens andre (især i store lejligheder) skallægge et lidt større beløb. Din beboerforening udregner gerne din andelspris for dig. Skal man låne i banken, kan et lån på f.eks kr. afdrages over 5 år med ca. 300 kr om måneden. Og pengene til andelen er ikke spildt: Når man flytter (sælger sin andel), får man den fulde andels værdi, dvs. værdien før depositum og vedligeholdelseskonto blev fra t rukket. Desuden stiger værdien af andele almindeligvis af andre grunde; specielt vil beboerne i Bergthora og Leif nyde godt af næste ejendoms vurdering, hvor værdien af fjern varmeforbedringen bliver medreg net. Tilsvarende nyder Ingolfs beboere godt af, at deres ejendom er solgt under vurderingsprisen. J amen, når andelen er så billig, får huslejen vel et gok opad? Nej, ikke nødvendigvis. For det første svinger det fra ejendom til ejendom; i Bergthora og Leifbliver huslejen i gennemsnit stort set uændret, mens den stiger noget i Ingolf. For det andet svinger det fra lejlighed til lejlighed. Der sker nem lig det, at mens der nu af historiske grunde findes identiske lejemål i samme ejendom, som betaler vidt forskellig husleje, så får alle i ej en dommen fremover den samme husleje pr. kvm. (bortset fra dem, der har tillæg for individuelle forbedringer, se spørgsmål herom senere). Ved denne udjævning falder h usle jen for nogle og stiger for andre. vis man skal betale så meget som en krone mere i husleje, hvorfor så købe en andel? Ser man rent kontant på det, er svaret: Fordi det kan betale sig alligevel. For det første stiger huslejen endnu mere, hvis man fortsætter som almindelig lejer. Der er allerede vedtaget stigninger, som først træder i kraft i 1996 og 1997, og der er et stærkt politisk pres for yderligere OBS: vis man efter at have læst svarene beslutter sig for at kobe, skal man hurtigst muligt (inden for fa dage) henvende sig til sin beboerforening, da tilbuddet kun gælder, hvis mindst 50 % af lejerne har givet tilsagn om at kobe inden fristens udlob. er er kontaktpersonerne for de tre ejendomme: Bergthora: Torben elsinghoff. Leifsgade 9, 5. tv, tlf Leif: Lene Kristensen, alfdansgade 39, 5. tv, tlf Ingolf: Lene Dragsdahl, alfdansgade 27, tlf eller Buster ansen, alfdansgade 35, st. tv, tlf lempelser aflejeloven, sådan at ud lejerne får bedre indtjenings-mulig heder. For det andet går en del af boligafgiften (andelshavernes husleje) til nedbringelse af lån i ejendommen, hvilket forøger andelenes værdi. Og for det tredje lægges fremtid i ge forbedringer af lejligheden oven i andelens værdi i stedet for, som nu, at føre til højere husleje. Men hertil kommer de andre for dele ved at være andelshaver: -Man får større indflydelse på indretningen af sin lejlighed; Man får større indflydelse på, hvem der skal overtage lejligheden, når man flytter (den kan f.eks. umiddelbart gå i arv til nærmeste familie); Man har fortrinsret til anden lejlighed i ejendommen; Man er med til at bestemme over, hvordan ejendommen skal ved ligeholdes, dvs. hvad pengene til udvendig vedligeholdelse skal bruges til. vad med min boligydelse? Pensionister i andelslejlighed får samme boligydelse som pensionister i almindelig udlejningsbolig. For andelshavere gives en del af ydelsen dog som lån. en hvad så med boligsikringen? M Ja, her kommer vi til dem, som måske men også kun måske er bedst tjent med at fortsætte som lejere. For som andelshaver er man ikke berettiget til boligsikring. Får man en høj boligsikring i dag, er man på kort sigt nok bedst tjent med at fortsætte som lejer. Men for at afgøre det, skal man opveje bo ligsikringen mod tre ting: For det første kommende lejeforhøjelser for almindelige lejere; for det andet eventuelle nedsættelser af ens bolig sikring som følge af nedskæringer eller ændrede personlige forhold; og for det tredie det forhold, at andelene stiger i værdiibiiver dyrere. vad med os, der selv har lavet forbedringer i lejligheden? ar man moderniseret sin lejlighed med f.eks. bad eller nyt køkken, som man i dag betaler forbedrings forhøjelse for,kommer man indtil vi dere fortsat til at betale mere i husleje end dem, der ikke har moderni seret tillægget for moderniserin gen vij være det samme som nu. Men meningen er, at værdien af alle individuelle forbedringer skal vur deres af en vurderingsmand. Når det er sket vil man få valget mellem at fortsætte med uændret husleje eller at "købe sig fri" afforbedringsfor højeisen ved at betale forbedringen kontant og få den medregnet i andelens værdi. Det sidste er en klar fordel: Man låner pengene i banken, og betajer det samme i afdrag, som man ellers skulle betale i permanent forbedringsforhøjelse, og samtidig stiger andelens vrdi. vad sker der med den indvend i ge vedligeholdelse? Den skal man selv betale fremover. Men det skal sammenholdes med, at man jo får sit indestaende på kontoen udbetalt ved køb af andel. De fleste har jo et pænt beløb stående, selv om deres lejlighed er godt vedligeholdt, og fremover vil de penge ikke være bundet på kontoen. Desuden skal man huske, at hvis ejendom men ikke købes af beboerne, har Østervold AIS meddelt, at indvendig vedligeholdelse fremover skal udføres af firmaets håndværkere, og så koster det under alle omstændigheder mange gange flere penge, end hvis man selv laver tingene. an skjulte fejl og mangler på K ejendommen ikke komme til at koste dyrt? Nej, ejendommene er netop blevet gennemgået af arkitekter, og vedli geholdelsesbehovet i de kommende år er indregnet i de budgetter, der danner grundjag for andelspris og husleje. vis ejendommen en dag skujle ryge på tvangsauktion, risikerer man så at hæfte med sin private formue? Nej, man hæfter kun med værdien af sin andel. an man købe en andel, hvis man Ker udenlandsk statsborger? - Ja. vordan skal jeg betale min husleje den l. marts, og kanjeg stadig bruge PBS? vis beboerne køber ejendommen, har Norden lovet at sta for næste opkrævnjng på normal vis. Siden kommer der besked fra andelsboligforeningen om betalingen fremover. max Salg af kasserede bøger fra biblioteket Så er det på lørdag den 11. februar, at biblioteket starter sit halvårlige udsalg af kasserede bøger. Bibliote ketholder løbende bogsamlingen ajour og må derfor skille sig af med en del materiale enten p.g.a. slid, fo rældede oplysninger eller svigtende efterspørgsel. Atter i år er der en del spændende ting imellem, og priserne er 10, pr. bog og 1. pr. tidsskrift. Kom selv og kig lørdag morgen kl. 10, hvor der også vil være mulighed for at hilse på bibliotekets brugerråd og drikke en kop kaffe. Andelslejligheder til salg Byens bedste og billigste pris 63 m 2 : Andel: m 2 : Andel : Leje: Leje: Tilsagn om køb inden den 12. februar. Kun for beboerne i Bergthora Julie's Kereskole v/ J. Schmidt * MIK kørelærer * Speciale ordblinde og nervøse * Garanti og ankenæ;.m *Medlem af Dansk Kørelærerunion * Eget teorilokale p6 Bryggen * Egen bane og køreteknik på Amager * Ring og få tilsendt en brochure TLF VI LEVERER ALT TIL DERES FEST OG TAGER DET UBRUGTE RETUR ON LINE TIPS ON LINE LOTIO. KLASSE LOTIERI. Qu ick skrabelodder. Salg af telefonkort Øl og vand samt alm. købmandsvarer BRINGES OVERALT E EDEKA v/per Tort ISLANDS BRYGGE 25 TLF o KA Fax: Abent: Man.-tors Fre Lør olte Vinlager Eneforhandling for Amager

4 4 BRYGGEBLADET 9. februar 1995 'Gi MLE ISLANDS BRYGGES MEDBORGERUS Thorshavnsgade 21 K o n tor: t lf Cafe: t lf Fax: tlf Mandag d. 13. og tirsdag d. 14. febru.ar kl. JO SkippERskÆG OG SkuMspRØjT En morsom og spændendeforestillingj orde 4-10-årige Trunte og Tram p e spilles af Lise enningsen og Jens-Erik Placing, m ens komikeren og skuespilleren Birger Jensen boltrer sig i forestillingens mange andre roller. Entre 30 kr. -billetter på tlf Torsdag d. 23/2 kl. 20: Musikfilmen The Doors Fri entre-på 46"-tv og med fed lyd! Fastelavnsfest LØRDAG d. 25/2 kl Entre 1 o kr. Program: 14.00: Velkomst fl 14.15: Overraskelse, se verdenspressen! 15.00: Tøndeslagning 16.00: Cacao & boller, kaffe 16.30: PRÆMIER flotteste, sjoveste, katte-/ bundkonger 17.00: Gøglerforestilling..._ /.i Arrangeres af Lokalrådet, G og BBU f re. 10. man. 13. tir. 14. ons. 15. tor. 16. f re. 17. man. 20. tir. 21. ons. 22. tor. 23. fre. 24. :Jvlenu i C)im{es Cafe: Lammifril(atfe [er_ mea CJ{fs og q'zaziæ.f. Stegt Pfæsl(mea Cfersi[[es01Js Sliepfiercf's æie Lammecarry measpinat og 03røa :jerter i P[øaesovs Spaglietti 03o[ognese Pril(aae[[er mea Stuvet J{vitf/(å[ Stegt 'l(p.fve[ever meastegte 'l(flrtojfer og 1?,pa6eae/Pe6erroassafat 7(otefetteri Paa V ngarnsl( qu[fascfi CBo6otie (Lam) Altid mad i Gimle! Den alternative menu: 20 kr. (Der består af»det kød vi nu har den dag«samt kartoffelsalat med lidt grønt!) Åbent hver dag kl Søndag kl IIII Amagerbanen -en anderledes rejse Mandag d. 29. januar var der i Gimle inviteret til fol kefort.ællingsmøde om Amagerbanens påtænkte rolle i storprojektet Kulturby96. Emnet havde trukket mange interessede til, men det er tvivlsomt om ret mange på forhånd havde gjort sig klart, hvad det var for en rejse der skulle foregå på mødet. Den særlige krølle på for: tællingen, var den dødstruende skæbne banen, projektet og avneparken måske havde tilfælles på kajen ved Islands Brygge - hvorfor mødet da også snarere havde karakter af en skæbnefortælling end en folkefortælling. Det betød at den del af de fremmødte, som havde sat sig op til en fantasirejse efterhånden indså at folkefortællingen næppe nåede op til overfladen på dette møde, hvorfor de langsomt sivede ud - og overlod scenen til mere alvorstyngede advokater og bisiddere fra de hver for sig blomstrende aktiviteter, der så gerne skulle mødes og flettes sammen til en overdådig buket af folkeliv, amagerstemning, fest og kultur i 96 og langt ind i fremtiden. Som det sig hør og bør i et klassisk skæbnedrama lagde hovedaktørerne på skift. ud med en rosende omtale af hinandens evner og forehavender og en beskeden fremlæggelse af egne fortjenester og visioner. Men efterhånden som retorikken blev overstået, tegnede dramaets 3 poler sig tydeligt: avneparkens planlæggere, der allerede forlængst havde kalkuleret med (og fået godkendt) nedlæggelse af sporene på parkens område, frygtede at en fravigelse fra denne plan, r Salg & reparation "Den første jernbanet ur" tegnet af Fritz Jurgensen. ville betyde at avneparken får en uvis skæbne. Projekt Amagerbanen 96, som i et lille års tid havde arbejdet med en plan om at arrangere daglige togrejser fra ovedbanegården via jernbanebroen og Amagerbanen til Dragør som led i Kulturby 96"s arrangementer. Under- vejs skulle toget standse ved særlige stationer, som ledte ud til alleslags oplevelser som måtte foregå på Amager. Og tredje hoved pol, Jernbaneklubben Amagerbanen, en ung veteranklub, der naturligt nok er deltager i projekt Amagerbanen 96, men som samtidigtønsker havnespor og jernbanebro bevaret ud i en fjern fremtid til sikring af Amagerbanen som en livskraftig veteranbane. Omkring hver af disse poler, hovedaktørerne, samlede mere impulsivtladede aktører sig, aktører som elskede gamle toge, aktører der elskede kulturelle aktiviteter, aktører der elskede visionær planlægning - og som monarker sad Amager kulturråd og Islands Bryg ge Lokalråd og vejede mulighederne for hvordan og af TV-VIDEO-STEREO Gratis låne-tv under reparationen TV- og Videoudlejning Batteriskift på ure. Pink Radio Service Center Isafjordsgade 13 Tlf GODE SKO for"fjener EN RIGriG Si<OMAGER. ALADDIN'S SKOMAGERI TGADE2N Tlf MANDAG-FREDAG Kl.9,00-17,30 MIDDAGSLUKKET 13,30-14,30 hvor parterne kunne mødes eller måtte skilles. Skønt aktørerne forsøgte at underspille deres ueningheder ved stadig udtrykt r:espekt og anerkendelse af hinandens visioner og ønsket om at de kunne forenes i en fælles vision, var det tydeligt, at interessen for løsninger, der betød ændinger i de 3 hovedaktørers egne udstukne baner, var ringe på dette stade i dram aet. Man landede derfor på en klassisk udgang for dette første møde - : måske guderne trreffer afgørelsen, der styrer vores næste skridt. Eller anderledes sagt: - vis arbejdet med anlæggelsen af avneparken skulle blive forsinket et halvårs tid, så var alle enige om at et samarbejde om Amagerbane 96 kunne være konfliktløst og frugtbart for avneparken, projektet, veteranklubben, Bryggen og hele Amager. Og kulturråd og lokalråd lovede på denne bliggrund hinanden at overveje et fæl lesudspil overfor Kulturby 96 og kommune inden for kort tid.. U. Kommer familien på besøg? Vi tilbyder Københavns billigste overnotning p6 toto nyrenoveret hotel særrobot til bryggeboere tlf Egilsgade 33

5 9. februar 1995 BRYGGEBLADET 5 Magtens rævestreger Efter overskriften at dømme kunne krogen godt have handlet om en ny, håbefuld ejendomsejer på Bryggen, men det er nu ikke tilfældet. Denne gang skal vi på en lille tur i tid og rum, der ganske vist ender i nærheden af Bryggen 1995, men først skal500 år tilbage i tiden til Firenze og undervejs passerer Strasbourg. Turen tager afsæt i den lidt kyniske betragtning fra sidste kringelkrog, at det underlige ved Tamil- og Nørrebrosagerne ikke var, at de ting kunne ske, men at de blev opdaget. For ca. 500 år siden levede der en fyr i Firenze, der hed Niccolo Machiavelli. I sin bog, "Fyrsten", beskrev han nogle sider af det at få og have magt. an sagde bl.a., at uanset om magthaverne er "gode" eller "onde", retfærdige eller uretfærdige, demokrater eller diktatorer, er de nødt til at følge magtens spilleregler, Trænger hjemmet til en omgang? Vinduespolering Rengøring Loftrydning Ring og aftal besøg for et uforpligtende tilbud. GAARDS RENGØRING ENTRUM VINDUESPOLERING ArS NÅR RENVORINO ER EN TILLtOSSAC København olbæk hvis de vil bevare deres magt. En af spillereglerne er, at magthaveren skal være som det græske fabeldyr, kentauren, der var halvt menneske og halvt dyr. Magthaveren skal virke menneskelig - god, retfærdig og barmhjertig, men må ikke være bange for at være voldelig som løven eller listig som ræven, hvis det er nødvendigt. er 500 år senere forekommer spillet om magten stadig at være en uskøn og kynisk blanding af imagepleje, rå vold og rævekager. Machlavellis pointe er, at det simpelthen er spillereg- Jerne, Magten er kynisk, fordi den skal være det. vis magthaverne ikke vil bruge overgreb og feje tricks, må de (før eller siden) regne med at skulle overlade magten til nogle andre, der ikke har så fine fornemmelser. Ifølge Machiavelli kan de sande idealister altså ikke være magthavere- i hvert fald ikke ret mærkedage _. tak tillykke med dagen Kære Freja! Tillykke med de 6 år og den nye flotte tand. Kærlig hilsen Rone, Karsten og elle. længe. Men de åbenlyse diktatorer kan heller ikke klare sig i længden, fordi de glemmer at "tænke på publikum". avde itler haft magten i Tyskland i hele 12 år uden en omhyggelig imagepleje, som bl.a. Giebhels sørgede for? I både Tamil-sagen og Nørrebro-sagen var der tale om rigtige magtmennesker i Machiavellis forstand. Deres dobbelte magtmisbrug var jo netop forsøg på at virke på en måde og være på en anden. De begik bare en fejl: De blev (eller er ved at blive) opdaget. Og det er jo ikke meningen. Ligesom det ikke er meningen, at man - som Ritt Bjerregaard gjorde det - ærligt fortæller EUparlamen- tet, at de faktisk ikke har særlig meget indflydelse, når de så gerne vil have det. Om man bliver gennemskuet eller lader sig gennemskue er et fedt. Det er brud på magtens spilleregler. EU-parlamentet "blev gode igen" (eller affandt sig med,deres delvise afmagt). SchlAter måtte gå. Det var ganske vist hans egen beslutning, men var han blevet siddende, havde de konservative stadig haft Nyrup og hans snak om "moralen i dansk politik" hængende i haserne. Politidirektør Eefsen skal alligevel snart pensioneres, og Nyrups moralsnak er forstummet, efter han selv fik - magten. Det betyder ikke nødvendigvis, at magten korrum- perer idealerne. Men at kampen for magten og kampen for idealerne før eller siden kommer i modstrid med hinanden. I dagens Danmark er vi så flinke, pæne og demokratiske også når vi får magt eller "indflydelse", som det hedder, når det skal være stuerent. Vi har sådan nogle flinke magthavere, der gerne vil dele deres magt med os. Det kære barn hedder medbestemmelse, selvforvaltning, nærdemokrati osv. Men jeg synes, den machiavel- liske nisse flytter med. Det er ganske vist svært at kombinere løvens metoder, den rå vold, med det pæne, demokratiske, menneskelige image. Men hvad med rævens metoder? List og manipulation er svært at afsløre og bevise. En meget populær "rævemetode" er at holde andre væk fra de vigtige beslutninger og samtidig få det til at se ud som om, alle har noget at skulle have sagt. Træffe en urokkelig beslutning i ro og mag, og så bagefter lægge den frem som et "forslag". Eller give folk indflydelse på de små ting og selv tage sig af de store. Er der f.eks. noget, der tyder på, at meningen med alle de offentlige høringer om lokalplaner, Ørestadsplaner, Storebælts- og Øresundsforbindelser osv. er, at man vil høre efter? Er det vigtigste ikke bare, at man lader som om, man hører efter? Er det centrale i den højt besugne brugerindflydelse i medborgerhuse, skoler (der er det sjovt nok forældrene, man kalder brugere), plejehjem osv. ikke, at man giver folk følelsen af, at de er med til at bestemme, mens de vigtige beslutninger om rammer og økonomi stadig bliver truffet centralt? Cafe Isbjørnen Reykjaviksgade l Tlf Cafeen med de rare gæster Alm. øl, snaps, bitter, små grå Frit valg kr. 10,- Wiibroe Flag (guldøl) kr. 10, Wiibroe alm. pilsner kr. 8,- Gælder ELE åbningstiden fra kl Løsning af krydse n - i nr. 2 -r- z:, ""-...,..!!=- "'" W <r J.ANfJ """' - IJt D ""'' ( i' F} r,, _<; -B t' v 5 71 Kr "',... :v., t'o/flt-- " o,e_ /f t' _g - t=-. 'V f.; F a """-'<. u... "... /V.f -,).., (:> 7' P. ' l t'..5 J t r /V (!_ M"" 1' 'j N ;r E.f: r -DEM t) l,y ".,_.... s led<' l l J> E.. R 7,_ ) 'T.Y f{ u S211un.. IV. - "_, =-...,,..,.,. c!-;.<,= '- ::;/) = ",_ 1::;". r R /f rt... J v N h' P: J) T // ""' u T c.!!.!!f:.,... J) l... D l 11.N r l 1) -.r y e. : l 1C E. ( L ff """,_ -w,-../...- t: - i- -+.P ' SJA""' - ;;ø;;i' R r; F le.g l.e p E /-/ -.,... "t' 1) E.. J? j...$ i(,_ $<L!=. 5 ) c -/' /) l E tiuæ r/ N.'!:::.. - l f! 'j!. """" /( &' ;f T E-,v Navn/gadelnt: Løsning på krydsen kan afleveres i Beboerhjørnets postkasse, Leifsgade 7, til og med søndag d. 19. februar Blandt de rigtige løsninger trækkes lod om et gavekort på 100 kr. til EDEKA v/ Per Toft. Vi offentliggør vinderen i næste nummer, som udkommer den 23. februar. Kryds& tværs-vinder Vinder afkrydsen i Bryggebladet nr. 2 blev: Gudrun Nielsen, Snorresgade 8, l. tv. h'ai? M-"NG li PÅ 8/lYGGliN 1 MAb JT/t.- RYGTe ;r r FOl)- Plet. P. vltl- MA6- #E!J N \IlA /3EI.- M e Æ c ion Mvc R:J.e NV f:i4kkc -SEIJ G/liN r.e.j {)O{Stxl. J.I!S! SCfN(' SK- SPISe fe.t,xke' BEt-/G -c. 89'1= PosT 1=1/GT 8LOI'IST DRik V li fif) 1;;[' RED- SkA(!/ET LA& /-f/)(' /)Rik RJf'- BC- S IliNG smrt:= O Er 1< /l. flod t.fr> 80- Til..- SIDST l ReT- NI\ T T'ONE /VfltTIO- NING STitJV!J$ - Rf>lfP. Vi\N()U6 DfNGJtl'( RI kl....sam- TID/t; konso 'P EX NltWrER f> l(, " SPIS ST'f.Aftoi'E. IWKSE"-!GvoJt..rD 'l= IIZ"ff,. f?. VM Ro lyt VliD $PIS ' TAL MIS$ vfvlv JTI!J ENJ<fJ..T SJ<..(;' /.IN:' l<.. -CTJ Mill-IG G(!!J I<JL.. O L/E Jo- R.'Ø.tT RlltiXIM) v- Al. FA IO::E- -/ re F..

6 6 BRYGGEBLADET Aktuelt fra ans Tausens Kirke Gudstjenestel is te Søndag d. 12. februar kl. 1 O: Fabritius Onsdag d. 15. februar kl. 14: Fabritius. Samvær Søndag d. 19. februar kl. 1 O: Fabritius. Præd. Leila ansen Samvær For æ ldre for a ndre inter esser e d e onsdag d en 15. februa r kl.14 Efter den lille korte Gudstjeneste, som alle kan delta-. ge i og ingen absolut kan tage skade af, har vi FILMKLUB, hvor vi viser Jørgen Roos' film "De unge gamle". Se omtale nedenfor! Alle er velkommen! Radiogudstjeneste Sønda g d en 19. februar kl.10 Danmarks Radios unge medarbejdere har lagt billet ind hos os for at lære at optage en Radiogudstjeneste. Dertil håber vi selvfølgelig på velvillig assistance fra kirkegængerne- nemlig at møde talstærkt op og deltage i Gudstjenesten denne søndag, så alle kan høre, vi også har en talrig menighed her på Islands Brygge! 9. februar 1995 Bevar Fælleden Det er nu vi skal have sat en stopper for Ørestaden. Der er i øjeblikket en udstilling om staden i Sundby Med borgerhus, Øresundsvej 6. Der vil blive 2 borgermøder 25/1 og 9/2-95. Plakater og materiale fra Ørestadsselskabet findes i BIB,Brugsen, Fakta, Bibloteket og Gimle. vis I gerne vil høres og bevare Fælleden - meld jer ind i foreningen Bevar Amager Fælled (BAF) Gammelgang 8, 2300 S, tlf Det koster 25 kr om året. Foldere og girokort findes på biblioteket og i Gimle. elen Maje w, Snorresgade 7, 4 tv. Bevar Københavns grønne lunge. -Fra La Gitta af Frans Masereel1925. istorien om "De unge gamle" Af Jørgen Roos Det var mit livs drøm, der nu gik i opfyldelse. I det tidlige forår kørte vi ud fra Dundas i Thuledistriktet med syv hundeslæder truk ket af 114 hunde. Jeg var deltager i Knud Rasmus sens Mindeekspedition. Vi skulle rejse tværs over Melvillebugten ad samme rute, som Knud Rasmussen var kommet herop i Ved Kap York mødte vi åbent vand, det blev nødvendigt at gå op over indlandsisen. Opstigningen ved Petowik-bræen var besværlig og anstrengende. Der blæste en kraftig vind oppe på bræen. Anstrengelserne havde været for store for mig, jeg satte mig på slæden, så ud over det vidunderlige landskab og tænkte: ertil nåede du så - det var egentlig slet ikke så galt, at den sidste oplevelse skulle være så stærk, den sidste udsigt så smuk. Men det gik anderledes, end jeg forventede. Uden at jeg fattede, hvad der skete, hørte jeg pludselig lyden af en hvæsende primus. Den lifligste lyd der findes for rejsende i polarområder. Et øjeblik efter havde jeg et blikkrus med brændende var the i mine hænder. Jeg sad inde i et telt, som i hast var blevet rejst over mig på slæden. Så på mit halstør klæde, som jeg vidste havde røde og hvide kvadrater. Nu var de grønne og sorte. Aha, tænkte jeg, kom pli mentærfarver, altså har jeg også fået synsforstyrrelser. En eskimoisk kvinde holdt om mig, sørgede for at jeg fik drukket den varme the, bankede mig overalt på kroppen, talte et sprog, jeg ikke forstod. Til sidst lo hun, længe og hjerteligt. un havde fået mig tilbage til livet. indensogns VeJVISer Sogne- og studenterpræst ans Anker Jørgensen, Snorresgade 9, s. Telf Træffes på bopælen: Thrsdagkl.ll Fredagkl.ll-12. På Københavns Universitet, Njalsgade 80, lokale 13 - l - 69 tirsdag og onsdag kl Telf I øvrigt efter aftale. Sognepræst Bjarne Fabritius Petersen, Æblets Kvt. 15, Niverød, 2990 Nivå, tlf Træffes i kirken tirsd. torsd. og lørd. kl Mand. kl og onsd. kl Tlf Kirkekontor Kordegn Chr. Lind, alfdansgade 6,1 tlf Træffes dg!. kl , tirsd. til!. kl , lørd. kl.l0-12. Kirketjener Annie Grundtvig. Træffes hverdage kl på tlf Organist Britta Bugge Madsen, Puggårdsgade 15, Kbh. v. tlf , bedst kl undt. mand. Menighedsrådets formand Michael Riis, Reykjaviksgade 5, tlf usk Lørdag ckn 11. fe bruar kl. lo 12 invi terer Sund By gruppen til dbent hus for børn og forældre, der sammen har lyst til at lave gymnastik under vejledning af instruktører. Det foregdr i gymnastiksalen pd Skolen pd Islands Brygge. Tag passende tøj med fornøjelserne er helt gratis. N y INSPIRATION TIL ELE GULVET Min dejlige mand og bedste ven ans Erik Bruun "Tivolimanden" t er taget fra mig annebruun Vores kærlige far, morfar, farfar og svigerfar ans Erik Bruun I dyb sorg, vi savner dig Merete, Dick, Stine og Malene Thomas, Annemette, Rasmus og Line Bisættelsen har fundet sted. Kåhrs Parket Eg eller Bøg Stuttgart Ægte træ hele vejen igen nem. Svensk topkvalitet. 15 mm tyk. 4 mm slidlag. Lakeret 5 gange. Formstabil kvalitet. 1d 298; ermed indkaldes til Lokalrådsmøde Tirsdag d. 14. februar kl i Beboerhjørnet

7 s: C" c:lo c:lo = < 'e s:= = 5" g: a Q. 8 fttt> = tt> a. tt>.., tt>... rll. c:lo - r- tt>... a. Q. 2';'" - tt> g.e. r» r-... 'e tt> ::. S.a.r»o ::= 1!3 -- s. t:::l:l t:::l:l.., tt>... tt>... rll t:::l:l g:::sq o tt> tt> ::s s-e... (t) l'»o c.,...rll tt>...,.;z. t:::l:l ::s ::s Q. tt> s:;lg;" tt> =='- tt> ::s r- l Løs kryds og tværsen og aflever de i Beboerhjørnets postkasse, Leifsgade 7, senest søndag den 19. februar kl. 19. usk at skrive dit navn og din adresse her: Blandt de rigtige løsninger trækker vi lod om et gavekort på 100 kr. til Zebra. Navnet på vinderen står i næste nummer. Vinder afkrydsen i nr. 2 blev: Dan Frederiksen, Alrunevej 5, 2900 ellerup l : i(."l?_,q g <:" ".... l'... :nr <. J( li;.. n, "' C',.. "- " f'h,..,. 111 ' IJ.. j--lo. ii;l "' " ;... 11, ' l "!'1::.... fil"( :-. 'i' 13 l '\:) t : t l' ' "' &; l,tlr., 1 >-1) 0 t l.. '!>.... l'' o; O>'i'... f- f,. (>l fll )(' l :c -... ". - - lffl( V11Elt III 6 N06J.E 'tf fowæpnin6e/c )L t--11.,;; --- >l c_ o fltl E.T G.. A ' 16 Nit Pfr Ul 541'f'lf/:1pt ø...-or,_ ø.j "''r.,f :tff ( ø;,!lo lfuutl JW=if-..", ;)f:tl4f : lit. fi\ Dtf øtffllt =III' - ØEt Æ fn 68D ile!ff lle J: UUE "1'fiCI 1: siqi:n-.si" twu 1Sof ær in'ff:jrel( f4 )..:?- o ---::::::::.. o o. o. - ((\ - 6 ""'-... l <J /-- t. -f Sådan ger du: l. Klip karton'en ud i den facon, du har valgt. Gem resten af karton'en til følehorn. 4. Kli p snoren over i 2 lige store stykker og slå en stor knude i enden af hve.rt stykke. Stik snoren gennem de 2 øver ste huller. ==E) l. Klip 2 stykker ditrid af Ol( pres hvert stykke ind i en vat-kugle. Mal dem evt. sorte. l ø l J (' ) 2. Mal vingerne. Rids 2 buede liflier som vist her, men pas på ikke at ridse så hårdt med sakse.n, at den går igennem. 5. Tag vingerne på ved at krydse snorene foran på brystet Ise det atore billede l. Enderne stikkes så gennem de nederste huller. Få en anden til at binc!e dem sammen på ryggen. 2. Klip et stykke karton ud, der kan nå rundt om hovedet og lidt til, ca. 3 cm højt. Pres ståltråden eller piberenserne igennem og sno dem fast som vist her. Sommerfugl Sommerfuglen her er meget let at lave. Alligevel kan den blive fantastisk flot, når du maler vingerne. Du kan også lave forskellig form på vin gerne. v at se i en bog om insekter, hvor mange forskel lige slags sommerfugle, der fmdes. Du skal bruae: Strømpebukser og bluse i samme farve. Et stykke karton, der er mindst dobbelt så bredt, som du måler over skuldrene. Og lige så hfiljt.som du måler fra nakken ned til midt på enden. Du ka.n lime to stykker sammen, hvis du ikke kan fl karton, der er stort nok. Noget snor. Et stykke ståltråd eller 2 sorte piberensere. C 2 vat kugler Saks. Pensel. Bidetang. Lim. VI\ f NJ61ER I<ÆN /<Ø 6EJ l O(J8 r forretnin Eu.f:"R 1101 MT'EJ..ii\LjSn::N N 1""r1Ltl" 3. Fold forsigtigt vingerne lidt bagud langs de buede linjer. Prik med saksen 4 huller i ryggen. t-f f \) lr Qo.. f" l - t ' '{' - r:l bl;; f 3. Lim karton-stykket sammen og tag det på hovedet.!o å) r::t 2 Dl..,... <O <O (J1 m ::0 -< C> C> m IJJ r )> c m -4...,

8 BRYGGEBLADET Gulddrenge på baggårdsjagt Peter Zobel, Christian Kjær og Thrben Bograd bestyrelsesmedlemmer i Den Alternative Lejerforening! Ovennævnte forening eksisterer ikke, udtaler LLO, men vi er vidende om at en publikation under dette navn er udsendt fra Østervold A/S. Således. eptakten til Beboerforeningerne Ingolf og Bergthoras Stiftende Generalforsamling. Efter et velbesøgt og informativt beboennøde og efterfølgende valg til bestyrelserne, er Apdelsb.oligforeningerne Ingolf, Bergthora og Leif en realitet. I disse dage er der derfor stor aktivitet i de nyvalgte bestyrelser, således er "trappefræsere"igang i alle opgangene for at informere de sidste beboere. I Bergthra er det en helt usædvanlig situation beboerne befinder sig i. For deres ejendoms vedkommende vil de fleste sidde med den samme husleje og samtidig være andelshavere. Derfor spekuleres der meget omkring den lave pris! Er NORDEN nødt til at sælge, fordi storaktionæren CODAN med Peter Zobel i spidsen, ikke ønsker den langsommelige investeringsgevinst som udlejningsejendomme indebærer? Genbestil li Priseksempler: Gulddrengene øver sig i overraskelsesangreb... Og er det mon af dårlig samvittighed overfor lejere, at samme Zobel fortiden via sin nye guru forsøger at hente jordisk syndsforladelser for sin jordiske gerning, fordi han nu igen sammen med jagtvennen Christian Kjær har været ude med pengeriven i deres lovlige, men dog lige til kanten, selvskabstømning!?? I denne "sag" har disse bestyrelsesfolk af"det bedre selskab" allieret sig med dokumentproducenten Thrben Bograd, Østervold A/S, men denne gang med et skud i foden. andlen er vendt, beboerne køber selv deres ejendom, således at den frie jagt på beboere i de tre ejendomme er indstillet. Thrben Bograd, der er ejernes repræsentant i huslejenævnssager, har nu vist hvilke nye jagtmetoder private boligejere vil benytte!! Gad vidst, hvilke ejendomme på Bryggen der nu står for skud. t.h. er og forstørrelser fra Kodak 1 Ox15 cm fra negativ NU x30 cm fra negativ 50x75 cm fra negativ: NU 17, NU85,- Tilbuddet gælder fra 24x36 mm. farvenegativ eller dia til og med 25/ NJAL FOTO VIDEO NJAlSGADE S TLF GIRO FAX Mester Jakel er løs Fastelavn står for døren -og hvor der er børn, er forberedelserne garanteret allerede i gang om ikke andre steder så i børnenes hoveder. For nu skal der klæ'esd, masker og næser formes, kinder pudres og males, hatte kreeres, raslebøsser og køller hentes ud fra gemmestederne. Det er nu man må strejfe rundt i gaderne i skøre forklædninger, og hamre på hvemsomhelst'es døre, Janne og skråle, og forlange boller eller penge. Det har man nemlig måttet næsten altid, være frække og skøre, når det var fastelavn. Og n glæder sig ekstra meget til alt postyret og balladen - en rigtig gavtyv, nemlig - Mester Jakel. Selvom han turer rundt hele året og laver skæg og ballade sammen med Rosalie, Stine Viskelæder, Lurifaks, Kongen af Prøjsen, Djævelen, hunden Delle og andre af sine venner og fjender ja, så er fastelavn den tid på året, hvor han føler sig mest oplagt til spas. Derfor har Bryggens Børncatelier inviteret ham til at komme på besøg og lege med, når vi går igang med børneatelier'ets dukketeater-/mester jakel-værksted, som vi kalder:- Mester Jakel i det 21. århundred, fordi vi gerne vil hjælpe Mester Jakel og hans kumpaner med ind i det næste århundrede. Vi starter selvfølgelig på fastelavnsmandag - men kun for osselv, for den dag har de fleste børn travlt med skæg og ballade rundt omkring. Den foreløblige plan for dukketeaterværkstedet ser sådan ud: Så først tirsdag d. 28. februar begynder værkstedet. Over de næste uger arbej der børn sammen med voksne med at fortælle historier i dukketeaterform. De mindste medbringer deres egne dukker, legedyr og ting og vi eksperimenter med at fortæller historier med dem. Senere prøver vi at lave figurer til et eventyr, som bliver fortalt i dukketeater.. De lidt ældre skal prøve at lave mester jakel-hånddukker, eksperimentere med at føre dem og prøve at spille en eventyrtekst som et mester jakel-stykke. Den ældste gruppe arbejder med at lave deres helt egen historie og hånddukker i mester jakel- stil. De to ældste grupper, som kommer fra skolen, arbejder i 3 uger - mens de yngste ( 4-6 år) fortsætter til slutningen af marts. Der vil være fast tilmelding til værkstedet- og ak tiviteterne foregår i Gimle, primært i formiddagstimerne. Beskrivelser og tilmeldingsskemaer er sendt ud - og kan athentes på Børnebiblioteket i Njalsgade. Når børncatelieret har fået tilmeldingslisterne tilbage, senest fredag d. 17. februar - vil den endelige skemaplan kunne lægges - med tider, holdstørrelser og antal. Mandag d. 20. febru- Nyborg & A-Z Gulvservice Din gulvmand på Bryggen BUTIK ÅBEN MAND.-TORS Plejeprodukter til gulve RÅD OG VEJLEDNING Gunløgsgade 35 kld ar kan vi så sende besked ud om den endelige plan.. Vi håber, at Mester Jakel får truffet mange børn på Bryggen. Med venlig hilsen Bryggens Børneatelier I øvrigt kan vi fortælle, a t Bryggens Børncatelier og børn på skolen her i midt.eo af februar er igang med at lave keramik-ting udfra temaet:tiden. Disse keramikting skal indgå i en stor udsmykning af en gavl på men i forbindelse med dø Sociale Thpmøde's altemative møde her i begyndelseo af marts. Børn fra andn steder arbejder samticfict med dele til gavludsmykningen. Mere om det i næste nummer af Bryggebladet Ugensgåde vad e r de tte? - Zobel og Kjær der samler kugler på Bryggen? - Et uanstændigt værthusspil? - 'lbmandsklik? - Lord Nelsons? Besvarelse til Bryggeblfidet i konvolut mærket GADE senest den 19. februar. Blandt de rigtige løsninger trækkes lod om en god flaske vin, som kan athentes hos EDEKA v l Per Thft, Islands Brygge 25. Løsningen på gåden i nr. l glemte vi at bringe. Det var: Simpelt reklamefoto. Dette blev gættet af: Maria Thomsen, Bergthorasgade 6, 2. sal. Løsningen på gåden i nr. 2: Studenternes julemandstjeneste, hvilket blev gættet af alle indsendere. Ved lodtrækning vandt: Ketty Thurøe ansen, Gunløgsgade 21, 4. tv.

BRYGGEBLADET. bliver sat dato på nedrivningerne,

BRYGGEBLADET. bliver sat dato på nedrivningerne, 23.februar 2000 8.årgang nr. 4 BRYGGEBLADET SuperBrugsen må vige for byggeplaner Freja Ejendomme opsiger en række erhvervslejemål i Njalsgade for at forbinde Bryggen og Ny Tøjhusgrunden Kun halvandet år

Læs mere

Københavns kommune har netop givet sig selv tilladelse

Københavns kommune har netop givet sig selv tilladelse 1. februar 1996 4. årgang nr. 2 BRYGGEBLADET Havneparksfond mangler penge Forventet millionbeløb fra Ejendomsselskabet Norden lader vente på sig Selv om vinteren midlerti digt har sat en stopper for anlægsarbejdet

Læs mere

Dyrere huslejer i vente

Dyrere huslejer i vente 1 O. marts 1994 2. årgang nr. 5 BRYGGEBLADET Dyrere huslejer i vente LLO med i udarbejdelsen aflejelovsforslag, d er forringer lejernes kår væsentligt Bryggebladet er kommet i besiddelse af et ændringsforslag

Læs mere

BRYGGEBLADET. Atter to andelsforeninger. »SÅDAN!!!!«stod der som overskrift på Andelsforeningen

BRYGGEBLADET. Atter to andelsforeninger. »SÅDAN!!!!«stod der som overskrift på Andelsforeningen 25. april 2001 9.årgang nr.8 BRYGGEBLADET Freja presser prisen Årsagen til at Muslim World League endnu ikke har købt moskégrunden er, at ejeren forlanger en meget høj pris for grunden. Ifølge TV-2 Nyhederne

Læs mere

BRYGGEBLADET. går til indsamlingen.

BRYGGEBLADET. går til indsamlingen. 28. oktober 1993 1. årgang nr. 1 O BRYGGEBLADET Skoleudvidelse på vej Skolen på lsiands Brygge vil være fuldt udbygget til 1 O. klasse inden år 2000 I en samtale med skole- og kulturborgmester 1bm Ahlberg

Læs mere

Bryggens butiksliv truet

Bryggens butiksliv truet 21. april 1994 2. årgang nr. 8 BRYGGEBLADET Bryggens butiksliv truet Ej endomssel skabet N ord e n str a m mer kursen med enorme lej eforhøjelser p å erhvervslej em ål Vi kan lige så godt dreje nøglen

Læs mere

Amager-narkomaner til Bryggen

Amager-narkomaner til Bryggen 23. marts 1993 1. årgang nr. 1 BRYGGEBLADET Amager-narkomaner til Bryggen Lokalrådet forsøger at bremse kommunens planer om at lægge»metadoncenter«i Njalsgade Bortset fra den nye Paintball-klub i kælderen,

Læs mere

Gimles Cafe søndag d. 20 apr-il, kl. 15 - fri entre: Det Hemmelige BigBand

Gimles Cafe søndag d. 20 apr-il, kl. 15 - fri entre: Det Hemmelige BigBand 1 O. april 1997 5. årgang nr. 7 BRYGGEBLADET Endnu ingen penge fra Norden til Havneparken Skinnerne ryddes, muren bygges men hvor langt vil kirsebæra lleen nå Solen er så småt ved at bebude forår i Havneparken,

Læs mere

BRYGGEBLADET. Hansen har jo allerede udtalt noget i denne retning! Gimle eller de gule bygninger i parken

BRYGGEBLADET. Hansen har jo allerede udtalt noget i denne retning! Gimle eller de gule bygninger i parken 22. september 1999?.årgang nr. 15 BRYGGEBLADET Vrede over politikerudtalelser Lokalrå det er urolig for politikern es inten tioner om nedlæggelsen af Gimle "Det kan ikke være rigtigt, at Ole Henzen endnu

Læs mere

BRYGGEBLADET. Bryggen én stor parkeringsplads Norden har endnu ikke tilmeldt sig P-ordningen

BRYGGEBLADET. Bryggen én stor parkeringsplads Norden har endnu ikke tilmeldt sig P-ordningen 31.maj 2000 8.årgang nr. 11 BRYGGEBLADET Bryggen én stor parkeringsplads Norden har endnu ikke tilmeldt sig P-ordningen Støt dig selv Indlagt i dette blad finder du et girokort til Lokalrådet/Bryggens

Læs mere

BRYGGEBLADET. Vanvittig og kortsigtet beslutning. At nedlæggelsen er fuldstændig

BRYGGEBLADET. Vanvittig og kortsigtet beslutning. At nedlæggelsen er fuldstændig 15.december 1999 7.årgang nr. 21 I alt 66 børn i børnehaveog fritidshjems-alderen skal i fremtiden helt over på Amager Fælled Vej for at komme til deres institution. Det bliver resultatet af, at selskabet

Læs mere

BRYGGEBLADET. Norden-salg i opløbsfasen Fristen for de fremsatte købstilbud på aktierne i Ejendomsselskabet Norden udløber fredag

BRYGGEBLADET. Norden-salg i opløbsfasen Fristen for de fremsatte købstilbud på aktierne i Ejendomsselskabet Norden udløber fredag 17. januar 2001 9.årgang nr.1 BRYGGEBLADET Andelssnak Kom til orienteringsmøde om andelsboligforeninger den 25. januar Bryggebladet inviterer til et orienteringsmøde om andelsboligforeninger torsdag den

Læs mere

Ingen nye badeværelser på Bryggen

Ingen nye badeværelser på Bryggen 11. maj 1993 1. årgang nr. 3 BRYGGEBLADET Ingen nye badeværelser på Bryggen Ejendomsselskabet Norden stopper nu nye badeværelser i deres ejendomme p.g.a. beboeres protester mod prisenfor moderniseringerne

Læs mere

BRYGGEBLADET. Torben'llelsinghoff er betænkelig ved risi/loen for at trafikken på Artil(e?tiJ(j bliver lige så voldsom som fa.er på Amager Boulevard.

BRYGGEBLADET. Torben'llelsinghoff er betænkelig ved risi/loen for at trafikken på Artil(e?tiJ(j bliver lige så voldsom som fa.er på Amager Boulevard. 13. marts 1997 5. årgang nr. 5 BRYGGEBLADET Beboere bekymrede for motorvej Planerne om motorvej på Artillerivej b ekymrer b eboere på Artillerivej, og lokalrådene anbefaler at investeringerne bruges p

Læs mere

Undersøgelse underkastes undersøgelse

Undersøgelse underkastes undersøgelse 1998B RYG G E B LA D ET 6. 12. november årgang nr. 19 Undersøgelse underkastes undersøgelse Ørest a dsselskabet og Gru n dejerforeningen er uenige om gru n dva ndssænkning - Miljøkontrollen har n u bestilt

Læs mere

BRYGGEBLADET NORDEN TJENER 175 MILLIONER PÅ BRYGGEN. Storbyliv. BV11 Om 75 dage, weekenden d. 31/8, 1/9 og 2/9, kastes fortøjningerne

BRYGGEBLADET NORDEN TJENER 175 MILLIONER PÅ BRYGGEN. Storbyliv. BV11 Om 75 dage, weekenden d. 31/8, 1/9 og 2/9, kastes fortøjningerne 13. juni 2001 9.årgang nr.11 BRYGGEBLADET NORDEN TJENER 175 MILLIONER PÅ BRYGGEN Storbyliv Et godt storbyliv er afhængigt af en sund eksistens- og livsopfattelse, som igen afspejler et sundt, respektfuldt

Læs mere

Vælgermøde l Gimle Tirsdag d. 4. november kl. 19.30

Vælgermøde l Gimle Tirsdag d. 4. november kl. 19.30 30. oktober 1997 5. årgang nr. 18 BRYGGEBLADET Kirsebæralleen plantes nu i Havneparken Fredag d. 7. november tager borgmester Bente Frost det første spadestik til plantningen af 134 træer langs Havneparken

Læs mere

BRYGGEBLADET. i Kulturby 96.

BRYGGEBLADET. i Kulturby 96. 22. juni 1993 1. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Hjælp vores havnepark Åbent brev til overborgmester Jens Kramer Mikkelsen og borgmester Tom Ahlberg Model af lokalrådets forslag til udsmykning af festpladsen.

Læs mere

BRYGGEBLADET. Det er helt klart et minus, at Oppelstrup ikke mere er formand - han var en handlekraftig mand, har ikke helt opgivet håbet:

BRYGGEBLADET. Det er helt klart et minus, at Oppelstrup ikke mere er formand - han var en handlekraftig mand, har ikke helt opgivet håbet: 3.maj 2000 8.årgang nr. 9 BRYGGEBLADET Beboerhave ødelægges af vej og vendeplads Pladsen foran det projekterede nye Uvis fremtid De hjemløses pensionat KFUM er stadig uden fremtid. SIDE 3 En beslutning

Læs mere

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NR. 1 JUNI 2009 1 INDHOLD HABbladet på gaden 3 Afdelingsmøderne 2009 4 Min lejlighed skal synes 5-7 Læserbreve 8-9 Svar om skimmelsvamp 10 Rundt i afdelingerne

Læs mere

Gang i kulturen. Islands Brygge 7. Ny sommerkøreplan

Gang i kulturen. Islands Brygge 7. Ny sommerkøreplan 21. maj 2003 11. årgang nr. 9 Forfatterne V Remme, Lars Bukdahl og Claus Andersen deltog i oplæsningsaftenen den 13. maj. Næste oplæsningsaften er den 27. maj. Gang i kulturen Efter et noget svagt første

Læs mere

Vi Lejere. Dejligt at bo til leje, siger ung bolig-politiker. www.lejerneslo.dk. LLO overtager radiostation. Beviset for de alt for dyre huslejer

Vi Lejere. Dejligt at bo til leje, siger ung bolig-politiker. www.lejerneslo.dk. LLO overtager radiostation. Beviset for de alt for dyre huslejer NR.1 FEBRUAR 2008 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere LLO overtager radiostation Beviset for de alt for dyre huslejer To kommuner som benhårde udlejere Nyt netværk omkring Dan-Ejendomme Seks nye boligpolitiske

Læs mere

2000BRYGGEBLADET. hvori disse betragtninger kunne læses, er organ for Ejendomsforeningen Danmark, hvis bestyrelsesformand

2000BRYGGEBLADET. hvori disse betragtninger kunne læses, er organ for Ejendomsforeningen Danmark, hvis bestyrelsesformand 2000BRYGGEBLADET 15. november 8.årgang nr. 19 Ny uro om Ejendomsselskabet Norden Ejendomsselskabet jeudan vil bruge købet af stor aktiepost i Norden til at gennemtvinge en fusion. Erhvervsadvokat kalder

Læs mere

sankthans Politikere på slap og våd line God sommer Bryggebladet er tilbage 13. august 03

sankthans Politikere på slap og våd line God sommer Bryggebladet er tilbage 13. august 03 18. juni 2003 11. årgang nr. 11 sankthans Mandag d. 23. juni i Havneparken ved kulturhuset for alle hekse, troldmænd og rollinger. Velkommen til en dejlig sommeraften ved vandet! I tilfælde af regn trækker

Læs mere

Det danske Motown ligger på Bryggen

Det danske Motown ligger på Bryggen 20. februar 2002 10. årgang nr. 3 Det danske Motown ligger på Bryggen Njalsgade-komplekset er en markant plet på enhver musikers danmarkskort. Små og store musikselskaber har skabt et livligt og kreativt

Læs mere

Stop for badeværelser

Stop for badeværelser 12. februar 1998 6. årgang nr. 3 BRYGGEBLADET Stop for badeværelser Fadæsen om byfomyelsesmillionerne truer m ed at standse de planlagte badeværelsesindretninger i Saga G, Njal A og Njal Saga Den besynderlige

Læs mere

Gratis fest for Havneparken. Bagsiden Kongelige Teater-hjelme på Bryggen. Side 6-7

Gratis fest for Havneparken. Bagsiden Kongelige Teater-hjelme på Bryggen. Side 6-7 7. april 2004 12. årgang nr. 6 Mads Vinding og H.C. Andersen. Side 8 Gratis fest for Havneparken. Bagsiden Kongelige Teater-hjelme på Bryggen. Side 6-7 Sponsorsalgsfirmaet Netsponsorat.dk har ikke afleveret

Læs mere

Hvad er efter din mening det vigtigste tema i valgkampen?

Hvad er efter din mening det vigtigste tema i valgkampen? 26. januar 2005 13. årgang nr. 1 Mød Viggo og Bob. Portræt side 14 Bryggens nye ældreråd på plads. Nyheder side 9 Det vigtigste er vel at få regeringen væltet. Hele regeringen. Lis, Gunløgsgade. Sundhedsvæsenet.

Læs mere

Nu med quiz SIDE 14 OG KULTUR 4

Nu med quiz SIDE 14 OG KULTUR 4 Boligpriser Der er faldet lidt ro på ejerboligmarkedet. Priserne på Bryggen er stabile med en lille pil opad. Til gengæld er der lidt tvivl om andelsboligmarkedet. Den offentlige ejendomsvurdering spøger.

Læs mere

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel m e d l e m s b l a d n r. 1 3 0 m a j 2 0 0 8 2 4. å r g

Læs mere