Bygningskonstruktør Uddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningskonstruktør Uddannelsen"

Transkript

1 ORIGINAL Bygningskonstruktør Uddannelsen 7. semesters specialeopgave Onur Ot Højstyrkebeton i energirigtige løsninger Forår

2 1 Titelblad Titel Udarbejdet af Adresse : Højstyrkebeton : Onur Ot : Bækkedal 22, 9210 Aalborg SØ Telefon : Uddannelsessted Adresse Vejleder Specialets form Rapport type Professionsretning Arbejdsform : : University College Nordjylland Bygningskonstruktør uddannelsen : Porthusgade 1, 9000 Aalborg : Mogens Helledie : : Rapportform : 7.semesters speciale : Projekterende : Individuelt Projekt periode : Uge 6 15 Sidste afleveringsdato : 14/05/2014 Oplæg Elektronisk form Skrifttype : 3 stk. : Der er vedlagt én CD for hver kopi af oplæg med bilag. : Calibri (Brødtekst) Skriftstørrelse : 11 Dato : 14/05/2014 Underskrift : Onur Ot - Titelblad Højstyrkebeton i energirigtige løsninger Side 1

3 2 Forord Denne rapport er skrevet i forbindelse med min 7.semester i bygningskonstruktør uddannelsen på University College Nordjylland og er målrettet til byggeherre og rådgivere, entreprenører, samt bygningskonstruktør studerende, som ønsker information om højstyrkebeton og isoleringsmaterialer i især elementbyggeri. Under udarbejdelsen af denne rapport fik jeg vejledning og informationer fra følgende virksomheder og personer, som jeg i forbindelse med denne rapport vil sige tak til: University College Nordjylland Mogens Helledie - Underviser Connovate - Ambercon Rolf Bengaard Gravesen - Kvalitetschef Forord Højstyrkebeton i energirigtige løsninger Side 2

4 3 Indholdsfortegnelse 1 Titelblad Forord Indholdsfortegnelse Resumé Indledning Emneafgrænsning Problemformulering Metode Beton Begrebsafklaring Fremstilling af cement og cementtyper Fremstilling af cement Cementklinkernes kemiske sammensætninger og hærdningsproces Cementtyper Aalborg Portland cementtyper Tilslag og tilsætninger i beton Tilsætninger i beton V/C forholdet Plastificerende tilsætningsstoffer Jernbeton Højstyrkebeton Fibermaterialer for højstyrkebeton Højstyrkebeton egenskaber Armering i højstyrkebeton Delkonklusion Isolering Begrebsafklaring Udvikling Isoleringstyper Mineraluld Celleglas isolering <Indholdsfortegnelse Højstyrkebeton i energirigtige løsninger Side 3

5 7.3.3 Celleplast - Ekspanderet polystyren (EPS- XPS) PUR og PIR isolering Delkonklusion Facadeelementer af højstyrkebeton Konstruktionsbeskrivelse af højstyrkebetonelement Lyd afskærmningsegenskaber Brandsikkerhed Energi analyse Konklusion Litteratur liste Bilag <Indholdsfortegnelse Højstyrkebeton i energirigtige løsninger Side 4

6 4 Resumé Fremtidens afhængighed af energirigtige løsninger på grund af den globale opvarmning og dermed behovet for reducering af drivhusgasser, har medbragt en række skærpede regler og dermed tykkere løsninger i især tunge konstruktioner. Eftersom der er nye og skarpere regler på vej hel op til 2050, er det blevet nødvendigt at finde nye energirigtige løsninger frem for traditionelle konstruktioner. Dette har sat fokus på både at videreudvikle de eksisterende byggematerialer og at finde nye materialer, der kan erstatte de eksisterende. Denne rapport handler netop om denne udvikling af byggematerialer med fokus på sandwichelementer. Der er derfor i rapporten taget udgangspunkt i de nye Connovate højstyrkebetonelementer og undersøgt delelementerne, såvel enkeltvist som kombinationer af disse elementer, med henblik på at illustrere, at sandwichelementerne har kunnet følge udviklingen i byggeri. I første del af rapporten beskrives betonens delelementer for at fremhæve udviklingen af beton og derefter undersøges betonens delelementers rolle i denne udvikling. Her kan man finde oplysninger om bl.a. cement, tilslag, tilsætninger og tilsætningsstoffer, samt fremstilling af cement og beton. Næste del omhandler isoleringsmaterialer og udviklingen af disse for at undersøge deres rolle i byggeriets fremtid. I denne del kan man finde oplysninger om hovedprincipperne i isolering og isoleringsmaterialer. I den sidste del af rapporten undersøges det nye udviklet højstyrkebetonelement fra Connovate og en analyse over dets egenskaber sammenlignet med andre byggesystemer. Resumé Højstyrkebeton i energirigtige løsninger Side 5

7 5 Indledning 5.1 Emneafgrænsning Beton er et holdbart, billigt, stærkt og miljøvenligt byggemateriale. Den er nem at arbejde med og kan udformes i alle udformninger(1). Med disse egenskaber har beton altid fascineret mig i byggeri. Den har mange fordele og derfor er det den mest brugte byggemateriale, som ikke kan udelukkes i byggeriet(2). Under mit praktikophold hos Ambercon A\S på 6. semester har jeg haft mulighed for at kaste mig ud i en ny fortolkning af betonelementer i byggeri. Ambercon er en af de førende betonelementproducenter, som arbejder med at udvikle nye idéer indenfor betonteknologi sammen med deres dygtige partnere i Connovate, som er en vidensbaseret virksomhed, der arbejder med højstyrkebeton og nye løsninger ved brugen af denne(3). Connovate har udviklet nye produkter ved at kombinere højstyrkebeton med de bedste isoleringsmaterialer(3). Denne rapport handler netop om højstyrkebetonens rolle i byggeriet i fremtiden, hvorfor de nye facadeelementer af Connovate undersøges nærmere, ikke mindst fordi facadeelementer indebærer alle udfordringer af Connovate løsninger. 5.2 Problemformulering Fremtidens byggeri er afhængig af energirigtige løsninger. Beton har stor varmeledningsevne, men en mindre styrke, hvilket er årsag til store dimensioner i konstruktioner. Dette medfører mindre netto arealer, begrænset lysindfald, samt store transportomkostninger i bygninger. Til gengæld er beton et fantastisk byggemateriale med uanede formgivningsmuligheder, billigt, miljøvenligt og nemt at arbejde med. Disse fordele gør betonen uundgåelig i byggeriet. I denne rapport belyses følgende: Hvordan kan disse problemer med beton løses, for at den kan følge med i udviklingen indenfor byggeri? Findes der et produkt, der kan erstatte beton i byggeriet? 5.3 Metode Denne rapport er skrevet med fokus på idéen bag højstyrkebeton og de elementer, der bliver produceret ved brugen af denne. Højstyrkebeton produkter sammenlignes med andre byggeelementer, som er produceret af andre byggematerialer, såsom traditionelle beton- og træelementer. Connovate er bygget op på en hovedsagelig teori, som siger, at man får det bedste resultat ved kombination af de bedste materialer(3). Rapporten belyser derfor emnet ved at undersøge delelementerne først selvstændigt og senere mulige kombinationer af disse. Teorier belyses ved at undersøge facadeelementernes og delelementernes egenskaber omkring brand- og lydforhold, samt de mekaniske egenskaber. Der vil indgå nogle beregninger og grafiske forklaringer i rapporten for at give bedre overblik over sammenligning af forskellige sammensætninger af materialer. Under udarbejdelsen af rapporten vil der være fokus på troværdigheden af kilder og derfor vælges de mest veldokumenterede kilder for at belyse emnet. Indledning Højstyrkebeton i energirigtige løsninger Side 6

8 6 Beton Brugen af beton starter med at grækerne og romerne begynder at brænde kalk til fremstilling af muremørtel. Senere har de blandet denne middel med vulkansk aske og fremstillet det første cement produkt, som hærdner ved blanding med vand. Tidligere har mennesker brugt forskellige bindemidler i byggeriet, men denne bindemiddel er i grunden cement, som danner beton ved blanding af sand og sten(4). Efter romernes tid går betonens udvikling i stå indtil 1824, hvor murermesteren Joseph Aspdin i byen Leeds i England fremstiller et bindemiddel ved brænding af en blanding af finkornet ler og kalksten og derefter formaling af denne(5). Dette produkt blev patenteret ved navnet portlandcement. Det bliver en ny start for betonens udvikling og den bliver brugt til først militære anlæg, men senere også til civile bygninger(4). Beton alene var en udmærket byggemateriale til at modstå trykkræfterne, men havde ikke samme evne imod trækkræfterne. Derfor begyndte byggeaktørerne at kombinere betonen med armering og dermed udviklede de jernbetonen omkring år Det gav betonen et mere bredt anvendelsesområde i byggeriet. Især efter 2. Verdenskrig var der et stort behov for nye bygninger og de traditionelle byggemetoder kunne ikke klare det alene. Dette behov skabte industrialiseret byggeri og dermed udbredt brugen af betonelementer(4). I dag er beton stadigvæk under udvikling og mere populær end nogensinde før, hvilket har medført stor konkurrence omkring producering og udviklingen af den(5). I følgende afsnit vil jeg beskrive betonens delelementer og undersøge, hvad deres indflydelse er i betonens styrke og dermed i højstyrkebeton. 6.1 Begrebsafklaring Jeg vil starte med at forklare nogle begreber og materialer, der bliver brugt, for at give en bedre forståelse af emnet. Senere i afsnittet vil de relevante begreber blive uddybet. Eksponeringsklasse og miljøklasse: Er en betegnelse for de omgivelser, som konstruktionerne befinder sig i. I europæiske normer er der beskrevet 18 forskellige eksponeringsklasser, som står i figur 1. I Danmark bruges miljøklasse begrebet, der samler eksponeringsklasserne under fire miljøklasser, som ses i figur 2(7). Figur 1: Oversigt over eksponeringsklasser(6). Beton Højstyrkebeton i energirigtige løsninger Side 7

9 Figur 2: Sammenhæng mellem miljø- og eksponeringsklasser(6). Puzzolan: Er en betegnelse for kiselholdige materialer, der i fugtige omgivelser reagerer med calciumhydroxid d og danner bindingen calciumsilikathydrater. Portlandcement giver under hærdning calciumsilikathydrat og calciumhydroxid. Puzzolaner reagerer med calciumhydroxid i en yderligere hærdning og erstatter en del af cementen. Da puzzolaner ofte er biprodukter, der ikke ønskes at blive deponeret, er de meget billigere end cement. Puzzolaner kan anvendes på denne måde(8). o Flyveaske: Er en finkornet aske, som er biprodukt i kulfyrede kraftværker. I kraftværkerne forbrændes pulveriseret kul og asken vil flyve med røgen og forurene omgivelserne. Derfor opfanges disse små rundformede partikler i skorstenene. Flyveaske er et puzzolan, der anvendes i både cement- og betonproduktion og den mest brugte tilsætning i beton i Danmark(9). o Mikrosilica: Er et biprodukt fra produktion af ferrosilicium, som anvendes til at øge stålets styrke i stålproduktion. Mikrosilica har en meget lille partikelstørrelse, som kan være imellem cementkornene, hvilket øger tætheden og dermed styrken af beton. Mikrosilica er næst efter flyveaske den mest anvendte tilsætning i beton i Danmark(9). o Granuleret højovnsslagge: Er en biprodukt fra produktionen af råjern i højovne. Granuleret højovnsslagge anvendes som tilsætning i beton for at give den stor tæthed og dermed styrke. Granuleret højovnsslagge anvendes også som en bestanddel i slaggecement, men bruges hverken i cement- eller betonproduktionen i Danmark(9). o Brændt olieskifer: Er en skifersten, der kan udvindes fra råolie ved opvarmning under høj temperatur eller brændes direkte til el produktion og opvarmning. Biproduktet af denne proces er en puzzolan, som anvendes i cement- og betonproduktion. Heller ikke olieskiffer bruges hverken til cement- eller betonproduktion i Danmark(10, 11) ). Alkalikisel reaktion: Alkali er en fællesbetegnelse for natrium- og kalium-ionerne, der øger betonens ph-værdi og skaber risiko for dannelse af en gel af alkalikisel eller alkalicarbonat, som suger vandet i omgivelserne og skaber stort tryk i betonen. Denne reaktion kaldes alkalikisel reaktion og kan ende med at skade betonen(7). Beton Højstyrkebeton i energirigtige løsninger Side 8

10 6.2 Fremstilling af cement og cementtyper Cement er det vigtigste delelement i betonen. Den binder alle materialerne sammen ved at danne et komponent af lim (cementpastaen). Med denne egenskab er cement en såkaldt hidrolisk bindemiddel, der hærdner sammen med vand og derefter er vandbestandig. Den er derfor en af de afgørende faktorer for betonens egenskaber(14) Fremstilling af cement Cement fremstilles efter samme principper, som har været anvendt i gamle dage, men mere moderniseret og videns baseret i dag. Det er at brænde en blanding af kalk, sand, ler og jernholdigt materiale i en roterovn. Cement fremstillingsprocessen består hovedsageligt af tre faser(9). Figur 3: Oversigt over de processer som sker I forbindelse med produktion af cement. Flowdiagrammet er baseret på produktion af grå cement på Aalborg Portlands Ovn 87 som er udstyret med forvarmer og kalciner til brug til afbrænding af affald. Under hele processen fra gravning af råmaterialer til udlevering af cement til kunder er der løbende kvalitetskontrol for at sikre ensartet og optimal kvalitet. (9) At skaffe råmaterialer I Danmark starter processen ved at blande fint formalet sand med ca. 4 gange så meget kridt. Sand formales og blandes med vand, som blandes med tilsætninger, der er afgørende for cementtypen. Herefter blandes med kridt - vand blandingen(9). At brænde blandet råmaterialer Beton Højstyrkebeton i energirigtige løsninger Side 9

11 Færdigblandet slam brændes i roterovn og der fremstilles cementklinker. Der findes to forskellige ovnanlæg for cement produktion. I vådanlægget pumpes råmateriale blandingen direkte til en lang roterovn. I semitøranlægget tørres råmateriale blandingen inden brændingsprocessen og brændes i en kortere ovn. Denne anlægstype giver betydelige energibesparelser, da varmen fra tørringsprocessen udnyttes(9). Efter brændingsprocessen formes råmaterialerne til cementklinker, som indeholder 3CaO. SiO 2, der medvirker både til den tidlige og sene styrkeudvikling, samt 2CaO.SiO2, som medvirker kun til den sene styrkeudvikling(9). Formaling af cementklinker Klinkerne sendes til cementmøller, formales til cementpulver og deponeres klar til salg i siloer. Inden formaling tilsættes gips for at kontrollere afbindingsreaktionerne. Ud over gips tilsættes andre tilsætninger for at producere en bestemt cementtype. Under cementtyper kan man se nærmere på disse materialer og tilsætningsforholdet(9) Cementklinkernes kemiske sammensætninger og hærdningsproces Cementklinker består af C 3 S, C 2 S, C 3 A og C 4 AF. Disse mineraler har stor indflydelse på cements styrkeudvikling under hærdningsproces(9). Figur 4: Cementklinke mineralernes effekt på styrkeudvikling i beton(9). I figur 4 ses at C 3 S har den største effekt på cements både tidlige og sene styrkeudvikling i forhold til andre mineraler, da C 3 S danner calciumhydroxid (Ca(OH)2) og calciumsilikathydrat (C-S-H), der har største indflydelse på cements styrke. C2S og C 4 AF har betydelig effekt ved den sene styrkeudvikling, mens C 3 A har effekt på både den tidlige og sene styrkeudvikling(9). Desuden C 3 A indebærer risiko for alkalikisel reaktioner(9). Beton Højstyrkebeton i energirigtige løsninger Side 10

12 6.2.3 Cementtyper Der findes fem forskellige cementtyper i standarder og er forklaret i det følgende(13): CEM I: Portlandcement Fremstilles af minimum 95 % portlandcementklinker og gips. Dvs. den må indeholde højst 5 % kalkfiller og flyveaske lignende uorganisk materiale(13) CEM II: Portlandkompositcement Fremstilles af minimum 65 % portlandcementklinker og gips. Dvs. den må indeholde højst 35 % kalkfiller og flyveaske lignende uorganisk materiale og følgende mineralske tilsætninger(13): Granuleret højovnsslagge Mikrosilica Naturlig og industrielt fremstillet puzzolan Siliciumaluminiumholdig flyveaske Siliciumcalciumholdig flyveaske Brændt olieskifer CEM III: Slaggecement Fremstilles af minimum 5 % portlandcementklinker og gips og % granuleret højovnsslagge. Dvs. den må højst indeholde 95 % kalkfiller og flyveaske lignende uorganisk materiale og granuleret højovnsslagge(13) CEM IV: Puzzolancement Fremstilles af minimum 45 % portlandcementklinker og gips. Dvs. den må indeholde højst 65 % kalkfiller og flyveaske lignende uorganisk materiale og følgende mineralske tilsætninger(13): Mikrosilica Naturlig og industrielt fremstillet puzzolan Siliciumaluminiumholdig flyveaske CEM V: Kompositcement Fremstilles af minimum 20 % portlandcementklinker og gips og 18 % til 50 % granuleret højovnsslagge, samt en eller flere af følgende tilsætningsmaterialer(13): Naturlig og industrielt fremstillet puzzolan Siliciumaluminiumholdig flyveaske Desuden må denne type cement indeholde højst 5 % kalkfiller og flyveaske lignende uorganisk materiale. Beton Højstyrkebeton i energirigtige løsninger Side 11

13 6.2.4 Aalborg Portland cementtyper Aalborg Portland producerer 6 slags cement i type CEM I og CEM II, hvilket beskrives senere i dette afsnit. Jeg vil starte med at give nogle eksempler på fire af disse cementtypers mineralindhold, for at give bedre forståelse af vurderingen en af cementtypens egenskaber(13). Figur 5: Aalborg Portland cementtypers kemiske sammensætninger(13). I figur 5 adskiller Lavalkali Sulfatbestandig Cement og Aalborg White Cement sig med et lavt C 3 A indhold, hvor kravet er højst 5 % for høj sulfatbestandighed. Basis Cement og Aalborg White Cement adskiller sig med en høj C 3 S indhold, som er afgørende for tidligere styrke udvikling, mens Lavalkali Sulfatbestandig Cement adskiller sig med høj C 2 S, der er afgørende for den sene styrkeudvikling(13) BASIS CEMENT Basis cement har en styrkeklasse på 52,5 R, type CEM II og er fremstillet af portlandcementklinker med op til 20 % finkornet kalkfiller. Cementen kan anvendes med tilsætninger efter doseringer i tilhørende standarder. Desuden er beton med Basis Cement særlig følsom over for udtørring, hvorfor det er en god idé at afdække betonen efter udstøbning(13). Figur 6: Basis Cements egenskaber(13). I figur 6 ses at Basis Cements hurtige styrkeudvikling gør den brugbar til betonelementer(13) BASIS AALBORG CEMENT Basis Aalborg Cement adskiller sig med sin styrkeudvikling fra Basis cement og kan leveres i sække. Basis Aalborg cement har en styrkeklasse på 52,5 N, type CEM II og er fremstillet af portlandcementklinker med op til 20 % finkornet kalkfiller. Cementen kan anvendes med tilsætninger efter doseringer i tilhørende Beton Højstyrkebeton i energirigtige løsninger Side 12

14 standarder. Desuden er beton med Basis Aalborg Cement særlig følsom over for udtørring ligesom Basis Cement, hvorfor det er en god idé at afdække betonen efter udstøbning(13). Figur 7: Basis Aalborg Cements egenskaber(13). I figur 7 ses at Basis Aalborg Cements styrkeudvikling ikke er så hurtig som Basis Cement, men til gengæld kan den bruges til muremørtel(13) RAPID CEMENT Rapid Cement har en styrkeklasse på 52,5 N, type CEM I og er fremstillet af portlandcementklinker med op til 5 % finkornet kalkfiller. Cementen kan anvendes med tilsætninger efter doseringer i tilhørende standarder. Desuden er beton med Rapid Cement ikke særlig følsom over for udtørring pga. det lave kalkfiller indhold, hvorfor det ikke er nødvendigt at afdække betonen efter udstøbning. Denne egenskab gør betonen meget brugbar til gulve og slidlag(13). Figur 8: Rapid Cements egenskaber. (13). I figur 8 ses at Rapid Cements styrkeudvikling ikke er så hurtig som Basis Cement, men til gengæld kan den bruges til muremørtel(13) LAVALKALI SULFATBESTANDIG CEMENT Lavalkali Sulfatbestandig Cement har en styrkeklasse på 42,5 N, type CEM I og fremstilles af portlandcement med høj sulfatbestandighed og lav varmeudvikling. Cementen kan anvendes med tilsætninger efter doseringer i tilhørende standarder(13). Beton Højstyrkebeton i energirigtige løsninger Side 13

15 Figur 9: Lavalkalisulfatbestandig Cements egenskaber(13). I figur 9 ses at Lavalkali Sulfatbestandige Cements styrkeudvikling er meget langsom, hvilket gør den ikke velegnet til element produktion, men til gengæld kan den bruges, når der er risiko for alkalikiselreaktioner. Desuden kan den også bruges til mørtel. Denne cementtype er velegnet til ekstra aggressive miljøklasse(13) AALBORG WHITE CEMENT Aalborg White Cement har en styrkeklasse på 52,5 R, type CEM I og fremstilles af portlandcement med høj sulfatbestandighed. Cementen kan anvendes med tilsætninger efter doseringer i tilhørende standarder. Aalborg White Cement vælges, hvis der ønskes en hvid eller lys beton(13). Figur 10: Aalborg White Cements egenskaber(13). I figur 10 ses at Aalborg White Cements 28 døgns højstyrke gør cementtypen typen velegnet til højstyrkebeton. Desuden kan den bruges, når der er risiko for alkalikiselreaktioner og som muremørtel. Denne cementtype kan også bruges til ekstra aggressive miljøklasse(13). 6.3 Tilslag og tilsætninger i beton Tilslag fylder ca. mellem 65 % og 75 % af betonens volumen, og er derfor meget vigtigt for betonens egenskaber. Der kan bruges mange forskellige tilslagsmaterialer efter ønske om betons egenskaber. I denne rapport er der fokus på højstyrkebeton og derfor er der også lagt fokus på tilslag, der kan medvirke til en højstyrke i beton(9). Der findes forskellige kvalitets kriterier for at vurdere tilslag(9): Beton Højstyrkebeton i energirigtige løsninger Side 14

16 Kornformen kan være afgørende for betonens bearbejdelighed og dermed afgørende for brugen af cementmængden. Kornenes selvstændige styrke er afgørende for betonens styrke, da beton limes sammen af cementpastaen. Kornene må derfor være stærkere end cementpastaens endelige hærdnet styrke alle steder i betonen. Tilslaget må være ren for absorberende og opløselige materialer. Her kan nævnes alkalireaktive materialer, humus og klorider. En anden faktor er den maksimale korn størrelse, som skal være passende til støbeformens størrelse, armeringsdiameteren og afstanden mellem armeringsstænger. Især i højstyrkebetonelementer er det meget vigtigt, da betonpladernes tykkelse ikke er stor. Udover de ovennævnte faktorer, hænger betonens tæthed og styrke sammen. Man kan skaffe tilslag i den bedste kvalitet, men kunsten er at bruge dette materiale ved en optimal blanding. Dermed skabes den tætte og holdbare beton med en høj styrke. Den optimale blanding skabes ved at blande forskellige kornstørrelser og herved at skabe muligheden for, at mindre korn kan placere sig i hulrummet mellem de store korn, som resulterer en tæt og stærk beton(14). Det reducerer samtidig brugen af cementpastaen og dermed cementmængden, da der er mindre plads til denne(se figur 11). Figur 11: Illustration af pastaoverskud i to betoner med samme mængde tilslag og pasta, men med forskellige kornkurver(14). I virkeligheden vil producenterne af beton bruge det naturlige tilslag fra grusgrave eller sø, da det er meget billigt. Disse materialer er ofte rundformede og derfor bedst til brugen af beton, men det kræver en undersøgelse af ovennævnte punkter. Dvs. tilslaget må opfylde ønskede egenskaber og være passende til den ønskede beton. En af disse undersøgelser er undersøgelse af kornstørrelse, som ofte kan volde problemer ved en manglende størrelse af sand eller sten(9). Undersøgelsen foregår ved at udføre sigteanalyser. Resultaterne tastes ind i en tabel og der tegnes en såkaldt kornkurve. Den bedste kornfordeling for et tilslag er en jævn graderet fordeling(9). I figur 12 ses Fuller kurven, som er en kurv, der illustrerer, hvordan den optimale kornkurve for tilslaget skal være på baggrund af en masse forsøg. Beton Højstyrkebeton i energirigtige løsninger Side 15

17 Figur 12: Eksempel på kornkurve ved hensyn til Fuller Kurven(9) Tilsætninger i beton Der bruges tilsætninger i beton for at erstatte cement, forbedre betonens egenskaber og billiggør betonen. Disse tilsætninger er ofte naturlige eller kunstige puzzolaner, men der findes også andre tilsætninger i beton, såsom farvestoffer. Tilsætninger nger indeholder ofte CaO, SiO 2 og Al 2 O 3 +Fe 2 O 3. De mest kendte tilsætninger er mikrosilica, Flyveaske, Granuleret højovnsslagge, Kalk og Jernoxidpigmenter(9)(se også figur 13). Mikrosilica Flyveaske S F Granuleret højovnsslagge Sl Kalk Jernoxidpigmenter Cement (CEM I) K P C Figur 13: Sammenligning af forskellige tilsætninger og CEM I cementtype(9). I det følgende vil de mest anvendte tilsætninger i Danmark blive beskrevet. Beton Højstyrkebeton i energirigtige løsninger Side 16

18 Flyveaske Flyveaske er en finkornet aske med kornstørrelse på cementpartikler og er et biprodukt fra kul baseret produktion af el og varme. I kraftværkerne forbrændes pulveriseret kul og asken vil flyve med røgen og forurene omgivelserne. På grund af flyveaskens indhold af tungmetaller, er der risiko for forurening af grundvandet ved deponering. Derfor opfanger man disse små rundformet partikler i skorstenene og er en af de største grunde til anvendelsen i beton industrien. Den anden grund er økonomi, da flyveasken er forholdsvis billigere end cement(9). Indtil oliekrisen i 1973 blev olie brugt som brændsel til kraftværker. Efter oliekrisen begyndte brugen af kul, som efterlader store mængder af flyveaske. På baggrund af erfaring fra andre lande begyndte cement- og betonproducenterne at anvende flyveasken i cement og beton. Flyveaske forbruget i beton produktion steg markant fra midt i halvfjerdserne. Aalborg Portland producerede flyveaskecement indtil 1995, hvor det også begyndte at producere andre og bedre kvalitet af cement, men samtidig steg brugen af flyveasken(9). Flyveaske er et kunstig puzzolan og den mest brugte tilsætningsmateriale til beton i Danmark. Selvom sammensætningen af flyveaske kan varierer efter kvaliteten af den brugte kul, indeholder næsten alle slags flyveaske SiO 2 og Al 2 O 3. SiO 2 er det reaktive indhold i flyveasken og skal udgøre mindst 25 % af asken ifølge tilhørende standarder(se figur 15). Derfor blandes de forskellige oprindelser af kul for at producere den rigtige flyveaske i Danmark(9). Figur 15: Overordnet kemisk analyse af flyveaske(9). Flyveaske forbedrer cements egenskaber ved at danne et bindemiddel, da den reagerer med calciumhydroxid Ca(OH)2, som dannes ved cementhydratisering(9). Dvs. flyveaskens puzzolan reaktion starter efter cementhydratiseringen og har derfor en sen effekt på betonens styrke egenskaber(se figur 16). Beton Højstyrkebeton i energirigtige løsninger Side 17

19 Figur 16: Sammenligning af styrkeudvikling mellem ren Portland cementbeton og flyveaskebeton(9). Ved at reducere betonens ph-værdi, øger flyveaske risikoen for rustdannelse i armering, da høj ph-værdi i beton har en rustbeskyttende effekt. Det skyldes at flyveasken reagerer med calciumhydroxid Ca(OH)2, som dannes ved cementhydratisering. Til gengæld reducerer flyveasken risikoen for alkalikisel reaktioner med den samme egenskab(9). Mindre cement indhold medfører en længere afbindingstid for flyveaskebeton, men samtidig medfører det en mindre varmeudvikling, som minimerer risiko for termorevner i beton. Desuden øger flyveasken betonens flydeegenskaber væsentligt pga. dels den runde partikel form og dels dens effekt på at øge bindemiddel mængden(9) Mikrosilica Mikrosilica er også en kunstig puzzolan ligesom flyveaske og fremstilles ved ferrosilicium produktion, som anvendes til at øge stålets styrke i stålproduktion. Under denne proces dannes siliciummonooxid i gas form på grund af den høje temperatur og brændes sammen med ilt i skorstenen siliciumdioxid(sio 2 ) i fast form (se figur 17). Ved at adskille disse partikler fra røg fremstilles mikrosilica, der indeholder ca. 85 % - 98 % SiO 2 af den samlede mængde, mens resterende del består af forskellige metaloxider af jern, aluminium, kalcium, magnesium, natrium og kalium(9). Beton Højstyrkebeton i energirigtige løsninger Side 18

20 Figur 17: Principtegning af mikrosilica fremstilling(9). Udover sammensætningen har mikrosilica til forskel fra flyveasken, en meget lille partikelstørrelse, der er 100 gange mindre end cementpartikler. Det gør at mikrosilica partiklerne bedre kan fylde hulrummet imellem cementkornene, hvilket øger tætheden og dermed styrken af beton. Dvs. at mikrosilica har to forskellige effekter på betonens egenskaber og er derfor meget bedre end flyveasken(9). Desuden har beton med mikrosilica stor tæthed pga. de fine partikler, der reducerer vandtransporten. Dette medfører også stor holdbarhed mod kloridbelastning i beton(9). Der er dog også ulemper ved brugen af mikrosilica og som bør nævnes i denne rapport(9): Ligesom flyveaske reducerer mikrosilica betonens ph-værdi og øger risikoen for rustdannelse i armering, da høje ph-værdi i beton har en effekt for rustbeskyttelse. Det skyldes at mikrosilica reagerer med calciumhydroxid Ca(OH)2, som dannes ved cementhydratisering. Til gengæld reducerer mikrosilica risikoen for alkalikisel reaktioner med den samme egenskab. På grund af mikrosilica partiklernes størrelse er det ikke nemt at undgå klumpdannelse af disse partikler i betonen. Derfor er der udviklet metoder for at sikre at mikrosilica er jævnfordelt i beton, og dette kræver særlig omhyggelighed ved kontrol og brugen af mikrosilica i beton. Fx kan mikrosilicaen transporteres og anvendes i form af en suspension, hvilket kræver en test af mikrosilicas finhed inden suspensionen. Beton med mikrosilica har flere mikrorevner i forhold til den traditionelle beton. Disse mikrorevner har dog ikke særlig stor betydning for betonens samlede tæthed, da beton med mikrosilica stadigvæk er tættere end den traditionelle beton. Beton med mikrosilica er mere følsom overfor udtørring under hærdning og dermed udtørringsrevnedannelse, på grund af at de fine mikrosilica partikler reducerer vandudskillelsen på overfladen af den friske beton. På grund af den store tæthed, kan der være en øget risiko for afskalning under brand. Beton Højstyrkebeton i energirigtige løsninger Side 19

21 Man må anvende mikrosilica i ca. 24 % af cementmængden for at mikrosilica kan reagere med al Ca(OH) 2 fra cementhydratiseringen(se figur 18), men dels på grund af at det sænker betonens ph-værdi og dels at det gør betonen ikke bearbejdelig, bruger man ca. 4-5 % i virkeligheden. Derved produceres beton, der er stærk, bearbejdelig og holdbar(9). Desuden siger geolog Boye Bork Jepsen i diskussionen af mikrosilicas betydning for dannelsen af mikrorevner i beton i Ingeniøren nr. 5, 1994 følgende: Efter mine erfaringer forholder det sig således, noget simplificeret, at doseringer op til et moderat niveau på ca. 5 pct. ikke synes at medføre en nævneværdig forøgelse af mikrorevneomfanget, mens en dosering på bare et moderat-højt niveau på ca. 8 %, derimod synes at medføre en tydelig stigning i mikrorevneomfanget. * 1 Figur 18: Et forsøg af Odd E. Gjørv og Kjell E. Løland offentliggjorde i februar 1982 i NTHs rapport: Condensed silica fume in concrete. Med et vand/cement forhold på 0,60 er calciumhydroxyden målt til at være opbrugt ved ca. 24 % MS. (9) Som tidligere beskrevet under tilslag skabes den optimale tilslagsblanding ved at blande forskellige kornstørrelser og dermed mulighed for, at mindre korn kan placere sig i hulrummene mellem de store korn. Dette gælder også for de minimale partikler som mikrosilica(16), men sådan lyder det i en kommentar fra civilingeniøren Max R. Kjeldgaard i debatten om Beton rammer ingeniør B.J. Jensen hovedet på sømmen ved i Ingeniøren nr. 28/29 i Mikrosilica blev oprindelig 'opfundet' som et middel til at få genstridige pulvere til at flyde lettere ved at introducere partikelteknologiske defekter i pulvergranulometrier. Mikrosilica er med andre ord opfundet til * 1 Citat: Beton Højstyrkebeton i energirigtige løsninger Side 20

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1996D0603 DA 12.06.2003 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 4. oktober 1996 om opstilling af listen over

Læs mere

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker.

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Leverandør: Autoriserede CBI Danmark isolatører Isolatørerne Dagens aviser Morgendagens isolering Klimatopmøde: fokus på CO₂ Klimatopmødet i 2009:

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD CO2-udslip under produktion Brug af dampspærre Isoleringsevne/lambdaværdi Lydisolerende egenskaber Borsaltes påvirkning af murbindere Brandhæmmende egenskaber Papiruld er

Læs mere

Cement og Beton. Håndbogen om cement, beton og mørtel. Rørdalsvej 44 Postboks 165. fon +45 98 16 77 77 fax +45 98 10 11 86

Cement og Beton. Håndbogen om cement, beton og mørtel. Rørdalsvej 44 Postboks 165. fon +45 98 16 77 77 fax +45 98 10 11 86 Cement og Beton Håndbogen om cement, beton og mørtel Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Telefon +45 98 16 77 77 Telefax +45 98 10 11 86 cement@aalborgportland.com www.aalborgportland.com

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Cement og Beton. Håndbogen om cement, beton og mørtel. Styrke i særklasse

Cement og Beton. Håndbogen om cement, beton og mørtel. Styrke i særklasse Cement og Beton Håndbogen om cement, beton og mørtel Styrke i særklasse Cement og Beton 18. udgave, september 2007. Gennemrevideret i forhold til 17. udgave. 4 Cement og Beton Bogen henvender sig til

Læs mere

CBL sikrer, at oplysninger om den enkelte kunde og resultater m.v. behandles fortroligt.

CBL sikrer, at oplysninger om den enkelte kunde og resultater m.v. behandles fortroligt. Generelt Cement- og Betonlaboratoriet (CBL) i Aalborg Portlands Research and Development Centre (RDC) blev etableret i 1977 i forbindelse med en sammenlægning af CtO-Laboratoriet, Cementlaboratoriet og

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked.

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. November 2014 Nutidens isolering der findes andet end mineraluld. er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. Kort fortalt: Fugtbestandigt materiale fugt

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

MØRTEL HISTORIE OG TYPER

MØRTEL HISTORIE OG TYPER MØRTEL HISTORIE OG TYPER Mørtel anvendes i murede konstruktioner til at sammenbinde de enkelte mursten, som fastgørelsesmiddel for fliseopsætning og -lægning, som pudsemateriale og som fugemateriale. Det

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Teknisk isolering Udgave 7 / 2014 & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Moderne isolering har et navn Historien bag det succesfulde foretagende, Sager AG, er tæt forbundet med nutiden. Det hele

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

Selvudtørrende beton

Selvudtørrende beton Selvudtørrende beton - til gavn for byggeriet Anvendelse, specifikation, udførelse og baggrund FABRIKSBETONGRUPPEN 1 Et byggemateriale med store perspektiver Det sker tit, at der støbes betongulve/terrændæk,

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Vidste du... Når du sætter dig ind i en bil, åbner et køleskab,

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Gulve med selvudtørrende beton - til gavn for byggeriet

Gulve med selvudtørrende beton - til gavn for byggeriet Gulve med selvudtørrende beton - til gavn for byggeriet fabriksbetongruppen 1 Et byggemateriale med store perspektiver Selvudtørrende beton giver byggeriet en række fordele, der i sidste ende udmønter

Læs mere

CEMENT I GRÅ MÆNGDER Mobilsilo til landbrugets større betonopgaver

CEMENT I GRÅ MÆNGDER Mobilsilo til landbrugets større betonopgaver CEMENT I GRÅ MÆNGDER Mobilsilo til landbrugets større betonopgaver GRÅ BETON- OPGAVER Mobilsilo er en stærk løsning til landbrugets større betonopgaver Når landbrugets større byggeopgaver skal gennemføres,

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

6. Sem. Maskiningeniørstuderende. Forår 2009. Efterisolering og energibesparelse. VIA University College

6. Sem. Maskiningeniørstuderende. Forår 2009. Efterisolering og energibesparelse. VIA University College 6. Sem. Maskiningeniørstuderende Forår 2009 Efterisolering og energibesparelse VIA University College Udarbejdet af Marianne Gudnor & Vejleder: Åge Bredahl Eriksen Faraidon K. ahab Faraidon ahab Indholdsfortegnelse

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning.

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. God isolering En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. Totalrenovering uden kompromisser Henrik Lindes sommerhus har den mest fantastiske beliggenhed i forreste række til vandet ved Gilleleje.

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk Teknologisk Institut, Murværk medvirker ofte ved opklaring af frostskader på murværk. Fælles for frostskaderne er, at mørtlen har

Læs mere

Betons Bæredygtige Fordele

Betons Bæredygtige Fordele Betons Bæredygtige Fordele Marts 2011. Forord 3 1. Beton er bæredygtig kvalitet 4 Beton - verdens mest anvendte byggemateriale 6 Betons bidrag til bæredygtigt byggeri 6 Miljørigtige betonkonstruktioner

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af)

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af) Afholdelse af åben brandprøvning Onsdag d. 11. december 2013 hos DBI InnoBYG og udviklingsprojektet Brand og Byggematerialer Kontakt: DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Brian V. Jensen, bvj@dbi-net.dk,

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden

Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden Udført for: Emineral A/S Nefovej 50 9310 Vodskov Udført af: Jørn Bødker Claus Pade Taastrup, 30. juni 2006 Byggeri Titel: Forfatter: Ammoniak

Læs mere

Materialeundersøgelser

Materialeundersøgelser Materialeundersøgelser Betonundersøgelser Betonteknologi og korrosion. Specialundersøgelser på bl.a. broer og bygninger. COWI rådgiver om beton i Danmark såvel som i udlandet. Vi finder årsager til problemer,

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop ANVENDELSESOMRÅDE Ultratop benyttes på gulve af Ultratop, hvor der ønskes

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Færdigbeton Prisliste. Alle priser er gældende pr. 01.02.2015 og excl. moms

Færdigbeton Prisliste. Alle priser er gældende pr. 01.02.2015 og excl. moms Færdigbeton Prisliste lle priser er gældende pr. 01.02.2015 og excl. moms Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse Betontyper side 3 Tillægspriser side 4 Miljøklasse side 5 nvendelsesområder side 6 Åbningstider

Læs mere

Muehlhan A/S og ALUCROM AB. Skandinaviens stærkeste hold inden for overfladebehandling af stål

Muehlhan A/S og ALUCROM AB. Skandinaviens stærkeste hold inden for overfladebehandling af stål Muehlhan A/S og ALUCROM AB Skandinaviens stærkeste hold inden for overfladebehandling af stål Muehlhan En af verdens største entreprenører inden for overfladebehandling Grundlagt i 1881 Med hovedsæde i

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

AB. SVEJSETEKNIK ApS.

AB. SVEJSETEKNIK ApS. AB 1770 AC-DC Med den nye Dual Flow coatning er det kun nødvendigt at svejse 2/3 af godstykkelsen. Støbejern. Støbejern bruges meget i industrien på grund af prisen, samt at det er et stabilt og bearbejdeligt

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen?

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Rettelsesblad Revision nr. 1 / 2007 til Beton in situ, elementer og montage Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Murerfaget Tømrer / Træelementer

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

GLUNZ SCANDINAVIA A/S

GLUNZ SCANDINAVIA A/S Produktbeskrivelse CEMSPÅN er cementbundne spånplader, et pladeprodukt til brug i byggeindustrien. Pladerne fremstilles ved presning af træspåner med tilsætning af Portland cement - og kemiske tilsætningsstoffer.

Læs mere

Isolering på højeste niveau Den nye Schöck Isokorb XT

Isolering på højeste niveau Den nye Schöck Isokorb XT Isolering på højeste niveau Den nye Schöck Isokorb XT En perfekt løsning til passiv husbyggeri Med Schöck Isokorb XT Schöck Isokorb type AXT Til kuldebrobrydende tilslutninger af murkroner. Schöck Isokorb

Læs mere

Første Udgave Februar 2014. Low Energy Low Carbon Buildings

Første Udgave Februar 2014. Low Energy Low Carbon Buildings I solering Første Udgave Februar 2014 NÆSTE GENERATION AF ISOLERING Low Energy Low Carbon Buildings Introduktion Udfordringen Energioptimering er nøglen til at opnå mange af Europas økonomiske, energi-,

Læs mere

Genvinding af resourcer i slagge fra

Genvinding af resourcer i slagge fra Genvinding af resourcer i slagge fra forbrænding af affald - udviklingsprojekt 2011-2014 6. april 2011 Claus Pade, Teknologisk Institut (Jens Kallesøe & Søren Dyhr-Jensen, AFATEK) 1 Projektets partnerkreds

Læs mere

Sundolitt Gulvisolering

Sundolitt Gulvisolering Gulvisolering - d e n s t æ r k e h v i d e i s o l e r i n g Maj 2005 Styrke Fleksibilitet Kvalitet Nye krav Nye tykkelser Gulvisolering til ethvert formål En del af Sunde-gruppen - i Norge, Sverige,

Læs mere

Innovation til energi-rigtige facadelementer Schöck ComBAR Thermoanker

Innovation til energi-rigtige facadelementer Schöck ComBAR Thermoanker Innovation til energi-rigtige facadelementer Schöck ComBAR Thermoanker Den prisbelønnede Schöck ComBAR Thermoanker Økonomisk fordelagtig og nem at installere En økonomisk god løsning til elementfabrikker

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Typiske svigt fra de seneste eftersyn. Undertage, fugt og skimmel i tagrum, træelementer m.v. v/ Jens Dons Klassifikationsordning for undertage! Byg

Læs mere

ULTIMATE Tech isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer

ULTIMATE Tech isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer The logotype Le lo Det er lettere at isolere med ISOVER 2 Tænk fremadrettet på isolering Termisk isolering bliver stadig vigtigere, når der

Læs mere

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede betonelementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Kort om HIBE - elementer HIBE - elementer er højisolerede betonelementer, udført som slanke, bærende og ikke bærende elementer, der monteres

Læs mere

Murværksundersøgelser Mårup Kirke

Murværksundersøgelser Mårup Kirke Murværksundersøgelser Mårup Kirke Udført af kemiingeniør Helge Hansen, geolog Helle Dam Andersen, bygningsingeniør Erik Kjær Århus, den 24. marts 2010 Sag nr.: 1316346-15/284243 Resultatet af undersøgelsen

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Anvendelses-teknisk-datablad

Anvendelses-teknisk-datablad Drænpuds Anvendelses-teknisk-datablad KEFA Drænpuds-System - multifunktionspuds Anvendelse Som puds ind og udvendigt. Beboelse, trapperum, kældre, på enhver form for murværk og beton. Velegnet til anvendelse

Læs mere

KEIM Granital. Original silikatfarve til facader 8WUDHD. KEIM Granital

KEIM Granital. Original silikatfarve til facader 8WUDHD. KEIM Granital Original silikatfarve til facader 8WUDHD original silikatfarve af høj kvalitet for lang levetid Høj produktkvalitet på mineralsk basis Bindemidlet i er vandglas, som trænger ind i underlaget og gennem

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller USB-stiks bliver stadig brugt rigtig meget, og da man nu engang imellem kan få et 64gb USB stik til 249 kr i f.eks. Aldi, så er USB-stikket stadig det oplagte transportable medie, da det er lille og modsat

Læs mere

dampspærre Et sammenhængende dampspærresystem bestående af membran, klæbemidler, tilbehør og monteringsanvisning m.m. At styrke kvaliteten

dampspærre Et sammenhængende dampspærresystem bestående af membran, klæbemidler, tilbehør og monteringsanvisning m.m. At styrke kvaliteten dampspærre Et sammenhængende dampspærresystem bestående af membran, klæbemidler, tilbehør og monteringsanvisning m.m. At styrke kvaliteten At skabe overblik At sikre korrekt anvendelse Ordningen er trådt

Læs mere

Klæber til forstærkning

Klæber til forstærkning Produkt datablad Udgave 01.04.2015 Identifikation nr: 020206040010000001 Sikadur -30 Klæber til forstærkning Produkt beskrivelse Anvendelse Karakteristika / fordele Sikadur -30 er en thixotropisk, strukturel

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Fugt i bygninger. Steffen Vissing Andersen. VIA University College Campus Horsens

Fugt i bygninger. Steffen Vissing Andersen. VIA University College Campus Horsens Steffen Vissing Andersen VIA University College Campus Horsens 2009 Indholdsfortegnelse 1. Fugt i luft... 3 1.1. Vanddampdiagram... 3 1.2. Damptryksdiagram... 5 1.3. Dugpunktstemperatur... 5 2. Temperatur

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Metoder til genanvendelse af farvede glasskår til produktion af tegl og beton og til vejbygning

Metoder til genanvendelse af farvede glasskår til produktion af tegl og beton og til vejbygning Miljøprojekt Nr. 819 2003 Metoder til genanvendelse af farvede glasskår til produktion af tegl og beton og til vejbygning Del 1: Litteraturstudium Marianne Tange Hasholt og Helge Hansen Teknologisk Institut

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

GECO 2 -BRUGG. Geotermisk opvarmning med CO 2 til gavn for miljøet

GECO 2 -BRUGG. Geotermisk opvarmning med CO 2 til gavn for miljøet Geotermisk opvarmning med CO 2 til gavn for miljøet Henter varmen i jorden CO 2 neutral Den geotermiske varmesonde GECO 2 -BRUGG fra Fontenay Rør A/S gør det muligt at hente varme ud af undergrunden med

Læs mere

Prisliste. Mørtel-Betonafdeling. www.kudsk-dahl.dk

Prisliste. Mørtel-Betonafdeling. www.kudsk-dahl.dk Prisliste Mørtel-Betonafdeling 2007 www.kudsk-dahl.dk Betonafdeling Direkte telefonnumre Direktør Jørn Kudsk 73 82 10 04 Kontor, beton Udsigtsvejen 24, 6510 Gram 73 82 10 00 Bestilling beton/mørtel: Kørselsdisponent

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere