Referat fra møde Onsdag den 10. oktober 2012 kl i Byrådssalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde Onsdag den 10. oktober 2012 kl i Byrådssalen"

Transkript

1 Byrådet Referat fra møde Onsdag den 10. oktober 2012 kl i Byrådssalen Mødet slut kl MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard (A) Hanne Kyvsgaard (C) Jens Ross Andersen (V) Jesper Henriksen (A) Jesper Wittenburg (A) Jette Christensen (V) John Schmidt Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kenneth Jensen (A) Kim Rockhill (A) Kirsten Weiland (A) Kristian Moberg (V) Lis Olsen (V) Morten Skovgaard (V) Pia Adelsteen (O) Poul Henrik Hedeboe (F) Susan Stauersbøl (F) Tina Tving Stauning (A) Torben Petterson (A) 1 / 15

2 Indhold ÅBENT MØDE Sag nr. 113 Sag nr. 114 Andenbehandling af forslag til budget for 2013 samt budgetoverslagsårene Fastsættelse af udskrivningsprocent, grundskyldspromille og dækningsafgifter for 2013 Sag nr. 115 Fastsættelse af kirkeskatteprocent 2013 Sag nr. 116 Meddelelser 2 / 15

3 Journal nr.: Sag nr. 113 Andenbehandling af forslag til budget for 2013 samt budgetoverslagsårene Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse Sagsfremstilling: Byrådet oversendte den 12. september 2012 Økonomiudvalgets forslag til budget til andenbehandling. Budgetforslaget er sendt i høring med frist 25. september kl Der er indkommet 67 høringssvar, som løbende elektronisk er viderebragt til Byrådets medlemmer. Fristen for ændringsforslag fra Byrådets medlemmer er fastsat til den 28. september kl Til Økonomiudvalgets møde vil der foreligge en liste med de indkomne ændringsforslag. Administrationens forslag til tekniske korrektioner Administrationen indstiller følgende tekniske korrektioner som ændringsforslag til budgetforslaget. Korrektionerne fremgår af nedenstående oversigt og udgør en merudgift i 2013 på 0,4 mio. kr. Forventede mindreudgifter til forsikringer, skønnet på baggrund af faktiske skadesforløb, som modsvares af merudgifter til kørsel på specialområdet, samt korrektion af taksterne for specialskolerne Renter og afdrag, pris Forsikringer Kørsel, budgetopf Specialskoleområdet - takster m.v I alt Administrationen indstiller, at de tekniske korrektioner indarbejdes i budgettet. 3 / 15

4 Takster I budgettet er der en række takster for de brugerbetalte områder. Taksterne skal valideres på baggrund af det endeligt vedtagne budget og derefter endeligt vedtages i november måned. Anlæg Der meddeles anlægsbevilling til anlægspuljer i budget 2013 svarende til de afsatte rådighedsbeløb i Den konkrete udmøntning/prioritering varetages i fagudvalgene. Følgende puljer er omfattet: Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalgets anlægspulje (anlægsprojekt nr ) og Idrætsfacilitetspuljen (anlægsprojekt nr ). Ændringer til politikområder Byrådet træffer beslutning om bevillingsniveauet i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Ændringer i forhold til 2012 er følgende: Driftsudgifterne vedrørende energi oprettes som et selvstændigt politikområde under Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. Den enkelte institution styrer i forhold til mængde. Bevillingsområdet "administration", som overvejende vedrører GIS flyttes fra Plan- og Udviklingsudvalget til Økonomiudvalget fra Driftsbevillingen under Plan- og Udviklingsudvalget omhandler herved kun busdrift. Udgangspunktet for de foreslåede driftsbevillinger for 2013 er, at serviceudgifterne skal have egne bevillingsrammer, hvorfor aktivitetsbestemt medfinansiering, forsikrede ledige, indtægter fra centrale refusionsordning samt ældreboliger opdeles i selvstændige bevillingsrammer. Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt en række ændringer om en ny kontoplan for administration med fokus på en mere retvisende opgørelse og muligheder for sammenlignelighed med øvrige kommuner. Ændringerne skal være implementeret for Budgetterne tilrettes i forhold til ovenstående inden den tekniske vedtagelse og vil herefter være tilgængelige. Bevilling: Budgettet indeholder samtlige bevillinger til budgetåret Bevilling til anlægsprojekt under Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalgets (anlægsprojekt nr ) på kr. i 2013 og Idrætsfacilitetspuljen på kr. i 2013 gives hermed ved budgetvedtagelsen. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Forslaget har vidtgående økonomiske konsekvenser idet budgettet fastlægger alle bevillinger for / 15

5 Indstilling: Økonomichefen indstiller til Økonomiudvalget, at budgetforslaget oversendes til Byrådets 2. behandling med følgende indstilling: 1. Der foretages indstilling til Byrådet om eventuelle ændringer til budgetforslaget. 2. Tekniske korrektioner indarbejdes i budgetforslaget. 3. Bevilling til anlægsprojekt under Teknik-Miljø- og Erhvervsudvalget samt til Idrætsfacilitetspuljen gives ved budgetvedtagelsen. 4. Ændringer til bevillingsniveauet indarbejdes. 5. Endelig vedtagelse af takster sker i november måned. Tidligere beslutninger: Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 03. oktober 2012 Vedr. indstillingens pkt. 1: Ændringsforslag fra samtlige partier vedr. Rosenhaven, dækningsafgift, byggemodning og salg af erhvervsareal i Vinge, skolekøkken Lindegårdskolen og ventilation Byvangskolen, indeholdende mindreudgifter i 2013 på 5,0 mio. kr., merudgifter i 2014 på 12,52 mio. kr., merudgifter i 2015 på 3,161 mio. kr. og merudgifter i 2016 på 5,774 mio. kr., som tilgår hhv. finansieres af kassebeholdningen, anbefales. Ændringsforslag fra Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne vedr. børneteaterfestival, indeholdende mindreudgifter i 2014 på 2,1 mio. kr. og merudgifter i 2015 på 2,1 mio. kr., som tilgår hhv. finansieres af kassebeholdningen, anbefales. Ændringsforslag fra Socialistisk Folkeparti vedr. udvidelse af daginstitiutionspuljen med 1,8 mio. kr. i 2013 og overslagsårene, finansieret af kassebeholdningen, sættes under afstemning. For stemmer Poul Henrik Hedeboe (F). Imod stemmer Ole Find Jensen (A), Tina Tving Stauning (A), Hanne Kyvsgaard (C), Pia Adelsteen (O) og John Schmidt Andersen (V). Forslaget anbefales ikke. Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti vedr. reduktion af pulje til kvalitet i dagpasning med 1,8 mio. kr. i 2013 og overslagsårene, som anvendes til styrkelse af kassebeholdningen, sættes under afstemning. For stemmer Pia Adelsteen (O). 5 / 15

6 Imod stemmer Ole Find Jensen (A), Tina Tving Stauning (A), Hanne Kyvsgaard (C), Poul Henrik Hedeboe (O) og John Schmidt Andersen (V). Forslaget anbefales ikke. Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti vedr. forbedring af ældres hverdag, indeholdende merudgifter på 2,3 mio. kr. i 2013 og overslagsårene, finansieret af kassebeholdningen, sættes under afstemning: For stemmer Pia Adelsteen (O). Imod stemmer Ole Find Jensen (A), Tina Tving Stauning (A), Hanne Kyvsgaard (V), Poul Henrik Hedeboe (F) og John Schmidt Andersen (V). Forslaget anbefales ikke. Vedr. indstillingens pkt. 2: Anbefales med tilføjelse, at udgift til etablering af LED-belysning på 0,5 mio. kr. i 2013 udgår, idet udgiften forventes afholdt i Mindreudgiften anvendes til styrkelse af kassebeholdningen. Vedr. indstillingens pkt. 3: Anbefales. Vedr. indstillingens pkt. 4: Anbefales. Vedr. indstillingens pkt. 5: Anbefales. Forslag til supplerende budgetbemærkninger tilrettes og indstilles til Byrådets godkendelse. Kim Rockhill (A) var ikke til stede. 6 / 15

7 Beslutninger: Vedr. indstillingens pkt. 1: Økonomiudvalgets indstilling vedr. ændringsforslag vedr. Rosenhaven, dækningsafgift, byggemodning og salg af erhvervsareal Vinge, skolekøkken Lindegårdskolen og ventilation Byvangskolen godkendes. Økonomiudvalgets indstilling vedr. ændringsforslag vedr. børneteaterfestival godkendes. Der stemmes om ændringsforslag fra Socialistisk Folkeparti vedr. udvidelse af daginstitutionspuljen: For stemte 3: Grethe Olsen (F), Poul Henrik Hedeboe (F), Susan Stauersbøl (F) Imod stemte 20: Anne-Lise Kuhre (A), Guri Bjerregaard (A), Jesper Henriksen (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Ole Find Jensen (A), Tina Tving Stauning (A), Torben Petterson (A), Hanne Kyvsgaard (C), Kasper Andersen (O), Pia Adelsteen (O), Anne-Mette Risgaard-Schmidt (V), Jens Ross Andersen (V), Jette Christensen (V), John Schmidt Andersen (V), Kristian Moberg (V), Lis Olsen (V), Morten Skovgaard (V) Forslaget afvises. Der stemmes om ændringsforslag fra Dansk Folkeparti vedr. reduktion af pulje til kvalitet i dagpasning: For stemte 2: Kasper Andersen (O), Pia Adelsteen (O) Imod stemte 21: Anne-Lise Kuhre (A), Guri Bjerregaard (A), Jesper Henriksen (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Ole Find Jensen (A), Tina Tving Stauning (A), Torben Petterson (A), Hanne Kyvsgaard (C), Grethe Olsen (F), Poul Henrik Hedeboe (F), Susan Stauersbøl (F), Anne-Mette Risgaard-Schmidt (V), Jens Ross Andersen (V), Jette Christensen (V), John Schmidt Andersen (V), Kristian Moberg (V), Lis Olsen (V), Morten Skovgaard (V) Forslaget afvises. Der stemmes om ændringsforslag fra Dansk Folkeparti vedr. forbedring af ældres hverdag: For stemte 2: Kasper Andersen (O), Pia Adelsteen (O) 7 / 15

8 Imod stemte 21: Anne-Lise Kuhre (A), Guri Bjerregaard (A), Jesper Henriksen (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Ole Find Jensen (A), Tina Tving Stauning (A), Torben Petterson (A), Hanne Kyvsgaard (C), Grethe Olsen (F), Poul Henrik Hedeboe (F), Susan Stauersbøl (F), Anne-Mette Risgaard-Schmidt (V), Jens Ross Andersen (V), Jette Christensen (V), John Schmidt Andersen (V), Kristian Moberg (V), Lis Olsen (V), Morten Skovgaard (V) Forslaget afvises. Vedr. indstillingens pkt. 2: Økonomiudvalgets indstilling godkendes. Vedr. indstillingens pkt. 3: Godkendes. Vedr. indstillingens pkt. 4: Godkendes. Vedr. indstillingens pkt. 5: Godkendes. Forslag til supplerende budgetbemærkninger godkendes. Bilag: Resultatopgørelse Investeringsoversigt Samtlige partiers ændringsforslag efter ØU Socialistisk Folkepartis ændringsforslag efter ØU Dansk Folkepartis ændringsforslag efter ØU Aftale om budget samt supplerende budgetbemærkninger 8 / 15

9 Journal nr.: Sag nr. 114 Fastsættelse af udskrivningsprocent, grundskyldspromille og dækningsafgifter for 2013 Lovgrundlag: Lov om kommunal indkomstskat. Lov om kommunal ejendomsskat. Lov om kommunernes styrelse kapitel V. Budget- og regnskabsbekendtgørelsen 3. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, lov nr. 582 af 18. juni 2012, 4. Sagsfremstilling: I forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet skal Byrådet beslutte, om der skal anvendes statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Fastsættelsen af den kommunale udskrivningsprocent sker ved, at Byrådet i budgettet beslutter, hvilket provenu, der ønskes fra kommunal indkomstskat, og om der skal anvendes selvbudgettering eller statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Herefter er det en beregningsmæssig opgave at fastsætte udskrivningsprocenten. Udover udskrivningsprocenten skal Byrådet fastsætte grundskyldspromille og dækningsafgifter inden for de grænser, der er fastsat i lovgivningen. Udskrivningsgrundlag og udskrivningsprocent Byrådet skal vælge mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering. Vælges der statsgaranteret udskrivningsgrundlag vil skatteindtægter og de heraf afledte tilskuds- og udligningsbeløb ligge fast. Vælges derimod selvbudgettering foretages der en efterregulering i 2016 af såvel skatteindtægter som tilskud og udligning. Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 29. juni 2012 udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 7.211,981 mio. kr. for Frederikssund Kommune i 2013 og forudsætningen i det oversendte budgetforslag er statsgaranti. 9 / 15

10 Udskrivningsprocenten i budgetforslaget er 25,4, hvilket er 0,5 procent mindre end i 2012, hvor udskrivningsprocenten er 25,9. Ved en udskrivningsprocent på 25,4 er provenuet 1.831,843 mio.kr. Kompensation for provenutab ved skattenedsættelse Frederikssund Kommune har søgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om tilskud til dækning af en del af provenutabet ved en nedsættelse af udskrivningsprocenten med 0,5 procentpoint. I brev af 19. september 2012 meddeler Økonomi- og Indenrigsministeriet, at Frederikssund Kommune tildeles tilskud, og at dette i 2013 vil udgøre 75 pct. af kommunens provenutab som følge af skattenedsættelsen. Provenutabet opgøres inklusive en eventuel nedsættelse af kommunens medfinansiering af det skrå skatteloft som følge af skattenedsættelsen. For årene 2014 og 2015 udgør tilskuddet 50 pct. af provenutabet, og for pct. af provenutabet. Det direkte provenutab ved at sætte udskrivningsprocenten ned fra 25,9 til 25,4 er 36,060 mio. kr. Ved en udskrivningsprocent på 25,4 skal der imidlertid ikke betales medfinansiering til det skrå skatteloft på 3,417 mio. kr. Provenutabet i 2013 er 32,643 mio. kr. før kompensation og 8,161 mio. kr. efter kompensation. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag beregnes ved hjælp af KL s skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlaget, Frederikssund Kommunes egen befolkningsprognose og KL s tilskudsmodel. I den seneste prognose er det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag 7.232,101 mio. kr., dvs. 20,120 mio. kr. højere end det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget kan dog ikke ses isoleret, da udskrivningsgrundlaget og dets baggrundsdata påvirker både skatteindtægter og tilskuds- og udligningsbeløb. Nettoforskellen mellem provenuet ved statsgaranti og provenuet ved selvbudgettering er 1,281 mio. kr. til fordel for selvbudgettering. Ved selvbudgettering bliver skatter, tilskud og udligning imidlertid efterreguleret i Erfaringen viser, KL s skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget kan afvige betydeligt fra den endelige opgørelse og at efterreguleringen kan blive af betydeligt omfang. Økonomi anbefaler, at udskrivningsprocenten sættes til 25,4 og at der vælges statsgaranti for / 15

11 Grundskyld Som følge af skattestoppet er der loft over, hvor stor en stigning i ejendomsværdien den enkelte borger kan komme til at svare ejendomsskat af. På baggrund af såkaldte loftskørsler fra kommunens ejendomsbeskatning kan skattegrundlaget for de afgiftspligtige grundværdier opgøres. Kommunens afgiftspligtige grundværdier eksklusiv landbrug med videre udgør 7.768,533 mio. kr. Ved uændret grundskyldspromille på 32,5 medfører dette et provenu på 252,477 mio. kr. Afgiftspligtige grundværdier vedrørende landbrug med videre udgør 914,348 mio. kr. For disse gælder et loft på 7,2 promille og det budgetterede provenu er 6,583 mio. kr. Det samlede beregnede provenu fra grundskyld udgør hermed 259,060 mio. kr. I det oversendte budgetforslag er dog kun optaget en indtægt på 253,560 mio. kr., idet der er reserveret 5,500 mio. kr. til provenutab som følge af efterreguleringer. Efterreguleringer opstår, når der gives medhold i klager over ejendomsvurderinger. Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi De opgjorte dækningsafgiftspligtige grundværdier for offentlige ejendomme er 105,768 mio. kr. Med en uændret dækningsafgift på 15,00 promille udgør provenuet 1,587 mio. kr. Dækningsafgift af forskelsværdien af offentlige ejendomme De opgjorte dækningsafgiftspligtige forskelsværdier for offentlige ejendomme er 574,385 mio. kr. Med en uændret dækningsafgift på 8,75 promille udgør provenuet 5,026 mio. kr. Dækningsafgift af forskelsværdien af erhvervsejendomme De opgjorte dækningsafgiftspligtige forskelsværdier for erhvervsejendomme er 2.166,858 mio. kr. Med en uændret dækningsafgift på 7,45 promille udgør provenuet 16,143 mio. kr. Det samlede beregnede provenu fra dækningsafgifter udgør hermed 22,756 mio. kr. I det oversendte budgetforslag er dog kun optaget en indtægt på 21,656 mio.kr., idet der er reserveret 1,100 mio. kr. til provenutab ved efterreguleringer. Bevilling: Ingen særskilt, da bevillingen indgår i budgetvedtagelsen. 11 / 15

12 Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi har ingen bemærkninger. Økonomichefen indstiller, med udgangspunkt i det oversendte budgetforslag, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at: 1. Der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag for Udskrivningsprocenten sættes til 25,4. 3. Grundskyldspromillen holdes uændret på 32,5 promille og grundskyldspromillen for landbrug med videre holdes uændret på 7,2 promille. 4. Der opkræves dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi med en uændret sats på 15,00 promille. 5. Der opkræves dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi med en uændret sats på 8,75 promille. 6. Der opkræves dækningsafgift af erhvervsejendommes forskelsværdi med en uændret sats på 7,45 promille. Tidligere beslutninger: Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 03. oktober 2012 Anbefales, idet det vedr. indstillingens pkt. 6 bemærkes, at dækningsafgiften på erhvervsejendomme nedsættes til 7,00 promille i 2014, 6,00 promille i 2015 og 5,00 promille i Kim Rockhill (A) var ikke til stede. Beslutninger: Tiltrådt. 12 / 15

13 Journal nr.: Sag nr. 115 Fastsættelse af kirkeskatteprocent 2013 Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Lov om folkekirkens økonomi. Byrådet fastsætter i henhold til lov om folkekirkens økonomi kirkeskatteprocenten for det kommende år. Fastsættelse af kirkeskatteprocenten sker på følgende måde: 1. Kirkeministeren fastsætter landskirkeskatten. 2. Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløbene til kommunens kirkekasser og provstiudvalgskassen. 3. På baggrund af Byrådets beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering fastsættes kirkeskatteprocenten, således at ovenstående udgifter finansieres. Byrådet har således ikke mulighed for at påvirke kirkens udgiftsniveau, men træffer alene beslutning om statsgaranti eller selvbudgettering. I 2012 udgør kirkeskatten 0,96 %. Kirkeministeriet har i brev af 6. juli 2012 meddelt, at landskirkeskatten for 2013 for medlemmer af folkekirken i Frederikssund Kommune udgør 9,208 mio. kr. og Frederikssund Provstiudvalg har i brev af 12. september 2012 oplyst, at bidraget til kirke- og provstiudvalgskasser udgør 48,277 mio. kr. Finansieringsbehovet kan herefter opgøres: Landskirkeskat Bidrag til kirke- og provstiudvalgskasser Mellemværende med kommunen ultimo 2012 Samlet finansieringsbehov kr kr kr kr. Af 18 i lov om folkekirkens økonomi fremgår det, at ligningsbeløb til kirkeog provstiudvalgskasser samt landskirkeskat pålignes folkekirkens medlemmer under ét efter samme regler, hvorefter kommunal indkomstskat svares til vedkommende kommune, dog at den kirkelige ligning fastsættes med 2 decimaler. Dette indebærer, at kommunens valg mellem statsgaranteret og selvbud- 13 / 15

14 getteret udskrivningsgrundlag også er bestemmende for hvilket udskrivningsgrundlag, der anvendes i forhold til folkekirken. Under forudsætning af, at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2013 bliver udskrivningsprocenten uændret 0,96 %. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag vedrørende kirkeskat Samlet finansieringsbehov Udskrivningsprocent / kr kr. 0,96 % Ved en kirkeskatteprocent på 0,96 fremkommer et provenu på kr., og der vil være en ekstra finansiering på 450 kr., som vil blive registreret som kirkens tilgodehavende hos kommunen og indgå i næste års opgørelse af finansieringsbehovet. Bevilling: Ingen særskilt, idet beløbene medtages ved vedtagelsen af budget Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi har ingen bemærkninger. Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at: 1. Kirkeskatteprocenten for 2013 fastsættes til 0,96 % på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedrørende kirkeskat. Tidligere beslutninger: Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 03. oktober 2012 Anbefales. Kim Rockhill (A) var ikke til stede. Beslutninger: Tiltrådt. Guri Bjerregaard (A) var ikke til stede. 14 / 15

15 Journal nr.: Sag nr. 116 Meddelelser Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Tidligere beslutninger: Beslutninger: John Schmidt Andersen (V) oplyste, at program for Vinge er udarbejdet, og vil blive udsendt snarest. 15 / 15

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.00 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Referat fra møde i Byrådet

Referat fra møde i Byrådet Referat fra møde i Byrådet Torsdag den 18. februar 2010 Kl. 17.30 i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet 2014 Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 19.45 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 03-10-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:25 Tilstede: Hans Toft, Pia Nyring, Michael

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

2. behandling af budgetforslag 2017 med overslagsårene

2. behandling af budgetforslag 2017 med overslagsårene Haderslev Byråd, 11-10-2016 Side 1 2. behandling af budgetforslag 2017 med overslagsårene 2018-2020 Brit Christensen / 16/23903 Åben sag Sagsindhold Byrådet behandler og godkender budgettet for 2017 og

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser Søllerød Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 9 Mødested: Rådssalen Mødedato: Onsdag den 6. oktober 2004 Mødetidspunkt: Kl. 17.00 17.25 Bemærkninger: Medlemmer: Fraværende: Fra

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 08. oktober 2014 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 08. oktober

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

REFERAT. Ekstraordinært møde. Byrådet. Mandag den 22. december 2008 kl. 17.00. i byrådssalen

REFERAT. Ekstraordinært møde. Byrådet. Mandag den 22. december 2008 kl. 17.00. i byrådssalen REFERAT Ekstraordinært møde Mandag den 22. december 2008 kl. 17.00 i byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen, Anne-Mette Worch, Knud B. Christoffersen, Hans Henning Bjørnsen, Kim Rockhill, Morten Skovgaard,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 12. oktober Mødetidspunkt Kl

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 12. oktober Mødetidspunkt Kl Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 12. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget Tirsdag den 02.10.07 kl. 15.30 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (V) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Byrådets 2. behandling af forslag til budget 2017 og budgetoverslag Dok.nr.: 7061 Sagsid.: 16/397 Initialer: soge Åben sag

Byrådets 2. behandling af forslag til budget 2017 og budgetoverslag Dok.nr.: 7061 Sagsid.: 16/397 Initialer: soge Åben sag Byrådets 2. behandling af forslag til budget 2017 og budgetoverslag 2018-20 Dok.nr.: 7061 Sagsid.: 16/397 Initialer: soge Åben sag Indledning Økonomiudvalget har den 15. august oversendt forslag til Esbjerg

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen Mødedo: 10. oktober 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Christina Htens og Jan Voss Hansen 10. oktober 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets nomiske redegørelse fra maj 2012 24. juli 2012 Sagsbehandler: JJJ Dok.nr.: 2012/0062713-3

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2017 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomi, IT & Digitalisering Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015.

Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015. Notat Tekniske ændringer til Budgetforslag 2016-19 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015. Nedenstående

Læs mere

Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives.

Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives. HVIDOVRE KOMMUNE 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 BilagKB_141007_pkt.03.01 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Jesper T. Lund,

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Byrådet BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat redegøres for tering af Furesø Kommunes skatteindtægter for 2015-2018, som indgår i Totaltet 2015-2018 til tets 2. behandling

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget august 2014

NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget august 2014 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 261990 Brevid. 1959010 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget 2015-2018 20. august 2014 Sammenfatning

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 10. oktober Mødetidspunkt Kl Bemærkninger.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 10. oktober Mødetidspunkt Kl Bemærkninger. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 10. oktober 2012 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Daniel E. Hansen (V), Randi

Læs mere