Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009"

Transkript

1 Table 34: Hvor længe har du sammenlagt i dit liv spillet tennis? (sæt ét kryds) Base 2050 Mindre end 1 år 110 5% 1-2 år 151 7% 3-4 år år % 8-10 år 168 8% Mere end 10 år % Ved ikke/kan ikke huske 8

2 Table 35: Hvor ofte spiller du tennis i tennissæsonen? (sæt ét kryds) Base 2035 Jeg spiller gennemsnitligt 1 gang om måneden eller mindre Jeg spiller gennemsnitligt 2-3 gange om måneden Jeg spiller gennemsnitligt 1-2 gange om ugen Jeg spiller gennemsnitligt 3 gange om ugen eller mere 175 9% % Ved ikke 14 1%

3 Table 36: Hvis du tænker på en gennemsnitlig måned i tennissæsonen, hvor ofte spiller du så tennis på følgende måder? (sæt ét kryds for hvert udsagn) Jeg deltager i fællestræning/klubtræning Aldrig Mindr e end 1 gang om måne den % 1-3 gange om måne den gange om måne den Mere end 6 gange om måne den 57 3% Jeg deltager i klubbens ikke-konkurrencebetonede tennisarrangementer (fx. drop-in, fællesdouble eller lignende) % % % 30 Jeg får individuel træning % % 127 7% % Jeg spiller turneringer og/eller stævner % % 103 6% 4 5 Jeg spiller holdturneringskampe % % % 19 1% 5 Jeg spiller med skiftende spillere fra klubben % % % % 176 9% Jeg spiller sammen med min "faste makker" % % %

4 Table 37: Hvorfor begyndte du at spille tennis? (sæt evt. flere krydser) Base 1968 En eller flere af min venner/bekendte og jeg blev e om at starte sammen En eller flere i min familie spillede tennis En eller flere i min omgangskreds spillede tennis Jeg var til et åbent hus-arrangement 58 Jeg så en annonce/reklame for min tennisklub og meldte mig derefter ind Jeg fulgte de danske elitespilleres præstationer i medierne og fik lyst til selv at spille tennis Jeg begyndte at dyrke tennis gennem mit arbejde 47 1% Der var gode tennisfaciliteter i mit nærområde % Andet (max 100 anslag): 265 8%

5 Table 38: Vælg maksimalt tre af nedenstående udsagn, som bedst beskriver, hvorfor du spiller tennis? (sæt maksimalt tre krydser) Base 1999 Jeg spiller tennis, fordi det er sjovt % Jeg spiller tennis, fordi jeg kan lide at konkurrere Jeg spiller tennis, fordi det giver motion og er sundt Jeg spiller tennis, fordi jeg gerne vil blive bedre til det Jeg spiller tennis, fordi jeg oplever en glæde ved spillet i sig selv Jeg spiller tennis, fordi jeg gerne vil møde andre mennesker % % % % 267 5%

6 Table 39: Dyrker du regelmæssigt andre former for motion/idræt sideløbende med/udover tennis? (sæt ét kryds) Base 2006 Ja % Ja, men kun i perioder % Nej % Ved ikke 6

7 Table 40: Hvilken form for motion/idræt bruger du regelmæssigt mest tid på? (sæt evt. flere krydser) Base 1708 Vandreture 104 6% Jogging % Styrketræning % Gymnastik 59 3% Aerobic 18 1% Svømning 61 4% Cykelsport 112 7% Spinning/kondicykel 47 3% Fodbold 97 6% Badminton Squash 38 Golf 109 6% Andet (max 50 anslag): %

8 Table 41: Er tennis den idræt du bruger mest tid på sideløbende med tennis? Base 1877 Ja Nej % Ved ikke %

9 Table 42: Hvilke to kvaliteter mener du er vigtigst for en tennistræner? (sæt to krydser) Base 1931 Træneren skal have et højt tennisfagligt niveau Træneren skal være god til at motivere mig Træneren skal kunne udvikle mit tennisspil Træneren skal bidrage til og deltage i det sociale liv før og efter træning % % % 79 Træneren skal gøre træningen sjov %

10 Table 43: Træning I den følgende serie af spørgsmål beder vi dig vælge mellem to modsigende udsagn, der handler om tennistræning. Sæt kryds ud for det udsagn, du er mest i. Jeg synes generelt, at kvaliteten af klubbens træningstilbud er høj 1877 Helt med A % Noget med A % Neutr al % Noget med B 133 7% Helt med B 70 4% Jeg synes generelt, at kvaliteten af klubbens træningstilbud er lav Jeg synes, der er tilstrækkeligt med træningstilbud til mig i klubben % % % 156 8% Jeg synes, der er for få træningstilbud til mig i klubben Jeg ville spille mere tennis, hvis der var flere træningstilbud til mig i klubben % % % % % Flere træningstilbud vil ikke få mig til at spille mere tennis

11 Table 44: Turneringstennis I den følgende serie af spørgsmål beder vi dig vælge mellem to modsigende udsagn, der handler om turneringstennis. Sæt kryds ud for det udsagn, du er mest i. Der er tilstrækkeligt med tilbud om turneringer og stævner, jeg kan deltage i 1856 Helt med A Noget med A % Neutr al % Noget med B 164 9% Helt med B 103 6% Der er for få tilbud om turneringer og stævner, jeg kan deltage i Jeg synes, at kvaliteten af turneringer og stævner jeg deltager i, er høj % % % 49 3% 16 Jeg synes, at kvaliteten af turneringer 1% og stævner jeg deltager i, er lav Jeg vil gerne spille holdkampe % % % 149 8% Jeg er ikke interesseret i at spille holdkampe

12 Table 45: Sociale klubarrangementer og det sociale liv i klubben I den følgende serie af spørgsmål beder vi dig vælge mellem to modsigende udsagn, der handler om din klubs sociale arrangementer. Sæt kryds ud for det udsagn, du er mest i. Jeg deltager ofte i min klubs sociale arrangementer (fx klubfester, fællesspisning og lignende) 1906 Helt med A Noget med A % Neutr al % Noget med B % Helt med B % Jeg deltager sjældent eller aldrig i min klubs sociale arrangementer (fx klubfester, fællesspisning og lignende) Jeg synes, der er tilstrækkeligt med sociale klubarrangementer % % % 150 8% 69 4% Jeg synes, der er for få sociale klubarrangementer Jeg kender mange, der spiller i klubben % % % % % Jeg kender ingen eller få, der spiller i klubben Jeg synes generelt, der er et godt socialt liv i klubben % % % 158 8% 52 3% Jeg synes generelt ikke, der er et godt socialt liv i klubben Det er vigtigt for mig, at der er et godt socialt liv i klubben % % Det sociale liv i klubben er ikke vigtigt 9% for mig Jeg bliver som regel i klubben, efter jeg har spillet % % % % % Jeg tager som regel hjem, lige efter jeg har spillet

13 Table 46: Klubben I den følgende serie af spørgsmål beder vi dig vælge mellem to modsigende udsagn, der handler om nogle generelle forhold i din nuværende klub. Sæt kryds ud for det udsagn, du er mest i. Jeg får meget for de penge, jeg betaler i kontingent 1936 Helt med A % Noget med A % Neutr al % Noget med B % Helt med B 123 6% Jeg får for lidt for de penge, jeg betaler i kontingent Jeg vil gerne betale et højere kontingent, hvis det betyder flere aktiviteter henvendt til mig % % % % % Jeg vil ikke betale et højere kontingent, selvom det betyder flere aktiviteter henvendt til mig Jeg oplever, at klubben generelt er lydhør over for medlemmernes ønsker % 164 9% 68 4% Jeg oplever, at klubben som oftest ignorerer medlemmernes ønsker Jeg synes, at ledelsen i klubben er initiativrig % % % 147 8% 68 4% Jeg synes, at ledelsen i klubben er passiv Jeg oplever, at klubben er god til at tage imod og integrere nye medlemmer % % % % 127 7% Jeg oplever, at klubben er dårlig til at tage imod og integrere nye medlemmer

14 Table 47: Klubbens faciliteter I den følgende serie af spørgsmål beder vi dig vurdere, i hvilken grad du er tilfreds med din klubs faciliteter. Sæt ét kryds per udsagn. I hvor høj grad er du tilfreds med mulighederne for at spille tennis om sommeren 1954 Meget tilfred s % Tilfred s Hverk en eller 82 4% Utilfre ds 63 3% Meget utilfre ds 7 Ikke releva nt/ved ikke 19 1% I hvor høj grad er du tilfreds med mulighederne for at spille tennis om vinteren % % % 105 5% I hvor høj grad er du tilfreds med omklædningsrum og badefaciliteter % % % 62 3% 105 5% I hvor høj grad er du tilfreds med faciliteterne til socialt samvær (klubhus, café eller lignende) % % % 158 8% % I hvor høj grad er du tilfreds med det generelle rengørings- og vedligheholdelsesniveau % % % 52 3%

15 Table 48: Hvordan ser du på din nuværende klubs prioritering mellem elite og bredde? (sæt ét kryds) Base 1880 Jeg synes, min klub fokuserer for meget på klubbens elitespillere Jeg synes, min klub fokuserer for meget på klubbens breddespillere Jeg synes, min klubs fokus er passende % 84 4%

16 Table 49: Deltager du aktivt i tennisklubbens bestyrelse og/eller frivillige arbejde? (sæt evt. flere krydser) Base 1948 Nej, jeg deltager ikke % Ja, jeg deltager i medlemsmøder/generalforsamling % Ja, jeg er leder/har tillidspost 97 4% Ja, jeg er træner/instruktør 71 3% Ja, jeg udfører andet frivilligt foreningsarbejde % Ved ikke 24 1%

17 Table 50: Tennisspillet I den følgende serie af spørgsmål beder vi dig vurdere, i hvilken grad du er /u med følgende udsagn. Hvis du ikke mener, at spørgsmålet er relevant for dig, så sæt kryds i Ikke relevant/ved ikke. Meget Tennis er et svært spil at lære % Enig Hverk en eller U % % Meget u 45 Ikke releva nt/ ved ikke 14 1% Jeg synes, det er en god idé at gøre tennis lettere at lære (fx. via minitennis, Play and Stay eller lignende) % % % 111 6% % Jeg opfatter tennis som en idrætsaktivitet der er tilgængelig for alle % % 26 1% 8

18 Table 51: Vil du forny dit medlemskab af din tennisklub, når dit nuværende medlemskab udløber? (sæt ét kryds) Base 1955 Ja, helt sikkert % Ja, sandsynligvis Måske, har ikke besluttet mig endnu 134 7% Nej, sandsynligvis ikke 40 Nej, helt sikkert ikke 8 Ved ikke 9

19 Table 52: Er du mand eller kvinde? (sæt ét kryds) Base 1958 Mand % Kvinde 624 3

20 Table 53: Alder Base % % % % % %

21 Table 54: Hvad er din hovedbeskæftigelse for tiden? (sæt ét kryds) Base 1949 Under uddannelse/studerende/går i skole (inkl. lærlinge og elever) 125 6% Selvstændig % Medarbejdende ægtefælle 12 1% Funktionær/tjenestemand % Faglært arbejder 130 7% Ufaglært arbejder/specialarbejder 21 1% På orlov 9 Ledig på dagpenge (modtager dagpenge fra A-kasse) Ledig på kontanthjælp (modtager kontanthjælp) Førtidspensionist/folkepensionist/efte rlønsmodtager Hjemmearbejdende husmor/husfar 5 Ved ikke/andet 66 3%

22 Table 55: Bor du sammen med din ægtefælle/samlever? (sæt ét kryds) Base 1942 Ja, ægtefælle % Ja, samlever % Nej %

23 Table 56: Har du nogen hjemmeboende børn (inklusiv "bonusbørn") under 18 år? (sæt ét kryds) Base 1943 Ja % Nej

24 Table 57: Hvor stor var din personlige samlede bruttoindkomst i 2008, dvs. før skat, fradrag, pensionsindbetalinger og lignende er trukket fra? (sæt ét kryds) Base 1926 Under kr kr kr kr % kr % kr kr eller mere % Ved ikke/ønsker ikke at oplyse %

25 Table 58: Hvad er den højeste uddannelse, som du har fuldført/bestået? (sæt ét kryds) Base klasse (grundskole) 58 3% Gymnasiel uddannelse (HHX, HTX, HF, STX) 134 7% Erhvervsfaglig uddannelse (fx butik, kontor, håndværker, frisør, SOSU mv.) AMU-uddannelse (arbejdsmarkedsuddannelse/speciala rbejderuddannelse) Kort videregående uddannelse, under 3 år 170 9% % Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år % Lang videregående uddannelse, over 4 år (alle kandidatgrader fra universiteter) Forskeruddannelse (ph.d.) 70 4% Anden uddannelse/ved ikke/ønsker ikke at oplyse 35

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

- en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte. af Henning Hansen. November, 1998 DBU-Træner

- en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte. af Henning Hansen. November, 1998 DBU-Træner - en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte af Henning Hansen November, 1998 DBU-Træner Indholdsfortegnelse Beskrivelse af projektet...3 Projektets

Læs mere

Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg April 2012 Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg En karakteristik af det sociale liv blandt ældre i fem midt- og sydjyske kommuner Projektet er finansieret af Social- og Integrationsministeriet

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål.

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål. Kære skolepraktikant, På ARHUS TECH vil vi gerne vide, hvor tilfreds du er med skolepraktikken, og hvad du forventer af dig selv. Derfor vil vi bede dig besvare dette spørgeskema. Hver side i spørgeskemaet

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen?

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Stille mus Indadrettet/usikker Har ikke mange venner Ser mere tv Bruger mere tid på at læse bøger og blade Hjælper til derhjemme Bruger internettet

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA.

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. [Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. Jeg ringer fordi vi er i færd med at gennemføre en undersøgelse om medievaner og skolegang blandt unge. Træffer jeg @name? Når

Læs mere

I FAQ en har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om opstart af skoleskak samt svar på disse.

I FAQ en har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om opstart af skoleskak samt svar på disse. Læsevejledning I FAQ en har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om opstart af skoleskak samt svar på disse. På skoleskak.dk > kontakt finder du telefonnumre og e-mails på en række kontaktpersoner over

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE D D R Æ T S M I L J Ø I T O E G G N F O R U GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DANMARKS IDRÆTS-FORBUND INGEN SELVFØLGE AT UNGE DYRKER SPORT Det første store dyk

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Hvad er der på menuen? Jeg vil blive bedre - hvad er vigtigt for børn når de

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering 1 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium - 2013-14 Undervisningsmiljøvurdering Der er i november 2013 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Silkeborg Gymnasium i 2.g- og 3.g-klasserne,

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

Først og fremmest leder. Fokus på de kommunale ledere i forreste række

Først og fremmest leder. Fokus på de kommunale ledere i forreste række Først og fremmest leder Fokus på de kommunale ledere i forreste række 1 Indhold Introduktion....side 4 Fakta om førstelinjeledere....side 8 Seks temaer til refleksion og dialog: 1. Hvordan oplever du rollen

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

identifikation & Fa Ellesskab O M

identifikation & Fa Ellesskab O M identifikation & Fa Ellesskab D A O M K E T R I Indhold Dette er en legende vurderingsøvelse, hvor eleverne på kort og i forhold til forskellige identifikationsmarkører skal bevæge sig rundt i forskellige

Læs mere

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland Det handler om andet end fodbold DBU Sjælland Program Præsentation og baggrund Hvad siger de unge??? Forskel i køn og typer Årsager til frafald Muligheder for fastholdelse Klubliv Opsamling DBU Sjælland

Læs mere