Du bedes udfylde skemaet og indsende det i vedlagte svarkuvert. inden onsdag d. 7. november «LBNR»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Du bedes udfylde skemaet og indsende det i vedlagte svarkuvert. inden onsdag d. 7. november «LBNR»"

Transkript

1 UNDERSØGELSE AF BEFOLKNINGENS MOTIONS- OG SPORTSVANER SPØRGESKEMA TIL PERSONER OVER 15 ÅR Du bedes udfylde skemaet og indsende det i vedlagte svarkuvert inden onsdag d. 7. november «LBNR» 1

2 Vejledning i at udfylde spørgeskemaet Da spørgeskemaet bliver scannet automatisk, er det vigtigt, at der afkrydses omhyggeligt inden for felterne. Det er desuden vigtigt, at du udfylder skemaet med kuglepen eller tuschpen - ikke med blyant. Du besvarer et spørgsmål ved at sætte kryds i den kasse, der angiver dit svar. Hvor intet andet er angivet, sættes kun ét kryds Krydserne angives således: Korrekt kryds Forkert kryds Hvis du sætter et forkert kryds eller fortryder et kryds, fylder du bare feltet ud og sætter krydset det rigtige sted, som vist nedenunder: Rettet Nyt kryds BEMÆRK: Hvor der ikke er anført andet, skal spørgsmålene besvares med ét kryds Hvordan udvikler motions- og sportsvanerne sig i Danmark? Hvilke former for motion og sport dyrker vi i Danmark? Hvor gør vi det? Hvor ofte? Og hvilke forhold spiller ind på vores valg eller fravalg af motion og sport? Disse spørgsmål skal dette spørgeskema hjælpe til med at belyse. Ved at udfylde og indsende spørgeskemaet deltager du i den hidtil største landsdækkende undersøgelse på området. Som du vil se, består spørgeskemaet først af en række spørgsmål om din arbejds- og familiemæssige situation. Dernæst følger en række spørgsmål om dine motions- og sportsvaner, herunder også spørgsmål om friluftsvaner og fysisk aktivitet i hverdagen. For at få et troværdigt billede af motions- og sportsdeltagelsen i Danmark er det vigtigt, at du deltager og besvarer spørgeskemaet så præcist som muligt. Alle besvarelser er vigtige også svar fra personer, som ikke dyrker motion eller sport. Siden 1964 har forskellige aktører syv gange foretaget lignende undersøgelser. Den nye undersøgelse vil give et unikt indblik i befolkningens motions- og sportsvaner og udviklingen siden Hovedresultaterne af undersøgelsen offentliggøres blandt andet på Idrættens Analyseinstituts hjemmeside ( i sommeren Undersøgelsen af befolkningens motions- og sportsvaner 2007 koordineres af Idrættens Analyseinstitut og Epinion Capacent i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Lokale- og Anlægsfonden, Kulturministeriet, Friluftsrådet, Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF), Team Danmark og Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning (KIF). Du kan læse mere om Idrættens Analyseinstitut her: Har du spørgsmål til undersøgelsens indhold og formål, er du velkommen til at kontakte Maja Pilgaard hos Idrættens Analyseinstitut på tlf Har du praktiske spørgsmål til undersøgelsens gennemførelse, kan du kontakte Stine Mulvad Christensen hos Epinion Capacent på tlf

3 Baggrundsspørgsmål om dig selv 1. Er du mand eller kvinde? Mand Kvinde 2. Hvor gammel er du? Skriv antal år (hele): I I I 3. Hvad er din hovedbeskæftigelse for tiden? Selvstændig Gå til spørgsmål 5 Medarbejdende ægtefælle Gå til spørgsmål 5 Funktionær/tjenestemand Gå til spørgsmål 5 Faglært arbejder Gå til spørgsmål 5 Ufaglært arbejder/specialarbejder Gå til spørgsmål 5 På orlov Gå til spørgsmål 5 Ledig på dagpenge (modtager dagpenge fra A-kasse) Gå til spørgsmål 5 Ledig på kontanthjælp (modtager bistandshjælp) Gå til spørgsmål 5 Førtidspensionist Gå til spørgsmål 5 Folkepensionist / efterlønsmodtager Gå til spørgsmål 5 Hjemmearbejdende husmor/husfar Gå til spørgsmål 5 Under uddannelse / går i skole (inkl. lærlinge og elever) Gå til spørgsmål 4 Andet Gå til spørgsmål 5 3

4 SPØRGSMÅL 4 BESVARES KUN, HVIS DU LIGE NU ER UNDER UDDANNELSE / GÅR I SKOLE (ellers bedes du gå til spørgsmål 5). 4. Hvilken uddannelse er du lige nu i gang med? Sæt flere kryds, hvis du er i gang med mere end én uddannelse klasse (grundskole) Gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX) Erhvervsfaglig uddannelse (fx butik, kontor, håndværker, frisør, SOSU m.v.) AMU (Arbejdsmarkedsuddannelse) / specialarbejderuddannelse Kort videregående uddannelse, under 3 år (fx datamatiker, markedsføringsøkonom, farmakonom, installatør, laborant, industriel designer) Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år (fx sygeplejerske, jordemoder, fysio- /ergoterapeut, pædagog, folkeskolelærer, journalist, diplomingeniør, bygningskonstruktør, socialrådgiver) Lang videregående uddannelse (inkl. evt. bachelordel), over 4 år (alle universitetsuddannelser fx læge, cand. merc., jurist, civilingeniør, cand. mag., cand. scient.) Forskeruddannelse (Ph.d.) Anden uddannelse I SPØRGSMÅL 5 BEDES DU SVARE PÅ, HVILKE UDDANNELSER DU HAR FULDFØRT (dvs. gennemført og afsluttet med eksamensbevis eller lign.) 5. Hvilken eller hvilke uddannelser har du fuldført? Sæt flere kryds, hvis du har fuldført flere af de nævnte uddannelser klasse (grundskole) Gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX) Erhvervsfaglig uddannelse (fx butik, kontor, håndværker, frisør, SOSU m.v.) AMU (Arbejdsmarkedsuddannelse) / specialarbejderuddannelse Kort videregående uddannelse, under 3 år (fx datamatiker, markedsføringsøkonom, farmakonom, installatør, laborant, industriel designer) Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år (fx sygeplejerske, jordemoder, fysio- /ergoterapeut, pædagog, folkeskolelærer, journalist, diplomingeniør, bygningskonstruktør, socialrådgiver) Lang videregående uddannelse (inkl. evt. bachelordel), over 4 år (alle universitetsuddannelser fx læge, cand. merc., jurist, civilingeniør, cand. mag., cand. scient.) Forskeruddannelse (Ph.d.) Anden uddannelse 4

5 6. Bor du sammen med ægtefælle/samlever? Ja, ægtefælle Ja, samlever Nej 7. Har du nogen hjemmeboende børn (inkl. bonusbørn ) under 18 år? Hvis ingen, skriv 0 og gå til spørgsmål 9 Skriv antal børn i husstanden: I I I 8. Hvor gamle er børnene? Skriv antal år for hvert hjemmeboende barn (max op til fem børn) Yngste barn Næstyngste barn 3. yngste barn 4. yngste barn 5. yngste barn I I I I I I I I I I I I I I I 9. Har du et fysisk handicap, som hæmmer din mobilitet? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej 10. Nationalitet Sæt ét kryds i hver kolonne dvs. svar ja eller nej til hvert af de 6 spørgsmål Er du dansk statsborger? Er du født i Danmark? Har eller har din mor haft udenlandsk statsborgerskab? Har eller har din far haft udenlandsk statsborgerskab? Er din mor født i udlandet? Er din far født i udlandet? Ja Nej 11. Hvor stor var din families (husstands) samlede indkomst i 2006 brutto, dvs. før skat, fradrag og pensionsindbetalinger og lign. er trukket fra? Under kr kr kr kr kr kr kr. Over kr. Ved ikke 5

6 12. Bor du i København, Århus, Odense, Aalborg En (anden) stor provinsby ( indbyggere eller derover) En mindre by (under indbyggere) eller på landet 13. Har du (din husstand) bil eller fast daglig adgang til bil? Ja Nej 14. Arbejder du i det offentlige eller i en privat virksomhed? Offentlig Privat Ikke relevant (ledig, under uddannelse, førtidspension, efterløn, folkepension m.v.) SPØRGSMÅL 15 BESVARES KUN, HVIS DU HAR ARBEJDE SOM HOVEDBESKÆFTIGELSE (ellers bedes du gå videre til spørgsmål 18). 15. Hvordan er din arbejdstid normalt placeret? Dagtid eller fast daghold Fast skifteholdsarbejde Uregelmæssig placering i løbet af døgnet/ efter særligt arbejdsskema eller turnusordning Andet beskriv venligst: SPØRGSMÅL 16 BESVARES KUN, HVIS DU HAR ARBEJDE SOM HOVEDBESKÆFTIGELSE (ellers bedes du gå videre til spørgsmål 18). 16. Hvordan kan forholdet mellem arbejde og fritid bedst beskrives for dig? Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Jeg tænker på arbejdsopgaver efter fyraften Jeg tager arbejdsopgaver med hjem om aftenen Jeg tager arbejdsopgaver med hjem i weekenden 6

7 SPØRGSMÅL 17 BESVARES KUN, HVIS DU HAR ARBEJDE SOM HOVEDBESKÆFTIGELSE (ellers bedes du gå videre til spørgsmål 18). 17. Hvor mange timer om arbejder du normalt, inkl. evt. frokostpause, evt. fastlagte timer, betalt overarbejde og andet ekstraarbejde, fx hjemmearbejde? Angiv timer i gennemsnit pr. uge Antal timer: I I I 18. Hvorledes vil du vurdere din nuværende helbredstilstand i almindelighed? Meget dårlig Dårlig Nogenlunde God Virkelig god 19. Hvorledes vil du vurdere din nuværende fysiske form (kondition)? Meget dårlig Dårlig Nogenlunde God Virkelig god 20. Har du nogen langvarig sygdom, langvarig eftervirkning af skade eller anden langvarig lidelse? Med langvarig menes mindst ½ år. Ja Nej SPØRGSMÅL 21 BESVARES KUN, HVIS DU HAR ARBEJDE SOM HOVEDBESKÆFTIGELSE (ellers bedes du gå videre til spørgsmål 22). 21. Hvordan vil du beskrive din fysiske aktivitet i dit arbejde? Mest stillesiddende arbejde, som ikke kræver fysisk anstrengelse Mest stående arbejde eller gående arbejde, som ellers ikke kræver fysisk anstrengelse Stående eller gående arbejde med en del løfte- eller bærearbejde Tungt eller hurtigt arbejde, som er fysisk anstrengende 22. Dyrker du normalt motion/sport? Ja Ja, men ikke for tiden Nej 7

8 De næste spørgsmål (23-27) handler om din ægtefælle/samlever. DU BEDES GÅ DIREKTE TIL SPØRGSMÅL 28, HVIS DU IKKE ER GIFT ELLER SAMLEVENDE 23. Hvor gammel er din ægtefælle/samlever? Skriv alder i år: I I I 24. Dyrker din ægtefælle/samlever normalt motion/sport? Ja Ja, men ikke for tiden Nej 25. Hvad er din ægtefælles/samlevers hovedbeskæftigelse for tiden? Selvstændig Gå til spørgsmål 27 Medarbejdende ægtefælle Gå til spørgsmål 27 Funktionær/tjenestemand Gå til spørgsmål 27 Faglært arbejder Gå til spørgsmål 27 Ufaglært arbejder/specialarbejder Gå til spørgsmål 27 På orlov Gå til spørgsmål 27 Ledig på dagpenge (modtager dagpenge fra A-kasse) Gå til spørgsmål 27 Ledig på kontanthjælp (modtager bistandshjælp) Gå til spørgsmål 27 Førtidspensionist Gå til spørgsmål 27 Folkepensionist / efterlønsmodtager Gå til spørgsmål 27 Hjemmearbejdende husmor/husfar Gå til spørgsmål 27 Under uddannelse / går i skole (inkl. lærlinge og elever) Gå til spørgsmål 26 Andet Gå til spørgsmål 27 8

9 SPØRGSMÅL 26 BESVARES KUN, HVIS DIN ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER LIGE NU ER UNDER UDDAN- NELSE / GÅR I SKOLE (ellers bedes du gå videre til spørgsmål 27). 26. Hvilken uddannelse er din ægtefælle/samlever lige nu i gang med? Sæt flere kryds, hvis han/hun er i gang med mere end én uddannelse klasse (grundskole) Gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX) Erhvervsfaglig uddannelse (fx butik, kontor, håndværker, frisør, SOSU m.v.) AMU (Arbejdsmarkedsuddannelse) / specialarbejderuddannelse Kort videregående uddannelse, under 3 år (fx datamatiker, markedsføringsøkonom, farmakonom, installatør, laborant, industriel designer) Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år (fx sygeplejerske, jordemoder, fysio- /ergoterapeut, pædagog, folkeskolelærer, journalist, diplomingeniør, bygningskonstruktør, socialrådgiver) Lang videregående uddannelse (inkl. evt. bachelordel), over 4 år (alle universitetsuddannelser fx læge, cand. merc., jurist, civilingeniør, cand. mag., cand. scient.) Forskeruddannelse (Ph.d.) Anden uddannelse I SPØRGSMÅL 27 BEDES DU SVARE PÅ, HVILKE UDDANNELSER DIN ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER HAR FULDFØRT (dvs. gennemført og afsluttet med eksamensbevis eller lign.) 27. Hvilken eller hvilke uddannelser har din ægtefælle/samlever fuldført? Sæt flere kryds, hvis han/hun har fuldført flere af de nævnte uddannelser klasse (grundskole) Gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX) Erhvervsfaglig uddannelse (fx butik, kontor, håndværker, frisør, SOSU m.v.) AMU (Arbejdsmarkedsuddannelse) / specialarbejderuddannelse Kort videregående uddannelse, under 3 år (fx datamatiker, markedsføringsøkonom, farmakonom, installatør, laborant, industriel designer) Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år (fx sygeplejerske, jordemoder, fysio- /ergoterapeut, pædagog, folkeskolelærer, journalist, diplomingeniør, bygningskonstruktør, socialrådgiver) Lang videregående uddannelse (inkl. evt. bachelordel), over 4 år (alle universitetsuddannelser fx læge, cand. merc., jurist, civilingeniør, cand. mag., cand. scient.) Forskeruddannelse (Ph.d.) Anden uddannelse 9

10 Sport og motion 28. Hvilke former for motion/sport har du dyrket regelmæssigt inden for de seneste 12 måneder? Og i hvilken sammenhæng? Der skal kun svares på B-kolonnen, hvis du har svaret Ja i A-kolonnen. A. Har dyrket regelmæssigt det seneste år Ja gå til kolonne B Nej gå til næste sportsgren 10 B. I hvilken sammenhæng dyrker du motion/sport (Sæt gerne flere kryds) Privat center På egen hånd* Klub / Forening Firmaidræt (Arbejde) Aftenskole Anden sammenhæng Fodbold Håndbold Basketball Volleyball/beachvolleyball Andet boldspil for hold. Noter hvilket: Badminton Tennis Golf Bowling eller Keglespil Petanque eller Boule Billard eller Pool Bordtennis Squash Andet individuelt boldspil. Noter hvilket: Stavgang/Nordic Walking Jogging/motionsløb Orienteringsløb Vandreture Rulleskøjter Skateboard Cykelsport (ikke transport til arbejde og lignende) Ridning Motorsport

11 A. Har dyrket regelmæssigt det seneste år *Alene eller sammen med andre Ja gå til kolonne B Nej gå til næste sportsgren B. I hvilken sammenhæng dyrker du motion/sport Sæt gerne flere kryds Privat center På egen hånd* Klub / Forening Firmaidræt (Arbejde) Aftenskole Gymnastik Pausegymnastik Aerobic/Workout Styrketræning Dans (alle former) Anden sammenhæng Yoga, afspænding, Meditation Spinning/Kondicykel Konditionstræning Boksning Kampsport (karate, aikido, taekwondo, judo, brydning, m.v.) Atletik Klatring Svømning Anden vandtræning Noter hvilken: Kano, roning Kajak Sejlsport, windsurfing Skøjteløb (is) Skydning Jagt Fiskeri Handicapidræt Rollespil Anden sportsgren Noter hvilken: 11

12 29. Hvilke faciliteter bruger du, når du dyrker motion/sport? Du kan vælge max tre faciliteter pr. idrætsgren, og du kan vægte dem fra 1-3, alt efter hvor du dyrker idrætsgrenen mest. Skriv 1 ud for den facilitet, du oftest bruger, når du dyrker sportsgrenen, 2 for den, du benytter næstmest, og 3 for den, du benytter tredjemest. HUSK: Du skal kun skrive tal ved de former for motion/sport, som du svarede ja til i spørgsmål 28 I naturen (skoven mv.) Ved stranden På veje, gader, fortove og lignende På vandet (hav, sø, å) I byens parker Særlig udendørs bane eller anlæg (fodbold, tennis, golf m.v.) Hjemme/ i haven Andet lokale eller anlæg Fitnesscenter o. lign. Hal/lokale til bestemt idrætsgren (ridning, svømning m.v.) Almindelig idrætshal På min arbejdsplads Gymnastiksal Fodbold I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Håndbold I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Basketball I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Volleyball/beachvolleyball I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Andet boldspil for hold I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Badminton I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Tennis I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Golf I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Bowling eller Keglespil I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Petanque eller Boule I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Billard eller Pool I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Bordtennis I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Squash I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Andet individuelt boldspil I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Stavgang/Nordic Walking I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Jogging/motionsløb I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Orienteringsløb I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Vandreture I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Rulleskøjter I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Skateboard I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Cykelsport (ikke transport til arbejde og lignende) I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Ridning I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 12

13 I naturen (skoven mv.) Ved stranden På veje, gader, fortove og lignende På vandet (hav, sø, å) I byens parker Særlig udendørs bane eller anlæg (fodbold, tennis, golf m.v.) Hjemme/ i haven Andet lokale eller anlæg Fitnesscenter o. lign. Hal/lokale til bestemt idrætsgren (ridning, svømning m.v.) Almindelig idrætshal På min arbejdsplads Gymnastiksal Motorsport I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Gymnastik I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Pausegymnastik I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Aerobic/Workout I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Styrketræning I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Dans (alle former) I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Yoga, afspænding, meditation I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Spinning/Kondicykel I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Konditionstræning I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Boksning I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Kampsport (karate, aikido, taekwondo, judo, brydning m.v.) I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Atletik I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Klatring I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Svømning I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Anden vandtræning I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Kano, roning I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Kajak I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Sejlsport, windsurfing I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Skøjteløb (is) I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Skydning I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Jagt I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Fiskeri I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Handicapidræt I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Rollespil I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Anden sportsgren I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 13

14 Idrætsfaciliteter og nærområdet 30. I hvilken grad er dit valg af motion/sport afhængigt af de idrætsfaciliteter, der findes i dit nærområde? I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke 31. Ville du dyrke mere motion/sport, hvis der var bedre idrætsfaciliteter i dit nærområde? Ja Nej Ved ikke 32. Er du tilfreds med idrætsfaciliteterne i dit nærområde I høj grad I nogen grad Hverken eller I ringe grad Slet ikke Ved ikke 33. Hvor lang transporttid har du til den idrætsfacilitet, hvor du primært dyrker motion/sport? (Kun den ene vej) Under 5 minutter 5-14 minutter minutter Minutter Over 45 minutter Ved ikke / ikke relevant 34. Hvor ofte dyrker du normalt motion/sport (alle aktiviteter)? 5 eller mere gang om 1-3 måneden Sjældnere Aldrig 35. Dyrker du fortrinsvis motion/sport i sommer- eller vinterperioden? Fortrinsvis 1. april 30. september (sommer) Fortrinsvis 1. oktober marts (vinter) Cirka lige meget hele året igennem Ikke relevant 14

15 36. Hvor lang tid bruger du normalt på motion/sport om (minus transporttid)? (Skriv 0 hvis du ikke dyrker motion/sport) Skriv antal timer og minutter Timer I I I Minutter I I I 37. Hvilken form for motion/sport dyrkede du i sidste uge? Skriv motion/sport (max 2 typer): Motion/sport: Motion/sport: 38. Er du medlem af en sportsklub/idrætsforening, og deltager du aktivt i foreningens møder og/eller arbejde? Sæt gerne flere kryds Er IKKE medlem ER medlem Deltager i medlemsmøder Er leder/har tillidspost Er træner/ instruktør Udfører andet foreningsarbejde 39. Har du deltaget i konkurrencer, turneringer, stævner eller lign. inden for det seneste år? Ja Nej 15

16 Motion/sport på arbejdet SPØRGSMÅL 40 OG 41 BESVARES KUN, HVIS DU HAR ARBEJDE SOM HOVEDBESKÆFTIGELSE (ellers bedes du gå videre til spørgsmål 42). 40. Tilbyder din arbejdsplads dig motion/sport og i givet fald i hvilken form? Sæt gerne flere kryds Ja, rabat i fitnesscenter eller fitnesscenter på arbejdspladsen Ja, pausegymnastik Ja, som firmaidræt Ja, som medlem af idrætsforening Ja, Andet Ved ikke gå til spørgsmål 42 Nej gå til spørgsmål Hvor ofte benytter du disse tilbud? 5 eller flere gang om 1-3 måneden Sjældnere Aldrig Motion/sport og friluftsliv 42. Hvilken betydning har naturen for dig, når du dyrker motion, sport eller friluftsliv? Stor betydning Nogen betydning Hverken / eller Ringe betydning Ingen betydning Ved ikke Ikke relevant (dyrker aldrig sport/motion eller friluftsliv i naturen) 43. Tager du nogle gange bil/offentlig transport for at komme til at dyrke motion, sport eller friluftsliv i mere attraktive omgivelser, end der er tæt på din bolig? Ja Nej Ikke relevant (dyrker aldrig motion, sport eller friluftsliv i naturen) 44. Ville du dyrke mere motion, sport eller friluftsliv, hvis du havde lettere adgang til natur/grønne områder fra din bolig? (Med lettere menes kortere afstand og/eller transporttid) Ja Nej Ved ikke Ikke relevant, da jeg allerede har meget let adgang til natur/grønne områder, hvor jeg bor 16 Ikke relevant (dyrker aldrig sport/motion eller friluftsliv i naturen)

17 45. En række motions-/sportsaktiviteter kan dyrkes både indendørs og udendørs. Hvor dyrker du almindeligvis motion/sport? Altid udendørs gå til spørgsmål 47 Oftest udendørs gå til spørgsmål 46 Lige meget udendørs og indendørs gå til spørgsmål 46 Oftest indendørs gå til spørgsmål 46 Altid indendørs gå til spørgsmål 46 Ikke relevant (dyrker aldrig motion/sport) gå til spørgsmål Hvilke faktorer har betydning for, om du nogle gange eller altid dyrker motion/sport indendørs? Meget stor betydning Stor betydning Nogen betydning Ringe betydning Ingen betydning Min motion/sport dyrkes kun indendørs Årstiden generelt Lysforhold Vejret Sikkerhed Tryghed Krav til udstyr/baneforhold Afstanden fra mit hjem / arbejdsplads til indendørsfaciliteterne Andet, noter: 17

18 47. Hvor ofte cykler du i følgende sammenhænge? 5 eller mere 4 gange om 3 gange om 2 gange om 1 gang om 1 3 måneden Sjældnere Cykler til og fra arbejde / uddannelse Cykler i naturen (skov, strand mv. uden for byen) Cykler til og fra indkøb Cykler til og fra besøg hos venner/familie Cykler til og fra sport/motion Cykler til og fra skole/daginstitution med børn Aldrig 48. Hvor ofte går du i følgende sammenhænge? 5 eller mere 4 gange om 3 gange om 2 gange om 1 gang om 1 3 måneden Sjældnere Går i byens parker og grønne områder Går i naturen (skov, strand mv. uden for byen) Går tur med hunden/ et kæledyr Går til og fra arbejde / uddannelse Går til og fra indkøb Går til og fra besøg hos venner og familie Går til og fra anden sport/motion Går til og fra skole/daginstitution med børn Aldrig 18

19 49. Hvordan indgår motion/sport i din hverdag? Svar på følgende udsagn: Helt enig Mest enig Hverken / Eller Mest uenig Helt uenig Ved ikke Ikke relevant Motion/sport betyder meget i min hverdag Motion/sport indgår i min hverdag på lige fod med andre fritidsaktiviteter Motion/sport fylder tidsmæssigt meget i min hverdag Det er vigtigt, at min familie dyrker den samme motion/sportsgren Det er vigtigt, at min familie dyrker motion/sport sammen (mor-barn gymnastik, familieidræt mv.) Jeg kan selv tilrettelægge min arbejdstid, så jeg dyrker motion/sport når jeg vil Jeg har fast arbejdstid og må planlægge motion/sport derefter Motion/sport er en lille del af min hverdag Jeg melder afbud til familiesammenkomster for at dyrke min motion/sport Jeg melder afbud til motion/sport, hvis der er familiesammenkomster Jeg dyrker motion/sport, når jeg kan få mine børn passet Jeg tager mine børn med, når jeg dyrker motion/sport Jeg dyrker motion/sport, så det ikke går ud over familielivet Jeg følger med i mine børns motion/ sport (overværer kampe, kørsel mv.) Jeg følger med i min ægtefælle/samlevers motion/sport (overværer kampe, deltager i arrangementer mv.) Jeg har i høj grad valgt sportsaktiviteter ud fra beliggenheden i forhold til hjemmet Det er vigtigt, at mine børn kan blive passet samme sted, som jeg dyrker motion/sport Træningstidspunktet er afgørende for mit valg af idrætsaktiviteter Det er vigtigt, at mine børn kan dyrke motion/sport/lege, mens jeg selv er i gang 19

20 Idrætsvaner og medievaner 50. Hvor meget tid bruger du ca. i gennemsnit pr. uge på at følge med i medierne omkring idræt/sport? 0 timer gå til spørgsmål 53 Under ½ time ½-1 timer 1-2 timer 2-3 timer 3-4 timer 4-5 timer Over 5 timer 51. Hvilke typer medier benytter du først og fremmest til at følge med i idræt/sport? Sæt gerne flere kryds TV Internet Aviser Radio Specialblade Andet (skriv hvad): 52. Hvilke tre idrætsgrene er du mest interesseret i at Idrætsgren 1: se i tv? Idrætsgren 2: Idrætsgren 3: Idrætsgren 1: læse om i avisen? Idrætsgren 2: Idrætsgren 3: se og/ eller læse om på Internettet? Idrætsgren 1: Idrætsgren 2: Idrætsgren 3: Idrætsgren 1: høre om i radioen Idrætsgren 2: Idrætsgren 3: 20

21 53. Har du været til sportsarrangement som tilskuer? Nej, gør det aldrig Ja, men det er mere end ét år siden Ja, 1-2 gange inden for de seneste 12 mdr. Ja, 3-5 gange inden for de seneste 12 mdr. Ja, 6 eller flere gange inden for de seneste 12 mdr. Ved ikke 54. Hvilke af følgende typer af rejser/ ophold med motionsindhold har du været på i indeller udland inden for det seneste år? Sæt gerne flere kryds Skiferie Golfferie Vandreferie Cykelferie Idrætsskole (fx fodboldskole) Idrætshøjskole (1-2 ugers kursus) Dykkerferie Sejlferie Idrætsferie i tilknytning til større idrætscenterfaciliteter (fx La Santa sport, Lalandia o. lign) Rideferie Andet (skriv hvad): Nej har ikke været på rejser/ ophold med motionsophold 21

22 Penge 55. Synes du, at det offentlige bruger for mange, passende eller for få penge på henholdsvis eliteidræt og breddeidræt? For mange penge Passende For få penge Ved ikke Eliteidræt Breddeidræt Spørgsmål angående regelmæssig motion/sport det seneste år 56. Har du dyrket motion/sport regelmæssigt i det seneste år? Gå til spørgsmål 58 Gå til spørgsmål 57 Ja Nej 57. Hvad har afholdt dig fra at dyrke motion/sport regelmæssigt det seneste år? Vælg de vigtigste årsager sæt max 5 kryds Har ikke råd/er for dyrt Familien/omgangskredsen er imod det Har svært ved at få barn / børnene passet Bruger tiden på arbejde / for lidt fritid Bruger tiden på familien Bruger tiden på andre fritidsinteresser Har dårligt helbred Er for gammel Er i dårlig form Ved for lidt om sport/motion mv. Mangler nogen at følges med Savner passende tilbud / konkret mulighed Har ikke de rette faciliteter til rådighed i mit nærområde Sport/motion interesserer mig ikke Gider ikke Holder pause regner med at starte igen Andre grunde Ved ikke 22

23 Motivspørgsmål 58. Er du medlem af en idrætsforening/sportsklub? Bemærk, at medlemskab af motions-, fitnesscentre og lign. IKKE skal medregnes her Gå til spørgsmål 60 Gå til spørgsmål 59 Ja Nej 59. Hvad kunne få dig til at dyrke motion/sport i en idrætsforening/sportsklub? (Skriv hvad) 60. Er du stoppet som aktiv i en idrætsforening/sportsklub inden for det seneste år? Ja Nej Gå til spørgsmål 61 Skemaet er slut mange tak for din deltagelse! 23

24 61. Hvorfor stoppede du som aktiv i idrætsforeningen/sportsklubben? Vælg de vigtigste årsager sæt max 5 kryds Jeg stiftede familie Jeg flyttede til ny bopæl Jeg fik andre fritidsinteresser Jeg synes, at konkurrenceelementet blev for meget Jeg var træt af at skulle tage hensyn til andre Jeg havde nået mine mål med idrætten/sporten Idrætsforeningen/sportsklubben kunne ikke tilbyde de aktiviteter, som jeg ønskede Jeg havde ikke tid nok Træningstiderne var for faste i forhold til min hverdag Jeg synes, at det blev for kedeligt Idrætsforeningen/sportsklubben opfyldte ikke mine krav til effektiv træning Jeg kunne ikke fortsætte med min idræt i foreningen/klubben pga. en skade Medlemskabet medførte for meget frivilligt arbejde Har mistet interessen/havde ikke lyst længere Følte mig ikke længere tilpas i foreningen Brød mig ikke om træneren/instruktøren Andre grunde Spørgeskemaet er slut mange tak for din deltagelse! Du bedes udfylde skemaet og indsende det i vedlagte svarkuvert inden onsdag d. 7. november 24

Du bedes udfylde skemaet og indsende det i vedlagte svarkuvert. inden onsdag d. 7. november «LBNR»

Du bedes udfylde skemaet og indsende det i vedlagte svarkuvert. inden onsdag d. 7. november «LBNR» UNDERSØGELSE AF BEFOLKNINGENS MOTIONS- OG SPORTSVANER SPØRGESKEMA TIL BØRN OG UNGE (7-15 ÅR) BESVARES MED HJÆLP FRA EN VOKSEN Du bedes udfylde skemaet og indsende det i vedlagte svarkuvert inden onsdag

Læs mere

Spørgeskema om børn og unges motionsog sportsvaner 2011

Spørgeskema om børn og unges motionsog sportsvaner 2011 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Spørgeskema om børn og unges motionsog sportsvaner 2011 Us. nr. 3019-2 Oktober 2011 + 0 + 0 Vejledning i udfyldelse af skema: Hvis du ombestemmer dig, efter at have sat et kryds,

Læs mere

Spørgeskema om befolkningens motionsog sportsvaner 2011

Spørgeskema om befolkningens motionsog sportsvaner 2011 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Spørgeskema om befolkningens motionsog sportsvaner 2011 Us. nr. 3019-1 Oktober 2011 + 0 + 0 Vejledning i udfyldelse af skema: Hvis du ombestemmer dig, efter at have sat et kryds,

Læs mere

Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm

Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm Resultater fra de voksnes besvarelse af spørgeskema som led i undersøgelsen af idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for

Læs mere

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009 Table 34: Hvor længe har du sammenlagt i dit liv spillet tennis? (sæt ét kryds) Base 2050 Mindre end 1 år 110 5% 1-2 år 151 7% 3-4 år 250 1 5-7 år 266 13% 8-10 år 168 8% Mere end 10 år 1097 54% Ved ikke/kan

Læs mere

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009 Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 29 Table 34: Hvor længe har du sammenlagt i dit liv spillet tennis? (sæt ét kryds) Base 54 Mindre end år 2 4% -2 år 3 3-4 år 2 4% 5- år 4 % 8- år Mere end år 42

Læs mere

Bilag 6 d til rapporten Idræt i udsatte boligområder. Spørgeskema til voksne beboere i udsatte boligområder

Bilag 6 d til rapporten Idræt i udsatte boligområder. Spørgeskema til voksne beboere i udsatte boligområder Bilag 6 d til rapporten Idræt i udsatte boligområder Spørgeskema til voksne beboere i udsatte boligområder Hvilke former for motion, idræt og sport dyrker du, og hvor gør du det? 1. Hvilke af disse kategorier

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2016

Danskernes motionsog sportsvaner 2016 Danskernes motionsog sportsvaner 2016 Spørgeskema - børn Maja Pilgaard & Steffen Rask 1. Er du dreng eller pige? Dreng Pige 2. Hvor gammel er du? Skriv antal år: 3. Hvem bor du sammen med? Mor og far Mor

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

Idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i Vordingborg Kommune

Idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i Vordingborg Kommune Idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i Vordingborg Kommune Louise Bæk Nielsen og Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 1 Syddansk Universitet Indhold 1. Indledning... 4 2.

Læs mere

TEENAGERES IDRÆTSVANER

TEENAGERES IDRÆTSVANER TEENAGERES IDRÆTSVANER Notat på baggrund af undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner 2016 Steffen Rask Notat / Maj 2017 Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk TEENAGERES IDRÆTSVANER Idrættens

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Resultater fra børnenes besvarelse af spørgeskema som led i undersøgelsen af idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for forskning

Læs mere

GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT

GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT 07.03.2017 OPSUMMERING Undersøgelsens hovedresultater VOKSNES IDRÆT OG MOTION 59% af de voksne i Guldborgsund Kommune er idræts eller motionsaktive. Andelen er ikke signifikant

Læs mere

idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i vordingborg Kommune

idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i vordingborg Kommune syddansk universitet institut for idræt og biomekanik idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i vordingborg Kommune Louise Bæk Nielsen og Bjarne Ibsen 2012:2 Idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i Vordingborg

Læs mere

RPAQ. Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet i de seneste 4 uger

RPAQ. Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet i de seneste 4 uger RPAQ Danish_RPAQ Version Number 1. updated 17/December/27 RPAQ Undersøgelse af de seneste 4 ugers fysiske aktiviteter Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet

Læs mere

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Hvem har svaret? Tabel 1: Andelen af skoleeleverne, der har besvaret spørgeskemaet, som bor i boligområdet (pct.) Sundparken Horsens Stengårdsvej Esbjerg

Læs mere

IDRÆTSLIVET OM 10 ÅR - BOLDBANERNES ROLLE

IDRÆTSLIVET OM 10 ÅR - BOLDBANERNES ROLLE Seminar Anlæg af græsboldbaner KU, Skov & Landskab 30. maj 2016 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk IDRÆTSLIVET OM 10 ÅR - BOLDBANERNES ROLLE FOLKEOPLYSNING STÅR IKKE LÆNGERE ALENE - er Faaborg-Midtfyns

Læs mere

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Formålet med analysen Formålet med undersøgelsen er at etablere et troværdigt

Læs mere

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Forfatterne bag... 4 Rettelser... 4 Kontakt... 4 Datamaterialet... 5 Skadesdefinition... 6 IDRÆTSSKADER HOS VOKSNE...7 Skadesantal og -risiko

Læs mere

Hvor dyrker danskerne idræt?

Hvor dyrker danskerne idræt? Hvor dyrker danskerne idræt? Notat om brug af faciliteter på baggrund af undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Af Trygve Buch Laub og Maja Pilgaard Idrættens Analyseinstitut Oktober 2012

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Forfatterne bag... 4 Rettelser... 4 Kontakt... 4 Datamaterialet... 5 Skadesdefinition... 6 IDRÆTSSKADER HOS VOKSNE... 7 Skadesantal og -risiko

Læs mere

Hovedforening Aktivitet 2016 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen Krocket 13 Arriva IF Badminton Bowling 16 Cykling 593

Hovedforening Aktivitet 2016 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen Krocket 13 Arriva IF Badminton Bowling 16 Cykling 593 Hovedforening Aktivitet 2016 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen 62 75 Krocket 13 Arriva IF Badminton 25 1.365 Bowling 16 Cykling 593 Fodbold 30 Gang 210 Idræt om dagen 35 Løb 176 Øvrige Idrætslige

Læs mere

Sponsorbarometeret. Orienteringsløb

Sponsorbarometeret. Orienteringsløb Sponsorbarometeret Orienteringsløb Formål Formålet med denne delrapport af Sponsorbarometeret har været at kortlægge de faktorer, der har inflydelse på attraktiviteten af de respektive idrætsforbund under

Læs mere

Trygve Laub Asserhøj, Christian Gjersing Nielsen & Aline van Bedaf

Trygve Laub Asserhøj, Christian Gjersing Nielsen & Aline van Bedaf Fremtidens idrætsfaciliteter i svendborg kommune Trygve Laub Asserhøj, Christian Gjersing Nielsen & Aline van Bedaf Appendiks og bilagssamling / September 2016 FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I SVENDBORG

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der netop er begyndt på Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Sådan udfyldes skemaet Vi håber, at du vil besvare nedenstående

Læs mere

IDRÆTTEN I FYNS AMT ET NOTAT OM VOKSNES IDRÆTSDELTAGELSE I FYNS AMT 1993-2004

IDRÆTTEN I FYNS AMT ET NOTAT OM VOKSNES IDRÆTSDELTAGELSE I FYNS AMT 1993-2004 IDRÆTTEN I FYNS AMT ET NOTAT OM VOKSNES IDRÆTSDELTAGELSE I FYNS AMT 1993-2004 Notat udarbejdet til Rambøll Management, som for Fyns Amt har foretaget en kortlægning og regionaløkonomisk analyse af Sport,

Læs mere

Danskernes motions- og sportsvaner 2011

Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Vejen, 30. maj Idrættens største udfordringer II Trygve Buch Laub Ernst Vikne Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Spørgeskemaundersøgelse blandt tilfældigt udvalgte

Læs mere

Bjarne Ibsen, Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning November 2002

Bjarne Ibsen, Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning November 2002 Idræt i Vindinge Bjarne Ibsen, Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning November 2002 I begyndelsen af 2002 henvendte DGI Roskilde Amt og Vindinge Idrætsforening sig til Institut for Forskning

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2016

Danskernes motionsog sportsvaner 2016 Danskernes motionsog sportsvaner 2016 Spørgeskema - voksne Maja Pilgaard & Steffen Rask 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. I hvilket årstal er du født? Skriv årstal: 3. Hvad er din hovedbeskæftigelse

Læs mere

+ Fysisk aktivitet i dag 27

+ Fysisk aktivitet i dag 27 + Fysisk aktivitet i dag 27 5 Fysisk aktivitet i dag Aktivitetsskemaet handler om den tid, du har brugt på alle former for fysisk aktivitet i dag, dvs. den tid du har bevæget dig. Desuden den tid du har

Læs mere

Selvvurderet helbred et spørgeskema

Selvvurderet helbred et spørgeskema Green Network Selvvurderet helbred et spørgeskema Uddrag af Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 - Statens Institut for Folkesundhed, august 2006 Juli 2010. Selvvurderet helbred Spørgeskema Generelt:

Læs mere

B. Bilag 2: Spørgeskema

B. Bilag 2: Spørgeskema B. Bilag 2: Spørgeskema Introduktion INTRO: Goddag. Du taler med... Jeg ringer fra analyseinstituttet Capacent Epinion. Jeg skal høre om jeg kan tale med én i husstanden, der er mellem 18 og 70 år? INTRO

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE. (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK.

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE. (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK. Maj 2016 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK.1 og 2) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED GENOPTRÆNING

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

Børn og unges fritidsvaner og -interesser 1. Indholdsfortegnelse: DMA/Dansk Markedsanalyse A/S

Børn og unges fritidsvaner og -interesser 1. Indholdsfortegnelse: DMA/Dansk Markedsanalyse A/S Børn og unges fritidsvaner og -interesser 1 Indholdsfortegnelse: Børn og unges fritidsvaner og -interesser 2 1. Indledning 1.1 Undersøgelss baggrund Nærværde rapport Børn og unges fritidsvaner- og interesser

Læs mere

Resultater af DHF s Efterskoleundersøgelse. 2013 / sammenfatning v. Anne Søndergård, cand.pæd.

Resultater af DHF s Efterskoleundersøgelse. 2013 / sammenfatning v. Anne Søndergård, cand.pæd. Resultater af DHF s Efterskoleundersøgelse 2013 / sammenfatning v. Anne Søndergård, cand.pæd. Formålet Medlemstallet hos de 14-18-årige falder drastisk Efterskolernes rolle Anbefalinger til de involverede

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST.

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. September 2016, SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i

Læs mere

Idrætten i Rudersdal 2012

Idrætten i Rudersdal 2012 Idrætten i Rudersdal 2012 En kortlægning af idræt og motion i Rudersdal Idrætsliv og faciliteter i Rudersdal Delrapport 1 Peter Forsberg og Bjarne Ibsen Idrættens Analyseinstitut Marts 2013 Titel Idrætten

Læs mere

Hvilken betydning har uddannelse og indtægt på valget af idrætsgren?

Hvilken betydning har uddannelse og indtægt på valget af idrætsgren? Bachelorprojekt Juni 2010 Hvilken betydning har uddannelse og indtægt på valget af idrætsgren? Bachelorprojekt Afleveres den 4. juni 2010 Hovedvejleder: Laila Ottesen Bivejleder: Glen Nielsen Institut

Læs mere

HVOR GÅR IDRÆTTEN HEN? STRØMNINGER I TIDEN

HVOR GÅR IDRÆTTEN HEN? STRØMNINGER I TIDEN Fællesmøde om idrætspolitik. Guldborgsund Kommune 18. januar 2017 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk Foto: Otto Kristensen/Flickr HVOR GÅR IDRÆTTEN HEN? STRØMNINGER I TIDEN DELTAGELSE I SPORT OG MOTION:

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) August 2016 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD Vejledning Du kan vælge blandt x sprog Spørgeskemaet

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for os, at du svarer ærligt på spørgsmålene og udsagnene i skemaet.

Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for os, at du svarer ærligt på spørgsmålene og udsagnene i skemaet. NÆRBO undersøgelsen Spørgeskema Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for os, at du svarer ærligt på spørgsmålene og udsagnene i skemaet. Det tager ca. 25 minutter

Læs mere

Idrættens fremtid Hvordan? og hvad rykker?

Idrættens fremtid Hvordan? og hvad rykker? Idrættens fremtid Hvordan? og hvad rykker? Idrættens fremtid i Århus Kommune vision 2020 Idrætssamvirket Henrik H. Brandt Direktør, Idrættens Analyseinstitut Den allerstørste udfordring? Risikofaktorer

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

IDRÆTS- OG MOTIONSVANEUNDERSØGELSE. Køge Kommune

IDRÆTS- OG MOTIONSVANEUNDERSØGELSE. Køge Kommune IDRÆTS- OG MOTIONSVANEUNDERSØGELSE Køge Kommune - 2014 2 INDLEDNING Idræts- og motionsvaneundersøgelsen Epinion har for Køge Kommune i efteråret 2014 gennemført en idræts- og motionsvaneundersøgelse blandt

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

Børns velfærd, sundhed og trivsel i et forløbsperspektiv for børn født i Fædreskema

Børns velfærd, sundhed og trivsel i et forløbsperspektiv for børn født i Fædreskema 0 + IP.nr.: Int.nr.: Børns velfærd, sundhed og trivsel i et forløbsperspektiv for børn født i 1995 Fædreskema Skemaet er henvendt til barnets far, med mindre der er tale om, at faren har forældremyndigheden

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011

UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011 UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011 2 Indledning Vores erfaringer viser, at atleter har behov for øget fleksibilitet, når de skal kombinere uddannelse og elitesport. Team Danmark og ungdomsuddannelserne

Læs mere

Idrætsanalyse Ballerup Kommune. Foto: Ballerup Kommune

Idrætsanalyse Ballerup Kommune. Foto: Ballerup Kommune Idrætsanalyse Ballerup Kommune Foto: Ballerup Kommune EN SAMMENSAT KOMMUNE Mange kan selv, andre skal have en hjælpende hånd Kommunale nøgletal: 1. Frederiksberg (11.714) 1. Læsø (33.2) 1. Gentofte (51)

Læs mere

Myter om efterløn holder ikke

Myter om efterløn holder ikke Myter om efterløn holder ikke Kun hver femte efterlønner angiver at være helt frisk, mens hver anden føler sig nedslidt. Halvdelen vil dog kunne passe et deltidsjob eller mere og et flertal af efterlønnerne

Læs mere

FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE

FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE Temadrøftelse om idrætsfaciliteter, Kulturudvalget Aarhus Kommune, 28. juni 2016 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE AARHUS HAR EN IDRÆTSAKTIV BEFOLKNING Facilitetsdækning

Læs mere

Syddansk Universitet. Publication date: Document version Også kaldet Forlagets PDF

Syddansk Universitet. Publication date: Document version Også kaldet Forlagets PDF Syddansk Universitet Frivilligt arbejde i idrætsforeninger Forskelle og ligheder mellem specialforbund og idrætsgrene Elmose-Østerlund, Karsten; Ibsen, Bjarne Publication date: 2011 Document version Også

Læs mere

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter?

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Jens Høyer-Kruse Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet 2014 Odsherred Kommune (62 ud af 93 ifølge DIF-rapport) Ros til DIF for at forsøge

Læs mere

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder Er du...? Mand 2172 48,0% Kvinde 2351 52,0% Alder 15-19 år 351 7,8% 20-29 år 631 14,0% 30-39 år 760 16,8% 40-49 år 816 18,0% 50-59 år 725 16,0% 60-69 år 782 17,3% 70+ 458 10,1% Region Hovedstaden 1343

Læs mere

Kommuneprojektet. Efterladte år, Forældreskema 1

Kommuneprojektet. Efterladte år, Forældreskema 1 Tak fordi du udfylder spørgeskemaet. Det er frivilligt, om du vil udfylde skemaet, og du kan til enhver tid fortryde din deltagelse. Dine svar er dog vigtige for os. Skemaet består af en række spørgsmål,

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr.

Læs mere

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden 75 MIO. KR. FRA DANSKE SPIL: UDVIKLING OG STØTTE TIL IDRÆTS-, KULTUR OG FRITIDSANLÆG KVINDER

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE

FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE Temadrøftelse om idrætsfaciliteter, Kulturudvalget Aarhus Kommune, 28. juni 2016 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE AARHUS HAR EN IDRÆTSAKTIV BEFOLKNING Facilitetsdækning

Læs mere

Investeringer i idrætsfaciliteter i fremtiden. Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet September 2009

Investeringer i idrætsfaciliteter i fremtiden. Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet September 2009 Investeringer i idrætsfaciliteter i fremtiden Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet September 2009 Forskningsprojekt i fire kommuner Kortlægning af eksisterende

Læs mere

Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder Instruktion til interviewerne på spørgeskemaundersøgelsen af voksne beboere i de udsatte boligområder 1 1. Indledning Det overordnede mål for spørgeskema-interviewene

Læs mere

Basisinformation. Hvor mange medlemmer har foreningen? % % % % 16% Flere end %

Basisinformation. Hvor mange medlemmer har foreningen? % % % % 16% Flere end % Basisinformation Hvilken forening repræsenterer du? Roskilde Boldklub Viby Badminton KLub Viby Idrætsforening Roskilde Pigefodbold Himmelev-Veddelev BK Roskilde Tennis Klub Roskilde Karate Center Himmelev

Læs mere

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 -

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 - Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 97 Offentligt Elitekommune Struktur/organisering Hvilke elever/behov er idrætsklasserne rettet mod? Aalborg Ballerup Esbjerg Pt. ingen folkeskoletilbud

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen Us. 5954 September 2009 + 0 SPØRGESKEMA TIL HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk)

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk) Spørgeskema Voksne 19-100 (Dansk) Kære beboer Eksempel: 15. Hvor stor en del af et bor du i dit boligområde? Hele et Over halvdelen af et Under halvdelen af et 1 måned eller mindre www.naboskabet.dk

Læs mere

IDRÆTSVANER I FIRE KOMMUNER

IDRÆTSVANER I FIRE KOMMUNER Peter Forsberg Analytiker Idrættens Analyseinstitut Jens Høyer-Kruse Postdoc. Syddansk Universitet Åbningsseminar 'Fremtidens Idrætsfaciliteter' IDRÆTSVANER I FIRE KOMMUNER Resultater, forskelle og ligheder

Læs mere

ØSVN. Undersøgelse om fremtidige behov og ønsker på idræts- og motionsområdet

ØSVN. Undersøgelse om fremtidige behov og ønsker på idræts- og motionsområdet ØSVN Undersøgelse om fremtidige behov og ønsker på idræts- og motionsområdet Respondenternes køn 44,1 55,9 Kvinde/pige Mand/dreng Respondenternes alder 4 35 3 25 2 15 1 5 Bopæl 6 5 4 3 2 1 Vester Nebel

Læs mere

Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends

Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends Illustration udlånt af Center for Idræt og Arkitektur Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends Idrættens Analyseinstitut Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut Skive Stadion, den

Læs mere

Penge og Pensionspanelet

Penge og Pensionspanelet Penge og Pensionspanelet Barometerundersøgelsen 2009: Befolkningsundersøgelse om danskernes finansielle adfærd og opfattelse af de finansielle sektorer 0 Indhold 1 2 3 Baggrundsvariable Demografi Finansiel

Læs mere

introtekst Q3_A Velkommen til undersøgelsen. Tryk på "Næste" når du er klar til at starte. Er du... Mand Kvinde Hvad er dit fødselsår?

introtekst Q3_A Velkommen til undersøgelsen. Tryk på Næste når du er klar til at starte. Er du... Mand Kvinde Hvad er dit fødselsår? introtekst Velkommen til undersøgelsen. Tryk på "Næste" når du er klar til at starte. Q1 Er du... Mand Kvinde Q2 Hvad er dit fødselsår? Q3_A Hvilken region er du bosat i? Region Hovedstaden Region Sjælland

Læs mere

IDRÆT I GRØNLAND. Analyse og anbefalinger. Trygve Laub Asserhøj. Idrættens Analyseinstitut

IDRÆT I GRØNLAND. Analyse og anbefalinger. Trygve Laub Asserhøj. Idrættens Analyseinstitut IDRÆT I GRØNLAND Analyse og anbefalinger Trygve Laub Asserhøj Idrættens Analyseinstitut Konference Fremtidens idræt i Grønland d. 17. august 2016 Oversigt Kort om baggrunden for analysen Analysens resultater

Læs mere

Forening Aktivitet 2015 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen 71 85 Krocket 14 Arriva IF Badminton 20 1.189 Bowling 15 Cykling 443 Fodbold 20

Forening Aktivitet 2015 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen 71 85 Krocket 14 Arriva IF Badminton 20 1.189 Bowling 15 Cykling 443 Fodbold 20 Forening Aktivitet 2015 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen 71 85 Krocket 14 Arriva IF Badminton 20 1.189 Bowling 15 Cykling 443 Fodbold 20 Gang 100 Idræt om dagen 15 Løb 176 Øvrige Idrætslige

Læs mere

IDRÆTSDELTAGELSE I DANMARK

IDRÆTSDELTAGELSE I DANMARK IDRÆTSDELTAGELSE I DANMARK 2002 Et notat om Lokale og Anlægsfondens spørgeskemaundersøgelse af den voksne befolknings idrætsdeltagelse i 2002. JANUAR 2003 Af Knud Larsen Institut for forskning i idræt

Læs mere

Foreningsundersøgelsen Fynslund Boldklub 2014

Foreningsundersøgelsen Fynslund Boldklub 2014 Foreningsundersøgelsen Fynslund Boldklub 214 Lone Olsen 1. Svarpersoner 2. Anbefalinger 3. Handling her og nu 4. Gennemgang af undersøgelsen Svarpersoner Antal 383 gennemført Relation til foreningen 62

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011 ESS DOCUMENT DATE: 15.09.2010 Forevisningskort til hovedskema ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: 2010-2011 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

Tobaksrøg, 2011. Krydstabeller Alle. Total

Tobaksrøg, 2011. Krydstabeller Alle. Total Køn Alder Region Privat eller offentlig (q5) Hvem bor du sammen med? (q7) Børn i husstanden (q8) Mand Kvinde 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland,

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A Bilag 10: Spørgeskema til hjemmeudfyldning S P Ø R G E S K E M A Handelshøjskolen i Århus 2005 Undersøgelse af prisviden blandt kunder i Føtex og Bilka 2005 IP Nummer: xxxx xxxx-xxxx-xxxx 461 Velkommen

Læs mere

Bilag 1 X X X. Spørgeskema

Bilag 1 X X X. Spørgeskema Bilag 1 Spørgeskema En sociologisk undersøgelse som handler om balancegangen mellem danske lønmodtageres arbejdsog familieliv, og der vil derfor blive spurgt ind til både erhvervsrelateret oplevelser og

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

DANSKERNES MOTIONS- OG SPORTSVANER 2016 Hvor går idrætten hen?

DANSKERNES MOTIONS- OG SPORTSVANER 2016 Hvor går idrætten hen? Groundsman Association Denmark Seminar, Slette Strand 10. januar 2017 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk Foto: Otto Kristensen/Flickr DANSKERNES MOTIONS- OG SPORTSVANER 2016 Hvor går idrætten hen?

Læs mere

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født?

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? KB_logo Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Gender Hvad er dit køn? Kvinde Mand BirthYear Hvilket år er du født? Region Hvilken region er du bosat i? Region Hovedstaden Region

Læs mere

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme:

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme: Notat Vedrørende: Spørgeramme for brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud Sagsnavn: Brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud 2016 Sagsnummer: 28.00.00-P05-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard E-mail:

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse i København

Børns idrætsdeltagelse i København Børns idrætsdeltagelse i København Bjarne Ibsen Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning (IFO) August 2003 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvilke idrætsaktiviteter går børnene til?... 13

Læs mere

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad?

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Det brændende spørgsmål FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Den pæne forstads centrale karakteristika Definition af den pæne forstad Her defineres

Læs mere

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager?

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Lige om lidt bryder Giro-feberen så for alvor ud og det hele er i fuld gang. Jeg håber i den forbindelse, at det sure mindretal af mennesker,

Læs mere

Maja Pilgaard Mobil: 29 21 70 36 E-mail: maja.pilgaard@idan.dk

Maja Pilgaard Mobil: 29 21 70 36 E-mail: maja.pilgaard@idan.dk Maja Pilgaard Mobil: 29 21 70 36 E-mail: maja.pilgaard@idan.dk Idræt og livsfaser 24. februar 2009 Mange voksne og rigtig mange børn dyrker sport eller motion regelmæssigt Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagpleje Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagpleje baseret på i alt 359 besvarelser. Dagpleje har opnået en

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD Dette spørgeskema er udsendt til håndboldspillere i Håndboldligaerne (herrer og damer). Alle besvarelser

Læs mere