Velkommen ORIENTERING KOMPETENCEMÆSSIG MANGFOLDIGHED: NY MEGATREND I LEDELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen ORIENTERING KOMPETENCEMÆSSIG MANGFOLDIGHED: NY MEGATREND I LEDELSE"

Transkript

1 ORIENTERING I DETTE NUMMER - Kompetencemæssig mangfoldighed 1 - Fokus på fødekæden til ledelsesposterne 5 - Kvinder i bestyrelsegiver markedsandele 6 - Debatten om kønskvotering rer i DK KOMPETENCEMÆSSIG MANGFOLDIGHED: NY MEGATREND I LEDELSE Komiteen for god Selskabsledelse anbefaler at øge fokus på kompetencemæssig mangfoldighed ved indstilling af bestyrelseskandidater i danske børsnoterede selskaber, og foruden flere kvinder i bestyrelserne anbefaler formanden for bryggeriet Carlsbergs bestyrelse at det også skal være plads til etnisk forskellighed. Den hidtidige debat, om at fremme mangfoldigheden i ledelse, har alene haft fokus på hvorfor der er så få kvinder i toppen af dansk erhvervsliv, og hvad der kan gøres for at ændre på fødekæden til toplederstillingerne og bestyrelserne. Diskussionerne har groft sagt handlet om synspunkter for og imod kvoter, for og imod øremærket barselsorlov til mænd, om speltmødre mod karrierekvinder og om at se spørgsmålet ud fra en lighedsbetragtning. Spørgsmålet om kvoter har været et af de mest debatterede emner i lang tid, og det var forventet at regeringen i løbet af foråret ville fremsætte lovforslag om kvoter ved valg af Det er et helt andet sted regeringen skal sætte ind hvis den vil have flere kvinder til tops i erhvervslivet... bestyrelsesmedlemmer i de 180 danske børsnoterede virksomheder, men i april vendte Socialdemokraterne på en tallerken og droppede års kamp for at indføre kvoteordninger for at få flere kvinder i selskabsbestyrelserne. Flere eksperter mente heller ikke at regeringen havde de bedste argumenter på hånden. Lektor ved CBS i København, Jette Steen Knudsen, sagde således til dagbladet Information: De har jo sagt, at flere kvindelige bestyrelsesmedlemmer ville have en positiv effekt på bundlinien, men de har jo ikke kunnet dokumentere det. Professor Nina Smith fra Århus Universitet sagde til Information at det er en fornuftig beslutning. Det er et helt andet sted, regeringen skal sætte ind, hvis den vil have flere kvinder til tops i erhvervslivet. Vi har et enormt talentspild i virksomhedernes ledelser. Kvinder er langt bedre uddannede end mænd, og derfor er det paradoksalt, at kvinderne ender nederst, mens mændene har topposterne. Velkommen Kære læser, I dette nummer af Orientering sætter vi fokus på debatten i Danmark om at fremme mangfoldighed i ledelse. Det gør vi bl.a. i artiklen Kompetencemæssig mangfoldighed: Ny megatrend i ledelse. Her bliver nogle af de fremførte synspunkter opsummeret, og vi præsenterer regeringens forslag til indsats på området som blev fremsat den 3. maj. I artiklen Fokus på fødekæden til ledelsesposterne bliver præsenteret en række virksomhedslederes synspunkter på debatten. De mener blandt andet at fokus skal være på fødekæden til toplederstillingerne i danske virksomheder frem for på ligestilling og kvotelovgivning. Målet om flere kvindelige bestyrelsesmedlemmer handler ikke om kvindekamp, etik og ligestilling, men om bedre bundlinier. Kvinder er ved at blive det købestærke køn, derfor må virksomheder finde de feminine sider frem. To af de fremmeste fortalere for en kvotelovgiving, Benja Stig Fagerland og Anne-Mette Michaelsen præsenterer deres synspunkter i artiklen Kvinder i bestyrelser giver markedsandele. Endelig præsenterer vi nogle af de synspunkter om kvinder i bestyrelserne som bl.a. Erhvervskvinder.dk og Best.women er kommet med på forårets generalforsamlinger Søren Thomsen Adm. dir. & Partner

2 Jette Steen Knudsen mente også at der hidtil havde været alt for stort fokus på andelen af kvinder i bestyrelserne i debatten om mangfoldighed, men ikke på andelen af kvinder på de poster, der for alvor batter, nemlig i virksomhedernes ledelser. Hvis vi får flere kvinder i virksomhedernes ledelser, så vil flere naturligt følge i bestyrelserne, sagde hun til Information. Debatten om kvinder i ledelse Danmark har som bekendt en af verdens højeste erhvervsfrekvenser for kvinder, men når det handler om kvinder i ledelse, er vi i bunden. På toplederniveau, dvs. i direktionerne og bestyrelserne for bl.a. de børsnoterede selskaber, er der ganske få kvinder, faktisk kun omkring 6,5 % når de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ikke bliver talt med. Lektor ved CBS, Betina Rennison, har i en artikel i Ledelse i dag inddelt debatten om kvinder i ledelse i fem koder: Biologisk kode Den biologiske forskel mellem mænd og kvinder er forklaringen på at så få kvinder når til tops i ledelse af virksomheder. Argumentet er at mænd og kvinder egner sig til forskellige ting: Mænd spiller bedst på udebane og kvinder på hjemmebane. Der er ikke flere kvinder i ledelse, fordi der ikke nødvendigvis behøver at være flere og samfundet og familien ville stå sig bedre, hvis kvinden nedtonede karriereambitionerne; hvis vi privilegerede køn frem for ledelse. (Betina Rennison i Ledelse i dag). Statsintervention i økonomiens og pseudo-ligestillingens tegn skal ophøre og i stedet skal kønnets naturlige og forskelligartede dyder værdsættes, og kvindens nej til en topkarriere skal respekteres. Disse sysnspunkter bliver ofte fremført af økonomer i CEPOS og politikere i Liberal Alliance. Talentkode Manglen på kvinder i topledelsen skyldes kompetenceog erfaringsskævhed mellem kønnene i talentmsen. Ledelse er et kønsneutralt erhverv, og kvinder er lige så talentfulde ledere som mænd, men kvinder vælger karrieremæssigt de bløde fag, typisk jobs i stabs- og støttefunktioner frem for i driftsfunktioner. Medarbejderne i driftsfunktionerne er typisk mænd med enten en ingeniøruddannelse, en fagøkonomisk uddannelse (cand. polit. eller cand. oecon.) eller en juridisk uddannelse, evt. kombineret med en HD eller MBA, og topledelserne har ofte disse uddannelsesmæssige baggrunde, uanset om de er kvinder eller mænd. Lovgivning på området skal bygge på at indgå frivillige aftaler med virksomhederne, for lovgivning om kvoter handler om fisk, og øremærkning af barselsorlov, til f.eks. mænd, er et bindgreb i den personlige frihed. Virksomhederne skal, gennem talentprogrammer, mentorordninger og lignende, sikre at kvinderne bliver klædt bedre på til at kunne klare sig i kompetencekonkurrencen med mændene. Det er meritter og faglige kvalifikationer, der gælder kønnet er principielt irrelevant. Kvinderne skal tage en lederkompatibel (efter)uddannelse samt skaffe sig driftserfaring. Sådan bliver reel ligestilling mellem kønnene opnået, og det vil derfor være den bedst kvalificerede der vil vinde i konkurrencen om topposterne. 2 En del brancheorganisationer har synspunkter som disse, og mange virksomheder har i deres talentudvikling gjort meget for at understøtte kvinder i at søge lederstillinger internt. Et eksempel herpå er udnævnelsen af en kvinde til en toplederstilling i AP Møller-Mærsk-koncernen for nylig. Et andet eksempel var da bestyrelsesformanden i bryggeriet Carlsberg omtalte, at man ville arbejde på at flere kvinder kom ind i koncernens topledelse og bestyrelse, og at man for at signalere dette havde udpeget to kvinder til bestyrelsen.

3 3 Nyttekode Handlingsorientering, beslutningsdygtighed og resultatfokusering har domineret ledelsesopfattelsen, mens feminine værdier, som emotion, intuition, motivation, inklusion og kommunikation udøves i stabs- og støttefunktioner. De kvinder der er blevet ledere, er blevet det, fordi de er kloner af mænd. Kvinder kan med deres relationelle og flerdimensionelle adfærd noget særligt, som der er brug for i en krisetid, og i en tid hvor kvinder bliver en stadig større del af samfundsøkonomien (det er kvinderne der står for 85 % af indkøbene i privatsfæren). Derfor er det et tab af sociale, innovative og økonomiske gevinster ikke at se kvinder i topledelserne som en måde at erobre markedsandele på. Køn er et forretningsanliggende og mangfoldighed betaler sig. Der skal stilles krav om flere kvinder i topledelserne gennem særbehandling, belønning og straf af virksomheder. Den feminine ledelse skal opdyrkes, diversiteten prioriteres og honoreres, og womenomics, forstået som kvinder som en altdominerende økonomisk faktor, skal synliggøres ved at fremhæve kønnets betydning og kvindens fortrin. Kvinderne skal stå ved deres køn og ikke blive en mandeklon eller et unisex i en ledelsesmæssig sammenhæng, hun skal brande sig via sin feminine lederstil, pege på børn og familie, som en positiv erfarings- og kompetencekilde til ledelse. Benja Stig Fagerland, er en international kendt fortaler for womenomicstankegangen. Politisk har Socialdemokraterne, SF og de radikale hidtil ytret sig tilsvarende. Eksklusionskode Synspunktet er at ledelserne bliver domineret af mænd fordi der findes mængder af diskriminerende strukturer, kulturer og kutymer i og uden for arbejdspladsen, som undertrykker kvinder og giver dem begrænset avancementsmulighed. Det er ikke kvinderne, der vælger ledelsesjobbet fra de bliver valgt fra. Kvinderne vil derfor altid støde mod et usynligt glloft når de søger at nå helt til tops i erhvervslivet, uanset hvor ambitiøse og velkvalificerede de ellers er. Dette skyldes primært Rip-Rap-Rup-rekruttering og old-boysnetwork; mænd favoriserer og forfremmer mænd. Kvinder der søger topledelsesposterne skal sikres disse gennem familiepolitiske foranstaltninger, lovpligtige ligestillingsredegørelser/regnskaber, kønsstatistikker, positiv særbehandling, kønskvotering og sanktioner over for de virksomheder, der ikke efterlever reglerne. Virksomhederne skal etablere særlige støtteforanstaltninger for kvinder og/eller der skal være positiv særbehandling af kvinder der søger ind i topledelserne. De ligestillingspolitiske mål skal være klare og virksomhederne skal have defineret familiepolitik m.v som en del af deres CSR. Frihedskode Forfremmelsesmuligheder skal være betinget af den enkeltes egen evne og vilje til magt. Kvinder udelukker sig selv, ved at pålægge sig forskellige selv-påførte karrierebarrierer, de tager alle de ikke-strategiske dead-end-projekter og rugbrødsarbejdet, de tænker mere på at fremhæve den fælles indsats end den individuelle præstation, de er ikke gode nok til at vise, hvad de kan, og hvad de har opnået og de tror generelt ikke nok på sig selv. Hvis kvinderne vil helt til tops i ledelseshierarkiet, må de vise hvad de dur til og at de kan bringe noget andet med til bestyrelses- og ledelsesarbejdet end mændene. Det er ikke statens opgave at blande sig i hvordan ledelserne sammensættes, den skal føre en politik der gør det muligt for kvinderne at realisere sig selv. Virksomhederne skal gøre det muligt for kvinderne at promovere sig selv og synliggøre deres resultater. Regeringens model for flere kvinder i ledelse Regeringen ønsker at skabe en lige adgang for mænd og kvinder til virksomhedernes ledelse. Kvinder udgør en væsentlig og kvalificeret andel af samfundets ressourcer. For at styrke Danmarks konkurrenceevne skal disse ressourcer fremover udnyttes mere aktivt i virksomhedernes ledelser.

4 Med modellen skabes der en god balance mellem behovet for reelle fremskridt i udviklingen af andelen af kvinder i virksomhedernes bestyrelser samtidig med at der sikres fleksibilitet for virksomhederne. Modellen består af 4 elementer, der både retter sig mod private virksomheder og offentlige virksomheder. 1. For det første pålægges de ca største virksomheder at opstille måltal for antallet af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan (bestyrelsen og lign.). Den enkelte virksomhed skal således konkret opstille måltal, der er realistisk og ambitiøst for virksomheden selv. 2. For det andet skal de ca største virksomheder have en politik for at øge antallet af det underrepræsenterede køn i virksomhedens ledelsesniveauer generelt. Den enkelte virksomhed skal således skabe det rette rekrutteringsgrundlag beret på virksomhedens konkrete behov og idéer. 3. For det tredje skal virksomhederne redegøre for status for opfyldelsen af det opstillede måltal i årsrapporten, herunder for, hvorfor virksomheden i givet fald ikke har nået den opstillede målsætning. Derudover skal de oplyse om politikken i årsrapporten, hvordan den gennemføres, og hvad der er opnået. Sker dette ikke, er der mulighed for at pålægge virksomhederne bøde. 4. For det fjerde skal statslige virksomheder uanset størrelse opstille måltal og udarbejde en politik for at få flere kvinder i ledelsen. I dag bør de statslige virksomheder have en ligelig kønsmæssig sammensætning nogle offentlige virksomheder skal endda kun i vidt muligt omfang have en ligelig sammensætning. Det er nyt, at de skal opstille et måltal og udarbejde en rekrutteringspolitik. Kommuner og regioner opfordres til at udarbejde fælles retningslinier for, hvordan man kan fremme kvinder i ledelsen på regionalt eller kommunalt plan. Pkt. 1-3 gennemføres ved ændringer i selskabslovgivningen samt årsregnskabsloven. FOKUS PÅ FØDEKÆDEN TIL LEDELSESPOSTERNE En række virksomhedsledere mener at fokus skal være på fødekæden til toplederstillingerne i danske virksomheder frem for at diskutere ligestilling og kvotelovgivning. I et debatindlæg i Børsen tager Eva Beneke, Bente Overgaard, Annette Sadolin, Anne Birgitte Lundholdt og Helle Bechgaard, der alle har fremtrædende ledelsesposter i danske virksomheder imod en indbydelse fra ligestillingsminister Manu Sareen og vækst- og erhvervsminister Ole Sohn til en bred dialog om, hvordan Danmark får flere kvinder i bestyrelser. 4 De fem erhvervsledere mener at debatten, om flere kvinder i ledelse og bestyrelser, har været præget af ligestilling og kvotelovgivning, og de peger på at der er flere forskellige løsningselementer og udfordringer der skal i spil.

5 5 Der er grund til at finde konkrete løsninger, hvis ikke vi fortsat skal være en nation, som kun udnytter halvdelen af vores kompetencepool, en nation, hvis virksomheder ikke har den fulde talentmse at tage fra, en nation med verdens bedst uddannede husmødre og en nation med kvinder, som med tiden vil miste den vundne økonomiske frihed og rammes på pensionen, skriver de bl.a. i debatindlægget. Et af midlerne til at få flere kvinder i ledelse og bestyrelser kan være at følge de anbefaling Komiteen for god Selskabsledelse har fremlagt om at øge fokus på kompetencemæssig mangfoldighed ved indstillingen af bestyrelseskandidater og at opstille konkrete målsætninger med årlig rapportering ud fra et comply or explain-princip. Nedsæt et nomineringsudvalg Nomineringsudvalg er i dag en del af svensk og norsk selskabslovgivning. Udvalget skal, på aktionærernes vegne, evaluere hvert enkelt bestyrelsesmedlems kompetencer i forhold til det konkrete bestyrelsesarbejde og også bestyrelsesarbejdet i sin helhed. Nogle virksomheder, bl.a. bryggeriet Carlsberg, har nedsat et nomineringsudvalg, som skal evaluere, om de kompetencer der skal være i bestyrelsen, bliver beskrevet, efterspurgt og uvildigt vurderet og udvalgt. Bryggeriet Carlsbergs bestyrelsesformand, Povl Krogsgaard-Larsen, siger i en kommentar i dagbladet Børsen om større mangfoldighed i bestyrelsessammensætningen at man kunne overveje at gøre nomineringskomiteen obligatorisk og som et ft punkt på dagsordenen have forskellighed. Carlsbergs nomineringskomite skal se på bestyrelsens sammensætning, arbejde og på forskellighed i bestyrelsen i almindelighed, og den havde også betydning for valget til bestyrelsen af to internationale mandlige forretningsfolk for to år siden og amerikaneren Donna Cordner og franskmanden Elisabeth Fleuriot i år. Undersøgelser har også vist at bestyrelsesevalueringer sandsynligvis forbedrer bestyrelsernes præstationer, og medfører bestyrelsesevalueringerne større udskiftninger i bestyrelserne, vil det, mener nogle, give plads til kompetente kvinder, og så vil de blive evalueret på lige fod med mændene. Hvis der skal foregå en obligatorisk evaluering af selskabsbestyrelserne og deres arbejde, vil det betyde at bestyrelserne kontinuerligt må arbejde med spørgsmål som deres formål, ressource og effektivitet. Fokus på rekrutteringsgrundlaget Rekrutteringsgrundlaget til ledelse og bestyrelser bør også indgå i debatten om flere kvinder i ledelse og bestyrelser. Kvinder i dag er bedre uddannet end mænd, men de går ikke ledelsesvejen og har ikke de ledelseskompetencer, der er nødvendige for at komme i betragtning til bestyrelsesposter, skriver de fem kvindelige erhvervsledere i Børsen. Talentudviklingen i virksomhederne skal skabe flere kvindelige ledere fordi der kun er er 100 kvinder på topledelsesniveau i de 2000 største

6 danske selskaber, så der skal arbejdes langt mere målrettet med fødekæden til toplederstillinger, bl.a. gennem karriereplanlægning, talentudvikling og rekruttering. Indfør fradragsberettigede ordninger Hvis politikerne mener det alvorligt, at der skal flere kvinder i ledelse og bestyrelser, så skal der indføres fradragsberettigede ordninger, som sikrer hjælp til praktiske ting på hjemmefronten såsom rengøring, tøjvk, indkøb, m.m. og ftholde au pair-ordningen, så kvinder og yngre familier kan blive afltet på hjemmefronten. De kvindelige erhvervsledere peger også på bedre muligheder for institutionsplads eller pning af børn, og at barselsorloven bliver efterset, for mænd skal tage mere barselsorlov. KVINDER I BESTYRELSER GIVER MARKEDSANDELE Målet om flere kvindelige bestyrelsesmedlemmer handler ikke kun om kvindekamp, etik og ligestilling, men også om bedre bundlinjer. Kvinder er ved at blive det købestærke køn, derfor må virksomheder finde de feminine sider frem I spillet om bestyrelsesposter er der i erhvervslivet tradition for at sige, at det er kompetencerne og ikke kønnet der skal være afgørende. Det kan de fleste af os kun være enige i. Imidlertid udgør gamle forestillinger om kønsroller stopklodser for den fri konkurrence mellem mænd og kvinder om topposterne. Når den danske erhvervselite skal udpege bestyrelsesmedlemmer, falder valget i ni ud af 10 tilfælde på en mand. Derved går virksomhederne glip af kvinders talentmse på højeste niveau, og det rammer bundlinjen. Det internationale erhvervsliv har for længst indset, at incitamentet til at få flere kvinder frem i høj grad handler om big business. På det seneste topmøde i Northern Future Forum diskuterede ni stats- og regeringschefer fra de nordiske lande, de baltiske stater samt Storbritannien, hvilken betydning kvinder kan få som motor for økonomisk vækst og ingen har sagt det mere tydeligt, end den britiske premierminister David Cameron:»Hvis vi fejler med at frigøre kvindernes potentiale, svigter vi ikke blot disse individer, vi svigter hele vores økonomi.«akademisk forspring Kvinders økonomiske potentiale er ikke til at komme uden om, og derfor forudser den svenske professor Arne Jernelöv, at kvinder i løbet af de næste 30 år bliver en væsentlig magtfaktor. I rapporten Amazonia Benja Stig Fagerland: Norsk forfatter, speialrådgiver og medlem af den danske ligestillingsministers ekspertgruppe.. den framtida värld där kvinnor styr, som er udgivet af Institutet för Framtidsstudier, spår Jernelöv, at kvinder i praksis vil overtage magten i verden blandt andet fordi kvinder stormer frem på uddannelserne. 6 Kvinder udgør 60 procent af alle universitetskandidater i Europa og Nordamerika, og selv i lande som Iran og De Forenede Arabiske Emirater er kvinder oppe på stiletterne. I Iran er 60 procent af universitetskandidaterne kvinder. I De Forenede Arabiske Emirater er tallet 70 procent. Samtidig er det også kvinden, der som familiens indkøbschef står for op mod 80 procent af købsbeslutningerne i USA. Dertil kommer, at kvinder bliver stadig mere formuende.

7 7 I fremtiden får kvinders stigende økonomiske magt betydning for alt fra forretningsstrategi til HR, produktudvikling, kommunikation og branding. Virksomheder må finde de mere feminine sider frem, tænke som kvinder og tage kvinders forskellige behov og ønsker langt mere alvorligt, end tilfældet er i dag. Det bliver nødvendigt at styrke relationerne til kvindelige interessenter og fokusere på kommunikationen med kvinderne. Blandt andet ved vi fra amerikansk forskning, at langt de fleste corporate websites primært henvender sig til mænd, idet virksomhederne reelt trykker på off-knappen i forhold til deres kvindelige nøgleinteressenter. Det skyldes blandt andet, at topledelsen primært består af mænd. Ifølge Eleanor Tabi Haller-Jorden, som er analytiker i den internationale tænketank Catalyst, er der meget klare beviser for, at flere kvinder i bestyrelsen forbedrer bundlinjen. Hun henviser til, at virksomheder med mindst tre kvinder i bestyrelsen på fire år forrenter egenkapitalen 46 procent bedre end virksomheder uden kvindelige bestyrelsesmedlemmer. Større talentmse Når vi i Danmark skal have flere kvinder i bestyrelserne, kan vi hente inspiration i Norge. Allerede i 2003 begyndte Norges store virksomheder, koncerner og selskaber at køre målrettede udviklingsprogrammer for kvinder, da kvoteringsloven trådte i kraft. Næringslivets Hovedorganisjon (Norges svar på Dansk Industri, red.) startede med lederprojektet Female Future, som danske Benja Stig Fagerland initierede og i dag har sat op i flere andre lande. Projektet har været en så stor international succes, at Benja Stig Fagerland i år er blevet udnævnt til en af Europ mest inspirerende kvinder af The European Institute for Gender Equality under Europa Kommissionen: Women Inspiring Europe. At kvinder udgør en guldgrube for erhvervslivet, har selv den inkarnerede modstander af kønskvoter Jan Akser, administrerende direktør i Finansnæringens Arbejdsgiverforening erkendt med ordene:»kønskvoter er det bedste, der er sket for Norges globale konkurrenceevne.«kønskvoter eller ej: Den virksomhed, der skal vælge et lederteam eller en bestyrelse, får helt enkelt en langt større talentmse at vælge udfra, hvis vi frigør markedskræfterne, så både mænd og kvinder får plads der, hvor fremtidens vækststrategier skabes. Benja Stig Fagerland er forfatter, special rådgiver og skribent. Hun er udnævnt til en af Europ mest inspirerende kvinder af The European Institute for Gender Equality under Europa Kommissionen. Anne-Mette Michaelsen er cand.polit., specialist i pr og kommunikation til kvinder og forfatter til bogen Pæne piger kommer i himlen kloge kvinder vælger selv. Artiklen har været bragt i Information den 7. marts DEBATTEN OM KØNSKVOTERING RASER I DANMARK I øjeblikket rer den debat om kønskvotering, man havde i Norge for ti år siden, for fuld kraft i Danmark. Forude barsler EU s kommisær for retlige anliggender, Vivian Reding, med direktiver der skal indføre kvoter. Mange mandlige virksomhedsledere mener, at bestyrelseslokalerne ikke skal reduceres til kønnenes kampplads. Og når kvinderne opnår den erfaring der skal til for at sidde med ved bordet i de danske bestyrelseslokaler, vil de helt automatisk finde deres naturlige plads ved siden af mændene. Det er der bare ikke mange erhvervskvinder der tror på. I Norge har det siden 2006 været lovpligtigt at have mindst 40% mænd eller kvinder i bestyrelserne. ErhvervsKvinder.dk er Danmarks største landsdækkende netværk af erhvervsaktive kvinder, og her er man ganske klar i mælet: Vi er nødt til at tvinge en kvoteordning igennem, hvis kvinderne skal have mulighed for at vise, hvad de kan. Vi har at gøre med systemer og mekanismer, der er så ftlåste, indgroede og gammeldags, at der ikke sker noget, hvis ikke der bliver grebet ind fra centralt hold, siger Charlotte Pontoppidan Vest. Det er dog ikke alle der er enige med Charlotte Pontoppidan Vest. Professor ved Aarhus Universitet og formand for bestyrelsen i Nir Gruppen, Nina Smith, mener ikke der kan føres bevis for at kvinder i bestyrelserne øger bundlinjen. Hun siger til Information, at kvoter er et kvikfix, men det er bagvendt at starte med at lovgive om toppen. I stedet har vi brug for et langt sejt træk, hvor vi tager fat på de grundlæggende udfordringer på ligestillingsområdet. Best.Women Ved GN Store Nords generalforsamling den 22. marts 2012 gik repræsentanten for Best.Women, Birgit M. Kampmann på talerstolen og spurgte hvorfor der ingen kvinder sad i bestyrelsen og hvad man ville gøre for at ændre dette. Der ER for få kvinder i danske virksomheders

8 bestyrelser og det er også tilfældet i denne virksomhed. Ikke én eneste kvinde er der blevet plads til i den ni mand(!) store bestyrelse, sagde Birgit Kampmann bl.a. Best.Women er for kvoter i organisationen. Ikke fordi vi via tvang ønsker plads men fordi der simpelthen ikke sker nok. Vi mener det er et udtryk for et stort tab, ikke bare for samfundet, men også for virksomheden. Kvinder er halvdelen af verden, og det kan da ikke pse at man ikke har fundet én eneste kvinde i hele verden, der ikke har kompetencerne til at sidde i bestyrelsen. Vi rejser ikke dermed tvivl om de nuværende bestyrelsesmedlemmers kompetencer. Tværtimod, sagde Birgit Kampmann på GN Store Nords generalforsamling. GN skal se på sammensætningen af bestyrelsen. Det er ikke et spørgsmål om kvindekamp, men et spørgsmål om god selskabsledelse. Både danske og internationale undersøgelser har vist at der er klare fordele ved også på bundlinjen at have en mere mangfoldig bestyrelsessammensætning. Diversitet forynger virksomhederne og skaber mere innovative og dermed bedre resultater. På generalforsamlingen efterlyste Birgit M. Kampmann også svar på, om GN Store Nord overhovedet havde forsøgt at rekruttere kvinder til bestyrelsen, eller om der var lavet en målsætning om at tiltrække kvinder med de rette kompetencer. Bestyrelsesformand Per Wold Olsen svarede at, da han i 2008 blev rekrutteret til bestyrelsen, var det via et globalt headhunterfirma. Og den procedure er ikke blevet ændret siden. Der blev den gang opstillet en profil over de kompetencer, bestyrelsen havde brug for, og det var så op til den globale headhunter at finde den person der besad kompetencerne. Om det var en kvinde eller mand var fuldstændig ligegyldigt for os. Og sådan vil det fortsat være, men vi vil selvfølgelig bede headhunterfirmaet være opmærksom på, om der er kvinder som har kompetencer, vi er på udkig efter, når det bliver aktuelt. Man skal imidlertid ikke se bort fra, at Danmark ikke er alle tiders sted at sidde i en selskabsbestyrelse for kompetente personer fra andre steder i verden. Den geografiske placering, og de mange timer der skal bruges gange om året på transport, gør at det bliver vanskeligt at rekruttere de rette, uanset om det er kvinder eller mænd. høi & thomsen : København: Stakkesund 1, 2100 København Ø - Sjælland: Jens Hansensvej 7, 4100 Ringsted - Jylland: Gludvej 13, 7130 Juelsminde tlf

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

Stadig flere kvinder i selskabernes bestyrelser

Stadig flere kvinder i selskabernes bestyrelser Chefkonsulent Richard B. Larsen rbl@di.dk AUGUST 2017 Stadig flere kvinder i selskabernes bestyrelser Andelen af kvinder stiger fortsat i de store, danske selskabers bestyrelser. De tilgængelige tal viser,

Læs mere

Minister for ligestillings tale til brug for samråd om flere kvinder i danske virksomhedsbestyrelser i Det Politisk-Økonomiske Udvalg d. 7.

Minister for ligestillings tale til brug for samråd om flere kvinder i danske virksomhedsbestyrelser i Det Politisk-Økonomiske Udvalg d. 7. TALE Minister for ligestillings tale til brug for samråd om flere kvinder i danske virksomhedsbestyrelser i Det Politisk-Økonomiske Udvalg d. 7. maj 2009 07-05-2009 J.nr. 2009-3974 (2009-0005757) Ligestillingsafdelingen/asm

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 473 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 473 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 473 Offentligt European Commission DG Justice / D1 LX 46-1/101 'Consultation gender balance' B-1049 Brussels BELGIUM JUST-GENDERBALANCE-CONSULTATION@ec.europa.eu

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

(1) Hvor effektivt et redskab er selv-regulering til at løse den kønsmæssige ubalance i virksomhedsbestyrelser i EU?

(1) Hvor effektivt et redskab er selv-regulering til at løse den kønsmæssige ubalance i virksomhedsbestyrelser i EU? Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 453 Offentligt European Commission DG Justice / D1 LX 46-1/101 'Consultation gender balance' B-1049 Brussels BELGIUM JUST-GENDERBALANCE-CONSULTATION@ec.europa.eu

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at takke Post Danmark, fordi I vil være værter for netværksmødet i dag.

Jeg vil gerne starte med at takke Post Danmark, fordi I vil være værter for netværksmødet i dag. Thomas Børner: Kvinder på toppen: Indledning: Jeg vil gerne starte med at takke Post Danmark, fordi I vil være værter for netværksmødet i dag. Netværket er efterhånden vokset betragteligt, så vi nu har

Læs mere

Corporate governance i Danmark

Corporate governance i Danmark JENS VALDEMAR KRENCHEL OG STEEN THOMSEN Corporate governance i Danmark Bogens tema er de udfordringer, som ledelsen af danske børsnoterede selskaber står overfor med hensyn til corporate governance i særdeleshed,

Læs mere

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse:

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse: Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom

VEJLEDNING OM. Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom VEJLEDNING OM Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Februar 2013 1 1. Indledning Lov nr. 1383 af 23. december 2012

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om flere kvinder på topposter

Forslag til folketingsbeslutning om flere kvinder på topposter Beslutningsforslag nr. B 161 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. marts 2010 af Pernille Vigsø Bagge (SF), Julie Rademacher (S), Lone Dybkjær (RV) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009.

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009. Komitéen for god Selskabsledelse Sekretariatet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. Sendt til: cg-komite@eogs.dk København, den 4. februar 2010 Udkast til reviderede Anbefalinger

Læs mere

Første gang, bestyrelsen skal forholde sig til Anbefalingerne, er i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten

Første gang, bestyrelsen skal forholde sig til Anbefalingerne, er i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten 17. januar 2015 A N B E F A L I N G E R F O R G O D F O N D S L E D E L S E Indledning Den 22. december 2014 udsendte Komitéen for god Fondsledelse ( Komitéen ) 16 anbefalinger for god fondsledelse ( Anbefalingerne

Læs mere

Kommissorium for Nomineringsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr

Kommissorium for Nomineringsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr Vejledende oversættelse af Nomination Committee Charter. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske originalversion og nærværende oversættelse vil den engelske version være gældende. Kommissorium

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Erhvervsstyrelsen annfen@erst.dk

Erhvervsstyrelsen annfen@erst.dk Erhvervsstyrelsen annfen@erst.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK 8. AUGUST 2012 J.nr.: 540.10/27378/KIPR

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Copenhagen Business School 1 Indhold Status om ligestilling fra Copenhagen Business School 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Copenhagen Business School Vores

Læs mere

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse Juni 2015

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse Juni 2015 Spørgsmål/svar om SEKRETARIATET: ERHVERVSSTYRELSEN Langelinie Allé 17 2100 København Ø godfondsledelse@erst.dk www.godfondsledelse.dk Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde Komitéen

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

Tak for muligheden for at kommentere høringsudkastet fra Erhvervsstyrelsen af 29. juni 2012.

Tak for muligheden for at kommentere høringsudkastet fra Erhvervsstyrelsen af 29. juni 2012. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Specialkonsulent Anne Aarup Fenger Pr. e-mail: annfen@erst.dk 20. august 2012 Udkast til lovforslag om ændring af selskabsloven

Læs mere

UDKAST TIL ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE AF ERHVERVSDRIVENDE FONDE SENDT I HØRING

UDKAST TIL ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE AF ERHVERVSDRIVENDE FONDE SENDT I HØRING UDKAST TIL ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE AF ERHVERVSDRIVENDE FONDE SENDT I HØRING 6.11.2014 Komitéen for god Fondsledelse, der blev nedsat den 1. oktober 2014 med Marianne Philip som formand, sendte

Læs mere

Fremtidens bestyrelsesarbejde

Fremtidens bestyrelsesarbejde Fremtidens bestyrelsesarbejde Ifølge de adm. direktører i Danmarks 100 største selskaber involverer bestyrelserne sig i stigende grad i strategiarbejdet. Men formalia fylder for meget på bestyrelsesmøderne,

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Følg eller forklar Det følger af

Læs mere

Indberetningsskema i relation til Charter for flere kvinder i ledelse

Indberetningsskema i relation til Charter for flere kvinder i ledelse Indberetningsskema i relation til Charter for flere kvinder i ledelse Indledning Ved tilslutning til Charter for flere kvinder i ledelse forpligter organisationer sig til at arbejde på syv områder: 1.

Læs mere

Compliance-undersøgelse vedrørende Anbefalinger for god Selskabsledelse

Compliance-undersøgelse vedrørende Anbefalinger for god Selskabsledelse Compliance-undersøgelse vedrørende Anbefalinger for god Selskabsledelse 2013 Resumé Komitéen for god Selskabsledelse har afsluttet sin compliance-undersøgelse af de børsnoterede selskabers redegørelser

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Kommissorium for Nomineringsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Nomineringsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Nomineringsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Nomineringsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Nomineringsudvalget

Læs mere

Politik for mangfoldighed i bestyrelsen i Foreningen Nykredit

Politik for mangfoldighed i bestyrelsen i Foreningen Nykredit Politik for mangfoldighed i bestyrelsen i Foreningen Nykredit November 2016 1 Indledning 1.1 Baggrund I Foreningen Nykredit betragter vi mangfoldighed som en vigtig forudsætning for nytænkning og udvikling

Læs mere

Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Kommissorium for Nomineringsudvalget. August 2016

Kommissorium for Nomineringsudvalget. August 2016 Kommissorium for Nomineringsudvalget August 2016 Indhold 1. KONSTITUERING, FORMÅL... 3 2. MEDLEMMER... 3 3. MØDER... 3 4. NOMINERINGSUDVALGETS OPGAVER... 4 5. RESSOURCER... 5 6. RAPPORTERING... 5 7. OFFENTLIGGØRELSE...

Læs mere

i Djurslands Bank A/S

i Djurslands Bank A/S Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa Kommissorium for Nominerings- og aflønningsudvalget Gældende fra 27. januar 2017 Erstatter version af 16. december 2016 Erstatter udgave af 28. maj 2014Erstatter

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Offentliggørelse af oplysninger vedrørende overholdelse af ledelseskrav.

Offentliggørelse af oplysninger vedrørende overholdelse af ledelseskrav. Offentliggørelse af oplysninger vedrørende overholdelse af ledelseskrav. Med baggrund i 80 c i Lov om Finansiel Virksomhed skal pengeinstitutter på hjemmesiden redegøre for efterlevelse af en række centrale

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: INDUSTRIENS FOND (CVR. 14536175) Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

CBS Executive Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

CBS Executive Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. CBS Executive Fonden Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Udarbejdet i forbindelse med Fondens årsrapport for regnskabsperioden 2015 Skema til Lovpligtig redegørelse

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Kvindernes position i færøsk erhvervsliv

Kvindernes position i færøsk erhvervsliv Kvindernes position i færøsk erhvervsliv Vestnordisk Konference af kvindelige parlamentsmedlemmer Reykjavik, 7. juni 2010 Gunvør Balle, Sendikvinna Føroya Sammenfatning Fakta om ligestilling Nøgletal over

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Spilder vi tiden med MU-Samtaler 1 - Giv plads til de uformelle samtaler 4 - Tillid kan give usikkerhed 5 2015-2. SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? Undersøgelser,

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Følg eller forklar Det følger af

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Fonden Arsenalet.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Fonden Arsenalet. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Fonden Arsenalet. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for de erhvervsdrivende fonde, som

Læs mere

Komitéen for god Selskabsledelse Gå-hjem seminar 7. januar Ledelsesevaluering og mangfoldighed

Komitéen for god Selskabsledelse Gå-hjem seminar 7. januar Ledelsesevaluering og mangfoldighed Komitéen for god Selskabsledelse Gå-hjem seminar 7. januar 2014 Ledelsesevaluering og mangfoldighed Anbefalinger for god selskabsledelse i perspektiv Bestyrelsesevaluering og mangfoldighed kom med i anbefalingerne

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE. Gisselfeld Kloster, CVR.NR

ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE. Gisselfeld Kloster, CVR.NR 321-185176 ALA/lbs 09.12.2015 ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE Gisselfeld Kloster, CVR.NR. 52407915 Afgivet i henhold til årsregnskabsloven og lov om erhvervsdrivende fonde

Læs mere

Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Opfølgning på reglerne om måltal og politikker

Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Opfølgning på reglerne om måltal og politikker Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen Opfølgning på reglerne om måltal og politikker Marts 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Sammenfatning og konklusion... 2 2. Metode og baggrund...

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis VEJLEDNING OM Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis Erhvervsstyrelsen 27. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Faktaark: Kvinder i bestyrelser

Faktaark: Kvinder i bestyrelser Marts 2015 Faktaark: Kvinder i bestyrelser DeFacto har analyseret udviklingen af kvinder i bestyrelser. Analysen er foretaget på baggrund af data fra Danmarks Statistiks database over bestyrelser samt

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Version: 21. december 2015

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Version: 21. december 2015 Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Version: 21. december 2015 Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad

Læs mere

At øge andelen af kvinder, som indgår i kandidatfeltet til bestyrelsesposter.

At øge andelen af kvinder, som indgår i kandidatfeltet til bestyrelsesposter. Opfølgning på Operation kædereaktion i 2012 1. Om Operation kædereaktion Anbefalinger for flere kvinder i bestyrelser Operation kædereaktion blev lanceret i november 2010 af den tidligere ligestillingsminister

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder.

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. Et netværk for kvinder, etableret i samarbejde mellem CEVEA og FIU-Ligestilling. 1 FL 2014 er et netværk af kvinder, der i 2014

Læs mere

Glad Fonden. Redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Cvr

Glad Fonden. Redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Cvr Glad Fonden Redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Cvr. 27610013 Skema udarbejdet af Komitéen for god Fondsledelses december 2014 Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Markant flere kvinder i ledelse og bestyrelser

Markant flere kvinder i ledelse og bestyrelser Richard B. Larsen, Chefkonsulent rbl@di.dk, 3377 3324 Rikke Rhode Nissen, stud.scient.oecon. rirn@di.dk, 3377 4635 JANUAR 2017 Markant flere kvinder i ledelse og bestyrelser I løbet af de seneste 10 år

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne,

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. CVR-nr 11 66 67 79 Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR. Samlet resultat for fondenes efterlevelse. tilgængelig på komitéens hjemmeside

GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR. Samlet resultat for fondenes efterlevelse. tilgængelig på komitéens hjemmeside KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE Statusbrev, december 2016 Komitéen for god Fondsledelse ønsker med denne årsberetning at beskrive væsentlige punkter fra komitéens virke i det forløbne år. Komitéen for god

Læs mere

Porters nye budskab til erhvervslederne

Porters nye budskab til erhvervslederne Porters nye budskab til erhvervslederne Harvard-professor Michael Porter, en af verdens førende vækststrateger, opfordrer erhvervslederne til at engagere sig mere direkte i samfundsudviklingen. Politikerne

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for regnskabsåret 2015.

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for regnskabsåret 2015. Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for regnskabsåret 2015. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges

Læs mere

Redegørelsen dækker perioden fra Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Redegørelsen dækker perioden fra Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies (Millas) Fond kaldet Oticon Fonden. Redegørelsen dækker perioden fra 01.01.2016-31.12-2016

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Følg eller forklar. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1

Følg eller forklar. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Bemærk: Nedenstående skema indeholder Komitéen for god Fondsledelses anbefalinger fra december 2014. Anbefalingerne er tilgængelige på Komitéens hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Skemaet kan anvendes

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT Indledning Udenrigsministeriet har tiltrådt charteret, fordi mangfoldighed er et vigtigt strategisk indsatsområde for ministeriet. Det er ministeriets

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Konkurrence-

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse

Anbefalinger for god Fondsledelse Anbefalinger for god Fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Anbefaling Fonden følger

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: Hirtshals Fyr Fond Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Idagaardfonden, cvr.nr

Idagaardfonden, cvr.nr 328-181.406 ala/lbs 10.05.2016 Idagaardfonden, cvr.nr. 57977019 ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE Afgivet i henhold til årsregnskabslovens 77a og lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) LBK nr 1678 af 19/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 2013-967

Læs mere

Langeland Kommunes Ligestillingsudvalg 30. januar 2017

Langeland Kommunes Ligestillingsudvalg 30. januar 2017 Langeland Kommunes Ligestillingsudvalg 30. januar 2017 Udgangspunkt i Nyborg Ingen politik på området Ingen opmærksomhed fra hverken politikere, ledere eller medarbejdere Modstand Åbenhed Nysgerrighed

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. $ Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

2012/1 BTL 17 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts Betænkning afgivet af Ligestillingsudvalget den 28. november Betænkning.

2012/1 BTL 17 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts Betænkning afgivet af Ligestillingsudvalget den 28. november Betænkning. 2012/1 BTL 17 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Ligestillingsudvalget den 28. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Spørgsmål 3: Bør EU forsøge at sikre en klar opdeling af bestyrelsesformandens og den administrerende direktørs funktioner og pligter?

Spørgsmål 3: Bør EU forsøge at sikre en klar opdeling af bestyrelsesformandens og den administrerende direktørs funktioner og pligter? Europa kommissionens grønbog En ramme for corporate governance i EU Vestas Wind Systems A/S svar/bemærkninger til grønbogen Generelle spørgsmål Spørgsmål 1: Bør EU's corporate governance foranstaltninger

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 EA Copenhagen Business Academy 1 Indhold Status om ligestilling fra EA Copenhagen Business Academy 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for EA Copenhagen Business

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2014. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget FIV Alm.del Bilag 142 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget FIV Alm.del Bilag 142 Offentligt Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 142 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 11. marts 2015 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside GOVERNANCE Anbefalinger for god fondsledelse Skema Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Anbefaling

Læs mere