Faktaark: Kvinder i bestyrelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faktaark: Kvinder i bestyrelser"

Transkript

1 Marts 2015 Faktaark: Kvinder i bestyrelser DeFacto har analyseret udviklingen af kvinder i bestyrelser. Analysen er foretaget på baggrund af data fra Danmarks Statistiks database over bestyrelser samt stikprøvedata fra Analysen viser, at: Der i det store hele ikke sker nogen udvikling i perioden 2000 til 2009, men at der fra 2009 til 2015 er sket en vis stigning, nemlig fra 10 til 18 procent. I perioden 2000 til 2009 er der forholdsvis store forskelle mellem brancherne bygge og anlæg havde i starten af perioden den højeste kvindeandel med 22 procent, en førerplads de fortsat har i 2009, men dog kun med 18 procent. Information og kommunikation er den branche, der gennem hele perioden har den laveste kvindeandel med kun 9 procent i Der sker en internationalisering i de større virksomheder, idet andelen af bestyrelsesmedlemmer uden dansk cpr-nummer er stigende i perioden. Indhold Analysen... 2 Udviklingen af kvinder i bestyrelser... 3 Kønssammensætning i bestyrelser og virksomhedsstørrelse... 6 Kønssammensætning i bestyrelser opdelt på branche... 8 Kønssammensætning i bestyrelser opdelt på region Om analysens datagrundlag Spørgsmål kan rettes til: Angående indhold: Arbejdslivspolitisk chef i Djøf Edith Jakobsen på Angående metode: Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen på

2 Analysen På baggrund af data fra Danmarks Statistiks database over bestyrelser har DeFacto undersøgt udviklingen i kvindeandelen i bestyrelser i perioden 2000 til 2009 (2009 er det seneste år, der er dækket i Danmarks Statistiks register) i alle danske aktie-og anpartsselskaber, og ført udviklingen op til 2015 ved hjælp af en stikprøve. Analysen viser, at der ikke er nogen udvikling i perioden 2000 til 2009, men at der for en gruppe af store virksomheder ser ud til at være en positiv udvikling fra 2009 til 2015: Andelen for den gruppe af virksomheder, der kan findes i både 2009 og 2015, er vokset fra 9,6 procent i 2009 til 17,5 procent i Der kan dog være en selektion i, hvilke store firmaer, der kan findes i både 2009 og 2015, der betyder, at den positive udvikling ikke er repræsentativ for hele populationen. Andre opgørelser (der alene viser aktieselskaber) viser, at der ikke er sket en udvikling i perioden 2009 til primo Se også afsnit om datagrundlag. Analysen viser også, at når man ser på perioden 2000 til 2009 er der ikke nogen udvikling at spore, uanset virksomhedsstørrelse. Men andelen af bestyrelsesmedlemmer med ukendt køn (dvs. uden dansk cpr-nummer) stiger, undtagen i de mindste virksomheder. Det kan naturligvis dække over en fremgang af både mænd og kvinder. Men selv hvis alle de udenlandske bestyrelsesmedlemmer er kvinder, sidder mændene stadig massivt på bestyrelsesposterne. Der er relativt store forskelle på kvindeandelen i bestyrelserne brancherne imellem, og andelen svinger mellem 9 procent indenfor information og kommunikation og 18 procent indenfor bygge og anlæg. Dette kan også hænge sammen med de relativt høje andele udlændinge, idet hele 13 procent af bestyrelserne indenfor information og kommunikation er udlændinge, mens det kun gælder 3 procent af bestyrelsesmedlemmerne indenfor bygge og anlæg. Men selvom alle de udenlandske bestyrelsesmedlemmer er kvinder, sidder mænd stadig på 77 procent af bestyrelsesposterne indenfor information og kommunikation og 79 procent af posterne indenfor bygge og anlæg. Der er også en del regionale forskelle, hvor særligt Region Hovedstaden skiller sig ud med en meget høj andel af udenlandske bestyrelsesmedlemmer på hele 18 procent og den laveste andel af mandlige bestyrelsesmedlemmer på 69 procent. Jylland og Fyn har hele 79 procent mænd blandt bestyrelsesmedlemmerne og en mindre andel udenlandske medlemmer på 5 til 7 procent. 2

3 Udviklingen af kvinder i bestyrelser Figur 1 viser udviklingen af andelen af mænd, kvinder og personer med ukendt køn (typisk udlændinge) i danske bestyrelser i perioden 2000 til Figuren viser, at der praktisk talt ikke har været nogen udvikling i perioden, andelen af mænd ligger konstant på lige omkring 75 procent, mens andelen af kvinder falder svagt fra 16 til 14 procent. Andelen med ukendt køn er nogenlunde konstant perioden igennem på ca. hver tiende bestyrelsesmedlem. Figur 1. Udviklingen i kønssammensætningen i alle bestyrelser gennem hele perioden Figuren nedenfor viser fordelingen ved periodens start og slut. Figur 2. Udviklingen i kønssammensætningen i alle bestyrelser 3

4 Men ser man alene på udviklingen blandt de virksomheder, der kan findes både i 2009 og 2015, er billedet anderledes opløftende, idet andelen af kvinder for denne gruppe stiger fra knap 10 procent til over 17 procent. Figur 3. Udviklingen i udvalgte virksomheder 2009 til Udviklingen kan også opgøres i grupper efter hvor stor en andel af kvinder, der er i bestyrelsen. Figuren viser, at der er en stor overvægt af bestyrelser helt uden kvinder og at denne stiger gennem perioden fra 64 procent i 2000 til 73 procent i Samtidig er der igennem hele perioden en nogenlunde fast andel på omkring 7 procent, hvor kvindeandelen er procent. 4

5 Figur 4. Udviklingen i andelen af bestyrelser uden kvinder Men ser man fordelingen blandt de virksomheder, der kan findes i både 2009 og 2015, ser det anderledes opløftende ud: Figur 5. Udviklingen i andelen af bestyrelser uden kvinder Andelen af bestyrelser uden kvinder falder i perioden fra 71 til 39 procent. Andelen af bestyrelser med 50 procent eller derover er uændret, men der er næsten sket en fordobling af virksomheder med 0,1 til 30 procent og en tredobling af bestyrelser med en kvindeandel på 30 til 50 procent. 5

6 Kønssammensætning i bestyrelser og virksomhedsstørrelse Der er relativt store forskelle i kønssammensætningerne i bestyrelserne, når der opdeles på virksomhedsstørrelse. Personer med ukendt køn (udlændinge) fylder langt mere i de store og mellemstore virksomheder, hvor de udgør ca. hvert femte bestyrelsesmedlem, og tendensen er stigende særligt for de store virksomheder. Kvindeandelen er mindre i de store virksomheder, hvor kun hvert tiende bestyrelsesmedlem er kvinde, men det kan naturligvis også skyldes, at udenlandske kvinder fylder meget. Men hvis rekrutteringen til bestyrelser blandt udlændinge ligner rekrutteringen blandt de danske bestyrelsesmedlemmer, vil de udenlandske bestyrelsesmedlemmer kun give ca. tre procent ekstra kvinder. I de små virksomheder og mikrovirksomhederne er kvindeandelen højere, men særligt i de små virksomheder falder den gennem perioden den falder så meget, at hele stigningen i andelen af udlændinge skal være kvinder for at den ligger på samme niveau. Men både i mikrovirksomhederne og i de små virksomheder ligger kvindeandelen højere end blandt de mellemstore og store virksomheder. Men ser man på de store virksomheder, er billedet at andet her er andelen af kvinder i bestyrelsen på et fast lavt niveau på kun hver tiende bestyrelsesmedlem, mens andelen af mænd falder fra 76 procent til 69 procent. Til gengæld stiger andelen af bestyrelsesmedlemmer med ukendt køn fra 14 til 21 procent i perioden. Dette kan dermed både dække over mænd og kvinder uden et dansk CPR-nummer. Figur 6. Udviklingen i kønssammensætningen i bestyrelser i store virksomheder I de mellemstore virksomheder ser man i temmelig høj grad samme mønster som i de store virksomheder, hvor andelen af kvinder er forholdsvis konstant, men andelen af personer med ukendt køn stiger, om end ikke i samme grad som i de store virksomheder. 6

7 Figur 7. Udviklingen i kønssammensætningen i bestyrelser i mellemstore virksomheder I de små virksomheder er billedet et lidt andet, også her stiger andelen af bestyrelsesmedlemmer med ukendt køn, men andelen af mænd er konstant, mens andelen af kvinder er faldende gennem perioden, idet de udgør 17 procent i starten af perioden og 13 procent i slutningen af perioden. Det betyder, at hele stigningen i personer med ukendt køn skal have været kvinder, for at den samme kvindeandel kan opretholdes gennem perioden. Figur 8. Udviklingen i kønssammensætningen i bestyrelser i små virksomheder I mikrovirksomheder dvs. virksomheder med under 10 ansatte er der ingen udvikling gennem perioden, andelen af bestyrelsesmedlemmer med ukendt køn er konstant lavt på 8 procent, mens mændene udgør tre ud af fire og kvinderne ligger konstant på procent. 7

8 Figur 9. Udviklingen i kønssammensætningen i bestyrelser i mikrovirksomheder Kønssammensætning i bestyrelser opdelt på branche Der er relativt store forskelle brancherne imellem, både i forhold til niveauet for andelen af kvinder i bestyrelserne og udviklingen (her er alene vist andelen af kvinder, ikke ukendt køn og mænd). Bygge og anlæg ligger lidt overraskende i toppen med relativt høj andel af kvinder i bestyrelserne, mens information og kommunikation ligger lavest med kun 9 procent kvinder i Ejendomshandel og udlejning ligger også forholdsvist højt. Figur 10. Andelen af kvinder i bestyrelser, opdelt på branche Selvom bygge og anlæg ligger forholdsvis højt, er der sket et fald i perioden på næsten 20 procent (4 procentpoint). Faldet skyldes ikke, at der er blevet rekrutteret udenlandske kvinder, idet andelen med ukendt køn kun er steget fra to til tre procent i perioden. Figur 11 viser udviklingen i andelen med ukendt køn. Bygge og anlæg ligger meget lavt gennem hele perioden 8

9 ligesom ejendomshandel og udlejning. Handel og transport ligger meget højt med hele 17 procent dvs. næsten hver femte bestyrelsesmedlem i Figur 11. Andelen af bestyrelsesmedlemmer med ukendt køn, opdelt på branche Hvis man endelig ser på andelen af mænd i bestyrelserne, er der knap så store udsving, den største udvikling er indenfor bygge og anlæg, hvor andelen af mænd er steget fra 75 procent til 79 procent. Figur 12. Andelen af mænd i bestyrelser, opdelt på branche Store virksomheder opdelt på branche Ser man alene på de store virksomheder opdelt på branche, er det kun for enkelte brancher der er bestyrelser nok til at give et retvisende billede (her er grænsen sat ved mindst 30 bestyrelser i hele perioden). 9

10 Tabel 1. Store virksomheder, opdelt på branche Kvinder Mænd Ukendt køn Udvikling Udvik- i % ling i % Udvikling i % Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 10% 9% -11% 73% 73% -1% 17% 19% 10% Handel og transport mv. 10% 8% -16% 76% 66% -13% 15% 26% 77% Information og kommunikation 9% 15% 65% 73% 53% -27% 18% 32% 73% Erhvervsservice 9% 14% 53% 77% 70% -9% 14% 16% 16% Figur 13 viser den procentuelle udvikling grafisk. Figuren viser, at der ikke har været store bevægelser indenfor industrien, mens handel og transport har oplevet en stor stigning i andelen med ukendt køn. De store virksomheder indenfor information og kommunikation er den gruppe af virksomheder, der har haft det største fald i andelen af mandlige bestyrelsesmedlemmer, der er blevet erstattet af både personer med ukendt køn og af kvinder. Figur 13. Procentuel udvikling i kønssammensætningen i bestyrelser i store virksomheder, opdelt på branche 10

11 Kønssammensætning i bestyrelser opdelt på region Der er interessante forskelle, når man ser på regionerne. Andelen af kvinder er lavest i hovedstadsregionen og højest på Sjælland. Der er i alle regioner sket et fald i andelen af kvinder i perioden på et til tre procentpoint. Figur 14. Andelen af kvinder i bestyrelser, fordelt på regioner Faldet i andelen af kvinder modsvares generelt i en stigning på et til to procentpoint i andelen af mænd i regionerne. Da andelen af mænd stiger i alle regioner, og ligger i hele Jylland og Fyn på næsten 80 procent, betyder det, at fire ud af fem i bestyrelseslokalerne er mænd. Billedet er anderledes i hovedstadsregionen, hvor andelen af mænd falder fra 71 til 69 procent. Som figuren ovenfor viser, er det ikke fordi pladserne er gået til kvinder, der netop også er gået lidt tilbage i hovedstadsregionen. 11

12 Figur 15. Andelen af mænd i bestyrelser, opdelt på regioner Den gruppe, der er gået frem i hovedstadsregionen, er bestyrelsesmedlemmer med ukendt køn, dvs. udlændinge. Allerede i 2000 fyldte gruppen 15 procent af bestyrelsesposterne i Hovedstaden, hvilket steg til 18 procent i Gruppen kan naturligvis både være mænd og kvinder, men selvom hele gruppen er kvinder, fylder mændene stadig 70 procent af posterne. Hvis hvilket måske er mere sandsynligt rekrutteringen blandt udlændinge kønsmæssigt ligner rekrutteringen blandt danskere, betyder udlændingene, at andelen af kvinder samlet set er omkring 16 procent i de københavnske bestyrelser. Figur 16. Andelen af bestyrelsesmedlemmer med ukendt køn 12

13 Ser vi alene på de store virksomheder, er det kun muligt at opdele på Jylland/Fyn og Sjælland/København. Som det generelle billede viser, er der ikke store ændringer i Jylland/Fynsområdet, heller ikke når der kun ses på store virksomheder. Figur 17. Kønssammensætningen af bestyrelsesmedlemmer i store virksomheder i Jylland og på Fyn Der sker derimod en del forskydninger, når man alene ser på store virksomheder i region Sjælland og København, hvor andelen med udenlandsk baggrund stiger fra 16 til 26 procent, alene på bekostning af andelen af mænd, der falder fra at udgøre tre ud af fire bestyrelsesmedlemmer til at udgøre knap to ud af tre. Figur 18. Kønssammensætningen af bestyrelsesmedlemmer i store virksomheder i København og Sjælland 13

14 Om analysens datagrundlag Data fra Danmarks Statistik. Det primære datagrundlag er udtræk fra Danmarks Statistiks bestyrelsesdatabase. Databasen dækker sammensætningen i bestyrelser, men pt. kun perioden frem til 2009 (basen forventes opdateret i løbet af 2015, så den dækker frem til 2012). Der er oplysninger om bestyrelser i Bestyrelsesdatabasen dækker alle aktie- og anpartsselskaber i Danmark, herunder filialer af udenlandske aktie- og anpartsselskaber. Databasen dækker ikke enkeltmandsselskaber eller andre virksomheder, der ikke har en bestyrelse tilknyttet. Der ses således ikke på offentlige selskaber. Stikprøve. For at kunne komme med et bud på udviklingen i perioden fra 2009 til 2015, har vi lavet ens stikprøve på 400 tilfældigt udvalgte store virksomheder (mere end 200 ansatte). Derefter har vi indsamlet data via desk research på bestyrelser og har kunnet finde oplysninger på 368 af virksomhederne. Disse 368 virksomheder er i Danmarks Statistik blevet forsøgt matchet (på cvr-nummer) med de samme virksomheder i Der er opnået en matchgrad på 27 procent, svarende til oplysninger på 98 virksomheder. Det er således de samme 98 virksomheder, der følges fra 2009 til Dermed er udviklingen reel for denne gruppe, men der kan være selektionsproblemer i forhold til hvilke virksomheder, der har overlevet med samme CVR-nummer gennem perioden. Det kan derfor være, at virksomheder, der ikke har haft nogen udvikling i andelen af kvinder i bestyrelsen, har en større sandsynlighed for gå konkurs. Andre opgørelser. Der findes andre opgørelser for udviklingen af kvinder i bestyrelser, mens disse dækker typisk kun aktieselskaber (se fx Komitéen for god selskabsledelse). Opgørelser, der alene dækker aktieselskaber viser en kvindeandel på knap 20 procent, både i 2009 og Der findes også mindre opgørelser, (fx DI ), der finder en positiv udvikling, hvis man alene ser på de 24 største virksomheder i Danmark. Litteraturoversigt Women in senior Management: Setting the Stage for Growth, Grant Thornton International Business Report Rapporten peger bl.a. på, at kvinders andel i dansk erhvervslivs øverste daglige ledelser er kun 23 procent. Danmark har dermed en lavere andel kvinder i virksomhedernes øverste daglige ledelser end vores nabolande Sverige og Tyskland, der har hhv. 27 procent og 31 procent. Til gavn for bundlinjen - Forbedrer kvinder i topledelse og bestyrelse danske virksomheders bundlinje? Handelshøjskolen Aarhus 2005, Af Nina Smith, Mette Verner m.fl. Rapporten viser, at virksomheder, der har kvinder i ledelse enten klarer sig på line med eller opnår bedre økonomiske resultater end andre virksomheder. 14

15 Redegørelse, perspektiv og handlingsplan 2012, Ministeriet for ligestilling og kirke. De seneste 10 år er andelen af kvindelige topledere i den private sektor kun steget fra ca. 4 procent til 6 procent. Samme tendens gør sig gældende for kvinder i virksomhedsbestyrelser. Her udgør kvinderne mindre end 12 procent af bestyrelsesmedlemmerne i de børsnoterede aktieselskaber. Trækker man de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer fra, kommer tallet ned på 6 procent. Bridging the Gender Gap, Oxford University Press, 2014 af Lynn Roseberry og Johan Roos Bogen kortlægger de barrierer, der gør det vanskeligt for kvinder - og mænd - at træde ud af forældede roller, ud af forældede forventninger. Bogens mål er dermed også at synliggøre barriererne, hvordan de end viser sig samt strategier for, hvorledes de kan fjernes. Gender diversity in top management: Moving corporate culture, moving boundaries. Women Matter McKinsey & Company McKinseys tidligere undersøgelser har vist, at andelen af kvinder falder støt, jo længere man kommer op i ledelseshierarkiet. I seneste undersøgelse konstateres, at de største barrierer skal findes i kulturelle faktorer på arbejdspladsen, som ikke tilstrækkeligt tager højde for varieret kønssammensætning. Credit Suisse Research Institute (2012): Gender Diversity and Corporate Performance Undersøgelsen har set på knap 2400 virksomheder. Analysen konkluderer bl.a., at virksomhedsbestyrelser med mindst en kvinde ser ud til performe 26 % bedre end bestyrelser uden kvinder i en periode på 6 år. Redegørelse for det underrepræsenterede køn i danske virksomheder. Erhvervsstyrelsen 2014 I en stikprøveundersøgelse af 171 virksomheder omfattet af ny lovgivning vedr. måltal og politik for det underrepræsenterede køn med henblik på at sikre en mere kønsmæssige balanceret sammensætning på alle ledelsesniveauer konstateres det bl.a., at knap halvdelen ikke har udarbejdet en politik, som loven ellers foreskriver. 15

Faktaark: Kvinder i ledelse

Faktaark: Kvinder i ledelse Marts 2015 Faktaark: Kvinder i ledelse DeFacto har analyseret udviklingen af kvinder i ledelse i den private sektor. Analysen er foretaget på baggrund af data fra Danmarks Statistik, bearbejdet af Djøf

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Kvinder vinder fodfæste i de store selskabers bestyrelser

Kvinder vinder fodfæste i de store selskabers bestyrelser December 2013 Kvinder vinder fodfæste i de store selskabers bestyrelser Af Richard B. Larsen, chefkonsulent, rbl@di.dk og Natasha Thaysen, stud.oecon.agro., nrth@di.dk Bestyrelserne i de store danske selskaber

Læs mere

Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation

Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation Marts 2015 Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om køn og demokratisk repræsentation gennemført af Epinion for DeFacto i november/december

Læs mere

(1) Hvor effektivt et redskab er selv-regulering til at løse den kønsmæssige ubalance i virksomhedsbestyrelser i EU?

(1) Hvor effektivt et redskab er selv-regulering til at løse den kønsmæssige ubalance i virksomhedsbestyrelser i EU? Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 453 Offentligt European Commission DG Justice / D1 LX 46-1/101 'Consultation gender balance' B-1049 Brussels BELGIUM JUST-GENDERBALANCE-CONSULTATION@ec.europa.eu

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Faktaark: Iværksætternes fortrop

Faktaark: Iværksætternes fortrop Juni 2014 Faktaark: Iværksætternes fortrop Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvem der bliver iværksættere,

Læs mere

Karakteristik af unge under uddannelse

Karakteristik af unge under uddannelse Marts 2013 Karakteristik af unge under uddannelse Dette faktaark handler om, hvem de studerende er: Uddannelsestype, demografi, erhvervsarbejde, indkomst og udgifter samt hvilken andel deres samlede skattebetalinger

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 473 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 473 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 473 Offentligt European Commission DG Justice / D1 LX 46-1/101 'Consultation gender balance' B-1049 Brussels BELGIUM JUST-GENDERBALANCE-CONSULTATION@ec.europa.eu

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Om konjunkturindikator

Om konjunkturindikator Konjunkturindikatoren steg i juli til -16 fra -20 i juni. Således har virksomheder i branchen stadig negative forventninger til ordrebeholdningen, om end den negative stemning er blevet mindre i juli.

Læs mere

Historiske lav pris- og lønudvikling.

Historiske lav pris- og lønudvikling. 13-0542 - poul - 27.08.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Historiske lav pris- og lønudvikling. Nu har Danmarks Statistik også offentliggjort lønudviklingen i den private sektor

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik Ny eksportstatistik giver dig overblikket over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Danmarks Statistik og Eksportrådet har estatistik udviklet en ny eksportstatistik. Statistikken fokuserer

Læs mere

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 I globaliseringsaftalen fra 2006 blev det besluttet at fordoble det årlige ph.d.-optag fra 2003 til 2010 1. Ved globaliseringsaftalens udløb

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Nye indikatorer for arbejdsmarkedet, der dækker hele 3. kvartal 21, peger ikke på, at arbejdsmarkedet har fået det bedre. Mens der vækstmæssigt er fremgang

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Faktaark: Iværksætteri i en krisetid

Faktaark: Iværksætteri i en krisetid Juni 2014 Faktaark: Iværksætteri i en krisetid Faktaarket bygger på data fra Danmarks Statistik, bearbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. I dette faktaark undersøges krisens effekt på iværksætterlysten

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringsted Kommune. I beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og i det arbejdskraftopland,

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2014

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2014 OVERENSKOMSTSTATISTIK 2014 20. maj 2015 OVERENSKOMSTSTATISTIKKEN FOR 2014 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Hovedtal, Kommuner Hovedtal, Regioner 1 3 Statistikken indeholder oplysninger

Læs mere

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 CIOViewpoint 2010 KRISENS SPOR Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 Den verserende krises nøjagtige omfang og betydning for danske virksomheder kendes formentlig først, når krisen engang er veloverstået.

Læs mere

Om konjunkturindikator

Om konjunkturindikator Konjunkturindikatoren steg i august til -10 fra -16 i juli. Således mener et flertal af virksomheder i branchen stadig, at ordrebeholdningen er utilstrækkelig, om end den negative stemning er blevet mindre

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

BRANCHEINDBLIK. Revisionsbranchen. april 2016

BRANCHEINDBLIK. Revisionsbranchen. april 2016 BRANCHEINDBLIK Revisionsbranchen april 2016 Med dette brancheindblik tager vi pulsen på branchen: 692000 Bogføring og revision; skatterådgivning. Du får et overblik over hvor mange virksomheder, der er

Læs mere

Copyright Sund & Bælt

Copyright Sund & Bælt Copyright Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Rapportens hovedkonklusioner Mange vil benytte broen over Femer Bælt Markederne udvides og omsætningen øges Optimal placering for virksomhederne

Læs mere

Regional udvikling i arbejdspladsernes og befolkningens placering

Regional udvikling i arbejdspladsernes og befolkningens placering Juni 2013 Regional udvikling i arbejdspladsernes og befolkningens placering I to analyser, som AE-rådet har lavet for DeFacto fokuseres der på udviklingen i jobskabelse og pendlingsmønstre gennem de seneste

Læs mere

Kønsfordeling i de største danske virksomheder

Kønsfordeling i de største danske virksomheder 17. februar 215 Kønsfordeling i de største danske virksomheder Erhvervsstyrelsen har foretaget en ny undersøgelse af kønsfordelingen blandt de største danske virksomheder i januar 215. Det er valgt at

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor April 2016 Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor Indhold Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor...1 Indledning og metode...2 Beskæftigelsen i den private sektor...2 Akademikerbeskæftigelsen

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne Fordelingen af det stigende optag på universiteterne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de otte universiteter UNIVERSITETERNE Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Faktaark: Ledelsesgabet mellem kønnene er fortsat stort

Faktaark: Ledelsesgabet mellem kønnene er fortsat stort Marts 2014 Faktaark: Ledelsesgabet mellem kønnene er fortsat stort I samarbejde med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har Djøf foretaget en analyse af forskellen på mænds og kvinders chancer for at blive

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften

Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften DI Danmarks geografiske udfordringer og muligheder Den 29. april 2016 TQCH Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften i Danmark Initiativer der forbedrer de generelle rammevilkår for industrivirksomhederne

Læs mere

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under 1. Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste kvartals fald trækkes af bygge- og anlægssektoren

Læs mere

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE - et statistisk portræt Juli 2011 1 Fakta om statistikken Kvindelige Iværksættere - et statistisk portræt indeholder en række statistikker om henholdsvis en typisk kvindelig og

Læs mere

Faktaark: Studiemiljø

Faktaark: Studiemiljø Faktaark: Studiemiljø Dette faktaark omhandler studiemiljøet på uddannelsesstederne blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012

Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012 7. MARTS 2014 Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012 AF ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN En samlet analyse af tilkendelsespraksis 2003-2012 Formålet med dette notat er at give en samlet beskrivelse

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Centre for Economic and Business Research. Bestilt af Minister for ligestilling Feb Kvinder i danske bestyrelser. Peter Olsen.

Centre for Economic and Business Research. Bestilt af Minister for ligestilling Feb Kvinder i danske bestyrelser. Peter Olsen. Centre for Economic and Business Research Bestilt af Minister for ligestilling Feb. 7 Kvinder i danske bestyrelser Peter Olsen Februar 7 Kvinder i danske bestyrelser 22. januar 7 Forfatter: Peter Olsen,

Læs mere

Kommunenotat. Skive Kommune

Kommunenotat. Skive Kommune Kommunenotat Skive Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skive Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Iværksættere i Business Region Aarhus

Iværksættere i Business Region Aarhus Iværksættere i Business Region Aarhus 1 Iværksætteri i Business Region Aarhus 1. Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af nye virksomheder i Business Region Aarhus stiger med 1,6 procent fra 2013

Læs mere

2. Den danske jobkrise

2. Den danske jobkrise 2. Den danske jobkrise 2.1 Sammenfatning 65 2.2 Den private sektor i jobkrise 66 2.3 Krisen har ramt brancherne forskelligt 72 2.4 Krisen har ramt Danmark skævt 75 Bilag 2.1 Regional beskæftigelse 80 2.2

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Markant flere kvinder i ledelse og bestyrelser

Markant flere kvinder i ledelse og bestyrelser Richard B. Larsen, Chefkonsulent rbl@di.dk, 3377 3324 Rikke Rhode Nissen, stud.scient.oecon. rirn@di.dk, 3377 4635 JANUAR 2017 Markant flere kvinder i ledelse og bestyrelser I løbet af de seneste 10 år

Læs mere

Konjunkturanalyse for Greater Copenhagen, oktober 2015

Konjunkturanalyse for Greater Copenhagen, oktober 2015 Konjunkturanalyse for Greater Copenhagen, oktober 2015 Erhvervslivet i Greater Copenhagen området har positive forventninger til den økonomiske udvikling de kommende 12 måneder, og en væsentlig overvægt

Læs mere

Faglærte iværksættere skaber nye jobs og virksomheder som overlever

Faglærte iværksættere skaber nye jobs og virksomheder som overlever Den 10.6.2016 Faglærte iværksættere skaber nye jobs og virksomheder som overlever Iværksættere udgør et vigtigt element i den danske økonomi, og undersøgelser viser, at iværksættere skaber nye job især

Læs mere

September Spørgsmål kan rettes til: Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen på

September Spørgsmål kan rettes til: Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen på September 2013 Faktaark: To trends på det private arbejdsmarked Dette faktaark præsenterer hovedresultater fra analyse af udviklingen i beskæftigelsen på det private arbejdsmarked. Analysen er foretaget

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

VÆKST- IVÆRKSÆTTERE TEMA. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKST- IVÆRKSÆTTERE TEMA. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKST- IVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING INDHOLD BAGGRUND OG ANALYSE I kølvandet på

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 SMV-KONJUNKTURVURDERING JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for

Læs mere

Stadig flere kvinder i selskabernes bestyrelser

Stadig flere kvinder i selskabernes bestyrelser Chefkonsulent Richard B. Larsen rbl@di.dk AUGUST 2017 Stadig flere kvinder i selskabernes bestyrelser Andelen af kvinder stiger fortsat i de store, danske selskabers bestyrelser. De tilgængelige tal viser,

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Fremtidens bestyrelsesarbejde

Fremtidens bestyrelsesarbejde Fremtidens bestyrelsesarbejde Ifølge de adm. direktører i Danmarks 100 største selskaber involverer bestyrelserne sig i stigende grad i strategiarbejdet. Men formalia fylder for meget på bestyrelsesmøderne,

Læs mere

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Både fattigdommen og antallet af fattige børn i Danmark stiger år efter år, og særligt yderkantsområderne er hårdt ramt. Zoomer man ind på Nordsjælland,

Læs mere

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Den registrerede arbejdsløshed har de seneste to ligget relativt stabilt omkring 16. fuldtidspersoner. Udviklingen dækker imidlertid over en svagt faldende

Læs mere

Vækstbarometer. Elever og lærlinge. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Elever og lærlinge. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Elever og lærlinge Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Optag sommer 2012. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende

Optag sommer 2012. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende Optag sommer 202 Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Michella Magnussen Indledning Hvert år bliver der af DTU

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark 2007 2010 Design Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

BOLIG&TAL 7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 7 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 2. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014 Laveste konkurstal i seks år jobtab halveret siden 21 Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste års fald er især sket øst for Storebælt og trækkes af

Læs mere

I Danmark bliver 8% af mændene ledere, mens det kun gælder for 3,3% af kvinderne. Forskellen er således på 4,7 procentpoint.

I Danmark bliver 8% af mændene ledere, mens det kun gælder for 3,3% af kvinderne. Forskellen er således på 4,7 procentpoint. Marts 2017 Der er fortsat store forskelle på kvinder og mænds lederchancer Djøf har på baggrund af Danmarks Statistiks registre foretaget en analyse af kvinder og mænds sandsynlighed for at blive leder.

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Sagsnr. Ref. SJOE Den 11. april 2007

Sagsnr. Ref. SJOE Den 11. april 2007 Sagsnr. Ref. SJOE Den 11. april 7 8OLJKHGLLQGIO\GHOVHQSnGHWGDQVNHVDPIXQG Den ulighed, der kan spores i indkomst og uddannelse, slår i stor udstrækning igennem, når der fokuseres på den indflydelse, de

Læs mere

Masser af eksport i service

Masser af eksport i service Masser af eksport i service AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Eksport er godt, og eksport skal der til, for at samfundsøkonomien på sigt kan hænge sammen. Eksport forbindes oftest

Læs mere

Ligestilling. Kvinder i Ledelse. Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark. Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012

Ligestilling. Kvinder i Ledelse. Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark. Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012 Ligestilling 1 Kvinder i Ledelse Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012 1 2 Baggrund Politikerne i Region Syddanmark har valgt

Læs mere

Budgettet balancerer men tandlægen må vente

Budgettet balancerer men tandlægen må vente Budgettet balancerer men tandlægen må vente Dette faktaark handler om de studerendes indtægter og udgifter, herunder hvor meget de - efter låntagning - har i underskud eller overskud ved månedens udgang,

Læs mere

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

Bachelor eller kandidat? startløn og lønudvikling

Bachelor eller kandidat? startløn og lønudvikling December 2013 Bachelor eller kandidat? startløn og lønudvikling Dette faktaark samler og analyserer data om de universitetsuddannede bachelorer sammenlignet med universiteternes kandidater. Fokus for dette

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere

Monitoreringen og effektvurderingen omfatter kun strukturfondsprojekter og medtager ikke andre projekter igangsat af Vækstforum Midtjylland.

Monitoreringen og effektvurderingen omfatter kun strukturfondsprojekter og medtager ikke andre projekter igangsat af Vækstforum Midtjylland. Danmarks Statistik, regionerne, Bornholms regionskommune og Erhvervsstyrelsen har udviklet et værktøj, som gør det muligt at følge (monitorere) den faktiske udvikling i de virksomheder, der deltager i

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Krisens vindere og tabere erhvervslivets brancher 2005-2015

Krisens vindere og tabere erhvervslivets brancher 2005-2015 Notat 06. april 2016 /BSA Krisens vindere og tabere erhvervslivets brancher 2005-2015 Dansk økonomi er ganske vist ude af finanskrisen, men den økonomiske vækst er så anæmisk, at det er svært at tale om

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter etc. - er steget

Læs mere

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2004 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr. inkl.

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Fortsat få kvinder i små bestyrelser

Fortsat få kvinder i små bestyrelser Få et mailabonnement på djoef.dk/defacto Et analysebrev fra Djøf Kønsskævhed blandt ledere næsten frosset fast Danske kvinder halter fortsat bagefter i kapløbet om lederjobbene. Velfærdsstaten har hjulpet

Læs mere

Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse

Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse Uddannelsesfiasko i Danmark Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse Regeringens 2015-målsætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse er langt fra opfyldt.

Læs mere

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Siden 1985 har både rige og fattige danskere oplevet en stigning i deres indkomst. I løbet af de seneste år er indkomstfremgangen imidlertid gået i stå

Læs mere

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007 Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere