Strategi Kalaallit Nunaata Radioa

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi 2010 14 Kalaallit Nunaata Radioa"

Transkript

1 Strategi Kalaallit Nunaata Radioa 1

2 Forord KNR har i en årrække forsøgt at tilpasse sin organisation til de nye udfordringer, som vi står overfor. Borgerne ønsker flere programmer, der er producerede her i landet og ikke mindst bedre kvalitet i vores sendeflade. Naalakkersuisut har i sin koalitionsaftale for perioden understreget, at de ønsker en stærk og selvstændig mediekultur, der åbner op for en yderligere styrkelse af demokratiet, hvilket der tages højde for i strategien. De grønlandske medier konkurrerer med den internationale medieverden, der udvikler sig i et hastigt tempo. De nationale grænser brydes ned, fordi nyheder og underholdning distribueres elektronisk. Vi har fået søkabel, og snart kommer der digital distribution af TV. Medierne her i landet kan ikke levere samme kvalitet og i samme tempo som de store udenlandske selskaber, simpelthen fordi vi er en lille befolkning med begrænsede midler. Især de unge vælger de lokale medier fra, fordi de er vant til de professionelle og nyskabende medietilbud fra udlandet. Der er behov for at styrke medierne, og gennem et strategisk og visionært samarbejde at skabe synergi og udnytte stordriftsfordele. Denne strategi beskriver, hvordan vi i KNR ønsker at vores verden ser ud om fem år. Strategien er et værktøj til at skabe overblik over KNR s arbejde de kommende år. Planen er skrevet til medarbejderne, ledelsen, bestyrelsen og vore ejere. Strategien kræver imidlertid stor velvilje fra politisk hold. KNR håber at vore ejere klart melder ud. Hvis de vil have stærke medier må de støtte KNRs strategi. Vi ser gerne at man fra politisk niveau beder de kulturelle institutioner bidrage aktivt til at være med til at skabe indhold til public service stationen KNR. God læsning. Peter Jensen Formand for bestyrelsen i KNR Ivalo Egede Direktør i KNR Nuuk, den 19. november

3 1. Strategi for Kalaallit Nunaata Radioa Vision Kalaallit Nunaata Radioa (KNR) er en stærk og dagsordensættende public service virksomhed, der binder samfundet sammen, og sætter Grønland på verdenskortet. KNR er en attraktiv samarbejdspartner, og medarbejderne får til stadighed udviklet deres potentiale. Mission KNR s kerneydelse er at levere public service, det vil sige nyheder, oplysning, undervisning og underholdning på alle elektroniske medieplatforme på grønlandsk og dansk, samt på sigt også på engelsk for at servicere og udveksle programmer med resten af verden. KNR skal ligeledes sikre et bredt tilbud af programmer og tjenester som styrker det grønlandske sprog, kultur og identitet. KNR er med til at skabe grundlaget for at styrke borgernes mulighed for at bidrage til udviklingen af samfundet. KNR leverer kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. KNR tager hensyn til informations- og ytringsfriheden. KNR lægger vægt på saglighed og upartiskhed. KNR afspejler i sin sendeflade bredden i produktion af kunst og kultur og reflekterer mangfoldigheden af kulturinteresser i det grønlandske samfund. KNR producerer udsendelser, der får lytterne og seerne til at glemme tiden, fordi de får god underholdning. Værdier Vi er kritiske, vedholdende og opsøgende Vi er effektive, kreative og nyskabende Vi er grundige, pålidelige og altid til stede Vi har brug for mangfoldighed Vi har respekt for forskellighed Vi udvikler os sammen Vi sætter dagsordenen Vi afspejler samfundet. 3

4 2. Overordnede målsætninger KNR vil skabe et grønlandsk alternativ til de mange udenlandske leverandører. Et moderne medieselskab, der leverer spændende og relevant indhold til alle aldersgrupper. KNR vil i et strategisk samarbejde med andre medier og kulturinstitutioner her i landet skabe indhold på alle medieplatforme. Både programmer, som ikke kræver så mange ressourcer at producere, men også mere krævende produktioner. KNR vil sammen med de andre medier i Grønland skabe synergi og udnytte stordriftsfordelene ved et sådant samarbejde. KNR vil effektivisere, udvikle og styrke organisationen gennem stadig udvikling af de ansattes potentiale. 3. Delmål a. Fokus på indhold og ny struktur KNR skal fokusere på at skabe veltilrettelagt og sammenhængende indhold. Derfor ændrer vi i 2010 organisationen, og opretter KNR-imi Siuarsaavik (KNR Innovation) KNR-imi Aallakaatitassiorfik (KNR Produktion) og KNR-imi Kiffartuussivik (KNR Service). Innovation bestiller programmer fra Produktion og eksterne leverandører. Service varetager alle servicefunktionerne i huset. KNR Innovation KNR Innovation har ansvar for udvikling, distribution, markedsføring og branding af vore programmer: Sammensætter programfladen i hele KNR Udvikler nye koncepter Indkøber programmer fra eksterne producenter Skaber strategiske samarbejder med andre medier og institutioner Udvikler indholdet på de nye medier som tekst tv og mobiltelefoner 4

5 KNR Produktion Produktionen af indholdet til alle stofområderne som børn og unge, nyheder, underholdning, sport og kultur samles i KNR Produktion. KNR Kujataa og KNR Avannaa er en del af KNR Produktion, og leverer indhold fra hele landet til hele landet. KNR Service Økonomi, regnskab, personalefunktion, kurser og efteruddannelse, IT, teknik, arkiv, lager, bygninger, reception, kantine, vicevært, receptionist og chauffør samles i én afdeling, der kaldes KNR Service. b. Indigenous peoples KNR TV vil skabe en grønlandsk sendeflade, der er anderledes end de udenlandske kanaler, der bliver tilgængelige i hele landet gennem digitaliseringen af TV signalet i KNR vil fylde sendefladen på TV med egne produktioner og udsendelser produceret af eksterne leverandører og supplere med indhold, der udveksles med andre oprindelige folks medier som Aboriginal Peoples Television Network (APTN) i Canada og World Indigenous Television Broadcasting Conference (WITBC). Derudover kan vi udveksle indhold med Nordvision, EBU og andre mediesammenslutninger. c. Medieforlig KNR vil skabe forståelse for, hvor vigtigt det er at afsætte ressourcer i form af midler og medarbejdere for at sikre en stærk public service station. KNR vil arbejde for at der bliver skabt et langsigtet medieforlig med Inatsisartut, der sikrer at tilskuddet fra det offentlige ikke udhules af de stigende priser og lønninger, og at der yderligere sikres midler til at skabe udvikling og stærke medier. Først da kan der skabes tid, rum og overskud til nyudvikling og til at udvikle de meget omkostningstunge produktioner som dokumentarfilm, Tv serier, radiomontager og spillefilm i samarbejde med andre medier. d. Behov for et nyt hus KNR har behov for et moderne hus, der er bygget til vores behov. Huset er ikke hensigtsmæssigt indrettet. Dertil kommer, at der trænger vand ind i loftet over 5

6 serverrummet, der har været repareret utallige gange. Den gamle ankomsthal er nærmest ubeboelig, der er råd i træværket. Loftet over hovedbygningen er også ramt af vandskade fra det gamle ovenlys i hangaren, så der rent faktisk kommer vand ned fra loftet, og efter regnvejr drypper der vand ned i toiletterne og i kantinen. Der mangler udluftning i studierne, og især i rummene til editering er der rigtigt dårlig luft. Namminersorlutik Oqartussat har fået lavet en tilstandsrapport på vores bygning i Nuuk, og vi ved nu, hvad det vil koste at sætte huset i stand, så vi får standset og repareret skaderne efter vandindtrængning og fugtskader. e. Erhvervsdrivende fond KNR er i dag som den eneste offentligt ejede institution en selvstændig offentlig institution hvilket er en speciel institutionsform. Reelt er der tale om et underdepartement under Namminersorlutik Oqartussat, hvilket kan betyde, at der bliver sat spørgsmålstegn ved KNR s politiske og økonomiske uafhængighed. Endvidere er KNR underlagt de budget- og regnskabsmæssige regler og bestemmelser, der finder anvendelse for de øvrige offentlige institutioner. Ved en omdannelse til en erhvervsdrivende fond vil KNR blive juridisk uafhængig af det offentlige. KNR vil blive underlagt årsregnskabsloven og dermed skulle aflægge årsregnskab i en form, der set fra et driftsøkonomisk synspunkt giver et mere retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation. Et billede man er vant til at fortolke og sammenligne med de offentligt ejede selskaber. Som et eksempel på forskellen i de to regnskabsprincipper kan nævnes, at nuværende principper medfører at investeringer udgiftsføres i anskaffelsesåret, hvorimod investeringer i overensstemmelse med årsregnskabsloven aktiveres, og den driftsmæssige effekt af investeringen i form af afskrivninger udgiftsføres over en årrække, der står i forhold til investeringens økonomiske levetid. Det er imidlertid væsentligt at understrege, at nye regnskabsprincipper ikke vil ændre på KNR s nuværende og kommende driftsøkonomiske situation, hvor vores indtægt primært består af den aftalte kontraktsum for de indgåede public service kontrakter. Siden etableringen af virksomhedens trækningsret på oprindeligt ca. 17,0 mio. kr. har der ved flere lejligheder været drøftelser af virksomhedens manglende mulighed for at tilbagebetale den aktuelle udnyttelse af trækningsretten, der nu er nede på 15,8 mio. kr.. Ved en omdannelse til en erhvervsdrivende fond vil denne kredit kunne konverteres til en del af fondskapitalen, og i forhold til en eftergivelse af gælden vil der for långiver i stedet være tale om en investering. 6

7 e. Mediehus KNR undersøger om det kan lade sig gøre at etablere et fælles serviceselskab med arbejdstitlen Greenland Media House sammen med andre medier. Greenland Media House ejes af de deltagende medier, der har adskilte redaktioner med absolut redaktionel uafhængighed. Formålet med at skabe dette fællesskab er følgende: skabe synergi, et stærkt fagligt miljø og sikre udvikling, udnytte stordriftsfordelene, og styrke egenproduktionen hos de enkelte medier. Den fælles administration i Greenland Media House skal varetage følgende opgaver: Personalefunktion, kurser og efteruddannelse, IT support, teknisk service, lager, reception, kantine, bogholderi, distribution, vicevært og chauffør. Det fælles mediebureau varetager et fælles bibliotek og arkiv, salg af en række ydelser som annoncer, reklamer, PR, grafikere, versionering (tolkning), og et billedbureau, der etablerer og vedligeholder en fælles database med fotos og levende billeder. Huset rummer ligeledes fælles mødelokaler og radio og TV studiefaciliteter, som brugerne kan booke sig ind i. Parterne betaler for ydelserne, der leveres af det fælles selskab ud fra aftalte standarter. 4. Tværgående strategier Lederne i KNR skal have flyttet fokus fra den daglige drift til at udføre et egentligt lederskab. Lederne skal udvikles, så de får tilført de redskaber, der skal til, for at være leder i en moderne medievirksomhed. Medarbejderne skal ligeledes kompetenceudvikles, så de oplever at de udvikler sig og til stadighed kan se en mening i netop det arbejde, de udfører. Der skal skabes arbejdsglæde og stolthed over KNR i hele organisationen. Et intranet, hvor vi deler information og holder hinanden opdaterede på alt hvad der foregår, er essentielt for at effektivisere vort arbejde og for at forbedre arbejdsmiljøet. Sidst men ikke mindst er KNR nødt til at tilpasse sin produktion til de midler, der kommer fra landskassen. Hvis vi producerer mere end der er midler til, overskrider vi budgettet og presser medarbejderne for hårdt. 7

8 5. Målinger Vi skal have udviklet et mere tætmasket system til at måle vore kunders tilfredshed med Key Performance Indikators. Seernes og lytternes tilfredshed KNR vil oprette et seer og lytter panel, der løbende kan kontaktes for at få feedback på vore produkter. Vi vil ligeledes fortsat følge op på klager, og ikke mindst samle på og synliggøre de positive henvendelser. Samarbejdspartneres tilfredshed Målingen af samarbejdspartnernes tilfredshed vil blive gennemført gennem møder med vore samarbejdspartnere, hvor vi evaluerer samarbejdet. Bestyrelsens tilfredshed Bestyrelsens tilfredshed med vores opfølgning på strategien, den daglige drift og vore resultater evalueres på bestyrelsesmøderne. Medarbejdernes tilfredshed Medarbejdernes tilfredshed med deres ansættelsesforhold og arbejdsmiljøet skal måles på størrelsen af gennemstrømning af medarbejdere og under MUS samtalerne. 8

STÆRKE MEDIER. - Vi skaber fremtiden sammen. Redegørelse fra mediearbejdsgruppen

STÆRKE MEDIER. - Vi skaber fremtiden sammen. Redegørelse fra mediearbejdsgruppen STÆRKE MEDIER - Vi skaber fremtiden sammen Redegørelse fra mediearbejdsgruppen December 2010 INDHOLD 1. FORORD 2. INDLEDNING: MEDIERNE ER DEMOKRATIETS FUNDAMENT 3. BEFOLKNINGENS BRUG AF MEDIER 4. KNR,

Læs mere

KNR PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE

KNR PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 2012 KNR PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE KALAALLIT NUNAATA RADIOA 2013 KALAALLIT NUNAATA RADIOA 2012 PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE INDLEDNING... 3 1. TILBAGEBLIK PÅ 2012... 4 Kultur... 4 KNR-ip Qupannavaatai...

Læs mere

Naalakkersuisuts. Kunst- og kulturstrategi 2014-2017

Naalakkersuisuts. Kunst- og kulturstrategi 2014-2017 Naalakkersuisuts Kunst- og kulturstrategi 2014-2017 20. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 VISIONEN FOR KUNST- OG KULTURSTRATEGIEN... 4 3 STRATEGIENS INDSATSOMRÅDER... 5 4 A. Kulturarven...

Læs mere

INDLEDNING. De bedste hilsner, Ivalo Egede Direktør i KNR

INDLEDNING. De bedste hilsner, Ivalo Egede Direktør i KNR INDLEDNING I public service stationen Kalaallit Nunaata Radioa (KNR) forsøger vi at levere det bedst mulige indhold til borgerne, men det er ikke altid nemt. Vi har ikke ret mange medarbej- dere til at

Læs mere

DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1

DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1 DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1 DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 Udgivet af DR

Læs mere

Kalaallit Nunaata Radioa. Årsregnskab 2007

Kalaallit Nunaata Radioa. Årsregnskab 2007 Kalaallit Nunaata Radioa Årsregnskab 2007 Kalaallit Nunaata Radioa Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Årsberetning 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Plads til private medier. danske medier

Plads til private medier. danske medier Plads til private medier danske medier Frit valg af medier i fremtiden kræver indsats nu om tilførslen af midler til statens medier: om statens medieproduktion: Hvor skal den sætte ind? om statens medier:

Læs mere

Public Service-Udvalget (medi@kulturstyrelsen.dk) Vedr.: Høring om rammevilkår for public service. Alsidighed og mangfoldighed

Public Service-Udvalget (medi@kulturstyrelsen.dk) Vedr.: Høring om rammevilkår for public service. Alsidighed og mangfoldighed Til: Public Service-Udvalget (medi@kulturstyrelsen.dk) Vedr.: Høring om rammevilkår for public service Alsidighed og mangfoldighed Producentforeningen takker for lejligheden til at bidrage til Public Service

Læs mere

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Nuuk, februar 2014. Navnet på strategien Sassarta (lad os træde frem) symboliserer en naturlig fortsættelse af Sassarit (træd frem), den kompetenceudvikling

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet God ledelse på KU Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet Indhold Medarbejder om leder: Hun lægger mærke til de mindste detaljer i min dialog med andre. En søndag havde jeg i en mail haft en

Læs mere

DR 2006-2008 2009 - TÆT PÅ DANSKERNE... 2 KORT OM DR... 3 PUBLIC SERVICE-KRAV TIL DR...

DR 2006-2008 2009 - TÆT PÅ DANSKERNE... 2 KORT OM DR... 3 PUBLIC SERVICE-KRAV TIL DR... FAKTA om DR DR TV, DR Radio og Nye Medier flyttede i 2006-2008 til det nye kultur- og multimediehus DR Byen i Ørestad, hvor DR i 2009 også har åbnet landets største koncertsal. INDHOLD DR - TÆT PÅ DANSKERNE...

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

På vej mod Tryg Vesta Gruppen kultur og kommunikation som forandringsagenter

På vej mod Tryg Vesta Gruppen kultur og kommunikation som forandringsagenter På vej mod Tryg Vesta Gruppen kultur og kommunikation som NFT forandringsagenter 4/2003 På vej mod Tryg Vesta Gruppen kultur og kommunikation som forandringsagenter af Stine Bosse Stine Bosse stine.bosse@tryg.dk

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Forsvarets Kommunikationspolitik. - En fælles politik for alle myndigheder under Forsvarskommandoen

Forsvarets Kommunikationspolitik. - En fælles politik for alle myndigheder under Forsvarskommandoen - En fælles politik for alle myndigheder under Forsvarskommandoen Indhold 2 Forord ved forsvarschef, general Jesper Helsø... 3 1. En fælles politik for kommunikation... 4 - Vision - Principper for god

Læs mere

Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling

Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling Rapport nr. 5 Report no. 5 Maj/May 2000 Lars Fuglsang & Reza Tadayoni Udveksling og handel med TV-billeder Et case-studie af TVAs udenrigsredaktion

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

STRATEGI 2020. MED MISSION, VÆRDIER OG VISION version 2

STRATEGI 2020. MED MISSION, VÆRDIER OG VISION version 2 STRATEGI 2020 MED MISSION, VÆRDIER OG VISION version 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund... 2 Hvad er en mission?... 4 Hvad er en værdi?... 4 Hvad er en vision?... 4 Proces... 5 Møder med handicaporganisationerne...

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Evaluering Erhvervssektorprogrammet i Tanzania

Evaluering Erhvervssektorprogrammet i Tanzania 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 1 Evaluering Erhvervssektorprogrammet i Tanzania Marts 2003 79214 eva-rap Tanzania 04/03/03 16:21 Side 2 Udenrigsministeriet, Danida Oktober 2002 Udgivet af:

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Introduktion. Foto: Scanpix

Introduktion. Foto: Scanpix Kapitel 1 Introduktion»Vi skal lige have styr på de ordrer til i morgen,«siger Lars, der er salgschef i Inventarforum A/S.»Ja,«svarer Victor, der er en ung, nyansat salgsassistent, mens han har travlt

Læs mere

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi 2012 2015 digitaliseringsstrategi 2012 2015 Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Analyse på fremtidssikring af Kulturhuset Pavillonen Rapport

Analyse på fremtidssikring af Kulturhuset Pavillonen Rapport Analyse på fremtidssikring af Kulturhuset Pavillonen Rapport Norddjurs Kommune 1. juni 2015 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Projekt Fremtidssikring af Kulturhuset Pavillonen... 4 1.2 De kulturpolitiske rammer...

Læs mere

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN?

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? STRATEGI 20132015 2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? PTU har de seneste år været gennem en stor udvikling. Vi har fået foretaget en om- og udbygning af vores faciliteter i Køben havn, og vores afdeling i Århus

Læs mere