P. O. box 102 DK-2860 Søborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P. O. box 102 DK-2860 Søborg"

Transkript

1

2 SVAMPE er et medlemsblad for Foreningen til Svampekundskabens Fremme, hvis formål det er at udbrede kendskabet til svampe, såvel videnskabe ligt som praktisk med hensyn til disses anvendelse som fødemiddel. Foreningen afholder eksku rsioner, arrangerer svampeudstillinger og sørger for afholdelse af foredrag og kurser om svampe. Indmeldelse sker ved at indsende 110 kr. (ved bopæl i udlandet 120 kr) samt tydeligt navn og adresse til: Foreningen til Svampeku ndskabens Fremme Postboks Søborg Giro SVAMPE udkommer to gange årligt, næste gang til februar. Manuskrip ter skal være redaktionen i hænde senest den 15. novembe r. SVAMPE is issued twice ayear. Subscription can be obtained by send ing Dkr. 120 to: The Danish Mycological Society P. O. box 102 DK-2860 Søborg Clear indication of name and address. REDAKTIONEN Jørgen Albertsen Langemarksvej 32, 2860 Søborg tlf: Jens H. Petersen Fuglesangsalle Århus V. tlf: Preben Graae Sørensen Rønnebærvej 40, 2840 Holte tlf: Jan Vesterholt Kærvænget 32B, GI. Sole, 8722 Hedensted tlf: SVAMPE 26 er opsat på en Macintosh computer, fotosat hos PR FOTOSATS og trykt hos R0NSHOLT TRYKKERI A-S. The Danish Mycological Society P. O. box 102 DK-2860 Søborg Clear indication of name and address.

3 kurs mod mine forældres hus for at læsse af, inden jeg tog tilbage igen for at høste videre. Hvilket Eldora do. Foruds igeligt nok havde familien ikke meget lyst til kulinar iske eksperi menter net op den dag, og jeg skulle først hjem til År hus dagen efter. Hvad så? Jo, så var det, jeg fik den gode ide at tørre den ene halvdel af svampene. Resten kunne så gemmes i kurven, til jeg kom hjem til min egen lejlighed. Tørringen skulle ifølge bogen finde ste d i et lokale med god luftcirkulation, og dertil måtte deres bryggers nede i kældere n være helt ideelt. Der var måske ikke så meget luftcirkulatio n, men der var i hvert fald altid lunt, for der stod et oliefyr. Hathuden blev tru kket af de op mod 100 eksemplarer, så mine fingre blev helt brune og klæbr ige af en sej og tyktflydende blanding af hathud, spores tøv og slim. Svampe ne blev skåret i skiver og lagt ud på køkk enrull e-papir, der kom utrolige held, gik jeg i gang med at plukke. Førs t blev kurven fyldt op med de nærmeste. De var enormt store og saftige. Konsistensen var måske ikke ligefrem fast, men de var sikkert velegnede til suppe! Desværre viste min kurv sig hur tigt at være for lille, så gik jeg i gang med at sortere de mest smattede og larvebefængte ekse mplare r fra og erstatte dem med yngre og lidt mere faste. Med kurven fyldt til randen og lidt til satte jeg så Mine første oplevelser med Lærke-Rørhat Jan Vesterholt, Kærvænget 32b, Gammelsole, 8722 Hedensted Det var i begynd elsen af septe mber 1980, jeg gjorde mine første forsøg med spisning af vildtvoksende svampe. Det var en temm elig regnfuld periode, så jeg havde taget min nyer hverve de 'Illustreret Svampeflora' med på et weekend-besøg hos mine forældre i Midtjylland. I silende regn cyklede jeg ud til Gyttegård Plantage, og der i vejkanten under en række lærke træer stod der en stor flok lysende, gyldne rørhatte. Bogen sagde Lærke-Rørhat (Suillus grevillei) - en spisesvamp! Stærkt opstemt, ja nærmes t beruset af mit

4 Den næste morgen bad min mor mig om at tilse svampene nede i kælderen, fordi hun mente, at de lugtede grimt. Det var jeg naturligvis ikke enig i. I hvert fald lugtede de ikke grimt alle sammen. J _,u Man må lære af sine fejltagelser Her efter næsten 12 års yderligere erfaringer med svampe, kan jeg se, at der var nogle ting, jeg med fordel kunne have været opmærksom på den gang: For det første er det ikke nogen let opgave at Men desværre var de slet ikke blevet tørre. De var klæbrige og stort set umulige at løsne fra underlaget. Og som om det ikke var nok, var mange af dem var blevet til levende bunker af små hvide larver. Kun de yngste eksemplarer var tilsyneladende gået fri. Disse blev skrabet fri for køkkerullestumper - i øvrigt et hulens arbejde - og blev puttet ned i en æske. Enkelte af svampene ude fra kurven måtte også sorteres fra, men det var nu et mindre problem, for der var stadigvæk i kilovis. Da jeg kom hjem, lugtede rørhattene i æsken ret kvalmende, og da de nu også var ved at blive 'levende', var der ingen vej udenom. Så der røg vinterforrådet. De endnu tilbageværende, friske svampe blev renset, skåret i skiver og hældt ned i en stor støbejernsgryde. Der var vel knap 2 kilo ialt, og de fyldte gryden næsten til randen. En stor klat smør blev hældt ved. Det var jo et festmåltid, så der var ingen grund til at spare. Og så fuld blus på møllen, så der kunne ske noget i en fart. Til at begynde med, kunne man vel godt kalde det stegning, men efterhånden havde svampene udskilt så meget saft, så det måtte kaldes kogning. Saften blev dampet ind, og de fik lov til at stå længe under pænt blus, for jeg havde egentligt forventet, at de skulle blive sprøde og gyldne, som købe-champignoner kan blive det. Det blev de ikke. De blev tværtimod mere og mere geleagtige i konsistensen, og til sidst måtte jeg affinde mig med situationen. Sådan skulle det jo nok være, så min (nu forlængst forhenværende) samlever blev kaldt til bordet. Endelig kunne festmåltidet begynde! Jeg hældte en stor portion op. De første par bidder smagte egentlig ikke grimt, men konsistensen var nok lidt speciel. 'Jamen det smager jo herligt!', blev vi enige om. Inden længe blev det dog sværere at få bidderne ned, og knap halvvejs gennem portionerne måtte vi begge opgive. Re- C"t-,.,. hl 1 ~._ L 1 1.J "~_ ~L... der var ingen grund til at spare. Og så fuld blus på møllen, så der kunne ske noget i en fart. Til at begynde med, kunne man vel godt kalde det stegning, men efterhånden havde svampene udskilt så meget saft, så det måtte kaldes kogning. Saften blev d tørre svampe, der er indsamlet i regnvejr - slet ikke når der er tale om lærke-rørhatte. For det andet er det en rigtigt dårlig ide at lægge svampe ud til tørring på stærkt sugende papir - i hvert fald når der er tale om lærke-rørhatte. For det tredie kan et lunt rum med et oliefyr ikke gøre det ud for eksempelvis en radiator, der giver luftcirkulation. For det fjerde skal man overhovedet ikke tørre halvgamle, blødkødede lærke-rørhatte. For det femte skal man ikke lægge halvtørre svampe ned i en lukket æske og forvente, at de har det godt 10 timer efter - naturligvis slet ikke når der er tale om lærke -rørhatte. For det sjette skal man ikke hælde flere kilo smattede rørhatte i gryden på en gang og så sætte fuldt blus på. Rørhatte er sarte organismer, der er vanskelige at tilberede. Hvis de kommer til at koge i den saft, de selv udskiller, bliver resultatet, at de får en rædselsfuld, gele-agtig konsistens. De skal opvarmes så langsomt, så den vædske, de udskiller, kan nå at fordampe, uden de på noget tidspunkt kommer til at koge i den. Det gælder for alle rørhatte, at det kan gå helt galt med stegningen af blødkødede eksemplarer. De unge og faste.er altid lettere at tilberede end de gamle. Tilsvarende er fastkødede arter som fx Karl J 0 han og Punktstokket Indigo-Rørhat langt nemmere at tilberede end fx Rødsprukken Rørhat og Lærke-Rørhat. Dette stegningsproblem er i øvrigt specielt for rørhatte. Jeg har aldrig oplevet det med andre svampe. Og man kan komme uden om det, hvis man i stedet vælger at lave suppe på dem. Tilbage til Lærke-Rørhatten: Den er let at finde og let at kende, og den kan ikke forveksles med giftige svampe. Derfor vil jeg slet ikke gå så vidt som til at fraråde den som spisesvamp. Men den er vanskelig at behandle - det ved jeg nu - og den hører bestemt ikke til blandt de største deli- ""Vb""' l u,,",u ;)QH, UC; ~C;1 v UU~Klller, OlIverresultatet, at de får en rædselsfuld, gele-agtig konsistens. De skal opvarmes så langsomt, så den vædske, de udskiller, kan nå at fordampe, uden de på noget tidspunkt kommer til at koge i den. Det gælder for alle rørhatte, at det kan gå helt galt med steg- til at beklæde alt hvad huset kunne præstere af serveringsbakker og finerplader. De resterende svampe blev lagt i kurven. Den blev anbragt et skyggefuldt sted i haven, så svampene kunne holde sig til den næste dag. ondt at hælde denne kulinariske specialitet ned i skraldeposen.

5 De to arter, som her omtales som nye for Danmark, er begge arter, der er sjældne i Europa, men som med rimelig sandsynlighed kunne forventes at forekomme i Danmark. Nu er de konstateret som danske. Den ene har jeg selv fundet, mens Jan Vesterholt, Christian Lange og Jens H. Petersen venligt har overladt mig den anden til yngst. yngst. " o.,",1""1"'01 An ' h~l_ eksklusive gruppe af arter, som lever på døde stammer af ædelløvtræer, en habitat, som er stærkt på retur i de stadigt mere velfriserede danske skove. I Jægersborg Dyrehave vil den, hvis den igangværende tendens til at fjerne alle faldne stammer fra skovbunden, have svært ved at finde ollektioner fra Sve- nærværende opsats. Da de to arter ikke havde noget dansk navn tidligere, har jeg forsøgt mig med forslag til danske navne. To for Danmark nye arter af Skælhat Vellugtende Skælhat (Pholiota squarrosoides (Peck) Sacc.) (Pholiota squarrosoides og Pholiota oedipus) Erik RaId, Viborggade 15 st. tv., 2100 København ø Kendetegn: I felten bemærkedes en kraftig, sødlig lugt, hvilket er usædvanligt hos skælhatte. Hatten var på det ene fund nærmest rødbrun og Skælhat har slimet hat med tiltrykte skæl, og Vellugtende Skælhat har slimet hat med udspærrede skæl. Det bedste kendetegn er den kraftige, sødlige lugt, som blandt skælhattene ellers kun findes hos Duftende Skælhat (Pholiota heteroclita), der glinsende med oprette-udspærrede skæl, mens hatten på det andet fund var honninggul med slimet overflade og skæl, der var indlejrede i slimen. Disse forskelle skyldes sikkert forskel i alder og udtørringsgrad. idet de lyseste eksemplarer var Forvekslingsmuligheder: Ligner Krumskællet Skælhat (Pholiota squarrosa) og Højtsiddende Forvekslingsmuligheder: Ligner Krumskællet afviger desuden fra de tre førstnævnte ved at mangle cystider med gult, lysbrydende indhold. Skælhat (Pholiota aurivellus), men kombinerer Skælhat (Pholiota squarrosa) og Højtsiddende Skælhat (Pholiota aurivellus), men kombinerer karakterer fra disse to. Krumskællet Skælhat har karakterer fra disse to. Krumskællet Skælhat har tør hat med udspærrede skæl, Højtsiddende tør hat med udspærrede skæl, HØjtsiddende har tør hat med tiltrykte skæl. Duftende Skælhat Økologi: Fundet på en gammel liggende stamme af Bøg (Fagus silvatica). I udlandet er arten fundet på Bøg, Avnbøg, Birk, Bævreasp, Røn og Gråpil. Jeg fandt den på samme sted på samme stamme i årene 1988 og 1989, men den var ikke fremme i 1990 og Udbredelsen i Europa (se nedenfor) tyder på, at arten befinder sig bedst under kontinentale klimaforhold. Det danske Artens historie: Denne art er en sjældenhed i Europa. Den blev først kendt fra dette kontinent, da nye voksesteder, når dens nuværende stamme bliver for nedbrudt. Kuhner & Romagnesi (1953) beskrev fund fra rikanske art med den franske ochropallida og de polske fund og fandt, at de repræsenterede en og rosoides. Moser (1978) sammenlignede den amerikanske art med den franske ochropallida og de polske fund og fandt, at de repræsenterede en og Fontainebleau-skoven ved Paris fra 1941 som en ny art, Pholiota ochropallida. På den europæiske mykologiske kongres i Polen i 1966 blev Vellugtende Skælhat fundet flere gange i Bialowiezaskoven. Dengang blev den ikke bestemt, og først ældste og det korrekte for arten. Jacobsson (1987) gennemgik herbariemateriale af Pholiota i (1987) gennemgik herbariemateriale af Pholiota i de nordiske lande og fandt 4 kollektioner fra Sverige og to fra Finland af Pholiota squarrosoides, efter at Moser havde besøgt området i 1967 og Han bladrede i en amerikansk fotofeltflora og så 1975, sarnlede det nuværende billede af arten sig. finske fund være dukket op, da udbredelseskortet hos Jacobsson (1991) viser 8 fundlokaliteter i Finland. Jacobsson (1987) forsøgte at krydse et fund af Pholiota squarrosoides fra Canada med et et flot farvefoto, der lignede Bialowieza-skælhatten på en prik; her hed svampen Pholiota squar samme art. Navnet Pholiota squarrosoides er det samme art. Navnet Pholiota squarrosoides er det negativt resultat. Men, som han bemærker, negative krydsningsresultater kan skyldes mange faktorer, og man skal ikke regne de to kontinenters ældste og det korrekte for arten. Jacobsson heraf den ældste fra 1841! Sidenhen må flere makroskopisk ganske lignende fra Sverige, med populationer til forskellige arter, blot fordi et enkelt forsøg på krydsning gav negativt resultat. Mig bekendt foreligger der ikke yderligere fund af arten i Europa. Farvebillederne hos Moser (1978) og Marchand (1980) stammer begge

6 Fig. 1. Vellugtende Skælhat (Pholiota squarrosoides). Foto Erik Raid, Jægersborg Dyrehave, Materiale: N0-Sjæll.: Jægersborg Dyrehave (på liggende, noget nedbrudt stamme af Bøg (Fagus silvatica), , E. Raid (herb. ER) ; ibid., , E. Raid (herb. ER). Smudsigbrun Skælhat (Pholiota oedipus (Cooke) Orton) Kendetegn: Finderne lagde især mærke til den smudsigbrune hatfarve, de i begyndelsen smudsigbrune lameller med hvidligt ægparti, og de på gamle eksemplarer iøjnefaldende rustbrune lam eller. På Langesø-fundet blev i felten noteret en kraftig, hvid ring, som var forsvundet ved hjemkomsten. Forvekslingsmuligheder: Denne art kendes på, at den er umulig at anbringe i slægt ved første øjekast. Man tænker på alt andet end en Skælhat. Derimod er Mørkhat, Svovlhat, Hjelmhat, ja selv Tragthat de slægtsnavne, der falder en ind, når man ser de gråbrune lameller og den mørkt gråbrune hatfarve. Den fedtede hat og de hvide slørrester peger mod visse arter af Skælhat, og det er da også der, arten er placeret i megen nuti dig litteratur. Mikroskopisk er det mest iøjnefaldende træk de lange cheilocystider, der er uregelmæssigt udformede og ofte med flere inds- Smudsigbrun Skælhat (Pholiota oedipus (Cooke) Orton) Kendetegn: Finderne lagde især mærke til den smudsigbrune hatfarve, de i begyndelsen smudsigbrune lameller med hvidligt ægparti, og de på Økologi: At dømme efter litteraturen forekommer denne art altid på jord, men under mange for skellige løv- og nåletræer. En ting er dog fælles for alle rapporter om arten: den er altid fundet i vinterhalvåret, fra oktober til maj. Bon (1979) skri ver, at februar er dens foretrukne måned, forudsat at vinteren er tilstrækkeligt mild. Når der er frost, er den ikke fremme. Artens hidtil kendte udbredelse stemmer også godt overens med dens sæsonpræference: den er fundet i England, i Frankrig og i Tyskland, men altid kun i lavlandet. I Vesteuropa er vinteren meget mildere end i østeuropa (kystklima, i modsætning til fastlandsklima). Det er derfor forventeligt, at den også skulle forekomme i Danmark - især i Vestdanmark! De senere års milde vintre har sikkert været favorable for arten, så mon ikke vi vil se mere til den i de kommende år, hvis den nuværende klimatendens fortsætter? Artens historie: Arten er først beskrevet af Cooke i 1885, som anbragte den mellem svovlhatte og mørkhatte. Da arten er sjælden, blev der ikke skrevet meget om den i lang tid, bortset fra en afbildning i Boudiers tavleværk fra I 1953 beskrev franskmanden Ktihner den som en ny art under navnet Dryophila sordida (i Ktihner & Ro-.'-"HUlVUlvL, ua Ul\.lUUCl LU UIC::lJ. DUIl IJ'1/'1) SKrIver, at februar er dens foretrukne måned, forudsat at vinteren er tilstrækkeligt mild. Når der er frost, er den ikke fremme. Artens hidtil kendte udbredelse stemmer også godt overens med dens sæsonpræference: den er fundet i England, i P,..n_l,._~,..,. _... ; ",... 1_ J

7 fordi han ikke kunne genkend e den ud fra Cook es tavle. I 1957 fandt han dog ud af, at de to arter var identiske. Konra d og Maublanc overførte arten til Mørkhat (Psathyrella), men det blev ikke endesta tionen. R om agnesi anbragte den i slægte n Phaeogalera, en lille slægt beregnet på at modtage art er af Hjelmhat (Galerina), med spirepore i sporerne. Her skal man søge den hos Moser (1983). Bon puttede den i den lille slægt Hemipholiota, der bru ges som depot for afvigende arter af Skælhat (Pholiota), der har for mørkt sporestøv. og her står den i hans feltflora (Bon 1987). Når der kan være så forskellige menin ger om artens systematiske placering, skyldes det, at man egentlig ikke kommer noge n vegne ved at bruge mikroskopiske karakterer. Den mang ler nemlig alle de specialisere de træk, der kunne placere den i de mere velkarakt eriserede slægter : ingen pleuro cystider, ingen chr ysocystid er, ingen bred spirepore, ingen vortede spore r. Men Bon (1979) er efter min mening inde på noget af det rigtige, når han noterer, at den mikr oskopisk ligner hjælmh atte af artsgruppen omkring Galerina sideroides (her tænker han sikkert især på de lange, indsn ørede cheilocystider), og at det var til denne slægt, at han ville flytte den, hvis ikke det var for meget endnu en gang at flytte denne ulyksalige art! I denne artikel lader jeg den blive blandt skælhattene og har dannet det danske navneforslag som en oversættelse af Ki.ihners latinske D. sordida. Materiale: Ø-Jyl!.: Torskov ved Moesgård Alle s for År hus (på jord ved begravede urt erester), , C. Lange JHP-7.92 (C). - Fyn: Lan gesøskovene S for Morud (på fugtigt liggend e blade af Lind (Tilia)), J. Vesterholt JV (C). Litteratur Bon, M AgaricaIes de la Region "Languedoc Cevennes" (3eme partie), - Do c. Myc. 4 (15): Bon, M The mushrooms and toadstools of Br a tain and Nort h-western E urope. - London, 352 s. Jacob sson, S an the correct interpretation of Pho liota adiposa and a taxo nornic survey of section Adiposa e. - Winda hlia 17: Jacobsson, S Pholiota in north ern Europe. Windahlia 19: Kuhner, R. & H. Romagnesi Flore analytique des champ ignons superieurs. - Paris, XIV s. Marc hand, A Champignons du Nor d et du Midi. Tome 6. Laeta ires et Pholiotes. - Perpignan. Moser, M Fungorum Rariorum leon es Colora tae. Pars VII. - Vaduz Die Rohrlin ge und Blatterpil ze. - Klein e Kryptoga menflora IIb/2, 5. Auflage, 533 s.

8 Er Djævle-Rørhat giftig? Erik RaId, Viborggade 15 st.tv., 2100 København ø. I Svampe 24 er der en artikel om et forgiftningstilfælde med Satans RØrhat (Boletus satanas Lenz) (Ekelund 1991). Djævle-Rørhat (Boletus legaliae (Pil åt in Pil åt & Usak) Blum) er en meget nærtstående og lige så sjælden art. Men er Djævle-Rørhat lige så giftig som Satans Rørhat? Bon (1987) skriver "spiselighed tvivlsom". Garnweidner (1991) rubricerer den som en art, man skal undgå, fordi man ikke ved nok om den, og fordi den er så sjælden, at den bør skånes. Breitenbach & Kranzlin (1991) er af samme mening. I denne artikel vil jeg berette om et forgiftningstilfælde med Djævle-Rørhat, som jeg selv har været ude for. Forgiftningssymptomer Lørdag den 11. juli 1990 fandt jeg om formiddagen en flot rørhat i Cottageparken ved Jægersborg Dyrehave. Jeg tog den med hjem og udfærdigede en tegning med tilhørende beskrivelse af svampen. Hatfarven var gråbrun-bleggul med smukt rosafarvede partier i hatranden og på af plantedele beskyttede områder. Stokken var orangerød med karminrødt net. Kødet var stærkt blånende ved gennemskæring, med mild smag og krydret lugt. Jeg bestemte den til Djævle-Rørhat (Boletus legaliae (Pil åt in Pil åt & Usak) Blum). I årene siden har jeg samme sted fundet mange eksemplarer af samme art og noteret mig den store variation, sandsynligvis betinget af alder og vejrlig, som der er i hatfarve, stokfarve og blåningens intensitet. Det er ikke helt let at få alle karaktererne til at passe med litteraturens beskrivelser af Djævle-Rørhat, således angives kødet som kun svagt blånende og hatfarven ikke som rent grå som det ses på det ene eksemplar på fig. 1, men jeg mener dog, at min bestemmelse må være rimeligt korrekt. I forbindelse med udfærdigelsen af beskrivelsen måtte jeg naturligvis også konstatere smagen, som var udmærket. Jeg spiste - grundet min bestemmelse af arten - kun et ganske lille stykke, på størrelse med hovedet af en nipsenål af almindelig slags. Ud over at ærgre mig over, at en så velsmagende rørhat var klassificeret som sustærkt blånende ved gennemskæring, med mild smag og krydret lugt. Jeg bestemte den til Djævle-Rørhat (Boletus legaliae (Pil åt in Pil åt & Usak) Blum). I årene siden har jeg samme sted fundet mange eksemplarer af samme art og no- Om eftermiddagen var jeg på Assistens Kirkegård, og her blev jeg anfaldet af en kraftig irritation i maven. Mavesækken rumlede og vred sig, som om en større sten ved en fejltagelse var kommet derned og nu forsøgte at bane sig vej tilbage ad vejen, den kom fra. Trangen til at kaste op var evident, men forsøg herpå var frugtesløse. Der var ingen sikre psykiske symptomer. Jeg havde ikke været ude for lignende oplevelser tidligere, og først efter en lille times mavevridning slog det ned i mig, at jeg godt ca. to timer forinden havde sunket en ganske lille bid af en Djævle-Rørhat. Efter endnu en times tid forsvandt alle symptomer. Selvfølgelig behøver Djævle-Rørhatten ikke at være skyld i symptomerne, men jeg er efter den oplevelse blevet temmelig skeptisk over for denne art. En del år tidligere blev jeg også forulempet af en rå rørhat, men den gang drejede det sig om en Punktstokket Indigo-Rørhat (Boletus luridiformis Rostk.), og den frembragte kun diarre. Systematik Djævle-Rørhat tilhører en gruppe af rørhatte, hvis systematik og navngivning ikke er tilfredsstillende udredt. Hos Bon (1987) udskilles de i en særlig sektion inden for slægten Boletus, nemlig sektionen Purpurei. De fleste af dem er på et eller andet tidspunkt blevet kaldt Boletus purpureus. Navnene i gruppen omfatter legaliae, luteocupreus, moseri, rhodopurpureus, rhodoxanthus, satanas, satanoides, splendidus og torosus. En del af disse regnes i skiftende omfang for synonymer, varieteter eller underarter til nogle af de andre. Mange mykologer har skrevet om gruppen, men der ikke enighed om ret meget, end ikke om hvorvidt navnet purpureus kan bruges om en af arterne. I litteraturen er Boletus satanas og torosus de bedst karakteriserede arter. Resten er et vanskeligt gennemtrængeligt vildnis af forskellige forfatteres forskellige bestemmelser af deres fund. Alle arterne er nemlig sjældne til meget sjældne, hvilket ikke gør afklaringen nemmere. Karaktererne er næsten udelukkende frugtlegemets farver, og da disse efter.ljjuvy.l.v..a..')u.1..1.h...ll. \...l.1..l.1.)u.1.v.l- '"-'.ll. e5j..u!-,l-''"'' U.1..1.)U.1..1.u...\..l.V, hvis systematik og navngivning ikke er tilfredsstillende udredt. Hos Bon (1987) udskilles de i en særlig sektion inden for slægten Boletus, nemlig sektionen Purpurei. De fleste af dem er på et eller andet tidspunkt blevet kaldt Boletus

9 kan variere geografisk eller med vejrliget, er det ikke mærkeligt, at, som han skriver, "forskellige mykologer skifter mening hvert andet år, og karrusellen drejer endnu en omgang." Jeg er dog rimeligt overbevist om, at det er en og samme art, der hos Ferdinandsen & Winge (1943) hedder Purpur-Rørhat (Boletus rhodoxanthus), hos Knudsen (1974) hedder Rødgul Rørhat (Boletus rhodoxanthus), hos Knudsen & SØrensen (1985) hedder Djævle-Rørhat (Boletus satanoides) og hos Petersen & Vesterholt (1990) hedder Djævle-Rørhat (Boletus legaliae). Arten er opkaldt efter den kvindelige franske mykolog Le Gal, som portrætterede arten i 1948 under navnet Boletus lupinus sensu Bresadola. I udenlandsk litteratur går den hyppigst under navnet Boletus splendidus. Hvor giftig er Djævle-Rørhat og Satans Rørhat? Navnene siger jo, at de er giftige som bare Fanden. Madame Le Gal spiste et godt nøddestort stykke af svampens rå kød og fik ingen men af det. Det er vist den eneste beretning om afprøvning af denne arts giftvirkninger (Singer 1967). Det danske navn er da heller ikke dannet ud fra formodninger om giftighed, men som en fiks oversættelse af det latinske navn Boletus satanoides, der betyder den Satans RØrhat-lignende. Satans Rørhat har derimod fået sit navn som følge af sin giftighed. Den fik det latinske navn Boletus satanas af den tyske mykolog H. Lenz i Hans beretning om fundomstændighederne er gengivet i Severin Petersens bog "Det højere Svampeflor" fra 1895: "Dr. Lenz fortæller selv, at han den 12. september 1830 havde været på svampejagt tillige med en ven og fra turen blandt andre svampe hjembragt 9 smukke rørhatte, som han anså for spiselige. Den følgende dags formiddag smagte han på et stykke af en frisk svamp. To timer der efter for det ham pludselig gennem alle lemmer, som om han var blevet ramt at et slag; men han kom sig efter nogle minutters forløb og antog, at dette ildebefindende var en følge af, at han var blevet gennemblødt af regn dagen forud; det faldt ham aldeles ikke ind, at svampen kunde være skyld deri. Kl. 5 om eftermiddagen tog Dr. Lenz fat på beskrivelsen af den smukke og efter hans formening spiselige rørhat og smagte ved 1 1 o,. ) 1 o ~ _... 1 _1._ 1: _1 JÆ" _ '"7 Satans Rørhat har derimod fået sit navn som følge af sin giftighed. Den fik det latinske navn Boletus satanas af den tyske mykolog H. Lenz i Hans beretning om fundomstændighederne er gengivet i Severin Petersens bog "Det høiere Svamneflor" fra 1R95: følte han pludselig stor mathed og måtte kaste op henved 20 gange. Han kunne nu ikke tvivle om årsagen til sin lidelse, og formodningen blev til vished, da hans tidligere omtalte ven, der havde været med til at spise en stegt rørhat - som han for øvrigt havde fundet velsmagende -, blev meget heftigt syg under et besøg hos Lenz, netop som denne var i færd med opkastningerne. Da tillige en dame og en pige, der havde spist af den samme svamperet som vennen, blev syge, og da dr. Lenz selv i løbet af natten blev så mat, at han knap kunne stå eller gå, gav han, til erin dring om hin skuffelse og til alvorlig advarselfor andre, den ny, smukke rørhat det meget betegnende navn "Satans-R ørhatten", et navn, som den også senere har beholdt. Mærkeligt nok skulle professor Krombholz, samtidig med Lenz, stifte et lignende, ubehageligt bekendtskab med den samme art af rørhat; og da hans beskrivelse heraf i hans bekendte svampeværk fra 1836 giver et levende billede af den tids, man kunne næsten sige sorgløse, interesse for spiselige svampe, anføres hans egne ord her: "De første eksemplarer, jeg så af denne svamp, prangede i selskab med Konge-Rørhat (Boletus regius) (en smuk, spiselig rørhat med rosenrød hat) på svampetorvet under vinduerne på min bolig. På grund af deres smukke farve holdt sælgeren dem højest i pris og fremhævede deres velsmag fremfor den hos Spiselige RØrhat (Boletus edulis). Uden betænkning prøvede jeg et lille stykke af hatten på den rå svamp og fandt, at smagen lignede Konge-Rørhattens, og troede i tillid til sælgerens forsikring, at den var spiselig. Jeg købte samtlige stykker og overgav en del af dem til den mig ledsagende tegner, Schier, for at han kunne aftegne dem. En time senere, da jeg blev kaldt til et sygeleje på klinikken, følte jeg et let anfald af svimmelhed, utilpashed og tilbøjelighed til opkastning. Nogle hoffmannsdråber fjernede disse lette fornemmelser, til hvilke jeg søgte årsagen andetsteds uden at tænke på svampen. På tilbagevejen fra hospitalet besøgte jeg tegneren for at se på fremskridtet af hans arbejde og fandt ham til min forbavselse i seng med heftige underlivssmerter og blodopkastning. Han havde ligeledes af nysgerrighed smagt på et større stykke af svampen. Da jeg var kommen hjem, så jeg også min skriver kæmpen-.....j... _ y~--:l. " l l-. o.-1 ~lr1l""\hl""\h... r1 t=u.,rla An- I"lfrnt::1lntc_ holdt sælgeren dem højest i pris og fremhævede deres velsmag fremfor den hos Spiselige RØrhat (Boletus edulis). Uden betænkning prøvede jeg et lille stykke af hatten på den rå svamp og fandt, at smagen lignede Konge-Rørhattens, og

10 Djævle -Rørhat (Boletus legaliae). Foto Erik Ra ld, Cottageparken, følelse, efter at han ligel ed es havde pr øvet den nye svamp. Men værst gik det hr. professor Bochdaleck, som under min fraværelse havde set den smukke svamp hos mig og taget den med sig til prøve." - Den omtalte Bochdaleck blev nemlig meget alvorligt syg, hvilket Krombholz i sin videre beretning fremstiller nærmere fr a et lægestandpunkt." Så vidt Lenz, Krombholz og Severin Petersen og disse glimt fra svampevidenskabens barndom. Satans Rørhat har lige siden været klassificeret som giftig i sva mpebø gerne. Hos Engel m. fl. (1983 ) hedder det: "Giftig. Skal ogs å i kogt tilstand have frembragt opkastninger. I rå tilstand og utilstrækkeligt afkogt udpræget giftig (kraftige opkastninger). Symptomerne sætter ind efter 2-3 timer." En anden opfattelse ha vde den franske mykolog Roger Heim. Han mente, at Satans Rørhat kun er giftig i rå tilstand, mens den tilberedt er en god spisesvamp, der dog kan være vanskeligt fordøjelig for sarte maver (m undtligt citeret i Wasson & Wasson 1957). Jeg tror, at vi skal klassificere giftstofferne i T",. l. den smukke svamp hos mig og taget den med sig til prøve." - D en omtalte Bochdaleck blev nemlig meget alvorligt syg, hvilket Krombholz i sin videre beretning fremstiller nærmere fra et lægestandpunkt." onsstoffer af uk endt art", der påvirker forskellige mennesker i forske llig grad. Og regne med, at det samme gælder for Dj ævle-rørhat. Forskellige arter af rørhatte, særlig Indigo-Rørhatte, der er blevet gamle og er i begyndende henfald, er kendt for at give forgiftninger af typen "gastroenteritsy ndromet" (J ensen 1981), båd e som rå og tilberedte, hvilket jeg som nævnt kan bekræfte af egen erfaring. Andre svampe med denne type giftvirkning er Karbol-Champignon (Agaricus xanthoderm us) og nærtstående arter og skarpe arter af Skørhat (Russula) og Mælkehat (Lactarius), Denne type svampeforgiftninger er sikkert langt den hyppigste, men ogs å den mest ufarlige og den mest individuelt varierende. Satans Rørhat er den værste af alle de nævnte ar ter! Som et kuriosum kan det nævnes, at en gen nemgang af litteraturen om Satans R ørhat på verdensbasis viser, at efter visse forfatteres mening indeholder Satans Rørhat desforuden hallucinogene stoffer. Men det ser ud til, at voldsomheden af artens giftvirkninger forhindrer, at man kan profiter e af dens eventuelle hallucino- -_... '-1 _... ' ' b~.l~ ",...- ~ J ~".&.-..&., y.&....i.ila......&. '-'.l.u..l.'iro.. _..&...L.&. ge arter af rørhatte, særlig Indigo-Rørhatte, der er blevet gamle og er i begyndende henfald, er kendt for at give forgiftninger af typen "gastro enteritsyndro me t" (Jensen 1981), både som rå og tilb eredte, hvilket jeg som nævnt kan bekræf-

11 Konklusion Djævle-R ørhat (B oletus legaliae) bør betragtes som giftig på linie med Satans Rørhat (Boletus satanas). Di sse to arter er langt mere ufordøjelige end Indigo-Rørhattene. Litteratur Bon, M The mu shrooms and toadstools of Bri tain and North-western E uro pe. - London, 352 s. E ke lund. F E t for giftningstilfælde med Sa tans R ørh at. - Sva mpe 24:1-2. E nge l, H. m. fl Di ckrohrlinge: Di e Ga ttung Boletus in E ur opa. - Weidhause n, 158 s. Ferdinandsen, C. & ø. Win ge Mykologisk ekskursionsflor a. Vejledning til bestemmelse af danske storsvampe. 3. ud gave. - Kø be nhav n, 434 s. Fourre, G Myc otoxicologie. - BuU. Soc. Bo t. Centre-Ouest, N. S. 16: Garnweid ner, E Svampe. - Køb en havn, 256 s. Je nsen, K Svampeforgiftninger. - Ugeskrift for læger 143 (30): Knudsen, H D e danske rørhatte. E n for eløbig fortegn else med nøgler og beskrivelser. - Meddelelser fra Foreninge n til Svampe kundskabe ns Fre mme 1974: Knudsen, H. & P. G. SØre nsen D an ske svampenavne. - Kø be nhav n, 87 s. Kri eglstein er, G. J Ver bre itung und Okologie 250 au sgewah lter Blåtterpilze in der Bundesr ep u blik D eutschland (M itte leur opa). - Beih efte zur Zeitsc hr ift ftil' Mykologie 5: Peter sen, S D et højere sva mpe flor. - Kø be n ha vn, 153 s. Pet er sen, J. H. & J. Veste rholt 1990 (red.). Dansk e stor svampe (bas idiesvampe). - Kø be nhavn, 588 s. Singer, R. 1967: Di e Rohrlinge. Teil II. - Bad Heilbrunn, 152 s. Wass on, V. P. & R. G. Wasson Mushrooms, Ru ssia and history. - New York. Anmeldelser Tor Erik Brand rud, Håkan Lindstrorn, Hans Marklund, Jacques Melot & Siw Muskos: Cortinarius, Flora Photographica. 2. le vering indeholdende samlemappe, teksthæfte og 60 ark. (fås i 4 spro gversioner: svensk, engelsk, tysk og fran sk). Pri s 350 SKr. Det er nu hen mod to et halvt år siden første afdeling af denne fotoflora over slørhatte udkom og blev anmeldt i Svampe 21. Man kan derfor sige, at udgivelsen af anden afdeling af de planlagte fem har været imødeset længe. D en be står lige som den fø rste af et rin gbind, et teksthæfte og 60 ark. På hver enke lt ark portrætteres en art, og det gøres med tek st og far vefoto. De 60 nye ark fores lås flettet sammen med de første 60, så deres rækkefø lge bliver syste matisk og indordnes under de skilleblad e for und er slægter og se ktio ne r, der ful gte med første leverin g. Vejledning hertil medfølger. Billederne, der alle uden undtagelse viser store, smukke indsamlinger beståen de at helt friske eksemplarer, er fotograferet op lagt på gr å egeplanker. Der ses hele ekse mplarer, ge nne ms kå rne ekse mplare r og afskårne hatte set opp efra og nedefr a i forskellige alderstrin, således at portrættet af den enke lte art bliver så fuldstæ ndigt som muligt. Kvalitet en af Ha ns Mar klunds fotos lever fuldt ud op til de meget store for ventninger, man kunne stille efter at have set første del af floraen. I den svensk e udgave står art ernes nordiske navne, såle- J..-' - ~ n U -'-... teksthæfte og 60 ark. (fås i 4 spro gversioner: svensk, engelsk, tysk og fra nsk). Pri s 350 SKr. Det er nu hen mod to et halvt år siden første afde ling af denne fotoflora over slørha tte udkom og blev anmeldt i Svampe 21. Ma n kan derfor sige, at udgivelsen af and en afrlelino af de nlanlacre fem har været imødeset lænae. Det er efterhånde n blevet en selvfølge, at nye svampebøger intro ducerer nye latin ske navne til erstatning af de velkendte, man mått e have lært, og denn e er da heller ingen undt agelse. F.eks. skal Bøge-Slørh at ska l nu hedd e Cortinanus anserinus (Velen.) Henry (1920) i sted et for C. arnoenolens Henry ex Orton (1960). Da nav neskift traditionelt stabel' stor irrit ation, ikke mind st hos svampebo gsanmeld er e, vil jeg her ben ytt e lejlighed en til fremhæve, at det ikke er fotofloraens for fatt er es skyld, at Veleno vskys navn for denne karakteri stiske art har været overset så længe. Og tilsvarende gælder givetvis for de øvrige 3-4 navneskift, som bliver for eslået i denn e omgang. E t enkelt af de navneskift, der blev for eslået i første afdeling, er dog blevet trukket tilba ge nu. Således skal Spættet Slørhat alligevel ikke skifte fra Cortinanus collinitus til C. cyfindripes. Det fremgår af et rettelsesbilag i tekshæftet, hvor der i øvrigt er grundige disku ssioner af de disposition er, der foretages af taksonomisk og nomenklaturmæssig art. Måske man skulle overv eje at lave en ny side om Spættet Slørhat med angivelse af det korrekte og nu neotypificerede latinske navn. Hvis man har lyst til at blive mere fortro lig med slørhatte ne, eller hvis man har en svaghed for smukt illustrerede bøger, kan Flora Photographica varmt anbefales. De t er et værk, der med sine utroligt gode fotos sætter nye standarder, og får andre svampebøger på markedet til at se lidt mindre imponerend e ud, end de gjord e før. Cortinanus anserinus (Velen.) Henry (~'Y"LU)"[stea e~ttor C. amoeno/ens Henry ex Orton (1960). Da navneskift traditionelt stabel' stor irrit ation, ikke mind st hos svampebo gsanmeld er e, vil jeg her ben ytt e lejlighed en til fremhæve, at det ikke er fotofloraens for fatt er es skyld, at Veleno vskys navn for den ne karakteristisk e art har

12 Edmund Garnweidner: Svampe. På Dan sk ved Linda Bruhn Jørgen sen. 256 sider med farvefotos af 414 arter. Gyldendal Pris 168 kr. : Denne lille svampebog er en positiv overra skelse og er med sit handy format, sin solide indbinding, sine vellykkede farvefotos og sine omh yggelige artsbeskrivelser det bedste bud på en begynderbog, vi endnu har set på dansk. En betydelig del af æren tilkommer oversætteren, som har sørge t for, at den oprindelige tyske bog nu er velegnet også i Danmark. I stedet for at anvende en kompliceret inddeling af svampene i ordner, familier og slægter har man valgt 6 simple gruppe r: 1) rørh att e og stilkporesvampe, 2) hatsvampe uden ring med lyst sporestøv, 3) hatsvampe med ring, 4) hatsvampe uden ring med mørkt sporestøv, 5) skør- og mælkehatt e, 6) andre svampe. En simpel nøgle og farvekode fører hurti gt frem til de rigtige sider, hvor bestemmelse så kan forsøges ved hjælp af billeder og tekst. Dett e enkle princip gør bogen meget anve ndelig for ukyndige, men det er selvfølgelig en ulemp e, at slægtsbegrebet dermed forplumres. De enkelte slægter splittes ofte nødvendigt eller unødvendigt op og må søges vidt forskellige steder i bogen. Knippe Gr åblad (Lyophyllum connatum ) vises på side 37, men for vekslingsmul igheden Røggrå Gr åblad (L. [umo sum) på side 51. Der er 8 sider mellem Stor og Lille Løg-Bruskh at O.S.v. Di rek te fejlagtigt er Rosenr ød Slimslør (Gom phidius roseus) og Gr å Slimslør (G. glutinosus) anbragt blandt de lyssporede arter, mens Brunrø d Slimslør (Chroogomphus rutilus) mere korrekt dukk er op 84 sider senere sammen med 2 Mørkh at-arter. Forvirringen udbedres dog meget af de gode artsbeskrivelser, som omhyggeligt redeg ør for svampen es karakterer og forvekslingsmuligheder, deres økologi og der es anvendelighed som spise- eller farvesvampe. Alle almindelige giftsvampe omtales omhyggeligt og vises i forbilledligt tydelige fotos. Enh ver bog er et komp romis, og jeg skal ikke kritisere de viste arter, selv om en del forekommer irrelevante, mens andre, lan gt almindeligere arter savnes. Prisværdigt er det, at ikke mindre end 108 billeder viser poresvampe, koralsvampe, bugsvamp e, bævresvampe, ascom yceter og endda enkelte slimsvamp e. Man får dermed et godt indtryk af svampeverdenens utrolige ar tsrigdom og variation. Den afsluttend e generelle tekst er kortfattet, men spændende skreve t og en god introduktion til studiet af svampene. Til slut en ros til oversætteren, som har valgt at anvende den nyeste danske og latin ske nomenklatur og med klædelig beskedenhed har afståe t fra selv at opfinde navne til bogens få, endnu ikke på dansk navngivne arter. Bogen kan anbefales. Esb en Dybkjær Forvirringen udbedr es dog meget af de gode artsbeskrivelser, som omhyggeligt redegør for svampenes karakt erer og forvekslingsmuligheder, deres økologi og der es anvendelighed som spise- eller farvesvampe. Alle almindelig e giftsvampe omtales omhyggeligt og vises i forbilled ligt tydelige fotos. Ejgil Tryel: Værktøj for svampejægere. Forl aget Centrum. 104 sider. Pris 175 Kr. Der har altid været noget hyggeligt over Ejgil Tryels svamp eb øger. Når man læser en af hans bøger, er det lige som at gå tur i skove n med en person, der virke lig forstår at iagttage, og som forstår at værdsætte sine opl evelser i naturen. Tryel er også en tryg guide at have med sig. Gang på gang råder sine læsere til forsigtighed. Det enkle og klare budskab er, som i hans tidligere bøger, at svampejagt ka n og ska l dyrk es uden risiko. Derfor gennemgås rørh atte, skø rhatte og mælkeh atte - de sikre svampegruppe r - i særskilte kapitler, hvor der es kend etegn og spiseværdi omtales. I bo gen s sidste kapitel fortæller Tryel om hallucinogene svampe. Usædvanligt no k for en bog af den ne art får de en helt for domsfri beh andling. Forfa tte ren har selv eksperimenteret med at spise Rød Fluesvamp, og den efterfølgende rus beskri ves ove rvejende positivt. For Spids Nøge nha t angives 3-4 frugtlege mer som en passend e dosserin g, og man ska l huske at vaske dem først, for de kan være forue renet med bakterier! Begge råd vidner om forsigtighe d. Og forsigtigt nok afslutter Tryel også dette kapitel med at fraråde sine læsere at løbe selv den mindste risiko. I bogen indgår farvefotos af 16 af de svampe ar ter, der omtales i tek sten. Disse billed er tilsynelad ende taget af en ikke-svampekyndig, og især billedern e af Gr an-mælkeh at (i bogen kaldet Velsmagende Mæ l keh at) og Tragt-K an tarel (i bogen ka lde t Tro mpetkant arel) mangler meget i informationsværdi. Desværre følger bogens forfatt er ikk e de normalt anve ndte sva mpe nav ne særligt konsekvent, og det kan sk ab e forvirring. Eksempelvis kaldes Spis elig Mælkehat for Volemu s-mælkehat og Brungul R ørhat for Smørr ørhat. Endnu værre et det med de latin ske navne. Talrige arter navngives efter en gammeld ags slægtsopfatte lse, der ikke kan genfindes i nyere bøger. Hvord an ka n en person uden specialviden fx kunne genne mskue, at Kødet Pigsvamp (Hydnum cirrhat um) i virkeligheden må være den, der norm alt kald es Børstepi gsvamp (Creolophus cirrhatus) - en sva mp der på grund af sin sjældenhed og rødlistestatu s aldrig burde have været anbefalet som spisesvamp. Helt på herr ens mark er man, hvis man i andre bøger leder efter billed er af Morehe lla salina, Gy rom itra mortalis eller Amanita nivea. For disse navne har Tryel selv lavet, for di han mener, de er mere passende end de rigtige navne Morehe lla rim osipes, Gyromitra esculenta og Arnanita mappa. Måske det er ment som et lystigt indfald, men jeg synes, det er forvirr ende og med virker til at læseren får en helt forkert forn emmelse af form ålet med den videnskabelige navngivning. Men bortset fra det, kan man have er par hyggelige timer i selskab med denne bog. H vis svamp eturen må opgives på grund af frost eller tørke, kan man gå på svampejagt f: a lænestolen.... kan ska be forvirring. Eksem pelvis kald es Spi seli g Mælke hat for Volemus-Mælkeha t og Brungul Rørh at for Smø rrø rhat. Endnu værre et det med de latin ske navne. Talrige arter navngives efter en gammeld ags slægtsopfatt else, der ikke kan genfindes i nyere bøger. Hvordan kan en person uden specialviden fx kunne ror 1",,... + T/ ri n~ ror / u....j. _. ~: 1_ 4-

13 I Debat Skal vi sige farvel til Danmarks mest betydningsfulde svampelokalitet Jægersborg Dyrehave? Jan Vesterholt, Kærvæ nget 32b, Gammelsole, 8722 Hedensted. Jægersborg Dyreh ave nord for Kø be nhavn er ud en samme nligning Danmark s mest værdifulde svampe loka litet. Ialt 159 rødlistede svampearter er kendt fra Dyrehaven. De næstbedste lok aliteter i landet bed øm t ud fra denne målestok er Århus Sydskove med 91 og M øns Klinteskov med 79 rødlistearter. Det der gør Jægersborg D yreh ave så spec iel, er dels den rige for ekomst af sjældne træbo ende svampe og del s de mange sjældne overdrevssvampe. I svampe rø dliste n (Knudse n & Vesterholt 1990) er de vigtigste dan ske lok alit et er for disse to svampe kategorier op regnet. Top-lokaliteterne for svampe knytte t til store, tykke stammer af løvtræ er opregnet udfra forekomsten af 24 sjældne og iøjn efald ende arter. Jægersborg Dyrehave placerer sig på en suveræn førsteplads med hel e 18 af disse arter. De 4 efterfølgende lok alit eter halter lan gt efte r med henholdsvis 10, 7, 6 og 5 arter. D e vigtigste lokaliteter for svampe kn yttet til overdrev og skove nge er på tilsvarende vis udpege t ud fra foreko mste n af 20 sjældne art er fra denne lokalitet stype. H er kommer Jægersborg D yreh ave igen ud på en meget klar første plads med 11 art er. Ingen andre lok alit eter i land et har mere end 4! Di sse kendsgerninger siger med al ønskelig tydeligh ed, at Jægersborg Dyreh ave er en særdeles værdifuld svampe loka litet. 26 akut truede svampearter i Dyrehaven I Skov- og Na turs tyreisens "Rø dliste '90" (1991), indg år en svamperø dliste, der for enkelte arters vedkommende er ajourført i for hold til den svarnperødliste, svampeforeningen udsendte åre t forinden. I R ødliste '90 har 151 art er fået bet egnelsen,akut truet '. Ialt 23 af disse er kendt fra T~a pr "hnra n vrp,h ~ v p. Tren lnk ~litp.t i n ~J1TY). ;Hk førs teplads med hele 18 af disse ar ter. D e 4 etter-o følgende lokalit et er halt er langt efter med henholdsvis 10, 7, 6 og 5 arter. D e vigtigste lokaliteter for svampe kn yttet til overdrev og skovenge er på tilsvarende vis udpeget ud fra forekomsten af 20 sjældne arter fr a

14 der har det næsthøjeste anta l akut tru ede art er, er Møns Klinteskov med 17 arter. I Klinteskoven er der fortrinsvis tale om kalkelskende arter på jord, heribland t adskillige pigsvamp e tilhørend e Fryn sesvamp -ord enen (Th elephoraceae). Kun 2 akut tru ede arter er fælles for Dyrehaven og Klint e skove n. Århus Sydskove kommer et godt stykke nede af listen med ialt 10 akut tru ede arter. Denn e noget lavere placer ing skyldes især manglen på meget gam le træer i Østjylland. Å rhus-skove nes ældste træer er således fra begyndelsen af 1800 tallet. Situationen i Jægersborg D yrehave er ganske anderledes. Her har man land ets største bestand af gamle bøge og ege (Fr iis Møller 1988). Gennem århundre der har den henligget som "kongelig jagt- og lystskov", stort set uden fors tlige indgre b, og dett e er fork laringen på, at dens svampeflora er så enestående, ikke blot i dansk men også i nordeuropæisk samme nhæng. At lokaliteten også er enestående som overdrevsloka litet skyldes, at den gennem mere end 200 år har været vedvarende græsset af hjorte. De sjældneste af vores overdrevssvamp e findes kun på lokaliteter, der genne m århundreder har henligget på denn e måde, friholdt fra gødskning og dyrkning. Af oversigten nedenfor fremgår det, at 13 af de 26 akut tru ede svampe arter, der er funde t i Jægersborg Dyrehave, er træboende. H eraf er de 12 knyttet til løvtræ, mens en er fundet på et gammelt lærkestød. 10 art er vokser på overdrev, og 3 art er er knyttet til kalkholdig jordbund i skove. Med Ralds (1992) nyfund af den løvtr æsboend e Vellugt ende Skælha t (Pho liota squarrosoides) i Jægersborg Dyreh ave skulle antallet af trued e arter på stedet måske forhøjes til 27. Ændret forstlig drift af Dyrehaven Jægersborg Dyrehave indtager som nævnt en suveræn førsteplads for svampe kn ytte t til gamle løvtræer og svamp e på over drev og skovenge. Da disse to kategorier ud gør de stærke st tr uede svampe i Danm ark, siger det sig selv, at bevaringen af Jæger sborg Dyrehaves kvaliteter er af overordentlig stor bet ydning for disse arte rs overlevelse her i landet. Og her ser det desværre ikke så lyst ud. I driften af denn e lokalitet er man meget langt fra at have indset, hvor alvorlig situationen er for de truede arter på stede t. I oktober 1991 besluttede Dyreha veud valget, at fjern e et ant al gamle træer, dels af hensyn til publikum s sikke rhe d, dels af såkaldt æste tiske hensyn. D yrehaveu dvalget har en rådgiven de funktion. Det er det forum, hvor de man ge forske lligeartede interesser, der er i tilknytning til driften, skal kunne kom me til udtryk. Baggrunden for ud valgets beslutning om at fjerne gamle træer skal ses i en beklagelig hænd- På gamle stammer af løvtræ: Sej Fedtporesvamp (Aurantioporus fissilis) Egetunge (Buglossoporus quercinus) Kæmpep igsvamp (Climacodon septentrionalis) Pigget Grynskælhat (Flammulaster muricatus) Gyldenbrun Lakporesvamp (Ganoderma resinaceum) Tømmer-Korkhat (Gloeophyllum trabeum) Løv-Tjæreporesvamp (Ischnoderma resinosum) Børstehåret Savbladhat (Lentinellus castoreus) 'poresvamp' (Pachykytospora tuberculosa) 'poresvamp' (Perenniporia fraxinea). Okkerblad (Phyllotopsis nidulans) 'poresvamp' (Spongipellis deleetans) På gamle stammer af nåletræ: Stødrørhat (Pulveroboletus lignicola) På overdrev og skovenge: Røggrå Køllesvamp (Ciavaria fumosa) Purpur-Køllesvamp (Clavaria zollingeri) Sødlig Rødblad (Entoloma ameides) Orangegylden Vokshat (Hygrocybe aurantiosplendens) Grøngul Vokshat (Hygrocybe citrinovirens) Jensens Vokshat (Hygrocybe ingrata) Trævlet Vokshat (Hygrocybe intermedia) Rødmende Vokshat (Hygrocybe ovina) Rundsporet Vokshat (Hygrocybe subglobispora) Rødmende Alfehat (Porpoloma metapodium) På kalkholdig jordbund i skove: 'knoldslørhat' (Cortinarius subarquatus) Vortet stjernebold (Geastrum berkeleyi) Stjernebæger (Sarcosphaera coronaria) Jægersborg Dyrehaves akut truede svampearter - dvs. arter der i dag er akut truet på landsplan. Flere af disse er forsvundet fra Dyrehaven, enten fordi de stammer de voksede på er blevet fældet og fjernet, eller fordi rlo r'\ \ / o,.. rl t"o \l C' I r'\ ~.-:!ol i +",, +I""\ '" ~ '",...+_,...1 _ A _... h l _ \I """' +-..il_i,......f. _....-.I...1"..._. de 26 akut trued e svampearter, der er funde t i fjern e gamle træer skal ses i en beklag elig hænd- På gamle stammer af løvtræ : Sej Fedtporesvamp (Aurantioporus fissilis) Egetunge (Buglossoporus quercinus) På overdrev og skovenge: Røggrå Køllesvamp (Clavaria fumosa) Purpur-Køllesvamp (Clavaria zollingeri)

15 De sørgelige rester af en gammel, død bøg. Træet skulle naturligvis have fået lov at dø og rådne i fred, til gavn for svampe, fugle og insekt er.. Foto: E. Rald. else, der indtraf i et and et nordsjællandsk statsskovdistrikt. Her blev en forbipasserende person invalid eret efter at være blevet ramt af en nedfaldende gren. Begivenheden skete på offentlig vej, og der blev indgået et retsligt forlig, der indebar udbetaling af en meget stor erstatning til den uheldige skovgæst. På Dyrehaveudvalgets møde den 14. oktober 1991 var man på baggrund af denne sag meget bekymrede over, hvad der kunne ske i Dyrehaven, hvor der både er mange gamle træer og et stort publikum at tage hensyn til. Man besluttede derfor, "at døende træer, der skønnes at udgøre en fare for publikum, skal fje r nes", og at det ville være" hensigt smæssigt at rydde op i forbindelse med nedfaldne grene og stammedel e". Statssko vrider K. Waage SØrensen ønskede endvidere udvalgets vurdering af, om død e træer, der ikke udgør nogen fare for publikum, skal fældes af æstetiske grunde. Her kunne udvalgetsformand, direktør Karen Westerbye-Juhl - ud en tvivl i overensstemmelse skovriderens ønske konkludere den efterfølgende diskussion såled es, "at i Dyrehaven bør de æstetiske hens yn veje tun- - - b ~ ~...,-b.c;..o._ 0 1:_,, _ f".jt: c.,..,. b. -J ' og der blev indgået et retsligt forlig, der indebar udbetaling af en meg et stor erstatning til den uh eldige skovgæst. På Dyrehaveudvalgets møde den 14. oktober 1991 var man på bag grund af denne sag meget større samlede grupper af døde træer, men at det er vigtigt, at der efterlades enke lte, når de falder harmonisk ind i omgivelsern e " (refer at fra møde i Dyrehaveudvalget d ). Denne kyniske indstilling til de naturrnæssige værdier kan virke forste mmende, når de udtrykkes af det forum, der elle rs er til for at hindre denn e slags fejldi spo sistioner. Forklaringen må være, at flert allet af udvalget s medl emmer har været uden forudsætnin ger eller interesse for at tage de uerstatt elige naturværdier i forsva r. Det er tilsyneladende kun repræsent ante n for Danmarks Naturfredningsforenin gs komite fra Lyngby-Taarb æk, der har følt et ansvar i denn e sammenhæng, men indflydelsen har desværr e ikk e rakt længere end til at få sine forbehold udt rykt i udvalgsmødern es referater og til at orientere andre naturorganisationer på et tidspunkt, hvor det tilsyneladend e er for sent at ændre beslutningerne. At forringelsen af Dyrehavens naturværdi er reelt har stået på i et par årtier er en ringe tr øst i denne sammenhæng. Med vid erefør elsen og skærpelsen af den hidtig e driftspraksis er der udsigt til, at lokaliteten i løbet af få år vil stå tilbage J _.... c.-_. -...b-... -ri J.... _ ~J... /. Denn e kyniske indstilling til de naturrnæssige værdier kan virke forstemmende, når de udtrykkes af det forum, der ellers er til for at hind re denn e slags fejldi sposistioner. Forklar inge n må være, at flertallet af udvalgets medl emmer har

16 des fra andre parker i ho ved st ad sområd et - og ikk e mer e end det. Og så overdrevs-svampefloraen i D yrehaven går en uvis fre mtid i mød e. Ganske vist skulle naturbeskytt elsesloven s 3 med virkning fra 1. juli 1992 give overdrev på mere end 2500 m 2 automatisk beskytt else, men dette giver ingen ab solut sikkerhed. Ma n kan frygte, at der via dispensati oner (som ka n bevilges af Skov- og Na turstyre l sen) vil blive åbnet mulighed for en for tsættelse de senes te årt iers inddragelse af overdrevsarealer til nyplantninger af tr æer eller havre. D et er tidl i ge re gået ud over no gle af D yr ehaven s bed st e arealer for overdrevssvampe, og hvem kan føle sig sikker på, at det ikk e næste gang er det sidste af de rigtigt værdifulde arealer, der bliver tilpl antet? Indsigelse fra Svampeforeningen Nat ur ligvis har D yreh aveudvalgets senes te dispo sitioner medført reaktioner fra for skellige foreninger og institutioner. Sko v- og Naturstyrelsen har i denne sag modtaget indsigelser fra D an mar ks Naturfre dningsfore nings lok alkomite for Lyngby-Taarbæk, D an sk Ornitologisk Forening, Entomo log isk Fre dningsudva lg, Botani sk Muse um og Foreninge n til Sva mpe kundska be ns Fremme, der hver især har red egjort for, hvorl ed es forske llige organi smegrupper i D yreh aven ville blive ber ørt af de trufne dispositioner. D esværre lader ind sigelserne ikk e til at hav e gjort det store indtryk. Af sva re ne, der er stor t set enslyde nde, fre mgår det, at man af hensyn til D yreh aveudvalge ts eks iste nsberett ige lse men er, at det er der, ind vendingerne skal fre mføres, og at inter esseorganisatione rne bør Øve der es indflyde lse derigennem og ikk e via indsigelser. I svare t til Svampeforeningen hedder det: "De kan være helt tr yg ved, at også de int er esser, som Foreningen til Svampekundskaben s Fremme vare tage r, er rep ræsenter et i udvalget ogjeg kan anbefale, at D e ve d løb ende kontakt til ud valgsmedl emmerne lad er D em ori entere om den samled e afvejning af æste tiske, naturviden skab elige, re kreative og økonomiske hen syn, som ud valget og Skov- og Na tursty re lse n foretager i tilrettelæggelsen af D yrehavens drift. " D et er klart, at den vægt, svampen e tillæg ges ved denne afvejning, er alde les util strækkelig bedømt ud fra en målsætning om at sikre de trued e,..h \'..\" '"" V.16UJ..l.l~.l.l.l v5 J. U f-l }J\...Il 1 1.-'Y 1 vua V \..111 vluv U l 1 - ve ber ørt af de trufne dispositioner. D esværre lader indsigelserne ikke til at ha ve gjo rt det store indtryk. Af sva re ne, der er stort set enslyde nde, fre mgår det, at man af hens yn til D yrehaveudvalgets ek sist en sberettigelse mener, at det er der, En af Jægersborg D yreh aves gamle kæmpe r "Vorteegen ". Fo to: J. Albertsen. Forudsætningerne for at en truet svampeart kan overleve I dag er situa tione n den, at de sjældne, tr æboende arter kun find es på ganske få træer på ganske få lok alit et er. Gennem de senes te år har driften af mange lok alit et er - ikk e kun Jæger sborg D yreh a ve - bet ydet, at antallet af gamle tr æer er blevet reduceret væsentligt. Forudsætningen for, at en sjæld en træboende svamp kan overl eve på kort sigt er selvsagt, at de træer eller træstammer, den vokse r på, får lov til at blive stående - eller liggende i de tilfæld e, hvor der er ta le om sva mpe på faldne sta mme r. Men dette alene vil ikk e være nok til at sikre en overlevelse på længere sigt. H ver svampeart er kn ytt et til et bestemt stadie i et tr æs udviklingsforløb eller i en fald en stammes nedbrydningsforløb. Når dette st adie er overstået, vil svampen for svinde, fordi den ikke kan finde tilstrækkelig næring, eller fordi den bliver udkonkurreret af andre sva mpearte r. På dette tid spunkt er det nød vendigt for sva m pe nes overlevelse, at der find es andre passende sta m mer, der kan koloniseres. Svampe former er sig via spredning af sporer. Diss e dannes i millionvis på svampenes frugtlegemer og spredes med vinden. Forudsætningen for dannelsen af et nyt svampeindivid er, at spore rn e lander på og formår at spire på et passende subi c.u uc.cr c r Vce ;:, c; l1 L ll ~ L. Forudsætningen for, at en sjælde n tr æboende svamp kan overl eve på kort sigt er selvsagt, at de træer eller træst ammer, den vokser på, får lov til at blive stående - eller liggende i de tilfæld e, hvor der er tal e om svampe på faldne stammer. Men

17 sporer af mod sat køn lande nær hinanden på samme, egnede substrat. Hvor afstanden mellem den sporeproducerende svamp og det nærmeste, potentielle voksested er meget stor, er chancen for koloni sering nærmest at betegne som teoretisk.. I en skov, hvor der findes mang e træer i for ske llige aldre, vil en ny generation let kunne eta blere sig, og den sjældne svampearts livsbetingelser er i sådanne tilfælde gode og stabile. Desværre er det i dag sådan, at anta llet af egnede, gamle træer er ganske begrænset, og at den indb yrdes afstand mellem træern e er stor og stigend e. Derfor er der en alvorlig risiko for, at det aldrig vil lykkes for de akut tru ede arters sporer at finde vej til egnede nye substrater - selv om sådanne måske stadig findes enkelte steder i landet. Man må forudse, at mange af de akut tru ede art er vil udd ø i løbet af nogle få årtier. Tilsvarende vil en stor del af de sår bare art er ant agelig skulle skifte kategori til akut tru et - blandt andet som resultat af den måde, Danm arks vigtigste svampelokalitet forvaltes på. Skov - og Naturstyreis ens ellers udm ærk ed e initiativ, som består i at udlægge arealer som natur skov, mister på denne måde en stor del af sin værdi. Hvad glæde har man eksempelvis af den naturskov, hvor stammerne får til lov til at ligge, hvis arterne, man ville tilgodese, i mellemtiden er udr yddet? Genindvandring synes ikke mulig, for de få andre lokaliteter i Europa, der stadig mått e have de pågældend e arter, ligger for langt væk. Hvordan beskytter man svampelokaliteter? I Svamp e 23 kunn e Rald (1991) under overskriften "Hv or da n beskytt er man svampelokaliteter? " give 4 eksempler på, hvorled es Svamp eforening en eller enk eltp ersoner fra svampefor eningen genn em formelle eller uformelle henvendelser havde opnået resultater, der bidrog til at beskytte lokaliteter med tru ede svampe. Når sådanne henvend elser i mange tilfælde kan give resultater, er det fordi, de der driver skovene helt generelt har en positiv indstilling overfor henvendelser, der sigter på bevaring af naturværdier. Det er sjældent ond vilje eller økonomiske kalkul er, der udgør den største trussel mod de mest værdifulde småbiotoper i vore skove. Det er hvis arterne, man ville tilgodese, i mellemtid en er udryddet? Genindvandring synes ikke mulig, for de få andre lokaliteter i Europa, der stadig måtte have de pågældend e arter, ligger for langt væk. gelig, plejer der derfor at være god lydhørh ed både hos forvalterne af statslige, kommunale og private skove. Desværre er forva lterne af Jægersborg D yrehave - Danm arks mest betydningfulde svampe lokalitet - ikke indstillet på at tage naturorganisationernes nødråb alvorligt. Her skal hensynet til de naturbevaring smæssige værdier med formanden for Dyrehaveudvalgets egne ord und erordnes de såkaldt æste tiske hensyn (jfr. ove nnævnte citat fra udvalgets møde d ). I det svar, Svampeforeningen fik på sin hen vendelse til Sko v- og Na turstyre lsen, hed det: "Vor generation har en forpli gtigelse til at sørge for, at der også er træer i D yrehaven til vore børn og børn ebørn." Ja, naturligvis! Men det er ikke arten Bøg eller arten Eg, der er tru et af udr yddelse. Det er til gengæld arterne Kæmpepigsvamp, Gyldenbrun Lakporesvamp, Vellugtende Skælhat, Sej Fedtporesvamp og Egetung e - blot for at give nogle eksempler. Dem kommer vore børn e børn nok ikke til at se. Desværre drives Dyreha ven i dag med årlige nytilplantninger, oftest tillige med årlige fældninger. Målsætningen om at skabe en jævn aldersfordeling blandt træern e kan umiddelbart synes rimelig, men i den konkrete situation er der et udtalt behov for, at man i en periode på i hvert fald år undl ader den skemafastlagte fældning af gamle løvtræer, og at man helt undlader at nytilplante værdifulde overdrevsarealer. At der vil blive fældet eller beskåret et mindre antal tr æer langs de mere befærdede veje i Dyrehaven, kan ses som et velbegrundet kompromis, men at foretage fældninger, der rækker ud over dette, synes helt uansvarligt. Om 100 år vil ingen bemærke, at der ikke fandt væsentlige fældninger eller nytilplantninger sted i Dyreh aven i perioden fra 1993 til Og måske kan det redde en række truede poresvampe, smældere og hulrugende fugle fra at uddø. Det unaturligt høje antal hjorte i Dyrehaven er på en måde også en del af problemet. De medføre r et meget højt græsningstryk, der gør det vanskeligt at have en opvækst af yngre træer mellem de ældre. De er også anledningen til, at der gødskes for at få korn op på Eremitagesletten. En vis reduktion i ant allet af hjorte kunne derfor bidrage til en løsning af problemet. Dyrehaven, som vi ser den i dag, er blevet en. o 1 _ 1 _ lr- l 1 ~ L _ L.40_ 10=..1 "- gamle løvtræer, og at man helt undlader at nytilplante værdifulde overdrevsarealer. At der vil blive fældet eller beskåret et mindre antal tr æer langs de mere befærdede veje i Dyrehaven, kan ses som et velbegr undet kompromis, men at fore

18 være begrænset for stlig drift gennem århundreder. Det er menn esket selv, der har givet Dyrehaven et forspring frem for andre skovlokaliteter. Det tager op mod 300 år at få opbygget et egnet substrat for en Ege tunge, men det tager få minutter at øde lægge det. Alder ssamme nsætningen blandt Dyrehavens træer er skæv i dag, og det er netop derfor, lokaliteten er så værdifuld. Det vil være uansvarligt at ændre på dette forhold, hvis omko stningen er udr yddelse af et antal arter, der er truede, ikke blot her men i hele Nordeurop a. I Danm ark kan vi samle penge til at opkø be uerstatt elige naturværdier i Costa Rica for at hindre, at de bliver ødelagt af lokalb efolknin gens man glend e indsigt og forståe lse eller af økonomiske interesser. Men forvalterne af vores egen vigtigste svampe lokalite t har vi paradoksalt nok utrolig svært ved at få i tale. Litteratur Friis Møller, P Overvågning af naturskov Miljøminister iet, Skov- og Naturstyrelsen. Knuds en, H. & J. Vesterholt Truede storsvampe i Danmark - en rødliste. Miljøministeriet 1991: Rødliste '90. Rald, E Hvord an beskytter man svampelokaliteter? - Svampe 23: To for Danmark nye Skælhatte (Pholiota squarrosoides og Pholiota oedipus). - Svampe 26:3-5. Vesterholt, J Om bevarin g af tru ede svampe. I Danmarks naturskove. Rapport fra symposium på Århus Uni versitet d Regnsko vsgruppen Nepen thes. s Upublicerede kilder Referat af møde i Dyrehaveud valget den 14. okt ober 1991, refe reret af forstfuldmægtig Mads Jakobsen Indsigelse til Skov- og Naturstyreisen fra Danmarks Nat urfre dsingsforening, und erskr evet af Birgit Degerbel Svar til Birgit Degerbol fra Miljøministeriet, Skov- og Naturstyre lsen, und erskrevet af direktør Karen Westerbye-Juhl Ind sigelse til Skov- og Naturs tyreisen fra Dansk Ornitologisk Fore ning, med bilag, und erskrevet af Morte n Jørgensen og Alex Ro send ahl He nvendelse til Skov- og Na turstyreisen fra Danmarks Naturfredningsforening, und erskr evet af Birgit Degerb el Ind sigelse til Skov- og Naturstyreisen fra Foreninge n til Svampek undskabens Fremm e, med bilag udfærdiget af Erik Rald, und erskr evet af JØrgen Albertsen Svar til Birgit Degerb el fra Miljømini steriet, Skov- og Naturstyreisen, und erskrev et af direktør Karen Westerbye-Juhl Svar til Jørgen Albertsen fra Miljømini steriet, Skov- og Naturstyrelsen, und erskrevet af direktør Karen Westerbye-Juhl. \ :-!f 11 I "., ,'"'--:'! -. ;i- \ :-!f 11 I "., ,'--:' f -. ;i- '--'""''''''....ø-:

19 Rødmende furehatte (Leucocoprinus sekt. Anomali) i Danmark Jacob Heilmann-Clausen, Johannevej 9, 5000 Odense C. Som nævnt indledningsvis i "Introduktion til pa rasolhatte" (Heilmann-Clausen, Lange & Rald 1992) andetsteds i dette nummer af Svampe, er det tanken at bringe en række artikler omhandlende forskellige parasolhattegrupper her i bladet. I denne første artikel behandles de rødmende arter indenfor slægten Furehat (Leucocoprinus) i Danmark. I "D anske storsvampe" (Petersen & Vesterholt 1990) medtages 4 arter af Furehat, hvoraf mindst den ene - Gul Parasolhat (Leucocoprinus birnbaumii) er indført til Danmark fra varmere himmelstrøg. Arten er således relativt hyppig indendørs i varme drivhuse og i urtepotter men findes ikke på naturlige habitater i det fri. De øvrige 3 arter er alle anført i rødlisten (Knudsen & Vesterholt 1990), 2 endog som uddøde! Selvom denne sidste påstand nok er lidt dristig, da begge arter kun er kendt fra et dansk fund hver, kan man med rimelighed betegne slægten som en af de sjældneste i Danmark og for øvrigt også i det øvrige Nordeuropa. Af de 2 arter, der behandles i denne artikel, er den ene, L. croceovelutinus, ikke tidligere angivet fra Danmark, mens den anden, Rødmende Parasolhat (L. badhamii), er fundet ialt ca. 5 gange. Som dansk navn til L. croceovelutinus foreslås her Safran-Parasolhat på grund af artens kraftige rødmen ved berøring. I løbet af 2 dage i efteråret 1991 fandt jeg sammen med Christian Lange begge de omtalte arter, og havde rig lejlighed til at sammenligne kendetegnene. Beskrivelser og akvareller er udfærdigede udfra disse fund, endvidere er materialet på Botanisk Museum i København (C) af Rødmende Parasolhat gennemgået og opført i materialelisten. Systematik Slægten Leucocoprinus i snæver forstand udgør en ganske velafgrænset gruppe. Makroskopisk karakteristisk er de små, gracile frugtlegemer, der på grund af den længe lukkede, radiærfurede hat kan minde om blækhatte (Coprinus), Denne lighed afspejles faktisk i det latiske navn - Leu _u_..:.,._ L ~.L_...L.. _ " 1 ~ ""="'l... 4-" ~_ "...,lrmu a vet fra Danmark, mens den anden, Rødmende Parasolhat (L. badhamii), er fundet ialt ca. 5 gange. Som dansk navn til L. croceovelutinus foreslås her Safran-Parasolhat på grund af artens kraftige rødmen ved berøring. Tløbet af 2 daze i efteråret 1991 fandt jeg sarnne på hatten og den hudagtige ring viser klart, at furehattne er parasolhatte. Mikroskopisk er de metachromatiske sporer med spirepore karakteristiske i forhold til Parasolhat-slægten Lepiota, mens Parasolchampignon (Leucoagaricus) mikroskopisk er næsten identisk. Makroskopisk kendes de egentlige parasolchampignons dog let på den kraftige, champignon-agtige statur og den næsten glatte, hvidlige hat. Den gruppe af stærkt rødmende arter, der behandles i denne artikel, synes dog at stå lige langt fra Leucocoprinus i snæver forstand og de egentlige Leucocagaricus-arter og ses lige ofte henført i begge slægter. Babos (1979), Moser (1983) og Reid (1991) henregner således arterne til Leucocoprinus, mens Bon (1981), Sin ger (1986) samt Candusso & Lanzoni (1990) har arterne i Leucoagaricus sektion Pilosellae. For at komplettere billedet, må det så endda nævnes, at Krieglsteiner (1991) deler de rødmende arter mellem begge de ovennævnte slægter! Fælles for arterne i gruppen, der her alle - i overensstemmelse med dansk tradition - henregnes til Leucocoprinus, er rødmende reaktion ved berøring og en ganske karakteristisk statur. Stokken er kølleformet og ringen hudagtig som hos de små furehatte (Leucocoprinus s.str.), mens den indvokset skællede hatoverfiade og den ofte ret kraftige statur minder mere om parasolhatte i slægten Lepiota eller endog Kæmpeparasolhat (Macrolepiota). Mikroskopisk er slægten meget heterogen. En del arter er ret spinkle og har sporer kortere end 8 umuden spirepore, mens den anden halvdel er kraftigere med sporer længere end Sum med spirepore. Det er især dette forhold, der får Krieglsteiner til at dele gruppen midtover. Hvis man betragter den førstnævnte gruppe heriblandt Safran-Parasolhat og Rødmende Parasolhat -- er det væsentligste, at sporernes manglende spirepore passer lige dårligt i Leucocoprinus og Leucoagaricus. Arterne i Lepiota har altid sporer uden spirepore, men disse ertilgengæld traditionelt ikke metachromatiske som ha" T mu'n,..nnr-;v/lic' '!iccp,;:jf,;:j r t p r n p i Iøniota regnes til Leucocoprinus, er rødmende reaktion ved berøring og en ganske karakteristisk statur. Stokken er kølleformet og ringen hudagtig som hos de små furehatte (Leucocoprinus s.str.), mens den indvokset skællede hatoverfiade og den ofte ret kraftige statur minder mere om pa-

20 sektion Lilaceae, deriblandt Lillabrun Parasolhat (Lepiota lilacea) har dog i realiteten metachromatiske sporer (Candusso & Lanzoni 1990), men hathuden er lidt afvigende - hymeniderm hos Lepiota sektion Lilacea - trichoderm med meget lange endeeeller hos Leucocoprinus og Leucoagaricus. Makroskopisk er ligheden mellem de her diskuterede arter og henholdsvis de små "ægte" furehatte (Leucocoprinus s.str.) og arterne i Lepiota sektion Lilacea nogenlunde lige store. Det er således er spørgsmål, om hvad der vægtes højest - spore- eller hathudsmorfologi - der afgør, om de her interessante arter bør behandles i Lepiota, Leucocoprinus eller evt. Leucoagaricus. Den anden gruppe af rødmende furehatte, arterne med sporer med spirepore, har de mikroskopiske karakterer til fælles med både Leucocoprinus og Leucoagaricus, mens arterne i Macrolepiota, der makroskopisk har en vise lighed, afviger især hvad angår hathudens opbygning - hymeniderm hos Macrolepiota og igen trichoderm hos Leucocoprinus og Leucoagaricus. Det er således vanskeligt at afgøre, hvor disse arter hører bedst hjemme - i Leucocoprinus eller i Leucoagaricus, der makroskopisk er ret afvigende eller i Macrolepiota - der overfladisk ligner en del - men dog afviger mikroskopisk. At alle arterne i denne artikel behandles samlet i Leucocoprinus er således ikke et resultat af dybereliggende systematiske overvejelser, men mere et udtryk for et ønske om - trods alt - at beholde en makroskopisk velafgrænset parasolhatte-gruppe samlet, så længe ingen på overbevisende måde har udredt de taksonomiske problemer. Rødmende Parasolhat (Leucoprinus badhamii (Berk. & Br.) Locq.) Beskrivelse: Rat 2,5-3 cm bred, hvælvet, ikke radiært furet, hvidlig med fine, indvoksede, mørkt violetbrune skæl, som inderst danner et mørkt øje, øjeblikkeligt stærkt rødmende ved berøring, men den livlige farve skifter efter 1-2 minutter til mørkt violetbrun. Lameller frie, tætte, hvidlige, ved berøring først stærkt rødmende, siden violetbrunt anløbende, med ammoniak grumset blågrønt anløbende. Stok 3-4,5 x 0,4-0,5 cm, kølleformet, nederst 0,9-1,0 cm tyk, hvidlig til lyst grålig, ved berøring stærkt rødmende, men snart violetbrun, med kraftig, afsat, udstående, hudagtig, h 'ulr11;n 1"'1Tln TI"n(. rl n rl :u,,", c... -a....u., 1...,,.,..,.. _...c.,.-j _..-J :1 let i Leucocoprinus er således ikke et resultat af dybereliggende systematiske overvejelser, men mere et udtryk for et ønske om - trods alt - at beholde en makroskopisk velafgrænset parasolhatte-gruppe samlet, så længe ingen på overbevisen Sporer og cheilocystider af Rødmende Parasolhat (L eucocoprinus badhamii), gennemskæring som resten af svampen. Sporer 5,5-6,5-7,5 x 3-3,6-4,5 um, mandelformede, sjældnere citronformede, tykvæggede, lyst gullige i KOR, dextrinoide, ifølge litteraturen metachromatiske, uden spirepore. Cheilocystider rigelige, x 8-13 urn (alt inkl.), kølleformede, de fleste med pæreformet til uregelmæssigt udtrukket eller sjældnere kugleformet appendix, 7,5-18 x 5-7 um, lyst olivengrønne i KOR. Endeeeller i hathuden x 8-15 um, ±cylindriske, lyst til mættet olivengrønne i KOR. Økologi: Arten er i Danmark fundet på muldbund i løvskove. Fundet i Skjoldhøj Skov blev gjort på fed, sort muld mellem Skvalderkål (Aegopodium), under Ask (Fraxinus), Elm (Ulmus) og Ahorn (Acer). I umiddelbar nærhed groede flere andre parasolhatte, bl.a. Vinrød Parasolhat (L. fuscovinacea) og Silkehvid Parasolhat (Sericeomyces sericifera). Materiale: Ø-lyll.: Skjoldhøj Skov ved Brabrand, , l. Heilmann-Clausen & C. Lange (JHC91 706)(C) - Falster: Virket Sø, , F. H. Møller (C) - Møn: Fanefjord Skov , H. Knudsen , H. Knudsen (C). Udbredelse: Rødmende Parasolhat er meget sjælden i Danmark, og placeringen på rødlisten synes velbegrundet. Ud over fundene nævnt i materialelisten findes der to angivelser af arten i litteraturen af Koch (1974) og Døssing (1980) fra henholdsvis Sydsjælland og Lolland. I England anses L. badhamii for at være den almindeligste i gruppen (Reid 1991), mens den i Tyskland er fundet betydeligt sjældnere end L. bresadolae (Krieglsteiner 1991). Desuden er Rødmende Pa rasolhhat angivet fra de fleste andre Mellemeuropæiske lande ~.: _1..~... A..L ~ _ 1 \ 1 og Ahorn (Acer). I umiddelbar nærhed groede flere andre parasolhatte, bl.a. Vinrød Parasolhat (L. fuscovinacea) og Silkehvid Parasolhat (Sericeomyces sericifera). Materiale: Ø-lyll.: Skjoldhøj Skov ved Brabrand, 111r11001 T lj ~:l_ ~ 1""'1 ~ o. I""' T _. {TTTE"'H

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

SVAMPE (FUNGI) ER EN STOR GRUPPE AF ORGANISMER, DER BÅDE HAR TRÆK FÆLLES MED DYR OG PLANTER, MEN ER SAMLET I ET SELVSTÆNDIGT RIGE. BLANDT DE 100.

SVAMPE (FUNGI) ER EN STOR GRUPPE AF ORGANISMER, DER BÅDE HAR TRÆK FÆLLES MED DYR OG PLANTER, MEN ER SAMLET I ET SELVSTÆNDIGT RIGE. BLANDT DE 100. SVAMPE SVAMPE SVAMPE (FUNGI) ER EN STOR GRUPPE AF ORGANISMER, DER BÅDE HAR TRÆK FÆLLES MED DYR OG PLANTER, MEN ER SAMLET I ET SELVSTÆNDIGT RIGE. BLANDT DE 100.000 KENDTE ARTER ER MANGE VIGTIGE NEDBRYDERE

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Toksikologiske vurderinger fundament for den nordiske vejledning. Jørn Gry. (konsulent, tidligere toksikolog på Fødevareinstituttet)

Toksikologiske vurderinger fundament for den nordiske vejledning. Jørn Gry. (konsulent, tidligere toksikolog på Fødevareinstituttet) Toksikologiske vurderinger fundament for den nordiske vejledning Jørn Gry (konsulent, tidligere toksikolog på Fødevareinstituttet) Svampe, som egner sig til at markedsføres til konsum - Fødevarelovgivning:

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Nr. 7 september 2015. Så er der Karl Johan er

Nr. 7 september 2015. Så er der Karl Johan er Nr. 7 september 2015 Så er der Karl Johan er De seneste 3 uger har efter en tør sommer i den grad opfugtet hele Jylland, Fyn og Nordsjælland. I Gribskov har Karl Johan-mycelierne fået travlt, og skoven

Læs mere

Professoren. -udforsker Skoven! Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til:

Professoren. -udforsker Skoven! Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til: 1 Professoren -udforsker Skoven! 2016 af Kim Christensen Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til: Lars. Naturstyrelsen Til minde om

Læs mere

1 Historien begynder

1 Historien begynder LÆS STARTEN AF 1 Historien begynder Rikka galoperede gennem skoven. Hendes hjerte hamrede i brystet, og hun var træt. Alle fire ben gjorde ondt, men hun kunne ikke stoppe nu. Klahons Drømmejæger havde

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Guldhvalpen. Dorte Marcussen

Guldhvalpen. Dorte Marcussen Guldhvalpen Dorte Marcussen GULDHVALPEN Tekst og tegning Dorte Marcussen Udgivet i ét eksemplar i 1981 Til Frida og Karla 2013 Forlaget Muffin Der var uro i hundekennelen Hundens Fryd. Freja havde været

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske for vores skyld Salmer: 751, 60; 157, 656 754, 658, 656; 157, 371 Evangelium: Joh. 5,1-15 B.E. Murillo (1670): Helbredelsen af den

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

ER DER EN KYLLING I ÆGGET?

ER DER EN KYLLING I ÆGGET? ER DER EN KYLLING I ÆGGET? Et rugeforløb, hvor børnene selv er med til at hente æg i hønsehuset, lægge æggene i rugeskabet, gennemlyse æggene, lægge æggene til klækning i det andet rugeskab og se, når

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 20. september 2015 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 JULI - AUGUST 2015 Tekst og foto: Henrik Knudsen Så er det atter

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

3.a søger ud i det blå

3.a søger ud i det blå 3.a søger ud i det blå I 10.000 meters højde sidder jeg og tænker tilbage på de sidste to uger. Jeg må ærligt indrømme, de har været fyldt med nogle af de vildeste ting, jeg har oplevet, og sådan tror

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Bjørn Dean Petersen. TankeRevision 2015. Et gratis PC program, som kan forbedre både din og dine omgivelsers livskvalitet. www.tankerevision.

Bjørn Dean Petersen. TankeRevision 2015. Et gratis PC program, som kan forbedre både din og dine omgivelsers livskvalitet. www.tankerevision. Bjørn Dean Petersen TankeRevision 2015 Et gratis PC program, som kan forbedre både din og dine omgivelsers livskvalitet. www.tankerevision.dk 1 TankeRevision 2015 Copyright 2015 ved Bjørn Dean Petersen

Læs mere

Prinsessen og den magiske hytteost

Prinsessen og den magiske hytteost Prinsessen og den magiske hytteost 2 For længe, længe siden var der et lille bitte kongerige, der hed Danmark. I kongeriget boede kong Kornelius og hans datter prinsesse Perle på et stort slot. 3 4 Kong

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

Skovkontrakten. Skovkontrakten lyder sådan:

Skovkontrakten. Skovkontrakten lyder sådan: Skovkontrakten Skovkontrakten, den er vigtig! Alle dyr og nisser har skrevet under på den, og har lovet at holde den. Hvis der er en eller anden der bryder den, vil ingen af de andre have noget med dem

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

ÆBLET. historien om Adam og Eva.

ÆBLET. historien om Adam og Eva. Side 3 ÆBLET historien om Adam og Eva 1 Dag og nat 4 2 Adam og Eva 6 3 Træet 8 4 En dejlig tid 10 5 Røde æbler 12 6 Slangen 14 7 Pluk det 16 8 Nøgne 20 9 Hvor er I? 22 10 Det var ikke mig 24 11 Guds straf

Læs mere

Kapitel 7. 7.december 965

Kapitel 7. 7.december 965 Kapitel 7 7.december 965 Fra Fruen vågnede af sine sælsomme drømme måske i går nat, Fruen var ikke sikker på at hendes tidsfornemmelser var i orden i dette rum hvor det var vanskeligt at holde styr på

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis 2014.docx 19-10-2014 side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis 2014.docx 19-10-2014 side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11. 19-10-2014 side 1 Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11. En juni dag i 1767 kæmpende en kvinde for sit barn og sit liv i fødselsveer. I den stråtækte gård i Munklinde var familien

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

Hvis jeg flytter i en flaske

Hvis jeg flytter i en flaske Undervisningsmateriale til Hvis jeg flytter i en flaske Lavet af Christine Lund Jakobsen Målgruppe: (0.) 1.-2. klasse Introduktion I dette materiale kan du finde ideer til, hvordan der kan arbejdes med

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Kapitel 5. 5.december 965

Kapitel 5. 5.december 965 Kapitel 5 5.december 965 Lyden af en lille ynkelig gråd trængte gennem Fruens bevidsthed, en bevidsthed der var usammenhængende og tåget. Det var et spædbarns ynkelige råb på sin mor, på nærhed, tryghed

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Kongeskærskolen smager for livet

Kongeskærskolen smager for livet Smag for Kongeskær Kongeskærskolen smager for livet Forsknings- og formidlingscentret Smag for livet sætter fokus på smag sammen med lærer og elever på Kongeskærskolen. 7. klasse har malet tungerne blå,

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Almindelig ædelgranlus. På NGR. Overvintrer på årsskuddet som 2. eller 3. stadielarver, der i foråret videreudvikler sig til æglæggende hunner.

Almindelig ædelgranlus. På NGR. Overvintrer på årsskuddet som 2. eller 3. stadielarver, der i foråret videreudvikler sig til æglæggende hunner. Almindelig ædelgranlus. På NGR. Overvintrer på årsskuddet som 2. eller 3. stadielarver, der i foråret videreudvikler sig til æglæggende hunner. 300-500 æg per hun. De klækker efter 3-5 uger. Hav altid

Læs mere

DEN ORIGINALE. Mine yndlingsopskrifter. RÖMERTOPF naturlig madlavning, sund nydelse

DEN ORIGINALE. Mine yndlingsopskrifter. RÖMERTOPF naturlig madlavning, sund nydelse DEN ORIGINALE Mine yndlingsopskrifter RÖMERTOPF naturlig madlavning, sund nydelse RÖMERTOPF Mine yndlingsopskrifter RÖMERTOPF naturlig madlavning, sund nydelse 1. Oplag Copyright 2009 by RÖMERTOPF Keramik

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

Tjekliste over spisesvampe

Tjekliste over spisesvampe Tjekliste over spisesvampe Juli 2010 Internetudgave Tjeklisterne til brug ved kontrol omfatter lister over svampe, som betragtes som spiselige svampe til kommerciel anvendelse. Listen er udarbejdet på

Læs mere

FISKERI MED GARN OG RUSER

FISKERI MED GARN OG RUSER BESØG PÅ ØRESUNDSMILJØSKOLEN FISKERI MED GARN OG RUSER M3 2017 DIT NAVN: 1 På tur til Øresundsmiljøskolen - Fiskeri med garn og ruser Vi skal på besøg på Øresundsmiljøskolen. Øresundsmiljøskolen ligger

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Opgaver til:»tak for turen!«

Opgaver til:»tak for turen!« Opgaver til:»tak for turen!«1. Hvad kan du se på bogens forside? 2. Hvad kan du læse på bogens bagside? 3. Hvad tror du bogen handler om? En invitation 1. Hvad hedder Lindas veninde? 2. Hvorfor ringer

Læs mere

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg.

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg. Prædiken til sidste s. e. Hellig3konger 2011 Ved kyndelmisse som vi fejrede den 2. februar var vi halvvejs gennem vinteren. Og jeg tror, at længslen efter lys og forår gælder de fleste af os. Og netop

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Ordtræning 7. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Ordtræning 7. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. ORDTRÆNING 7 er en revideret udgave af Ordtræningsbogen 7. Serien består af otte hæfter. I dette

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Projekt Børn og udeliv. Emne: Hvad er natur, samt til hvad og hvordan kan man anvende naturen?

Projekt Børn og udeliv. Emne: Hvad er natur, samt til hvad og hvordan kan man anvende naturen? Projekt Børn og udeliv Emne: Hvad er natur, samt til hvad og hvordan kan man anvende naturen? Uge 40-41 2011 Vi har i de sidste 2 uger arbejdet med natur og naturfænomener. Krudtuglerne har valgt at lave

Læs mere

grib chancen 1/3 sæt ord på din drøm

grib chancen 1/3 sæt ord på din drøm gib chancen sæt od på din døm DR e på mange måde alleede i vedensklasse. Og vi skal væe det hele vejen undt. DR i vedensklasse handle om samab: Hvodan skal vi samab i femtiden? Og hvilke vædie skal vi

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Her er i korte træk skildret forløbet af episoden med falken sidste år.

Her er i korte træk skildret forløbet af episoden med falken sidste år. Tårnfalkene 2014 Af Knud Erik Sonne Her er i korte træk skildret forløbet af episoden med falken sidste år. 15. maj. Middag flakser en fugl rundt på græsset foran huset. En tårnfalk, viser det sig. Undersøger

Læs mere

Stenalderkost En kort introduktion

Stenalderkost En kort introduktion Stenalderkost En kort introduktion Jægersamfundenes kostplan har vakt interesse især i USA, men også i andre lande, fordi den har vist sig at være i stand til at helbrede nogle af de såkaldte vestlige

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Insekter og planter Lærervejledning 3.-4. klasse. Insekter og planter FÆLLESMÅL

Insekter og planter Lærervejledning 3.-4. klasse. Insekter og planter FÆLLESMÅL Insekter og planter I skal til at undersøge insekter og planter. Undersøgelse af insekter og planter er et emne, der både fagligt og i praksis kan lade sig gøre fra 3. klasse. Denne beskrivelse er rettet

Læs mere