Kurser og fyraftensmøder Efterår 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kurser og fyraftensmøder Efterår 2012"

Transkript

1 Kurser og fyraftensmøder Efterår 2012

2 Kære vognmand/medarbejder Det er sagt og skrevet mange gange, at uddannelse og efteruddannelse betaler sig ved at give både større arbejdsglæde og øget konkurrenceevne for den enkelte virksomhed. På trods af økonomisk krise og pres fra udlandet gælder dette fortsat: Det kan betale sig at investere i at blive klogere på det, man har med at gøre. DTL er sat i verden for blandt andet at bidrage til højnelse af kvaliteten i dansk transporterhverv. Det betyder også, at vi føler os forpligtet til at tilbyde erhvervets udøvere kurser og fyraftensmøder om emner, der optager en transportvirksomheds hverdag, hvad enten indholdet er lovpligtigt eller frivilligt. Afviklingen er lagt på et tidspunkt af dagen, hvor det skulle være muligt for de fleste at deltage. For DTL-medlemmerne er deltagelse gratis (undtagen vognmandskurset), mens ikke-medlemmer kan deltage til en overkommelig pris. Det er vores håb, at du/i vil tage imod tilbuddet i dette efterår 2012 og få en god oplevelse. DTL Grønningen 17 Postboks København K DTL Region Syd Centervej Kolding Tlf Fax DTL Region Øst Center Allé Rønnede Tlf Fax DTL Region Midt/Nord Skottenborg Viborg Tlf Fax Med venlig hilsen Erik Østergaard Adm. direktør DTL 2

3 Praktiske oplysninger Tilmelding Du tilmelder dig elektronisk ved at gå ind på Vælg her det pågældende kursus eller møde, og udfyld tilmeldingsformularen. Du kan også kontakte DTL Region Midt/Nord telefonisk, pr. mail eller fax.: Tlf Fax Kursustilmelding er bindende. Bekræftelse Du modtager naturligvis en bekræftelse på tilmeldingen. Vi forbeholder os ret til at aflyse eller udsætte kurserne/møderne ved for få tilmeldinger. Faktura Vi sender faktura til dig vedrørende betaling af kurset. Alle priser er inkl. kursusmateriale og forplejning. Forplejning På alle kurser/fyraftensmøder i kataloget vil deltagerne få en let forplejning. Ønsker du yderligere information, eller har du kommentarer eller spørgsmål til kataloget, er du velkommen til at henvende dig til et af DTLs Regionskontorer. Vi modtager gerne forslag til emner til kursuskataloget for foråret På gensyn på vore kurser og fyraftensmøder! Overbooking I tilfælde af overbooking vil først-til-mølle -princippet gælde, og du vil da blive kontaktet af DTL Region Midt/Nord. Udeblivelsesgebyr Udebliver du fra et tilmeldt kursus/fyraftensmøde, eller afmelder du senere end 24 timer før, bliver der opkrævet et udeblivelsesgebyr på 300 kr. (særlige regler for Vognmandskursus). 3

4 Køre- og hviletid for ledelse og administrative medarbejdere Du får en gennemgang af virksomhedens forpligtelser i forbindelse med indsamling og håndtering af køre- og hviletidsdata, samt en gennemgang af køre- og hviletidsreglerne, så du er klædt godt på til at overholde virksomhedens forpligtigelser omkring kontrol, instruktion og opfølgning af digitale data. Formål - At opnå indsigt i køre- og hviletidsreglerne, så man kan benytte disse i sin daglige kørsel og disponering. - At få kendskab til kravet om egenkontrol samt se eksempler på, hvordan dette kan udføres. - At kunne analysere tachograf- og førerkortsdata samt klargøre disse til indsendelse i forbindelse med virksomhedskontrol. - At kunne læse og vurdere udskrifter fra tachografen. - At få kendskab til den praktiske brug af tachografen, herunder brugen af virksomhedskortet, udlæsning af data, indtastning af eksempelvis undtaget kørsel, færgeregel mm. Tirsdag d. 27. november 2012 Spar 10, Kursuscenter og Motel, Ålandsvej 2, 8800 Viborg Onsdag d. 28. november 2012 DTL Region Syd, Center vej 2, Kolding Torsdag d. 29. november 2012 DT L Region Ø st, Center A llé 6, Rønne de Målgruppe For ledelse og administrativt personale Undervisere Undervisere fra DTL. 4

5 ADR Farligt gods Kapitel 1.3-uddannelse Er du ansat i en virksomhed, der transporterer farligt gods ad vej og har opgaver vedrørende denne transport, skal du være uddannet til disse opgaver og ansvarsområder i henhold til ADR-konventionen. Formål - At sikre at personale er lovpligtigt uddannet, før de påtager sig ansvar eller udfører opgaver i forbindelse med farligt gods-transporter. Kurset opfylder kravene, som det fremgår af kapitel 1.3 i ADR-konventionen og indeholder en grunduddannelse, en funktionsspecifik uddannelse samt en sikkerhedsuddannelse. Målgruppe Alle der er involveret i vejtransport af farligt gods, og som ikke har et ADR-bevis. Tirsdag d. 9. oktober 2012 Spar 10, Kursuscenter og Motel, Ålandsvej 2, 8800 Viborg Onsdag d. 24. oktober 2012 DT L Region Syd, Center vej 2, Kolding Torsdag d. 22. november 2012 DT L Re gi o n Ø s t, C e nt e r A ll é 6, Rø nn e d e Undervisere Undervisere fra DTL. Vi kan også målrette kurser til dine chauffører og/eller det administrative personale og afholder det gerne på virksomhedens adresse dag, aften eller weekend. Kontakt os for at høre herom. 5

6 Transportaftaler / Transportjura Får du dine aftaler på skrift, eller vil du blot gerne være bedre til at udforme dine transportaftaler? Kender du dine forpligtelser som transportør, når der opstår tvivl om ansvar i forbindelse med dine transporter? Formål Du får en praktisk og juridisk gennemgang af reglerne omkring aftaler på transportområdet. Og vi ser også på, hvad der gælder, når intet er aftalt. Vi ser på de forhold, der bør indgå i en transportaftale, ligesom vi diskuterer brug af standardkontrakter og standardvilkår. Der vil også være en kort orientering om CMR-loven. Mandag d. 17. september 2012 DT L Region Syd, Center vej 2, Kolding Tirsdag d. 18. september 2012 Spar 10, Kursuscenter og Motel, Ålandsvej 2, 8800 Viborg Torsdag d. 15. november 2012 DT L R e g i o n Ø s t, C e nt e r A ll é 6, R ø nn e d e Målgruppe Kurset henvender sig til alle medarbejdere, som arbejder med transportaftaler, kontrakter m.m. Du får en praktisk og juridisk gennemgang af reglerne omkring aftaler på transportområdet. Underviser Jurist fra DTL 6

7 Kalkulation / Økonomi Får du beregnet den rigtige pris? Laver du en efterkalkulation, der kan vise om prisen var ok? Formål Du lærer de grundlæggende principper i en prisberegning og simple metoder til at lave efterkalkulationer. Målgruppe Kurset henvender sig til alle vognmænd og andre, der skal kunne beregne en pris på en lastbiltransport. Underviser Undervisere fra DTL Tirsdag d. 2. oktober 2012 Spar 10, Kursuscenter og Motel, Ålandsvej 2, 8800 Viborg Onsdag d. 3. oktober 2012 DTL Region Syd, Centervej 2, 6000 Kolding Torsdag d. 4. oktober 2012 DTL Region Øst, Center Allé 6, 4683 Rønnede 7

8 Hør om de nyeste regler om lastbiler, miljøkrav og teknik Du hører om: Miljø - Euro 6 - Partikelfiltre - Brændstofbesparende tiltag - Biodiesel Vægtregler - Ændringer i vægt- og dimensionsbestemmelserne - Tekniske krav til sammenkobling - Modulvogntog Målgruppe Vognmænd og administrativt personale med behov for viden om teknikken og den dertil hørende lovgivning. Undervisere Undervisere fra VBG og Volvo Tirsdag d. 23. oktober 2012 Volvo Truck Center, Logistikparken 14, 8220 Brabrand Onsdag d. 10. oktober 2012 VBG, Industribuen 20-22, 5592 Ejby Torsdag d. 11. oktober 2012 Vo l v o Tr u c k C e nt e r, L o ke s v e j 1, Hill e r ø d 8

9 Planlægger du generationsskifte? Kom og hør om forskellige generationsskiftemodeller og om, hvorfor det kan være en god idé at gennemføre et generationsskifte nu. Fyraftensmødet er et arrangement for dig, der står over for et generationsskifte i din virksomhed. Vi vil på mødet gennemgå de overvejelser, man generelt bør gøre sig i forbindelse med et generationsskifte, herunder hvornår et generationsskifte bør gennemføres. Mange virksomheders værdi er faldende på grund af krisen. Hvis man står over for et kommende generationsskifte, kan det derfor være en god idé at gennemføre dette nu, hvis man ønsker at lette næste generations finansiering af overtagelse af virksomheden. Tirsdag d. 6. november 2012 Spar 10, Kursuscenter og Motel, Ålandsvej 2, 8800 Viborg Onsdag d. 7. november 2012 DT L Region Syd, Center vej 2, Kolding Torsdag d. 8. november 2012 DT L Re g i o n Ø s t, C e nt e r A ll é 6, Rø nn e d e Underviser Advokat Nicolai Thorsted fra Horten advokatfirma 9

10 Er du klar til at få besøg af Arbejdstilsynet? Alle virksomheder får på et tidspunkt besøg af Arbejdstilsynet er du klar til et sådant besøg? Formål Vi fortæller på dette fyraftensmøde om gældende regler og håndtering af påbud fra Arbejdstilsynet. Vi kommer tillige ind på de bestemmelser, der gælder om arbejdsmiljøarbejdet, og vi giver dig tips og gode råd, så du er klar til at tage imod Arbejdstilsynet. Vi ser også på arbejdsskader, og hvordan du håndterer en sådan i virksomheden. Målgruppe Fyraftensmødet henvender sig til alle med interesse for arbejdsmiljøarbejde. Desuden er målgruppen sikkerhedsledere, HR-medarbejdere og andre, der er ansvarlige for arbejdsmiljøet i virksomheden. Tirsdag d. 4. december 2012 kl Spar 10, Kursuscenter og Motel, Ålandsvej 2, 8800 Viborg Onsdag d. 5. december 2012 kl DTL Region Syd, Center vej 2, Kolding Torsdag d. 6. december 2012 kl DT L R e g i o n Ø s t, C e nt e r A ll é 6, R ø nn e d e Underviser Undervisere fra DTL og Arbejdstilsynet 10

11 Transportoverenskomsten kører det for dig? Kurset giver dig en grundig gennemgang af reglerne i Transportoverenskomsten, herunder ansættelse og opsigelse, arbejdstid, lønninger og tillæg, samt sygdom, ferie og pension. Formål og indhold Få din viden ajourført således, at du har optimale vilkår for at håndtere regler for administrationen af medarbejdere. Indhold - Gennemgang af transportoverenskomsten - Tjek på ansættelseskontrakter - Typiske problemer i ansættelsen - Hvordan løser vi din sag - Og meget andet. Hvem kan deltage? Medlemmer af DTLs arbejdsgiverforening, personaleansvarlige, løn- og HR-medarbejdere, samt andre der ønsker at få ajourført deres viden på området. Tid og sted Kolding Tirsdag den 20. november 2012 kl Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding Viborg Onsdag den 21. november 2012 kl Best Western Golf Hotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg København Tirsdag den 13. november 2012 kl Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade 1, 1217 København K. Undervisere Jesper Bøgh Christensen, juridisk konsulent og Lars Overgaard, juridisk konsulent begge ansat i Dansk Erhverv. Andre 2.535,- kr. Manglende fremmøde 100,- kr. Sidste frist for tilmelding En uge før kurset holdes. Tilmelding Kan ske på 11

12 Vognmandskursus Region Midt/Nord tilbyder vognmandskursus efter helt nyt og fleksibelt koncept: - En uge på kursus (afholdes i Viborg) - Hjemmeopgaver i 4 uger (ca. 7 timers arbejde om ugen, hvor du selvfølgelig kan hente hjælp og vejledning fra underviserne). - På kursus en uge igen (afholdes i Viborg) Få flere oplysninger hos DTL Region Midt/Nord i Viborg: eller kr. + moms (incl. materialer og forplejning) kr. + moms for Region Midt/Nords medlemsvirksomheder (incl. materialer og forplejning) Næste kursus Uge 39 ( september) og uge 44 (29. oktober 02. november) 2012 DTL Grønningen 17 Postboks København K DTL Region Syd Centervej Kolding Tlf Fax DTL Region Øst Center Allé Rønnede Tlf Fax DTL Region Midt/Nord Skottenborg Viborg Tlf Fax

Fyraftensmøder, Vognmandskursus og Kurser 2. halvår 2013

Fyraftensmøder, Vognmandskursus og Kurser 2. halvår 2013 Fyraftensmøder, Vognmandskursus og Kurser 2. halvår 2013 MAN KAN ALTID BLIVE KLOGERE! Velkommen til efterårssæsonen for DTL s fyraftensmøder, vognmandskursus og kurser. Aktiviteterne gennemføres i samarbejde

Læs mere

ITD Kurser og fyraftensmøder

ITD Kurser og fyraftensmøder Kurser og fyraftensmøder for danske vognmandsvirksomheder Efterår 2012 Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1. DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk. www.itd.dk

Læs mere

Kurser og fyraftensmøder

Kurser og fyraftensmøder ITD Uddannelse DTL s servicekontorer Kurser og fyraftensmøder Efterår 2011 LOGOER: ITD DTLS servicekontorer Velkommen til ny kursussæson - efterår 2011 ITD og DTL s tre servicekontorer har her fornøjelsen

Læs mere

Gå-hjem-møder. Kurser. Uddannelse

Gå-hjem-møder. Kurser. Uddannelse Brancheorganisation for den danske vejgodstransport +45 7467 1233 itd.dk Tænk fremad! Gå-hjem-møder. Kurser. Uddannelse Efte rår 2015 I samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Gå-hjem-møder... Side Køre-

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 ARBEJDSGIVERFORENINGEN FOR TRANSPORT OG LOGISTIK EN DEL AF DI

KURSUSKATALOG 2015 ARBEJDSGIVERFORENINGEN FOR TRANSPORT OG LOGISTIK EN DEL AF DI KURSUSKATALOG 2015 ARBEJDSGIVERFORENINGEN FOR TRANSPORT OG LOGISTIK EN DEL AF DI VELKOMMEN TIL VIDEN DER VIRKER! Så starter en ny sæson på ATL ACADEMY med masser af kurser for dig, der skal holde styr

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Der har længe i Speditionsbranchen været et ønske om at skabe et generelt kompetenceløft blandt branchens medlemmer og medarbejdere. Dette for at

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

fremtiden starter her... KURSUS- KATALOG Efterår 2012

fremtiden starter her... KURSUS- KATALOG Efterår 2012 fremtiden starter her... KURSUS- KATALOG Efterår 2012 1 INDHOLD FORBRUGER OG FØDEVARER Hvem er fødevarebrugeren? 4 Økologi og sundere valg 5 kommunikation og pr Løft dit brand til internationale højder

Læs mere

Årgang 2 Nr. 8 August 1999

Årgang 2 Nr. 8 August 1999 Årgang 2 Nr. 8 August 1999 POSTEN Månedsblad for ArbejdsPladsRepræsentanter i Hvorfor? Mandag d. 14/6-99 lød startskuddet til s APR-undersøgelse. Den skulle afdække årsager til valg af fagforening blandt

Læs mere

Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015

Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015 Kursus- og mødekatalog 2014-2015 Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015 BO-VESTs kursusudvalg ønsker, at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver, der skal løses,

Læs mere

Drejebog i. God kursusafholdelse m. tjekliste. forslag til planlægning og afvikling af et arrangement (bilag 7) samt

Drejebog i. God kursusafholdelse m. tjekliste. forslag til planlægning og afvikling af et arrangement (bilag 7) samt Drejebog i God kursusafholdelse m. tjekliste og forslag til planlægning og afvikling af et arrangement (bilag 7) samt bilag til brug ved ansøgning om midler, evaluering mv. Dansk Epilepsiforening Kongensgade

Læs mere

2015-2016. kursusprogram. www.abf-rep.dk

2015-2016. kursusprogram. www.abf-rep.dk 2015-2016 kursusprogram 13 BYGGERI Byggearbejder i andelsboligforeningen København 11.02.16 kl. 17-20 Esbjerg 14.03.16 kl. 19-22 Ekstern advokat Kurset tager udgangspunkt i andelsboligforeningens rolle

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED

LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED Læs her i folderen om de muligheder du har som bruger med ledsageordningen hos Bruger - Hjælper Formidlingen DET ER DINE ØNSKER, DER TÆLLER Er du mellem 12

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Januar Formidlingskursus 10.-11. jan.

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning INFORMATION TIL FORÆLDRE Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver.

Læs mere

Personalehåndbog for vikarer

Personalehåndbog for vikarer Personalehåndbog for vikarer Velkommen til Psykiatriens Vikarcenter. Vi ønsker dig velkommen som vikar i Vikarcentret, og vi glæder os til at arbejde sammen med dig. I psykiatrien arbejder vi ud fra et

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Efteruddannelse Foreninger 5 Erhvervslejemål 10 Boliglejemål 14 Investering og finansiering Kommunikation og ledelse EA-uddannelsen 33

Efteruddannelse Foreninger 5 Erhvervslejemål 10 Boliglejemål 14 Investering og finansiering Kommunikation og ledelse EA-uddannelsen 33 Efteruddannelse ed-logo black ny.pdf 1 02-10-2013 09:48:24 Forår 15 Foreninger 5 Erhvervslejemål 10 Boliglejemål 14 Investering og finansiering 26 Kommunikation og ledelse 28 EA-uddannelsen 33 Velkommen

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche. Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job

Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job INDHOLD Introduktion side 04-05 Jobsøgning side 06-08 Videreuddannelse side 09 I job side 10-11 Ledig side 12-13 Aktiv i DMA side

Læs mere