Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed"

Transkript

1 Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed November 2009

2 Lovpligtige kurser Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den 37 timers lovpligtige arbejdsmiljøuddannel se for nyvalgte medlemmer af virksomhedens sikkerhedsgrupper samt deltagere, som har behov for en opdatering af tidligere sikkerhedsuddannelse. Kursustype To moduler, i alt fem dage. Målgruppe for kurset Sikkerhedsrepræsentanter eller udpegede arbejdsledere i sikkerhedsgruppen har pligt til at gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Andre, som er beskæftiget med sikkerhed og arbejdsmiljø, kan også have stor glæde af at deltage. Forventet udbytte for deltagerne Deltagerne vil blive rustet til at varetage opgaverne med at styrke arbejdsmiljø- og sikkerhedsarbejdet og samarbejdet på virksomheden. Kursets indhold Arbejdsmiljøområdet og arbejdsmiljøloven i forhold til virksomheden. Sikkerhedsgruppens opgaver; rettigheder, pligter og ansvar. Aktørerne inden for arbejdsmiljøområdet. Afprøvning af metoder/værktøjer i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Sparring, dialog og udveksling af erfaring med medlemmer fra egen og/eller andre sikkerhedsorganisationer. Hvad rummer uddannelsen? Indholdet på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse vil være: Arbejdsmiljøområdet og arbejdsmiljøloven i forhold til virksomheden Sikkerhedsgruppens opgaver, herunder rettigheder, pligter og ansvar Aktørerne inden for arbejdsmiljøområdet, her under samarbejdspartnere både interne og eksterne Afprøvning af metoder/værktøjer, som kan anvendes i det forebyggende arbejdsmiljø arbejde Sparring, dialog og udveksling af erfaring med medlemmer fra egen og/eller andre sikker hedsorganisationer En høj grad af deltageraktivitet og -styring Kursets form Gruppearbejde, drøftelser og konkret hjemmeopgave. Kursets varighed (antal timer/dage) 37 timer fordelt på fem dage, kl (15.30). Underviser(e) Ergoterapeut Lisbeth Torp Ernst og afspændingspædagog dap Sanina Kürstein. Kursusmateriale Kompendium og Fakta om arbejdsmiljø. 2

3 Tid og sted Kursusnr.: Odense, 19-21/1 og 10-11/ Odense, 16-18/3 og 14-15/ Odense, 18-20/5 og 9-10/ Kolding, 9-11/3 og 7-8/ Kolding, 25-27/5 og 15-16/ Lyngby, 2-4/2 og 2-3/ Lyngby, 4-6/5 og 2-3/ Firmakursus Vi tilbyder også firmakursus. Der skal minimum være 8 deltagere og maksimum 20 ved afholdelse af kurset. Pris for firmakursus Kr ekskl. moms inkl. kursusmaterialer. I prisen er ikke inkluderet forplejning og eventuelle rejse- og opholdsudgifter til underviser. Pris Kr ,00 ekskl. moms. Virksomheden søger selv for egnede kursuslokaler. Kurserne kan afholdes i COWI s kursuslokaler efter nærmere aftale. Firmakursus forudsætter at der er mellem 8 og 20 deltagere. 3

4 Lovpligtige kurser Arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedskoordinatorer bygge- og anlægsområdet Den 37 timers lovpligtige uddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for byggeog anlægsområdet. Kursustype To moduler, i alt fem dage. Målgruppe for kurset Arkitekter, rådgivere, byggeledere, arbejdsledere og sikkerhedsrepræsentanter fra bygge- og anlægsområdet. Forventet udbytte for deltagerne Kompetence til at varetage bygherrens og de projekterendes pligter samt at styrke og effektivisere sikkerhedsarbejdet på byggepladsen. Kursets indhold Arbejdsmiljøområdet set med bygge- og anlægsøjne. Arbejdsmiljølovens hovedområder og centrale begreber. Koordinators og sikkerhedsgruppens arbejdsopgaver; pligter, rettigheder og ansvar. Arbejdsmiljøaktører; arbejdsmiljørådgivere, bedriftssundhedstjenester, branchearbejdsmiljøråd, Arbejdstilsynet mv. Udarbejdelse, vedligeholdelse og gennemførelse af plan for sikkerhed og sundhed. Effektiv og systematisk planlægning og gennemfør else af det forebyggende arbejde i fællesområderne. Arbejdsmiljøledelse ifm med et bygge- og anlægsarbejde. Metoder i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Koordinators opgaver ved ulykker, nærved-ulykker og sundhedsfarer. Kursets form Gruppearbejde, drøftelser og konkret hjemmeopgave. Hvad rummer uddannelsen? Arbejdsmiljøområdet set med bygge- og anlægsøjne Arbejdsmiljølovens hovedområder og centrale begreber Koordinators og sikkerhedsgruppens arbejdsopgaver, herunder pligter, rettigheder og ansvar Aktører inden for arbejdsmiljøområdet og koordinatorens og sikkerhedsorganisationens relationer til andre arbejdsmiljøaktører, herunder arbejdsmiljørådgivere, bedriftssundhedstjenester, branchearbejdsmiljøråd, Arbejdstilsynet mv. Udarbejdelse, vedligeholdelse og gennemførelse af plan for sikkerhed og sundhed Effektiv og systematisk planlægning og gennemførelse af det forebyggende arbejde i fællesområderne Arbejdsmiljøledelse i forbindelse med et bygge- og anlægsarbejde Metoder, som kan anvendes i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde Koordinators opgaver i relation til ulykker, nærvedulykker og sundhedsfarer Kursets varighed (antal timer/dage) 37 timer fordelt på fem dage, kl (15.30). Underviser(e) Aka. ing (K) Betina Lyngsø og Cand. techn. soc. og aut. arbejdsmiljøunderviser Ester Jensen. Kursusmateriale Kompendium og Håndbog for sikkerhedsgruppen Bygge- og anlæg. 4

5 Tid og sted Kursusnr.: Kolding, 2-4/2 og 3-4/ Kolding, 13-15/4 og 5-6/ Lyngby, 9-11/2 og 9-10/ Lyngby, 18-20/5 og 8-9/ Pris Kr ,00 ekskl. moms. Pris for firmakursus Kr ekskl. moms inkl. kursusmaterialer. I prisen er ikke inkluderet forplejning og eventuelle rejse- og opholdsudgifter til underviser. Virksomheden søger selv for egnede kursuslokaler. Kurserne kan afholdes i COWI s kursuslokaler efter nærmere aftale. Firmakursus Vi tilbyder også firmakursus. Der skal minimum være 8 deltagere og maksimum 20 ved afholdelse af kurset. Firmakursus forudsætter at der er mellem 8 og 20 deltagere. 5

6 Kursuskalender Lovpligtige kurser Den lovpligtige arbejdsmijøuddannelse 001 Odense Odense Odense Kolding Kolding Lyngby Lyngby AM-uddannelse for sikkerhedskoordinatorer 008 Kolding Kolding Lyngby Lyngby Systematisk arbejdsmiljøarbejde Det Sociale Indeks og APV 025-L Lyngby 28 Arbejdsmiljøregnskab 026-År Århus O Odense L Lyngby 11 Arbejdsmiljøets økonomi 029-År Århus O Odense L Lyngby 1 Arbejdsmiljøbenchmarking 032-År Århus O Odense L Lyngby 12 Temadag for medlemmer af en sikkerhedsorganisation 035-O Odense 5 CSR Strategisk CSR 036-L Lyngby 10 fra strategi til handling CSR og miljø/klima 037-L Lyngby 31 CSR og Arbejdsmiljø/medarbejderforhold 038-L Lyngby 11 CSR og leverandørkæden 039-L Lyngby 31 6 Trivsel Fra stress til trivsel fyraftensmøde I virksomheder efter aftale 040 Efter aftale Fra stress til trivsel heldagskursus 041-År Århus O Odense L Lyngby R Ringsted 25 Psykisk førstehjælp og krisehåndtering 045-År Århus O Odense L Lyngby R Ringsted 22 Fra sygefravær til trivsel 049-O Odense L Lyngby Få styr på det grænseløse arbejde 051-År Århus O Odense L Lyngby R Ringsted 25 Arbejdspladsens forebyggelse af vold og trusler om vold 055-L Lyngby 4

7 .dk/arrangementer Ergonomi/krop og bevægelse Ergonomi på kontoret 056-År Århus O Odense L Lyngby 18 Fysisk aktivitet i dagligdagen 059-År Århus O Odense L Lyngby 4 Pas på din krop løfte- og arbejdsteknik 062-O Odense L Lyngby 3 Støj Akustik på arbejdspladsen 064-L Lyngby 2 Støj på arbejdspladsen 065-L Lyngby 9 Vibrationer på arbejdspladsen 066-L Lyngby 16 Indeklima Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst 067-År Århus O Odense L Lyngby 27 Stoffer og materialer Visuel kemikaliestyring kemikaliestyring i praksis 070-År Århus V Vejle L Lyngby 8 Risiko og sikkerhed ATEX-sikring af din virksomhed 073-L Lyngby 1 Løft sikkerhedskulturen i din virksomhed 074-L Lyngby 8 HAZOP-analyse 075-L Lyngby 16 Systematisk fareidentifikation 076-L Lyngby 15 Sikkerhedsvurdering med barrierediagrammer 077-L Lyngby 17 Læs mere og tilmeld dig! Du kan læse den fulde beskrivelse for alle kurser og tilmelde dig på 7

8 Praktiske oplysninger Tilmelding Tilmelding skal ske senest tre uger inden afholdelse af det enkelte kursus/arrangement. Tilmelding kan ske til Marianne Kirchner, eller via COWI's hjemmeside. Når du er tilmeldt, vil du modtage en skriftlig bekræftelse pr. brev eller mail. COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund. COWI er førende på sit felt, fordi vores medarbejdere hver især er det på deres. COWI er landsdækkende autoriseret arbejdsmiljø råd giver og godkendt som underviser i den lovpligtige arbejdsmiljøuddanelse samt sikkerhedskoordinator uddannelse. COWI rådgiver inden for alle områder af arbejdsmiljøet, herunder: Kursuskalender, 1312 nov Foto: COWI/Morten Larsen, Niels Aage Skovbo, Jan Edvardsen. Bekræftelse Deltagere får tilsendt en skriftlig bekræftelse, efter at tilmeldingen er modtaget. Faktura, program og oplysninger om kursussted og mødetid fremsendes ca. 14 dage før kursusstart. Betaling Priserne for de lovpligtige kurser er opgivet ud for de respektive kurser og gælder per deltager. Priserne for de øvrige kurser fremgår af De opgivne priser er ekskl. moms, men inkl. forplejning og de nævnte kursusmaterialer. Overtegning og aflysning Hvis kurset er overtegnet eller aflyses, kontakter vi dig hurtigst muligt og prøver om muligt at finde et alternativ. Afbestilling Kan ske senest 14 dage før kursets start, ellers betales fuld kursusafgift. Ved udeblivelse fra et kursus betales ligeledes fuld kursusafgift. Såfremt du bliver forhindret i at deltage, kan du overdrage din plads til en kollega. Dette skal meddeles til Marianne Kirchner. Virksomhedskurser Alle kurser kan tilpasses og målrettes jeres virksomhed og afholdes som virksomhedskursus. For nærmere oplysninger kontakt venligst Helle N. Helle Arbejdsulykker Fysisk arbejdsmiljø Kemisk arbejdsmiljø Biologisk arbejdsmiljø Ergonomi Psykisk arbejdsmiljø Vi rådgiver desuden om organisering af kundens arbejde med arbejdsmiljø, reduktion af sygefraværet, rummelighed og sundhedsfremme på arbejdspladsen samt arbejdsmiljøøkonomi. Kirchner Tlf N. Potter Tlf COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Tlf Fax

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Arbejdsmiljøkurser 2014 PROGRAM 2014 I 2010 blev den obligatoriske uddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøgrupper gjort kortere. Idéen bag den kortere uddannelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelsen Jeres sparringspartner i arbejdsmiljø!

Arbejdsmiljøuddannelsen Jeres sparringspartner i arbejdsmiljø! Kursuskatalog 2015 Arbejdsmiljøuddannelsen Jeres sparringspartner i arbejdsmiljø! Velkommen til vores kursuskatalog om arbejdsmiljøuddannelsen 2015 Hos os står arbejdsmiljøet højt på dagsordenen. Vi er

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Uddannelse af AMO repræsentanter

Uddannelse af AMO repræsentanter VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan PÅ KONTORER Uddannelse af AMO repræsentanter Arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde Indhold 2 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 18 20 21 22 23 23 24 25 28 29 30 32 32 33 34 34 34 34 35 35

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k arbejdsmiljø manual udgiver: Green Network design og produktion: Aakjærs a/s, Vejle, medlem af Green Network tryk: Jelling Bogtrykkeri A/S, ISO 14001 miljøcertificeret. Manualen er trykt på MultiArt Silk.

Læs mere

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Arbejdsmiljøreformen i praksis Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Finanssektorens Arbejdsgiverforening Indhold Forord 3 Elementerne i arbejdsmiljøreformen 4 Arbejdstilsynet screener

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 2 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere sikkerhedsorganisationens

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG

Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Pædagogiske mål: I alle vores aktiviteter tager vi stilling til, hvad der skal til for at skabe læring for den enkelte. Det

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Marts 2013 Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Indhold Ankestyrelsens familieretlige kurser 4 Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører 4 Undervisere og kursusmateriale

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Fremskridt. Vejen til fremskridt: Kursusguide og program. Nr. 4 2013. 20% rabat ved tilmelding inden jul. Konsulenter med indsigt i byggeriets behov

Fremskridt. Vejen til fremskridt: Kursusguide og program. Nr. 4 2013. 20% rabat ved tilmelding inden jul. Konsulenter med indsigt i byggeriets behov Nr. 4 2013 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Vejen til fremskridt: Kursusguide og program Konsulenter med indsigt i byggeriets behov Entrepriseret: Få hjælp til udbud Lederudvikling

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere