Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam"

Transkript

1 Stampedam Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam UDFØRT AF ENVICLEAN/NHJ Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND STAMPEDAMS AREAL OG TOPOGRAFI BYGVÆRKETS UDFORMNING HYDRAULISKE BEREGNINGER DELKONKLUSION ØGET GENNEMSTRØMNING VEL LAVE KOTER KONKLUSION PLANLAGT LØSNING BILAG 1. STAMPEDAM BILAG 2. KOTEFORHOLD VED STAMPEDAM BILAG 3. DATA FOR STAMPEDAM FRA REGULATIV FOR USSERØD Å BILAG 3. BEREGNING AF EKSISTERENDE OVERELØBSKAPACITET BILAG 4. KONSEKVENSBEREGNING AF REDUKTION AF ØVRE OVERLØBSKANT Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

3 Baggrund Stampedam har problemer med at aflede den nødvendige vandmængde, selv under forholdsvis små nedbørsperioder. Konsekvensen er at Stampedam stuver op og oversvømmer de østliggende bredder. Figur 1. Haverne bag Stampedam i Åvænget og på Poppelvej. Opstuvningen i Stampedam sker med en forholdsvis kort respons tid, idet oplandet opstrøms Stampedam, inkl. Sjælsø, responderer hurtigt på nedbør. 1.1 Stampedams areal og topografi. Stampedam har et areal på ca m 2. Området øst for Stampedam ligger lavt, jf bilag 2. Dette betyder, at der ved en forholdsvis lille opstuvning, < 0,5 meter, vil ske oversvømmelser af et forholdsvis stort område, ca m 2. Figur 2. Højdekurver ved Stampedam. Bilag 2 viser tydeligt de arealer som oversvømmes ved den omtalte opstuvning. 1.2 Bygværkets udformning. Med baggrund i præliminær opmåling, sammenholdt med informationer fra regulativet for Usserød Å, jf bilag 3, er tværprofilet af stemværket med tilhørende underføring som vist på nedenstående figur. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

4 Figur 9. Plan og tværsnit - overløbsbygværk. Vandet fra Stampedam strømmer via en 1,3 meter bred sliske ned til underføringen under Stampevej. I henhold til regulativet for Usserød Å, jf bilag 3, er underføringen 100*100 cm Figur 3. Tværprofil at overløb og underføring, Stampevej Figur 6. Foto af overløbsbygværk feb Figur 8. Afløb efter underføring - Stampevej. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

5 Den hydrauliske kapacitet på kanalen under Stampevej er over 5000 l/s. Ligeledes er den hydrauliske kapacitet på strækningen mellem Stampedam og Fabriksdammen af samme størrelsesorden. 2 Hydrauliske beregninger Der er foretaget en række hydrauliske beregninger af afstrømningskapaciteten gennem det eksisterende overløbsbygværk. Konklusionen på disse beregninger er, at der på det eksisterende overløbsbygværk er for lille en afstrømning ved små og moderate opstuvning i Stampedam. 2.1 Delkonklusion Øget gennemstrømning vel lave koter. For at sikre en bedre udjævning af flowet gennem Stampedam, samt mindske risikoen for oversvømmelse øst for Stampedam, er det beregnet at dette kan afhjælpes ved at reducere 4,2 meter af den øver overløbskant med 10 cm. På figur 11. ses den afledte kapacitetsændring som funktion af stuvningshøjden. Figur 11. Kapacitetsændring ved reduktion af øvre overløbskant med 10 cm. Det anbefalede tiltag er forholdsvis moderat, idet kapacitetsændringen er størst ved de lave opstuvningshøjder, og langt mindre ved høj opstuvning, jf. figur 11. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

6 Figur 4. Kapacitetsændring ved Stampedam. Ved implementering af den planlagte ændringer vil afstrømningen fra Stampedam ved den kritiske kote på blive ændret fra ca. 600 l/s til 1200 l/s, svarende til ca. 100%, medens den maksimale overløbskapacitet kun øges med 25% ved kote Den planlagte ændring vil betyde, at der er en afbalanceret sammenhæng mellem afstrømningskapaciteten gennem Sjælsø slusen og oplandet til Stampedam med kapacitetsprofilet for overløbsbygværket til Stampedam. 3 Konklusion Arealet øst for Stampedam ligger meget lavt, jf. bilag 2, og påvirkes ofte af mindre opstuvning i Stampedam. Stampedam er grundet de topografiske forhold sensitiv over for opstuvning ved forholdsvis små vandføringsændringer grundet den begrænsede overløbskapacitet på Stampedammens overløbsbygværk ved specielt mindre opstuvning. Overløbskapaciteten for nedreoverløbetkant er ca. 200 l/s, og medføre en opstuvning på 20 cm fra kote til kote Når vandføringen til Stampedam overstiger nedreoverløbskapaciteten, sker opstuvningen meget hurtigt grundet den forholdsvise lille øvre overløbskapacitet. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

7 4 Planlagt løsning Det er planlagt at det eksisterende plateau fjernes helt, for at undgå tilstopning af øvre overløbskant. Samtidig renoveres forholdene omkring Å-måle-stationen, således den ikke er kapacitetsreducerende. For at øge den øvre overløbskants kapacitet ved lave vandføringer, planlægges det, at der skæres 10 cm af den 4,2 meter lange øvre overløbskant, som vender ud mod selv søen. Figur 5. Eksisterende plateau og forhindringer ved øvre overløbskant Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

8 ENVICLEAN ApS 5 Bilag 1. Stampedam. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

9 6 Bilag 2. Koteforhold ved Stampedam. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

10 ENVICLEAN ApS Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

11 7 Bilag 3. Data for Stampedam fra Regulativ for Usserød Å Tabel 1. Øvrige Bygværker Station Beskrivelse Ejerforhold Bemærkning [m] 2586 Overfaldskant, Stampedam Hørsholm Kommune Overfaldskant i kote 14.50m DNN Der er ikke angivet et flodemål for Stampedam. Tabel 2. Broer og overkørsler Station Opmålt Bundkote [m] [cm] Dimension for vandslug/ rørdiameter [cm] Ejerforhold H:100 B:100 Hørsholm Kommune Bemærkning Stampevej Tabel 3. Vandløbs dimensioner Station Bundkote Fald Bundbrede [cm] Anlæg Anmærkning [m] [cm] [o/oo] x Skalapæl 0, x Overfaldskant, Styrt x Udløb, Stampevej 37,0 250 Fald efter stemværk x 7, x Skalapæl 0,1 1, x Overfaldskant, Styrt x Udløb Fabriksvej 13,8 Fald efter stemværk x Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

12 8 Bilag 3. Beregning af eksisterende overeløbskapacitet Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

13 9 Bilag 4. Konsekvensberegning af reduktion af øvre overløbskant Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

Afrapportering Ekstrem Regn 14-08-2010

Afrapportering Ekstrem Regn 14-08-2010 Afrapportering Ekstrem Regn 14-08-2010 ENVICLEAN Jan-2011 (rev. 2.0) Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING...

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Å-MÅL PROGRAMMET - Eksisterende forhold - Forslag til opgradering og etablering af nye målestationer - Dataformidling og modellering Maj - 2008 NHJ_05/05-2008 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

Bornholm Forsyning A/S. Mike Urban beregning for Nexø

Bornholm Forsyning A/S. Mike Urban beregning for Nexø Bornholm Forsyning A/S Mike Urban beregning for Nexø Bornholm Forsyning A/S Mike Urban beregning for Nexø Rekvirent Rådgiver Bornholm Forsyning A/S Att.: John W. Hansen Industrivej 1 3700 Rønne Orbicon

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

: 6 stk. Mike FLOOD oversvømmelseskort for Grenaa, samt bilag

: 6 stk. Mike FLOOD oversvømmelseskort for Grenaa, samt bilag Teknisk notat Kystvej 26 8500 Grenaa Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 AquaDjurs - Udarbejdelse af oversvømmelseskort Grenaa 23. oktober 2013 Projekt: 30.8300.50

Læs mere

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere

Mern Å. Vandløbsrestaurering. Projektforslag V O R D I N G B O R G K O M M U N E. 8. september 2011

Mern Å. Vandløbsrestaurering. Projektforslag V O R D I N G B O R G K O M M U N E. 8. september 2011 V O R D I N G B O R G K O M M U N E Mern Å Vandløbsrestaurering Projektforslag 8. september 2011 Version : 5 Sagsnr. : 103557 Projektleder : CTH Udarbejdet af : RPBA/ANCH/MIKR Godkendt af : KARA Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund Regulativ for Mademose å Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET... 4 2. BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT...

Læs mere

Regulering af vandløbet Havelse Å st. 799-912 matr. nr. 1mb Favrholm, Hillerød Jorder.

Regulering af vandløbet Havelse Å st. 799-912 matr. nr. 1mb Favrholm, Hillerød Jorder. Hillerød Forsyning Ægirsvej 4 3400 Hillerød Sendt til Preben Boock, e-mail: prb@hfors.dk By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2143 Fax 7232 3213 lbso@hillerod.dk Sag 219-2014-101592

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA FORSKNINGS- OG UDREDNINGSPROJEKT NR. 5, 2007 Dansk Vand-

Læs mere

Lokal afledning af regnvand ved Høje Gladsaxe projektering

Lokal afledning af regnvand ved Høje Gladsaxe projektering Gladsae Kommune VVM Redegørelse Lokal afledning af regnvand ved Høje Gladsae projektering Gladsae Kommune 24.10.2012 Ved Byrådets vedtagelse af kommuneplantillæg og VVM-redegørelse blev det besluttet,

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL ETABLERING AF FAUNAPASSAGE VED LERKENFELD DAMBRUG I LERKENFELD Å Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld

Læs mere

Forslag til Klimatilpasningsplan for Halsnæs Kommune

Forslag til Klimatilpasningsplan for Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag til Klimatilpasningsplan for Kommune Forord 1. Visioner og mål for klimatilpasning a. Generelle mål for klimaændringer b. Mål for ekstreme hændelser

Læs mere

GENTOFTERENDEN, KLIMATILPASNING

GENTOFTERENDEN, KLIMATILPASNING Til Gentofte Kommune og ordvand Dokumenttype Dispositionsforslag Dato Marts, 0 GETOFTEREDE, KLIMTILPSIG OMPROFILERIG OG BSSIFORØGELSE GETOFTEREDE, KLIMTILPSIG Revision Dato -0-0 Udarbejdet af JX/LLOH/CSJE/TMKS

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning

Lyngby-Taarbæk Forsyning Side: 1 Lyngby-Taarbæk Forsyning Strategiplan for afløbssystemet 2012 xx. xxxxx 2012 Side: 1 Side: 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1 Målsætning... 3 1.1 Overordnet målsætning... 3 1.2 Klimatilpasning

Læs mere

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-241-4 Klimatilpasning Indhold

Læs mere

Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000

Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000 Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000 Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000 Viborg Amtsvandløb nr.: 105 i Viborg amt 78 i Århus amt O 10 km 20 Indholdsfortegnelse side Forord 4 1. Grundlag

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt - Forundersøgelse Rosborg Sø. Rekvirent. Rådgiver

Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt - Forundersøgelse Rosborg Sø. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt Bjørnkærvej 18 7540 Haderup Peder Jepsen Telefon 97 45 41 88 E-mail pfj@sns.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 18 8260 Viby J Telefon 87

Læs mere

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse Halkær Å Vådområdeprojekt forundersøgelse Februar 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Områdeafgrænsning... 4 1.3 Udviklingshistorie... 5 2. NUVÆRENDE FORHOLD... 6 2.1 Områdebeskrivelse...

Læs mere

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering Scenarie A. Opdatering i forhold til sagsfremstilling den 18. Maj 2015. Der

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Muligheder og konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser

Muligheder og konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Muligheder og konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser Rapport Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97

Læs mere

Københavns Kommune. Tørre bassiner

Københavns Kommune. Tørre bassiner Københavns Kommune Tørre bassiner Juni 2009 Københavns Kommune Tørre bassiner Juni 2009 Ref.: Tørre bassiner Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm ApS KU, Skov og Landskab DTU Miljø Orbicon A/S

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SALMOSEN TEKNISK FORUNDERSØGELSE. Rekvirent. Roskilde Kommune Natur & Miljø Køgevej 80 DK-4000 Roskilde Att. Hans Christian Jensen

ROSKILDE KOMMUNE SALMOSEN TEKNISK FORUNDERSØGELSE. Rekvirent. Roskilde Kommune Natur & Miljø Køgevej 80 DK-4000 Roskilde Att. Hans Christian Jensen ROSKILDE KOMMUNE SALMOSEN TEKNISK FORUNDERSØGELSE Rekvirent Roskilde Kommune Natur & Miljø Køgevej 80 DK-4000 Roskilde Att. Hans Christian Jensen Rådgiver Orbicon Leif Hansen A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde

Læs mere