Facaderenovering og det der følger med

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Facaderenovering og det der følger med"

Transkript

1 Facaderenovering og det der følger med Indledning... 1 Afrensning og oppudsning... 2 Udbedring af revner... 9 Bærejern til indvendig trappe Kvisten: Råd og rust Gesimser, sålbænke, sokkel og frontispice Vinduer Aftaler og proces Indledning Af Jakob Suppli - februar 2013 Vi fik renoveret facaden på vores hus på Eschrichtsvej i foråret Revnerne var blevet store, pudsstykker var begyndt at falde af og facaden så meget nusset ud. Vi fik skrællet den gamle puds af, repareret revner og pudset facaden op, så den nu står i flot gul farve. Undervejs fik vi repareret de bærende jern til den indvendige trappe, skiftet de sidste vinduer, sat nye sålbænke i, ordnet gesimser, sokler og frontispice ved hoveddøren. Og repareret kvisten. Vi er meget tilfredse. Det smukke resultat høster også anerkendende ord fra naboer og genboer i Lyset. Se fotos af huset før og efter her på siden. Her er en beretning opdelt efter de typer af opgaver, vi fik løst: Afrensning og pudsning af facade Udbedring af revner Bærejern til indvendig trappe Kvisten: Råd og rust Gesimser, sålbænke, sokkel og frontispice Vinduer Aftaler og proces Foto: Facaden før renoveringen. 1

2 Foto: Facaden efter renoveringen Afrensning og oppudsning Det gamle pudslag på 2-3 cm tykkelse blev skrællet af med trykluft- spade. Foto: Facaden efter at pudslaget er skrællet af forneden. En alternativ fremgangsmåde er at få det sandblæst, hvilket er lidt dyrere, fordi stilladset skal pakkes ind i presenning af hensyn til støvgenerne. Fagfolk er uenige om, hvad der er mest skånsomt. 2

3 Vi valgte at få pudset op med hydraulisk mørtel fremfor med cement-mørtel. Hydraulisk mørtel er den traditionelle måde at pudse huse på og har været anvendt i Danmark i mange hundrede år. Fordelen er, at det er mere elastisk og derfor bedre modstår revner, når huset sætter sig. Det siges også at ånde bedre, hvilket er en fordel for indeklimaet. Til gengæld er hydraulisk mørtel mere udsat for skader ved slag og stød. Derfor fik vi på hushjørnerne sat stål-lister, så en tilfældig trillebør på afveje ikke får slået et stykke puds af hjørnet. Stållisten dækkes af puds. Kun den blanke hjørnekant kan ses, når man går tæt på. Se foto, der også viser hvorledes murstenene dækkes af det første pudslag, der kastes på vædede mur ved den såkaldte udkastning. Foto: Muren til højre efter at puds er skrællet af. Muren til venstre har fået første pudslag ( udkastningen ). Bemærk stål-liste monteret på hushjørne som sikring mod stød-skader. Efter udkastningen får muren et lag groft puds, så mursten og fuger dækkes helt. I våd tilstand er pudsen meget mørk. Oppudsning af hver enkelt husside sker glidende i løbet af een dag for at sikre en ensartet flade, der skal være underlag for det sidste lag puds med farve. 3

4 Foto: Der grovpudses ovenpå det udkastede lag, hvor mursten og fuger stadig kan anes. Foto: Samme hushjørne som ovenfor. Mur øverst til venstre har fået et lag grovpuds ovenpå det udkastede lag. Metalliste dækket af puds. 4

5 Foto: Bagsiden af huset. Nederst er muren udkastet. Øverst grovpudset. Valg af farve til det afsluttende pudslag viste sig at være sværere end forventet. Vi valgte ud fra farvekortet på Skandinavisk jurakalks hjemmeside og fik to prøver hjem. Men de viste sig at være for grønne i tonen, da de blev pudset ovenpå grovpudsen. Så vi tog ned til hovedsædet i Store Heddinge for at se på de mange farveprøver. Stadig svært fordi de var pudset op på træ. Og det giver et blegere indtryk end puds. Fik tre prøver mere hjem. Op på muren. Og valgte oxidgul. Som de to fotos (måske) viser, er der stor forskel på farven i tør og våd tilstand på samme underlag. Og på indtrykket i henholdsvis sol og skygge. Om undertonen er varm eller kold kan man først rigtigt se, når solen skinner på facaden. Alt i alt giver det dejligt nuancespil i den færdigpudsede mur. Jeg fandt også ud af, at det var her mit ellers udmærkede kamera kom til kort det havde svært ved at gengive farvenuancerne rigtigt. Så tænk over det, både når du ser disse fotos, og når du eventuelt selv skal vælge engang. Det er jo en farve, du og andre skal se på i mange år. 5

6 Foto: Farveprøver afsat på mellemste grove pudslag. Vædet op forneden for at få indtryk af farvespillet i tør og våd tilstand. Valgt oxidgul yderst til højre(bl15b). Foto. Farveprøve i lys og skygge. Oxidgul yderst til højre (BL 15B). 6

7 Foto: Lys og skygge på de 5 farveprøver Til sidst var vi klar til at få det afsluttende lag puds med oxidgul farve lagt på. Foto: Der finpudses med oxidgul. Bemærk at muren forneden mørkere, fordi den er gjort våd 7

8 Foto: Bagsiden. Færdige resultat. Bemærk nuancerne: Lys/skygge samt vådt/tørt. Foto: Samme hushjørne. Bemærk nuancerne mellem våd/tør og lys/skygge. Stål-liste anes kun svagt efter oppudsning. 8

9 Udbedring af revner Tidligere ejere havde både pudset udenpå originale pudslag og repareret store revner. Men nye revner var kommet til. Og frostsprængninger var begyndt i det små at få pudsstykker til at falde af. Foto: Før renovering. Øverst tv tydeligt at se tidligere reparationer af revner mellem altandør og gesims (en klassiker i Lyset) og th. mellem vinduer i stue og på 1. sal. 9

10 Foto: Revnen over altandør. Bredden først tydelig efter at puds er skrællet af. Foto: Murstenene over vinduerne er sunket i en samlet blok. 10

11 For at udgå fremtidige sætningsrevner fik vi boret fuger ud og lagt jern ind. I alt repareret 120 meter fuge med jern. Foto: Fuger kradset ud og jern lagt ind. Foto: Rille skåret på tværs af lodretstillede mursten i viften over et vindue. Efterfølgende lagt jern ind for at holde viften på plads. 11

12 Foto: Fuger pudset op over altandør. Og nye mursten reparerer de bredeste revner. 12

13 Bærejern til indvendig trappe Et svagt punkt i konstruktionen er forankringen af trappen op til 2. sal. Trappen bæres af to I-jern, der hviler af i murværket ud mod indgangsdøren. I-jernene hviler på de såkaldte vederlagsplader, der oprindeligt vist ikke var behandlet mod rust. Derfor svulmer de op, når de bliver fugtige. Og de vokser med op mod ½-1 cm. Det løfter hele konstruktionen og giver revner i murværket. En karakteristisk skade i alle huse i Lyset. Bortset fra de steder, hvor en reparation af konstruktionen er lykkedes. Foto: Revnen i 1. sals højde over hoveddøren, hvor I-jern, der bærer trappen, hviler af. Her repareret kosmetisk med efterpudsning. Vi fik undersøgt skaden udefra. Da pudset var banket af, pillede håndværkerne et par mursten ud ved de bærende I-jern. Viste at der var behov for reparation af de to I-jern. Startede med at sætte to soldater op, der kunne bære trappen, medens de to vederlagsplader blev skiftet, og de to I-jern svummet med cement, så de kan klare at bære trappen 100 år mere. 13

14 Foto: Mursten fjernet i mur over hoveddør. I-jern lodret øverst i billede bærer hovedtrappen. Hviler på opsvulmet vederlagsplade, der er blevet helt lagdelt pga. rustangreb (vandret nederst). Foto: Soldat der bærer hovedtrappe under reparation. Bemærk I-jern, der stikker ud i hullet i murværket. 14

15 Foto: Frilagt I-jern og rusten vederlagsplade Foto: I-jern repareret og ny rustfri vederlagsplade. Bemærk det friske træ i trappen. 15

16 Entre-gulvet udgøres af en cementplade lavet i mesterbeton. Pladen hviler i muren, og den frie kant udgøres af et I-jern, der kan ses, når man går ned ad kældertrappen. Vores I-jern måtte udskiftes, fordi det var rustet væk på de 10 cm, der hvilede af i murværket. Foto: I-jern rustet væk. Udgør kant på den cementplade, der bærer entreen. Set fra kældertrappe. Rustne del skåret af. Midlertidig bæreevne sikret med vinkeljern. 16

17 Foto: Rustne del af I-jern fra entrepladen. Faldet af ved frilæggelse. Foto: Nyt I-jern monteres under entre-pladen. 17

18 Kvisten: Råd og rust Den lille toiletkvist er et andet smertensbarn i vores huse. Vi fik skiftet tag i 2004 og fik i den forbindelse repareret kvisten. Tømreren sagde, at det kun var barken på lægterne, der bar hele tagkonstruktionen. Så det blev repareret. Men facaderenoveringen viste flere skader længere nede i konstruktionen. I jagten efter et eventuelt tredje I-jern fandt håndværkerne en rådden rem. Remmen er den bjælke, der ligger øverst på murværket og som er bærende støttepunkt for de spær, som taget hviler på. Der var også råd i nederste del af det yderste spær og i lægterne, der bar den indvendige beklædning. Foto: Stenene pillet ud af muren over hoveddøren i gesimsen lige under kvisten. Remmen ses som den mørke, rådne ende af en svær trælægte midt i billede tv. Det var en forsikringssag, så vi havde sagkyndige til at vurdere skade og beslutte, hvad der skulle gøres. Skaden var af ældre dato, dvs. før vi købte huset og før reparation af taget. Antagelig opstået pga. utæthed mellem taget og flunken, dvs. den trekantede side på den lille kvist. Skyldes uheldig konstruktion, idet murværket hviler direkte på spæret (dvs. mursten på træ, der arbejder ). Endte med at vi fik skiftet en meter af remmen, hvilket var en lidt nervepirrende øvelse kunne spæret og dermed taget, undvære sin yderste støtte på remmen, medens træet blev skiftet? Vi fik først lasket spæret op, dvs. det fik en støtteskinne i træ, der blev boltet på spæret. Rem-stykket blev skiftet uden problemer. 18

19 Foto: Kvist-toilettet. Spæret er repareret med en støtteskinne. Spæret hviler på remmen, der nederst tv er rådden. Et stykke svær lægte på ca. ½ meter ligger klar i vindueskarmen til at blive indskiftet. Foto: Et stykke af remmen er repareret ved indsætning af ½ meter frisk træ. 19

20 Kvisten havde også et svagt punkt over vinduet, hvor den bærende jern-bjælke var rustet op. Vi kunne se, at vinduesrammen var begyndt at bøje sammen på midten under trykket. Vi fik udskiftet jernbjælken med et såkaldt ståltegl over vinduet. Foto: Kvistvindues ramme har overtaget opgaven med at holde taget oppe. Jernbjælken er rustet igennem og kan løftes som en række rustne lag. Foto: Ståltegl bestående af en stålbjælke og 4 mursten 20

21 Foto: Ståltegl på plads over vinduet Foto: Det færdige resultat på lille kvist. Nyt vindue, ny sålbænk og kanten langs kvistens flunke (side-trekant) fik skrå hældning, så vandet kan løbe af. 21

22 Gesimser, sålbænke, sokkel og frontispice På det gamle hus havde facade, gesimser, sålbænke og gavlkanter samme farve. Vi valgte at fremhæve de særlige bygningselementer ved at gøre dem hvide som let kontrast til den gule puds på selve facaden. Foto: Vest-gavl før renovering. Gesimser, dørgavl (frontispice) og facade holdt i samme pudsfarve. De gamle sålbænke var oprindelig i sort skifer, men var malet af en tidligere ejer. De skallede, så den sort-grå skiffer stak frem hist og her. Vi fik dem skiftet ud med nye, støbte sålbænke i hvid cement (se foto af kvisten ovenfor med den ny hvide sålbænk). Gesimserne blev renset, repareret og malet hvide. Og den særlige beton-gavl omkring hoveddøren, frontispicen, blev renset, repareret og til sidst malet med samme hvide silikatmaling som gesimserne. Vi kunne se, at der bl.a. var muslingeskaller blandet i den oprindelige mesterbeton. 22

23 Foto: Gesims. Til venstre ny-repareret før maling. Til højre malet hvid Foto: Frontispice (dørgavl). Afrenset og repareret. 23

24 Foto: Vestgavlen efter renovering. Hvide sålbænke. Gesimser, frontispice og trappegelænder hvidmalet. Vi malede selv gelænderet efter at have banket og skrabet gammel maling af. Der sad 5-7 lag. Den sorte sokkel var frostsprængt flere steder, så vi valgte at få den støbt op på ny i blågrå cement og med en kraftigere hældning væk fra huset. Foto: Den nystøbte sokkel i grå cement. 24

25 Vinduer Der var sat nye småsprossede vinduer med termoruder i ca. halvdelen af huset, da vi købte det i Vi reparerede og malede de øvrige originale vinduer. Som hovedregel var vinduernes træ af fin kvalitet, men der var problemer med råd de steder, hvor hængslerne var fastgjort. Og efterhånden turde vi ikke åbne de gamle vinduer. Der var også fordele ved at få dem skiftet, medens der var stillads oppe og på en koordineret måde, så slutresultatet blev pænt. Glarmesteren kom og målte op, kikkede på de eksisterende vinduer og fik kopi af den skabelon til det buede vinduer, der ligger på Lysets hjemmeside. Vi fik god rådgivning og valgte nye vinduer, der passede stil- og farvemæssig til de eksisterende vinduer. Og samspillet med facaderenoveringen fungerede perfekt. 25

26 Foto: Udskiftning af de to vinduer øverst i gavlen over hoveddøren. Aftaler og proces Vi havde gået et par år og taget tilløb til projektet. Jeg lavede en interviewrunde med naboer, der havde været det samme igennem. Hørte om erfaringer. Fik gode råd og referencer. Indhentede tilbud fra to virksomheder, der har renoveret facader andre steder i Lyset og som begge var tilsluttet Byggeriets Garantiordning. Fik to gode tilbud, der lå ret tæt på hinanden. Vi valgte Murerbien ved Jan Torp. Og skrev en meget grundig kontrakt, der også beskrev alle de småting, der ellers kan give uoverensstemmelser. Her havde vi stor nytte af de råd og nogle gange smertelige erfaringer, vi fik fra naboer og genboer. Tusind tak. Vi er som sagt meget tilfredse både med resultatet og processen. Murerbien har haft en god håndværksmæssig tilgang med sans for både kvalitet, funktion og æstetik. Gode råd og dialog undervejs om valg af løsninger og fremgangsmåde. Det var vigtigt for os at få sikret koordinationen mellem facadereparation og udskiftning af vinduerne. Vi fik en samlet kontrakt, hvor glarmesteren havde en underleverance til Murerbien. Sådan at vi var sikre på hvem, der havde ansvaret for at tingene skete i den rigtige rækkefølge. 26

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Willemoesgade 35, 2100 København Ø Ejer: Andelsforeningen a/b Willemoesgade 35. Kontaktperson Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Gennemgangen er udført den 7. og

Læs mere

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre 40 super tips Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre Der er fif, der er tricks, og så er der de dér supertips, som virkelig gør en forskel. Som gør arbejdet mange gange lettere, giver bedre resultater og fjerner

Læs mere

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING DET GAMLE HOSPITAL - AUNING Bygningsarkæologisk rapport Stephanie Christensen 20114077 Århus Universitet Middelalder- og Renæssancearkæologi Indhold Indledning...2 Baggrundshistorie...2 Analyse... 3 Fundament

Læs mere

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++ LeT Sværhedsgrad: Produkterne er nok lettere at arbejde med end traditionel puds, men begyndere med et pudsebræt har meget at lære. tidsforbrug: -4 uger, hvis du ikke laver andet og ikke løber tør for

Læs mere

NETPUDSRENOVERING. Løsningen til nedslidte og ødelagte facader

NETPUDSRENOVERING. Løsningen til nedslidte og ødelagte facader NETPUDSRENOVERING Løsningen til nedslidte og ødelagte facader Indhold Skalflex service...3 Den rigtige beslutning...4 Opbygning af Skalflex Netpudsrenovering...5 Forberedelse...6 Afdækning...6 Stillads...6

Læs mere

Så let er det at udskifte vinduerne

Så let er det at udskifte vinduerne NYE VINDUER I ET SNUPTAG: Så let er det at udskifte vinduerne Et parcelhus fra 1963 fik nye vinduer og terrassedørsparti på et par dage. Da først teknikken var lært, var opgaven ikke så uoverskuelig som

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby VEDLIGEHOLDELSESPLAN Lærkevej 99 5578 Lærkeby Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu... 3 Hvad

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

KLITGÅRDE HOLMSLAND OG RINGKØBING KOMMUNER. Gode råd om vedligeholdelse og istandsættelse

KLITGÅRDE HOLMSLAND OG RINGKØBING KOMMUNER. Gode råd om vedligeholdelse og istandsættelse KLITGÅRDE i HOLMSLAND OG RINGKØBING KOMMUNER Gode råd om vedligeholdelse og istandsættelse Den vestjyske byggeskik / 2 Murede og pudsede facader / 5 Tækkede tage / 9 Belægninger / 12 Smedejern / 14 Nye

Læs mere

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE 15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE Strandvejen 128 2900 Hellerup Tlf. 39 61 01 61 www.ollgaard.dk mail@ollgaard.dk CVR: 19474984 Medlem af FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forord

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Hashøj Kommune Bevaringsvejledning Kommuneplan 2005-2016

Hashøj Kommune  Bevaringsvejledning Kommuneplan 2005-2016 Hashøj Kommune Bevaringsvejledning Kommuneplan 2005-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Bebyggelse generelt... 2 Bevaringsvejledning... 3 Husets fundament... 4 Husets facader og

Læs mere

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE Vejledning til bevaring af landsbymiljøet Indhold Bevaring i Gl. Skovlunde Udgivet januar 2009 By og Erhvervsudvikling Ballerup Kommune Foto: By og Erhvervsudvikling Grafik:

Læs mere

Kridtstenshuse på Stevns Vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring TEMA

Kridtstenshuse på Stevns Vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring TEMA Kridtstenshuse på Stevns Vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring TEMA Her skriver du en kort tekst om, hvad publikationen indeholder. Dette felt kan også stå blankt. FINDHOLD Forord... 3 Indledning...

Læs mere

Nyt liv. til din kælder. Når de gamle murede kældervægge

Nyt liv. til din kælder. Når de gamle murede kældervægge Nyt liv til din kælder På en weekend eller to kan du forvandle et nedslidt og skummelt kælderrum til et lyst og venligt rum, hvor væggene vil holde sig pæne og sunde, selv om den gamle konstruktion lader

Læs mere

En vejledning for bygningsejere

En vejledning for bygningsejere GI forsøg & udvikling bedre vinduer En vejledning for bygningsejere Bedre vinduer en vejledning for bygningsejere 2. udgave Udarbejdet af: Lading arkitekter + konsulenter A/S Foto: La+k, Jens V. Nielsen,

Læs mere

A/B Bergthora. Drift- og vedligeholdelsesplan

A/B Bergthora. Drift- og vedligeholdelsesplan A/B Bergthora Drift- og vedligeholdelsesplan Udarbejdet april 2014 Afsnit: Indholdsfortegnelse Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesbudget

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesbudget Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesbudget Afdeling, Bebyggelsen er beliggende mellem Tuborgvej, Frederiksborgvej og Tagensvej. 24 København NV Besigtiget: maj-august 29 Udført af: Christian Funch Jensen

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø VEDLIGEHOLDELSESPLAN Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu...

Læs mere

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport AB ENGHAVEN Vedligeholdelsesrapport ARI BYGGERÅDGIVNING Gammel Køge Landevej 55. 03 sal. Postadr.: Postboks 453 2500 Valby Telefon.: 70 22 77 15 Cvr nr.: 29 21 24 22 www.ari.dk Sags nr.: 0614 Vedligeholdelsesrapport

Læs mere

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag Alt Icopal Alt om taget om taget Råd og vejledning om tag 1 Icopal Danmark a/s er i dag med sine 4.000 ansatte i Europa og Nordamerika blandt de førende selskaber inden for beskyttelse af bygninger og

Læs mere

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Hvis du bor i et hus med termovinduer, kan du selv udskifte ruderne (glasset) med A mærkede

Læs mere

Bedre Vinduer. En vejledning for bygningsejere. 3. udgave. Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond

Bedre Vinduer. En vejledning for bygningsejere. 3. udgave. Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond Bedre vinduer Bedre Vinduer En vejledning for bygningsejere 3. udgave Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond 2 Indhold Vinduestyper Sprosse- og dannebrogsvinduer indtil ca. 1925 4 Moderne vinduer 1930-60

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejendommens adresse Ejer: Navn Adresse Postnummer og by Telefonnummer Ejendommen består af et stuehus og en fritliggende staldlænge, Til stuehuset er i sydenden

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejendommens adresse. Efter det af ejer oplyste er huset opført i 1924. Huset har stadig det oprindelige tag og mange af de originale vinduer er bevaret. Mod gaden

Læs mere

Kalines tanghus på Læsø. Udgivet af Realdania Byg

Kalines tanghus på Læsø. Udgivet af Realdania Byg Kalines tanghus på Læsø Udgivet af Realdania Byg Kalines tanghus på Læsø Kalines tanghus på Læsø Realdania Byg A/S 2012 ISBN 978-87-92230-43-0 Tekst og redaktion: Realdania Byg, Arkitekt m.a.a. Søren Kibsgaard,

Læs mere

BEDRE BOLIGER. Nye lejemål. giver ejendommen et løft NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 1 / 2014

BEDRE BOLIGER. Nye lejemål. giver ejendommen et løft NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 1 / 2014 BEDRE BOLIGER NYHEDSBLAD FRA GI Nr. 1 / 2014 Nye lejemål giver ejendommen et løft Livet under taget med lys, udsyn og luft Fotos udlånt af projektets rådgiver rønby.dk De lyse penthouselejligheder har

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere