Fysioterapeuterne udreder og diagnosticerer skulderpatienterne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fysioterapeuterne udreder og diagnosticerer skulderpatienterne"

Transkript

1 side 8 fysiotepeuen nr. 15 / okober 2011 dinosicering Fysioterapeuterne udreder og diagnosticerer skulderpatienterne f: faglig redkø Vibeke PilMK foto: søren holm, chili foto Læger og fysioterapeuter arbejder tæt sammen om patienterne på skulderambulatoriet på egionshospitalet Viborg. Lægerne har stadig det overordnede ansvar, men fysioterapeuterne står selv for udredning og diagnosticering, hvor røntgenbilleder og ultralydskanninger spiller en vigtig rolle

2 dinosicering side 9 Den kliniske undersøgelse, patientens røntgenbilleder og ultralydsskanningen udgør tilsammen den diagnosesøgende undersøgelse. Se en gennemng af ortofysioterapeuternes undersøgelse på fysio.dk å ind på eller scan koden. På egionshospitalet Viborg har lægerne i skuldersektionen på Ortopædkirurgisk mbulatorium oplært to fysioterapeuter til at udrede og diagnosticere patienterne. En evaluering af ordningen viser, at læger og fysioterapeuter har fundet en model, der sikrer høj faglighed, tilfredshed blandt læger og fysioterapeuter og ikke mindst en nedbringelse af ventelisten på ambulatoriet. Helle Østergaard og hendes kollega rethe alkjær har været tilknyttet skulderteamet på ortopædkirurgisk afdeling i et år. den tid har de undersøgt og udredt over 500 skulderpatienter og indgår sammen med ortopædkirurger, sygeplejersker og lægesekretærer i et tværfagligt skulderteam. De to fysioterapeuter har mange års erfaring med skulderpatienter. rethe alkjær er specialeansvarlig på området, og også Helle Østergaard har specialiseret sig i det ortopædkirurgiske område og specielt behandling af skulderpatienter. Begge er tilknyttet scapula alatae-gruppen, der gennem årene har publiceret artikler og undervist andre i genoptræning af denne patientgruppe. Sejlerskade Den første patient, Helle Østergaard har i dag, er kommet til skade med sin skulder, da hun i sommer var ude at sejle. Hun sad på rælingen for at ordne sejlet og landede forkert, da hun trådte ned på dækket. For ikke at falde over bord greb hun fat i rælingen og mærkede en jagende smerte fortil i skulderen. Da hun her to måneder senere møder op i ambulatoriet, snurrer det ud i armen og ned til venstre tommelfinger, hun har nedsat kraft, svært ved at bruge armen og kan ikke sove om natten. Helle Østergaard har cirka 30 minutter til at undersøge patienten og finde frem til årsagen til skulderproblemerne, og hvordan de skal behandles. nden for dette tidsrum skal hun optage anamnese, gennemgå en klinisk undersøgelse og ultralydskanne patienten. Herudover skal der føres undersøgelsesskema, eventuelt udfyldes papirer til tillægsundersøgelser (M mv.) og dikteres journaloplysninger til dicom (diktafon). Der er travlt, og derfor er det vigtigt, at Helle Østergaard følger det undersøgelsesskema, der er udarbejdet i ambulatoriet. Hun får hurtigt dannet sig et overblik over skaden og dens konsekvenser. Sammen med patienten gennemgår hun røntgenbillederne og kan konstatere, at der ikke umiddelbart er noget at se på knogler og led. Også den kliniske undersøgelse følger en fastlagt procedure, hvor Helle Østergaard sikrer sig, at hun får testet skulderens bevægeudslag, får et overblik over styrken i muskulaturen og smertesvar i de forskellige specifikke skuldertest. namneseoptagelsen og den kliniske undersøgelse er målrettet og ligner ikke den gængse fysioterapeutiske funktionsundersøgelse. Hvor er bicepssenen? Patienten placeres foran skærmen, men har svært ved at tyde de sorte, hvide og grå nuancer, der flimrer foran hende. Helle Østergaard giver sig tid til at fortælle, hvad hun ser. Hun begynder med at skanne biceps-senen og kan hurtigt konstatere, at den ikke lige er der, hvor hun forventer det. En tavs koncentration breder sig i undersøgelseslokalet, for Helle Østergaard søger efter strukturer, der ikke har den anatomiske placering, som vi kender det fra anatomibøgerne. Skanningen af skulderen i bevægelse viser store problemer og afslører, at bicepssenen ligger uden for sulcus. Der ses desuden forandringer i subscapularis-senen, som tyder på ruptur. Overlæge Michael oft Væsel tilkaldes. Han skal være med til at afgøre, om fundene peger på en operation. Helle Østergaard skanner skulderen, mens han ser på. Han er helt enig: Det er en bicepsluksation samt en defekt i subscapularis. Patienten skal opereres. Helle Østergaard udfylder papirer til operation og tilkalder en sygeplejerske, der skal tage blodtryk. Hun får informeret patienten om operationen og forløbet bagefter. Der er nu gået 25 minutter, fra patienten blev budt velkommen i undersøgelsesstuen, til hun er ude af døren igen. Sidste opgave for Helle Østergaard er at indtale observationerne på diktafonen og udfylde flere papirer til operationen. Ligner en læge De ligner næsten læger, siger Fysioterapeutens fotograf, da han første gang ser rete alkjær og Helle Østergaard sidde ved hvert

3 side 10 fysiotepeuen nr. 15 / okober 2011 dinosicering Helle Østergaard giver sig tid til at forklare patienten, hvilke strukturer i skulderen, der er berørt, og hvad der kommer til at ske under selve operationen. nden den kliniske undersøgelse gennemgår Helle Østergaard røntgenbillederne sammen med patienten. rethe alkjær lægger vægt på, at patienterne forstår, hvorfor de har smerter i skulderen. Selv om det kan være svært for patienter at aflæse ultralydskanninger, er skanningen god til at demonstrere, hvilke væv der er afficeret.

4 dinosicering side 11 Overlæge Michael oft Væsel er blevet tilkaldt for at kontrollere de positive fund på ultralydsskanningen og afgøre, om der er indikation for operation. rethe alkjær brugte en del tid i begyndelsen på at lære at diktere journaloptegnelser på Dicom efter endt undersøgelse. En relevant plads til terapeuter på fremtidens akuthospital essourcerne til de to fysioterapeuters arbejde i skulderambulatoriet er gået fra terapiafdelingen, der ikke har fået tilført ekstra timer til gengæld. Overfysioterapeut Poul Schmidt ser det dog langt fra som en dårlig forretning for terapi afdelingen, men snarere som en langsigtet investering. Vores (inkl. ledende ergoterapeut Lilli Egholm, red.) motivation for at indgå i projektet har været at skabe nye attraktive arbejdsopgaver for terapeuterne, og vores vision som ledelse er, at projektet vil synliggøre ergo- og fysioterapeuters kompetencer i forhold til vurdering, udredning og diagnosticering af patienter. forbindelse med projektet er det aftalt at skærpe henvisningskriterierne for patienter med scapulae alatae og efterfølgende se på patientforløbene i hele skulderområdet for at optimere de fysioterapeutiske forløb, så der kan frigives ressourcer til funktionen i skulderambulatoriet, forklarer Poul Scmidt. Derved har afdelingen optimeret patientforløbene og frigivet ressourcer til en ny og spændende opgave, der er i tråd med den udvikling, der lige nu sker på hospitalet, hvor senge nedlægges, og forløbene bliver ambulante, forklarer han. Og i det hele taget skærpes opmærksomheden på den rolle, terapeuterne bør spille i de ambulante forløb på egionshospitalet i Viborg. Pr. 1. september indgår fysio- og ergoterapeuter i en akut klinik i neurologisk speciale mhp. tværfaglig udredning af patienter med C og minor stroke, fortæller Poul Schmidt. Det overordnede formål har været omlægning af indlagte patientforløb til ambulante. erapeuterne har gennem mange år været en del af det indlagte forløb, derfor er det meget naturligt også at være en del af det ambulante forløb for hurtigt at kunne afdække og iværksætte den nødvendige genoptræning og behandling. Den 1. oktober er der startet en fysioterapeut og en ergoterapeut i kut-afdelingen, hvor primær-opgaven er fysioterapeutisk og ergoterapeutisk undersøgelse, udredning, vurdering og plan for forløbet og derved bidrag til hurtig udskrivelse og forebyggelse af genindlæggelser. Overordnet handler det om at øge kvaliteten for patienterne og optimere forløbene, samt skabe attraktive job for fysio- og ergoterapeuter på fremtidens akuthospital.

5 side 12 fysiotepeuen nr. 15 / okober 2011 dinosicering deres skrivebord og diktere journaloplysninger. Foran sig har de en computerskærm, hvor skærmbilledet er et røntgenbillede af en skulder. Læger og fysioterapeuter i skulderteamet har hver deres computer. Siddende side ved side, kan de diskutere undersøgelsesresultater, komplicerede røntgenbilleder eller skanninger. Der er travlt på gangen, men på den gode måde. Det er tydeligt, at der arbejdes som et team, og man hjælper hinanden. Komplicerede tilfælde drøftes i fællesskab, så det bliver fælles viden, og lægerne giver sig tid til at forklare for eksempel laboratorieprøver eller differentialdiagnoser til fysioterapeuterne. Både læger og fysioterapeuter har status som eksperter i skulderteamet. Når der er behov for at se på genoptræningsmuligheder af en dysfunktion, tilkalder lægerne fysioterapeuterne, og hvor det er relevant, vælges der fysioterapi frem for operation. Fysioterapeuterne har derimod brug for lægerne til at sikre, at der ikke bliver overset væsentlige røde flag, foreslå supplerende undersøgelser eller drøfte sjældne problemstillinger. Dette læringsmiljø er ifølge Helle Østergaard og rethe alkjær unikt og en forudsætning for, at det er og forbliver en succes, at fysioterapeuter er blevet en del af det udredende team. Fysioterapeuterne skal mestre en målrettet ortopædkirurgisk udredning Der kommer mange forskellige patienter til udredning i ambulatoriet, og mange af dem skal ikke opereres, men henvises til genoptræning i kommunen. En sådan patient har rethe alkjær denne formiddag. Margit ndersen er 68 år og har artrose i flere led. Hun er blevet henvist til udredning med obs på impingement i skulderen. Hun har haft problemerne i flere år og mener selv, at det skyldes almindeligt slid. rethe alkjær giver sig tid til at gennemgå røntgenbilleder, ultralydskanning og forklare kliniske fund. Margit ndersen får derfor hurtigt en forståelse for sammenhænge, hvilket rethe alkjær får brug for, når hun skal fortælle Margit ndersen, at genoptræning kunne være en aktuel behandling for netop hendes problemstilling. Selvom undersøgelsen kun tager 25 minutter, når rethe alkjær hele vejen rundt. Fysioterapeuter ønsker ofte mere tid til udredningen, men hvis de vil arbejde i ambulatoriet, er det ifølge rethe alkjær nødvendigt at lære at blive hurtigere til undersøgelsen. t skifte fokus og blive mere målrettet diagnosesøgende og hurtige var noget af det, rethe alkjær og Helle Østergaard i starten skulle øve sig på. Ved at bruge en fast skabelon for undersøgelsen er de sikre på at få det hele med og få struktur og flow på deres undersøgelse. Og det er nødvendigt, hvis de skal nå det hele inden for den afsatte tid. Fra det banale til det komplicerede Helle Østergaards sidste patient denne formiddag er en kvinde i slutningen af trediverne, der i et stykke tid har haft ondt i begge skuldre. Patienten har gået til genoptræning, men uden succes. Hun har fået oplyst af egen læge, at hun formentlig har slidgigt i skuldrene, men det konkluderer Helle Østergaard, at der umiddelbart ikke er tegn på efter at have set røntgenbillederne. forbindelse med anamnesen fortæller patienten, at hun er blevet opereret for en kræftsvulst i lårmusklen for nogle år siden. Helle Østergaard finder under skanningen et meget stort og hvidt område i supraspinatussenen. Overlæge Michael oft Væsel tilkaldes. Han bliver præsenteret for undersøgelsesresultaterne og oplysningen om, at Blåbog Helle Kvistrd østergaard Helle Kvistgaard Østergaard blev ansat på Viborg/Kjellerup Sygehus i 2000 og har stort set arbejdet med ortopædkirurgiske patienter lige siden. Hun har bl.a. været tilknyttet flere sengeafdelinger, arbejdet med ambulante patienter kombineret med en ambulatoriefunktion, og har desuden gennem flere år været tilknyttet et dagkirurgisk afsnit. Hun har beskæftiget sig med skulderspecialet i adskillige år og er knyttet til den gruppe af fysioterapeuter, der har specialiseret sig i behandling af scapula alata. Blåbog rethe alkjær rethe alkjær har arbejdet i kirurgisk gruppe i 20 år og blandt andet specialiseret sig i behandling af skulderpatienter. Hun er en af ophavsmændene til behandlingen af scapula alata, og har gennem årene afholdt talrige skulderkurser og undervist og superviseret adskillige kolleger og studerende. Hun er i dag specialeansvarlig inden for idrætsmedicin.

6 dinosicering side 13 patienten tidligere er blevet opereret for kræft. På denne baggrund besluttes det, at patienten sendes til M-skanning for at udelukke, at det drejer sig om et sarcom. Det er vigtigt, at vi er vågne som fysioterapeuter og kontakter lægen, når vi ser noget usædvanligt. Det er lige relevant, hvad enten man arbejder i et skulderambulatorium eller i en anden fysioterapeutisk sammenhæng, siger Helle Østergaard, da patienten er gået. ^ ± Læger og fysioterapeuter i skulderteamet har hver deres computer. Siddende side ved side, kan de diskutere undersøgelsesresultater, komplicerede røntgenbilleder eller skanninger. Fysioterapeuter må gerne diagnosticere - men vil de? løbet af efteråret og vinteren varmer Fysioterapeuten op til en debat på den kommende Fagfestival om fysioterapeuters kompetencer og ikke mindst selvforståelse i forhold til diagnosticering dette nummer kan du læse historien om fysioterapeuter, der stiller diagnoser på skulderområdet. Men må de det? Skal der ikke en læge med ind over? Nej det skal der ikke. Fysioterapeuter må gerne stille diagnoser, fremgår det af et svar fra Sundhedsstyrelsen til Danske Fysioterapeuter. Foreningen havde egentlig ikke været i tvivl. Det er ikke forbeholdt særlige faggrupper at diagnosticere, og derfor kan fysioterapeuter stille en diagnose. Men selvfølgelig i respekt for den omhu og samvittighedsfuldhed, som fysioterapeuter i kraft af deres autorisation har pligt til at udvise, og som betyder, at fysioterapeuten kun handler, hvor de har tilstrækkelig viden eller kompetencer det gælder for diagnosticering såvel som for sygebehandling. Når Danske Fysioterapeuter for god ordens skyld alligevel henvendte sig til Sundhedsstyrelsen, var det blandt andet fordi en læge havde betvivlet fysioterapeuters adkomst til at stille en diagnose. Men også fordi flere fysioterapeuter selv var i tvivl, om beføjelserne rakte ud over funktionsdiagnosen. Fysioterapifaget flytter sig i disse år. På nogle sygehuse overtager fysioterapeuterne klassifikation og diagnosticering af lænderygpatienter, ligesom udvidet rygudredning har været afprøvet flere steder i praksissektoren. På sygehusene i Viborg og Vejle har man nedbragt ventelisten for skulderpatienter ved at lade fysioterapeuter overtage lægers arbejde med at læse røntgenbilleder og foretage ultralydsscanning, og mange praktiserende fysioterapeuter har uddannet sig i ultralydsdiagnostik og investeret i udstyret. Så fysioterapeuter diagnosticerer. Og de må gerne. Faktisk må de slet ikke lade være, og kommer en patient til fysioterapeuten med en lægehenvisning med en forkert diagnose, fritager det ikke fysioterapeuten for ansvar, hvis patienten fejlbehandles på baggrund af den forkerte diagnose. Det følger af autorisationen. På Fagfestivalen til marts næste år sættes fysioterapeuternes selvforståelse i forhold til diagnosticering til debat, og Fysioterapeuten varmer med artikler i løbet af efteråret og vinteren løbende op under debatten. Fysioterapeuten nr. 12 kunne du læse, hvor galt det kan gå, hvis man stoler for meget på lægens diagnose, og denne gang er vi som sagt taget til Viborg.^

7 side 14 fysiotepeuen nr. 15 / okober 2011 dinosicering f: faglig redkø Vibeke PilMK foto: søren holm, chili foto Det har givet ekstra jobtilfredshed at arbejde som ortofysioterapeuter Fysioterapeuterne rethe alkjær og Helle Østergaard har brugt både arbejdstid og fritid til at tilegne sig de kompetencer, der skal til for at kunne udrede patienterne i skulderambulatoriet på egionshospitalet Viborg. nvesteringen har betydet større ansvar, større arbejdsglæde og høj jobtilfredshed Selv for to erfarne fysioterapeuter som rethe alkjær og Helle Østergaard har det krævet en hård periode med selvstudier, undervisning, supervision og sidemandsoplæring, inden de havde de kompetencer, der skal til, for at kunne udrede og diagnosticere patienterne i skulderambulatoriet på egionshospitalet Viborg. Og de er langtfra færdige med at lære. Det er jo en fortløbende proces. Vi har som udgangspunkt undervisning med en af skulderlægerne en dag om måneden, og sammen arbejder vi på hele tiden at skærpe det kliniske blik, siger Helle Østergaard. Det har været et omfattende projekt, og alle - både læger og fysioterapeuter - skal brænde for sagen, siger rethe alkjær. For selv om de to fysioterapeuter har beskæftiget sig med skulderområdet i mange år, er det en helt anden opgave at skulle udrede og diagnosticere patienterne, hvor også tolkning af røntgenbilleder og ultralydsskanning er en del af det. Lægerne har undervist både i teori og praksis med fokus på sygdomslære og differentialdiagnostik. Fysioterapeuterne har overværet adskillige skulderoperationer og har lært at tolke røntgenbilleder. Overlæge Michael oft Væsel har stået for et basisforløb omkring ultralydskanning. rethe alkjær og Helle Østergaard har efterfølgende fulgt og afsluttet en efteruddannelse med certificering i ultralydskanning i regi af Danske Fysioterapeuter og Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab. Vi har haft en del hjemmearbejde både med at læse sygdomslæren op og med at løse vores opgaver i forbindelse med efteruddannelsen i ultralydskanning. Og det har været krævende og superspændende, fortæller Helle Østergaard. Ultralydskanningen er en meget vigtig del af udredningen, og den ville de to fysioterapeuter ikke være foruden. Hvis ikke vi havde ultralydskanningen til at supplere vores undersøgelse med, ville vi stå med mange ubesvarede spørgsmål bagefter, og vi ville være nødsaget til at sende patienten videre til skanning andetsteds. Har vi for eksempel en patient med positiv impingement-test, kan vi med en dynamisk ultralydskanning se helt specifikt, hvilken struktur, der er problemet. Drejer det sig om en fortykket subacromiel bursa eller er det en kalcifikation? Er der mistanke om en rotator cuff-ruptur, kan man med skanneren se, om der er tale om en partiel eller en totalruptur, og eventuelt også, om der er sket en retraktion af senen. Det ville vi jo ikke vide, hvis ikke vi havde ultralydskanningen. Det sker jo også, at skanningen afslører noget helt andet, som de kliniske test umiddelbart ikke har peget i retning af. Det kan for eksempel være tumorer i bløddelene, siger Helle Østergaard. Dinosesøgende undersøgelse Når Helle Østergaard og rethe alkjær modtager patienter i forbindelse med deres almindelige arbejde som fysioterapeuter, har patienterne som regel allerede fået stillet en diagnose. Det nye er, at det nu er dem selv, der skal stille diagnosen. Hele undersøgelsen i ambulatoriet er fokuseret på at nå frem til en diagnose og en behandlingsplan. Derfor er undersøgelsen meget mere struktureret og

8 5 ÅS N N N ÅS ÅS 5 5 N N ÅS ÅS ÅS N 5 ÅS N N N ÅS ÅS 5 5 N N ÅS ÅS ÅS N 5 ÅS N dinosicering side 15 specifik sammenlignet med den mere funktionsmindede undersøgelse i fysioterapien. øntgen og ultralydscanning supplerer den kliniske undersøgelse, og gør, at de ret hurtigt kan nå ind til sagens kerne. En ikke uvæsentlig del af det at arbejde i et ambulatorium er det stærke tværfaglige samarbejde. De arbejder altid parallelt med lægerne og kan ved tvivlsspørgsmål med det samme drøfte sagen med en læge. Som nybegyndere har det været godt for os, at vi har udarbejdet et undersøgelsesskema, vi kan gå ud fra. Vi gør meget ud af at være korrekte og grundige i vores journalføring, for det skal være i orden, når andre læser vores notater, siger rethe alkjær. den første tid læste overlæge Kaj Døssing alle fysioterapeuternes journalnotater og har sidenhen taget stikprøvekontroller for at sikre sig, at journalerne var tilfredsstillende. Muskuloskeletal ultraljudsskanning Examensutbildning 2011 Ultralydsscanning Muskuloskeletal ultraljudsskanning Examensutbildning Muskuloskeletal 2011 ultralyd Muskuloskeletal ultralyd Vi har Vi skiftet har skiftet navn navn fra fra CM CM Medico Medico til Secma til Secma Vi har skiftet navn fr CM Medico til Secm Viden om genoptræning udnyttes Selv om rethe alkjær og Helle Østergaard skal lægge den traditionelle fysioterapeutrolle af sig, når de træder ind i undersøgelseslokalet, giver deres kendskab til genoptræning nogle fordele i både kommunikationen med patienterne og i deres udfyldelse af genoptræningsplanerne. Jeg ved som fysioterapeut, hvilke spørgsmål patienterne ofte står med efter forundersøgelsen, og hvad fysioterapeuterne i genoptræningscentrene vil være glade for at få at vide i genoptræningsplanen, siger rethe alkjær. Vi har været en del ude at undervise i primærsektoren, så fysioterapeuterne dér er opdaterede på de nye operationsmetoder. Herudover har vi modtaget opringninger fra fysioterapeuter, der vil vide, hvad de må og ikke må, når de får en patient med en operationstype eller et problem, de ikke er stødt på før. Ordningen gjort permanent rethe alkjær og Helle Østergaard arbejder hver mandag i ambulatoriet og skiftes til at komme om torsdagen. De har både patienter, der kommer til forundersøgelse og til kontrolbesøg.på sigt er det tanken at oplære et par andre fysioterapeuter til opgaven, så der er afløsere under sygdom og i ferier. Men lige nu har alle brug for at puste ud efter en hektisk periode med undervisning og supervision, fortæller rethe alkjær og Helle Østergaard. Det har taget cirka et år, fra man i ledelsen besluttede på projektbasis at tilknytte fysioterapeuter til skulderambulatoriet til i dag, hvor ordningen er evalueret og gjort permanent. rethe alkjær og Helle Østergaard tager cirka en tredjedel af patienterne i ambulatoriet, og det har betydet en nedbringelse af ventelisten fra seks måneder til seks uger. Selv om arbejdet i ambulatoriet er krævende, og Helle Østergaard og rethe alkjær er mere trætte efter en dag i ambulatoriet i forhold til en dag i fysioterapien, er de blevet meget glade for deres nye funktion som ortofysioterapeuter. Efter i så mange år at have behandlet skulderpatienterne, giver det en helhed at få lov til at være med til udredningen, og det har det været dejligt at få ny viden og mere ansvar, siger Helle Østergaard.^ S-MSK N N N N N N N HUVUDLÄE Niels S-MSK S-MSK Honoré. P, exam. M, Fysiocenter oskilde Henning Langberg, P, Dr. med., PhD., Köpenhamn NNOMXX NNOMXX S-MSK S-MSK N N NNOMXX Det SonoSite unikke SonoSite S-MSK design, S-MSK er og en den er helt en fremragende ny helt måde ny måde at tænke at tænke Med Med den Den unikke den lave unikke vægt one one på button ca. button 2 control, kg, kombineret control, den den billedkvalitet, ultralyds ultralyds scanning scanning kombineret ind på ind klinikken. med på klinikken. få knappergendgende billedkvalitet billedkvalitet og ingen og ingen forvirrende forvirrende eller eller NanoMaxx NanoMaxx designet designet til, at til, adressere at adressere det det Fremra- Fremra- høje billedkvalitet høje med billedkvalitet det mobile og gode og design, gode farvedoppler gør farvedoppler NanoMaxx er er SS. LÄE HUVUDLÄE agnar HUVUDLÄE gør S-MSK til det foretrukne apparat til det ideelle apparat til anvendelse blandt overflødige overflødige knapper. Faleij, knapper. S-MSK Specialistkompetens S-MSK programmet programmet stigende OM stigende behov och behov for Examen Point for Point of Care of Care ultralydsscannerscannere til oskilde klinisk oskilde til klinisk diagnose, diagnose, og til og undersø- til undersø- ultralyds- S-MSK mange fysioterapeuter. såvel i klinikken NNOMXX som i idrætsklubben. sørger Niels ultraljudsskanning. Niels Niels sørger selv Honoré. Honoré. for selv optimering for optimering P, P, P, exam. af exam. billedet, af billedet, M, M, når M, Fysiocenter når Fysiocenter program Henning Lars Henning program Eriksson, dybde og Langberg, dybde valgt. Langberg, Specialistkompetens valgt. P, P, Dr. Dr. med., med., gelser PhD., PhD., P, Dr. med., PhD., OM gelser af Köpenhamn af Köpenhamn och bevægeapparatet. SonoSite S-MSK er en helt ny måde at tænke Examen Med den unikke one button control, den ultraljudsskanning. ultralyds scanning ind på klinikken. Fremragende SS. LÄE høje billedkvalitet og gode farvedoppler er SS. SS. dk SECM Helena LÄE billedkvalitet og ingen forvirrende eller NanoMaxx designet til, at adressere det dk SECM se se SECM SECM Lundgren, OM-examen och Examen ultraljudsskanning, Phone +45 Phone Phone +46 Phone (0) (0) mtsvejen mtsvejen Fax +45 Fax Orrvägen Orrvägen 26 B1 26 B1 Fax +46 Fax (0) (0) agnar Vi agnar Certified overflødige var blandt Faleij, Faleij, DK-3320 DK-3320 Faleij, Skævinge Sports knapper. Skævinge Specialistkompetens de Specialistkompetens Physiotherapist. første S-MSK der leverede programmet OM OM en OM ultralydsscanner och och Examen SE-192 och 55 SE-192 Sollentuna Examen stigende behov til anvendelse indenfor Cratz, selv OM-examen det optimering fysioterapeutiske af och billedet, Examen når område, ultraljudsskanning, scannere dette skete til klinisk i diagnose, og til undersø for Point of Care ultralyd 55 Sollentuna ultraljudsskanning. Danmark Danmark Sverige Sverige ultraljudsskanning. Björn sørger Lars Lars Certified program Lars Eriksson, Eriksson, Sports og dybde Specialistkompetens Specialistkompetens Physiotherapist. valgt. OM OM och och Examen OM och Examen gelser af bevægeapparatet. ultraljudsskanning. de 7 år der siden gået har vi etableret samarbejde med, og ultraljudsskanning annonce DMS.indd :56:34 leveret NÖ udstyr til, de førende fysioterapeuter indenfor ultralydsscanning. OM-sektionen Lundgren, i samarbete OM-examen med och CEPUS Examen (nternational ultraljudsskanning, Center of Helena Lundgren, OM-examen och och Examen ultraljudsskanning, Helena Certified Sports Physiotherapist. Certified Excellence dk SECM Sports in Physiotherapy Physiotherapist. Ultrasound Scanning) se SECM Björn Björn Cratz, Cratz, OM-examen Phone och och +45 Examen ultraljudsskanning, Phone +46 (0) Björn Cratz, OM-examen och Examen ultraljudsskanning, mtsvejen 105 Fax Orrvägen 26 B1 Fax +46 (0) Certified Vores Certified ultralydsscannere Sports Physiotherapist. DK-3320 Sports Skævinge Physiotherapist. kommer fra Sonosite, som har specialiseret KOSND sig i at producere mobile ultralydsscannere der kan anvendes SE Sollentuna Danmark Sverige NÖ :- NÖ i klinikken, exkl. moms. Kursmaterial, lunch och fika ingår OM-sektionen men i qua samarbete i mobiliteten med med og CEPUS det indbyggede (nternational batteri, Center også of of OM-sektionen i samarbete med CEPUS (nternational Center of Excellence kan Excellence medbringes Physiotherapy in Physiotherapy og anvendes Ultrasound Ultrasound i f.eks fodboldklubben. Scanning) Scanning) DUM 12-13/ / / KOSND KOSND Mjölby räningstudio, Kungsvägen 49, Mjölby :- exkl :- exkl. Björn exkl. moms. moms. Cratz, Kursmaterial, Kursmaterial, el , lunch lunch lunch och och fika fika ingår ingår och fika ingår DUM 26-27/9 + 31/10-1/ / DUM DUM 12-13/4 Haninge 12-13/4 + + FysioCenter, 15-16/ / / /9 örvägen 1-2/ klinikkerne , Haninge Mjölby agnar Mjölby räningstudio, räningstudio, Faleij, el , Kungsvägen Kungsvägen 49, 49, Mjölby 49, Mjölby Björn Björn Cratz, Cratz, el el , Björn Cratz, el , DUM 26-27/9 + 31/10-1/ / DUM 26-27/9 + 31/10-1/ / Haninge FysioCenter, örvägen 4, 4, Haninge Haninge FysioCenter, örvägen 4, Haninge dk SECM se SECM SECM agnar Faleij, Faleij, el el , Phone agnar Faleij, el , dk se SECM mtsvejen 105 Phone Fax Orrvägen 26 B1 DK-3320 Skævinge SE Sollentuna mtsvejen 105 Fax Orrvägen 26 B1 Danmark Sverige DK-3320 Skævinge SE Sollentuna Danmark Sverige dk dk SECM SECM se se SECM SECM dk SECM Phone Phone se SECM mtsvejen mtsvejen Phone Fax +45 Fax Orrvägen Orrvägen 26 B126 B1 mtsvejen DK-3320 DK Skævinge Skævinge Fax Orrvägen SE-192 SE Sollentuna B155 Sollentuna DK-3320 Danmark Danmark Skævinge SE-192 Sverige Sverige 55 Sollentuna Danmark Sverige N N NNOMXX N N annonce DMS.indd :56:34 Phone +46 (0) Phone Fax (0)8(0) Fax +46 (0) Phone Phone +46 (0) (0) Phone Fax +46 Fax (0)8 +46 (0) (0) Fax +46 (0) Manualen 5 staende.indd :04:53 5 ÅS N annonce DMS.indd lle vores ultralydsscannere er kendetegnet ved en fremragende billedkvalitet, dette, kombineret med et enkelt brugerinterface, et gennemarbejdet uddannelsesprogram, samt 5 års garanti, gør at vi er den førende leverandør af ultralydsscannere til fysioterapeut

9 side 16 fysiotepeuen nr. 15 / okober 2011 dinosicering f: faglig redkø Vibeke PilMK foto: søren holm, chili foto og PiV Der skulle jo komme en diagnose ud af det Ledende overlæge Kaj Døssing er meget tilfreds med, at fysioterapeuterne er en del af de det team, der står for diagnosticeringen af skulderpatienterne. Det har været med til at nedbringe ventelisten og styrke samarbejdet med fysioterapien Ledende overlæge Kaj Døssing er ildsjæl og primus motor i det projekt, der har ført til en fast ordning med fysioterapeuter i udredningen af skulderpatienter på egionshospitalet Viborg. llerede for ti år siden foreslog han en model, der skulle inddrage fysioterapeuterne i udredning af patienter under lægelig supervision. Lægerne havde gode erfaringer med at samarbejde med fysioterapeuterne dels i den idrætskirurgiske afdeling til at gøre status på knæpatienterne, dels i et projekt i skulderambulatoriet, hvor fysioterapeuterne undersøgte patienter med scapula alata. Det var derfor oplagt at lade modellen køre videre med andre diagnosegrupper, mente Kaj Døssing. Men der skulle gå 10 år, før ledelsen i 2010 gik med til at inddrage fysioterapeuterne i diagnosticeringen af patienterne i skulderambulatoriet. Behov for komme i mesterlære hos lægerne Fysioterapeuterne har qua deres uddannelse inden for bevægeapparatet en god basis for at lære det, der skal til for at indgå i udredningen, siger overlægen. Oprindeligt var det tanken, at fysioterapeuterne ved at være en del af skulderteamet i ambulatoriet kunne viderebringe den viden, de fik i ambulatoriet, til genoptræningen af skulderpatienterne i fysioterapien. Og selv om nogle af de ambulante patienter i dag trænes i kommunerne, kan fysioterapeuterne bruge deres nyerhvervede ekspertise i behandlingen af de specialiserede patienter. Først og fremmest bliver der ekspederet flere patienter, og fysioterapeuterne har dermed været med til at nedbringe ventelisten. Lægerne har til gengæld fået frigivet tid til operationer og de mere komplicerede forløb, og sidst men ikke mindst har

10 dinosicering side 17 fysioterapeuternes tilknytning betydet en styrkelse af samarbejdet mellem ortopædkirurgisk afdeling og fysioterapien. Hvad angår skanningerne, har fysioterapeuterne fået en rimeligt god basis, og de fungerer på et niveau svarende til en 1. reservelæge, siger Kaj Døssing. Han er ikke bekymret for, at fysioterapeuterne fejlvurderer patienterne. De er i samme situation som de yngre læger, der kan være i tvivl om en diagnose. Vi har lagt vægt på, at fysioterapeuterne er meget bevidste om deres kompetencer og beder om hjælp ved behov. Man skal kende egne kompetencer og være ydmyg; det gælder ikke kun fysioterapeuter, men alle faggrupper, understreger Kaj Døssing. Det har været et hårdt forløb. Fysioterapeuterne har hele tiden skullet lære nyt og vænne sig til en mere strømlinet og målrettet undersøgelse. For der skulle jo komme en eller flere diagnoser ud af det. Og det er lykkedes rigtig godt. Vi kalder dem ortofysserne. De har i dag fået en stor ekspertise inden for deres område, hvor de er opgraderede på det ortopædkirurgiske område, og samtidig har de en stor erfaring med den fysioterapeutiske del af genoptræningen, siger Kaj Døssing. Hvor fysioterapeuterne følger et skema, er lægernes konsultationer mere frie. Fysioterapeuterne var i begyndelsen bange for at overse noget, og skemaet gjorde dem trygge. Men efterhånden som de er blevet dygtigere, er de også blevet mere frie i konsultationerne, siger Kaj Døssing. 400 Physio Detaljerede billeder af strukturer i overfladen Ergonomisk og nem skannerbetjening Nem rengøring og desinficering Kun en fysioterapeut starten af projektet var læger og fysioterapeuter bekymrede for patienternes reaktion, når de opdagede, at de blev undersøgt af en fysioterapeut og ikke en læge. Men der er ifølge Kaj Døssing kun én patient, der har været utilfreds ellers har alle patienter været tilfredse med konsultationen hos fysioterapeuterne. lle patienter møder dog lægen mindst én gang i forløbet, fortæller Kaj Døssing. Ordningen med at lade fysioterapeuter indgå i udredningen af patienter fungerer så godt, at Kaj Døssing har foreslået ledelsen, at man skulle gøre det samme inden for andre specialer f.eks. idrætskirurgi. Men der kan meget let gå fagpolitik i det. Nogle læger synes måske, at det er underligt, at fysioterapeuter skal gennemføre undersøgelserne, som de så skal supervisere. Men det er ikke anderledes, end anæstesilægerne, der ofte overlader bedøvelsen til anæstesisygeplejersker, siger Kaj Døssing. ^ DEN NELLENE KOP - en sund livsstil i udvikling D0114 musculoskeletal_outlined.indd :51:12 S e-bøger med massevis af øvelser! vores nyeste e-bog Den store træningsbold - træn hele kroppen får du 25 opdaterede øvelser med den store træningsbold. Du finder også e-bøger med Yoga, fod træning, lille bold, foam roller, og elastik træning. Se alle e-bøgerne på Kaj Døssing er specialeansvarlig overlæge i skulderalbuesektionen Ortopædkirurgisk afdeling på egionshospitalet Viborg. Han har sammen med overlæge Michael oft Væsel stået for undervisningen af de fysioterapeuter, der er med til at udrede og diagnosticere patienterne. Danske Fysio - nnonce indd

11 side 18 fysiotepeuen nr. 15 / okober 2011 dinosicering f: journalis anne gulder illustration: itte skov Patienterne er Skulderpatienterne er godt tilfredse med at blive undersøgt af en fysioterapeut i stedet for en læge. Det viser en netop offentliggjort audit godt tilfredse homas Sørensen homas Sørensen er en af de tre fysioterapeuter, der har deres faste gang i skuldersektoren på Vejle Sygehus, hvor man ligesom på egionshospitalet i Viborg har ladet fysioterapeuterne stå for diagnosticeringen af skulderpatienterne. De står for forundersøgelsen af de fleste skulderpatienter, inklusiv analyse af røntgenbilleder og ultralydsscanning, og de stiller diagnosen. Herefter kan fysioterapeuterne henvise videre i systemet til konservativ behandling enten praksissektoren, i kommunen eller på sygehuset. Og er der behov for yderligere undersøgelser, kan de henvise til blandt andet Martrografi. Kun i tilfælde, hvor det vurderes, at der skal en operation til, bliver patienten altid set af en ortopædkirurg. Skal patienten have en blokade, er det fysioterapeuterne, der står for det efter først at have konfereret med en læge pr. telefon for at sikre, at der ikke er kontraindikationer. En gang om ugen er der skulderkonference og røntgenkonference, hvor fysioterapeuterne konfererer med lægerne om de patienter, der er set til forundersøgelse. Og patienterne er godt tilfredse. Det viser en audit baseret på patienttilfredshed og holdningen hos de praktiserende læger, som i disse dage præsenteres på årsmødet i Dansk Ortopædkirurgisk Selskab. 275 skulderpatienter, der er blevet undersøgt af fysioterapeut, har fået tilsendt et spørgeskema, baseret på spørgsmål udvalgt fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

12 dinosicering side 19 Lægerne får mere tid til at operere, ventetiden daler, og patienterne har ikke noget at udsætte på ordningen.

13 side 20 fysiotepeuen nr. 15 / okober 2011 dinosicering (LUP), og resultatet er benchmarket med landsgennemsnittet for patienttilfredsheden for ortopædkirurgi i LUP patienter har svaret, og heraf har 80 haft oplevelsen af at være blevet set af både en læge og en fysioterapeut. 43 angav kun at være blevet set af en fysioterapeut (heraf mente 1, at det måtte være en fejl), og 28 var af den opfattelse, at de kun var blevet set af en læge. Vejle Sygehus scorer højere på patienttilfredsheden, sammenlignet med gennemsnittet i LUP, på samtlige parametre: Samlet indtryk, inddragelse, ingen fejl, tillid til behandling, mundtlig information og tryghed. f de 28 praktiserende læger, der fik tilsendt et spørgeskema, har 15 svaret. Heraf var syv læger positive over for, at patienterne blev forundersøgt af specialuddannede fysioterapeuter. Fem svarede ved ikke og tre var betænkelige. Syv læger svarede, at de har haft patienter, der var undersøgt af en fysioterapeut, og at det var deres opfattelse, at undersøgelsen hos fysioterapeuten var god. Kirurgerne skal med Vi flyttede ind fra ive Sygehus, hvor vi havde haft en lille enhed, hvor læger og fysioterapeuter var vant til at arbejde tæt sammen, så lægerne vidste, at vi havde kompetencerne, og at de på denne måde kunne få mere tid til at operere, fortæller homas Sørensen om baggrunden for ændringen af sygehusets organisering på skulderområdet i Vi har ikke tidligere indsamlet data, så vi kan ikke sammenligne ventetiderne dengang med nu, men der er ingen tvivl om, at nu hvor vi er 2½ fysioterapeut + en kiropraktor til at gøre noget, som lægerne gjorde før, har de fået mere tid til at operere, og den samlede patientgennemstrømning er blevet større. Kiropraktoren er ansat i skuldersektoren, mens fysioterapeuterne er ansat i fysioterapien, og den forskel giver mening, da det er vigtigt også at være behandlende fysioterapeut, mener homas Sørensen. Vi undersøger jo ikke kun patienterne, men har dem også til specialiseret behandling, og den kombination er vigtig. Hvis vi ikke også behandler, ved vi ikke, hvad der virker, og så bliver det sværere for os at henvise til det rigtige. Henvisning til specialiseret fysioterapi tager udgangspunkt i den enkelte patient, tidligere behandling og tæt tværfaglig vurdering i skuldersektoren, forklarer han. Skuldersektoren har haft besøg fra flere andre sygehuse, og faktisk har interessen været så stor, at man har tilladt sig at sætte nogle kriterier op for besøgene, fortæller homas Sørensen. Der er fysioterapeuter fra rigtig mange sygehuse, der gerne vil komme og høre, hvad vi laver, og vi vil også gerne fortælle om det. Men vi har sagt, at det er vigtigt, at de involverede ortopædkirurger også er med. Det er vigtigt, at ortopædkirurgerne bliver klar over, at det her ikke er noget, man bare lige gør, men at der skal investeres i oplæring. På sigt er det en god forretning for sygehuset, men i indkøringsfasen går ortopædkirurgerne ned i produktion, fordi de skal agere som supervisorer for fysioterapeuterne.^ Lønnen bør følge med opgaverne euforien over at få nye og spændende opgaver, er der nogle, der glemmer at bede om mere i løn Diagnosticering på skulderområdet er kun ét af flere eksempler på den opgaveflytning, der foregår mange steder, hvor lægeopgaver overgår til fysioterapeuter. Nye opgaver og ansvar bør også smitte af på lønnen, men ikke sjældent bliver den del glemt, fortæller forhandlingskonsulent i Danske Fysioterapeuter Helge Sørensen. Når man taler løn i forhold til opgaveflytning er det ikke anderledes, end det har været til alle tider, når der opstår nye metoder, nye målgrupper, ny organisering. Det gælder om at benytte anledningen og få sat lønnen på dagsordenen. Vores råd lyder i alle sammenhænge, at man skal benytte lejligheden til at tale om løn, når der kommer noget væsentligt nyt på banen, der eksempelvis kræver oplæring og eller særlige kompetencer. t få lavet aftaler af den slags er en opgave for tillidsrepræsentanten, men denne overrumples måske indimellem af, at kollegerne går ind i opgaven med brask og bram og først senere tænker løn. Helge Sørensen minder om, at der i den seneste overenskomstaftale blev skabt mulighed for, at man lokalt kan aftale, at fysioterapeuter, der får denne type opgaver, kan løftes et trin. Men det er vigtigt at få aftalerne på plads fra starten, for når først toget er kørt, er det ofte for sent. Det handler om at kende sin besøgelsestid, understreger han. Og egentligt må lederne også være interesseret i at medvirke til at sørge for at honorere, når der er nye tiltag, for arbejdsgiverne har også en forpligtigelse til at få den lokale løndannelse til at give mening. ^

14 Prismodelse side 21 Parkinsonforeningen sætter pris på Danske Fysioterapeuter Danske Fysioterapeuter har modtaget Parkinsonforeningens Pakkenbergpris for arbejdet med at sikre et specialiseret behandlingstilbud til parkinsonramte overalt i Danmark Danske Fysioterapeuter har oversat og implementeret et sæt hollandske kliniske retningslinjer for fysioterapi til patienter med Parkinsons sygdom. Med retningslinjerne fulgte en række regionale workshops, hvor flere end 300 fysioterapeuter fik opkvalificeret deres viden om behandlingen af parkinsonpatienter. Den indsats kvitterede Parkinsonforeningen for den 8. oktober ved at uddele Pakkenbergprisen til Danske Fysioterapeuter. Prisen gives (normalt) til personer, der har gjort en ekstraordinær indsats for parkinsonramte og pårørende. Parkinsonforeningen sætter stor pris på Danske Fysioterapeuters arbejde med at implementere kliniske retningslinjer for arbejdet med parkinsonpatienter, udtaler Parkinsonforeningens formand Jorry Højer. En stor del af Danmarks parkinsonramte modtager behandling hos fysioterapeuter, og med de kliniske retningslinjer kan vi nu sikre, at behandlingen følger den nyeste internationale specialviden om Parkinsons sygdom. stolte Fysioterapeuter Danske Fysioterapeuter er stolte af prisen, udtaler direktør Jette Frederiksen. Vi er stolte over samarbejdet, hvor fysioterapeuter fra både kommunalt og privat regi sammen har løst en udfordring med stor velvilje og engagement. På den måde har vi kunne rykke på en dagsorden, som får stor betydning for parkinsonpatienter. Med de kliniske retningslinjer kan vi nu tilbyde en specialiseret, evidensbaseret behandling. ^ Fra venstre Fysioterapeut nge isum, direktør i Danske Fysioterapeuter Jette Frederiksen, protektor for Parkinsonforeningen revinde lexandra, formand for Danske Fysioterapeuters faggruppe for neurologi nger Marie Hansen, fysioterapeut og konsulent i Parkinsonforeningen Finn Egeberg Nielsen og faglig konsulent i Danske Fysioterapeuter urli Petersen. Foto: hyge Wæhrens. SY PÅ DE? eller skal der ME ind på pensionsopsparingen... Når økonomien i dit liv ændrer sig, bør pensionen følge med. Hvis du i perioder har holdt orlov, arbejdet på deltid, er steget i løn eller har oplevet andre ændringer i dit arbejdsliv, kan du have behov for at spare mere op. Med en supplerende pensionsopsparing hos os kan du både sikre dig økonomisk og have dine pensioner samlet ét sted. å ind på pka.dk/mer eller ring tel og få styr på dit behov og dine muligheder. ME af det gode fra PK

Fysioterapeuterne udreder og diagnosticerer skulderpatienterne

Fysioterapeuterne udreder og diagnosticerer skulderpatienterne side 8 fysiotepeuen nr. 1 / okober 2011 dinosicering Fysioterapeuterne udreder og diagnosticerer skulderpatienterne f: faglig redkø Vibeke PilMK vp@fysio.dk foto: søren holm, chili foto Læger og fysioterapeuter

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital Klinik Klinik Akut,

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Ergoterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Arbejdsmarked 13

Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Arbejdsmarked 13 Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Arbejdsmarked 13 Flere job trods krise Trods krise i kommunerne er antallet af kommunalt ansatte fysioterapeuter fortsat stigende, og det opvejes ikke af et

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Patientens vej i Rygcenter Syddanmark. Sygehus Lillebælt

Patientens vej i Rygcenter Syddanmark. Sygehus Lillebælt Patientens vej i Rygcenter Syddanmark Sygehus Lillebælt 1 RYGCENTER SYDDANMARK Alle rygpatienter har én indgang til undersøgelse af rygsmerter Rygcenter Syddanmark er indgangen for alle ikke-akutte rygpatienter

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi. Tirsdag den 28. maj 2013

Vederlagsfri fysioterapi. Tirsdag den 28. maj 2013 Vederlagsfri fysioterapi Tirsdag den 28. maj 2013 Resume 1989: 22 mio.kr. i overskud. 1990 erne: Ordningen vokser og vokser Overflytning i 2008. KL ønskede at overtage hele opgaven. Aktion om behandlingskrævende

Læs mere

Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus

Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus 1. Titel Reorganisering i Hæmatologisk Ambulatorium; Sygeplejersker overtager

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007. Overlæge Ortopædkirurgisk Afd. M Bispebjerg Hospital.

Læs mere

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Danske Fysioterapeuter har med interesse læst rapporten om evalueringen af

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Link til hjemmeside Leder af klinisk undervisningssted (fulde navn, titel, direkte telefon,

Læs mere

Udvidet specialiseret rehabiliteringstilbud for patienter med multiple og komplicerede frakturer og traumer (multitraume).

Udvidet specialiseret rehabiliteringstilbud for patienter med multiple og komplicerede frakturer og traumer (multitraume). Rasmussen S. side 1/7 PROJEKT Udvidet specialiseret rehabiliteringstilbud for patienter med multiple og komplicerede frakturer og traumer (multitraume). Minimering af de socioøkonomiske konsekvenser af

Læs mere

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Kursus om Prolapsforløb og speciale 64 For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Program Kl. 9.00: Ankomst - morgenkaffe Kl. 9.30 12.00 Velkomst

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder.

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder. Sundhedscenter Vejle afd. DGI-huset Willy Sørensens Plads 5 7100 Vejle Tlf: 7681 8300/ 76818315 E-mail: sundhedscentervejle@vejle.dk Institutionens webadresse: http://www.vejle.dk/borger/sundhed-ogsygdom/genoptraening/efter-sygehusophold.aspx

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

DELEGATION & REGLER VIKAR FOR LÆGE. kend ansvarsforholdene som medicinstuderende

DELEGATION & REGLER VIKAR FOR LÆGE. kend ansvarsforholdene som medicinstuderende DELEGATION & REGLER VIKAR FOR LÆGE kend ansvarsforholdene som medicinstuderende VIKAR FOR LÆGE Når du som medicinstuderende arbejder som vikar for en læge, er det vigtig, at du er opmærksom på, hvordan

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Kommunalbestyrelsen har på møde den 6. oktober 2015 besluttet at implementere SLID, Gigtskole for en toårig forsøgsperiode (2016-2017). Genoptræningen

Læs mere

Digifys er udviklet af specialister - bygget til fremtiden

Digifys er udviklet af specialister - bygget til fremtiden Digifys er udviklet af specialister - bygget til fremtiden Digifys hjælper dig og dine patienter til større succes Som fysioterapeut, har man kun succes med træning, hvis patienterne får lavet øvelserne

Læs mere

LUP 2013 (Brancheforeningen) - Ambulante

LUP 2013 (Brancheforeningen) - Ambulante Patienternes kommentarer til Behandlingsafsnit (ambulante) på OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Indeholder kommentarer givet til de åbne spørgsmål i spørgeskemaet LUP Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Lokale koordinatorer på Hvidovre Hospital Tina Jørgensen, Ellen Koefoed og Stine Ravn

Lokale koordinatorer på Hvidovre Hospital Tina Jørgensen, Ellen Koefoed og Stine Ravn Lokale koordinatorer på Hvidovre Hospital Tina Jørgensen, Ellen Koefoed og Stine Ravn Samarbejde mellem de lokale koordinatorer og behandlende terapeuter Sende indkaldelses mail til kommunale terapeuter

Læs mere

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Aftale mellem Træningsenheden Aalborg Kommune og Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Projekt VINDMØLLEN - kræft rehabilitering i kommunalt regi.

Projekt VINDMØLLEN - kræft rehabilitering i kommunalt regi. Socialudvalget i Nordfyns kommune ønsker dette projekt til behandling. Projekt VINDMØLLEN - kræft rehabilitering i kommunalt regi. Når vinden blæser går nogle i læ og andre bliver til vindmøller. Vindmøllen

Læs mere

Logbog klinikophold C

Logbog klinikophold C Logbog klinikophold C Ophold i Privat Praksis Godkendt af studienævnet for klinisk biomekanik d.???? 1 Indholdsfortegnelse Generel information... 3 Overordnede mål... 3 Placering... 3 De studerendes niveau...

Læs mere

Akutkonceptet set fra sygehuset

Akutkonceptet set fra sygehuset Akutkonceptet set fra sygehuset Den organisatoriske, faglige og oplevede kvalitet hvad er status? Hvad er udfordringen? Hvad kan gå galt? Hvor kan kvaliteten svigte i håndteringen af den akutte patient?

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Skulderledsskred Patientvejledning

Skulderledsskred Patientvejledning Skulderledsskred Patientvejledning 051 PrivatHospitalet Danmark Velkommen Hos PrivatHospitalet Danmark kommer vores kunder altid i første række. Som kunde hos os oplever du en høj faglig kvalitet og tidssvarende

Læs mere

Video som beslutningsstøtte

Video som beslutningsstøtte Video som beslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Fælles beslutningstagning en dialog mellem sundhedsprofessionelle og patienter.

Læs mere

SANO. Præsentation af MitSano v/annie Abildtrup DIRF temadag den 7. april 2016

SANO. Præsentation af MitSano v/annie Abildtrup DIRF temadag den 7. april 2016 SANO Præsentation af MitSano v/annie Abildtrup DIRF temadag den 7. april 2016 1 Program Kort præsentation af Sano, - hvem er vi? MitSano Formål, baggrund og etablering MitSano MitSano - Det nuværende produkt

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skelerose Ambulatorium, Viborg Neurologisk Afdeling N Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL (bilag 4) Præsentation af sygehuset Kong Chr. X's Gigthospital fungerer som reumatologisk afdeling for Sønderjysk Sygehus (i Region Syddanmark); men modtager også reumatologiske

Læs mere

Kompetencekort. Uddannelsessøgendes navn. Oversigt kompetencekort. Introduktionsuddannelsen :

Kompetencekort. Uddannelsessøgendes navn. Oversigt kompetencekort. Introduktionsuddannelsen : Kompetencekort Oversigt kompetencekort Introduktionsuddannelsen :. Hoftenær fraktur 2. Colles fraktur. Traumepatienten 4. Artroskopi. Distorsio genus 6. 60 graders evaluering 7. Rapport over patientforløb

Læs mere

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under Matrix Ringkjøbing Amt, inkl. servicemål samt indikatorområder /VK 05.08.02 side 1 Kriterier, Standarder og Indikatorområder Patient Hvor intet andet er anført kommer indikatoren fra den landsdækkende

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Træning, aktivitet og rehabilitering (TAR) i Faaborg-Midtfyn kommune består af 4 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Gislev og et i

Læs mere

DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA

DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA VORES SUNDHEDSVÆSEN DINE DATA VERSION 26. AUGUST 2015 DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA Materiale til intern videndeling, dialog og drøftelse blandt sundhedsprofessionelle

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Beskrivende radiografer

Beskrivende radiografer Beskrivende radiografer - En balancegang? Ved Beskrivende Radiograf Rikke Hansen Det kedelige. 38 år r gammel Uddannet radiograf i 2002 Ansat påp Vejle Sygehus, Danmark Efteruddannelse Fra vinteren 2003

Læs mere

Dilemmakort. Et værktøj til at skabe refleksion og dialog om kvalitet i forløb for patienter og pårørende. Vejledning og udvalgte eksempler

Dilemmakort. Et værktøj til at skabe refleksion og dialog om kvalitet i forløb for patienter og pårørende. Vejledning og udvalgte eksempler Dilemmakort Et værktøj til at skabe refleksion og dialog om kvalitet i forløb for patienter og pårørende Vejledning og udvalgte eksempler Januar 2013 Version 1.02 Kontakt os vi modtager gerne feedback:

Læs mere

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Fra 1. juli bliver det muligt for langt flere at få en henvisning til psykologbehandling

Læs mere

Patientforløbsbeskrivelse Ambulatorium Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade

Patientforløbsbeskrivelse Ambulatorium Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade Patientforløbsbeskrivelse Ambulatorium Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade Patientgrupper: Patienter mellem 15-30 år som indenfor det sidste år har været indlagt på grund af et hovedtraume

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dagkirurgi drift, ortopædi Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen, Jens Olesen, Helle Gerbild, Maria Rothgart Petersen, Ann Sofie Orth (deltog under pkt.1)

Deltagere: Brian Errebo-Jensen, Jens Olesen, Helle Gerbild, Maria Rothgart Petersen, Ann Sofie Orth (deltog under pkt.1) Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk Råd 27. marts 2015 For referat: Dato for udarbejdelse: Gurli Petersen 24. april 2015 Deltagere: Brian Errebo-Jensen, Jens Olesen, Helle Gerbild, Maria Rothgart

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Region Midtjylland Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Rehabilitering af kræftpatienter i Københavns Kommune

Rehabilitering af kræftpatienter i Københavns Kommune Rehabilitering af kræftpatienter i Københavns Kommune Centerchef Jette Vibe-Petersen, Sundhedscenter for Kræftramte, Københavns Kommune Årsmøde DSKS, 9. januar 2009 1 Hvad er kræftrehabilitering? Formålet

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Samarbejdsaftale om brug af telemedicinsk sårvurdering mellem Regionshospitalet Randers, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Randers Kommuner og praktiserende læger 03.06.14 1 Indholdsfortegnelse: 1. Aftalens

Læs mere

Kommentarer til Behandlingsafsnit Endoskopiklinikken Århus

Kommentarer til Behandlingsafsnit Endoskopiklinikken Århus Planlagt ambulante patienters oplevelser: Kommentarer til Behandlingsafsnit Endoskopiklinikken Århus Denne rapport indeholder de kommentarer, patienterne har skrevet i de åbne spørgsmål i spørgeskemaet.

Læs mere

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012 Idékatalog Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland Forår 2012 Med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan kan vi aktivere patienter med kroniske sygdomme

Læs mere

Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse

Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse En undersøgelse af patienters tilfredshed med operation på Herning Sygehus og efterfølgende pleje og behandling

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på. Kirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på. Kirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Kirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006 Med denne patientundersøgelse er der nu fire gange gennemført detaljerede tilfredshedsundersøgelser på Silkeborg

Læs mere

Til patienter og pårørende. Fjernelse af mandler. - Ambulant. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Øre-næse-halsklinikken

Til patienter og pårørende. Fjernelse af mandler. - Ambulant. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Øre-næse-halsklinikken Til patienter og pårørende Fjernelse af mandler - Ambulant Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Øre-næse-halsklinikken kontaktpersonsordning i ØNH - klinikken Du vil blive tildelt en kontaktperson ved det

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

Velkommen til udviklingsklinikkens certificeringsmodel for kliniske retningslinjer for klassificering og udredning af personer med nakke problemer.!

Velkommen til udviklingsklinikkens certificeringsmodel for kliniske retningslinjer for klassificering og udredning af personer med nakke problemer.! Om certificeringen Velkommen til udviklingsklinikkens certificeringsmodel for kliniske retningslinjer for klassificering og udredning af personer med nakke problemer.! Meget tyder på, at vi som klinikkere

Læs mere

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Hvordan arbejder vi med LUP-resultaterne på Roskilde og Køge sygehuse Sygehus- og afdelingsniveau Gennemgår resultaterne

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling

Hjertemedicinsk Afdeling Hjertemedicinsk Afdeling Mission - Vision 2015 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertemedicinsk Afdeling 2015 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Video som beslutningsstøtte

Video som beslutningsstøtte Video som beslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Fælles beslutningstagning en dialog mellem sundhedsprofessionelle og patienter.

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Reumatologisk Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Evaluering af mål A: Fokus på brugerindflydelse På Hjortens årlige seminar på Sølyst tilbage i 2011 var der generel enighed om, at der er

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Aftalemål Rehabiliteringsenheden

Aftalemål Rehabiliteringsenheden Aftalemål 2014 2017 Rehabiliteringsenheden Rehabiliteringsenheden i Randers Kommune Vision 2019 for Rehabiliteringsenheden Vi vil yde den bedste rehabilitering, der giver mening og værdi for borgere nu

Læs mere

ning Genoptræning Pct. I hjemmet (gå til spørgsmål 5) 17 13% På træningscenter 80 62% Både og 30 23% 1 Hvor foregik din genoptræning? Abs.

ning Genoptræning Pct. I hjemmet (gå til spørgsmål 5) 17 13% På træningscenter 80 62% Både og 30 23% 1 Hvor foregik din genoptræning? Abs. Genoptræning ning Udført af: Forebyggelse og Sundhed (Forebyggelse og Sundhed) Antal besvarelser: 29 Udførelsestidspunkt: 7-6-2 8:2:28 Info: Dataindsamlingen afsluttet. Genoptræning ning Hvor foregik din

Læs mere

NOTAT. Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1

NOTAT. Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1 SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Til: Genoptræning i Solrød Kommune Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Sagsbeh.: Bibi Anshøj Sagsnr.:12/16 383 Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 of 5 Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 2 of 5 Formål. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

Institutionstype/tilhørsforhold: Træningsafdelingen er en del af sundhedsafdelingen i Middelfart kommune

Institutionstype/tilhørsforhold: Træningsafdelingen er en del af sundhedsafdelingen i Middelfart kommune Institutionens navn: Sundhedsafdelingen, Middelfart kommune Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart Tlf. 88 88 4669 E-mail: vivi.ovesen@middelfart.dk Institutionens webadresse: www.middelfart.dk Kontakt oplysninger

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Skadeklinik, SVS Grindsted. Adresse Telefon til afdelingen: 79188285 / 79189565 Engparken 1,

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 of 5 Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 2 of 5 Lovgrundlag. Formål. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB)

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) Patienter med akutte nerverodssmerter hører til blandt de allermest forpinte patienter, som varetages i kiropraktorpraksis.

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Specialisering i fysioterapi

Specialisering i fysioterapi Dato: 28. september 2016 E-mail: moe@dsfys.dk NOTAT Specialisering i fysioterapi Model for godkendelse af specialisering Indledning Nærværende notat beskriver model for godkendelse af specialisering i

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007 kl

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007 kl Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 597 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Åbent samråd 13. juni 2007 Taletid: Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007

Læs mere

Det gode uddannelsesmiljø. Steen A. Schmidt Ledende overlæge Ortopædkirurgisk Afdeling Kolding Sygehus, Sygehus Lillebælt

Det gode uddannelsesmiljø. Steen A. Schmidt Ledende overlæge Ortopædkirurgisk Afdeling Kolding Sygehus, Sygehus Lillebælt Det gode uddannelsesmiljø Steen A. Schmidt Ledende overlæge Ortopædkirurgisk Afdeling Kolding Sygehus, Sygehus Lillebælt DOS Symposium om uddannelse 2007 Kan man uddanne ordentligt, når produktion er i

Læs mere