Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag"

Transkript

1 Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag

2 Rapport Indhold 1 Konklusion Undersøgelsens hovedresultater Træning med genoptræningsplan Tilfredshed med resultatet af træningen Tilfredshed med forløb og ventetider til opstart af træningen Tilfredshed med fysio- og ergoterapeuterne Motivation Uden Genoptræningsplan Tilfredshed med resultatet af træningen Tilfredshed med forløb og ventetider til opstart af træningen Tilfredshed med fysio- og ergoterapeuterne Motivation Bilag Metode Resultater opdelt på årsagerne til træning Knæ (antal 34) Hofte (antal 16) Ben (antal 25) Skulder/albue (antal 17) Hånd/håndled (antal 18) Ryg (antal 26) Underliv (antal 5) Sygdomme i hjerne (antal 7) Langt sygeforløb (antal 25) Baggrundsdata...20

3 1 Konklusion Den 12. marts 2009 besluttede Sundheds- og forebyggelsesudvalget i Roskilde Kommune, at der skulle gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet. Undersøgelsen er tilrettelagt og gennemført i maj og juni For at sikre, at resultaterne blev behandlet uvildigt, har Roskilde Kommune indgået et samarbejde med konsulentfirmaet DIOS Consulting A/S. Målgruppen for undersøgelsen er alle borgere i Roskilde Kommune, som i perioden 15. april til 31. maj 2009 enten har afsluttet et træningsforløb under 140 i sundhedsloven eller under 86 i serviceloven. Forskellen er, at genoptræning efter sundhedsloven sker på baggrund af dels en sygehusbehandling dels en lægelig genoptræningsplan. Dette er ikke tilfældet for træning efter serviceloven, der omfatter genoptræning som følge af sygdom, svækkelse eller andet (men uden sygehusindlæggelse) eller vedligeholdende træning for at forhindre funktionstab/fastholde det hidtidige funktionsniveau. De to hovedtyper af træning benævnes i rapporten "træning med genoptræningsplan" og "træning uden genoptræningsplan". Emnerne i spørgeskemaet er opdelt i fire kategorier: 1) Tilfredshed med resultatet af træningen 2) Tilfredshed med forløb og ventetider til træningen 3) Tilfredshed med fysio- og ergoterapeuterne 4) Motivation Det er hensigten at stille borgerne de samme spørgsmål i et interval på 2 år for løbende at kvalitetssikre, at der er sammenhæng mellem det politiske fastlagte serviceniveau og borgernes forventninger hertil. Den samlede svarprocent for undersøgelsen er på 61%, hvilket er et tilfredsstillende resultat, som sikrer et pålideligt grundlag for undersøgelsen. Svarprocenten mellem de to adspurgte grupper er 64,5% for de borgere, der modtager træning med genoptræningsplan og 53,9% for de borgere, der modtager træning uden genoptræningsplan. Svarprocenterne for de to grupper ligger indenfor et acceptabelt niveau og giver mulighed for at uddrage pålidelige udsagn og konklusioner opdelt på grupperne uden genoptræningsplan og med genoptræningsplan. Hovedresultaterne for undersøgelsen dokumenterer, at der er stor tilfredshed med indsatserne og resultaterne på træningsområdet i Roskilde Kommune. Således er 84,8% af den samlede gruppe af adspurgte meget tilfredse eller tilfredse med resultatet af træningen og mellem 92,9% og 95,8% er meget tilfredse eller tilfredse med fysio- og ergoterapeuternes faglighed, imødekommenhed, overholdelse af aftaler og information. 82,5% af de adspurgte har svaret, at de er meget tilfredse eller tilfredse med tidspunktet for træning, som for størstedelens vedkommende er i tidsrummet kl , mens 17,5% af de adspurgte har svaret, at de gerne ville have trænet på andre tidspunkter, end de blev tildelt. Under 1% af de adspurgte har ønsket træningstidspunkter, som i dag ligger ud over det, der leveres og ingen af de adspurgte har efterspurgt tider senere end klokken

4 I forhold til ventetiden til opstart af træning har 59,2% svaret, at ventetiden har været passende mens 12,9% har svaret ved ikke. En relativt stor andel på 27,9% har svaret, at ventetiden er for lang. Størstedelen af de adspurgte (87%) har betegnet sig som motiveret for at bruge tid og kræfter på træningen, og 74,8% har angivet, at fysio- og ergoterapeuterne har haft væsentlig betydning for deres motivation. I bilagsmaterialet til denne rapport (se afsnit 5) er det muligt at finde en metodebeskrivelse, specifikke resultater opdelt på de forskellige årsager til træning samt generelle baggrundsdata. 2 Undersøgelsens hovedresultater Overordnet set er der stor tilfredshed med indsatserne og resultaterne på genoptræningsområdet. 84, 8% har svaret, at de er meget tilfredse eller tilfredse med resultatet af træningen og mellem 92,9% og 95,8% har svaret, at de meget tilfredse eller tilfredse med fysio- og ergoterapeuternes arbejde og imødekommenhed. Tabel viser den samlede tilfredshed på udvalgte spørgsmål indenfor de fire hovedtemaer: "Meget tilfredse" og "tilfredse" Tilfredshed med resultatet af træningen 84,8% Tilfredshed med fysio- og ergoterapeuterne faglige dygtighed 95,8% Tabel 2.1 Passende Ved ikke For lang tid Tilfredshed ventetider til opstart af træning 59,2% 12,9% 27,9% Tabel 2.2 Væsentlig Ikke væsentlig Fysio- og ergoterapeuternes betydning for motivationen 74,8% 25,2% Tabel Træning med genoptræningsplan Der er udsendt 169 spørgeskemaer til gruppen af respondenter, som har modtaget træning med genoptræningsplan. DIOS Consulting har modtaget 109 udfyldte spørgeskemaer, hvilket er lig med en svarprocent på 64,5%. Nedenfor beskrives resultaterne af undersøgelsen for de borgere, der har modtaget træning med genoptræningsplan opdelt på de fire temaer: 1) Tilfredshed med resultatet af træningen 2) Tilfredshed med forløb og ventetider til opstart af træningen 3) Tilfredshed med fysio- og ergoterapeuterne 4) Motivation 3.1 Tilfredshed med resultatet af træningen Den samlede tilfredshed med resultatet af træningen blandt de borgere, der har modtaget træning med genoptræningsplan er på 88%. 2

5 3.2 Tilfredshed med forløb og ventetider til opstart af træningen Tilfredsheden med forløb og ventetider til opstart af træning afdækkes gennem følgende afsnit: 1) Opstart af træning 2) Forløb og træningstidspunkter Opstart af træning Det er et servicemål for Roskilde Kommune at borgere, der er visiteret til genoptræningshjælp efter behandling på et sygehus, skal kontaktes af kommunen senest 1 uge efter udskrivelsen fra sygehuset. Undersøgelsen viser, at 62% af de adspurgte mener, at de er blevet kontaktet af kommunens træningsvisitation indenfor 1 uge efter udskrivelse fra sygehuset. Tabel 3.1 viser borgernes oplevelse af om ventetiden til opstart af træningen har været passende. 66,7% mener, at ventetiden har været passende, mens 10,8% ikke ved, om ventetiden har været passende eller for lang og 22,5% mener, at ventetiden har været for lang. Passende Ved ikke For lang tid Hvordan har ventetiden til opstart af din træning været? 66,7% 10,8% 22,5% Tabel Forløb og træningstidspunkter Tabel 3.2 viser oplevelsen af træningen som et sammenhængende forløb. Tabellen viser, at 89,1% af borgerne har oplevet træningen som et sammenhængende forløb. Har du oplevet din træning som et sammenhængende forløb 89,1% Tabel 3.2 I tabel 3.3 er angivet de træningstidspunker, som borgerne har trænet på. Af tabellen fremgår det, at hovedparten af de borgere, der har modtaget træning med genoptræningsplan har trænet mellem kl og På hvilke tidspunkter trænede du?* Morgen ( ) 13,8% Formiddag ( ) 63,3% Tidlig eftermiddag ( ) 38,6% Sen eftermiddag ( ,5% Tabel 3.3 * Procenttallene summerer til mere end 100, da det har været muligt at angive flere træningstidspunkter. Ud af den gruppe, der har modtaget træning med genoptræningsplan har 16,2% svaret, at de gerne ville have trænet på andre tidspunkter end de blev tildelt. De 16,2% fordeler sig blandt fuldtidsarbejdende, deltidsarbejdende og ikke arbejdende, som vist i tabel 3.4: 3

6 Vil du gerne have haft mulighed for at træne på andre tidspunkter Fuldtidsarbejde (I alt 19) 4 Deltidsarbejde (I alt 6) Ikke arbejdende (I alt 81) 21% 33% 14% Nej 79% 67% 84% Tabel 3.4 5% af de fuldtidsarbejdende (svarende til 1 person) har indikeret, at de ønskede at træne udenfor det tidsrum på dagen, hvor der på nuværende tidspunkt tilbydes træning, som er mellem kl og kl Jævnfør tabel 3.5 fordeler de resterende ønsker til alternative træningstidspunkter sig med hovedvægt på morgen og formiddagstimerne for de fuldtidsarbejdende, og formiddags- og eftermiddagstimerne for den gruppe, der ikke arbejder. Hvilke tidspunkter ville du gerne have trænet på?* Fuldtidsarbejde Deltidsarbejde Ikke arbejdende Tidlig morgen ( ) 5% 0% 0% Morgen ( ) 11% 0% 2% Formiddag ( ) 11% 17% 10% Tidlig eftermiddag ( ) 0% 0% 5% Sen eftermiddag ( ) 0% 17% 2% Aften ( ) 0% 0% 0% Tabel 3.5 * Procenttallene viser antal ønsker til andre træningstider set i forhold til det samlede antal respondenter. Det har været muligt at krydse flere træningstidspunkter af. 3.3 Tilfredshed med fysio- og ergoterapeuterne Tabel 3.6 viser tilfredsheden med fysio- og ergoterapeuterne opdelt på imødekommenhed, faglig dygtighed, overholdelse af aftaler og tidsplaner, information når en aftale flyttes samt information generelt. Her fremgør det, at gruppen af meget tilfredse og tilfredse på samtlige områder er mellem 94% og 98%. Tilfredshed med fysio- og ergoterapeuternes: "Meget tilfredse" og "tilfredse" imødekommenhed 95,0% Faglige dygtighed 95,0% Overholdelse af aftaler og tidsplaner 95,0% Information når en aftale flyttes 94,0% Information generelt 98,0% Tabel Motivation Tabel 3.7 viser, at 89% har svaret, at de har været motiveret for at bruge tid og kræfter på træningen. Motiveret Hvor motiveret har du været for at bruge tid og kræfter på træningen? 89,0% Tabel 3.7

7 Tabel 3.8 viser, at 79% af samtlige respondenter har svaret, at fysio- og ergoterapeuterne har haft væsentlig betydning for motivationen. Har ergoterapeuternes og fysioterapeuterne haft væsentlig betydning for motivationen? 79,0% Tabel 9 62,4% har valgt at give uddybende svar i forhold til, hvordan ergo- og fysioterapeuterne har haft betydning. Alle de uddybende svar er positive. Nedenfor er indsat to citater, mens resten kan rekvireres ved at kontakte Social- og Sundhedssekretariatet, Roskilde Kommune. Citat 1 Fik en virkelig god instruktion, og jeg fik god feedback, når jeg klarede de forskellige øvelser og forklaring på, hvilke muskler, der blev berørt af de forskellige øvelser. Citat 2 De har brugt meget tid på at forklare og vejlede - Har ringet flere gange og spurgt hvordan det går 5

8 4 Uden Genoptræningsplan Der er udsendt 89 spørgeskemaer til gruppen af respondenter, som har modtaget træning uden genoptræningsplan. DIOS Consulting har modtaget 48 udfyldte spørgeskemaer, hvilket er lig med en svarprocent på 53,9%. Nedenfor beskrives resultaterne af undersøgelsen for de borgere, der har modtaget træning med genoptræningsplan opdelt på de fire temaer: 1) Tilfredshed med resultatet af træningen 2) Tilfredshed med forløb og ventetider til opstart af træningen 3) Tilfredshed med fysio- og ergoterapeuterne 4) Motivation 4.1 Tilfredshed med resultatet af træningen Den samlede tilfredshed med resultatet af træningen blandt de borgere, der har modtaget træning uden genoptræningsplan er på 78%. 4.2 Tilfredshed med forløb og ventetider til opstart af træningen Tilfredsheden med forløb og ventetider til opstart af træning afdækkes gennem følgende afsnit: 1) Opstart af træning 2) Forløb og træningstidspunkter Opstart af træning Tabel 4.1 viser borgernes oplevelse af om ventetiden til opstart af træningen har været passende. 42,2% mener, at ventetiden har været passende, mens 17,8% ikke ved, om ventetiden har været passende eller for lang og 40% mener, at ventetiden har været for lang. Passende Ved ikke For lang tid Hvordan har ventetiden til opstart af din træning været? 42,2% 17,8% 40,0% Tabel Forløb og træningstidspunkter Tabel 4.2 viser oplevelsen af træningen som et sammenhængende forløb. Tabellen viser, at 74,5% af borgerne har oplevet træningen som et sammenhængende forløb Har du oplevet din træning som et sammenhængende forløb 74,5% Tabel 4.2 6

9 I tabel 4.3 er angivet de træningstidspunker, som borgerne har trænet på. Af tabellen fremgår det, at hovedparten af de borgere, der har modtaget træning uden genoptræningsplan har trænet mellem kl og På hvilke tidspunkter træner du?* Morgen ( ) 4,2% Formiddag ( ) 66,7% Tidlig eftermiddag ( ) 22,9% Sen eftermiddag ( ,0% Tabel 4.3 * Det har været muligt at angive flere træningstidspunkter. Procenttallene summerer til mindre end 100, da ikke alle har angivet svar på dette spørgsmål. Ud af den gruppe, der har modtaget træning med genoptræningsplan har 21% svaret jf. tabel 4.4, at de ønskede at de kunne have trænet på andret tidspunkter end de blev tildelt. Ville du gerne have haft mulighed for at træne på andre tidspunkter? 21,0% Tabel 4.4 Muligheden for at træne på andre tidspunkter er ikke splittet ud i forhold til arbejdstilknytning, da antallet af arbejdende, der modtager hjælp uden genoptræningsplan er under 5 personer. Tabel 4.5 viser, at samtlige ønsker til andre træningstidspunkter ligger indenfor det tidsrum, hvor der allerede på nuværende tidspunkt tilbydes træning som er mellem kl og kl Hovedvægt af ønskerne om andre træningstidspunkter fordeler sig på formiddagstimerne og eftermiddagstimerne. På hvilke tidspunkter ville du gerne have trænet på?* Tidlig morgen ( ) 0% Morgen ( ) 0% Formiddag ( ) 8% Tidlig eftermiddag ( ) 8% Sen eftermiddag ( % Tabel 4.5 * Procenttallene viser antal ønsker til andre træningstider set i forhold til det samlede antal respondenter. Det har været muligt at krydse flere træningstidspunkter af. 7

10 4.3 Tilfredshed med fysio- og ergoterapeuterne Tabel 4.6 viser tilfredsheden med fysio- og ergoterapeuterne opdelt på imødekommenhed, faglig dygtighed, overholdelse af aftaler og tidsplaner, information når en aftale flyttes samt information generelt. Her fremgår det, at gruppen af meget tilfredse og tilfredse på samtlige områder er mellem 84% og 100%. Tilfredshed med fysio- og ergoterapeuternes: "meget tilfredse" og "tilfredse" imødekommenhed 100,0% Faglige dygtighed 98,0% Overholdelse af aftaler og tidsplaner 93,0% Information når en aftale flyttes 91,0% Information generelt 84,0% Tabel Motivation Tabel 4.7 viser, at 81% har svaret, at de har været motiveret for at bruge tid og kræfter på træningen. Motiveret Hvor motiveret har du været for at bruge tid og kræfter på træningen? 81,0% Tabel 4.7 I tabel 4.8 angives fysio- og ergoterapeuternes betydning for motivationen. Her fremgår det, at 64% har svaret, at fysio- og ergoterapeuterne har haft væsentlig betydning for motivationen. Har ergoterapeuternes og fysioterapeuterne haft væsentlig betydning for motivationen? 64,0% Tabel ,4% har valgt at give uddybende svar i forhold til, hvordan ergo- og fysioterapeuterne har haft betydning. Alle de uddybende svar er positive overfor ergo- og fysioterapeuterne. Nedenfor er indsat to citater, mens resten kan rekvireres ved at kontakte Social- og Sundhedssekretariatet, Roskilde Kommune. Citat 1 Jeg har lært en masse ang. træning - der har været en stor motivation og megen opmuntring ved forbedrede resultater. Jeg har samtidigt følt mig, så glad, dette har været livsbekræftende for mig. Citat 2 Samtlige terapeuter har været dygtige og kompetente. 8

11 5 Bilag Bilaget indeholder en metodebeskrivelse efterfulgt af tabeller opdelt på årsagerne til træning. Herefter følger tabeller, som beskriver baggrundsvariable og svarprocenter. 5.1 Metode Undersøgelsen er gennemført i perioden fra den 04. juni til og med den 22. juni I alt er der udsendt 258 spørgeskemaer og modtaget 157 besvarelser. Det giver en svarprocent på 61 %, hvilket er tilfredsstillende set i forhold til lignende undersøgelser på genoptræningsområdet. Svarprocenten for borgere der har modtaget træning med genoptræningsplan og uden genoptræningsplan er på henholdsvis 64,5% og 53,9%. Svarprocenterne har gjort det muligt at præsentere tabeller opdelt på de borgere, der har modtaget træning med genoptræningsplan og de borgere, der har modtaget træning uden genoptræningsplan og giver et pålideligt billede af tilfredsheden på de områder, der spørges ind til. Anonymitet For at sikre anonymitet er de besvarede spørgeskemaer sendt direkte til DIOS Consulting med post. Endvidere fremgår resultatet for selvstændige spørgsmål med mindre end 5 besvarelser ikke af tabellerne i rapporten eller bilagsmaterialet. De steder hvor der foretages kryds mellem baggrundsvariable og spørgsmål kan der forekomme tabeller, som viser færre end 5 besvarelser. Dette sker kun i de tilfælde, hvor der er flere end 5 besvarelser for henholdsvis baggrundsvariablen og det pågældende spørgsmål. Fejlbesvarelser I enkelte tilfælde er spørgeskemaerne ikke blevet udfyldt korrekt. Disse er blevet behandlet på følgende måde: I de tilfælde, hvor både svarkategorien meget tilfreds og tilfreds er krydset af, er der kun indtastet et kryds I kategorien tilfreds Ved kryds I både tilfreds og utilfreds er spørgsmålet udeladt fra undersøgelsen Ved flere kryds i spørgsmål, hvor det ikke er angivet, at der kan krydses flere svarmuligheder af, som f.eks. kryds i både mand og kvinde er svaret udeladt Spørgsmål og baggrundsvariable Samtlige spørgsmål i undersøgelsen er stillet som positive udsagn. Modtagerne har på en række spørgsmål skulle tage stilling til hvor tilfreds eller utilfreds de er i udsagnet på en 4 punktsskala fra meget tilfreds til meget utilfreds. På disse spørgsmål, har det ikke været muligt at svare ved ikke. En del spørgsmål er endvidere stillet som lukkede spørgsmål med muligheden for at svare ja eller nej. Efter disse spørgsmål er der placeret et spørgsmål, med den specifikke hensigt at indhente information om begrundelsen for det lukkede ja/nej svar. Undersøgelsen indeholder også spørgsmål, der har sin egen specifikke svarskala tilknyttet. Disse svarskalaer er indsat i skemaet, i de tilfælde, hvor det har været vurderingen, at 4-punktskalaen (meget tilfreds, tilfreds/utilfreds, meget utilfreds) ikke vil være retvisende i forhold til at indhente den ønskede information. For en mindre gruppe spørgsmål har det været muligt at angive flere svarmuligheder. Ved præsentationen af resultaterne for disse spørgsmål, er spørgsmålene markeret med en stjerne (*) samt en kort tekst, der oplyser, at det har været muligt at angive flere svar. Procenttallene for de spørgsmål summerer i nogle tilfælde til mere end 100, da de er udregnet ved at dividere antallet af svar med antallet af respondenter i undersøgelsen. 9

12 For de spørgsmål, hvor det kun har været muligt at angive én svarmulighed, udregnes procenttallene ved at dividere antallet af svar i de enkelte svarkategorier med det samlede antal svar for spørgsmålet. Derved summerer procenttallene for denne type spørgsmål altid til 100. I undersøgelsen er der spurgt til følgende baggrundsvariable: alder, køn og tilknytning til arbejdsmarkedet. I forbindelse med bearbejdningen af datamaterialet har DIOS Consulting set nærmere på eventuelle sammenhænge mellem baggrundsvariablene og graden af tilfredshed og baggrundsvariablene er anvendt i de tilfælde, hvor de har kunnet bibringe undersøgelsens resultater relevant ny viden. 10

13 5.2 Resultater opdelt på årsagerne til træning Resultaterne er udelukkende baseret på svar fra de borgere, der har modtaget træning med genoptræningsplan. Der er ikke spurgt til årsagerne bag træningen hos de borgere, der har modtaget træning uden genoptræning, da årsagerne til træning for den gruppe ofte er en kombination af flere ting som er opstået over tid og ikke på baggrund af en konkret hændelse, hvilket gør, at det kan være svært at give et konkret svar på årsagen til træning Knæ (antal 34) Tilfredshed med resultatet af træningen "Meget tilfreds" og "tilfreds" Tilfredshed med resultatet af træningen 93,9% Tidspunkt og forløb/ventetider til træning Blev du kontaktet af kommunens træningsvisitation senest 1 uge efter, at du forlod sygehuset? 73,5% Har du oplevet din træning som et sammenhængende træningsforløb 91,2% Passende Ved ikke For lang tid Hvordan har ventetiden til opstart af din træning været? 78,8% 6,1% 15,2% Tilfredshed med fysio- og ergoterapeuterne Tilfredshed med fysio- og ergoterapeuternes: "Meget tilfredse" og "tilfredse" Imødekommenhed 97,1% Faglige dygtighed 100,0% Overholdelse af aftaler 94,1% Information i forbindelse med at en aftale flyttes 90,3% Information generelt 100,0% Motivation Motiveret Hvor motiveret har været for at bruge tid og kræfter på træningen? 93,8% Har fysio- og ergoterapeuterne haft væsentlig betydning for din motivation? 93,9% 11

14 5.2.2 Hofte (antal 16) Tilfredshed med resultatet af træningen "Meget tilfreds" og "tilfreds" Tilfredshed med resultatet af træningen 100,0% Tidspunkt og forløb/ventetider til træning Blev du kontaktet af kommunens træningsvisitation senest 1 uge efter, at du forlod sygehuset? 66,7% Passende Ved ikke For lang tid Hvordan har ventetiden til opstart af din træning været? 60,0% 13,3% 26,7% Har du oplevet din træning som et sammenhængende træningsforløb 93,8% Tilfredshed med fysio- og ergoterapeuterne Tilfredshed med fysio- og ergoterapeuternes: "Meget tilfredse" og "tilfredse" Imødekommenhed 100,0% Faglige dygtighed 100,0% Overholdelse af aftaler 100,0% Information i forbindelse med at en aftale flyttes 92,9% Information generelt 100,0% Motivation Motiveret Hvor motiveret har været for at bruge tid og kræfter på træningen? 92,9% Har fysio- og ergoterapeuterne haft væsentlig betydning for din motivation? 93,3% 12

15 5.2.3 Ben (antal 25) Tilfredshed med resultatet af træningen Meget tilfreds og tilfreds Tilfredshed med resultatet af træningen 92,0% Tidspunkt og forløb/ventetider til træning Blev du kontaktet af kommunens træningsvisitation senest 1 uge efter, at du forlod sygehuset? 44,0% Passende Ved ikke For lang tid Hvordan har ventetiden til opstart af din træning været? 52,0% 20,0% 28,0% Har du oplevet din træning som et sammenhængende træningsforløb 95,8% Tilfredshed med fysio- og ergoterapeuterne Tilfredshed med fysio- og ergoterapeuternes: "Meget tilfredse" og "tilfredse" Imødekommenhed 96,0% Faglige dygtighed 95,7% Overholdelse af aftaler 95,8% Information i forbindelse med at en aftale flyttes 100,0% Information generelt 96,0% Motivation Motiveret Hvor motiveret har været for at bruge tid og kræfter på træningen? 92,0% Har fysio- og ergoterapeuterne haft væsentlig betydning for din motivation? 79,2% 13

16 5.2.4 Skulder/albue (antal 17) Tilfredshed med resultatet af træningen Meget tilfreds og tilfreds Tilfredshed med resultatet af træningen 94,1% Tidspunkt og forløb/ventetider til træning Blev du kontaktet af kommunens træningsvisitation senest 1 uge efter, at du forlod sygehuset? 70,6% Passende Ved ikke For lang tid Hvordan har ventetiden til opstart af din træning været? 76,5% 5,9% 17,7% Har du oplevet din træning som et sammenhængende træningsforløb 94,1% Tilfredshed med fysio- og ergoterapeuterne Tilfredshed med fysio- og ergoterapeuternes: "Meget tilfredse" og "tilfredse" Imødekommenhed 100,0% Faglige dygtighed 100,0% Overholdelse af aftaler 100,0% Information i forbindelse med at en aftale flyttes 100,0% Information generelt 100,0% Motivation Motiveret Hvor motiveret har været for at bruge tid og kræfter på træningen? 88,2% Har fysio- og ergoterapeuterne haft væsentlig betydning for din motivation? 76,5% 14

17 5.2.5 Hånd/håndled (antal 18) Tilfredshed med resultatet af træningen Meget tilfreds og tilfreds Tilfredshed med resultatet af træningen 77,8% Tidspunkt og forløb/ventetider til træning Blev du kontaktet af kommunens træningsvisitation senest 1 uge efter, at du forlod sygehuset? 55,6% Passende Ved ikke For lang tid Hvordan har ventetiden til opstart af din træning været? 50,0% 11,1% 38,9% Har du oplevet din træning som et sammenhængende træningsforløb 88,9% Tilfredshed med fysio- og ergoterapeuterne Tilfredshed med fysio- og ergoterapeuternes: "Meget tilfredse" og "tilfredse" Imødekommenhed 94,5% Faglige dygtighed 94,4% Overholdelse af aftaler 94,5% Information i forbindelse med at en aftale flyttes 88,2% Information generelt 100,0% Motivation Motiveret Hvor motiveret har været for at bruge tid og kræfter på træningen? 88,2% Har fysio- og ergoterapeuterne haft væsentlig betydning for din motivation? 72,2% 15

18 5.2.6 Ryg (antal 26) Tilfredshed med resultatet af træningen "Meget tilfreds" og "tilfreds" Tilfredshed med resultatet af træningen 80,8% Tidspunkt og forløb/ventetider til træning Blev du kontaktet af kommunens træningsvisitation senest 1 uge efter, at du forlod sygehuset? 50,0% Passende Ved ikke For lang tid Hvordan har ventetiden til opstart af din træning været? 60,0% 12,0% 28,0% Har du oplevet din træning som et sammenhængende træningsforløb 87,5% Tilfredshed med fysio- og ergoterapeuterne Tilfredshed med fysio- og ergoterapeuternes: "Meget tilfredse" og "tilfredse" Imødekommenhed 96,2% Faglige dygtighed 95,7% Overholdelse af aftaler 100,0% Information i forbindelse med at en aftale flyttes 95,7% Information generelt 100,0% Motivation Motiveret Hvor motiveret har været for at bruge tid og kræfter på træningen? 88,5% Har fysio- og ergoterapeuterne haft væsentlig betydning for din motivation? 64,0% 16

19 5.2.7 Underliv (antal 5) Tilfredshed med resultatet af træningen "Meget tilfreds" og "tilfreds" Tilfredshed med resultatet af træningen 100,0% Tidspunkt og forløb/ventetider til træning Blev du kontaktet af kommunens træningsvisitation senest 1 uge efter, at du forlod sygehuset? 100,0% Passende Ved ikke For lang tid Hvordan har ventetiden til opstart af din træning været? 100,0% 0,0% 0,0% Har du oplevet din træning som et sammenhængende træningsforløb 100,0% Tilfredshed med fysio- og ergoterapeuterne Tilfredshed med fysio- og ergoterapeuternes: "Meget tilfredse" og "tilfredse" Imødekommenhed 100,0% Faglige dygtighed 100,0% Overholdelse af aftaler 100,0% Information i forbindelse med at en aftale flyttes 100,0% Information generelt 100,0% Motivation Motiveret Hvor motiveret har været for at bruge tid og kræfter på træningen? 100,0% Har fysio- og ergoterapeuterne haft væsentlig betydning for din motivation? 80,0% 17

20 5.2.8 Sygdomme i hjerne (antal 7) Tilfredshed med resultatet af træningen "Meget tilfreds" og "tilfreds" Tilfredshed med resultatet af træningen 100,0% Tidspunkt og forløb/ventetider til træning Blev du kontaktet af kommunens træningsvisitation senest 1 uge efter, at du forlod sygehuset? 85,7% Passende Ved ikke For lang tid Hvordan har ventetiden til opstart af din træning været? 71,4% 14,3% 14,3% Har du oplevet din træning som et sammenhængende træningsforløb 100,0% Tilfredshed med fysio- og ergoterapeuterne Tilfredshed med fysio- og ergoterapeuternes: "Meget tilfredse" og "tilfredse" Imødekommenhed 100,0% Faglige dygtighed 100,0% Overholdelse af aftaler 100,0% Information i forbindelse med at en aftale flyttes 80,0% Information generelt 100,0% Motivation Motiveret Hvor motiveret har været for at bruge tid og kræfter på træningen? 100,0% Har fysio- og ergoterapeuterne haft væsentlig betydning for din motivation? 100,0% 18

21 5.2.9 Langt sygeforløb (antal 25) Tilfredshed med resultatet af træningen Meget tilfreds og tilfreds Tilfredshed med resultatet af træningen 87,5% Tidspunkt og forløb/ventetider til træning Blev du kontaktet af kommunens træningsvisitation senest 1 uge efter, at du forlod sygehuset? 64,0% Passende Ved ikke For lang tid Hvordan har ventetiden til opstart af din træning været? 80,0% 12,0% 8,0% Har du oplevet din træning som et sammenhængende træningsforløb 83,3% Tilfredshed med fysio- og ergoterapeuterne Tilfredshed med fysio- og ergoterapeuternes: "Meget tilfredse" og "tilfredse" Imødekommenhed 92,0% Faglige dygtighed 95,7% Overholdelse af aftaler 96,0% Information i forbindelse med at en aftale flyttes 91,3% Information generelt 95,8% Motivation Motiveret Hvor motiveret har været for at bruge tid og kræfter på træningen? 84,0% Har fysio- og ergoterapeuterne haft væsentlig betydning for din motivation? 70,8% 19

22 5.3 Baggrundsdata Samlet for både med genoptræningsplan og uden genoptræningsplan Træningsform* Procent Individuel træning 72,6% Holdtræning 40,8% Det har været muligt at svare både individuel træning og holdtræning, og det samlede antal besvarelser for dette spørgsmål er derfor højere end antallet af besvarede spørgeskemaer. Aldersfordeling Yngre end 40 år år år 75 år eller ældre 6,5% 27,5% 31,4% 34,6% Kønsfordeling Mand Kvinde 45,0% 55,0% Tilknytning til arbejdsmarkedet Ikke arbejdende Deltidsarbejde Fuldtidsarbejde 81,6% 5,3% 13,2% Med genoptræningsplan Træningsform* Procent Individuel træning 68% Holdtræning 47% Det har været muligt at svare både individuel træning og holdtræning, og det samlede antal besvarelser for dette spørgsmål er derfor højere end antallet af besvarede spørgeskemaer. Aldersfordeling Yngre end 40 år år år 75 år eller ældre 8,0% 32,0% 32,0% 28,0% Kønsfordeling Mand Kvinde 44,0% 56,0% Tilknytning til arbejdsmarkedet Ikke arbejdende Deltidsarbejde Fuldtidsarbejde 76,0% 6,0% 18,0% 20

23 5.3.3 Uden genoptræningsplan Træningsform* Procent Individuel træning 83% Holdtræning 27% Det har været muligt at svare både individuel træning og holdtræning, og det samlede antal besvarelser for dette spørgsmål er derfor højere end antallet af besvarede spørgeskemaer. Modtagelse af hjemmehjælp Procent Modtager hjemmehjælp 52% Modtager ikke hjemmehjælp 48% Aldersfordeling Yngre end 40 år år år 75 år eller ældre 2,0% 17,0% 30,0% 50,0% Kønsfordeling Mand Kvinde 48,0% 52,0% Tilknytning til arbejdsmarkedet Ikke arbejdende Deltidsarbejde Fuldtidsarbejde 93,0% 4,0% 2,0% Fordeling mellem skadetyper Knæ Hofte Ben Skulder/ albue Hånd/ håndled Ryg Underliv Sygdomme i hjernen Langt sygeforløb Procent 31% 15% 23% 16% 17% 24% 5% 6% 23% Antal* * Det har været muligt at krydse flere skadetyper af på hvert spørgeskema, og det samlede antal skadetyper er derfor højere end antallet af besvarede spørgeskemaer Svarprocenter m.m. Antal udsendte skemaer Antal modtagne skemaer Svarprocenter Med genoptræningsplan ,5% Uden genoptræningsplan ,9% Samlet ,9% 21

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 2011 med plejen på plejecentre og træning i Roskilde Kommune Tilfredshedsundersøgelsen foretages i samarbejde med firmaet DIOS Consulting Baggrundsspørgsmål Hvad er din alder?

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011 med hjemmeplejen og træning i Roskilde Kommune

Tilfredshedsundersøgelse 2011 med hjemmeplejen og træning i Roskilde Kommune Tilfredshedsundersøgelse 2011 med hjemmeplejen og træning i Roskilde Kommune Tilfredshedsundersøgelsen foretages i samarbejde med firmaet DIOS Consulting Baggrundsspørgsmål Hvad er din alder? Under 67

Læs mere

Analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune

Analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 18167 Brevid. 1872873 Ref. FLHA Dir. tlf. 4631 7706 flemmingh@roskilde.dk Analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune 19. marts 2014 Som en del af budgetforliget for 2014

Læs mere

NOTAT: Undersøgelse af brugertilfredshed genoptræning

NOTAT: Undersøgelse af brugertilfredshed genoptræning Social og Sundhed Sagsnr. 288564 Brevid. 2494254 Ref. TIHO NOTAT: Undersøgelse af brugertilfredshed genoptræning 25. januar 2017 Baggrund KL har i efteråret 2014 udviklet en spørgeramme til tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 GENOPTRÆNING

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 GENOPTRÆNING BRUGERUNDERSØGELSE 2014 GENOPTRÆNING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Genoptræning 1 Brugerundersøgelse 2014 Genoptræning Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 Undersøgelsesdesign For at gennemføre undersøgelsen med et så lavt ressourcemæssigt forbrug som muligt, blev en stringent

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brøndby 2016 Genoptræning Antal beelser: 51 Svarprocent: 46,36% Brøndby 2016 Side 1 ud af 19 sider Introduktion Brøndby Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE. (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK.

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE. (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK. Maj 2016 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK.1 og 2) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED GENOPTRÆNING

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Revideret analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune

Revideret analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 18167 Brevid. 1906419 Ref. FLHA Dir. tlf. 4631 7706 flemmingh@roskilde.dk Revideret analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune 15. maj 2014 Som en del af budgetforliget

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Resumé... 4 2. Indledning... 9 2.1 Sådan læses rapporten... 9 2.2 Sådan anvendes resultaterne...

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Indledning: Dette spørgeskema har til formål at indhente input til vurdering af effekterne af Projekt Apovideo. Projekt Apovideo er et projekt der har deltagelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Notat om ventetider til træning

Notat om ventetider til træning Notat Sundhed og Socialservice Vital Horsens Centrum for Sundhed og Træning Langmarksvej 85, 8700 Horsens vitalhorsens@horsens.dk Sagsbehandler:Anne Sloth-Egholm Notat om ventetider til træning Dette notat

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Undersøgelse af fortsættelse af fysisk aktivitet efter endt genoptræning

Undersøgelse af fortsættelse af fysisk aktivitet efter endt genoptræning Undersøgelse af fortsættelse af fysisk aktivitet efter endt genoptræning 1 Undersøgelse af fortsættelse af fysisk aktivitet efter endt genoptræning Vejen Kommune Udarbejdet i 2015 Forfatter: Studentermedhjælper

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Neurologisk afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Statusopfølgning - Rapport. Frit leverandørvalg ortopædkirurgisk genoptræning Januar 2015

Statusopfølgning - Rapport. Frit leverandørvalg ortopædkirurgisk genoptræning Januar 2015 Statusopfølgning - Rapport Frit leverandørvalg 2013 2014 - ortopædkirurgisk genoptræning Januar 2015 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Formålet med statusopfølgningen...3 1.2 Baggrund for statusopfølgningen...3

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 02.01.2014 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

ning Genoptræning Pct. I hjemmet (gå til spørgsmål 5) 17 13% På træningscenter 80 62% Både og 30 23% 1 Hvor foregik din genoptræning? Abs.

ning Genoptræning Pct. I hjemmet (gå til spørgsmål 5) 17 13% På træningscenter 80 62% Både og 30 23% 1 Hvor foregik din genoptræning? Abs. Genoptræning ning Udført af: Forebyggelse og Sundhed (Forebyggelse og Sundhed) Antal besvarelser: 29 Udførelsestidspunkt: 7-6-2 8:2:28 Info: Dataindsamlingen afsluttet. Genoptræning ning Hvor foregik din

Læs mere

Genoptræning Kvalitetsstandard 2017

Genoptræning Kvalitetsstandard 2017 Genoptræning Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Formålet med genoptræningen er, at du har et selvstændigt og aktivt liv så længe som muligt. Målet er, at du genvinder dine færdigheder i så høj grad

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 stk. 1 og Sundhedslovens 140 på Morsø Afklaringscenter

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 stk. 1 og Sundhedslovens 140 på Morsø Afklaringscenter S o c i a l o g S u n d h e d Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 stk. 1 og Sundhedslovens 140 på Morsø Afklaringscenter August 2014 Baggrund Kvalitetsstandarden tjener det formål at

Læs mere

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2017

Tilfredshedsundersøgelse 2017 Tilfredshedsundersøgelse 217 Tilfredsheden med maden leveret af MAD til hver DAG, blandt hjemmeboende pensionister samt beboere på plejecentre i Albertslund, Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2011

Kommunal træning af ældre 2011 Kommunal træning af ældre 2011 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Rikke Korsgaard / Camilla

Læs mere

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2016 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

NOTAT. Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1

NOTAT. Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1 SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Til: Genoptræning i Solrød Kommune Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Sagsbeh.: Bibi Anshøj Sagsnr.:12/16 383 Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

APP-1001. En spørgesskemaundersøgelse

APP-1001. En spørgesskemaundersøgelse APP-1001 E En spørgesskemaundersøgelse OM DIT HELBRED SIDE 1 Disse fem udsagn handler om, hvordan du har haft det gennem de seneste 14 dage. Sæt venligst kryds i den kasse, der passer bedst. Hvor stor

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN SUNDHED & OMSORG AARHUS KOMMUNE PRAKTISK HJÆLP, PERSONLIG PLEJE OG MAD Januar 2015 I samarbejde med: INDHOLD 1. TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN 3 2. TILFREDSHEDEN BLANDT

Læs mere

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Læsevejledning og databehandling...3 Hjemmepleje... 4 Samlet tilfredshed med praktisk hjælp og personlig pleje...4 Praktisk hjælp...5 Kerneydelser...5 Den personlige

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

1 Træning. 1.1 Genoptræning efter Serviceloven

1 Træning. 1.1 Genoptræning efter Serviceloven 1 Træning 1.1 Genoptræning efter Serviceloven Servicelovens 86 stk.1. Voksne, typisk ældre borgere, som har fået svært ved at klare de daglige gøremål efter eksempelvis sygdom. Gratis genoptræning til

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2013 Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentret er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp til at genvinde funktionsevnen.

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

BORGERRÅDGIVNINGEN I HOLBÆK KOMMUNE

BORGERRÅDGIVNINGEN I HOLBÆK KOMMUNE BORGERRÅDGIVNINGEN I HOLBÆK KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS AUGUST 2016 Indhold Rapporten er inddelt i: Baggrund for undersøgelsen Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning Side 4 Tilfredshed

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 Svarprocent: 64 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk Forord Denne rapport indeholder regionsresultater for undersøgelsen

Læs mere

Vedligeholdende træning

Vedligeholdende træning Vedligeholdende træning Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Formålet med træningen er, at du har et selvstændigt og aktivt liv, så længe som muligt. Målet er, at du vedligeholder dine færdigheder

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016 Social og Sundhed Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune Maj 2016 Baggrund Genoptræningsområdet i Morsø Kommune er organiseret i Sundhedsafdelingen og har udgangspunkt

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sydjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Kommunal træning af ældre

Kommunal træning af ældre Kommunal træning af ældre - en kvantitativ undersøgelse blandt ledende terapeuter i danske kommuner Prepared for Prepared by Job Number Date Ældre Sagen Charlotte Klinge-Christensen, Synovate Danmark 14614

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Metode...4 Besvarelse fra de børn/unge der har benyttet Teaterskolen for Børn s fritidstilbud.5

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2012 GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 23 - Plastikkirurgi Svarprocent: 61 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk Forord Denne rapport indeholder specialeresultater

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Genoptræning i Mariagerfjord Kommune

Genoptræning i Mariagerfjord Kommune Genoptræning i Mariagerfjord Kommune Genoptræningsområdet er reguleret ved Lov om sundhed og Lov om social service. Endvidere er kommunernes og regionernes ansvar på træningsområdet præciseret i Vejledning

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 Region Sjælland Svarprocent: 59 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk Forord Denne rapport indeholder regionsresultater

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016 LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser 2015 Offentliggøres 16.marts 2016 Om LUP 2015 Undersøgelser i LUP 2015 Planlagt ambulante patienter Planlagt indlagte patienter Akut indlagte patienter

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 BENCHMARK-RAPPORT AARHUS KOMMUNE OFFENTLIG OG PRIVAT LEVERANDØR Rapportens opbygning Denne rapport dækker resultaterne for offentlige og private leverandører af hjemmehjælp

Læs mere