Funktionsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Funktionsbeskrivelse"

Transkript

1 Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for at afsnittet/enheden kan varetage sine opgaver og funktioner Medarbejder Faggruppe Fysioterapeut Stillingsbetegnelse Projektfysioterapeut Organisatorisk placering hvem refererer stillingen til nærmeste overordnede for ledere ledelsesmæssigt / strukturelt Fysioterapeuten er ansat i MC Fysioterapien under Overfysioterapeuten. Nærmeste leder: Souschefen for MC Fysioterapien. Fysioterapeutens funktionsområde er hjerterehabiliteringen, som er en udviklings- og forskningsenhed under kardiologisk klinik Y, Medicinsk Center, Bispebjerg Hospital. Fysioterapeuten refererer i det daglige arbejde til projektledelsen i klinik Y/YREH. Enheden er overvejende fondsfinansieret og beskæftiger højt kvalificerede fagspecialister. Enheden er organiseret, som en projektorganisation, hvor hver faggruppe er selvstændig ansvarlig for, at ens delområde varetages udfra et højt fagligt niveau på baggrund af den seneste dokumenterede viden inden for delområdet. Enheden ledes af en projektledelse, som hører under Kardiologisk Klinik Y.

2 Uddannelse: Kvalifikationskrav (nødvendige kvalifikationer, uddannelse, autorisationer, erfaringer m.v.) Uddannet fysioterapeut med dansk autorisation. Kvalifikationskrav: supplerende uddannelse i testning og træning af hjertepatienter erfaring med fysisk træning og testning af hjertept. praktisk pædagogisk erfaring med gruppe- og individuel undervisning erfaring med tværfagligt samarbejde erfaring med IT-teknologi i teori og praksis Den ansatte skal kvalifikationsmæssigt kunne påtage sig det faglige behandlingsmæssige ansvar inden for delfagområdet i et integreret efterbehandlingsforløb. Hertil kræver stillingen, at den ansatte kan arbejde selvstændigt og har forskningsmæssig interesse, som udmøntes i skriftlige produktioner. Fysioterapifaglig kvalifikationer: Skal holde sin faglige viden vedlige, fornye den og indrette praksis efter dette. Skal kunne formidle og dokumentere sin fysioterapi såvel mundtligt som skriftligt, til patienter, pårørende og andre interne samarbejdspartnere. Skal kunne formidle til primærsektoren efter endt behandlingsforløb med henblik på fortsat genoptræning. Skal kunne indgå i en faglig dialog på alle fysioterapeutiske områder. Skal kunne vurdere aktuel behandling i forhold til andre behandlings-/træningstilbud, herunder profylaktiske tiltag. Skal i det daglige, overfor patienten, kunne veksle mellem pædagogiske læringsprincipper såsom dialog (både verbal og nonverbal), undervisning, vejledning, instruktion og rådgivning. Samarbejdsmæssige og sociale kvalifikationer: Skal kunne udvise respekt overfor patienter og andre samarbejdspartneres værdinormer. Skal kunne optage og reflektere over eksisterende og ny viden samt færdigheder i samspil med andre. Skal kunne udvise engagement og have en kreativ problemløsende adfærd i forhold til såvel egen som hjerterehabiliteringens funktion. Skal kunne kommunikere, problemløse samt tage ansvar i fællesskab med andre samarbejdspartnere. Skal kunne indgå i samspil med patienten og andre samarbejdspartnere for at nå et fælles mål og en fælles plan. Skal være indstillet på at tilegne sig og bruge sin viden om Bispebjerg Hospitals informations- og kommunikationsudstyr.

3 Uddannelse (fortsat): Kvalifikationskrav (nødvendige kvalifikationer, uddannelse, autorisationer, erfaringer m.v.) Personlige kvalifikationer: Skal være ansvarsbevidst overfor sit arbejde. Skal have evne til at fastholde sin fysioterapifaglige identitet i et tværfagligt team. Skal kunne strukturere og prioritere sin arbejdsdag udfra gældende retningslinier. Skal kunne danne sin egen mening og tage stilling i en situation udfra egen faglighed samt udfra patientens personlige ressourcer, sociale og kulturelle baggrund. Skal være åben og fleksibel i forhold til patienter, kolleger og andre samarbejdspartnere. Skal være bevidst om egne ressourcer og begrænsninger. Skal være indstillet på at behandle patienter fra Bispebjerg Hospitals optagerområdes befolkningsmæssige sammensætning. Skal være med til, i Rehabiliteringsenheden, at skabe et personligt og fagligt udviklende miljø for såvel kolleger som sig selv. Skal være fleksibel og lydhør overfor de krav og forventninger, der stilles af MC Fysioterapien og Hjerterehabiliteringen af interne og eksterne interessenter. Organisatoriske kvalifikationer: Skal tilegne sig: kendskab til Bispebjerg Hospitals og de vigtigste interne samarbejds-partneres organisation. viden om Bispebjerg Hospitals virksomhedsgrundlag herunder MC Fysioterapiens og Hjerterehabiliteringens mission viden om MC Fysioterapiens og Hjerterehabiliteringens organisation, beslutnings- og handlekanaler. kendskab til og være loyal overfor Hjerterehabiliteringens prioritering af ressourcer samt om Hjerterehabiliteringens mål og planer. viden om MC Fysioterapiens og Hjerterehabiliteringens kommunikations- og informationsstruktur.

4 Funktionsområde: Funktionsområdet og de samarbejdsrelationer som funktionen varetages ud fra. Funktionsområdet præciseres, samt de faglige, personlige og organisatoriske kvalifikationer der forudsættes for at mestre stillingen). Fysioterapeuten i hjerterehabiliteringen har selvstændigt ansvar for: at udarbejde et individuelt program for hver enkelt patient, og oplære hver enkelt i brugen af pulsure ol. der indgår som en del af træningen og som en sikkerhed for patienten at udføre forskellige test af patienterne før og efter det intensive træningsforløb at undervise og informere patienter og pårørende, i grupper, om motionens betydning for hjertesygdom at træne hjertepatienter fysisk i grupper og individuelt at deltage i evalueringen af patientforløb at deltage i den ugentlige tværfaglige konference og bidrage med fysioterapeutiske aspekter i forbindelse med fastlæggelse af individuelle behandlingsplaner og evaluering at dokumentere den iværksatte behandling indenfor eget fagområde at sørge for den relevante dataindsamling til projektet via den elektroniske patientjournal at udarbejde og vedligeholde undervisningsmaterialet inden for eget fagområde at deltage i løsning af tværgående opgaver så som oprydning, opfyldning og vedligeholdelse af klinikken mm. at ajourføre sig med den sidste nye viden på området, deltage i kurser og efteruddannelse mindst 5 dage årligt at udvikle og afprøve tilbud om træning til patienter udskrevet fra en hjerteafdeling at integrere tilbud om fysisk træning i et tværfagligt samarbejde med øvrige faggrupper i enheden at evaluere og skriftlig afrapportere erfaringer med den gennemførte indsats i form af procedurebeskrivelser, indlæg til fagblade mm. Fysioterapeuten er den eneste, som kan bestride opgaverne indenfor delområdet fysisk træning. I tilfælde af fravær vil ovenstående opgaver ikke blive gennemført.

5 Ansvarsområde, kompetence og arbejds-opgaver. Beskrivelse af stillingens ansvarsområde, detaljeret beskrivelse af de konkrete arbejdsopgaver som skal udføres og koordineres. Projektfysioterapeuten: Har kompetence til at foretage kliniske vurderinger i forskellige situationer og faser af patientforløbet. Har kompetence til at udarbejde genoptræningsplaner for indlagte patienter. Er ansvarlig for at udføre fysioterapibehandling, efter den til enhver tid gældende kliniske praksis på Enheden. Har bevillingskompetence til udskrivningsbetingede tekniske hjælpemidler. Er medansvarlig for at udvikle den kliniske fysioterapipraksis. Er medansvarlig for at samarbejdet med det tværfaglige personale og den tværfaglige opgaveløsning udføres efter gældende samarbejdsaftale og kliniske retningslinier. Ansvarlig for opdatering af stillingsbeskrivelse Dato: Underskrift: Projektleder Souschef for MC Fysioterapien

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Modellen er hierarkisk opbygget og skal opfattes dynamisk i forholdet mellem kompetenceudvikling og kvalifikationer.

Modellen er hierarkisk opbygget og skal opfattes dynamisk i forholdet mellem kompetenceudvikling og kvalifikationer. Forord Odense Universitetshospital vil som en del af udviklingsplanen sikre en målrettet og systematisk personaleudvikling, der skal sikre de kompetencer, som svarer til nuværende og kommende opgaver.

Læs mere

DANREHAB-studiet Efterbehandlingstilbud til patienter udskrevet fra en hjerteafdeling STATUS 2001

DANREHAB-studiet Efterbehandlingstilbud til patienter udskrevet fra en hjerteafdeling STATUS 2001 DANREHAB-studiet Efterbehandlingstilbud til patienter udskrevet fra en hjerteafdeling STATUS 2001 Hjerterehabiliteringen, Kardiologisk klinik Y, Bispebjerg Hospital April 2002 DANREHAB-studiet Efterbehandlingstilbud

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Model for systematisk kompetenceudvikling - ergoterapeuters kompetencer

Model for systematisk kompetenceudvikling - ergoterapeuters kompetencer Model for systematisk kompetenceudvikling - ergoterapeuters kompetencer Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen Aarhus Universitetshospital, 2015 Indhold Forord...3 Baggrund...4 Brugerens perspektiv...5 Det

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen

Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen 2010 2014 Onkologisk Afdeling R Indholdsfortegnelse Strategi for sygeplejen... 3 Baggrund... 3 Indsatsområder... 4 Uddannelsesmæssige fundament... 4 Uddannelsesniveau...

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING FOR SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENTER INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

KOMPETENCEUDVIKLING FOR SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENTER INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL KOMPETENCEUDVIKLING FOR SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENTER INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL UDARBEJDET AF AFDELINGENS SYGEPLEJEFAGLIGE LEDELSE KOMPETENCEUDVIKLING OG KARRIEREPLANLÆGNING

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Roskilde Katedralskole skal være en attraktiv arbejdsplads og kunne fastholde og tiltrække kompetente og engagerede medarbejdere. Personalepolitikken skal afspejle

Læs mere

Sygdomsspecifik patientuddannelse. Hjerte-kar sygdomme

Sygdomsspecifik patientuddannelse. Hjerte-kar sygdomme Region Hovedstaden KPU Sygdomsspecifik patientuddannelse for Hjerte-kar sygdomme Marts 2012 KPUK Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om indhold af rapporten... 8 1. Formål og mål...

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Ortopædisk Genoptræningscenter Århus Kommune Et udviklingsprojekt i Genoptræningscentret,

Læs mere

for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus

for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus Kompetenceudvikling for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus maj 2004 Indhold 1. Indledning 2. Formålet med kompetenceudvikling 3. Grundmodel for kompetenceudvikling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Forsorgshjemmet Skovvang, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Social og arbejdsmarked er organiseret på følgende måde:

Læs mere

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728 Social & Sundhed 1 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Ældreområdets organisation og struktur side 5 Lovgrundlag side 5-6 Nøgletal side 6 Visioner, overordnede mål og værdier på ældreområdet side 6-7 Praktikuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord

Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord Lægelig Uddannelse, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland Januar 2010 1. Indledning Uddannelsesprogrammet beskriver

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 4 2. Mission for Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle og

Læs mere