Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad?"

Transkript

1 Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad?

2 NÅR DET BRÆNDER: GØR FØLGENDE I NÆVNTE RÆKKEFØLGE: 1. Sørg omgående for at tilkalde hjælp. Ring 112. Tilkendegiv klart adressen hvor det brænder, samt nuværende omfang. Alarmcentralen klarer resten, men vil vide dit navn, og hvilket nr. du ringer fra. 2. Ring til områdets daglige leder som oftest inspektøren. Lykkes dette ikke, så ring til en anden inspektør eller direktør. Eventuelle fremmødte journalister fra dagblade skal henvises til at vente på udtalelser, til der er fremmødt ledende personale. 3. Tag dernæst hånd om beboerne. Hvis der er et fælleshus, festsal i afdelingen skal dette åbnes for beboerne, så de kan komme under tag. Bestil om nødvendigt kaffebrygning, vand, og noget spiseligt, som tilbydes de ramte beboere. 4. Er der ikke et fælleshus i afdelingen, må der findes et andet rum evt. i en naboafdeling, i en kælder eller lignende, hvor folk kan samles. Find en hjælper blandt de tilstedeværende, som kan orientere nye ramte beboere om samlingsstedet. 5. Bliv ved beboerne og noter navne og adresser, samt de spørgsmål beboerne har ned. Forsøg at berolige efter bedste evne. Vær forberedt på spørgsmål om forsikringsforhold og informer efter bedste evne. 2

3 6. Skab kontakt til indsatsleder af brandbekæmpelsen eller til fremmødt politi, og giv disse dit telefonnummer. Forklar, at du vil orienteres om udviklingen, men først og fremmest vil hjælpe beboerne, indtil yderligere ansvarligt personale er fremmødt. Hvis afdelingsbestyrelsesmedlemmer møder frem, bed disse om hjælp. 7. Hvis indsatsleder og politi bestemmer, at en evakuering af beboerne skal finde sted, som følge af brandens udvikling og omfang, skal beboerne vejledes om dette hurtigst muligt. Der rettes henvendelse til mulige genhusningssteder: Diverse hoteller i nærområdet, vandrehjem og lign. 8. Sørg for at sikre beboernes lejligheder mod uvedkommendes indtrængen. Tag politiet på stedet til hjælp. Hvis et skadeservicefirma er fremmødt, tager de sig ofte af dette. Undersøg ved indsatsleder, om der er rekvireret et skadeservicefirma. 9. Hvis du bliver nødt til at forlade beboerne, for at hjælpe indsatslederen med at låse op eller andet, så udpeg en stedfortræder, som stadig bliver ved beboerne og hjælper disse. 10. Kontakt forsikringsselskab, hvis ikke der på nuværende tidspunkt er dukket andre ansvarshavende for afdelingen op. Mere specifikke råd, og vejledning kan ses på de følgende sider, for de ovennævnte punkter

4 Specifikationer til punkterne Tilkald hjælp Hvis ikke der i forvejen er tilkaldt hjælp via 112, er det ad denne vej hjælpen lettest når frem. Alarmcentralen vil selv sørge for advisering og alarmering af politi og brandvæsen i fornødent omfang, i forhold til de oplysninger du som anmelder giver. Hvis der er tilskadekomne personer, er det vigtigt at kunne meddele antal af tilskadekomne, og om der er midlertidig førstehjælp i gang. Ambulancebehov vurderes af alarmcentralen på baggrund af, hvad du kan berette. Ofte vil alarmcentralen samtidig advisere et skadeservicefirma, så de kan være på brandstedet samtidig med, at brandvæsen og politi dukker op. Det er vigtigt at være præcis i angivelsen af adresser og husnumre, for at hjælpen kan/skal nå hurtigt frem. Bliv ved telefonen lige så længe som alarmcentralen har behov for din tilstedeværelse i den anden ende, selv om andre vigtige opgaver presser sig på. Vær forberedt på at Alarmcentralen stiller dig spørgsmål til opklaring af så meget som muligt af ovennævnte. 2. Ring til områdets ansvarlige: Der ringes til områdets inspektør som den daglige ansvarlige, med orientering om brandens opståen og stade. Inspektøren vil tage skridt til at komme til stede hurtigst muligt, hvis han ikke er i en situation, hvor dette ikke kan lade sig gøre. Samtalen skal afklare om han kommer eller ej, og hvad der i benægtende fald så skal ske. 4

5 Træffes områdets inspektør ikke på telefonen, må man dernæst prøve en anden af boligforeningens inspektører. Lykkes dette heller ikke, må man forsøge at ringe til direktøren. Hvis der er tale om en storbrand skal direktøren altid kontaktes. Jens Erik Møller Inspektør Tlf Mobil Claus Toustrup Inspektør Tlf Mobil Stig Daasbjerg Inspektør Tlf Mobil Michael Pedersen Inspektør Tlf Mobil René K. Rasmussen Direktør Mobil Tag hånd om beboerne & 4. Sørg for et fællesrum Tidligere erfaring har vist, at dette punkt er særdeles vigtigt. Omsorg for beboernes situation skal håndteres efter alvoren af den brand, der er tale om. Er der tale om en storbrand, hvor evakuering er nødvendig, må det anses for nødvendigt med tæt samarbejde med indsatsleder og politi. Det er dog vigtigt at der skaffes adgang til et værested meget hurtigt. Der er som oftest mulighed for at åbne et fælleshus, en festsal, et større kælderrum, sågar et vaskerum, hvis ikke andet er muligt i området. Meningen hermed er at kunne have en dialog med de ramte lejere og kunne give fælles information, når indsatslederen eller politiet har nyt at berette om brandens udvikling og bekæmpelse. 5

6 Fælleshuse / Gildesale / Soverum Afd. 2 Afd. 10 Afd. 13 Afd. 16 Afd. 18 Afd. 19 Afd. 20/21 Afd. 23 Afd. 25 Afd. 34 Afd. 44 Afd. 45 Afd. 61 Adresse Plads til Soverum Ringgårdsvej 2, kld. Færgegården 8, kld. Færgely, Færgevej 11 Jyllandsgade 9, kld. Huset Kejlstrupvej 51, sal 1 (mod nord) Huset Kejlstrupvej 51, sal 2 (midt) Huset Kejlstrupvej 51, sal 3 (mod syd) Lindeparken 38-40, kld. Havfruen, Langelinie 11 Skovhuset, Arendalsvej 424 Tulipanvej 56 Kejlstrupvej 169 Salen, Vestergade 154 Padborgvej 83 Bredhøjvej 28 D Kirunavej personer 40 personer 50 personer 36 personer 40 personer 80 personer 30 personer 15 personer 45 personer 60 pers. (st.) 60 pers. (1. sal) 40 personer 40 personer 150 personer 50 personer 40 personer 150 personer Ja Ja Ja Der skal sørges for forfriskninger i form af vand, kaffe, evt. noget varmt at spise, hvis situationen er alvorlig. Det kan blive nødvendigt at rekvirere tæpper til beskyttelse af ramte beboere, der ikke har fået nok tøj med sig osv. Der kan være chokerede beboere, der har behov for krisehjælp, og andre igen med skader, der kræver anden lægelig bistand. For at afklare hvem der kan hjælpe med akut hjælp, kontakt indsatsleder, politi på stedet, eller søg oplysning på nærmeste skadestue. 6

7 5. Bliv ved beboerne. Noter navne og adresser, noter spørgsmål ned, forsøg at berolige. Det er vigtigt, at der bliver en person ved beboerne, som kan berolige efter bedste evne. Det er vigtigt at notere sig, hvem der er til stede og fra hvilken bolig. Noter beboernes spørgsmål ned, og forsøg selv at bevare roen. Besvar spørgsmålene så godt det lader sig gøre, og henvis til, at der vil blive givet fælles orientering af indsatsleder, når brandens omfang og udvikling er under kontrol. Forsøg at besvare spørgsmål om, hvordan det forholder sig med forsikringsdækning, da dette ofte vil optage ramte beboeres tanker meget. Bygningsforsikring: Som udgangspunkt dækker forsikringen bygningen, fast inventar, og hvad der i øvrigt er ejet af boligforeningen i bygningen, herunder også forbedringer, som er lavet af lejere under råderetten, og evt. ændringer, som boligforeningen har godkendt. Forsikringsdækningen er inklusiv dækning for genhusning, HVIS lejer ikke selv er indboforsikret, herunder opbevaring af ikke skadet indbo, rydning af lejlighed ved retableringen osv. Men IKKE erstatning for ødelagt ikke forsikret indbo. Huslejetabet ved ikke at kunne leje de ramte lejemål ud under genopbygningen, betales af bygningsforsikringen. Boligforeningen har bygningerne forsikret hos Alka, og man har valgt at bruge forsikringsmæglerne Bækmark & Kvist. Beboernes indbo/familieforsikring: Dækker beboernes ejendele og indbo, også mindre fastmonterede skabe i badeværelser m.v. som ikke er opsat af boligforeningen. Der er dækning for, at beboernes ejendele afdækkes og sikres mod tyveri og yderligere skade ved evt. åben bygning efter brand. Indboforsikringen skal dække omkostninger til 7

8 rydning og opbevaring af ejendele der ikke er skadet. Endelig er det indboforsikringen, der er forpligtet til at sørge for genhusning midlertidigt, i den periode, hvor lejeren ikke kan være i boligen, som følge af udbedring af skaderne. Huslejebetaling for lejemålet i perioden fra branden opstår, til genindflytning kan ske, skal ikke betales af lejer, men betales som nævnt oven for, af bygningsforsikringen. Hjælp med at kontakte lejerens forsikring: Selv om det er lejerens indbo/familieforsikring, der skal sørge for genhusning, skal / bør vi være behjælpelig med at få skabt kontakt til lejerens forsikringsselskab. 6. & 10. Skab kontakt til indsatsleder og politi på stedet, og aftal hvordan samarbejdet skal være omkring videre forløb, håndtering og orientering af de ramte beboere. Skab kontakt til indsatsleder og politi så hurtigt som muligt. Forklar, hvad du har tænkt dig at foretage dig omkring beboerne. Bed om at få oplyst telefonnumre, og oplys dit eget, og aftal plan for orientering undervejs i bekæmpelsen af branden. Det er vigtigt, at forklare beboerne, at der foregår en dialog, og at der kan forventes en orientering fra indsatslederen eller politiet på stedet, når der er tilstrækkeligt styr på bekæmpelsen af branden, og der reelt er noget at orientere om. Hvis der bliver behov for hjælp til at overvåge og støtte ramte beboerne, må der vælges en af de tilstedeværende, som kan tage over og hjælpe. Tag vedkommende i ed på, at I hjælper hinanden, og aftal, hvem der gør hvad. Hvis der er kommet medlemmer tilstede fra en afdelingsbestyrelse, er det naturligt, at bede om deres hjælp. 8

9 Overdrag dog ikke ansvar til personer, der giver udtryk for ikke at kunne bistå med noget, på grund af egen choktilstand. Accepter at mennesker har forskellig formåen, og respekter at nogle personer reagerer med panik. Forsøg altid at forstå folks reaktioner og fordøm ikke. 7. & 9. Kontakt til boligforeningens forsikringsselskab. skadeservicefirma m.v. Hvis der ikke ret hurtigt efter brandens opstart er dukket andre ansvarlige for afdelingen op, og du HAR fået etableret kontakter i henhold til ovenstående punkter, er det nu nødvendigt at kontakte Boligforeningens forsikringsselskab. Under en større brand, hvor der kan være tale om evakuering af beboere, og måske større bygningsmæssig skade, er det vigtigt at forsikringsselskabet orienteres hurtigst muligt. Ved større brande vil forsikringsselskabet ofte komme til stede under slukningsarbejdet. Dette naturligvis med henblik på, at iværksætte nødvendig assistance til sikring af bygninger og indbo. Forsikringsselskabet vil ofte være styrende i tilkald af skadeservicefirma og lignende organisationer. Disse firmaer går effektivt ind og vejleder de ramte beboere i det forum på stedet, hvor de er blevet samlet under din medvirken og hjælp. Mange af de spørgsmål, som de ramte beboere har, vil blive besvaret af den indsatsleder fra skadeservicefirmaet, som er udpeget til opgaven. Denne medarbejder bliver på pladsen til alt er slukket, og alt er forsvarligt sikret mod tyveri o. lign. Skadeservicefirmaet vil ofte blive tilkaldt af brandvæsenet inden forsikringsselskabet er blevet orienteret. Dette vil være styret af de vurderinger indsatslederen for brandvæsenet gør sig. 9

10 8. Evakuering af beboere Afhængig af brandens karakter, farlighed, omfang m.v. vil politi og indsatsleder for brandvæsenet hurtigt afgøre, om der er behov for at evakuere beboere fra den brændende bygning, og dennes omgivelser. Det er kun indsatslederen og politiet, der kan træffe afgørelsen om, hvorvidt nødvendigheden er til stede, og afgørelsen kan ikke overlades til beboernes egne vurderinger. Ved større evakueringer kan man risikere, at nogle beboere ikke forstår, at det er nødvendigt. Det kan blive nødvendigt for politi og brandvæsen at bruge magt, for at få skræmte beboere ud af farezonen. HVIS evakuering skal ske, skal vi være behjælpelig med at skabe kontakt til de hoteller, der i første omgang kan være relevante. Information og vejledning til ramte beboere bør også indeholde vejledning om, at hvis der er tomme lejligheder i andre afdelinger, og i andre boligorganisationer - så er det en mulighed. Oplysninger herom kan fås ved henvendelse til bl.a. udlejningsafdelingen og alternativt de øvrige boligadministrationer i området. Vigtige telefonnumre Alarmcentralen 112 Silkeborg Brand og Redning Politi 114 eller eller SSG Skadesservice Skadeservice Danmark ISS Damage Control Polygon Mounters Forsikringsselskabet, ALKA Bækmark & Kvist

11 Egne notater: 11

12 12

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Efter branden Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Hvad sker der efter branden? Efter en brand er der konkrete problemer og spørgsmål, der trænger sig på. For hvad sker der i

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 Indhold 1. Formål og distribution... 2 2. Oversigt over opsamlingssted ved evakuering og placering af udrykningskøretøjer... 3 3. Alarmering/livstruende Instruks Generel...

Læs mere

Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet

Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet Udarbejdet august 2011 Indhold Indledning.... 3 Ulykker.... 5 Et barn bliver sygt og indlagt i en længere periode.... 7 Når et barn dør (barnet er ikke i institutionen)....

Læs mere

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang!

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang! Samarbejde på indsatssteder sporbevaring Indhold Forord 2 Indledning 2 De enkelte parters opgaver Politi Redningsberedskab Følgeskadeentreprenør Forsikringsselskab 3 3 4 4 5 Find sporet og bevar det! 6

Læs mere

Hvorfor skal jeg læse dette hæfte?

Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet, hvor galt det kan gå ved ildebrand, og alt for ofte kan vi bagefter se, at med en smule opmærksomhed og omtanke fra de implicerede,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

UNDGÅ BRAND DERHJEMME

UNDGÅ BRAND DERHJEMME UNDGÅ BRAND DERHJEMME - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger Orientering fra Viborg Brandvæsen 1 2 Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet,

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab 10 10.1 Planlægning af beredskab herunder beredskabsplan for krisehjælp NUL ARBEJDSULYKKER NUL ARBEJDSULYKKER er et kampagnesamarbejde mellem Arbejdstilsynet og

Læs mere

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Psykisk førstehjælp Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Indledning I Dansk Krisekorps har vi siden 1994 ydet psykisk førstehjælp

Læs mere

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2014. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 2 Hvorfor en omsorgsplan? Side 3 Om at miste Side 3 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Medbring altid

Læs mere

Forord. s. 2. Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune

Forord. s. 2. Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune Indhold Forord. s. 2 Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune Voldspolitikken i Center for Mental Sundhed. s. 5 Hvad er vold og trusler? Hvorfor skal vi have en voldspolitik hvad vil vi

Læs mere

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Psykisk førstehjælp Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Det er almindeligt at reagere Når man har været udsat for en voldsom

Læs mere

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Branchevejledning for medarbejdere Forord Indhold Få et hurtigt overblik over hvad du skal gøre før, under og efter: På baggrund af den danske

Læs mere

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Redigeret maj 13 Århus Kommune Formål med Sikkerhedsmappen... 3 Low arousal tilgang... 5 Fastholdelse... 8 Signaler og reaktioner hos medarbejderen ved konflikter...

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder.

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. FORSVARETS PERSONELTJENESTE LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. MARTS 2013 FØR SAMTALEN

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

ALARMERING. TAST 1-1-2 og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2. Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp

ALARMERING. TAST 1-1-2 og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2. Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp ALARMERING TAST 1-1-2 og afgiv melding Denne plan findes i/på: Adresse: Samlingssted ved evakuering: Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2 Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden

Læs mere

Flintemarken - Referat fra orienteringsmøde den 22. juli 2013 vedr. brand i blok 5

Flintemarken - Referat fra orienteringsmøde den 22. juli 2013 vedr. brand i blok 5 Referat Orienteringsmøde vedr. brand Flintemarken - Referat fra orienteringsmøde den 22. juli 2013 vedr. brand i blok 5 Tid: Mandag den 22. juli 2013 kl. 17.00 Sted: Selskabslokalerne Til stede: Ulrik

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet for handel. Branchevejledning. Røveri i dagligvarebutikker

Branchearbejdsmiljørådet for handel. Branchevejledning. Røveri i dagligvarebutikker Branchearbejdsmiljørådet for handel Branchevejledning Røveri i dagligvarebutikker Forord Denne vejledning er udarbejdet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljørådet for detailhandelsområdet. BAR Handel

Læs mere

undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger

undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger københavns brandvæsen forebyggende afdeling Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet,

Læs mere

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Revideret juni 2015 Grundlæggende udarbejdet i 2013 Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere