BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010"

Transkript

1 BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010

2 Indhold 1. Formål og distribution Oversigt over opsamlingssted ved evakuering og placering af udrykningskøretøjer Alarmering/livstruende Instruks Generel Nyttige telfonnumre BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS Barrikaderings instruks BOMBETRUSSEL INSTRUKS Alarmsignaler Alarmsignaler FØRSTEHJÆLP OG HJERTESTARTER FOREBYGGELSE AF VOLD OG TRUSLER INSTRUKS INDSATS EFTER EN VÆSENTLIG ULYKKE/KRISESITUATION

3 1. Formål og distribution Beredskabsplanen er et arbejdsredskab for alle ansatte og kursister på VUC Århus. Vejledningen forholder sig til unormale situationer i hverdagen og beskriver hvorledes den enkelte mest hensigtsmæssigt forholder sig i de enkelte situationer. Ved unormale situationer forstås situationer, der opstår pludseligt og som påvirker muligheden for på sikker og pålidelig vis at gennemføre almindelig undervisning og/eller almindelige arbejdsfunktioner i kortere eller længere tid, som f.eks.: Brand Ulykker Overfald Skyderier Trusler Planen skal være kendt af alle ansatte og være tilgængelig for alle ansatte. Planen skal derfor udleveres ved ansættelse, opbevares tilgængeligt i Informationen samt være tilgængelig i FC. Det er afdelingsledernes ansvar at alle ansatte i afdelingen får udleveret et eksemplar og at den ansatte gør sig fortrolig med indholdet. Serviceafdelingen sikrer at alle relevante instruktioner er tilgængelige i klasser og på gange. Sikkerhedsudvalget og administrationschefen har ansvaret for at planen løbende revideres. 2

4 2. Oversigt over opsamlingssted ved evakuering og placering af udrykningskøretøjer Opsamlingssted Hjælpere Hjælpere Opsamlingssted 3

5 3. Alarmering/livstruende Instruks (Generel) Tryk Meld brand eller Forlang ambulance eller Forlang politi Forsøg at forholde dig roligt og oplys så vidt muligt: Sted: Ingerslevs Boulevard 3, Bülowsgade 68 eller Skt. Paulsgade 25 Hvad: F.eks. brand på 2. sal, alvorlig tilskadekomne, overfald, etc. Øvrige oplysninger: Ulykkens omfang, om der evt. er alarmeret i relevante bygninger, etc. Hvem: oplys navn og hvor du ringer fra (lokalnummer, lokalenummer eller lign.) Kontakt herefter straks en fra ledelsen på lokalnummer eller mobiltelefon: Preben Clausen Susanne Dombernowsky Michael Sandberg Per Lund Få kollegaer/kursister til at placere sig uden for bygningerne til at hjælpe myndighederne til at finde stedet hurtigst muligt (se kortet) Stands ulykken, begræns ulykken om muligt, ellers: Varsko andre, red personer i fare FØLG I ØVRIGT RELEVANTE INSTRUKSER FOR EVAKUERING, BARRIKADERING, FØRSTEHJÆLP! 4

6 4. Nyttige telefonnumre HVAD HVEM NUMMER ALARM ALARMCENTRALEN 112 POLITI ÅRHUS POLITI 114 ELLER VAGTLÆGE SKADESTUE ELEVATOR - IBS OTIS ELEVATOR SJ OTIS ELEVATOR SP VAGT/ALARM FIRMA IBS HOVEDBYGNING SIEMENS VAGT/ALARM FIRMA SJ + PAVILIONNER SECURIDAN EL BBC VAND AUGUST ANDERSEN Pedeller: Jens Jan Jørgen INFORMATIONEN Tina/Charlotte / INFORMATION/ELLEN SJ LEDELSEN Preben Clausen Susanne Dombernowsky Michael Sandberg Per Lund ÅRHUS SVØMMESTADION HOVEDNUMMER KATINEN IBS / / / /

7 5. BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS BÜLOWSGADE/SJ 1. AKTIVER VARSLINGSANLÆG (PLACERET VED GANGEN VED ALLE TRAPPER) 2. TILKALD BRANDVÆSEN FRA NÆRMESTE TELEFON RING 112 OG OPLYS: HVOR DET BRÆNDER HVAD DER BRÆNDER HVEM DU ER 3. KONTAKT EN LÆRER, HVIS MULIGT 4. ALARMÉR PERSONER I DEN BRANDTRUEDE BYGNINGER: START MED DEN ETAGE, SOM DU BEFINDER DIG PÅ UNDERSØG STRAKS DEREFTER OM DER ER BEHOV FOR AT ALARMERE FOLK PÅ DE ØVRIGE ETAGER 5. FORETAG EVAKUERING SÅ VIDT MULIGT HOLDSVIS TIL TIETGENS PLADS SKYND DIG LANGSOMT UNDGÅ PANIK BRUG IKKE ELEVATOR LUK DØRE TIL LOKALER OG GANGAREALER 6. IVÆRKSÆT REDNINGS- OG SLUKNINGSARBEJDE HVIS DET ER MULIGT OG FORSVARLIGT 7. VIS BRANDVÆSNET VEJ OG OPLYS: HVOR DET BRÆNDER OM DER ER TILSKADEKOMNE PERSONER, DER IKKE ER KOMMET UD 6

8 6. BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS INGERSLEVS BOLUEVARD/IBS 1. TILKALD BRANDVÆSEN FRA NÆRMESTE TELEFON RING 112 OG OPLYS: HVOR DET BRÆNDER HVAD DER BRÆNDER HVEM DU ER 2. KONTAKT EN LÆRER, HVIS MULIGT 3. ALARMÉR PERSONER I DEN BRANDTRUEDE BYGNINGER: START MED DEN ETAGE, SOM DU BEFINDER DIG PÅ UNDERSØG STRAKS DEREFTER OM DER ER BEHOV FOR AT ALARMERE FOLK PÅ DE ØVRIGE ETAGER UNDERSØG BEHOVET FOR EVAKUERING FRA TILSTØDENDE BYGNINGER (SALEN, LÆRERVÆRELSESBYGNING, DET LILLE HUS, PAVILLONER) 4. FORETAG EVAKUERING SÅ VIDT MULIGT HOLDSVIS TIL TORVET/PARKERINGSPLADSEN PÅ INGERSLEVS BOULEVARD SKYND DIG LANGSOMT UNDGÅ PANIK BRUG IKKE ELEVATOR LUK DØRE TIL LOKALER OG GANGAREALER 5. IVÆRKSÆT REDNINGS- OG SLUKNINGSARBEJDE HVIS DET ER MULIGT OG FORSVARLIGT 6. VIS BRANDVÆSNET VEJ OG OPLYS: HVOR DET BRÆNDER OM DER ER TILSKADEKOMNE PERSONER, DER IKKE ER KOMMET UD 7

9 7. BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS SP 1. TILKALD BRANDVÆSEN FRA NÆRMESTE TELEFON RING 112 OG OPLYS: HVOR DET BRÆNDER HVAD DER BRÆNDER HVEM DU ER 2. KONTAKT EN LÆRER, HVIS MULIGT 3. ALARMÉR PERSONER I DEN BRANDTRUEDE BYGNINGER: START MED DEN ETAGE, SOM DU BEFINDER DIG PÅ UNDERSØG STRAKS DEREFTER OM DER ER BEHOV FOR AT ALARMERE FOLK PÅ DE ØVRIGE ETAGER 4. FORETAG EVAKUERING SÅ VIDT MULIGT HOLDSVIS TIL SKT. PAULSGADE SKYND DIG LANGSOMT UNDGÅ PANIK BRUG IKKE ELEVATOR LUK DØRE TIL LOKALER OG GANGAREALER 5. IVÆRKSÆT REDNINGS- OG SLUKNINGSARBEJDE HVIS DET ER MULIGT OG FORSVARLIGT 6. VIS BRANDVÆSNET VEJ OG OPLYS: HVOR DET BRÆNDER OM DER ER TILSKADEKOMNE PERSONER, DER IKKE ER KOMMET UD 8

10 8. Barrikaderings instruks (VED INDTRÆNGEN AF PERSONER MED SKYDEVÅBEN ELLER TRUSLER OM ANDEN VOLD) 1. Underret alle omkring dig om truslen 2. Alarmér politi på Gå ind i nærmeste lokale, lås døren og bloker den evt. med en stol/reol eller lignende 4. Alarmér skolens kontor på Placér jer, så i ikke er synlige fra gange og lignende 6. Vær stille undgå at påkalde jer opmærksomhed 7. Forbliv i lokalet indtil politiet eller en på skolen bekendt person kalder jer ud. 9

11 9. BOMBETRUSSEL INSTRUKS Selv om det heldigvis forekommer meget sjældent i Danmark kan det forekomme at bombetrusler indtelefoneres og det er derfor vigtig at følge nedenstående anvisninger. Af hensyn til politiets muligheder for at spore samtalen skal du aldrig lægge på, uanset om henvendelsen er åbenlys falsk! Benyt ikke mobiltelefoner, mp3 afspillere eller andre elektroniske medier, da de kan udløse radiostyrede bomber i utide Noter flest mulige oplysninger ned vedr. henvendelsen på skema (bilag) Alarmer politiet Alarmer ledelsen Igangsæt evakuering ifølge planen Mistænkelige fund: Rør absolut ikke ved genstanden Alarmer politiet Alarmer ledelsen Igangsæt evakuering 10

12 10. Alarmsignaler Beredskabsstyrelsen orienterer: ALARMSIGNALER Danmarks sirener er elektroniske, og bliver styret ved hjælp af edb. Sirenerne bliver afprøvet én gang om året - første onsdag i maj. SIGNAL 1 - GÅ INDEN DØRE SÅDAN GØR DU Gå inden døre. Luk døre, vinduer og ventilationsanlæg. Vær opmærksom på om mennesker omkring dig ved, hvordan de skal forholde sig. Lyt til sirenesignalet "Gå inden døre" Tonen stiger hurtigt, og falder langsomt igen. Signalet varer i alt 45 sekunder. Lyt til Danmarks Radio eller TV2. Her vil du få at vide hvad du skal gøre - fx. ved atomkraftuheld, kemisk udslip eller stormflod. SIGNAL 2 - FAREN ER FORBI Én lang tone, der varer 45 sekunder. Lyt til sirenesignalet "Faren forbi" Du kan nu forlade den indendørs beskyttelse og vende tilbage til dine daglige gøremål. I områder med mere end 1000 indbyggere er der opstillet sirener. STATIONÆR SIRENER I OMRÅDER UDEN SIRENER Her vil alarmen blive afgivet med mobile sirener, påsat politiets vogne. Sirenerne bliver afprøvet første onsdag i maj 11

13 11. Alarmsignaler 2 INDENDØRS BESKYTTELSE Det er vigtigt, at du søger indendørs, når sirenen lyder - og at du er opmærksom på om mennesker omkring dig ved, hvordan de skal forholde sig. Er du hjemme, skal du lukke døre, vinduer og ventilationsanlæg og åbne for Danmarks Radio. HUSK! Batteriradioen er din eneste sikre forbindelse til omverdenen. I nogle situationer er du måske nødt til at opholde dig indendørs i længere tid. Så er det VIGTIGT at have disse ting hjemme. SÅDAN TILKALDER DU HJÆLP Skal du bruge hjælp, eller er nogen kommet til skade: Kald Husk! Brug ikke telefonen unødigt i katastrofesituationer. EVAKUERING I de fleste nødsituationer er du bedst beskyttet hjemme. I visse tilfælde vil beboerne i særligt truet område blive evakueret. Batteridrevet transistorradio med ekstra batterier. Færdiglavet dåsemad, knækbrød, kiks, sukker, salt, chokolade, rosiner, pulvermælk til børnene. Husk dåseåbner. Gennem radioen eller politiets højtalervogne vil du få at vide, hvis dit område skal evakueres. Forbindingskasse, sæbe og medicin. Nødbelysning: stearinlys lommelygte DIN EGEN INDSATS I en nødsituation er det vigtigt, at alle gør en indsats. Du kan hjælpe ved at: Kende alarmsignalerne og deres betydning Sikre dig, at andre også kender dem VIGTIGT! - Ved radioaktiv eller kemisk forurening skal du opholde dig så langt fra ydervægge som muligt for at opnå den bedste beskyttelse. Sørge for, at alle omkring dig - også hørehæmmede - bliver opmærksomme på sirenen og ved, hvad de skal gøre Lære elementær brandbekæmpelse og førstehjælp. Disse kurser kan du få gennem ASF-Dansk Folkehjælp Beredskab-Forbundet Dansk Røde Kors VIL DU VIDE MERE Hos din kommune kan du få mere at vide om det lokale beredskab og de landsdækkende beredskabsplaner. 12

14 12. FØRSTEHJÆLP OG HJERTESTARTER Alle ansatte i administrationen og en del af ledelsen/inspektorerne har fået førstehjælpskursus inkl. kursus i anvendelse af såvel hjertemassage som brug af hjertestarter. Kurserne følges løbende op så nye medarbejdere uddannes, ligesom lærerstaben tilbydes deltagelse på frivillig basis. Der er placeret hjertestartere centralt i alle tre afdelinger i Århus (informationen IBS, sekretærkontoret SJ, gang v. lærerværelse SP). Hjertestarterne er selvforklarende, så er der ikke en uddannet medarbejder tilstede kan også ikke trænede personer benytte dem. Du kan ikke gøre skade på personer ved brug af hjertestarteren, så din hjælp vil altid være bedre end ingen hjælp! Hvilket naturligvis gælder for enhver form for førstehjælp. 13

15 13. FOREBYGGELSE AF VOLD OG TRUSLER INSTRUKS Det vigtigste redskab til forebyggelse er et godt skole- og arbejdsmiljø, hvor rummelighed og åbenhed skaber trygge rammer for alle der har sin daglige gang på skolen. Forsøg altid at tale konflikter ned, vær imødekommende, men bestemt. Henvis gerne til nærmeste leder, hvis kursisten insisterer på at få ændret en afgørelse, ønsker at klage, hidser sig op eller lignende. Vold eller trusler mod medarbejdere eller andre kursister er uacceptabelt og medfører bortvisning. Sørg gerne få at have navn, cpr.nummer, kursistnummer eller lignende. Henvend dig straks til nærmeste leder og indberet det hændte, gerne med angivelse af hvem der evt. har overværet hændelsen. 14

16 14. INDSATS EFTER EN VÆSENTLIG ULYKKE/KRISESITUATION Umiddelbart efter hændelsen sikrer ledelsen følgende: Alle ansatte og kursister samles og informeres Via hjemmesiden informeres omverdenen, med angivelse af et direkte nummer til en ansvarlig leder, som pårørende kan kontakte Udsendelse af pressemeddelelse med beskrivelse af hændelsen, status, håndtering af forløbet og oplysninger om navn og tlf.nr på skolens presseansvarlige Efterfølgende bearbejdning af hændelsen (alle ansatte/kursister) f.eks. gennem informationsmøder Særlig indsats til direkte berørte (psykologhjælp, samtaler, etc.) Evaluering af forløbet med henblik på at forbedre instruksen 15

17 Lamineringskort: Alarm tryk 112 Adresser: Ingerslevs Boluevard 3 Bülowsgade 68 Skt. Paulsgade 25 Oplys hvad der er sket Er der tilskadekomne og hvor mange Opgiv telefonnummer du ringer fra Orienter ledelsen: Preben Clausen Susanne Dombernowsky Michael Sandberg Per Lund Alarm 112 Politi 114 Århus politi Skadestue Vagtlæge Pedeller Hjertestarter forefindes: IBS Informationen SJ Ellen SP v. lærerværelset 16

18 17

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III Beredskabsplan for Kulturværftet Niveau III December 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner... 3 1.3 Opbygning... 4 1.4 Kommunikation

Læs mere

ALARMERING. TAST 1-1-2 og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2. Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp

ALARMERING. TAST 1-1-2 og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2. Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp ALARMERING TAST 1-1-2 og afgiv melding Denne plan findes i/på: Adresse: Samlingssted ved evakuering: Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2 Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp

Læs mere

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Revideret juni 2015 Grundlæggende udarbejdet i 2013 Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Beredskabsplan Vejlevej Jelling

Beredskabsplan Vejlevej Jelling Vejlevej Jelling December 2014 2 af 24 INDHOLD 1. Forord 2. Instrukser - Brand - Samlingsplads - personskade - Bombe - Skyderi - Bygningsskade og forsyningssvigt 3. Tegninger 4. Kommunikation 5. Sikkerhedssystemer

Læs mere

Beredskabsplan for Trongårdsskolen

Beredskabsplan for Trongårdsskolen Beredskabsplan for Trongårdsskolen Trongårdsskolen Trongårdsvej 50 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 4528 4320 Mail: trongaard@ltk.dk Indholdsfortegnelse I tilfælde af offentlige sirener og anden udefrakommende trussel...

Læs mere

Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN

Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Alarmering...4 Varsling...5 Evakuering...6 Kommunikation...7 Personskader...8 Brand...10 Trusler og vold...12 Berigelseskriminalitet...13

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Redigeret maj 13 Århus Kommune Formål med Sikkerhedsmappen... 3 Low arousal tilgang... 5 Fastholdelse... 8 Signaler og reaktioner hos medarbejderen ved konflikter...

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Psykisk førstehjælp Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Indledning I Dansk Krisekorps har vi siden 1994 ydet psykisk førstehjælp

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING

BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING VED BRAND SAMT ANDRE UHELD 1. EVAKUERING OG ALARMERING I FORBINDELSE MED BRAND, EASU HVAD SKAL JEG? 3 2. ANDRE UHELD, EBLA HVAD SKAL JEG? 3 3. BRANDBEKÆMPELSE HVAD SKAL

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Voldspolitik Personalepolitiske retningslinier ved vold og trusler Ortopædkirurgisk Afdeling O

Voldspolitik Personalepolitiske retningslinier ved vold og trusler Ortopædkirurgisk Afdeling O Odense Universitetshospital Voldspolitik Personalepolitiske retningslinier ved vold og trusler Ortopædkirurgisk Afdeling O Ortopædkirurgisk afdeling O s retningslinier for Voldspolitik - med tillæg til

Læs mere

BØRNEHUSET SNOGEBÆKSVEJ

BØRNEHUSET SNOGEBÆKSVEJ BØRNEHUSET SNOGEBÆKSVEJ MEDARBEJDERPJECE Redigeret Jan. 2015 1 De positive huskeregler: At det er de små skridt der tæller. At tænke et hus et dagtilbud. At positiv forventning udløser positiv energi.

Læs mere

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed Kære kollegaer! Brøndagerskolens Arbejdsmiljøgruppe har udarbejdet denne mappe Den Røde Mappe for at sikre sig, at alle ansatte har eller får kendskab til, hvordan man handler, når man har været udsat

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Branchevejledning for medarbejdere Forord Indhold Få et hurtigt overblik over hvad du skal gøre før, under og efter: På baggrund af den danske

Læs mere

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse Beredskabsplan DANSK LANDBRUGSMUSEUM GL. ESTRUP, RANDERSVEJ 4 8963 AUNING TLF: 86 48 34 44 www.gl estrup.dk Udarbejdet af: Museumsbetjent Tina Svanholm Vingborg i samarbejde med Sikkerhedsudvalget Irene

Læs mere

undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger

undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger københavns brandvæsen forebyggende afdeling Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet,

Læs mere

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker Spil ikke helt til medarbejdere om røveri i butikker 2 Røveri Det er vigtigt, at du ved, hvordan du passer på dig selv og dine kolleger, hvis der sker et røveri. Når du er forberedt på, at du kan komme

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Beredskabsplan 2014 Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Dokumentet indeholder de retningslinjer der skal følges, i forbindelse med opstående ulykker, tilskadekomst, kriser eller under kriselignende

Læs mere

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Indhold Indledning... 2 Bekendtgørelsen om magtanvendelser over for børn og unge, der er anbragt uden

Læs mere

Hvorfor skal jeg læse dette hæfte?

Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet, hvor galt det kan gå ved ildebrand, og alt for ofte kan vi bagefter se, at med en smule opmærksomhed og omtanke fra de implicerede,

Læs mere

Røveri i butikker. Branchevejledning til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen

Røveri i butikker. Branchevejledning til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen Røveri i butikker Branchevejledning til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen BAR Handel Denne vejledning er udarbejdet af BAR Handel, som er branche arbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet.

Læs mere