REFERAT. for mødet den , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. for mødet den 12.12.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87"

Transkript

1 REFERAT for mødet den , kl. 17:30 i Lundtoftegade Spørgsmål fra borgere og oplæg ( ) 1 2. Godkendelse af dagsorden ( ) 2 3. Meddelelser ( ) 3 4. Afrapportering fra Miljøpunkt Nørrebro ( ) 4 5. Samarbejdsaftale med Røgfrit København ( ) 5 6. Medlemmer til Nørrebropuljen behandlingsudvalg ( ) 6 7. Mødehjul 2014 ( ) 7 8. Valggrupper ( ) 8 9. Høring: Forudgående høring om kommuneplantillæg for de kreative zoner ( ) Høring: Folkeskolereform - faglig udmøntning ( ) Høring: Guldbergs Plads ( ) Høring: Skybrudsplan ( ) Lynhøring: Bedre fremkommelighed i København ( ) Byens Puls ( ) Evt. ( ) 20

2 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg ( ) 1. at Lokaludvalget tager eventuelle henvendelser fra borgere samt oplæg til efterretning. Der er de første 30 minutter åbent for henvendelser fra borgere, der har spørgsmål, ideer, projekter eller lignende, som de ønsker at forelægge Nørrebro Lokaludvalg. Lokaludvalget tager eventuelle henvendelser fra borgere samt oplæg til efterretning. Der var ingen henvendelser fra borgere. Side 1

3 2. Godkendelse af dagsorden ( ) 1. at Lokaludvalget godkender dagsorden. Lokaludvalget godkendte dagsorden, men skød punkt 10 til udvalgsmødet i januar. Afbud Kim Christensen Fraværende uden afbud: Youssef Senonou Vagn Bent Lauridsen Heidi Winther Benny Hygum Anne Boukris Side 2

4 3. Meddelelser ( ) Fra Sekretariatet Julehygge i Folkets Park, tirsdag d. 10. december. Sekretariatet holder lukket mandag d. 23. december samt mellem jul og nytår - og er tilbage torsdag d. 2. januar. Infomøde om valg til Lokaludvalget d. 8. januar i Korsgadehallen - hvem fra udvalg vil deltage? Fra Formandskabet Fra Tovholderne BILAG BILAG Høringsvar Skolekapcitet og Borgmestersvar Guldbergsgade Side 3

5 4. Afrapportering fra Miljøpunkt Nørrebro ( ) 1. at Lokaludvalget tager præsentation af Miljøpunkt Nørrebros årsrapport til efterretning. Nørrebro Lokaludvalg besluttede i starten af året, at Miljøpunkt Nørrebro løbende mundtligt skulle aflægge en statusrapport vedrørende de projekter, som der er givet puljestøtte til. Derfor kommer Erik Jørgensen fra Miljøpunkt Nørrebro og fortæller om årets resultater. Lokaludvalget tager præsentation af Miljøpunkt Nørrebros årsrapport til efterretning. Lokaludvalget tog præsentation af Miljøpunkt Nørrebros årsrapport til efterretning. Side 4

6 5. Samarbejdsaftale med Røgfrit København ( ) 1. at Lokaludvalget godkender, at der indgåes en samarbejdsaftale mellem Nørrebro Lokaludvalg og Røgfrit København. Nørrebro Lokaludvalg er blevet kontaktet af Røgfrit København med henblik på, at opstarte et lokalt forankret samarbejdsprojekt på Nørrebro. Røgfrit København er en del af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og er geografisk placeret i Sjællandsgade. Oplægget er, at vi indgår en samarbejdsaftale med Røgfrit København, hvor vi i fællesskab vil arbejde med røgfrihed på Nørrebro. De konkrete projekter er ikke definerede endnu, men de første tanker går på at opstarte et pilotprojekt lokalt på Nørrebro, der skal afprøve metodisk, hvordan man kan arbejde med borgerinddragelse i forbindelse med Røgfri Københavns kampagne og indsats. Se mere i bilaget. Projektet skal bl.a. baseres på inddragelse af unges egne idéer til, hvordan en røgfri bydel kan se ud. Det er at betragte som et første udkast, der kan blive ændret undervejs! Med indsatsen ønsker Nørrebro Lokaludvalg at re-brande Nørrebro som en nytænkende bydel, der sætter rygestop på dagsordenen i tæt samspil med bydelens borgere. Pilotprojektet har bydelens børn og unge som den primære målgruppe og er dermed en præventiv indsats. Samarbejdet vil betyde, at der ansættes en projektmedarbejder i sekretariatet, der sammen med de øvrige medarbejdere vil varetage denne nye funktion.. 1. Lokaludvalget godkender, at der indgåes en samarbejdsaftale mellem Nørrebro Lokaludvalg og Røgfrit København. Der var afstemning om indstillingen. For stemte: Christoffer Rubæk, Erik Brandt, Ibrahim Masri, Jens Villadsen, Jette Nielsen, Jon Jackson, Mette Jokumsen, Tom Manczak og Troels Glismann. Imod stemte: Annette Bellaoui, Klaus Lorenzen, Mogens Petersen, Niels Clemmensen og Sven Knudsen. Undlod at stemme: Gitte Jørgensen og Hans Mejlshede. Indstillingen blev vedtaget og Lokaludvalget godkendte, at der arbejdes videre med et samarbejde mellem Nørrebro Lokaludvalg og Røgfrit København. BILAG Bilag - Røgfrit Købehavn Side 5

7 6. Medlemmer til Nørrebropuljen behandlingsudvalg ( ) 1. at Lokaludvalget udpeger medlemmer til Nørrebropuljens behandlingsudvalg. Ansøgninger til Nørrebropuljen skal afleveres senest d. 9. januar. Ansøgningerne skal herefter behandles på Lokaludvalgsmødet den 13. februar. Indstillingerne til Lokaludvalget foretages af et puljebehandlingsudvalg, der som udgangspunkt skal bestå af 2 medlemmer fra hver arbejdsgruppe samt en fra formandsskabet. Behandlingsudvalget skal mindst bestå af 5 lokaludvalgsmedlemmer. Indstillingsmødet er planlagt til den onsdag den 29. januar Lokaludvalget udpeger medlemmer til Nørrebropuljens behandlingsudvalg. Lokaludvalget udpegede Christoffer Rubæk, Mogens Petersen, Niels Clemmensen, Jon Jackson, Jens Villadsen, Klaus Lorenzen, Mette Jokumsen og Ibrahim Masri som medlemmer af Nørrebropuljens behandlingsudvalg. Side 6

8 7. Mødehjul 2014 ( ) 1. at Lokaludvalg godkender udkast til Mødehjul Datoer for Lokaludvalgets månedlige møder, arbejdsgruppernes møder og deadlines for ansøgninger til Lokaludvalgets puljer for næste år skal fastsættes. Sekretariatet og formandskabet har derfor sammen lavet et udkast til et mødehjul for Mødehjul eftersendes på mail. 1. Lokaludvalg godkender udkast til Mødehjul Lokaludvalg godkendte udkast til Mødehjul 2014 med en enkelt ændring. Side 7

9 8. Valggrupper ( ) 1. at Lokaludvalget diskuterer og godkender indstilling vedrørende valggruper til Opstillingsmødet d. 19. februar. Til opstillingsmødet den 19. februar i Multisalen skal folk inddeles i en række valggrupper, der så skal vælge Lokaludvalgmedlemmer og suppleanter. Formandskabet foreslår, at man bruger samme fordeling som ved sidste valg i 2009, dog med en enkelt ændring - grundet at Liberal Alliance opnåede valg til Borgerrepræsentationen. Ændringen består i, at de 2 repræsentanter for brugerbestyrelser for Skoleområdet og 1 repræsentant for Institutioner for børn under 18 lægges sammen og bliver til 2 repræsentanter. Formandskabets forslag til valggrupper ser herefter således ud: 1 repræsentant fra Sociale organisationer. 1 repræsentant fra Frivillige organisationer. 2 repræsentanter fra Brugerbestyrelser på skoleområdet + Brug Folkeskolen + Institutioner for børn under 18 år. 1 repræsentant fra Ældre- og handicapområdet. 2 repræsentanter fra De almene boligforeninger 1 og 2. 2 repræsentanter fra Øvrige boliger 1 og 2 - privatlejer-, andels- og ejerforeninger + områdebaseret indsatsområder + gårdanlæg. 1 repræsentant fra Den lokale handelsstandsforening. 1 repræsentant fra Etniske minoriteters foreninger. 1 repræsentant fra Miljøorganisationer og natur. 2 repræsentanter fra Idræt og kultur, brugerbestyrelser på idrætsområdet + Idrætsklubber, samt brugebestyrelser i kulturhus. 1 repræsentant fra Det frivilligt organiserede kulturliv. 1. Lokaludvalget diskuterer og godkender indstilling vedrørende valggruper til Opstillingsmødet d. 19. februar Side 8

10 Lokaludvalget diskuterede og besluttede at holde et separat møde om valggrupper d. 7. januar kl Side 9

11 9. Høring: Forudgående høring om kommuneplantillæg for de kreative zoner ( ) 1. at Lokaludvalget diskuterer "Høring: Forudgående høring om kommuneplantillæg for de kreative zoner". På baggrund af diskussionen bemyndiges Kibui-arbejdsgruppen til at udarbejde et høringssvar. Københavns Kommune planlægger at revidere kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen for de såkaldte kreative zoner. Formålet er at sikre, at områderne fortsat tilbyder gode rammebetingelser for både nuværende og fremtidige virksomheder i områderne. Københavns Kommune ser umiddelbart følgende væsentlige spørgsmål, som der ønskes ideer og kommentarer til: Hvordan kan planlægningen være med til at skabe gode rammer for eksisterende og nye virksomheder i områderne? Er de eksisterende rammebetingelser for de kreative zoner tidssvarende? Er der områder eller ejendomme i de kreative zoner, som med fordel kan overgå til anden anvendelse? Er der områder i byen, som kan udpeges som nye kreative zoner? Høringsfrist er 5. januar Lokaludvalget diskuterer "Høring: Forudgående høring om kommuneplantillæg for de kreative zoner". På baggrund af diskussionen bemyndiges Kibui-arbejdsgruppen til at udarbejde et høringssvar. Lokaludvalget diskuterede "Høring: Forudgående høring om kommuneplantillæg for de kreative zoner" og bemyndigede bæredygtigt byliv og Kibui arbejdsgrupperne til at udarbejde et høringssvar. Side 10

12 10. Høring: Folkeskolereform - faglig udmøntning ( ) 1. at Lokaludvalget godkender Høringssvar til Folkeskolereform - faglig udmøntningudarbejdet af Kibui-arbejdsgruppen. Der blev i juni 2013 indgået en national aftale om et fagligt løft af folkeskolen. Størstedelen af aftalen udmøntes nu i ny lovgivning, som undervisningsministeren har fremsat forslag til i folketinget d. 31. oktober På en række punkter kræver den forventede nye lovgivning, at der kommunalt tages stilling til, hvordan lovgivningen skal udmøntes. På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet forslag til udmøntning af den kommende nationale lovgivning vedr. folkeskolereformen - rammer for åben skole, skolebestyrelser, nye valgfag, lektiehjælp og faglig fordybelse, Pædagogisk Råd og Fælles Pædagogisk Råd, skoleårets start, konsekvensrettelser i styrelsesvedtægten samt ungdoms-skolen. Børne- og Ungdomsudvalget behandlede på udvalgsmødet den 27. november 2013 indstillingen Folkeskolereform faglig udmøntning og vedtog at sende indstillingen i høring. Høringsfrist er Lokaludvalget godkender Høringssvar til Folkeskolereform - faglig udmøntning udarbejdet af Kibui-arbejdsgruppen. Punktet udskydes til Lokaludvalgsmødet d. 21. januar. Side 11

13 11. Høring: Guldbergs Plads ( ) 1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedrørende Guldbergs Plads udarbejdet af Mette Jokumsen fra følgegruppen. Der er lavet et dispositionsforslag for projektet Aktivitetsplads for voksne på Guldbergs Plads. Lokaludvalget er blevet bedt om at komme med en generel tilbagemelding på forslaget som helhed i forhold til ønsket om en helhedsorienteret plan og løsning for Guldbergs Plads. I tillæg til ovenstående er Lokaludvalget også blevet bedt om en tilbagemelding på etape 1 i forslaget, herunder hvordan dispositionsforslagets løsninger tilgodeser pladsens brugergrupper generelt. Udkast til høringssvar bliver omdelt på mødet. 1. Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedrørende Guldbergs Plads udarbejdet af Mette Jokumsen fra følgegruppen. Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar vedrørende Guldbergs Plads udarbejdet af Mette Jokumsen fra følgegruppen. Side 12

14 12. Høring: Skybrudsplan ( ) 1. at Lokaludvalget godkender de to udkast til høringssvar vedrørende Miljøvurdering - konkretisering af skybrudsplan og Skybrudsplan for 1) Nørrebro og 2) Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård, som er udarbejdet af Bæredygtig Byrumsarbejdsgruppen. Københavns og Frederiksberg Kommune har sammen lavet en skybrudsplan, som netop nu er ved at blive konkretiseret. Konkretiseringen består i at planlægge en ny skybruds-infrastruktur, som samlet set skal gøre byen mere robust over for skybrud. Planerne for konkretisering af skybrudsplanen skal miljøvurderes, da de fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser, og de er derfor omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. I forbindelse med implementeringen af Københavns Kommunes Skybrudsplan og Miljøvurderingen af denne, er byen blevet opdelt i otte såkaldte vandoplande. Nørrebro Lokaludvalg er blevet bedt om at afgive høringssvar til vandoplandet 1) Nørrebro og 2) Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård. Bæredygtig Byrums Arbejdsgruppen har lavet et høringssvar til henholdsvis Skybrudsplanen og til Miljøvurderingen: Høringsfrist for Nørrebro er og mens Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård har frist til d Høringssvarene bliver eftersent. 1. Lokaludvalget godkender de to udkast til høringssvar vedrørende Miljøvurdering - konkretisering af skybrudsplan og Skybrudsplan for 1) Nørrebro og 2) Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård, som er udarbejdet af Bæredygtig Byrumsarbejdsgruppen. Lokaludvalget godkendte de fire udkast til høringssvar vedrørende konkretisering af skybrudsplan og Skybrudsplan for 1) Nørrebro og 2) Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård og miljøvurderingen af disse, som er udarbejdet af Bæredygtig Byrumsarbejdsgruppen. Side 13

15 13. Lynhøring: Bedre fremkommelighed i København ( ) 1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar udarbejdet af Bæredygtigt Byrumsarbejdsgruppen. Center for Trafik er af Borgerrepræsentationen blevet bedt om at kortlægge de steder på det kommunale vejnet med høj trafikintensitet, hvor der ofte opstår myldretidsproblemer. Centret tager udgangspunkt i kryds, da de har størst indvirkning på trafikafviklingen. Dog vil der også blive inddrage andre forhold f.eks.venstre- og højresvingsmuligheder på centrale strækninger. Centret efterlyser derfor lokale kryds, hvor der efter Lokaludvalget mening er problemer. Målet er at udarbejde en prioriteret liste med kendte problemstrækninger, hvor de 10 vigtigste bliver bearbejdet og prioriteret som baggrundsmateriale for en politisk prioritering. Frist: fredag d. 29. november Arbejdsgruppens udkast til høringssvar: Lynhøring Fremkommelighed på Nørrebro Vi har i Nørrebro Lokaludvalg disse bud på steder med fremkommelighedsproblemer. Listen er ikke prioriteret. Jagtvej fra Tagensvej til Falkoner Alle; her har både busser, biler og cykler trængselsproblemer. Hillerødgade mod Nørrebrogade, for biler, busser og cykler. Afhjælpes forhåbentlig ifm. Nørrebrogade etape 2. Tagensvej. Rovsingsgade mod Tagensvej; højresving og venstresving, biler og cykler, busser se også billederne nederst. Lygten mod Tagensvej; manglende busbane giver problemer for busfremkommeligheden. Nørrebros Runddel herunder de blokeringerne som Busplan 2018 medfører, manglende koordinering med adgangsforhold til Metrostation, cykelrute osv.; problemer med cykelfremkommelighed for det planlagte busstop v Assistens kirkegård (indad). Der er efter Lokaludvalget mening ikke plads til busstoppestedet. Nørre Alle, Frederik Bajers Plads; biler, busser og cykler. Ganske uoverskuelig trafikafvikling med skiftende grønt for de forskellige trafikformer. Lokaludvalget har tidligere foreslået at grave krydset ned under Frederik Bayers plads (se vedlagte). Side 14

16 A-bus stoppesteder UDEN perron; sænker fremkommeligheden for busser og cyklister. Der skal selvfølgelig være perron ved alle A-bus stoppestederne. De steder hvor der ikke er plads til at bibeholde det nuværende antal vejbaner, bør man se på, hvad der fremmer fremkommeligheden for flest, ift. det nuværende transportmix, bilister kontra cyklister og buspassagerer. Første prioritet må være de 3 stoppesteder på første del af Nørrebrogade, som ikke har perron. Den grønne cykelrute; vigepligten bør vendes de tre steder på den Grønne rute, hvor den krydser Stefansgade, Hillerødgade, Mimersgade, i dag er det flertallet af trafikanter der skal vige for mindretallet. I Mimersgade bør et sløjfet fodgængerfelt også reetableres (fodgængere). Den grønne cykelrute; Krydsningen af Rantzausgade/Busslusen er ganske uoverskuelig med cyklister i to retninger, svingende cyklister og busser. Der mangler højre- og venstresvingsbaner og tydelig markering af hvem, der har vigepligt. Der er så meget gang- & cykel-trafik på den Grønne cykelrute og i Assistens kirkegården, at man bør forbyde knallerter på disse ruter. Man kunne også fokusere på selve årsagerne til fremkommelighedsproblemerne; I lokaludvalgets trafikplan peger vi på at der er behov for en trængselsring. Nørrebro Lokaludvalg ser frem til en konstruktiv dialog om fremkommelighedsproblemerne på Nørrebro. Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar udarbejdet af Bæredygtigt Byrumsarbejdsgruppen. Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar udarbejdet af Bæredygtigt Byrumsarbejdsgruppen med den tilføjelse, at der skal laves skænkede kantsten i forbindelse med kryds, samt at der laves en bedre løsning på den grønne cykelrute for svingende cyklister, der skal fra cykelruten og ned Hans Tavsens gade. Side 15

17 14. Byens Puls ( ) 1. at Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på kr. til projekt: Juletræstænding på Balders Plads 2. at Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på kr. til projekt: Tagtomater til HF Lersøgrøftens Integrationsdaghaver. 3. at Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på kr. til projekt: Pandekagefest i Heimdalsgade. 4. at Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på kr. til projekt: Juletræsfest. 5. at Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på kr. til projekt: Julestue at Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på kr. til projekt: Julepyntning af Heimdalsgade. 7. at Lokaludvalget bevilger op til af 2014-midlerne til projekt: Kvindernes Internationale Festdag. 8. at Lokaludvalget bevilger op til kr. af 2014-midlerne til projekt: Gammelt Russisk Nytår på Den Røde Plads. 9. at Lokaludvalget bevilger op til kr. af 2014-midlerne til projekt:varmtvandsbassin for indvandrer som bor i Indre Nørrebro. 10. at Lokaludvalget bevilger op til kr. af 2014-midlerne til projekt: Persisk-dansk litteratur- og musikaften - som led i iransk-dansk kulturuge. 11. at Lokaludvalget bevilger op til kr. af 2014-midlerne til projekt: Nytårsaften på Dronning Louises Bro. 12. at Lokaludvalget bevilger op til kr. af 2014-midlerne til projekt: "Drenge - læsning - lego". Formandskabet har siden sidste møde godkendt 6 ansøgninger til Byens Puls Derudover er der kommet 6 ansøgninger til 2014-puljen: 1. Juletræstænding på Balders Plads: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Balders PladsLaug på kr. Projektet foregik fredag d. 29. november på Balders Palds. Ansøger søger om støtte til underholdning i forbindelse med Juletræstændingen på Balders Palds. Indstilling: Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på op til kr. 2. Tagtomater til HF Lersøgrøftens Integrationdaghaver samt Nørrebros og Bispebjergs beboere: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra HF Lersøgrøften og Tagtomater.dk på kr. Projektet afvikles i foråret 2014, men materialer indkøbes i Ansøger søger om støtte til materialer til at afholde en workshop, hvor menensker skal lære at dyrke grønt og blomster. Indstilling: Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på op til kr. Side 16

18 3. Pandekagefest i Heimdalsgade: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Vi mødtes gennem ruden (kaffebar) på kr. Projektet afvikles i 8. december i Heimdalsgade. Ansøger søger om støtte til at arrangere gøre gaden juleklar. Indstilling: Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på op til kr. 4. Juletræfest: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Dansk Mødrehjælps Lokalforening Nørrebro/Nordvest på kr. Projektet afvikles i mandag den 2. december i Haraldsgade 69. Ansøger søger om støtte til at arrangere en Juletræsfest med julemand, godter og mad for ca. 150 mennesker. Indstilling: Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på op til kr. 5. Julestue 2013: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Dansk Folkehjælp på kr. Projektet afvikles i 22. december i Helligkorsgade Kirkes meninghedshus. Ansøger søger om støtte til at arrangere en hyggelig eftermiddag mens der uddeles Julekurve. Indstilling: Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på op til kr. 6. Julepyntning af Heimdalsgade: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Vi mødtes gennem ruden på kr. Projektet afvikles i 22. december i Helligkorsgade Kirkes meninghedshus. Ansøger søger om støtte til at pynte Heimdalsgade op til jul. Indstilling: Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på op til kr. 7. Kvindernes Internationale Festdag: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Aktivitetscenter Sct. Joseph i samarbejde med De Etniske Rødstrømper, Kirkens Korshær Genbrugsbutik, OI (Omvendt Integration), Follow the Women og danske Seniorer på kr. Projektet afvikles lørdag d. 1. marts i Klærkesalen. Ansøger søger om støtte til et arrangement med musikalsk underholdning og stort kagebord. Indstilling: Sekretariat indstiller, at der bevilliges op til kr. af 2014-midlerne. 8. Gammelt Russisk Nytår på Den Røde Plads: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Verdens Kvinder på kr. Projektet afvikles 13. janaur på Den Røde Plads. Ansøger søger om støtte til et fejre det tradiotionelle russiske nytår med sange og danse på Den Røde Plads. Indstilling: Sekretariat indstiller, at der bevilliges op til kr. af 2014-midlerne. 9. Varmtvandsbassin for indvandrer som bor i Indre Nørrebro: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra De Etniske Rødstrømper på kr. Projektet afvikles 1 time hver onsdag i Lions Kollegiets varmtvandsbassin. Ansøger søger om støtte til at leje et varmtvandsbassin til 10 ældre etniske kvinder i en time (a 450 kr.) om ugen. Side 17

19 Indstilling: Sekretariat indstiller, at der bevilliges op til kr. af 2014-midlerne. 10. Persisk-dansk litteratur- og musikaften - som led i iransk-dansk kulturuge: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra VerdenskKulturCentret i samarbejde med et par lokale borgere på kr. Projektet afvikles 19. marts i VKC. Ansøger søger om støtte til at arrangere en litteratur- og musikaften. Indstilling: Sekretariat indstiller, at der bevilliges op til kr. af 2014-midlerne. 11. Nytårsaften på Dronning Louises Bro: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Støberiet i samarbejde med Kultur Nørrebro og Socialforvaltningen på kr. Projektet afvikles 1. januar på Dr. Louises Bro. Ansøger søger om støtte til at arrangere en tryghedsindsats i samarbejde med KKF, SUF, TMF, BUF, Det Gode Naboskab Politi og Brandvæsen på Dr. Louises Bro. Indstilling: Sekretariat indstiller, at der bevilliges op til kr. af 2014-midlerne. 12. "Drenge - læsning - lego": Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Nørrebro Bibliotek på kr. Projektet afvikles januar-marts måned på Nørrebro Bibliotek og Rådmandsgade Skolebibliotek. Ansøger søger om støtte til - i samarbejde med Rådmandsgade Skoles 3. klasser (kun drengene) - at arrangere en række workshops (hvor klasserne læser en række værker og derefter fortolker dem kunstnerisk i legoklodser). Til sidst arrangeres en kunstudstilling med værkerne i 14 dage på biblioteket. Indstilling: Sekretariat indstiller, at der bevilliges op til kr. af 2014-midlerne. 1. Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på kr. til projekt: Juletræstænding på Balders Plads 2. Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på kr. til projekt: Tagtomater til HF Lersøgrøftens Integrationsdaghaver. 3. Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på kr. til projekt: Pandekagefest i Heimdalsgade. 4. Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på kr. til projekt: Juletræsfest. 5. Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på kr. til projekt: Julestue Lokaludvalget godkender Formandskabets bevilling på kr. til projekt: Julepyntning af Heimdalsgade. 7. Lokaludvalget bevilger op til af 2014-midlerne til projekt: Kvindernes Internationale Festdag. 8. Lokaludvalget bevilger op til kr. af 2014-midlerne til projekt: Gammelt Russisk Nytår på Den Røde Plads. 9. Lokaludvalget bevilger op til kr. af 2014-midlerne til projekt:varmtvandsbassin for indvandrer som bor i Indre Nørrebro. 10. Lokaludvalget bevilger op til kr. af 2014-midlerne til projekt: Persisk-dansk litteraturog musikaften - som led i iransk-dansk kulturuge. 11. Lokaludvalget bevilger op til kr. af 2014-midlerne til projekt: Nytårsaften på Dronning Louises Bro. 12. Lokaludvalget bevilger op til kr. af 2014-midlerne til projekt: "Drenge - læsning - lego". Side 18

20 1. Lokaludvalget godkendte formandskabets bevilling på kr. til projekt: Juletræstænding på Balders Plads. 2. Lokaludvalget godkendte formandskabets bevilling på kr. til projekt: Tagtomater til HF Lersøgrøftens Integrationsdaghaver. 3. Lokaludvalget godkendte formandskabets bevilling på kr. til projekt: Pandekagefest i Heimdalsgade. 4. Lokaludvalget godkendte formandskabets bevilling på kr. til projekt: Juletræsfest. 5. Lokaludvalget godkendte formandskabets bevilling på kr. til projekt: Julestue Lokaludvalget godkendte formandskabets bevilling på kr. til projekt: Julepyntning af Heimdalsgade. 7. Lokaludvalget godkendte indstillingen og bevilgede op til af 2014-midlerne til projekt: Kvindernes Internationale Festdag. 8. Lokaludvalget godkendte indstillingen og bevilgede op til kr. af 2014-midlerne til projekt: Gammelt Russisk Nytår på Den Røde Plads. 9. Der var afstemning om indstillingen. Indstillingen blev nedstemt og ansøgningen afvises, da Lokaludvalget vurderer at der allerede eksisterer nok tilbud af denne slags. 10. Lokaludvalget godkendte indstillingen og bevilgede op til kr. af 2014-midlerne til projekt: Persisk-dansk litteratur- og musikaften - som led i iransk-dansk kulturuge. 11. Lokaludvalget godkendte indstillingen og bevilgede op til kr. af 2014-midlerne til projekt: Nytårsaften på Dronning Louises Bro. 12. Lokaludvalget godkendte indstillingen og bevilgede op til kr. af 2014-midlerne til projekt: "Drenge - læsning - lego". Troels Deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Side 19

21 15. Evt. ( ) Formanden erindrer Nørrebro Lokaludvalg om 1. at næste Lokaudvalgsmøde afholdes tirsdag d. 21. januar kl Side 20

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

for mødet den 27.10.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958)

for mødet den 27.10.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958) 3. Valg af ny næstformand (2011-145958) 4. Høring: Restaurationsplan (2011-145958) 5. Høring: Ældreråd

Læs mere

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199)

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) 3. Bydelsplan 2012 (2012-19199) 4. Kampsportenshus på Nørrebro (2012-19199) 5. Mad og Motion - Social

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-54975)

for mødet den 24.04.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-54975) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-54975) 2. Orientering om Distortion på Nørrebro (2012-54975) 3. Oplæg: Boligsocial samarbejde (2012-54975) 4. Meddelelser (2012-54975)

Læs mere

5. Medlemsforslag: Hurtigere behandling af puljeansøgninger i resten af 2011 ( )

5. Medlemsforslag: Hurtigere behandling af puljeansøgninger i resten af 2011 ( ) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-162388) 2. Oplæg: 2200Kultur (2011-162388) 3. Meddelelser (2011-162388) 4. Næstformænd (2011-162388) 5. Medlemsforslag: Hurtigere behandling

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

5. Medlemsforslag: Hurtigere behandling af puljeansøgninger i resten af 2011 ( )

5. Medlemsforslag: Hurtigere behandling af puljeansøgninger i resten af 2011 ( ) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-162388) 2. Oplæg: 2200Kultur (2011-162388) 3. Meddelelser (2011-162388) 4. Næstformænd (2011-162388) 5. Medlemsforslag: Hurtigere behandling

Læs mere

for mødet den 28.06.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-77870) 2. Meddelelser (2011-77870) 3. Bydelsplan (2011-77870)

for mødet den 28.06.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-77870) 2. Meddelelser (2011-77870) 3. Bydelsplan (2011-77870) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-77870) 2. Meddelelser (2011-77870) 3. Bydelsplan (2011-77870) 4. Bydelsplan: Festival på Nørrebrogade (2011-77870) 5. Internationale dage

Læs mere

Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016

Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Udførelse af anlæg Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016 2016-0052591 Amager Vest lokaludvalg

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. , kl. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. i Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. 1. Godkendelse af dagsorden (2012-132304) 2. Orientering: Tryghedsindeks (2012-132304) 3. Orientering:

Læs mere

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd.

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin

Læs mere

Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt?

Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Referat af fremtidsseminaret Comwell Roskilde 26. okt-27. okt FREDAG Punktet ledes af Klaus. Fælles intro til fremtidsseminaret Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt?

Læs mere

for mødet den 27.10.2010, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-150958) 2. Meddelelser (2010-150958)

for mødet den 27.10.2010, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-150958) 2. Meddelelser (2010-150958) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-150958) 2. Meddelelser (2010-150958) 3. Orientering om IT-cafe for hjemløse (2010-150958) 4. Elmegade (2010-150958) 5. Bydelsplan (2010-150958)

Læs mere

Vi har derudover sendt mails og haft telefonkontakt til fritidshjem og fritidsklubber i bydelen, samt bydelens tre kulturhuse og biblioteker.

Vi har derudover sendt mails og haft telefonkontakt til fritidshjem og fritidsklubber i bydelen, samt bydelens tre kulturhuse og biblioteker. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling SKEMA Hvilke typer af borgerinddragelsesaktiviteter har Lokaludvalget gennemført i forbindelse med udpegning af utrygge steder i bydelen?

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Referat. UngSlagelses Bestyrelse. Willemoesvej 2B, Personalerummet, 1. etage.

Referat. UngSlagelses Bestyrelse. Willemoesvej 2B, Personalerummet, 1. etage. Referat UngSlagelses Bestyrelse Mødedato 28. Januar 2014 kl. 19.00-21.00 Mødelokale Willemoesvej 2B, Personalerummet, 1. etage. Fraværende Vagn Dinesen, Anne Knudsen, Erik Frimann, Henrik Bregnhøj Johnny

Læs mere

Forsøget Information om trafikforsøg i Guldbergsgade/ Møllegade

Forsøget Information om trafikforsøg i Guldbergsgade/ Møllegade Forsøget Information om trafikforsøg i Guldbergsgade/ Møllegade INDHOLD Indhold 1. Baggrund for forsøget Eksisterende ruter i området Baggrund trafiktællinger 2. Forsøget Overordnet: Formål, forventede

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

4. Borgerinddragelse i forbindelse med høring vedr. hotspot programmer (2010-177313)

4. Borgerinddragelse i forbindelse med høring vedr. hotspot programmer (2010-177313) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-177313) 2. Meddelelser (2010-177313) 3. Bydelsplan (2010-177313) 4. Borgerinddragelse i forbindelse med høring vedr. hotspot programmer

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes valgmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni 2011.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Valg af formand 2. Politikeroplæg: Henrik Appel Esbensen

Læs mere

18. Deltagelse i styregruppen for Haraldsgadekvarterets Områdeløft (2011-130387)

18. Deltagelse i styregruppen for Haraldsgadekvarterets Områdeløft (2011-130387) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-130387) 2. Meddelelser (2011-130387) 3. Bydelsplan (2011-130387) 4. Høring: Bydelsplan (2011-130387) 5. Konvertering af puljemidler til

Læs mere

Bispebjerg Lokaludvalg kan acceptere scenarie K men mener, at der skal skaffes flere midler.

Bispebjerg Lokaludvalg kan acceptere scenarie K men mener, at der skal skaffes flere midler. Bilag 5 01148 Nordvestpassagen - Notat om høringssvar Scenarie J og K har været i høring hos Bispebjerg Lokaludvalg, Nørrebro Lokaludvalg, Dansk Handicap Forbund og Københavns Politi(bilag A og bilag B).

Læs mere

HERNING KOMMUNE Udsatteråd

HERNING KOMMUNE Udsatteråd HERNING KOMMUNE for mødet den Mødetidspunkt Sted Kl. 12:30 Lokale B2.01 Fraværende: Peter Storm Anne Mette Frydensbjerg Niels Folmer Clausen 2 Der foreligger følgende sager til behandling: Pkt. Overskrift

Læs mere

Referat LUFT 1. december 2014

Referat LUFT 1. december 2014 Referat LUFT 1. december 2014 Fremmødt: Østerbro/ Axel Thrige Laursen Vanløse/ Bent Christensen Indre By/Bent Lohmann Brønshøj-Husum/Erik Fisker Valby/Michael Fjeldsøe Amager Øst/Ole Pedersen Christianshavn/Poul

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Den 14. maj 2014 Kære Ældreråd I indkaldes hermed til møde i Ældrerådet: Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Per Christensen, leder af Boligsekretariatet,

Læs mere

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 20 Udmøntning af skolereformen i Jammerbugt Kommune 3 21 Overrækkelse af Handicapprisen 2013 4 22

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde (nye regler) UDKAST Retningslinier for Lokaludvalgenes opstillingsmøde

Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde (nye regler) UDKAST Retningslinier for Lokaludvalgenes opstillingsmøde NOTAT Til Økonomiudvalget Sammenligning mellem nye og gamle valgregler for lokaludvalg Sagsnr. 2010-152012 Dokumentnr. 2011-166317 Sagsbehandler Anne Christine Brøndum Forretningsorden for Repræsentantskab

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 09. oktober 2013 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 09. oktober

Læs mere

Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger

Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 15-06-2015 Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger Folketinget vedtog den 26. februar 2015 lov

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Implementering af skybruds planer. SIGNATUR forslag. Baggrund og status: hvis der i andre sammenhænge skal foretages investeringer i infrastruktur.

Implementering af skybruds planer. SIGNATUR forslag. Baggrund og status: hvis der i andre sammenhænge skal foretages investeringer i infrastruktur. Implementering af skybruds planer. SIGNATUR forslag. KLIMA team har bedt Nørrebro Lokaludvalg udpege 1-2 SIGNATUR projekter for hver af de 3 vandoplande Baggrund og status: Henover sommeren 2013 udarbejdede

Læs mere

Da der kun var 3 fremmødte medlemmer af Integrationsrådet, blev det vedtaget kun at behandle de første 2 punkter på dagsordenen.

Da der kun var 3 fremmødte medlemmer af Integrationsrådet, blev det vedtaget kun at behandle de første 2 punkter på dagsordenen. Dagsorden Dato: 26-05-2016 18:00:00 Udvalg: Integrationsrådet Sted: Mødelokale 4, Bakkedraget 1, 8362 Hørning 1 Godkendelse af dagsorden - Da der kun var 3 fremmødte medlemmer af Integrationsrådet, blev

Læs mere

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø PROTOKOL, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2011-30622) 2. Godkendelse af dagsorden (2011-30558) 3. Formandens meddelelser (2011-30625) 4. Redegørelse og forslag

Læs mere

Lokalisering af P-Anlæg

Lokalisering af P-Anlæg Agenda 21 Center Indre Nørrebro Blegdamsvej 4B, 2200 København N. 35 30 19 24 Debat@norrebro.nu - www.norrebro.nu Lokalisering af P-Anlæg Indre Nørrebro Lokale parkeringsanlæg i Københavns indre brokvarterer

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Dagsordnen blev godkendt med følgende ekstra punkt, som formanden ønskede: Orientering fra en tilgængelighedsgruppe, nedsat af Københavns Kommune.

Dagsordnen blev godkendt med følgende ekstra punkt, som formanden ønskede: Orientering fra en tilgængelighedsgruppe, nedsat af Københavns Kommune. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 9. maj 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 3. sal, lokale 402 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Knud Johnsen (næstformand),

Læs mere

Trafik- og byrumsplan sikre skoleveje til skolen i Sjællandsgade. Vejforum d Ved Filip Zibrandtsen og Anne Sophie Hjermind

Trafik- og byrumsplan sikre skoleveje til skolen i Sjællandsgade. Vejforum d Ved Filip Zibrandtsen og Anne Sophie Hjermind Trafik- og byrumsplan sikre skoleveje til skolen i Sjællandsgade Vejforum d. 6.12.2007 Ved Filip Zibrandtsen og Anne Sophie Hjermind Geografisk afgrænsning Områdefornyelse og Kvarterløftområde Aktive borgere

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Tirsdag den 16. februar 2016 Kl. 13:30 Lyngparken Lyngevej 7, 8420 Knebel. Medlemmer.

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Tirsdag den 16. februar 2016 Kl. 13:30 Lyngparken Lyngevej 7, 8420 Knebel. Medlemmer. 1 of 13 Referat Ældrerådet Ældrerådsmøde Tirsdag den 16. februar 2016 Kl. 13:30 Lyngparken Lyngevej 7, 8420 Knebel Medlemmer Bende Ingstrup Andersen Leif Hove Karen Møller Hans Græsborg Pedersen Bent Salminen

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende

Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde Tirsdag den 25. oktober 2016, kl. 16:30,, Til stede: Kim, Jonas, Mia, Frederik, Bjarke, Noa (fra punkt 6), Maria, Sebastian, Line, Emil, Julie, Mikkel (fra nyt punkt 7), Louise

Læs mere

Referat fra konstituerende møde i Børne- og Ungerådet onsdag den 25. februar 2015

Referat fra konstituerende møde i Børne- og Ungerådet onsdag den 25. februar 2015 25. februar 2015 Referat fra konstituerende møde i Børne- og Ungerådet onsdag den 25. februar 2015 Til stede var: Lisbeth Moltzen, Ulla Gad, Mette Møller, Mette Verner, Carsten Borup, Leif Krongaard, Bettina

Læs mere

NIELS BOHR SCIENCE PARK

NIELS BOHR SCIENCE PARK FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG FOR NIELS BOHR SCIENCE PARK Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. juni 2012. Forslaget er i offentlighøring fra d.

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Oversigt over politisk behandling

Oversigt over politisk behandling Oversigt over politisk behandling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1.at godkende forslag til lokalplan

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Bilag 5 vurdering af bemærkninger fra Nørrebro Lokaludvalg til Nørrebrogade etape 2.

Bilag 5 vurdering af bemærkninger fra Nørrebro Lokaludvalg til Nørrebrogade etape 2. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Anlæg NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget. Bilag 5 vurdering af bemærkninger fra Nørrebro Lokaludvalg til Nørrebrogade etape 2. I forbindelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Bygge- og Teknikudvalget. DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 10. august 2005 SAGER TIL BESLUTNING. 16. Cykelparkering - Vesterbro

Bygge- og Teknikudvalget. DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 10. august 2005 SAGER TIL BESLUTNING. 16. Cykelparkering - Vesterbro Side 1 af 5 Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 10. august 2005 SAGER TIL BESLUTNING 16. Cykelparkering - Vesterbro BTU 392/2005 J.nr. 21153.0005/05 INDSTILLING Bygge- og Teknikforvaltningen

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 08-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Anne Grethe Smith Fraværende: Bemærkninger: Under pkt. 24 deltog Kommunelæge

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 30.05.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 8. Skoledistriktsændringer 2013-14 (2012-57812) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 8. Skoledistriktsændringer

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Tid Punkt Behandling Referat. [Skriv tekst] Møde: Skolebestyrelsesmøde. Dato: torsdag den 22. marts Kl.: 18.30 21.00

Tid Punkt Behandling Referat. [Skriv tekst] Møde: Skolebestyrelsesmøde. Dato: torsdag den 22. marts Kl.: 18.30 21.00 Møde: Skolebestyrelsesmøde Dato: torsdag den 22. marts Kl.: 18.30 21.00 Deltagere: Skolebestyrelsen, Kirsten Lundager, Anne-Mette Lindgaard Afbud: Charlotte Dysted Frandsen, Anne-Mette Lindegaard Dagsorden:

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling PROTOKOL Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 26. august 2015 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød, lokale H 5 Kongens

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Vejdirektoratet 12-03-2012 Sagsnr. 2012-35627 Høringssvar om Det Strategiske Vejnet På baggrund af det arbejde Trafikministeren

Læs mere

for mødet den 18.05.2010, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den 18.05.2010, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø DAGSORDEN, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Godkendelse af dagsorden (2010-71743) 2. Borgernes 20 min. (2010-71782) 3. Formandens meddelelser (2010-71756) 4. Puljeansøgninger -

Læs mere

Eksterne deltagere: Under punkt 4 kl til deltog specialkonsulent Helene Bothilde Rønne, Afdeling for folkesundhed.

Eksterne deltagere: Under punkt 4 kl til deltog specialkonsulent Helene Bothilde Rønne, Afdeling for folkesundhed. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 11. januar 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Knud Johnsen (næstformand),

Læs mere

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1.

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-04-2015 16:00 Medborgerhuset, sal D Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Tirsdag den 4. april 2017 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M2, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier ( )

12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier ( ) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-36899) 2. Oplæg: Superflex præsenterer Gateway-projektet (2012-36899) 3. Meddelelser (2012-36899) 4. Gateway (2012-36899) 5. Status bydelsplan

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Onsdag den 3. april 2013 kl. 17.00 19.30. Høje Gladsaxe beboer rådgivning, Høje Gladsaxe Torv 2b

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Onsdag den 3. april 2013 kl. 17.00 19.30. Høje Gladsaxe beboer rådgivning, Høje Gladsaxe Torv 2b Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Integrationsrådet Referat af møde i Integrationsrådet Onsdag den 3. april 2013 kl. 17.00 19.30 Høje Gladsaxe beboer rådgivning, Høje Gladsaxe Torv 2b Medlemmer

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Landsbyudvalget udpegning af formand og valg af næstformand 3 002. Mødekalender for 2010 5 003.

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger

Læs mere

Referat Ordinært møde

Referat Ordinært møde Vordingborg Kommune Handicaprådet Referat Ordinært møde Dato: Mandag den 24. februar 2014 Tidspunkt: kl. 18.30-21.00 Sted: Mødelokale 2 Vordingborg Rådhus Deltagere: Anders J. Andersen, Else-Marie Sørensen,

Læs mere

Sted: Salen (Mødehuset 1. sal), Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 Kbh. K

Sted: Salen (Mødehuset 1. sal), Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 Kbh. K Spejdernes bestyrelse Mandag d. 26. juni 2017 kl. 17.00-21.00 Sted: Salen (Mødehuset 1. sal), Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 Kbh. K REFERAT Deltagere: David Hansen, Morten Junget, Julie Fink,

Læs mere

For møde nr. 2 SKOLEBESTYRELSEN. Torsdag den 28. august 2014. Kl. 19.00 ca. 21.00

For møde nr. 2 SKOLEBESTYRELSEN. Torsdag den 28. august 2014. Kl. 19.00 ca. 21.00 Dagsorden For møde nr. 2 SKOLEBESTYRELSEN Torsdag den 28. august 2014 Kl. 19.00 ca. 21.00 Mødelokale 2 i Grøn Fløj, Mølholm Skole ÅBEN DAGSORDEN:... 5 SAGER TIL EFTERRETNING:... 5 4. Orientering.... 5

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune af 6. februar 2014 Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation

Læs mere

REFERAT Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen

REFERAT Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen REFERAT Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen Mødedato og tid Mandag den 9. januar 2012 kl. 19.00 Møde nr. 16 Mødelokale Forplejning 82 ( det gamle lokale ) Ingen Åbne sager Lukkede sager Mødet hævet 21.31

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde fredag den 25. maj 2012

Referat bestyrelsesmøde fredag den 25. maj 2012 Bestyrelsen i Århus Skolelederforening mødtes fredag d. 25 maj 2012 På mødet var følgende blandt andet på dagsordenen: I forhold til den ny skolestruktur er det vigtigt at der bliver tale om en åben, hurtig

Læs mere

4. Forslag til forbedringer af Kommuneplantillæget for Panum Instituttet 25.1.10 (2010-8668)

4. Forslag til forbedringer af Kommuneplantillæget for Panum Instituttet 25.1.10 (2010-8668) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 25.1.10 (2010-8106) 2. Socialfond på Nørrebro 25.1.09 (2010-8600) 3. Høring om døgnpladser 25.1.10 (2010-8630) 4. Forslag til

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-12.-2014 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. december 2014 Tidsrum 10.00 12.00 (med efterfølgende spisning

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden

DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 24. februar 2016 kl. 10 14 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 1. sal, lokale 207 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets møde

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

Opsamling på workshop for lokaludvalgene om

Opsamling på workshop for lokaludvalgene om KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Lokaludvalgene Opsamling på workshop for lokaludvalgene om Cykelstiplan 2017-2025 Afholdt mandag den 5. september 2016 fra kl.

Læs mere

Ungdomsskolebestyrelsesmøde den 1/

Ungdomsskolebestyrelsesmøde den 1/ Ungdomsskolebestyrelsesmøde den 1/10 2013 Kl. 17.00 Sted: Ungdomsskolen Til stede: Carsten Jelund, Bent Aarrebo Pedersen, Niels Ulsing, Gert Krogstad-Nielsen, Ole Bested, Jan Nielsen, Erik Petersen, Bent

Læs mere

Formål med undersøgelsen

Formål med undersøgelsen Formål med undersøgelsen I august-september 2015 gennemførte Center for Byudvikling (Økonomiforvaltningen) i samarbejde med Københavns Borgerpanel en spørgeskemaundersøgelse blandt københavnerne om deres

Læs mere

DAGSORDEN. for mødet den 28.10.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

DAGSORDEN. for mødet den 28.10.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 DAGSORDEN for mødet den 28.10.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0234710) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2013-0234684) 2 3. Markedsplads ved Nørrebro Station (2013-0234770)

Læs mere