REFERAT. for mødet den , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87"

Transkript

1 REFERAT for mødet den , kl. 17:30 i Lundtoftegade Spørgsmål fra borgere og oplæg ( ) 1 2. Godkendelse af dagsordenen ( ) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen ( ) 3 4. Meddelelser ( ) 4 5. Godkendelse af Miljøpunkt Nørrebros årsplan for 2014 ( ) 5 6. Høring: Skolernes maksimale kapacitet 2014/15 ( ) 6 7. Hurtigere behandling af ansøgninger i resten af 2013 ( ) 7 8. Byens Puls ( ) 8 9. Evt. ( ) 14

2 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg 1. at Lokaludvalget tager eventuelle henvendelser fra borgere samt oplæg til efterretning. PROBLEMSTILLING Der er de første 30 minutter åbent for henvendelser fra borgere, der har spørgsmål, ideer, projekter eller lignende, som de ønsker at forelægge Nørrebro Lokaludvalg. LØSNING Lokaludvalget tager eventuelle henvendelser fra borgere samt oplæg til efterretning. BESLUTNING Der var ingen henvendelser fra borgere. Side 1

3 2. Godkendelse af dagsordenen ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen. BESLUTNING Lokaludvalget godkendte dagsorden. Afbud Afbud fra Malte Mathiasen, suppleant Jette Nielsen deltager Afbud fra Ibrahim Masri suppleant forsøgt indkaldt Afbud fra Jon Jackson Afbud fra Mette Jokumsen Afbud fra Annette Bellaoui suppleant forsøgt indkaldt Afbud fra Anne Boukris Afbud fra Mogens Petersen Afbud fra Sven Knudsen Afbud fra Kim Christensen Fraværende uden afbud: Heidi Winther Benny Hygum Youssef Senounou Side 2

4 3. Oplæg om Københavnertunnelen ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget tager oplæg om Københavnertunnelen til efterretning. PROBLEMSTILLING Efter aftale med formandskabet, kommer folkene bag Københavnertunnelen og fortæller Lokaludvalget om deres projekt. LØSNING Lokaludvalget tager oplæg om Københavnertunnelen til efterretning. BESLUTNING Lokaludvalget tog oplæg om Københavnertunnelen til efterretning. Side 3

5 4. Meddelelser ( ) PROBLEMSTILLING Fra sekratariatet Fra formandskabet Fra tovholderne BILAG Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Side 4

6 5. Godkendelse af Miljøpunkt Nørrebros årsplan for 2014 ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender Miljøpunkt Nørrebros årsplan for 2014 vedrørende driftsstøtte fra Nørrebro Lokaludvalg. PROBLEMSTILLING Miljøpunkt Nørrebro har på baggrund af seminaret mellem Miljøpunkt Nørrebro og Nørrebro Lokaludvalg og anden tidligere kommunikation lavet et udkast til en årsplan for det kommende års miljøarbejde. Miljøpunktet lægger op til, at man vil arbejde med 5 forskellige indsatsområder: Byforgrønning og trafik Ladegårdsåen, Affald (ressourcesortering), Byforgrønning (Områdeløft Indre Nørrebro), Skybrud (LAR),Byforgrønning (helhedsplan De Gamles, By ByOasen og Trafik), Cykelfremmere mv. De tre første søges finansieret gennem ansøgninger til Nørrebro Lokaludvalg og andre relevante fonde og de sidste to finansieres gennem driftsstøtten fra Nørrebro Lokaludvalg. LØSNING Lokaludvalget godkender Miljøpunkt Nørrebros årsplan for 2014 vedrørende driftsstøtte fra Nørrebro Lokaludvalg. BESLUTNING Lokaludvalget godkendte Miljøpunkt Nørrebros årsplan for 2014 vedrørende driftsstøtte fra Nørrebro Lokaludvalg med en tilføjelse om, at Byoasen skal være en bynaturpark. Jens Villadsen forlod mødet under punktet, da han er inhabil. BILAG Bilag 1 Side 5

7 6. Høring: Skolernes maksimale kapacitet 2014/15 ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. høring om Skolernes maksimale kapacitet 2014/15 udarbejdet af KIBUI. PROBLEMSTILLING Fastlæggelsen af skolernes maksimale kapacitet er afgørende for optagelsen af elever på skolerne. Grunddistrikterne er vedtaget, og indskrivningen til det kommende skoleår er i gang. Nu skal skolernes maksimale kapacitet fastlægges, således at den enkelte skole får klare rammer for, hvor mange klasser den maksimalt må oprette, og dermed hvor mange elever skolen må indskrive på frit skolevalg. Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 30. oktober 2013 behandlet forslag til fastlæggelse af skolernes maksimale kapacitet og besluttede at sende indstillingen i høring. Herefter sammenfattes høringssvarene og forslaget igen forelægges for Børne- og Ungdomsudvalget 4. december Deadline d. 27. november. Udkast til høringssvar eftersendes. LØSNING Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. høring om Skolernes maksimale kapacitet 2014/15 udarbejdet af KIBUI. BESLUTNING Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar vedr. høring om Skolernes maksimale kapacitet 2014/15 udarbejdet af KIBUI. Det blev desuden besluttet at planlægge et møde med den nye Børne og Ungdomsborgmester i det nye år. BILAG Bilag 1 Side 6

8 7. Hurtigere behandling af ansøgninger i resten af 2013 ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget bemyndiger formandskabet til løbende at bevilge op til kr. til de ansøgninger, der kommer indtil d. 13. december. 2. at Lokaludvalget bemyndiger formandskabet til løbende at kunne disponere midler til kommunikation, synliggørelse og fremme af Lokaludvalgets arbejde. PROBLEMSTILLING Nørrebro Lokaludvalg modtager i perioden slutningen af november til midt december en række ansøgninger til juleprojekter og andre projekter, der foregår i december måned. Det ville lette det administrative arbejde og gøre ansøgningsprocessen i denne periode mere fleksibel, hvis formandskabet, lige som sidste år, kunne tage stilling til disse ansøgninger løbende. Hvis indstillingen imødekommes vil det blive meddelt på hjemmesiden, at der er mulighed for løbende ansøgninger. LØSNING 1. Lokaludvalget bemyndiger formandskabet til løbende at bevilge op til kr. til de ansøgninger, der kommer indtil d. 13. december. 2. Lokaludvalget bemyndiger formandskabet til løbende at kunne disponere midler til kommunikation, synliggørelse og fremme af Lokaludvalgets arbejde. BESLUTNING 1. Lokaludvalget bemyndigede formandskabet til løbende at bevilge op til kr. til de ansøgninger, der kommer indtil d. 13. december. 2. Lokaludvalget bemyndigede formandskabet til løbende at kunne disponere midler til kommunikation, synliggørelse og fremme af Lokaludvalgets arbejde. Side 7

9 8. Byens Puls ( ) Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg 1. at Lokaludvalget bevilger op til kr. til projekt: Russiske spor i dansk kultur. 2. at Lokaludvalget bevilger op til kr. til projekt: SONIC SHOWER. 3. at Lokaludvalget bevilger op til kr. til projekt: Sport og Kultur Fredag aften i Nørrebrohallen. 4. at Lokaludvalget bevilger op til kr. til projekt: Iværkssætteriet Workshop. 5. at Lokaludvalget bevilger op til kr. til projekt: PlanteLaboratoriet i Vinterhaven. 6. at Lokaludvalget bevilger op til kr. til projekt: Julearrangement at Lokaludvalget bevilger op til kr. til projekt: Sunday Afternoon Horse Dropping Sculptures. 8. at Lokaludvalget bevilger op til kr. til projekt: Vinterby. 9. at Lokaludvalget bevilger op til kr. til projekt: "Navidad Flamenca" Flamenco Julekoncert. 10. at Lokaludvalget bevilger op til kr. til projekt: Juletræstænding på Blågårds Plads. 11. at Lokaludvalget bevilger op til kr. af 2013-midlerne og kr. af 2014-midlerne til projekt: Aikido for kvinder - opstart af et begynderhold for kvinder. 12. at Lokaludvalget bevilger op til kr. af 2014-midlerne til projekt: BodegaKaos Festivals 5 års Jubilæumsfester. 13. at Lokaludvalget bevilger op til kr. af 2014-midlerne til projekt: Seldom Scene. PROBLEMSTILLING Lokaludvalget har modtaget 13 ansøgninger til Byens Puls. Der er kr. fra 2013-midlerne tilbage i Byens Puls-puljen til fordeling. 1. Russiske spor i dansk kultur: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra VerdensKulturcentret på kr. Arrangementet afvikles tirsdag d. 26. november i VKC. Ansøger søger om støtte til at et arrangement med foredrag, quiz og fotoudstilling. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget bevilger op til kr. til projektet. 2. SONIC SHOWER: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra en gruppe studerende på kr. Arrangementet afvikles torsdag d. 14. november i Sjællandsgade Bad. Ansøger søger om støtte til at et arrangement med en kombineret koncert og lydinstallation. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget bevilger op til kr. til projektet. 3. Sport og Kultur Fredag aften i Nørrebrohallen: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Stevnsgade Basketball på kr. Arrangementet afvikles over tre fredage: 25. oktober, 8. november og 15. november i Nørrebrohallen. Ansøger søger om støtte til over tre fredage at forene sport, kunst og gastronomi - ved at arrangere Side 8

10 spisning, basketballkamp og optræden af akrobatik dans i pausen samt medvirken af cheerleaders. Der en brugerbetaling til bl.a. spisningen. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget bevilger op til kr. til projektet. 4. Iværkssætteriet Workshop: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra en studerende på kr. Arrangementet afvikles 21. og 28 oktober i Ragnhildsgade 1. Ansøger søger om støtte til planlægning og udførelse af en iværksætter-worksshop for 20 enkeltmandsvirksomheder på Nørrebro. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget bevilger op til kr. til projektet. 5. PlanteLaboratoriet i Vinterhaven: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Akvaponisk Selskab på kr. Arrangementet afvikles fra midten af november og frem til april 2014 i Osramhuset. Ansøger søger om støtte til indkøb af materialer, så foreningen kan etablere et akvoponisk anlæg (kombination af akvarie med planteopdræt til mad) i Osramhuset. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget bevilger op til kr. til projektet. 6. Julearrangement: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Dansk Folkehjælps Nørrebroafdeling på kr. Arrangementet afvikles tirsdag d. 5. november i Klærkesalen på Sct. Joseph. Ansøger søger om støtte til at afholde et kaffebord med bankospil og hygge med henblik på at rekruttere frivillige - hovedsageligt ældre - til indsamling af midler til julehjælpen Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget bevilger op til kr. til projektet. 7. Sunday Afternoon Horse Dropping Sculptures: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Astrid Noacks Atelier på kr. Arrangementet afvikles søndag d. 10. november i Astrid Noacks atelier i forbindelse med og som en del af Kultivators residency. Ansøger søger om støtte til at etablere en varmkompost samt en udstilling i Astrid Noacks atelier. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget bevilger op til kr. til projektet. 8. "Navidad Flamenca" Flamenco Julekoncert: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Masmusica på kr. Arrangementet afvikles søndag d. 15. december i Blågårds Koncertkirke. Ansøger søger om støtte til at afholde en julekoncert med spansk flamenco musik. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget bevilger op til kr. til projektet. 9. Vinterby: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra studerende i samarbejde med Blågården på kr. Arrangementet afvikles fra starten af november til midten af december på Blågårds Plads. Ansøger søger om støtte til at afholde og forberede en workshop om fremtidens Blågårds Plads samt lave en film om processen. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget bevilger op til kr. til projektet. 10. Juletræstænding på Blågårds Plads: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Blågården på Side 9

11 kr. Arrangementet afvikles 1. december på Blågårds Plads. Ansøger søger om støtte til at afholde et juletræstændignsarrangement på Blågårds Plads. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget bevilger op til kr. til projektet. 11. Aikido for kvinder - opstart af et begynderhold: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Shin Shin Aikido Dojo på kr. Arrangementet annoncering startes hurtigst muligt, mens selve træningen afvikles i 2014 i Bragesgade. Ansøger søger om støtte til at reklamere for og oprette et begynder Aikidohold for kvinder i 3 måneder. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget bevilger op til kr. af 2013-midlerne samt kr. af 2014-midlerne. 12. BodegaKaos Festivals 5 års Jubilæumsfester: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Musikforeningen fra Runddelen til Pilegården på kr. Arrangementet afvikles onsdag d. 8. januar og lørdag d. 8. februar på en række bodegaer på Nørrebro. Ansøger søger om støtte til at afholde en pokalfest og en række koncerter på de deltagende Nørrebrobodegaer i BodegaKaos. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget bevilger op til kr. til projektet af midlerne. 13. Seldom Scene: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra en borger og Fotografisk Center på kr. Arrangementet afvikles lørdag d. 11. januar i Panum bygningen. Ansøger søger om støtte til at afholde en event med et engelsk filmarkiv. Eventen foregår som en rejse rundt i Panums lokaler og kælder og ender på taget. Ved hvert stop vises arkiv film med live elektronisk musik og overraskelser undervejs. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget bevilger op til kr. til projektet af midlerne. LØSNING 1. Lokaludvalget bevilger op til kr. til projekt: Russiske spor i dansk kultur. 2. Lokaludvalget bevilger op til kr. til projekt: SONIC SHOWER. 3. Lokaludvalget bevilger op til kr. til projekt: Sport og Kultur Fredag aften i Nørrebrohallen. 4. Lokaludvalget bevilger op til kr. til projekt: Iværkssætteriet Workshop. 5. Lokaludvalget bevilger op til kr. til projekt: PlanteLaboratoriet i Vinterhaven. 6. Lokaludvalget bevilger op til kr. til projekt: Julearrangement Lokaludvalget bevilger op til kr. til projekt: Sunday Afternoon Horse Dropping Sculptures. 8. Lokaludvalget bevilger op til kr. til projekt: Vinterby. 9. Lokaludvalget bevilger op til kr. til projekt: "Navidad Flamenca" Flamenco Julekoncert. 10. Lokaludvalget bevilger op til kr. til projekt: Juletræstænding på Blågårds Plads. 11. Lokaludvalget bevilger op til kr. af 2013-midlerne og kr. af 2014-midlerne til projekt: Aikido for kvinder - opstart af et begynderhold for kvinder. 12. Lokaludvalget bevilger op til kr. af 2014-midlerne til projekt: BodegaKaos Festivals 5 års Jubilæumsfester. 13. Lokaludvalget bevilger op til kr. af 2014-midlerne til projekt: Seldom Scene. Side 10

12 BESLUTNING En ansøgning blev trukket tilbage inden mødet og det blev besluttet, at det indstillede beløb fordeles forholdsmæssigt på de resterende ansøgere. 1. at Lokaludvalget bevilgede op til kr. til projekt: Russiske spor i dansk kultur. 2. at Lokaludvalget bevilgede op til kr. til projekt: SONIC SHOWER. 3. at Lokaludvalget bevilgede op til kr. til projekt: Sport og Kultur Fredag aften i Nørrebrohallen. Klaus Lorenzen deltog ikke i behandlingen af dette projekt, da han er inhabil. 4. at Lokaludvalget bevilgede op til kr. til projekt: Iværkssætteriet Workshop. 5. at Lokaludvalget bevilgede op til kr. til projekt: PlanteLaboratoriet i Vinterhaven. 6. at Lokaludvalget bevilgede op til kr. til projekt: Julearrangement Side 11

13 7. Lokaludvalget behandlede ikke ansøgning, da ansøger har meddelt at man trækker ansøgningen tilbage. 8. at Lokaludvalget bevilgede op til kr. til projekt: Vinterby. 9. at Lokaludvalget bevilgede op til kr. til projekt: "Navidad Flamenca" Flamenco Julekoncert. 10. at Lokaludvalget bevilgede op til kr. til projekt: Juletræstænding på Blågårds Plads. 11. at Lokaludvalget bevilgede op til kr. af 2013-midlerne og kr. af 2014-midlerne til projekt: Aikido for kvinder - opstart af et begynderhold for kvinder. 12. at Lokaludvalget bevilgede op til kr. af 2014-midlerne til projekt: BodegaKaos Festivals 5 års Jubilæumsfester. 13. at Lokaludvalget bevilgede op til kr. af 2014-midlerne til projekt: Seldom Scene. Side 12

14 Side 13

15 9. Evt. ( ) Formanden reindrer Nørrebro Lokaludvalg om, 1. at næste Lokaludvalgsmøde afholdes torsdag d. 12. december. Side 14

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199)

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) 3. Bydelsplan 2012 (2012-19199) 4. Kampsportenshus på Nørrebro (2012-19199) 5. Mad og Motion - Social

Læs mere

for mødet den 12.03.2010, kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621)

for mødet den 12.03.2010, kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621) , kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621) 2. Godkendelse af forretningsorden 12.3.10 (2010-39572) 3. Mødehjul 12.3.10 (2010-38713) 4. ADSL til medlemmerne

Læs mere

12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier (2012-36899)

12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier (2012-36899) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-36899) 2. Oplæg: Superflex præsenterer Gateway-projektet (2012-36899) 3. Meddelelser (2012-36899) 4. Gateway (2012-36899) 5. Status bydelsplan

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-0252890) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2013 (2013-0233030)

Læs mere

4. Forslag til forbedringer af Kommuneplantillæget for Panum Instituttet 25.1.10 (2010-8668)

4. Forslag til forbedringer af Kommuneplantillæget for Panum Instituttet 25.1.10 (2010-8668) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 25.1.10 (2010-8106) 2. Socialfond på Nørrebro 25.1.09 (2010-8600) 3. Høring om døgnpladser 25.1.10 (2010-8630) 4. Forslag til

Læs mere

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-58396) 2. Procedure for udbetaling af puljemidler (2010-57613) 3. Indstilling. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 OFFENTLIGT 1. Åben spørgetid (2010-84153) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-84184) 3. Udkast til ny integrationspolitik (2010-122559) 4. Bemærkninger til ansøgning om etablering af broer jr. kystbeskyttelsesloven

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 REFERAT for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2 3.

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2012-151630) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2012-170303) 2 3. Formandens

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0012240) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler januar 2014 (2014-0012240) 2 3.

Læs mere

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189)

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189) , kl. 18:30 i 1. Borgerbesøg og -henvendelser (2010-8189) 2. Godkendelse af dagsorden (2010-8189) 3. Bydelsplanarbejdet (2010-8189) 4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter

Læs mere

for mødet den 29.03.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200)

for mødet den 29.03.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200) 4. Sikker By uge (2011-35200) 5. Trafikforsøg på Elmegade (2011-35200) 6.

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler, maj 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Kabaret (BIFUK) 6. Ekstern puljemiddelansøgning,

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-60207) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-60838) 3. Broåbningspolitik (2010-61985) 4. Cykelrute over Christianshavn - høringssvar (2010-60159) 5. Gratisordning for cykler med havnebuslinjerne

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681)

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) PROTOKOL, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) 3. Krimsvej lokalplan (2009-107681) 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet (2009-107681) 5. Fordeling

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 REFERAT for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2013-76564) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg (2013-33894) 2 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-133081) 2. Referat og dagsorden (2011-133089) 3. Bydelsplanen - høringssvar (2011-129511) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-133388) 5. Affaldsregulativer - høringssvar

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det tredje ordinære møde.

1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det tredje ordinære møde. FRAVÆRENDE AFBUD FRA LOTTE BARFOD, ENHEDSLISTEN. 1. SUPPLEANT ANETTE THEDE DELTOG I STEDET. AFBUD FRA MARIANNE MOSLUND LYKKE, BOLIGOMRÅDET 3. 1. SUPPLEANT DAGMAR RASMUSSEN DELTOG I STEDET. AFBUD FRA LARS

Læs mere