MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE"

Transkript

1 Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret

2 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn og unges sundhed er et fælles ansvar. Det er primært forældrenes ansvar, men det offentlige har også et ansvar for at skabe sunde rammer. Der er mange faktorer, der spiller ind på børn og unges sundhed, både i og udenfor hjemmet. Fx spiller familiens vaner, og en ofte travl hverdag, en stor rolle. Men det handler i høj grad også om viden om sundhed, og om de forudsætninger vi hver især har for at træffe det sunde valg. Derudover handler det om de valg, forældre træffer på deres børns vegne, men også om de rammer daginstitutioner, skoler, bestyrelser og i sidste ende vi politikere sætter for sundheden. Denne strategi om mad, måltider og bevægelse tager afsæt i både Børneog Ungepolitikken og i Sundhedspolitikken, og målet er at tydeliggøre ambitionen om at sikre de bedste betingelser for børn og unges sundhed. Retningen i de offentlige daginstitutioner, skoler og klubber skal ingen være i tvivl om længere. Fra sommeren 2014 vil vi arbejde for at SPRINGE over sukkeret sammen med børnene, de unge og medarbejderne. Dette gør vi bl.a. for at give forældre en reel chance for selv at styre deres børns sukkerindtag, og fordi vi ved, at sunde rammer kan gøre en positiv forskel for børnene i daginstitutioner, skoler og klubber. Vi går efter et fælles ansvar for vores børns sundhed, og vi beder om, at alle på børne- og ungeområdet i Fredericia går med, og gør alt hvad de kan. SPRING UD I DET! Susanne Eilersen Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Jane Findahl Formand for Beskæftigelsesog Sundhedsudvalget BØRNE- OG UNGEPOLITIKKEN Børn og unge er fysisk sunde og i god trivsel. De opnår bevidsthed om og handlekompetence i forhold til at tage vare på deres sundhed. Sunde og glade børn lærer bedst, derfor skal der i alle overgange være fokus på at arbejde sammen i lokalområderne for at understøtte børn og unges trivsel og udvikling, herunder fremme af en sund livsstil både fysisk og psykisk. Børn og unge lærer gennem kroppen. Børn og unge skal have lige muligheder for sundhed. Fysisk udfoldelse i form af leg og idræt skal være et integreret element i alle (pædagogiske) tilbud. Den organiserede idræt og den uorganiserede idræt skal være centrale samarbejdspartnere. Vi vil have fokus på risikogrupper og være udfarende og rettidige i vores tilbud. Vi vil turde bryde tabuer og alt andet der spærrer vejen for sund udvikling for alle børn. SUNDHEDSPOLITIKKEN Det er vigtigt, at børn og unge er sunde, trives og er glade. Sundheden grundlægges i barndommen og de ressourcer, der opbygges i den periode, er fundamentale for den enkeltes helbred og livskvalitet senere i livet. Det er desuden vigtigt, at være i dialog med og involvere børn, unge og deres forældre, ligesom det er vigtigt med opmærksomhed på de voksne som rollemodeller. Derfor er målet At fremme børns og unges fysiske aktivitet og fremme gode mad- og måltidsvaner samt forebygge at børn og unge er overvægtige. At fremme børn og unges trivsel.

3 4 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 5 INDHOLD Børn og unges sundhed et fælles ansvar...2 Børne- og ungepolitikken...3 Sundhedspolitikken...3 Springbrættet Vi skal handle på det vi ved!...5 Anbefaling om fysisk aktivitet...6 De 10 Kostråd...6 Effekt og målsætninger...7 Madglæde uden sukker...10 Fysisk aktivitet giver god læring...11 Opfølgning...12 SPRINGBRÆTTET VI SKAL HANDLE PÅ DET VI VED! Mad-, måltids- og bevægelsesstrategien udspringer af Fredericia Kommunes Børne- og ungepolitik samt Sundhedspolitikken. Strategien skal sikre, at dagplejen, daginstitutioner, skoler og klubber konkretiserer arbejdet med børns og unges sundhed og trivsel i alle distrikter. Strategien skal omsættes til handleplaner på distriktsniveau. Samtidig skal det i et fællesskab mellem ledere, medarbejdere, bestyrelser og elevråd sikres, at strategi og handleplaner føres ud i livet. På den måde arbejder vi i fællesskab målrettet med at øge børnenes og de unges sundhed og trivsel. Madglæden skal bygge på det sunde Vi ved, at sund og varieret mad, kombineret med leg og fysisk aktivitet, er en vigtig forudsætning for at sikre børn og unge et godt afsæt for trivsel og læring. Vi ved, at vaner og holdninger til mad og fysisk aktivitet grundlægges i barndommen, og det har derfor stor betydning for ens sundhed hele livet, at man har været en del af et sundt og aktivt lege-/læringsmiljø som barn. Børn og unges koncentration og energi øges ved sund kost og daglig fysisk aktivitet. Børn har glæde af flere små men sunde måltider i løbet af dagen. For mange starter det med morgenmaden. Det sunde valg skal være det sjove og det lette valg i hverdagen. Idræt og bevægelse skal være sjovt og de voksne skal være med Der skal være daglige fysiske aktiviteter af forskellig sværhedsgrad, så alle børn og unge bliver fysisk udfordret i løbet af den tid de er i dagpleje, daginstitution, skole, SFO eller klub. Der er markant mere fysisk aktivitet og kropsbevidsthed i børns hverdag, når de voksne også har lyst til at bevæge sig. Vi ved, at de voksne er stærkt motiverende for om børn og unge er fysisk aktive mindst en time om dagen, og om de går til idrætsaktiviteter i fritiden. Derfor skal alle medarbejdere kunne gå med i de daglige fysiske aktiviteter.

4 6 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 7 Denne strategi tager afsæt i retningslinjerne og anbefalingerne fra Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen: Fødevarestyrelsens 10 KOSTRÅD SPIS varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv SPIS frugt og mange grønsager SPIS mere fisk VÆLG fuldkorn VÆLG magert kød og kødpålæg VÆLG magre mejeriprodukter SPIS mindre mættet fedt SPIS mad med mindre salt SPIS mindre sukker DRIK vand Hvilken effekt vil vi gerne kunne se i forhold til børn og unges sundhed? Alle børn og unge ved, hvordan de kan tage vare på deres sundhed Alle børn og unge er glade for at være fysisk aktive i dagtilbud, skole, SFO og klub Alle børn og unge har lige muligheder for sundhed i dagtilbud, skole, SFO og klub Alle børn og unge slukker primært tørsten i vand SUNDHEDSSTYRELSEN Det anbefales at børn og unge er fysisk aktive mindst 60 minutter om dagen. Mindst tre gange om ugen skal der indgå fysisk aktivitet med høj intensitet af mindst 30 minutters varighed. Alle børn og unge oplever måltidet som en sund og positiv aktivitet, der også styrker de sociale relationer Færre børn og unge bliver overvægtige eller undervægtige

5 8 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 9 For at fremme sundhed og trivsel skal ledelse og medarbejdere på børne- og ungeområdet arbejde for... HVAD GØR VI I FREDERICIA KOMMUNE FOR AT LYKKES? (målsætninger) VI skaber gode og tydelige rammer for, at den mad børn og unge får, mens de er i dagtilbud, skole, SFO og klub, er sund VI skaber trygge og sunde rammer for måltidet, som indtages i dagtilbud, skole, SFO og klub VI skaber rammer for bevægelsesmuligheder - og de voksne i dagtilbud, skole, SFO og klub tager initiativ og motiverer VI gør det sunde valg til det lette valg VI arbejder med et fokus på at fremme lighed i sundhed AT sikre at maden, der serveres, følger de nationale anbefalinger AT sætte fokus på børn og unges indtag af tilsat sukker og tomme kalorier og begrænse dette mest muligt i de kommunale institutioner/skoler AT børn og unge har adgang til koldt drikkevand AT tilrettelægge dagen så børn og unge synes det er sjovt at være fysisk aktive AT øge personalets bevidsthed om sund mad og aktivt arbejde med børn og unges madglæde AT sætte rammer for leg og undervisning, således at der også skabes rum til at etablere gode måltidsvaner AT personalet inspirerer hinanden og er gode rollemodeller i forhold til at skabe madglæde, bevægelse og indgå i sjove idrætsaktiviteter med børn og unge AT personalet altid er opmærksom på at styrke social lighed i sundhed AT inddrage børnene og de unge i arbejdet med udmøntning af strategien til aktiviteter Forældredialogen er vigtig Det vil vi gøre i dagplejen, dagtilbud, skole, SFO og klub: Lytte til og inspirere barnets madvaner i hjemmet Stille forventninger til forældrene omkring deres ansvar i forhold til børnenes madpakker og daglige fysiske aktivitet og gå i dialog med forældrene om barnets påklædning i forhold til bevægelse og idrætsaktiviteter samt barnets idrætsinteresser i fritiden Gå i dialog med forældrene om råderummet for sukker og tomme kalorier Arbejde for sunde madpakker og gå i dialog med forældrene om dette Inddrage forældrebestyrelserne i arbejdet med udmøntning af strategien til aktiviteter

6 10 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 11 MADGLÆDE UDEN SUKKER FYSISK AKTIVITET GIVER GOD LÆRING En sund og varieret kost giver energi til hele dagen. Det giver samtidig begejstring og trivsel at spise sin frokost sammen i et fællesskab. Arbejdet med mad og måltider indeholder et unikt potentiale for at fremme børnenes alsidige udvikling, madglæde og maddannelse. Via inddragelse og dialog tilegner børnene sig viden og indsigt om maden, engagement, handleerfaringer og kritisk sans til at være rustet til at træffe valg på et reflekteret grundlag. Det er vigtigt at lære børnene og de unge om glæden ved god og sund mad. Halvdelen af de 5-14 årige får mere sukker end anbefalet (Sundhedsstyrelsen). Sukker fører til en hurtig stigning i blodsukkeret, og bagefter et brat fald. Hvis barnet eller den unge spiser for mange søde sager, optager det pladsen for andre sundere fødevarer, og så er der risiko for, at deres kost som helhed bliver mangelfuld. Fødevarestyrelsen har introduceret begrebet råderum, som angiver, hvor mange tomme kalorier og søde sager, der ugentligt er plads til, at man spiser. Grænserne er beregnet ud fra hvor meget sukker der i alt er plads til i en sund kost, hvis maden vel og mærke ellers er sund, og børn og unge får rørt sig minimum 60 minutter dagligt. Derfor er råderummet reelt endnu mindre for mange børn og unge. Jo yngre man er, des mindre er råderummet, og for de 0-2 årige gælder det, at de slet ikke bør indtage sukker. Fredericia Kommune vælger at se råderummet som forældrenes, og derfor skal børn og unge så vidt muligt ikke tilbydes sukkerholdig kost og drikke, mens de er i dagpleje, daginstitution, skole, SFO eller klub. Ugentligt råderum 0-2 år Ugentligt råderum 3-6 år Ugentligt råderum 7-10 år Ugentligt råderum år I Fredericia Kommune har vi en holdning om, at børn og unge skal være fysisk aktive hver dag i henhold til anbefalingerne. Fysisk aktivitet har en forebyggende effekt i forhold til bl.a. hjertekarsygdomme, type-2 diabetes og forskellige kræftformer. Derudover bidrager fysisk aktivitet til sociale fællesskaber, almen dannelse og kropslige erfaringer. Socialt udsatte børn er mindre fysisk aktive og færre deltager i de idrætsaktiviteter, de gerne vil. Børn der er fysisk aktive mindre end en time dagligt har en markant højere forekomst af motoriske vanskeligheder (22 %), end børn der er aktive mere end en time dagligt (7 %) (Sundhedsstyrelsen). Et stort forskningsstudie fra Sverige viser, at der er en klar sammenhæng mellem den fysiske form og intelligens, samt at de der er meget og regelmæssigt fysisk aktive har højere intelligens, end de der er mindre fysisk aktive. Det er i de unge år, at fysisk aktivitet har størst effekt i forhold til at øge intelligens, og det ses at teenagere i god fysisk form har større logisk, sproglig, rumlig og teknisk intelligens, end de der er i dårligere form. 1 KILDER 1 Maria Åberg, PNAS 2009: Cardiovascular fitness is associated with cognition in young adulthood 2 Vidensråd for forebyggelse 2012: Stillesiddende adfærd en helbredsrisiko? Børn og unge ser i gennemsnit mere end 2 timers tv om dagen og forbruget er steget markant de senere år. Stillesiddende adfærd som barn og ung har en negativ helbredsmæssig betydning, der er uafhængig af om man er fysisk aktiv. Tidsforbrug på tv, computer m.m. og total stillesiddende adfærd i barndommen har vist sig at afspejle omfanget af den senere stillesiddende adfærd i ungdom og voksenliv. 2

7 OPFØLGNING Der skal følges op på udviklingen og de lokale handleplaner. Arbejdet på de enkelte matrikler skal desuden afspejles i de pædagogiske læreplaner og årsplaner. Følgende målepunkter skal bidrage til at vurdere effekten af strategien: ANDEL overvægtige og undervægtige børn ved ind- og udskoling ANDEL motorisk usikre børn i daginstitutioner og ved indskoling ANDEL med huller i tænderne og antallet af huller i tænderne i 6, 10 og 15 års alderen ANDEL unge i klasse der føler sig sunde og raske ANDEL unge i klasse der synes de spiser sundt ANDEL unge i klasse der føler sig i god fysisk form ANDEL unge i klasse der føler de får nok motion i skolen Se mere: pædagogisk.dk Få hjælp og støtte fra Pædagogisk UdviklingsCenter, Børn & Unge

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Forord Af børne og kulturudvalgs formand Preben Jensen Betydningen af sund mad og bevægelse for

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. - for børn og unge 0-16 år i Svendborg Kommunes dagtilbud, skoler og SFO er

Mad- og måltidspolitik. - for børn og unge 0-16 år i Svendborg Kommunes dagtilbud, skoler og SFO er Mad- og måltidspolitik - for børn og unge 0-16 år i Svendborg Kommunes dagtilbud, skoler og SFO er 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Indledning... 5 Mad- og måltidspolitikken i Svendborg Kommune... 7

Læs mere

Ernæringsprincipper. for børn og unge 0-16 år. Ishøj Kommune Ernæringsprincipper 1

Ernæringsprincipper. for børn og unge 0-16 år. Ishøj Kommune Ernæringsprincipper 1 Ernæringsprincipper for børn og unge 0-16 år Ishøj Kommune Ernæringsprincipper 1 Ishøj Kommunes børnepolitik har overskriften et godt børneliv- et fælles ansvar. For den del af børnepolitikken, der omhandler

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge. 0-16 år i Lolland Kommune

Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge. 0-16 år i Lolland Kommune Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge 0-16 år i Lolland Kommune Indholdsfortegnelse Kost- og bevægelsespolitik for 0 til 16-årige i Lolland Kommunes skoler og dagtilbud... Kost og bevægelsespolitik

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Sunde børn lærer bedre

Sunde børn lærer bedre Sunde børn lærer bedre Hvordan sundhed kan bidrage til, at alle børn trives og bliver så dygtige, som de kan Øget samarbejde for at fremme elevernes læring, sundhed og trivsel Marts 2015 2 Sunde børn lærer

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Sundhedspolitik på Skibet Skole

Sundhedspolitik på Skibet Skole Sundhedspolitik på Skibet Skole Dækker både bevægelses- og kostdelen. Målet for en SUNDHEDSPOLITIK på Skibet Skole er; At vi i vores dagligdag på skolen, arbejder ud fra en positiv og anerkendende vinkel,

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2015-2018 www.skive.dk Indholdsfortegnelse: 1. Forord... 3 2. Vision og målsætninger for Sundhedspolitikken... 4 3. Indsatsområder: a. Mad, måltider og overvægt... 6 b. Fysisk

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik Overordnede retningslinier for Mad- og måltidspolitik i Viborg Kommunes dagtilbud Dagtilbudsafdelingen Forord Det er Byrådets mål, at det, børn tilbydes i Viborg Kommunes dagtilbud,

Læs mere

Vordingborg Kommunes Sundhedspolitik

Vordingborg Kommunes Sundhedspolitik Vordingborg Kommunes Sundhedspolitik Indhold Anbefalinger for kost, rygning, alkohol og motion (KRAM)...1 Vision...2 Sundhedspolitikkens opbygning...2 Baggrund...2 Overordnede mål og principper...3 Beskrivelse

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Sundere liv for alle

Sundere liv for alle Indhold Sundere liv for alle... 2 Flere gode leveår for alle... 2 Nationale mål for udvikling i danskernes sundhedstilstand 10 år frem i tiden... 2 Sunde rammer skaber sunde valg... 3 Partnerskaber...

Læs mere

Mad- og Måltidspolitik

Mad- og Måltidspolitik Mad- og Måltidspolitik for børn og unge i kommunale skoler, daginstitutioner og dagpleje Odder Kommune Forord Fokus på mad og måltider for børn og unge i Odder kommune Denne pjece indeholder Odder Kommunes

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsespolitik

Sundheds- og forebyggelsespolitik Sundheds- og forebyggelsespolitik Det gode og det sunde liv i Rudersdal Kommune Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Sundhed og trivsel for alle

Sundhed og trivsel for alle Sundhed og trivsel for alle SUNDHEDSPOLITIK FOR BORGERNE I KOLDING KOMMUNE 2011-2014 OV1_Kvadrat_RØD 1 Indhold SUNDHEDSPOLITIK Forord... 3 1 Sundhed og trivsel for alle i Kolding Kommune... 4 2 Sådan har

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere