Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune"

Transkript

1 Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune

2 Forord Af børne og kulturudvalgs formand Preben Jensen Betydningen af sund mad og bevægelse for børns trivsel og udvikling fremhæves i høj grad i disse år. Undersøgelser viser, at sund og varieret mad kombineret med aktive bevægelsesvaner har betydning for børnenes trivsel, selvværd, indlæring og koncentrationsevne. I Billund Kommune betragtes børn og unge som en central resurse og vi er derfor meget opmærksomme på at skabe sunde rammer for børn og unge både mht. udvikling, læring og sundhed, som har afgørende betydning for den enkeltes livskvalitet. Der sker allerede meget på mad- og bevægelsesområdet i kommunens institutioner. Med denne overordnede politik for mad, måltider og bevægelse vil vi sikre, at dette arbejde fortsætter og styrkes. Ansvaret for at effektuere politikken i dagligdagen ligger hos den enkelte institution og skole. De skal udarbejde deres egen lokale handleplan for deres sundhedsarbejde. Den kommunale sundhedstjeneste har ligeledes en central rolle i arbejdet omkring børn og unges sundhed. Vi politikere har i samarbejde med kommunens medarbejdere et særligt ansvar for at skabe rammerne for og understøtte udviklingen af en sund børnekultur. En kultur, hvor der lægges vægt på positive oplevelser med sund mad, gode måltider og en aktiv hverdag.

3 Vision Gode sundhedsvaner i børne- og ungdomsårene er vigtige for trivsel og læring her og nu og giver de bedste forudsætninger for en sund voksentilværelse. Med denne politiks vedtagelse, søsættes visionen om, at børn og unge i Billund Kommune skal være blandt de sundeste i Danmark, når det drejer sig om områderne mad og bevægelse. Politikken for Mad, Måltider og Bevægelse udspringer af/bygger på Billund Kommunes Sundhedspolitik, hvor målet er; at flere børn og unge er fysisk aktive at flere børn og unge spiser sundere at færre børn og unge bliver overvægtige Indsatsen for forbedringer på disse områder skal ske så tidligt som overhovedet muligt, hvilket giver kommunens institutioner, skoler og sundhedsplejen en central rolle i forhold til at styrke sundhedsfremme og -forebyggelse. Børn og unges sundhed skabes i et samspil mellem den enkelte, familien og de små og store fællesskaber, som de og familien indgår i. En forudsætning for at opnå de bedste resultater er, at børn, unge, forældre, institutioner og skoler samarbejder om opgaven. Formålet med denne politik er således at forpligte, understøtte og udvikle samarbejdet om at fremme børns trivsel og sundhed. Kommentarboks: Når der står institutioner menes følgende: den kommunale sundhedstjeneste, tandplejen, dagplejen, vuggestuer, børnehaver, svømmehaller, sportshaller og ridehaller. Når der står skoler menes følgende: folkeskoler, SFO er, Ungdomsskolen og Musik- og kulturskolen. Desuden kan Vej og Park medtænkes som en institution, der skal understøtte arbejdet med børn og unges sundhed. Fokus for sundhedsarbejdet Billund Kommune ønsker at tage udfordringen op for at forbedre børn og unges sundhed og livsstil ved at have fokus på mad, måltider og bevægelse. Politikken indeholder udover visionen 7 fokusområder, der skal være med til at give børn og unge et sundhedsmæssigt løft.

4 Fokusområde 1 - at opnå en sund børne- og ungdomskultur Børn og unge indtager en stor del af deres mad og måltider i institutioner og skoler og vil være under påvirkning af stedets mad- og måltidskultur. De mange timer i skoler og institutioner betyder, at en stor del af børn og unges daglige bevægelse skal udfoldes inden for dette lærings- og tidsrum. Det er derfor vigtigt, at institutioner og skoler påtager sig et stort medansvar for mad-, måltids- og bevægelsesvaner og samarbejder om opgaven. Dette skal vi gøre ved at inddrage perspektivet af sundhed i indretning, aktiviteter og tiltag, læring samt i institutionernes lokale handleplaner. Legepladsen kan f.eks. være ideel til at tilegne sig viden om, hvordan man kan bruge sin krop og indgå i et socialt fællesskab. Det er desuden vigtigt, at kommunens Park og Vej understøtter gode rammer for bevægelse f.eks. i form af gode cykelstier og sikre skoleveje. Faktaboks: Danmark er et glimrende cykelland med mange cykelstier og cykelruter og de fleste børn har en cykel. Det er dog ikke alle, der bruger den lige flittigt. Knap halvdelen af alle børn cykler til skole og hver femte tager turen på gå-ben, men der bliver færre og færre. På 15 år er antallet af børn, der bliver kørt i bil til og fra skole fordoblet. Børn og unge, som cykler til skole, har markant bedre kondition og dermed mindre risiko for f.eks. overvægt, forhøjet blodtryk og diabetes end de kammerater, som bliver transporteret i skole i mors ellers fars bil. (Sundhedsstyrelsen, Get Moving kampagnen, 2008)

5 Fokusområde 2 - at medarbejdere i Billund Kommune igennem deres pædagogiske arbejde udvikler børn og unges handlekompetencer i forhold til sundhed Målet er, at børn og unge udvikler viden, holdninger og et beredskab til at styrke egen og andres sundhed. Vi skal gøre børnene bevidste om deres rolle som aktører i eget liv og ikke mindst give dem forudsætninger for at kunne træffe sunde valg. I det sundhedspædagogiske arbejde er det derfor et mål, at børnene udvikler handlekompetence. Handlekompetence forstås her som et udtryk for en bevidst og reflekteret handling f.eks. viden om, hvordan man spiser sundt og så gøre det. Det kan være svært at måle graden af handlekompetence, men børnenes egne udsagn f.eks. om deres erfaringer med det fællesskab, der kan udvikle sig gennem leg og bevægelse eller erfaringer med et fællesskab omkring madlavning vil vise det. Handlekompetence er altså tilegnede oplevelser og kompetencer, som børnene kan bruge i andre sammenhænge og situationer, og som fremmer deres egen eller andres sundhed. Fokusområde 3 - at børn og unge i højere grad får lige muligheder i forhold til sundhed Forældrene er barnets/ den unges vigtigste voksne og har det afgørende ansvar for, at deres barn i en tidlig alder får indarbejdet gode sundhedsvaner. De fleste børn og unge kommer fra familier med gode muligheder og forudsætninger for en sund opvækst. De professionelle har en opgave i at støtte alle forældre i denne opgave og en særlig opgave overfor børn og unge med større risiko for at udvikle dårlige sundhedsvaner. Institutioner og skoler skal derfor igennem deres daglige arbejde være opmærksomme på, at nogle børn og unge i særlig grad har behov for støtte og at der derfor iværksættes sundhedsfremmende og forebyggende initiativer for dem enten som individuelle tilbud eller som gruppetilbud.

6 Fokusområde 4 - at nedbringe antallet af børn og unge som udvikler overvægt Overvægt udvikles i et komplekst samspil mellem sociale, psykologiske, arvelige og kulturelle faktorer. Overvægtige børn og unge føler sig ofte ensomme og har stor risiko for at udvikle følgesygdomme af deres overvægt. Der er i lyset af ovenstående behov for målrettede indsatser, tværfaglige indsatser og indsatser, der appellerer til forskellige målgrupper. Sunde måltider og en aktiv hverdag er væsentlige elementer i denne indsats. Faktaboks - om børn og unge og overvægt i Billund Kommune: BMI tal fra den kommunale sundhedstjenestes datamateriale i Billund Kommune viser overraskende at antallet af overvægtige børn i børnehaveklasserne er faldet fra 16 % i skoleåret 2007/2008 til 10 % i 2009/2010. Til gengæld er antallet af overvægtige unge i 8. klasserne højt og stiger fortsat fra 26 % i skoleåret 2007/2008 til 28 % i 2009/2010. Vi står overfor en bekymrende udvikling, som kræver en fælles indsats. Datatræk fra sundhedsplejens elektroniske journalsystem Novax juni 2010, Billund Kommune

7 Fokusområde 5 - at børn og unge spiser og drikker sundt i institutioner og skoler Hyppige og sunde måltider forebygger overvægt og fremmer trivsel, koncentration og indlæring. Med hyppige måltider forstås 3 hovedmåltider og 2-3 mellemmåltider om dagen. Mad, som vi serverer og sælger i institutioner og skoler, skal opfylde de officielle kostråd. I en sund kost til børn og unge er der kun plads til usund mad, slik og lignende ved særlige definerede lejligheder og i begrænset mængde. Børn og unge skal have let adgang til frisk og koldt vand. Der skal så vidt muligt tages hensyn til børn, der af religiøse, kulturelle eller helbredsmæssige årsager har særlige regler eller forbehold i forhold til mad.

8 Fokusområde 6 - at måltidskulturen i institutioner og skoler skal fremme børn og unges lyst til at spise sundt, det sociale fællesskab og den gode stemning Måltiderne er af stor betydning for den sociale udvikling af barnet og den unge. Måltidsvaner handler om madens sammensætning, om hyppigheden af måltidet og om hvordan vi indtager måltidet. De voksne er rollemodeller for, at børnene lærer gode måltidsvaner og ansvarlige for, at måltidet afvikles i et socialt fællesskab og i en rar stemning. Faktaboks: Morgenmad: 83 % af de årige spiser morgenmad alle 5 skoledage, hvilket er en signifikant stigning i løbet af de seneste fem år. Frokost/madpakke: 68 % af de årige spiser dagligt madpakke/frokost i skolen. Frugt og grøntsager: 53 % af de årige spiser frugt hver dag. 46 % af de årige spiser grøntsager hver dag. For både frugt og grønt ses en stor forskel mellem kønnene - pigerne spiser oftere frugt og grøntsager end drengene. 37 % spiser hverken frugt eller grønt dagligt. Sodavand: 12 % af de årige drikker sodavand eller saftevand dagligt. (Sundhedsstyrelsen, Undersøgelse af de åriges livsstil og sundhedsvaner, 2008)

9 Fokusområde 7 - at skabe en bevægelseskultur som fremmer aktive bevægelsesvaner og glæden ved bevægelse blandt børn og unge Mange børn og unge bevæger sig for lidt og den fysiske aktivitet falder med alderen. Denne udvikling ønsker vi at vende. Det positive er, at børn og unge udtrykker, at de faktisk gerne vil bevæge sig mere. Derfor skal vi sætte aktiviteter i gang, som kan bidrage til mere fysisk aktivitet og skabe rammer for mere bevægelse ved indretning af indendørs- og udendørsarealer. Fysisk aktivitet og gode bevægelsesvaner er altså mere end at gå til fodbold eller anden sport i fritiden. Fysisk aktivitet er blandt andet at trille på gulvet, lege med andre børn, lufte hund, klatre i træer, cykle til og fra skole, fangeleg på legepladsen, bevægelse i matematiktimen, cykle eller løbe en tur med mor og far m.v. En forudsætning for gode bevægelsesvaner er en god grundmotorik med trille, krybe, kravle, klatre bevægelsesmønsteret på plads. Grundmotorikken skal grundlægges og styrkes tidligt i barneårene. For at få bevidsthed om en sund bevægelseskultur kan man forholde sig til følgende elementer: Hvad man bevæger (hvilke dele af kroppen) Hvem man bevæger sig sammen med Hvor man bevæger sig henne Hvornår man bevæger sig Hvordan man bevæger sig Faktaboks: Børn skal bevæge sig mindst 1 time om dagen - og gerne endnu mere. Børn der er fysisk aktive er mere livsglade, trives bedre socialt og her mere selvtillid og højere stresstærskel. Fysisk aktivitet har desuden en positiv indflydelse på koncentrationsevne, hukommelse, indlæring og adfærd i klassen. Fysisk aktive børn og unge har en mindre risiko for at udvikle livsstilssygdomme. Sundhedsstyrelsen, Center for forebyggelse: Fysisk aktivitet håndbog i forebyggelse og behandling.

10 Handleplan Lokale handleplaner Der er lagt vægt på, at politikken skal gøre en forskel. Derfor skal hver skole og institution med udgangspunkt i egen hverdag, udarbejde en lokal handleplan med beskrivelse af mål og konkrete indsatser, der skal sikre et målrettet arbejde for at skabe resultater ud fra visionen og fokusområderne i politikken. Handleplanerne skal være tilgængelige på institutioner og skoler. Supplerende ideer til at understøtte arbejdet: De tværfaglige distriktsteams drøfter børnenes sundhedstilstand i distriktet og samarbejder om lokale indsatser. Oprettelse af sundhedsråd f.eks. med repræsentation af ledelse, relevante fagpersoner, forældrebestyrelse og elevråd. Sundhedsrådene kan være et forum, der er med til at sikre at politikkens intentioner omsættes i praksis og at indsatser koordineres og prioriteres f.eks. mellem skolen og sundhedsplejen eller mellem skolen og forældre. Der udpeges én medarbejder på hver institution som nøgleperson inden for sundhed. Sundhedsmedarbejderen kan være primus motor i at opsøge og videreformidle viden og inspirationsmateriale om sundhed, herunder mad, bevægelse og overvægt. Sundhedsmedarbejderen kan desuden fungere som bindeled mellem den kommunale sundhedskoordinator og institutionen/skolen. Opfølgning på politikken for mad, måltider og bevægelse sker i et samarbejde med sundhedskoordinatoren. Sundhedskoordinatoren sikrer kvalificeret udvikling og koordinering af sundhedsfremme tiltag, ud fra ajourført viden. Sundhedskoordinatoren har endvidere en væsentlig rolle i samarbejdet med interne og eksterne aktører. Du kan finde mere viden og inspiration på Sundhedsportalen på Billund Kommunes hjemmeside Billund Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Godkendt af Børne- og Kulturudvalget d. 11. januar Hellere ud at gå end sidde og kigge på

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002 Sund hele livet - de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Læs mere

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014 Sundhedspolitik Handleplaner 2013-2014 Indhold Udarbejdelse af handleplaner 2 Borgerrettet forebyggelse 4 Kost 5 Rygning 12 Alkohol 18 Motion 24 Mental Sundhed 31 Børn og unges trivsel 32 Psykisk sygdom

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere