Guldvinder. Barrick Gold - Køb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guldvinder. Barrick Gold - Køb"

Transkript

1 .. Barrick Gold - Køb Guldvinder Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Kvant(V). Jyske Kvant (V) er en model, som giver virksomhedsobligationer karakter på baggrund af en lang række faktorer. Herigennem udregner modellen en samlet karakter, som indikerer, hvorvidt obligationen pt. Er en god investering eller ej relativt til markedet Dette er et komplekst produkt Vi lancerer Barrick Gold $, % udstedelsen som ny Kvant Vinder med anbefalingen Køb. Efter en periode med kraftig vækst gennem gældsfinansierede opkøb, er fokus nu: nedbringelse af gælden og forbedring af udløbsprofilen, styrke cash flowet fra driften og forbedre indtjeningen. De første vigtige skridt er taget, og vi vurderer, at Barrick er på rette vej. Virksomhedsprofil Barrick Gold er en af verdens største guldproducenter med en forventet årlig produktion i på,-, mio. ounces ( tons). Udover guldproduktionen udvinder Barrick også kobber. Selskabets omsætning kommer primært fra guldminerne ( %), mens kobberproduktionen står for % af omsætningen. Hovedparten af minerne er placeret i politisk stabile lande, herunder står nordamerikanske miner for ca. halvdelen af guldproduktionen. Vi ser følgende investeringscase: Kvant Score på, God forretningsprofil: lave udvindingsomkostninger og højkvalitets miner i stabile regioner. Vi forventer Barrick vil fortsætte med at forbedre deres balance og øge deres finansielle fleksibilitet. Ledelsen har foretaget nødvendige skridt for at forbedre cash flowet. Største risici: Guldprisen falder: Barrick hedger intet af deres produktion og indtjeningen er derfor meget følsom overfor ændringer i guldprisen Usikkerheder om selskabets udviklingsprojekter, herunder Pascua- Lima minen Bond information Quant score. ISIN US9AL Rating BBB Coupon, Yield to worst, Ranking Sr Unsecured Price 9, / 9, Maturity - Min. Piece $. Expected call - Anbefalinger: ABXCN $.% : - BUY Sector Mining Issue ABXCN $.% Currency USD Risk Very high Spread / Price chart Jyske Markets Vestergade - DK - Silkeborg Bo Andersen Senior Virksomhedsobligationsanalytiker Jakob Ramsgaard Analytikerassistent Investeringsanalyse 9 Issue spread (LHS) Fraskrivelse af ansvar: Se venligst den sidste side. Issue Price (RHS) 9 9

2 $ AISC/ounce gold.. God forretningsprofil Geografisk produktions fordeling Omkostnings sammenligning % 9 % % % North America South America Austrailia Africa Industry average Peer average Barrick Gold Kilde: Selskabs rapporter & Jyske Bank Sammenlignet med andre mineselskaber ligger langt størstedelen af Barrick Golds miner i lande med stabile politiske forhold og en god infrastruktur. Det er betydelige faktorer, da midlertidig lukning af miner på grund af strømafbrydelse eller pludselig kursskifte hos den lokale regering i forhold til beskatning af guldudvindingen kan blive meget dyrt. Barrick Gold har samtidigt nogle af branchens laveste udvindingsomkostninger pr. ounce guld. % af produktionen i blev udvundet med omkostninger under $ pr. ounce, langt under både industri og peer gennemsnit. De lavere omkostninger skyldes en kombination af: Bedre kvalitet af malm i minerne. Barrick får ca., gram guld ud pr. tons malm, mens konkurrenterne kun får, gram ud pr. tons i gennemsnit. Skalafordele i kraft af at de er verdens største guldproducent. På trods af lave udvindingsomkostninger har Barrick stadig fokus på yderligere optimering af produktionsporteføljen, der sidste år blev reduceret fra til 9 miner. Fokus er ikke kun på de miner med de højeste omkostninger, men også på de kerneminer, der i forventes at stå for % af produktionen. Barrick vil fortsætte indsatsen med at blive bedre til at tjene penge på deres aktiver, også selvom det vil betyde en lavere produktion. Guldprisen har stabiliseret sig Barrick Golds lave udvindingsomkostninger gør dem i stand til at tjene penge, selv hvis guldprisen mod forventning skulle falde yderligere. Barrick ønsker derfor heller ikke at hedge noget af guldproduktionen, og en stigende guldpris vil i den forbindelse give gode upsidemuligheder. Guldprisen forventer Barrick vil reetablere sig på et niveau omkring $ pr. ounce ved udgangen af, og indenfor - år forventer de en guldpris omkring $ pr ounce. Deres forventninger drives af en forsat høj kinesisk guldefterspørgsel kombineret med stigende indisk efterspørgsel. De største selskaber i industrien Goldcorp, Kinross, Newcrest og Newmont

3 $Billions $Millions.. Markedets konsensusforventninger til guldprisen i på $ pr. ounce er ikke lige så optimistisk som Barricks egen forventninger. De lavere estimater betyder Barricks overskudsgrad vil være lavere. Selvom guldprisen ikke når op på Barricks egen forventningsniveau, vil deres lave udvindingsomkostninger stadig sikre, at de kan tjene penge. Det er kun i tilfælde med ekstreme fald i guldprisen, at Barricks evne til at tjene penge kan komme i problemer, og det scenarie ser hverken Barrick eller markedet som realistisk. Nylig aktieudstedelse har forbedret balancen Udløbsprofil $ billions and thereafter Debt maturity profile Debt maturity profile x,,,,,, Gæld $ billions 9 Net debt Adjusted net leverage Kilde: Barrick Gold & Jyske Bank. Barrick Gold har de seneste år gennemført flere initiativer for at forbedre deres balance. En høj gæld efter opkøb af kobberproducenten Equinox Minerals for $, milliarder i har belastet Barricks gældsprofil. Faldet i guldprisen har vækket ledelsen. Nu er fokus sat på besparelser og optimering af cash flowet og en nedbringelse af den relativt høje nettogæld. Strategiskiftet kan direkte ses af udløbsprofilen for gælden, da overskuddet fra en kapitaludvidelse i fjerde kvartal udelukkende er blevet anvendt til at nedbringe gæld med nært forestående udløb. Som det fremgår af gældsprofilen er der derfor nu kun gæld for omkring $, milliarder, der udløber indenfor de kommende år sammenholdt med godt $ milliarder før kapitaludvidelsen. Fokus på optimering af cash flow Anlægsinvesteringer Dividende 9 e 9 e Capital Expenditures Dividens Udover en forbedring af gældsprofilen har Barrick ligeledes forbedret cash flowet dels ved en reduktion af udvindingsomkostninger dels ved en reducering af CAPEX. Barrick guider CAPEX for til at ligge i intervallet

4 .. $,, milliarder, hvilket er en halvering i forhold til. Reduktionen i udvindingsomkostninger er kommet gennem frasalg af ikke-kerne aktiviteter og aktiver der ikke har opfyldt investeringskriterierne fx grundet for høje udvindingsomkostninger. Yderligere understreges Barricks fokus på at forbedre casf flowet af, at udbyttepolitikken tilpasses omstændighederne. I betalte Barrick $ millioner tilbage til aktionærer mod $ millioner i. I forventes dividendeudbetalingen at udgøre $ millioner. Sammen med reduktionen i CAPEX giver disse tiltag, alt andet lige, en forbedring af det frie cash flow i omegn af $, milliarder. Det (Moody s) justerede frie cash flow for var på $ -, milliarder. Den sænkede guldproduktion vil medføre et lavere cash flow fra driften i, men med det lavere CAPEX og dividendeudbetaling, forventes det frie cash flow at være positivt i og frem. Pascua-Lama minen Pascua-Lama minen på grænsen mellem Chile og Argentina er en kæmpe mine, som Barrick har haft under udvikling. Barrick har allerede investeret $ milliarder i projektet. De valgte at suspendere udviklingen af projektet midlertidigt i fjerde kvartal af grundet eskalerende omkostninger. I stedet vil Barrick forsøge at finde en strategisk partner at dele udviklingsomkostningerne med. Skulle det lykkedes at finde en partner, vil opstart af Pascua-Lima minen med forventet årlig produktion på.-. ounces blive en væsentlig kurstrigger. Usikkerheden omkring udviklingen af Pascua-Lama minen er sammen med lidt pressede kredit nøgletal i forhold til Barricks nuværende rating årsager til, at Moodys rating outlook er negativt. Dvs. en downgrading af Barrick fra BBB til BBB - er et muligt scenarie. Jyske Kvant anbefaler Køb Udstedelsen scorer, i Jyske Kvant, hvilket placerer den på grænsen mellem Køb og Stærkt Køb. At udstedelsen ikke scorer nok til at være Stærk Køb, skal ses i lyset af, at momentum faktoren scorer under middel. Vi vælger dog at optage dækning af selskabet, da vi forventer bunden er nået, og at selskabets nye omkostningsminimeringsstrategi vil vise sit værd.

5 .. Overview Company profile Barrick Gold er en af verdens største guldproducenter med en forventet årlig produktion i på,-, mio. ounces. Udover guldproduktionen udvinder Barrick også kobber. Selskabets omsætning kommer primært fra guldminerne (%), mens kobberproduktionen står for de resterende %. Hovedparten af minerne er placeret i politisk stabile lande, herunder står nordamerikanske miner for ca. halvdelen af guldproduktionen. Revenue by segment % % % % Gold Mines Copper Mines Barrick Energy (Oil & Gas) Other Metals Debt maturity profile and capital structure Adjusted net debt and leverage* $ b illions x $ b illions.. < - -9 > Capital Structure Bank loans Bonds Senior debt Senior Unsecured debt Net debt Adjusted net leverage Covenants Rangering: Senior Usikret Make Whole + bp I tilfælde af CoC og en samtidig nedgradering af selskabet til under IG-rating, kan obligationerne indløses til. Ydereligere gældsudstedelse: ingen begrænsning Price triggers Stigning i guldprisen Forbedring af gældsprofilen Yderligere reduktion i produktionsomkostninger *Moody s adjusted Investment case Kvant score på, Fokus på nedbringelse af gælden Lave udvindingsomkostninger Risk factors Fald i guldprisen Yderligere forsinkelser ved Pascua-Lima minen

6 .. Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) Jyske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Analysen er baseret på informationer, som Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af analysens informationer eller vurderinger. Analysens vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel. Analysen er til personlig brug for Jyske Banks kunder og må ikke kopieres. Denne analyse er en investeringsanalyse. Interessekonflikter Jyske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og undgå interessekonflikter, og dermed sikre en objektiv udarbejdelse af analyser. Disse procedurer er indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter analyseaktiviteterne i Jyske Markets, der er en forretningsenhed i Jyske Bank. Herudover må virksomhedsobligationsanalytikere i Jyske Bank ikke have positioner i de papirer, hvor de udarbejder analyser. Dækker en analytiker ind for den ansvarlige analytiker ifbm. sygdom, forretningsrejser o.l. så må denne ikke handle den pågældende virksomhedsobligation på dagen for publicering af analysen og dagen efter. Jyske Bank kan dog have positioner og/eller et forretningsmæssigt forhold til det selskab, der analyseres. Analysen er ikke blevet forelagt selskabet forud for offentliggørelse. Analytikerne modtager ikke betaling fra personer med interesse i analysen. Læs mere om Jyske Banks politik om interessekonflikter: Jyske Banks virksomhedsobligationsanbefalinger aktuel fordeling Fordeling af anbefalinger for virksomhedsobligationer (antal) STÆRKT KØB KØB HOLD SÆLG Finansielle modeller Jyske Bank modellerer den forventede udvikling for det analyserede selskabs resultatopgørelse og balance. Baseret herpå udregnes en række nøgletal for selskabet, som holdes op mod sammenlignelige selskaber og selskabets egen historik. Herfra udleder vi hvilket spænd obligationerne vil handle på fremover. Anbefalingen og kursmålet justeres endvidere for den forventede nyhedsstrøm og markedsstemning baseret på branchekendskab samt selskabsspecifikke forhold. Jyske Bank tager højde for den forventede udvikling i virksomhedsobligationsmarkedet, sektorer samt selskabsforhold i anbefalingerne. Risiko Investering i denne virksomhedsobligation er behæftet med risiko. Risikoen kan direkte måles via det spænd obligationen handler til ifht. en risikofri investering med samme løbetid. Spændet afspejler bl.a. konkurssandsynligheden, recovery rate og likviditeten i virksomhedsobligationen. Bevægelser i kreditmarkedet, sektoren og/eller nyhedsstrøm mv. om selskabet kan påvirke kursdannelsen på obligationen. Se analysens forside for vores syn på risikoen for virksomhedsobligationen. Risikoen på virksomhedsobligationen angives som henholdsvis Meget Lav, Lav, Mellem, Høj eller Meget Høj og er relativ til High Yield marked for virksomhedsobligationer. Anførte risikofaktorer og/eller følsomhedsberegninger i analysen kan ikke ses som udtømmende. Handles virksomhedsobligationen i en anden valuta end investors base valuta, påtager investor sig en valutakursrisiko.

7 .. Opdatering af analysen Den planlagte opdatering af analysen følger regnskabsmeddelelser fra selskabet. Der ud over kan der udarbejdes temaanalyser specifikt for selskabet eller i sammenhænge, hvor selskabet indgår i temaanalysen. Disse analyser udgives på ad hoc basis. Se forsiden for dato for analysens første offentliggørelse. De oplyste kurser er de seneste kurser stillet af Jyske Bank før analysens offentliggørelse, med mindre andet er anført. Anbefalingsbegreber Vores anbefalinger er relative til markedsudviklingen og bliver bestemt ud fra en vurdering af det forventede afkast indenfor de kommende mdr. Ved en Køb anbefaling eller en Stærkt Køb anbefaling forventer vi, at en investering i obligationen giver et bedre afkast end virksomhedsobligationsmarkedet generelt. Omvendt forventer vi, at en investering i obligationen giver et dårligere afkast end virksomhedsobligationsmarkedet generelt ved en SÆLG anbefaling. Da vores anbefalinger er relative og risikojusterede, er det muligt at sammenligne vores anbefalinger på tværs af sektorer og risikoklasser. Endvidere er potentialet også angivet absolut via vores afkastmål. De i analysen vurderede fremtidige og historiske afkast er afkast før omkostninger og skattemæssige forhold, da afkast efter omkostninger og skattemæssige forhold, vil være individuelt afhængig af kunde-, opbevarings-, volumen-, markeds-, valuta- og produktspecifikke vilkår. Det er ikke givet, at obligationen vil give de(t) anførte forventede fremtidige afkast. De anførte forventede fremtidige afkast er udelukkende udtryk for vores bedste vurdering. Investeringscenter Nord Toldbod Plads 9 Aalborg Tlf: 9 9 Investeringscenter Midtvest St. Torv Holstebro Tlf: 9 9 Investeringscenter Sydvest Torvet Esbjerg Tlf: Investeringscenter Østjylland Østergade Århus C Tlf: Investeringscenter København Vesterbrogade 9 København V Tlf: Investeringscenter Sjælland Nørregade Ringsted Tlf: 9 9 Investeringscenter Fyn Mageløs Odense C Tlf: Investeringscenter Silkeborg Vestergade - Silkeborg Tlf: 9 9 Investeringscenter Trekantsområdet Hjulmagervej F Vejle Tlf: 9 9 Jyske Bank (Schweiz) AG Tlf: + Berben s Effectenkantoor B.V. Tlf: + ()9 PBC Hamburg Tlf: +9 9 Jyske Bank (France) Tlf : Jyske Bank (Gibraltar) Ltd + Private Banking Copenhagen (PBC) Tlf: + 9 9

Fokus på omkostningsreducering

Fokus på omkostningsreducering 7-13 8-13 9-13 1-13 11-13 1-13 1-1 -1 7..1 Best Buy Inc - Køb Fokus på omkostningsreducering bærer frugt Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Kvant(V). Jyske Kvant (V) er en model, som giver virksomhedsobligationer

Læs mere

Modvind som forventet

Modvind som forventet Wind Modvind som forventet Wind er presset af roaming, men fortsætter med at outperforme deres konkurrenter operationelt. Det er stadig vores forventning at Vimpelcom i løbet af 2H 13 vil tage de første

Læs mere

God start på året. Securitas Direct - Hold. Kontrolleret vækst på tværs af organisationen. Stigende installationsomkostninger pr.

God start på året. Securitas Direct - Hold. Kontrolleret vækst på tværs af organisationen. Stigende installationsomkostninger pr. 3.6.21 Securitas Direct - Hold God start på året Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil

Læs mere

Stabil vækst. Securitas Direct - Hold. Fremgang i både omsætning og indtjening

Stabil vækst. Securitas Direct - Hold. Fremgang i både omsætning og indtjening 26.8.214 Securitas Direct - Hold Stabil vækst Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil vi

Læs mere

Fortsat fremgang. Securitas Direct / Verisure - Køb. Vi ændrer anbefalingen til Køb fra Hold i forventning om en førtidsindfrielse i 2015

Fortsat fremgang. Securitas Direct / Verisure - Køb. Vi ændrer anbefalingen til Køb fra Hold i forventning om en førtidsindfrielse i 2015 27.11.214 Securitas Direct / Verisure - Køb Fortsat fremgang Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering

Læs mere

Q3 14: Et blandet billede

Q3 14: Et blandet billede 12.11.214 Wind - Køb Q3 14: Et blandet billede Wind har offentliggjort nøgletal for 3. kvartal, som viser et stadig svært mobilmarked dog med flere lyspunkter i dataforretningen. Omsætningen falder med

Læs mere

Det er gået for stærkt

Det er gået for stærkt Credit Outlook Europæisk High Yield Det er gået for stærkt Vi nærmer os slutningen af Q1 14 og kan konstatere at investorer har haft en god start på året med kreditspænd, der er kørt ind med 40 bp. og

Læs mere

Ontex leverer et endnu et solidt regnskab

Ontex leverer et endnu et solidt regnskab Ontex IV - Hold Ontex leverer et endnu et solidt regnskab Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til

Læs mere

Fortsat udfordrende. Svagt cash flow men fremgang i omsætning og indtjening

Fortsat udfordrende. Svagt cash flow men fremgang i omsætning og indtjening Anbefalinger: HOLD: 8,5% 2016 Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil vi som udgangspunkt

Læs mere

High Yield HighLights Uge 14

High Yield HighLights Uge 14 High Yield HighLights Uge 14 Denne uges HighLights indeholder information om følgende selskaber: - S&P ændringer til hybrid udstedelser Dong og Santos - ISS - omlægning af gælden - Verisure Optager dækning

Læs mere

Jyske Foretrukne: uge 38

Jyske Foretrukne: uge 38 Jyske Foretrukne: uge 38 Jyske Foretrukne inkluderer igen i denne uge Numericable, Univeg, Rexam og Abengoa. Jyske Foretrukne selskaberne er baseret på en fundamental tilgang. Jyske Foretrukne er IKKE

Læs mere

Jyske Foretrukne: uge 26

Jyske Foretrukne: uge 26 Jyske Foretrukne: uge 26 Vi ser fortsat gode muligheder i Numericable, Bombardier, Abengoa og Santos. Jyske Foretrukne selskaberne er baseret på en fundamental tilgang. Jyske Foretrukne er IKKE en modelportefølje,

Læs mere

Jyske Foretrukne: uge 44

Jyske Foretrukne: uge 44 Jyske Foretrukne: uge 44 Vi tilføjer Ineos til Jyske Foretrukne i stedet for Numericable. Univeg, Rexam og Abengoa forbliver i porteføljen. Jyske Foretrukne selskaberne er baseret på en fundamental tilgang.

Læs mere

Vesteuropa mister momentum

Vesteuropa mister momentum ROCKWOOL - REDUCER Vesteuropa mister momentum Dette er et ikkekomplekst produkt. Vi fastholder vores REDUCER-anbefaling og nedjusterer vores kursmål til DKK 1.000 pga. kortsigtet usikkerhed, hvor Tyskland

Læs mere

2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet

2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet NORDEA - KØB 2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet Mere indsigt i effektiviseringsprogrammet Nordea offentliggør sin rapport for 2. kvartal 2014 d. 17. juli kl. 07.00. 1) Effektiviseringsprogram:

Læs mere

2. kvt. '14 - fokus på toplinjen og investeringsafkast

2. kvt. '14 - fokus på toplinjen og investeringsafkast TRYG - KØB 2. kvt. '14 - fokus på toplinjen og investeringsafkast Udfordrende svensk marked Trygs regnskab for 2. kvartal '14 offentliggøres d. 10. juli kl. 07.30. 1) Præmieindtægter: Vi forventer, at

Læs mere

På pladserne, færdige, løb!

På pladserne, færdige, løb! NOVO NORDISK - KØB På pladserne, færdige, løb! Vi gentager KØB Novo Nordisk leverede et regnskab for 3. kvartal '14, der viste en stærk udvikling i diabetesdivisionen. Den var drevet af en stærk vækst

Læs mere

Køb forsikring til din portefølje

Køb forsikring til din portefølje AXA STÆRKT KØB Køb forsikring til din portefølje Jyske Bank starter hermed dækning af det franske forsikringsselskab AXA med en Stærkt Køb- anbefaling og et kursmål på EUR 22. Vores Dette selskab er valgt

Læs mere

Flot 1. halvårs regnskab fra AXA

Flot 1. halvårs regnskab fra AXA AXA SA - STÆRKT KØB Flot 1. halvårs regnskab fra AXA Vores Stærkt Køb anbefaling på AXA er kun blevet styrket efter et flot 1. halvårs regnskab. Et regnskab, som indikerer, at AXAs strategiplan performer.

Læs mere

SAP sænker 2014 prognosen

SAP sænker 2014 prognosen SAP - REDUCER SAP sænker 2014 prognosen SAP har i dag aflagt et moderat skuffende 3. kvt. regnskab og samtidigt reduceret 2014 EBIT-prognosen. Et moderat kursfald i dagens handel er fair. Vi fastholder

Læs mere

Fasthold lav risiko AKTIESTRATEGI

Fasthold lav risiko AKTIESTRATEGI AKTIESTRATEGI Fasthold lav risiko Dette er et ikkekomplekst produkt Vi har siden midten af november argumenteret for, at investorer generelt skulle skrue ned for forventningerne til aktieafkast specielt

Læs mere

China Mobile fremrykker 4G investeringerne

China Mobile fremrykker 4G investeringerne CHINAMOBILE - STÆRKT KØB China Mobile fremrykker 4G investeringerne China Mobile (CM) fastholdes på Stærkt Køb på trods af en skuffende indtjeningsevne i 4. kvt. Vi ser 2014 som et transformationsår, hvor

Læs mere

Ingen forsvarer indtjeningsevnen bedre

Ingen forsvarer indtjeningsevnen bedre J SAINSBURY - KØB Ingen forsvarer indtjeningsevnen bedre Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer.

Læs mere

JPMorgan ramt af høje advokathonorarer

JPMorgan ramt af høje advokathonorarer JP MORGAN STÆRKT KØB JPMorgan ramt af høje advokathonorarer Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer.

Læs mere

H1 regnskab uden de store overraskelser

H1 regnskab uden de store overraskelser 11-212 12-212 1-213 2-213 3-213 4-213 5-213 6-213 7-213 8-213 9-213 1-213 5.11.213 Marks and Spencer PLC - Køb H1 regnskab uden de stre verraskelser Marks and Spencer PLC km med regnskab fr første halvår

Læs mere

En europæisk teleoperatør i vækst

En europæisk teleoperatør i vækst TELENOR - KØB En europæisk teleoperatør i vækst Vi starter dækning af Telenor med en Køb anbefaling og et kursmål på NOK 150. Modsat de fleste europæiske telekommunikationsselskaber kan Telenor fortsat

Læs mere

Flot regnskab moderat skuffende outlook

Flot regnskab moderat skuffende outlook MICROSOFT - REDUCER Flot regnskab moderat skuffende outlook Microsoft overraskede positivt da indtjeningen kom ind bedre end konsensus forventningerne. Det er især et øget salg af windowslicenser samt

Læs mere

Sainsburys 2. kvt. trading statement peger på fortsat vanskelige markedsforhold

Sainsburys 2. kvt. trading statement peger på fortsat vanskelige markedsforhold J SAINSBURY - KØB Sainsburys 2. kvt. trading statement peger på fortsat vanskelige markedsforhold Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter

Læs mere

Jyske Foretrukne, Listen indeholder i denne uge AXA, JPM og Michelin.

Jyske Foretrukne, Listen indeholder i denne uge AXA, JPM og Michelin. Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. Listen indeholder i denne uge AXA, JPM og Michelin.

Læs mere

Jyske Foretrukne, STRATEGI:

Jyske Foretrukne, STRATEGI: Jyske Foretrukne, Vi introducerer i denne uge AXA på listen over Jyske Foretrukne og øger vores tiltro til HP ovenpå et flot regnskab. Listen i denne uge indeholder AXA, HP, JPM og Sainsbury. Jyske Foretrukne

Læs mere