NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDISKE ARBEJDSPAPIRER"

Transkript

1 Ved Stranden 18 DK-1061 København K NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden? Nordisk Børne- og Ungdomskomité (NORDBUK) NA2014:931 ISSN Dette arbejdspapir er udgivet med finansiel støtte fra Nordisk Ministerråd. Indholdet i arbejdspapiret afspejler dog ikke nødvendigvis Nordisk Ministerråds synspunkter, meninger, holdninger eller anbefalinger.

2

3 2014 NORDISK BØRNERETTIGHEDSSEMINAR Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden? SEMINARSAMMENFATNING kl. 08:00 09:30 Stockholm, Sveriges riksdag, Mittpolen Arrangør: Nordisk Børne- og Ungdomskomité (NORDBUK)

4 NORDISK BØRNERETTIGHEDSSEMINAR Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden? I år 2014 fejrer FN s Børnekonvention 25 års jubilæum. Alle de nordiske lande har ratificeret Børnekonventionen og arbejder på forskellige måder med at fremme børns rettigheder. I forbindelse med Nordisk Råds session i Stockholm den oktober 2014 afholdt Nordisk Børne- og Ungdomskomité, NORDBUK, et seminar for at belyse arbejdet med Børnekonventionen og børns rettigheder i de nordiske lande samt Grønland, Åland og Færøerne. Udgangspunktet for seminaret var at rejse spørgsmålene: Hvor står vi i dag? Hvilke udfordringer står vi overfor i fremtiden? Hvad kan vi lære af hinanden i Norden? De nordiske lande blev repræsenteret af Fredrik Malmberg, Toumas Kurttila og Margret Maria Sigurðardóttir, som er børneombudsmænd i henholdsvis Sverige, Finland og Island. Norge blev repræsenteret af børneombudsmanden Anne Lindboe, mens Danmark blev repræsenteret af formanden for Børnerådet, Per Larsen. Grønlands Børnerettighedsinstitution MIO og, Børnetalskvinde Aaja Chemnitz Larsen var forhindret i at deltage, men sendte efterfølgende information om situationen i Grønland og deres rekommandationer til, hvordan børn og unges rettigheder kan fremmes. Denne besked ses i slutningen af rapporten. Lisa Ericson fra UNICEF i Sverige fungerede som moderator under seminaret. Seminaret havde deltagelse af cirka 50 repræsentanter for en bred vifte af aktører indenfor børn- og ungeområdet i Norden, der til slut havde mulighed for at stille børneombudsmændene og formanden for Børnerådet spørgsmål. Denne rapport er en overordnet sammenfatning af, hvad de forskellige repræsentanter fra de nordiske lande fortalte om de enkelte landes forhold til Børnekonventionen, det nordiske samarbejde samt landenes fokuspunkter i det fremtidige samarbejde. Efter seminaret blev der udarbejdet en video med interviews af nogle af deltagerne på seminaret. Citater fra denne ses til slut i rapporten. Videoen kan findes på Nordisk Ministerråds og Nordisk Råds netsted: 1

5 INTRODUKTION Eygló Harðardóttir, Islands social-, bolig- og samarbejdsminister, åbnede seminaret med en kort introduktion. Nedenstående er hovedpunkterne fra hendes præsentation. Norden skal være det bedste sted at leve for børn og unge, men der findes mange børn og unge, som ikke bliver tilgodeset i Norden, og mange som ikke kender deres egne rettigheder. Målsætningen for det nordiske samarbejde er at fremme børn og unges rettigheder, og det er vigtigt, at man lærer af hinanden i Norden. BØRNEKONVENTIONEN I NORDEN Seminaret blev indledt med en diskussion af Børnekonventionens status i de nordiske lande. Hovedpunkterne fra landendes beretninger er sammenfattet i nedenstående afsnit. SVERIGE Børnekonventionen har stor betydning, da den filosofisk set har ændret synet på børn. Den har bidraget til forståelsen af, at man er et rigtigt menneske fra lige fra fødslen, og at børn derfor også har rettigheder. De nordiske lande har et ansvar for børns rettigheder. Børnekonventionen har fået en del kritik for at være for svær at efterleve og inkorporere i lovgivningen. Børnekonventionen skal have en pædagogisk effekt for børn og unge. De enkelte paragraffer bør fremstå tydeligere, således at det fremgår, hvad konventionen betyder i praksis. Der er ulighed blandt børnene i Sverige, hvor nogle har det godt og andre har det rigtig svært. Der skal være en nultolerance når det kommer til mistrivsel af børn. NORGE Børnekonventionen er en del af lovgivningen, og den har en fremtrædende placering i den norske lovgivning. Dette kommer til udtryk i, at børnene bliver hørt, og at der er et øget fokus på børns rettigheder. Børnekonventionen bruges mere og mere i domstolene, men den er dog alligevel lidt diffus, og det er svært at tyde, hvad den betyder i praksis. Der er i Norge i højere grad kommet fokus på, at børn også skal høres. Desuden er der mere direkte dialog med de unge, og man er begyndt at se på børn på samme måde som man ser på voksne. På trods af de store fremskridt i børns velfærd, findes der stadig børn der bliver udsat for vold. Norge ønsker, at de nordiske lande skal gå sammen for at vise, at vold mod børn er helt uacceptabelt. ISLAND 2

6 I Island har der været restriktioner i lovgivningen, således at det har været svært at inkorporere Børnekonventionen i en lovmæssig sammenhæng. Det er dog nu lykkes at gøre den til en del af lovgivningen, hvilket der er stor tilfredshed med i Island. Alligevel kritiseres Børnekonventionen også her for at være for diffus. I Island mener man, at børn skal blive mere bevidste om deres rettigheder og have mulighed for at klage, hvis disse overtrædes. FINLAND I Finland giver regeringen udtryk for, at det er op til den enkelte, om man følger Børnekonventionen, og den er således ikke inkorporeret i lovgivningen. Derudover har børnene heller ikke mulighed for at klage. Børnekonventionen skal være mere præcis, således at børn kan forstå den. I Norden har man overordnet set samme værdigrundlag, men i Finland er der stor debat om, hvad der er til barnets bedste. Det er et værdibaseret spørgsmål, men også et rationelt spørgsmål. Det er vigtigt at se på, hvilke rationelle resultater landenes arbejde på børn- og ungeområdet medfører. Der mangler viden om, hvordan børn under 6 år trives, og det er nødvendigt, at der kommer mere fokus og dialog på dette område. DANMARK Børnekonventionen er ikke inkorporeret i lovgivningen i Danmark, men et flertal af fagfolk anbefaler, at den inkorporeres. Den kan ikke bruges, når den ikke er en del af lovgivningen og parthaverne ikke kan stilles til ansvar for den. Det er vigtigt, at Børnekonventionen afspejler, hvilke overvejelser man har gjort sig, når det gælder hensynet til børnenes velfærd. Man har i Danmark praktiseret gode initiativer, men decentraliseringen har skabt problemer. Derfor har regeringen strammet op på området og praktiserer nu et mere centralt tilsyn. En opgave på børneområdet er hele tiden at have fingeren på pulsen, når det gælder børnenes trivsel. De skal inddrages, og man skal lytte til dem. I Danmark findes der eksempelvis et stort børnepanel, hvor der er fokus på, at børnene er i dialog med deres omgivelser og sætter ord på deres tilværelse. Det er problematisk, at børnene ikke selv kender deres rettigheder og ikke har en direkte klagemyndighed. Vold mod børn er et stort problem, som man i Norden burde samarbejde om. Dette gælder også på kommunalt niveau, hvor der skal diskuteres børnepolitik. 3

7 SPØRGSMÅL FRA SALEN Hvad kan politikerne gøre for at fremme børns rettigheder? Sverige Det er vigtigt, at der lyttes til børnene og stilles direkte spørgsmål til dem, for at forstå, hvordan de har det og hvad de har brug for. Danmark Man skal betragte børn som deres egen ekspert og derfor skal man være i direkte dialog med dem. Man bør sende et signal til omverdenen om, at man tager børnene alvorligt og samtidig sprede dette budskab. Finland Det nordiske samarbejde fungerer godt, men der er brug for en dybere forståelse af hinanden. Det kunne være interessant at finde ud af, hvad børn og unge mener om det nordiske samarbejde. Det er også væsentligt at have et stærkere fokus på, hvad der er vigtigst at gøre. Under spørgetiden meddelte Færøernes nordiske samarbejdsminister, at Færøerne i 2014 fik sin første børneombudsmand, som børn også kan klage til. KOMMENTARER FRA BØRNERETTIGHEDSINSTITUTIONEN MIO I GRØNLAND Børnerettighedsinstitutionen MIO i Grønland var forhindret i at deltage i seminaret og efterfølgende sendte børnetalskvinde Aaja Chemnitz Larsen derfor nedenstående besked: Min besked til Nordisk Ministerråd og til beslutningstagere i Norden er følgende: Knap 30 % af befolkningen i Grønland er børn og blandt disse børn lever 1/3, eller hvad der svarer til børn, med svære sociale problemstillinger tæt på livet. For mange børn er omsorgssvigt, vold, seksuelle overgreb og selvmordstanker en del af hverdagen. Det kan vi ikke acceptere. Grønlands Børnerettighedsinstitution, MIO, arbejder for, at børn kender deres rettigheder, men at de og de voksne omkring dem også klædes på til at kunne handle når rettighederne krænkes. MIO opfordrer til, at FN s Børnekonvention skrives ind i sin fulde ordlyd i grønlandsk lovgivning, og at børn får mulighed for at klage, både nationalt og internationalt. Der er ikke tid til mere snak, vi er nødt til at handle. En sikring af børns rettigheder kræver en politisk prioritering og en klar, målrettet plan for at lukke gabet mellem konvention og lov samt gabet mellem lov og praksis. Vores love er i orden, men vi lever ikke op til vores lovgivning. Det koster, men vi har ikke råd til at lade være. En skadet barndom varer et helt liv og koster os i sidste ende langt flere midler. Mit håb er, at alle børn i Grønland og i Norden oplever en barndom som er tryg og god. På den måde kan de lære og udvikle sig. 4

8 Alle børn har ret til en god og tryg barndom. SAMMENDRAG FRA VIDEOINTERVIEWS EYGLÓ HARÐARDÓTTIR ISLANDS SOCIAL-, BOLIG- OG SAMARBEJDSMINISTER Seminaret belyste, at det er vigtigt, at børn kender deres rettigheder, da der er mange børn i Norden som ikke kender dem. Børn skal beskyttes mod vold, mobning, seksuelle overgreb og misbrug, hvilket er noget der skal samarbejdes om i Norden. Der gøres ikke tilstrækkeligt i dag børns vilkår kan gøres meget bedre. ELÍN HIRST MEDLEM AF NORDISK RÅDS MEDBORGER- OG FORBRUGERUDVALG Resten af verden ser på Norden som frontløber i kampen for børns rettigheder. Det er dog ikke tilstrækkeligt, at det står nedskrevet, og at der snakkes om det. Det vigtige er, at børn skal kende deres rettigheder, og at der skal lyttes til dem. Det er samtidig vigtigt, at Børnekonventionen bliver en del af lovgivningen på alle områder i samfundet. PER LARSEN FORMAND FOR BØRNERÅDET I DANMARK Norden kan forstærke børns rettigheder og bekræfte børn i, at de også har en stemme ved i fællesskab at sørge for at udbrede budskabet til alle, der beskæftiger sig med børn. Det gælder i første række forældrene, men også alle de fagprofessionelle, der i samtlige forvaltninger har noget med børn at gøre. De skal have forståelse for, at børnene også har ret til at blive hørt, at børnene har en stemme, og at børnene har rettigheder som de skal varetage. Dette budskab er vigtigt at få indført i samtlige politikker fra top til bund. TOUMAS KURTTILA BØRNEOMBUDSMANDEN FRA FINLAND Det vigtigste spørgsmål er, hvad barnets bedste er. Det vil være til gavn for det nordiske samarbejde, at både de fælles værdier og forskelle i de nordiske børns baggrunde defineres. På den måde vil man kunne se, hvad det nordiske samarbejde består af, og hvilke værdier der binder landende sammen. Dette vil også have en signalværdi i forhold til lande udenfor Norden. INGER ASHING RED BARNET, SVERIGE Seminaret har belyst, at børneombudsmændene i de forskellige lande har de samme udfordringer og de samme fokuspunkter, hvilket kan styrke det nordiske samarbejde. Det er vigtigt, at alle lande ratificerer deres tillæg til Børnekonventionen sådan, at børnene opnår en ret til at klage. 5

9 Der skal sættes ind mod vold mod børn, og der skal etableres velfungerende systemer, hvor man lytter til børnene. ANNE LINDBOE BØRNEOMBUDSMAND I NORGE Norden er frontløber, når det gælder arbejdet med børns rettigheder, og det er vigtigt, at denne position bevares. Alle lande i Norden skal inkorporere Børnekonventionen i lovgivningen, og børn i alle lande skal have mulighed for at klage, hvis deres rettigheder bliver krænket. Der skal en stor og fælles nordisk indsats til mod vold mod børn. FREDRIK MALMBERG BØRNEOMBUDSMANDEN I SVERIGE Norden har længe haft en fremtrædende placering, når det gælder børns rettigheder, men tempoet er gået ned i de senere år. Norden skal styrke Børnekonventionens retslige position i de nordiske lande, og her kan man lære meget af Norge, hvor Børnekonventionen står stærkt i lovgivningen. Nu er det muligt at ratificere tillægsprotokoller til Børnekonventionen, og det handler om, at børn selv skal kunne klage til FN s Børnekomité. Næsten 50 lande udenfor Norden har underskrevet og ratificeret dette. THORGNY ARWIDSON UNGDOMMENS NORDISK RÅD Børnekonventionen skal indgå i loven, både i Sverige og Danmark, hvor den endnu ikke indgår. Alderen for stemmeret skal sænkes til 16 år i Norden. Der skal indføres de samme menneskerettigheder for alle borgere i Norden, der skal lyttes til børnene, og de skal have en reel magt. ANNIKA OLSEN FÆRØERNES NORDISKE SAMARBEJDSMINISTER Det er vigtigt, at man i Norden arbejder tæt sammen om børns rettigheder og deler erfaringer med hinanden. Færøerne har nu fået vores første børneombudsmand, og det er utrolig vigtigt for Færøerne, at børn har en tryg og god barndom, da dette udgør fundamentet for selve mennesket. Mange børn udsættes for seksuelt misbrug og vold, og det er vigtigt, at der sættes ind i forhold til disse problemer, og politikerne skal sætte flere ressourcer af til dette område. På Færøerne har man skærpet underretningspligten, både for almindelige borgere og for fagfolk. Vi har brug for mere information om, hvad det gør ved et barn at være blevet udsat for seksuelt misbrug og vold igennem barndommen. Derudover skal man ikke tabuisere området, men snakke om det, så det bliver lettere for børn at tale om deres problemer. 6

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET INDHOLD 2 TEMA AKTIVITET TYPE VARIGHED SIDE FORBEREDELSE & PLANLÆGNING Introduktionsark Sådan bruger du undervisningsmaterialet

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM SEKSUELLE OVERGREB RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN Børn som vidner i sager om seksuelle overgreb BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM

Læs mere

Nordens børn Unge gør en forskel! Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier

Nordens børn Unge gør en forskel! Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier Nordens børn Unge gør en forskel! Nordens Velfærdscenter Inspirationshæfte Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier 1 Nordens Barn Unge gør en forskel! Udgiver: Nordens Velfærdscenter Sww.nordicwelfare.org

Læs mere

Notat om unge med god trivsel

Notat om unge med god trivsel Notat om unge med god trivsel MIPI - Videnscenter om børn og unge Paarisa - Folkesundhedsafdelingen Statens Institut for Folkesundhed Inger Dahl-Petersen Cecilia Petrine Pedersen Peter Bjerregaard Indholdfortegnelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

1. oktober 67. årgang. Grønland har en plan

1. oktober 67. årgang. Grønland har en plan 1. oktober 67. årgang S o c i a l pæ d a g o g e n 12 80 01 90 Grønland har en plan Grønland har en plan SlædetUr Engang imellem skifter børnene og medarbejderne på Uummannaq Børnehjem deres hjem ud med

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Politikpapir fra FN-forbundet, 2012 En umistelig menneskerettighed, som giver ethvert menneske og alle folkeslag ret til at deltage i, bidrage til

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Tre spørgsmål om udsatte børn. Hvad er kommunernes største udfordring i sager om udsatte børn?

Tre spørgsmål om udsatte børn. Hvad er kommunernes største udfordring i sager om udsatte børn? Tre spørgsmål om udsatte børn 1. Hvad er kommunernes største udfordring i sager om udsatte børn? 2. Hvordan sikrer samfundet at børn vokser op og får et godt liv? 3. Hvem har ansvaret, når børn ikke vokser

Læs mere

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution BØRN STATUS 2014-15 BØRN STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Det svære ungdomsliv. unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever. Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard

Det svære ungdomsliv. unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever. Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard Det svære ungdomsliv unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard SIF s Grønlandstidsskrifter nr. 24 Det svære ungdomsliv

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Man skal nok lige lære os at kende først

Man skal nok lige lære os at kende først Man skal nok lige lære os at kende først Et inspirationshæfte om børnesamtalen FAMILIEPLEJEN DANMARK Dansk Socialrådgiverforening Forside 3 01/04/04, 10:58:16 2 Indhold 4 Vi har fået øje for børnene I

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Børn for alt i verden

Børn for alt i verden Børn for alt i verden Børnene er Danmarks fremtid. Hvis vi vil sikre vores demokrati, løfte vores sociale ansvar og styrke vores konkurrenceevne, er børnene nøglen. De skal udrustes med selvtillid, kreativitet

Læs mere