Nr. 54, juni C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 54, juni 2015. C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk"

Transkript

1 Nr. 54, juni 2015 C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle

2 Indlæg fra Kristian Nu kan vi endelig mærke sommeren og varmen. En dejlig sommer står lige foran os. Hos C.C. Brun har vi haft stor aktivitet med fuld fart på alle felter, vi er stadig mange ansatte, nemlig over 130 ansatte. Det høje aktivitetsniveau betød også, at vi i en periode var nødsaget til at melde fra på gode tilbudsmuligheder - desværre, men vi ville ikke kunnet have overkommet yderligere opgaver. Nu er vi igen klar til nye opgaver og regner målrettet efter opgaver med opstart i 3. kvartal. Vi er som tidligere i hele Østdanmark og udfører jo rigtigt gerne råhusopgaver og hovedentrepriser. Mængden af tilbudsopgaver har været svingende, men stadig mange gode udbud. Generelt oplever vi at mellemstørrelsen af entreprenørfirmaer (som vi mener, vi er en del af), har rigtigt pænt at lave, dvs. større ordrebeholdning og positive takter. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde og ønsker alle en velfortjent sommer. Organisation Vi er fortsat i udvikling, som jo vedvarende betyder ændringer og dette gælder også organisationen. Vi har ansat nye (se andet sted) og enkelte holder op (går på pension). Vi søger desværre stadig efter en afløser for vor mangeårige tilbudschef Palle Knudsen, som gennem næsten 20 år har været ankermand for vore tilbudsafgivelser. Palle har i god tid meddelt sin pensionering, og vi har været i gang, men desværre er vi endnu ikke lykkedes. Nye opgaver Siden sidste CCB Nyt i marts 2015 er vi lykkedes med følgende nye opgaver: Sag Aktivitet Tkr. I/S Vestforbrænding Modtageanlæg Kvartershuset, Sydhavn Totalentreprise Chr. Hansen, lab., Hørsholm Tilbygning Røde Kors Frivillighus Tilbygning Ud over ovennævnte er der stadig opgaver på vej. Ovenstående er særdeles tilfredsstillende og giver højt aktivitetsniveau i 2. halvår Ordrebeholdning og perioderegnskab Som det kan læses ovenfor og andre steder i dette CCB Nyt, har der været og er der stor aktivitet. Vi har pr. 31. maj 2015 realiseret en omsætning på Mkr. 153, dvs. over Mkr. 30 pr. måned. Resultatet for ovennævnte er Mkr. 5,6 før skat. Resultatet er tilfredsstillende. Ordrebeholdningen er fortsat god og er på Mkr. 203, hvoraf ca. Mkr er til udførelse i

3 Lille Skullerupgaard. Historien siger, at firmaet C.C. Brun A/S ikke kan eksistere, hvis det store træ ved indkørslen til administrationsbygningen fældes. Modsat situationen hos C.C. Brun, så har det store træ ikke haft det så godt. Der er efterhånden ikke meget tilbage af det. Og fælde det...ja, det tør vi ikke. Så fik Palle Knudsen den gode idé at udnytte træet til noget anderledes og spændende - træet er jo en del af vores hverdag. Det store træ i sine velmagtsdage Vi kontaktede derfor en trækunstner Dorthe Hedensted Lund. Dorthe kom forbi Ll. Skullerupgård og fik set træet an og med øje for hvad C.C. Brun er for en virksomhed, kom ideen med at forandre træet til en skulptur som viser en ingeniør og en håndværker samt en gravemaskinearm. Som billederne viser, står figurerne nu og byder velkommen ved indkørslen til administrationsbygningen på Ll. Skullerupgaard - til stor og daglig glæde for alle, der har deres gang på stedet. 3

4 Arbejdsmiljø - sikkerhed v. Jan Stysiek Vi har ikke - siden sidste CCB Nyt - haft arbejdsulykker. På grundlag af de to ulykker, vi har haft i år, er der iværksat en ny række kurser i Introduktion til arbejdsmiljø, hvor det første er afholdt og vi fortsætter efter sommerferien. Efter 5½ mdr. i 2015 Ulykker i 2015 Ulykkesfrekvens ,5 Af nedenstående skema kan læses, at vores sygefravær ikke har udviklet sig som ønsket, da det ligger væsentligt over tidligere år, hvilket bl.a. skyldes langtidssygdom hos de ansatte og forøget fravær på barns 1. sygedag. Vi vil nu analysere årsagerne til det uacceptabelt store sygefravær. C.C. Brun Entreprise A/S Statistik over fravær 1/ / Timeløn uge 1-23 (excl. langtidssygemeldte) Registreret timer Arbejdstimer Samlet antal timer Fravær totalt Alm. Sygdom Arbejds ulykke Barn 1. sygedag Orlov, fleksjob eller 28 aftale Fædreorlov Formænd ,5% 430 5,5% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% Smede ,3% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 30 1,3% - 0,0% Jord & beton/maskf ,9% ,1% 326 0,6% 141 0,2% 37 0,1% - 0,0% Tømrere ,6% 407 3,6% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% Gennemsnit ,0% ,3% 326 0,4% 141 0,2% 67 0,1% - 0,0% Funktionærer ,6% 203 1,4% - 0,0% 22 0,2% - 0,0% Gns incl. Funk ,6% ,0% 326 0,4% 163 0,2% 67 0,1% - 0,0% Gns incl. Funk ,1% ,0% - 0,0% 162 0,1% 52 0,0% - 0,0% Gns Incl Funk ,6% ,9% 378 0,3% 173 0,1% 223 0,2% 74,00 0,1% Gns Incl. Funk ,2% ,0% 111 0,1% 117 0,1% 110 0,1% - - Gns Incl. Funk ,1% ,7% - 0,0% 102 0,1% 191 0,2% 148,00 0,2% Gns Incl. Funk ,8% ,3% 50 0,0% 121 0,1% 286 0,3% 148,00 0,2% Gns incl. Funk ,3% ,7% 229 0,2% 79 0,1% 425 0,3% Gns incl. Funk ,7% ,9% - 0,0% 121 0,1% ,7% Gns incl. Funk ,1% ,3% - 0,0% 142 0,1% ,8% Gns incl. Funk ,8% ,2% 619 0,5% 165 0,1% ,0% Gns incl. Funk ,8% ,8% 29 0,0% 168 0,1% ,8% Gns incl. Funk ,4% ,7% 118 0,1% 121 0,1% 721 0,5% Gns incl. Funk ,6% ,0% 245 0,2% 146 0,1% 423 0,3% Gns excl. Funk ,2% ,8% 887 0,8% 97 0,1% 581 0,5% Økonomi udbetalt løn Samlet løn sum excl soc ydelser Udbetalt sygedagpenge mm År ,6% År ,3% 4

5 Tilbudsafdelingen - uddrag af tilbudsresultater Ny skole Rødovre - Vestegnen HF/VUC CCB nr. 5 Daurehøj Erhvervsbyg nr. 1 I/S Vestforbrænding - modtagehal CCB ordre DTU Kollegie - jord/beton/kloak CCB Selandia - ny idrætshal CCB nr. 6 HJ Huse A/S nr. 1 Bostedet Lundebo - jord/beton/kloak CCB nr. 7 LM Byg nr. 1 Bostedet Lundebo - lukning CCB nr. 2 HJ Huse A/S nr. 1 Vor Frelsers Kirke - belægningsarbejder CCB nr. 2 Vinderød Brolægning nr. 1 Lindevangsskolen - ny tilbygning CCB Haldor Topsøe - køkkenrenovering CCB DTU - Bygn. 349 renovering CCB nr. 4 Elindco Byggefirma nr. 1 VUC Roskilde - hovedentreprise CCB nr. 3 Elindco Byggefirma nr. 1 Susålandets Skole - ombygning CCB Igangværende byggesager Sag nr. Projektnavn Sagsing. Entreprisesum Stade % d.d CPSC BM % 1074 Novo 1R BGP % 1078 KU.BE JCH % 1079 Egeparken BA % 1081 DTU Agora FC % 1082 Fængsel EF % 1083 Tingbjerg BGP % 1084 Hårlev MM % 1085 Landemærket KL % 1086 Novo ED1 FC % 1087 Vordingborg Gymnasium BM % 1088 GN Resound JS % 1089 Chr. Hansen JS/TQS % 1090 I/S Vestforbrænding JKH % 5

6 Tingbjerg v. Benjamin Pedersen I direkte forbindelse med Tingbjerg Skole er vi i gang med opførelse af et bibliotek og kulturhus. I skrivende stund har vi støbt fundamenter til den dybe kælder og den høje stueetage. Endvidere har vi støbt alle kældervægge, bortkørt en masse jord og udført indvendig kloak samt omfangsdræn. CCB s egenproduktion samt underentrepriser styres af vores yderst kompetente praktikant Simon Cordua med assistance fra beton-sjakbejs Jørgen Lisberg. Huset er meget kompliceret med skæve vinkler og mærkelige niveauspring, hvorfor landmåleren efterhånden er fast mand på byggepladsen. Til trods for dette, samt udfordringer med blød bund, ser vi fortsat ud til at holde tidsplanen. NN-1R v. Benjamin Pedersen I Bagsværd var vi lige akkurat blevet færdige med arbejder i egenproduktion, da vi blev bedt om at udføre et omfattende fundamentsprojekt for diverse udendørs udstyr. Dette betyder betonarbejde i yderligere 8 uger. Ovenstående er blot ét af mange eksempler på, hvorledes projektet hele tiden udvikler sig, og hver gang noget nyt tilkommer, skulle det have været færdigt i går. Udover koordinering af de mange rigtige byggeopgaver, har vi også brugt en masse tid på at få udarbejdet OG godkendt en Novo Nordisk tilpasset kvalitetssikringsplan på engelsk. Dette har bevirket, at CCB er kommet på NN s liste over godkendte leverandører/entreprenører (på NN-sprog er der foretaget en SQP af vores QA, og vi er kommet på deres ASL). I skrivende stund arbejdes der fortsat ud fra en plan om færdiggørelse omkring oktober/ november. 6

7 Røde Kors Frivillighus v. Kristian Lind For Røde Kors som bygherre skal vi forhåbentlig snart i gang med en spændende byggeopgave, en tilbygning som har titlen Frivillighus. Frivillighuset skal opføres med støtte fra en af Danmarks store fonde og skal anvendes som et besøgs-, café og udstillingsområde. Projektet er designet og projekteret af COBE Arkitekter og Søren Jensen Ingeniører. Overordnet opbygning Tilbygningen på ca. 750 m 2 opføres i 1 etage i forskudte plan, med en lavere liggende parterre etage, der ligger under det omgivende terræn. I bygningens nordlige del er der kælder under bygningen. Kælderen ligger 4 trin lavere end parterre etagen. Bygningen er i plan en trapezform, der er forbundet til Landskontoret; den skaber to haverum i mellemrummet og et stort fleksibelt rum til Frivillighuset. Taget rejser sig som en stor trappe fra gadeniveau op til ca. 9 m over gadeniveau. Tagdækket formes som en bærende in-situ støbt pladekonstruktion, der hviler på rektangulære søjler samt kældervæggen og punktfundamenter ved den lave kant. Opbygningen over den bærende trinformede betonplade består af trykfast isolering som underlag for den ydre skal. Der indlægges fugtmembraner på betondæk. Membraner drænes mod gade-niveau som en samlet tagflade. Overordnet disponering/indretning Indvendigt bliver besøgende mødt af Frivillighusets og Landkontorets fælles velkomstområde. Et cafémiljø og udstillingsområde introducerer til Frivillighuset og Røde Kors, og en bred aktivitets og opholdstrappe inviterer ned i den mere aktive del af huset. I den nedre del af Frivillighuset er der direkte udgang til haverummet og en række mindre projektrum i husets lavere halvdel deler det store rum op. I nicher langs den gennemgående bagvæg er der mulighed for opbevaring, tekøkken og sofanicher. Det store indre rum, den fleksible tagterrasse, og de fælles haverum skaber et oplevelsesrigt hus, der giver gode fælles faciliteter for både Frivillighuset og Landskontoret. 7

8 Kvartershuset v. Kristian Lind For foreningen Kvartershuset på Borgbjergvej i København SV skal vi i totalentreprise udføre en opgradering af foreningens lokaler, men primært tilgængeligheden. Foreningen som bruger lokalerne har i mange år ønsket forbedret adgang for alle. Med støtte fra RealDania og Købehavns Kommune er projektet nu igangsat. Til projekteringen samarbejder vi med Dorte Mandrup Arkitekter, Ingeniørfirmaet Steensen & Varming (installationer) og Kim Olsson A/S (konstruktioner). Designet betyder, at huset forlænges og dermed tilgodeses tilgængeligheden via trapper og lift. Status er, at der er indsendt byggeansøgning og myndighedsbehandling pågår. Selve udførelsen forventes at forløbe frem mod slutningen af året. 8

9 GN ReSound v. Jan Stysiek I Præstø er vi i gang med at bygge for en af vores faste kunder, nemlig GN ReSound. Denne gang opfører vi en ny hybridbygning på 730 m 2, med en højde på 7 m og indeholdende produktionslokale, teknikrum og toiletter. Facaderne bliver, som eksisterende byggeri, udført i hvide frilagte sandwichelementer med huldæk som tag. Mellem ny og eksisterende bygning etableres en ca. 70 m lang forbindelsesgang i Paroc og glaspartier. Tæt på eksisterende kælder udvides lageret med ca. 120 m 2 kælder, som bliver delvist fritliggende, ligeledes med sandwichelementer. Byggeriet, som udføres i hovedentreprise excl. installationsfagene, er opstartet af Finn Madsen og mandskab i maj måned og skal afleveres primo oktober måned. 9

10 Vordingborg Gymnasium v. Brian Mejlholm På Vordingborg Gymnasium er vi gået i gang med råhusentreprisen ved opførelsen af en ny multisal. Multisalen opføres som tilbygning til eksisterende bygninger på Vordingborg Gymnasium, og udføres i mange forskellige niveauer med bla. depotrum, teknikum og sal med scene. Bygningen bliver på 442 m 2 og skal anvendes til samling og ophold for samlet set op til ca. 400 personer fordelt på scene, balkon, gulv, siddetrappe og øvre opholdsområde. C.C. Brun skal udføre råhusentreprisen, bestående af nedrivning, jord/kloak/beton, spuns og pælefundering, murer- samt stålentreprisen. Der omlægges offentlig kloak hvori der indbygges buffer på vandledningen i form af Ø800 betonledning. Efter betonarbejdet opføres en stålkonstruktion som skelet for de videre arbejder, så som facader af tegl som eksisterende bygninger. Der afsluttes med gartnerarbejder og en udvendig betontrappe. Projektleder Brian Mejlholm styrer byggesagen, med hjælp fra underentreprenører. Pilotering Nedrivning Omlægning af offentlig kloak 10

11 KU.BE v. Jørgen Christensen På KuBe har vi fået nye naboer, MTH som skal bygge en parkeringskælder, så vores byggeplads er blevet meget kompakt, hvilket giver en del udfordringer. Vi har nu støbt alle vægge og dæk på plan 400, og er godt i gang med vægge og dæk på plan 500. De skæve vinkler på trappekerner giver os stadig en del udfordringer med afsætning og montage af forskalling, armering, osv. Trapper/søjler bliver løbende leveret og monteret. Montage af stålkonstruktioner pågår på plan 500. Efterfølgende udstøbes komposit-dæk. God sommer Jørgen 11

12 Landemærket v. Jørgen Christensen På Landemærket i det indre København, næsten nabo til Rundetårn, skal vi renovere og udbygge en 5-etagers ejendom. Ejendommen skal bygges om til lejligheder og en stor café med køkken. Fra 1. til 5. sal indrettes lejligheder og caféen skal ligge i stueetagen, hvor baggården inddrages. Arbejdet udføres i hovedentreprise med Finn Madsen og Per Rasmussen som formænd. Vi er p.t. i fuld gang med nedrivning/afstivning og fundering under eksisterende bygning/ tilbygning, hvilket giver en del udfordringer pga. blød bund. De eksisterende fundamenter er blevet understøbt. Chr. Hansen, Byggeriet i skoven v. Tomas Quistorff Vi er startet op med opførelsen af Pilot Plant i Hørsholm for Chr. Hansen. Pilot Plant er en bygning på ca. 350 m 2 med 230 m 2 kælder. Vores kontraktsum er kr mio, og vi skal aflevere til jul (18. dec. 2015). I bygningen skal være ny varemodtagelse og diverse lager/truckområder samt teknikrum mm. Vi klarer selv betonarbejderne, hvor Jørgen P. Thomsen er i fuld gang med fundamenter, isolering, understøbninger mm. med sit sjak, hvor Bent er sjakbejs. Resten af opgaven klares med underentreprenører. Vi er kommet godt fra start vejret har været med os langt hen ad vejen. Anstrengelserne på sagen går nu på at få betonelementer før sommerferien, og lykkes det, ser vores tidsplan fornuftig ud. Det gælder om at få alle aftaler på plads inden sommerferien, så byggeriet ikke sinkes af sene leverancer grundet ferien. Der kommer mere nyt fra Hørsholm i næste nummer af CCB Nyt. 12

13 Hårlev Sundhedscenter v. Martin Mortensen På Hårlev Sundhedscenter er der stadig fuld fart på, vi har pt. ca. 25 mand i gang på sagen, som snart skal afleveres. Der har i hele projektets gennemførelse været et stort pres på for at blive færdige til tiden, Men med gode fleksible håndværkere og godt humør så kommer det til at kunne lade sig gøre, det er dog ikke uden udfordringer, og vi arbejder da også lige frem til sidste time. Vi har alle fag i gang på samme tid, maler, tømrer, gulv, el, VVS, ventilation. De første 2 bygninger ud af fire er taget i brug, og dette med et flot resultat. Sansehave bygn. 4 HCWC bygn. 1 Kantine bygn. 2 Gang bygn. 1 Gang bygn. 2 Det sidste gulvbelægning bygn. 4 13

14 CPSC 01 v. Brian Mejlholm Copenhagen Plant Science Center 01 består af 7300 m 2 laboratorie- og undervisnings- samt kontorfaciliteter. Byggeriet skal stå klar til indflytning i C.C. Brun har lige afsluttet støbning af auditoriumstagdæk. Inden støbning blev der monteret 29 ton stål som skelet for montering for facade/tagentreprenør. Alt stål over loft er ligeledes blevet brandisoleret i samarbejde med vores underentreprenør. Det meste tyndpudsarbejde er afsluttet, og bygherres gulventreprenør skal opstarte. Der er stadig et par spændende støbninger tilbage, som f.eks. et 4 meter højt celleformet skaktrør. Montage af stål og Hody plader Montering af brandisolering Støbning af tagdæk på auditorium/garderobe Næste spændende støbning celleformet skaktrør 14

15 Plejecenter Egeparken v. Brian Aarestrup Så blev råhuset færdigt og et velfortjent rejsegilde blev afholdt. Expan pakker sammen og kører videre til næste projekt. Tak for et godt samarbejde. Nye entreprenører rykker ind og vores egenproduktion forsætter arbejdet med forskalling og støbning af insitu altaner. Altaner fra Hi-Con, monteret på facaden. Der skal leveres i alt 75 stk. Forskalling til kommende fælles altan. Til august opstarter Malmos med anlægsarbejdet i gårdhaven på 1. salen. 15

16 Novo ED1 v. Brian Aarestrup Vi er i gang med en råhusopgave hos Novo i Kalundborg. Opgaven består af jord, kloak, beton, betonelementer og stålarbejder på en tilbygning til bygning ED. På denne sag har betonsjakket kæmpet en hård kamp for at komme i mål. Der har ingen plads været hverken til maskiner eller materialer. Det var et mål, at terrændækket skulle være færdigstøbt inden weekenden den 13-14/6. Denne weekend skulle der monteres facadeelementer og det lykkedes betonsjakket at klare opgaven. Flemming og Brian siger tak for den rigtigt gode indsats, samt et højt humør hos jer alle. Montage/betonsjakket Brian, Bjarni, René, Daniel og Ragnar. Facademontage på bygn. ED, Novo Nordisk i weekenden d /

17 Novo Nordisk v. Brian Aarestrup Novo Nordisk, Bygning DF Denne sag blev afleveret den Vi er i fuld gang med at udbedre fejl og mangler, der pågår stadig ekstra arbejder på denne sag samt udskudte arbejder. Novo Nordisk, Bygning JC IM CCB har vundet 2 mindre sager på Novo Nordisk i Kalundborg. Den ene er et 180 m² dæk på en 1. sal der skal støbes. Dette skal udføres i uge 27. Den anden opgave er nogle kloakledninger, der skal skæres ned i eksisterende betongulv. Arbejdet skal udføres om natten, da man om dagen ikke vil forstyrres af larmen fra skæremaskinerne. Dette arbejde skal starte i uge 30. Serviceopgaver v. Kristian Lind Adelgade For HOFOR har vi igen vundet en renoveringsopgave. Denne gang er det en ejerlejlighedsopdeling, som foregår i kælderen under parkeringsarealet. En del af arbejdet er at skabe adgang mellem to rum. Da vi gik i gang viste det sig, at muren var tykkere end forventet. Søndergaard A/S gik i gang med at lave hul, således Hanne fra MOE Ingeniører kunne få det fornødne overblik. Det viste sig, at muren er 210 cm tyk!! Opgaven løses i samarbejde med Gottlieb Paludan Arkitekter, MOE Ingeniører, Søndergaard Nedrivning, C.C. Brun Stål og Murermester Keld Dahl. 17

18 Serviceopgaver v. Kristian Lind Scion DTU Opgaven for Scion DTU A/S startede med en 500 m 2 total istandsættelse af det tidligere DONG kontor i Hørsholm. Efterfølgende er det lykkedes godt med udlejningen og derfor har vi nu istandsat i alt 4 x 500 m 2 og er netop opstartet med yderligere 500 m 2 istandsættelse. Opgaverne er projekteret af Gottlieb Paludan Arkitekter A/S og Niras Ingeniører. Vore egne arbejder (tømrer) er udført af Claus Nygaard, Jørgen Jensen og vore dygtige tømrerlærlinge Kenni, Jimmi og Philip. Scion DTU, bygn. 3 og 4 IC Companys På Raffinaderivej har Jørgen udført en ombygning af nogle kontorer til en outlet butik. Således vil der ligge 2 outlet butikker som naboer med forskellige tøjmærker. Ombygningen af ca. 250 m 2 omfattede nedrivning, nye vægge, tilpasning af lofter samt etablering af nyt indgangsparti. Brolæggerne har sørget for ny adgang med belægning fra eksisterende sti til ny indgang. 18

19 Statsfængslet Nordfalster v. Erling Flyvbjerg Det viste foto er taget af Fotograf Steen Paulsen Så er vi nået lidt længere. Selve PO-bygningen er så godt som færdig med montage og den finish vi kan udføre til d.d. Grundet afklaring på nogle gulvafløb mangler vores kuvertstøbning i portgennemgangen. I selve bygningen mangler så overgulve, som starter op her i uge 26/27. I forbindelse med PO er GA-garagen, hvor vi delvist mangler fundamenter samt montage af elementer på indre mur ca. 72 lbm, hvor de ca. 30 m monteres i uge 26. Som det sidste mangler så en udv. vaskeplads samt 18 stk. pullerter foran PO. FK-bygningen er færdigmonteret og alle in-situ dæk støbt tirsdag uge 25. Efterfølgende er resterende finish samt overgulve, som også skal starte op i uge 26/27. AB-bygningen pågår, hvor montage kælder, udv. isolering, opfyldning m.v. forventes færdig med udgangen af uge 27. Fundamenter i stuen er ca. 2/3 færdig, hvor der sideløbende udføres opmuring af lecablokke, indbygning grus samt indv. kloak. Terrændæk forventes færdig, så montage kan starte op i uge 32. PE-bygningen er så småt startet op også. P.t. er vi ved at spunse ca. 15 lbm, en omlægning af noget udv. kloak, som skal udføres inden udgravning af kælder. Hvis alt går vel, forventes opstart af fundamenter i løbet af uge 27/28. Sommerferien nærmer sig hastigt, men vi regner med at køre igennem med ca mand, og alle ønskes herfra en god sommer. 19

20 I/S Vestforbrænding v. Jakob Keinicke Hansen For bygherre I/S Vestforbrænding skal vi udbygge deres affaldsmodtagehal og ombygge dele af affaldsmodtagelsen. Opgaven går ud på at forlænge den eksisterende modtagehal, hvor der håndteres ca ton affald om året, og som skal være i drift i hele byggeperioden. Forlængelsen er på ca m² i grundplan, og vi skal udføre jord, kloak og beton i egenproduktion. Overbygningen udføres som eksisterende bygning, med stålspær, der er 163 cm høje og har et frit spænd på 55 meter en meget spændende stålopgave. Bygning 2 vi skal opføre, er en sidebygning til modtagehallen, hvor der i fremtiden skal være omlæsning af madaffald fra de mange skraldebiler der indsamler affald. Madaffaldet skal samles til større portioner affald, der efterfølgende kan transporteres til f.eks. et biogasanlæg, hvor det kan indgå i produktionen. Vi er så småt kommet i gang med madomlastning etableringen af byggeplads er udført, og Hans er i gang med rydning og muldafrømning af byggefeltet, hvor der efterfølgende skal udføres byggegrube af sekantpæle et arbejde som vil pågå ind over sommerferien, hvorefter vi skal i gang med betonarbejdet med en bemanding på 8-10 mand. Vi skal i egenproduktion udføre alt jord, kloak, beton og belægninger, det er formand Kim Rehne der skal stå for betonarbejdet. Arbejdet udføres i hovedentreprise med en entreprisesum på kr Rådgiver på sagen er COWI og byggeperiode er juni 2015 januar

21 DTU Agora v. Kim Zachariassen På DTU er vi i fuld gang med de indvendige arbejder i alle 3 bygninger. Dette kræver god koordinering og samarbejdsvillighed fra alle. Der er vi glade for, at vores underentreprenører her deltager aktivt for, at få det til at fungere. I 329A er der pt. høj fokus på installationsfagene, samt opsætning af loftskinnesystem. I det omfang at der er klar til det, så ilægges der også loftplader. I bygningen er malerne også godt i gang med at få spartlet og malet. Vores tømrere er også ved at starte op med akustiklistepanelbeklædningen, som de selv står for at udskære, samle og ophænge. I 325 restaureres og produceres der loftkassetter, efter DTU-standard, samt snedkerarbejder. Vores gulvmand har udført gulvreparationer. Malerne ordner trappetårnene og reparationer. Installationsfagene er tæt på at være færdige på etagerne. Dog mangler vi stadigvæk at få monteret ventilationsaggregaterne i kælderen, men det arbejde pågår, og der er fokus på det. Samtidig er bygherre begyndt at slibe gulvene, samt male skabslåger. 329A, sydfacade - lukket med puds og døre i vindfang er monteret I 329 sætter vores tømrere lofter op, og gulvmændene primer og spartler. Diverse installationsfag er godt med. Det nye møderum er opført, og mangler kun det ledende glas samt nogle få installationer. Malerne udfører reparationer. Udvendigt er Niels i gang med de afsluttende arbejder ifm. kloakarbejder, samt at sætte en ventilationsafkastbrønd. 329A, østfacade - dækkapper monteret og vindfang monteret 329A, 1. sal - færdigt rum , 2. sal - færdigt rum

22 Nyt fra brolæggeren v. Niels Nielsen Vi har lavet en rigtig dejlig opgave i Virum. En ny have helt fra bunden af. To store terrasser belagt med soldater fliser, 90x45x8 cm. Terrassen ved hovedhuset er forlænget med brosten som fører ned til en mindre terrasse midt i haven. Fliserne som lå på den gamle terrasse (symfoni) er lagt som sti langs havemuren. Bag carporten, hvor der skal være cykelskur, er der sat brosten som hænger sammen med de brosten som er sat i haven. Forpladsen er lavet med to-trins trappe hele vejen rundt sat i brosten. Fladen er sat i brosten og indgangspartiet er sat i røde chausseesten. Vi lavede klar til rullegræs hvorefter bygeherre selv lagde det ud. En dejlig opgave hvor vi hver morgen holdt et lille byggemøde, hvordan dagsprocessen skulle foregå. En stor tak til Dennis Eskildsen for et sjovt og et behageligt samarbejde. Der har også været plads til lidt små opgaver. En ny lygtemast i Lyngby ved Magasin. I Ringsted har vi retableret en granittrappe, og på Skullerupgård er vi i gang med at rette noget af den gamle belægning. God sommerferie Brolæggeren 22

23 Nyt fra lageret / smedeværkstedet Herhjemme på gården har vi siden sidst brugt det meste af tiden på vedligehold. Hans er i gang med at male alle steder herhjemme, således det fremstår pænt og nydeligt. Vi har desuden ændret to af vores specialbyggede mandskabsvogne med kontor til rene mandskabsvogne, da behovet for dette er væsentligt større nu. På maskinværkstedet har Jan fået indrettet den sidste savcontainer med udvendig skorsten/aftræk. Det er blevet et krav fra Arbejdstilsynet, at fastmonterede spånsug ikke må recirkulere luften i samme rum som den står i. Jan er desuden blevet færdig med det halvårlige el-tjek af håndværktøj. På smedeværkstedet har der været og er der meget travlt. Vi har indlejet Ove Mortensen for et par måneder siden til at hjælpe os, således vi får produceret på værkstedet samtidig med at vi kan montere ude på pladserne. Vi har fremstillet og monteret div. stål på Novo, Kalundborg, div. bjælker til Hårlev Sundhedscenter, altanbeslag til Egeparken, stål for nyt mødelokale på DTU. Derudover er vi snart færdige med at renoverer 265 køjesenge for Udlændingestyrelsen til brug på diverse asylcentre. Desuden er vi i gang for HOFOR med stål i en kælder på Adelgade. Fremtiden byder på stål til Landemærket, opspændingsplaner til DTU Agora, værn til handicaprampe på Hårlev Sundhedscenter samt stålrammer til GN Resound i Præstø. Alt i alt en forsommer med masser at lave på smedeværkstedet, og også med højt aktivitetsniveau de næste par måneder. Slutteligt vil jeg ønske alle en god sommerferie når den tid kommer. Jan Madsen Hårlev Sundhedscenter 23

24 Struktørlærling til skolemesterskaberne. Jeg hedder Danni Andersen og er struktørlærling på KUBE på Dirch Passers Allé. Her i begyndelsen af juni måned deltog jeg i skolemesterskaberne for region Midt og Vestsjælland. Opgaven vi skulle udføre, var en vægforskalling med dør- og vinduesudsparringer, samt producere og tilpasse armering så præcist som muligt. Konkurrencen varede fra d juni og der deltog lærlinge, som var udtaget fra 3 forskellige firmaer: Vesti Olsen, Kentto og C.C. Brun. Vi var to lærlinge som gik videre til næste skridt mod DM som bygningskonstruktør - hvor jeg var en af disse to. Regionalmesterskaberne vil foregå i Holbæk i januar 2016, hvor vi skal konkurrere mod Sjællands andre uddannelsessteder, som tilbyder struktøruddannelsen. 24

25 Personalenyt. Ny medarbejder. Jakob Keinicke Hansen Jeg hedder Jakob Keinicke Hansen, er 32 år og bor i Slagelse med min kæreste Nanna og vores søn Johan på 1 år. Jeg blev udlært som murer i 2004 og arbejdede derefter ca. 5 år som murersvend, hvorefter jeg læste til bygningskonstruktør på BTH Haslev, med afslutning december Jeg startede hos C.C. Brun pr , og skal fungere som byggeleder på Vestforbrænding i Glostrup, sammen med projektleder Flemming Christensen og formand Kim Rehne. Min fritid går med at spille fodbold og familien. Hans Kristian Jensen, 25 års jubilæum. D. 18. juni 2015 havde Hans Kristian / Hanse 25 års jubilæum hos C.C. Brun. På billedet ses Hanse ved sin gravemaskine. Hanse og gravemaskinen har fulgt hinanden gennem mange år, stort set ingen har fået lov at låne Hanse s maskine. Vi er stolte over at kunne ønske tillykke til både firmaet og ikke mindst Hanse for loyal, fleksibel og dygtig indsat gennem de 25 år. Kristian Lind 25

26 Kalenderen 2. juli Ulrik Rasmussen 50 år 26. juli 2015 Lene Katana 50 år 31. oktober 2015 Kristian Lind 50 år Ferie & Feriefridage I ferieåret 1. maj 2015 til 30. april 2016 afholdes ferie således: Sommerferie Juleferie fra fredag d. 3. juli 2015 ved normal arbejdstids ophør til mandag d. 27. juli 2015 ved normal arbejdstids begyndelse (uge 28, 29, 30) fra onsdag d. 23. dec ved normal arbejdstids ophør til mandag d. 4. jan ved normal arbejdstids begyndelse 26

27 Organisation C.C. Brun Entreprise A/S Organisation C.C. Brun Entreprise A/S Direktion Entreprisedirektør Projektchef Formænd Maskinførere Kristian Lind Jan Stysiek Flemming Christensen Finn Madsen Kloaklæggere Frank Nielsen Betonsjak Projektledere Kim Rehne Pedersen Tømrersjak Sekretær Erling Flyvbjerg John Christensen Birgith Nielsen Jørgen Christensen Brian Pedersen Benjamin Pedersen Ole Storm Poulsen Martin Mortensen Morten Hansen Support Brian Mejlholm Louise K. Jørgensen Brian Aarestrup Byggeledere Adm / Økonomi Ronnie Hansen Bitten H. Petersen Kim Zachariassen Tanja Rosenkvist Emil Hellum Brolægger Brolæggersjak Lene Katana Jakob K. Hansen Niels Nielsen Tilbud Servicearbejder Maskinsnedkeri Palle Knudsen Per Rasmussen Servicearbejde Materiel / lager Jan Madsen Smedeformand Jesper Vive Nielsen Lastbil med kran Materieludlejning Maskinservice Smede Værkstedsarbejde Ekstern montage Maj 2015 Redaktionen Næste udgave af CCB Nyt vil udkomme i september Indlæg kan sendes ind til kontoret, att. Birgith Nielsen eller på mail til 27

28 Telefonliste Navn Dir/lokalnr. Mobiltelefon Opkaldsnr. mobil Privattelefon Direktør Kristian Lind Entreprisedirektør Jan Stysiek Palle Knudsen Erling Flyvbjerg Jørgen Christensen Benjamin G. Pedersen Flemming Christensen Ronnie Hansen Brian Aarestrup Kim Zachariassen Martin Mortensen Emil Hellum Brian Mejlholm Jakob Keinicke Hansen Administration Bitten H. Petersen Birgith Nielsen Tanja Rosenkvist Lene Katana Louise K. Jørgensen Smedeværksted/lager Jesper Vive Nielsen Lars H. Henriksen /lastvogn Jan Madsen Jan V. Larsen /servicevogn Formænd Per Rasmussen Finn Madsen Niels O. Nielsen, brolæggerformand Frank Nielsen Kim Rehne Pedersen John Christensen Brian Pedersen Ole Storm Poulsen Øvrige Hans Kristian Jensen, maskinfører Morten Hansen Niels Thygesen, kloakmester

Nr. 53, marts 2015 CPSC. C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk

Nr. 53, marts 2015 CPSC. C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Nr. 53, marts 2015 CPSC C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Redaktionen Næste udgave af CCB Nyt vil udkomme i juni 2015. Indlæg kan sendes ind til kontoret, att. Birgith

Læs mere

Nr. 51, september 2014

Nr. 51, september 2014 Nr. 51, september 2014 CPSC C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Redaktionen Næste udgave af CCB Nyt vil udkomme i december 2014. Indlæg kan sendes ind til kontoret,

Læs mere

C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk

C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Nr. 50, juni 2014 Hanse og Jens Jørgen i gravesamarbejde Novo NN-1R, Bagsværd C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Redaktionen Næste udgave af CCB Nyt vil udkomme i

Læs mere

Nr. 49, marts 2014. Favrholm, Hillerød. C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk

Nr. 49, marts 2014. Favrholm, Hillerød. C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Nr. 49, marts 2014 Favrholm, Hillerød C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Redaktionen Næste udgave af CCB Nyt vil udkomme i juni 2014. Indlæg kan sendes ind til kontoret,

Læs mere

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 Energirenovering er fremtiden 2 Fire års forfald i Rudkøbing får en ende

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 Energirenovering er fremtiden 2 Fire års forfald i Rudkøbing får en ende 11. årgang nr. 1 marts 2013 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på renovering 2 Energirenovering er fremtiden 2 Fire års forfald i Rudkøbing får en ende 2 Tænk i helheder når det handler om renovering

Læs mere

Find blanketter og vejledninger i Servicebutikken

Find blanketter og vejledninger i Servicebutikken FEBRUAR 2012 Find blanketter og vejledninger i Servicebutikken Du kan downloade eller bestille alle blanketter, vejledninger og bøger fra Dansk Byggeri på www.danskbyggeri.dk/servicebutikken 2 1 Side 6

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Søren Kristiansen har efterhånden godt 18 års Fra 3 etager under jorden og op i 10 etagers højde rejser DGI Parken med tilhørende hotel

Søren Kristiansen har efterhånden godt 18 års Fra 3 etager under jorden og op i 10 etagers højde rejser DGI Parken med tilhørende hotel Kulturhus, mediehus, lejligheder med udsigt og hotel med luksus og velvære skyder op i hjertet af Og så har DGI Parken meget mere end vand at tilbyde. Det nye byggeri i Østergade er også base for DGI,

Læs mere

Spar penge på at bygge nyt

Spar penge på at bygge nyt # 8:2013 Riv ned og byg nyt Spar penge på at bygge nyt Flere og flere vælger at bygge nyt i stedet for at reparere på det gamle og det er der gode grunde til. Det er sund fornuft at tænke på fremtiden

Læs mere

En rigtig børnehave er da rund

En rigtig børnehave er da rund # 4:2011 En rigtig børnehave er da rund Sorring Børnehus er en udfordring af den sjove slags for der er ikke to elementer, der er ens. Én ting er at bygge noget rundt. Noget andet er - En cirkel er en

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Bro glider over følsom natur

Bro glider over følsom natur April 2010 103. årgang Bro glider over følsom natur 2 Side 14 Læs desuden inde i bladet: 6 Formænd med ny baggrund 9 Lille fremgang i Randers 10 Livlig debat i Sønderborg 19 Havneprojekt til 1,3 mia. kr.

Læs mere

Betonklubbens nyhedsbrev d. 01.05.15.

Betonklubbens nyhedsbrev d. 01.05.15. Betonklubben. 49 udgave Betonklubbens nyhedsbrev d. 01.05.15. Se her, se her, se her, se her, Se her, se her, se her, se her, Se her, se her. Har du noget som du synes klubben skal arrangere, noget du

Læs mere

FOCUS på Ny Middelfart. Udvider og søger nye medarbejdere Side 25

FOCUS på Ny Middelfart. Udvider og søger nye medarbejdere Side 25 www.erhverv-fyn.dk NR. 4 26. ÅRGANG APRIL 2007 Vermop Side 14 E. Christiansen & Søn Side 20 Blomberg Ingeniørfirma A/S Side 26 VBG: VBG-Group følger med tiden Side 5 FOCUS på Ny Middelfart Middelfart Bowlingcenter

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

juni 2011 8. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2011 8. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2011 8. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 1. Juni udgaven 2011. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015 Thulevej efter facade- og altanrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@vivabolig.dk www.vivabolig.dk Vivabolig Afdelingsoversigt

Læs mere

9. årgang nr 3 september 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø

9. årgang nr 3 september 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø 9. årgang nr 3 september 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø 1 Erhverv Implementeringen gik ufatteligt smertefrit. Hele forløbet tog

Læs mere

Broen. Læs mere side 16. www.danskformand.dk

Broen. Læs mere side 16. www.danskformand.dk December 2011 104. årgang 6 Broen Læs mere side 16 Læs desuden inde i bladet: 3 Lederen 6 Industriens Hus i total makeover 12 Graffittiens overmænd 22 Se næste års jubilarer Fagorganisation for arbejdsledere

Læs mere

INDHOLD SLAGELSE KOMMUNE

INDHOLD SLAGELSE KOMMUNE INDHOLD B. NYGAARD-SØRENSEN 4 BNS-ånd i nye hænder 6 Renovering af beboede lejligheder 6 Byggeri skal forebygge selvmord 8 Energioptimering 11 Murerarbejde uden mangler 12 En fremtidsløsning 3 Troværdighed

Læs mere

9. årgang nr 4 december 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Tangtag tænges 2 bedre boligveje 2 kæmpe sygehusbyggerier

9. årgang nr 4 december 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Tangtag tænges 2 bedre boligveje 2 kæmpe sygehusbyggerier 9. årgang nr 4 december 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 Tangtag tænges 2 bedre boligveje 2 kæmpe sygehusbyggerier 1 Erhverv Med RenMobil fra Telenor har vi lynhurtigt fået en langt større

Læs mere

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk.

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk. Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning Årets

Læs mere

formandsbladet Fokus på anlægsstruktører og brolæggere LKF: 50 år med vejmarkering Nyt smil i Nordjylland

formandsbladet Fokus på anlægsstruktører og brolæggere LKF: 50 år med vejmarkering Nyt smil i Nordjylland formandsbladet 1 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 1 februar 2013 Fokus på anlægsstruktører og brolæggere Nyt smil i Nordjylland LKF: 50 år med vejmarkering Udgiver: Dansk Formands Forening

Læs mere

Nybyggere side 12 Plads til at leve side 14

Nybyggere side 12 Plads til at leve side 14 LEJEPLADSEN Nybyggere side 12 Plads til at leve side 14 nr. 13 november 2005 2 LEJEPLADSEN Hvad er Dan-Ejendomme as rolle? Vi modtager ofte henvendelser fra lejere, der har svært ved at forstå Dan-Ejendomme

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere

Praktikophold som byggeteknikker. Arkitektfirmaet Friis Andersen a/s

Praktikophold som byggeteknikker. Arkitektfirmaet Friis Andersen a/s Praktikophold som byggeteknikker Arkitektfirmaet Friis Andersen a/s Ellen Agger BTH NÆSTVED 20.10.2014 Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med 10 ugers praktikophold i 4. semester af byggeteknikkeruddannelsen.

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere