Nr. 51, september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 51, september 2014"

Transkript

1 Nr. 51, september 2014 CPSC C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle

2 Redaktionen Næste udgave af CCB Nyt vil udkomme i december Indlæg kan sendes ind til kontoret, att. Birgith Nielsen eller på mail til CCB flaget vejer over byggepladsen KuBe. 2

3 Indlæg fra Kristian Sommeren er gået, og hvilken dejlig sommer, flot sol og dejligt varmt. Nu er efteråret i gang, og den lidt mørkere tid indhenter os. Vi hos C.C. Brun har en positiv tid og en særdeles god ordrebeholdning med en meget stor andel af egenproduktion foran os. Vi har opgaver som løber frem til udgangen af 2015, og forventer en fortsat stor beskæftigelse. Opgaverne er som tidligere nævnt bl.a. spændende større råhusopgaver, et område hvor vi føler os godt rustet. Vor ordrebeholdning gør også, at vi skal finde de rette opgaver som passer ind i forløbet efter afslutningen af nuværende opgaver. Generelt i branchen mærker vi en mere positiv stemning og gode tendenser med gode ordrebeholdninger blandt kollegaerne. Tilbudsaktiviteten forsøger vi at afpasse i lidt højere grad, vi er nødt til at selektere opgaverne således disse passer med vore ressourcer. Dette betyder desværre at vi ind i mellem er nødt til at melde fra på spændende tilbudsopgaver. Grundet det stigende aktivitetsniveau har vi ansat nye kollegaer, således er vi p.t. 120 ansatte. Vi ser positivt på fremtiden. Nye ordrer og ordrebeholdning I perioden siden sidste CCB Nyt har vi modtaget ordre på følgende opgaver: Sag Aktivitet Tkr. Egedal Kommune Midlertidig P-plads Valsemøllen Nyt mølleanlæg HOFOR Tietgensgade Gårdrenovering Schenker Ombygning 230 Sengeløse Skole Funderingsudbedring Galleriet Slagelse Jord, kloak og beton Ovenstående betyder, at vi har en stor ordrebeholdning, en ordrebeholdning på ca. Mkr. 240, hvoraf ca. Mkr. 155 er til udførelse i Dette er særdeles positivt, som igen giver ro for fremtiden. Perioderegnskab Pr. 31. august 2014 har vi realiseret en omsætning på Mkr. 121,6 som er et resultat af et klart stigende aktivitetsniveau, opgaverne er efterhånden kommet godt i gang. Perioderesultatet pr. 31. august 2014 er på tilfredsstillende niveau, resultatet pr. 31. august 2014 er Tkr før skat. For hele 2014 forventes en omsætning omkring Mkr. 210, med et forventet resultat på 2½-3½ %. 3

4 Indlæg fra Kristian Organisationsændringer Grundet den gode ordrebeholdning har vi nyansat flere: Martin Mortensen Martin Mortensen startede hos CCB den 15. august 2014 som projektleder. Martin Mortensen er 34 år, uddannet Diplomingeniør i 2004 og har siden fungeret som Bygge/projektleder hos forskellige entreprenører. De seneste 6 år har Martin været hos Georg Berg A/S i Slagelse. Se præsentation andet sted i bladet. Brian Mejlholm Brian er blevet ansat som projektleder i CCB pr. 22. september Brian er uddannet bygningskonstruktør i 2005 på Odense Tekniske Skole. Inden da udlært tømrer, hvor han arbejdede som svend i ca. 12 år inden han valgte at læse videre. Brian bliver projektleder på projektet CPSC 1. Se præsentation andet sted i bladet. CSR Det er nu 1 års tid siden vi besluttede os for en CSR politik. Samtidig med beslutningen tilmeldte vi os Global Compact som er FN s blåstempling. Dette betyder, at vi har lavet en målsætning, som vi i stor grad anvender i hverdagen. Vi har energioptimeret på Lille Skullerupgård, som har betydet LED belysning, udskiftning af varmekilder og mange andre tiltag. Vi er også bevidste om brændstofforbrug ved køb af nye varevogne, og her er der store optimeringsmuligheder. Her i eftersommeren har vi bestilt solcelleanlæg, i alt 100 paneler skal monteres på smedeværkstedets tag. Med dette tiltag forventer vi at kunne reducere udgifterne på elregningen. Vor CSR politik er tilgængelig på vor hjemmeside. 4

5 Indlæg fra Kristian Elementfabrikken Vi har i mange år haft udlejet en meget stor del af vore bygninger til en elementfabrik. Vor lejer har nu opsagt lejemålet, og vi har derfor valgt at sælge ud af det produktionsudstyr, som tilhører os. Dette er med hjælp udefra lykkedes, vi har således solgt den væsentligste del af produktionsudstyret, som nu demonteres og skal til Norge, hvor der skal produceres filigran til det norske marked. Dette betyder, at vi får frigjort gode lokaler, og vi forventer efter lidt istandsættelse at kunne udleje en del, samt selv anvende arealer til opbevaring af maskiner mm. Dette medfører lidt ombygning resten af året. Nyt fra kontoret v. Bitten Petersen I bogholderiet ser vi frem til et travlt efterår med såvel implementering af elektronisk faktura indlæsning og godkendelse, samt konvertering til nyt lønsystem. Elektronisk indscanning af fakturaer I løbet af oktober måned overgår vi til det papirløse kontor, hvad angår indgående købsfakturaer. Fremover vil faktura blive indscannet direkte på sagerne, hvor bygge-/projektledere så skal godkende dem via internettet, dette skulle gerne give en noget mere effektiv fakturagang, og dermed hurtigere overblik over sagsudvikling og likviditetsudvikling. Nyt lønsystem: LESSOR LØN Senest ved årsskiftet konverteres vores nuværende lønsystem til nyt, kaldet LESSOR løn. Vi håber selvfølgelig at det kommer til at køre korrekt fra dag et, men vi ved også at det sikkert er en illusion. Vi forsøger her henover efteråret at forberede os så godt som overhovedet muligt, men jeg kan stadig ikke love, at der ikke kan opstå lidt problemer i forbindelse med overgangen. Derfor håber vi på jeres forståelse for at der vil være visse ændringer på bl.a. lønsedlernes udseende, div. oplysningsfelter står anderledes osv. Ligesom det vil være rigtig vigtigt, at I giver de korrekte oplysninger til os i forbindelse med f.eks. sygdom, pensioner, mailadresser mv. 5

6 Arbejdsmiljø - sikkerhed v. Jan Stysiek Efter 9 mdr. i 2014 Ulykker i 2014 Ulykkesfrekvens Sidste arbejdsulykke var den , dvs. 638 dage siden (pr ). Som det ses af ovennævnte er det lykkes os at undgå arbejdsulykker med fravær i meget lang tid. Vi har dog stadig arbejdsskader uden fravær, disse skader skal I huske at anmelde og udfylde den nye formular, som ligger på vores intranet, således at vi kan lære af og forhindre disse. På kursusfronten har fire medarbejdere været på arbejdsmiljøuddannelse. Kurset Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj tilbydes. Kontakt jeres formand for tilmelding. Fravær Som det ses af nedenstående, er vores sygefravær meget tæt på det laveste niveau i de sidste 10 år, hvilket er meget tilfredsstillende for alle i CCB. C.C. Brun Entreprise A/S Statistik over fravær 1/1-14/ Timeløn uge 1-37 (excl. langtidssygemeldte) Registreret timer Arbejdstimer Samlet antal timer Fravær totalt Alm. Sygdom Arbejdsulykke Barn 1. sygedag Orlov, fleksjob eller 28 aftale Fædreorlov Formænd ,0% 244 2,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% Smede ,4% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 15 0,4% - 0,0% Jord & beton/maskf ,7% 861 1,6% - 0,0% 38 0,1% 30 0,1% - 0,0% Tømrere ,9% 570 2,9% - 0,0% 7 0,0% - 0,0% - 0,0% Gennemsnit ,9% ,8% - 0,0% 45 0,0% 45 0,0% - 0,0% Funktionærer ,4% 222 1,3% - 0,0% 22 0,1% - 0,0% Gns incl. Funk ,9% ,8% - 0,0% 67 0,1% 45 0,0% - 0,0% Gns Incl Funk ,6% ,9% 378 0,3% 173 0,1% 223 0,2% 74,00 0,1% Gns Incl. Funk ,2% ,0% 111 0,1% 117 0,1% 110 0,1% - - Gns Incl. Funk ,1% ,7% - 0,0% 102 0,1% 191 0,2% 148,00 0,2% Gns Incl. Funk ,8% ,3% 50 0,0% 121 0,1% 286 0,3% 148,00 0,2% Gns incl. Funk ,3% ,7% 229 0,2% 79 0,1% 425 0,3% Gns incl. Funk ,7% ,9% - 0,0% 121 0,1% ,7% Gns incl. Funk ,1% ,3% - 0,0% 142 0,1% ,8% Gns incl. Funk ,8% ,2% 619 0,5% 165 0,1% ,0% Gns incl. Funk ,8% ,8% 29 0,0% 168 0,1% ,8% Gns incl. Funk ,4% ,7% 118 0,1% 121 0,1% 721 0,5% Gns incl. Funk ,6% ,0% 245 0,2% 146 0,1% 423 0,3% Gns excl. Funk ,2% ,8% 887 0,8% 97 0,1% 581 0,5% Økonomi udbetalt løn Samlet løn sum excl soc ydelser Udbetalt sygedagpenge mm År ,6% År ,3% 6

7 Igangværende byggesager Sag nr. Projektnavn Sagsing. Entreprisesum Stade % d.d CPSC BM % 1063 Baggesenskolen RLH % 1074 Novo 1R BGP % 1075 DTU, bygn. 354 FC % 1076 Novo DF FC % 1077 BGB / COWI KL % 1078 KU.BE JCH % 1079 Egeparken BA % 1080 Hvidovre Sygehus EF % 1081 DTU Agora FC % 1082 Fængsel EF % 7

8 Statsfængslet Nordfalster v. Erling Flyvbjerg PO - portbygning + garage Et nyt statsfængsel beliggende på Nordfalster, hvor CCB skal stå for de 4 stk. administrationsbygninger kaldet PO Portbygning, FK Fælles Kulturhus, AB Administrationsbygning samt PE Personalehus, som ligger udenfor muren. Ved samtlige bygninger er det råhuset, vi skal opføre - med jord, indv. kloak, fundamenter, terrændæk, elementmontage, overgulve på terrændæk samt huldæk, interimslukning af hele huset, så varme hurtigt kan etableres til støbning overgulve. PO er opdelt i 2 etaper, hvor vi er i fuld gang med Frank som formand og 8 betonfolk. Udgravning, renselag samt grundfundamenter er udført og opmuring lecasokler pågår. Næste tiltag er indv. kloak samt terrændæk. Så det delvist er klar til elementmontage i uge 47. Bygning FK er udgravet og renselag udført, klar til fundamenter mandag uge 41 - med Brian som formand og 6-8 betonfolk. Pladsstyring samt projektering af diverse konstruktioner udføres af Rambøll. Vores del af bygningerne skal stå færdig med udgangen af

9 Statsfængslet Nordfalster v. Erling Flyvbjerg Portbygning - etape 1 Klar til sidste støbning af fundamenter. Afforskalling og klar til murer for opmuring af leca. 9

10 Novo NN-1R v. Benjamin Pedersen I Bagsværd er vi ved at se en ende på en lang periode med overarbejde og skiftehold. Således er vi ved at færdiggøre de sidste dobbelthøje insitukældervægge, og vi har allerede udført det indskudte filigrandæk. Én af årsagerne til den umiddelbart irrationelle arbejdsproces er, at vi bygger mens der projekteres, uden at tillade udskydelse af efterfølgende entrepriser. Den 9. oktober leveres de første elementer til stueetagen. Alle vores kræfter bruges derfor på at blive klar til dette, og i bedste fald slippe for at sætte elementerne i en våd beton. Trods mange udfordringer forventer vi fortsat at have et lukket råhus inden vi går på juleferie (i år). 10

11 KU.BE v. Jørgen Christensen Opførelse af KUltur og BEvægelseshus på Frederiksberg På Dirch Passers Allé på Frederiksberg har vi nu støbt alle fundamenter, vægge og gulv i kælderplan. Skybruddet den 31. august 2014 har givet os en del udfordringer mht. vand i kælderen som skulle pumpes væk og efterfølgende retablering af sandpude til isolering. Vi er p.t. i gang med fundamenter i terræn og dæk over kælder samt tilfyldning af kælder. Vi er også opstartet med vægge i stueplan, hvor alle væggene med skæve vinkler begynder. 11

12 DTU, bygn. 354 v. Flemming Christensen Nu er det snart tid til aflevering og byggeriet er forløbet planmæssigt. Morten og Kenni er i fuld gang med at montere facadepladerne. Udover pladernes grundperforering har de 4 hulstørrelser. Størst foran vinduerne og mindst længst væk fra vinduerne. Pladerne er på den måde også en form for solafskærmning og indefra ser man ud gennem hullerne på pladerne. Joakim, Steffen og Jonatan er ved at montere de sidste lofter, så installationsfolkene kan blive helt færdige. Et spændende projekt på mange måder og en god reference. 12

13 CPSC v. Brian Mejlholm Copenhagen Plant Science Centre 1 består af m2 laboratorie- og undervisnings samt kontorfaciliteter. Byggeriet skal stå klar til indflytning i Vi er nu i gang med etage 2, som efter planen støbes 29. september og ca. 75 % henne i vores entreprise. Etage 3 støbes 6. november og tagdækket støbes 19. december. C.C. Brun Entreprise A/S beskæftiger ca. 30 mand på projektet som på pladsen ledes af formand Finn Madsen Råhusentreprisen skal afsluttes april D. 1. oktober overtager Projektleder Brian Mejlholm styringen af sagen, idet Jakob Ivarsen har valgt at søge nye udfordringer. 13

14 Nyt fra lageret / smedeværkstedet Herhjemme på gården har vi haft medhjælp i form af Brian Nielsen, som vi har haft i virksomhedspraktik. Brian har hjulpet Hans med alt forfaldende arbejde, samt været hos Jan Larsen og hjulpet ham med forskellige praktiske opgaver. På maskinværkstedet har der, som altid, været rigeligt at lave. Jan har, efter der er kommet nye krav med spånudsugning, været i gang med at omforandre vore savcontainere. Der er simpelthen bygget skorsten på spånudsuget, således at spånsuget ikke recirkulerer luften i containeren. Skorstenen er opbygget således at den kan tages af ved transport og der monteres efterfølgende et låg, således det ikke regner ind i containeren. Når containeren kommer ud på pladsen, monteres skorstensrøret igen. Der er lavet den sikkerhed, at hvis skorstensrøret ikke er monteret, kan spånsuget ikke startes. Vi har desuden købt en 6 meters Dichi teleskop-læsser, som netop er klargjort og ude på første opgave. Jan har også været rundt på pladserne og lave el-tjek. På smedeværkstedet har der her i 2. & 3. kvartal været blandet beskæftigelse. Det ene øjeblik har der været meget travlt, og så det næste intet at lave. Vi har lavet flere forskellige opgaver, bl.a. har vi for Kohberg Brød fremstillet og monteret et par rustfri stålkonstruktioner, hvor de inde i bageriet skulle have nogle mel-cykloner stående - en opgave der foregik oppe under taget hvor temperaturen var over 40 gr. Vi har desuden lavet opgaver på KE-energi, forhøjet nogle store ventilationskanaler i Lyngby, stor havelåge, smøregrav, samt mange andre ting. Hen over sommeren havde vi ikke så meget i ordrebogen, men det er begyndt at se fornuftigt ud igen. 14 Kohberg Brød

15 Plejecenter Egeparken v. Brian Aarestrup For fælles bygherre Egedal Kommune og boligselskabet DAB skal vi udføre en stor råhusopgave i forbindelse med opførelse af Plejecenter Egeparken. Etablering af 150 P-pladser for Egedal kommune Vi vandt en tillægssag til Egeparken Plejecenter i august måned, på billedet ses entreprenør René Ø Petersen som er i fuld gang med projektet. P-pladserne skal være færdige den 1. oktober. I baggrunden af billedet kan man se den bygning som vi skal bygge op til. Vi starter medio oktober med at bore fundamenter. Novo Nordisk, Kalundborg v. Brian Aarestrup Stålinstallationer Novo Kalundborg Vi er rigtigt godt i gang med montagearbejdet på Novo i Kalundborg. På billede ses noget af alt det stål som skal bære ventilationsanlæg samt køle- og ventilationsrør. I baggrunden kan ses en kran som er i gang med at hejse endnu mere stål på taget. 15

16 DTU AGORA v. Flemming Christensen Vi er kommet godt i gang. Pæleramningen blev udført i sommerferien for at minimere generne til de omkringliggende bygninger. Vi har lige støbt de første fundamenter i bygning 329A og elementmontagen forventes at opstarte i oktober. Ombygningen af bygning 325 er netop startet. Bygningen er på 3 etager + kælder i alt ca m2. Bygningen skal have nye overflader og opgraderes på installationssiden. Især er ventilation, el og cts rimeligt omfattende og udgør mere end halvdelen af de samlede ombygningsarbejder. Ombygningen af bygning 329 opstarter i næste måned. Bygningen er delvist i brug. Bl.a. skal vi lave et nyt møderum i HV Lab. Et meget specielt rum, som billederne viser (hvem sagde Jens Lyn?). Jess er tilbage og giver en hånd med efter at Gert er gået på efterløn. Kim hjælper med KS, registreringer og holder styr på alle dokumenter og tegninger, som på denne sag ligger på IBinder. Martin står for alle installationsfagene samt facaderne. Byggeriet skal afleveres til sommer

17 DTU AGORA v. Flemming Christensen 17

18 Parallelvej COWI/BGB v. Kristian Lind Opgaven er ved at nærme sig afslutningen, en krævende opgave, som dog ender med et fint resultat. Belægningerne er ved at være på plads, med genbrug af eksisterende betonbelægning og chaussesten langs kanterne. For at sikre at varevogne ikke skal køre forkert, er der etableret en støbt kant i beton 20x50 cm kantsten, i alt 120 m. Brolæggerne med Niels i spidsen udfører opgaven. Se i øvrigt mere på side 22 Nyt fra Brolæggeren. Serviceopgaver v. Kristian Lind DONG Hedegård For DONG har vi i eftersommeren udført finisharbejder på en nyere GIS station. En anden entreprenør havde udført en ny GIS relæstation for DONG, denne entreprenør gik sidste efterår konkurs. Vi har således udført de sidste finisharbejder. Jacob, Erik og Kim har udført vore egne arbejder, herudover har vi haft hjælp af maler, fugemand, rengøring m.m. 18

19 Serviceopgaver v. Kristian Lind Tietgensgade, HOFOR For HOFOR er vi i samarbejde med Gottlieb & Paludan og MOE i gang med en opgradering af gårdarealet på Tietgensgade 33. Opgaven består i at fjerne beton, asfalt og andre former for midlertidige belægning, hvorefter der bliver belagt med brugt slidte brosten Københavnermix. Københavnermix er en betegnelse for blanding af brosten fra mange forskellige granitbrud, som er lagt på forskellige tidspunkter i København. Ved mange forskellige opgravninger og deponeringer er brostenene så blevet blandet, - derfor Københavnermix. Udover ca. 700 kvm brolægning med gamle brosten udfører vi belysning og et nyt cykelskur. Opgaven afsluttes i løbet af september måned. Cramo Camp Otto Bussesvej Sidste del af Cramo Camp II er ved at være afsluttet. Nyt køkkenafsnit skulle laves. Per og Claus har lavet sammenbygningen m.m. 19

20 Serviceopgaver v. Kristian Lind Valsemøllen På Valsemøllen er vi i gang igen, denne gang er det med bygningsarbejdet i forbindelse med en ny havrevalseproduktion. Vort arbejde består af jord-, kloak- og betonarbejdet, hvorefter Give Stålspær leverer og monterer en 15 m høj stålkonstruktion og maskinstativ. Denne stålkonstruktion skal vi således beklæde med 200 mm Paroc og efterfølgende stålplader. Jord, kloak og betonarbejdet udføres af Anders, Jacob og Hanse. Tømrerarbejdet skal udføres af Kim Wiik m.fl. Scania Sorø For snart 10 år siden havde vi en større om- og tilbygning af lastbilværkstedet i Sorø. Nu har brugerne i lang tid haft ønske om at gøre en af mekanikergravene dybere og bredere. På denne opgave har vi haft Brandt Diamant til at betonskære kanter og eksisterende gulv op. Vi sænker herefter gulvet 250 mm, monterer nye stålprofiler som beskyttelseskanter og underlag for ny donkraft. Vi skal støbe ny bund og lave efterfølgende malerfinish. Opgaven udføres af Jesper, Jes og Jimmi. 20

21 Serviceopgaver v. Kristian Lind Haldor Topsøe For Haldor Topsøe i Lyngby har vi udført et hejsebord, dette lyder jo meget enkelt. Vor opgave, som udføres efter tegninger fra Gottlieb & Paludan og MOE, består i etablering af betongrube med afløb til nærliggende vejbrønd, samt retablering af belægningerne. Etablering af føringsvej for hydraulik, samt levering og montering af liftbord med belastning på 2 tons. Opgaven er udført af Anders og Jacob. Sengeløse Skole For Høje-Tåstrup Kommune har vi vundet licitationen for efterfundering af dele af Sengeløse Skole. Opgaven, som er projekteret af Danakon A/S, skal udføres over 2 budgetår. I 2014 skal der udføres den egentlige fundamentsforstærkning, hvortil vi får hjælp af Dansk Fundering A/S. I foråret 2015 skal murværk udbedres for revner, som er opstået grundet de tidligere sætninger, og efter sommerferien 2015 skal bygningerne malerbehandles. Status medio september er at byggepladsen er tilrigget. 21

22 Nyt fra brolæggeren v. Niels Nielsen Vi er tæt på at afslutte COWI i Lyngby. Som mange andre steder, har det været en plads med udfordringer, når en massiv gangbro i mange tons jern skal monteres samtidigt med at vejen under broen skal sænkes cirka en meter. Det kræver en vis tålmodighed og et godt samarbejde med de andre håndværkere. Alt, som kunne genbruges, blev kørt i depot. Cirka 200 m2 chaussésten, 360 m2 fliser som skulle renses og cirka 280 m3 stabil som var blandet med jord. Jorden blev kørt til deponi. Udgravningen af de 80 meter vej blev lidt langsommelig, da vi ikke kunne finde de kabler, som ifølge LER skulle være der. Plus vi gravede ned i spuns som stod midt i vejkassen. Og samtidig skulle der helst holde en lift eller en lastbil i forbindelsen med opbygningen af gangbroen. Mellem kantelement og granitkantsten er der lagt 20 cm tykt beton (45 aggressiv). Hvorefter chaussésten er sat i 15 cm beton og slemmet i beton. Så det rykker sig nok ikke! Det er en udfordring at sætte chaussésten på en skråning, de sten man har med til toppen har en tendens til at trille ned inden man får sat dem. Under det meste af forløbet har vi været omringet kraner, lifte og lastbiler - så tak til gutterne for tålmodighed. Men et absolut spændende projekt. 22

23 Tilbudsafdelingen Resultat af tilbud afgivet siden sidst (uddrag): Scania - Mekanikergrav, renovering CCB Skolen på Strandboulevarden CCB Schenker - ombygning kontor CCB ordre KØS - forplads CCB nr. 3 OK Nygaard A/S nr. 1 HOFOR - gårdrenovering CCB ordre Midtsj. Motorflyveklub CCB overslag Korea s Ambassade, ombygninger CCB overslag Insatech - Vindrosen ombygning CCB Næ. Sygehus - vinduesudskiftning CCB nr. 3 H. Nielsen & Søn A/S nr. 1 Valsemøllen - stål og beton arbejde CCB ordre EUC Køge - støttemur CCB ordre Normasvej, Frederiksberg CCB Næ. Gymnasium/HF - ny hovedtrappe CCB nr. 3 H. Nielsen & Søn A/S nr. 1 Sengeløse Skole CCB ordre EUC Næstved - ny struktørhal CCB nr. 4 Gråkjær Industribyg nr. 1 NOVF - testhal CCB Fensmark Brugs - ny lagerbygning CCB nr. 2 Hoffmann A/S nr. 1 Ny Frederiksberg Skole, råhus CCB nr. 7 HJ Huse A/S nr. 1 Kvistgårdhusene, 72 boliger CCB Cramo - demontage Nycomed CCB HOFOR - Amagerværket cykelpark. CCB nr. 3 GVL nr. 1 DTU Kollegie værelser CCB

24 Personalenyt. Nye medarbejdere. Emil Hellum, byggeleder Jeg hedder Emil Hellum, er 26 år og bor på Nørrebro i København. Jeg blev udlært som bygningsstruktør i 2008, hvorefter jeg læste videre til bygningskonstruktør på Københavns Erhvervsakademi (KEA), som jeg færdiggjorde i vinteren Før jeg startede hos C.C. Brun, arbejdede jeg på den nye Metro City Ring, hvor jeg hovedsagligt beskæftigede mig med kvalitetssikring, sikkerhed og jernsyn. Jeg skal fungere som byggeleder, og skal sammen med Erling Flyvbjerg opføre det nye Statsfængsel på Nordfalster. Martin Mortensen, projektleder Jeg hedder Martin Mortensen, er 34 år og ansat som ny projektleder. Jeg bor i Sorø sammen med min kæreste Line og vores to børn - Silas på 3år og Max på 6 år. Jeg er uddannet bygningsingeniør fra IHK, i Ballerup, og har arbejdet hos Georg Berg de sidste 6år. Tidligere har jeg arbejdet for NCC og et lille byggefirma i Skælskør. Jeg startede her hos C.C. Brun d og kommer til at arbejde på DTU Agora -sagen sammen med Flemming, Kim, Jess og alle vores dygtige håndværkere på pladsen. Min fritid bruger jeg på badminton, cykling og familien. Brian Mejlholm, projektleder Jeg bor i Slagelse og er udlært som tømrer i ca. 12 år inden jeg læste til bygningskonstruktør. Jeg har tidligere arbejdet i lignende stillinger, først ved Unibyg (jord, beton, kloak og murer) og derefter ved Georg Berg. Jeg er 45 år, gift med Dorte og vi har sammen 2 drenge. 24

25 Nyudlært tømrersvend. En stolt Remi ved sit svendestykke! Remi Nielsen blev udlært tømrer den 26. september 2014 med et Karaktergennemsnit på 8 antaget. Remi fortsætter hos Morten Hansen på DTU. Ferie & Feriefridage I ferieåret 1. maj 2014 til 30. april 2015 afholdes ferie således: Juleferie 24. december januar 2015 (incl.) 25

26 Årets Julefrokost foregår Fredag den 12. december 2014 kl i Næstved Bowlingcenter Erantisvej Næstved Vi håber at se jer alle til nogle hyggelige timer med bowling og lækker julebuffet Indbydelse med tilmelding udsendes i oktober/november. 26

27 Organisation C.C. Brun Entreprise A/S Organisation C.C. Brun Entreprise A/S Direktion Entreprisedirektør Projektledere Formænd Maskinførere Kristian Lind Jan Stysiek Erling Flyvbjerg Finn Madsen Kloaklæggere Jørgen Christensen Frank Nielsen Betonsjak Benjamin Pedersen Kim Rehne Pedersen Tømrersjak Sekretær Flemming Christensen John Christensen Birgith Nielsen Martin Mortensen Anders Niekrenz Brian Mejlholm Brian Pedersen Byggeledere Ronnie Hansen Adm / Økonomi Brian Aarestrup Bitten H. Petersen Kim Zachariassen Tanja Rosenkvist Emil Hellum Brolægger Brolæggersjak Lene Katana Niels Nielsen Tilbud Servicearbejder Maskinsnedkeri Palle Knudsen Per Rasmussen Servicearbejde Kim Wiik Materiel / lager Jan Madsen Smedeformand Jesper Vive Nielsen Lastbil med kran Materieludlejning Maskinservice Smede Værkstedsarbejde Ekstern montage Oktober

28 Telefonliste Navn Dir/lokalnr. Mobiltelefon Opkaldsnr. mobil Privattelefon Direktør Kristian Lind Entreprisedirektør Jan Stysiek Palle Knudsen Erling Flyvbjerg Jørgen Christensen Benjamin G. Pedersen Flemming Christensen Ronnie Hansen Brian Aarestrup Kim Zachariassen Martin Mortensen Emil Hellum Brian Mejlholm Administration Bitten H. Petersen Birgith Nielsen Tanja Rosenkvist Lene Katana Smedeværksted/lager Jesper Vive Nielsen Lars H. Henriksen /lastvogn Jan Madsen Jan V. Larsen /servicevogn Formænd Per Rasmussen Kim A. Wiik Finn Madsen Niels O. Nielsen, brolæggerformand Frank Nielsen Kim Rehne Pedersen Anders Niekrenz John Christensen Brian Pedersen Øvrige Jens Jørgen Jensen, maskinfører Hans Kristian Jensen, maskinfører Morten Hansen Niels Thygesen, kloakmester

Nr. 55, september 2015

Nr. 55, september 2015 Nr. 55, september 2015 DTU Agora C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Redaktionen Næste udgave af CCB Nyt vil udkomme i december 2015. Indlæg kan sendes ind til kontoret,

Læs mere

C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk

C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Nr. 50, juni 2014 Hanse og Jens Jørgen i gravesamarbejde Novo NN-1R, Bagsværd C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Redaktionen Næste udgave af CCB Nyt vil udkomme i

Læs mere

Nr. 53, marts 2015 CPSC. C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk

Nr. 53, marts 2015 CPSC. C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Nr. 53, marts 2015 CPSC C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Redaktionen Næste udgave af CCB Nyt vil udkomme i juni 2015. Indlæg kan sendes ind til kontoret, att. Birgith

Læs mere

Nr. 48, december 2013

Nr. 48, december 2013 Nr. 48, december 2013 Rejsegilde på Knuthenlund Gods C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Redaktionen Næste udgave af CCB Nyt vil udkomme i marts 2014. Indlæg kan sendes

Læs mere

Nr. 49, marts 2014. Favrholm, Hillerød. C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk

Nr. 49, marts 2014. Favrholm, Hillerød. C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Nr. 49, marts 2014 Favrholm, Hillerød C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Redaktionen Næste udgave af CCB Nyt vil udkomme i juni 2014. Indlæg kan sendes ind til kontoret,

Læs mere

Nr. 54, juni 2015. C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk

Nr. 54, juni 2015. C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Nr. 54, juni 2015 C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Indlæg fra Kristian Nu kan vi endelig mærke sommeren og varmen. En dejlig sommer står lige foran os. Hos C.C.

Læs mere

Nr. 56, december 2015

Nr. 56, december 2015 Nr. 56, december 2015 Kultur- og Bevægelseshus, Frederiksberg C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Indlæg fra Kristian Med raske skridt er vi nu på vej mod afslutningen

Læs mere

Lean Construction og arbejdsmiljø Involverende planlægning. 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S

Lean Construction og arbejdsmiljø Involverende planlægning. 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S Involverende planlægning 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S 1 Involverende planlægning - Social kapital De 7 strømme 2 Involverende planlægning - fortsat Hej

Læs mere

Flemming knudsen www.faarup-beton.dk

Flemming knudsen www.faarup-beton.dk Hus opført i betonelementer 24-01-2007 Ingeniørhuset i København Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V 1 Flemming knudsen Faglig uddannelse som tømrer Bygningsingeniør fra Odense Teknikum 1969 Ansat på

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Vedr.: Opgaveformulering af projektet Dato: 11-02-2014 Revideret dato: 14-06-2014

Vedr.: Opgaveformulering af projektet Dato: 11-02-2014 Revideret dato: 14-06-2014 Projektnavn: inano Center, laboratoriekompleks Bygherre: Aarhus Universitet Adresse: Gustav Wieds Vej 14 8000 Aarhus INANO-Center, Aarhus Projektet er udleveret af NCC. Projektet er udbudt i 2010 og er

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S INDLÆG BUILDING NETWORK DIALOG OM BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER

DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S INDLÆG BUILDING NETWORK DIALOG OM BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S INDLÆG BUILDING NETWORK 13.09.17 DIALOG OM BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER 1 PRÆSENTATIONEN INDEHOLDER Baggrund og historie Kunder og forretningssegmenter Uddrag af nogle af vores igangværende

Læs mere

TILBUDSKALKULATION:Betonarbejde

TILBUDSKALKULATION:Betonarbejde Trin: TILBUDSKALKULATION:Betonarbejde Eksempel taget fra Anlægsteknik 2 side 385 Omkostningsark Byggesag; Underviser eksempler Oktober 2011 Variable omkostninger 1.492.016 Etablering og af rigning byggeplads

Læs mere

BYGGE- & RENOVERINGSOPGAVER V/BIRGER DAUREHØJ DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S

BYGGE- & RENOVERINGSOPGAVER V/BIRGER DAUREHØJ DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S NETVÆRKSARRANGEMENT DEN 6. MAJ 2015 BYGGE- & RENOVERINGSOPGAVER V/BIRGER DAUREHØJ DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S 1 PRÆSENTATIONEN INDEHOLDER Baggrund og historie Kunder og forretningssegmenter Eksempler på nye

Læs mere

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN Projektnavn: Bella Hotel Udfyldt af: Karina Henrichsen (KHE) Udfyldt dato: Uge 39 2009-09-22 Kontrol er gennemført af: Råhus, Michael Højland, Råhus, Jan Westergaard (JWH) ENCO, Per Eistrup Byggeledelsen,

Læs mere

Vestas Blades A/S Vestas technology center i Lem Smed Hansensvej, 6940 Lem. Martin Jønsson dato: 13-02-2014. Opgave formulering

Vestas Blades A/S Vestas technology center i Lem Smed Hansensvej, 6940 Lem. Martin Jønsson dato: 13-02-2014. Opgave formulering Opgave formulering Indhold Opgave formulering... 1 Indledning... 3 Tilbudsfasen... 4 Jord... 4 Beton... 5 Afløb... 5 Elementer... 5 Hovedentreprise kalkulation... 5 Kontrahering... 5 Mobiliseringen...

Læs mere

Nr. 59, september 2016

Nr. 59, september 2016 Nr. 59, september 2016 Kvartershuset, Sydhavnen C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Redaktionen Næste udgave af CCB Nyt vil udkomme i december 2016. Indlæg kan sendes

Læs mere

Den nye lystbådehavn i Fredericia

Den nye lystbådehavn i Fredericia Den nye lystbådehavn i Fredericia Dette er den sjette informationsskrivelse fra ungdomsafdelingen i Fredericia Sejlklub om den nye lystbådehavn. Udgravning af havnebassinet er nu afsluttet, alle flydebroer

Læs mere

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN NYHEDSBREV NR. 6 DEN 10. maj 2011. Facader begynder at tage for med færdige overflader, Facadepuds er udført på boligerne og facadeplader på servicebygning er så småt opstartet. Facadeplader på servicebygning.

Læs mere

NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET

NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET 2012 NR. 4. 4. OKTOBER 2012 Nyt medlem i ungdomsudvalget Det er med glæde, at vi kan oplyse at ungdomsudvalget er blevet et medlem rigere, idet Peter Jensen (tidligere trænere for årgang 2000 dr. og far

Læs mere

September 2012. Hej igen,

September 2012. Hej igen, September 2012 Hej igen, Så skriver jeg allerede igen! Det er ikke fordi værkstedet er færdigt endnu det er utroligt så længe det kan tage sådan er det når man selv er en der bare gør tingene og ham der

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole August 2008 Gentofte Kommune: Peter Boris Damsgaard Telefon 3998 0924 pbd@gentofte.dk Lene Jensby Lange Telefon 3998 0954 lejl@gentofte.dk

Læs mere

Jeg vedlægger projektplanen fra Arkikon, og står selvfølgelig til rådighed for yderligere oplysninger

Jeg vedlægger projektplanen fra Arkikon, og står selvfølgelig til rådighed for yderligere oplysninger Norddjurs Kommune Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt 20. maj 2015 Ansøgning om tilskud til renovering af køkken på Campus Køkkenet på Campus er i dag totalt nedslidt, og vi har brug for at få foretaget

Læs mere

Region Midtjylland. Etablering af driftscenter i Holstebro. Bilag. til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Etablering af driftscenter i Holstebro. Bilag. til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Etablering af driftscenter i Holstebro Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 4 REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 11. september

Læs mere

Referat af samarbejdsudvalgsmøde d. 10. februar 2016

Referat af samarbejdsudvalgsmøde d. 10. februar 2016 Referat af samarbejdsudvalgsmøde d. 10. februar 2016 Internt dokument August 2016 Indholdsfortegnelse Deltagere......3 Dagsorden...3 1. Godkendelse fra sidste referat...4 2. Nyt fra udvalgene...4 3. Status

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN 30028 PLEJEHJEMMET STRANDHØJ RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 24.07.2017 rev 00 Fagentrepriser Side : 1/7 Udarbejdet: MDO Kontrolleret:

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 Marts 2014 Afdelingen har besluttet, at der skal foretages en udskiftning af varmerør og

Læs mere

INFOBREV 2012/7+8. Kære medarbejdere.

INFOBREV 2012/7+8. Kære medarbejdere. Kære medarbejdere. Så gik sommeren med hastige skridt. Vejret viste sig endnu engang at være lunefuld, men til trods for dette håber jeg, at alle har haft en god sommerferie, hvad enten den er afholdt

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole April 2008 SKUB: Peter Boris Damsgaard Projektleder byggeri, SKUB Telefon 3998 0924 pbd@gentofte.dk GENTOFTE KOMMUNE Lene Jensby

Læs mere

Vi bygger ved Strøget

Vi bygger ved Strøget Vi bygger ved Strøget - Følg med i byggeriet her I løbet af de næste 12 måneder vil vi gennemføre et større byggeri på Vestergade og Frederiksberggade. I den forbindelse vil vi meget gerne holde alle,

Læs mere

Opførelse af Ny Frederiksberg Skole

Opførelse af Ny Frederiksberg Skole Opførelse af Ny Frederiksberg Skole Orientering til brugere af og naboer til Frederiksberg Skole Den ny skole er næsten færdig... Tiden løber stærkt, og det er et år siden nyhedsbrev 13 udkom. Dette nyhedsbrev

Læs mere

Velkommen til Lean Construction DK. 29. august 2013

Velkommen til Lean Construction DK. 29. august 2013 Velkommen til Lean Construction DK 29. august 2013 AGENDA Finanskrisen Strategimål Involverende samarbejde (værdispil og evaluering) Involverende planlægning (værktøjer) Arbejdsmiljø Dias 2 HISTORISK TILBAGEBLIK

Læs mere

Personalehåndbog. Spot Installation A/S.

Personalehåndbog. Spot Installation A/S. 1 Personalehåndbog. Spot Installation A/S. Uplandsgade 56 2300 København S. Telefon 35433442 2 Indholdsfortegnelse. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse. 3. Velkommen. 4. Telefonliste. 5. Organisation. 6.

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr. Oversigt Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 Til følgende pris: Tilbudssum, ekskl. moms 0 Skriver Evt.

Læs mere

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Storentreprenørens forventninger til underleverandører til konsortiedannelse til udbudsproces Hans Blinkilde, Sektionsdirektør NCC Construction Danmark A/S

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

KOM GODT I GANG. KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk

KOM GODT I GANG. KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk 2015 KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk Indledning Byggepladsen Mobil arbejdsplatform Dørhul Montage af altandør Indvendig arbejder Opsætning af altan Opsætning

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE E/F SLOTSENGEN S HISTORIE I april 2010 satte DanBolig et projekt byggeri til salg på Slotsherrensvej 203. Det havde været til salg for ca. 10 år siden med blev opgivet på grund af forurening. Men nu skulle

Læs mere

DU HAR BRUG FOR. Dansk Træ

DU HAR BRUG FOR. Dansk Træ DU HAR BRUG FOR Dansk Træ Et forum af danske virksomheder Landsforeningen Dansk Træ udspringer af Danske Entreprenørers Træsektion og er i dag en del af Dansk Byggeri. Foreningen består af ca. 60 virksomheder

Læs mere

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning H.C. Ørstedsvej 6. Skive FOTO: Loftfoto med angivelse af hvor ny sammenbgning udføres. Beskrivelse. Opførelse af ny skolebygning på 384 m² med undervisningsrum,

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Mou Bro`s fremtidsudvalg

Mou Bro`s fremtidsudvalg Mou Bro`s fremtidsudvalg Hvem sidder i fremtidsudvalget? Bo Mardell Lars Petersen Preben Jensen Lena Søndergaard Jan Bælum Ulrik Nørgaard Fremtidsudvalgets formål Udvalget er nedsat på generalforsamlingen

Læs mere

Til stede: Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Til stede: Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.) Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 29 Mødedato 24.07.2012, 09.30 Sted Byggepladsen Til stede: Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato :

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato : REVISION B TILBUDSPLANKET Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, besigtigelse på skolen, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole Maj 2008 Kære alle Der er fortsat gode toner fra byggeriet. Arbejdet forløber planmæssigt, og der er synlige fremskridt hele

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

NR : 32 REF. : RJG. Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782. EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT.

NR : 32 REF. : RJG. Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782. EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT. 1 af 5 Helsingør. dato: 13.04.2015 Mødereferat NR : 32 REF. : RJG Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782 EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT. UE JORD & BETON Arbejdsleder XX UE

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

LYSE OG INDBYDENDE LOKALER I DET NATURSKØNNE BREDE

LYSE OG INDBYDENDE LOKALER I DET NATURSKØNNE BREDE LYSE OG INDBYDENDE LOKALER I DET NATURSKØNNE BREDE TIL LEJE Hirschsprunghus Bredevej 2 2830 Virum Lækre og præsentable lokaler til den effektive virksomhed Lyse og indbydende lejemål med adgang til fælles

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling Stålsanering J. Jensen har som de eneste mange års erfaring med sanering i sikre, lukkede kredsløb. Nu har vi udviklet Stål Jet, som er markedets mest effektive, miljørigtige saneringsanlæg. 2 J. Jensen

Læs mere

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge 06.03.2012 rev. 15-03-2012 KR. Nedrivning Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge Nedtagning og bortkørsel af vindue og brystningsvæg

Læs mere

Krystallen - præsentation

Krystallen - præsentation Krystallen - præsentation DFM-net 27. November 2012 Bygningschef Lars Damkjær Olesen FM Byg 27-11-2012 1 Krystallen FM Byg 27-11-2012 2 2005 FM Byg 27-12-2012 3 Krystallen 27-12-2012 4 Krystallen FM Byg

Læs mere

De gode gamle værdier

De gode gamle værdier Sans for detaljen De gode gamle værdier Snedkermester Arne Pedersen A/S er en traditionsrig virksomhed, som har eksisteret siden 1978. Vi er en tømrer-/snedkervirksomhed med et stærkt fundament i det gode

Læs mere

Velkommen til Byggefirmaet Knudsgaard A/S

Velkommen til Byggefirmaet Knudsgaard A/S S. 2 Velkommen til Byggefirmaet Knudsgaard A/S Lars Knudsgaard startede Byggefirmaet Knudsgaard A/S som en traditionel tømrervirksomhed i 1997. Virksomheden har siden fastholdt en ekspansiv vækst og har

Læs mere

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 8, den 9. december 2015

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 8, den 9. december 2015 Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 8, den 9. december 2015 DAGSORDEN 1. Velkommen og valg af dirigent 2. Tidsplan 3. Gennemførelse af renoveringen Gennemgang af arbejderne vedr. badeværelser,

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Annette Kram Poulsen (AHM), A/B Lindely Henrik Jørgensen (HJ),

Læs mere

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.00 Sted Byggepladsen Deltagere: Claus Christensen (CLC) M & B Jan Fischer (JF) El:CON Søren Lonnebjerg (SL) KPC BYG A/S Niels Christian Træholt (NCT) KPC BYG A/S

Læs mere

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Totalrådgiver: Bascon A/S Åboulevarden 21 Postboks 510 8100 Århus C Vedrørende: Købmagergade

Læs mere

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Teknisk chef Mogens Rosendahl Aaskov, den 11.12.2014 Vores igangværende projekter 91 % 57 % 97 % Frem til medio 2016 gennemføres

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

GISLEV SKOLE OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF GISLEV SKOLE DATO 10.08.

GISLEV SKOLE OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF GISLEV SKOLE DATO 10.08. GISLEV SKOLE GISLEV SKOLE DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF GISLEV SKOLE I ARKITEKTFIRMAET ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk OMBYGNING DATO 10.08.2011 TKT A / S 1

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen er opført i 1970, og fik i 2004 en mindre

Læs mere

Velkommen til inspirationsmøde. Den Digitale byggeplads IT-værktøjer i Byggebranchen

Velkommen til inspirationsmøde. Den Digitale byggeplads IT-værktøjer i Byggebranchen Velkommen til inspirationsmøde Den Digitale byggeplads IT-værktøjer i Byggebranchen Dagsorden (14.00-15.55) Velkommen, Peter Fjerring, Næstved Erhverv Kort om Ressource City, Anders Christensen, Ressource

Læs mere

Lillebæltsskydning 2008

Lillebæltsskydning 2008 Lillebæltsskydning 2008 Mandag den 21. januar til lørdag den 26. januar 2008 Østergade 3 Særslev mail: keld@handelsfirmaet.dk TØMRERMESTER Steen Andersen Mejlskov Tømrer og Snedkerforretning ApS Savværksvej

Læs mere

6. Anlægsteknik. 6.1. Indretning af byggepladsen. 6. Anlægsteknik

6. Anlægsteknik. 6.1. Indretning af byggepladsen. 6. Anlægsteknik 6. Anlægsteknik 6. Anlægsteknik 6.1. Indretning af byggepladsen I det efterfølgende beskrives hvorledes byggepladsen er indrettet. Der er to hovedformål med at indrette en byggeplads, og de er som følger

Læs mere

Hærens strategiske etablissementsprojekt fase 1

Hærens strategiske etablissementsprojekt fase 1 Hærens planer for ombygning og nybygning på Antvorskov og Høvelte kaserner Indhold: Præsentation og orientering om Forsvarsministeriet ejendomsstyrelse Projektorganisation Generelt om Hærens strategiske

Læs mere

Jesper Nielsen, Gunnar Fuglsang, Peter Orby, Evald Zacho Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER

Jesper Nielsen, Gunnar Fuglsang, Peter Orby, Evald Zacho Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER Jesper Nielsen, Gunnar Fuglsang, Peter Orby, Evald Zacho Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER Byggeriets arbejdsmiljøbus Et fælles partsprojekt i Danmark Mobil

Læs mere

Sommer 2015. Carlsbergbyen. CeresByen. Riget. Experimentarium. Personalia. Bohrs Tårn skyder i vejret med kernestøbning af PASCHAL s LOGO-form

Sommer 2015. Carlsbergbyen. CeresByen. Riget. Experimentarium. Personalia. Bohrs Tårn skyder i vejret med kernestøbning af PASCHAL s LOGO-form Sommer 2015 Carlsbergbyen Bohrs Tårn skyder i vejret med kernestøbning af PASCHAL s LOGO-form CeresByen Ny bydel i Århus med 700 lejligheder, butikker, uddannelsesbyggeri, kontor- og erhvervslokaler Riget

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 04 Afholdt 11. juli 2012, kl. 10.30 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 06 Afholdt 24. juli 2012, kl. 11.00 Tilstede: Lars Sørensen (LS) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

PFH Responsum 4. Kapitel 5.01- Arbejdsdokument. Esbjerg Kommune. Bilag

PFH Responsum 4. Kapitel 5.01- Arbejdsdokument. Esbjerg Kommune. Bilag PFH Responsum 4. Kapitel 5.01- Arbejdsdokument Esbjerg Kommune Bilag 1 PFH Responsum 4. Kapitel 5.01-Arbejdsdokument Sagen handler om Esbjerg kommune. Indledningsvis skal jeg her referere til blandt andet

Læs mere

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden Prisoverslag 1, Sparsom renovering Enheds- Sum Pos. Ydelse Enhed Antal pris excl. moms kr 1,0 Renovering af eksisterende bygning 1 1,2 Idræts- og omklædningsfaciliteter og fløjbygning: Renovering af tagkonstruktion.

Læs mere

Lemvig Vand & Spildevand A/S SPILDEVANDSKLOAKERING GJELLER ODDE SOMMERHUSOMRÅDE Byggemøde nr. 39

Lemvig Vand & Spildevand A/S SPILDEVANDSKLOAKERING GJELLER ODDE SOMMERHUSOMRÅDE Byggemøde nr. 39 Mødereferat Lemvig Vand & Spildevand A/S SPILDEVANDSKLOAKERING GJELLER ODDE SOMMERHUSOMRÅDE Byggemøde nr. 39 Mødetid/-sted: Referent: Torsdag den 5. november 2015 skurvogn v/p-pladsen Gjellerodde KKW Mødedeltagere:

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 16:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - udvidelse af anlægsprojekt 209 Underskriftsside

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Anders Strange Hansen

Anders Strange Hansen Anders Strange Hansen Personlig information Nationalitet: Dansk Fødselsår: 1969 Kontakt Epost: as@strange-consult.dk Tlf.: +45 40455799 Uddannelse Civilingeniør, Bygningslinien fra Danmarks Tekniske Højskole

Læs mere

Kollaps. Opgave #3. Mercedes-huset i Vejle. Afleveret: 2005.04.14. 11961 - Konstruktionsdesign. Anders Løvschal, s022365

Kollaps. Opgave #3. Mercedes-huset i Vejle. Afleveret: 2005.04.14. 11961 - Konstruktionsdesign. Anders Løvschal, s022365 Kollaps Opgave #3 Mercedes-huset i Vejle Titel: Mercedes-huset i Vejle Afleveret: 2005.04.14 DTU-kursus: Studerende: 11961 - Konstruktionsdesign Teddy Olsen, s011271 Anders Løvschal, s022365 Opgaven At

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole Marts 2008 SKUB: Peter Boris Damsgaard Projektleder byggeri, SKUB Telefon 3998 0924 pbd@gentofte.dk Lene Jensby Lange Projektleder

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Skærbæk renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise August 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Ombygning og etablering af baderum i kælder 29. April 2013 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Projektbeskrivelse... 3 1.3 Projektmaterialet...

Læs mere

Nr. 58, juni Plejecenter Egeparken. C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle

Nr. 58, juni Plejecenter Egeparken. C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle Nr. 58, juni 2016 Plejecenter Egeparken C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Redaktionen Næste udgave af CCB Nyt vil udkomme i september 2016. Indlæg kan sendes ind

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere