Nr. 51, september 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 51, september 2014"

Transkript

1 Nr. 51, september 2014 CPSC C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle

2 Redaktionen Næste udgave af CCB Nyt vil udkomme i december Indlæg kan sendes ind til kontoret, att. Birgith Nielsen eller på mail til CCB flaget vejer over byggepladsen KuBe. 2

3 Indlæg fra Kristian Sommeren er gået, og hvilken dejlig sommer, flot sol og dejligt varmt. Nu er efteråret i gang, og den lidt mørkere tid indhenter os. Vi hos C.C. Brun har en positiv tid og en særdeles god ordrebeholdning med en meget stor andel af egenproduktion foran os. Vi har opgaver som løber frem til udgangen af 2015, og forventer en fortsat stor beskæftigelse. Opgaverne er som tidligere nævnt bl.a. spændende større råhusopgaver, et område hvor vi føler os godt rustet. Vor ordrebeholdning gør også, at vi skal finde de rette opgaver som passer ind i forløbet efter afslutningen af nuværende opgaver. Generelt i branchen mærker vi en mere positiv stemning og gode tendenser med gode ordrebeholdninger blandt kollegaerne. Tilbudsaktiviteten forsøger vi at afpasse i lidt højere grad, vi er nødt til at selektere opgaverne således disse passer med vore ressourcer. Dette betyder desværre at vi ind i mellem er nødt til at melde fra på spændende tilbudsopgaver. Grundet det stigende aktivitetsniveau har vi ansat nye kollegaer, således er vi p.t. 120 ansatte. Vi ser positivt på fremtiden. Nye ordrer og ordrebeholdning I perioden siden sidste CCB Nyt har vi modtaget ordre på følgende opgaver: Sag Aktivitet Tkr. Egedal Kommune Midlertidig P-plads Valsemøllen Nyt mølleanlæg HOFOR Tietgensgade Gårdrenovering Schenker Ombygning 230 Sengeløse Skole Funderingsudbedring Galleriet Slagelse Jord, kloak og beton Ovenstående betyder, at vi har en stor ordrebeholdning, en ordrebeholdning på ca. Mkr. 240, hvoraf ca. Mkr. 155 er til udførelse i Dette er særdeles positivt, som igen giver ro for fremtiden. Perioderegnskab Pr. 31. august 2014 har vi realiseret en omsætning på Mkr. 121,6 som er et resultat af et klart stigende aktivitetsniveau, opgaverne er efterhånden kommet godt i gang. Perioderesultatet pr. 31. august 2014 er på tilfredsstillende niveau, resultatet pr. 31. august 2014 er Tkr før skat. For hele 2014 forventes en omsætning omkring Mkr. 210, med et forventet resultat på 2½-3½ %. 3

4 Indlæg fra Kristian Organisationsændringer Grundet den gode ordrebeholdning har vi nyansat flere: Martin Mortensen Martin Mortensen startede hos CCB den 15. august 2014 som projektleder. Martin Mortensen er 34 år, uddannet Diplomingeniør i 2004 og har siden fungeret som Bygge/projektleder hos forskellige entreprenører. De seneste 6 år har Martin været hos Georg Berg A/S i Slagelse. Se præsentation andet sted i bladet. Brian Mejlholm Brian er blevet ansat som projektleder i CCB pr. 22. september Brian er uddannet bygningskonstruktør i 2005 på Odense Tekniske Skole. Inden da udlært tømrer, hvor han arbejdede som svend i ca. 12 år inden han valgte at læse videre. Brian bliver projektleder på projektet CPSC 1. Se præsentation andet sted i bladet. CSR Det er nu 1 års tid siden vi besluttede os for en CSR politik. Samtidig med beslutningen tilmeldte vi os Global Compact som er FN s blåstempling. Dette betyder, at vi har lavet en målsætning, som vi i stor grad anvender i hverdagen. Vi har energioptimeret på Lille Skullerupgård, som har betydet LED belysning, udskiftning af varmekilder og mange andre tiltag. Vi er også bevidste om brændstofforbrug ved køb af nye varevogne, og her er der store optimeringsmuligheder. Her i eftersommeren har vi bestilt solcelleanlæg, i alt 100 paneler skal monteres på smedeværkstedets tag. Med dette tiltag forventer vi at kunne reducere udgifterne på elregningen. Vor CSR politik er tilgængelig på vor hjemmeside. 4

5 Indlæg fra Kristian Elementfabrikken Vi har i mange år haft udlejet en meget stor del af vore bygninger til en elementfabrik. Vor lejer har nu opsagt lejemålet, og vi har derfor valgt at sælge ud af det produktionsudstyr, som tilhører os. Dette er med hjælp udefra lykkedes, vi har således solgt den væsentligste del af produktionsudstyret, som nu demonteres og skal til Norge, hvor der skal produceres filigran til det norske marked. Dette betyder, at vi får frigjort gode lokaler, og vi forventer efter lidt istandsættelse at kunne udleje en del, samt selv anvende arealer til opbevaring af maskiner mm. Dette medfører lidt ombygning resten af året. Nyt fra kontoret v. Bitten Petersen I bogholderiet ser vi frem til et travlt efterår med såvel implementering af elektronisk faktura indlæsning og godkendelse, samt konvertering til nyt lønsystem. Elektronisk indscanning af fakturaer I løbet af oktober måned overgår vi til det papirløse kontor, hvad angår indgående købsfakturaer. Fremover vil faktura blive indscannet direkte på sagerne, hvor bygge-/projektledere så skal godkende dem via internettet, dette skulle gerne give en noget mere effektiv fakturagang, og dermed hurtigere overblik over sagsudvikling og likviditetsudvikling. Nyt lønsystem: LESSOR LØN Senest ved årsskiftet konverteres vores nuværende lønsystem til nyt, kaldet LESSOR løn. Vi håber selvfølgelig at det kommer til at køre korrekt fra dag et, men vi ved også at det sikkert er en illusion. Vi forsøger her henover efteråret at forberede os så godt som overhovedet muligt, men jeg kan stadig ikke love, at der ikke kan opstå lidt problemer i forbindelse med overgangen. Derfor håber vi på jeres forståelse for at der vil være visse ændringer på bl.a. lønsedlernes udseende, div. oplysningsfelter står anderledes osv. Ligesom det vil være rigtig vigtigt, at I giver de korrekte oplysninger til os i forbindelse med f.eks. sygdom, pensioner, mailadresser mv. 5

6 Arbejdsmiljø - sikkerhed v. Jan Stysiek Efter 9 mdr. i 2014 Ulykker i 2014 Ulykkesfrekvens Sidste arbejdsulykke var den , dvs. 638 dage siden (pr ). Som det ses af ovennævnte er det lykkes os at undgå arbejdsulykker med fravær i meget lang tid. Vi har dog stadig arbejdsskader uden fravær, disse skader skal I huske at anmelde og udfylde den nye formular, som ligger på vores intranet, således at vi kan lære af og forhindre disse. På kursusfronten har fire medarbejdere været på arbejdsmiljøuddannelse. Kurset Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj tilbydes. Kontakt jeres formand for tilmelding. Fravær Som det ses af nedenstående, er vores sygefravær meget tæt på det laveste niveau i de sidste 10 år, hvilket er meget tilfredsstillende for alle i CCB. C.C. Brun Entreprise A/S Statistik over fravær 1/1-14/ Timeløn uge 1-37 (excl. langtidssygemeldte) Registreret timer Arbejdstimer Samlet antal timer Fravær totalt Alm. Sygdom Arbejdsulykke Barn 1. sygedag Orlov, fleksjob eller 28 aftale Fædreorlov Formænd ,0% 244 2,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% Smede ,4% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 15 0,4% - 0,0% Jord & beton/maskf ,7% 861 1,6% - 0,0% 38 0,1% 30 0,1% - 0,0% Tømrere ,9% 570 2,9% - 0,0% 7 0,0% - 0,0% - 0,0% Gennemsnit ,9% ,8% - 0,0% 45 0,0% 45 0,0% - 0,0% Funktionærer ,4% 222 1,3% - 0,0% 22 0,1% - 0,0% Gns incl. Funk ,9% ,8% - 0,0% 67 0,1% 45 0,0% - 0,0% Gns Incl Funk ,6% ,9% 378 0,3% 173 0,1% 223 0,2% 74,00 0,1% Gns Incl. Funk ,2% ,0% 111 0,1% 117 0,1% 110 0,1% - - Gns Incl. Funk ,1% ,7% - 0,0% 102 0,1% 191 0,2% 148,00 0,2% Gns Incl. Funk ,8% ,3% 50 0,0% 121 0,1% 286 0,3% 148,00 0,2% Gns incl. Funk ,3% ,7% 229 0,2% 79 0,1% 425 0,3% Gns incl. Funk ,7% ,9% - 0,0% 121 0,1% ,7% Gns incl. Funk ,1% ,3% - 0,0% 142 0,1% ,8% Gns incl. Funk ,8% ,2% 619 0,5% 165 0,1% ,0% Gns incl. Funk ,8% ,8% 29 0,0% 168 0,1% ,8% Gns incl. Funk ,4% ,7% 118 0,1% 121 0,1% 721 0,5% Gns incl. Funk ,6% ,0% 245 0,2% 146 0,1% 423 0,3% Gns excl. Funk ,2% ,8% 887 0,8% 97 0,1% 581 0,5% Økonomi udbetalt løn Samlet løn sum excl soc ydelser Udbetalt sygedagpenge mm År ,6% År ,3% 6

7 Igangværende byggesager Sag nr. Projektnavn Sagsing. Entreprisesum Stade % d.d CPSC BM % 1063 Baggesenskolen RLH % 1074 Novo 1R BGP % 1075 DTU, bygn. 354 FC % 1076 Novo DF FC % 1077 BGB / COWI KL % 1078 KU.BE JCH % 1079 Egeparken BA % 1080 Hvidovre Sygehus EF % 1081 DTU Agora FC % 1082 Fængsel EF % 7

8 Statsfængslet Nordfalster v. Erling Flyvbjerg PO - portbygning + garage Et nyt statsfængsel beliggende på Nordfalster, hvor CCB skal stå for de 4 stk. administrationsbygninger kaldet PO Portbygning, FK Fælles Kulturhus, AB Administrationsbygning samt PE Personalehus, som ligger udenfor muren. Ved samtlige bygninger er det råhuset, vi skal opføre - med jord, indv. kloak, fundamenter, terrændæk, elementmontage, overgulve på terrændæk samt huldæk, interimslukning af hele huset, så varme hurtigt kan etableres til støbning overgulve. PO er opdelt i 2 etaper, hvor vi er i fuld gang med Frank som formand og 8 betonfolk. Udgravning, renselag samt grundfundamenter er udført og opmuring lecasokler pågår. Næste tiltag er indv. kloak samt terrændæk. Så det delvist er klar til elementmontage i uge 47. Bygning FK er udgravet og renselag udført, klar til fundamenter mandag uge 41 - med Brian som formand og 6-8 betonfolk. Pladsstyring samt projektering af diverse konstruktioner udføres af Rambøll. Vores del af bygningerne skal stå færdig med udgangen af

9 Statsfængslet Nordfalster v. Erling Flyvbjerg Portbygning - etape 1 Klar til sidste støbning af fundamenter. Afforskalling og klar til murer for opmuring af leca. 9

10 Novo NN-1R v. Benjamin Pedersen I Bagsværd er vi ved at se en ende på en lang periode med overarbejde og skiftehold. Således er vi ved at færdiggøre de sidste dobbelthøje insitukældervægge, og vi har allerede udført det indskudte filigrandæk. Én af årsagerne til den umiddelbart irrationelle arbejdsproces er, at vi bygger mens der projekteres, uden at tillade udskydelse af efterfølgende entrepriser. Den 9. oktober leveres de første elementer til stueetagen. Alle vores kræfter bruges derfor på at blive klar til dette, og i bedste fald slippe for at sætte elementerne i en våd beton. Trods mange udfordringer forventer vi fortsat at have et lukket råhus inden vi går på juleferie (i år). 10

11 KU.BE v. Jørgen Christensen Opførelse af KUltur og BEvægelseshus på Frederiksberg På Dirch Passers Allé på Frederiksberg har vi nu støbt alle fundamenter, vægge og gulv i kælderplan. Skybruddet den 31. august 2014 har givet os en del udfordringer mht. vand i kælderen som skulle pumpes væk og efterfølgende retablering af sandpude til isolering. Vi er p.t. i gang med fundamenter i terræn og dæk over kælder samt tilfyldning af kælder. Vi er også opstartet med vægge i stueplan, hvor alle væggene med skæve vinkler begynder. 11

12 DTU, bygn. 354 v. Flemming Christensen Nu er det snart tid til aflevering og byggeriet er forløbet planmæssigt. Morten og Kenni er i fuld gang med at montere facadepladerne. Udover pladernes grundperforering har de 4 hulstørrelser. Størst foran vinduerne og mindst længst væk fra vinduerne. Pladerne er på den måde også en form for solafskærmning og indefra ser man ud gennem hullerne på pladerne. Joakim, Steffen og Jonatan er ved at montere de sidste lofter, så installationsfolkene kan blive helt færdige. Et spændende projekt på mange måder og en god reference. 12

13 CPSC v. Brian Mejlholm Copenhagen Plant Science Centre 1 består af m2 laboratorie- og undervisnings samt kontorfaciliteter. Byggeriet skal stå klar til indflytning i Vi er nu i gang med etage 2, som efter planen støbes 29. september og ca. 75 % henne i vores entreprise. Etage 3 støbes 6. november og tagdækket støbes 19. december. C.C. Brun Entreprise A/S beskæftiger ca. 30 mand på projektet som på pladsen ledes af formand Finn Madsen Råhusentreprisen skal afsluttes april D. 1. oktober overtager Projektleder Brian Mejlholm styringen af sagen, idet Jakob Ivarsen har valgt at søge nye udfordringer. 13

14 Nyt fra lageret / smedeværkstedet Herhjemme på gården har vi haft medhjælp i form af Brian Nielsen, som vi har haft i virksomhedspraktik. Brian har hjulpet Hans med alt forfaldende arbejde, samt været hos Jan Larsen og hjulpet ham med forskellige praktiske opgaver. På maskinværkstedet har der, som altid, været rigeligt at lave. Jan har, efter der er kommet nye krav med spånudsugning, været i gang med at omforandre vore savcontainere. Der er simpelthen bygget skorsten på spånudsuget, således at spånsuget ikke recirkulerer luften i containeren. Skorstenen er opbygget således at den kan tages af ved transport og der monteres efterfølgende et låg, således det ikke regner ind i containeren. Når containeren kommer ud på pladsen, monteres skorstensrøret igen. Der er lavet den sikkerhed, at hvis skorstensrøret ikke er monteret, kan spånsuget ikke startes. Vi har desuden købt en 6 meters Dichi teleskop-læsser, som netop er klargjort og ude på første opgave. Jan har også været rundt på pladserne og lave el-tjek. På smedeværkstedet har der her i 2. & 3. kvartal været blandet beskæftigelse. Det ene øjeblik har der været meget travlt, og så det næste intet at lave. Vi har lavet flere forskellige opgaver, bl.a. har vi for Kohberg Brød fremstillet og monteret et par rustfri stålkonstruktioner, hvor de inde i bageriet skulle have nogle mel-cykloner stående - en opgave der foregik oppe under taget hvor temperaturen var over 40 gr. Vi har desuden lavet opgaver på KE-energi, forhøjet nogle store ventilationskanaler i Lyngby, stor havelåge, smøregrav, samt mange andre ting. Hen over sommeren havde vi ikke så meget i ordrebogen, men det er begyndt at se fornuftigt ud igen. 14 Kohberg Brød

15 Plejecenter Egeparken v. Brian Aarestrup For fælles bygherre Egedal Kommune og boligselskabet DAB skal vi udføre en stor råhusopgave i forbindelse med opførelse af Plejecenter Egeparken. Etablering af 150 P-pladser for Egedal kommune Vi vandt en tillægssag til Egeparken Plejecenter i august måned, på billedet ses entreprenør René Ø Petersen som er i fuld gang med projektet. P-pladserne skal være færdige den 1. oktober. I baggrunden af billedet kan man se den bygning som vi skal bygge op til. Vi starter medio oktober med at bore fundamenter. Novo Nordisk, Kalundborg v. Brian Aarestrup Stålinstallationer Novo Kalundborg Vi er rigtigt godt i gang med montagearbejdet på Novo i Kalundborg. På billede ses noget af alt det stål som skal bære ventilationsanlæg samt køle- og ventilationsrør. I baggrunden kan ses en kran som er i gang med at hejse endnu mere stål på taget. 15

16 DTU AGORA v. Flemming Christensen Vi er kommet godt i gang. Pæleramningen blev udført i sommerferien for at minimere generne til de omkringliggende bygninger. Vi har lige støbt de første fundamenter i bygning 329A og elementmontagen forventes at opstarte i oktober. Ombygningen af bygning 325 er netop startet. Bygningen er på 3 etager + kælder i alt ca m2. Bygningen skal have nye overflader og opgraderes på installationssiden. Især er ventilation, el og cts rimeligt omfattende og udgør mere end halvdelen af de samlede ombygningsarbejder. Ombygningen af bygning 329 opstarter i næste måned. Bygningen er delvist i brug. Bl.a. skal vi lave et nyt møderum i HV Lab. Et meget specielt rum, som billederne viser (hvem sagde Jens Lyn?). Jess er tilbage og giver en hånd med efter at Gert er gået på efterløn. Kim hjælper med KS, registreringer og holder styr på alle dokumenter og tegninger, som på denne sag ligger på IBinder. Martin står for alle installationsfagene samt facaderne. Byggeriet skal afleveres til sommer

17 DTU AGORA v. Flemming Christensen 17

18 Parallelvej COWI/BGB v. Kristian Lind Opgaven er ved at nærme sig afslutningen, en krævende opgave, som dog ender med et fint resultat. Belægningerne er ved at være på plads, med genbrug af eksisterende betonbelægning og chaussesten langs kanterne. For at sikre at varevogne ikke skal køre forkert, er der etableret en støbt kant i beton 20x50 cm kantsten, i alt 120 m. Brolæggerne med Niels i spidsen udfører opgaven. Se i øvrigt mere på side 22 Nyt fra Brolæggeren. Serviceopgaver v. Kristian Lind DONG Hedegård For DONG har vi i eftersommeren udført finisharbejder på en nyere GIS station. En anden entreprenør havde udført en ny GIS relæstation for DONG, denne entreprenør gik sidste efterår konkurs. Vi har således udført de sidste finisharbejder. Jacob, Erik og Kim har udført vore egne arbejder, herudover har vi haft hjælp af maler, fugemand, rengøring m.m. 18

19 Serviceopgaver v. Kristian Lind Tietgensgade, HOFOR For HOFOR er vi i samarbejde med Gottlieb & Paludan og MOE i gang med en opgradering af gårdarealet på Tietgensgade 33. Opgaven består i at fjerne beton, asfalt og andre former for midlertidige belægning, hvorefter der bliver belagt med brugt slidte brosten Københavnermix. Københavnermix er en betegnelse for blanding af brosten fra mange forskellige granitbrud, som er lagt på forskellige tidspunkter i København. Ved mange forskellige opgravninger og deponeringer er brostenene så blevet blandet, - derfor Københavnermix. Udover ca. 700 kvm brolægning med gamle brosten udfører vi belysning og et nyt cykelskur. Opgaven afsluttes i løbet af september måned. Cramo Camp Otto Bussesvej Sidste del af Cramo Camp II er ved at være afsluttet. Nyt køkkenafsnit skulle laves. Per og Claus har lavet sammenbygningen m.m. 19

20 Serviceopgaver v. Kristian Lind Valsemøllen På Valsemøllen er vi i gang igen, denne gang er det med bygningsarbejdet i forbindelse med en ny havrevalseproduktion. Vort arbejde består af jord-, kloak- og betonarbejdet, hvorefter Give Stålspær leverer og monterer en 15 m høj stålkonstruktion og maskinstativ. Denne stålkonstruktion skal vi således beklæde med 200 mm Paroc og efterfølgende stålplader. Jord, kloak og betonarbejdet udføres af Anders, Jacob og Hanse. Tømrerarbejdet skal udføres af Kim Wiik m.fl. Scania Sorø For snart 10 år siden havde vi en større om- og tilbygning af lastbilværkstedet i Sorø. Nu har brugerne i lang tid haft ønske om at gøre en af mekanikergravene dybere og bredere. På denne opgave har vi haft Brandt Diamant til at betonskære kanter og eksisterende gulv op. Vi sænker herefter gulvet 250 mm, monterer nye stålprofiler som beskyttelseskanter og underlag for ny donkraft. Vi skal støbe ny bund og lave efterfølgende malerfinish. Opgaven udføres af Jesper, Jes og Jimmi. 20

21 Serviceopgaver v. Kristian Lind Haldor Topsøe For Haldor Topsøe i Lyngby har vi udført et hejsebord, dette lyder jo meget enkelt. Vor opgave, som udføres efter tegninger fra Gottlieb & Paludan og MOE, består i etablering af betongrube med afløb til nærliggende vejbrønd, samt retablering af belægningerne. Etablering af føringsvej for hydraulik, samt levering og montering af liftbord med belastning på 2 tons. Opgaven er udført af Anders og Jacob. Sengeløse Skole For Høje-Tåstrup Kommune har vi vundet licitationen for efterfundering af dele af Sengeløse Skole. Opgaven, som er projekteret af Danakon A/S, skal udføres over 2 budgetår. I 2014 skal der udføres den egentlige fundamentsforstærkning, hvortil vi får hjælp af Dansk Fundering A/S. I foråret 2015 skal murværk udbedres for revner, som er opstået grundet de tidligere sætninger, og efter sommerferien 2015 skal bygningerne malerbehandles. Status medio september er at byggepladsen er tilrigget. 21

22 Nyt fra brolæggeren v. Niels Nielsen Vi er tæt på at afslutte COWI i Lyngby. Som mange andre steder, har det været en plads med udfordringer, når en massiv gangbro i mange tons jern skal monteres samtidigt med at vejen under broen skal sænkes cirka en meter. Det kræver en vis tålmodighed og et godt samarbejde med de andre håndværkere. Alt, som kunne genbruges, blev kørt i depot. Cirka 200 m2 chaussésten, 360 m2 fliser som skulle renses og cirka 280 m3 stabil som var blandet med jord. Jorden blev kørt til deponi. Udgravningen af de 80 meter vej blev lidt langsommelig, da vi ikke kunne finde de kabler, som ifølge LER skulle være der. Plus vi gravede ned i spuns som stod midt i vejkassen. Og samtidig skulle der helst holde en lift eller en lastbil i forbindelsen med opbygningen af gangbroen. Mellem kantelement og granitkantsten er der lagt 20 cm tykt beton (45 aggressiv). Hvorefter chaussésten er sat i 15 cm beton og slemmet i beton. Så det rykker sig nok ikke! Det er en udfordring at sætte chaussésten på en skråning, de sten man har med til toppen har en tendens til at trille ned inden man får sat dem. Under det meste af forløbet har vi været omringet kraner, lifte og lastbiler - så tak til gutterne for tålmodighed. Men et absolut spændende projekt. 22

23 Tilbudsafdelingen Resultat af tilbud afgivet siden sidst (uddrag): Scania - Mekanikergrav, renovering CCB Skolen på Strandboulevarden CCB Schenker - ombygning kontor CCB ordre KØS - forplads CCB nr. 3 OK Nygaard A/S nr. 1 HOFOR - gårdrenovering CCB ordre Midtsj. Motorflyveklub CCB overslag Korea s Ambassade, ombygninger CCB overslag Insatech - Vindrosen ombygning CCB Næ. Sygehus - vinduesudskiftning CCB nr. 3 H. Nielsen & Søn A/S nr. 1 Valsemøllen - stål og beton arbejde CCB ordre EUC Køge - støttemur CCB ordre Normasvej, Frederiksberg CCB Næ. Gymnasium/HF - ny hovedtrappe CCB nr. 3 H. Nielsen & Søn A/S nr. 1 Sengeløse Skole CCB ordre EUC Næstved - ny struktørhal CCB nr. 4 Gråkjær Industribyg nr. 1 NOVF - testhal CCB Fensmark Brugs - ny lagerbygning CCB nr. 2 Hoffmann A/S nr. 1 Ny Frederiksberg Skole, råhus CCB nr. 7 HJ Huse A/S nr. 1 Kvistgårdhusene, 72 boliger CCB Cramo - demontage Nycomed CCB HOFOR - Amagerværket cykelpark. CCB nr. 3 GVL nr. 1 DTU Kollegie værelser CCB

24 Personalenyt. Nye medarbejdere. Emil Hellum, byggeleder Jeg hedder Emil Hellum, er 26 år og bor på Nørrebro i København. Jeg blev udlært som bygningsstruktør i 2008, hvorefter jeg læste videre til bygningskonstruktør på Københavns Erhvervsakademi (KEA), som jeg færdiggjorde i vinteren Før jeg startede hos C.C. Brun, arbejdede jeg på den nye Metro City Ring, hvor jeg hovedsagligt beskæftigede mig med kvalitetssikring, sikkerhed og jernsyn. Jeg skal fungere som byggeleder, og skal sammen med Erling Flyvbjerg opføre det nye Statsfængsel på Nordfalster. Martin Mortensen, projektleder Jeg hedder Martin Mortensen, er 34 år og ansat som ny projektleder. Jeg bor i Sorø sammen med min kæreste Line og vores to børn - Silas på 3år og Max på 6 år. Jeg er uddannet bygningsingeniør fra IHK, i Ballerup, og har arbejdet hos Georg Berg de sidste 6år. Tidligere har jeg arbejdet for NCC og et lille byggefirma i Skælskør. Jeg startede her hos C.C. Brun d og kommer til at arbejde på DTU Agora -sagen sammen med Flemming, Kim, Jess og alle vores dygtige håndværkere på pladsen. Min fritid bruger jeg på badminton, cykling og familien. Brian Mejlholm, projektleder Jeg bor i Slagelse og er udlært som tømrer i ca. 12 år inden jeg læste til bygningskonstruktør. Jeg har tidligere arbejdet i lignende stillinger, først ved Unibyg (jord, beton, kloak og murer) og derefter ved Georg Berg. Jeg er 45 år, gift med Dorte og vi har sammen 2 drenge. 24

25 Nyudlært tømrersvend. En stolt Remi ved sit svendestykke! Remi Nielsen blev udlært tømrer den 26. september 2014 med et Karaktergennemsnit på 8 antaget. Remi fortsætter hos Morten Hansen på DTU. Ferie & Feriefridage I ferieåret 1. maj 2014 til 30. april 2015 afholdes ferie således: Juleferie 24. december januar 2015 (incl.) 25

26 Årets Julefrokost foregår Fredag den 12. december 2014 kl i Næstved Bowlingcenter Erantisvej Næstved Vi håber at se jer alle til nogle hyggelige timer med bowling og lækker julebuffet Indbydelse med tilmelding udsendes i oktober/november. 26

27 Organisation C.C. Brun Entreprise A/S Organisation C.C. Brun Entreprise A/S Direktion Entreprisedirektør Projektledere Formænd Maskinførere Kristian Lind Jan Stysiek Erling Flyvbjerg Finn Madsen Kloaklæggere Jørgen Christensen Frank Nielsen Betonsjak Benjamin Pedersen Kim Rehne Pedersen Tømrersjak Sekretær Flemming Christensen John Christensen Birgith Nielsen Martin Mortensen Anders Niekrenz Brian Mejlholm Brian Pedersen Byggeledere Ronnie Hansen Adm / Økonomi Brian Aarestrup Bitten H. Petersen Kim Zachariassen Tanja Rosenkvist Emil Hellum Brolægger Brolæggersjak Lene Katana Niels Nielsen Tilbud Servicearbejder Maskinsnedkeri Palle Knudsen Per Rasmussen Servicearbejde Kim Wiik Materiel / lager Jan Madsen Smedeformand Jesper Vive Nielsen Lastbil med kran Materieludlejning Maskinservice Smede Værkstedsarbejde Ekstern montage Oktober

28 Telefonliste Navn Dir/lokalnr. Mobiltelefon Opkaldsnr. mobil Privattelefon Direktør Kristian Lind Entreprisedirektør Jan Stysiek Palle Knudsen Erling Flyvbjerg Jørgen Christensen Benjamin G. Pedersen Flemming Christensen Ronnie Hansen Brian Aarestrup Kim Zachariassen Martin Mortensen Emil Hellum Brian Mejlholm Administration Bitten H. Petersen Birgith Nielsen Tanja Rosenkvist Lene Katana Smedeværksted/lager Jesper Vive Nielsen Lars H. Henriksen /lastvogn Jan Madsen Jan V. Larsen /servicevogn Formænd Per Rasmussen Kim A. Wiik Finn Madsen Niels O. Nielsen, brolæggerformand Frank Nielsen Kim Rehne Pedersen Anders Niekrenz John Christensen Brian Pedersen Øvrige Jens Jørgen Jensen, maskinfører Hans Kristian Jensen, maskinfører Morten Hansen Niels Thygesen, kloakmester

C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk

C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Nr. 50, juni 2014 Hanse og Jens Jørgen i gravesamarbejde Novo NN-1R, Bagsværd C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Redaktionen Næste udgave af CCB Nyt vil udkomme i

Læs mere

Nr. 49, marts 2014. Favrholm, Hillerød. C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk

Nr. 49, marts 2014. Favrholm, Hillerød. C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Nr. 49, marts 2014 Favrholm, Hillerød C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Redaktionen Næste udgave af CCB Nyt vil udkomme i juni 2014. Indlæg kan sendes ind til kontoret,

Læs mere

Nr. 53, marts 2015 CPSC. C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk

Nr. 53, marts 2015 CPSC. C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Nr. 53, marts 2015 CPSC C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Redaktionen Næste udgave af CCB Nyt vil udkomme i juni 2015. Indlæg kan sendes ind til kontoret, att. Birgith

Læs mere

Bro glider over følsom natur

Bro glider over følsom natur April 2010 103. årgang Bro glider over følsom natur 2 Side 14 Læs desuden inde i bladet: 6 Formænd med ny baggrund 9 Lille fremgang i Randers 10 Livlig debat i Sønderborg 19 Havneprojekt til 1,3 mia. kr.

Læs mere

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 Energirenovering er fremtiden 2 Fire års forfald i Rudkøbing får en ende

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 Energirenovering er fremtiden 2 Fire års forfald i Rudkøbing får en ende 11. årgang nr. 1 marts 2013 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på renovering 2 Energirenovering er fremtiden 2 Fire års forfald i Rudkøbing får en ende 2 Tænk i helheder når det handler om renovering

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Betonklubbens nyhedsbrev d. 01.05.15.

Betonklubbens nyhedsbrev d. 01.05.15. Betonklubben. 49 udgave Betonklubbens nyhedsbrev d. 01.05.15. Se her, se her, se her, se her, Se her, se her, se her, se her, Se her, se her. Har du noget som du synes klubben skal arrangere, noget du

Læs mere

Spar penge på at bygge nyt

Spar penge på at bygge nyt # 8:2013 Riv ned og byg nyt Spar penge på at bygge nyt Flere og flere vælger at bygge nyt i stedet for at reparere på det gamle og det er der gode grunde til. Det er sund fornuft at tænke på fremtiden

Læs mere

TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 7 OKTOBER 2007

TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 7 OKTOBER 2007 TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 7 OKTOBER 2007 2 TIB 9 NYT NR. 7 OKTOBER 2007 Valgmøde: Mød Lars og Bjarne Fagforeningen skal have ny næstformand. Mød de to opstillede

Læs mere

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk Februar 2010 103. årgang 1 Snemand fra nord Side 16 Læs desuden inde i bladet: 7 Stress plager formændene 10 Kong Vinter fik hovedrolle 14 På vej mod fusion 19 Aqua Cut skærer igennem Fagorganisation for

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 september 2011

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 september 2011 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 september 2011 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 En struktøruddannelse i verdensklasse 2 Partnerskabsaftaler skal få de unge tilbage i byggefagene

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 En struktøruddannelse i verdensklasse 2 Partnerskabsaftaler skal få de unge tilbage i byggefagene 12. årgang nr. 4, december 2014 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på uddannelse 2 En struktøruddannelse i verdensklasse 2 Partnerskabsaftaler skal få de unge tilbage i byggefagene 2 Energivejleder

Læs mere

juni 2011 8. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2011 8. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2011 8. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 1. Juni udgaven 2011. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 108 SEPTEMBER 2013

STILLADSINFORMATION NR. 108 SEPTEMBER 2013 STILLADSINFORMATION NR. 108 SEPTEMBER 2013 Læs artiklen om stilladser og tordenvejr på side 30-33 Læs i dette nummer bl.a. om: - Side 9-manden Ymme fra Aarhus side 9-18 - Certificering af stilladsfirma

Læs mere

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010 Oktober 2010 103. årgang 5 Landsrådsmøde med god messe Læs mere side 14 Læs desuden inde i bladet: 3 Synlighed i fokus 6 Dyrt for DFF at skifte a-kasse 7 Ser på nye muligheder 18 Ung formand holder fast

Læs mere

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2012 9. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 9. årgang nr. 1. Juni udgaven 2012. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere

Polske kabelfolk vinder lønstrejke NCC accepterer kædeansvar for underentreprenør Side 3. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde

Polske kabelfolk vinder lønstrejke NCC accepterer kædeansvar for underentreprenør Side 3. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde MØLLE ALLÉ Nr. 7 november 2012 www.3f.dk/bjmf Fagforeningen samlet på Mølle Alle 26 i Valby fra 1. december side 8 Altaner er også tømrerarbejde Tunnelsyn hos Pihl Side 4-5 Dagpengefaldet Side 12-13 BJMF-generalforsamling

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Lille Tingbakke har gennemgået en totalrenovering, men venter på de grønne områder Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

FORMANDSBLADET. TEMA: Energioptimering miljø og bæredygtighed. Danmarks lækreste entreprenør. Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere

FORMANDSBLADET. TEMA: Energioptimering miljø og bæredygtighed. Danmarks lækreste entreprenør. Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere 1 Fagblad for Dansk Formandsforening 108. årgang nr. 1 Februar 2015 Danmarks lækreste entreprenør Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere Energioptimering miljø og bæredygtighed INDHOLD: Leder....

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

december 2014 11. årgang nr. 2 Fremtidens byggeri på Bülowsvej? SØBO Nyt

december 2014 11. årgang nr. 2 Fremtidens byggeri på Bülowsvej? SØBO Nyt december 2014 11. årgang nr. 2 Fremtidens byggeri på Bülowsvej? SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 11. årgang nr. 2. December udgaven 2014. Bladet udsendes 2

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere