Nr. 51, september 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 51, september 2014"

Transkript

1 Nr. 51, september 2014 CPSC C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle

2 Redaktionen Næste udgave af CCB Nyt vil udkomme i december Indlæg kan sendes ind til kontoret, att. Birgith Nielsen eller på mail til CCB flaget vejer over byggepladsen KuBe. 2

3 Indlæg fra Kristian Sommeren er gået, og hvilken dejlig sommer, flot sol og dejligt varmt. Nu er efteråret i gang, og den lidt mørkere tid indhenter os. Vi hos C.C. Brun har en positiv tid og en særdeles god ordrebeholdning med en meget stor andel af egenproduktion foran os. Vi har opgaver som løber frem til udgangen af 2015, og forventer en fortsat stor beskæftigelse. Opgaverne er som tidligere nævnt bl.a. spændende større råhusopgaver, et område hvor vi føler os godt rustet. Vor ordrebeholdning gør også, at vi skal finde de rette opgaver som passer ind i forløbet efter afslutningen af nuværende opgaver. Generelt i branchen mærker vi en mere positiv stemning og gode tendenser med gode ordrebeholdninger blandt kollegaerne. Tilbudsaktiviteten forsøger vi at afpasse i lidt højere grad, vi er nødt til at selektere opgaverne således disse passer med vore ressourcer. Dette betyder desværre at vi ind i mellem er nødt til at melde fra på spændende tilbudsopgaver. Grundet det stigende aktivitetsniveau har vi ansat nye kollegaer, således er vi p.t. 120 ansatte. Vi ser positivt på fremtiden. Nye ordrer og ordrebeholdning I perioden siden sidste CCB Nyt har vi modtaget ordre på følgende opgaver: Sag Aktivitet Tkr. Egedal Kommune Midlertidig P-plads Valsemøllen Nyt mølleanlæg HOFOR Tietgensgade Gårdrenovering Schenker Ombygning 230 Sengeløse Skole Funderingsudbedring Galleriet Slagelse Jord, kloak og beton Ovenstående betyder, at vi har en stor ordrebeholdning, en ordrebeholdning på ca. Mkr. 240, hvoraf ca. Mkr. 155 er til udførelse i Dette er særdeles positivt, som igen giver ro for fremtiden. Perioderegnskab Pr. 31. august 2014 har vi realiseret en omsætning på Mkr. 121,6 som er et resultat af et klart stigende aktivitetsniveau, opgaverne er efterhånden kommet godt i gang. Perioderesultatet pr. 31. august 2014 er på tilfredsstillende niveau, resultatet pr. 31. august 2014 er Tkr før skat. For hele 2014 forventes en omsætning omkring Mkr. 210, med et forventet resultat på 2½-3½ %. 3

4 Indlæg fra Kristian Organisationsændringer Grundet den gode ordrebeholdning har vi nyansat flere: Martin Mortensen Martin Mortensen startede hos CCB den 15. august 2014 som projektleder. Martin Mortensen er 34 år, uddannet Diplomingeniør i 2004 og har siden fungeret som Bygge/projektleder hos forskellige entreprenører. De seneste 6 år har Martin været hos Georg Berg A/S i Slagelse. Se præsentation andet sted i bladet. Brian Mejlholm Brian er blevet ansat som projektleder i CCB pr. 22. september Brian er uddannet bygningskonstruktør i 2005 på Odense Tekniske Skole. Inden da udlært tømrer, hvor han arbejdede som svend i ca. 12 år inden han valgte at læse videre. Brian bliver projektleder på projektet CPSC 1. Se præsentation andet sted i bladet. CSR Det er nu 1 års tid siden vi besluttede os for en CSR politik. Samtidig med beslutningen tilmeldte vi os Global Compact som er FN s blåstempling. Dette betyder, at vi har lavet en målsætning, som vi i stor grad anvender i hverdagen. Vi har energioptimeret på Lille Skullerupgård, som har betydet LED belysning, udskiftning af varmekilder og mange andre tiltag. Vi er også bevidste om brændstofforbrug ved køb af nye varevogne, og her er der store optimeringsmuligheder. Her i eftersommeren har vi bestilt solcelleanlæg, i alt 100 paneler skal monteres på smedeværkstedets tag. Med dette tiltag forventer vi at kunne reducere udgifterne på elregningen. Vor CSR politik er tilgængelig på vor hjemmeside. 4

5 Indlæg fra Kristian Elementfabrikken Vi har i mange år haft udlejet en meget stor del af vore bygninger til en elementfabrik. Vor lejer har nu opsagt lejemålet, og vi har derfor valgt at sælge ud af det produktionsudstyr, som tilhører os. Dette er med hjælp udefra lykkedes, vi har således solgt den væsentligste del af produktionsudstyret, som nu demonteres og skal til Norge, hvor der skal produceres filigran til det norske marked. Dette betyder, at vi får frigjort gode lokaler, og vi forventer efter lidt istandsættelse at kunne udleje en del, samt selv anvende arealer til opbevaring af maskiner mm. Dette medfører lidt ombygning resten af året. Nyt fra kontoret v. Bitten Petersen I bogholderiet ser vi frem til et travlt efterår med såvel implementering af elektronisk faktura indlæsning og godkendelse, samt konvertering til nyt lønsystem. Elektronisk indscanning af fakturaer I løbet af oktober måned overgår vi til det papirløse kontor, hvad angår indgående købsfakturaer. Fremover vil faktura blive indscannet direkte på sagerne, hvor bygge-/projektledere så skal godkende dem via internettet, dette skulle gerne give en noget mere effektiv fakturagang, og dermed hurtigere overblik over sagsudvikling og likviditetsudvikling. Nyt lønsystem: LESSOR LØN Senest ved årsskiftet konverteres vores nuværende lønsystem til nyt, kaldet LESSOR løn. Vi håber selvfølgelig at det kommer til at køre korrekt fra dag et, men vi ved også at det sikkert er en illusion. Vi forsøger her henover efteråret at forberede os så godt som overhovedet muligt, men jeg kan stadig ikke love, at der ikke kan opstå lidt problemer i forbindelse med overgangen. Derfor håber vi på jeres forståelse for at der vil være visse ændringer på bl.a. lønsedlernes udseende, div. oplysningsfelter står anderledes osv. Ligesom det vil være rigtig vigtigt, at I giver de korrekte oplysninger til os i forbindelse med f.eks. sygdom, pensioner, mailadresser mv. 5

6 Arbejdsmiljø - sikkerhed v. Jan Stysiek Efter 9 mdr. i 2014 Ulykker i 2014 Ulykkesfrekvens Sidste arbejdsulykke var den , dvs. 638 dage siden (pr ). Som det ses af ovennævnte er det lykkes os at undgå arbejdsulykker med fravær i meget lang tid. Vi har dog stadig arbejdsskader uden fravær, disse skader skal I huske at anmelde og udfylde den nye formular, som ligger på vores intranet, således at vi kan lære af og forhindre disse. På kursusfronten har fire medarbejdere været på arbejdsmiljøuddannelse. Kurset Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj tilbydes. Kontakt jeres formand for tilmelding. Fravær Som det ses af nedenstående, er vores sygefravær meget tæt på det laveste niveau i de sidste 10 år, hvilket er meget tilfredsstillende for alle i CCB. C.C. Brun Entreprise A/S Statistik over fravær 1/1-14/ Timeløn uge 1-37 (excl. langtidssygemeldte) Registreret timer Arbejdstimer Samlet antal timer Fravær totalt Alm. Sygdom Arbejdsulykke Barn 1. sygedag Orlov, fleksjob eller 28 aftale Fædreorlov Formænd ,0% 244 2,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% Smede ,4% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 15 0,4% - 0,0% Jord & beton/maskf ,7% 861 1,6% - 0,0% 38 0,1% 30 0,1% - 0,0% Tømrere ,9% 570 2,9% - 0,0% 7 0,0% - 0,0% - 0,0% Gennemsnit ,9% ,8% - 0,0% 45 0,0% 45 0,0% - 0,0% Funktionærer ,4% 222 1,3% - 0,0% 22 0,1% - 0,0% Gns incl. Funk ,9% ,8% - 0,0% 67 0,1% 45 0,0% - 0,0% Gns Incl Funk ,6% ,9% 378 0,3% 173 0,1% 223 0,2% 74,00 0,1% Gns Incl. Funk ,2% ,0% 111 0,1% 117 0,1% 110 0,1% - - Gns Incl. Funk ,1% ,7% - 0,0% 102 0,1% 191 0,2% 148,00 0,2% Gns Incl. Funk ,8% ,3% 50 0,0% 121 0,1% 286 0,3% 148,00 0,2% Gns incl. Funk ,3% ,7% 229 0,2% 79 0,1% 425 0,3% Gns incl. Funk ,7% ,9% - 0,0% 121 0,1% ,7% Gns incl. Funk ,1% ,3% - 0,0% 142 0,1% ,8% Gns incl. Funk ,8% ,2% 619 0,5% 165 0,1% ,0% Gns incl. Funk ,8% ,8% 29 0,0% 168 0,1% ,8% Gns incl. Funk ,4% ,7% 118 0,1% 121 0,1% 721 0,5% Gns incl. Funk ,6% ,0% 245 0,2% 146 0,1% 423 0,3% Gns excl. Funk ,2% ,8% 887 0,8% 97 0,1% 581 0,5% Økonomi udbetalt løn Samlet løn sum excl soc ydelser Udbetalt sygedagpenge mm År ,6% År ,3% 6

7 Igangværende byggesager Sag nr. Projektnavn Sagsing. Entreprisesum Stade % d.d CPSC BM % 1063 Baggesenskolen RLH % 1074 Novo 1R BGP % 1075 DTU, bygn. 354 FC % 1076 Novo DF FC % 1077 BGB / COWI KL % 1078 KU.BE JCH % 1079 Egeparken BA % 1080 Hvidovre Sygehus EF % 1081 DTU Agora FC % 1082 Fængsel EF % 7

8 Statsfængslet Nordfalster v. Erling Flyvbjerg PO - portbygning + garage Et nyt statsfængsel beliggende på Nordfalster, hvor CCB skal stå for de 4 stk. administrationsbygninger kaldet PO Portbygning, FK Fælles Kulturhus, AB Administrationsbygning samt PE Personalehus, som ligger udenfor muren. Ved samtlige bygninger er det råhuset, vi skal opføre - med jord, indv. kloak, fundamenter, terrændæk, elementmontage, overgulve på terrændæk samt huldæk, interimslukning af hele huset, så varme hurtigt kan etableres til støbning overgulve. PO er opdelt i 2 etaper, hvor vi er i fuld gang med Frank som formand og 8 betonfolk. Udgravning, renselag samt grundfundamenter er udført og opmuring lecasokler pågår. Næste tiltag er indv. kloak samt terrændæk. Så det delvist er klar til elementmontage i uge 47. Bygning FK er udgravet og renselag udført, klar til fundamenter mandag uge 41 - med Brian som formand og 6-8 betonfolk. Pladsstyring samt projektering af diverse konstruktioner udføres af Rambøll. Vores del af bygningerne skal stå færdig med udgangen af

9 Statsfængslet Nordfalster v. Erling Flyvbjerg Portbygning - etape 1 Klar til sidste støbning af fundamenter. Afforskalling og klar til murer for opmuring af leca. 9

10 Novo NN-1R v. Benjamin Pedersen I Bagsværd er vi ved at se en ende på en lang periode med overarbejde og skiftehold. Således er vi ved at færdiggøre de sidste dobbelthøje insitukældervægge, og vi har allerede udført det indskudte filigrandæk. Én af årsagerne til den umiddelbart irrationelle arbejdsproces er, at vi bygger mens der projekteres, uden at tillade udskydelse af efterfølgende entrepriser. Den 9. oktober leveres de første elementer til stueetagen. Alle vores kræfter bruges derfor på at blive klar til dette, og i bedste fald slippe for at sætte elementerne i en våd beton. Trods mange udfordringer forventer vi fortsat at have et lukket råhus inden vi går på juleferie (i år). 10

11 KU.BE v. Jørgen Christensen Opførelse af KUltur og BEvægelseshus på Frederiksberg På Dirch Passers Allé på Frederiksberg har vi nu støbt alle fundamenter, vægge og gulv i kælderplan. Skybruddet den 31. august 2014 har givet os en del udfordringer mht. vand i kælderen som skulle pumpes væk og efterfølgende retablering af sandpude til isolering. Vi er p.t. i gang med fundamenter i terræn og dæk over kælder samt tilfyldning af kælder. Vi er også opstartet med vægge i stueplan, hvor alle væggene med skæve vinkler begynder. 11

12 DTU, bygn. 354 v. Flemming Christensen Nu er det snart tid til aflevering og byggeriet er forløbet planmæssigt. Morten og Kenni er i fuld gang med at montere facadepladerne. Udover pladernes grundperforering har de 4 hulstørrelser. Størst foran vinduerne og mindst længst væk fra vinduerne. Pladerne er på den måde også en form for solafskærmning og indefra ser man ud gennem hullerne på pladerne. Joakim, Steffen og Jonatan er ved at montere de sidste lofter, så installationsfolkene kan blive helt færdige. Et spændende projekt på mange måder og en god reference. 12

13 CPSC v. Brian Mejlholm Copenhagen Plant Science Centre 1 består af m2 laboratorie- og undervisnings samt kontorfaciliteter. Byggeriet skal stå klar til indflytning i Vi er nu i gang med etage 2, som efter planen støbes 29. september og ca. 75 % henne i vores entreprise. Etage 3 støbes 6. november og tagdækket støbes 19. december. C.C. Brun Entreprise A/S beskæftiger ca. 30 mand på projektet som på pladsen ledes af formand Finn Madsen Råhusentreprisen skal afsluttes april D. 1. oktober overtager Projektleder Brian Mejlholm styringen af sagen, idet Jakob Ivarsen har valgt at søge nye udfordringer. 13

14 Nyt fra lageret / smedeværkstedet Herhjemme på gården har vi haft medhjælp i form af Brian Nielsen, som vi har haft i virksomhedspraktik. Brian har hjulpet Hans med alt forfaldende arbejde, samt været hos Jan Larsen og hjulpet ham med forskellige praktiske opgaver. På maskinværkstedet har der, som altid, været rigeligt at lave. Jan har, efter der er kommet nye krav med spånudsugning, været i gang med at omforandre vore savcontainere. Der er simpelthen bygget skorsten på spånudsuget, således at spånsuget ikke recirkulerer luften i containeren. Skorstenen er opbygget således at den kan tages af ved transport og der monteres efterfølgende et låg, således det ikke regner ind i containeren. Når containeren kommer ud på pladsen, monteres skorstensrøret igen. Der er lavet den sikkerhed, at hvis skorstensrøret ikke er monteret, kan spånsuget ikke startes. Vi har desuden købt en 6 meters Dichi teleskop-læsser, som netop er klargjort og ude på første opgave. Jan har også været rundt på pladserne og lave el-tjek. På smedeværkstedet har der her i 2. & 3. kvartal været blandet beskæftigelse. Det ene øjeblik har der været meget travlt, og så det næste intet at lave. Vi har lavet flere forskellige opgaver, bl.a. har vi for Kohberg Brød fremstillet og monteret et par rustfri stålkonstruktioner, hvor de inde i bageriet skulle have nogle mel-cykloner stående - en opgave der foregik oppe under taget hvor temperaturen var over 40 gr. Vi har desuden lavet opgaver på KE-energi, forhøjet nogle store ventilationskanaler i Lyngby, stor havelåge, smøregrav, samt mange andre ting. Hen over sommeren havde vi ikke så meget i ordrebogen, men det er begyndt at se fornuftigt ud igen. 14 Kohberg Brød

15 Plejecenter Egeparken v. Brian Aarestrup For fælles bygherre Egedal Kommune og boligselskabet DAB skal vi udføre en stor råhusopgave i forbindelse med opførelse af Plejecenter Egeparken. Etablering af 150 P-pladser for Egedal kommune Vi vandt en tillægssag til Egeparken Plejecenter i august måned, på billedet ses entreprenør René Ø Petersen som er i fuld gang med projektet. P-pladserne skal være færdige den 1. oktober. I baggrunden af billedet kan man se den bygning som vi skal bygge op til. Vi starter medio oktober med at bore fundamenter. Novo Nordisk, Kalundborg v. Brian Aarestrup Stålinstallationer Novo Kalundborg Vi er rigtigt godt i gang med montagearbejdet på Novo i Kalundborg. På billede ses noget af alt det stål som skal bære ventilationsanlæg samt køle- og ventilationsrør. I baggrunden kan ses en kran som er i gang med at hejse endnu mere stål på taget. 15

16 DTU AGORA v. Flemming Christensen Vi er kommet godt i gang. Pæleramningen blev udført i sommerferien for at minimere generne til de omkringliggende bygninger. Vi har lige støbt de første fundamenter i bygning 329A og elementmontagen forventes at opstarte i oktober. Ombygningen af bygning 325 er netop startet. Bygningen er på 3 etager + kælder i alt ca m2. Bygningen skal have nye overflader og opgraderes på installationssiden. Især er ventilation, el og cts rimeligt omfattende og udgør mere end halvdelen af de samlede ombygningsarbejder. Ombygningen af bygning 329 opstarter i næste måned. Bygningen er delvist i brug. Bl.a. skal vi lave et nyt møderum i HV Lab. Et meget specielt rum, som billederne viser (hvem sagde Jens Lyn?). Jess er tilbage og giver en hånd med efter at Gert er gået på efterløn. Kim hjælper med KS, registreringer og holder styr på alle dokumenter og tegninger, som på denne sag ligger på IBinder. Martin står for alle installationsfagene samt facaderne. Byggeriet skal afleveres til sommer

17 DTU AGORA v. Flemming Christensen 17

18 Parallelvej COWI/BGB v. Kristian Lind Opgaven er ved at nærme sig afslutningen, en krævende opgave, som dog ender med et fint resultat. Belægningerne er ved at være på plads, med genbrug af eksisterende betonbelægning og chaussesten langs kanterne. For at sikre at varevogne ikke skal køre forkert, er der etableret en støbt kant i beton 20x50 cm kantsten, i alt 120 m. Brolæggerne med Niels i spidsen udfører opgaven. Se i øvrigt mere på side 22 Nyt fra Brolæggeren. Serviceopgaver v. Kristian Lind DONG Hedegård For DONG har vi i eftersommeren udført finisharbejder på en nyere GIS station. En anden entreprenør havde udført en ny GIS relæstation for DONG, denne entreprenør gik sidste efterår konkurs. Vi har således udført de sidste finisharbejder. Jacob, Erik og Kim har udført vore egne arbejder, herudover har vi haft hjælp af maler, fugemand, rengøring m.m. 18

19 Serviceopgaver v. Kristian Lind Tietgensgade, HOFOR For HOFOR er vi i samarbejde med Gottlieb & Paludan og MOE i gang med en opgradering af gårdarealet på Tietgensgade 33. Opgaven består i at fjerne beton, asfalt og andre former for midlertidige belægning, hvorefter der bliver belagt med brugt slidte brosten Københavnermix. Københavnermix er en betegnelse for blanding af brosten fra mange forskellige granitbrud, som er lagt på forskellige tidspunkter i København. Ved mange forskellige opgravninger og deponeringer er brostenene så blevet blandet, - derfor Københavnermix. Udover ca. 700 kvm brolægning med gamle brosten udfører vi belysning og et nyt cykelskur. Opgaven afsluttes i løbet af september måned. Cramo Camp Otto Bussesvej Sidste del af Cramo Camp II er ved at være afsluttet. Nyt køkkenafsnit skulle laves. Per og Claus har lavet sammenbygningen m.m. 19

20 Serviceopgaver v. Kristian Lind Valsemøllen På Valsemøllen er vi i gang igen, denne gang er det med bygningsarbejdet i forbindelse med en ny havrevalseproduktion. Vort arbejde består af jord-, kloak- og betonarbejdet, hvorefter Give Stålspær leverer og monterer en 15 m høj stålkonstruktion og maskinstativ. Denne stålkonstruktion skal vi således beklæde med 200 mm Paroc og efterfølgende stålplader. Jord, kloak og betonarbejdet udføres af Anders, Jacob og Hanse. Tømrerarbejdet skal udføres af Kim Wiik m.fl. Scania Sorø For snart 10 år siden havde vi en større om- og tilbygning af lastbilværkstedet i Sorø. Nu har brugerne i lang tid haft ønske om at gøre en af mekanikergravene dybere og bredere. På denne opgave har vi haft Brandt Diamant til at betonskære kanter og eksisterende gulv op. Vi sænker herefter gulvet 250 mm, monterer nye stålprofiler som beskyttelseskanter og underlag for ny donkraft. Vi skal støbe ny bund og lave efterfølgende malerfinish. Opgaven udføres af Jesper, Jes og Jimmi. 20

21 Serviceopgaver v. Kristian Lind Haldor Topsøe For Haldor Topsøe i Lyngby har vi udført et hejsebord, dette lyder jo meget enkelt. Vor opgave, som udføres efter tegninger fra Gottlieb & Paludan og MOE, består i etablering af betongrube med afløb til nærliggende vejbrønd, samt retablering af belægningerne. Etablering af føringsvej for hydraulik, samt levering og montering af liftbord med belastning på 2 tons. Opgaven er udført af Anders og Jacob. Sengeløse Skole For Høje-Tåstrup Kommune har vi vundet licitationen for efterfundering af dele af Sengeløse Skole. Opgaven, som er projekteret af Danakon A/S, skal udføres over 2 budgetår. I 2014 skal der udføres den egentlige fundamentsforstærkning, hvortil vi får hjælp af Dansk Fundering A/S. I foråret 2015 skal murværk udbedres for revner, som er opstået grundet de tidligere sætninger, og efter sommerferien 2015 skal bygningerne malerbehandles. Status medio september er at byggepladsen er tilrigget. 21

22 Nyt fra brolæggeren v. Niels Nielsen Vi er tæt på at afslutte COWI i Lyngby. Som mange andre steder, har det været en plads med udfordringer, når en massiv gangbro i mange tons jern skal monteres samtidigt med at vejen under broen skal sænkes cirka en meter. Det kræver en vis tålmodighed og et godt samarbejde med de andre håndværkere. Alt, som kunne genbruges, blev kørt i depot. Cirka 200 m2 chaussésten, 360 m2 fliser som skulle renses og cirka 280 m3 stabil som var blandet med jord. Jorden blev kørt til deponi. Udgravningen af de 80 meter vej blev lidt langsommelig, da vi ikke kunne finde de kabler, som ifølge LER skulle være der. Plus vi gravede ned i spuns som stod midt i vejkassen. Og samtidig skulle der helst holde en lift eller en lastbil i forbindelsen med opbygningen af gangbroen. Mellem kantelement og granitkantsten er der lagt 20 cm tykt beton (45 aggressiv). Hvorefter chaussésten er sat i 15 cm beton og slemmet i beton. Så det rykker sig nok ikke! Det er en udfordring at sætte chaussésten på en skråning, de sten man har med til toppen har en tendens til at trille ned inden man får sat dem. Under det meste af forløbet har vi været omringet kraner, lifte og lastbiler - så tak til gutterne for tålmodighed. Men et absolut spændende projekt. 22

23 Tilbudsafdelingen Resultat af tilbud afgivet siden sidst (uddrag): Scania - Mekanikergrav, renovering CCB Skolen på Strandboulevarden CCB Schenker - ombygning kontor CCB ordre KØS - forplads CCB nr. 3 OK Nygaard A/S nr. 1 HOFOR - gårdrenovering CCB ordre Midtsj. Motorflyveklub CCB overslag Korea s Ambassade, ombygninger CCB overslag Insatech - Vindrosen ombygning CCB Næ. Sygehus - vinduesudskiftning CCB nr. 3 H. Nielsen & Søn A/S nr. 1 Valsemøllen - stål og beton arbejde CCB ordre EUC Køge - støttemur CCB ordre Normasvej, Frederiksberg CCB Næ. Gymnasium/HF - ny hovedtrappe CCB nr. 3 H. Nielsen & Søn A/S nr. 1 Sengeløse Skole CCB ordre EUC Næstved - ny struktørhal CCB nr. 4 Gråkjær Industribyg nr. 1 NOVF - testhal CCB Fensmark Brugs - ny lagerbygning CCB nr. 2 Hoffmann A/S nr. 1 Ny Frederiksberg Skole, råhus CCB nr. 7 HJ Huse A/S nr. 1 Kvistgårdhusene, 72 boliger CCB Cramo - demontage Nycomed CCB HOFOR - Amagerværket cykelpark. CCB nr. 3 GVL nr. 1 DTU Kollegie værelser CCB

24 Personalenyt. Nye medarbejdere. Emil Hellum, byggeleder Jeg hedder Emil Hellum, er 26 år og bor på Nørrebro i København. Jeg blev udlært som bygningsstruktør i 2008, hvorefter jeg læste videre til bygningskonstruktør på Københavns Erhvervsakademi (KEA), som jeg færdiggjorde i vinteren Før jeg startede hos C.C. Brun, arbejdede jeg på den nye Metro City Ring, hvor jeg hovedsagligt beskæftigede mig med kvalitetssikring, sikkerhed og jernsyn. Jeg skal fungere som byggeleder, og skal sammen med Erling Flyvbjerg opføre det nye Statsfængsel på Nordfalster. Martin Mortensen, projektleder Jeg hedder Martin Mortensen, er 34 år og ansat som ny projektleder. Jeg bor i Sorø sammen med min kæreste Line og vores to børn - Silas på 3år og Max på 6 år. Jeg er uddannet bygningsingeniør fra IHK, i Ballerup, og har arbejdet hos Georg Berg de sidste 6år. Tidligere har jeg arbejdet for NCC og et lille byggefirma i Skælskør. Jeg startede her hos C.C. Brun d og kommer til at arbejde på DTU Agora -sagen sammen med Flemming, Kim, Jess og alle vores dygtige håndværkere på pladsen. Min fritid bruger jeg på badminton, cykling og familien. Brian Mejlholm, projektleder Jeg bor i Slagelse og er udlært som tømrer i ca. 12 år inden jeg læste til bygningskonstruktør. Jeg har tidligere arbejdet i lignende stillinger, først ved Unibyg (jord, beton, kloak og murer) og derefter ved Georg Berg. Jeg er 45 år, gift med Dorte og vi har sammen 2 drenge. 24

25 Nyudlært tømrersvend. En stolt Remi ved sit svendestykke! Remi Nielsen blev udlært tømrer den 26. september 2014 med et Karaktergennemsnit på 8 antaget. Remi fortsætter hos Morten Hansen på DTU. Ferie & Feriefridage I ferieåret 1. maj 2014 til 30. april 2015 afholdes ferie således: Juleferie 24. december januar 2015 (incl.) 25

26 Årets Julefrokost foregår Fredag den 12. december 2014 kl i Næstved Bowlingcenter Erantisvej Næstved Vi håber at se jer alle til nogle hyggelige timer med bowling og lækker julebuffet Indbydelse med tilmelding udsendes i oktober/november. 26

27 Organisation C.C. Brun Entreprise A/S Organisation C.C. Brun Entreprise A/S Direktion Entreprisedirektør Projektledere Formænd Maskinførere Kristian Lind Jan Stysiek Erling Flyvbjerg Finn Madsen Kloaklæggere Jørgen Christensen Frank Nielsen Betonsjak Benjamin Pedersen Kim Rehne Pedersen Tømrersjak Sekretær Flemming Christensen John Christensen Birgith Nielsen Martin Mortensen Anders Niekrenz Brian Mejlholm Brian Pedersen Byggeledere Ronnie Hansen Adm / Økonomi Brian Aarestrup Bitten H. Petersen Kim Zachariassen Tanja Rosenkvist Emil Hellum Brolægger Brolæggersjak Lene Katana Niels Nielsen Tilbud Servicearbejder Maskinsnedkeri Palle Knudsen Per Rasmussen Servicearbejde Kim Wiik Materiel / lager Jan Madsen Smedeformand Jesper Vive Nielsen Lastbil med kran Materieludlejning Maskinservice Smede Værkstedsarbejde Ekstern montage Oktober

28 Telefonliste Navn Dir/lokalnr. Mobiltelefon Opkaldsnr. mobil Privattelefon Direktør Kristian Lind Entreprisedirektør Jan Stysiek Palle Knudsen Erling Flyvbjerg Jørgen Christensen Benjamin G. Pedersen Flemming Christensen Ronnie Hansen Brian Aarestrup Kim Zachariassen Martin Mortensen Emil Hellum Brian Mejlholm Administration Bitten H. Petersen Birgith Nielsen Tanja Rosenkvist Lene Katana Smedeværksted/lager Jesper Vive Nielsen Lars H. Henriksen /lastvogn Jan Madsen Jan V. Larsen /servicevogn Formænd Per Rasmussen Kim A. Wiik Finn Madsen Niels O. Nielsen, brolæggerformand Frank Nielsen Kim Rehne Pedersen Anders Niekrenz John Christensen Brian Pedersen Øvrige Jens Jørgen Jensen, maskinfører Hans Kristian Jensen, maskinfører Morten Hansen Niels Thygesen, kloakmester

Nr. 55, september 2015

Nr. 55, september 2015 Nr. 55, september 2015 DTU Agora C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Redaktionen Næste udgave af CCB Nyt vil udkomme i december 2015. Indlæg kan sendes ind til kontoret,

Læs mere

C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk

C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Nr. 50, juni 2014 Hanse og Jens Jørgen i gravesamarbejde Novo NN-1R, Bagsværd C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Redaktionen Næste udgave af CCB Nyt vil udkomme i

Læs mere

Nr. 49, marts 2014. Favrholm, Hillerød. C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk

Nr. 49, marts 2014. Favrholm, Hillerød. C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Nr. 49, marts 2014 Favrholm, Hillerød C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Redaktionen Næste udgave af CCB Nyt vil udkomme i juni 2014. Indlæg kan sendes ind til kontoret,

Læs mere

Nr. 48, december 2013

Nr. 48, december 2013 Nr. 48, december 2013 Rejsegilde på Knuthenlund Gods C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Redaktionen Næste udgave af CCB Nyt vil udkomme i marts 2014. Indlæg kan sendes

Læs mere

Nr. 54, juni 2015. C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk

Nr. 54, juni 2015. C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Nr. 54, juni 2015 C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Indlæg fra Kristian Nu kan vi endelig mærke sommeren og varmen. En dejlig sommer står lige foran os. Hos C.C.

Læs mere

Nr. 53, marts 2015 CPSC. C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk

Nr. 53, marts 2015 CPSC. C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Nr. 53, marts 2015 CPSC C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Redaktionen Næste udgave af CCB Nyt vil udkomme i juni 2015. Indlæg kan sendes ind til kontoret, att. Birgith

Læs mere

Lean Construction og arbejdsmiljø Involverende planlægning. 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S

Lean Construction og arbejdsmiljø Involverende planlægning. 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S Involverende planlægning 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S 1 Involverende planlægning - Social kapital De 7 strømme 2 Involverende planlægning - fortsat Hej

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN Projektnavn: Bella Hotel Udfyldt af: Karina Henrichsen (KHE) Udfyldt dato: Uge 39 2009-09-22 Kontrol er gennemført af: Råhus, Michael Højland, Råhus, Jan Westergaard (JWH) ENCO, Per Eistrup Byggeledelsen,

Læs mere

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN NYHEDSBREV NR. 6 DEN 10. maj 2011. Facader begynder at tage for med færdige overflader, Facadepuds er udført på boligerne og facadeplader på servicebygning er så småt opstartet. Facadeplader på servicebygning.

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

De gode gamle værdier

De gode gamle værdier Sans for detaljen De gode gamle værdier Snedkermester Arne Pedersen A/S er en traditionsrig virksomhed, som har eksisteret siden 1978. Vi er en tømrer-/snedkervirksomhed med et stærkt fundament i det gode

Læs mere

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Storentreprenørens forventninger til underleverandører til konsortiedannelse til udbudsproces Hans Blinkilde, Sektionsdirektør NCC Construction Danmark A/S

Læs mere

Jeg vedlægger projektplanen fra Arkikon, og står selvfølgelig til rådighed for yderligere oplysninger

Jeg vedlægger projektplanen fra Arkikon, og står selvfølgelig til rådighed for yderligere oplysninger Norddjurs Kommune Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt 20. maj 2015 Ansøgning om tilskud til renovering af køkken på Campus Køkkenet på Campus er i dag totalt nedslidt, og vi har brug for at få foretaget

Læs mere

INFOBREV 2012/7+8. Kære medarbejdere.

INFOBREV 2012/7+8. Kære medarbejdere. Kære medarbejdere. Så gik sommeren med hastige skridt. Vejret viste sig endnu engang at være lunefuld, men til trods for dette håber jeg, at alle har haft en god sommerferie, hvad enten den er afholdt

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Teknisk chef Mogens Rosendahl Aaskov, den 11.12.2014 Vores igangværende projekter 91 % 57 % 97 % Frem til medio 2016 gennemføres

Læs mere

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Nyhedsbrev Damhusledningen/Hvidovre, oktober/november 2013 HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Straks i det nye år er HOFOR klar til at sende den underjordiske boremaskine af sted, som skal

Læs mere

DU HAR BRUG FOR. Dansk Træ

DU HAR BRUG FOR. Dansk Træ DU HAR BRUG FOR Dansk Træ Et forum af danske virksomheder Landsforeningen Dansk Træ udspringer af Danske Entreprenørers Træsektion og er i dag en del af Dansk Byggeri. Foreningen består af ca. 60 virksomheder

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Annette Kram Poulsen (AHM), A/B Lindely Henrik Jørgensen (HJ),

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Sommer 2015. Carlsbergbyen. CeresByen. Riget. Experimentarium. Personalia. Bohrs Tårn skyder i vejret med kernestøbning af PASCHAL s LOGO-form

Sommer 2015. Carlsbergbyen. CeresByen. Riget. Experimentarium. Personalia. Bohrs Tårn skyder i vejret med kernestøbning af PASCHAL s LOGO-form Sommer 2015 Carlsbergbyen Bohrs Tårn skyder i vejret med kernestøbning af PASCHAL s LOGO-form CeresByen Ny bydel i Århus med 700 lejligheder, butikker, uddannelsesbyggeri, kontor- og erhvervslokaler Riget

Læs mere

Til stede: Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Til stede: Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.) Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 29 Mødedato 24.07.2012, 09.30 Sted Byggepladsen Til stede: Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

BygMester BYGGE OG ANLÆG

BygMester BYGGE OG ANLÆG BygMester BYGGE OG ANLÆG 2 BygMester er for dig, som vil dygtiggøre dig inden for bygge- og anlægsuddannelserne. Du får ekstra tid til at fordybe dig i større faglige projekter og arbejde med faglige kompetencer

Læs mere

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling Stålsanering J. Jensen har som de eneste mange års erfaring med sanering i sikre, lukkede kredsløb. Nu har vi udviklet Stål Jet, som er markedets mest effektive, miljørigtige saneringsanlæg. 2 J. Jensen

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE E/F SLOTSENGEN S HISTORIE I april 2010 satte DanBolig et projekt byggeri til salg på Slotsherrensvej 203. Det havde været til salg for ca. 10 år siden med blev opgivet på grund af forurening. Men nu skulle

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 04 Afholdt 11. juli 2012, kl. 10.30 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

NR : 32 REF. : RJG. Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782. EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT.

NR : 32 REF. : RJG. Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782. EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT. 1 af 5 Helsingør. dato: 13.04.2015 Mødereferat NR : 32 REF. : RJG Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782 EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT. UE JORD & BETON Arbejdsleder XX UE

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DECEMBER 2014 REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Tid og sted Onsdag den 18/12-2014 kl. 13:30-15:30 Ladegårdsvej 16, Vejle Deltagere Henrik Jensen HJ Ejlif Jensen EJ Keld Rasmussen KR Judith Kristensen

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Ejendommen ejendommen Agern Alle 24-26

Læs mere

Anders Strange Hansen

Anders Strange Hansen Anders Strange Hansen Personlig information Nationalitet: Dansk Fødselsår: 1969 Kontakt Epost: as@strange-consult.dk Tlf.: +45 40455799 Uddannelse Civilingeniør, Bygningslinien fra Danmarks Tekniske Højskole

Læs mere

Lillebæltsskydning 2008

Lillebæltsskydning 2008 Lillebæltsskydning 2008 Mandag den 21. januar til lørdag den 26. januar 2008 Østergade 3 Særslev mail: keld@handelsfirmaet.dk TØMRERMESTER Steen Andersen Mejlskov Tømrer og Snedkerforretning ApS Savværksvej

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 06 Afholdt 24. juli 2012, kl. 11.00 Tilstede: Lars Sørensen (LS) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24.

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24. (8.) ARBEJDSPLADS (80) Øvrige bygningsdele, terræn (81) Fri (82) Fri (83) Fri (84) Fri (85) Fri (86) Byggeplads Skure, mandskabsvogne, pavilloner og arbejdstelte. Midlertidig telefon. Stålplader. Byggekraner

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Ved Boldparken EJENDOMS- ADMINISTRATION

Ved Boldparken EJENDOMS- ADMINISTRATION Ved Boldparken EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 18. september 2013 Kundenummer 41-898 Direkte telefon +45 39 46 61 41 cra@deas.dk Dato: 12.september 2013 Deltagere: Fra Boldparken: Beboere fra opgang

Læs mere

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15 Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Torvebo 1 af 15 Indkaldelse til informationsmøde. Vedrørende kommende projekt i 2014 hvor udskiftning af vandinstallationer og varmeanlæg opstarter.

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

PROFESSIONELLE GULVLØSNINGER MERE END 100 ÅR PÅ GULVET

PROFESSIONELLE GULVLØSNINGER MERE END 100 ÅR PÅ GULVET 28-02-2011 MERE END 100 ÅR PÅ GULVET 1 FRA PROJEKTERING ALT MELLEM RÅBETON TIL FÆRDIGT OG FODÅL ARBEJDE TRÆK PÅ VORES ERFARING: Vores stab af konduktører og beregnere har den fagtekniske viden og mangeårige

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

01. juli 2011. Vinduesistandsættelse af Hermanhus Arkitekternes Pensionskasse. BYGGEMØDE nr. 17 afholdt på pladsen onsdag uge 26, kl. 9.00.

01. juli 2011. Vinduesistandsættelse af Hermanhus Arkitekternes Pensionskasse. BYGGEMØDE nr. 17 afholdt på pladsen onsdag uge 26, kl. 9.00. 01. juli 2011 Vinduesistandsættelse af Hermanhus Arkitekternes Pensionskasse. Sag: 70.984.029 Ref.: TD BYGGEMØDE nr. 17 afholdt på pladsen onsdag uge 26, kl. 9.00 Deltagere afbud KOND. Jesper Bundgaard

Læs mere

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 Marts 2014 Afdelingen har besluttet, at der skal foretages en udskiftning af varmerør og

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Til beboerne opgang 61, 64, 65 og 66 Afd. 24, Søndervangen 8260 Viby Omdelt 18. juli 2014 2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Kort om status Dette er 2. varsling der indeholder

Læs mere

2.0 Fremmøde Entreprenører med igangværende arbejder har mødepligt til byggemøder.

2.0 Fremmøde Entreprenører med igangværende arbejder har mødepligt til byggemøder. C H R I S T E N S E N & R O T T B Ø L L A / S A R K I T E K T E R M A A B Y G G E Ø K O N O M E R M D B KIM FIHL MDB KIM JENSEN MAA PREBEN ROTTBØLL MAA KONTO NR. 9217-0002513781 CVR NR. 14 82 05 82 WWW.CXR.DK

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Cad - Manual Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 275 0155 Journal nr. 82.00.00 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. FORORD... 3 2. PROJEKTORGANISATIONS

Læs mere

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Fondens 1-års eftersyn 5-års eftersyn Bygningsejerens 1-års eftersyn 5-års eftersyn 1-års eftersyn Tidsplan for 1-års eftersyn 0 1. md. 5.-6. md. 7.-8. md.

Læs mere

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Landstingssalen,

Læs mere

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehusplan 2010 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialesygehuse

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.) Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 14 Mødedato 13.03.2012, 9.30 Sted Byggepladsen Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør,

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 05 Afholdt 17. juli 2012, kl. 12.00 Tilstede: Lars Sørensen (LS) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård , Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre HOVEDENTREPRISEN

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden NCC Profilbeton Kantsten på forkant med tiden 2 Mobil støbning af kantsten NCC Profilbeton er den nye løsning, der afløser traditionelle kantsten. NCC Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Tagensvej 86 2200 København N

Tagensvej 86 2200 København N Tagensvej 86 2200 København N 13.669 m 2 godt domicillejemål Ejendommen er præsentabel og særdeles markant beliggende på hjørnet af Tagensvej og Hermodsgade. Tagensvej 86 2200 København N Lejemålsoplysninger

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 31 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 8.9.2011 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

torsdag d. 12. juli kl. 15.30 (uge 28)

torsdag d. 12. juli kl. 15.30 (uge 28) Kære medarbejdere. Så nærmer sommerferien sig med hastige skridt. Det siger kalenderen i hvert tilfælde, men vejret lader vente på sig. Jeg håber at vi får lidt sol og sommer, som kan lade batterierne

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Dines Jørgensen & Co. A/S. DJ Miljø & Geoteknik P/S

Dines Jørgensen & Co. A/S. DJ Miljø & Geoteknik P/S Dines Jørgensen & Co. A/S Hillerød og Sorø 54 ansatte DJ Miljø & Geoteknik P/S Hillerød og Sorø 24 ansatte Dines Jørgensen & Co. A/S er et ingeniørfirma med rådgivning indenfor Anlæg og Byggeri. Firmaet

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE AFD.42 1

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE AFD.42 1 Renovering af Længehusene 1 Forberedende arbejder i området Inden renoveringen må forventes følgende arbejder i området og omkring husene: Byggeledelse, entreprenør og AAB vil inspicere om alt er ryddet

Læs mere

September 2012. Hej igen,

September 2012. Hej igen, September 2012 Hej igen, Så skriver jeg allerede igen! Det er ikke fordi værkstedet er færdigt endnu det er utroligt så længe det kan tage sådan er det når man selv er en der bare gør tingene og ham der

Læs mere

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 Indholdsfortegnelse Vi skal have ny gårdmand... 1 Afdelingsmøde 18. September 2012... 2 Der renoveres fortove i Bavnevangen... 2 Storskrald, pap og haveaffald...

Læs mere

Vejudvalget, GF SØMODS Timme Traberg-Andersen Rasmus Kristensen Peter Tychsen Med tak for stor bistand til Nils Budde SLIDE NR. 1 Hvorfor sidder vi her igen Vedligehold Hvorfor skal vi vedligeholde mere

Læs mere

Mou Bro`s fremtidsudvalg

Mou Bro`s fremtidsudvalg Mou Bro`s fremtidsudvalg Hvem sidder i fremtidsudvalget? Bo Mardell Lars Petersen Preben Jensen Lena Søndergaard Jan Bælum Ulrik Nørgaard Fremtidsudvalgets formål Udvalget er nedsat på generalforsamlingen

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere