Præsentation af Tranegårdskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation af Tranegårdskolen"

Transkript

1 Præsentation af Tranegårdskolen

2 Præsentation af Tranegårdskolen Vi vil kendes på Tranegårdskolen ønsker at være et godt sted at være og at være et godt sted at lære: In schola villae gruis cum discimus tum sumus beati. Vi kalder os selv Modern Classic. Det vil sige, at vi er en skole fast forankret i traditioner, men med mod på fornyelse og fremtid. Vi gør det, vi er gode til, og vi er gode til det, vi gør. Dagligdagen er styret af vores værdigrundlag, visioner og læringsgrundlag, som er udarbejdet af forældre, elever, lærere, pædagoger og ledelse i fællesskab. De er kendetegnet ved en meget stor overensstemmelse og enighed mellem de forskellige grupper. Vi arbejder konstant på at implementere og følge dem op, så de til stadighed fremstår levende og vedkommende. Nedenfor har vi beskrevet Tranegård i vores øjeblikkelige selvforståelse. Vi vil være i top 2 % bedste folkeskoler i Danmark Vi udvikler hele mennesker Vores værdier er fællesskab, faglighed og ordentlighed Torben Lind Skoleleder 2

3 Ambitioner Vi ønsker at ligge fast i top 2 % bedste danske folkeskoler målt på vores værdier. Der er 1542 folkeskoler, så det betyder, at vi arbejder på at ligge i blandt de bedste skoler i Danmark. Vores målepunkter tager udgangspunkt i vores 3 værdier: Faglighed, ordentlighed og fællesskab. I faglighed måler vi os i karakterer, læsning og optaget på en ungdomsuddannelse, i ordentlighed måler vi os i respekt og tolerance, selvværd og livsduelighed og livsglæde og ansvarlighed, mens vi i fællesskab måler os i sociale relationer, læring og kompetencer, trygge og velkendte rammer og venskab, tryghed og nærhed. Det er ukompliceret at måle sig i karakterer, læsning og optaget på en ungdomsuddannelse, mens det er mere kompliceret at måle os i værdierne ordentlighed og fællesskab. Når det gælder faglighed, er vi eksperterne, men når det gælder værdierne ordentlighed og fællesskab er forældrene ligeværdige i forståelsen af rigtig for forkert. Derfor arbejder vi sammen med forældrene på, at forstå, hvordan vi måler os her. Vision Vores vision er, at Tranegård både i skole og fritid danner og uddanner hele mennesker, som både har et højt selvværd og et højt fagligt niveau. Mennesker, som kender sig selv godt, og som føler, at de selv og andre er værdifulde både som individ og som en del af de sociale sammenhænge. Mennesker som er nysgerrige og har lyst til at lære. 3

4 Værdier Vi er styret af værdier som fællesskab, faglighed og ordentlighed i en tro på, at man lærer bedst et sted, hvor man trives. Fællesskab betyder På Tranegårdskolen har eleven ikke "Ansvar for egen læring". Til gengæld har alle: Ledelse, lærere, pædagoger, elever og forældre et medansvar for i fællesskab at skabe en god skole. Medansvar betyder, at den enkelte ikke bare skal sørge for sig selv, men at alle er gensidigt ansvarlige for, at Tranegårdskolen er en god skole. Medansvar er at være ansvarlige for hinanden. Det er tanken om, at skolen ikke er en god skole for mig, hvis den ikke også er det for dig. Individets glæde hænger sammen med fællesskabets glæde. En del af en god skolegang er, at de andre også har en god skolegang. Fælles understreger samme pointe og ligger i tråd med holdningen hos ledelse og bestyrelse om, at det ikke kun er den enkelte elev og individet, der skal i centrum, men også klassen og fællesskabet. Individet kan være nødt til at lære at indordne sig i fællesskabet. Det er ikke altid mig og mine behov, der er i centrum. Nogle gange er det os og vores. Det er f.eks. grunden til, at vi anbefaler, at man ikke tager børnene ud af skolen for at tage på ferie. Ikke fordi det skader det 4

5 enkelte barn, men fordi det kan skade klassen både socialt og fagligt, når mange elever er fraværende i perioderne før og efter ferier. Skole er et forsøg på at brede læringsbegrebet ud. Det er ikke kun det intellektuelle, der skal være fokus på, men også kammeratskab, social adfærd, respekt for hinanden og for de fysiske rammer mm. På Tranegårdskolen er der fokus på sammenhængen mellem tryghed og fagligt udbytte. Derfor er der stor fokus på mobning og de sociale fællesskaber. Kun ved at sikre en god skole kan vi sikre dygtige elever. Elever, der hjælper hinanden og tager vare på hinanden og skolens fysiske rammer, bliver også fagligt dygtige elever, for de har tid og ro til at fordybe sig. Elever, der oplever gensidig respekt i forhold til lærere og kammerater og rene og pæne klasser og fællesarealer, er også selv med til at skabe disse rammer. Og de har tryghed og mod til at udfordre sig selv og hinanden fagligt, så skolen kan bidrage til udviklingen af mennesker, der både fagligt og socialt kan bidrage positivt til andres liv. Fællesskabet fremmes på mange måder fx klassen, morgensang, Nykredit Cup, hvor vi hvert år møder frem med det meste af skolen for at spille håndbold, skolekomedie, Traniske Lege og mange andre tiltag, uanset om det er i den lille gruppe eller hele skolen. Faglighed betyder Faglighed betyder meget her. Vi er en fagfaglig skole. Den faglige udvikling og progression samt pædagogiske og didaktiske drøftelse vægtes meget højt. Eleverne er her for at lære noget. Vi forventer en arbejdsindsats af alle involverede parter. Ikke mindst eleverne, forældrene og lærerne. Uanset om det gælder engagement, involvering eller faget. Der vil være forberedelse og lektier. Det forekommer naturligt, at man skal øve sig for at blive bedre. Vi stiller krav og har forventninger. Både til os selv, eleverne og forældrene. 5

6 Ordentlighed betyder Vi har blik for hele mennesket. Uddannelse skal ses sammen med dannelse. Hvad hjælper det at komme ud med et flot karaktergennemsnit, hvis man ikke er et ordentligt menneske? Sammenhæng og helhed. Læringsgrundlag Vision og værdier er skrevet sammen i vores læringsgrundlag. Læringsgrundlaget siger noget om, hvordan vi praktiserer, hvad god undervisning er her, og hvordan det foregår. Vision, værdigrundlag og læringsgrundlag gælder for alle. Ansvar for læring Vi mener ikke, man kan lade børnene tage ansvar for egen læring. Det er et voksent ansvar, som børnene gradvist kan samarbejde med de voksne om, efterhånden som de bliver større. Men det fjerner ikke den grundlæggende opfattelse, at de voksne må påtage sig ansvaret, og at de gør det. 6

7 Rammesætning og organisation Hvor andre bryder ned og fjerner grænser, er vi ikke bange for at bygge op og være rammesættende i en tro på, at den enkelte trives i en overskuelig og tydelig ramme. Friheden indenfor rammen er større end friheden udenfor rammen. Mennesker trives ikke i det grænseløse. Vi har en meget tydelig og gennemsigtig struktur. Vi har valgt at tage udgangspunkt i klassen, klasseværelset og klasselæreren. Det er en grundliggende værdi i skolens virke, at klassen er den bærende enhed. Klasselæreren er det centrale omdrejningspunkt både for den enkelte elev og klassen, men også for de øvrige lærere omkring klassen og klassens forældre. Lærerne er organiserede i klasseteams, støttecenterteam, Pædagogisk Udviklingscenter og fagteams, hvor fagteams sikrer faglig sammenhæng og udvikling af skolen og de enkelte fagområder. Forventninger og krav Vi er tydelige og er ikke bange for at forvente noget af os selv og vores omgivelser. Det er vigtigt at afstemme forventninger. Vi er åbne overfor, at vores omgivelser også har forventninger og krav til os. 7

8 Strategi Strategien er enkel: Ledelsesnærvær og social kapital. Vi tror på, at forskellen mellem den gode skole og den virkelig gode skole er ledelsesnærvær og tillidsbaserede relationer mellem medarbejderne og ledelsen og omfanget af selvledelse hos medarbejderne. Ledelsesnærvær vil sige, at ledelsen skal være der, hvor resultaterne skabes. På gulvet sammen med lærere og pædagoger. Ledelsen skal supervisere, være nærværende, synlige, coache, kvalitetssikre og udvikle. Social kapital (trivsel), det vil sige synergieffekten i vores netværk og relationer. Vi præsterer som et hold og er sammen som et hold. Skolen udgør en helhed, hvor alle er afhængige af hinanden. Det stiller store krav til samvær og glæden ved at være sammen og præstere sammen. Trivslen her er stor. Trivselsundersøgelser dokumenterer, at alle interessentgrupper er glade for at være på Tranegårdskolen. Vi oplever da også en stor søgning til skolen, både elever, pædagoger og lærere, hvad vi er glade for. Det betyder ikke, at der ikke kan være problemer her, men at vi prøver at løse dem, inden de vokser sig store. Skolen er ikke bedre, end det man oplever på egen krop. 8

9 Krav for at præstere 3 ting er afgørende for at præstere: Engagement, at der er et fælles fokus på mål og retning Overensstemmelse mellem medarbejdere og ledelse Prioritering af opgaver og resurser: Kernestof og merværdi Kerneydelse Vi gør det, vi er gode til, vi er gode til det, vi gør, og det vi gør, gør vi godt. Vi har fokus på vores kerneydelser, dannelse og uddannelse. Det, vi gør, skaber merværdi, ellers gør vi det ikke. Når lærerne valgte at blive lærere, var det primært for at kunne undervise, være sammen med børn og samarbejde med kolleger og ikke for at gå til møder eller administrere. Det har vi (allerede) andre, der er gode til. Vi holder kun de nødvendige møder, og de tager kun den nødvendige tid. Vi tror på, at det, der udvikler skolen, er små men sikre skridt i den rigtige retning, da det i længden vil føre os længst, og vi vælger det, der flytter os mest muligt. Det nytter ikke at tro, at vi kan være gode til det hele. Vi bliver nødt til at vælge for at være gode til noget. Man skal nyde, før man kan yde. Derfor skal der i alt, hvad ledelsen laver, kunne læses anerkendelse og værdsættelse ind i det. Medarbejdere, der trives, præsterer bedre. Hvorfor hoppe over hegnet, hvor det er højest, hvis man kan komme over det laveste sted. Der er rigeligt at bruge sine kræfter på. Mindst muligt bedst muligt. Vi er modige, vi er de professionelle, og vi kan noget Vi skal som skole have modet til at være de professionelle. I mødet med elever og forældre har vi noget at byde på, som er unikt. Det kan godt være, at forældrene er verdens bedste læger og advokater, men vi er de bedste pædagoger og lærere. Vi skal også have modet til at gøre noget. Ikke mindst modet til at gøre en forskel. Det kan betyde, at vi fejler undervejs. Men det er vigtigere at gøre noget end at undlade at gøre noget af frygt for at gøre noget forkert. 9

10 Traditioner Vi er en skole fast forankret i traditioner, men med mod på fornyelse. Morgensang, tranedage og teater er vigtige bestanddele i vores hverdag. De er med til at give struktur og selvforståelse samt dannelse og ikke mindst identitet og historie. Forældrene Skolen er som en trebenet skammel. Hvor benene udgøres af elever, forældre og ansatte. Man sidder bedst, hvis benene er lige lange, og der er balance. Forældrene er vores vigtigste samarbejdspartnere. Jo mere vi kan inddrage og involvere forældrene, jo bedre kan opgaven løses. Forældrene udgør skolens skjulte resurse, som det gælder om at få i spil, hvis vi skal lykkes. Vi arbejder på, at fremelske en kultur, hvor forældrene tilbyder sig i alle sammenhænge af skolens liv. Det gælder både i klassen, skolebestyrelsen, Tranefonden og alle andre steder i skolens liv. 10

11 Ledelsen Som ledelse er vi tydelige, åbne, synlige, nærværende og har fokus på resultater. Det er i hverdagen vi skaber vores resultater. Resultater skabes i fællesskab især sammen med kolleger, elever og forældre. Vi har holdninger og tør have forventninger og stille krav. Både til os selv men også til vores samarbejdspartnere ikke mindst vores elever og deres forældre. Når rammen er klar skabes der ro og overblik. Det er derfor vigtigt med en ledelse, der er skarp på grænser. En skole med klare grænser og en klar ledelse trives. Når rammen tydeliggøres, kan energien formålsrettes. Ledelsens opgave er ifølge vores konklusion af statusrapporten at bane vej og være det enzym, der får tingene til at ske, at sætte kursen, afgrænse, vælge, opmuntre og coache. Ledelsen skal have tydelige krav om konstant at forbedre resultaterne for elever, pædagoger og lærere, sikre, at mål omsættes til praksis, følge op på undervisningen, observere undervisningen systematisk, være synlig, være fysisk tilstede i undervisningen, sørge for sparring og vejledning og være i dialog med lærerne og pædagogerne om mål og indhold. Ledelsen skal kunne stille krav og give support til medarbejderne på samme tid. Ledelsen skal signalere stolthed, brændende engagement samt tydeligt og offensivt lederskab, på en måde så man ikke betvivler, at det også har en afsmittende positiv effekt blandt medarbejderne, elever og forældre, men også i Skole og Fritid og blandt vores politikere. Ledelsen har udarbejdet et ledelsesgrundlag, som løbende bliver diskuteret i ledelsen og i skolebestyrelsen. Ledelsesgrundlaget fortæller om de forventninger og krav, der er på ledelsen. 11

12 Vurdering af kvaliteten Vores væsentligste berettigelse er undervisning. Hvis vi ikke skulle undervise, ville vi ikke være her. Alt andet knytter an til det. Derfor er undervisningseffekten et væsentligt kriterium at måle os på. Vores hidtil bedste placering i Danmark er en 4. plads ud af de 1542 danske folkeskoler. Holder man desuden undervisningseffekten op mod vores vilkår sfx plads per elev 1, antal elever i klasserne 2 og økonomi per elev, fremstår vores undervisningseffekt endnu bedre. 1 Vi er den skole i Gentofte med mindst plads per elev og klasseværelser på ca. 45 m2 2 Vi er den skole i Gentofte med størst klassekvotient, knapt 26 elever per klasse. 12

13 Udfordringer i den nærmeste fremtid: En af forudsætningerne for at være unik er, at man har en klar viden om, hvem man er, og hvad man står for, og hvad man vil. Tranegårdskolen har et gennemarbejdet værdigrundlag, visioner, målsætninger og læringsgrundlag og er i gang med at implementere dem. For at være et anvendeligt styringsredskab skal alle medarbejdere kende og handle ud fra værdigrundlaget, visionerne, målsætningerne og læringsgrundlaget. Vi skal arbejde videre med den fælles identitet og selvforståelse. Vi er et hold, hvor alle arbejder for holdet. Alle er afhængige af alle i bestræbelsen på at lykkes. Vi re-loader kulturen på Tranegård. Vi har udarbejdet et ledelsesgrundlag, der tydeliggør, hvad ledelsen står for, kompetencer og ansvar. Ledelsen skal virkeliggøre strategien om ledelsesnærvær. Ledelsen skal sørge for, at alle medarbejdere forstår, hvad der forventes af dem, og hvilke krav de skal leve op til. Det samme gælder forældrene. Det kræver opfølgning og synliggørelse af forventninger og krav. Sideløbende skal vi have udfærdiget en strategisk kompetenceudviklingsplan. Vi mødes af konstante udfordringer. For at være bedst muligt rustet til at møde fremtiden, skal vi forholde os til, hvilke kompetencer vi har brug for at udvikle, og hvordan vi gør det. Skolens organisation omkring klasseteam og fagteam er tydeliggjort, så der er ro til at skabe resultater, og ledelsesstrukturen er indrettet, så den matcher skolens organisation og kravene til resultater. De kommende år skal vi vurdere resultaterne af dette. Ved siden af klassestrukturen skal vi udvikle sociale strukturer, der fleksibelt kan befordre den gode læring. Vi arbejder derfor med Household-tanken og forebyggende handlinger sfx bevægelser hver dag for alle, luftudskiftning, kost, læsning og skak. Bevægelse, luftudskiftning og kost er nogle af de områder, vi vil dyrke op, da de hver for sig og sammen indeholder et stort potentiale for øget indlæring og det gode liv. Læsning er grundlaget for al læring og skal kunne ses ind i alle fag. Skak indeholder muligheder for fordybelse og koncentration. Som styringsredskab og middel til overblik har vi udarbejdet en overordnet udviklingsplan. Planen beskriver dynamisk, hvad der skal arbejdes med, hvem der er tovholder, arbejdsgruppe, mål, handlinger, succeskriterier, deadline og evaluering. Grundlaget for alle aktiviteter er orden i økonomien. Vi skal derfor arbejde med holdninger og strukturer, der sikrer, at vores resurser udnyttes maksimalt, så vi altid har overskud. Forældrene er vores vigtigste samarbejdspartnere. Vi skal have skabt en kultur af frivillige, der byder sig til i skolens hverdag, uanset om det gælder hjælp i den daglige undervisning, deltagelse i vores arrangementer, hjælp til at få ting til at ske eller andet, der er forskellen på en god eller dårlig dag. Forældrenes engagement, tid og interesse er en uvurderlig resurse. Alt sammen samtidig med at vi arbejder med mål- og kvalitetssikring. Vi vil derfor arbejde med følgende mål i vores kontrakt: 13

14 Kontraktlige mål Vi har en læsestrategi, der sikrer en tidlig og målrettet indsats, TL Vi har en bevægelsesstrategi, der understøtter elevernes mulighed for at lære mere, AB Alle lærere kan lave en målrelateret årsplan, AB Vi har en kompetenceudviklingsplan, AB Ledelsen er nærværende, TL Ledelsen er afklaret på kompetencer og ansvar, TL Vi har en økonomistrategi, der sikrer, at alle vores resurser er i balance, TL Beskrevne projekter: Re-load kulturen på Tranegård, TL Collaborative Learning, AB Bevægelse, AB Inklusion og læringsmiljøer, AB Overgange i børns liv og science, TL Skak som forebyggende specialundervisning, TL Vi tror på fremtiden, den er kommet for at blive. 14

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet August 2005 Verdens bedste folkeskole vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 18. og 19. august 2005 1 Indledning: Folkeskolen og globaliseringen Folkeskolen har et hovedansvar

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Tranegårdskolen Februar 2015 Generelle oplysninger Adresse Tranegårdskolen Lindorffs Allé 5 2900 Hellerup Telefon: 3998 5300 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

2016 TH. LANGS HF & VUC

2016 TH. LANGS HF & VUC Destination 2016 TH. LANGS HF & VUC 2012-2016 Indhold TH. LANGS HF&VUC en stolt uddannelsesinstitution... 3 Skolens værdigrundlag... 5 Visionen for THL... 5 Skolens organisationsstruktur og ledelsesfilosofi...

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LANGENÆSEN (SDT) INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LÆRING OG UDVIKLING 9 BØRNENES ALSIDIGE PERSONLIGE

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Baggrund... 2 Gjøl skole en tilbagemelding på baggrund af temaaften... 3 Udkast til PixiVersion2030... 8 Noget om skoleledelse... 10 Ledelsesgrundlag

Baggrund... 2 Gjøl skole en tilbagemelding på baggrund af temaaften... 3 Udkast til PixiVersion2030... 8 Noget om skoleledelse... 10 Ledelsesgrundlag Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Gjøl Skole Baggrund... 2 Gjøl skole en tilbagemelding på baggrund af temaaften... 3 Udkast til PixiVersion2030... 8 Noget om skoleledelse... 10 Ledelsesgrundlag

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012 2013

Kvalitetsrapport 2012 2013 Odsherred Kommune e Kvalitetsrapport 2012 2013 1. Forord... 5 2. Arbejdet med kvalitetsrapporten... 5 3. Værdier og Mål i Odsherred Kommunes Skolevæsen... 6 4. Sammenfattende helhedsvurdering... 7 Dynamisk

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere