SMIL Sundere Mad i Idrætslivet HANDLEPLAN. Frontløber: Midtfyns Fritidscenter, Ringe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SMIL Sundere Mad i Idrætslivet HANDLEPLAN. Frontløber: Midtfyns Fritidscenter, Ringe"

Transkript

1 SMIL Sundere Mad i Idrætslivet HANDLEPLAN Frontløber: Midtfyns Fritidscenter, Ringe

2 HVOR ER VI NU? STATUS Dato: FRONTLØBER: Midtfyns Fritidscenter Søvej Ringe fritidscenter.dk fritidscenter.dk Følgegruppen: Centerchef - Tovholder Rune Bille fritidscenter.dk Faaborg Midtfyn Komm. Jens Peter Landdistrikskoordinator Jacobsen Køkkenchef Rikke Lyneborg fritidscenter.dk Midtfyns HK Ole Danielsen Risøhøj Håndbold Marianne Lundgren com AOK Helle Absalonsen DGI Birthe Bach Arbejdsgruppe: Hallens motivation: Kommunens motivation: Faaborg- Midtfyn kommune ønsker at sikre en dynamisk udvikling af sundhedsarbejdet i kommunens selvejede idrætsfaciliteter. Derfor er der i kommunes fritidsstrategi opsat en række mål for arbejdet med sund kost. Pr. 1.januar 2012 har kommunen vedtaget et ny haltilskudsmodel, hvor bl.a. idrætsfaciliteter, der arbejder med sund kost, har mulighed for at opnå et forhøjet tilskud. For at modtage et forhøjet tilskud skal idrætsfaciliteterne efterleve "Retningslinjer for Sund kost i selvejende idrætsfaciliteter". Retningslinjer for sund kost er udarbejdet p.b.a. et pilotprojekt, der er afviklet i samarbejde mellem Faaborg- Midtfyn Kommune og DGI- Huse og Haller, hvor 3 idrætsfaciliteter henover de sidste 3 år har arbejdet med sund kost. 7 selvejende idrætsfaciliteter arbejder pt. med sund kost og efterlever retningslinjer for Sund kost. Midtfyn Fritidscenter er en af disse faciliteter, og har været en af frontløberne i pilotprojektet vedr. sund kost. For at sikre en kontinuerlig udbygning og udvikling af arbejdet med sund kost i kommunens selvejende idrætsfaciliteter, vil Faaborg- Midtfyn Kommune understøtte Midtfyn Fritidscenter deltagelse i SMIL- projektet, som Frontløber, med henblik på dels at udbygge og udvikle arbejdet med sund kost i denne idrætsfacilitet, men også som katalysator for udvikling og viden om sund kost til de øvrige selvejende idrætsfaciliteter i Faaborg- Midtfyn Kommune. Hallens motivation: Midtfyns Fritidscenter arbejde målrettet med det hele menneske. Det betyder, at vi sætter forebyggende sundhedstiltag højt på vores dagsorden. Vi sætter større fokus på at forebygge skader end at helbrede dem, ligesom vi hellere vil forebygge fedme og kostrelaterede sundhedsproblemer end at afhjælpe dem, når de er opstået. Det betyder, at sund kost, i samspil med træning, vejledning og forebyggende behandlinger er vores primære fokuspunkter fremadrettet. Derfor er dette projekt særdeles relevant for Midtfyns Fritidscenter.

3 Beskrivelse af hallen: Fritidscentret ligger i en mindre by, hvor der er fastfood restauranter i nærheden, som vurderes at være af mindre betydning for konkurrencen. Der er tilknyttet 20 foreninger til centret, som i nogen grad bidrager til driften. Cafeen er fondsejet og har en omsætning på ca. 2 mio. kr. årligt. Cafeen holder åbent fra mandag- torsdag 10:00-21:30, fredag fra 10:00-18:00 og i weekends efter aftale. Der kommer ca. 200 daglige kunder i cafeen på en uge. Der afvikles ca. 30 idrætsstævner og opvisningskampe pr. år. Der er 12 personer tilknyttet køkkenet og cafeen, heraf 2 med køkkenfaglig uddannelse. Der er afsat ca. 10 timer pr. uge til produktion af maden. Der indgår ingen frivillige i driften af cafeen. Cafeen er på ca. 100 m 2, med plads til 70 spisende gæster. Der vil imidlertid være mulighed for udvidelse af cafeområdet. Køkkenet er på 75 m 2 med godkendt grøntrum. Hver dag fås leverancer fra: BC Catering, Fl. Frugt, Mesterslagteren Ringe. Har en eksklusiv aftale med Albani Øl og sodavand. Cafe udstyr: Køkken udstyr: Sortiment: Alm. kaffemaskine X Professionel ovn X Burger Ekspresso maskine Husmor ovn Pølser X Toaster X Robot (proff.køkkenmaskine) X Pommes frites Saftkøler Grøntsnitter X Toast X Slush ice X Røremaskine X Dagens ret Kasseapparat X Kipsteger X Sandwich X Køleskab(e) X Kipgryde X Sodavand X Fryser X Køleskab X Slik X Montre med varme Fryser X Is X Montre med køl Blender X Frugt X Salatbar X Industri opvasker X Salat X Skabsplads- opbevaring X Husmor opvasker Slush ice X Køkkenvaske/håndvaske 6 Kogeplader/blus 4 Andet: Muslibarer X

4 HVOR VIL VI HEN? HANDLEPLAN arbejdsværkstøj HVORFOR GØR VI DET? Formål: Projektet gennemføres for at: Overvejelser, beskrivelse og konkretisering af indsatsen FORMÅL * at skabe et naturligt samlingssted for centrets brugere før og efter træning * at sælge førevarer der sundhedsmæssigt supplerer den træning brugerne udøver i centret. Fokuspunkter Klubber og foreninger Brugere af mødefaciliteter Overnattende gæster Vigtigt Vi skal stige i volumen så vi kan øge indtjening på små prisstigninger. HVAD VIL VI NÅ? PROJEKTMÅL Projektmål: Sætter retning. Hvor skal der gøres indsatser for at nå målet? Når projektet er afsluttet, er følgende opnået: 1. Faciliteter 2. Indretning 3. Udstyr: Inventar - redskaber X 4. Personas 5. Foreningerne X 6. Sortiment X 7. Uddannelse X 8. Markedsføring X HVORDAN KOMMER VI DERHEN? HANDLEPLAN Succeskriterier: 1. Faciliteter Køkkenet Cafeområdet S: Specifikt M: Målbart A: Accepteret R: Realistisk T: Tidsfast 2. Indretning Køkkenet Cafeområdet Indretningsmæssig profil ideer til indretning via manualer, idekatalog og forhandlerliste 3. Udstyr Køkkenudstyr X Cafeudstyr X Hvornår formålet er opfyldt. 4. Personas Børn (Personas s.1) Unge (Personas s ) Voksne (Personas s. 7) Seniorer (Personas s ) Familien (Personas s. 5) Foreningen Stævnedeltageren Tilskuere Skolebørn 5. Foreningerne Politikker bl.a. på kost X X X X? Kurser Stævner

5 Skole- lejre Turneringer Foreningsudvikling X X X X? 6. Sortiment Kold vand X X X X? Drikkevarer X X X X? Sandwich X X X X? Lune retter X X X X? Snacks X X X X? Salat X X X X? Frugt og grønt X X X X? Slik X X X X? Is X X X X? Grundpakken Kulinarisk identitet: Hertil udvikles udvikles opskrifter, serverings- indkøbs- og forhandlermanualer. Sandwich Juice/smoothie automat Kiosksalg Dagens ret Morgenmad Stævnepakke. 7. Uddannelse Hygeijne Kostfagligt X X? Inspirationskursus X Sandwich- Snacks- salat Danskernes motions- og idrætsvaner 8. Markedsføring Markedsundersøgelse Billeder- Signaler Menukort - holder Prisskilte Emballage Info- folder Info- skærm X Info til gæster (Stævner turneringer) Hjemmeside X Roll- ups Beklædning X Visuelt brand markedsføringsmateriale. Der udvikles emballage, salgsmateriale, hjemmeside, kampagne, beklædning. Ønsker forventninger til projektet: fra følgegruppen til projektet

6 Midtfyns Fritidscenter HANDLEPLAN prioriteret Formål: MFC cafe skal være et naturligt samlingssted for centrets brugere før og efter brug af centrets idrætsfaciliteter. MFC cafe skal i samspil med træning, vejledning og forebyggende behandlinger tilbyde centrets brugere en lettere tilgang til et sundere liv. Projektmål: 1. Salatbaren skal integreres i salgsfladen i cafeen, så salaten kan udstilles mere lækker for øjet 2. Der skal anlægges en klatrevæg så der også kan leges i cafeområdet 3. Menukortene skal digitaliseres, så det hurtigere og lettere kan ændres 4. Der skal tilknyttes en fast diætist 5. Der skal laves en ny hjemmeside der i højere grad fremhæver MFC cafe 6. De to faste medarbejdere i cafeen skal på flere inspirationskurser 7. Der skal indkøbes en ny og frisk uniform til alle cafemedarbejdere 8. Fitness, behandling, kostvjledning og cafe skal i langt højere grad end i dag arbejde sammen i produktudviklingsfasen og salgs- og afviklingsfasen Succeskriterier: S M A R T 3. Udstyr Integreret salatbar MFC har en gammeldags og meget lidt tiltrækkende salatbar. Det er svært, at få vores friske salat til at fremstå tillokkende fordi salaten ligger nede i nogle beholder, som man nærmest skal stå helt hen over, før man kan se hvad der er nede i dem. Vi forventer et øget salatsalg på 30 procent det første år efter anskaffelsen af den nye salatbar. Vi forventer et øget salatsalg på minimum 50 procent to år efter anskaffelsen af den nye salatbar. Salatbaren ønskes indkøbt hurtigst muligt. Realistisk i foråret Ny salatbar. Anslået pris kr Klatrevæg Vores cafeområde er på mange måder velfungerende. Det vi mangler er, at kunne sammenkæde fysisk aktivitet med cafeområdet. Derfor ønsker vi et mere åbent miljø hvor cafeen er omringet af fysisk aktivitet eller indsigt dertil. Indsigten arbejder vi på, idet der er mulighed for indsigt hvis brugerne ikke trækker gardinerne ned i aktivitetsområderne. Det vil sige at det er en kulturændring. Her ud over ønsker vi, at omdanne et passivt område af cafeen til klatrevæg for at skabe lidt liv i selve cafeområdet. Vi forventer et øget salg på 5 procent det første år efter anskaffelsen af klatrevæggen. Klatrevægen ønskes i efteråret Klatrevæg. Anslået pris kr

7 5. Foreninger Politik Det er meldt ud til alle klubber og foreninger, at mad og drikkevarer der indtages i Midtfyns Fritidscenter skal være købt i cafeen. Det er noget af en forandring for foreningerne idet de har været vant til at medbringe mad hvis de havde lyst. I foråret 2012 har vi øget antallet af åbne timer i cafeen. I efteråret 2012 har vi introduceret vores nye madpolitik for klubber og foreninger. I foråret 2013 har vi sat prisen ned på langt de fleste varer. Vi har siden 2011 løbende udviklet vores varersortiment til det sundere. Vi forventer en udvikling i cafeens resultat fra 2010: kr., 2011: kr., 2012: 0 kr., 2013: kr. Arbejdstimer. Foreningsudvikling Vi ønsker at cafeen skal være et naturligt samlingssted for centrets brugere. Vi opfordre derfor vores klubber og foreninger til at afholde klubspisning så ofte som muligt. Vi tror på at den øgede opmærksomhed fra disse klubspisninger vil være med til at øge salget på andre tidspunkter. Vi sælger derfor maden til klubsspisningerne som en 0 løsning. Det vil sige uden fortjeneste (når timelønnen er regnet med) I efteråret 2012 er en fremtrædende klub startet op på månedlige klubsspisninger. Vi forventer at 3 klubber jævnligt (minimum 4 gange årligt) afholder klubspisninger inden udgangen af Arbejdstimer. 6. Sortiment Vi udvikler løbende vores samlede varesortiment til det sundere. I 2013 vil vi via vores nye hjemmeisde lave en brugertilfredshedsundersøgelse på vores varesortiment. Arbejdstimer. 7. Uddannelse Kostfagligt MFC vil ansætte en deltids diætist, der kan forestå holdundervisning og personlig guidens. Her ud over skal diætisten indgå i et fagligt arbejde med cafe, fitness og behandling. Ansættelsen foretages i foråret 2013 hvor holdaktiviteterne og den personlige guidens også startes op. I efteråret 2013 skal cafe, diætist, behandlere og fitnessinstruktører samarbejdsmæssigt være klar til at løfte en pilotprojekt omkring forebyggelse og genoptræning, der skal køres i samarbejde med Forum Faaborg og Faaborg- Midtfyn Kommune. Er svært at anslå idet der er mange fondsansøgninger ude. Vi søger en 0 løsning men er parate til at acceptere et tab på kr på pilotprojektet.

8 Inspirationskursus MFC ønsker at sende vores to fastansatte i cafeen afsted på flere inspirationskurser. I 2013 er der afsat kr til dette. Det ønskes at Køkken- og cafechefen prioriterer inspirationskursus for køkkeledere på Gymnastikhøjskolen i Ollerup i efteråret Kurser. Anslået pris kr Markedsføring Infoskærme MFC ønsker at synliggøre og lette udskiftelsen af sortiment og priser. Derfor annonceres der fremadrettet kun på digitale medier. Vi forventer efterfølgende at kunne beskære markedsføringsbudgette i cafeen med kr årligt i fohold til produktion af flyers, udskiftning af skilte mm. Infoskærmesystemet indkøbes i foråret Skærme og computere. Anslået pris kr Hjemmeside MFC ønsker at synliggøre information vedr. caffen i endnu højere grad end i dag. Derfor udarbejdes der en ny hjemmeside i foråret 2013 hvor caffen får en fremtrædende placering. Vi forventer efterfølgende at øge vores salg af mad ud af huset med en fortjeneste på kr årligt. Den nye hjemmeside indkøres i foråret Ny hjemmeside. Anslået pris kr Beklædning MFC ønsker at cafemedarbejderne skal fremstå som gode eksponenter for det sunde varesortiment vi har i cafeen. Derfor ønskes der indkøbt nye og tidsvarende uniformer til alle cafemedarbejdere De nye uniformer indkøbes i foråret Ny cafeuniformer. Anslået pris kr

Sund Mad i Idrætshaller og klubhuse

Sund Mad i Idrætshaller og klubhuse Sund Mad i Idrætshaller og klubhuse Dette notat opsamler de overordnede erfaringer fra projektperioden, idet der endvidere henvises til mere konkrete oversigter, der er udarbejdet for hver projekthal.

Læs mere

sundere Mad i IdrætsLivet

sundere Mad i IdrætsLivet Partnerskab og interventionsprojekt til sundere Mad i IdrætsLivet Kort om projektet SMIL skal være startskuddet på en national kulinarisk og sund revolution i de danske idrætsfaciliteter. SMIL vil skabe

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 19. februar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Evaluering af pilotprojektet Sundere mad i haller Februar, 2014. Evaluering af Pilotprojektet Sundere mad i haller

Evaluering af pilotprojektet Sundere mad i haller Februar, 2014. Evaluering af Pilotprojektet Sundere mad i haller Evaluering af Pilotprojektet Sundere mad i haller 1 Indhold 1.0 Indledning... 2 2.0 Baggrund for tiltaget... 3 3.0 Formål... 3 4.0 Tiltaget... 4 4.1 `Sundere mad i haller... 4 4.2 Beskrivelse af aktiviteter

Læs mere

SVANNINGE HALLEN I FORANDRING

SVANNINGE HALLEN I FORANDRING SVANNINGE HALLEN I FORANDRING Fra hal til idræts og aktivitets center. Sekundære haller i kommunerne er nød til at tænke i forandring. Svanninge hallen er en traditionel rundbue hal fra midt 70 erne med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

KOM GODT I GANG små gode råd Sundere Mad I Idrætslivet (SMIL)

KOM GODT I GANG små gode råd Sundere Mad I Idrætslivet (SMIL) KOM GODT I GANG små gode råd Sundere Mad I Idrætslivet (SMIL) Fødevarestyrelsen & DGI, 2012 1. Faciliteter Transportabel inventar Salatbar, køledisk, disk kan etableres på hjul, så det er muligt at flytte

Læs mere

Projektevaluering Sundere Mad i Idrætshaller 2009-2010

Projektevaluering Sundere Mad i Idrætshaller 2009-2010 Projektevaluering Sundere Mad i Idrætshaller 2009-2010 Projektet er finansieret af midler fra Silkeborg Kommunes Sundhedspulje. Projektkonsulenter: Susanne Højer Jensen Professionsbachelor i Human ernæring

Læs mere

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Forord 00 01 Forord Baggrunden for idemappen Børn og unge bruger meget tid uden for hjemmet. Mange bruger meget fritid

Læs mere

Projekt Sundere Mad i Idrætshaller. Evalueringsrapport

Projekt Sundere Mad i Idrætshaller. Evalueringsrapport Projekt Sundere Mad i Idrætshaller Evalueringsrapport Projektet er finansieret af midler fra Silkeborg Kommunes Sundhedspulje. Projektkonsulenter: Susanne Højer Jensen Professionsbachelor i Human ernæring

Læs mere

Sund mad i Elbohallen En brugerundersøgelse af holdningen til et sundere halcafeteria

Sund mad i Elbohallen En brugerundersøgelse af holdningen til et sundere halcafeteria Sund mad i Elbohallen En brugerundersøgelse af holdningen til et sundere halcafeteria Sundhedssekretariatet Januar 2012 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Vigtigste resultater... 3 Indledning...

Læs mere

Forord. 2. Kom i gang Aktører omkring skolen Arbejdsmetoder. 3. Politikken bliver til Hvad skal med? Hvordan opbygges indholdet?

Forord. 2. Kom i gang Aktører omkring skolen Arbejdsmetoder. 3. Politikken bliver til Hvad skal med? Hvordan opbygges indholdet? Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvorfor en mad- og måltidspolitik? Baggrund for idékataloget 2. Kom i gang Aktører omkring skolen Arbejdsmetoder 3. Politikken bliver til Hvad skal med? Hvordan opbygges indholdet?

Læs mere

EVALUERING AF SENIORFITNESS

EVALUERING AF SENIORFITNESS EVALUERING AF SENIORFITNESS Lejre kommune DGI Midt- og Vestsjælland oktober 2013 1 Forord Seniorfitnessprojektet blev indledt som et partnerskab mellem Lejre kommune og DGI Midt- og Vestsjælland i efteråret

Læs mere

Guide til forretningsplan for restaurant eller café

Guide til forretningsplan for restaurant eller café Guide til forretningsplan for restaurant eller café Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du

Læs mere

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik Hør mere om projektet hos din tillidsmand, på www.mad-paa-arbejde.dk eller ring til os på telefon 33 95 60 00 / 70 300 300 Mad på arbejde er et fællesprojekt udarbejdet af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Læs mere

KLUBMANUAL version 1.0

KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD BOOK ONLINE OG SPIL NÅR DU HAR TID SUNDT, SJOVT OG SOCIALT KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD MANUAL Forord....3 Hvad er Fodbold fitness?....4 Baggrunden for Fodbold Fitness...4 Tidshorisont....6 Landsdækkende

Læs mere

Sportshalscafeterier som marked for nye sunde cateringprodukter

Sportshalscafeterier som marked for nye sunde cateringprodukter Sportshalscafeterier som marked for nye sunde cateringprodukter En beskrivelse af børn og unges økonomiske muligheder samt vilkårene for tilberedning og salg af mad og drikke i sportshalscafeterier Rapport

Læs mere

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk Børn i BALANCE Læs om 21 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt, der alle arbejder med forebyggelse af overvægt blandt børn og unge. Indhold Vægttabu blev brudt på højskole 4 Når

Læs mere

Forretningsplan. for Auning Idræts- og Kulturcenter FEBRUAR 2011 WEB-VERSION [1]

Forretningsplan. for Auning Idræts- og Kulturcenter FEBRUAR 2011 WEB-VERSION [1] Forretningsplan for Auning Idræts- og Kulturcenter WEB-VERSION Side 2 - Indledning Side 3 - Vision 2015 for AIK Side 4 - Mission for AIK Side 5 - AIK-værdier Side 6 - Information Side 7 - Dialog Side 8

Læs mere

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune Halanalyse 2014 Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune 2011 Side 2 af 36 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 3 Indledning og metodisk fundament... 5 Befolkningsgrundlag

Læs mere

Mad- & måltidspolitik i skoler og fritidshjem

Mad- & måltidspolitik i skoler og fritidshjem Mad- & måltidspolitik i skoler og fritidshjem - hvorfor og hvordan MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK I SKOLER OG FRITIDSHJEM MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK I SKOLER OG FRITIDSHJEM TIL BESLUTNINGSTAGERE I SKOLER MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

forslag til initiativer og partnerskaber, der vil forebygge overvægt i Danmark

forslag til initiativer og partnerskaber, der vil forebygge overvægt i Danmark 50 forslag til initiativer og partnerskaber, der vil forebygge overvægt i Danmark Tanker fra Familie- og Forbrugerministerens Tænketank for partnerskaber om sund mad og motion. Oktober 2005 Forord... 3

Læs mere

Formandens beretning 2009.

Formandens beretning 2009. Formandens beretning 2009. Året 2008 har været året hvor mange har været i gang med at planlægge Viby Idrætsforenings 100 års fødselsdag, som er den 23. september 2009. Det er en stor indsats der er ydet

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Sundhedspolitik på daginstitutioner og skoler i Norddjurs Kommune.

Sundhedspolitik på daginstitutioner og skoler i Norddjurs Kommune. Sundhedspolitik på daginstitutioner og skoler i Norddjurs Kommune. Den overordnede plan på Skolebestyrelsen på Østre Skole har valgt sundhed som særligt indsatsområde i 2006-2008. Bestyrelsen har sammen

Læs mere

OM KONSULENT- GRUPPEN

OM KONSULENT- GRUPPEN KU.BEs Madzone Kultur- og Fritidsforvaltningen henvendte sig i december 2014 med brug for hjælp til hvordan Madzonen i det kommende kultur- og bevægelseshus, KU.BE, kunne komme til at se ud. Konsulentgruppen:

Læs mere

økologisk HOST MARKED 5. & 6. september 2015 VELKOMMEN TIL ØKOLOGISK HØSTMARKED SÆSON 2015

økologisk HOST MARKED 5. & 6. september 2015 VELKOMMEN TIL ØKOLOGISK HØSTMARKED SÆSON 2015 økologisk HOST MARKED 5. & 6. september 2015 VELKOMMEN TIL ØKOLOGISK HØSTMARKED SÆSON 2015 Tak til alle jer, der har meldt jer som værter til Økologisk Høstmarked, der i år afholdes den 5. og 6. september.

Læs mere