UDVIDELSE AF FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM FORSLAG 35353

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIDELSE AF FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM FORSLAG 35353"

Transkript

1 UDVIDELSE AF FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM

2 Udvidelse af FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM Åben projektkonkurrence udskrevet september 2010 afleveret

3 ET STED MED TRADITION Falkonergården og de omkringliggende bebyggelser er præget af en stilfærdig men alligevel karakteristisk stil. Et aftryk fra en tid, hvor de arkitektoniske idealer var noget helt andet end de er i dag. Ikke mindst Falkonergårdens dekorative teglfacader vidner om en anden håndværksmæssig forståelse end i dag, og en lyst til at finde det smukke frem i den underspillede enkelthed der præger denne tids byggeri. Men når man betragter Falkonergårdens Gymnasium og området omkring det, så fristes man til at spørge sig selv om højtråbende og markant arkitektur er det rigtige på dette sted. Bliver det et statement for kvarteret der hylder stedet og arkitekturen, eller risikerer vi i stedet at skabe et skrigende ikon, der overdøver alt omkring sig med sin egen afvigende stemme og en identitet der tager pusten fra skønheden i områdets stille underspillede ånd? I dag er stilen i høj grad en anden. Når vi bygger nyt, så skal det kunne ses. Det skal være noget særligt og tale et klart og ofte fremtrædende sprog, så ingen er i tvivl om at her bygges der arkitektur.

4 PLACERING AF NY SAMLINGSSAL OG NYE KLASSELOKALER Mulighederne for at bygge på Falkonergårdens Gymnasium er relativt begrænsede, da grunden allerede er tæt bebygget. Især når det drejer sig om et relativt stort volumen, som ønsket om en ny idræts og samlingssal er. Hvis man vil bevarer alle de eksisterende bygninger, er der 3 områder på grunden, hvor der er plads til et volumen af denne størrelse. På forpladsen, hvor der i dag står en lund af træer, ville man kunne presse en hal med de ønskede dimensioner ind, hvis man fældede træerne og lagde sig helt op ad de eksisterende facader. En meget fremtrædende placering, hvor man kan diskutere om en stor idrætshal er det første man skal mødes af når man ankommer til gymnasiet, ligesom den smukke lund i dag er et karakteristisk landskabselement for stedet, hvorfor det skønnes at dette ikke er den optimale placering. At placere bygningen inde i skolegården er også en mulighed, men en bygning af denne størrelse vil gøre krav på et relativt stort areal i skolegården, hvilket vil betyde at elever og lærere får betydeligt mindre rekreative arealer. Den mest oplagte placering til dette volumen er derfor på græsplanen mellem de 2 gymnastiksale. Her vil man få en naturlig sammenhæng med de eksisterende gymnastiksale. En løsning der gør undervisningen i idræt mere fleksibel og når salene bruges til andre formål, giver det mulighed for at bruge dem forskelligt, eksempelvis til spisning i en sal og dansegulv i en anden. Med denne løsning undgår man desuden at indskrænke arealet i den eksisterende skolegård, der i dag er et vigtigt forbindelsesled mellem de to undervisningsbygninger. Desuden bliver dette areal ikke brugt som opholdsareal i nær så høj grad som skolegården. For at minimere arealbehovet for nye bygninger, og bevare den eksisterende arkitektur så intakt som muligt, placeres de 6 klasselokaler i den gamle samlingssal, idet den nye sal vil overtage funktionen af denne. NYE KLASSELOKALER NY SAMLINGSSAL NY SAMLINGSSAL NYE KLASSELOKALER SITUATIONSPLAN 1:1000

5 EKS. GYMNASTIKFLØJ NY SAMLINGSSAL NORDFLØJ / UNDERVISNING EKS. GYMNASTIKFLØJ GÅRDRUM SOM FORBINDELSESRUM IND SYDFLØJ / UNDERVISNING FORBINDELSER OG FUNKTION

6 SALEN SÆNKES 8.3 m. UNDER TERRÆN EKSISTERENDE GYMNASTIKSAL NY SAMLINGSSAL EKSISTERENDE GYMNASTIKSAL NORDFLØJ UDENDØRS AKTIVITETER PÅ TAGET TRÅDNET OMKRING BOLDSPIL EKSISTERENDE GYMNASTIKSAL OVENLYS OVENLYS EKSISTERENDE GYMNASTIKSAL GKT GLASVÆG MED INDKIG TIL SALEN BALKON / FOYER SAMLINGSSAL RIBBER FORAN GLASVÆG BALKON TEORILOKALE SALENS GULV LIGGER 8.4 m. METER UNDER TERRÆN MOBIL TRIBUNE TVÆRSNIT 1:200 DEPOT OMKLÆDSNINGSRUM GKT 3.10

7 INDPASNING Selv med en placering bagerst på grunden, mellem de to gymnastiksale, vil den nye sal blive et stort element. Ikke mindst på grund af den krævede frihøjde på 10 meter, der vil medføre at bygningen vil stikke op over de omgivende eksisterende bygninger, hvis salen placeres på eksisterende terræn. NORDFLØJ EKS. GYMNASTIKSAL KOLONIHAVER Men ved at grave salen ca. 8,3 m. ned imellem de to bygninger, og lade den nye sals tagkant flugte med den eksisterende overdækning inde i skolegården, kan man skabe en bygning, der næsten forsvinder. NY SAMLINGSSAL Taghøjden holder sig ligeledes under vinduerne på de eksisterende gymnastiksale, således at dagslysforholdene herinde, ikke bliver berørt af det nye byggeri. Bygningen forholder sig desuden respektfuldt overfor de kolonihaver der ligger bag gymnasiet, da højden ikke overstiger den smalle bygning der allerede ligger som afslutning af gymnasiet ud mod banen. BEPLANTNING VED KOLONIHAVER BOLDHEGN EKS. BEPLANTNING TAG MED AKTIVITETER GANGBRO LANGS NORDFLØJ TERRASSED;K FOYER VINDUER IND TIL GYMNASTIKSAL UDSIGTSBALKON DISPONIBLE RUM F.EKS BEVÆGELSESRUM, TEORI, STYRKETRÆNING SAMT DEPOT SAMLINGSSAL MED 10 M. FRIHØJDE OVER BADMINTONBANERNE FLUGTVEJ GKT 6.35 MOBIL TRIBUNE NYE OMKLÆDNINGSRUM, TOILETTER OG DEPOT GKT 3.10 LÆNGDESNIT 1:200 ADGANG FRA EKS. TRAPPESKAKT DER FORLÆNGES NED TIL SALEN

8 SAMMENHÆNG Den nye bygning passer sig godt ind i den omgivende arkitektur. Den fremstår ydmyg og respektfuld overfor den eksisterende bygningsmasse og struktur. Den markerer sig næsten ikke mellem bygningerne, og kan faktisk kun ses inde fra skolegården, hvor den viderefører en allerede eksisterende overdækning, og dermed smelter sammen med skolens eksisterende udtryk. Den underordner sig områdets fine arkitektur og overordnede byplan, og har derfor ikke nogen særlig betydning for områdets arkitektoniske karakteristika. KLASSELOKALER (TIDL. SAMLINGSSAL) CYKELPARKERING INDGANG NORDFLØJ TRAPPE TIL GÅRD GYMNASTIK SIDDEMILJØ OVENLYS TRAPPE TIL GÅRD SKOLEGÅRD SAMLINGSSAL PARKERING FLAGSTANG SYDFLØJ EKS. BEPLANTNING UDENDØRS AKTIVITETER PÅ TAG INDKØRSEL OVENLYS BOLIGFLØJ GYMNASTIK SITUATIONSPLAN 1:500

9 DISPONIBELT RUM INDRETNING EKSISTERENDE GYMNASTIKSAL GKT DISPONIBELT RUM EKS. INDRETNING NORDFLØJ Indgangsniveau GKT (Foyer) Man ankommer niveaufrit til den nye samlingssal fra skolegården. Det første man kommer ind i er en balkonetage (foyer), hvorfra der er adgang til trapperummet i nordfløjen og trapperummet i den sydlige gymnastiksal. Fra balkonen er der udsigt til samlingssalen fra en siddetrappe. GLASVÆG TIL SAMLINGSSAL NY TRAPPE GKT FOYER OVENLYS SAL DOBBELTHØJT RUM INDKIG TIL SAMLINGSAL FOYER GKT SIDDETRAPPE TRAPPE TIL TAGTERRASSE INDGANG FRA SKOLEGÅRD TKT I tilknytning til den nye samlingssal bliver der lavet nye omklædningsrum, og de eksisterende omklædningsrum i gymnastiksalene, der i dag må anses for relativt nedslidte, vil derfor blive nedlagt. Det areal der bliver til overs når omklædningsrummene nedlægges, bliver omlagt så de kan benyttes som adgangsvej til salene samt til opbevaring af gymnastikredskaber m.m. Trapperummet i nordfløjen fortsættes ned og bliver adgangsvejen til den nedgravede sal, ligesom trappen i den sydlige gymnastiksal fortsættes ned til den nedgravede sal. OVENLYS GLASVÆG TIL SAMLINGSSAL DISPONIBELT RUM NY TRAPPE I EKS. TRAPPERUM EKSISTERENDE GYMNASTIKSAL GKT DISPONIBELT RUM STUEPLAN / INDGANG 1:200 GKT (FOYER)

10 OPGANG TIL SKOLE SAMLINGSSAL NY TRAPPE FOYER TRAPPERUM BEVÆGELSESRUM GLASVÆG TIL SAMLINGSSAL BEVÆGELSESRUM 125 m2 GKT 6.35 DEPOT TRAPPERUM OMKLÆDNING FRIT UDKIG TIL SAMLINGSSAL BALKON TEORILOKALE 50m2 DEPOT STYRKETRÆNING MM GKT 6.35 UNDERETAGE -1, BEVÆGELSESRUM MM. GKT 6.35 Over omklædningsrummene er det muligt at etablere en etage med eksempelvis et bevægelsesrum, et styrketræningsrum og/eller et teorilokale. Alle med udkig til hallen og adgang gennem de eksisterende trapperum. Rummene kan opdeles efter behov. OPGANG TIL SKOLE SAL DISP. UNDERETAGE 1-1:200 GKT 6.35

11 UNDERETAGE -2, SAMLINGSSAL GKT 3.10 Nede i salen er der plads til en basketballbane på 15x28 meter, tre badmintonbaner samt en eller to volleyballbaner og/eller en tennisbane. Langs hallens nordlige side etableres en mobiltribune, der kan køres frem når der er behov for den. 29 m. OPGANG TIL SKOLE I hallens østlige ende findes et fordelingsareal mellem de to trappekerner foran to nye omklædningsrum og depoter. NY TRAPPE Loftshøjden i hallen er 10 meter, men kan udvides til 12 meter, ved at grave hallen yderligere 2 meter ned. UD MOBIL TRIBUNE SAL OMKLÆDNING BADTMINTON OMKLÆDNING HERRER GKT 3.10 Dagslyset i hallen lukkes ind gennem tagvinduer langs de to facader på de eksisterende gymnastiksale. De anviste ovenlys er placeret således at solens stråler aldrig vil kunne skinne direkte ned på salens gulv, og dermed undgås blændinger af salens brugere. 26 m-. BASKET SAMLINGSSAL GKT 3.10 VOLLEY DEPOT BAD Salens kunstlys består af en række linjearmaturer der er monteret under loftet. Placeringen af armaturerne følger badmintonbanernes ydre linjer. Alle armaturer udføres i LED, som giver et energivenligt forbrug og lang levetid. Der er samtidig mulighed for at belysningen kan skifte farve og være med til at give salen stemning alt efter funktion og behov. WC BAD OMKLÆDNING DAMER GKT 3.10 UD UD OPGANG TIL SKOLE FLUGTVEJ Salen kan totalt mørklægges med simple mørklægningsgardiner der elektronisk kører foran åbninger mod foyeren og under ovenlysene. UNDERETAGE 2 / SAMLINGSSAL 1:200 GKT 3.10

12 AKTIVT TAG AKTIVT TAG MED UDEMILJØ OG BEVÆGELSE DIREKTE ADGANG TIL GÅRDRUM ADGANG TIL TERRASSEDÆK VIA NYE DØRE INDGANG TIL SAL INDGANG TIL SAL EKSISTERENDE BEPLANTNING SIDDEMILJØ DIREKTE ADGANG TIL GÅRDRUM NY BELÆGNING I GÅRDEN TAGET PÅ TILBYGNINGEN - ET AKTIVT STED! VOLLEYBALL I dag benyttes den eksisterende overdækningen langs nordfløjen i skolegården af de studerende som et opholdsareal når solen skinner. BASKETKURV Da taget på den nye samlingssal flugter med denne overdækning, er det oplagt at sammenbygge den nye tagflade og overdækningen hen langs nordfløjen og skabe et brugbart, sammenhængende udemiljø. Tagfladen/terrassedækket belægges med en gummigranulatbelægning og den nedslidte basketballbane i skolegården flyttes herop. Her kan samtidig etableres petanquebaner, volleyball, løbebane og/eller friluftsteater. SIDDEMILJØ SIDDEMILJØ MULIGHED FOR OPHOLD OG PAUSER PÅ TERRASSE LANGS SKOLEBYGNING TERRASSE Her etableres også opholdsområder, hvor de studerende kan mødes i frikvarteret og nyde det gode vejr. Boldbaner på taget tænkes omkranset af et trådnet stormasket trådnet, for at opnå mest mulig transparens. Langs hele tagfladens kant monteres et personrækværk med lodrette, hvide rundjern hvorpå en håndliste i egetræ monteres. Der etableres trapper op til terrassedækket i begge ender af skolegården samt nye terrassedøre ind til nordfløjen efter behov.

13 FLUGTVEJ OVENLYSVINDUER ADGANG FRA NORDFLØJ KLASSELOKALE KLASSELOKALE BALKON OVENLYSVINDUER TOILETTER PLANUDSNIT 1. ETAGE (Tidligere samlingssal) 1:200 FLUGTVEJ 6 NYE KLASSELOKALER Da den nye samlingssal overtager funktionen fra den tidligere samlingssal, indrettes der 6 klasselokaler i bygningen i stedet. KLASSELOKALE KLASSELOKALE I stueetagen etableres fire klasselokaler med en fordelingsgang i mellem sig. Fordelingsgangen fører ned til et fællesrum der hvor scenen tidligere lå, hvorfra der er adgang til et af de to overliggende klasselokaler. Det sidste klasselokale nås fra trapperummet i Nordfløjen. ADGANG FRA NORDFLØJ FORDELINGSGANG I stueetagen bibeholdes de eksisterende vinduer, mens der på 1. sal etableres vindueskviste. KLASSELOKALE KLASSELOKALE TOILETTER PLANUDSNIT STUEETAGE (Tidligere samlingssal) 1:200

14 MATERIALER Tilbygningen skal fremstå robust og kontant. En tilbygning der kan bruges, og hvor materialerne patinerer fornuftigt. Derfor er der lagt vægt på, at finde materialer der kan stå alene, i kraft af deres kvalitet og overflade. Et hus der ikke behøver maler udvendligt, og hvor man derfor ikke skal bruge store summer på at vedligeholde, eller i længere tid leve med at huset ser forfaldent ud. På tilbygningens tag og på terrassen langs nordfløjen foreslås en lys grøn belægning af gummigranulat, som kan variere og/eller udføres i alternative farver som grå/ sort eller rød. Under gummibelægningen monteres en traditionel tagopbygning med isolering afsluttet med en tagmembran. OVERFLADER Ydervægge - betonelement, sandwich: lys, grå - glaspartier (foyer), profil som Schüco, grafital- malede, U-værdi 1,1 w/m2 Indervægge mellem birum - birum: letbeton, spartlet, spartlet, filt, fylder, 2 gange maling - betonsøjler, præfabrikerede: lys, grå, støvbinding - elementvægge: lys, grå, støvbinding - toiletkerner: samme som birum - flugtvejstrapper: som nuværende Tagterrasser/ udvendig trappe - tagterrasse m. isolering og membran, gummigranulatbelægning - udvendig flugtvejstrappe: stål eller beton, lys grå - værn med lodrette rundjern og håndliste i egetræ Komplettering, dæk - gulv i sal: sportsgulv, ask - gulv i foyer: linoleum, lys grå/grøn - toiletgulve: 10x10 flise, hvid, C-C Stone - trapper, reposer og værn: nye trapper indsættes som eksisterende. Komplettering, lofter og vægge i birum - lofter, nedforskallede træbetonlofter, - lofter i sal, nedforskallede træbeton m. isolering bagved GUMMIGRANULAT UNDERSIDE AF LOFTET BEKLÆDES MED HVID AKUSTIKPUDS OVENLYS / KLART GLAS KUNSTLYS FØLGER BADMINTONSBANENS FORM BALKON I HVID BETON KLART GLAS FORAN TEORILOKALE HVID BETON VÆGGE OMKRING OMKLÆDNING ER MALET MØRK RØD AFSYRET LYS, BETON TRÆGULV, ASK OMKLÆDNING

15 ØKONOMI Projektets koncept resulterer i et overkommeligt og realistisk anlægsbudget på under 36 mio. dk. Der rives ikke store bygninger ned som koster penge at bortskaffe. Som reference kan nævnes en anden opført og nedgravet multisal på Barfods Skole på Frederiksberg, hvor der blev der opført 241m 2 for 4,9 mio. kr. Det svarer til kr/m 2 som også er den anslåede pris til dette byggeri. I det anviste overslagsbudget for håndværkerudgifter (se nedenfor) er der indsat forholdsvis høje kvadratmeterpriser og alligevel kan anlægget udføres under 36 mio. dk. Bemærk at budgettet indeholder en ny belægning i hele skolegården. Det skal også understreges at alle de indsatte kvadratmeterpriser i den nye tilbygning er kr/m 2 lige meget om det er åben sal eller birum. Heri ligger også en stor besparelsesmulighed. FOTO AF BARFODS SKOLE m2 enhedspris pris Indgangsniveau Foyer Underetage -1 Bevægelsesrum Teori/styrkerum Underetage -2 Sal Omklædningsrum Depoter/toiletter Trapperum Samlet ny tilbygning, sal nye klasselokaler Tagflade, granulat Belægning, skolegård Samlet anlægspris

udvidelse af falkonergårdens gymnasium åben projektkonkurrence - januar 2011 FORSLAG 58843

udvidelse af falkonergårdens gymnasium åben projektkonkurrence - januar 2011 FORSLAG 58843 udvidelse af falkonergårdens gymnasium åben projektkonkurrence - januar 2011 FORSLAG HISTORIK: Arkitekten bag Falkonergårdens Gymnasium og har skabt velproportionerede og nt sammensatte bygninger, som

Læs mere

SKOLEN VED BÜLOWSVEJ. - Nybygning og ombygning

SKOLEN VED BÜLOWSVEJ. - Nybygning og ombygning SKOLEN VED BÜLOWSVEJ - Nybygning og ombygning INDHOLD INDLEDNING TEAM En Grøn Skole... Vægtning... Færdiggørelse af karréen... 04 05 06 Lounge... Projektrum... BÆREDYGTIGHED 52 53 Entreprenør: Arkitekt.:

Læs mere

KU.BE 1 DESIGNMANUAL 20130425 PROJEKTFORSLAG ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE

KU.BE 1 DESIGNMANUAL 20130425 PROJEKTFORSLAG ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE 20130425 PROJEKTFORSLAG KU.BE DESIGNMANUAL ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE KU.BE 1 INDHOLD INDLEDNING... 03 LANDSKAB...05 URBANT GARDIN... 13 MATERIALE KONCEPT... 29 FACADE... 33

Læs mere

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Dommerbetænkning af 2. fase DOMMERBETÆNKNING AF 2. FASE Efter bedømmelsen

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

Brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation Brandteknisk dokumentation En rapport om Rønde Idrætscenter Christian lund øster 04-04-2014 7. semester speciale, omhandlende et tilbygningsprojekt på Rønde Idrætscenter. TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD

Læs mere

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121 PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121 Pulsen en passage Vision om Pulsen - en ny kompleks hybrid af det klassiske forsamlingshus. Pulsen skal fungere som samlingspunkt for Balling egnen, både kulturelt,

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

Forslag til Lokalplan 201. for en ny skole på Grundtvigsvej samt forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan 201. for en ny skole på Grundtvigsvej samt forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 Forslag til Lokalplan 201 for en ny skole på Grundtvigsvej samt forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer

Læs mere

DOKUMENTATION MERETE LIND MIKKELSEN

DOKUMENTATION MERETE LIND MIKKELSEN DOKUMENTATION MERETE LIND MIKKELSEN Indhold: Smørager. Stuehus. Lungholm Gods. Konvertering og Restaurering. Hørbygaard. Konvertering. Formens Betydning. Artikel, Arkitektur DK. SMØRAGER 2 Smørager Nyt

Læs mere

SKOLE+ Inspirationskatalog

SKOLE+ Inspirationskatalog INSPIRATIONSKATALOG SKOLE+ Inspirationskatalog Udarbejdet for Danmarks Idrætsforbund, Realdania og Lokale og Anlægsfonden af Dansk Bygningsarv i samarbejde med Signal Arkitekter. Redaktion: Gitte Mikkelsen,

Læs mere

Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen

Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen Indledning og baggrund 2 De eksisterende anlæg Anlæggets placering i området 3 Nuværende indendørs faciliteter 3 Anlæggets styrker og svagheder 3 Indendørs

Læs mere

Energirenovering kræver helhedstænkning! Energirenovering kræver, at der tages nuanceret stilling til

Energirenovering kræver helhedstænkning! Energirenovering kræver, at der tages nuanceret stilling til ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING Designguide for energi, dagslys & indeklimarenovering Helhedsrenovering, definition ~ Vi benytter en renoveringstilgang med fokus på energi, dagslys og indeklima i et helhedsperspektiv.

Læs mere

RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter

RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter RAVNKILDEVEJ Min bolig i vores kvarter 870 870 1 2 870 INDHOLD VISION S. 5 HELHEDSPLAN S. 8 UDERUM OG LANDSKAB S. 10 INFRASTRUKTUR OG PARKERING S. 14 LUNDEN VED ETAGEHUSENE S. 16 FÆLLESRUM VED GÅRDHAVEHUSE

Læs mere

G. TILBUDSEVALUERING. OM- OG TILBYGNING April 2014

G. TILBUDSEVALUERING. OM- OG TILBYGNING April 2014 OM- OG TILBYGNING April 2014 OM- OG TILBYGNING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Udbudsforløbet... 2 2. Bedømmelsesarbejdet... 4 2.1 Bedømmelsesudvalget... 4 2.2 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Dommerkomitéens betænkning

Dommerkomitéens betænkning Projektkonkurrence 1 Kolding HF & VUC Ny skole 2 14. september 2012 13 Kolding HF & VUC Ålegården 2 6000 Kolding Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C 2 / 36 Indholdsfortegnelse 3 Indledning...

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

RAVNKILDEVEJ - Projektforslag 27.08.2015. Side 1

RAVNKILDEVEJ - Projektforslag 27.08.2015. Side 1 RAVNKILDEVEJ - Projektforslag 27.08.2015 Side 1 RAVNKILDEVEJ - Projektforslag - Indhold Side 2 - Overordnet beskrivelse af projektet - Landskab - Boligtyper - overblik - Etageboliger - overblik - Rækkehuse

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

SBi 2011:13. Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet

SBi 2011:13. Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet SBi 2011:13 Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet Claus Bech-Danielsen SBi 2011:13 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 Indholdsfortegnelse PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 SITUATIONSPLAN 1:500 7 SNIT OG OPSTALTER 8 ANALYSER FOR PLACERINGEN AF BEBYGGELSE 10 ETAGEAREALER

Læs mere

BLÅGÅRD SKOLE Udvikling af Hans Tavsens Gade sikker skolevej og mulighed for nye udearealer //Opsamling - By X 2012

BLÅGÅRD SKOLE Udvikling af Hans Tavsens Gade sikker skolevej og mulighed for nye udearealer //Opsamling - By X 2012 BLÅGÅRD SKOLE Udvikling af Hans Tavsens Gade sikker skolevej og mulighed for nye udearealer //Opsamling - By X 2012 1 2 Blågård Skole - Sikker skolevej og mulighed for nye udearealer Ideer og anbefalinger

Læs mere

DANMARKS BEDSTE RENOVERING

DANMARKS BEDSTE RENOVERING DANMARKS BEDSTE RENOVERING INDHOLD Forord v/realdania og GI... 3 Forord v/finansminister Bjarne Corydon... 5 Fra 165 til 6 gode eksempler... 6 Diamanten... 10 Guldagergaard... 16 Mirror House... 22 Sverigesgade...

Læs mere

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012 KRAFTCENTER KORSHØJ JUNI 2012 Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet Det handler om at skabe VISIONER og transformationsoplevelser... REEHOLM & BREDAHL

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 PROJEKTETS PARTER Freja ejendomme A/S Codanhus Gl. Kongevej 60, 6. sal 1850 Frederiksberg C Tlf. 3373 0800 www.freja.biz HCM Arkitekter ApS/Par Kigkurren 8C,

Læs mere

EVALUERING AF GYMNASTIKHALLER. Rapport 2015

EVALUERING AF GYMNASTIKHALLER. Rapport 2015 EVALUERING AF GYMNASTIKHALLER Rapport 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 1.1 Gymnastikkens rum 1.2 Gymnastik - idrætsdiciplin, bevægelse og leg 1.3 Tre forskellige gymnastikhaller 1.4 En evaluering

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse En vigtig del af projektet er at få energirenoveret længehusene fra 1977. En meget høj varmeregning og gener af træk, opvarmningsbesvær og kuldenedfald motiverer til et

Læs mere

2 - Indholdsfortegnelse. ATRA arkitekter a/s. Det nye flagskib for uddannelser i Vestjylland... 4. Et samlet studiemiljø... 4. Overblik...

2 - Indholdsfortegnelse. ATRA arkitekter a/s. Det nye flagskib for uddannelser i Vestjylland... 4. Et samlet studiemiljø... 4. Overblik... 2 8.O KTOB ER 2 01 0 Indholdsfortegnelse Det nye flagskib for uddannelser i Vestjylland... 4 ATRA arkitekter a/s Vestergade 6 7500 Holstebro Tlf: 97 42 05 11 Kontaktperson: Sigurd Jakobsen Arkitekt M.A.A

Læs mere

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke P r o j e k t k o n k u r r e n c e Nyt sognehus til Jelling Kirke Maj 2013 Nyt sognehus i Jelling Projektkonkurrence Juryens betænkning April 2013 [1] Juryens betænkning er tilrettelagt af Flemming Deichmann

Læs mere