HAC telefon brugertest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HAC telefon brugertest"

Transkript

1 HAC telefon brugertest Denne rapport beskriver en bruger- eller tænke højt test af HAC telefoner, foretaget af Teknisk-Audiologisk Laboratorium, i samarbejde med Center for Rehabilitering og Specialrådgivning i Odense. April 2009 DELTA Danish Electronics, Light and Acoustics Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej Odense C Denmark Tlf. (+45) Fax (+45) CVR nr The report must not be reproduced, except in full, without the written approval of DELTA.

2 Titel HAC telefon brugertest Journal no. Projekt no. Intern ref. Publiceret: TAL 04/09 A CVJ/CD/cvj April 2009 Chris V. Jørgensen DELTA, TAL DELTA Page 2 of 11

3 Synopsis: I 2008 testede DELTA, TAL en række HAC eller forstærker- telefoner. Testen gik dengang ud på at registrere objektive størrelser som lydtryk og magnetfelt leveret af telefonerne. I forbindelse med den oprindelige test, var det tydeligt at der var store forskelle i designet telefonerne imellem. Betjeningen af telefonerne varierede meget, og der var design- og betjeningsmæssige forhold, som ikke blev undersøgt ved de tekniske målinger derfor blev det besluttet at lade målgruppen selv teste telefonerne. Denne rapport beskriver den såkaldte tænke-højt test som TAL i starten af 2009 har udført på en række HAC telefoner. Princippet bag tænkehøjt metoden er at en bruger bliver bedt om at udføre simple opgaver med det som ligger foran ham/hende, i dette tilfælde HAC telefonerne. Personen opfordres til at sige alle de ting som falder ham/hende ind, og der afsluttes med en række spørgsmål. Opgaverne som skulle løses med HAC telefonerne var helt grundlæggende øvelser i betjening af telefonen, såsom foretage et opkald, skrue op/ned for lydstyrken, og aflæse telefonens display. Forsøget blev styret af en forsøgsleder, som sad i samme lokale som brugeren. Forsøgslederen gav som udgangspunkt kun brugeren indledende instruktioner, dog blev brugeren også hjulpet videre hvis denne var ude af stand til at løse en specifik opgave. Samtlige test blev dokumenteret med videokamera, for senere at kunne analysere svar og reaktioner fra brugeren. Da en del af opgaverne krævede samtale i telefonen, blev en forsøgsmedarbejder sat til at besvare de opkald der blev foretaget i testen, samt snakke med brugerne et stykke tid, således at disse havde mulighed for at danne sig et subjektivt indtryk af telefonen, f.eks. angående telefonens lydkvalitet og ergonomi. DELTA Page 3 of 11

4 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Formål Testpersoner og testforløb Resultater...Error! Bookmark not defined. 4.1 Foretage et opkald Brug af volumen- og tonekontroller Digital justering Analog justering...error! Bookmark not defined. 4.3 Boost knap(er) Samtale med brug af telespole Aflæse senest kaldte nummer i display Justering af ringestyrke Generelt design Ergonomi Konklusion DELTA Page 4 of 11

5 2 Formål Formålet med denne rapport er at give et indblik i hvad brugere af HAC telefoner generelt foretrækker, hvad de ikke kan lide, og hvordan de eventuelt misforstår knapper, symboler og lignende. Det er altså ikke som sådan en test af specifikke telefoner, hvorfor der ikke vil være nævnt producenter og typer af telefonerne som blev brugt i testen. Da det ikke var muligt at benytte samtlige telefoner fra den tekniske HAC telefon test fra 2008, blev der udvalgt et repræsentativt sæt (seks stk.). Telefonerne blev valgt ud fra følgende kriterier: Ingen DECT telefoner, maksimalt 2 telefoner fra én producent samt så vidt muligt en bred vifte af udstyrsindhold, med et spænd fra de helt enkle telefoner, til telefonerne med flest mulige ekstra funktioner. I tvivlstilfælde blev telefoner som flittigt anbefales af Center for Rehabilitering og Specialrådgivning i Odense foretrukket. Det skal det bemærkes at resultaterne af denne test er baseret på de subjektive meninger og kundskaber de inviterede brugere har, de forhold der er beskrevet i denne rapport er derfor ikke nødvendigvis gældende for majoriteten af brugere, men er interessante idet nøje udvalgte brugere påviser at der kan opstå forvirring om brugen af enkelte funktioner i den givne telefon. DELTA Page 5 of 11

6 3 Testpersoner og testforløb Testpersonerne som blev inviteret til at deltage i testen var udvalgt i samarbejde med Center for Rehabilitering og Specialrådgivning i Odense (Rytterkasernen). Kriterierne var at vælge ældre (over 70 år) brugere som alle var i målgruppen for en forstærker telefon. De udvalgte brugere skulle samtidig være komfortable med situationen og være klar over at det var telefonen og ikke dem der var objektet for testen. I alt 7 høreapparatbrugere i pensionsalderen takkede ja til invitationen, og i den endelige test medvirkede 4 personer. Testen forløb for hver person over 2 timer, hvor der blev testet mellem tre og fire telefoner per person. Indledningsvis blev testpersonen stillet over for en række opgaver som er grundlæggende for almindeligt telefonbrug. Samtidig blev testpersonen bedt om at sige alt hvad der faldt ham/hende ind under brugen af telefonen. Opgaverne omfattede at foretage et opkald og føre en samtale (for testpersoner med telespole i høreapparatet skulle denne funktion også afprøves), at bruge telefonernes volume- og tone-kontroller, samt eventuelle funktioner til ekstra volume derudover skulle det sidst kaldte nummer aflæses i displayet på de telefoner som havde denne funktion. Som udgangspunkt hjalp forsøgslederen ikke testpersonen med at udføre opgaverne, kun hvis testpersonen selv havde forsøgt at løse opgaven uden held, og bad om hjælp, brød forsøgslederen ind med hints og vejledning. Efter opgaverne var løst blev testpersonen stillet en række spørgsmål, omkring det generelle indtryk af telefonens bygge- og lydkvalitet, design, overskuelighed af knapper/funktioner, ergonomi, samt om telefonen kunne anbefales til andre. Hele testforløbet med testpersonen blev videofilmet for intern dokumentation, og for at undgå at forsøgelederen skulle skrive alle kommentarer op, efterhånden som de kom. I testen indgik seks forskellige telefoner, som repræsenterer et udsnit af de telefoner der er tilgængelige på markedet lige nu. Det er dog ikke er de specifikke telefoner som er emnet for testen, men snarere de generelle problemer som opstår ved brugen. Derfor vil der i rapporten ikke være angivet mærke- og modelnavne. DELTA Page 6 of 11

7 4 Resultater I dette afsnit fremgår de punkter som testpersonerne direkte, eller indirekte fandt frem til. Punkterne vil være inddelt efter de overordnede opgaver og spørgsmål som testpersonerne blev stillet, og de vil både indeholde de ting testpersonerne selv kommenterede, altså de direkte punkter, samt de punkter forsøgslederen under forsøget, såvel som ved senere analyse af videooptagelserne, kunne observere. 4.1 Foretage et opkald Selve det at foretage et opkald volder ikke vanskeligheder for nogen af testpersonerne men der er dog alligevel forskel på hvordan de forskellige telefoner kan betjenes: På nogle telefoner med display er det muligt at trykke nummeret, og samtidig se det i displayet, inden røret løftes dette giver mulighed for at bruge så lang tid man ønsker på at taste nummeret, uden at skulle tænke på at blive afbrudt af telefoncentralen, hvis man er for lang tid om at taste nummeret. Så snart røret løftes, ringer telefonen automatisk op til det nummer som står i displayet. Ifølge en af testpersonerne er dette en rigtig god funktion - men det er sandsynligvis en funktion som kræver instruktion, da de fleste ikke ved at muligheden er tilstede. 4.2 Brug af volumen- og tonekontroller På de testede telefoner var der grundlæggende to forskellige metoder til justering af volumen og tone, nemlig digitalt, vha. trykknapper, og analogt, vha. skydemodstande. Afsnittet er derfor delt op i disse to underkategorier: Digital justering Det var generelt et problem for testpersonerne at finde frem til de korrekte knapper for justering af volumen i flere tilfælde fandt testpersonerne tilfældige knapper som de mente var volumenjustering, og mente at kunne høre en forskel i niveau, selvom de sad og bladrede i listen over seneste opkald, eller trykkede på hurtig-opkaldstasterne. Efter enten selv at have fundet de korrekte taster, eller efter instruktion heri, faldt samtlige testpersoner i den samme fælde ; på en af de testede telefoner var det ikke muligt at holde tasten inde for at forøge lydstyrken, som man er vant til fra f.eks. fjernsyn derimod skulle man trykke gentagne gange på tasten, idet telefonen kun skruede ét trin op per tastetryk, og dette var der ingen af testpersonerne som fandt ud af på egen hånd. Med digital justering er det ikke umiddelbart muligt at kaste et blik på telefonen for at sikre sig hvor højt der er skruet op dette, kombineret med det faktum at den førnævnte telefon skruede helt ned for lydstyrken hver eneste gang røret havde været lagt på, førte til at niveauet pludselig var for lavt, uden at testpersonerne selv havde skruet ned, og det var langt fra alle som fangede dette, og skruede op igen. DELTA Page 7 of 11

8 4.2.2 Analog justering Den analoge justering var for testpersonerne langt mere håndgribelig, der var ikke meget at tage fejl ved i selve betjeningen af skydemodstandene. Dog var der også her flere ting som gik galt; ved telefoner som havde mulighed for medhør var der som regel også mulighed for justering af medhørs-volumen vha. en skydemodstand, og denne blev tit forvekslet med justeringen af styrken i røret. Placeringen af skydemodstandene voldte også problemer ved visse telefoner, primært ved de telefoner hvor skydemodstandene var monteret på en sådan måde at det var nødvendigt at løfte, vippe eller dreje telefonen for at komme til at justere dem. Især er det frustrerende hvis finmotorikken ikke er i topform, og man samtidig forsøger at føre en samtale. Et par af testpersonerne kommenterede at tonekontrollerne ikke havde den store virkning eller betydning, samme personer sagde imidlertid at man dog kunne indstille dem så det var nemmere at forstå personen i den anden ende så nogen virkning må kontrollerne trods alt havde haft. 4.3 Boost knap(er) Visse telefoner gav mulighed for, ved tryk på en knap, at booste niveauet i røret yderligere det var ikke alle testpersoner som mente de fik noget ud af det, og det var heller ikke alle som kunne finde knappen ved egen hjælp betjeningen blev yderligere vanskeliggjort af at nogle telefoner huskede om boost var tændt eller ej, mens andre slukkede boost hver gang røret blev lagt på. For én testperson gav det øgede niveau ved boost lige præcis den lille smule ekstra, som betød at personen ikke skulle anstrenge sig for at høre hvad der blev sagt. En af telefonerne i testen havde ud over den almindelige boostknap, også en overboostknap placeret i telefonrøret, som gav mulighed for at opnå endnu mere forstærkning, men med denne knap aktiveret mente testpersonen at telefonen forvrængede så meget at det var bedre at undlade at bruge den, med mindre der var tale om særlige tilfælde. 4.4 Samtale med brug af telespole De testpersoner som havde et høreapparat med telespole blev bedt om at føre en samtale med brug af denne, flere af testpersonerne var imidlertid ikke indledningsvis klar over at det var på deres eget høreapparat de skulle aktivere dette, og ledte derfor (forgæves) efter en knap på telefonerne til aktivering af dette. Da testpersonerne havde fået instruktion om hvorledes de skulle benytte sig af telespolen, var de alle enige om at lydkvaliteten generelt blev forbedret, fordi baggrundsstøjen blev elimineret, det blev blandt andet beskrevet som en susen der forsvandt. Generelt var det også nemmere for testpersonerne at konstatere virkningen af tone- og volumenkontroller når der blev benyttet telespole, kun ved én telefon var virkningen af volumenkontrollen mindre ved brug af telespole. DELTA Page 8 of 11

9 4.5 Aflæse senest kaldte nummer i display Ingen af testpersonerne havde problemer med fysisk at aflæse de forskellige displays på telefonerne, men det voldte til dels store problemer at finde den korrekte tast til aflæsning af det senest kaldte nummer / genkaldstasten. Selvom tasten havde samme ikon på samtlige telefoner, så var det for ingen af testpersonerne åbenlyst hvilken funktion knappen havde. 4.6 Justering af ringestyrke Justeringen af telefonernes ringestyrke var vidt forskellig, og voldte til dels store problemer for testpersonerne, på nogle telefoner var justeringen umiddelbart synlig på telefonens overside, og blev da også lokaliseret relativt hurtigt, dog blev den forvekslet med justeringen af medhør i et par tilfælde. På telefoner hvor ringestyrken skulle justeres bagpå og under telefonen tog det i de fleste tilfælde relativt lang tid før testpersonerne fandt den korrekte knap, i nogle tilfælde først med hjælp fra forsøgslederen. Når knappen var lokaliseret var det ikke altid nemt for testpersonerne at ændre styrken, da det på en den af telefonerne krævede en del af finmotorikken til sidst lykkedes det dog alle testpersoner at justere ringestyrken. 4.7 Generelt design Som man nok ville forvente var der på ingen måde enighed blandt testpersonerne om hvilken telefon der var den pæneste, eller hvilken telefon der udviste størst byggekvalitet. Farvestrålende telefoner blev af nogen beskrevet som skrækkelige, mens andre mente de var flotte, et fælles træk var dog at de fleste foretrak de mindre telefoner, som ikke krævede så meget bordplads. En del af telefonerne har store tydelige knapper som kan være til hjælp for svagtseende, men fælles for testpersonerne var at de ikke havde problemer med at se i almindelighed, og derfor generelt foretrak de telefoner som havde almindelige taster, flere testpersoner kommenterede når de fravalgte telefonerne med store taster at men hvis man er svagtseende er det sikkert en god ting. Nogle telefoner i testen blev beskrevet som billige og af lav byggekvalitet, men når det kom til lydkvaliteten var der ingen som skilte sig tydeligt ud fra mængden, hverken i positiv eller negativ grad. DELTA Page 9 of 11

10 4.8 Ergonomi Selvom der var stor forskel på de forskellige telefoners vægt og udformning lagde ingen af testpersonerne særlig vægt på telefonernes indbyrdes ergonomi. En af testpersonerne foretrak dog generelt de tunge telefoner, da personen godt kunne lide at man kunne mærke man havde noget i hånden. En ting som virkede afskrækkende på de fleste testpersoner var antallet af knapper på de mere avancerede telefoner. Faktisk foretrak majoriteten af testpersonerne de helt enkle telefoner, uden et arsenal af hurtigvalgstaster, boostknapper og blinkende dioder til indikering af mistede opkald. Når de fik forklaret hvad de forskellige taster kunne bruges til mente de som udgangspunkt at det var smarte funktioner, men foretrak alligevel stadig det enkle, en testperson kommenterede sågar at telefonen nok måtte have så mange knapper i et forsøg på at få det til at se svært ud. DELTA Page 10 of 11

11 5 Konklusion Generelt kan man sige at jo færre funktioner telefonerne har, jo lettere er de at gå til for testpersonerne, og for disses vedkommende var det overvejende ligegyldigt om telefonen kunne en hel masse andet end det mest basale. For eksempel drog kun én af testpersonerne nytte af boost-funktionen, for alle andre var det kun endnu en forstyrrende knap. Brugen af telespole blev af flere testpersoner misforstået, og de måtte instrueres i at det rent faktisk var deres høreapparat som skulle indstilles til telespole. Analog justering af volumen og tone var nemmest for testpersonerne at gå til, og flyttede sig i sagens natur heller ikke når de først var indstillet. En af testpersonerne havde selv en af de telefoner som også var med i testen, med digital volumenjustering, personen var ikke glad for telefonen fordi den slet ikke var kraftig nok først efter at være blevet instrueret i at volumenknappen ikke kunne holdes inde, fandt personen ud af hvordan man rent faktisk justerede lydstyrken. De fleste testpersoner lagde stor vægt på at telefonen ikke måtte fylde mere end højst nødvendigt, hvilket også betød at telefoner med ekstra store taster generelt blev fravalgt, idet ingen af testpersonerne havde et syn der nødvendiggjorde ekstra store taster. DELTA Page 11 of 11

Undersøgelse og udvikling af mobil menustrukturer og manøvrering ved hjælp af accelerometer og touchskærm

Undersøgelse og udvikling af mobil menustrukturer og manøvrering ved hjælp af accelerometer og touchskærm Undersøgelse og udvikling af mobil menustrukturer og manøvrering ved hjælp af accelerometer og touchskærm Forfatter: Michael Christian Valentin van Zanten Bachelorprojekt, 1. september 2009 Vejledere Jakob

Læs mere

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 1 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6

Læs mere

Titelblad. Kursus: ItPDP. Uddannelse: IT. Tobias Fjelsted Alrøe Jesper Lysgaard Rasmussen. Udleveringsdato: 06/04-2009 Afleveringsdato: 05/06-2009

Titelblad. Kursus: ItPDP. Uddannelse: IT. Tobias Fjelsted Alrøe Jesper Lysgaard Rasmussen. Udleveringsdato: 06/04-2009 Afleveringsdato: 05/06-2009 Resume: Vi vil i denne rapport beskrive udviklingen af systemet mumit (Multiple Users Multiple Interactions Table), som er et produkt til at skabe øget socialitet i nattelivet. Rapporten beskriver hele

Læs mere

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse Mobning og Konflikt 2006 en undersøgelse i 9. klasse 2 M O B N I N G O G K O N F L I K T E R 2 0 0 6 Indhold Forord 3 Resultater og Konklusioner 4 Fakta om mobning i 9. klasse 6 SMS mobning en myte? 12

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Usability-test af www.praktikpladsen.dk. UNI C Maj 2005 1.0 Af Julia Gardner

Usability-test af www.praktikpladsen.dk. UNI C Maj 2005 1.0 Af Julia Gardner Usability-test af www.praktikpladsen.dk 1.0 Af Julia Gardner Indhold 1 Sammenfatning...4 1.1 Webstedets anvendelighed og relevans...4 1.2 Webstedets design og opbygning...4 2 Baggrund...6 2.1 Formål med

Læs mere

BibMobil brugertest Forår 2010

BibMobil brugertest Forår 2010 BibMobil brugertest Forår 2010 Version 1.0 Silkeborg Bibliotekerne forår 2010 Version 1.0 Karen Thomsen og Ulla Andersen Indhold BibMobil brugertest forår 2010... 5 BibMobil projektet... 5 Formål... 5

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

E-Usability and Science Theory module.

E-Usability and Science Theory module. E-Usability and Science Theory module. E-Concept, EAL Odense Fall 2011 Morten Schnedler, Susanne Ryborg, Freja Hørberg & Louise Dohn Counselors: Lars Bojen & Erik Østergaard Deadline: 04.11.2011 at 12

Læs mere

'HQ7HNQLVN1DWXUYLGHQVNDEHOLJH%DVLVXGGDQQHOVH

'HQ7HNQLVN1DWXUYLGHQVNDEHOLJH%DVLVXGGDQQHOVH 'HQ7HNQLVN1DWXUYLGHQVNDEHOLJH%DVLVXGGDQQHOVH 6WRUJUXSSH 7LWHODen Virtuelle Virkelighed 7HPDVirkelighed og Modeller 3URMHNWSHULRGH13. oktober 2000 18. december 2000 3URMHNWJUXSSH358 6\QRSVLV 'HOWDJHUH Henrik

Læs mere

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk ` Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk KØBENHAVN Det Kriminalpræventive Råd SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE

Læs mere

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Peter Sejersen (20031122), Tue Toft Nørgård (20042377) og Asger Norskov Bak (20053831) Samlet opgave i Menneske-maskine

Læs mere

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard Evaluering af bibliotekets tilbud og service Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Rapportens opbygning og læsevejledning...

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

E-læring i SOSU efteruddannelserne

E-læring i SOSU efteruddannelserne Socialfondsprojekt E-læring i SOSU efteruddannelserne Ekstern evaluering 1 af 6 Karsten Juul-Olsen CUBION www.cubion.dk Juni 4 1 Deltagerevaluering Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Århus afviklede i

Læs mere

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Vi interviewer tre studerende den 22. og 23. april 2014 efter aftale. Vores formål er efter user tests med hver af de studerende at få kendskab til deres

Læs mere

CIT-AWARE-09 En undersøgelse af it-sikkerhed blandt borgerne i Danmark

CIT-AWARE-09 En undersøgelse af it-sikkerhed blandt borgerne i Danmark CIT-AWARE-09 En undersøgelse af it-sikkerhed blandt borgerne i Danmark Redigeret af: Robin Sharp Informatik og Matematisk Modellering Danmarks Tekniske Universitet Maj 2010 Kongens Lyngby 2010 IMM Technical

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

Effektiv brug af usability testing

Effektiv brug af usability testing , mm@bright.dk, ad@asym.dk Usability testing er en kendt og efterprøvet metode til vurdering af brugbarheden af et produkt og den kan finde anvendelse i mange forskellige situationer og på forskellige

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Rapport for projektet 3D-anvendelse på byggepladsen

Rapport for projektet 3D-anvendelse på byggepladsen 2014 Rapport for projektet 3D-anvendelse på byggepladsen Rapport skrevet af Et projekt udført i samarbejde mellem BAUF, BABEL, MT Højgaard, Jakon og Vest-Arler Vest-Arler 1 Indhold 1. Indledning... 2 1.1

Læs mere

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Tema: Kulløse Miljømesse Rapport af: Jacob Almann Tinnesen, Oliver Mørk og Oscar Helmersen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.1 Afleveret: 24-04-2009 Side 1 af

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 5.1. Patientsikkerhedsloven... 5 5.2. Hvad er en utilsigtet hændelse?...

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse

Bilag 1 Projektbeskrivelse Bilag 1 Projektbeskrivelse Kilde: Databasen over udbudte erhvervsrelaterede projekter http://studienet.db.dk/public/7sem/ Brugerevaluering af nyindretning af det fysiske bibliotek Status: Endelig aftale

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1.

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1. Læringsprogram Talkonvertering Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen Klasse 2.4 1. marts 2011 Fag: Vejleder: Skole: Informationsteknologi B Karl G. Bjarnason Roskilde

Læs mere