TDC Scale LG IP Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning"

Transkript

1 TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald... 7 Vis nummer per kald... 7 Skjul nummer permanent... 7 Skift mellem håndsæt, højttaler eller hovedsæt... 8 Afbryd mikrofonen under en samtale... 8 Sæt et opkald på hold... 8 Parkering af kald... 9 Hent parkeret opkald på egen telefon Omstilling af opkald Omstilling med konsultation Omstilling direkte (Omstilling før svar) Omstilling til BeskedSvar Viderestilling af opkald Fast viderestilling Viderestilling ved optaget Viderestilling ved manglende svar Ændring af viderestillingstiden Fast viderestilling til BeskedSvar Viderestilling ved optaget til BeskedSvar Viderestilling ved manglende svar til BeskedSvar Notering Gruppeindtrækning Individuel indtrækning Individuel indtrækning med indbrydning Udvidet søgegruppe ind- og udmelding Banke på...20 Vil ikke forstyrres Til brugere med både IP og mobil telefon på samme lokalnummer Samtale skift mellem IP telefon og mobiltelefon Deaktivering af IP telefon kun kald på mobiltelefonen Besked Svar Parts konference Kortnummer Indkodning af kortnummer Kald op via kortnummer Brugerstyringsportalen Funktionskode oversigt

3 Indledning Denne vejledning er til den daglige brug af din ip telefon, LG IP Der er to forskellige metoder til at aktivere funktioner, som eksempelvis viderestilling af dit lokalnummer til andet nummer. Du kan enten aktivere funktionen via en tast på telefonen, eller du kan aktivere funktionen via Scale SystemWeb. For at funktionen skal virke ordentligt, skal den aktiveres via Scale SystemWeb, så den bliver registeret og styret herfra, ellers fungerer den ikke optimalt. I denne brugervejledning er de enkelte funktioners aktivering og deaktivering beskrevet med funktionskoder også kaldet *-koder, som TDC forud har programmeret systemet med. Ved at benytte funktionskoder aktiverer du funktionerne korrekt, så de virker via Scale SystemWeb. Din administrator for din Scaleløsning, kan have valgt nogle andre funktionskoder. Hvis dette er tilfældet, skal du af din administrator, have udleveret en liste over de funktionskoder, som i stedet er gældende og benytte den i stedet for dem, der er beskrevet i denne vejledning. TDC har valgt ikke at beskrive de funktioner, der lokalt findes i din telefon, da det ikke er hensigtsmæssigt at benytte dem sammen med TDC s Scaleløsning. Gør du alligevel brug af disse, skal du være opmærksom på følgende uhensigtsmæssigheder: Opsætning af Viderestillinger og Vil ikke forstyrres på telefonen, vil ikke kunne ses på dit Scale SystemWeb. Opsætning af Viderestillinger og Vil ikke forstyrres, som du foretager på Scale SystemWeb sitet, har højere prioritet, end opsætning af de samme funktioner på din telefon. Eksempelvis hvis du benytter Vil ikke forstyrres knappen på telefonen, ringer din telefon ikke, men et udefrakommende opkald bliver stadig sendt til dit apparat. Bruger du Vil ikke forstyrres funktionen på Scale SystemWeb eller via funktionstjernekoder, er du registeret som fraværende i Scaleløsningen, og opkaldet bliver ikke viderestillet til din telefon. Hvis du opsætter Viderestillinger eller Vil ikke forstyrres på telefonen, vil du beslaglægge talekanaler, når der kommer et opkald. Hvis du gør det via Scale SystemWeb, undgår du at bruge talekanaler ned mod en telefon, som er viderestillet eller vil ikke forstyrres. 3

4 Nummer Funktion 2 Softtaster. Softtasterne er interaktive, hvilket betyder at de skifter funktion alt efter hvilken situation telefonen er i. 3 Beskedindikator. Indikation på at der ligger en besked til dig i din Besked- Svar. 5 Vil ikke forstyrres tast. Tasten aktiverer / deaktiverer Vil ikke forstyrres funktionen, men som en lokal funktion i telefonen. TDC anbefaler, at du benytter den funktion, der er beskrevet under punktet Vil ikke forstyrres. 6 Hovedsæt-tast. Når der er monteret et hovedsæt på telefonen, vil denne tast aktivere / deaktivere hovedsættet. 7 Lydstyrketaster. Med disse to taster, kan du regulere lydstyrken i håndsæt, hovedsæt, højttaler og ringningen. De to taster regulerer lydniveauet op eller ned, på den enhed der er aktiv Er telefonen i højttaler funktion, vil lyden på højttaleren blive reguleret. Regulering af lydniveauet på ringningen, sker når telefonen ikke er i samtale. Lyd niveau for de fire forskellige funktioner er individuelt reguleret. 8 Egenlinie-tast. Denne tast er forud programmeret og repræsenterer altid din egen linie. 9 Programmerbartaster. Disse taster kan programmeres, funktionskoder, numre for hurtigt opkald, eller repræsenter andre lokalnummer, som overvåges. Tasterne skal programmeres via Selvbetjening Erhverv 11 Hold-tast / Menu-tast. Tasten benyttes til at sætte en samtale på hold. Se afsnittet Hold i denne vejledning. Når telefonen ikke er i samtale tilstand, giver tasten dig adgang til telefonens opsætning. 12 Omstillings-tast. Tasten benyttes til omstilling af en samtale. Se afsnittet Omstilling af samtale i denne vejledning. 13 Mikrofon-tast. Aktivering af tasten, slår mikrofonen fra (mute). Funktionen gælder både for mikrofon i håndsæt, hovedsæt, og hvis du benytter telefonen håndfri. 14 Højttaler-tast. Sætter telefonen i håndfri fuktion. 15 Ciffertaster. Benyttes til indtastning af numre. 4

5 Besvarelse af opkald Når du modtager et opkald, ringer telefonen, og displayet viser eventuelt navn eller nummer på den person der ringer op. Displayet viser følgende: Ved indkommende lokalkald Ved indkommende eksternt opkald Du kan besvare opkaldet på flere forskellige måder: Løft håndsættet eller Tryk på Højttaler-tasten, for håndfri besvarelse eller Tryk på Hovedsæt-tasten, funktionen kan kun benyttes, hvis du har tilsluttet et hovedsæt til din telefon. eller Tryk på den linietast som blinker. Afvis opkald Når du modtager et opkald, kan du vælge at afvise det. Den der ringer dig op, vil modtage en optagettone, når du afviser kaldet. Hvis du har BeskedSvar tilknyttet din telefon, og du her har valgt at opkald viderestilles ved manglende svar til din BeskedSvar, vil kald som du afviser blive viderestillet til din BeskedSvar. For at afvise et kald, skal du trykke på softtasten 5

6 Foretag opkald Du kan foretage et opkald fra din telefon på flere forskellige måder: Tast det ønskede nummer lokalnummer eller eksternt nummer. Afløft håndsættet eller Tryk på Højttaler-tasten, for håndfrit opkald eller Tryk på Hovedsæt-tasten, hvis du har et hovedsæt tilsluttet til din telefon. Du kan løfte håndsættet og taste det ønskede nummer efter klartonen. Dette anbefaler vi dog ikke, da opkalds tiden bliver forlænget med ca. 5 sekunder. Afslut opkald Når du vil afslutte et opkald, kan du gøre det på følgende måder. Læg håndsættet på eller Tryk på Højttaler-tasten, hvis lampen i tasten lyser. eller Tryk på Hovedsæt-tasten, hvis lampen i tasten lyser. Genkald Din telefon gemmer automatisk det sidst kaldte nummer, hvad enten dette er et internt nummer eller et eksternt nummer. For at benytte genkalds funktionen i telefonen, skal du trykke på softtasten 6

7 Skjul nummer per kald Hvis din telefon i Scaleløsningen er sat op til, at præsentere dit personlige otte cifferet telefonnummer eller et andet af din virksomheds telefonnumre for modparten ved et eksternt kald, kan du per kald spærre for dette. Tast *67 Tryk på Højttaler-tasten, eller start opkaldet som beskrevet i afsnittet Du modtager nu en ny klartone Tast det eksterne nummer og afslut med # Vis nummer per kald Hvis din telefon i Scale løsningen er sat op til, ikke at præsentere dit personlige otte cifferet telefonnummer eller et andet af din virksomheds telefonnumre for modparten ved et eksternt kald, kan du per kald tillade dette. Tast *65 Tryk på Højttaler-tasten, eller start opkaldet som beskrevet i afsnittet Du modtager nu en ny klartone Tast det eksterne nummer og afslut med # Skjul nummer permanent Hvis din telefon i Scaleløsningen er sat op til, at præsentere dit personlige otte cifferet telefonnummer eller et andet af din virksomheds telefonnumre for modparten ved et eksternt kald, kan du spærre permanent for dette. For at deaktivere Vis nummer, skal du gøre følgende: Tast *321 Tryk på Højttaler-tasten, eller start opkaldet som beskrevet i afsnittet Vis nummer, er nu deaktiveret Hvis du vil aktivere Vis nummer, skal du gøre følgende: Tast *320 Tryk på Højttaler-tasten, eller start opkaldet som beskrevet i afsnittet Vis nummer, er nu aktiveret 7

8 Skift mellem håndsæt, højttaler eller hovedsæt Du kan under en samtale skifte mellem, om samtalen skal fortsætte på håndsættet, håndfrit via højttaleren eller i hovedsættet. Har du for eksempel samtalen på dit håndsæt og ønsker samtalen over den indbyggede højttaler, aktivere du blot Højttaler-tasten og lægger håndsættet på. Afbryd mikrofonen under en samtale Du kan under en samtale afbryde mikrofonen, hvad enten du bruger håndsættet, hovedsæt eller telefonen i håndfri funktion. Tryk på Mikrofon-tasten, lampen i mikrofontasten lyser rødt, som indikation på at mikrofonen er slået fra. For igen at slå mikrofonen til, skal du trykke på Mikrofon-tasten, og den røde lampe slukker. Sæt et opkald på hold Du kan sætte en samtale på hold. Den person, der er sat på hold, kan ikke høre dig og du kan ikke høre den person, der er sat på hold. Du kan besvare andre opkald eller selv foretaget et nyt opkald, mens et opkald er sat på hold. For at sætte et opkald på hold, skal du trykke på Hold- tasten Egen linietasten blinker, når en samtale er sat på hold viser displayet følgende: For at vende tilbage til samtalen, skal du trykke på Hold- tasten eller Soft-tasten. Når du har en samtale på hold, kan du foretage et nyt opkald på samme måde som beskrevet i afsnittet Foretag opkald. Hold funktionen er en funktion, der primært ligger i selve telefonen. Med LG IP 8815, kan maksimalt to samtaler sættes på hold samtidig. Når du har to samtaler på hold, kan du ikke længere foretage opkald. Har du to samtaler på hold, kan du selv bestemme, hvilken af de to samtaler, du vil trække tilbage. Ved at trykke på Egen linie-tasten, kan du skifte mellem 8

9 hvilken af de to samtaler, du vil trække tilbage fra Hold dette kan du se på nummeret, der vises i displayet. Har du to samtaler på hold, kan du selv bestemme, hvilken af de to samtaler som du vil trække tilbage. Ved at trykke på egen linietasten, kan du skifte mellem hvilken af de to samtaler, som du vil trække tilbage fra Hold dette kan du se på nummeret der vises i displayet. Hvis du har en samtale på hold og har en i gangværende samtale, vil du, når du afslutter denne samtale høre en adviseringstone, som indikation på, at du har en anden samtale på hold. Parkering af kald Du kan parkere et opkald på dit eget lokalnummer eller på andet lokalnummer i din virksomhed. Til forskel fra Hold-funktionen, som sker i selve din telefon, sker Parkering i selve Scale løsningen. Med Parkerings funktionen, kan du flytte et kald fra din telefon, til en anden lokaltelefon, i eksempelvis et mødelokale. Hvis det parkerede opkald ikke er hentet tilbage fra parkering inden 45 sekunder, vil der ske et genopkald til den telefon, der har initieret parkeringen. Parkering af opkald på egen telefon Set den eksisterende samtale på Hold ved at aktivere Hold-tasten Tast *68 Tryk på Højttaler-tasten, eller start opkaldet som beskrevet i afsnittet Tast # Hent parkeret opkald på egen telefon Tast *88 Tryk på Højttaler-tasten, eller start opkaldet som beskrevet i afsnittet Tast # 9

10 Parkering af opkald på andet lokalnummer Set den eksisterende samtale på Hold ved at aktivere Hold tasten Tast *68 Tryk på Højttaler-tasten, eller start opkaldet som beskrevet i afsnittet Foretag opkald Tast lokalnummer# Hent parkeret opkald på egen telefon Tast *88 Tryk på Højttaler-tasten, eller start opkaldet som beskrevet i afsnittet Tast lokalnummer# Omstilling af opkald Du kan omstille et opkald til en anden bruger med præsentation hvilket vil sige, at du fortæller hvem det er du omstiller og hvorfor, eller direkte, hvor du ikke taler med den du omstiller til først. Du kan omstille et opkald til en anden lokaltelefon i din virksomhed eller til vilkårligt eksternt nummer uden for din virksomhed. Når du modtager et opkald, som en person i din virksomhed har omstillet til dig, kan du ikke se navn eller nummer på den der oprindelig har kaldt op det du ser i displayet, er lokalnummer eller navn på den, der har omstillet kaldet til dig. Omstilling med konsultation Hvis du har en samtale, du ønsker at omstille, skal du gøre følgende: Tryk på Omstillings-tasten, den oprindelige samtale er nu sat på hold. Du modtager klartone og taster nu det nummer, du vil omstille til. Kaldet vil efter ca. 5 sekunder, blive stillet igennem til det kaldte lokalnummer. Når opkaldet er blevet besvaret, er du i samtale med den, du vil stille om til. Når du vil omstillet kaldet, skal du trykke på Omstillings-tasten, eller trykke på Soft-tasten 10

11 Obs! Hvis du ikke har tålmodighed til at vente de ca. 5 sekunder før opkaldet bliver stillet igennem, kan du aktivere Soft-tasten Hvis du ikke ønsker at omstille kaldet, trykker du på Soft-tasten. Du kan nu kalde en ny part op, som du måske vil omstille kaldet til, ved at trykke på softtasten Eller du kan vende tilbage til den parkerede samtale ved at trykke på softtasten Omstilling direkte (Omstilling før svar) Hvis du vil omstille et opkald uden præsentation, skal du gøre følgende: Tryk på Omstillings-tasten, den oprindelige samtale er nu sat på hold. Du modtager klartone og taster nu det nummer, du vil omstille til. Kaldet vil efter ca. 5 sekunder, blive stillet igennem til den kaldte part eller tryk på Soft-tasten for straks at stille kaldet igennem. Når du hører ringetone afslutter du opkaldet ved at lægge på og samtalen er nu omstillet. Hvis den part, du har omstillet kaldet til, ikke besvarer opkaldet inden for ca. 90 sekunder, vil kaldet blive afsluttet og personen du har omstillet, vil høre en optagettone. Omstilling til BeskedSvar Du kan omstille en samtale direkte til en anden kollegas BeskedSvar i din virksomhed, uden at din kollegas telefon først ringer. Dette kan være praktisk i situationer, hvor du passer en kollegas telefon, og hvor nogle opkald gerne må omstilles til telefonen og andre blot skal videre til kollegaens BeskedSvar med det samme. 11

12 Hvis du vil omstille en samtale som du har besvaret til en kollegas BeskedSvar s boks, skal du gøre følgende: Sæt den eksisterende samtale på Hold, som beskrevet under afsnittet Hold. Tryk på Soft-tasten Tast *55 efterfulgt af lokalnummeret på ejeren af BeskedSvar s boksen. Tryk på Soft-tasten Du får nu at vide, at kaldet er omstillet. Viderestilling af opkald Du kan viderestille opkald til dit nummer, til en anden telefon. Dette kan være et andet lokalnummer i din virksomhed eller til en ekstern telefon. Selv om du har viderestillet din telefon, kan du foretage opkald fra telefonen på normal vis. Den faste viderestilling har højere prioritet end de andre typer af viderestillinger, men Scaleløsningen husker hvis du har aktiveret andre typer af viderestilling, så disse automatisk er aktive, når du deaktiverer den faste viderestilling. De tre viderestillingstyper til valgfrit nummer, har højere prioritet end de tre viderestillingstyper til BeskedSvar. Hvis eksempelvis Viderestilling ved optaget til BeskedSvar er aktiveret og der samtidig aktiveres en Viderestilling ved optaget til et andet lokal- eller telefonnummer, vil et opkald blive viderestillet til dette valgte telefonnummer Viderestilling kan ske ud fra flere forskellige kriterier, og du kan viderestille til forskellige numre på de forskellige viderestillings typer: Fast viderestilling Ved fast viderestilling vil alle opkald mod din telefon blive viderestillet til det nummer, du har valgt, hvad enten din telefon er ledig eller optaget. For at aktivere og deaktivere en fast viderestilling skal du gøre følgende: 12

13 Aktiver viderestilling Tast *72 Tryk på Højttaler-tasten, eller start opkaldet som beskrevet i afsnittet Du bliver nu bedt om at indtaste det telefonnummer, der skal viderestilles til. Dette kan enten være et lokalnummer i din egen virksomhed eller et eksternt telefonnummer. Du får nu at vide, at fast viderestilling, er aktiveret. Deaktiver viderestilling Tast *73 Tryk på Højttaler-tasten, eller start opkaldet som beskrevet i afsnittet Du får nu at vide, at fast viderestilling, er deaktiveret. Viderestilling ved optaget Når du aktiverer viderestilling ved optaget, vil opkald mod din telefon, når du er optaget af en anden telefonsamtale, blive dirigeret til det lokalnummer eller eksterne nummer som du har valgt. For at aktivere og deaktivere viderestilling ved optaget, skal du gøre følgende: Aktiver viderestilling ved optaget Tast *90 Tryk på Højttaler-tasten, eller start opkaldet som beskrevet i afsnittet Du får nu at vide, at din viderestilling ved optaget, er aktiveret. Deaktiver viderestilling ved optaget Tast *91 Tryk på Højttaler-tasten, eller start opkaldet som beskrevet i afsnittet Du får nu at vide, at din viderestilling ved optaget, er deaktiveret. 13

14 Viderestilling ved manglende svar Når du har aktiveret viderestilling ved manglende svar, vil opkald mod din telefon efter en forud bestemt tid, blive dirigeret videre til det lokalnummer eller eksterne nummer, du har valgt. Viderestillings tiden kan du definere på din personlige profil på ScaleSystemWeb sitet eller med en funktionskode. For at aktivere og deaktivere viderestilling ved manglende svar, skal du gøre følgende: Aktiver viderestilling ved manglende svar Tast *92 Tryk på Højttaler-tasten, eller start opkaldet som beskrevet i afsnittet Du får nu at vide, at din viderestilling ved manglende svar, er aktiveret. Deaktiver viderestilling ved manglende svar Tast *93 Tryk på Højttaler-tasten, eller start opkaldet som beskrevet i afsnittet Du får nu at vide, at din viderestilling ved manglende svar, er deaktiveret. Ændring af viderestillingstiden For at ændre viderestillingstiden ved manglende svar, skal du gøre følgende: (en ringning svarer til ca. 5 sekunder) Tast *610 Du får nu at vide, at du skal indtaste et antal ring før viderestilling ved manglende svar. Tast antal ring (eksempelvis 4) og afslut med # Viderestillingstiden er nu ændret. Fast viderestilling til BeskedSvar Ved fast viderestilling til dit BeskedSvar, vil alle opkald mod din telefon blive viderestillet til BeskedSvar, hvad enten din telefon er ledig eller optaget. For at aktivere og deaktivere en fast viderestilling til BeskedSvar, skal du gøre følgende: 14

15 Aktiver viderestilling Tast *211 Tryk på Højttaler-tasten, eller start opkaldet som beskrevet i afsnittet Du får nu at vide, at din viderestilling til dit Besked Svar af alle kald, er aktiveret. Deaktiver viderestilling Tast *210 Tryk på Højttaler- tasten, eller start opkaldet som beskrevet i afsnittet Du får nu at vide, at din viderestilling til dit Besked Svar af alle kald, er deaktiveret. Viderestilling ved optaget til BeskedSvar Når du aktiverer viderestilling ved optaget til dit Besked Svar, vil opkald mod din telefon, når du er optaget af en anden telefonsamtale, blive dirigeret til din BeskedSvar. For at aktivere og deaktivere denne viderestilling ved optaget, skal du gøre følgende: Aktiver viderestilling ved optaget til BeskedSvar Tast *401 Du får nu at vide, at din viderestilling til dit BeskedSvar ved optaget, er aktiveret. Deaktiver viderestilling ved optaget til BeskedSvar Tast *400 Du får nu at vide, at din viderestilling til dit Besked Svar ved optaget, er deaktiveret. 15

16 Viderestilling ved manglende svar til BeskedSvar Når du har aktiveret viderestilling ved manglende svar til dit BeskedSvar, vil opkald mod din telefon efter en forud bestemt tid, blive dirigeret til dit BeskedSvar. Viderestillingstiden kan du definere på ScaleSystemWeb eller via en funktionskode. Viderestillingstiden for denne viderestilling, er den samme som viderestilling ved manglende svar til andet nummer. For at aktivere og deaktivere viderestilling ved manglende svar til BeskedSvar, skal du gøre følgende: Aktiver viderestilling ved manglende svar til BeskedSvar Tast *411 Du får nu at vide, at din viderestilling til dit Besked Svar ved manglende svar, er aktiveret. Deaktiver viderestilling ved manglende svar til BeskedSvar Tast *410 Du får nu at vide, at din viderestilling til dit Besked Svar ved manglende svar, er deaktiveret. Notering Hvis din virksomhed har købt Notering og du ringer til et lokalnummer i din virksomhed, der er optaget, kan du foretage notering mod dette. Du vil automatisk blive ringet op når den noterede part bliver ledig. Du vil høre en speciel ringetone tre korte ringetoner og i displayet vil du se det fulde nummer på det lokalnummer, du havde sat notering på. 16

17 Du skal besvare noteringsopkaldet, som et hvilken som helst andet kald. Hvis du ikke besvarer Noterings opkaldet, vil du blive ringet op med ca. 5 minutters mellemrum. Din notering vil dog automatisk blive annulleret efter 30 minutter. Aktiver notering Ringer du til et lokalnummer der er optaget, får du en talebesked, der fortæller dig at du kan aktivere notering. Tast 1 Deaktiver notering Tast *81 Du får nu at vide, at alle dine noteringer, er annulleret. Gruppeindtrækning Hvis din telefon er med i en indtrækningsgruppe (gruppesvar), kan du besvare opkald til andre medlemmer i indtrækningsgruppen, når du hører en af telefonerne ringe. Ringer flere telefoner i gruppen samtidig, er det den telefon, der har ringet længst, du indtrækker kaldet fra. Tast *98 Du har nu opkaldet på din telefon. Individuel indtrækning Med individuel indtrækning, kan du besvare opkald til andre telefoner i din Scale løsning, når en af disse ringer. Tast *97+<Lokalnummer på den telefon der ringer> Du har nu opkaldet på din telefon. 17

18 Individuel indtrækning med indbrydning Denne funktion giver dig mulighed for at trække et kald til din telefon, også selv om kaldet bliver besvaret på den telefon der ringer. Funktionen kan også benyttes som en ren indbrydnings funktion, hvilket vil sige, at du kan bryde ind i en eksisterende samtale. For at kunne benytte denne funktion, skal din telefon være tildelt Individuel indtrækning med indbrydnings tilladelse og den telefon som du vil bryde ind på, skal samtidig være åben for indbrydning. Når du høre en telefon der ringer, skal du gøre følgende: Tast *33+<Lokalnummer på den telefon der ringer> Du har nu opkaldet på din telefon. Har den bruger hvis telefon ringer, samtidig selv besvaret kaldet, er der automatisk etableret en 3Parts konference se afsnit om 3Parts konference. Ønsker du at bryde ind i en bestående samtale, er fremgangsmåden den samme. Tast *33 + <Lokalnummer på den telefon, du vil bryde ind på> Du har nu brudt ind i samtalen og der er automatisk etableret en 3Parts konference. 18

19 Udvidet søgegruppe ind- og udmelding Hvis du er medlem af en eller flere Udvidet Søgegrupper (Call Center grupper), kan du ind- og udmelde dig fra din telefon. Du kan vælge at ind- og udmelde dig af en specifik gruppe eller alle de grupper, du er medlem af. Vil du udmelde dig af en specifik gruppe, skal du gøre følgende: Tast *301 + søgegruppens lokalnummer Du hører nu en Talebesked, at du er udmeldt af gruppen. Vil du indmelde dig i en specifik gruppe, skal du gøre følgende: Tast *300 + søgegruppens lokalnummer Du hører nu en Talebesked, at du er indmeldt i gruppen. Vil du udmelde dig ud af alle de grupper, du er medlem af, skal du gøre følgende: Tast *301 Tryk på højttaler- tasten, eller start opkaldet som beskrevet i afsnittet Du hører nu en Talebesked, om at du er udmeldt af alle grupper. Vil du indmelde dig i alle du grupper, du er medlem af, skal du gøre følgende: Tast *300 Du hører nu en Talebesked, om at du er indmeldt i alle grupper. OBS! Kan du ikke ind- eller udmelde dig fra en eller flere grupper, får du en talebesked som fortæller om dette. Grunden til at du ikke kan ind- eller udmelde dig, vil i de fleste tilfælde være, at den eller de grupper, du er medlem af er programmeret, så det ikke er tilladt for dig, at ind- eller udmelde dig. Er du kun medlem i en gruppe, kan du med fordel ind- eller udmelde dig uden at indtaste Søgegruppens lokal nummer. 19

20 Banke på Når Banke På er aktiveret på din telefon, vil du modtage information om, at der er et nyt opkald til dig. Hvis du vil besvare dette, kan du sætte den igangværende samtale på hold og tage det ventende kald. Du kan i afsnittet under Hold, se hvordan du gør dette. Hvis du skal føre en samtale, hvor du ikke ønsker at blive forstyrret af Banke På funktionen, kan du per kald, slå Banke På funktionen fra. Tast*70 Du modtager nu en ny klartone. Tast det nummer, som du vil kalde op og afslut med # Opkald mod din telefon vil nu blive dirigeret ud fra din optagetprofil. Du kan også deaktivere Banke På permanent, hvis du i en længere periode ikke ønsker at have Banke På. For at deaktivere Banke På, skal du gøre følgende: Tast *430 Banke På funktionen, er nu deaktiveret Når du vil aktivere Banke På igen, skal du gøre følgende: Tast *431 Banke På funktionen, er nu deaktiveret OBS! Banke På har højere prioritet end Viderestilling ved optaget. 20

21 Vil ikke forstyrres Når du har aktiveret Vil ikke forstyrres,, vil kald mod din telefon, blive behandlet på samme måde, som når du er optaget af en samtale. Har du aktiveret Viderestilling ved optaget til en anden telefon vil opkald blive viderestillet til denne. Har du aktiveret Viderestilling til dit BeskedSvar ved optaget, vil opkald blive viderestillet til dit BeskedSvar. Hvis du ikke har aktiveret en af Viderestilling ved optaget mulighederne, vil den der ringer, modtage optagettone. Aktiver Vil ikke forstyrres Tast *78 Tryk på Højttaler- tasten, eller start opkaldet som beskrevet i afsnittet Deaktiver Vil ikke forstyrres Tast *79 Til brugere med både IP og mobil telefon på samme lokalnummer Samtale skift mellem IP telefon og mobiltelefon Når du både har en IP telefon (bordtelefon) og en mobiltelefon tilknyttet samme lokalnummer, kan du flytte en igangværende samtale fra din mobiltelefon til din IP telefon og omvendt, uden at samtalen bliver afbrudt. Har du en samtale på din mobiltelefon, skal du gøre følgende på IP telefonen, for at flytte samtalen over på denne: Tast *11 Du har nu samtalen på din IP telefon 21

22 Deaktivering af IP telefon kun kald på mobiltelefonen Når du både har en IP telefon (bordtelefon) og en mobiltelefon tilknyttet samme lokalnummer, kan du deaktivere IP telefonen, så denne ikke forstyrrer dine kolleger, når du er væk fra kontoret. Kald på enten dit lokalnummer eller dit offentlige nummer, vil kun blive dirigeret til din mobiltelefon, når du har deaktiveret din IP telefon. For at deaktivere din IP telefon, skal du gøre følgende: Tast *13 Din IP telefon, er nu deaktiveret For igen at aktivere din IP telefon, skal du gøre følgende: Tast *12 Din IP telefon, er nu aktiveret igen. Obs! Selv om du har deaktiveret din IP telefon, kan der stadig ringes op fra denne og nye beskeder i dit BeskedSvar, vil også blive vist på telefonen. Du kan også udføre samtale skift fra din mobiltelefon til IP telefonen, som beskrevet i - Samtaleskift mellem Mobiltelefon og IP telefon, selv om IP telefonen er deaktiveret. Besked Svar Hvis du har en BeskedSvars boks tilknyttet din telefon, vil BeskedLampen blinke, når der ligger en eller flere beskeder til dig. For at aflytte dine beskeder, skal du kalde op til dit eget lokalnummer. Er en af de programmerbare taster, programmeret med dit eget lokalnummer, kan du aktivere denne i stedet. Du kan altid aflytte dine beskeder, ved at taste nummeret på Brugerstyringsportalen. Nummeret på Brugerstyringsportalen, skal du have udleveret af den Scaleansvarlige i din virksomhed. 22

23 3-Parts konference Funktionen 3-Parts konference gør det muligt, at etablere en telefonkonference mellem tre parter. For at etablere en konference, skal du først have etableret en normal samtale, hvor enten du har kaldt et nummer op eller at du selv er blevet kaldt op. For at etablere konferencen skal du gøre følgende: Linie Fra Linie Svar Hold Afvi Afbr Sartuene ViSt.... Aktiver Soft-tasten følgende valgmuligheder vil nu blive vist i displayet: Tryk på Soft-tasten og kald det nummer op, som skal deltage i konferencen. Når det kaldte nummer svarer, viser displayet følgende: Du aktiverer konferencen ved at trykke på Soft-tasten Obs! Hvis den part du kalder op ikke besvarer opkaldet eller ikke ønsker at være deltager i konferencen, vender du tilbage til den oprindelige samtale ved at trykke på Soft-tasten. 23

24 Kortnummer Du kan have op til 100 personlige kortnumre liggende i Scaleløsningen. Den nemmeste måde at indkode kortnumre på, er via ScaleSystemweb. Du kan også indkode kortnumre i systemet fra din telefon. Indkodning af kortnummer Når du skal indkode et kortnummer skal du gøre følgende: Tast *75 efterfulgt af kortnummer pladsen (00-99). Indtast herefter telefonnummeret. Tryk på Højttaler- tasten Kortnummeret er nu lagt ind i Scaleløsningen., eller start opkaldet som beskrevet i afsnittet Kald op via kortnummer Når du skal foretage et kald via et kortnummer skal du gøre følgende: Tast *0 efterfulgt af kortnummer pladsen (00-99) Der ringes nu op til det valgte nummer. Brugerstyringsportalen Via Brugerstyringsportalen kan du få adgang til at styre dine viderestillinger og aflytte dit BeskedSvar, når du er på farten. Du kan ringe til Brugerstyringsportalen fra en vilkårlig telefon. For at få adgang til Brugerstyringsportalen eksternt fra, skal din virksomhed have tildelt Brugerstyringsportalen et offentligt nummer og du skal have en personlig adgangskode. Nummeret til Brugerstyringsportalen og din personlige kode, kan du få udleveret af den Scaleansvarlige i din virksomhed. Fra en ekstern telefon skal du gøre følgende: Tast Brugerstyringsportalens nummer Du bliver nu guidet til dit ønskede valg. 24

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG ipecs omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald........................................................

Læs mere

Brugervejledning. Analog til. ipecs UCP

Brugervejledning. Analog til. ipecs UCP Brugervejledning Analog til ipecs UCP Indholdsfortegnelse Foretage opkald.... 5 Eksternt opkald.... 5 Internt opkald.... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af samtale.... 5 Omstilling... 6 Omstilling til andet

Læs mere

UNIVERSE. Indledning. Indhold

UNIVERSE. Indledning. Indhold Indhold Indledning... 1 telefon... 2 telefon... 2 IP telefon funktioner... 3 Opkald... 3 Genopkald... 3 Omstille kald... 3 Trække kald tilbage under præsenteret omstilling... 4 Indtrækning... 4 Holdestilling...

Læs mere

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET INDHOLDSFORTEGNELSE TONESIGNALER:...3 LOKAL OMSTILLING...4 LOKALKALD OG NOTERING...4 SAMTALE VENTER...4 VIDERESTILLING (VALGFRI)...4 VIDERESTILLING

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG ipecs omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald............................................................ 5 Eksternt opkald.....................................................

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af

Læs mere

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet LOKAL OMSTILLING De kan når som helst stille en samtale om til et andet nummer. Tast R + nummeret, informer om samtalen og læg røret på. Hvis nummeret er optaget eller ikke svarer, kan De gå tilbage til

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser Guide til ] abonnement og ekstra serviceydelser Denne oplysende guide er en oversigt over alle de ekstra serviceydelser, der findes med ACN abonnement, og hvordan du kan benytte dem og få mere ud af din

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Connection Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Indhold Bordtelefoner 3 IP8830E og IP8802 3 Generelle indstillinger 3 Nummerplan 3 Opkald 4 Internt nummer 4 Eksternt nummer 4 Omstille kald 4 Uden præsentation

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LDK-24 omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af samtale... 5 Omstilling...

Læs mere

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Dette bilag: Udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Gensalg fastnet Erstatter tidligere bilag: Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail hørende til Standardaftale

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,...

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Brugervejledning Standardtelefoner 1 2 Brugervejledning Standardtelefoner Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...4 2. SYMBOLER I GUIDEN...5

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Brugervejledning for fastnettelefoner

Brugervejledning for fastnettelefoner Brugervejledning for fastnettelefoner Læs mere på: www.danskkabeltv.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling Durokald Trio A+ trio Viderestilling ved intet

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG-GDK-16- og 20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG-GDK-16- og 20W-omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG-GDK-16- og 20W-omstillingsanlæg Brugervejledning for analoge telefonapparater Til LG-GDK-16 og 20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Etablere et opkald...

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1 z D N! Brugervejledning. For 832 afdeling 8 Telefonen Porttelefonen Telefonsvarer oole lxjense Side 1 AD N, II Indholdsfortegnelse Generelle forhold...... no... 3 Vejledning...... 3 Viderestilling......

Læs mere

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Brugervejledning Systemapparat LDP-7024D Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Indhold Beskrivelse af taster... 4 Etablere et opkald... 5 Etablere et eksternt opkald... 5 Etablere et internt

Læs mere

Dialog 4186 High. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4186 High. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4186 High BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

Brugervejledning. IP apparat LIP-7024D

Brugervejledning. IP apparat LIP-7024D Brugervejledning IP apparat LIP-7024D til LG-NORTEL ipecs-omstillingsanlæg December 2006 Indholdsfortegnelse Systemapparatets opbygning... 3 Daglige funktioner... 4 Foretage opkald... 4 Besvare opkald...

Læs mere

Hvordan bruger du din IP Office 5402 og 5602 telefon

Hvordan bruger du din IP Office 5402 og 5602 telefon Hvordan bruger du din IP Office 5402 og 5602 telefon Håndtering af samtaler Funktionstaster System funktioner Håndtering af samtaler Din nye 5402/5602 telefon har indbygget højttaler, som giver mulighed

Læs mere

Android App Manual. Adgang. for at komme ind i app en.

Android App Manual. Adgang. for at komme ind i app en. Android App Manual Adgang for at komme ind i app en. Er det første gang du logger ind skal du indtaste telefonnummer og adgangskode. Har du ingen adgangskode i forvejen, eller har du glemt din adgangskode,

Læs mere

Indledning IP9840C telefon IP9808 telefon IP telefon funktioner Opkald Genopkald Omstille kald...

Indledning IP9840C telefon IP9808 telefon IP telefon funktioner Opkald Genopkald Omstille kald... Indhold Indledning... 1 telefon... 2 telefon... 2 IP telefon funktioner... 3 Opkald... 3 Genopkald... 3 Omstille kald... 3 Trække kald tilbage under præsenteret omstilling... 4 Indtrækning... 4 Holdestilling...

Læs mere

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv Assistent Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Telefonadministration

Telefonadministration Telefonadministration Styring af telefonfunktioner gennem Tast-selv system Brugervejledning Version 1.2 Dansk August 2014 Velkommen! Denne manual beskriver, hvorledes man kan ændre indstillingerne for

Læs mere

TDC Scale - hold på kunderne

TDC Scale - hold på kunderne TDC Scale - hold på kunderne Saml mobil-, fastnetog ip-telefoner i én fleksibel løsning Tilpas efter behov Betal efter forbrug Gør livet lettere for kunder og medarbejdere Spar tid og penge - og få en

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Kortnummervalg... 3 Banke på... 3 Viderestilling altid... 4 Viderestilling

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5 Cloud Cloud Hosted IP telefoni Cloud Hosted IP telefoni ConnectionCloud Produktvejledning Version 1.5 Produktvejledning Her finder du en oversigt over allerede introducerede samt planlagte kommende funktioner

Læs mere

TDC IP Scale - beskrivelse Hosted IP-telefoni leveret af DANSUPPORT A/S

TDC IP Scale - beskrivelse Hosted IP-telefoni leveret af DANSUPPORT A/S TDC IP Scale - beskrivelse Hosted IP-telefoni leveret af DANSUPPORT A/S Side 1 af 10 Hvad er TDC IP Telefoni Scale? TDC IP Telefoni Scale er en telefoni løsning, hvor du får leveret samme funktionalitet

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Indholdsfortegnelse Når telefonen ringer... 3 Når du skal foretage et opkald... 5 Eksternt nummer... 5 Internt nummer... 7 Tastatur... 8 Tilmelding til

Læs mere

i760/m760e Quick guide

i760/m760e Quick guide i760/m760e Quick guide Din i760/m760e Din i760/m760e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter, som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i760/m760e systemtelefon er enkel og nem

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

COMMUNICATOR MANUAL. Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle Telekommunikation i ét vindue på din pc. 1 Vers

COMMUNICATOR MANUAL. Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle Telekommunikation i ét vindue på din pc. 1 Vers Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle Telekommunikation i ét vindue på din pc 1 Vers. 270217 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Intuitiv og effektiv... 4 Om manualen... 4 For at komme i

Læs mere

Business One 9611 IP-telefon. Sådan fungerer Avaya IP-telefon (H.323/VPN) i Business One

Business One 9611 IP-telefon. Sådan fungerer Avaya IP-telefon (H.323/VPN) i Business One Business One 9611 IP-telefon Sådan fungerer Avaya IP-telefon (H.323/VPN) i Business One Tilslut IP-telefonen til datanetværk eller Internet Tilslutning af Avaya IP-telefonen til datanetværk eller Internet

Læs mere

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 OPTISET E STANDARD ADVANCE MEMORY Denne mappe tilhører: Siemens A/S OVO, 04.01.2001 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------------------------------------------------------------2

Læs mere

INDLEDNING. Korrekt brug

INDLEDNING. Korrekt brug INDLEDNING Korrekt brug Digitale systemtelefoner tilsluttes et systemlokalnummer på telesystemerne Samsung DCS-408, DCS 408i, DCS 816, idcs 100 eller OfficeServ 100 og OfficeServ 500. Telefonerne må ikke

Læs mere

Business One 9650 IP-telefon Sådan fungerer Avaya IP-telefon (H.323/VPN) i Business One

Business One 9650 IP-telefon Sådan fungerer Avaya IP-telefon (H.323/VPN) i Business One Business One 9650 IP-telefon Sådan fungerer Avaya IP-telefon (H.323/VPN) i Business One Indhold 1 Tilslut IP-telefonen til datanetværk eller Internet... 3 2 Indmelding på telefonen... 4 3 Beskrivelse af

Læs mere

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4187 Plus BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kvikguide. TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Kvikguide. TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang med din TDC Scale Mobilpakke fra TDC Erhverv Med din TDC Scale Mobilpakke får du en række funktioner som omstilling og viderestillinger. Desuden

Læs mere

Brugerkort til Business Communications Manager CAPN

Brugerkort til Business Communications Manager CAPN Brugerkort til Business Communications Manager CAPN 2001 Nortel Networks P0911606 version 01 CAPN (Central Answering Position) Hvad bruges CAPN til? Hvad er et CAPN-modul? Business Communications Manager

Læs mere

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Håndfri og medhør - display - 30 nummerhukommelser - genkald Bemærk, at denne vejledning kun gælder for modellen TDQ. Andre modeller, f. eks. T, TD og TDA har andre

Læs mere

Lad din telefon arbejde for dig

Lad din telefon arbejde for dig Telia Fastnet XtraServices Brugervejledning Mulighederne er mange på www.telia.dk/minesider På www.telia.dk/minesider kan du se, hvilke XtraServices du er tilmeldt eller bestille andre Xtraservices. Desuden

Læs mere

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort Varenr. P0987197 Version 02 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort Sådan kommer du i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone føjer tale og data til

Læs mere

Brugerguide Tillægspakke Telefoni

Brugerguide Tillægspakke Telefoni Brugerguide Tillægspakke Telefoni Tillægspakke Telefoni indeholder: Vis nummer side 1 Viderestilling side 1 Telefonsvarer side 3 Bemærk: Du kan også redigere indstillinger for viderestilling og telefonsvarer

Læs mere

ios App Manual Adgang for at komme ind i app en.

ios App Manual Adgang for at komme ind i app en. ios App Manual Adgang Tryk på for at komme ind i app en. Er det første gang du logger ind skal du indtaste telefonnummer og adgangskode. Har du ingen adgangskode i forvejen, eller har du glemt din adgangskode,

Læs mere

Vision 24. Part No.: 18934 Version 1.0

Vision 24. Part No.: 18934 Version 1.0 Vision 24 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design,

Læs mere

Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer

Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 14 16 18 1 2 3 4 15 17 63.304 11 9 13 12 10 9 8

Læs mere

Brugevejledning. Analoge telefonapparater til LDK 50 og LDK 100

Brugevejledning. Analoge telefonapparater til LDK 50 og LDK 100 Brugevejledning Analoge telefonapparater til LDK 50 og LDK 100 Indholdsfortegnelse Funktioner................................................................ 5 Foretage opkald............................................................

Læs mere

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Side 1 af 70 Indholdsfortegnelse Opret ny bruger (telefonprofil)...3 Køb ekstra licenser...9 Import og eksport af profiler (flere rettelser på en gang)...

Læs mere

Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP

Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP Denne vejledning er et koncentrat af den originale engelske Operator s Manual for the User, der medfølger

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hvordan bruger du din IP Office 5410/5420/5610/5620 telefon

Hvordan bruger du din IP Office 5410/5420/5610/5620 telefon Hvordan bruger du din IP Office 5410/5420/5610/5620 telefon Håndtering af samtaler Brug af kortnumre Kald log Personlig opsætning System funktioner Funktionstaster Håndtering af samtaler Din nye Avaya

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Aastra Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70 / Office 70IP Betjeningsvejledninger

Aastra Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70 / Office 70IP Betjeningsvejledninger Aastra Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Office 70 / Office 70IP Betjeningsvejledninger Betjenings- og Displayelementer Betjenings- og Displayelementer 5 1 6 7 2 16 17 16 17 9 10 11 12 13

Læs mere

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff FONET Viderestilling 593/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller din

Læs mere

Brugervejledning. ISDN NTab-boks. Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN

Brugervejledning. ISDN NTab-boks. Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN Brugervejledning ISDN NTab-boks Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN Indhold 1. Introduktion 4. Indkodning af telefonnumre 5.1 Aktivering af ab-port 7. Mulige tilslutninger af telefoner

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Version 240216 Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at komme

Læs mere

Kvikguide til opsætning af en søgegruppe i Scale SystemWeb

Kvikguide til opsætning af en søgegruppe i Scale SystemWeb Kvikguide til opsætning af en søgegruppe i Scale SystemWeb Bemærk! Gennemfører du guiden i Selvbetjening Erhverv inden du læser dette dokument, er nogle af funktionerne opsat automatisk af Selvbetjening

Læs mere

BeoCom 3. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoCom 3. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoCom 3 Vejledning BeoCom 3 Med BeoCom 3 kan du holde styr på dine samtaler via telefonens display. Displayet leder dig igennem brugen af telefonen, når du skal ringe op, besvare opkald og indstille

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI Kom godt i gang Kom godt igang med ComX Telefoni 2 3 4 5 6 9 7 8 0 * TELEFONI INTERNET 1 TV Com X Telefoni - indstilling af tjenester via trykknaptelefon 1. Telefonsvarer Sådan ændrer du din adgangskode:

Læs mere

Kvik guide AMC Klient Android

Kvik guide AMC Klient Android 1 Kvik guide AMC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

Kvik guide AMC Klient iphone

Kvik guide AMC Klient iphone 1 Kvik guide AMC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere