TDC Scale LG IP Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning"

Transkript

1 TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald... 7 Vis nummer per kald... 7 Skjul nummer permanent... 7 Skift mellem håndsæt, højttaler eller hovedsæt... 8 Afbryd mikrofonen under en samtale... 8 Sæt et opkald på hold... 8 Parkering af kald... 9 Hent parkeret opkald på egen telefon Omstilling af opkald Omstilling med konsultation Omstilling direkte (Omstilling før svar) Omstilling til BeskedSvar Viderestilling af opkald Fast viderestilling Viderestilling ved optaget Viderestilling ved manglende svar Ændring af viderestillingstiden Fast viderestilling til BeskedSvar Viderestilling ved optaget til BeskedSvar Viderestilling ved manglende svar til BeskedSvar Notering Gruppeindtrækning Individuel indtrækning Individuel indtrækning med indbrydning Udvidet søgegruppe ind- og udmelding Banke på...20 Vil ikke forstyrres Til brugere med både IP og mobil telefon på samme lokalnummer Samtale skift mellem IP telefon og mobiltelefon Deaktivering af IP telefon kun kald på mobiltelefonen Besked Svar Parts konference Kortnummer Indkodning af kortnummer Kald op via kortnummer Brugerstyringsportalen Funktionskode oversigt

3 Indledning Denne vejledning er til den daglige brug af din ip telefon, LG IP Der er to forskellige metoder til at aktivere funktioner, som eksempelvis viderestilling af dit lokalnummer til andet nummer. Du kan enten aktivere funktionen via en tast på telefonen, eller du kan aktivere funktionen via Scale SystemWeb. For at funktionen skal virke ordentligt, skal den aktiveres via Scale SystemWeb, så den bliver registeret og styret herfra, ellers fungerer den ikke optimalt. I denne brugervejledning er de enkelte funktioners aktivering og deaktivering beskrevet med funktionskoder også kaldet *-koder, som TDC forud har programmeret systemet med. Ved at benytte funktionskoder aktiverer du funktionerne korrekt, så de virker via Scale SystemWeb. Din administrator for din Scaleløsning, kan have valgt nogle andre funktionskoder. Hvis dette er tilfældet, skal du af din administrator, have udleveret en liste over de funktionskoder, som i stedet er gældende og benytte den i stedet for dem, der er beskrevet i denne vejledning. TDC har valgt ikke at beskrive de funktioner, der lokalt findes i din telefon, da det ikke er hensigtsmæssigt at benytte dem sammen med TDC s Scaleløsning. Gør du alligevel brug af disse, skal du være opmærksom på følgende uhensigtsmæssigheder: Opsætning af Viderestillinger og Vil ikke forstyrres på telefonen, vil ikke kunne ses på dit Scale SystemWeb. Opsætning af Viderestillinger og Vil ikke forstyrres, som du foretager på Scale SystemWeb sitet, har højere prioritet, end opsætning af de samme funktioner på din telefon. Eksempelvis hvis du benytter Vil ikke forstyrres knappen på telefonen, ringer din telefon ikke, men et udefrakommende opkald bliver stadig sendt til dit apparat. Bruger du Vil ikke forstyrres funktionen på Scale SystemWeb eller via funktionstjernekoder, er du registeret som fraværende i Scaleløsningen, og opkaldet bliver ikke viderestillet til din telefon. Hvis du opsætter Viderestillinger eller Vil ikke forstyrres på telefonen, vil du beslaglægge talekanaler, når der kommer et opkald. Hvis du gør det via Scale SystemWeb, undgår du at bruge talekanaler ned mod en telefon, som er viderestillet eller vil ikke forstyrres. 3

4 Nummer Funktion 2 Softtaster. Softtasterne er interaktive, hvilket betyder at de skifter funktion alt efter hvilken situation telefonen er i. 3 Beskedindikator. Indikation på at der ligger en besked til dig i din Besked- Svar. 5 Vil ikke forstyrres tast. Tasten aktiverer / deaktiverer Vil ikke forstyrres funktionen, men som en lokal funktion i telefonen. TDC anbefaler, at du benytter den funktion, der er beskrevet under punktet Vil ikke forstyrres. 6 Hovedsæt-tast. Når der er monteret et hovedsæt på telefonen, vil denne tast aktivere / deaktivere hovedsættet. 7 Lydstyrketaster. Med disse to taster, kan du regulere lydstyrken i håndsæt, hovedsæt, højttaler og ringningen. De to taster regulerer lydniveauet op eller ned, på den enhed der er aktiv Er telefonen i højttaler funktion, vil lyden på højttaleren blive reguleret. Regulering af lydniveauet på ringningen, sker når telefonen ikke er i samtale. Lyd niveau for de fire forskellige funktioner er individuelt reguleret. 8 Egenlinie-tast. Denne tast er forud programmeret og repræsenterer altid din egen linie. 9 Programmerbartaster. Disse taster kan programmeres, funktionskoder, numre for hurtigt opkald, eller repræsenter andre lokalnummer, som overvåges. Tasterne skal programmeres via Selvbetjening Erhverv 11 Hold-tast / Menu-tast. Tasten benyttes til at sætte en samtale på hold. Se afsnittet Hold i denne vejledning. Når telefonen ikke er i samtale tilstand, giver tasten dig adgang til telefonens opsætning. 12 Omstillings-tast. Tasten benyttes til omstilling af en samtale. Se afsnittet Omstilling af samtale i denne vejledning. 13 Mikrofon-tast. Aktivering af tasten, slår mikrofonen fra (mute). Funktionen gælder både for mikrofon i håndsæt, hovedsæt, og hvis du benytter telefonen håndfri. 14 Højttaler-tast. Sætter telefonen i håndfri fuktion. 15 Ciffertaster. Benyttes til indtastning af numre. 4

5 Besvarelse af opkald Når du modtager et opkald, ringer telefonen, og displayet viser eventuelt navn eller nummer på den person der ringer op. Displayet viser følgende: Ved indkommende lokalkald Ved indkommende eksternt opkald Du kan besvare opkaldet på flere forskellige måder: Løft håndsættet eller Tryk på Højttaler-tasten, for håndfri besvarelse eller Tryk på Hovedsæt-tasten, funktionen kan kun benyttes, hvis du har tilsluttet et hovedsæt til din telefon. eller Tryk på den linietast som blinker. Afvis opkald Når du modtager et opkald, kan du vælge at afvise det. Den der ringer dig op, vil modtage en optagettone, når du afviser kaldet. Hvis du har BeskedSvar tilknyttet din telefon, og du her har valgt at opkald viderestilles ved manglende svar til din BeskedSvar, vil kald som du afviser blive viderestillet til din BeskedSvar. For at afvise et kald, skal du trykke på softtasten 5

6 Foretag opkald Du kan foretage et opkald fra din telefon på flere forskellige måder: Tast det ønskede nummer lokalnummer eller eksternt nummer. Afløft håndsættet eller Tryk på Højttaler-tasten, for håndfrit opkald eller Tryk på Hovedsæt-tasten, hvis du har et hovedsæt tilsluttet til din telefon. Du kan løfte håndsættet og taste det ønskede nummer efter klartonen. Dette anbefaler vi dog ikke, da opkalds tiden bliver forlænget med ca. 5 sekunder. Afslut opkald Når du vil afslutte et opkald, kan du gøre det på følgende måder. Læg håndsættet på eller Tryk på Højttaler-tasten, hvis lampen i tasten lyser. eller Tryk på Hovedsæt-tasten, hvis lampen i tasten lyser. Genkald Din telefon gemmer automatisk det sidst kaldte nummer, hvad enten dette er et internt nummer eller et eksternt nummer. For at benytte genkalds funktionen i telefonen, skal du trykke på softtasten 6

7 Skjul nummer per kald Hvis din telefon i Scaleløsningen er sat op til, at præsentere dit personlige otte cifferet telefonnummer eller et andet af din virksomheds telefonnumre for modparten ved et eksternt kald, kan du per kald spærre for dette. Tast *67 Tryk på Højttaler-tasten, eller start opkaldet som beskrevet i afsnittet Du modtager nu en ny klartone Tast det eksterne nummer og afslut med # Vis nummer per kald Hvis din telefon i Scale løsningen er sat op til, ikke at præsentere dit personlige otte cifferet telefonnummer eller et andet af din virksomheds telefonnumre for modparten ved et eksternt kald, kan du per kald tillade dette. Tast *65 Tryk på Højttaler-tasten, eller start opkaldet som beskrevet i afsnittet Du modtager nu en ny klartone Tast det eksterne nummer og afslut med # Skjul nummer permanent Hvis din telefon i Scaleløsningen er sat op til, at præsentere dit personlige otte cifferet telefonnummer eller et andet af din virksomheds telefonnumre for modparten ved et eksternt kald, kan du spærre permanent for dette. For at deaktivere Vis nummer, skal du gøre følgende: Tast *321 Tryk på Højttaler-tasten, eller start opkaldet som beskrevet i afsnittet Vis nummer, er nu deaktiveret Hvis du vil aktivere Vis nummer, skal du gøre følgende: Tast *320 Tryk på Højttaler-tasten, eller start opkaldet som beskrevet i afsnittet Vis nummer, er nu aktiveret 7

8 Skift mellem håndsæt, højttaler eller hovedsæt Du kan under en samtale skifte mellem, om samtalen skal fortsætte på håndsættet, håndfrit via højttaleren eller i hovedsættet. Har du for eksempel samtalen på dit håndsæt og ønsker samtalen over den indbyggede højttaler, aktivere du blot Højttaler-tasten og lægger håndsættet på. Afbryd mikrofonen under en samtale Du kan under en samtale afbryde mikrofonen, hvad enten du bruger håndsættet, hovedsæt eller telefonen i håndfri funktion. Tryk på Mikrofon-tasten, lampen i mikrofontasten lyser rødt, som indikation på at mikrofonen er slået fra. For igen at slå mikrofonen til, skal du trykke på Mikrofon-tasten, og den røde lampe slukker. Sæt et opkald på hold Du kan sætte en samtale på hold. Den person, der er sat på hold, kan ikke høre dig og du kan ikke høre den person, der er sat på hold. Du kan besvare andre opkald eller selv foretaget et nyt opkald, mens et opkald er sat på hold. For at sætte et opkald på hold, skal du trykke på Hold- tasten Egen linietasten blinker, når en samtale er sat på hold viser displayet følgende: For at vende tilbage til samtalen, skal du trykke på Hold- tasten eller Soft-tasten. Når du har en samtale på hold, kan du foretage et nyt opkald på samme måde som beskrevet i afsnittet Foretag opkald. Hold funktionen er en funktion, der primært ligger i selve telefonen. Med LG IP 8815, kan maksimalt to samtaler sættes på hold samtidig. Når du har to samtaler på hold, kan du ikke længere foretage opkald. Har du to samtaler på hold, kan du selv bestemme, hvilken af de to samtaler, du vil trække tilbage. Ved at trykke på Egen linie-tasten, kan du skifte mellem 8

9 hvilken af de to samtaler, du vil trække tilbage fra Hold dette kan du se på nummeret, der vises i displayet. Har du to samtaler på hold, kan du selv bestemme, hvilken af de to samtaler som du vil trække tilbage. Ved at trykke på egen linietasten, kan du skifte mellem hvilken af de to samtaler, som du vil trække tilbage fra Hold dette kan du se på nummeret der vises i displayet. Hvis du har en samtale på hold og har en i gangværende samtale, vil du, når du afslutter denne samtale høre en adviseringstone, som indikation på, at du har en anden samtale på hold. Parkering af kald Du kan parkere et opkald på dit eget lokalnummer eller på andet lokalnummer i din virksomhed. Til forskel fra Hold-funktionen, som sker i selve din telefon, sker Parkering i selve Scale løsningen. Med Parkerings funktionen, kan du flytte et kald fra din telefon, til en anden lokaltelefon, i eksempelvis et mødelokale. Hvis det parkerede opkald ikke er hentet tilbage fra parkering inden 45 sekunder, vil der ske et genopkald til den telefon, der har initieret parkeringen. Parkering af opkald på egen telefon Set den eksisterende samtale på Hold ved at aktivere Hold-tasten Tast *68 Tryk på Højttaler-tasten, eller start opkaldet som beskrevet i afsnittet Tast # Hent parkeret opkald på egen telefon Tast *88 Tryk på Højttaler-tasten, eller start opkaldet som beskrevet i afsnittet Tast # 9

10 Parkering af opkald på andet lokalnummer Set den eksisterende samtale på Hold ved at aktivere Hold tasten Tast *68 Tryk på Højttaler-tasten, eller start opkaldet som beskrevet i afsnittet Foretag opkald Tast lokalnummer# Hent parkeret opkald på egen telefon Tast *88 Tryk på Højttaler-tasten, eller start opkaldet som beskrevet i afsnittet Tast lokalnummer# Omstilling af opkald Du kan omstille et opkald til en anden bruger med præsentation hvilket vil sige, at du fortæller hvem det er du omstiller og hvorfor, eller direkte, hvor du ikke taler med den du omstiller til først. Du kan omstille et opkald til en anden lokaltelefon i din virksomhed eller til vilkårligt eksternt nummer uden for din virksomhed. Når du modtager et opkald, som en person i din virksomhed har omstillet til dig, kan du ikke se navn eller nummer på den der oprindelig har kaldt op det du ser i displayet, er lokalnummer eller navn på den, der har omstillet kaldet til dig. Omstilling med konsultation Hvis du har en samtale, du ønsker at omstille, skal du gøre følgende: Tryk på Omstillings-tasten, den oprindelige samtale er nu sat på hold. Du modtager klartone og taster nu det nummer, du vil omstille til. Kaldet vil efter ca. 5 sekunder, blive stillet igennem til det kaldte lokalnummer. Når opkaldet er blevet besvaret, er du i samtale med den, du vil stille om til. Når du vil omstillet kaldet, skal du trykke på Omstillings-tasten, eller trykke på Soft-tasten 10

11 Obs! Hvis du ikke har tålmodighed til at vente de ca. 5 sekunder før opkaldet bliver stillet igennem, kan du aktivere Soft-tasten Hvis du ikke ønsker at omstille kaldet, trykker du på Soft-tasten. Du kan nu kalde en ny part op, som du måske vil omstille kaldet til, ved at trykke på softtasten Eller du kan vende tilbage til den parkerede samtale ved at trykke på softtasten Omstilling direkte (Omstilling før svar) Hvis du vil omstille et opkald uden præsentation, skal du gøre følgende: Tryk på Omstillings-tasten, den oprindelige samtale er nu sat på hold. Du modtager klartone og taster nu det nummer, du vil omstille til. Kaldet vil efter ca. 5 sekunder, blive stillet igennem til den kaldte part eller tryk på Soft-tasten for straks at stille kaldet igennem. Når du hører ringetone afslutter du opkaldet ved at lægge på og samtalen er nu omstillet. Hvis den part, du har omstillet kaldet til, ikke besvarer opkaldet inden for ca. 90 sekunder, vil kaldet blive afsluttet og personen du har omstillet, vil høre en optagettone. Omstilling til BeskedSvar Du kan omstille en samtale direkte til en anden kollegas BeskedSvar i din virksomhed, uden at din kollegas telefon først ringer. Dette kan være praktisk i situationer, hvor du passer en kollegas telefon, og hvor nogle opkald gerne må omstilles til telefonen og andre blot skal videre til kollegaens BeskedSvar med det samme. 11

12 Hvis du vil omstille en samtale som du har besvaret til en kollegas BeskedSvar s boks, skal du gøre følgende: Sæt den eksisterende samtale på Hold, som beskrevet under afsnittet Hold. Tryk på Soft-tasten Tast *55 efterfulgt af lokalnummeret på ejeren af BeskedSvar s boksen. Tryk på Soft-tasten Du får nu at vide, at kaldet er omstillet. Viderestilling af opkald Du kan viderestille opkald til dit nummer, til en anden telefon. Dette kan være et andet lokalnummer i din virksomhed eller til en ekstern telefon. Selv om du har viderestillet din telefon, kan du foretage opkald fra telefonen på normal vis. Den faste viderestilling har højere prioritet end de andre typer af viderestillinger, men Scaleløsningen husker hvis du har aktiveret andre typer af viderestilling, så disse automatisk er aktive, når du deaktiverer den faste viderestilling. De tre viderestillingstyper til valgfrit nummer, har højere prioritet end de tre viderestillingstyper til BeskedSvar. Hvis eksempelvis Viderestilling ved optaget til BeskedSvar er aktiveret og der samtidig aktiveres en Viderestilling ved optaget til et andet lokal- eller telefonnummer, vil et opkald blive viderestillet til dette valgte telefonnummer Viderestilling kan ske ud fra flere forskellige kriterier, og du kan viderestille til forskellige numre på de forskellige viderestillings typer: Fast viderestilling Ved fast viderestilling vil alle opkald mod din telefon blive viderestillet til det nummer, du har valgt, hvad enten din telefon er ledig eller optaget. For at aktivere og deaktivere en fast viderestilling skal du gøre følgende: 12

13 Aktiver viderestilling Tast *72 Tryk på Højttaler-tasten, eller start opkaldet som beskrevet i afsnittet Du bliver nu bedt om at indtaste det telefonnummer, der skal viderestilles til. Dette kan enten være et lokalnummer i din egen virksomhed eller et eksternt telefonnummer. Du får nu at vide, at fast viderestilling, er aktiveret. Deaktiver viderestilling Tast *73 Tryk på Højttaler-tasten, eller start opkaldet som beskrevet i afsnittet Du får nu at vide, at fast viderestilling, er deaktiveret. Viderestilling ved optaget Når du aktiverer viderestilling ved optaget, vil opkald mod din telefon, når du er optaget af en anden telefonsamtale, blive dirigeret til det lokalnummer eller eksterne nummer som du har valgt. For at aktivere og deaktivere viderestilling ved optaget, skal du gøre følgende: Aktiver viderestilling ved optaget Tast *90 Tryk på Højttaler-tasten, eller start opkaldet som beskrevet i afsnittet Du får nu at vide, at din viderestilling ved optaget, er aktiveret. Deaktiver viderestilling ved optaget Tast *91 Tryk på Højttaler-tasten, eller start opkaldet som beskrevet i afsnittet Du får nu at vide, at din viderestilling ved optaget, er deaktiveret. 13

14 Viderestilling ved manglende svar Når du har aktiveret viderestilling ved manglende svar, vil opkald mod din telefon efter en forud bestemt tid, blive dirigeret videre til det lokalnummer eller eksterne nummer, du har valgt. Viderestillings tiden kan du definere på din personlige profil på ScaleSystemWeb sitet eller med en funktionskode. For at aktivere og deaktivere viderestilling ved manglende svar, skal du gøre følgende: Aktiver viderestilling ved manglende svar Tast *92 Tryk på Højttaler-tasten, eller start opkaldet som beskrevet i afsnittet Du får nu at vide, at din viderestilling ved manglende svar, er aktiveret. Deaktiver viderestilling ved manglende svar Tast *93 Tryk på Højttaler-tasten, eller start opkaldet som beskrevet i afsnittet Du får nu at vide, at din viderestilling ved manglende svar, er deaktiveret. Ændring af viderestillingstiden For at ændre viderestillingstiden ved manglende svar, skal du gøre følgende: (en ringning svarer til ca. 5 sekunder) Tast *610 Du får nu at vide, at du skal indtaste et antal ring før viderestilling ved manglende svar. Tast antal ring (eksempelvis 4) og afslut med # Viderestillingstiden er nu ændret. Fast viderestilling til BeskedSvar Ved fast viderestilling til dit BeskedSvar, vil alle opkald mod din telefon blive viderestillet til BeskedSvar, hvad enten din telefon er ledig eller optaget. For at aktivere og deaktivere en fast viderestilling til BeskedSvar, skal du gøre følgende: 14

15 Aktiver viderestilling Tast *211 Tryk på Højttaler-tasten, eller start opkaldet som beskrevet i afsnittet Du får nu at vide, at din viderestilling til dit Besked Svar af alle kald, er aktiveret. Deaktiver viderestilling Tast *210 Tryk på Højttaler- tasten, eller start opkaldet som beskrevet i afsnittet Du får nu at vide, at din viderestilling til dit Besked Svar af alle kald, er deaktiveret. Viderestilling ved optaget til BeskedSvar Når du aktiverer viderestilling ved optaget til dit Besked Svar, vil opkald mod din telefon, når du er optaget af en anden telefonsamtale, blive dirigeret til din BeskedSvar. For at aktivere og deaktivere denne viderestilling ved optaget, skal du gøre følgende: Aktiver viderestilling ved optaget til BeskedSvar Tast *401 Du får nu at vide, at din viderestilling til dit BeskedSvar ved optaget, er aktiveret. Deaktiver viderestilling ved optaget til BeskedSvar Tast *400 Du får nu at vide, at din viderestilling til dit Besked Svar ved optaget, er deaktiveret. 15

16 Viderestilling ved manglende svar til BeskedSvar Når du har aktiveret viderestilling ved manglende svar til dit BeskedSvar, vil opkald mod din telefon efter en forud bestemt tid, blive dirigeret til dit BeskedSvar. Viderestillingstiden kan du definere på ScaleSystemWeb eller via en funktionskode. Viderestillingstiden for denne viderestilling, er den samme som viderestilling ved manglende svar til andet nummer. For at aktivere og deaktivere viderestilling ved manglende svar til BeskedSvar, skal du gøre følgende: Aktiver viderestilling ved manglende svar til BeskedSvar Tast *411 Du får nu at vide, at din viderestilling til dit Besked Svar ved manglende svar, er aktiveret. Deaktiver viderestilling ved manglende svar til BeskedSvar Tast *410 Du får nu at vide, at din viderestilling til dit Besked Svar ved manglende svar, er deaktiveret. Notering Hvis din virksomhed har købt Notering og du ringer til et lokalnummer i din virksomhed, der er optaget, kan du foretage notering mod dette. Du vil automatisk blive ringet op når den noterede part bliver ledig. Du vil høre en speciel ringetone tre korte ringetoner og i displayet vil du se det fulde nummer på det lokalnummer, du havde sat notering på. 16

17 Du skal besvare noteringsopkaldet, som et hvilken som helst andet kald. Hvis du ikke besvarer Noterings opkaldet, vil du blive ringet op med ca. 5 minutters mellemrum. Din notering vil dog automatisk blive annulleret efter 30 minutter. Aktiver notering Ringer du til et lokalnummer der er optaget, får du en talebesked, der fortæller dig at du kan aktivere notering. Tast 1 Deaktiver notering Tast *81 Du får nu at vide, at alle dine noteringer, er annulleret. Gruppeindtrækning Hvis din telefon er med i en indtrækningsgruppe (gruppesvar), kan du besvare opkald til andre medlemmer i indtrækningsgruppen, når du hører en af telefonerne ringe. Ringer flere telefoner i gruppen samtidig, er det den telefon, der har ringet længst, du indtrækker kaldet fra. Tast *98 Du har nu opkaldet på din telefon. Individuel indtrækning Med individuel indtrækning, kan du besvare opkald til andre telefoner i din Scale løsning, når en af disse ringer. Tast *97+<Lokalnummer på den telefon der ringer> Du har nu opkaldet på din telefon. 17

18 Individuel indtrækning med indbrydning Denne funktion giver dig mulighed for at trække et kald til din telefon, også selv om kaldet bliver besvaret på den telefon der ringer. Funktionen kan også benyttes som en ren indbrydnings funktion, hvilket vil sige, at du kan bryde ind i en eksisterende samtale. For at kunne benytte denne funktion, skal din telefon være tildelt Individuel indtrækning med indbrydnings tilladelse og den telefon som du vil bryde ind på, skal samtidig være åben for indbrydning. Når du høre en telefon der ringer, skal du gøre følgende: Tast *33+<Lokalnummer på den telefon der ringer> Du har nu opkaldet på din telefon. Har den bruger hvis telefon ringer, samtidig selv besvaret kaldet, er der automatisk etableret en 3Parts konference se afsnit om 3Parts konference. Ønsker du at bryde ind i en bestående samtale, er fremgangsmåden den samme. Tast *33 + <Lokalnummer på den telefon, du vil bryde ind på> Du har nu brudt ind i samtalen og der er automatisk etableret en 3Parts konference. 18

19 Udvidet søgegruppe ind- og udmelding Hvis du er medlem af en eller flere Udvidet Søgegrupper (Call Center grupper), kan du ind- og udmelde dig fra din telefon. Du kan vælge at ind- og udmelde dig af en specifik gruppe eller alle de grupper, du er medlem af. Vil du udmelde dig af en specifik gruppe, skal du gøre følgende: Tast *301 + søgegruppens lokalnummer Du hører nu en Talebesked, at du er udmeldt af gruppen. Vil du indmelde dig i en specifik gruppe, skal du gøre følgende: Tast *300 + søgegruppens lokalnummer Du hører nu en Talebesked, at du er indmeldt i gruppen. Vil du udmelde dig ud af alle de grupper, du er medlem af, skal du gøre følgende: Tast *301 Tryk på højttaler- tasten, eller start opkaldet som beskrevet i afsnittet Du hører nu en Talebesked, om at du er udmeldt af alle grupper. Vil du indmelde dig i alle du grupper, du er medlem af, skal du gøre følgende: Tast *300 Du hører nu en Talebesked, om at du er indmeldt i alle grupper. OBS! Kan du ikke ind- eller udmelde dig fra en eller flere grupper, får du en talebesked som fortæller om dette. Grunden til at du ikke kan ind- eller udmelde dig, vil i de fleste tilfælde være, at den eller de grupper, du er medlem af er programmeret, så det ikke er tilladt for dig, at ind- eller udmelde dig. Er du kun medlem i en gruppe, kan du med fordel ind- eller udmelde dig uden at indtaste Søgegruppens lokal nummer. 19

20 Banke på Når Banke På er aktiveret på din telefon, vil du modtage information om, at der er et nyt opkald til dig. Hvis du vil besvare dette, kan du sætte den igangværende samtale på hold og tage det ventende kald. Du kan i afsnittet under Hold, se hvordan du gør dette. Hvis du skal føre en samtale, hvor du ikke ønsker at blive forstyrret af Banke På funktionen, kan du per kald, slå Banke På funktionen fra. Tast*70 Du modtager nu en ny klartone. Tast det nummer, som du vil kalde op og afslut med # Opkald mod din telefon vil nu blive dirigeret ud fra din optagetprofil. Du kan også deaktivere Banke På permanent, hvis du i en længere periode ikke ønsker at have Banke På. For at deaktivere Banke På, skal du gøre følgende: Tast *430 Banke På funktionen, er nu deaktiveret Når du vil aktivere Banke På igen, skal du gøre følgende: Tast *431 Banke På funktionen, er nu deaktiveret OBS! Banke På har højere prioritet end Viderestilling ved optaget. 20

21 Vil ikke forstyrres Når du har aktiveret Vil ikke forstyrres,, vil kald mod din telefon, blive behandlet på samme måde, som når du er optaget af en samtale. Har du aktiveret Viderestilling ved optaget til en anden telefon vil opkald blive viderestillet til denne. Har du aktiveret Viderestilling til dit BeskedSvar ved optaget, vil opkald blive viderestillet til dit BeskedSvar. Hvis du ikke har aktiveret en af Viderestilling ved optaget mulighederne, vil den der ringer, modtage optagettone. Aktiver Vil ikke forstyrres Tast *78 Tryk på Højttaler- tasten, eller start opkaldet som beskrevet i afsnittet Deaktiver Vil ikke forstyrres Tast *79 Til brugere med både IP og mobil telefon på samme lokalnummer Samtale skift mellem IP telefon og mobiltelefon Når du både har en IP telefon (bordtelefon) og en mobiltelefon tilknyttet samme lokalnummer, kan du flytte en igangværende samtale fra din mobiltelefon til din IP telefon og omvendt, uden at samtalen bliver afbrudt. Har du en samtale på din mobiltelefon, skal du gøre følgende på IP telefonen, for at flytte samtalen over på denne: Tast *11 Du har nu samtalen på din IP telefon 21

22 Deaktivering af IP telefon kun kald på mobiltelefonen Når du både har en IP telefon (bordtelefon) og en mobiltelefon tilknyttet samme lokalnummer, kan du deaktivere IP telefonen, så denne ikke forstyrrer dine kolleger, når du er væk fra kontoret. Kald på enten dit lokalnummer eller dit offentlige nummer, vil kun blive dirigeret til din mobiltelefon, når du har deaktiveret din IP telefon. For at deaktivere din IP telefon, skal du gøre følgende: Tast *13 Din IP telefon, er nu deaktiveret For igen at aktivere din IP telefon, skal du gøre følgende: Tast *12 Din IP telefon, er nu aktiveret igen. Obs! Selv om du har deaktiveret din IP telefon, kan der stadig ringes op fra denne og nye beskeder i dit BeskedSvar, vil også blive vist på telefonen. Du kan også udføre samtale skift fra din mobiltelefon til IP telefonen, som beskrevet i - Samtaleskift mellem Mobiltelefon og IP telefon, selv om IP telefonen er deaktiveret. Besked Svar Hvis du har en BeskedSvars boks tilknyttet din telefon, vil BeskedLampen blinke, når der ligger en eller flere beskeder til dig. For at aflytte dine beskeder, skal du kalde op til dit eget lokalnummer. Er en af de programmerbare taster, programmeret med dit eget lokalnummer, kan du aktivere denne i stedet. Du kan altid aflytte dine beskeder, ved at taste nummeret på Brugerstyringsportalen. Nummeret på Brugerstyringsportalen, skal du have udleveret af den Scaleansvarlige i din virksomhed. 22

23 3-Parts konference Funktionen 3-Parts konference gør det muligt, at etablere en telefonkonference mellem tre parter. For at etablere en konference, skal du først have etableret en normal samtale, hvor enten du har kaldt et nummer op eller at du selv er blevet kaldt op. For at etablere konferencen skal du gøre følgende: Linie Fra Linie Svar Hold Afvi Afbr Sartuene ViSt.... Aktiver Soft-tasten følgende valgmuligheder vil nu blive vist i displayet: Tryk på Soft-tasten og kald det nummer op, som skal deltage i konferencen. Når det kaldte nummer svarer, viser displayet følgende: Du aktiverer konferencen ved at trykke på Soft-tasten Obs! Hvis den part du kalder op ikke besvarer opkaldet eller ikke ønsker at være deltager i konferencen, vender du tilbage til den oprindelige samtale ved at trykke på Soft-tasten. 23

24 Kortnummer Du kan have op til 100 personlige kortnumre liggende i Scaleløsningen. Den nemmeste måde at indkode kortnumre på, er via ScaleSystemweb. Du kan også indkode kortnumre i systemet fra din telefon. Indkodning af kortnummer Når du skal indkode et kortnummer skal du gøre følgende: Tast *75 efterfulgt af kortnummer pladsen (00-99). Indtast herefter telefonnummeret. Tryk på Højttaler- tasten Kortnummeret er nu lagt ind i Scaleløsningen., eller start opkaldet som beskrevet i afsnittet Kald op via kortnummer Når du skal foretage et kald via et kortnummer skal du gøre følgende: Tast *0 efterfulgt af kortnummer pladsen (00-99) Der ringes nu op til det valgte nummer. Brugerstyringsportalen Via Brugerstyringsportalen kan du få adgang til at styre dine viderestillinger og aflytte dit BeskedSvar, når du er på farten. Du kan ringe til Brugerstyringsportalen fra en vilkårlig telefon. For at få adgang til Brugerstyringsportalen eksternt fra, skal din virksomhed have tildelt Brugerstyringsportalen et offentligt nummer og du skal have en personlig adgangskode. Nummeret til Brugerstyringsportalen og din personlige kode, kan du få udleveret af den Scaleansvarlige i din virksomhed. Fra en ekstern telefon skal du gøre følgende: Tast Brugerstyringsportalens nummer Du bliver nu guidet til dit ønskede valg. 24

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Side 1 af 70 Indholdsfortegnelse Opret ny bruger (telefonprofil)...3 Køb ekstra licenser...9 Import og eksport af profiler (flere rettelser på en gang)...

Læs mere

Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN. ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010

Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN. ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010 Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010 Indhold INDLEDNING 3 Vigtigt - Angående flexible koder! 3 LDP-7000 SERIEN 3 Forskellige telefonmodeller og tilbehør 3 LDP7024D

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

OfficeServ Systemadministratorvejledning version 1.0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1

OfficeServ Systemadministratorvejledning version 1.0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 OfficeServ Systemadministratorvejledning version 1.0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 OM DENNE VEJLEDNING...3 HVORDAN DENNE GUIDE ER OPBYGGET...3 SPECIALFUNKTIONER...4 RINGEPLANER I TELESYSTEMET...4

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV... 4 Browser... 4 Computer og internet... 4 3. LOG IND... 4 Glemt adgangskode...

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 4 3. LOG IND... 4 4. HURTIGT OVERBLIK... 4 5. BESVAR OPKALD...

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om Cisco IP Communicator

Ofte stillede spørgsmål om Cisco IP Communicator Frequently Asked Questions Ofte stillede spørgsmål om Cisco IP Communicator Ofte stillede spørgsmål 2 Introduktion 2 Rundtur i brugergrænsefladen 3 Besvarelse af opkald 4 Foretagelse af opkald 7 Konferenceopkald

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,...

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

TDC Scale - hold på kunderne

TDC Scale - hold på kunderne TDC Scale - hold på kunderne Saml mobil-, fastnetog ip-telefoner i én fleksibel løsning Tilpas efter behov Betal efter forbrug Gør livet lettere for kunder og medarbejdere Spar tid og penge - og få en

Læs mere

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 fra V3.0 Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Offie Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser,

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5 Cloud Cloud Hosted IP telefoni Cloud Hosted IP telefoni ConnectionCloud Produktvejledning Version 1.5 Produktvejledning Her finder du en oversigt over allerede introducerede samt planlagte kommende funktioner

Læs mere

MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark. Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk

MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark. Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk 31 V11032007 Brugermanual GRIPO Telefonopkalder 4931 30 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 1 FUNKTIONER... 2 NEM TILSLUTNING

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide til appen Smartphone Connect. Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect. Model nr.

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide til appen Smartphone Connect. Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect. Model nr. Guide til appen Smartphone Connect Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect Model nr. KX-PRW110 KX-PRW120 Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Dette dokument forklarer, hvordan

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

ascom Ascotel Office 45 / Office 45pro System Assistent betjeningsvejledninger til slutbrugeren www.ascom.com/ec/documents 20321643en_ba_b0

ascom Ascotel Office 45 / Office 45pro System Assistent betjeningsvejledninger til slutbrugeren www.ascom.com/ec/documents 20321643en_ba_b0 ascom Ascotel Office 45 / Office 45pro System Assistent betjeningsvejledninger til slutbrugeren www.ascom.com/ec/documents 20321643en_ba_b0 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer

Læs mere