PowerTel 60 Plus (PT60)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PowerTel 60 Plus (PT60)"

Transkript

1 Brugervejledning PowerTel 60 Plus (PT60) forstærkertelefon

2 Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af forstærkertelefonens funktioner. Tillykke med din nye PowerTel 60 Plus forstærkertelefon. Æsken indeholder: 1 stk. Base 1 stk. Strømforsyning 1 stk. Telefonrør 1 stk. Spiralledning til rør 1 stk. Telefontilslutningskabel 1 stk. Telefonstik 1 stk. Vægbeslag 1 stk. Dansk brugervejledning Kontrollér pakningens indhold.

3

4 Indholdsfortegnelse Samling af telefonen 6 Samling af telefonens dele 6 Isætning af batterier 6 Indstilling af tid og dato 7 Ophængning på væg 7 Betjening af telefonen 9 Anvendelse af telefonen 11 Ikoner og tekst i displayet 11 Din telefon er nu klar til brug 12 Telefonering 13 Foretag og modtag opkald 13 Tryk et telefonnummer 13 Afslut et opkald 13 Tag en samtale 13 Aktivering og deaktivering af håndfri funktion 13 Boost telefonrørets styrke 14 Indstilling af rørets styrke 14 Indstilling af rørets tone 14 Indstilling af håndfri styrke 14 Opringning af et telefonnummer med anvendelse af genopkaldsfunktion 14 Opkald af mistede samtaler 15 Opkald af nummer fra telefonbogen 15 Lynopkald 16 Ringestyrke 16 Omstilling og ekstra muligheder 17 R-knap i forbindelse med omstilling 17 Tastpause 17 Anvendelse af yderligere funktioner 17

5 Indholdsfortegnelse Telefonbog 18 Indtastning af navn 18 Indtastning i telefonbogen 18 Ændring af indtastning i telefonbogen 19 Slet en enkelt indtastning fra telefonbogen 19 Slet alle indtastninger fra telefonbogen 19 Hurtigvalg 19 Lynopkald / nødkald 20 Gem telefonnummer i lynkaldsknapperne 20 Opkaldsliste/opkalds CID 21 Opkaldsidentitet (CID1) 21 Vis telefonnummer i opkaldslisten 21 Gem telefonnummer fra opkaldslisten i telefonbogen 21 Slet individuelt telefonnummer i opkaldsliste 21 Slet alle telefonnumre i opkaldsliste 21 Ændring af indstillinger 22 Fejlsøgning 23 Sikkerhedsoplysninger 24 Anvendelse 24 Placering af telefonen 24 Strømforsyning 24 Kompatabilitet til høreapparater 24 Bortskaffelse af den udtjente telefon 24 Vedligeholdelse 25 Garanti 27

6 Samling af telefonen Advarsel: Det er vigtigt at læse sikkerhedsoplysningerne på side 6 før samling af telefonen. Samling af telefonens dele Forbind telefonens dele som vist på tegningen. Anvend kun den medfølgende telefontilslutningsledning, da anvendelse af andre ledninger kan skabe problemer. Rørledning Pudevibrator Strømforsyning Telefonvægkontakt Bemærk: Det fulde udbytte af telefonen kan kun opnås ved anvendelse af strømforsyningen og/eller batterier. (Batterier med- følger ikke). Bemærk: Ved anvendelse af en godkendt pudevibrator, tilsluttes denne til kontakten VIB bag på telefonen, og vibratoren er klar til brug. Vibratoren er ikke en del af pakningen. For køb kontakt Dansk Høreteknik HJM ApS eller den forhandler, der har leveret telefonen. Isætning af batterier Fjern batteridækslet og placér batterierne som vist på tegningen. Vær opmærksom på korrekt polaritet. Anvend kun batterier i størrelse AA 1,5 V. Sæt batteridækslet på igen. 6

7 Samling af telefonen Bemærk: Anvendelse af batterier er ikke absolut nødvendig. Bat- terierne anvendes alene til sikring af de indkodede oplysninger, hvis telefonen er uden strømtilslutning i længere tid. Fuld funk- tionsdygtighed kan kun opnås ved tilslutning af strømforsyningen. Vær opmærksom på, at telefonen ikke er tilsluttet telefonnettet eller strømforsyningen, når batterier udtages eller isættes. Når batterierne er opbrugte vises batterierne. ikonet i displayet. Udskift Indstilling af tid og dato Tid og dato indstilles via menuen ved hjælp af tasterne. Ophængning på væg Telefonen kan monteres på væggen. Montering af vægbeslag sker med to skruer. Isæt tappene (1) på vægbeslaget (2) i rillerne (3) i bunden af telefonbasen. Skub beslaget 10 mm op indtil tappene klikker på plads. Advarsel: Vær opmærksom på, om der skulle være kabler eller rør i væggen, hvor du ønsker at bore hullerne. Bor to huller med en afstand, der svarer til hullerne i beslaget. Skru skruerne i væggen, men lad hovedet stikke ca. 5 mm ud fra væggen. Placér telefonen på beslaget, pres skruerne ind i rillerne og tryk telefonen en lille smule nedad. 7

8 Samling af telefonen Drej rørkrogen på telefonbasen 180, så telefonrøret kan blive siddende. 8

9 Betjening af telefonen Telefonen 1. Genopkaldsknap 2. Lynvalgsknap M1 (Alarmopkaldsknap 1) 3. Slet/gem 4. Lynvalgsknap M2 (Alarmopkaldsknap 2) 5. Menu rul-op 6. Hurtigkaldsknap 7. Menu rul-ned 8. Opkaldsliste (CID1) / Annullér2 9. Identifi kation nyt opkald 10. Telefonbog 11. Gem nummer knap 12. R knap (viderestilling) 13. Genopkaldsknap 14. LED lys, telefon ringer 15. LED lys, håndfri funktion 16. Håndfri funktionsknap 17. Modtagestyrke boost knap + 40dB 18. LED lys modtagestyrke boost tilkoblet 19. Styrkekontrol for telefonrør. (Placeret under telefonrøret) 20. Skydeomskifter ringestyrke 21. Skydeomskifter - tonekontrol 22. Skydeomskifter styrkekontrol håndfri (2) Hver process bliver automatisk annulleret, såfremt der ikke foretages indtastninger indenfor 60 sekunder, eller hvis CID knappen trykkes. (1) CID: Connection Identifi cation Display = Viser telefonnummer hos opringeren. 9

10 Betjening af telefonen 10

11 Anvendelse af telefonen Ikoner og tekst i displayet Ikon Beskrivelse Tændt: Udskift batterier Viser tid Viser dato Telefonbog er åben. Se side 18 CID Opkaldslisten er åben. Se side 21 NYE Indtastningen i opkaldslisten er ny Viser fl ere opkald I ALT NYE Position i opkaldsliste Der er XX lagringer i opkaldsliste Der er XX nye lagringer i opkaldsliste 11

12 Anvendelse af telefonen Første gang du tilslutter telefonen til strømforsyningen eller har indsat batterier, bliver du spurgt om ønskede indstillinger. Displayet blinker DEUTSCH (fabriksindstilling). Brug eller for at vælge det ønskede sprog. Tryk for at bekræfte. Display viser LCD CONTRAST. Brug eller for at ændre kontrast ( ). Tryk for at bekræfte. Display viser SET TIME/DATE med hours blinkende. Indstil timer med eller og tryk. Indstil minutter med eller og tryk. Indstil dato med eller og tryk. Indstil måned med eller og tryk. Display viser blinkende TONE. Anvend eller for at vælge opringsmode (hvis nødvendig). I de fl este tilfælde kan TONE anvendes. Du behøver ikke at ændre, blot tryk. Display viser blinkende FLASH TIME. Anvend eller for at vælge Flash time (hvis nødvendig). I de fl este tilfælde kan 100ms anvendes. Du behøver ikke at ændre, blot tryk. Din telefon er nu klar til brug Du kan altid ændre indstillinger. For yderligere information se side

13 Telefonering Foretag og modtag opkald Tryk et telefonnummer For at foretage et opkald har du følgende muligheder: - Løft røret og tast telefonnummeret - Tast telefonnummeret og løft røret eller - Tast telefonnummeret og tryk eller Håndfri funktion aktiveres og telefonnummeret afsendes - Under samtalen kan du se samtaletiden på displayet Afslut et opkald For at afslutte et opkald har du følgende muligheder: - Læg røret på eller - Tryk hvis samtalen var håndfri (den røde LED i håndfri funktionsknappen er tændt) Tag en samtale - Løft røret eller tryk Aktivering og deaktivering af håndfri funktion Under en samtale, hvor du anvender telefonrøret kan du skifte til håndfri funktion. - Tryk og læg røret på Bemærk: Under brug af håndfri funktionen bliver din stemme sendt via den indbyggede mikrofon i basen. Tal i en afstand på max. 0,5 meter med ansigtet mod fronten af telefonen. Høj baggrundsstøj kan genere samtalen. 13

14 Telefonering Boost telefonrørets styrke Du kan booste rørets styrke med +60 db. Tryk lampen tændes.. ON LED Advarsel: Denne telefon kan afgive et meget højt lydtryk når forstærkeren er tændt og styrkekontrollen er sat til maximum. Yderste forsigtighed skal udvises, hvis telefonen anvendes af andre personer med normal hørelse. Indstilling af rørets styrke Du kan justere rørets styrke med kontrollen (19). Indstilling af rørets tone Du kan justere rørets tone med kontrollen (21), hvis Boost funktionen (+60 db) er tændt. Indstilling af håndfri styrke Du kan justere håndfri styrken med kontrollen (22). Opringning af et telefonnummer med anvendelse af genopkaldsfunktionen Telefonen gemmer det sidst indtastede telefonnummer. - Løft røret eller tryk og tryk eller - Tryk og løft røret eller tryk 14

15 Telefonering Opkald af mistede samtaler Telefonen gemmer numrene på mistede opkald i en opkaldsliste. For yderligere information se afsnittet Opkaldsliste på side Løft røret eller tryk, vælg det ønskede nummer med og og tryk eller - Vælg det ønskede nummer med og, løft røret eller tryk Opkald af nummer fra telefonbogen Hvordan du indtaster og gemmer numre i telefonbogen henvises til afsnittet Telefonbog på side Løft røret eller tryk - Tryk, vælg det ønskede nummer med og og tryk eller - Tryk, vælg det ønskede nummer med og og løft røret eller tryk Opkald af nummer med hurtigvalg Hvordan du indtaster og gemmer hurtigvalgsnumre henvises til afsnittet Hurtigvalg på side Løft røret eller tryk - Tryk og derefter hukommelsesnummeret (0 9) eller - Tryk og derefter hukommelsesnummeret (0 9) - Løft røret eller tryk 15

16 Telefonering Lynopkald Lynopkald / nødkald knapperne kan anvendes til opkald til alarmcentral eller til personlig assistance. Hvordan du indtaster og gemmer hurtigvalgsnumre henvises til afsnittet Lynopkald / nødkald på side Løft røret eller tryk - Tryk lynopkaldsknappen eller. eller - Tryk lynopkaldsknappen eller - Løft røret eller tryk Bemærk: Telefonnummeret valgt til lynkopkald kan ikke slettes. Ved art gemme et nyt nummer overskrives det allerede gemte nummer. Ringestyrke Du kan justere ringestyrken med skydeomskifteren (20). 16

17 Omstilling og ekstra muligheder R-knap i forbindelse med omstilling Hvis telefonen er tilsluttet en lokal telefoncentral, kan funktioner som viderestilling og returnering af samtaler ske ved hjælp af R- knappen. Der henvises til brugervejledningen for telefoncentralen for kontrol af, om telefonen vil fungere korrekt med telefoncentralen. Tastpause Ved tilslutning til telefoncentral er det nødvendigt at taste en kode for at få adgang til telefonnettet og klartonen. Ved nogle ældre telefoncentraler kan det tage lidt tid at få hørbar klartone. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at indsætte en pause efter indtastning af adgangskode til telefonnettet, så tastningen af nummeret kan ske kontinuerligt, uden at skulle vente på klartone. For at indsætte en pause, tryk nummeret du normalt skal bruge for at få klartone og tryk så. Fortsæt med telefonnummeret. Anvendelse af yderligere funktioner Telefonen er i stand til at supportere yderligere funktioner som f.eks. ventende opkald og konferencesamtaler. Forhør dig hos din udbyder om disse muligheder. 17

18 Telefonbog 32 telefonnumre kan lagres i telefonbogen med tilhørende navne. - Indtast altid områdekode med telefonnummeret, så tele fonen kan anvendes til indgående opkalds lagring i telefonbogen. - Når telefonens hukommelse er fuld vil beskeden MEMORY FULL vises i displayet, når en ny indtastning igangsættes. For at skabe plads, må et eksisterende nummer/navn slettes. - Placeringen i telefonbogen er foretaget alfabetisk. For at slette et nummer direkte, tast det første bogstav i den kor responderende lagring. Indtastning af navn Cifferknapperne har også bogstaver. Tryk den ønskede tast det antal gange, der skal til for at få det korrekte bogstav Mellemrum Slet Bemærk: For at indtaste det samme bogstav to gange efter hinanden, tast bogstavet og vent derefter til cursoren har fl yttet sig én plads. Indtast bogstavet igen. Indtastning i telefonbogen - Tryk - Tryk og bekræft ved tryk på - Indtast telefonnummer og tryk - Indtast navn og tryk 18

19 Telefonbog Ændring af indtastning i telefonbogen - Tryk og vælg en lagring med og - Tryk og hold i ca. 3 sekunder og bekræft med tryk på - Indtast et nyt telefonnummer om nødvendigt og bekræft med tryk på - Indtast et nyt navn om nødvendigt og bekræft med tryk på Slet en enkelt indtastning fra telefonbogen - Tryk og vælg en indtastning med og - Tryk. Displayet viser DELETE? SLET? - Tryk og hold i ca. 4 sekunder. Indtastningen er slettet. Slet alle indtastninger fra telefonbogen - Tryk og vælg en indtastning med og - Tryk og hold i ca. 4 sekunder Displayet viser DELETE SLET ALLE? ALL? - Tryk og hold i ca. 4 sekunder igen Bemærk: For at afbryde en indstilling uden at ændre noget, tryk CID knappen. Hurtigvalg Det er muligt at lagre 10 telefonnumre, så de hurtigt og enkelt kan ringes op. - Tryk - Indtast telefonnummer og tryk - Indtast navn og tryk - Tryk det ciffer, som hurtigvalgsnummeret skal gemmes på. Bemærk: For at anvende et telefonnummer lagret som hurtigvalgsnummer se side

20 Telefonbog Bemærk: Telefonnummeret placeret som hurtigvalgsnummer kan ikke slettes. Gemmer du et nyt nummer slettes det gamle nummer. Lynopkald / nødkald Du kan anvende knapperne M1 og M2 som lynkaldsknapper eller hukommelsesknapper for nødopkald. Dette er hurtigere end at anvende hurtigvalg eller via telefonbogen. Gem telefonnummeer i lynkaldsknapperne - Tryk - Indtast telefonnummer og tryk - Indtast navn og tryk - Tryk M1 eller M2 for at placere nummer og navn på den valgte knap. Bemærk: Telefonnummeret placeret som lynvalgsnummer kan ikke slettes. Gemmer du et nyt nummer slettes det gamle nummer. 20

21 Bemærk: Denne funktion understøttes p.t. ikke i Danmark Opkaldsliste/opkalds CID Opkaldsidentitet (CID1) Bemærk: Opkaldsidentifi kation er en ekstra funktion fra din udbyder. Kontakt udbyderen for yderligere information. Hvis denne funktion er til rådighed, vil opkalderens nummer blive vist i displayet, når telefonen ringer. Hvis opringeren har undertrykt afsendelsen af telefonnummeret vil en tilhørende besked blive vist i displayet. Telefonnummeret vil ikke blive vist, og det vil ikke blive gemt i opkaldslisten. CID: Connection Identifi cation Display = Viser telefonnummer hos opringeren. I alt 32 telefonnumre kan lagres i opkaldslisten. Den blinkende LED lampe indikerer, at der er nyt opkald i opkaldslisten. Displayet viser hvor mange opkald, der er nye. (Ikke set før). Vis telefonnummer i opkaldslisten - Tryk og vælg et opkald med og Gem telenummer fra opkaldslisten i telefonbogen - Tryk og vælg nummer med og - Tryk og bekræft med Slet individuelt telefonnummer i opkaldsliste - Tryk og vælg nummer med og - Tryk. Telefonen viser DELETE? SLET? - Tryk og hold i ca. 4 sekunder. Nummeret er slettet. Slet alle telefonnumre i opkaldsliste - Tryk og vælg nummer med og. - Tryk og hold i ca. 4 sekunder. Telefonen viser DELETE SLET ALLE? ALL? - Tryk og hold i ca. 4 sekunder igen. Alle numre er slettet. 21

22 Opkaldsliste/opkalds CID Ændring af indstillinger Du kan ændre fabriksindstillingerne, hvis det er nødvendigt, når telefonen tilsluttes telefonnettet første gang (se side 12), eller den tilsluttes et omstillingsbord (PABX). - Tryk og hold i ca 5 sekunder - Det preindstillede sprog vises i displayet - Ændre sprog med og og tryk eller tryk for at beholde valget - Den preindstillede kontrast vises i displayet - Ændre indstillingen med og og tryk eller tryk for at beholde valget - Preindstilling af dato og tid vises i displayet - Ændre timer, minutter, dato og måned med og og tryk eller tryk for at beholde valget - Den preindstillede opkaldsmode vises i displayet - Ændre indstillingen med og og tryk eller tryk for at beholde valget - Den preindstillede Flash time vises i displayet - Ændre indstillingen med og og tryk eller tryk for at beholde valget Opkaldsmode: I de fl este tilfælde skal TONE option vælges. I nogle tilfælde f.eks. hvis telefonen tilsluttes et omstillingsbord (PABX), kan det være nødvendigt at ændre indstilling til PULSE. FLASH TIME: I de fl este tilfælde skal 100mS vælges. I nogle tilfælde f.eks. hvis telefonen tilsluttes et omstillingsbord (PABX), kan det være nødvendigt at ændre indstilling til 300mS eller 600mS. For yderligere oplysninger kontakt udbyderen eller se brugervejledningen på PABX. 22

23 Fejlsøgning Skulle der opstå problemer i forbindelse med brug af telefonen, henvises til beskrivelsen af funktionerne i denne brugervejledning. Kontakt os eventuelt på telefon Ved fejl på telefonen kontakt din leverandør. Problem Telefonering ikke mulig Visse funktioner som f.eks +40dB eller håndfri fungerer ikke Opkaldsidentifi kationen (CID*)) i display fungerer ikke Mulig årsag Telefonlinien er ikke korrekt tilsluttet eller er defekt. Anvend kun den medfølgende telefonledning Kontrollér, at batterierne er isat og at de ikke er opbrugte. Udskift evt. batterierne Opkaldsidentifi kationen er en ekstra service fra din udbyder. Kontakt din udbyder for yderligere oplysninger Opringeren har undertrykt afsendelsen af telefonnummeret *)CID: Connection Identifi cation Display = Viser telefonnummer hos opringeren. 23

24 Sikkerhedsoplysninger Anvendelse Denne telefon er alene beregnet til anlogtilslutning til telefonering via det offentlige telefonnet. Uautoriserede ændringer eller rekonstruktioner er ikke tilladt. Adskil ikke telefonen og udfør under ingen omstændigheder selv reparationer. Placering af telefonen Udsæt ikke telefonen for røg, støv, vibrationer, kemikalier, fugt, kraftig varme eller direkte sollys. Strømforsyning Advarsel: Anvend kun den medfølgende strømforsyning, da andre strømforsyninger kan ødelægge telefonen. Sørg for, at adgang til strømforsyningen ikke hindres af møbler og lignende. Advarsel: Anvend kun den medfølgende telefonledning, da der er risiko for, at telefonen ellers ikke vil fungere. Kompatabilitet til høreapparater Ved anvendelse af det medfølgende telefonrør er telefonen perfekt tilpasset de fl este høreapparater på markedet. Da udbuddet af høreapparater på markedet er stort, kan det ikke garanteres, at telefonen fungerer problemfrit med alle høreapparater. Advarsel: Denne telefon er i stand til at afgive en meget kraftig lydstyrke, når forstærkeren er tilsluttet og styrkekontrollen er på maksimum. Der skal udvises stor forsigtighed, hvis telefonen skal anvendes af fl ere personer, hhv. med og uden hørenedsættelse. Bortskaffelse af den udtjente telefon Destruktion af udtjente elektriske produkter skal ske efter de gældende regler for affaldssortering i Danmark. Du kan få de lokalt gældende regler hos din kommunes tekniske forvaltning. 24

25 Vedligeholdelse PT60 kan aftørres med en let fugtig klud. Anvend ingen former for stærke, opløsende eller slibende rengøringsmidler. 25

26 26

27 Garanti Dansk Høreteknik HJM ApS yder til vores kunder 2 års reklamationsret efter købeloven fra leveringstidspunktet. Såfremt eventuelle fejl ikke skyldes nedenstående forhold, vil reparationer eller ombytning i reklamationsperioden være uden beregning. Vi gør opmærksom på, at kvittering er gyldigt garantibevis. Reklamationsretten gælder ikke ved batterifejl, misbrug- eller uforsigtig anvendelse af produktet, tordenvejr eller anden force majeur samt øvrige forhold, der ikke skyldes oprindelige fejl ved produktet. Dansk Høreteknik HJM ApS yder ikke garanti, såfremt der er foretaget fejlagtig tilslutning/montering eller uhensigtsmæssig opbevaring eller øvrige forhold, som kan tilregnes uautoriseret anvendelse, reparation eller ændring af produktet. Skulle der opstå et problem med produktet, anbefaler vi at De gennemgår fejlsøgningsskemaet, hvis et sådant fi ndes i brugervejledningen til Deres produkt. Kan problemet ikke løses ved hjælp af fejlsøgningsskemaet tilråder vi, at De henvender Dem til det sted, hvorfra De har fået produktet leveret. Forhandleren vil da kunne hjælpe Dem med reparationsproceduren. Ved indsendelse direkte til Dansk Høreteknik HJM ApS gør vi opmærksom på, at kunden afholder alle indleveringsomkostninger, mens returneringsomkostninger afholdes af Dansk Høreteknik HJM ApS. For at nedsætte reparationstiden, skal produkter, som indsendes til Dansk Høreteknik HJM ApS, ledsages af en præcis fejlbeskrivelse (få eventuel hjælp hos forhandleren), navn, adresse, telefonnummer samt en kopi af Deres faktura. Der henvises i øvrigt til vores til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser, som kan rekvireres ved henvendelse på telefon

28 Dansk Høreteknik HJM ApS Østervej 6 Postboks Ølstykke Forhandler Tlf.: Fax: /11

PowerTel 49 Plus (PT49)

PowerTel 49 Plus (PT49) Brugervejledning PowerTel 49 Plus (PT49) forstærkertelefon Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af forstærkertelefonens funktioner. Tillykke

Læs mere

Brugervejledning NL100. Halsteleslynge

Brugervejledning NL100. Halsteleslynge Brugervejledning NL100 Halsteleslynge Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af halsteleslyngens funktioner. Tillykke med din nye NL100 Halsteleslynge.

Læs mere

Brugervejledning. TravelTim. Rejsevibratorur

Brugervejledning. TravelTim. Rejsevibratorur Brugervejledning TravelTim Rejsevibratorur Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af dit nye rejsevibratorur. Tillykke med dit nye TravelTim

Læs mere

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge Brugervejledning NL200 Bluetooth halsteleslynge Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af halsteleslyngens funktioner. Tillykke med din nye

Læs mere

Shake Awake Jumbo 901

Shake Awake Jumbo 901 Brugervejledning Shake Awake Jumbo 901 Vibratovækkeur Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af dit vibratorvækkeur ShakeAwake Jumbo 901. Vågn

Læs mere

Brugervejledning. Sonic Shaker Rejsevibratorvækkeur

Brugervejledning. Sonic Shaker Rejsevibratorvækkeur Brugervejledning Sonic Shaker Rejsevibratorvækkeur Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af dit nye rejsevækkeur. Tillykke med dit nye Sonic

Læs mere

Brugervejledning AP40. Telefon med ekstra høj styrke, kraftig telespole og blitzlys

Brugervejledning AP40. Telefon med ekstra høj styrke, kraftig telespole og blitzlys Brugervejledning AP40 Telefon med ekstra høj styrke, kraftig telespole og blitzlys Indledning Tak fordi du valgte at købe en AP40 telefon. Vi håber, at du bliver glad for telefonen. Vi anbefaler, at du

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Brugervejledning CM-BT2. Bluetooth halsteleslynge

Brugervejledning CM-BT2. Bluetooth halsteleslynge Brugervejledning CM-BT2 Bluetooth halsteleslynge Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af din nye halsteleslyge. Tillykke med din nye CM-BT2

Læs mere

Brugervejledning. Teleslyngeanlæg med AutoScart og tidsforsinkelse

Brugervejledning. Teleslyngeanlæg med AutoScart og tidsforsinkelse Brugervejledning UniVox DLS30TV Teleslyngeanlæg med AutoScart og tidsforsinkelse Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af dit teleslyngeanlæg

Læs mere

PowerTel 49 plus. Br u g er vejl edning. Forstærkertelefon

PowerTel 49 plus. Br u g er vejl edning. Forstærkertelefon PowerTel 49 plus DK Br u g er vejl edning Forstærkertelefon Indholdsfortegnelse Sådan kommer du i gang 5 Pakkens indhold 5 Funktionsoversigt 6 Sådan tilsluttes telefonen 7 Vægmontering 8 Display-ikoner

Læs mere

HABIMAT.DK ApS Karetmagervej 19 7100 Vejle Tlf.. +45 70 22 36 38 Fax +45 75 85 45 31 1

HABIMAT.DK ApS Karetmagervej 19 7100 Vejle Tlf.. +45 70 22 36 38 Fax +45 75 85 45 31 1 NRX EVO 450 B R U G E R M A N U A L: INDHOLD: 1. INSTALLATION Telefonopsætning 2. BETJENING Opringning Volumen kontrol Ringetoner Memory knapper Telefonbog Vis-nr. funktion Mute knap Genkald/Automatisk

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Brugervejledning. PowerTel 700 (PT700) trådløs forstærkertelefon

Brugervejledning. PowerTel 700 (PT700) trådløs forstærkertelefon Brugervejledning PowerTel 700 (PT700) trådløs forstærkertelefon . Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af forstærkertelefonens funktioner.

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

DELTA S1. Brugervejledning

DELTA S1. Brugervejledning DELTA S1 Brugervejledning DELTA S1 BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af ur 7 2

Læs mere

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok)

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) AmpliPOWER 40/50 Dansk Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) Brugermanual - læs omhyggeligt før brugen! VÆR FORSIGTIG: Denne telefon er specielt

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Brugervejledning. RadioLight II

Brugervejledning. RadioLight II DK Brugervejledning RadioLight II 1 Tilslutning Scartstik HiFi CD/DVD-afspiller Walkman m.v. Strømforsyning Til tilbehør R=højre L=venstre Mikrofon Styrken på TV, radio, HIFI, CD m.v. indstilles til et

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

NRX EVO 500EH B R U G E R M A N U A L: INDHOLD: 1. INSTALLATION 1.1 Telefonopsætning 1.2 Tilslutning af trådløst headset

NRX EVO 500EH B R U G E R M A N U A L: INDHOLD: 1. INSTALLATION 1.1 Telefonopsætning 1.2 Tilslutning af trådløst headset NRX EVO 500EH B R U G E R M A N U A L: INDHOLD: 1. INSTALLATION 1.1 Telefonopsætning 1.2 Tilslutning af trådløst headset 2. BETJENING 2.1 Opringning 2.2 Volumen kontrol 2.3 Ringetoner 2.4 Memory knapper

Læs mere

Brugervejledning CM-1. FM-system til kommunikation og undervisning

Brugervejledning CM-1. FM-system til kommunikation og undervisning Brugervejledning CM-1 FM-system til kommunikation og undervisning Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af CM-1 s funktioner. Tillykke med

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3 Front-page to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning 1. Oversigt 1) NEW, blinker ved ubesvaret kald 2) IN USE, lyser når telefonen er i brug 3) LCD, skærm 4) OUT/X, udgående kald, vælge melodi på musik på hold 5) DEL,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Håndfri og medhør - display - 30 nummerhukommelser - genkald Bemærk, at denne vejledning kun gælder for modellen TDQ. Andre modeller, f. eks. T, TD og TDA har andre

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Switel BIG T18. Fastnettelefon. Bruger vejledning. Tele Call ene-distributør i Danmark for Switel www.telecall.dk

Switel BIG T18. Fastnettelefon. Bruger vejledning. Tele Call ene-distributør i Danmark for Switel www.telecall.dk Switel BIG T18 Fastnettelefon Bruger vejledning 1. Klargøring 1. Forbind stikket i telefonrøret og stikket i bunden af basen med spiralledningen 2. Tilslut telefonen til telefonstikket 2. Monter Batteri

Læs mere

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01 Vocally 3 Infinity In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning Rev 1.01 Dette er en Dansk udgave af producentens officielle bruger manual. Der henvises til den officielle i tvivls tilfælde og

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Doro Magna 4000. Dansk

Doro Magna 4000. Dansk Doro Magna 4000 Dansk 5 6 7 8 OK C 9 10 4 3 A B b 11 12 2 R 13 1 14 60 db 15 16 17 Dansk 1. Volumenkontrol røret 2. Højttaler 3. Adgangstaster til teletjenester 4. Ophængningskrog til rør 5. Slet 6. OK

Læs mere

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen.

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen. Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye BeoCom 2100 fra Bang & Olufsen og anbefaler at du læser vejledningen før du tager telefonen i brug. BeoCom 2100 er en fleksibel telefon med Direkte-taster

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Doro Secure 350. Dansk

Doro Secure 350. Dansk Doro Secure 350 Dansk 1 2 3 4 5 20 19 18 17 16 15 14 6 7 13 8 9 10 11 12 Dansk 1. Mikrofonniveau 2. Udtag til ekstra alarmudstyr 3. Telefonbog 4. Alarmtast 5. Kraftig forstærkning (boost) 6. Toneregulering

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01 BeoTalk 1100 2 Kære bruger! Vi håber, De får glæde af Deres nye BeoTalk 1100 fra Bang & Olufsen. BeoTalk 1100 er en kombineret telefonsvarer og Vis Nummer modtager, hvor design, komfort og funktionalitet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

CM-BT2. Bluetooth halsteleslynge. DK Brugervejledning

CM-BT2. Bluetooth halsteleslynge. DK Brugervejledning CM-BT2 Bluetooth halsteleslynge DK Brugervejledning Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af din nye halsteleslyge. Tillykke med din nye CM-BT2

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Brugerguide Tillægspakke Telefoni

Brugerguide Tillægspakke Telefoni Brugerguide Tillægspakke Telefoni Tillægspakke Telefoni indeholder: Vis nummer side 1 Viderestilling side 1 Telefonsvarer side 3 Bemærk: Du kan også redigere indstillinger for viderestilling og telefonsvarer

Læs mere

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse PRÆSENTATION Base Kontrollampe elnet/linie Hørerør Display Tast til nummerfortegnelse Linietast Tastatur til indtastning af nummer SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast interkommunikation/ venteposition

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning Vægmonteret dørstation med enkelt ringetryk 1266 65/66/67 Vægmonteret dørstation med 3-dobbelt ringetryk 1267 65/66/67 Vægmonteret dørstation med to 3-dobbelte ringetryk

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet.

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet. Stand-by R TELEFONBOG (NUMMERFORTEGNELSEN) Registrering af et nummer Strygning af et nummer 6 SETUP RINGETYPER (RINGERS) Apparat Base Automatisk pause Overføringsmåde for nummer Type netværk Type flash

Læs mere

Doro Comfort 3000. Dansk

Doro Comfort 3000. Dansk Doro Comfort 3000 Dansk 1. Ekstra forstærkning (boost) 2. Volumenkontrol røret 3. Volumenkontrol højttaler 4. Adgangstaster til tjenester 5. Hurtigvalgshukommelse 6. Ophængningskrog til rør 7. Gem 8. Meddelelsesindikator

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

VOD 002 PSD 002 Telefonsender

VOD 002 PSD 002 Telefonsender VOD 002 PSD 002 Telefonsender Quick guide Udgave 2 1. Introduktion Denne quick guide beskriver kort, hvordan telefonsenderen installeres. Ligeledes beskrives hvordan en typisk programmering udføres. For

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Brugsanvisning D913 Libra+ 100M Trådløs Ringeklokke med ringetryk

Brugsanvisning D913 Libra+ 100M Trådløs Ringeklokke med ringetryk 48329PL Ed1 Brugsanvisning D913 Libra+ 100M Trådløs Ringeklokke med ringetryk Libra + Ledningsfri dørklokkesæt Indstilling Kontrollér pakkens indhold... side. 18 Sikkerhed... Hurtig start... Sådan åbner

Læs mere

Læs dette inden du starter!

Læs dette inden du starter! Læs dette inden du starter! DM50 Serie Hurtig installations vejledning Din nye maskine er designet således at du selv kan installere den, samt begynde at frankere post på kort tid. For at opnå en vellykket

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere