PowerTel 60 Plus (PT60)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PowerTel 60 Plus (PT60)"

Transkript

1 Brugervejledning PowerTel 60 Plus (PT60) forstærkertelefon

2 Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af forstærkertelefonens funktioner. Tillykke med din nye PowerTel 60 Plus forstærkertelefon. Æsken indeholder: 1 stk. Base 1 stk. Strømforsyning 1 stk. Telefonrør 1 stk. Spiralledning til rør 1 stk. Telefontilslutningskabel 1 stk. Telefonstik 1 stk. Vægbeslag 1 stk. Dansk brugervejledning Kontrollér pakningens indhold.

3

4 Indholdsfortegnelse Samling af telefonen 6 Samling af telefonens dele 6 Isætning af batterier 6 Indstilling af tid og dato 7 Ophængning på væg 7 Betjening af telefonen 9 Anvendelse af telefonen 11 Ikoner og tekst i displayet 11 Din telefon er nu klar til brug 12 Telefonering 13 Foretag og modtag opkald 13 Tryk et telefonnummer 13 Afslut et opkald 13 Tag en samtale 13 Aktivering og deaktivering af håndfri funktion 13 Boost telefonrørets styrke 14 Indstilling af rørets styrke 14 Indstilling af rørets tone 14 Indstilling af håndfri styrke 14 Opringning af et telefonnummer med anvendelse af genopkaldsfunktion 14 Opkald af mistede samtaler 15 Opkald af nummer fra telefonbogen 15 Lynopkald 16 Ringestyrke 16 Omstilling og ekstra muligheder 17 R-knap i forbindelse med omstilling 17 Tastpause 17 Anvendelse af yderligere funktioner 17

5 Indholdsfortegnelse Telefonbog 18 Indtastning af navn 18 Indtastning i telefonbogen 18 Ændring af indtastning i telefonbogen 19 Slet en enkelt indtastning fra telefonbogen 19 Slet alle indtastninger fra telefonbogen 19 Hurtigvalg 19 Lynopkald / nødkald 20 Gem telefonnummer i lynkaldsknapperne 20 Opkaldsliste/opkalds CID 21 Opkaldsidentitet (CID1) 21 Vis telefonnummer i opkaldslisten 21 Gem telefonnummer fra opkaldslisten i telefonbogen 21 Slet individuelt telefonnummer i opkaldsliste 21 Slet alle telefonnumre i opkaldsliste 21 Ændring af indstillinger 22 Fejlsøgning 23 Sikkerhedsoplysninger 24 Anvendelse 24 Placering af telefonen 24 Strømforsyning 24 Kompatabilitet til høreapparater 24 Bortskaffelse af den udtjente telefon 24 Vedligeholdelse 25 Garanti 27

6 Samling af telefonen Advarsel: Det er vigtigt at læse sikkerhedsoplysningerne på side 6 før samling af telefonen. Samling af telefonens dele Forbind telefonens dele som vist på tegningen. Anvend kun den medfølgende telefontilslutningsledning, da anvendelse af andre ledninger kan skabe problemer. Rørledning Pudevibrator Strømforsyning Telefonvægkontakt Bemærk: Det fulde udbytte af telefonen kan kun opnås ved anvendelse af strømforsyningen og/eller batterier. (Batterier med- følger ikke). Bemærk: Ved anvendelse af en godkendt pudevibrator, tilsluttes denne til kontakten VIB bag på telefonen, og vibratoren er klar til brug. Vibratoren er ikke en del af pakningen. For køb kontakt Dansk Høreteknik HJM ApS eller den forhandler, der har leveret telefonen. Isætning af batterier Fjern batteridækslet og placér batterierne som vist på tegningen. Vær opmærksom på korrekt polaritet. Anvend kun batterier i størrelse AA 1,5 V. Sæt batteridækslet på igen. 6

7 Samling af telefonen Bemærk: Anvendelse af batterier er ikke absolut nødvendig. Bat- terierne anvendes alene til sikring af de indkodede oplysninger, hvis telefonen er uden strømtilslutning i længere tid. Fuld funk- tionsdygtighed kan kun opnås ved tilslutning af strømforsyningen. Vær opmærksom på, at telefonen ikke er tilsluttet telefonnettet eller strømforsyningen, når batterier udtages eller isættes. Når batterierne er opbrugte vises batterierne. ikonet i displayet. Udskift Indstilling af tid og dato Tid og dato indstilles via menuen ved hjælp af tasterne. Ophængning på væg Telefonen kan monteres på væggen. Montering af vægbeslag sker med to skruer. Isæt tappene (1) på vægbeslaget (2) i rillerne (3) i bunden af telefonbasen. Skub beslaget 10 mm op indtil tappene klikker på plads. Advarsel: Vær opmærksom på, om der skulle være kabler eller rør i væggen, hvor du ønsker at bore hullerne. Bor to huller med en afstand, der svarer til hullerne i beslaget. Skru skruerne i væggen, men lad hovedet stikke ca. 5 mm ud fra væggen. Placér telefonen på beslaget, pres skruerne ind i rillerne og tryk telefonen en lille smule nedad. 7

8 Samling af telefonen Drej rørkrogen på telefonbasen 180, så telefonrøret kan blive siddende. 8

9 Betjening af telefonen Telefonen 1. Genopkaldsknap 2. Lynvalgsknap M1 (Alarmopkaldsknap 1) 3. Slet/gem 4. Lynvalgsknap M2 (Alarmopkaldsknap 2) 5. Menu rul-op 6. Hurtigkaldsknap 7. Menu rul-ned 8. Opkaldsliste (CID1) / Annullér2 9. Identifi kation nyt opkald 10. Telefonbog 11. Gem nummer knap 12. R knap (viderestilling) 13. Genopkaldsknap 14. LED lys, telefon ringer 15. LED lys, håndfri funktion 16. Håndfri funktionsknap 17. Modtagestyrke boost knap + 40dB 18. LED lys modtagestyrke boost tilkoblet 19. Styrkekontrol for telefonrør. (Placeret under telefonrøret) 20. Skydeomskifter ringestyrke 21. Skydeomskifter - tonekontrol 22. Skydeomskifter styrkekontrol håndfri (2) Hver process bliver automatisk annulleret, såfremt der ikke foretages indtastninger indenfor 60 sekunder, eller hvis CID knappen trykkes. (1) CID: Connection Identifi cation Display = Viser telefonnummer hos opringeren. 9

10 Betjening af telefonen 10

11 Anvendelse af telefonen Ikoner og tekst i displayet Ikon Beskrivelse Tændt: Udskift batterier Viser tid Viser dato Telefonbog er åben. Se side 18 CID Opkaldslisten er åben. Se side 21 NYE Indtastningen i opkaldslisten er ny Viser fl ere opkald I ALT NYE Position i opkaldsliste Der er XX lagringer i opkaldsliste Der er XX nye lagringer i opkaldsliste 11

12 Anvendelse af telefonen Første gang du tilslutter telefonen til strømforsyningen eller har indsat batterier, bliver du spurgt om ønskede indstillinger. Displayet blinker DEUTSCH (fabriksindstilling). Brug eller for at vælge det ønskede sprog. Tryk for at bekræfte. Display viser LCD CONTRAST. Brug eller for at ændre kontrast ( ). Tryk for at bekræfte. Display viser SET TIME/DATE med hours blinkende. Indstil timer med eller og tryk. Indstil minutter med eller og tryk. Indstil dato med eller og tryk. Indstil måned med eller og tryk. Display viser blinkende TONE. Anvend eller for at vælge opringsmode (hvis nødvendig). I de fl este tilfælde kan TONE anvendes. Du behøver ikke at ændre, blot tryk. Display viser blinkende FLASH TIME. Anvend eller for at vælge Flash time (hvis nødvendig). I de fl este tilfælde kan 100ms anvendes. Du behøver ikke at ændre, blot tryk. Din telefon er nu klar til brug Du kan altid ændre indstillinger. For yderligere information se side

13 Telefonering Foretag og modtag opkald Tryk et telefonnummer For at foretage et opkald har du følgende muligheder: - Løft røret og tast telefonnummeret - Tast telefonnummeret og løft røret eller - Tast telefonnummeret og tryk eller Håndfri funktion aktiveres og telefonnummeret afsendes - Under samtalen kan du se samtaletiden på displayet Afslut et opkald For at afslutte et opkald har du følgende muligheder: - Læg røret på eller - Tryk hvis samtalen var håndfri (den røde LED i håndfri funktionsknappen er tændt) Tag en samtale - Løft røret eller tryk Aktivering og deaktivering af håndfri funktion Under en samtale, hvor du anvender telefonrøret kan du skifte til håndfri funktion. - Tryk og læg røret på Bemærk: Under brug af håndfri funktionen bliver din stemme sendt via den indbyggede mikrofon i basen. Tal i en afstand på max. 0,5 meter med ansigtet mod fronten af telefonen. Høj baggrundsstøj kan genere samtalen. 13

14 Telefonering Boost telefonrørets styrke Du kan booste rørets styrke med +60 db. Tryk lampen tændes.. ON LED Advarsel: Denne telefon kan afgive et meget højt lydtryk når forstærkeren er tændt og styrkekontrollen er sat til maximum. Yderste forsigtighed skal udvises, hvis telefonen anvendes af andre personer med normal hørelse. Indstilling af rørets styrke Du kan justere rørets styrke med kontrollen (19). Indstilling af rørets tone Du kan justere rørets tone med kontrollen (21), hvis Boost funktionen (+60 db) er tændt. Indstilling af håndfri styrke Du kan justere håndfri styrken med kontrollen (22). Opringning af et telefonnummer med anvendelse af genopkaldsfunktionen Telefonen gemmer det sidst indtastede telefonnummer. - Løft røret eller tryk og tryk eller - Tryk og løft røret eller tryk 14

15 Telefonering Opkald af mistede samtaler Telefonen gemmer numrene på mistede opkald i en opkaldsliste. For yderligere information se afsnittet Opkaldsliste på side Løft røret eller tryk, vælg det ønskede nummer med og og tryk eller - Vælg det ønskede nummer med og, løft røret eller tryk Opkald af nummer fra telefonbogen Hvordan du indtaster og gemmer numre i telefonbogen henvises til afsnittet Telefonbog på side Løft røret eller tryk - Tryk, vælg det ønskede nummer med og og tryk eller - Tryk, vælg det ønskede nummer med og og løft røret eller tryk Opkald af nummer med hurtigvalg Hvordan du indtaster og gemmer hurtigvalgsnumre henvises til afsnittet Hurtigvalg på side Løft røret eller tryk - Tryk og derefter hukommelsesnummeret (0 9) eller - Tryk og derefter hukommelsesnummeret (0 9) - Løft røret eller tryk 15

16 Telefonering Lynopkald Lynopkald / nødkald knapperne kan anvendes til opkald til alarmcentral eller til personlig assistance. Hvordan du indtaster og gemmer hurtigvalgsnumre henvises til afsnittet Lynopkald / nødkald på side Løft røret eller tryk - Tryk lynopkaldsknappen eller. eller - Tryk lynopkaldsknappen eller - Løft røret eller tryk Bemærk: Telefonnummeret valgt til lynkopkald kan ikke slettes. Ved art gemme et nyt nummer overskrives det allerede gemte nummer. Ringestyrke Du kan justere ringestyrken med skydeomskifteren (20). 16

17 Omstilling og ekstra muligheder R-knap i forbindelse med omstilling Hvis telefonen er tilsluttet en lokal telefoncentral, kan funktioner som viderestilling og returnering af samtaler ske ved hjælp af R- knappen. Der henvises til brugervejledningen for telefoncentralen for kontrol af, om telefonen vil fungere korrekt med telefoncentralen. Tastpause Ved tilslutning til telefoncentral er det nødvendigt at taste en kode for at få adgang til telefonnettet og klartonen. Ved nogle ældre telefoncentraler kan det tage lidt tid at få hørbar klartone. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at indsætte en pause efter indtastning af adgangskode til telefonnettet, så tastningen af nummeret kan ske kontinuerligt, uden at skulle vente på klartone. For at indsætte en pause, tryk nummeret du normalt skal bruge for at få klartone og tryk så. Fortsæt med telefonnummeret. Anvendelse af yderligere funktioner Telefonen er i stand til at supportere yderligere funktioner som f.eks. ventende opkald og konferencesamtaler. Forhør dig hos din udbyder om disse muligheder. 17

18 Telefonbog 32 telefonnumre kan lagres i telefonbogen med tilhørende navne. - Indtast altid områdekode med telefonnummeret, så tele fonen kan anvendes til indgående opkalds lagring i telefonbogen. - Når telefonens hukommelse er fuld vil beskeden MEMORY FULL vises i displayet, når en ny indtastning igangsættes. For at skabe plads, må et eksisterende nummer/navn slettes. - Placeringen i telefonbogen er foretaget alfabetisk. For at slette et nummer direkte, tast det første bogstav i den kor responderende lagring. Indtastning af navn Cifferknapperne har også bogstaver. Tryk den ønskede tast det antal gange, der skal til for at få det korrekte bogstav Mellemrum Slet Bemærk: For at indtaste det samme bogstav to gange efter hinanden, tast bogstavet og vent derefter til cursoren har fl yttet sig én plads. Indtast bogstavet igen. Indtastning i telefonbogen - Tryk - Tryk og bekræft ved tryk på - Indtast telefonnummer og tryk - Indtast navn og tryk 18

19 Telefonbog Ændring af indtastning i telefonbogen - Tryk og vælg en lagring med og - Tryk og hold i ca. 3 sekunder og bekræft med tryk på - Indtast et nyt telefonnummer om nødvendigt og bekræft med tryk på - Indtast et nyt navn om nødvendigt og bekræft med tryk på Slet en enkelt indtastning fra telefonbogen - Tryk og vælg en indtastning med og - Tryk. Displayet viser DELETE? SLET? - Tryk og hold i ca. 4 sekunder. Indtastningen er slettet. Slet alle indtastninger fra telefonbogen - Tryk og vælg en indtastning med og - Tryk og hold i ca. 4 sekunder Displayet viser DELETE SLET ALLE? ALL? - Tryk og hold i ca. 4 sekunder igen Bemærk: For at afbryde en indstilling uden at ændre noget, tryk CID knappen. Hurtigvalg Det er muligt at lagre 10 telefonnumre, så de hurtigt og enkelt kan ringes op. - Tryk - Indtast telefonnummer og tryk - Indtast navn og tryk - Tryk det ciffer, som hurtigvalgsnummeret skal gemmes på. Bemærk: For at anvende et telefonnummer lagret som hurtigvalgsnummer se side

20 Telefonbog Bemærk: Telefonnummeret placeret som hurtigvalgsnummer kan ikke slettes. Gemmer du et nyt nummer slettes det gamle nummer. Lynopkald / nødkald Du kan anvende knapperne M1 og M2 som lynkaldsknapper eller hukommelsesknapper for nødopkald. Dette er hurtigere end at anvende hurtigvalg eller via telefonbogen. Gem telefonnummeer i lynkaldsknapperne - Tryk - Indtast telefonnummer og tryk - Indtast navn og tryk - Tryk M1 eller M2 for at placere nummer og navn på den valgte knap. Bemærk: Telefonnummeret placeret som lynvalgsnummer kan ikke slettes. Gemmer du et nyt nummer slettes det gamle nummer. 20

21 Bemærk: Denne funktion understøttes p.t. ikke i Danmark Opkaldsliste/opkalds CID Opkaldsidentitet (CID1) Bemærk: Opkaldsidentifi kation er en ekstra funktion fra din udbyder. Kontakt udbyderen for yderligere information. Hvis denne funktion er til rådighed, vil opkalderens nummer blive vist i displayet, når telefonen ringer. Hvis opringeren har undertrykt afsendelsen af telefonnummeret vil en tilhørende besked blive vist i displayet. Telefonnummeret vil ikke blive vist, og det vil ikke blive gemt i opkaldslisten. CID: Connection Identifi cation Display = Viser telefonnummer hos opringeren. I alt 32 telefonnumre kan lagres i opkaldslisten. Den blinkende LED lampe indikerer, at der er nyt opkald i opkaldslisten. Displayet viser hvor mange opkald, der er nye. (Ikke set før). Vis telefonnummer i opkaldslisten - Tryk og vælg et opkald med og Gem telenummer fra opkaldslisten i telefonbogen - Tryk og vælg nummer med og - Tryk og bekræft med Slet individuelt telefonnummer i opkaldsliste - Tryk og vælg nummer med og - Tryk. Telefonen viser DELETE? SLET? - Tryk og hold i ca. 4 sekunder. Nummeret er slettet. Slet alle telefonnumre i opkaldsliste - Tryk og vælg nummer med og. - Tryk og hold i ca. 4 sekunder. Telefonen viser DELETE SLET ALLE? ALL? - Tryk og hold i ca. 4 sekunder igen. Alle numre er slettet. 21

22 Opkaldsliste/opkalds CID Ændring af indstillinger Du kan ændre fabriksindstillingerne, hvis det er nødvendigt, når telefonen tilsluttes telefonnettet første gang (se side 12), eller den tilsluttes et omstillingsbord (PABX). - Tryk og hold i ca 5 sekunder - Det preindstillede sprog vises i displayet - Ændre sprog med og og tryk eller tryk for at beholde valget - Den preindstillede kontrast vises i displayet - Ændre indstillingen med og og tryk eller tryk for at beholde valget - Preindstilling af dato og tid vises i displayet - Ændre timer, minutter, dato og måned med og og tryk eller tryk for at beholde valget - Den preindstillede opkaldsmode vises i displayet - Ændre indstillingen med og og tryk eller tryk for at beholde valget - Den preindstillede Flash time vises i displayet - Ændre indstillingen med og og tryk eller tryk for at beholde valget Opkaldsmode: I de fl este tilfælde skal TONE option vælges. I nogle tilfælde f.eks. hvis telefonen tilsluttes et omstillingsbord (PABX), kan det være nødvendigt at ændre indstilling til PULSE. FLASH TIME: I de fl este tilfælde skal 100mS vælges. I nogle tilfælde f.eks. hvis telefonen tilsluttes et omstillingsbord (PABX), kan det være nødvendigt at ændre indstilling til 300mS eller 600mS. For yderligere oplysninger kontakt udbyderen eller se brugervejledningen på PABX. 22

23 Fejlsøgning Skulle der opstå problemer i forbindelse med brug af telefonen, henvises til beskrivelsen af funktionerne i denne brugervejledning. Kontakt os eventuelt på telefon Ved fejl på telefonen kontakt din leverandør. Problem Telefonering ikke mulig Visse funktioner som f.eks +40dB eller håndfri fungerer ikke Opkaldsidentifi kationen (CID*)) i display fungerer ikke Mulig årsag Telefonlinien er ikke korrekt tilsluttet eller er defekt. Anvend kun den medfølgende telefonledning Kontrollér, at batterierne er isat og at de ikke er opbrugte. Udskift evt. batterierne Opkaldsidentifi kationen er en ekstra service fra din udbyder. Kontakt din udbyder for yderligere oplysninger Opringeren har undertrykt afsendelsen af telefonnummeret *)CID: Connection Identifi cation Display = Viser telefonnummer hos opringeren. 23

24 Sikkerhedsoplysninger Anvendelse Denne telefon er alene beregnet til anlogtilslutning til telefonering via det offentlige telefonnet. Uautoriserede ændringer eller rekonstruktioner er ikke tilladt. Adskil ikke telefonen og udfør under ingen omstændigheder selv reparationer. Placering af telefonen Udsæt ikke telefonen for røg, støv, vibrationer, kemikalier, fugt, kraftig varme eller direkte sollys. Strømforsyning Advarsel: Anvend kun den medfølgende strømforsyning, da andre strømforsyninger kan ødelægge telefonen. Sørg for, at adgang til strømforsyningen ikke hindres af møbler og lignende. Advarsel: Anvend kun den medfølgende telefonledning, da der er risiko for, at telefonen ellers ikke vil fungere. Kompatabilitet til høreapparater Ved anvendelse af det medfølgende telefonrør er telefonen perfekt tilpasset de fl este høreapparater på markedet. Da udbuddet af høreapparater på markedet er stort, kan det ikke garanteres, at telefonen fungerer problemfrit med alle høreapparater. Advarsel: Denne telefon er i stand til at afgive en meget kraftig lydstyrke, når forstærkeren er tilsluttet og styrkekontrollen er på maksimum. Der skal udvises stor forsigtighed, hvis telefonen skal anvendes af fl ere personer, hhv. med og uden hørenedsættelse. Bortskaffelse af den udtjente telefon Destruktion af udtjente elektriske produkter skal ske efter de gældende regler for affaldssortering i Danmark. Du kan få de lokalt gældende regler hos din kommunes tekniske forvaltning. 24

25 Vedligeholdelse PT60 kan aftørres med en let fugtig klud. Anvend ingen former for stærke, opløsende eller slibende rengøringsmidler. 25

26 26

27 Garanti Dansk Høreteknik HJM ApS yder til vores kunder 2 års reklamationsret efter købeloven fra leveringstidspunktet. Såfremt eventuelle fejl ikke skyldes nedenstående forhold, vil reparationer eller ombytning i reklamationsperioden være uden beregning. Vi gør opmærksom på, at kvittering er gyldigt garantibevis. Reklamationsretten gælder ikke ved batterifejl, misbrug- eller uforsigtig anvendelse af produktet, tordenvejr eller anden force majeur samt øvrige forhold, der ikke skyldes oprindelige fejl ved produktet. Dansk Høreteknik HJM ApS yder ikke garanti, såfremt der er foretaget fejlagtig tilslutning/montering eller uhensigtsmæssig opbevaring eller øvrige forhold, som kan tilregnes uautoriseret anvendelse, reparation eller ændring af produktet. Skulle der opstå et problem med produktet, anbefaler vi at De gennemgår fejlsøgningsskemaet, hvis et sådant fi ndes i brugervejledningen til Deres produkt. Kan problemet ikke løses ved hjælp af fejlsøgningsskemaet tilråder vi, at De henvender Dem til det sted, hvorfra De har fået produktet leveret. Forhandleren vil da kunne hjælpe Dem med reparationsproceduren. Ved indsendelse direkte til Dansk Høreteknik HJM ApS gør vi opmærksom på, at kunden afholder alle indleveringsomkostninger, mens returneringsomkostninger afholdes af Dansk Høreteknik HJM ApS. For at nedsætte reparationstiden, skal produkter, som indsendes til Dansk Høreteknik HJM ApS, ledsages af en præcis fejlbeskrivelse (få eventuel hjælp hos forhandleren), navn, adresse, telefonnummer samt en kopi af Deres faktura. Der henvises i øvrigt til vores til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser, som kan rekvireres ved henvendelse på telefon

28 Dansk Høreteknik HJM ApS Østervej 6 Postboks Ølstykke Forhandler Tlf.: Fax: /11

Brugervejledning. TravelTim. Rejsevibratorur

Brugervejledning. TravelTim. Rejsevibratorur Brugervejledning TravelTim Rejsevibratorur Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af dit nye rejsevibratorur. Tillykke med dit nye TravelTim

Læs mere

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge Brugervejledning NL200 Bluetooth halsteleslynge Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af halsteleslyngens funktioner. Tillykke med din nye

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Brugervejledning CM-1. FM-system til kommunikation og undervisning

Brugervejledning CM-1. FM-system til kommunikation og undervisning Brugervejledning CM-1 FM-system til kommunikation og undervisning Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af CM-1 s funktioner. Tillykke med

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok)

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) AmpliPOWER 40/50 Dansk Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) Brugermanual - læs omhyggeligt før brugen! VÆR FORSIGTIG: Denne telefon er specielt

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Doro Secure 350. Dansk

Doro Secure 350. Dansk Doro Secure 350 Dansk 1 2 3 4 5 20 19 18 17 16 15 14 6 7 13 8 9 10 11 12 Dansk 1. Mikrofonniveau 2. Udtag til ekstra alarmudstyr 3. Telefonbog 4. Alarmtast 5. Kraftig forstærkning (boost) 6. Toneregulering

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220eg

Installationsvejledning til Countertop ict220eg Installationsvejledning til Countertop ict220eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0125 1. Indledning

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer

D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 1 D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer Der tages forbehold for trykfejl. Billeder er kun vejledende. Ret til ændringer forbeholdes CE-DEKLARATION

Læs mere

Heatime. SMS Remote Control

Heatime. SMS Remote Control Heatime SMS Remote Control Brugervejledning V252E 02.07.2008 Al information indeholdt i dette dokument kan ændres uden meddelelse herom, og uden at Milkline kan drages til ansvar herfor. www.milkline.com

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

Indhold. www.vitaris.dk. Hvad er der i kassen? 3. Funktionsforklaring 12. Din Caresse Alert tryghedstelefon 4. Inaktiv 12

Indhold. www.vitaris.dk. Hvad er der i kassen? 3. Funktionsforklaring 12. Din Caresse Alert tryghedstelefon 4. Inaktiv 12 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 2 www.vitaris.dk Indhold Hvad er der i kassen? 3 Din Caresse Alert tryghedstelefon 4 Installationsråd - for din sikkerhed 5 Hurtig startsguide 6 Tilslutning af

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,...

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict250eg

Installationsvejledning til Countertop ict250eg Installationsvejledning til Countertop ict250eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0126 1. Indledning

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com Kvikguide GFEO Telefone www.agfeo.com Om denne kvikguide Denne kvikguide giver en forklaring på GFEO TKanlæggets mest almindelige funktioner. For at få et overblik over alle GFEO TKanlæggets funktioner

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

GRIPO trådløs alarm 6840

GRIPO trådløs alarm 6840 GRIPO trådløs alarm 6840 INTRODUKTION Din GRIPO O-net alarm er designet til at beskytte din ejendom, og virker ved at modtage trådløst fra dine O-net dele. Ved aktivering kan din GRIPO O-net alarm virke

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

Brugsanvisning. www.danishcare.dk

Brugsanvisning. www.danishcare.dk Brugsanvisning www.danishcare.dk Introduktion Epi-Care er udviklet til overvågning og alarmering i tilfælde af epileptiske krampeanfald eller andre krampeanfald under søvn. Vi har tilstræbt at udvikle

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere