PowerTel 60 Plus (PT60)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PowerTel 60 Plus (PT60)"

Transkript

1 Brugervejledning PowerTel 60 Plus (PT60) forstærkertelefon

2 Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af forstærkertelefonens funktioner. Tillykke med din nye PowerTel 60 Plus forstærkertelefon. Æsken indeholder: 1 stk. Base 1 stk. Strømforsyning 1 stk. Telefonrør 1 stk. Spiralledning til rør 1 stk. Telefontilslutningskabel 1 stk. Telefonstik 1 stk. Vægbeslag 1 stk. Dansk brugervejledning Kontrollér pakningens indhold.

3

4 Indholdsfortegnelse Samling af telefonen 6 Samling af telefonens dele 6 Isætning af batterier 6 Indstilling af tid og dato 7 Ophængning på væg 7 Betjening af telefonen 9 Anvendelse af telefonen 11 Ikoner og tekst i displayet 11 Din telefon er nu klar til brug 12 Telefonering 13 Foretag og modtag opkald 13 Tryk et telefonnummer 13 Afslut et opkald 13 Tag en samtale 13 Aktivering og deaktivering af håndfri funktion 13 Boost telefonrørets styrke 14 Indstilling af rørets styrke 14 Indstilling af rørets tone 14 Indstilling af håndfri styrke 14 Opringning af et telefonnummer med anvendelse af genopkaldsfunktion 14 Opkald af mistede samtaler 15 Opkald af nummer fra telefonbogen 15 Lynopkald 16 Ringestyrke 16 Omstilling og ekstra muligheder 17 R-knap i forbindelse med omstilling 17 Tastpause 17 Anvendelse af yderligere funktioner 17

5 Indholdsfortegnelse Telefonbog 18 Indtastning af navn 18 Indtastning i telefonbogen 18 Ændring af indtastning i telefonbogen 19 Slet en enkelt indtastning fra telefonbogen 19 Slet alle indtastninger fra telefonbogen 19 Hurtigvalg 19 Lynopkald / nødkald 20 Gem telefonnummer i lynkaldsknapperne 20 Opkaldsliste/opkalds CID 21 Opkaldsidentitet (CID1) 21 Vis telefonnummer i opkaldslisten 21 Gem telefonnummer fra opkaldslisten i telefonbogen 21 Slet individuelt telefonnummer i opkaldsliste 21 Slet alle telefonnumre i opkaldsliste 21 Ændring af indstillinger 22 Fejlsøgning 23 Sikkerhedsoplysninger 24 Anvendelse 24 Placering af telefonen 24 Strømforsyning 24 Kompatabilitet til høreapparater 24 Bortskaffelse af den udtjente telefon 24 Vedligeholdelse 25 Garanti 27

6 Samling af telefonen Advarsel: Det er vigtigt at læse sikkerhedsoplysningerne på side 6 før samling af telefonen. Samling af telefonens dele Forbind telefonens dele som vist på tegningen. Anvend kun den medfølgende telefontilslutningsledning, da anvendelse af andre ledninger kan skabe problemer. Rørledning Pudevibrator Strømforsyning Telefonvægkontakt Bemærk: Det fulde udbytte af telefonen kan kun opnås ved anvendelse af strømforsyningen og/eller batterier. (Batterier med- følger ikke). Bemærk: Ved anvendelse af en godkendt pudevibrator, tilsluttes denne til kontakten VIB bag på telefonen, og vibratoren er klar til brug. Vibratoren er ikke en del af pakningen. For køb kontakt Dansk Høreteknik HJM ApS eller den forhandler, der har leveret telefonen. Isætning af batterier Fjern batteridækslet og placér batterierne som vist på tegningen. Vær opmærksom på korrekt polaritet. Anvend kun batterier i størrelse AA 1,5 V. Sæt batteridækslet på igen. 6

7 Samling af telefonen Bemærk: Anvendelse af batterier er ikke absolut nødvendig. Bat- terierne anvendes alene til sikring af de indkodede oplysninger, hvis telefonen er uden strømtilslutning i længere tid. Fuld funk- tionsdygtighed kan kun opnås ved tilslutning af strømforsyningen. Vær opmærksom på, at telefonen ikke er tilsluttet telefonnettet eller strømforsyningen, når batterier udtages eller isættes. Når batterierne er opbrugte vises batterierne. ikonet i displayet. Udskift Indstilling af tid og dato Tid og dato indstilles via menuen ved hjælp af tasterne. Ophængning på væg Telefonen kan monteres på væggen. Montering af vægbeslag sker med to skruer. Isæt tappene (1) på vægbeslaget (2) i rillerne (3) i bunden af telefonbasen. Skub beslaget 10 mm op indtil tappene klikker på plads. Advarsel: Vær opmærksom på, om der skulle være kabler eller rør i væggen, hvor du ønsker at bore hullerne. Bor to huller med en afstand, der svarer til hullerne i beslaget. Skru skruerne i væggen, men lad hovedet stikke ca. 5 mm ud fra væggen. Placér telefonen på beslaget, pres skruerne ind i rillerne og tryk telefonen en lille smule nedad. 7

8 Samling af telefonen Drej rørkrogen på telefonbasen 180, så telefonrøret kan blive siddende. 8

9 Betjening af telefonen Telefonen 1. Genopkaldsknap 2. Lynvalgsknap M1 (Alarmopkaldsknap 1) 3. Slet/gem 4. Lynvalgsknap M2 (Alarmopkaldsknap 2) 5. Menu rul-op 6. Hurtigkaldsknap 7. Menu rul-ned 8. Opkaldsliste (CID1) / Annullér2 9. Identifi kation nyt opkald 10. Telefonbog 11. Gem nummer knap 12. R knap (viderestilling) 13. Genopkaldsknap 14. LED lys, telefon ringer 15. LED lys, håndfri funktion 16. Håndfri funktionsknap 17. Modtagestyrke boost knap + 40dB 18. LED lys modtagestyrke boost tilkoblet 19. Styrkekontrol for telefonrør. (Placeret under telefonrøret) 20. Skydeomskifter ringestyrke 21. Skydeomskifter - tonekontrol 22. Skydeomskifter styrkekontrol håndfri (2) Hver process bliver automatisk annulleret, såfremt der ikke foretages indtastninger indenfor 60 sekunder, eller hvis CID knappen trykkes. (1) CID: Connection Identifi cation Display = Viser telefonnummer hos opringeren. 9

10 Betjening af telefonen 10

11 Anvendelse af telefonen Ikoner og tekst i displayet Ikon Beskrivelse Tændt: Udskift batterier Viser tid Viser dato Telefonbog er åben. Se side 18 CID Opkaldslisten er åben. Se side 21 NYE Indtastningen i opkaldslisten er ny Viser fl ere opkald I ALT NYE Position i opkaldsliste Der er XX lagringer i opkaldsliste Der er XX nye lagringer i opkaldsliste 11

12 Anvendelse af telefonen Første gang du tilslutter telefonen til strømforsyningen eller har indsat batterier, bliver du spurgt om ønskede indstillinger. Displayet blinker DEUTSCH (fabriksindstilling). Brug eller for at vælge det ønskede sprog. Tryk for at bekræfte. Display viser LCD CONTRAST. Brug eller for at ændre kontrast ( ). Tryk for at bekræfte. Display viser SET TIME/DATE med hours blinkende. Indstil timer med eller og tryk. Indstil minutter med eller og tryk. Indstil dato med eller og tryk. Indstil måned med eller og tryk. Display viser blinkende TONE. Anvend eller for at vælge opringsmode (hvis nødvendig). I de fl este tilfælde kan TONE anvendes. Du behøver ikke at ændre, blot tryk. Display viser blinkende FLASH TIME. Anvend eller for at vælge Flash time (hvis nødvendig). I de fl este tilfælde kan 100ms anvendes. Du behøver ikke at ændre, blot tryk. Din telefon er nu klar til brug Du kan altid ændre indstillinger. For yderligere information se side

13 Telefonering Foretag og modtag opkald Tryk et telefonnummer For at foretage et opkald har du følgende muligheder: - Løft røret og tast telefonnummeret - Tast telefonnummeret og løft røret eller - Tast telefonnummeret og tryk eller Håndfri funktion aktiveres og telefonnummeret afsendes - Under samtalen kan du se samtaletiden på displayet Afslut et opkald For at afslutte et opkald har du følgende muligheder: - Læg røret på eller - Tryk hvis samtalen var håndfri (den røde LED i håndfri funktionsknappen er tændt) Tag en samtale - Løft røret eller tryk Aktivering og deaktivering af håndfri funktion Under en samtale, hvor du anvender telefonrøret kan du skifte til håndfri funktion. - Tryk og læg røret på Bemærk: Under brug af håndfri funktionen bliver din stemme sendt via den indbyggede mikrofon i basen. Tal i en afstand på max. 0,5 meter med ansigtet mod fronten af telefonen. Høj baggrundsstøj kan genere samtalen. 13

14 Telefonering Boost telefonrørets styrke Du kan booste rørets styrke med +60 db. Tryk lampen tændes.. ON LED Advarsel: Denne telefon kan afgive et meget højt lydtryk når forstærkeren er tændt og styrkekontrollen er sat til maximum. Yderste forsigtighed skal udvises, hvis telefonen anvendes af andre personer med normal hørelse. Indstilling af rørets styrke Du kan justere rørets styrke med kontrollen (19). Indstilling af rørets tone Du kan justere rørets tone med kontrollen (21), hvis Boost funktionen (+60 db) er tændt. Indstilling af håndfri styrke Du kan justere håndfri styrken med kontrollen (22). Opringning af et telefonnummer med anvendelse af genopkaldsfunktionen Telefonen gemmer det sidst indtastede telefonnummer. - Løft røret eller tryk og tryk eller - Tryk og løft røret eller tryk 14

15 Telefonering Opkald af mistede samtaler Telefonen gemmer numrene på mistede opkald i en opkaldsliste. For yderligere information se afsnittet Opkaldsliste på side Løft røret eller tryk, vælg det ønskede nummer med og og tryk eller - Vælg det ønskede nummer med og, løft røret eller tryk Opkald af nummer fra telefonbogen Hvordan du indtaster og gemmer numre i telefonbogen henvises til afsnittet Telefonbog på side Løft røret eller tryk - Tryk, vælg det ønskede nummer med og og tryk eller - Tryk, vælg det ønskede nummer med og og løft røret eller tryk Opkald af nummer med hurtigvalg Hvordan du indtaster og gemmer hurtigvalgsnumre henvises til afsnittet Hurtigvalg på side Løft røret eller tryk - Tryk og derefter hukommelsesnummeret (0 9) eller - Tryk og derefter hukommelsesnummeret (0 9) - Løft røret eller tryk 15

16 Telefonering Lynopkald Lynopkald / nødkald knapperne kan anvendes til opkald til alarmcentral eller til personlig assistance. Hvordan du indtaster og gemmer hurtigvalgsnumre henvises til afsnittet Lynopkald / nødkald på side Løft røret eller tryk - Tryk lynopkaldsknappen eller. eller - Tryk lynopkaldsknappen eller - Løft røret eller tryk Bemærk: Telefonnummeret valgt til lynkopkald kan ikke slettes. Ved art gemme et nyt nummer overskrives det allerede gemte nummer. Ringestyrke Du kan justere ringestyrken med skydeomskifteren (20). 16

17 Omstilling og ekstra muligheder R-knap i forbindelse med omstilling Hvis telefonen er tilsluttet en lokal telefoncentral, kan funktioner som viderestilling og returnering af samtaler ske ved hjælp af R- knappen. Der henvises til brugervejledningen for telefoncentralen for kontrol af, om telefonen vil fungere korrekt med telefoncentralen. Tastpause Ved tilslutning til telefoncentral er det nødvendigt at taste en kode for at få adgang til telefonnettet og klartonen. Ved nogle ældre telefoncentraler kan det tage lidt tid at få hørbar klartone. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at indsætte en pause efter indtastning af adgangskode til telefonnettet, så tastningen af nummeret kan ske kontinuerligt, uden at skulle vente på klartone. For at indsætte en pause, tryk nummeret du normalt skal bruge for at få klartone og tryk så. Fortsæt med telefonnummeret. Anvendelse af yderligere funktioner Telefonen er i stand til at supportere yderligere funktioner som f.eks. ventende opkald og konferencesamtaler. Forhør dig hos din udbyder om disse muligheder. 17

18 Telefonbog 32 telefonnumre kan lagres i telefonbogen med tilhørende navne. - Indtast altid områdekode med telefonnummeret, så tele fonen kan anvendes til indgående opkalds lagring i telefonbogen. - Når telefonens hukommelse er fuld vil beskeden MEMORY FULL vises i displayet, når en ny indtastning igangsættes. For at skabe plads, må et eksisterende nummer/navn slettes. - Placeringen i telefonbogen er foretaget alfabetisk. For at slette et nummer direkte, tast det første bogstav i den kor responderende lagring. Indtastning af navn Cifferknapperne har også bogstaver. Tryk den ønskede tast det antal gange, der skal til for at få det korrekte bogstav Mellemrum Slet Bemærk: For at indtaste det samme bogstav to gange efter hinanden, tast bogstavet og vent derefter til cursoren har fl yttet sig én plads. Indtast bogstavet igen. Indtastning i telefonbogen - Tryk - Tryk og bekræft ved tryk på - Indtast telefonnummer og tryk - Indtast navn og tryk 18

19 Telefonbog Ændring af indtastning i telefonbogen - Tryk og vælg en lagring med og - Tryk og hold i ca. 3 sekunder og bekræft med tryk på - Indtast et nyt telefonnummer om nødvendigt og bekræft med tryk på - Indtast et nyt navn om nødvendigt og bekræft med tryk på Slet en enkelt indtastning fra telefonbogen - Tryk og vælg en indtastning med og - Tryk. Displayet viser DELETE? SLET? - Tryk og hold i ca. 4 sekunder. Indtastningen er slettet. Slet alle indtastninger fra telefonbogen - Tryk og vælg en indtastning med og - Tryk og hold i ca. 4 sekunder Displayet viser DELETE SLET ALLE? ALL? - Tryk og hold i ca. 4 sekunder igen Bemærk: For at afbryde en indstilling uden at ændre noget, tryk CID knappen. Hurtigvalg Det er muligt at lagre 10 telefonnumre, så de hurtigt og enkelt kan ringes op. - Tryk - Indtast telefonnummer og tryk - Indtast navn og tryk - Tryk det ciffer, som hurtigvalgsnummeret skal gemmes på. Bemærk: For at anvende et telefonnummer lagret som hurtigvalgsnummer se side

20 Telefonbog Bemærk: Telefonnummeret placeret som hurtigvalgsnummer kan ikke slettes. Gemmer du et nyt nummer slettes det gamle nummer. Lynopkald / nødkald Du kan anvende knapperne M1 og M2 som lynkaldsknapper eller hukommelsesknapper for nødopkald. Dette er hurtigere end at anvende hurtigvalg eller via telefonbogen. Gem telefonnummeer i lynkaldsknapperne - Tryk - Indtast telefonnummer og tryk - Indtast navn og tryk - Tryk M1 eller M2 for at placere nummer og navn på den valgte knap. Bemærk: Telefonnummeret placeret som lynvalgsnummer kan ikke slettes. Gemmer du et nyt nummer slettes det gamle nummer. 20

21 Bemærk: Denne funktion understøttes p.t. ikke i Danmark Opkaldsliste/opkalds CID Opkaldsidentitet (CID1) Bemærk: Opkaldsidentifi kation er en ekstra funktion fra din udbyder. Kontakt udbyderen for yderligere information. Hvis denne funktion er til rådighed, vil opkalderens nummer blive vist i displayet, når telefonen ringer. Hvis opringeren har undertrykt afsendelsen af telefonnummeret vil en tilhørende besked blive vist i displayet. Telefonnummeret vil ikke blive vist, og det vil ikke blive gemt i opkaldslisten. CID: Connection Identifi cation Display = Viser telefonnummer hos opringeren. I alt 32 telefonnumre kan lagres i opkaldslisten. Den blinkende LED lampe indikerer, at der er nyt opkald i opkaldslisten. Displayet viser hvor mange opkald, der er nye. (Ikke set før). Vis telefonnummer i opkaldslisten - Tryk og vælg et opkald med og Gem telenummer fra opkaldslisten i telefonbogen - Tryk og vælg nummer med og - Tryk og bekræft med Slet individuelt telefonnummer i opkaldsliste - Tryk og vælg nummer med og - Tryk. Telefonen viser DELETE? SLET? - Tryk og hold i ca. 4 sekunder. Nummeret er slettet. Slet alle telefonnumre i opkaldsliste - Tryk og vælg nummer med og. - Tryk og hold i ca. 4 sekunder. Telefonen viser DELETE SLET ALLE? ALL? - Tryk og hold i ca. 4 sekunder igen. Alle numre er slettet. 21

22 Opkaldsliste/opkalds CID Ændring af indstillinger Du kan ændre fabriksindstillingerne, hvis det er nødvendigt, når telefonen tilsluttes telefonnettet første gang (se side 12), eller den tilsluttes et omstillingsbord (PABX). - Tryk og hold i ca 5 sekunder - Det preindstillede sprog vises i displayet - Ændre sprog med og og tryk eller tryk for at beholde valget - Den preindstillede kontrast vises i displayet - Ændre indstillingen med og og tryk eller tryk for at beholde valget - Preindstilling af dato og tid vises i displayet - Ændre timer, minutter, dato og måned med og og tryk eller tryk for at beholde valget - Den preindstillede opkaldsmode vises i displayet - Ændre indstillingen med og og tryk eller tryk for at beholde valget - Den preindstillede Flash time vises i displayet - Ændre indstillingen med og og tryk eller tryk for at beholde valget Opkaldsmode: I de fl este tilfælde skal TONE option vælges. I nogle tilfælde f.eks. hvis telefonen tilsluttes et omstillingsbord (PABX), kan det være nødvendigt at ændre indstilling til PULSE. FLASH TIME: I de fl este tilfælde skal 100mS vælges. I nogle tilfælde f.eks. hvis telefonen tilsluttes et omstillingsbord (PABX), kan det være nødvendigt at ændre indstilling til 300mS eller 600mS. For yderligere oplysninger kontakt udbyderen eller se brugervejledningen på PABX. 22

23 Fejlsøgning Skulle der opstå problemer i forbindelse med brug af telefonen, henvises til beskrivelsen af funktionerne i denne brugervejledning. Kontakt os eventuelt på telefon Ved fejl på telefonen kontakt din leverandør. Problem Telefonering ikke mulig Visse funktioner som f.eks +40dB eller håndfri fungerer ikke Opkaldsidentifi kationen (CID*)) i display fungerer ikke Mulig årsag Telefonlinien er ikke korrekt tilsluttet eller er defekt. Anvend kun den medfølgende telefonledning Kontrollér, at batterierne er isat og at de ikke er opbrugte. Udskift evt. batterierne Opkaldsidentifi kationen er en ekstra service fra din udbyder. Kontakt din udbyder for yderligere oplysninger Opringeren har undertrykt afsendelsen af telefonnummeret *)CID: Connection Identifi cation Display = Viser telefonnummer hos opringeren. 23

24 Sikkerhedsoplysninger Anvendelse Denne telefon er alene beregnet til anlogtilslutning til telefonering via det offentlige telefonnet. Uautoriserede ændringer eller rekonstruktioner er ikke tilladt. Adskil ikke telefonen og udfør under ingen omstændigheder selv reparationer. Placering af telefonen Udsæt ikke telefonen for røg, støv, vibrationer, kemikalier, fugt, kraftig varme eller direkte sollys. Strømforsyning Advarsel: Anvend kun den medfølgende strømforsyning, da andre strømforsyninger kan ødelægge telefonen. Sørg for, at adgang til strømforsyningen ikke hindres af møbler og lignende. Advarsel: Anvend kun den medfølgende telefonledning, da der er risiko for, at telefonen ellers ikke vil fungere. Kompatabilitet til høreapparater Ved anvendelse af det medfølgende telefonrør er telefonen perfekt tilpasset de fl este høreapparater på markedet. Da udbuddet af høreapparater på markedet er stort, kan det ikke garanteres, at telefonen fungerer problemfrit med alle høreapparater. Advarsel: Denne telefon er i stand til at afgive en meget kraftig lydstyrke, når forstærkeren er tilsluttet og styrkekontrollen er på maksimum. Der skal udvises stor forsigtighed, hvis telefonen skal anvendes af fl ere personer, hhv. med og uden hørenedsættelse. Bortskaffelse af den udtjente telefon Destruktion af udtjente elektriske produkter skal ske efter de gældende regler for affaldssortering i Danmark. Du kan få de lokalt gældende regler hos din kommunes tekniske forvaltning. 24

25 Vedligeholdelse PT60 kan aftørres med en let fugtig klud. Anvend ingen former for stærke, opløsende eller slibende rengøringsmidler. 25

26 26

27 Garanti Dansk Høreteknik HJM ApS yder til vores kunder 2 års reklamationsret efter købeloven fra leveringstidspunktet. Såfremt eventuelle fejl ikke skyldes nedenstående forhold, vil reparationer eller ombytning i reklamationsperioden være uden beregning. Vi gør opmærksom på, at kvittering er gyldigt garantibevis. Reklamationsretten gælder ikke ved batterifejl, misbrug- eller uforsigtig anvendelse af produktet, tordenvejr eller anden force majeur samt øvrige forhold, der ikke skyldes oprindelige fejl ved produktet. Dansk Høreteknik HJM ApS yder ikke garanti, såfremt der er foretaget fejlagtig tilslutning/montering eller uhensigtsmæssig opbevaring eller øvrige forhold, som kan tilregnes uautoriseret anvendelse, reparation eller ændring af produktet. Skulle der opstå et problem med produktet, anbefaler vi at De gennemgår fejlsøgningsskemaet, hvis et sådant fi ndes i brugervejledningen til Deres produkt. Kan problemet ikke løses ved hjælp af fejlsøgningsskemaet tilråder vi, at De henvender Dem til det sted, hvorfra De har fået produktet leveret. Forhandleren vil da kunne hjælpe Dem med reparationsproceduren. Ved indsendelse direkte til Dansk Høreteknik HJM ApS gør vi opmærksom på, at kunden afholder alle indleveringsomkostninger, mens returneringsomkostninger afholdes af Dansk Høreteknik HJM ApS. For at nedsætte reparationstiden, skal produkter, som indsendes til Dansk Høreteknik HJM ApS, ledsages af en præcis fejlbeskrivelse (få eventuel hjælp hos forhandleren), navn, adresse, telefonnummer samt en kopi af Deres faktura. Der henvises i øvrigt til vores til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser, som kan rekvireres ved henvendelse på telefon

28 Dansk Høreteknik HJM ApS Østervej 6 Postboks Ølstykke Forhandler Tlf.: Fax: /11

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge Brugervejledning NL200 Bluetooth halsteleslynge Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af halsteleslyngens funktioner. Tillykke med din nye

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer

D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 1 D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer Der tages forbehold for trykfejl. Billeder er kun vejledende. Ret til ændringer forbeholdes CE-DEKLARATION

Læs mere

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok)

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) AmpliPOWER 40/50 Dansk Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) Brugermanual - læs omhyggeligt før brugen! VÆR FORSIGTIG: Denne telefon er specielt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1 Spirit 500 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion 06/05wh V.1 1 Kort brugervejledning håndsæt Håndsæt slukkes Håndsæt tændes Eksternt opkald Intern opkald

Læs mere

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning 04 Calios_da 29.06.2007 8:32 Uhr Seite 2 INDHOLD 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

Trådløs Alarm System WS500S

Trådløs Alarm System WS500S DK - Brugsanvisning Trådløs Alarm System WS500S WS500S Indholdsfortegnelse 1. Godt i gang...4 Advarsel! 4 1.1 Introduktion til Systemet 4 1.2 Enheder inkluderet i systemet 4 1.3 Introduktion til Smart

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inden alarmsystemet tages i brug... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR I GANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 1 INDEN ALARMSYSTEMET TAGES I BRUG... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR IGANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE ENHEDER... 2 OVERVEJELSER OMKRING PLACERING AF

Læs mere

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING Ink Jet Fax Fax-Lab 100120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100S120 BRUGERVEJLEDNING UDGIVET AF: Olivetti I- Jet S.p.A. Località Le Vieux 11020 ARNAD (Italy) Redaktionel realisering: Olivetti Tecnost, S.p.A. Via

Læs mere

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere

KX-TG1102NE KX-TG1103NE

KX-TG1102NE KX-TG1103NE TG1100_1102_1103NE(da-e).book Page 1 Monday, June 23, 2008 1:43 PM Instruktionsbog KX-TG1100 Oplad batterierne i ca. 7 timer før telefonen tages i brug første gang. DECT-telefon Model nr. KX-TG1100NE KX-TG1102NE

Læs mere

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4187 Plus BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

3G Bordtelefon fra Telecom FM. Installations & Bruger Guide

3G Bordtelefon fra Telecom FM. Installations & Bruger Guide fra Telecom FM Installations & Bruger Guide Version 02 Maj 2013 1 1. Indhold 1. Indhold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2. Noter... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3. Anbefalinger... Fejl! Bogmærke

Læs mere

MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark. Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk

MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark. Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk 31 V11032007 Brugermanual GRIPO Telefonopkalder 4931 30 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 1 FUNKTIONER... 2 NEM TILSLUTNING

Læs mere

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Kære bruger. Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på, og alarmsystemet

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02.

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Kære bruger. Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på,

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

D380-D380A BRUGSVEJLEDNING

D380-D380A BRUGSVEJLEDNING BRUGSVEJLEDNING Kære kunde, Du har lige anskaffet en telefon af den nye Sagemcom generation, og vi takker for tilliden, du derved viser os. Dette produkt er blevet fremstillet med stor omhu. Hvis du alligevel

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Brugervejledning SL40 CONNECT dedicated to communication Dette er en brugervejledning for Lightwriter SL40 Connect. Se vores hjemmeside for opdateringer eller tilføjelser: http://www.toby-churchill.com

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere