Projekt - Commissioning. Ydelsesbeskrivelse. [Document type] Tlf.: Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt - Commissioning. Ydelsesbeskrivelse. [Document type] Tlf.: Fax:"

Transkript

1 Projekt - Commissioning Ydelsesbeskrivelse [Document type] Teknikerbyen Virum Danmark Tlf.: Fax: CVR nr

2 Udarb.: SET Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 1 Indledning Projektet Relation til andre projekter Habilitet Omfang Grundlag Afvigelser fra grundlaget DS 3090: FRI ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning 2013 pkt specificering af de projekterendes rolle i commissioning processen Ekstraarbejde Tidsplan Organisation Commissioning Leder CxL Commissioning specialist CxS Commissioning Assistent CxQA Projekterende ingeniør Arkitekt Byggeledelse Bygherres driftorganisation Bygherres styregruppe Udførende Processen Processens dokumenter: Udbudsmateriale Commissioning log Commissioning plan Commissioning krav specifikation Projektbasis Side 2 af 13

3 Granskningsrapporter Testparadigmer Tværfaglige commisioning test Undervisningsplan Systemmanual Commissioning rapport Kvalitetssikring/granskning Granskning ved faseskift Konceptgranskning Ændringshåndtering Afvigelseshåndtering Møder Workshop Granskningsmøder Testplanlægningsmøder Status møder Bygherremøder Bilagsoversigt Side 3 af 13

4 1 Indledning Herværende dokument beskriver ydelser i forbindelse med gennemførslen af Commissioning jf. DS3090 af opgaven. Denne ydelse skal sikre fuldt point opnåelse i forbindelse med DGNB certificering af bygningen. Denne ydelsesbeskrivelse dækker over alle de ydelser der skal iværksættes i forbindelse med gennemførsel af commissioning ydelsen, uanset om det er ydelser der gennemføres i commissioning teamet, de projekterendes team (arkitekt og ingeniør) eller hos de udførende. Forudsætningen for denne ydelse er at varetager rollen som projekterende rådgiver og som commissioning rådgiver, men at det er to selvstændige organisationer der gennemfører processen. 2 Projektet Opgaven vil bestå af XX.XXX m2 kontor og XXXXm2 kælder samt dertil p-kælder. Byggeriet er tænkt som et ikon byggeri med vægt på fleksibilitet, bæredygtighed og medarbejderen i centrum. Kontor arealet bliver fordelt over X etager, med forskellige funktionalitet og adgangsniveauer, og vil kunne betjene ca. XXXX medarbejdere og gæster. Der vil være indrettet ca. XXXX fast arbejdspladser samt et større antal flyverpladser og konference/møde faciliteter. Som et ikon byggeri for en stor international virksomhed, skal en passende sikkerhedsstrategi være implementeret i projektet. Byggeriet forventes ibrugtaget i xxxx. 2.1 Relation til andre projekter. Følgende projekter har grænseflader til dette, men er ikke en del af dette projekt. A B C Side 4 af 13

5 3 Habilitet Da commissioning rollen blandt andet består af en række granskningsaktiviteter af de projekterendes arbejde, kan der nærliggende stilles spørgsmål ved om denne granskning er uvildig. Det er givet, at commissioning organisationen, ved en tæt dialog, vil hjælpe de projekterende igennem granskningen. Denne tætte dialog er ikke en ulempe, da kvaliteten af disse granskninger derved stiger. Uagtet hvordan man vil argumentere for fordele og ulemper ved, at have samme rådgivende firma til at løse begge opgaver, er det væsentligste argument for at commissioning organisationen kan være habil, at Commissioning organisationen har et sæt succesparametre og projektorganisationen et andet. Der vil ikke være personsammenfald mellem commissioning teamet og de projekterende. Commissioning Loggen afspejler alle de udfordringer der opstår i gennem processen, og loggen er et væsentligt værktøj, også for de projekterende, som kan anvende den til at bringe problemstillinger til bygherres opmærksomhed, på en enkel måde. De projekterende har derfor en udtalt interesse i at anvende loggen og dermed til at tage del i commissioning processen. 4 Omfang Omfanget af denne commissioning gælder alle de krav der er angivet i byggeprogrammet, og uddybet i vedlagte kravspecifikation (se bilag 1). Commissioning ydelsen er gjort gældende for følgende bygningsdele: Varme Ventilation Køling Bygningsautomation El.installationer Indeklima Reserveforsyninger Køkken Sikring Afløb i jord Svagstrøm klimaskærm 5 Grundlag Grundlaget for denne ydelse er følgende dokumenter: DS 3090:2014 FRI ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning 2013 pkt specificering af de projekterendes rolle i commissioning processen. Værdibyg commissioning processen maj 2013 Byggeprogram af den xxxx.xx.xx Side 5 af 13

6 6 Afvigelser fra grundlaget I det følgende oplistes de afvigelser, tilføjelser eller ændringer der gøres gældende i forbindelsen med løsning af denne opgave. 6.1 DS 3090:2014 Tolkning af test paradigmer: et test paradigme er et generisk dokument der skal anvendes til udarbejdelsen af specifikke testplaner og procedure. Tolkning af specifikke testplaner og procedure: Specifikke testplaner er færdigudviklede planer for hver enkelt test. Planerne indeholder en test procedure og et testskema. Afsnit 7. Dispositions- og projektforslagsfase: Den projekterende skal deltage i udarbejdelsen og validering af commissioning kravdokumentet (jf. specificering af de projekterendes rolle) Afsnit 8. Hovedprojekt: CxS udvikler test paradigmer i forbindelse med Hovedprojektet, således at de kan udsendes som en del af udbudsmaterialet. Test paradigmerne har til formål, at entreprenørerne kan anvende dem til at videreudvikle egne testplaner og procedure. CxS udvikler i samarbejde med de projekterende tværfaglige testplaner og procedure, som udsendes som en del af udbudsmaterialet. CxL udarbejder i samarbejde med drisftsorganisationen krav til entreprenørenes deltagelse i undervisning. Afsnit 9. Byggefase CxS gennemfører testplanlægning med entreprenørerne og byggeledelsen. CxS gransker, kommenterer og godkender entreprenørens specifikke testplaner og procedure. De projekterende skal sammen med byggelederen, CxL og driftsorganisationen planlægge undervisningsforløbet. 6.2 FRI ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning 2013 pkt CxL deltager byggeledelsens tidsplanlægning. CxL deltager i planlægning af de projekterendes fagtilsyn. 6.3 specificering af de projekterendes rolle i commissioning processen Afsnit 9. Granskning De projekterende og CxL gennemfører granskninger af materialet i forbindelse med projektforslag og hovedprojekt. Granskningsresultaterne gennemgås på en workshop med de projekterende, CxL og Carlsbergs projekt og driftsorganisation Side 6 af 13

7 7 Ekstraarbejde Generelt er denne ydelsesbeskrivelse fuldt dækkende for alle CxL, CxS og CxQA commissioning aktiviteterne beskrevet i dette dokument. Proceskravene til de projekterende og udførende er håndteret i de respektive aftaler, som dog skal være i overensstemmelse med herværende dokument. Prisen for Commissioning ydelsen kan reguleres ved, at bygherre ændre i omfanget eller ydelsesomfang. Yderligere kan prisen reguleres hvis der opstår situationer hvor aktørerne ikke kan eller vil leve op til præmisserne i denne beskrivelse eller i de respektive aftaler. 8 Tidsplan Commissioning processen følger projektets hovedtidsplan. Der udarbejdes en detaljeret tidsplan for de enkelte commissioning aktiviteter inden opstart på hver ny fase. 9 Organisation I det nedenstående er oplistet de forskellige roller der indgår i commissioning processen. På nuværende tidspunkt er to af rollerne besat (se bilag 3). CxL: Søren Tholstrup, CxQA: Jakob Dyrholt. 9.1 Commissioning Leder CxL Commissioning lederen er udpejet af bygherre, og vil derfor referer direkte til styregruppen for Projektet. CxL skal sikre at den samlede commissioning gennemføres iht. kravene i byggeprogrammet, herunder skal Cxl sikre at de aktører der er udpejet til at bidrage til løsningen agerer iht. aftalerne, og alternativt stille forslag om ændringer i disse aftaler. Alle aktører i commissioning organisationen referer til CxL. CxL Side 7 af 13

8 er en gennemgående person i sagen, og kan ikke udskiftes uden samtykke fra Bygherre. 9.2 Commissioning specialist CxS Commissioning Specialisterne tilknyttes projektet efter behov og kan rekrutteres fra rådgiverens organisation, leverandører, entreprenører eller lignede. Fælles karaktertræk er at de udvælges efter princippet om best man for the job. Specialisterne anvendes typisk til, at udfører granskninger af den projekterendes og den udførendes arbejde samt udarbejde testplaner og gennemfører test. Systemmanual og undervisningsplan er også en specialist ydelse. Det er Commissioning lederen der udvælger specialisterne. Omkostningerne til specialisterne afholdes under denne commissioning proces. 9.3 Commissioning Assistent CxQA Commissioning assistenten er Commissioning lederens forlængede arm. Den primære rolle er at sikre en systematisk og ensartet dokumentation gennem hele commissioning processen. Ligeledes vil CxQA holde fast i leverancerne fra alle de øvrige aktører. CxQA kan i enkelte tilfælde også agerer som CxS. I tilfælde af sygdom eller ferie vil CxQA kunne agerer som substitut for CxL. 9.4 Projekterende ingeniør De projekterende skal deltage i teamets generelle mødeaktivitet og ligeledes deltage i forbindelse med afholdelse af workshops, gransknings- og planlægningsmøder i fornødent omfang (hvor fornødent omfang specificeres i dette dokument). De projekterende skal bidrage til udarbejdelsen af testplaner, granskninger, tidsplanlægning og undervisningsplan. Endvidere skal den projekterende deltage i at kommenterer på krav specifikationen med hensyn til hvordan disse kan indfries og dokumenteres. De projekterende er ansvarlige for at der udarbejdes et projektbasisdokument og en systemmanual jf. DS Omkostningerne til deltagelse i commissioning processen afholdes under den projekterendes sag. 9.5 Arkitekt De projekterende skal deltage i teamets generelle mødeaktivitet og ligeledes deltage i forbindelse med afholdelse af workshops, gransknings- og planlægningsmøder i fornødent omfang (hvor fornødent omfang specificeres i dette dokument). De projekterende skal bidrage til udarbejdelsen af testplaner, granskninger, tidsplanlægning og undervisningsplan. Endvidere skal den projekterende deltage i at kommenterer på krav specifikationen med hensyn til hvordan disse kan indfries og dokumenteres. De projekterende er ansvarlige for at der udarbejdes et projektbasisdokument og en systemmanual jf. DS Side 8 af 13

9 Omkostningerne til deltagelse i commissioning processen afholdes under den projekterendes sag. 9.6 Byggeledelse Byggeledelse skal indarbejde samtlige commissioning aktiviteter i den detaljerede tidsplan. Tidsplanen skal udvides med aktiviteter som de fremkommer igennem projektets faser. Byggelederen skal således sikre sig, at indsamle den relevante viden fra Commissioning organisationen, de projekterende og de udførende. 9.7 Bygherres driftorganisation Bygherres driftsorganisation deltager i commissioning processen ved, at bidrage til godkendelsen af commissioning krav, samt testplaner og procedure. Driften deltager i udvalgte test og skal være aktive deltagere i planlægning og deltagelse i undervisningsforløbet. Driftsorganisationen kan efter ønske deltage i commissioning processen. Driftsorganisationen skal tage stilling til hvilken eller hvilke personer der skal repræsenterer driften i commissioning organisationen. 9.8 Bygherres styregruppe. Bygherres styregruppe er øverste myndighed, og skal tage stilling til ændringer i omfang eller organisering af commissioning organisationen. Styregruppe holdes løbende orienteret om fremdrift og eventuelle forhindringer som kræver indgriben oppefra. Styregruppen sikrer ligeledes at bygherres driftsorganisation er tilstrækkeligt repræsenteret. 9.9 Udførende De udførende deltager i teamet, og skal bidrage til udarbejdelsen af testplaner, tidsplaner og granskninger. Herudover skal de udførende bidrage til systemmanualen og til undervisningsplan. Omkostningerne til deltagelse i commissioning processen er beskrevet i udbudsmaterialet og er derfor inkluderet i entreprenørens arbejde. 10 Processen I det følgende gennemgås de enkelte delelementer i commissioning processen. Der henvises endvidere til procesdiagram bilag 2 Generelt eftervises hele byggeprogrammet ved granskning af projektforslag og hovedprojekt, og eftervises ved kontrol og test under udførelsen Side 9 af 13

10 10.1 Processens dokumenter: Udbudsmateriale CxL indarbejder de kommercielle betingelser og afhængigheder i udbudsmaterialet, herunder hvilke bodsbelagte terminer der gøres gældende ifbm. Commissioning Commissioning log Loggen er et gennemgående dokument gennem hele projektets løbetid. Dokumentet indeholder alle hændelser der har relevans for commissioning forløbet. Alle hændelser skal kommenteres/besvares i loggen. Loggen holdes ajour af CxL, som også er ansvarlig for at indsamle og behandle alle observationer. De folk der skal give svar på observationer i loggen vil få direkte besked herom Commissioning plan Planen er en procesbeskrivelse som beskriver hele det planlagte commissioning forløb med beskrivelse af organisation, roller og ansvar for de enkelte deltagere, omfang af test og granskninger samt forventninger til de enkeltes bidrag til processen. Planen er en del af hovedprojektet og dermed af entreprenørens grundlag for prissættelse. Commissioningplanen udarbejdes og holds ajour af CxL Commissioning krav specifikation. Alle commissioning krav er oplistet i byggeprogrammet, disse krav indføres i en krav specifikation. Kravspecifikationen er et gennemgående dokument, hvor hvert enkelt krav kan spores gennem hele projektet. Kravspecifikationen udarbejdes og holds ajour af CxL Projektbasis Projektbasis er et dokument der forbinder alle commissioning krav med en plan for hvordan de vil blive behandlet i rådgiverens projektering. Projektbasis dokumentet udarbejdes og holdes ajour af den projekterende Granskningsrapporter Ved hver granskning (udføres ifbm. Projektfaseskift) udarbejdes en granskningsrapport. Observationer i denne rapport skal besvares og begrundet tilvalg og fravalg skal dokumenteres og godkendes. Granskningen følger et forudbestemt omfang og metode. Granskningsrapporterne udarbejdes og holds ajour af CxL, resultaterne herfor overføres til commissioningloggen Testparadigmer Til brug for udbudsmaterialet udarbejdes test paradigmer som entreprenøren kan anvende som inspiration for hans egen eftervisning af commissioning kravene. De enkelte specifikke testplaner udarbejdes af de udførende og godkendes af CxS Side 10 af 13

11 Tværfaglige commisioning test Der udarbejdes testplaner for de tværfaglige commissioning test. Disse test udarbejdes i samarbejde mellem de projekterende og CxS. CxS udarbejder planerne som en del af hovedprojektet Undervisningsplan Al undervisning beskrevet i udbudsmaterialet samles sammen i en fælles plan hvor koordinering af de enkelte entreprenørers ydelse samles sammen med bygherres driftsorganisation. Planen udarbejdes af CxL med input fra de projekterende og de udførende. Omfanget fastlægges i hovedprojektet mellem de projekterende, driftsorganisationen og CxL som pennefører Systemmanual Systemmanualen er en samling af alle de relevante dokumenter i commissioning processen. Systemmanualen skal sammenkæde commissioning processen med driftog vedligehold materiale, og skal følge IKT aftalen. Manualen udarbejdes af de projekterende med CxL som pennefører Commissioning rapport Commissioning forløbet afsluttes med en rapport der samler op på resultaterne ved alle test forløb, undervisning, granskninger mv. der har været i spil under commissioning processen. Rapporten udføres af CxL Kvalitetssikring/granskning De projekterendes kvalitetssikring af eget arbejde mellem faseskift anvendes og koordineres med commissioning processen. Det er specielt i forbindelse med granskning og validering af om alle commissioning krav overholdes mellem faseskift, at disse to processer integreres. Hele processen dokumenteres i granskningsnotater og logges i commissioning loggen Granskning ved faseskift Når de projekterende udfører deres interne kvalitetssikring processer, vil commissioning specialisten deltage. Fordelen herved er, at de observationer der gøres under disse procestrin bliver indarbejdet direkte i de projekterendes materiale. Det er commissioning specialisten der er ansvarlig for at indskrive observationerne i loggen samt i de specifikke granskningsskemaer. Når granskningsresultaterne foreligger indkalder CxL de projekterende og bygherres driftsorganisation til workshop hvor resultaterne gennemgås og passende korrektive handlinger aftales Side 11 af 13

12 Konceptgranskning Når de projekterende starter op på projektforslagsfasen, indkalder CxL de projekterende til konceptgranskningsmøder, hvor de konceptuelle tanker i byggeprogrammet granskes mod de projekterendes ideer. Konceptgranskningen dokumenteres med en granskningsrapport Ændringshåndtering Når der tilgår ændringer til projektet vurderes disse mellem de projekterende og CxL. Herved undgås det at ændringer ikke bliver behandlet både i commissioning sporet og i projektsporet. Ændringer dokumenteres i loggen, og er der tale om store ændringer indarbejdes de i commissioning kravspecifikationen og projektbasis samt gennemgår granskningsprocessen Afvigelseshåndtering Hvis der under testudførelsen fremkommer testresultater der falder udenfor acceptkriterierne, skal årsagen analyseres og eventuelle fejl rettes før en retest kan finde sted. Kan årsagen placeres hos en enkelt part, gøres denne part ansvarlig for at afholde omkostningerne til en fornyet test. Alle afvigelser noteres i commissioning loggen Møder Deltagerene i commissioning teamet skal påregne, at deltage i en række møder løbende i projektets levetid Workshop Der afholdes en opstartsworkshop mellem de projekterende, Bygherres driftsorganisation samt CxL og CxS for at sikre fælles forståelse af den kommende proces. Tilsvarende afholdes der en opstartsworkshop mellem ovenstående og de udførende, når disse er udvalgt. Der afholdes granskningsworkshops mellem de projekterende, Bygherres driftsorganisation, CxL og CxS Granskningsmøder Der afholdes granskningsmøder mellem de projekterende og CxS mellem hvert faseskift. Tilsvarende afholdes der granskningsmøder med de udførende når de er kommet i gang med deres detail løsning Side 12 af 13

13 Testplanlægningsmøder Der afholdes møder med de udførende, de projekterende og CxS hvor testplaner og procedure fastlægges. Ligeledes aftales de forventede udfaldskrav for hver enkelt test. Viser det sig under disse møder at commissioning kravene skal tilpasses eller rettes bringes dette op til styregruppen hvorefter det eventuelt implementeres og noteres i loggen Status møder Løbeende igennem hele processen afholdes statusmøder. Mødefrekvensen er størst i starten og i slutningen, samt op til hvert faseskift af projektet. Formålet med disse møder er at hold planerne opdaterede, samt at foretage vidensdeling og reagerer på eventuelle observationer i projektet. Alle aktive aktører har mødepligt Bygherremøder Disse møder er kortfattede status og fremdriftsmøder hvor bygherre holdes orienterede. Møderne bruges også til at få afklaret ændringer. 11 Bilagsoversigt Nedenstående er gældende og vedlagte bilag til denne ydelsesbeskrivelse: Bilags Titel Beskrivelse Antal sider nr. 1 Commissioning krav specifikation Opsamling af samtlige commissioning krav der skal eftervises og dokumenteres i forbindelse med gennemførsel af commissioning processen. 2 Procesdiagram Skema der beskriver alle commissioning 1 A3 aktiviteterne i det samlede projektforløb. 3 CV er CV på nøglemedarbejdere tilknyttet Commissioning organisationen Side 13 af 13

»Commissioning. Fra strategisk beslutning til drift Bygherreforeningen.

»Commissioning. Fra strategisk beslutning til drift Bygherreforeningen. »Commissioning Fra strategisk beslutning til drift 2016.01.19 - Bygherreforeningen. »Giraffen Søren Tholstrup 12 års erfaring som entreprenør PL/PC (automation, maritime branche) 10 års erfaring som rådgiver

Læs mere

Commissioning af hospitalsbyggeri

Commissioning af hospitalsbyggeri Commissioning af hospitalsbyggeri DS 3090 og erfaringer fra byggegruben FSTA årskonference 2015 1 1 Jeg er ikke længere ansat i Grontmij. 2 Strong local presence Market leading positions in Sweden, Finland,

Læs mere

Commissioning-processen til bygninger Installationer i nybyggeri og større ombygninger

Commissioning-processen til bygninger Installationer i nybyggeri og større ombygninger Dansk standard DS 3090 1. udgave 2014-02-27 Commissioning-processen til bygninger Installationer i nybyggeri og større ombygninger The commissioning process in buildings Installation services in new buildings

Læs mere

Livet leves forlæns men forstås baglæns.

Livet leves forlæns men forstås baglæns. Commissioning processen Nye måder at arbejde på, - er det virkelig nødvendigt? DS 3090 Commissioning processen til bygninger Kvalitetsstyring der betaler sig Grontmij Fagligt netværk 2014 Livet leves forlæns

Læs mere

TEKNISKE ANLÆG DER SPILLER FRA DAG 1. Behov for Bygningsautomatik Perspektiver på Performance test Kort om Commissioning Processen

TEKNISKE ANLÆG DER SPILLER FRA DAG 1. Behov for Bygningsautomatik Perspektiver på Performance test Kort om Commissioning Processen TEKNISKE ANLÆG DER SPILLER FRA DAG 1 Behov for Bygningsautomatik Perspektiver på Performance test Kort om Commissioning Processen Glostrup, 12. maj 2016 1 Commissioning Ole Teisen, Chefrådgiver, QCxP,

Læs mere

Summa Summarum: Jeg gider slet ikke. S.A.K. 1843

Summa Summarum: Jeg gider slet ikke. S.A.K. 1843 Nye måder at arbejde på, - er det virkelig nødvendigt? DS 3090 Commissioning processen til bygninger Jeg gider slet ikke. Jeg gider ikke ride, det er for stærk en Bevægelse; - Gider vi virkelig - jeg gider

Læs mere

Commissioning Commissioning-aftalen Implementering i andre aftaler

Commissioning Commissioning-aftalen Implementering i andre aftaler Commissioning Commissioning-aftalen Implementering i andre aftaler Christian Molt Wengel, Advokat, partner Hvem? 2 Hvad? AFTALERNE CX-aftalen Andre rådgiveraftaler Entreprisekontrakter UDBUD Udbud af CX-ydelsen

Læs mere

Det drifts- og brugervenlige Byggeri. Poul Henrik Due. Værktøjer og processer der virker. Copyright 2012 Grontmij A/S. Rigshospitalet, København

Det drifts- og brugervenlige Byggeri. Poul Henrik Due. Værktøjer og processer der virker. Copyright 2012 Grontmij A/S. Rigshospitalet, København Copyright 2012 Grontmij A/S 1 Det drifts- og brugervenlige Byggeri Værktøjer og processer der virker Poul Henrik Due Rigshospitalet, København Driftsorienteret granskning Program Dispositionsforslag Projektforslag

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri Kvalitetsstyring af byggeri Totaløkonomi i byggeprojekter Drift, vedligehold, opførelse, indeklima, afgifter, energiforbrug 1 Samordnet design og idriftsættelse Hvad vil vi opnå? Hvad er Commissioning?

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg.

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg. 28-04-2014 Bilag C til Tilbudsgrundlag (TG) Totalrådgivning Vestre Fjordpark Tilbudsliste 1. Generelt Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

Commissioning-processen (Cx)

Commissioning-processen (Cx) Copyright 2015 Grontmij A/S CVR 48233511 -processen (Cx) Og Skejby Psykiatricenter Jesper Tanggaard, Maskinmester, Authority, Kolding 16. april 2015 1 Oprindelse 2 stammer fra skibsbygning, hvor et skib

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgiving Delaftale 1-4 Kontraktbilag 2

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgiving Delaftale 1-4 Kontraktbilag 2 Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgiving 1-4 Kontraktbilag 2 Tilbudte medarbejdere Vejledning til Tilbudsgivere: I nærværende Kontraktbilag skal Tilbudsgiver

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Performance tests før AB-aflevering Styring og regulering

Performance tests før AB-aflevering Styring og regulering Performance tests før AB-aflevering Styring og regulering Præcisering af ydelser for rådgiver (projektering, byggeledelse og fagtilsyn) vedr. performance tests: 1. Den projektspecifikke tilretning af performance

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer Januar 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer Kolofon 2016-01- 08

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012.

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. Den af organisationerne nedsatte arbejdsgruppe omfattede:

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

1. Generelt Nærværende bilag udgør ordregivers opgavebeskrivelse. Bilaget udgør efter tilbudsafgivelse bilag 2 til kontrakten.

1. Generelt Nærværende bilag udgør ordregivers opgavebeskrivelse. Bilaget udgør efter tilbudsafgivelse bilag 2 til kontrakten. Bilag 2 Ordregivers opgavebeskrivelse 1. Generelt Nærværende bilag udgør ordregivers opgavebeskrivelse. Bilaget udgør efter tilbudsafgivelse bilag 2 til kontrakten. 2. Om selve anlægsprojektet Der skal

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgiving Delaftale 5 Kontraktbilag 2

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgiving Delaftale 5 Kontraktbilag 2 Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgiving Delaftale 5 Kontraktbilag 2 Tilbudte medarbejdere Vejledning til Tilbudsgivere: I nærværende Kontraktbilag skal Tilbudsgiver

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Region Syddanmark EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Udarbejdelse af udbudsgrundlag for Projektkonkurrence... 4 3. Varetagelse af Projektkonkurrence...

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Cx-aftalen Christian Molt Wengel advokat, partner

Cx-aftalen Christian Molt Wengel advokat, partner Cx-aftalen Christian Molt Wengel advokat, partner Præsentation 2 Fordele? De berømte centre http://ing.dk/artikel/commissioning-giver-energibesparelser-pengene-175643 Kilde: www.energiforumdanmark.dk Certificering

Læs mere

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer.

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer. Slots- og Kulturstyrelsen Bilag 5 - IKT-aftale For byggesager med forventet entreprisesum over 5 mio. kr. (eks. moms) H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

(virksomhed) (projektnavn) (måned år)

(virksomhed) (projektnavn) (måned år) Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Bilag 1 Månedsrapport Månedsrapport nr. (måned år) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Bilag 1

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015 OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir Juli 2015 Nuuk, 01. juli 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende rådgivning;

Læs mere

Erfaringer fra granskning af projekternes kvalitet mht. arbejdsmiljø og bygbarhed

Erfaringer fra granskning af projekternes kvalitet mht. arbejdsmiljø og bygbarhed 2017.01.24 Århus og 2017.02.01 Ballerup Erfaringer fra granskning af projekternes kvalitet mht. arbejdsmiljø og bygbarhed V2C er inviteret, fordi vi har specialiseret os i granskning med entreprenørbriller

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Møde om projekterendes og rådgiveres pligter

Møde om projekterendes og rådgiveres pligter BAR Bygge & Anlæg og Byggeriets Arbejdsmiljøbus Møde om projekterendes og rådgiveres pligter Jacob Munk og Signe Mehlsen 2/6, 14/6, 15/6, 23/6 og 24/6 2016 Arbejdsmiljølovgivningen BARs branchevejledninger

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

Byggeri og Planlægning

Byggeri og Planlægning Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Vejledning om digital projektering Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Vejledning om digital

Læs mere

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). UDKAST Aftale om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Kulkransporet Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE BILAG 1 PROJEKTNR. A061791 DOKUMENTNR. 00 VERSION

Læs mere

Bentleyuser.dk årsmøde 2009. bips, IKT og CAD-standarder. Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll

Bentleyuser.dk årsmøde 2009. bips, IKT og CAD-standarder. Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll Bentleyuser.dk årsmøde 2009 Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll Emner Hvilke CAD-standarder findes der? Scene 1: Eksempel på et projekt som ikke anvender IKT Hvad går galt!

Læs mere

Performance test før aflevering

Performance test før aflevering Performance test før aflevering Hvordan styrer vi byggeriet, så vi rammer plet med energiforbruget? Bygherreforeningen. 26. august 2015. Jan Q. Rasmussen. BYGST. Direktion Thomas Rysgaard. BYGST. Planlægning

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

En drejebog et eksempel

En drejebog et eksempel En drejebog et eksempel Kaj Nøhr, KPF arkitekter Styring og kommunikationsværktøj Drejebogen skal være synlig for alle byggesagens parter og bane vejen for et gennemsigtigt byggesagsforløb, med ejerskab

Læs mere

BILAG 5.A BESKRIVELSE AF METODE FOR AFKLARINGSFASEN

BILAG 5.A BESKRIVELSE AF METODE FOR AFKLARINGSFASEN BILAG 5.A BESKRIVELSE AF METODE FOR AFKLARINGSFASEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Afklaringsfasen generelt... 4 3. Fremgangsmåde... 4 4. Afklaringsfasen mere detaljeret...5 5. Detaljeret beskrivelse

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger 2012-2014. Totalrådgivningen skal udføres i henhold til denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation

Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation BILAG 7 Den 8.12.2016 Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013, "Bekendtgørelse om bygherrens pligter", pålægger Slots- og Kulturstyrelsen (herefter

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Bilag til totalrådgivningskontrakt Etablering af sundhedshus i Skærbæk 3. september 2012 YDELSESBESKRIVELSE FOR TOTALRÅDGIVNING

Læs mere

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Firma og projektorganisation, KUBUS Versionsdato 30-09-2015 Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Indhold Roller... 4 Bygherre... 4 Navn:... 4 Adresse:... 4 Email: bogodt@bf-ringgaarden.dk... 4 Telefon:... 4

Læs mere

Planer for revision af ydelsesbeskrivelserne. Temamøde i Bygherreforeningen den 24. november 2009

Planer for revision af ydelsesbeskrivelserne. Temamøde i Bygherreforeningen den 24. november 2009 Planer for revision af ydelsesbeskrivelserne Temamøde i Bygherreforeningen den Om revisionsarbejdet Udvikling af ydelsesbeskrivelserne Den aktuelle ajourføring 2009 YB som ramme for organisering Planlagt

Læs mere

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12 Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 1 Bestyrelse Byggeudvalg: Bestyrelsesformand Direktør Vicedirektør Økonomi og adm.chef 1 uddannelseschef

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Tiltag til håndtering af energi i statens bygninger

Tiltag til håndtering af energi i statens bygninger Tiltag til håndtering af energi i statens bygninger Thomas Rysgaard. BYGST. Ingeniør. Afdeling for Planlægning og energi. 1 Væsentlige indsatsområder: Nybyggeri Renovering Energirenovering Optimering af

Læs mere

I kort form kan kommunens umiddelbare ønsker og behov til processen opsummeres som følger:

I kort form kan kommunens umiddelbare ønsker og behov til processen opsummeres som følger: Notat Århus Kommune MULTIMEDIEHUS BYRÅDSINDSTILLING 2006 Procesbeskrivelse inkl. tids- og aktivitetsplan 15. august 2006 1. Ønsker til processen Århus Kommune har en række ønsker i forhold til den proces,

Læs mere

PERFORMANCETESTS FSTA ÅRSKONFERENCE OKTOBER

PERFORMANCETESTS FSTA ÅRSKONFERENCE OKTOBER PERFORMANCETESTS FSTA ÅRSKONFERENCE OKTOBER 2016 KORT PRÆSENTATION JOHANNES THUESEN, RAMBØLL Energi og installationer i samspil med arkitektur Lavenergibyggerier Energianalyser og energiprojekter Tilsyn

Læs mere

Arbejdsmiljø i idé-, program- og projektfaserne Guide 1. Proces, organisering og granskning

Arbejdsmiljø i idé-, program- og projektfaserne Guide 1. Proces, organisering og granskning Arbejdsmiljø i idé-, program- og projektfaserne Guide 1 Proces, organisering og granskning Casper Siebken Schultz Kirsten Jørgensen December 2015 43 Denne publikation er en del af konceptet Arbejdsmiljø

Læs mere

Byggeri og Planlægning 2011

Byggeri og Planlægning 2011 Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning 2011 Vejledning om digitalt projektering Udkast 10. november 2011 [Dobbelklik > vælg billede tilpas til 16,0 cm bredt, 8 cm højt maks. 10 cm højt] Foreningen

Læs mere

Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg. Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation

Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg. Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation Hvordan ser CTS virkeligheden ud i Danmark. Der er i dag rigtig mange eksisterende CTS

Læs mere

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter.

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter. CUNECOS AFPRØVNINGSPROJEKTER: cuneco en del af bips HVAD OG HVORDAN? Dato 30.11. 2012 Projektnr. 15 021 Sign. MET 1 Hvem er cuneco? cuneco udvikler, afprøver og implementerer frem til 2014 en række standarder,

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 3 etablering af kommunikationsplatform

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 3 etablering af kommunikationsplatform Januar 2016 a 102-3 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 3 etablering af kommunikationsplatform Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Konvertering af Lygten Varmeværk

Konvertering af Lygten Varmeværk Konvertering af Lygten Varmeværk 04 Tilbudsliste Teknisk Rådgivning HOFOR A/S 02. Maj 2016 Tilbudsliste Teknisk rådgivning Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilbudsgrundlag... 3 3 Tilbudsdokumenter...

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 2 digital kommunikation

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 2 digital kommunikation Januar 2016 a 102-2 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 2 digital kommunikation Kolofon 2016-01-08

Læs mere

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen Universiteter Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag:

Læs mere

BILAG B TIL RÅDGIVERAFTALE: SØNDERJYLLANDSGÅRDEN AFGRÆNSNING AF RÅDGIVERS YDELSER YDELSESBESKRIVELSE 2012 BYGGERI & PLANLÆGNING

BILAG B TIL RÅDGIVERAFTALE: SØNDERJYLLANDSGÅRDEN AFGRÆNSNING AF RÅDGIVERS YDELSER YDELSESBESKRIVELSE 2012 BYGGERI & PLANLÆGNING BILAG B TIL RÅDGIVERAFTALE: SØNDERJYLLANDSGÅRDEN AFGRÆNSNING AF RÅDGIVERS YDELSER YDELSESBESKRIVELSE 2012 BYGGERI & PLANLÆGNING Ydelsesbeskrivelse 2012 B&P: Ja Nej Bemærkninger: 0. Rådgiverens rolle Rådgiveren

Læs mere

»DGNB-certificering af EAL Odense - Erfaringer. Jens Rolin

»DGNB-certificering af EAL Odense - Erfaringer. Jens Rolin »DGNB-certificering af EAL Odense - Erfaringer Jens Rolin 2016-09-30 Agenda 1. Præsentation 2. Status 3. Tanker og indledende planlægning af DGNB certificering 4. Dokumentation af delkriterie 5. Erfaringer

Læs mere

Projektspecifik ydelsesbeskrivelse

Projektspecifik ydelsesbeskrivelse BILAG 4 Projektspecifik ydelsesbeskrivelse Den 8.12.2016 Rådgiver for Slots- og Kulturstyrelsen Rådgivning for Slots- og Kulturstyrelsen på Fasangården indbefatter rådgivning i henhold til nedenstående

Læs mere

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Modul 3: 06. december 2016-08. december 2016-3. sæson 1. Dag: Aftaleforhold, arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer Overblik og svar på indgåelse af aftaler

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

BIM og øget projektkvalitet

BIM og øget projektkvalitet BIM og øget projektkvalitet -hvordan openbim kan øge projektkvaliteten Thorsten Falk Jensen, bygherrerådgiver, NIRAS AGENDA Baggrund Projektkvalitet og modeller What s in it for me? Teknologi, faglighed

Læs mere

Ved bedømmelsen vægtes hovedkriterierne således, at tilbuddets tekniske værdi tillægges en

Ved bedømmelsen vægtes hovedkriterierne således, at tilbuddets tekniske værdi tillægges en SCENARIE A - TOTALRÅDGIVNING OG HOVED-/FAGENTREPRISE HOVEDAKTIVITETER Udarbejdelse af program Udarbejdelse af juridisk grundlag Annoncering Prækvalificering af totalrådgivere (5 udvælges) Udbud af totalrådgivning

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole Risbjerggård udbud af teknisk rådgivning Foreløbig udgave Side 2 af 10 Indhold 1. Indholdsfortegnelse 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Læs mere

Fokus på rigtig start for nem og enkel afslutning. IKT ProcesLAB samarbejde og kommunikation

Fokus på rigtig start for nem og enkel afslutning. IKT ProcesLAB samarbejde og kommunikation Fokus på rigtig start for nem og enkel afslutning IKT ProcesLAB samarbejde og kommunikation Anne Mikkelsen - Senior konsulent! Underviser til dagligt IKT ledere og supportere IKT og projekteringsledere

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Praktisk erfaring med performancetest i byggeriet

Praktisk erfaring med performancetest i byggeriet Praktisk erfaring med performancetest i byggeriet DANVAK Dagen - København, 5. april 2017 Baggrund Henrik Errebo Rasmussen, Fagleder EBI, SlothMøller Rådgivererfaring med projektering af installationer

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering Januar 2016 a 102-4 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 4 digital projektering Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse og IKT-Ydelsesspecifikation

Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse og IKT-Ydelsesspecifikation Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse Gentofte Ejendomme har egne tilføjelser til DAV & FRI s Ydelsesbeskrivelse På de følgende dias, vises de tilføjelser det har været nødvendigt for os at indføre,

Læs mere

IKT- Bekendtgørelsen Hvordan løser vi udfordringerne

IKT- Bekendtgørelsen Hvordan løser vi udfordringerne 1 IKT- Bekendtgørelsen Hvordan løser vi udfordringerne Peter Hauch, arkitekt maa Udvalgsformand Bygherreforeningen Digitaliseringsudvalget Bygherrerådgiver IKT- og FM-konsulent, Arkidata Adjungeret seniorforsker

Læs mere

Havmølleparken Rødsand 2 Figurbilag til udbudsmateriale

Havmølleparken Rødsand 2 Figurbilag til udbudsmateriale Havmølleparken Rødsand 2 Figurbilag til udbudsmateriale 1. Ejersnitflade mellem Energinet.dk og koncessionshaver 2. 6 figurer af platformen, herunder areal til koncessionshavers lavspændingsanlæg 3. Kort

Læs mere

Handlingsanvisning. Indskriv i kontrakterne at der forventes brug af Ajour, samt i hvilket omfang.

Handlingsanvisning. Indskriv i kontrakterne at der forventes brug af Ajour, samt i hvilket omfang. Bygherre Kontrakter Projektgennemgang Er bygherre interesseret i digital aflevering? Få afklaret hvad forventningerne er til omfanget af kvalitetssikringen. Det kan være en fordel at aflevere digitalt

Læs mere

Temamøde 9. december Arbejdsmiljø. Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet

Temamøde 9. december Arbejdsmiljø. Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet Temamøde 9. december 2010. Arbejdsmiljø. Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.dk

Læs mere

Udførelsesfasen og driftsfasen. rambøll arkitektur landskab og proces

Udførelsesfasen og driftsfasen. rambøll arkitektur landskab og proces Udførelsesfasen og driftsfasen Udførelsesfasen og driftsfasen IDEOPLÆG Etablering af grundlag Analyse af mulige ideer Undersøgelser: Eksisterende forhold Arkivundersøgelser Jordbundsforhold Behovsanalyse

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Konkretisering af digital aflevering til drift Projektets

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Testens varighed. gennemførsel. af test Fremgår af udbudstidsplan. Fremgår af. Fremgår af

Testens varighed. gennemførsel. af test Fremgår af udbudstidsplan. Fremgår af. Fremgår af BILAG B Projektnavn: SDU NATV3 Dato: 04.02.2016 Dette er Bygningsstyrelsens (Bygst) generelle betingelser for performance tests mht. styring og regulering, som gælder for de performance tests, der er nævnt

Læs mere

BILAG E KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION

BILAG E KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG E IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 BILAG E)

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Side 1/9 NSTRUKTON TL TLBUDSGVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere