Livet leves forlæns men forstås baglæns.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livet leves forlæns men forstås baglæns."

Transkript

1 Commissioning processen Nye måder at arbejde på, - er det virkelig nødvendigt? DS 3090 Commissioning processen til bygninger Kvalitetsstyring der betaler sig Grontmij Fagligt netværk 2014 Livet leves forlæns men forstås baglæns. S.A.K Copyright Copyright OLT Grontmij OLT Grontmij A/S CVR A/S CVR maj 2014 Ole Teisen Bygidrift.blogspot.com

2 Commissioning processen og DS 3090 Hvor meget bygger vi? bygidrift.blogspot.com

3 Commissioning processen Hvad koster det, vi ikke bygger? Kilde: Byggeriets Evaluerings Center Vedvi, hvadvi skalbygge? Værdienaffejlogmanglerpådanskebyggeriererca. 3 % afbyggesummen Ved 4,4 % af byggesagerne har fejl og mangler påvirket ibrugtagningen Hvad med driftstabet? Hvad med totaløkonomi på de valgte løsninger? Hvad med totaløkonomi på projektændringer Regnervi dethelemed, holder de 3 % ikke

4 Commissioning processen og DS 3090 Hvad skal vi igennem? Agenda: Hvad kan vi bruge Commissioning-processen til? Orientering om Commissioning-processen -hvaderdetoghvadkræverstandarden? Hvadskalvi investereoghvadfårvi udafdet? Hvorledes påvirker det indeklima, energiforbrug og bæredygtighed? Hvadskalder tilfor at kommeigang?

5 Commissioning processen og DS 3090 Typisk fordeling af arbejdsopgaver i et traditionelt byggeforløb Ingeniør, VVS-installationer Ingeniør, el-installationer Arkitekt Hovedentreprenør Huller mellem disciplinerne forårsager: Dårlig koordinering Detaljer går tabt Dyre ændringer undervejs Forsinkelser Data/Security/Div. Brandalarmering Brandsikkerhed Bygningsautomation El-installatør VVS-installatør Illustration:

6 Commissioning processen og DS 3090 Commissioning-processens rolle i byggeforløbet Commissioning-processen fylder hullerne ud Commissioning spænder over alle de discipliner, bygherren har valgt Illustration:

7 Commissioning - Hvem har været der? Værdibyg har lanceret en vejledning i 2013 Vejledningen er suppleret af Kom-godt-i-gang eksempler: krav plan log testparadigme rapport

8 Commissioning - Hvem er nu kommet til? Dansk Standard DS 3090, Commissioningprocessentil bygninger Standarden er suppleret med 18 annekser med eksempler på Commissioningprocessens dokumenter krav plan og organisering log acceptdokumenter undervisningsplan Tjeklister Rapporter

9 Commissioning-processen Ikke nogen Quick-fix! Program Dispositions & projektforslag Hovedprojekt Byggefase Drift Organisering Projektbasis Granskning af hovedprojekt Krav til tilsyn Test af belastet byggeri Copyright 2013 Grontmij A/S CVR Opstilling af Commissioning krav Planlægning - plan Oprettelse af log Accept fra bygherre Granskning af projektmateriale Verificering af krav Opdatering af plan og log Accept fra bygherre Skrivning af testparadigmer Opdatering af plan og log Accept fra bygherre Egenkontroller Brugerundervisning Entreprenør tests Systemmanual Tværfaglige tests Opdatering af plan og log Foreløbig rapport Opdatering af log, systemmanual og rapport Sæsontests Erfarings-opsamling Påvirkning af entreprenørkontrakter 10-månedersgannemgang Fortløbende Commissioning Accept fra bygherre

10 Commissioning processen Programfasen - stil krav og planlæg - husk krav til dokumentation Det traditionelle byggeprogram er normalt ikke tilstrækkeligt Der skal opsættes målbarekrav til præstationer, funktionalitet, effektivitet, totaløkonomi, energieffektivitet og dokumentation Der skal være en beskrivelse af hvordan hvert enkelt krav verificeres Verificering og dokumentation kan ikke udelukkende være traditionel KS i henhold til AB92, bygningsreglement, gængse normer m.m. Systemmanual-relateret input til Commissioning kravspecifikationen (Koordinér med IKT): Krav til digitale formater og afrapportering i databasebaserede værktøjer Krav til specifikke løsninger og komponenter, servicemuligheder, m.m. ID-kodestruktur og referencebetegnelser Skriv en Commissioning-plan med alle forventede aktiviteter Opret en Commissioning-log til alle observationer Stil krav til de projekterende! Indhent bygherrens accept

11 Commissioning processen Organisering så der er dialog mellem de involverede parter Commissioning-organisationen styrer gennem hele byggeforløbet og ledes af en uafhængig Commissioning-leder

12 Commissioning processen Projekteringsfaserne Projektbasis! - Hvordan er hvert enkelt krav tilgodeset og hvorfor netop på denne måde? Granskning af det foreliggende projektmateriale før ansøgning om byggetilladelse Granskning af det kvalitetssikrede hovedprojekt Granskningerne skal fokusere på bygherrens krav Opdatér kravspecifikation, log og plan Stil krav til de udførende! Afrapportér stade og indhent bygherrens accept

13 Commissioning processen Byggefasen, hovedpunkter Udførende indlemmes i Commissioning-organisationen Dialog om tilsyn og om egenkontroller med nytilkomne aktører Opdatering af undervisningsplan og afholdelse af brugerundervisning Sikring af dokumentation i systemmanualen - at materialet er brugbart og i henhold til IKT og Commissioning-krav Vi skal teste det, der er krævet, og det der er behov for Typiske tests, der giver værdi: Køleanlæg i samspil med forskellige leverandørers automation Elorsyninger, samspil mellem solcelleanlæg, nødstrømsanlæg, UPS, Diesel, koblinger mellem forsyningslinier Indeklima i samspil med klimaskærm, solafskærmning, ventilation, varme, køling og bygningsautomation Solvarmeanlæg sammen med traditionelt varmeanlæg Serverrumsinstallationer og tilsvarende med specificeret oppetid

14 Commissioning processen Byggefasen idriftsættelse og aflevering Planlægning af fortløbende Commissioning-aktiviteter som skal medvirke til at bygningen fortsat lever op til Commissioning-krav selv om der sker slid, ændringer og ombygninger Planen skal forholde sig til: Hvorledes udestående Commissioning-observationer håndteres Fortsat undervisning og efteruddannelse Håndtering af vedligehold, der kan få indflydelse på overholdelse af Commissioning-kravene Håndtering af ombygninger Anvendelse af hændelsesbaseret, skemalagt og monitorerende Vedligeholdelse af systemmanualen Afrapportering inkl. opdatering af log og systemmanual Indhent bygherrens accept

15 Commissioning processen Driftsfasen, hovedpunkter Opstart af Fortløbende Commissioning Test af bygning i drift Test af varmeanlæg om vinteren og køleanlæg om sommeren Kontrol af indstillinger, setpunkterog udvalgte præstationer måneder efter aflevering Opdatering af systemmanual, log og Commissioning-rapport Commissioning organisationen ændres således at bygherrens driftspersonale kommer i front Husk at afholde en Lessons-Learnedworkshop, og få de opsamlede erfaringer skrevet ind i Commissioning-rapporten

16 Commissioning processen og DS 3090 Vogt jer for efterligninger! Commissioning hvad er det ikke? Commissioning er ikke genbrug af alle de kvalitetssikringsprocesser, der allerede er i en dansk byggesag Den almindelige kvalitetssikring er en forudsætning for gennemførelsen af Commissioningprocessen! Granskninger og tests skal beskrives og ledes af Commissioningorganisationen ikke af entreprenører eller leverandører

17 Commissioning processen Er det gratis? Commissioning er en investering Prisen er mere afhængig af byggesum og teknisk kompleksitet end af størrelsen på byggeriet Nøgletal: Mellem 1 & 2 % af byggesummen Der spares i gennemsnit 13 % på energiforbruget, når bygningen har været gennem en Commissioningproces Gennemsnitlig tilbagebetalingstid er 4 år Kilder: DTU Management og E. P. Mills, 2009

18 Commissioning processen Eksempler fra det virkelige liv Serverrum projekteret med 4 x luftskifte i timen Der er ikke behov for frisk luft, der arbejder ingen mennesker i rummet Der er strenge krav om stabil temperatur og fugt

19 Commissioning processen Eksempler fra det virkelige liv Projektet ændret efter Commissioning organisationens observation og luftskiftet nedsat til ½ gang i timen. Risiko for afvigelser i fugt og temperatur er nedsat. Ventilatorerne reducerede i størrelse, besparelse: ,- kr. Nedsat luftskifte medfører mindre energiforbrug, besparelse: kwh/år

20 Commissioning processen Eksempler fra det virkelige liv Specialudviklet loftsløsning - loftet skal ikke skæmmes af indblæsningsamaturer til ventilation Ventilationsluft indblæses over loft og skal passere forbi loftspladerne hvor de er lagt i skinnesystemet Loftspladerne er 2 m lange og lavet af stålprofiler Der er lavet en teoretisk eftervisning af, at luften fordeles jævnt i området Commissioning organisationen har aktiveret projekterende ingeniører, entreprenører og Grontmij ventilationsspecialister for at teste det første område så tidligt, at observationer herfra kan anvendes ved opførelsen af efterfølgende områder Skønnet ekstraudgift, hvis anlægget skal ombygges til en traditionel løsning med ventilationskanaler og indblæsningsamaturer: 10 mill. kr. Copyright 2013 PHD - OLT Grontmij A/S CVR

21 Commissioning processen Verificering af lufthastigheder i opholds- og arbejdszone

22 Commissioning processen Verificering af luftfordeling ved termografi

23 Commissioning processen Opsummering fra en afsluttet byggesag med Commissioning Opførelsesomkostninger, sparet direkte som følge af Commissioning: 2,2 mill. kr. Opførelsesomkostninger sparet blandt andet som følge af Commissioning: 10 mill. kr. Driftsomkostninger sparet første driftsår: 18 mill. kr. Driftsomkostninger sparet på 10 år: 117 mill. kr.

24 Commissioning processen Hvem udstikker retningen?

25 Commissioning processen - kom godt i gang Er det en skrivebordsproces? Commissioning organisationen skal være drevet af specialister indenfor de fag, der bidrager til opfyldelsen af -kravene, typisk: Leder med overblik, generel teknisk indsigt og evner som procesfacilitator Ekspert i køledrift og optimering af køleanlæg Drift, indregulering og optimering af ventilationsanlæg Ekspert i indregulering og optimering af VVS-installationer, afløbsinstallationer vand og varme Erfaren maskinmester, der kan håndtere El og nødforsyning Ekspert i bygningsautomation og systemintegration Vi får olie på fingrene, ikke mindst når vi skal teste!

26 Commissioning-processen Byg rigtigt første gang byg med Commissioning! Program Dispositions & projektforslag Hovedprojekt Byggefase Drift Organisering Projektbasis Granskning af hovedprojekt Krav til tilsyn Test af belastet byggeri Copyright 2013 Grontmij A/S CVR Opstilling af Commissioning krav Planlægning - plan Oprettelse af log Accept fra bygherre Granskning af projektmateriale Verificering af krav Opdatering af plan og log Accept fra bygherre Skrivning af testparadigmer Opdatering af plan og log Accept fra bygherre Egenkontroller Brugerundervisning Entreprenør tests Systemmanual Tværfaglige tests Opdatering af plan og log Foreløbig rapport Opdatering af log, systemmanual og rapport Sæsontests Erfarings-opsamling Påvirkning af entreprenørkontrakter 10-månedersgannemgang Fortløbende Commissioning Accept fra bygherre

27 Commissioning processen

28 Commissioned Det betaler Ja vi sig gider for godt! alle parter! Sikre målbare krav og afstemme forventninger Commissioning er Møg-irriterende men det tilfører Forfølge kravene i forprojekt, hovedprojekt, byggeri og drift Sikre ordentlig undervisning og ejerskab byggeriet stor viden og kvalitet Dokumentere på systemniveau Sikre at den gode stil Jesper fortsætter Guist, NCC, september 2008.

29 Commissioned

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse 2 3 Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse E s b e n s e n R å d g i v e n d e I n g e n i ø r e r F. R. I Udarbejdet af: Maria

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R

Læs mere

KEJD seminar 25.juni 2013 Bæredygtighed Islands Brygge 37 - MBA og DGNB EKOLAB 1

KEJD seminar 25.juni 2013 Bæredygtighed Islands Brygge 37 - MBA og DGNB EKOLAB 1 KEJD seminar 25.juni 2013 Bæredygtighed Islands Brygge 37 - MBA og DGNB EKOLAB 1 Dagens program Del 1A - 30 min JL Overordnet perspektivering af bæredygtigheden ved MBA/SVEN Del 1B - 30 min JRL En gennemgang

Læs mere

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi.

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi. Center for Energibesparelser Serverrumsvejledning 2011 Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi Bliv klogere på: Elforbrug i serverrum Energistyring Robusthed og redundans

Læs mere

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen FDF vejledning i forbindelse med byggesager - side 1 Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen Skal vi bygge? Det er et spørgsmål der før eller siden kommer op i enhver FDF kreds, og historien viser at det

Læs mere

Kommunale ejendomme byggeri og drift

Kommunale ejendomme byggeri og drift ELFORSK projekt: 345-002 Energisyndere i lavenergibyggeri Del- rapport Kommunale ejendomme byggeri og drift Udarbejdet af: Bo Holst- Mikkelsen, Living Strategy Consulting, bhm@livingstrategy.dk April 2015

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1 Energistrategi Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre Strategi 1.0 // 2013 Figur 1 Forord Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive

Læs mere

Indikatorer på det fejlfrie byggeri

Indikatorer på det fejlfrie byggeri Indikatorer på det fejlfrie byggeri En kvantitativ undersøgelse af evaluerede byggesager Report 4.2012 DTU Management Engineering Kirsten Jørgensen Marts 2012 Indikatorer for det fejlfrie byggeri En kvantitativ

Læs mere

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Titel: Undertitel: Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Indhold 1 Bygningsreglementets krav til fugtsagkyndige og fugtdokumentation... 2 1.1 Formål... 2 1.2

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

Byggeri og Planlægning 2012

Byggeri og Planlægning 2012 Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse

Læs mere

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang!

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang! ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE Kom nemt i gang! Hvordan gør jeg? Vejledning til værktøjet Dette værktøj er udviklet af Quartz+Co til Dansk Byggeri og 3F. Det bygger videre på rapporten Øget Produktivitet

Læs mere

Forår 2013 KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN. Opgave: 7. Semester special. Uddannelse: Bygningskonstruktør

Forår 2013 KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN. Opgave: 7. Semester special. Uddannelse: Bygningskonstruktør KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN Forår 2013 Opgave: 7. Semester special Uddannelse: Bygningskonstruktør Skolens navn: VIA University College, Aarhus Vejleder: Jens Otto Grabau Forfatter: Finn Graversen

Læs mere

Nordisk Engineering ApS. Boligrådgivning. Huseftersyn energiberegning - klimakontrol. Nordisk Engineering ApS Tlf.: 86 48 88 08 www.nordeng.

Nordisk Engineering ApS. Boligrådgivning. Huseftersyn energiberegning - klimakontrol. Nordisk Engineering ApS Tlf.: 86 48 88 08 www.nordeng. Boligrådgivning Huseftersyn energiberegning - klimakontrol Forord: Nordisk Engineering ApS er et velrenommeret ingeniør- og rådgivningsfirma der har eksisteret i branchen i mange år. Vi beskæftiger os

Læs mere