MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Tirsdag den 11. september Klokken: Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Tirsdag den 11. september 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl."

Transkript

1 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET Tirsdag den 11. september 2012 Klokken: Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 5 Mødet slut kl. Medlemmer: Lars Gaardhøj Lise Rask Abbas Razvi Ellen Thrane Susanne Langer Per Roswall Bent Larsen Ole Søbæk Henrik Thorup Afbud: Fraværende:

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Oplæg om regionens opgaver på råstofområdet 3 2. Låneadgang for kvalitetsfondsstøttede hospitalsbyggerier 4 3. Meddelelser 6 4. Eventuelt 12 2

3 Den 11. september 2012 MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 OPLÆG OM RÅSTOFOPGAVEN SAGSFREMSTILLING Koncern Miljø fremlægger en kort, generel præsentation af regionens myndighedsopgaver på råstofområdet, herunder råstofplanen. KONKLUSION Sagsnr: 3

4 Den 11. september 2012 MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 2 LÅNEADGANG FOR KVALITETSFONDSSTØTTEDE HOSPITALSBYGGERIER, DER KAN KLASSIFICERES SOM BYGNINGSKLASSE 2020 SAGSFREMSTILLING Med vedtagelsen af økonomiaftalen for 2013 har Regeringen afsat en lånepulje til energiinvesteringer i forbindelse med kvalitetsfondsstøttede hospitalsbyggerier. I praksis vil det være de enkelte regioner, der har mulighed for at søge om optag af lån til projekterne. Regeringens lånepulje er på ca. 1 mia. kr., og åbner dermed op for, at rammen for kvalitetsfondsbyggerierne kan udvides tilsvarende. Den samlede totalramme for de kvalitetsfondsstøttede hospitalsbyggerier kan således øges til 45,2 mia. kr. (2013-pl.) Låneadgangen udgør op til 2,3 pct. af byggeriets samlede økonomiske ramme. Som udgangspunkt kan dog ikke optages lån større end til den andel af byggeriet, der efterfølgende i den kommunale myndighedsbehandling kan klassificeres efter bygningsreglementets energiramme Bygningsklasse Regeringen har derfor fastsat, at regionernes lånemulighed udregnes som 644 kr./ m 2, der klassificeres Bygningsklasse Et hospitalsbyggeri kan klassificeres som Bygningsklasse 2020, når det samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og belysning pr. opvarmet m² etageareal ikke overstiger 25 kwh pr. år. Bygningsklasse 2020 forventes at blive et obligatorisk krav for opførelse af offentlige nybyggerier fra udgangen af 2018 og opførelse af andre nybyggerier fra udgangen af 2020 (jf. Bygningsreglementet ). Låneadgangen er som udgangspunkt specifik pr. hospitalsbyggeprojekt, men kan i særlige tilfælde puljes. Muligheden for at pulje midlerne forudsætter, at Region Hovedstaden kan redegøre for, at en klassificering til bygningsklasse 2020 i et projekt kun kan realiseres, hvis låneadgangen udvides ud over de 2,3 pct. Det vil samtidig betyde, at låneadgangen i et andet af Region Hovedstadens kvalitetsfondsstøttede projekter tilsvarende reduceres. Der kan ikke opnås låneadgang til projekter eller delprojekter, der ikke kan klassificeres som bygningsklasse

5 Administrationen vil tage initiativ til at afklare mulighederne for at benytte lånepuljen, herunder: I samarbejde med byggeorganisationerne afklare de enkelte kvalitetsfondsprojekters muligheder for en klassificering som bygningsklasse 2020 Afklare hvorvidt det kan anbefales, at låneadgangen for et eller flere projekter søges puljet Betingelser for tilbagebetaling af lån Sagen forelægges til orientering. Når de nærmere detaljer om låneadgangen til energiinvesteringer i forbindelse med kvalitetsfondsstøttede hospitalsbyggerier er på plads, vil Miljø og grøn vækstudvalget igen blive orienteret om status for låneadgangens konkrete udmøntning i Region Hovedstadens kvalitetsfondsbyggerier. KONKLUSION Sagsnr:

6 Den 11. september 2012 MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 3 MEDDELELSER 3.a Status for studietur til Holland Studieturen er fastlagt til mandag den 29. og tirsdag den 30. oktober Der er afgang med SAS fra Kastrup Lufthavn mandag kl og ankomst i Schiphol Lufthavn kl Hjemrejsen er tirsdag kl fra Schiphol Lufthavn med ankomst i Kastrup Lufthavn kl Det må påregnes, at alle skal være i lufthavnen cirka 1½ time før afgang. Der er reserveret hotelværelser på hotel Tulip Inn i centrum af Amsterdam. Læs mere om hotellet her: Følgende udvalgsmedlemmer deltager på turen: Abbas Razvi Bent Larsen Ellen Thrane Lars Gaardhøj Lise Rask Per Roswall Susanne Langer Fra administrationen deltager: Kim Høgh Joost Nielsen Janni Torp Kjærgaard Det har ikke været muligt at få bekræftet alle oplæg/oplægsholdere pga. den hollandske sommerferie, hvorfor følgende program må betragtes som et udkast. 6

7 Mandag den 29. oktober Afgang Kastrup Lufthavn Ankomst Schiphol Airport Mødes med Michael Nørregaard, Danmarks Ambassade, der pr. tog rejser med gruppen til Amsterdam Ankomst Brancheforeningen af Jordbanker Wibautstraat Amsterdam - Kaffe. Præsentationsrunde. Introduktion/præsentation om jordbanker for forurenet jord ved hr. Fred Janssen, formand for brancheforeningen. Spørgsmål og svar Brancheforeningen af Jordbanker serverer en sandwich Afgang med egen bus til en kommunal jordbank, Amsterdam Nord. En person fra en ikke-kommunal jordbank vil være til stede enten ved formiddagsprogrammet eller ved eftermiddagsprogrammet for nærmere at forklare forskellene i forhold til den besøgte kommunale jordbank Transport til Amsterdam centrum Oplæg om grøn transport (ikke afklaret) Transport til hotel Middag i Amsterdam centrum. Tirsdag den 30. oktober Afgang til fods fra hotel Ankomst NEMO Science Center Amsterdam (hvor en udstilling + kommunens præsentationslokale for el-biler har til huse). 7

8 10.00 Præsentation af gæster + værter Præsentation Electric Mobility i og omkring Amsterdam (evt. hr. Maarten Linnenkamp). Spørgsmål, svar og diskussion Besøg på udstillingen EVERYONE ELECTRIC i NEMO Science Center Amsterdam og besøg (til fods) på Car2Go charging point ved IJ-Tunnelen Transport til en frokostrestaurant Frokost Afgang med tog til Schiphol Airport Afgang med fly mod København Ankomst Kastrup Airport. 3.b Studietur til råstofgrave onsdag den 3. oktober 2012 kl På turen ser vi på forskellige metoder for indvinding af sand og grus og efterbehandling af grusgrave. Desuden vises et par forslag til nye graveområder og et interesseområde, som kan indgå i forslag til Råstofplan Kl Kl Kl Kl Kl Kaffepause Afgang i bus fra Regionsgårdens p-plads Ældre råstofgrav. Muligheder for efterbehandling af stor ældre grusgrav. Lynge grusgrav. Muligt forslag til nyt graveområde. Besigtigelse af muligt forslag til nyt graveområde for indvinding af sand og grus nær eksisterende grusgrav (Vassingerød). Indvinding under grundvand. I grusgraven ved St. Rosenbusk (Slangerupvej) indvindes der sand og grus under grundvandsspejlet. Forslag om udpegning af nyt graveområde i tilknytning til den eksisterende grusgrav. Muligt forslag til nyt interesseområde. Nær den kommende Frederikssundsmotorvej ved Ledøje kører vi forbi et muligt forslag om et nyt interesseområde for råstoffer. 8

9 Kl Kl Aktiv råstofgrav. Indvinding af sand og grus i Reerslev grusgrav ved Hedehusene (Hedeland). Efterbehandling. Gåtur rundt i den ældre del af Hedeland, som i dag er efterbehandlet og giver mulighed for en masse fritidsaktiviteter. Ca. kl Forventet ankomst til Regionsgården. Husk fornuftig påklædning og fodtøj. 3.c Status for projekt om overskudsjord Regionsrådet godkendte den 10. april i år, at der etableres en pulje på 4 mio. kr. til medfinansiering af et udviklingsprojekt om bæredygtig håndtering af overskudsjord. Administrationen har efterfølgende annonceret et opslag, samt afholdt et informationsmøde for interesserede ansøgere til udviklingsmidlerne. Ansøgningsfristen for screeningsrunden er nu udløbet og administrationen har modtaget og gennemgået to skitseprojekter fra to ansøger-konsortier. Begge skitser opfylder regionens ønsker og krav og er derfor gået videre i ansøgningsprocessen frem mod en endelig udtagelse af et vinderprojekt ved årets afslutning. Sagsnr: Arkiv: d 9. oktober MGV temadag om elbiler Nedenfor er til orientering et udkast til program for temadagen. Baggrund Den 9. oktober 2012 afholder Miljø og grøn vækstudvalget (MGV) et temamøde om elbiler. Temamødet indgår i MGV s planlagte møderække og vil fungere som grundlæggende forberedelse til MGV s udvalgsrejse til Holland den oktober 2012, hvor man vil blive præsenteret og informeret om Amsterdams succesfulde elbilssatsning og Hollands jordbørser. Begge emner er særligt prioriterede initiativer i hhv. den regionale klimastrategi fra 2012 og handlingsplan for den regionale udviklingsplan fra

10 I forbindelse med mødet vil de to elbilfirmaer - Better Place og CLEVER - præsentere deres elbilløsninger samt holde et oplæg om deres bud på de udfordringer og muligheder regionen og kommunerne står overfor i bestræbelserne på at fremme elbilerne i hovedstadsregionen. Som led i fremvisningen af firmaernes elbilløsninger og ladestanderfaciliteter, vil der være mulighed for at politikerne kan få en prøvetur i en række forskellige elbiler. Indledningsvis vil Energistyrelsen holde en kort præsentation, hvor man vil skitsere situationen på elbiler i Danmark, herunder perspektiverne for elbiler samt Energistyrelsens indsats på området. Mødet vil blive afholdt på Regionsgården. Programmet er udformet således: 1. Elbiler i Danmark perspektiver og status Kl Præsentation af perspektiverne for elbiler og status på elbiler i Danmark set fra Energistyrelsen. Præsentation ved fuldmægtig Claus Lewinsky, Energistyrelsen 2. Præsentation af elbilløsninger Better Place og Clever ll Præsentation af de to førende firmaer på elbilområdet i Danmark. Herunder en præsentation af udfordringer og muligheder i forhold til udbredelsen af elbiler i regionen. Præsentation ved Thomas Sandager Hedegaard, Business Development director, Better Place Præsentation ved CLEVER er endnu uafklaret. Bilag: Projektbeskrivelse Udbredelse af elbiler i hovedstadsregionen 3. Test af elbiler prøvetur og fremvisning af ladefaciliteter Kl Politikerne vil have mulighed for at afprøve en eller flere elbiler i forlængelse af mødet samt blive informeret om den nyeste ladeteknologi. 10

11 3.e 2. møde i Trængselskommissionen Trængselskommissionen holdt den 22. august sit andet møde. På mødet blev det aftalt at nedsætte følgende syv arbejdsgrupper: 1. Incitamenter for mere miljørigtige transportvaner 2. Alternativ finansiering af projekter til reduktion af trængsel 3. Bedre trafikafvikling på vejene i hovedstadsområdet 4. Bedre kollektiv trafikbetjening i hovedstaden 5. Tiltag til reduktion af biltrafikkens miljøpåvirkning 6. Landsdækkende roadpricing 7. Sammenhæng og organisering af den kollektive trafik Regionsrådsformanden deltager i gruppe 1 om mere miljørigtige transportvaner, gruppe 4 om bedre kollektiv trafikbetjening og gruppe 7 om organiseringen af den kollektive trafik. Herudover indgår repræsentanter fra administrationen som faglige eksperter i de samme grupper. På mødet var der oplæg fra Vejdirektoratet om trængsel og mobilitet og fra Trafikstyrelsen om kapaciteten i den kollektive trafik. Det blev endvidere besluttet, at der afholdes en opstartskonference den 1. oktober Oplæg og referat fra mødet vedlægges. Der kan læses mere om trængselskommissionens arbejde på denne hjemmeside: Bilagsfortegnelse: 1. Trængselskommissionen referat af 2. møde 2. Trængselskommissionen oplæg fra trafikstyrelsen 3. Trængselskommissionen oplæg fra vejdirektoratet Sagsnr.:

12 Den 11. september 2012 MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 4 EVENTUELT MØDET SLUT: NÆSTE MØDE: Tirsdag den 9. oktober

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Dato: 13. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 19.

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Dato: 13. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 19. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET Dato: 13. marts 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 2 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Tirsdag den 9. oktober 2012. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 6. Mødet slut kl. 17.

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Tirsdag den 9. oktober 2012. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 6. Mødet slut kl. 17. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET Tirsdag den 9. oktober 2012 Klokken: 15.00 17.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Mødet slut kl. 17.05 Medlemmer: Lars

Læs mere

REGIONALUDVALGET. Dato: 31. oktober 2012. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H6. Møde nr. 6

REGIONALUDVALGET. Dato: 31. oktober 2012. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H6. Møde nr. 6 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONALUDVALGET Dato: 31. oktober 2012 Klokken: 15.00 17.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H6 Møde nr. 6 Deltagere: Steen Olesen Maja Holt Højgaard Marianne

Læs mere

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET BESLUTNINGER Miljø- og trafikudvalget - mødesager MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET MØDETIDSPUNKT 29-04-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Bodil Kornbek Özkan Kocak Abbas Razvi Karsten

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 29. oktober2013. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 29. oktober2013. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8 B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 29. oktober2013 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager DAGSORDEN Regionaludvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 21-05-2013 17:00:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Niels Borre

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 18. juni 2013. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 5

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 18. juni 2013. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 5 B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 18. juni 2013 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 5 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 18-06-2014 15:00 MØDESTED Innovationsgaragen, Skovlunde Byvej 96a MEDLEMMER Lars Gaardhøj Marianne Stendell

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 31. august 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars Gaardhøj

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Sag nr. Emne: bilag Den 13. december 2011 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 6. december 2011, sag nr. 2 Forretningsudvalget den 13. december

Læs mere

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier Statsrevisorerne 2013-14 Beretning Offentligt nr. 2 Beretning om sygehusbyggerier II 2/2013 Beretning om sygehusbyggerier II Statsrevisorernes 2/2013 beretning om sygehusbyggerier Beretning om sygehusbyggerier

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 29. oktober 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 23. august 2010 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 5 Medlemmer: Lars Gaardhøj Lise Rask Ellen Thrane Abbas

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 01-09-2015 17:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H3 MEDLEMMER Per Tærsbøl Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-06-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager. Vibeke Storm Rasmussen

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-06-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager. Vibeke Storm Rasmussen BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-06-2013 10:00:00 MØDESTED Regionsrådssalen MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Birgitte Kjøller Pedersen Charlotte

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. juni 2009 Kl. 7.30 Gentofte Hospital, Auditorium, mødelokale C, opgang 10, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. juni 2009 Kl. 7.30 Gentofte Hospital, Auditorium, mødelokale C, opgang 10, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. juni 2009 Kl. 7.30 Gentofte Hospital, Auditorium, mødelokale C, opgang 10, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup Møde nr. 7 Medlemmer:

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2007 Kl. 9:30 11:30 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg Mødelokale: Mødelokale 2 (3. sal) Møde nr. 8 Mødet slut 11.15 Medlemmer:

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 24. november 2010 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer:

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 29. oktober 2008 Onsdag 29.10.2008 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kultur- og Fritidsudvalgets politikområdebeskrivelser

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-06-2015 14:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H6 + H7 MEDLEMMER Lars Gaardhøj Marianne Stendell Erik

Læs mere