Endeligt referat. Møde i temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri den 27. april 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endeligt referat. Møde i temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri den 27. april 2012"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Til deltagerne på mødet i temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri 27. april Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Endeligt referat Møde i temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri den 27. april 2012 Dato Tina Bak-Møller Tel Tid og Sted: 27. april 2012 kl , mødelokale B4, Regionshuset, Skottenborg 26, Viborg. Side 1 Temagruppens medlemmer: Dagsorden udsendes til: Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Elsebeth Vesterheden - Afbud Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Jens Buchhave Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Nina Leunbach Wang Nære Sundhedstilbud, Jørgen Nørskov Nielsen - Afbud Praksiskoordinator Henrik Nordentoft - Afbud Psykiatri og Social, administrationen, Elisabeth Brix Westergaard Psykiatri- og Socialledelsen, cheflæge Per Jørgensen - Afbud Psykiatri- og Socialledelsen, psykiatridirektør Gert Pilgaard Christensen Afbud (i stedet for Gert og Per deltager Claus Graversen, som sammen med Charlotte Josefsen, Gert og Per udgør Psykiatri- og Socialledelsen) Favrskov Kommune, Mie Nørgaard Hedensted Kommune, Britta Brix Herning Kommune, Eigil Jensen Holstebro Kommune, Kirstine Sørensen - Afbud Horsens Kommune, Claus Grønlund Ikast-Brande Kommune, Johannes Klindt Lemvig Kommune, Birgit Søndergaard Nielsen Norddjurs Kommune, Jakob Hvidberg -? Odder Kommune, Peter Christensen - Afbud Randers Kommune, Sonja Møgelsvang - Afbud Ringkøbing-Skjern Kommune, Vibeke Hardam Nohns Samsø Kommune, Lasse Geiger -? Silkeborg Kommune, Poul Skaarup Jensen Skanderborg Kommune, Niels Gade

2 Skive Kommune, Maybritt Andersen - Afbud Struer Kommune, Caren Piontkowitz Syddjurs Kommune, Jørgen Steen Hansen - Afbud Viborg Kommune, Jens Pedersen - Afbud (i stedet for Jens Pedersen deltager Jan Rahbek for Viborg Kommune) Aarhus Kommune, Ann-Britt Wetche - Afbud Aarhus Kommune, Marianne Brix Hvillum Desuden deltagelse fra: Overlæge i Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium BUC Risskov, Susanne Tangelev Konstitueret overlæge Jakob Ørnberg Psykiatri- og Socialledelsen, Claus Lassen Graversen Favrskov Kommune, leder af myndighedsafdelingen Børn og Familie, Eva Staghøj Kloster Favrskov Kommune, leder af Rådgivningscentret (PPR) Børn og Familie Henny Færch Holstebro Kommune, Kirstine Sørensen Lemvig Kommune, leder af familieafdelingen Birgit Søndergaard Nielsen Randers Kommune, distriktsleder på Børn og familiecenter Gudenå Henrik Johansen Randers Kommune, psykolog Kirsten Bonde Randers Kommune, psykolog Ellen Jakobsen Randers Kommune, psykolog Arianne Kelleris Ringkøbing-Skjern Kommune, teamkoordinator og psykolog, Børn og Familie, Dorte Vilsgaard Silkeborg Kommune, sektionsleder, Familiesektionen, Lone B. Petersen Skive Kommune, psykolog, PPR, Jan Holmgaard Nielsen Struer Kommune, Caren Piontkowitz Viborg Kommune, leder af PPR Jan Rahbek Aarhus Kommune, PPR, Lotte Fensbo Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Familier, Børn og Unge, Susanna de Lima 1. Velkomst v. Marianne Brix Hvillum 2. Oplæg: Ungdomspsykiatri og samarbejdet om unge i mistrivsel v. Susanne Tangelev, Overlæge i Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium BUC Risskov og konstitueret overlæge Jakob Ørnberg. (OBS: Oplægget er berammet til at vare to timer inkl. efterfølgende drøftelse). Dagsorden: I de ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Midtjylland møder man unge med en bred vifte af psykiatriske og sociale problemstillinger, som stiller store krav til samarbejdet mellem sundhedsvæsen og den kommunale sektor både før, under og efter et forløb i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC). Oplægsholderne vil give et indblik i de diagnoser og problemstillinger, man typisk møder i de ungdomspsykiatriske ambulatorier, de behandlingsformer man anvender, og de udfordringer der ligger i arbejdet med (og samarbejdet omkring) disse unge. En stadig større Side 2

3 gruppe af de unge, der henvises til ungdomspsykiatrien, er unge i mistrivsel. Det kan eksempelvis være unge med belastningssymptomer, unge med angst, tristhed, selvskadende eller udadreagerende unge eller unge i misbrug. Hvilke udfordringer ligger der i arbejdet med de unge med psykiatriske og/eller sociale problemstillinger Hvordan skal de forstås - og hvordan kan de bedst hjælpes Hvad kan behandles medicinsk Hvordan kan samarbejdet mellem BUC og kommunerne understøtte en eventuel behandling Temaet vil bestå af et indledende oplæg fra ungdomspsykiatrisk ambulatorium efterfulgt af fælles drøftelser af de udfordringer, der er i samarbejdet omkring de unge, og hvordan der kan arbejdes med at styrke dette samarbejde. (Oplæggene er vedhæftet referatet). Efter oplægget var der spørgsmål/kommentarer: Henny Færch, Favrskov Kommune, bemærkede, at det ift. dæmpning af kognitiv stress (som var en af Jakobs Ørnbergs pointer), ikke altid er let at gøre yderligere, når fx barnet allerede går i specialklasse. Det er et svært område, ærgerligt med skel mellem sektorerne der er enighed mellem kommuner og psykiatri om, at mere dialog er vigtigt. Susanne Tangelev nævnte, at når forældre ikke vil sige ja til opholdssted, og problemets tyngde tilsiger, at det er den rigtige løsning, så handler det om at gøre det klart for forældre. Der er et stort motivationsarbejde at gøre i disse tilfælde. Jens Buchhave gjorde opmærksom på, at mange gange vil det være muligt at få hjælp af VISO, når psykiatrien siger, sagen ikke handler om psykiatri. Marianne Brix Hvillum bemærkede, at også når det er unge, der er tale om, er det vigtigt at arbejde med hele familien. Jakob Ørnberg bemærkede, at netværksanbringelse kan lyde godt, men det er ikke sandsynligt at flytte hele familien. Nogle gange kan det være et spørgsmål om at flytte den unge væk fra familien. Mange gange er døgnplacering det rigtige. Susanne Tangelev tilføjede, at familien ofte kan være lige så hårdt ramt som barnet/den unge. Der kan være problemer, der går igen i generationer der er meget i samfundsstrukturen, som fastholder problematikker. Det er meget vigtigt, at der kommer en stor opmærksomhed på at teste kognition. Lone Pedersen, familieområdet Silkeborg: Enighed om, at det er nødvendigt med dialog. Det er sandsynligvis muligt for kommunerne at forbedre systematikken, men det er provokerende for kommunerne at høre den megen tale om døgnplacering. Det er vigtigt, at sektorerne prøver at forstå hinandens perspektiv. Jakob Ørnberg gjorde opmærksom på, at det bør huskes, at psykiatrien kun ser ca. 1 % - dvs. de værste tilfælde. Døgnanbringelse bliver kun nævnt, hvor det er nødvendigt! Kirsten Bonde, Randers: Dialogen er vigtig. Vi arbejder konsultativt. Og det er vigtigt, at vi ikke stiller nogle krav til børnene, de ikke kan leve op til. Side 3

4 Claus Graversen, Psykiatri- og Socialledelsen: Det er netop intentionen, at temagruppen starter noget op, og så tages dialogen bagefter lokalt. Det handler både om afgrænsning og om at række ud. Susanna de Lima, Aarhus Kommune: Aarhus Kommune er også optaget af unge med misbrug, dobbeltdiagnoser. Erfaringen viser, at det ikke hjælper at henvise alene på de psykiske problemstillinger, fordi det handler om noget meget mere komplekst. Arbejder meget med motivation af de ca. 18-årige. Nu bruges der typisk ½ til ¾ år til at handle, før der henvises. Det gøres også for at give den unge og familien en oplevelse af en god behandling og ikke bare en stempling. Det er ikke muligt at teste en ung, der er misbruger. Men der kan sættes indsatser i gang. Jakob Ørnberg: Misbrug handler om i høj grad om selvmedicinering. Det ville ikke være noget problem at udskrive medicin mod abstinenser, hvis man kunne være sikker på, at nogen omkring den unge følger op. Lotte Fensbo, Aarhus Kommune: Psykiatrien får en udfordring pga. den nye lovgivning ift. tests og specialklasser. Jakob Ørnberg: Det er vigtigt at vide, at det ikke er enkelt for psykiatrien at afvise. Vi kan teste flere, men så kan vi nå færre. Susanne Tangelev: Systemet bør arbejde ud fra mindstemiddels-princippet. Mange undersøgelser bør foretages i primærsektoren. Johannes Klindt, Ikast-Brande Kommune: Vi ser det ikke helt så firkantet som Aarhus. Vi skal ind og arbejde med det almindelige langt tidligere. Ind i daginstitution fx. Jakob Ørnberg: Det vil være godt, hvis den psykiatrifaglig pædagogik blev opgraderet. Det kunne være idé at have en konsultativ funktion, måske specialkonsulenter i kommunerne med særlig viden på området. Det ville lette psykiatriens arbejde meget, hvis der var specialiserede strukturer i kommunerne ift. hvem der kontakter psykiatrien. Hvis vi skulle rådgive nu, så ville vi bruge for mange ressourcer. Mie Nørgaard, Favrskov Kommune: Det er positivt, at vi trækker socialdelen ind ift. temagruppen. Ny lovgivning betyder, at forældre ikke selv kan bestemme, om de ønsker udredning. Ift. hvad der kan leveres, når der henvises det handler i højere grad om de praktiserende læger. Mht. Jakobs og Susanne udsagn om, at hvis kommunerne henviser mange flere, så ville mange flere blive afvist det kan undre, for der er vel kriterier for, hvornår psykiatrien afviser. Susanne Tangelev og Jakob Ørnberg: Jo, det handler selvfølgelig om, hvilken tyngde, der er tale om. Men det er en kontinuerlig diskussion, hvor tærsklen skal ligge. Psykiatrien kunne se flere for også at fjerne mistanken om psykiatri, men det er et spørgsmål om at prioritere ressourcer. Jan Rahbek, Viborg Kommune: PPR oplever ifm. henvisninger fra praktiserende læge, at psykiatrien beder PPR om at lave undersøgelser. Jens Buchhave, BUC: Har deltaget i udarbejdelsen af den nugældende sundhedsaftale. I denne 2. version er der gjort forsøg på at få praktiserende læger med, men det mangler endnu afklaring. Psykiatrien kan sige til forældre, at hvis der også er problemer i skolen, kan man bede kommunen om at undersøge sagen, hvorefter kommunen kan henvise inkl. de informationer, kommunen måtte have om barnet. Side 4

5 Eigil Jensen, Herning: Det er en problematik, vi har snakket meget om. Sundhedsaftalen kan læses anderledes. Det handler om, hvorvidt man fjerner lægens henvisningsret. Kommuner skærer ned og PPR-området presses. Susanne Tangelev: Nej, lægernes henvisningsret er ikke sat ud af kraft, men vi kan kun vurdere en sag ud fra den henvisning, vi modtager. Claus Graversen: Dette er en vigtig diskussion. Både børn på venteliste og de, der bliver afvist er vigtige. Det er vigtigt, at vi ikke tænker system mod system. Vi må spørge hinanden, hvad vi kan gøre i hver vores system for at optimere hjælpen. Diskussionen må have det for øje. 3. Tilbud til unge, der fylder 18 Hvordan hjælper kommunerne de unge videre, og hvilke behandlingstilbud har psykiatrien? Oplæg v. Johannes Klindt, Ikast-Brande Kommune. (Kort drøftelse, ca. 20 min. inkl. oplæg). Johannes oplæg medsendes det endelige referat. Spørgsmål og bemærkninger efter oplægget: Claus Graversen, BUC: Hvorfor giver jeres håndtering diskussioner og med hvem? Johannes Klindt: Visitation og Myndighed mener nogle gange at have behov for oplysninger, som familieafdelingen ikke mener, der er behov for. Men vi arbejder med det. Og det giver en tryghed for familierne, at de oplever, at der tages hånd om den unge. Henny Færch, Favrskov: Får forældrene først besked om, hvem der bliver rådgiver i voksenregi ½ år før den unge bliver 18? Det kan være kort sigt for forældrene. Johannes Klindt: Sådan foregår det nu, men det er muligt, at vi vil lave noget fra 16 år. (Johannes har efterfølgende sendt besked om, at forældrene kan få, og får det ofte, oplyst sagsbehandler i voksenområdet ved det 16. år ). Eigil Jensen, Herning: Herning har et modstykke, hvor vi behandler sagerne vedr. de årige. Susanna de Lima, Aarhus: Hvordan sikrer I, at den unge vil deltage? Der sker et skifte, hvor den unge gerne vil have mere ansvar selv. Johannes Klindt: Det er udgangspunktet for alle områder: Forældre og børn og unge er de helt centrale, og de skal være med hele vejen. Jan Rahbek, Viborg Kommune: Der er vanskeligheder med området. Fx voksenafdelingen bundet af, hvad b&u har besluttet. Derfor holdes der fra det 15. år halvårlige møder mellem PPR og voksenafdelingen. Claus Graversen: Det er godt at høre, at der er prisværdige forsøg på at undgå fald mellem overgange. Psykiatrien har lidt samme problemstilling, og vi har forsøgt at skabe strukturer for at undgå udfald. Elisabeth Brix Westergaard nævnte et satspuljeprojekt med Holstebro Kommune om, hvordan ruster man den unge til at klare kravene i voksenlivet. Marianne Brix Hvillum bemærkede, at der opleves stor forskel på tilbud der gives i unge-regi og i voksen-regi. 4. Orientering vedr. audit på førhenvisningsforløb v. Elisabeth Brix Side 5

6 Westergaard Kommunerne bedes forud for mødet orientere sig i designbeskrivelsen mm. vedrørende auditten (vedhæftet), så der på temagruppemødet kan tages stilling til følgende: Sammensætning af auditpanel Ok med typer af kommunerepræsentanter? Ok med valg af konkrete kommuner? Vurderingsskema Er spørgsmålene i vurderingsskemaet dækkende? Sagsmateriale Er de oplistede sagsmaterialer dækkende? (baggrundsmaterialer/sagsmaterialer) Tidsplan Er det realistisk at afholde auditmøderne i august/kan der findes deltagere, der kan være med i audits på de pågældende datoer? Design og tidsplan blev godkendt. Datoer er allerede konfirmeret. Auditmaterialet skal være Elisabeth Brix Westergaard i hænde 6. juni. Resultatet kommer på næste temagruppemøde. 5. Gensidig orientering opfølgning på implementering af sundhedsaftalerne. Jens Buchhave bemærkede, at det er nødvendigt, at der er fokus på implementering af sundhedsaftalen. Det har været overraskende at opleve, at der i en kommune henvises til gamle amtslige aftaler. Susanna de Lima, Aarhus Kommune: Aarhus Kommunes socialforvaltning har oprettet psykologteam, som vil kvalificere henvisningerne til BUC. Det har hidtil fungere i PPR, men er nyt i socialforvaltningen. Vibeke Hardam-Nohns orienterede om, at Ringkøbing-Skjern Kommune er ved at være færdige med forløb ift. basis-standarden, hjulpet af Center for Kvalitetsudvikling. Der arbejdes på lokal-basisstandard. Det er meget meningsfuldt, både internt og i samarbejdet. 6. Orientering fra arbejdsgruppen vedr. underretninger v. Tina Bak- Møller. Arbejdsgruppen har formuleret en vejledning til underretninger, som hvis kommunerne godkender den lægges på praksis.dk. Vejledningen er vedhæftet sammen med en oversigt over kommunale informationer om underretninger. Kommunerne bedes checke, om oplysningerne er opdaterede - Nogle kommuner har tilsyneladende ingen oplysninger om underretninger på deres hjemmeside. Kommunerne bedes melde tilbage vedr. godkendelse af teksten og ajourføring af oplysninger vedr. underretninger senest 3. maj kl. 12 til Tina Bak-Møller. Side 6

7 De fleste kommuner mangler at få tilføjet oplysninger vedr. underretning/kontaktmuligheder på deres hjemmeside. Vi skal gerne have listen komplet, så den kan lægges ud på Vedhæftet det endelige referat er en oversigt over, hvad der konkret mangler på den enkelte kommunes hjemmeside kommunerne bedes ajourføre hjemmesiderne og sende tilbagemelding til Tina Bak-Møller senest 6. juni. 7. Skriftligt orienteringspunkt vedr. samarbejde mellem almen praksis og kommuner i forbindelse med henvisning til BUC: (se punkt 2 i referat fra temagruppemødet 28/3 2011). Sagen er temmelig kompliceret og har været sat på hold efter, at arbejdsgruppen, der arbejdede på sagen vinteren/foråret 2011, opgav at finde en løsning. Der arbejdes nu på forskellige løsningsforslag, og sagen tages op i forhold til de praktiserende lægers organisation PLO. Uddybning: Det blev igen bemærket, at kommunerne ikke er indstillet på at udføre bestillingsarbejde for psykiatrien eller de praktiserende læger, som det opleves, at de bliver bedt om. Det skal understreges, at det ikke er meningen i henhold til sundhedsaftalen for børn og unge med psykisk sygdom, at kommunen skal udføre undersøgelser ift. et barn, de ikke i forvejen er involveret i, og som henvises via egen læge. Hvis kommunen er involveret i barnets/den unges/familiens aktuelle vanskeligheder, er det relevant, at psykiatrien kan få indsigt i kommunens informationer om barnet/den unge, inden psykiatrien foretager vurderingen af, hvorvidt henvisningen kan accepteres eller må afvises. Der mangler stadig en afklaring af: Hvordan der kan gives besked fra egen læge til kommunen, (inkl. samtykke fra forældrene til, at kommunen må videregive oplysninger om barnet/den unge/familien til BUC), når egen læge henviser til BUC. Dette er nødvendigt, for at kommunen kan videreformidle de relevante oplysninger så oplysningerne kan indgå i BUCs vurdering af henvisningen (som skal foretages inden 8 dage efter modtagelsen af henvisningen). Og det er dette spørgsmål, Region Midtjylland nu vil drøfte med PLO. Ringkøbing-Skjern arbejder på at beskrive en lokal basisstandard, som også involverer de praktiserende læger. Ikast-Brande er i dialog med deres praksiskonsulent om en aftale. Johannes Klindt og Vibeke Hardam-Nohns sender når aftalen/standarden foreligger materiale vedr. disse aftaler til Tina Bak-Møller, så det kan bidrage ved drøftelserne med PLO. 8. Næste møde Det har været nødvendigt at finde et andet tidspunkt, end det oprindeligt aftalte (20. september 2012). Bl.a. skal mødet ligge senere end auditgruppens afrapportering, som er planlagt til primo november. OBS: Efterårsmødet holdes i Risskov og igen opfordres der til deltagelse fra både PPR og socialforvaltning. Fokus på mødet bliver Skolebørn og ADHD, med oplæg fra psykiatrien. Det er nu fastlagt, at mødetidspunktet bliver den 9. november 2012 kl i Risskov. Side 7

8 Jens Buchhave opfordrede til, at der mødes talstærkt op fra kommunerne Dorte Damms oplæg vil helt sikkert blive både relevant og spændende; Dorte Damm har også viden om inklusion. Lidt information om Dorte: Dorte Damm, psykolog og specialist i børneneuropsykologi fra BUC, holdt 9. januar et oplæg på en konference om sociale indsatser for børn, unge og voksne med ADHD arrangeret af Socialstyrelsen. Dortes Damms oplæg på konferencen havde overskriften Hvordan inkluderes børn med ADHD i daginstitution og skole. Formålet med konferencen var at bidrage med viden og inspiration til, hvordan kommuner kan målrette og kvalificere en social indsats for børn, unge og voksne mod ADHD. Dorte Damm blev i 2011 medlem af en tænketank nedsat af den tidligere socialminister Benedikte Kjær. Tænketanken fik i opdrag at tænke højt og udvikle ideer til, hvordan vi kan skabe et inkluderende og rummeligt Danmark i forhold til mennesker med handicaps. Tænketanken er nu nedlagt af den nye socialminister. 9. Evt. Marianne Brix Hvillum gjorde opmærksom på, at eventuelle punkter til forsommerens klyngemøder meget gerne må sendes til Elisabeth Brix Westergaard. Elisabeth Brix Westergaard orienterede om satspuljeprojekt vedr. rådgivning til egen læge eller kommunen. Handler om hele den gruppe, der var omtalt under oplægget. Der ventes svar i maj, og såfremt projektet får tildelt midler, kan det gå i gang efter sommerferien. Jan Rahbek, Viborg Kommune spurgte til overvejelser vedr. samspil til børne-afdelingerne psykiatri og somatik. Jens Buchhave orienterede om, at der rigtigt nok har været overvejelser. Sagen har været behandlet af hospitalsledelserne, og børneafdelingerne i Viborg og Vest har takket nej. Det er vigtigt at huske, at regionen har én indgang vedr. børn og unge med psykiske sygdomme, dvs. BUC. Mødeleder: Referent: Marianne Brix Hvillum Tina Bak-Møller Side 8

Tid og Sted: 9. november, kl. 9-12, AUH Risskov, Lokale 17, Solbakken 11.

Tid og Sted: 9. november, kl. 9-12, AUH Risskov, Lokale 17, Solbakken 11. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Endeligt referat Møde i temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri Dato 29-11-2012

Læs mere

11/10-13, kl (efter innovationsdagen), samme mødelokale som innovationsdagen holdes i på Papirfabrikken, Silkeborg,

11/10-13, kl (efter innovationsdagen), samme mødelokale som innovationsdagen holdes i på Papirfabrikken, Silkeborg, Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Til den faglige temagruppe for børne- og ungdomspsykiatri (og dernæst styregruppen

Læs mere

14. november 2013, kl , Gæstelokale 2, Gæstelokale 2, indgang 32 (Skovagervej 2, 8240 Risskov)

14. november 2013, kl , Gæstelokale 2, Gæstelokale 2, indgang 32 (Skovagervej 2, 8240 Risskov) Regionshuset Viborg Til faglig temagruppe for børne- og ungdomspsykiatri Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Endeligt referat Møde i

Læs mere

Temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri. Referat af møde i temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri

Temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri. Referat af møde i temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i temagruppen for børne- og

Læs mere

Endeligt referat. Møde i Temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri den 21. januar Til faglig temagruppe for børne- og ungdomspsykiatri

Endeligt referat. Møde i Temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri den 21. januar Til faglig temagruppe for børne- og ungdomspsykiatri Regionshuset Viborg Til faglig temagruppe for børne- og ungdomspsykiatri Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Endeligt referat Møde i

Læs mere

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen for voksenpsykiatri DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Tid:

Læs mere

Tid og Sted: , kl , Gæstelokale 2, indgang 32, Skovagervej 2, 8240 Risskov.

Tid og Sted: , kl , Gæstelokale 2, indgang 32, Skovagervej 2, 8240 Risskov. Regionshuset Viborg Til faglig temagruppe for voksenpsykiatri Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Endeligt referat Møde i Temagruppen

Læs mere

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur:

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur: Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk 1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

Fraværende: Gert Pilgaard Christensen, direktør Psykiatri og Social, Regional Formand

Fraværende: Gert Pilgaard Christensen, direktør Psykiatri og Social, Regional Formand Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud REFERAT for møde i Temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Fredag den 8.

Læs mere

1 of 5. Notat til møde i styregruppen vedr. børne- og ungdomspsykiatri den 16/2 2015

1 of 5. Notat til møde i styregruppen vedr. børne- og ungdomspsykiatri den 16/2 2015 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud 1 of 5 Notat til møde i styregruppen vedr. børne- og ungdomspsykiatri den 16/2 2015 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Til Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste

Til Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste Regionshuset Viborg Til Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni

Læs mere

Temagruppen Børn og Unge Somatik. Referat fra møde i Temagruppen om børn og unge somatik

Temagruppen Børn og Unge Somatik. Referat fra møde i Temagruppen om børn og unge somatik Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen Børn og Unge Somatik DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat fra møde i Temagruppen om børn og unge somatik

Læs mere

Referat fra styregruppemødet - børne- og ungdomspsykiatrien - d. 20. aug. 2014

Referat fra styregruppemødet - børne- og ungdomspsykiatrien - d. 20. aug. 2014 Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Referat fra styregruppemødet - børne- og ungdomspsykiatrien

Læs mere

Ledelsesinformation - Bilag Pladsoversigt Rammeaftale Totale antal dag og døgn pladser Driftsherre Dag Døgn Dag Døgn

Ledelsesinformation - Bilag Pladsoversigt Rammeaftale Totale antal dag og døgn pladser Driftsherre Dag Døgn Dag Døgn Ledelsesinformation - Bilag Pladsoversigt Totale antal dag og døgn pladser Favrskov kommune 142 181 142 160 Hedensted kommune - 38 - - Herning Kommune 1.004 451 780 310 Holstebro kommune 756 464 736 402

Læs mere

Dagsorden. 1) Ajourføring på hospitaler og i almen praksis (ans. Kristoffer Stegeager)

Dagsorden. 1) Ajourføring på hospitaler og i almen praksis (ans. Kristoffer Stegeager) Dagsorden til mødet i Den tværsektorielle FMK-styregruppe Torsdag den 11. juni 2015 Mødelokale: Hospitalsledelsesmødelokale, Bygning 4, 1. sal, Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C Tidspunkt: 15.30-17.00 Virtuelt

Læs mere

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Deltagere:

Læs mere

ede dh in el H ikk otos: M.dk F ergi1 syn BØRNEHUS MIDT

ede dh in el H ikk otos: M.dk F ergi1 syn BØRNEHUS MIDT BØRNEHUS MIDT BØRNEHUS MIDT BØRNEHUS MIDT BISTÅR KOMMUNERNE I REGION MIDTJYLLAND MED UDREDNING I SAGER OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE. Børnehuset skal benyttes som led i kommunens børnefaglige undersøgelse,

Læs mere

Bruttohonorar i kr., faste priser (2016-PL) Kvartal. 2. Kvartal. 2. Kvartal. 4.

Bruttohonorar i kr., faste priser (2016-PL) Kvartal. 2. Kvartal. 2. Kvartal. 4. Udvikling i udgifter til fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi i Region Midtjylland 2015-2016, svis (Opdatering ift. praksisplan side 19, figur 2) Bruttohonorar i 000 kr., faste priser (2016-PL) 70.000

Læs mere

13/9, kl , mødelokale B4, Regionshuset Viborg.

13/9, kl , mødelokale B4, Regionshuset Viborg. Regionshuset Viborg Til temagruppen for voksenpsykiatri Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Endeligt referat Møde i temagruppen for

Læs mere

Som nøgletal anvendes antallet af arbejdspladser i den enkelte kommune set i forhold til antallet af indbyggere i kommunen (tabel 1).

Som nøgletal anvendes antallet af arbejdspladser i den enkelte kommune set i forhold til antallet af indbyggere i kommunen (tabel 1). Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig opgørelse over udviklingen i de regionale arbejdspladser Regionsrådet

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Status på anbefalingerne - rapport vedr. behandling og rehabilitering af svær spiseforstyrrelse.

Status på anbefalingerne - rapport vedr. behandling og rehabilitering af svær spiseforstyrrelse. Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Status på anbefalingerne - rapport vedr. behandling

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

Det indstilles, at temagruppen med udgangspunkt i oplægget drøfter, hvordan den videre proces skal tilrettelægges

Det indstilles, at temagruppen med udgangspunkt i oplægget drøfter, hvordan den videre proces skal tilrettelægges Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud REFERAT for møde i Temagruppen for voksenpsykiatri Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Onsdag den 11. maj 2016,

Læs mere

Referat af møde i underudvalget vedrørende ny teknologi og samarbejde med praksissektoren på psykiatriområdet onsdag d. 14.

Referat af møde i underudvalget vedrørende ny teknologi og samarbejde med praksissektoren på psykiatriområdet onsdag d. 14. Regionshuset Viborg Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 4003 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i underudvalget vedrørende ny teknologi og samarbejde med praksissektoren

Læs mere

Referat Møde i Økonomi- og opfølgningsgruppen 2. marts 2016 kl Mødelokale F1, Regionshuset Viborg

Referat Møde i Økonomi- og opfølgningsgruppen 2. marts 2016 kl Mødelokale F1, Regionshuset Viborg Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat Møde i Økonomi- og opfølgningsgruppen 2. marts 2016 kl. 10.00-12.30.

Læs mere

Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter

Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter v. Jens Bejer Damgaard, kontorchef, Nære Sundhedstilbud www.regionmidtjylland.dk Disposition Kort oprids af grundlaget for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

Fællesmøde Temagruppen for kvalitetsudvikling samt økonomi og opfølgning Referat

Fællesmøde Temagruppen for kvalitetsudvikling samt økonomi og opfølgning Referat Regionshuset Viborg Fællesmøde Temagruppen for kvalitetsudvikling samt økonomi og opfølgning Referat Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker?

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Vicedirektør Kjeld Martinussen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk De fem regioner Region Nordjylland 579.800 Aalborg Viborg Region

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 9. december Kære alle.

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 9. december Kære alle. Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 9. december

Læs mere

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Baggrund Når en borger rammes af en hjerneskade, vil sygdoms- og rehabiliteringsforløbet ofte være kompliceret, dels

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ).

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ). Regionshuset Viborg Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Psykiatri og Social Planlægningsafdelingen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Midtvejsevaluering

Læs mere

REFERAT AF MØDE I ARBEJDSGRUPPEN VEDR. AKUTOMRÅDET 3. JUNI 2015 nedsat under Temagruppen BPTR

REFERAT AF MØDE I ARBEJDSGRUPPEN VEDR. AKUTOMRÅDET 3. JUNI 2015 nedsat under Temagruppen BPTR Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning REFERAT AF MØDE I ARBEJDSGRUPPEN VEDR. AKUTOMRÅDET 3. JUNI 2015 nedsat under Temagruppen BPTR Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2016

Nordjysk Praksisdag 2016 Skal man have en diagnose for at få hjælp? Målgruppe: læger Beskrivelse af indholdet. Alt for mange børn henvises til psykiatrisk udredning uden at der er afprøvet en relevant indsats i primær sektoren

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde den 4. september 2008 i Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde den 4. september 2008 i Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 4. september 2008 i Hjerneskadesamrådet

Læs mere

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 24. april Kl til på Regionsgården i H 6. Møde nr. 4

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 24. april Kl til på Regionsgården i H 6. Møde nr. 4 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG Tirsdag den 24. april 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Regionsgården i H 6 Møde nr. 4 Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen

Læs mere

Positive tendenser for midtjyske virksomheder

Positive tendenser for midtjyske virksomheder 2. juni 2008 Positive tendenser for midtjyske virksomheder Erhvervskonjunkturer. Et stort flertal af små og mellemstore virksomheder i region Midtjylland forventer øget eller uændret vækst og antal ansatte.

Læs mere

Tid og Sted: 5/3, kl. 9-12, Risskov: Gæstelokale 2, indgang 32 (Skovagervej 2, 8240 Risskov).

Tid og Sted: 5/3, kl. 9-12, Risskov: Gæstelokale 2, indgang 32 (Skovagervej 2, 8240 Risskov). Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Endeligt referat Møde i faglig temagruppe for voksenpsykiatri den 5. marts 2014

Læs mere

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lænderyg, artrose, osteoporose)

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lænderyg, artrose, osteoporose) Tabel 1.1 Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Formaliseret samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud diabetes

Læs mere

1. september 2009, kl , lokale B1, Regionshuset, Skottenborg 26, 8800 Viborg.

1. september 2009, kl , lokale B1, Regionshuset, Skottenborg 26, 8800 Viborg. Regionshuset Viborg Til medlemmerne af Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat Møde i Hjerneskadesamrådet

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde den 29. august Kære alle. Hermed fremsendes referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 29. august 2013.

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde den 29. august Kære alle. Hermed fremsendes referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 29. august 2013. Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 29. august 2013 Kære alle Hermed fremsendes

Læs mere

Genoptræning og Hjerneskade området.

Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning efter sundhedsloven Genoptræningsplaner Frit valg Ventetidsgennemgang Rehabilitering på specialiseret niveau Hjerneskadeområdet Hjerneskadekoordinatorer

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 30. oktober 2014 /SUBERG Referat fra møde den 8. oktober 2014 i det regionale kontaktforum vedrørende psykiatriområdet. Alle medlemmer var mødt undtagen

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 18. marts /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste.

Hjerneskadesamrådet. Referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 18. marts /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste. Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 18. marts 2013./.

Læs mere

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner I forbindelse med implementeringen af sundhedsaftalen 2015-18 og udarbejdelsen af praksisplan for almen praksis er der

Læs mere

Om Region Midtjylland

Om Region Midtjylland Om Region Midtjylland Regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen Informationsmøde for regionsrådskandidater den 9. maj 2017 www.regionmidtjylland.dk Danmark med regioner Region Nordjylland 0,6 mio. Region

Læs mere

Lene orienterede kort der er desværre ikke meget der tyder på at LÆ-blanketter i nærmeste fremtid kan

Lene orienterede kort der er desværre ikke meget der tyder på at LÆ-blanketter i nærmeste fremtid kan Til medlemmerne af Implementeringsgruppen Sundheds-IT og Digitale arbejdsgange Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Fælles principper for huslejeberegning ved udlejning af lokaler til praksissektoren

Bilag. Region Midtjylland. Fælles principper for huslejeberegning ved udlejning af lokaler til praksissektoren Region Midtjylland Fælles principper for huslejeberegning ved udlejning af lokaler til praksissektoren Bilag til Forretningsudvalgets møde 24. juni 2008 Punkt nr. 6 Regionshuset Viborg Primær Sundhed Økonomi

Læs mere

VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse

VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse Direktør Kirsten Holmgaard Mercantec Velkomst Program 13.00 Velkomst ved direktør Kirsten Holmgaard, Mercantec 13.10 Behov for flere faglærte,

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde den 21. november 2013 i Hjerneskadesamrådet. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde den 21. november 2013 i Hjerneskadesamrådet. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 21. november 2013 i Hjerneskadesamrådet

Læs mere

Til medlemmer af Implementeringsgruppen BØRN & UNGE, SOMATIK

Til medlemmer af Implementeringsgruppen BØRN & UNGE, SOMATIK Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Til medlemmer af Implementeringsgruppen BØRN

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.4.15 30.6.15 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

Referat af takstgruppemøde den 23. februar Mette Juulsgaard Langhoff Holstebro Kommune. Gerd Møller Nielsen Lemvig Kommune.

Referat af takstgruppemøde den 23. februar Mette Juulsgaard Langhoff Holstebro Kommune. Gerd Møller Nielsen Lemvig Kommune. Mødedato: 23. februar 2017 Mødetid: Kl. 12.00 (inkl. Frokost) Mødested: Lokale M1.4 Rådhuset Prinsens Alle 5, 8000 Viborg Deltagere: Birgit Juul Jensen Favrskov Kommune Steen Holk Bank Herning Kommune

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Midtjylland

FMK netværksmøde i Region Midtjylland FMK netværksmøde i Region Midtjylland Onsdag den 25. november 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden 10.00-10.15

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2008 K K R M I D T J Y L L A N D Dato : 03-10-2008 Tidspunkt: 09:00 Sted: Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og

Læs mere

Store mødelokale, Smedegade 16, Roskilde (ovenpå kantinen)

Store mødelokale, Smedegade 16, Roskilde (ovenpå kantinen) REFERAT KSP B&U møde fredag den 8. december 2017 Kl. 9.00 11.30 Store mødelokale, Smedegade 16, Roskilde (ovenpå kantinen) Til stede: Gæst: Cecilie Iuul, specialkonsulent, Sundhedsstyrelsen Annika Hermansen

Læs mere

Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 7. april. Tid: Torsdag den 7. april 2016 kl Sted: F1, stuen, Regionshuset Viborg

Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 7. april. Tid: Torsdag den 7. april 2016 kl Sted: F1, stuen, Regionshuset Viborg Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 7. april Tid: Torsdag den 7. april 2016 kl. 13.30 16.30 Sted: F1, stuen, Regionshuset Viborg Deltagere Birgitte Haahr Mette Andreassen Vibeke Brønnum

Læs mere

Referat fra 1. møde i arbejdsgruppen om rehabilitering på specialiseret niveau den 23. august 2016

Referat fra 1. møde i arbejdsgruppen om rehabilitering på specialiseret niveau den 23. august 2016 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra 1. møde i arbejdsgruppen om rehabilitering på specialiseret niveau

Læs mere

Referat fra møde i styregruppen for børne- og ungdomspsykiatri 16. februar 2015

Referat fra møde i styregruppen for børne- og ungdomspsykiatri 16. februar 2015 Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Referat fra møde i styregruppen for børne- og ungdomspsykiatri

Læs mere

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge.

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig lægedækningshøring 2016 Der skal ifølge overenskomsten om almen praksis foretages

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

Baggrundsnotat om samarbejdet med kommunerne inden for psykiatrien

Baggrundsnotat om samarbejdet med kommunerne inden for psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Baggrundsnotat om samarbejdet med kommunerne inden for psykiatrien Dette baggrundsnotat om samarbejdet

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

WEB-OMBOOKING. ScreeningsNyt. Nyhedsbrev med information om kræft-screeningsprogrammerne i Region Midtjylland. Nyt om Brystkræftscreening side 2

WEB-OMBOOKING. ScreeningsNyt. Nyhedsbrev med information om kræft-screeningsprogrammerne i Region Midtjylland. Nyt om Brystkræftscreening side 2 ScreeningsNyt Nr. 02 - Marts 2011 WEB-OMBOOKING ScreeningsNyt Nyhedsbrev med information om kræft-screeningsprogrammerne i Region Midtjylland Nyt om side 1 Nyt om side 2 Regionshospitalet Randers Afdeling

Læs mere

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland Perioden okt. 2014 september 2015 www.regionmidtjylland.dk Indledning Fælles Medicinkort (FMK) er et af de vigtigste nye initiativer ift. patientsikkerheden

Læs mere

REFERAT. KSP BU møde fredag den 10. juni Kl Store mødelokale, Smedegade 16, Roskilde

REFERAT. KSP BU møde fredag den 10. juni Kl Store mødelokale, Smedegade 16, Roskilde REFERAT KSP BU møde fredag den 10. juni 2016 Kl. 9.00 11.30 Store mødelokale, Smedegade 16, Roskilde Til stede var: Hans-Henrik Rasmussen, Bedre Psykiatri Kitt Larsen, Praksiskonsulent Hanne Wiinberg,

Læs mere

Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet

Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet - status på arbejdet i klyngerne Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

et fagligt møde der giver udsyn, læring og fremdrift

et fagligt møde der giver udsyn, læring og fremdrift et fagligt møde der giver udsyn, læring og fremdrift CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Auditundersøgelsen har givet et godt afsæt

Læs mere

1486 ansøgere ansøgere ansøgere. Grenaa Gymnasium. Randers Gymnasium. Paderup Gymnasium Rønde Gymnasium. Favrskov Gymnasium.

1486 ansøgere ansøgere ansøgere. Grenaa Gymnasium. Randers Gymnasium. Paderup Gymnasium Rønde Gymnasium. Favrskov Gymnasium. Datagrundlaget Samlet set viser data, at der ikke mangler STX-kapacitet i centrum af Aarhus. Det kan samtidig konstateres, at der ud over STX og HF ikke findes andre uddannelser ud over grundskoleniveau

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

Læsevejledning: Forkortelsen RP henviser til Regionspsykiatrien, f.eks. er RP Horsens Regionspsykiatrien Horsens.

Læsevejledning: Forkortelsen RP henviser til Regionspsykiatrien, f.eks. er RP Horsens Regionspsykiatrien Horsens. Psykiatri og Social Administnen Psykiatriplanlægning Tingvej 15B Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Oversigt over ambulante teams i psykiatrien i Region Midtjylland

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.1.16 31.3.16 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

Velkommen til PLO Midtjyllands efterårsmøde 2018

Velkommen til PLO Midtjyllands efterårsmøde 2018 Velkommen til PLO Midtjyllands efterårsmøde 2018 Dagsorden Velkomst og præsentation v. formand for PLO-Midtjylland Lise Høyer Formandens beretning og nyt fra Midt v. Lise Høyer Nyt fra Lægevagtudvalget

Læs mere

UDFORDRINGER PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET MED FOKUS PÅ PSYKIATRI Jesper Pedersen, ledende overlæge, phd

UDFORDRINGER PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET MED FOKUS PÅ PSYKIATRI Jesper Pedersen, ledende overlæge, phd Jesper Pedersen, ledende overlæge, ph.d. UDFORDRINGER PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET MED FOKUS PÅ PSYKIATRI Jesper Pedersen, ledende overlæge, phd Fagligt symposium, 27. august 2018, Slagelse. 1 Antal indlæggelser

Læs mere

Referat af møde i Den tværsektorielle FMKstyregruppe onsdag den 16. marts 2016 kl

Referat af møde i Den tværsektorielle FMKstyregruppe onsdag den 16. marts 2016 kl Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat af møde i Den tværsektorielle FMKstyregruppe onsdag den 16. marts 2016

Læs mere

Sagsbehandler: Karsten Binderup Inglev Jensen og Lars Kristiansen, Skive Kommune. Tel. +45 87 28 46 79 Ingrid W. Andersen, Silkeborg Kommune

Sagsbehandler: Karsten Binderup Inglev Jensen og Lars Kristiansen, Skive Kommune. Tel. +45 87 28 46 79 Ingrid W. Andersen, Silkeborg Kommune Til den administrative styregruppe Regionshuset Viborg Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatri.socialstab@ps.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Referat fra møde

Læs mere

Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv.

Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv. Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv. 13.oktober 2013 Ida Götke www.regionmidtjylland.dk Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Referat fra møde den 7. december 2017 i Hjerneskadesamrådet for børn og unge

Referat fra møde den 7. december 2017 i Hjerneskadesamrådet for børn og unge Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 7. december 2017 i Hjerneskadesamrådet for børn og unge

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Temagruppen om forebyggelse. Referat fra møde i temagruppen om forebyggelse

Temagruppen om forebyggelse. Referat fra møde i temagruppen om forebyggelse Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen om forebyggelse DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat fra møde i temagruppen om forebyggelse Tid: Fredag

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Referat Uddannelsesudvalgsmøde almen medicin 6. marts 2019 Regionshuset Viborg C1 Parterre. 1. Godkendelse af dagsorden.

Referat Uddannelsesudvalgsmøde almen medicin 6. marts 2019 Regionshuset Viborg C1 Parterre. 1. Godkendelse af dagsorden. Refer Uddannelsesudvalgsmøde almen medicin 6. marts 2019 Regionshuset Viborg C1 Parterre Regionshuset Viborg Sundhedsuddannelser Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Scenarier for en ny kulturaftale.

Scenarier for en ny kulturaftale. Scenarier for en ny kulturaftale. I forbindelse med drøftelsen af, hvordan en kulturaftale skal se ud for perioden efter 2016 for kommunerne i Kulturring Østjylland har den administrative styregruppe i

Læs mere

&+(! % 1,!2 * 0 %1* % 13 % % &0 %1 0 &!

&+(! % 1,!2 * 0 %1* % 13 % % &0 %1 0 &! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" #$ % %!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&

Læs mere

REFERAT. Møde den 13. maj 2015 i Fødeplanudvalget

REFERAT. Møde den 13. maj 2015 i Fødeplanudvalget Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.rm.dk REFERAT Dato 20-07-2015 Sagsbehandler Gry Brun Jensen Møde den 13. maj 2015 i Fødeplanudvalget Deltagere: Tove Kristensen,

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Fælles OSKU. VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Fælles OSKU. VIA University College VIA University College fra mødet i Fælles OSKU Sted: Campus Viborg Prinsens Allé 2 8800 Viborg lokale B 330 Mødedato: 11. juni 2014 kl. 10.00 14.00. Deltagere Tove Kristensen, Hospitalsenhed Midt, Marianne

Læs mere

et fagligt møde der giver udsyn, læring og fremdrift DEFACTUM - Social, Sundhed og Arbejdsmarked

et fagligt møde der giver udsyn, læring og fremdrift DEFACTUM - Social, Sundhed og Arbejdsmarked et fagligt møde der giver udsyn, læring og fremdrift DEFACTUM - Social, Sundhed og Arbejdsmarked Auditundersøgelsen har givet et godt afsæt for det videre arbejde, så vi kan give voksne borgere med hjerneskade

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 13. maj 2015 /helroe Refer til møde i Forløbsprogramgruppen for hjertekarsygdom 27. april 2015 kl. 15:00 i Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, mødelokale F1, stuen - ring 2112

Læs mere

Region Midtjylland. Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008. Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008. Punkt nr. 8 Region Midtjylland Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre Bilag til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Primær Sundhed Økonomi og Planlægning Notat om proceduren

Læs mere

Afbud fra resten af medlemmerne. Referent: Annie Elise Geilman (Psykiatrien Vest) (hvem, hvad, hvornår) Kort præsentationsrunde,

Afbud fra resten af medlemmerne. Referent: Annie Elise Geilman (Psykiatrien Vest) (hvem, hvad, hvornår) Kort præsentationsrunde, Referat af møde i det Kommunale Samarbejdsfora for Psykiatri Den 10. september 2015, kl. 12.30-15.30, i Undervisningslokalet, Gul Gang, Indgang Z2, indgangen til sengeafsnit V45, Birkevænget 7, 4300 Holbæk

Læs mere

Dagsorden. Regionshuset Viborg

Dagsorden. Regionshuset Viborg Den tværsektorielle arbejdsgruppe vedr. implementering af FMK i Region Midtjylland Torsdag den 27. november 2014 Mødelokale: Konference 1, regionshuset Viborg Tidspunkt: 16.00 18.00 Regionshuset Viborg

Læs mere