Guide til hushåndværker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til hushåndværker"

Transkript

1 Guide til hushåndværker

2 2

3 Guide til hushåndværker Trin for trin-guide For nogle afdelinger kan det være en rigtig god ide at indgå faste aftaler med en håndværker over længere tid, således at det er det samme firma, som kommer hver gang, der opstår et behov for indkøb af håndværkerydelser indenfor det pågældende fag. Det kalder vi en hushåndværker. Tanken bag et miniudbud på en "hushåndværker" er at lave en aftale, som minder om de forhold mange har i dag, hvor der er mere eller mindre faste aftaler om hvem, der løser afdelingens opgaver. Fordelen ved det er, at håndværkeren over tid lærer afdelingen og dens forhold godt at kende, ligesom nogle beboere helt sikkert vil føle tryghed ved, at det er et kendt ansigt, de skal åbne døren for. Muligheden for at få en hushåndværker gennem AlmenIndkøb skal opfattes som et supplement til at indkøbe fastprisydelser via hjemmesiden. Når man køber ind via fastprisydelserne finder systemet finder den billigste håndværker på den konkrete opgave og derfor vil man opleve, at det er forskellige håndværkere, der kommer afhængig af, hvem der var billigst på den specifikke opgave. Man skal være opmærksom på, at modellen med hushåndværker betyder, at man ikke altid får den billigste pris på enkeltopgaverne. Den leverandør, som vinder udbuddet, har samlet set de bedste priser, når man vægter de forskellige opgaver overfor hinanden, men der kan godt være en anden leverandør, der tilbyder en bedre pris på en enkelt ydelse end vinderen. Hvis man vil være sikker på at få den laveste pris hver gang, så er det bedst at bestille opgaverne via fastprisydelserne. Trin 1: Forberedelse og indsamling af information: Beslut hvilke afdelinger og hvilke fagområder, hvor det vil være hensigtsmæssigt at have en fast håndværker tilknyttet. Det kan være en fordel, at de udvalgte afdeling ligner hinanden i renoveringsbehov og vedligeholdelsesstandarder. Vær derfor opmærksom på, om afdelingen har nogle særlige renoveringsopgaver eller er låst på nogle eksisterende aftaler i de år, hvor den nye aftale vil gælde. Indhent al den information, der er tilgængelig omkring de senere års forbrug indenfor det fag, som du vil udbyde. Hvis der er tale om tømrerydelser, så skab dig et overblik over forbruget på tømrerydelser de seneste år. Du skal identificere de opgaver, der udgør de tungeste poster i afdelingsregnskabet, og bruge den information til at lave en vægtning af fastprisydelserne i tilbudslisten. Vi skal have de skarpeste priser på de opgaver, som udgør de største poster i budgettet. De har jo størst betydning for, hvilken leverandør der samlet set er billigst. Trin 2: Hent miniudbudsmaterialet: Miniudbudsmaterialet består af miniudbudsbetingelserne, som blandt andet beskriver hvilke opgaver afdelingen skal have løst, kravene til udførelsen og omfanget af det udbudte arbejde Og en tilbudsliste, - et prisark hvor leverandører afgiver priser op de enkelte ydelser indenfor det pågældende fag. Du finder det samlede materiale på Log på vælg BOLIGORGANISATION og INDKØB Vælg rammeaftale håndværkerydelser Vælg dit geografiske område find kommune Vælg kategori fx tømrer Vælg knappen Gå direkte til MINIUDBUD. Herefter åbnes det materiale, som du skal udfylde og sende til de leverandører, som har krav på (og pligt til) at deltage i udbuddet. I bunden af hjemmesiden er der en oversigt over de relevante leverandører. Du kan enten hente liste som en pdf eller sende den til dig selv via . 3

4 Trin 3: Udfyldelse af miniudbudsbetingelserne Nogle af felter i miniudbudsbetingelserne er udfyldt på forhånd på baggrund af dine brugeroplysninger og valg på hjemmesiden. 3.1 Bestiller Felterne er udfyldt med dine brugeroplysninger. Du kan redigere i felterne, hvis du fx ønsker en anden kontaktperson på miniudbuddet. 3.2 Rammeaftale Er udfyldt på baggrund af dine valg. 3.3 Beskrivelse af opgaven Det er vigtigt med en grundig og retvisende beskrivelse af, hvad der bydes ud. Du kan se et eksempel på en beskrivelse bagerst i denne vejledning. Beskrivelsen vil selvfølgelig afhænge af det individuelle udbud. Du bør dog altid beskrive nedenstående forhold: Opgaver: Oplys hvilke håndværkerydelser, der er omfattet af udbuddet. Fx udbuddet dækker alle tømreropgaver i afdeling A, B og C. Som udgangspunkt gælder udbuddet af fx tømrer-opgaver samtlige tømreropgaver i de udvalgte afdelinger, dvs. at den håndværker, som vinder udbuddet har vundet retten at udføre alle opgaver, der dukker op i aftaleperioden. Det gælder også de opgaver, som ikke optræder på listen over fastprisydelser. I de tilfælde gælder de aftalte timepriser. Der kan dog være opgaver, som kræver helt specielle kompetencer og erfaringer, hvor man gerne vil benytte en bestemt håndværker/fagmand, som har netop de kompetencer. I det tilfælde kan man lave en undtagelse i miniudbudsbetingelserne. Fx vi udbyder alle tømrer-opgaver i afdeling A, B og C med undtagelse af XXX Den estimerede værdi af arbejdet: I beskrivelsen skal det være angivet, hvor meget der konkurreres om i udbuddet. Værdien af arbejdet er baseret på jeres bedste skøn fx med udgangspunkt i sidste års forbrug. Skriv hvor meget omsætning inkl. materialer, som leverandøren kan forvente at få tildelt årligt, hvis han vinder opgaven. Fx Det forventede årlige samlede forbrug baseret på regnskabstal fra 2014 har en værdi af x-kr. inkl. materialer. gælder også selvom aftaler løber ud over den tidsramme, som ligger i hovedrammeaftalen med Almen- Indkøb. Aftalen skal blot være indgået i den tid hovedaftalen løber. Betingelser: Af beskrivelsen bør det fremgå, hvad leverandøren forpligter sig til. Fx at leverandøren er forpligtet til at løse både store og små opgaver. At leverandøren er bundet af de vedlagte vedligeholdelsesreglementer. Her bør forventningerne til leverandørens svartider (på akutopgaver) og almindelige leveringstider også fremgå. Besigtigelse: Leverandøren har ret til at besigtige afdelingerne inden han/hun afgiver et bud. Dato(er) for besigtigelse og kontaktperson bør fremgå af beskrivelsen. * Se i øvrigt eksemplet bagerst i folderen for udfyldelse af beskrivelsen. 3.4 Adresse(r): Her skriver du adressen på afdeling(erne). 3.5 AB 92 "AB92 er ikke gældende" er forvalgt for dig. Som udgangspunkt kan du regne med at AB92 ikke er gældende. Spørg din leder, hvis du er i tvivl. 3.6 Tidsplan Det er dig, som bestiller, der afgør hvilke frister, som gælder for miniudbuddet. Husk at jo mere kompleks udbuddet er, jo mere tid har leverandører behov for. Klik på kalenderen for at vælge datoer. Når samtlige felter er udfyldt vælger du knappen download miniudbudsbetingelserne som pdf. Den pdf kan du gemme på din pc og derefter vedhæfte den til mailen, som sendes til tilbudsgiverne. Aftaleperiode: Det bør også fremgå af beskrivelsen, hvor længe aftalen gælder. I kan indgå aftaler med håndværkere og dermed låse priserne i op til 4 år. (2+1+1 år). I bestemmer selv hvor længe I vil forpligte håndværkeren. Det 4

5 Trin 4: Klargøring af tilbudslisten Tilbudslisten er den prisliste, som leverandørerne udfylder og sender retur indenfor fristen. Den udgør leverandørens bud på opgaven som "hushåndværker". Den sendes sammen med miniudbudsbetingelserne og skal klargøres med vægtninger på de forskellige håndværkerydelser, som der står på listen. Du henter også tilbudslisten på Den kan downloades ved siden af miniudbudsbetingelserne ved at vælge knappen "Download tilbudsliste". Det er helt afgørende for prisen på en "hushåndværker", at vægtningen mellem opgaverne i tilbudslisten er gennemtænkt. De opgaver som vægtes højt skal være de opgaver, der udgør de tungeste poster i budgettet. Indsaml det data, som er tilgængeligt omkring tidligere års forbrug. Brug den information sammen med din erfaring og kendskab til afdelingen for at identificere de ydelser, som bør vægte højt. Forhold som man bør være opmærksom på! Planlagte renoveringer: Står afdelingen overfor fx en større udskiftning af køkkener i aftaleperioden, bør de ydelserne, der knytter sig til den opgave, vægte relativt højt. Mange småopgaver: Hvis afdelingen har mange småopgaver, og dermed ofte vil bliver "ramt af" tillægget for opgaver under kr., bør man vægte tillægget for opgaver under højt. Redigering af tilbudslisten: Tilbudslisten er struktureret som en oversigt over fastprisydelser (A), timepriser (B) og tillæg (C) med pris og vægtning (= mængde). Felterne i de lodrette kolonner med priser skal du fremhæve med grøn farveudfyldning. Grøn farve betyder at det er felter, som tilbudsgiveren skal udfylde. Altså der hvor leverandøren skal skrive sine nye priser ind. Det er dig som bestiller, der skal udfylde den lodrette kolonne mængde (=vægtning) ved at tildele de enkelte ydelser point. Den samlede pointscore er 1000 (svarende til 100%). Du skal tildele fastprisydelserne (A) 850 point i alt, timepriser (B) 100 point i alt og tillæg (C) 50 point i alt. Det kan være en fordel at starte med at lave vægtningen mellem underkategorierne "døre og vinduer", "Gulv", "køkken og garderobe". Fx i tilbudslisten for tømrerydelser, De tre kategorier skal tilsammen tildeles 850 point. Baseret på det sidste års forbrug - og dit kendskab til afdelingerne - ved du, at der vil være mange opgaver som relaterer sig til gamle og utætte vinduer. Derfor vælger du at tildele underkategorien "døre og vinduer" 500 af de i alt 850 point. Det betyder, at der "kun" kan fordeles 350 point i kategorierne "gulv"og "køkken og garderobe". Du har altså vægtet underkategorien "døre og vinduer" højt. Når først du har taget stilling til forholdet mellem underkategorierne fordeler du pointene i blandt kategoriens ydelser. Fx skal du fordele 850 point på ydelserne under "døre og vinduer". Vægte på timepriserne (B): Samlet vægtning 10% Timepriserne er inddelt i mester, svend og lærlingetimer. Tilsammen vægter de 100 point ud af tilbudslistens Det kan være en fordel at vægte mestertimer lavt, da det oftest vil være svend og læring, som udfører arbejdet, mens mester alene besigtiger og laver tilbud. Vægte på tillæg (C): Samlet vægtning 5% Trin 5: Udsendelse og åbning af tilbud Miniudbudsbetingelser, tilbudsliste og eventuelle bilag (fx vedligeholdelsesreglement) sendes på mail til samtlige leverandører. Hvis en leverandør stiller spørgsmål til udbuddet, skal spørgsmål og svar sendes til samtlige leverandører. Når fristen for tilbud udløber, åbnes alle tilbud samtidig. Når den billigste leverandør er fundet underrettes alle tilbudsgivere med angivelse af deres totalpriser. Vi anbefaler, at du afholder et møde med vinderen, hvor I aftaler nærmere omkring jeres forventninger til samarbejdet. Fx omkring svartider ved akut og ikke-akutte opgaver, muligheden for at håndværkeren kan pulje nogle opgaver, så han/hun lettere kan planlægge, og I måske slipper for tillæg for opgaver under kr. Vægte på fastprisydelserne (A): Samlet vægtning 85% 5

6 Eksempler på udfyldt materiale 6

7 7

8 Hushåndværker Version 1 Marts 2015

Miniudbud. bestilling af håndværkere

Miniudbud. bestilling af håndværkere Miniudbud bestilling af håndværkere Miniudbud Vejledning til miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms. Eller hvis

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015

Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015 Notat 9. april 2015 J.nr. 15-0073089 ICE, jura og stab MTG Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015 Spørgsmål nr. 9 36 blev stillet på orienteringsmødet i Skatteministeriet den 24. marts

Læs mere

Leverandørvejledning. Håndværkerydelser

Leverandørvejledning. Håndværkerydelser Leverandørvejledning Håndværkerydelser Tildeling af opgaver via mail fra bestiller Du modtager en besked fra en bestiller, som indeholder 1) Enten en direkte bestilling til din virksomhed på en opgave

Læs mere

02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling. www.ski.dk/standardsoftware

02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling. www.ski.dk/standardsoftware 02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling www.ski.dk/standardsoftware Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige kunder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Indkøb af videnrådgivning. med sund fornuft

Indkøb af videnrådgivning. med sund fornuft Indkøb af videnrådgivning med sund fornuft Udgivet af: DI Videnrådgiverne og IKA Redaktør: Kirsten Alkjærsig ISBN 978-87-7353-993-4 Tryk: DI 300.2.14 Forord Der er meget fokus på procedurer og jura i offentlige

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Der

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

GUIDE TIL UDBUD AF OFFENTLIGE DIGITALE PROJEKTER

GUIDE TIL UDBUD AF OFFENTLIGE DIGITALE PROJEKTER GUIDE TIL UDBUD AF OFFENTLIGE DIGITALE PROJEKTER Denne guide er forfattet af foreningen ADDA (Association of Danish Digital Agencies). Formålet er at hjælpe offentlige myndigheder og organisationer til

Læs mere

Rekruttering og ansættelse

Rekruttering og ansættelse Rekruttering og ansættelse HR-værktøjer Rekruttering og ansættelse Hver gang en virksomhed ansætter en ny medarbejder, er det forbundet med både økonomiske - og ressourcemæssige omkostninger. Derfor er

Læs mere

GUIDE TIL UDBUD AF DIGITALE PROJEKTER

GUIDE TIL UDBUD AF DIGITALE PROJEKTER GUIDE TIL UDBUD AF DIGITALE PROJEKTER INDHOLD INTRODUKTION 3 DE 5 SUCCESKRITERIER 3 VORES LØFTER 3 DE 5 SUCCESKRITERIER PARTNERSKAB 4 FORRETNINGSUDFORDRING 7 FAGLIG KOMPETENCE 9 PRISER OG BETINGELSER 12

Læs mere

Notat model for udbud af håndværkerydelser

Notat model for udbud af håndværkerydelser Til: Økonomiudvalget BALLERUP KOMMUNE Kopi til: C-EJD, IKJ, JRAU, MET og SOR Dato: 3. september 2014 Kontakt: Karsten Schrøder ver. 02.10.14 Sagsid: 82.07.00-G00-2-13 Notat model for udbud af håndværkerydelser

Læs mere

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift 1. Formål Anskaffelse af outsourcet it-drift er næsten altid en kompliceret proces, med mange aktiviteter, der ofte er afhængige af hinanden, og mange beslutninger

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014 Levering af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Bilag A - Udbudsbetingelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbuddets

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi

Læs mere

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Rekvi-Skole... Side 3 Login og hjælp

Læs mere

Udbudshåndbog. Morten Kronholm, Center for Arbejdsliv

Udbudshåndbog. Morten Kronholm, Center for Arbejdsliv Udbudshåndbog Udbudshåndbog Morten Kronholm, Center for Arbejdsliv 1 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Udbud generelt... 4 Konkurrencestyrelsens vejledning om tilbudsloven... 6 Firmaets overvejelser...

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Den personlige kontakt i den uopfordrede jobansøgning

Den personlige kontakt i den uopfordrede jobansøgning Uopfordrede henvendelser på baggrund af udsøgning fra IT system Denne vejledning i uopfordrede ansøgninger illustrerer jobsøgerens overvejelser, muligheder og handlinger frem mod at skaffe sig en personlig

Læs mere

Spørgsmålsprotokol. Udbud af fagentrepriser og fraflytning. Spørgsmål og svar for alle delaftaler omfattet af udbud, jf.

Spørgsmålsprotokol. Udbud af fagentrepriser og fraflytning. Spørgsmål og svar for alle delaftaler omfattet af udbud, jf. Spørgsmålsprotokol Udbud af fagentrepriser og fraflytning Spørgsmål og svar for alle delaftaler omfattet af udbud, jf. udbudsbekendtgørelse 2013/S 146-252942 Februar 2014 18. november 2013 Side 1 Lbn.

Læs mere

Udvalgsvejledning. FDF Landslejr 2016

Udvalgsvejledning. FDF Landslejr 2016 Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Version 1 Marts 2015 Udvalgsvejledning til FDF Landslejr 2016 Her kan du slå op og læse om de overordnede retningslinjer for udvalgsarbejdet til FDF Landslejr 2016.

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere