Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter, hvor ikke alle etaper er finansieret. Notatet omhandler derfor udelukkende projekter, der allerede har fået finansiering, men som mangler finansiering af etaper for at kunne færdiggøres. De estimerede finansieringsbehov er primært fra budgetspillekortene, som blev udarbejdet til budgetseminaret den marts Finansieringsbehovet kvalitetssikres derfor i forbindelse med et eventuelt budgetnotat Projekterne er opdelt i tre grupper; 1) Ensartede projekter på et afgrænset område, 2) Ensartede projekter uden et afgrænset område 3) Øvrige projekter med manglende finansiering. 1. Ensartede projekter på et afgrænset område Amagerbrogade Projektet omhandler en ombygning af Amagerbrogade til strøggade med et attraktivt handelsmiljø, bedre opholdsmuligheder, et mangfoldigt byliv, gadetræer samt bedre forhold for fodgængere og cyklister. Finansierede etaper: Etape 1, som vedrører strækningen mellem Holmbladsgade og Shetlandsgade, blev finansieret med Budget Etape 2 blev finansieret med Budget 2015 og omhandler strækningen mellem Christmas Møllers Plads og Holmbladsgade samt et afstribningsprojekt på den østlige del af Amager Boulevard. De to etaper etableres samtidig, ligesom etableringen koordineres med HOFOR s klimasikring. Ikke-finansieret etape: Den tredje og sidste etape af Ny Amagerbrogade vedrører strækningen mellem Shetlandsgade og Vejlands Allé. Det estimerede finansieringsbehov for etapen er mellem mio. kr. Vesterbro Passage Projektet handler om at skabe ét sammenhængende og velfungerende grønt byrum fra Trommesalen til Rådhuspladsen, hvorved der gives mulighed for mere plads til fodgængere og cyklister samt byliv i området. By- og trafikrummet opgraderes med brede fortove, muligheder for ophold, cykelparkering, belysning, holdeplads for turistbusser og begrønning. Finansieret etape: Etape 1, der vedrører strækningen på Vesterbrogade fra H.C. Andersens Boulevard til krydset Bernstorffsgade-

2 Hammerichsgade, blev finansieret med Overførselssagen Etapen blev indviet i januar Ikke-finansieret etape: Etape 2 vedrører strækningen på Vesterbrogade fra krydset Bernstorffsgade-Hammerichsgade til Trommesalen. Det estimerede finansieringsbehov for etapen er ca. 41 mio. kr. Tallet er baseret på erfaringstal fra etape 1 og andre anlægsarbejder i indre by. Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder et budgetnotat om etape 2 til forhandlingerne om Budget Istedgade Projektet omhandler en omlægning af Istedgade, så der bliver bedre forhold for bløde trafikanter. Der gennemføres forbedringer af forholdene for cyklister, krydsningsmuligheder og etablering af særlige busløsninger, så gaderummet bliver mere velfungerende og det lokale byliv styrkes. Finansierede etaper: Etape 1, som vedrører projektudvikling samt strækningen fra Reventlowsgade til Helgolandsgade, blev finansieret med Budget 2006 og Budget 2007 (Cykelpakke I og II). Etape 2 blev finansieret med Budget 2013 og omhandler strækningen Helgolandsgade til Gasværksvej. Etape 3, som vedrører strækningen fra Gasværksvej til Enghave Plads, blev finansieret med Overførselssagen Derudover er der en etape 0, Reventlowsgade. Kommunen modtog 2013 en donation fra Absalonfonden, der var øremærket et skitseforslag til en fremtidig udformning af Reventlowsgade med særlig fokus på området mellem Hovedbanegården, den kommende metro i Stampesgade og Tietgensgade. Borgerrepræsentationen vedtog at modtage donationen på mødet den 12. december Der er på baggrund af donationen, udarbejdet et skitseforslag til Reventlowsgade, der anviser hvordan der kan skabes gode forbindelser mellem Hovedbanegården, den kommende metrostation i Stampesgade, skabe bedre og mere trygge forhold for de mange beboere og turister der dagligt færdes i området, samt en væsentlig bedre kobling til Tietgensbroen. Denne kobling vil samtidig bidrage væsentligt til at løse de store problemer med varelevering og affaldshåndtering der er knyttet til Hovedbanegården. De to første etaper blev indviet i december 2013, mens den tredje etape blev indviet i maj Ikke-finansieret etape: Den fjerde og sidste etape af Istedgade vedrører strækningen langs Enghave Plads. Det estimerede finansieringsbehov for etapen er ca. 12,5 mio. kr. Ikke-finansieret etape: Etape 0, Reventlowsgade. Det estimerede finansieringsbehov for etapen er ca. 40 mio. kr. Side 2 af 5

3 Harrestrup Å Projektet omhandler en genopretning af Harrestrup Å. Genopetningen vil medføre bedre vandkvalitet, mere varieret dyre- og planteliv, bedre funktion som faunakorridor, bedre tilknytning mellem åen og parkerne i det i alt ca. 8 km. lange grønne byrum fra Krogebjergparken i nord via Damhusengen, Damhussøen og Vigerslevparken til udløbet i Kalvebodernei syd. Projektet kan endvidere sikre badevandskvaliteten ved en kommende strand i Valbyparken. Arbejdet sker i tæt koordinering med nabokommunerne, HOFOR og Økonomiforvaltningen. Finansierede etaper: Tre delstrækninger blev finansieret med Budget 2014: Delstrækning 5a (Vigerslevparken, mellem Jernbanen og Vigerslev Allé), delstrækning 5b (Vigerslevparken mellem Vigerslev Allé og Åhaven) samt delstrækning 5d (Vigerslevparken mellem Gl. Køge Landevej og Kalvebod Strand). Delstrækning 5c (Vigerslevparken mellem Åhaven og Gl. Køge Landevej) blev finansieret med Budget Ikke-finansierede etaper: Der mangler finansiering for fem delstrækninger. For delstrækning 1 (Krogebjergparken nord) samt delstrækning 2 (Krogebjergparken syd) afventes konkretiseringsplaner i forhold til skybrudsløsning fra det tværgående kommunale samarbejde. For delstrækning 3a (Damhusengen) afventes en grundig forventningsafstemning med lokale interesser herunder lokaludvalgene om helhedsplanens løsningsforslag for Damhusengen samt konkretiseringsplaner i forhold til skybrudsløsning fra det tværgående kommunale samarbejde. For delstrækning 3b (Damhussøen) samt delstrækning 4 (Vigerslevparken mellem Roskildevej og Jernbanen) afventes skybrudsplanens løsningsforslag for Damhussøen samt konkretiseringsplaner i forhold til skybrudsløsning fra det tværgående kommunale samarbejde. Urbanplanen Projektet handler om at udvikle Urbanplanen til en velfungerende, tryg og integreret del af byen med blandede boligformer, detailhandel samt nye faciliteter til beboer- og bydelsaktiviteter. Finansierede etaper: Etape 1, som indebærer en revitalisering af Remiseparken, blev finansieret med Budget Ikke-finansieret etape: Etape 2 indebærer etableringen af et nyt byrum kaldet Urbanpladsen samt opgradering af Urmagerstien, så stien bliver en attraktiv indgang til Urbanplanen. Det estimerede finansieringsbehov for etapen er ca. 15 mio. kr. Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder et budgetnotat om etape 2 til forhandlingerne om Budget Side 3 af 5

4 Genopretning af signaler Projektet omhandler en genopretning af Københavns Kommunes signalmateriel (signaler, styreapparater, kommunikationslinjer og styringscentral), hvor en stor del er nedslidt og teknologisk forældet. Genopretningen af signalanlæggene vil medføre bedre trafikafvikling for alle trafikanter. Finansierede etaper: Etape 1 af genopretningen af signalanlæg blev finansieret med Budget Anden etape, som blev finansieret i Budget 2014, er en fortsættelse af udskiftningen af nedslidte signalanlæg. Ikke-finansieret etape: Etape 3 omhandler en færdiggørelse af den igangsatte genopretning af Københavns Kommunes signalanlæg. Det estimerede finansieringsbehov for etapen er ca. 54 mio. kr. Supercykelsti: Farumruten Finansieret etape: Etape 1 blev finansieret med Budget 2011 (Cykelpakke IV). Ikke-finansieret etape: Etape 2 indebærer belysning og udvidelse af cykelstierne langs Hillerødmotorvejen fra kommunegrænsen til Mosesvinget. Det estimerede finansieringsbehov er mellem mio. kr. for. Der er mulighed for, at Vejdirektoratet vil medfinansiere projektet. Supercykelsti: Albertslundsruten Finansieret etape: Etape 1, der vedrører Hyltebjerg Allé, blev finansieret med Budget Etape 2, der omhandler etablering af cykelstier på Kampmannsgade, samt projektudvikling for strækningen langs Damhusdæmningen blev finansieret med Budget Ikke-finansieret etape: Når projektudviklingen for strækningen langs Damhusdæmningen (finansieret via budget 15) er gennemført, vil der være udarbejdet et idékatalog, som vil gøre det muligt at estimere det endelige finansieringsbehov for et projekt på denne. 2. Ensartede projekter uden afgrænset område Genopretning af signaler Projektet omhandler en genopretning af Københavns Kommunes signalmateriel (signaler, styreapparater, kommunikationslinjer og styringscentral), hvor en stor del er nedslidt og teknologisk forældet. Genopretningen af signalanlæggene vil medføre bedre trafikafvikling for alle trafikanter. Side 4 af 5

5 Finansierede etaper: Etape 1 af genopretningen af signalanlæg blev finansieret med Budget Anden etape, som blev finansieret i Budget 2014, er en fortsættelse af udskiftningen af nedslidte signalanlæg. Ikke-finansieret etape: Etape 3 omhandler en færdiggørelse af den igangsatte genopretning af Københavns Kommunes signalanlæg. Det estimerede finansieringsbehov for etapen er ca. 54 mio. kr. 3. Øvrige projekter med manglende finansiering Supercykelstier Der er mulighed for flere etaper for at opgradere standarden på de eksisterende Supercykelstier i forhold til den ideelle standard for en Supercykelsti. Kommunen har ansøgninger for ca. 90 mio. kr. til den statslige pulje, der vil kræve egenfinansiering, hvor egenfinansieringen vil afhænge af størrelsen på en eventuel bevilling tildelt fra puljen. Ansøgningerne inkluderer: Projekter med faseopdeling: - Helsingørruten - Farumruten (lys ved motorvejen) - Vestvoldruten (Bro over Frederikssundsvej) Projekter uden hidtidig faseopdeling: - Ørestadsruten - Avedøreruten - Fasanvejsruten - Carlsbergruten Anders Møller Serviceområdechef Byens Fysik Side 5 af 5

Et løft. Genopretning og skybrudssikring af infrastrukturen i København 2015-2022

Et løft. Genopretning og skybrudssikring af infrastrukturen i København 2015-2022 Et løft til vejene Genopretning og skybrudssikring af infrastrukturen i København 2015-2022 Juni 2015 Genopretningsplanen 3.0 De første genopretningsprojekter er gennemført men der er stadig langt til

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015

OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015 OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015 VORES VISION FOR GL. VALBY Gl. Valby skal være en bæredygtig ramme om det gode liv. Gode fysiske og sociale forbindelser på tværs af områder, generationer

Læs mere

evaluering af nørrebrogadeprojektets Januar 2013

evaluering af nørrebrogadeprojektets Januar 2013 evaluering af nørrebrogadeprojektets etape 1 Januar 2013 2 Dronning Louises Bro - januar 2013 indhold evaluering af nørrebrogadeprojektets etape 1...4 nørrebrogade skal fredeliggøres trafikalt... 6 antallet

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

Et løft. Genopretningsprogram for infrastrukturen i København 2014-22

Et løft. Genopretningsprogram for infrastrukturen i København 2014-22 Et løft til vejene Genopretningsprogram for infrastrukturen i København 2014-22 Januar 2014 Genopretningsprogrammet 2.0 Godt i gang og med større viden Genopretningen af infrastrukturen i København er

Læs mere

Nedenfor præsenteres de projekter, der får tilskud fra pulje til supercykelstier og cykelparkering. 2.520.000 kr. 6.300.000 kr.

Nedenfor præsenteres de projekter, der får tilskud fra pulje til supercykelstier og cykelparkering. 2.520.000 kr. 6.300.000 kr. Udmøntning af pulje til supercykelstier og cykelparkering Nedenfor præsenteres de projekter, der får tilskud fra pulje til supercykelstier og cykelparkering. Side 1/16 Region Hovedstaden Allerød Farumrutens

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Pkt. 315 Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Sagsnr. 68849 Byrådet Lukket punkt Resume Arbejdsmarkedets Feriefond og Nordea-fonden har givet tilsagn om støtte på i alt 11,3 mio. kroner til realisering

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2014

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2014 KØBENHAVN CYKLERNES BY Cykelregnskabet 2014 2014 København er en af verdens bedste cykelbyer. Den historie fortælles igen og igen kloden rundt, og der er ikke noget at sige til, at medier, turister, byplanlæggere

Læs mere

Bilag 1 "ØRESTAD SYD" Startredegørelse. Redegørelse for igangsætning af forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 398 "Ørestad Syd".

Bilag 1 ØRESTAD SYD Startredegørelse. Redegørelse for igangsætning af forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 398 Ørestad Syd. Bilag 1 "ØRESTAD SYD" Startredegørelse Redegørelse for igangsætning af forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 398 "Ørestad Syd". UDKAST 9 15-07-2011 N Øresundsmotorvejen M Ørestad Station IC Kalvebod Fælled

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Bilag 2. Liste over røde projekter

Bilag 2. Liste over røde projekter Bilag 2. Liste over røde projekter Ny på Nej Børne- og Ungdomsforvaltningen Studiestræde 54 Ombygning af eksisterende bygninger til ny daginstitution inkl. Opsamlingssteder. på på April 2011 Marts 2013

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 REFERAT for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2 3.

Læs mere

STÆRK BY STÆRKE SKOLER

STÆRK BY STÆRKE SKOLER STÆRK BY STÆRKE SKOLER AFTALE OM BUDGET 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE INDGÅET MELLEM SOCIALDEMOKRATERNE SOCIALISTISK FOLKEPARTI ENHEDSLISTEN DET RADIKALE VENSTRE DANSK FOLKEPARTI www.kk.dk/budget14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby Tag ansvar for København 198 forslag til en stærkere storby 1 Beskæftigelse I 2010 blev beskæftigelsessystemet i København og i resten af landet omtalt som en kolos på lerfødder, som passiverede de ledige

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: 1 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområder 22. maj 2015

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

Program for områdefornyelse Flintholm Allé Vest

Program for områdefornyelse Flintholm Allé Vest Program for områdefornyelse Flintholm Allé Vest 2005 Indledning... 1 Beskrivelse af området... 1 Beskrivelse af områdets problemer og ressourcer... 2 Inddragelse af lokale ressourcer... 2 Overordnede mål

Læs mere

RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN INDRE BY

RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN INDRE BY RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN SKYBRUDSOPLANDENE NH Brønshøj - Husum Østerbro Bispebjerg ØSTERBRO Nørrebro Ladegårdså VanløseFrederiksberg Vest IndreBYby INDRE Frederiksberg Øst CH Vesterbro Valby

Læs mere

Offentlig høring - forslag til Kommuneplanstrategi 2010 Grøn Vækst og Livskvalitet. vidbog

Offentlig høring - forslag til Kommuneplanstrategi 2010 Grøn Vækst og Livskvalitet. vidbog Offentlig høring - forslag til Kommuneplanstrategi 2010 Grøn Vækst og Livskvalitet vidbog HVIDBOG - OFFENTLIG HØRING 2 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANSTRATEGI 2010 - GRØN VÆKST OG LIVSKVALITET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen: 18. marts 2013 Godkendt af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 21. januar 2015 Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 Flere store regnhændelser i de senere år har gjort det klart, at der må gøres noget for at reducere risikoen for, at der sker skader

Læs mere

STRATEGI FOR DEN HVIDE KØDBY

STRATEGI FOR DEN HVIDE KØDBY K*DBY EN 374 9 5 3 1 31 39 41 43 45 49 55 57 63 69 75 79 85 89 93 100 94 86 78 68 60 54 52 50 48 24 30 28 30 34 36 38 46 48 50 17 15 6 20 22 24 40 32 44 42 40 97 81 0D 84A 84B 84C 84D 84E 84F 84G 84H 84K

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Natur, Teknik og Miljø Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 23. marts 2010 Indhold Forord 7 Planens indhold 8 Mål og indsatsområder 10 Trafikulykker 12 Tryghed 14 Skoleveje 16 Samarbejde

Læs mere

Aktivitetsområde. Overordnede mål for det tekniske. udvalg

Aktivitetsområde. Overordnede mål for det tekniske. udvalg Overordnede mål for det tekniske område Af Vision 2012, som Byrådet vedtog i 2003, fremgår de pejlemærker, der sigtes efter for at gøre Fredericia Kommune til den bedste danske kommune at leve i og drive

Læs mere

ITS INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER 8 NYE INTELLIGENTE TRAFIKLØSNINGER

ITS INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER 8 NYE INTELLIGENTE TRAFIKLØSNINGER ITS INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER 8 NYE INTELLIGENTE TRAFIKLØSNINGER 1 FREMTIDENS TRAFIKLØSNINGER ER INTELLIGENTE INTRODUKTION Busser, der får fortrinsret ved lyskryds, så de kan overholde køreplanen.

Læs mere

KØBENHAVNERNES GRØNNE REGNSKAB 2005

KØBENHAVNERNES GRØNNE REGNSKAB 2005 KØBENHAVNERNES GRØNNE REGNSKAB 25 INDHOLD 2 TEKNIK- OG MILJØUDVALGETS BERETNING BÆREDYGTIG BYUDVIKLING 8 TRANSPORTSYSTEMET 12 BIOLOGISK MANGFOLDIGHED OG REKREATIVE OMRÅDER 16 VANDOMRÅDER RESSOURCER 2

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere