DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING"

Transkript

1

2 DPSP Update December 2012 Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer 2012 bød på nye politiske udfordringer. Bestyrelsen er i stigende omfang med, når det gælder udvikling af professionen i både privat og offentligt regi. Vi har i det forløbne år været repræsenteret i Psykoterapeutisk Fagnævn, Uddannelsesudvalget for Psykiatri, Patientombuddet, Styregruppen for ICD-10 revision, Arbejdsgruppe vedrørende Kvalitet og Evidens / Moderniseringsudvalget, Følgegruppe om specialpsykologuddannelsen, EFPAs Specialist European Awarding Committe, International Union of Psychological Science s generalforsamling, Formandskollegiet, Styregruppen for Dansk Depressions Database og Onlineudvalg. Vi arbejder fortløbende på at udbygge sammenhængen mellem psykologisk praksis, videnskab og politisk stillingtagen. Det gør vi i koncentreret form ved vore internationale seminarer. Miller, Fruzzetti & Della Selva er de seneste skud på stammen af kapaciteter i verdensklasse, som kan ses på for- og bagside af nyhedsbrevet. Har man deltaget i en række af disse seminarer kan man ende i en sund forvirring hvad er nu psykoterapi? når det kan optræde i så forskellige udformninger, med så mange etiketter, og alligevel have så meget til fælles? Evidensen går som bekendt på tværs af traditionerne. Er vi på vej mod en metateori om psykoterapi og en fleksibel praksis hvor psykologen er apoteker og medikament på samme tid? På verdens største psykoterapikonference Evolution of Psychotherapy Conference 2013 kan du møde flere af de kendte profiler under ét tag Det er der en pointe i. Dogmatisme hører til psykologiens stenalder den fremherskende zeitgeist er integrativ. DPSP arbejder på at organisere et symposium om revisionen af ICD-10. Psykolog Dr. Geoffrey Reed står i spidsen for WHO s udvikling af ICD-11, kapitel V, Mental and Behavioral Disorders. Det nye diagnostiske system slibes til efter de seneste årtiers forskning, og kommer bedre i overensstemmelse med den måde psykologer intuitivt kategoriserer psykiske tilstande på for bl.a. herved at øge den kliniske utility. Det er første gang i ICD s historie, at en psykolog står i spidsen for revisionsarbejdet. Vi ønsker dig en glædelig jul og et godt og lykkebringende nyt år! P.b.v. Klaus Pedersen Formand f. DPSP Der er via Psykolog Nyt iværksat indsamling til støtte for Merete Lindholm, som på grund af fastholdelse af tavshedspligten er idømt dagbøder på kr Bidrag kan indbetales på konto (Ikke DPSP regi)

3 januar 2013 i Odense Supervision af andre faggrupper I Supervisionsprocessens kontekst, tilgange og muligheder v./ Benedicte Schilling, cand. psych., specialist og supervisor Formålet med kurset er, at deltagerne tilegner sig særlig teoretisk viden om og forståelse for supervision i en psykologfaglig, videnskabelig ramme, som muliggør refleksion over hyppigt forekommende udfordringer i supervision af andre faggrupper. Supervision som værktøj søges kvalificeret via refleksion over egen praksis, metode og supervisionsstil. Temaer er fx supervision i historisk perspektiv; supervision som professionsudviklende læringsredskab uanset teoretisk og metodisk referenceramme; betydning af organisatoriske forhold for læringsklima; etablering af formel og psykologisk supervisions- og læringskontrakt; bevidsthed om forskellige tilgange, modeller, metoder og redskabers anvendelighed til at skabe og evaluere professionsudvikling; supervision og tilgrænsende læringskontekster; supervisor-supervisand-relationen som arbejdsalliance; supervisors kompetencer; samt håndtering af udfordringer ved supervision i gruppekontekst. Formen for kurset vil primært være teoretiske oplæg krydret med læringsmæssige dialoger og refleksioner i plenum. Målgruppen er psykologer, som arbejder med supervision, uafhængigt af arbejdsfelt, erfaringsniveau, teoretisk og metodisk referenceramme. Det forventes, at kursisterne deltager aktivt og professionelt engageret i kurset, hvor underviser fungerer som dirigent og katalysator, samt teoretisk og metodisk inspirator. Benedicte Schilling, cand. psych. aut., specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi. Forfatter og rutineret supervisor, underviser og faglig inspirator i Danmark og England. Tid og sted: Mandag d. 21. januar 2013 kl tirsdag d. 22. januar 2013 kl Morgenkaffe ½time før kursusstart. Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. Se evt. Deltagergebyr: Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe begge dage: Medlemmer af DPSP kr. 2850,- /andre akademikere kr. 3350,-. EAN-fakturering ikke mulig. Bindende tilmelding: Senest d. 1. december 2012 via Meritering: Specialistuddannelserne i psykoterapi, psykopatologi, psykotraumatologi, klinisk børne-psykologi, klinisk neuropsykologi, klinisk børneneuropsykologi, sundhedspsykologi, gerontopsykologi, pædagogisk psykologi samt arbejds- og organisationspsykologi: Godkendt som Tværgående Modul: 3.20 Supervision af andre faggrupper, 12 timer. Arrangører: DPSP, Fyn v/ Tina Malchow-Møller, Malene Hinrichsen ( ), Henriette Sloth & Lykke Birkeland

4 3.20 Supervision af andre faggrupper 31. januar & 1. februar 2013 i København v/ Claus Haugaard Jacobsen Professor i klinisk psykologi,, cand. psych., ph.d. og privatpraktiserende psykolog. Underviseren er godkendt specialist og supervisor i psykoterapi af DPF og DPS. Indhold: Der gives en oversigt over, hvilke problemstillinger der hyppigt forekommer, når man som psykolog skal supervisere andre faggrupper eller tværfagligt personale, som typisk er ansat i psykiatrien, på behandlingshjem og andre institutioner m.v. Centrale temaer som indgår i kurset er: -Supervisionens afgrænsning i forhold til f.eks. terapi, rådgivning og undervisning -Rammefaktorers og organisatoriske forholds betydning for et hensigtsmæssigt indlæringsklima. -Etableringen af den psykologiske kontrakt -Håndtering af konflikter i supervisionsgruppen og uden for gruppen -Personlige problemer hos enkeltmedlemmer behandles -En indsnævring af det særegne ved tværfaglig supervision Der tages udgangspunkt i almen supervisionsteori samt en psykodynamisk vinkling. Endvidere inddrages resultater fra underviserens egen supervisionsforskning, bl.a. vedrørende brugen af Skype og af videooptagelser i supervision forskning samt vedrørende non- og self-disclosure. Det er en erfaring fra afholdelse af tidligere forløb, at undervisningen også er relevant for psykologer med en kognitiv, adfærdspsykologisk og systemisk terapeutisk orientering samt for fx neuropsykologer. Form: Der veksles mellem forelæsningsform, diskussion i plenum og arbejde i små grupper med dilemmaer og egne praktiske oplevelser og erfaringer med at give/modtage supervision. Deltagerne bedes medbringe en supervisionsproblematik som de ønsker at fremlægge. Tid og sted: Torsdag den 31. januar og fredag den 1. februar i Dansk Psykologforening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Der serveres morgenkaffe fra kl. 9 torsdag og 8.30 fredag. Frokostmiddage + kaffe frugt og kage ca Meritering: Godkendt med 12 timer i tværgående modul Max. 45 deltagere. Deltagergebyr: Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe alle dage: Medlemmer af DPSP kr. 1450,-. Andre akademikere kr., 1850,-. EAN-fakturering ikke muligt. DPSP psykologer har fortrinsret frem til 1. januar Bindende tilmelding: Senest d. 20. januar 2013 via Arrangører: DPSP v. Werner Regli & Birgit Vrang / Videotek-udvalget

5 Fredag 22. februar 2013 Radisson Blu Hotel DPSPs Internationale seminar i Århus: Scott D. Miller Implikationer af 40 års psykoterapiforskning for effektiv klinisk praksis ved PhD Scott D. Miller (USA) Debatten om psykoterapi og evidensbegrebet har international aktualitet med potentielt vidtrækkende betydning psykologers kliniske arbejde i Danmark samt for fagets metodeudvikling. Et af hovedspørgsmålene i debatten og psykoterapiforskningen er, i hvilket omfang vi skal fokusere på at finde den mest effektive terapiform relativt til diagnose, eller om vi skal fokusere på specifikke forandringsskabende faktorer der går på tværs af psykoterapiretninger, i begge tilfælde indenfor rammerne af evidensbaseret psykologisk praksis. På seminaret vil Scott Miller tage udgangspunkt i de seneste 40 års psykoterapiforskning og komme med konkrete bud på, hvad det betyder for psykoterapeutisk praksis. Deltagerne på seminaret vil få viden om empirisk støttede færdigheder, som kan anvendes på tværs af psykoterapeutiske skoler. Han vil præsentere simple, reliable og valide metoder til at inddrage klientens behov og karakteristika, samt systematiske metoder til at få feedback om behandlingsforløbet og klientens udbytte. Scott Miller argumenterer på empirisk grundlag for praksis baseret evidens, hvor psykoterapeuter på tværs af skoleretninger med en bevidst og systematisk udnyttelse af fællesfaktorer gennem konkrete færdigheder vil kunne forøge deres effektivitet betydeligt. Scott Miller er verdenskendt forfatter, forsker og foredragsholder, som med engagement og humor, bl.a. via video-illustrationer formår at oversætte kompleks teori og forskning til let anvendelig klinisk praksis. Han er stifter af Center for Clinical Excellence, som består af klinikere og forskere, hvis formål er at fremme behandlingskvaliteten, og har som en af få forskere flere gange præsenteret sit arbejde på den prestigefulde Evolution of Psychotherapy Conference. Scott Miller har udviklet metoden Client-Directed Outcome-Informed Clinical Work (CDOI) og herunder Session Rating Scale (SRS) og Outcome Rating Scale (ORS) som er simple skemaer der anvendes til løbende vurdering af alliance og behandlingseffekt.

6 Scott Miller er forfatter til en række artikler og bøger, herunder The Heart and Soul of Change (2009). The Heroic Client: A Revolutionary Way to Improve Effectiveness through Client- Directed, Outcome informed Therapy (2004). Staying on Top and Keeping the Sand out of your Pants: A Surfer s Guide to the Good Life (2005). Escape from Babel. Toward a Unifying Language for Psychotherapy Practice (1997). Han har desuden udgivet en række undervisnings Cd er og DVD er. Se mere på scottdmiller.com Tid og sted: Fredag d. 22. februar 2013, kl. 8:50-16:00. Morgenkaffe og registrering kl. 7:30. Radisson Blu Hotel, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Gratis parkering ved hotellet (P-billet udleveres på hotellet). Deltagerpris: 1090 kr. inkl. moms for medlemmer af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer 750 kr. inkl. moms for studerende, som er medlemmer af Dansk Psykolog Forening 1550 kr. inkl. moms for andre akademikere Prisen inkluderer frokost, morgen og eftermiddagskaffe. EAN fakturering er ikke muligt. Kandidatmedlemmer af Dansk Psykolog Forening, som ønsker at indmelde sig i DPSP, kan for 150 kr. i årskontingent melde sig ind via dpsp.dk Tilmelding: Tilmelding foretages via dpsp.dk.tilmeldingen er bindende. Sidste frist for tilmelding er 22. januar, Regler for tilmelding og afmelding ses på hjemmesiden. Meritering: Søges godkendt med 6 timer i relevante specialistuddannelser Arrangører: DPSP v. Ole Karkov Østergaard, Lone Adamsen & Klaus Pedersen

7 Lørdag 23. februar 2013 i Århus Workshop med Ph. D. Scott Miller Effektive metoder til forbedring af klinisk praksis DPSP udbyder nu en workshop med fokus på outcome og klientcentreret evaluering af klinisk praksis ud fra Scott Millers effektive og veldokumenterede metoder. Workshoppen er en opfølgning på det internationale seminar i Aarhus, som vil give deltagerne mulighed for at stifte dybere teoretisk og praktisk kendskab til Scott Millers feedback orienterede begreber og metoder, som har vist potentiale for forbedret effektivitet på op til 65 % i klinisk praksis. Et af de vigtigste spørgsmål for en kliniker er, hvordan vi gennem psykoterapi bedst hjælper vores klienter eller patienter. Scott D. Miller argumenterer for, at det ikke handler om at lære en ny evidens baseret behandling, men at vi derimod på tværs af terapeutiske skoler kan bruge simple metoder til få feedback fra klienten om dennes behov og karakteristika, samt løbende udbytte af behandlingen. Scott D. Miller kalder denne tilgang for Client-Directed, Outcome-Informed Clinical Work (CDOI) eller Feedback Informed Treatment. Metoden anvender simple spørgeskemaer om alliancen (Session Rating Scale (SRS)) og behandlingseffekten (Outcome Rating Scale (ORS)), som bruges til at få løbende feedback om behandlingsforløbet. Scott Miller vil på workshoppen demonstrere og bringe de konkrete metoder som ORS og SRS i spil gennem oplæg, videocases og evt. rollespil. Der vil i et vist omfang være mulighed for, at deltagerne kan tage deres egne cases med. Deltagerne vil på kurset få kendskab til basale metoder i anvendelse af klientdirigeret behandlingsstrategi, og hvordan de kan bruge mål for alliancen, klientens tilfredshed og udbytte af terapien til at målrette og effektivisere behandlingen. Scott Miller er en verdenskendt forfatter, forsker og foredragsholder, som med humor, engagement og brug af videocases formår at oversætte kompleks teori og forskning til let anvendelig klinisk praksis. Han er stifter af Center for Clinical Excellence, som består af klinikere og forskere, hvis formål er at fremme behandlingskvaliteten. Han har desuden som en af få forskere flere gange præsenteret sit arbejde på den prestigefulde Evolution of Psychotherapy Conference. Scott Miller er forfatter til en række artikler og bøger, herunder The Heart and Soul of Change: Delivering What Works in Therapy (2009). The Heroic Client: A Revolutionary Approach for Improving the Outcome of Therapy (2004). Staying on Top and Keeping the Sand out of your Pants: A Surfer s Guide to the Good Life (2005). Escape from Babel: Toward a Unifying Language for Psychotherapy Practice (1997). Han har desuden udgivet en række undervisnings Cd er og DVD er. Se mere på scottdmiller.com Tid og sted: Lørdag den 23. februar kl Morgenkaffe en halv time før kursusstart. Psykologforeningens lokale, Fiskergade 41, 4. sal, 8000 Aarhus C Max 24 deltagere. Deltagergebyr: 1090 kr. inkl. moms for medlemmer af DPSP og 1590 kr. for andre akademikere. Prisen inkluderer morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Bindende tilmelding: Senest d. 11. januar 2013 via EAN fakturering er ikke muligt. Arrangører: DPSP-Aarhus v/ Lone Adamsen, Ole Karkov Østergård & Klaus Pedersen

8 Indkaldelse til generalforsamling inkl. aftenmøde og middag. Onsdag 13. marts 2013 I Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. Vi indkalder hermed til generalforsamling i Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer. Vedlagt i vinterbrevet finder du DPSPs regnskab for Forslag til dagsordenen skal være indsendt mindst 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt der ikke indkommer nye forslag til dagsorden, vil vedlagte dagsorden gælde som endelig dagsorden. Vi håber at se rigtig mange af vores medlemmer til denne særlige aften. Tid: Onsdag d. 13. marts 2013 kl Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense. (Tæt ved Odense Banegård. P- Plads ved Kvickly). Se nærmere på Generalforsamling Foredrag ved Professor Ask Elklit (tilmelding: Middag (tilmelding: Bestyrelsesmedlemmer: På valg (alle genopstiller): Klaus Pedersen (formand), Finn Korsaa (kasserer), Mette Vinum & Malene Hinrichsen (koordinator, Fyn-udvalget). Ikke på valg: Kirsten Rosenkrantz Grage (næstformand), Werner Regli & Anne Vonger Kaas. Suppleanter: På valg: Lone Adamsen (koordinator, Århus-udvalget). Ikke på valg: Marie Louise Rørne Psykotraumatologi v. Ask Elklit Ask Ekllit er professor i Klinisk Psykologi, og leder af videnscenter for psykotraumatologi på SDU. Han har gennemført et stort antal undersøgelser af mange forskellige grupper af traumatiserede, og har også lavet flere undersøgelser af behandling af PTSD. Tilmelding nødvendig til foredrag og middag snarest pr. mail til: NB: Angiv venligst om du deltager i foredrag, middag eller begge dele. Du vil så modtage en bekræftelse fra Lotte Dehli hurtigst muligt. Arrangører: DPSP v. Malene Hinrichsen, Henriette Rønhoff Sloth & Mette Vinum.

9 Dagsorden til DPSPs generalforsamling d. 13. marts Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år 6. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 7. Behandling af indkomne forslag 8. Fastlæggelse af budget og kontingent 9. Valg af bestyrelse 10. Eventuelt Nyheder fra Online-udvalget DPSP s Online-udvalg har på forårets DP generalforsamling fået internetbaserede psykologydelser indført i DP s arbejdsprogram, takket være medlemmernes store tilslutning og opbakning fra vor nye formand Eva Secher Mathiasen. DP s konsulent Lars Michaelsen organiserer arbejdet, bl.a. i forhold til udpegning af en arbejdsgruppe, der vil komme til at beskæftige sig med internetbaserede psykologydelser med fokus på psykoterapi. DP har beklaget, at udpegning af arbejdsgruppen er blevet forsinket. Online-udvalget afventer fortsat udspillet, som kommer til at indvirke på udvalgets arbejde. Spørgsmål vedrørende supervision via Skype indgår i DP s overvejelser om internetbaserede psykologydelser. Vi håber, der snart kan nås en afklaring og blive nedsat en arbejdsgruppe i DPregi måske er det allerede sket når du læser dette. På kommende møder i Online-udvalget, vil der i samarbejde med DPSP s Videotek-udvalg, blive arbejdet på at organisere et seminar i efteråret Werner Regli, koordinator

10 15. marts 2013 Psykoterapiforskning og fremtidens psykoterapi v/ Ph.d Stig Poulsen Inden for psykoterapiforskningen er det i årevis blevet diskuteret om specifikke terapeutiske metoder eller fællesfaktorer på tværs af terapeutiske retninger har størst betydning for terapiens effekt. Igennem dagens præsentationer vil Stig Poulsen argumentere for, at alle har vundet og alle skal have præmier i denne diskussion: Både fællesfaktorer og teknikker er af betydning - udfordringen for forskningen er snarere at bestemme hvornår og for hvem, hvilke faktorer er særligt hjælpsomme. På baggrund af en gennemgang af terapiforskningens centrale resultater vil Stig Poulsen diskutere, hvordan disse fund kan bidrage til, at behandlingen i videst mulige omfang tager hensyn til klientens individuelle behov. Undervisningen vil omfatte såvel teoretiske oplæg som videopræsentationer af interventioner, der bidrager til styrkelse af relationen mellem terapeut og klient. Dagens program omfatter: - Teknik og relation - et overblik over psykoterapiforskningens centrale resultater - Tilpasning af terapien til klientens behov - Psykoterapiintegration og differentieret valg af psykoterapimetode - Træning af terapeuters relationelle færdigheder Stig Poulsen, ph.d., er lektor i klinisk psykologi ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Han har skrevet et større antal artikler indenfor såvel kvalitativ som kvantitativ psykoterapiforskning og har blandt andet aktuelt gennemført en randomiseret kontrolleret undersøgelse af psykoanalytisk psykoterapi og kognitiv adfærdsterapi for bulimi. Tid og sted: Dansk Psykologforening - Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Meritering: søges godkendt med 6 timer i tværgående modul 3.99 øvrige. Max.: 50 Deltagergebyr: Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe: Medlemmer af DPSP kr. 980,-. Bindende tilmelding: Senest d. 1. februar 2013 via Arrangør: DPSP v. Finn Korsaa

11 Eksistentiel Psykoterapi marts 2013 v. Vibe Strøier, cand. psych., specialist og supervisor Formålet med kurset er at give deltagerne en basal indføring i eksistentiel psykoterapi i dens fænomenologiske udformning således, som den er udviklet af professor Ernesto Spinelli. Kurset tager udgangspunkt i Spinellis videnskabelige, teoretiske og kliniske arbejde og hans model: The Structural Model for Existential Practice. Der vil være en basal indføring i den eksistentiel - filosofiske grundlagsteori og klinisk teori, sammenhængen herimellem og empirisk forskning vedrørende den pågældende teori, samt indføring i eksistentiel psykoterapeutisk metode med eksempler fra klinisk praksis Om underviseren: Vibe Strøier er cand. psych., specialist og supervisor i psykoterapi og arbejds- og organisationspsykologi. Hun har mange års erfaring med såvel psykoterapi som udviklingsprocesser i organisationer. Tid og sted: Tirsdag og onsdag d marts Begge dage kl Morgenkaffe begge dage ½ time før kursusstart. Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. (Tæt ved banegården. P-plads ved Kvickly). Se nærmere på Deltagere: Max. 25 psykologer. Deltagergebyr: Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe begge dage: Medlemmer af DPSP kr. 2800,-, andre akademikere kr. 3300,-. EAN-fakturering er ikke muligt. Bindende tilmelding: Senest d via Litteratur: Ernesto Spinelli: Eksistentiel psykoterapi i praksis. Hans Reitzels forlag 2008 Mick Cooper: Eksistentielle terapier. Dansk Psykologisk forlag 2011 Meritering: Kurset forventes godkendt under Specialistuddannelsen i psykoterapi med voksne, specialiseringsmodulet, Anden teoretisk referenceramme (12 timer). Arrangører: DPSP-Fyn v/ Malene Hinrichsen ( ), Tina Malchow-Møller, Lykke Birkeland og Henriette Rønhof Sloth

12 august og 8. november 2013 i Odense NEO PI-R certificeringskursus V. Cand.psych. specialist og supervisor i psykoterapi Christian Møller Pedersen, Cand.psych. specialist i psykopatologi, Louise Meldgaard Bruun og Cand.psych. Claus Werchmeister Om NEO PI-R klinisk: NEO PI-R er en dansk standardiseret, klinisk personlighedstest til vurdering af universelle, brede og stabile personlighedstræk. Den anvendes bredt inden for det kliniske område, fra assessment og kliniske psykologiske undersøgelser - over rådgivning, terapi og behandlingsplanlægning - til genoptræning af hjerneskade samt retspsykiatriske vurderinger. Certificeringskurset udbydes i samarbejde med Hogrefe Psykologisk Forlag A/S. For yderligere information om NEO PI-R, se eller Indhold i kurset: Introduktion til testen, dens rationale og administration. Fem-Faktor Modellen og NEO PI-R (introduktion til bagvedliggende personlighedspsykologisk teori og -forskning). Testens konstruktion og psykometriske principper. Testprotokollen og fortolkningsprincipper, herunder profilanalyse. Hovedprincipper for tilbagemelding. Introduktion til internetscoringsprogrammet. NEO PI-R og Akse I diagnoser, herunder psykotiske samt affektive lidelser. NEO PI-R og Akse II diagnoser, herunder muligheder og begrænsninger i forhold til forskellige typer af personlighedsforstyrrelser. NEO PI-R og psykoterapi - vurdering af problemområder, interventionsmuligheder samt faldgruber. Metodetræning og øvelse, herunder casearbejde i gruppe og casegennemgang. Forudsætninger: Kurset henvender sig til psykologer, der arbejder med udredning af psykologiske problemstillinger hos pt. fra 17-års alderen og op. Inden kursusstart skal man som deltager/arbejdsplads have købt en NEO PI-R kursuspakke, som omfatter 1 manual samt 10 spørgeskemaer og tilhørende netscoringer. Kursuspakken skal bestilles direkte hos Hogrefe Psykologisk Forlag, som yder 20% rabat i forbindelse med kurset (den nøjagtige pris kan oplyses ved direkte henvendelse til Forlaget). Har arbejdspladsen i forvejen anskaffet manual samt tests, er det ikke nødvendigt at erhverve kursuspakken. Det er vigtigt at have NEO PI-R manualen tilgængelig alle 3 kursusdage, da den anvendes i forbindelse med undervisningen. Det er en betingelse for at opnå certificering, at man inden opfølgningsdagen (3. kursusdag) indsender 1 NEO PI-R profil samt en kort casebeskrivelse til underviserne. Denne vil på en pædagogisk måde indgå i undervisningen på 3.-dagen. Indsendelse af casemateriale er dog ikke obligatorisk for kursusdeltagelsen, som under alle omstændigheder giver et kursusbevis. Tid og sted: august og d. 8.november Alle dage kl Morgenkaffe ½ time før kursusstart. Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. Se nærmere på Deltager antal og gebyr: Maksimalt 25 deltagere. Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe alle dage: Medlemmer af DPSP kr. 5100,-. Andre akademikere kr., 6000,-. EANfakturering ikke muligt. Bindende tilmelding: Senest d.23.juli 2013 via Meritering: Kurset er godkendt indenfor psykoterapi og psykopatologi med 18 timer i Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik. Arrangører: DPSP-Fyn v/ Lykke Birkeland, Malene Hinrichsen, Tina Malchow-Møller og Henriette Rønhof Sloth.

13 september 2013 i Odense Kursus i Psykofarmakologi, Voksne Tværgående modul V. Raben Rosenberg, ledende overlæge, professor, dr.med. og Rasmus Wentzer Licht, overlæge, lektor, ph.d. Formålet med kurset er at deltagerne tilegner sig erfarings- og forskningsbaseret viden om psykofarmakologi. Der vil på kurset blive fokuseret på den nyeste viden indenfor psykofarmakologien og de vigtigste psykofarmakagrupper vil blive gennemgået; antidepressiva, anxiolytika, hypnotika og antipsykotika samt stemningsstabiliserende psykofarmaka. Der undervises i anvendelsesområder, ønskede virkning og præparaternes bivirkninger. Psykologiske aspekter ved ordinering af medicin drøftes og forholdet mellem psykoterapi og psykofarmakabehandling samt kombinationsbehandling belyses. Undervisere er den første dag: Rasmus Wentzer Licht, speciallæge i psykiatri og specialeansvarlig overlæge ved Århus Universitetshospital, Risskov. Klinisk lektor i psykiatri og farmakologi ved Århus Universitet. Anden dag: Raben Rosenberg, speciallæge i psykiatri og professor i biologisk psykiatri og psykofarmakologi. Siden 1991 ansat ved Århus Universitetshospital Risskov med ansvar for psykiatrisk grundforskning. Begge undervisere har mange års klinisk erfaring og har bidraget til udarbejdelse af retningslinjer og referenceprogrammer for psykofarmakologisk behandling og skrevet om psykofarmakologi i mange lærebøger. Litteratur: Gerlach og Vestergaard (2011): Psykofarmaka, Psykiatrifonden Forlag, 3.udg. 1.oplag. Basisbog i Psykiatri: Gyldendal. (nyeste udgave, som er på vej). Tid og sted: Torsdag d. 19. og fredag d. 20.september Begge dage kl Morgenkaffe ½ time før kursusstart. Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. Se nærmere på Deltagergebyr: Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe alle dage: Medlemmer af DPSP kr. 2600,-. Andre akademikere kr., 3400,-. EAN-fakturering ikke muligt. Bindende tilmelding: Senest d.19.august 2013 via Meritering: Kurset er godkendt på det Tværgående modul: Psykofarmakologi, Voksne, 12 timer. Arrangører: DPSP-Fyn v/ Malene Hinrichsen, Tina Malchow-Møller, Henriette Rønhof Sloth & Lykke Birkeland

14 25. oktober 2013 DPSPs Internationale seminar i København på Radisson Blu Royal Hotel Dr. Alan E. Fruzzetti Dialektisk adfærdsterapi og mindfulness At arbejde med emotionelt ustabile mennesker Dialektisk adfærdsterapi bygger på en kognitiv/adfærdsterapeutisk referenceramme og inkluderer dialektik samt mindfulness. Behandlingsformen er udviklet af professor Marsha Linehan fra USA. I dette seminar får deltagerne indføring i og viden om kompleksiteten i Dialektisk adfærdsterapi, som er en moderne integration af traditionelle løsningsorienterede strategier fra adfærdsterapien og acceptstrategier udviklet fra mindfulness samt andre ikke-traditionelle tilgange i psykoterapi. Dialektikken i DAT er at integrere forandring og accept i alle aspekter af den terapeutiske behandling. Dialektisk adfærdsterapi er en evidensbaseret behandlingsmetode rettet mod patienter med en emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse, der har selvdestruktive impulser og suicidaladfærd. Patienterne har ofte cutting-adfærd, spiseforstyrrelser, depression, aggression og andre misbrugsformer. Forskningen viser, at DAT er en meget lovende behandling for selvmordstruede patienter, for mennesker med en borderline personlighedsstruktur, og der er ligeledes gode resultater med par- og familieterapi. Dr. Alan E. Fruzetti, Ph.D. er klinisk psykolog, associate professor i psykologi og leder af Dialectial Behavior Therapy and Research Program, University of Nevada, Reno. Dr. Alan Fruzzetti er forskningsleder og medlem af bestyrelsen af The National Education Alliance for Borderline Personality Disorder. Han har de sidste 25 år samarbejdet med professor Marsha Linehan om at behandle borderline tilstande ved hjælp af dialektisk adfærdsterapi (DAT). Han er en internationalt førende kapacitet indenfor DAT og har skrevet en lang række artikler inden for området. Derudover har han skrevet den anmelder roste bog The High Conflict Couple og har arbejdet meget med par- og familieterapi. Alan E. Fruzzetti: The High Conflict Couple A Dialectial Behavior Therapy Guide to Finding Peace, Intimacy & Validation. New Harbinger Publications, 2006 Tid og sted: Fredag d. 25. oktober 2013, kl. 8:50-16:30. Radisson Blu Royal Hotel Hammerichsgade 1, DK 1611 Copenhagen V Deltagerpris: 1090 kr. inkl. moms for medlemmer af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer,750 kr. inkl. moms for studerende, som er medlemmer af Dansk Psykolog Forening, 1550 kr. inkl. moms for andre akademikere. Prisen inkluderer frokost, morgen og eftermiddagskaffe. EAN fakturering er ikke muligt. Kandidatmedlemmer af Dansk Psykolog Forening, som ønsker at indmelde sig i DPSP, kan melde sig ind via dpsp.dk Tilmelding: Tilmelding foretages via dpsp.dk. Tilmeldingen er bindende. Sidste frist for tilmelding er 20. september Regler for tilmelding og afmelding ses på hjemmesiden. Meritering: Søges godkendt med 6 timer i relevante specialistuddannelser: anden teoretisk referenceramme / Behandling. Arrangører: DPSP v. Kirsten R. Grage & Klaus Pedersen

15 Forslag fra videoteket Forslag på fremtidsplaner fra videogruppen til vinterbrevet: Videoudvalget alias medieudvalget har tænkt på følgende: Der påtænkes at udforme et seminar med emner og forslag, som kan inspirere arbejdsgruppen i DP. - Patienters og psykologers rammer for psykoterapi og supervision i forbindelse med internetbaserede psykologydelser f.eks. Skype -Regler for godkendelse af grænser indenfor brugen af internettet -Regler for hvordan man må bruge internettet -Regler for psykologiske undersøgelser, udredninger, psykoterapi og supervision -Regler for sikring af data DPSP online udvalget vil blive draget ind i tilrettelæggelsen Der arbejdes videre i medieudvalget for at realisere et seminar i Medieudvalget: Alice Theilgaard, Birgitte Brun, Birgit Vrang, Jens Berthelsen og Werner Regli Der kan med fokus på problematikken henvises til dpsp.dk > program 2012, hvor det norske regelsæt med danske kommentarer kan findes på hjemmesiden under Heldagsseminaret internetbaseret rådgivning og terapi, der blev afholdt 20. februar Anmeldelse fra Videoteksudvalget Dr. Leslie S. Greenberg: Emotion-Focused Therapy for Depression Denne DVD kan ses i forlængelse af DPSP seminar med Leslie Greenberg: Emotion Focused Therapy (20. okt. 2010). DVD en indledes med interview af Leslie Greenberg (LG) som en introduktion til den teoretiske tilgang og terapeutiske praksis. LG finder, at andre dominerende terapeutiske retninger som psykodynamiske og kognitive terapier har for lidt fokus på emotioner og vægter den intellektuelle indsigt for højt. I LG s integrative teoretiske og terapeutiske tilgang indgår elementer fra såvel humanistisk og eksistentiel psykologi, som adfærds- og neuropsykologi. Terapeutisk fokuseres på at facilitere klientens emotionelle udtryk og dermed bearbejde dem mere åbent. Der vises to live terapisessioner med LG som terapeut. Klienten er en yngre kvinde med en depression forudgået af en traumatisk hændelse. Der arbejdes emotionsfokuseret og med gestaltterapeutiske teknikker fx stole skift-dialoger. Terapisessionerne er kendetegnede ved et klart og forståeligt sprog. Varighed: Mere end 200 min. Engelske undertekster Fra American Psychological Association s Psychotherapy Videos, Serie II Specific Treatments for Specific Populations. Se også referat af ovennævnte DPSP seminar: Irene Christiansen: Følelsers transformerende kraft, PsykologNyt 2010, 23, s Birgit Heine Vrang, Videotek-udvalget

16 KONTAKT DPSP Formand: Klaus Pedersen Mail: Næstformand: Kirsten Rosenkrantz Grage Mail: Kasserer: Finn Korsaa Mail: Bestyrelsesmedlem: Werner Regli Mail: Bestyrelsesmedlem: Anne Vonger Kaas Mail: Bestyrelsesmedlem: Mette Vinum Mail: Bestyrelsesmedlem, Malene Hinrichsen, koordinator / Fyn-udvalg Mail: Suppleant: Marie Louise Rørne Mail: Suppleant: Lone Adamsen, koordinator / Århus-udvalg Mail: Krista Nielsen Straarup, Århus-udvalg Mail: Mette Weiss Mose, Århus-udvalg Mail: Ole Karkov Østergård, Århus-udvalg Mail: Tina Malchow-Møller, Fyn-udvalg Mail: Henriette McKenzie Rønhof Sloth, Fyn-udvalg Mail: Lykke Birkeland, Fyn-udvalg Mail: Sekretær: Lotte Dehli Mail: Århus-udvalget: Lone Adamsen, Mette Weiss Mose, Ole Karkov Østergård, Krista Straarup & Klaus Pedersen Odense-udvalget: Malene Hinrichsen, Tina Malchow-Møller, Henriette McKenzie Rønhof Sloth & Lykke Birkeland Videotek-udvalget: Jens Berthelsen, Birgit Vrang, Alice Theilgaard, Birgitte Brun & Werner Regli Online udvalget: Werner Regli, Kim Mathiasen, Morten Fenger, Anne-Marie Thuesen, Anne Sophie Bauer, Iben Sejerøe- Szatkowski, Kit Lisbeth Jensen, Mehrak Salimi & Susanne Huynh

17

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING Sommerbrev 2014 Society for Psychotherapy Research 45th Annual Meeting 25-28 juni 2014 København www.spr2014.com Ved DPSPs generalforsamling i marts rokerede Henriette Rønhoff Sloth og Werner Regli. HRS

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP Update Juni 2013 Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer Selskabets 23. generalforsamling blev afholdt i Odense. Bestyrelse og suppleanter blev genvalgt og Henriette McKenzie

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP Update Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer Juni 2012 DPSPs internationale seminarer - om foråret i Århus og om efteråret i København - er blevet mødested for mange af vore

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP v/ sekretær Lotte Dehli Nordre Frihavnsgade 65, 1.th 2100 København Ø www.dpsp.dk DPSP v/ sekretær Lotte Dehli Nordre Frihavnsgade 65, 1.th 2100 København Ø www.dpsp.dk DPSP Update Januar 2015 Kære

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING HUSK: DPSP s generalforsamling den 14. marts 2012 i Århus! DPSP Update Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer Januar 2012 Sundhedsstyrelsen har pr. 1. januar 2012 defineret individuel

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP SOMMERBREV JUNI 2009

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP SOMMERBREV JUNI 2009 DPSP SOMMERBREV JUNI 2009 Husk kontingentindbetaling girokort vedlagt Tilmelding til internationale heldagsmøde i KBH 2009 kun via hjemmesiden Metodefrihed i spil? Læs lederen! 1 Juni 2009 DPSP UPDATE

Læs mere

Vinterbrev 2013/2014

Vinterbrev 2013/2014 Vinterbrev 2013/2014 Vinteren 2013/2014 DPSP Update Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer Nye årgange uddannelsespsykologer i psykiatrien og i børne- og ungdomspsykiatrien starter

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer 2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer Baggrund Kognitiv adfærdsterapi er en evidensbaseret behandlingsmetode, som har vist sig effektiv ved en lang række psykiske lidelser som depression,

Læs mere

'Supervisoruddannelsen'

'Supervisoruddannelsen' Kreds Aarhus udbyder 'Supervisoruddannelsen' I foråret 2017 er det muligt at deltage i supervisoruddannelsen i Kreds Aarhus (se indhold og formelle krav nedenfor eller se mere på www.dp.dk). Det vil blive

Læs mere

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Formål At bibringe kursusdeltagere en viden både teoretisk og praktisk om mentaliseringsbaseret (MBT) gruppeterapi; samt en forståelse for de dele af den gruppeanalytiske

Læs mere

Psykodynamisk efteruddannelse

Psykodynamisk efteruddannelse Helhedsforståelse, dybde og nærvær i den professionelle relation Institut for Relationspsykologi tilbyder i samarbejde med Vedfelt Instituttet en 2-årig Psykodynamisk / Psykoanalytisk efteruddannelse.

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi v/ Psykolog, Hypnoterapeut og Specialist & Supervisor i Psykoterapi. Medundervisere: Anders Degn Pedersen, Specialist & Supervisor i Neuropsykologi

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

Specialistuddannelse i KAT 2018/2019

Specialistuddannelse i KAT 2018/2019 Kompetencecenter for Psykoterapi Specialistuddannelse i KAT 2018/2019 Indhold Uddannelsen giver en grundig indføring i Kognitiv Adfærdsterapi (KAT) med henblik på at opnå specialisering. Der undervises

Læs mere

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi v/ Psykolog, Hypnoterapeut og Specialist & Supervisor i Psykoterapi Modul 1: Grundkursus i Klinisk Hypnose. Formål: at deltagerne tilegner sig

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP Update Januar 2015 Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer DPSP fejrer 25 års jubilæum ved selskabets generalforsamling d. 12. marts 2015 i Aarhus. Den ordinære generalforsamling

Læs mere

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige

Læs mere

RORET. Med klienten ved

RORET. Med klienten ved Klinisk praksis Af Susanne Andersen og Mogens Holme Med klienten ved RORET Spørg klienten, om han synes, der er fremgang i terapien. Udbyttet af den terapeutiske relation handler om meget andet end psykologiske

Læs mere

Terapi, rådgivning. og hverdagsmirakler DEN 24. JANUAR 2017 ODENSE. TUBA-konferencen At hjælpe og forstå unge med problemer

Terapi, rådgivning. og hverdagsmirakler DEN 24. JANUAR 2017 ODENSE. TUBA-konferencen At hjælpe og forstå unge med problemer TUBA-konferencen 2017 Terapi, rådgivning og hverdagsmirakler - At hjælpe og forstå unge med problemer DEN 24. JANUAR 2017 ODENSE Scott D. Miller, (US) Ph.D., ophavsmand til FIT (Feedback-Informed Treatment),

Læs mere

Uddannelsen til specialist i psykoterapi

Uddannelsen til specialist i psykoterapi Uddannelsen til specialist i psykoterapi Målsætning Målsætningen er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi () 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi med

Læs mere

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi v/ Psykolog, Hypnoterapeut og Specialist & Supervisor i Psykoterapi Modul 1: Grundkursus i Klinisk Hypnose. Formål: at deltagerne tilegner sig

Læs mere

DPSP. VINTERBREV januar 2008 DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

DPSP. VINTERBREV januar 2008 DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP VINTERBREV januar 2008 1 DPSP UPDATE Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer DPSP er vokset til næsten 1200 medlemmer, og vi udvider derfor med flere aktiviteter rundt om i landet.

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING VINTERBREV 2006/07

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING VINTERBREV 2006/07 VINTERBREV 2006/07 INFORMATION FRA BESTYRELSEN Kære medlem af DPSP Nu er tiden kommet til et vinterbrev med informationer om selskabets kommende aktiviteter. Bestyrelsen håber, at du finder aktiviteterne

Læs mere

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, der arbejder med udsatte børn og unge KRAP er udviklet som et integreret

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse.

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse. Navn: Tlf. nr.: 75 17 15 45 / 20 13 19 19 e-mail: ullalotus@hotmail.com Fødselsdato: 04.06-1970 Spidskompetencer Specialist i psykoterapi Autoriseret klinisk psykolog. Omfattende sorg- og krisepsykologisk

Læs mere

Program Træning som behandling af hjertepatienter

Program Træning som behandling af hjertepatienter Læringsmål Program Træning som behandling af hjertepatienter Modul 1: 4. 6. oktober 2016 Modul 2: 24. november 2016 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Modul 1: Lokale

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING ΨDPSP VINTERBREV JANUAR 2010

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING ΨDPSP VINTERBREV JANUAR 2010 ΨDPSP VINTERBREV JANUAR 2010 Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer fejrer 20 års jubilæum! Prof. Leslie Greenberg besøger Danmark! DPSP update Januar 2010 Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere

Kursusforløb i kognitiv adfærdsterapi ved alkoholproblemer

Kursusforløb i kognitiv adfærdsterapi ved alkoholproblemer Kursusforløb i kognitiv adfærdsterapi ved alkoholproblemer inddragende et familieorienteret perspektiv for alkoholbehandlere i offentlig ambulant alkoholbehandling. Formål Kursusforløbets formål: At give

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2016-2018 Vibeke Bliksted Ea Bøhm Jepsen Sanne Vandborg Kjær Merete M. Mørch Krista Straarup Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

Poppelgården tilbyder i samarbejde med Scott D. Miller uddannelse i

Poppelgården tilbyder i samarbejde med Scott D. Miller uddannelse i Poppelgården tilbyder i samarbejde med Scott D. Miller uddannelse i FEEDBACK INFORMED TREATMENT FIT I ARBEJDET MED BØRN, UNGE OG FAMILIER Feedback Informed Treatment (FIT) er en tilgang til behandlingsarbejde,

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Rehabilitering i Odense Kommune

Rehabilitering i Odense Kommune Rehabilitering i Odense Kommune Landsmøde Socialt Lederforum 2014 Jan Lindegaard Virksom Støtte Ældre- og Handicapforvaltningen Virksom Støtte - fakta Handicap Plejebolig - Mad Kendetegnende ved borgere

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP. SOMMERBREV juni 2007

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP. SOMMERBREV juni 2007 DPSP SOMMERBREV juni 2007 1/11 Kære medlem af DPSP INFORMATION FRA BESTYRELSEN Nu er tiden kommet til det årlige sommerbrev med information om selskabets kommende aktiviteter. Tak fordi du støtter op om

Læs mere

Oplæg om DAT Dialektisk Adfærdsterapi

Oplæg om DAT Dialektisk Adfærdsterapi Oplæg om DAT Dialektisk Adfærdsterapi Psykiatrisk Dialogforum Tirsdag d 15. maj 2013 Mette Outtrup Braad Cand psyk, Aut. Specialist og supervisor i psykoterapi Lokalpsykiatrien i Haderslev Dialektisk adfærdsterapi:

Læs mere

Udgiver. Layout. Tryk. Dansk Psykolog Forening, november 2015. BRO Kommunikation A/S. Jørn Thomsen Elbo A/S

Udgiver. Layout. Tryk. Dansk Psykolog Forening, november 2015. BRO Kommunikation A/S. Jørn Thomsen Elbo A/S Ku 2016 Udgiver Dansk Psykolog Forening, november 2015 Layout BRO Kommunikation A/S Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S KURSUSPROGRAM 2016 I Dansk Psykolog Forening har vi mere end 60 forskellige undervisere med

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Forskning i psykoterapi i Danmark Hvad er psykoterapi? Hvad er forskning i psykoterapi?

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Kolofon: Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S Udgivelse: Dansk Psykolog Forening, november 2014

Kolofon: Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S Udgivelse: Dansk Psykolog Forening, november 2014 Dansk Psykolog Forening KURSUS 2015 Kolofon: Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S Udgivelse: Dansk Psykolog Forening, november 2014 2 Kurser 2015 Kurser 2015 og følgende år! Dansk Psykolog Forening byder

Læs mere

Nøglepersonkursus 2014 vedrørende

Nøglepersonkursus 2014 vedrørende Nøglepersonkursus 2014 vedrørende Børn af forældre med psykisk sygdom - eller udsatte af andre årsager Bevar Barndommen Regionspsykiatrien Vest Baggrund for kurset Det er naturligt, at børn påvirkes, når

Læs mere

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Psykoterapeutisk efteruddannelse indenfor den eksistentielle/humanistiske referenceramme. Uddannelsen henvender sig primært

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016

Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016 Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016 Børn af forældre med psykisk sygdom - eller udsatte af andre årsager Region Midtjylland Regionspsykiatrien Vest Bevar Barndommen. Nøglepersonkursus Baggrund for

Læs mere

Person Centered and Experiential Psychotherapy

Person Centered and Experiential Psychotherapy Person Centered and Experiential Psychotherapy Videreuddannelse for psykologer til specialist i psykoterapi 2011-2012 Institut for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi (IPCOPT) tilbyder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

HØRINGSSVAR fra Psykotraumatologisk Fagnævn og Styrelsen for Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab:

HØRINGSSVAR fra Psykotraumatologisk Fagnævn og Styrelsen for Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab: HØRINGSSVAR fra Psykotraumatologisk Fagnævn og Styrelsen for Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab: Esbjerg den 26. oktober 2013 Til: Dansk Psykologforenings Bestyrelse Stockholmsgade 2100 København

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Gestalt terapi er den psykoterapeutiske tilgang, der mest omfattende integrerer aspekter fra andre terapiformer. I gestalt

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment 31/03/16 Feedback Informed Treatment Psykolog Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk Scott D. Miller, Ph.D. Director, International Center for Clinical Excellence Susanne Bargmann, Psychologist ICCE Chief

Læs mere

"Klinisk etik!" "Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt"

Klinisk etik! Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt TEMADAG & Workshop "Klinisk etik!" "Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt" Fredag den 7. juni 2013 1030 til 15.30. Temadagen starter med Generalforsamling fra 9.30

Læs mere

Selskabsberetning. Formand Pusjka Helene Cohn Næstformand Annette Anbert GF 13.11.12

Selskabsberetning. Formand Pusjka Helene Cohn Næstformand Annette Anbert GF 13.11.12 Selskabsberetning Formand Pusjka Helene Cohn Næstformand Annette Anbert GF 13.11.12 Styrelsen Anegen Trillingsgaard, Aarhus universitet Jesper Thybo, Odense Gunvor Brandt, Risskov Ditte Lammers Vernal,

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra marts 2017 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener kræfterne

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Ask Elklit Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05. FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 1: Børnepsykiatrisk ambulatorium Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Kursusudbyder: Dansk Psykiatrisk Selskabs Videreuddannelsesudvalg i samarbejde med kursusledelsen bestående

Læs mere

Deltagere: Tid og sted:

Deltagere: Tid og sted: Der er mulighed for at gennemføre en uddannelse til ISTDP-terapeut på dansk. Undervisningsplan, øvelser og materiale er udviklet af Jon Frederickson fra ISTDP-institute i Washington efter samme pædagogiske

Læs mere

PSFS Psykologfagligt Selskab for Supervision The Danish Psychological Society for Supervision

PSFS Psykologfagligt Selskab for Supervision The Danish Psychological Society for Supervision PSFS Psykologfagligt Selskab for Supervision The Danish Psychological Society for Supervision Vedtægter for Psykologfagligt Selskab for Supervision Besluttet på Konstituerende Generalforsamling Tirsdag

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 Elbjerg Kursuscenter Undervisere Helle Jensen Cand.psych. med autorisation

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2Vy November 23, uge 46-47 Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2. Modulets tema:

Læs mere

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, forår 2016

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, forår 2016 KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, forår 2016 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige

Læs mere

Vi glæder os til at se dig! Henrik Appel, landsleder i TUBA. Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde

Vi glæder os til at se dig! Henrik Appel, landsleder i TUBA. Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde Arbejder du med udsatte unge eksempelvis som psykolog, terapeut, behandler, pædagog eller leder for et behandlingssted og vil du gerne opgradere dine professionelle kompetencer? På årets store TUBA-konference,,

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykolog Forening Dansk Psykolog Forening KURSUS 2014 Kolofon: Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S Udgivelse: Dansk Psykolog Forening, november 2013 2 Kurser 2014 Kurser 2014 og følgende år! Dansk Psykolog Forening byder

Læs mere

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Fra Februar 2014 til februar 2015 Uddannelsens målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer med en grunduddannelse indenfor det

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds- og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2S Forår 24, uge 7 og / uge 8 og 2 Modul 8 Hold S2S Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling...

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP SOMMERBREV JUNI 2008

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP SOMMERBREV JUNI 2008 DPSP SOMMERBREV JUNI 2008 1 DPSP UPDATE Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer Her har du de nyeste informationer om Selskabets udvikling og kommende aktiviteter. DPSP har nu 1295

Læs mere

Feedback Informed Treatment - Blå Kors d.23.okt.2014

Feedback Informed Treatment - Blå Kors d.23.okt.2014 - Blå Kors d.23.okt.2014 Feedback Informed Treatment Uddannet Cand.psych. fra Københavns Universitet 2007. Jeg har arbejdet med FIT siden 2008. I forhold til individuel terapi, familieterapi, gruppeterapi

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser mistanke og håndtering i almen praksis Claus Rendtorff Læge Lotte S. Sørensen psykolog BRAINSTORM den første mistanke Hvad skal vi nå? Mistanke om personlighedsforstyrrelse De

Læs mere

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Arrangementer vinter/forår 2009 Arangementerne er for selskabets medlemmer. Medlemsskab kan tegnes ved indgangen - eller ved at sende

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2015

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2015 INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2015 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (-KBH), er en

Læs mere

Psykologen i psykiatrien

Psykologen i psykiatrien Psykologen i psykiatrien af Rose-Marie Mollerup, Psykolog ved Århus Universitetshospital Risskov Hvad vil det sige at arbejde som psykolog inden for psykiatrien? Psykologer har som faggruppe metodefrihed,

Læs mere

KURSUSGRUPPEN PRÆSENTERER: TJEK OGSÅ: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KURSUSGRUPPEN.PI

KURSUSGRUPPEN PRÆSENTERER: TJEK OGSÅ: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KURSUSGRUPPEN.PI KURSUSGRUPPEN PRÆSENTERER: TJEK OGSÅ: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KURSUSGRUPPEN.PI Foredrag: Om at arbejde med flygtninge v. cand.psych. Stig Winther Petersen og cand.psych. Marianne Køhler Skov Vi har arbejdet

Læs mere