Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30"

Transkript

1 Se bestyrelsens bud på et referat af generalforsamlingen Referat bestyrelsesmøde, 1. juli. Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense Deltagere: Lars Pedersen (LP), Erik Lillesøe (EL), Peter Ringgaard (PR), Henrik Raae Andersen (HRA), Palle Jørgensen (PJ), Gunner Bertelsen (GB), Tage S. Nielsen (TSN), Morten Vestergaard (MV) Afbud: Jan Nielsen, Søren Olsen, Tine Broen Nielsen Dagsorden: 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde HRA: Tovholder på aktivistuddannelse Den meget sene offentliggørelse af ref. fra sidste møde blev taget ad notam og det blev besluttet at referat fremover skal ud senest 14 dage efter afholdelsen af et møde. MV overtager sekretærposten 2. Generalforsamling 2011 Evaluering Forløbet af årets GF samt det på samme dag afholdte aktivistmøde blev debatteret og diskuteret. Flg. blev besluttet: Aktivistområderne anmodes om, at få alle formalia på plads inden Regler for aktivister, offentliggøres hurtigst muligt. Nærmere tilgår hurtigst muligt områderne fra bestyrelsen. Inden offentliggørelse skal reglerne revideres i forhold nutidige forhold. Dette forestås af PR, HRA og MV. Samtidig kigges på udarbejdelse af en aktivist velkomstpakke. Opfølgning Det erindres, at det tidligere er besluttet at kontakten til aktivisterne optimeres ved indkaldelse til Kontaktmandsmøde, øget og direkte informationsstrøm, uddannelse etc.. Andet Bestyrelsen gennemgik referatet fra Generalforsamlingen. Da bestyrelsen mener, at der er enkelte unøjagtigheder i referatet, som kan have betydning for fortolkningen og forståelsen af generalforsamlingens forløb, har vi udarbejdet en efter bestyrelsens mening mere korrekt version. (Dette offentliggøres sammen med ref. fra dette møde). Bestyrelsen vil fremover i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlinger sikre opmærksomhed omkring proceduren for ansøgning om tildeling af årspokaler. 3. Fordeling af opgaver (pokaler, repræsentant FJDs udstilling etc.), poster, udvalgsposter m.m.

2 Formand: HRA (konstitueret ) Næstformand PR (konstitueret ) Kasserer EL (konstitueret ) Sekretær: MV (konstitueret d.d.) Efterskudsudvalg Peter Ringgaard, Carsten Trøjborg, Michael Pedersen Udstillingsudvalg Tine Broen Nielsen, Peter Ringgaard, Eva Nørdrup Bruhn, Pia Nielsen og Søren Olsen Informationsudvalg. Peter Ringgaard, Sussie Mattsson, Pia Nielsen og Johannes Mørch Markprøveudvalg. Carsten Trøjborg, Lars Pedersen, Lars Sigurd Vandborg og Jan Nielsen Uddannelsesudvalg Morten Vestergaard og Henrik Raae Andersen Lovudvalg. Henrik Raae Andersen, Peter Ringgaard og Morten Vestergaard. Koordinationsudvalg. Lars Pedersen, Tage S. Nielsen, Tine Broen Nielsen HRA tager kontakt til Michael Pedersen. Det nye udvalg koordinationsudvalget, har til formål at koordinere prøver og aktiviteter på tværs af klubben dvs. fælles (klub) og lokale (område og lign.) prøver og aktiviteter. Herunder udarbejdelse af en fælles kalender, der rækker 3 år frem. Pokaler og propositioner Jan Nielsen, Lars Sigurd Vandborg. Begge forespørges af HRA. Ved afslag søges anden løsning. Desuden deltager PR med henblik på en revision af pokaler, udarbejdelse af diplomer samt indførelse af pokalbøger (følgebøger til pokaler) Repræsentation FJD s Bestyrelse: Henrik Raae Andersen FJD s udstillings-komité: Søren Olsen og Tine Broen Nielsen Kontakt til udenlandske klubber herunder KLM-I: Henrik Raae Andersen

3 DMK s arkiv: Edmund Andersen Salg af klubeffekter: Erik Lillesøe Aktivistudvalg: I bero til aktivisterne genbesætter. Forventes iværksat på planlagte Kontaktmandsmøde. Grosserudvalg: I bero. Afventer besættelse med interesserede ejere af Grosser Münsterländere. 4. Avlsvejledning Til opfølgning på nye udstillingsregler, skal der opsamles og udarbejdes statistik på præmieringer opnået på div. udstillinger de sidste 3 år. I 2010 blev der indskrevet 560 Kleiner Münsterländere i Dansk Hunderegister samtidigt blev der registret 243 i DKK. Halvårsstatus Stambogsførte hvalpe for 137 stk 100% første halvår 2011 Importer 2 stk 1,46% Udenfor klubben 28 stk 20,44% I klubregi 107 stk 78,10% Det er i niveau med sidste år. Der er i samme periode HD-fotograferet 22 Kleiner Münsterländere Status Antal Fordeling A 11 50,00% B 8 39,36 % C 2 9,09 % D 0 0% E 1 4,55 % Svarende til, at 86,36% er erklæret HD-frie og 13,64 % af de fotograferede hunde har HD Enkelte hanhunde skal holde pause før de igen kan indgå i avlen, dette af hensyn til reglerne om matadoravl. Revision af avlsregler (administrative) De administrative rettelser af reglerne forelagt på mødet blev godkendt. Gunner renskriver og fremsender. Der planlægges en gennemgribende revision af avlsreglerne. Avlsvejledning udarbejder udkast med deadline Andet Der indkøbes et abonnement på Dogbase til GB. Udgift ca. 60 EUR samt 10 EUR pr.

4 opdatering. 5. Meddelelser fra kassereren/ økonomi (kort) v. EL 20 nye medlemmer. Hermed 814 medlemmer. Vi følger budgettet. Lille tilbagegang i kontingenter. FJD udstilling har været dyrere end beregnet. Resultat pr kr. 6. Arbejdet i bestyrelsen Mål og visioner. Udsat til næste møde. Medlemsorientering. Udsat til næste møde Orientering: Aktivistområderne kan altid få udleveret en liste over medlemmer i området, ved henvendelse til kassereren. Aktivistudvalg? Kontaktmandsmøde m.v. MV indkalder og arrangerer kontaktmandsmøde efter hovedsommerferien og før markprøvesæsonen. Pt. Sigtes efter 20/8 på Fyn. Aktivistuddannelse. Formålene med uddannelsen blev debatteret. Som tidligere refereret vil der være mulighed for opstart medio august med afslutning medio Potentielle forhindringer for, at den planlagte uddannelse ikke bliver den ønskede succes, blev diskuteret. Videre behandling af punktet udskudt til næste møde. Uddybende information omkring den planlagte uddannelse vil blive givet på det kommende Kontaktmandsmøde. Feedback herfra vil indgå i det videre arbejde. Evt. orientering fra HRA FJD: Genvalg til formand og næstformand for en 4-årig periode på Fællesmødet i maj. DKK: Borgfred til omkring DKKs udstillingsregler KLM-I: SMNCA er optaget som Landesgruppe i det tyske Münsterländer forbund. Dette indebærer en generel FCI-godkendelse til vores amerikanske søsterklub herunder udstedelsen af FCIgodkendte stambøger. DJU: Referat undervejs 7. Øvrigt Forslag om 40 års nål og diplom samt æresmedlemsskab ved 50 års medlemskab: Beslutning: PR bestiller 40 års nåle samt udarbejder diplom. Præmisserne for anerkendelse ifm. 50 års medlemskab diskuteres senere. Jørgen Toft har søgt om indstilling til Schweissprøvedommer. JT har haft hunde i registret siden Aktuelt 2 KL.M. i registret. PR udfærdiger en anbefaling til DKK. HRA underskriver efterfølgende. Andet:

5 Der efterspørges diplomer til ræveslæbsprøver. Udskudt til næste møde således, at disse er klar til Jagtmesse i Odense Congress Center. April Aktivisterne på Fyn vil gerne stå for arrangementet. Efterspørger materiale. Plancher, stande, flag, brochurer osv. Der var forslag om udarbejdelse af en præsentations CD. Emnet tages op på næste møde. HRA vender emnet med de øvrige kontinentale klubber i FJD. 8. Kommende arrangementer 2011 Udstilling Bredsten Ansvarlig Eva N. Bruhn. Alt er på plads. Der bliver mulighed for fælles buffet. Kontaktmandsmøde 20/8. Ansvarlig MV Schweissprøve Thy Alt er på plads. Stadig ledige pladser. Ansvarlig PR. Efterårsvinderklasse 24/9. Prøveleder Lars Sigurd Vandborg. Terræner og dommere er i det store hele på plads.. Racedyst sidste weekend i juli. Klubben betaler deltager gebyr. Henvendelse hos kassereren. 9. Evt. Klokken var 02.00, så punktet udgik. Næste møde fredag 9/9 kl Hos Erik.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Referat bestyrelsesmøde, 1. april 2011.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Referat bestyrelsesmøde, 1. april 2011. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Referat bestyrelsesmøde, 1. april 2011. Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30

Læs mere

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 37. ÅRGANG NR. 2 - MAJ 2012 www.dmk-online.dk

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 37. ÅRGANG NR. 2 - MAJ 2012 www.dmk-online.dk Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub 37. ÅRGANG NR. 2 - MAJ 2012 www.dmk-online.dk FORSIDEBILLEDET DMK afholdt forårsmarkprøve ved Ringsted den 24/25 marts. Forsidebilledet i dette nummer

Læs mere

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 37. ÅRGANG NR. 1 - FEBRUAR 2012 www.dmk-online.dk

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 37. ÅRGANG NR. 1 - FEBRUAR 2012 www.dmk-online.dk Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub 37. ÅRGANG NR. 1 - FEBRUAR 2012 www.dmk-online.dk FORSIDEBILLEDET Den 28. januar holdt DMK landsudstilling i Grenå. Som sædvanlig var det en udstilling

Læs mere

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 36. ÅRGANG NR. 1 - MARTS 2011 www.dmk-online.dk

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 36. ÅRGANG NR. 1 - MARTS 2011 www.dmk-online.dk Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub Afsender: Münsterländeren v./ Sussie Mattsson, Langholmvej 26, 5592 Ejby 36. ÅRGANG NR. 1 - MARTS 2011 www.dmk-online.dk FORSIDEN VISER Landsudstillingen

Læs mere

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 37. ÅRGANG NR. 3 - AUGUST 2012 www.dmk-online.dk

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 37. ÅRGANG NR. 3 - AUGUST 2012 www.dmk-online.dk Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub 37. ÅRGANG NR. 3 - AUGUST 2012 www.dmk-online.dk FORSIDEBILLEDET Det må være en hver avlers mareridt at stå tilbage med flere hvalpe, som man ikke

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark.

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. Arbejdsreferat. Følgende deltog i mødet. Henrik Raae Andersen (HRA), DMK formand Anton Dahl (AD) DGSK næstformand Torben Mørup

Læs mere

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 39. ÅRGANG NR. 2 - MAJ 2014 www.dmk-online.dk

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 39. ÅRGANG NR. 2 - MAJ 2014 www.dmk-online.dk Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub 39. ÅRGANG NR. 2 - MAJ 2014 www.dmk-online.dk FORSIDEBILLEDET Dette nummer af Münsterländeren indeholder traditionen tro en masse resultater. Det er

Læs mere

Münsterländeren Holdapportering 2013 i Blokhus

Münsterländeren Holdapportering 2013 i Blokhus Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub Holdapportering 2013 i Blokhus 38. ÅRGANG NR. 3 - AUGUST 2013 www.dmk-online.dk FORSIDEBILLEDET Det var en skøn weekend i Blokhus, der i Juni!! 74

Læs mere

FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 12. november kl. 17:00 på Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby

FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 12. november kl. 17:00 på Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 12. november kl. 17:00 på Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby Referat Følgende deltog i mødet Henrik

Læs mere

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 33. ÅRGANG NR. 1 Marts 2009. www.dmk-online.

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 33. ÅRGANG NR. 1 Marts 2009. www.dmk-online. Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub Klubblad for Dansk Münsterländer Klub 33. ÅRGNG NR. 1 Marts 2009 www.dmk-online.dk INDHOLD / REDKTION INDHOLD Leder...........................................

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde, Lørdag den 9. maj 2015, h/jan Marker, Ledreborg Allé 10, 4320 Lejre.

Referat af Bestyrelsesmøde, Lørdag den 9. maj 2015, h/jan Marker, Ledreborg Allé 10, 4320 Lejre. Referat af Bestyrelsesmøde, Lørdag den 9. maj 2015, h/jan Marker, Ledreborg Allé 10, 4320 Lejre. Til stede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Michael Jakobsen Mogens

Læs mere

Referat FJDs bestyrelsesmøde torsdag den 21. maj kl. 17:00 på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle

Referat FJDs bestyrelsesmøde torsdag den 21. maj kl. 17:00 på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark Referat FJDs bestyrelsesmøde torsdag den 21. maj kl. 17:00 på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Christian Johansen

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2011 i Langhårsklubben Fredag den 17. juni 2011 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Kim Lybker, KL Leif Hansen, LH Jørgen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 1-2014.

Bestyrelsesmøde nr. 1-2014. Bestyrelsesmøde nr. 1-2014. Sted: Hos Anders Dato: 02-02-2014 Start Tid. 11.00 Slut 17.30 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH)

Læs mere

REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2009 i Langhårsklubben. Fredag den 29. maj 2009 i Ejby hallen, Halvej 5, 5592 Ejby

REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2009 i Langhårsklubben. Fredag den 29. maj 2009 i Ejby hallen, Halvej 5, 5592 Ejby REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2009 i Langhårsklubben Fredag den 29. maj 2009 i Ejby hallen, Halvej 5, 5592 Ejby Deltagere: Bent Hansen, BH Svend Due, SD Just Mikkelsen, JM Henning Juul,

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30 Afbud fra: Else

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 38. ÅRGANG NR. 2 - MAJ 2013 www.dmk-online.dk

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 38. ÅRGANG NR. 2 - MAJ 2013 www.dmk-online.dk Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub 38. ÅRGANG NR. 2 - MAJ 2013 www.dmk-online.dk FORSIDEBILLEDET Dette nummers forside billede er DKCH MARKPR DKV11 Fuglevang s Jack Dk09707/2009. Jack

Læs mere

FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 14. maj kl. 17:00

FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 14. maj kl. 17:00 Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 14. maj kl. 17:00 på Fjelsted Skov Kro, St. Landevej 92, 5592 Ejby Referat Følgende deltog i mødet

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Shar Pei Klub Søndag den 29. marts 2015 kl. 11.00 (husk sommertid) SøagerskolenRåbrovej 20, 2765 Smørum

Generalforsamling i Dansk Shar Pei Klub Søndag den 29. marts 2015 kl. 11.00 (husk sommertid) SøagerskolenRåbrovej 20, 2765 Smørum 17.marts 2015 Generalforsamling i Dansk Shar Pei Klub Søndag den 29. marts 2015 kl. 11.00 (husk sommertid) SøagerskolenRåbrovej 20, 2765 Smørum Kære medlem! Bestyrelsen udsender hermed i henhold til klubbens

Læs mere

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby.

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Til stede fra bestyrelsen var: Formand/kasserer Peter Nielsen

Læs mere

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Til stede fra bestyrelsen var: Formand/kasserer Peter Nielsen

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013

Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013 Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013 Dato: 24. februar 2013 kl. 09:00 Sted: Gislavænget 2, st., 5210 Odense NV Deltagere: Aage Jakobsen (AaJa), Michael Johansen (MiJo), Marie Louise

Læs mere

Emne: Møde nr. 2-2013. Dato: 12-03-2013. Sted: Louise Munchaus Adsbøl LA

Emne: Møde nr. 2-2013. Dato: 12-03-2013. Sted: Louise Munchaus Adsbøl LA Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 2-2013 Dato: 12-03-2013 Sted: Louise Munchaus Adsbøl LA Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Hanne Jensen HJ Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Sonja Larsen

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere