Bestyrelsesmøde den i Søndersø på Fyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde den i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl Afbud fra: Else Palmquist, Karina Kofoed. Dagsorden: 1. Endelig konstituering samt fordeling af arbejdsopgaver og udvalg. 2. Urafstemning - Stemmesedler - Pakning - Optælling - Håndtering af øvrige vedtagelser på generalforsamlingen 3. Retsagen 4. Økonomi - Budget Dagsaktuel balance diverse konti. - Besparelser jf. forslag fra revisorer og generalforsamling m.fl. 5. Sundhedsudvalg - Sundhedsundersøgelsen Hvad skal der ske med sundhedsudvalget 6. Retningslinier for udvalg m.fl. 7. Fra medlemmerne 8. Invntarliste 9. Tilpasning af forretningsorden 10. Annoncer og PR 11. Mentaltest 12. Aktiviteter hvem, hvad, hvor? 13. Dato for kommende møder samt generalforsamling Jubilæumsudstilling 2008, forslag til festivitas, PR for denne udstilling, hjælpere m.v.? 15 Hjemmeside 16. Blad 17. Eventuelt Referent: Sarah Brandes Jan Buch Jacobsen kontaktede bestyrelsen før mødet og meddelte, at han blev forsinket, men at han kunne kontaktes pr. telefon, og således deltage indtil han nåede frem.

2 Punkt 1: Endelig konstituering samt Fordeling af arbejdsopgaver og udvalg Bestyrelsen konstituerede sig således: Formand: Kirsten Frantzen Næstformand: Sarah Brandes Kasserer: Vibeke Bødtger Sekretær: Jan Buch Jacobsen Bestyrelsesmedlem: Else Palmquist Kirsten Frantzen fortsætter som bestyrelsens kontaktperson til Løbs- og Træudvalget. Sarah Brandes blev bestyrelsens kontaktperson til Udstillingsudvalget og Sundhedsudvalget. Jan Buch Jacobsen blev kontaktperson til Sporudvalget. Punkt 2: Urafstemning. Sarah, Kirsten og Mette står for pakning og udsendelse - Jan og Vibeke står for optælling af stemmer. Punkt 3: Retsagen. Else Palmquist fik på generalforsamlingen mandat til at afregne med advokaten. Sagsomkostninger vedrørende retssagen har for Spidshundeklubbens vedkommende beløbet sig til kr. minus de kr., som modparten blev dømt til at betale i sagsomkostninger til Spidshundeklubben. Differencen på ,- kr. søges dækket ind via Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikringen. Af nævnte difference er de ,- kr. tilsendt advokaten som et a-conto honorar for bl.a. behandling af sagen indtil , jf. faktura og salærredegørelse for perioden, og er som følge deraf posteret som et tilgodehavende i saldo/balanceregnskabet for året En uge efter Spidshundeklubbens generalforsamling dette år, på DKK`s udstilling i Hillerød den , blev formand Kirsten K. Frantzen af daværende kasserer, Else Palmquist bl.a. informeret om, at advokatfirmaet Delacour som repræsenterede klubben i retssagen, den skulle have tilsendt klubben en opgørelse over sagens omkostninger for Spidshundeklubben, og at disse omkostninger har beløbet sig til ovennævnte kr. Det fremgik ikke af disse oplysninger, hvilken person omtalte brev skulle være sendt til. Ved henvendelse til advokatfirmaet oplyses det, at der den er tilsendt Spidshundeklubben en faktura/opgørelse over sagens omkostninger bilagt salærredegørelse og dom, at omtalte skrivelser er tilsendt Spidshundeklubben v/ daværende kasserer med kopi af faktura/opgørelse samt salærredegørelse til Spidshundeklubben v/daværende formand - ligeledes den Bestyrelsen har primo maj dette år modtaget kopi af omtalte korrespondance m.v. fra advokatfirmaet Delacour. Adovkatfirmaet har yderligere oplyst, at de har anvendt 32 juristtimer og 17 sekretærtimer på sagen.

3 Daværende kasserer hhv. daværende formand har efterfølgende i maj måned dette år meddelt bestyrelsen, at de aldrig har modtaget, eller har haft kendskab til ovenstående brev med omtalte indhold fra advokatfirmaet Delacour i tidsrummet før dette års generalforsamling den 22. april Bestyrelsen følger op løbende, og afventer svar fra forsikringsselskabet Punkt 4: Økonomi. Mht. revidering af budget for 2008 afventer bestyrelsen resultatet af urafstemning for racen Eurasier, så det vides, hvorvidt denne race forbliver i Spidshundeklubben eller ej. Else Palmquist har tilsendt bestyrelsen oplysninger om aktuelt indestående på diverse konti. Besparelser: Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på flere modeller til besparelser. Punkt 5: Sundhedsudvalg. Bestyrelsen har besluttet at evaluere på de sundhedsskemaer, som er indkommet i forbindelse med sundhedsundersøgelsen i 2006, og vil herefter tage stilling til, hvad der skal ske med disse. Indtil dette arbejde er afsluttet, er både sundhedsundersøgelse og sundhedsudvalg sat i bero. Punkt 6: Retningslinier for udvalg m.fl. Udstillingsudvalg: Af økonomiske årsager, har bestyrelsen dags dato vedtaget at arbejde på indførelsen af en helt ny konstruktion for Spidshundeklubbens udstillingsudvalg, opdelt i regionsudvalg hhv. øst og vest for Storebælt. Bestyrelsen tager kontakt med udstillingsudvalget med henblik på nærmere drøftelse samt planlægning, således at disse regionsudvalg kan startes op i løbet af sensommeren dette år i forbindelse med Spidshundeklubbens udstilling i Skanderborg. Bestyrelsen påtænker desuden, at indføre gavekort som præmie på udstilling. Tidspunktet for indførelse af disse vil bestyrelsen tage stilling til hen over sommeren. Bestyrelsen udarbejder nye retningslinier for Spidshundeklubbens udstillingsudvalg til vedtagelse på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen har vedtaget retningslinier for Spidshundeklubbens webmaster jf. de gældende retningslinier for kredse og specialklubber under DKK. Bestyrelsen har vedtaget retningslinier for Spidshundeklubbens bladansvarlig. Bestyrelsen har vedtaget tilføjelser til retningslinier for Løbs- og trækudvalg omkring tidspunkt for indlevering af årsregnskab til klubbens kasserer i forbindelse med- og af hensyn til den årlige revision.. Retningslinier for SPK`s Sporudvalg er uændrede. Samtlige nye retningslinier træder i kraft ved offentliggørelse og erstatter evt. tidligere.

4 Bestyrelsen arbejder aktuelt på udarbejdelse af nye generelle retningslinier for samtlige udvalg under Spidshundeklubben, hvilke forventes klar til vedtagelse på kommende bestyrelsesmøde. Punkt 7: Fra medlemmerne. Bestyrelsen har modtaget en ansøgning om indstilling til eksteriørdommeruddannelse. Kirsten K. Frantzen svarer ansøgeren. Karina Kofoed har stillet forslag om afholdelse, at sponsorlotteri på juleudstillingen. Karina stiller sig til rådighed for koordinering og indsamling af gaverne. Bestyrelsen siger mange tak! Et medlem har rettet henvendelse til bestyrelsen angående retssagen. Bestyrelsen har i den forbindelse undersøgt, hvorvidt det er muligt at kære sagsomkostninger man finder urimelige, og er blevet oplyst om, at det er det, men at en ansøgning herom skal indgives inden 2 uger efter domsafsigelsen, hvilket ikke er sket. Kirsten K. Frantzen besvarer henvendelsen. Punkt 8: Inventarliste. Bestyrelsen arbejder på udfærdigelse af aktuel inventarliste. Punkt 9: Tilpasning af forretningsorden. Bestyrelsen tilpasser forretningsordenen til vedtagelse på næste møde. Punkt 10: Annoncer og PR Bestyrelsen søger med lys og lygte efter en person, der vil påtage sig opgaven at sælge annoncer til blad og hjemmeside. Punkt 11: Mentaltest Christian Petersen har tilbudt at være behjælpelig med information til interesserede racerepræsentanter vedrørende udfærdigelse af ønskeprofiler. Punkt 12: Aktiviteter hvem, hvad, hvor? Bestyrelsen planlægger flere aktiviteter på tværs af racerne rundt om i landet. I den forbindelse søger vi frivillige, der vil hjælpe til med at arrangere. Punkt 13: Dato for kommende møder samt generalforsamling 2008 Bestyrelsesmøde: Bestyrelsesmøde: Bestyrelsesmøde:

5 Generalforsamling Punkt 14: Jubilæumsudstilling 2008, forslag til festivitas, PR for denne udstilling, hjælpere m.v.? Der undersøges, om der er mulighed for fællesspisning i cafeteriet. Et amerikansk lotteri, som det Karina Kofoed har foreslået til juleudstillingen, kan evt. også arrangeres her. Derudover planlægges der erindringspræmier til alle deltagere. Bestyrelsen har besluttet, at der kåres en jubilæumsvinder han og tæve i hver race på begge udstillingsdage, som vil modtage et SPK-Jubilæumsvinderdiplom. Bestyrelsen foreslår på denne udstilling, at der laves en super-bis, hvor de fire BIS-hunde fra begge dage konkurrerer indbyrdes. Punkt 15: Hjemmeside - Hvalpeliste og etiske retningslinier m.v. Vedrørende aktiviteter og annoncering af disse på klubbens hjemmeside. To medlemmer har rettet henvendelse med spørgsmål om annoncering på klubbens hjemmeside; den ene angående aktiviteter udenfor SPK`s regi, den anden ønsker at arrangere aktiviteter indenfor SPK`s regi. Bestyrelsen henstiller til, at der ikke planlægges og annonceres med aktiviteter indenfor samme race samme dag eller weekend og/eller i samme landsdel, som racerepræsentanten har planlagt og annonceret at afholde træf, skue eller lignende. For at undgå at dette sker, anbefaler bestyrelsen, at aktiviteter koordineres via klubbens racerepræsentanter, hvad angår tid og sted. Punkt 16: Blad Bladansvarlig Berit Koehler har meddelt, at hun ikke længere har mulighed for at afse tid til udarbejdelse af medlemsbladet. Laila Petersen, Lunderskov, har indvilget i at genindtræde som bladansvarlig for Spidshunden. Bestyrelsen har af sparehensyn besluttet at udstillingsresultaterne ikke længere vil være at finde i medlemsbladet, og at dette maksimum må være på 80 sider. Trykkeriet har efter henvendelse meddelt bestyrelsen, at man p.t. er i færd med at undersøge, hvorvidt det kan lade sig gøre at forringe papirkvaliteten en smule, og derved formindske produktionsomkostningerne, uden at dette vil komme til at syne uhensigtsmæssigt af bladet i øvrigt. Punkt 17: Eventuelt Intet til referat. Udfærdiget af Sarah Brandes den Godkendt af bestyrelsen den

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann.

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Referat af bestyrelsesmøde den 15. Juli 2009 i Fredericia Kl. 14-18. Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Ole Kirketerp havde skrevet, at han ønskede at

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Tilstede var: Lykke Petersen, Fie Feldt, Julie Lundholdt, Christina Blume,

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900.

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Tilstede: Johannes Berggren Gjerningsstedet, Jørgen Møller GKIC, Gjern Lokalråd: Vagn Brostrup Jensen,

Læs mere

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30.

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. Årsagen er, at bestyrelsen ved sidste ordinære generalforsamling ikke kunne fremlægge et regnskab for 2012, der var korrekt.

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent)

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) Dagsorden for HB-mødet den 4. november 2010 i Hundehuset Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) 1. Godkendelse og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn.

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. 1 tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. Forbundets formål er: 1. At arbejde for at samle alle bygningsarbejdere

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere