FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 12. november kl. 17:00 på Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 12. november kl. 17:00 på Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby"

Transkript

1 Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 12. november kl. 17:00 på Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby Referat Følgende deltog i mødet Henrik Raae Andersen (HRA) DMK formand Anton Dahl (AD) AD DGSK næstformand Anders Mortensen (AM) DVK Morten Hougaard (MH) DWK Johanna Jongstra (JJ) DDPH Torben Mørup (TM) DRK Robert Trane (RT) GDH Søren Stenhøj Jørgensen (SSJ) DBK Flemming Fugled Jørgensen (FFJ) PK Erik Rimmen (ER) DISK Minna Clausen (MC) kasserer Flemming Østergaard (FØ) redaktør Jagthunden Kim Geisler Kristensen (KGK) KJS gæst Jette Veggerby (JV) sekretær Afbud fra Erling Clausen (EC) ESK, som sendte suppleant Tage Skov Afbud fra Hans Martin Christensen (HMC) KH, som sendte suppleant Karl Georg Kristensen og Villy Andersen HRA bød velkommen til mødet og de 3 suppleanter Tage, Karl Georg og Villy. 1. Fastlæggelse af dagsorden Under punkt 6 punkt B, nedsættelse af PR-Event udvalg 2. Underskrivelse af referat Begge fremlagte referater blev underskrevet det ene fra bestyrelsesmøde den 14. maj og det andet engelsk gruppemøde fra 14. maj. 3. Beretninger

2 a. Markvildtudvalget i. Kort rapport Markvildtprisen 2014 blev uddelt på Ærø. FØ ønsker,at bestyrelsen er repræsenteret ved uddelingen. Dette blev taget til efterretning. AD vil gerne deltage, dog skal der tages hensyn til det arbejdende folk, når disse dage og tidspunkter bestemmes. Dette blev aftalt. Der har været markvandringer i vore forvaltningsomårder og der var stor deltagelse. Der har været messestande på Gram og Landsskuet. Markvildtudvalget kan ikke længere påtage sig ansvaret for FJDdelen, når der er fælles stand, som f.eks. på Gram Slot. ii. Arbejdet med de kommende udsætningsregler Det blev besluttet, at det er vigtig at have en fælles holdning omkring udsætningsregler. Bestyrelsen og markvildtudvalget laver en kort beskrivelse af den fælles holdning. Der skal lægges vægt på følgende; familieflokke, måske skal de kunne sættes ud til den 15. september, øget predatorkontrol og den gamle jagttid på agerhøns ønskes genindført (31. oktober). FFJ påpegede, at det er bedst familieflokke udsættes efter høsten. RT påpegede, at det er vigtig, der kommer penge til landbruget ellers får vi ikke nogle kvadratmeter derfra. DJ burde gå i gang med dette. FFJ svarede, som reglerne er nu tør landmændene ikke lave vildtstriber. FØ svarede, at markvildtudvalget har bedt vildtforvaltningsrådet om at bringe dette emne på banen. AD foreslog at lave en fælles skriftlig FJD udsætningspolitik i samråd med markvildtudvalget forslaget blev vedtaget. b. Jagthunden i. Kort rapport FØ søger skribenter på Sjælland, da det er dyrt at sende folk over broen. Artikler og ideer er velkommen, så der er noget at tage af. FØ ønsker at gøre noget for klubsiderne, derfor holdes der et klubredaktørmøde i uge 47. FØ er i gang med at udvikle hjemmesiden nye tiltag på vej.

3 Pr. 1 jan. fratræder Rune Riishøj fra DMK som annonceansvarlig. Connie Jacobsen fra DRK er fremover annonceforsvarlig. Der må ikke bruges de samme billeder på klubbernes hjemmesider og Jagthunden. Konklusion kommer på dette. Der blev diskuteret antal udgivelser af Jagthunden samt betydningen af internettet. MHP internet kommet for at blive, levetiden er kort på nettet og større på det trykte medie. Vi kunne oprette en Facebook for FJD, så vi ikke bruger de andre grupper, der er. Det blev besltuttet at beholde det nuværende antal udgivelser af Jagthunden. ii. Forslag om et par PR-aktiviteter FØ forslog at der i Jagthunden skulle kåres Årets Ildsjæl for at belønne de mange aktive og for at få flere medlemmer. Dette blev forkastet, da der var flere klubber der allerede har denne aktivitet. c. Økonomiudvalget Ingen aktivitet siden sidst. Minna havde indkaldt til et møde i økonomiudvalget efter bestyrelsesmødet for at afklare bilag og regnskab på et par prøver. d. Kasseren Forårsmarkprøver overskud ca I 2013 var det Pr. hund blev det dog begge år ca. 74 kr. Efterårsprøven mangler regnskab fra 2 prøver. Overskud på ind til videre. 94 kr. pr. hund i Vinderklasserne mangler 1 regnskab, underkskud på I 2013 afholdt 7 prøver på , i år kun afholdt 4 prøver. Kun engelske holder prøver efter DM. Stort underskud i år. Sidste år var der en sag, hvor en prøveleder ikke afleverede regnskab og penge fra prøver. Det er nu opgivet at inddrive beløbet, da det vil betyde flere omkostninger og ringe mulighed for at få pengene. Derfor har Minna valgt at afskrive det og lukke sagen. Kaj Olsen stopper som prøveleder. Det er vi meget kede af, da Kaj er en meget dygtig prøveleder. Vi håber Kaj vil fortsætte. HRA tager kontakt til Kaj. e. Sekretæren i. Kort orientering fra efterårets prøver. Der havde været en stor søgning til efterårets prøver og derfor

4 var mange blevet skuffet, da der ikke var plads, trods prøvelederne havde gjort et stort stykke arbejde for at lave ekstra hold og finde flere terræner og dommere. Sekretæren har fundet et par ekstra prøveledere til forårets prøver således efterspørgslen kan efterkommes. Ligeledes bliver glasbeholdningen sat op på 1. præmieglas, da der ikke var det ønsket antal at sende ud til prøvelederne. Det betød, at nogle ikke kunne få deres præmie på dagen og disse måtte eftersendes, hvilket ikke er tilfredsstillende. Stor tak til de dygtige prøveledere og hjælpere i FJD. ii. Dommere og prøveledere vinderklasse. Nogle dommere og prøveledere har desværre meldt afbud til efterårets prøver i Det blev besluttet at sekretæren finder nye. Der blev stillet spørgsmål ved, om det var nødvendigt at have de dyre Holmegaards glas, som uddeles til prøverne. Det blev drøftet om det var muligt at lave et diplom i stedet, ligesom idmk. Det blev besluttet at bevare glassene som de er, da der skal være præmier af en god kvalitet. 4. Indstilling af kandidat til DKKs bestyrelse Der var uenighed om FJD s samarbejde omkring politik og aftalen fra 2012, derfor fastholdt TM ruhårklubbens kandidat Connie Jacobsen, på trods af dette kan være i strid med FJD s overenskomst afsnit 1 og tidligere aftaler. De øvrige medlemmer fastholdt indstillingen af HRA, der var valgt på demokratisk vis. 5. Valg af ny formand og næstformand maj 2015 Navne, på de som ønsker at stille op, skal være sekretæren i hænde senest en måned før. 6. Fremtidens FJD

5 a. Konklusion omkring fremtidsudvalgets oplæg Det blev besluttet at stille fremtidsudvalgets oplæg i bero, da der først skal findes ud af, hvad der kan samarbejdes om. Det blev besluttet, at der skal holdes et møde onsdag den 25. februar kl. 17. Sekretæren finder stedet. Den engelske og kontinentale guppe skal inden da beskrive hundetype/målet med hundene. AD sørger for udsendelse af spørgeskema og forbereder svarene til mødet. Flere ville gerne se de svar Fremtidsudvalget har modtaget. Rune Riishøj sender disse til sekretæren, som sender det ud til alle. b. Nedsættelse af PR-Event udvalg Dette punkt sættes i bero indtil det er besluttet, hvad der kan samarbejdes om. 7. Formandskabet a. Kort gensidig orientering fra gruppemøderne Engelske: Dommerelever vi har pt. nok, men kigger på et par emner. Gør ikke noget, det bliver lidt dyrere. Vi er ikke for dispensationer, dommeremner skal have gået på jagt i mange år og have erfaring med stående jagthunde. Muligt der bliver en racedyst i den engelske gruppe. Indstillet til markprøveudvalget Poul Bislev, formand Lars Nielsen hopper ud, indstillet Kristian Frøkær. Markprøveudvalget har indstillet Anders Warming. FJD Ser gerne markprøveudvalget bliver udvidet til 4 personer, geografisk fordelt i de egne hvor DM kan komme på tale i de kommende år. Kontinentale: Der er opfordret til at finde dommeremner og måske gøre brug af dispensationer. Brugen af tal og en lettere tilgængelig kritikform blev debateret, således at f.eks. orblindhed ikke var en hindring for egnede dommeremner. Dommeremner skal kunne bedømme en hund og have de rette personlige egenskaber. b. Samarbejdsrelationer: DJU, DKK og DJ

6 DJU skulle have afholdt møde 4/11, men det blev aflyst næste møde medio feb Intet nyt fra de andre. Møde om DJU og hvad DJU laver den 7. feb Indbydelser er sendt ud til formændene i specialklubberne. 8. Eventuelt Minna påpeger uoverensstemmelser mellem FMR og FJD s overenskomst, bl.a. ejer og fører skal være medlem af den klub som den tilhører. FMR siger den skal være medlem af den arrangerende organisation. FJD s overenskomst skal rettes til så det passer med Fælles Markprøve Regler. Ligeledes skal punkt 14. slettes, da der tidligere er besluttet, at hvalpeformidlingsannonce i Jæger skal sløjfes. Der blev lavet en gennemgang af vedtægterne, da der var flere ting, som ikke passede sammen. Rettelserne blev givet til sekretæren, som sørger for at tilpasse dette. 9. Næste møde Onsdag 25. februar kl. 17

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Nummer 6 december 2010 Jagthunden

Nummer 6 december 2010 Jagthunden Nummer 6 december 2010 Jagthunden Fællesrepræsentationen for Specialklubber for Stående Jagthunde i Danmark 2 INDHOLD 5 Redaktørens spalte 5 Nytårsfestival 5 FJD,s vintermøde 6 Oktoberfest ved Vordingborg

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Udgives af de de stående jagthundeklubber i Danmark. Nummer 6 december 2013. Jagthunden

Udgives af de de stående jagthundeklubber i Danmark. Nummer 6 december 2013. Jagthunden Udgives af de de stående jagthundeklubber i Danmark Nummer 6 december 2013 Jagthunden Jagthunden Jagthunden er medlemsblad for specialklubber tilsluttet FJD. Bladet udkommer i d. 15. i månederne: februar,

Læs mere

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 37. ÅRGANG NR. 1 - FEBRUAR 2012 www.dmk-online.dk

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 37. ÅRGANG NR. 1 - FEBRUAR 2012 www.dmk-online.dk Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub 37. ÅRGANG NR. 1 - FEBRUAR 2012 www.dmk-online.dk FORSIDEBILLEDET Den 28. januar holdt DMK landsudstilling i Grenå. Som sædvanlig var det en udstilling

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Ad 1) Susanne bød Velkommen og læste Formålsparagraffen op. Ad 2) Søren blev valgt som dirigent, Charlotte blev valgt som referent. Næste møde i Skanderborg

Læs mere

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby.

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Til stede fra bestyrelsen var: Formand/kasserer Peter Nielsen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Henrik Knudsen Poul Søndergaard Esmat Guindy 1. HK

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere