Hold bladene grønne længst muligt!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hold bladene grønne længst muligt!"

Transkript

1 NYHED! Bekæmper både og skimmel! Hold bladene grønne længst muligt! TM

2 solani - kartoffelbladplet Hvorfor skal den bekæmpes? Hvor svær er den at opdage? Uddrag fra Faktablad om kartoffelbladplet som forårsages af solani på engelsk early blight. angreb mindsker bladarealet, og det påvirker størrelsen på kartoflerne negativt. Det er først og fremmest stivelsesindlagringen, som reduceres, og det er svært at få et tilstrækkeligt højt tørstofindhold i kartoflerne. Der er flere faktorer, som har indflydelse på, hvor stort udbyttetabet bliver, f.eks. sorten, tilgængeligheden af vand og næringsstoffer, og hvornår angrebet kommer i vækstsæsonen. Det er først og fremmest i stivelseskartofler med en lang vækstperiode, at høsttabet kan blive betydeligt, især på grund af det reducerede stivelsesindhold. Angreb på sorter, der modnes tidligt, er ofte mere alvorligt end angreb på de sene sorter, men udbyttetabet er større hos de sene sorter. Sygdomsbillede overvintrer som mycelium i planterester både over og under jorden samt på ukrudt. udvikler sig hurtigst ved skift mellem varmt/tørt og fugtigt vejr. Infektion af knoldene forekommer og sygdommen kan spredes med læggematerialet. Bladene nærmest jorden smittes først. Svampesygdommen spredes efterfølgende fra de nedre blade op gennem bladmassen til de øvre blade. Det betyder, at det kan være svært at opdage angrebet i tide. Oftest starter angrebet i køresporene, hvor jord med smittesporer sprøjter op på bladene. De første pletter er 1-2 mm og mørke i farven. Siden bliver pletterne større og brunsorte i farven. Bladvævet rundt om pletterne gulnes. Der ses koncentriske ringe, som ligner målskiver inde i pletterne, som afgrænses af årerne i bladet. Til sidst visner bladet helt men bliver siddende på planten. Risiko for forveksling Det er ofte meget svært med det blotte øje at afgøre, om der er tale om et angreb af eller ej. Mange lignende pletter på bladet kan skyldes mangel på næringsstoffer som f.eks. kalium, mangan og magnesium samt ozonskader. Typisk symptom på er mørkebrune pletter med koncentriske ringe som afgrænses af bladnerverne. På billedet ses tydeligt de koncentriske ringe inde i pletterne. Afhjælpning Ved bekæmpelse af er det vigtigt, at afgrøderne ikke mangler næringsstoffer og får rigeligt med vand. Planten skal først og fremmest have adgang til kvælstof. Da svampen kan overleve i flere år på marken, er det vigtigt at dyrke forskellige afgrøder, sådan at afgrøderester har tid til at formuldes, før der igen dyrkes kartofler. Der findes desværre ingen bekæmpelsestærskler for kartoffelbladplet. Forebyggende behandling hæmmer spiringen af både de hvilende sporer på bladene og de senere indflyvende sporer. Det er vigtigt at forebygge angreb, især på marker, hvor der tidligere har været angreb. Der er stor forskel på modtageligheden hos forskellige kartoffelsorter. En oversigt kan findes på The European Cultivated Database (www.europotato.org) som har opdelt sorterne efter deres modstandskraft. I SLU Faktablad 128J, Juli 2011 af Eva Edin (tidl. Blixt) kan du læse hele artiklen. Du finder linket på vores hjemmeside (revustop.syngenta.dk). Angrebet af starter oftest nedefra, hvor de ældste blade tørrer ud, men bliver hængende på planten. Eva Edin AgrD, forsker, SLU

3 Sådan beskytter du din Grønne kartoffelmark blade sikrer mest udbyttet! effektivt Bekæmpelsen Der skal tages af hensyn til om har der vist både sig at skal mellemste bekæmpes og øverste blade. og skimmel. Den forebyggende er en snigende sygdom. men behandling kan også skal forekomme starte tidligt, i spisekartofler. allere- Snigende fordi man ofte ikke opdager være Det meget vil ofte lønsom være tilfældet og giver i stivelseskartofler gennemsnit et høstudbytte, der er ca. 5 ton større, når der drejer sig om stivelseskartofler, samtidig med at der også kan opnås en forøgelse af stivelsesindholdet på 1-2 %. (Lyckeby Stärkelsen, de 5-6 uger efter fremspiring (begyndelsen af juli). Revus Top er et kombinationsprodukt, som er nemt at anvende. Revus Top skal indgå den, før det er for sent. spp. er relativt svage patogener, som kan være til stede på planten i lang tid, men først angriber, når planterne er svækkede af kvælstof- Sverige, marts 2013) i bekæmpelsestrategier, hvor der skal tages mangel i begyndelsen af juli. Forebyggelsen Strategi når der både højde er for kartoffelbladplet både skimmel og i stiv-(leseskartofler bør startes tidligt. Revus Top både fore- og modtagelige spisekartofler. bygger og stopper angreb sam- I Danmark har der ikke været specielt fokus på og kartoffelskimmel de sidste par år. Det skyldes, at (Phythopthora) tidig med at skimmelangreb fortsat holdes man har behandlet kartoflerne med Mancozeb Grønne blade sikrer udbyttet stangen. fra start til slut, og det har holdt Kartoffelskimmel Kartoffelskimmel og + er Kartoffelskimmel meget Senere + i vækstfasen Kartoffelskimmel kontrolleres + Bekæmper: Kartoffelskimmel og skimmel med Revus iblandet Amis- knoldskimmel i skak. Indførelsen af de nye pesticidafgifter tabsvoldende sygdomme i stivelseskartofler, vil ændre på bekæmpelsesstrategierne, hvorfor det må forventes at antallet at konstaterede, alvorlige angreb vil stige markant i både stivelse- og spisekartofler. skal bekæmpes forebyggende. og forebyggelsen 0,6 skal 0,6starte tidligt. I begyndelsen af vækstperioden behandles planterne med Revus mod skimmel. Revus beskytter de unge planter mod jordsmitte, 0,5 fordi midlet er effektivt både på over- og untar. Revus må i alt bruges 6 gange i en vækstsæson. Amistar booster skimmel programmet. Evt. iblandes Amistar et andet skimmelmiddel 0,5 senere i vækstsæsonen. Shirlan er et godt skimmelmiddel med De første behandlinger beskytter de nedersiden af bladene (translaminar). Revus be- sideeffekt på. Shirlan anbefales i 0,6 0,6 0,6 derste blade medens de senere behandlinger skytter også nytilvæksten og flere behandlin- de afsluttende skimmelbehandlinger p.g.a. begrænser smittespredningen til de ger i træk forbedrer effekten (additiv virkning). effekten på knoldskimmel. 0,4 produkt produkt med knoldskimmeleffekt Behandlinggsfrist 3 dage og skimmel Behandlingsfrist 3 dage Booster skimmel effekten Holder planten grøn Sideeffekt på Knoldskimmel

4 Sådan beskytter du din ne kartoffelmark blade sikrer udbyttet! mest effektivt n af Der skal har tages vist sig hensyn at mellemste til om der og både øverste skal blade. bekæmpes Den forebyggende og skimmel. er en snigende sygdom. i stivelseskartofler behandling skal starte men tidligt, kan også allere- forekomme Snigende i spisekartofler. fordi man ofte ikke opdager nsom og Det giver vil i ofte gennemsnit være tilfældet, der er ca. 5 ton større, når de 5-6 uger efter fremspiring (begyndelsen den, før det er for sent. spp. er m stivelseskartofler, samtidig af juli). relativt svage patogener, som kan være til å kan opnås en forøgelse af Revus Top er et kombinationsprodukt, som stede på planten i lang tid, men først angriber, det på 1-2 %. (Lyckeby Stär- er nemt at anvende. Revus Top skal indgå når planterne er svækkede af kvælstof-, marts 2013) Strategi når der både er kartoffelbladplet () og kartoffelskimmel (Phythopthora) der ikke været specielt fokus sidste par år. Det skyldes, at dlet kartoflerne med Mancolut, og det har Bekæmper: holdt sen af de nye pesticidafgifter bekæmpelsesstrategierne, forventes at antallet at konlige angreb vil stige stivelse- og spisekartofler. al bekæmpes forebyggenehandlinger beskytter de needens de senere behandser smittespredningen til de i bekæmpelsestrategier, hvor der skal tages mangel i begyndelsen af juli. Forebyggelsen højde for både skimmel og i stivleseskartofler bør startes tidligt. Revus Top både foretidig og modtagelige spisekartofler. bygger og stopper angreb sam- med at skimmelangreb fortsat holdes Grønne blade sikrer udbyttet stangen. Kartoffelskimmel Kartoffelskimmel + Kartoffelskimmel + Kartoffelskimmel + Kartoffelskimmel og er meget Senere i vækstfasen kontrolleres og skimmel med Revus iblandet Amis- knoldskimmel tabsvoldende sygdomme i stivelseskartofler, og forebyggelsen skal starte tidligt. 0,6 I begyndelsen af vækstperioden behandles 0,6 tar. Revus må i alt bruges 6 gange i en vækstsæson. Amistar booster skimmel planterne med Revus mod skimmel. Revus programmet. Evt. iblandes Amistar et andet beskytter de unge planter mod jordsmitte, skimmelmiddel 0,5 senere 0,5 i vækstsæsonen. fordi midlet er effektivt både på over- og undersiden Shirlan er et godt skimmelmiddel med af bladene (translaminar). Revus be- 0,6 0,6 sideeffekt på. Shirlan anbefales i 0,6 skytter også nytilvæksten og flere behandlinger i træk forbedrer effekten (additiv virkning). de afsluttende skimmelbehandlinger p.g.a. effekten på knoldskimmel. 0,4 Såda karto Der skal tage Det vil ofte væ Strateg og kart Bekæmper: produkt produkt med knoldskimmeleffekt pro pro knoldskimm Behandlinggsfrist 3 dage og skimmel Behandlingsfrist 3 dage Booster skimmel effekten Holder planten grøn Sideeffekt på Knoldskimmel Sk Beskytte Antisp Re Behandling Beskytter m

5 Sådan beskytter du din Forskellige kartoffelmark symptomer mest effektivt og misfarvninger i kartofler Der skal tages hensyn til om der både skal bekæmpes og skimmel. Det vil ofte være tilfældet i stivelseskartofler men kan også forekomme i spisekartofler. Strategi når der både er kartoffelbladplet () og kartoffelskimmel (Phythopthora) Bekæmper: Kartoffelskimmel Kartoffelskimmel + 0,6 0,6 Kartoffelskimmel + Kartoffelskimmel Der dannes den typiske skimmelbelægning på bladundersiden mellem det døde sorte område og det friske grønne blad. Kartoffelskimmel + knoldskimmel 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 Kartoffelbladplet Der dannes sort-brune pletter som afgrænses af årene i bladet. Der er koncentriske 0,4 ringe inde i pletterne. produkt produkt med knoldskimmeleffekt Gråskimmel Angreb starter fra bladspidserne hvor vandet samles Næringsstofmangel Der kan opstå forskellige symptomer. Magnesium mangel kan forveksles med kartoffelbladplet. Behandlinggsfrist 3 dage og skimmel Behandlingsfrist 3 dage Booster skimmel effekten Holder planten grøn Sideeffekt på Knoldskimmel

6 Aktivstof: Mandipropamid 250 g/l Aktivstof: Difenoconazol 250 g/l Effektiv beskyttelse mod kartoffelbladplet () og kartoffelskimmel (Phythopthora) Revus Top er et kombinationsprodukt med to stærke aktivstoffer. Mandipropamid som kendes fra Revus og aktivstoffet Difenoconazol. Aktivstofferne optages igennem bladene og forhindrer svampesygdommene i at inficere bladene. Den bedste effekt opnås ved forebyggende behandling, inden angrebet har fundet sted. Revus Top anvendes tidligt. Behandlingen bør startes 5-6 uger efter fremspiring (begyndelsen af juli). Nemt og effektivt Beskytter mod og skimmel Nytilvækst er beskyttet Behandlingsfrist 3 dage Brugsanvisning: Dosering 0,6 l/ha. Høje vandmængder anvendes i tætte afgrøder og under tørre forhold. Maksimalt 2 behandlinger med Revus Top med 14 dages interval. Aktivstof: Mandipropamid 250 g/l Effektiv beskyttelse mod kartoffelskimmel (Phythopthora) Revus får topkarakterer Beskyttelse af nytilvækst Hurtig regnfast Behandlingsfrist 3 dage Revus er et af de bedste midler at starte skimmelbekæmpelsen med p.g.a den translaminare effekt, som beskytter bladene på både over- og undersiden. Det nedsætter risikoen for overførsel af skimmel med vandsprøjt fra jorden, vind og regnstænk. Det har vist sig, at en ubrudt række af behandlinger med det aktive stof mandipropamid (Revus og Revus Top) forøger effekten mod kartoffelskimmel. Aktivstof: Axozystrobin 250 g/l Effektiv mod kartoffelbladplet () Udbredt, afprøvet og effektiv Booster skimmelprogrammet Systemisk Holder planten grøn længere Amistar har systemisk og translaminar effekt og en relativt kurativ virkning mod. Amistar bekæmper svampen ved at blokere mitokondriernes energisyntese, hvilket resulterer i en hæmmet sporedannelse og mycelievækst. Amistars effektivitet er så høj, at man i kombination med Revus Top skaber den perfekte beskyttelse mod i hele sæsonen. Samtidig forebygger man resistens! Revus har i mange år stået i forreste række i mange avleres kamp mod kartoffelskimmel. Revus er det middel, som beskytter kartoflerne bedst og længst. Dette er påvist i uafhængige nordiske forsøg samt i forsøg, som EuroBlight har udført. Dette internationale uafhængige netværk udfører løbende test af markedets vigtigste fungicider til behandling af kartoffelskimmel. Revus er translaminar. EFFEKTIVITET VIRKEMÅDE REGNFAST MOBILITET I PLANTEN Produkt (aktiv stof i parentes) Blad infektion Nytilvækst Stængel infektion Fore byggende Kurativ Antisporedannelse Dithane NT/Tridex (mancozeb) 2,0 x xx 0 0 x(x) Kontakt Ranman (cyazofamid) 3,8 xx x xxx 0 0 xxx Kontakt Shirlan (fluazinam) 2,9 x xxx 0 0 xx(x) Kontakt Revus (mandipropamid) 4,0 xx x(x) xxx x x(x) xxx Translaminar Revus Top (mandipropamid + difenoconazol) 4,0 xx x(x) xxx x x(x) xxx Translaminar + kontakt Curzate (cymoxanil + mancozeb) x(x) xx xx x xx Translaminar + kontakt Acrobat New (dimethomorph + mancozeb) 3,0 x(x) xx(x) x xx xx(x) Translaminar + kontakt 0 = ingen effekt, x = rimelig effekt, xx = god effekt, xxx = meget god effekt, (x) = et halvt x EuroBlight-arbejdsgruppens oversigt over effekt og virkningsmekanisme for forskellige fungicider. Komplet oversigt findes på (ved fungicide comparison) (opdateret 4/2 2014) Læs mere på Medlem af Dansk Planteværn For advarselssætninger og symboler læs etiketten eller se Syngenta Crop Protection A/S Tlf.: dk

Stivelsesindholdet betyder meget, men ikke det hele

Stivelsesindholdet betyder meget, men ikke det hele sorter og gødskning Stivelsesindholdet betyder meget, men ikke det hele Tidlige sorter På Samsø er der siden 2003 udført ni forsøg med tidlige kartofler, opdelt i henholdsvis meget tidlige, tidlige og

Læs mere

EU-lande i fælles front mod kartoffelskimmel

EU-lande i fælles front mod kartoffelskimmel EU-lande i fælles front mod kartoffelskimmel Hvis der er rådne kartofler i den nyindkøbte pose, har kartoflerne med stor sandsynlighed kartoffelskimmel en alvorlig plantesygdom, som skyldes angreb af mikroorganismen,

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18. Årsregnskab for 2009

Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18. Årsregnskab for 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75530000 Telefax 75530038 www.deloitte.dk Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18 Årsregnskab for

Læs mere

overvåger snart kartoffelmarkerne Jakob Ulstrup en rådgiver med en klar målsætning

overvåger snart kartoffelmarkerne Jakob Ulstrup en rådgiver med en klar målsætning / juli 2014 / MAGASINET Drone overvåger snart kartoffelmarkerne Store forventninger til tidsbesparende teknik portræt Jakob Ulstrup en rådgiver med en klar målsætning gode råd / Udsyn / Nyheder / Information

Læs mere

Stivelseskartofler. Etablering. Kartofler kan dyrkes til. spisekartofler pulverkartofler, chips og pommes frites læggekartofler stivelseskartofler

Stivelseskartofler. Etablering. Kartofler kan dyrkes til. spisekartofler pulverkartofler, chips og pommes frites læggekartofler stivelseskartofler Stivelseskartofler Kartofler kan dyrkes til spisekartofler pulverkartofler, chips og pommes frites læggekartofler stivelseskartofler Denne dyrkningsvejledning handler om produktion af stivelseskartofler.

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Gulerødder dyrkes i Danmark primært til frisk konsum. Kun en mindre del afsættes til industri i Danmark og eksport. I Belgien, Holland,

Læs mere

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere

Læs mere

SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.

SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. L256206 DENM/05T CLP appl SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes

Læs mere

Spisekartoffel. Økologisk dyrkningsvejledning Ajourført den 28. marts 2008. www.landscentret.dk. Gødskning Lægning Nedvisning Kvalitetskrav

Spisekartoffel. Økologisk dyrkningsvejledning Ajourført den 28. marts 2008. www.landscentret.dk. Gødskning Lægning Nedvisning Kvalitetskrav 1 af 5 03-04-2008 09:18 Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 3. april 2008 LandbrugsInfo

Læs mere

Reduceret jordbearbejdning

Reduceret jordbearbejdning I den næste halve time vil Knud Bastholm og jeg gennemgå resultater vedr. forsøg med direkte lægning af kartofler i stub, risikotal og beslutningsstøtte til kontrol af kartoffelskimmel og nedvisning af

Læs mere

Udvikling af Skimmelstyring for bekæmpelse af kartoffelskimmel Blight Management for the chemical control of potato late blight

Udvikling af Skimmelstyring for bekæmpelse af kartoffelskimmel Blight Management for the chemical control of potato late blight 20. Danske Planteværnskonference 2003 Udvikling af Skimmelstyring for bekæmpelse af kartoffelskimmel Blight Management for the chemical control of potato late blight Jens Grønbech Hansen & Iver Thysen

Læs mere

DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010

DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010 DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010 Ukrudtsgræsser, burresnerre og megen vintersæd ender let galt af Bo Melander, Århus Universitet Hjemmedyrket protein til foderblandinger CDQ

Læs mere

L139975 DENM/11L. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt agurk i væksthus 5 L

L139975 DENM/11L. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt agurk i væksthus 5 L L139975 DENM/11L Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt agurk i væksthus Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks

Læs mere

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3 Majs kan også angribes af svampe... 7 Husk at trimme marksprøjten... 12-13 Øget biodiversitet kræver kun få tiltag... 14 Indhold RUSTvagt varsler ved rustangreb

Læs mere

Etablering Dyrkningsmetode

Etablering Dyrkningsmetode Side 1 af 7 Løg Det samlede dyrkningsareal med løg i Danmark udgør godt 1.400 ha (DFFE, 2009), hvoraf er 133 økologiske (Plantedirektoratet, 2008), hvilket svarer til knapt 10 pct. 2/3 af produktionen

Læs mere

Resistens. Herbicidresistens Fungicidresistens Insekticidresistens

Resistens. Herbicidresistens Fungicidresistens Insekticidresistens Resistens Resistens Revideret 2. udgave marts 2013 Herbicidresistens Fungicidresistens Insekticidresistens Dansk Planteværn Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Telefon: 33 24 42 66 www.plantevaern.dk Resistens

Læs mere

Dyrkningsvejledning. Avl af egne læggekartofler

Dyrkningsvejledning. Avl af egne læggekartofler Dyrkningsvejledning Avl af egne læggekartofler 2 Dyrkningsvejledning læggekartofler Indhold En krævende produktion...3 Lovens krav...4 Et sundt udgangspunkt...4 Før lægning...5 Lægning... 6 Speciel gødskning...

Læs mere

Lav ultra lav input Afsluttende rapport

Lav ultra lav input Afsluttende rapport Lav ultra lav input Afsluttende rapport Projektansvarlig: Deltagere: KMC- Annette Dam Jensen Ytteborg Ole Elkjær Landmand Carl Heiselberg Resume: Der snakkes meget om IPM produktion i øjeblikket, men hvad

Læs mere

Lus. Lus er noget, man får fra andre. En blodsugende snylter, læse, hvordan man placerer en lus imellem to negle.

Lus. Lus er noget, man får fra andre. En blodsugende snylter, læse, hvordan man placerer en lus imellem to negle. Lus Lus er noget, man får fra andre. En blodsugende snylter, som foretrækker hår i maden. Den skal bekæmpes. I kyndige hænder er en tættekam et effektivt våben. Men vi har også andre metoder. I denne brochure

Læs mere

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger landbrug, golf & privat Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger Kvalitet koster ikke - det betaler sig..! Velkommen til

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 6 30. april 2014 Indhold Aktuelt Gylleskader i vintersæd Svampebekæmpelse i vårbyg Vigtige datoer Aktuelt i marken Man har næsten kunnet se afgrøderne vokse den sidste uge det går rigtig

Læs mere

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3 Majs kan også angribes af svampe... 7 Husk at trimme marksprøjten... 12-13 Øget biodiversitet kræver kun få tiltag... 14 Indhold RUSTvagt varsler ved rustangreb

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet og erstatter tidligere udsendte vejledninger om hovedlus. Den henvender sig især til de kommunale

Læs mere

Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. 7-3105-200-183-11/13 DENM/09Q Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

CCM-majs (Corn Cob Mix)

CCM-majs (Corn Cob Mix) Side 1 af 11 CCM-majs (Corn Cob Mix) CCM-majs høstes med en mejetærsker og er en blanding af kerner + en større eller mindre del af spindelen, som formales før ensilering. CCM-majs kan benyttes som foder

Læs mere

Cylindrocladium i buksbom (Cylindrocladium buxicola)

Cylindrocladium i buksbom (Cylindrocladium buxicola) Side 1 af 8 Bekæmpelse Skimmelsvamp Du kan selv teste for skimmelsvamp Læs mere om mulighederne her! obh-gruppe SkimmelKompagniet ApS Professionel bekæmpelse af skimmelsvamp og andre svampetyper www.skadedyr.dk

Læs mere

Betydningen af forbehandling for læggekartofler i økologisk kartoffelavl. Konsulent Rolf Thostrup Poulsen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret

Betydningen af forbehandling for læggekartofler i økologisk kartoffelavl. Konsulent Rolf Thostrup Poulsen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Betydningen af forbehandling for læggekartofler i økologisk kartoffelavl Konsulent Rolf Thostrup Poulsen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Skejby, maj 2010 Betydningen af læggekartoflernes forbehandling

Læs mere