NEW NORDIC COAST GILLELEJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NEW NORDIC COAST GILLELEJE"

Transkript

1 NEW NORDIC COAST GILLELEJE

2 Gilleleje Havn skal først og fremmest sikres mod kommende storme, men skal også finde nye måder at skabe den nødvendige økonomi til en sund drift på længere sigt. Gribskov Kommunes visionsprojekt indeholder mange spændende elementer, som vi ser frem til at diskutere i bestyrelsen. Gilleleje Havnelaug Vi vil med stor glæde og optimisme støtte op omkring dette visionære projekt i Gilleleje. I vort eget projekt har vi bl.a. fokus på forbedrede adgangsveje/stier til havet for de gangbesværede, såvel som kørestols- og barnevognsbrugere. Badehus, bænke/borde, promenade og strandaktiviteter indgår ligeså. Vi har naturligvis et ønske og forventning om at dette kan implementeres i ovennævnte projekt. Gilleleje - Strand - Havn - By Vi ser store muligheder for at få realiseret vores visioner og ideer om havbad og sauna i projektet New Nordic Coast - Gilleleje Foreningen Gilleleje Havbad SIDE 2 Gribskov Kommune New Nordic Coast - Gilleleje

3 FORORD Vi mener, det er et spændende og visionært projekt som passer til vores formål - at tiltrække turister fra fjern og nær Selskabet Gilleleje Strandbakker Vi vil noget i Gribskov Kommune. Vi vil noget med vores kyst, og vi vil noget med vores strande. Og vi vil noget sammen med andre, der også vil sikre, at Gilleleje udnytter sin position som hovedportal for turismen på den Nordsjællandske kyst. New Nordic Coast - Gilleleje viser vejen for udvikling af områderne øst og vest for Gilleleje Havn, og på havnens nordligste arealer helt ud til kysten. Projektet er første bud på en strategisk sammentænkning af løsninger på flere forskellige udfordringer, som ikke kender til grænser mellem det offentlige og det private. Vi må tænke større, og vi må skabe løsningerne sammen. Derfor er vi glade for, at staten nu giver os mulighed for at indsende vores visionære og ambitiøse projekt, der kan være med til at skabe en bæredygtig vækst og udvikling i Gribskov Kommune. Med projektet får vi mulighed for at udvikle og styrke vores position indenfor kystturisme. For kysten i Gribskov Kommune rummer store værdier såvel naturmæssigt som økonomisk og erhvervsmæssigt. Et bærende element i projektet, er de visioner, vi har for kysten, hvor man kobler kystbeskyttelse og kystbenyttelse. På den måde sikrer vi, at vi får beskyttet vores kyst, samtidigt med at den giver en rig mulighed for at styrke de rekreative potentialer. For vi skal værne om vores kyster - vi har på nordkysten af Sjælland sammen med vores nabokommuner en dyb forståelse af, at det netop er Nordkysten, som er kommunens primære aktiv. Vores projekt formår at sammentænke en række potentialer, som er vigtige for den fremtidige udvikling af Gilleleje. Vi får fremhævet nogle af de kvaliteter, vi har i Gilleleje og samtidigt tænkt nye ind. Derfor hører et nyt hotel, som kan tiltrække internationale turister, og en arkitektonisk attraktion ude på havet i international klasse, hjemme i Gilleleje. På vegne af Byrådet i Gribskov Kommune ønsker jeg alle god læselyst. Kim Valentin Borgmester Gribskov Kommune New Nordic Coast - Gilleleje SIDE 3

4

5 NEW NORDIC COAST - GILLELEJE Gilleleje. Kendt både i Danmark og udlandet. Kendt for det moderne fiskerleje, smuk natur, aktiv fiskerihavn og en levende by. Gillelejes navn signalerer substans og kvalitet. Gilleleje har et usædvanligt godt samspil mellem en blandet handelsby og en mangfoldig fiskerihavn. Gilleleje har de ideelle rammer, men trænger til en akut kærlig hånd. De nyeste analyser peger på, at Gilleleje virker træt og uoplagt. Analyser viser også, at turisterne efterspørger flere overnatningsmuligheder med høj kvalitet i smukke naturomgivelser. New Nordic Coast - Gilleleje sætter nye standarder for udviklingen af Gilleleje. Projektet sikrer, at Gilleleje kan fastholde og udvikle sit unikke DNA og stedbundne potentialer. Det der gør, at turisterne ikke fravælger en enestående oplevelse ved de danske kyster. Projektet kan være med til at sikre udvikling og fortsat vækst. For potentialet for at udvikle kystturismen i Gilleleje er stort. Men det kræver, at den kvalitet som turisterne efterspørger er til stede. Derfor er der behov for at New Nordic Coast - Gilleleje realiseres. New Nordic Coast Gilleleje har sit omdrejnings-punkt ved kysten. Det sammentænker på en nyskabende måde en udvikling af kysten, der samtidigt sikrer kysten. Med ambitionen om at skabe en attraktion ude i havet med blik ud over indsejlingen til Øresund og Kullen i Sverige er det målsætningen at skabe et turismetilbud, som understøtter arbejdet med at udvikle en pulserende by - også udenfor sommerperioden. Med et nyt attraktivt hotel direkte ned til den autentiske havn, strand og kommende attraktion viser visionsprojektet vejen frem i forhold til bæredygtigt og tilpasset turismeudvikling. En udvikling omkring Gilleleje Havn, med fokus på rekreative moler og skønne sandstrande kan være med til at fastholde Gilleleje s position som et af de 20 særlige feriesteder i Danmark. Gribskov Kommune New Nordic Coast - Gilleleje SIDE 5

6 Samspil flere strategier Kysten som vækstmotor Gribskov Kommune ønsker at styrke det potentiale der ligger i kysten som vækstmotor; særligt med fokus på natur- og kystturisme. Gilleleje er udpeget som kommunens turistcenter og spiller derfor en særlig rolle i denne udvikling. Naturen og kysten rummer store værdier, som vi skal satse på for at skabe vækst i form af flere turister og arbejdspladser - og herigennem gøre vores kystområde endnu mere attraktiv både ved at investere i en bevarelse af kysten og strandene samtidig med, at der skabes nye attraktioner på nordkysten til gavn for borgere og videreudvikling af turismen. Uddrag af Budgetaftalen For at sikre fokus på udviklingen af kysten har kommunen igangsat et Kyst- og Turisme-program, hvor der er afsat puljemidler til udvikling af kysten. Nordkystens Fremtid En vigtig del af Kyst- og Turisme-programmet er et samarbejde med Halsnæs og Helsingør Kommuner om et fælles kystsikringsprojekt med titlen: Nordkystens Fremtid. Projektet har fokus på, hvordan kysten kan beskyttes, samtidigt med at den udvikles rekreativt. De seneste års storme har vist vigtigheden af effektiv kystsikring. Samtidig er der også fokus på, at kystsikring skal ske under hensyn til andre forhold, som adgang langs kysten og udsynet ud over havet og langs stranden. Og der er fokus på at tænke i helhedsløsninger, der gavner bredt - så de store investeringer, der kommer til at ligge i kystsikringen også kan give gevinster i forhold til rekreative værdier og turisme. Fokus er altså ikke alene på kystsikring - men på at sikre Nordkystens fremtid. Portal for Den danske Riviera Den Nordsjællandske feriedestination Den danske Riviera er Hovedstadens foretrukne fristed, der tiltrækker kræsne turister med et højt døgnforbrug og et must for den internationale turist. Kvaliteten i overnatning, service og udbud skal derfor være i top. Gilleleje er af Videnscenter for kystturisme udpeget som en af Danmarks 20 særlige feriebyer. Visit Nordsjælland har i samarbejde med Manto, Dansk Bygningsarv og Absolut Landskab udarbejdet potentialeplan for Gilleleje, der tager udgangspunkt i Gillelejes særlige DNA som kystferieby. Planen forholder sig strategisk til Gillelejes potentialer som helårs- og kystferieby. Med potentialeplanen udpeges Gilleleje som hovedportal for den internationale kystdestination Den danske Riviera. Gilleleje skal udfolde sit potentiale som levende havneby og det kulturelle, fysiske og oplevelsesmæssige knudepunkt på Den danske Riviera. Gilleleje skal tilbyde alt det gode fra Den danske Riviera og være udflugtsmål hele året for danske og internationale turister. Således skal Gilleleje være samlingspunkt for oplevelser langs hele kysten og dermed løftestang for turismen langs Den danske Riviera. Uddrag af Potentialeplan Gilleleje. SIDE 6 Gribskov Kommune New Nordic Coast - Gilleleje

7 Hele nordkysten er en erosionskyst. Den naturlige dynamik betyder stort behov for sikring af kysten, men den er også medvirkende til at kystlandskabet byder på meget varierede natur- og landskabsoplevelser, vekslende mellem højtliggende, skovklædte bakkedrag, lavtliggende klitlandskaber og stejle, eroderede kystklinter. Kullen Kullen Heatherhill Gilbjerghoved Dronningmølle Nimis, ved Kullen Gilbjerghoved Gilleje Havn Stængehus Markant for kystlandskabet langs nordkysten er også sommerhusområderne, som er vokset op omkring de tidligere fiskerlejer i Gilleleje, Tisvildeleje og Rågeleje. Et markant fællestræk for hele kysten er den stærke orientering mod havet - og de nord-syd vendte strukturer i veje, stier, m.m. Liseleje Strand Stængehus Strand Tisvilde Strand Tisvilde Hegn Heatherhill Rågeleje Strand A. P. Møller Grunden Nakkehoved Dronningmølle Strand Hornbæk Strand Hornbæk Plantage Helsingør Havn

8 Kyst- og naturturisme i GILLELEJE - lang tradition... første kystturisme - Kongelige besøg i Gilleleje Fra midten af 1800-tallet var Nakkehoved og Gilleleje udflugtsmål for Frederik den Syvende og Grevinde Danner og senere fulgte besøg af Christian den Niende og Dronning Louise. Efter de kongelige og kunstnernes opdagelse og fascination af Gillelejes vilde kyststrækning og eksotiske fiskerleje fulgte den del af borgerskabet, der havde økonomiske muligheder for at holde ferie. Det bedre borgerskab havde det privilegium at have såkaldt fri tid og som landliggere tog familien med tjenestefolk på landet hele sommeren. Den klassiske landliggerkultur opstod omkring år 1900 og kulminerede i tiårene der fulgte. Det var også omkring år 1900 der lidt efter lidt skete en social graduering af de forskellige fiskerlejer i Danmark. Det blev finere og mere mondænt at holde ferie i fx Gilleleje end i fx Dragør og Fakse Ladeplads. Mange erhvervede egen sommerbolig når de først havde prøvet at ligge på landet et par sæsoner og kredsen af dem, der havde råd til at holde ferie, blev stadig større. Borgerskabet var selvsupplerende. Deres børn ønskede ofte, at erhverve en sommervilla og helst i samme område, hvor forældrene havde hus. Langs Fyrstien og Gilbjergstien blev flere af borgerskabets sommervillaer opført. Badehotellet og pensionatets æra Gribskovbanens forlængelse fra Græsted til Gilleleje i 1896 skabte grobund for etablering af forskellige overnatningsmuligheder og et bredere udbud af butikker der kunne imødekomme det nye købedygtige publikum. I 1916 kunne sommergæster i Gilleleje vælge at overnatte på Gilleleje Hotel og Badepensionat, på Gilleleje Kro eller de 6 mindre badepensionater der var etableret. Allerede 4 år efter indvielsen af Gribskovbanens forlængelse til Gilleleje var passagertallet steget med 102%. Ferie for folket Landsorganisationen Folke-Ferie blev oprettet i 1938 med et formål om bl.a. at organisere billige ferieophold for byernes arbejdere og tilvejebringe feriehjem og arbejderhoteller. I 1946 blev den første af Folke-Feries store feriebyer anlagt i Gilleleje. Feriebyen blev anlagt med 46 feriehytter med fællesbygninger tegnet af arkitekterne Marinus Andersen og Viggo Sten Møller. Sommerhusbølgen Som følge af en generel velstandsstigning i 1950 erne kom der nu gang i sommerhusudstykninger hvilket blev yderligere forstærket af typehusfabrikanternes fremstød i 1960 erne. Gilleleje Badehotel 1915 Badeliv i Gilleleje i starten af 1900-tallet Dansk Folkeferie Gilleleje i 1940 erne SIDE 8 Gribskov Kommune New Nordic Coast - Gilleleje

9 ... og fortsat Udvikling Gilleleje - fiskerleje, havn og kystferieby Gilleleje er en levende kystferieby med en lang tradition for turisme. Før som nu er den aktive erhvervshavn hjertet i Gilleleje. Havnen, med strande mod øst og vest, danner samtidig en fin sammenhæng med den historiske bykerne omkring det gamle fiskerleje, handelsgaden Vesterbrogade og det nye Kulturhavn Gilleleje. Gillelejes identitet er bundet op om fiskerikulturen, fortællingen om den første kystturisme og Gillelejes rolle under oktober Fra Gilleleje er der ikke langt til turistattraktioner som Esrum Kloster, Munkeruphus, Tegners Museum og de nordsjællandske slotte eller skønne naturoplevelser som ved Gilbjerghoved, Heatherhill og Rusland. Vækstpotentiale Gilleleje har et stort u-udnyttet potentiale som international turistdestination og som helårs turistby. Byen mangler imidlertid hotelpladser, attraktioner og bedre sammenhænge mellem nuværende oplevelsestilbud. Gilleleje mangler et øget fokus på den bynære strand og havet som en særlig kvalitet. Der er i 2013 registeret overnatninger i Gribskov Kommune. Samtidig er turismeomsætningen i Gribskov Kommune beregnet til knap DKK 1,5 mia. i 2013, hvoraf danske turister stod for over 71%, mens udenlandske turister stod for godt 29% af den samlede omsætning. For hele Nordsjælland er den samlede antal overnatninger på 1,7 millioner og en samlet omsætning på DKK 7,7 mia. Omkring 75 pct. af alle overnatninger i Nordsjælland stammer fra danske besøgende. De to primære overnatningsformer i Nordsjælland er hotel (34 %) og camping (29%). hilser nyt badehotel i Gilleleje velkommen! Vi mangler gode overnatningssteder i Nordsjælland og de få badehoteller som vi har, er allerede godt udsolgte i visse perioder. Det er vigtigt, at et sådant hotel også kan tilbyde visse faciliteter til forretningsmøder o. lign, således at hotellet udenfor hovedsæsonen og weekender kan benyttes af forretnings-segmentet til ex. kurser, møder og konferencer. Hotellet skal være af en vis kvalitet med en god udsigt over kysten, og med et godt køkken - gerne med fokus på lokale råvarer både fra havet og jorden. VisitNordsjælland arbejder mere og mere målrettet mod den udenlandske traveltrade og interessen for Nordsjælland og Den Danske Riviera vokser stødt. Tal viser at vores udenlandske overnatninger stiger og stiger, og vi har nu ca. 25% udenlandske overnatninger i Nordsjælland. Vi vurderer at det tal har et langt større potentiale. Vi skal i højere grad udnytte nærheden til København og Copenhagen Airport samtidig skal vi kunne tilbyde gode pakker, som både indeholder overnatning, men også relevante oplevelser/aktiviteter Bettina Kampmann, Visit Nordsjælland. et af de 20 særlige feriesteder i DanmarK Udvikling af stranden og de bagvedliggende arealer med klitter og grønning kunne blive et stort aktiv til udviklingen af destinationen Gilleleje. Den tætte kontakt til havnen er unik og giver mange muligheder. Uddrag af Rammer for nøgleinvesteringer i naturbaserede turismeprojekter, Videnscenter for Kystturisme Markedsanalyse for hotel i Gilleleje Som en del af New Nordic Coast-Gilleleje projektvisionen har Gribskov Kommunes Vækstudvalg ladet Nordic Hotel Consulting udarbejde en markedsanalyse for et hotel i Gilleleje. Konklusionen på analysen lyder bl.a.: at på grund af Gillelejes brand værdi, dens bymiljø, og dens i forvejen høje kendskabsgrad mener NHC, at der er grundlag for at opnå en omsætning for et kommende hotel, som er et pænt stykke over regionens gennemsnit. Under forudsætning af, at den foretrukne beliggenhed kan bebygges og ønskes udviklet under de i analysen beskrevne forudsætninger og businesscase, og der kan findes interesserede investorer til projektet, er det Nordic Hotel Consultings vurdering, at det mest rentable scenarie vest for Gilleleje Havn fremviser følgende nøgletal: Omsætning: Antal værelser: Antal gæster p.a.: Antal medarbejdere: 44 mio.kr. årligt 100 stk personer (omregnet til fuldtidsmedarbejdere) Et nyt hotel i Gilleleje kan både tilbyde en fantastisk havudsigt som et traditionelt badehotel samt udnytte den korte afstand til landets største by og dermed en god beliggenhed for konference- og spa faciliteter. Dette giver mulighed for at udjævne sæsonen og levere bedre nøgletal end branchens gennemsnit for området. En beliggenhed ved indsejlingen til Gilleleje Havn og med en fantastisk udsigt over havet vil være helt unik, og det vil ikke kunne findes magen til mange steder i landet. Seniorkonsulent i Nordic Hotel Consulting, John Ankjær Gribskov Kommune New Nordic Coast - Gilleleje SIDE 9

10 forbindelser - øst/vest BYEN OG HAVET Delområder Gilleleje er opstået ved kysten - og byen og havet er tæt forbundet. Havnen, med en aktiv erhvervshavn i den vestlige del og lystbådehavn i den østlige, er central. Vest for havnen ligger et industriområde, hvor der i dag udvindes og lagres sten og grus. På begge sider af havnen ligger strandene Veststranden og Øststranden. Begge er relativt smalle med en del sten, ikke umiddelbart indbydende som badestrande. Strandene har ikke nogen særlig central plads i byen - byen vender så at sige ryggen til. Ved Veststranden danner parkeringspladser barriere for sammenhængen. Bag Veststranden, mellem strand og by ligger en strandeng. Mod øst ligger naturområdet Strandbakkerne. Gilbjergstien Strandvejen Fyrrestien Forbindelser Bevægelsen langs kysten er markant ved Gilleleje. Længst mod syd ligger Strandvejen, der forbinder byerne langs kysten og er ankomsten til byen. Stierne Gilbjergstien og Fyrrestien ligger lidt fra kysten og leder gennem byen ud til naturområderne Gilbjerghoved og Nakkehoved. Og helt ude i vandkanten er strandene en forbindelse langs størstedelen af kysten. forbindelser - nord/syd Hovedorienteringen er dog mod havet og Gilleleje har mange forbindelser ned til havet i form af veje, stier eller bare udsigtslinjer. Dette projekt sætter fokus på disse forbindelser; deres synlighed, de funktioner de forbinder og hvordan liv og aktiviteter kan styrkes langs disse forbindelser. Og forbindelserne forlænges helt ud i vandet så by og hav bindes sammen. Pyramiden Fejlbergsvej Strandmolen Nordre havnevej Kulturhavnen Østmolen Klitvej SIDE 10 Gribskov Kommune New Nordic Coast - Gilleleje Østre Alle

11 delområder Lystbådehavn og Østmolen Veststranden Sten & Grus Havnen Vestmolen Stejlepladsen Pyramiden Havnen Østmolen Øststranden Pyramidegrunden Øststranden Veststranden Strandbakkerne Fra stranden mod byen Sten og grus Vestmolen og indsejlingen

12 ovesigtsplan Naturrum / attraktion Forstærket nordmole Havbad Strandmole Sandfanger Forbedret indsejling Badebro Flydende sauna Badebro Bredere strand Hotel Roklub Surferrev P Strandeng P Forstærket østmole Fiskerihavn Lystbådehavn Natursti Kanal P Hotel / Boliger Vesterbrogade Torv Stejleplads Værft Reetablering af øststranden Badebro Kulturhavn Kulturbro Strandlegeplads grejbank grillsteder adgangsforhold Badebro Kirke Udsigts- og legeplads Natursti

13 Projektet Vision New Nordic Coast - Gilleleje er en vision om: at styrke Gilleleje som hovedportal for Den danske Riviera at binde byen og havet sammen for at øge byens attraktion - også uden for sommerperioden, at skabe nye overnatningsmuligheder og attraktioner af meget høj kvalitet, at sammentænke kystudvikling og kystsikring på en nyskabende måde. Projektet sætter nyt fokus på forbindelserne mellem byen og havet. Ved at synliggøre og aktivere forbindelserne skabes nye bevægelser og eksisterende funktioner bindes bedre sammen - og helt centralt sættes havet mere i spil som attraktion. Havnemolerne Omkring havnen danner molerne og deres forlængelser forbindelserne. Begge moler skal forstærkes for at kunne modstå fremtidige storme. Med enkle tilføjelser, fx en sti, siddemulighed og trapper gøres molerne til fantastiske steder at følge livet i havnen og udsynet over havet. På Stejlepladsen, ved Østmolens forlængelse skabes nye attraktioner for de sejlende og andre besøgende, fx en naturlegeplads, grillsteder og opholdsteder. Strandmolen - central ny akse Projektet styrker forbindelsen lige vest for havnen - en ny central akse i byen. Her etableres en ny strandmole der kan rumme rekreative elementer som havbad, natur/ oplevelsesrum, gæstepladser for tilsejlende badegæster eller anlægsplads for turistbåde - et naturligt udgangs- punkt for varierende typer af vandsportsaktiviteter. Mellem Strandmolen og havnen skabes et nyt klitlandskab og hotel. Strandmolen og dens forlængelse ind i Gilleleje udgør en promenade, som forbinder Kulturhavnen, Torvet og Kanalen med stranden. Det ny hotel og naturrum er synlige og byder velkommen til kysten fra det øjeblik man drejer fra Strandvejen og kører ind i byen og ned mod vandet. Strande På begge sider af havnen skabes nye, brede sandstrande. De er kystsikring for byen og fantastiske attraktioner - til badeturen på en solrig sommerdag og til vandringen langs vandet på en blæsende efterårsdag.

14

15 Elementer på aksen Strandmole Strandmolen etableres som en del af nordkystens sandfordrings- og kystsikringsstrategi, og bygger på et indledende kystteknisk konceptstudie. Den har potentiale til at fungere som sandfanger og reducere tilsandingen af havnen. Strandmolen har en relativt lav profil (højde ca. 2 m). Ved storm vil den blive overskyllet af bølger og vil have en bølgebrydende effekt og derved medvirke til at beskytte stranden, hotellet og havnens sikringsmole. Strandmolens evne som sandfanger og bølgebryder skal beregnes mere dybdegående i en senere teknisk projekteringsfase. Livredder Udspring Havbad Sauna Vinterbadning Grejbank Naturrum / attraktion / konference hævet over stormbølger Strandmole Sandfanger Strandsport Strandleg Strandsuite Forstærket nordmole med sti, bænk m.m. Havnefunktioner plan 1:2000 Molen og dens forlængelse ind i byen giver mulighed for en belagt sti/promenade gennem strandengen og strandområdet. Promenaden åbner for nye rekreative aktiviteter og skaber forbedret adgang for dårligt gående og handicappede. Bredere strand Badehuse Strandaktiviteter Livredder Terrasse Strandhotel Indgang hotel naturrum / havbad Yderst på Strandmolen etableres et havbad og naturrum. Havbadet med sauna, udspring og tribuner åbner op for liv og aktivitet. Det spektakulære natur- og oplevelsesrum er hævet over selv de højeste stormbølger. Stedet kan bruges som attraktion, fx via offentligt privat samarbejde omkring vidensoplevelser, experimentarium, formidling om havet - fiskeriet, naturen under overfladen. Stedet vil takket være den enestående beliggenhed og ubegrænsede panorama gøre ethvert arrangement til en uforglemmelig oplevelse uanset vejr og vind. Strandeng Havnekontor Fiskerihavn Klitlandskab / hotel På sten og grus grunden indeholder visionen etablering af et klitlandskab som en direkte forlængelse af den eksisterende strandeng vest for grunden. Ud af klitlandskabet rejser sig tre slanke hotelbygninger. Disse er forbundet under terrænet af en fælles hotelfoyer, hvis hovedindgang ligger mod syd, usynlig fra stranden. Klitlandskabet/strandengen beskytter hotellet mod stormbølger og fastholder stedets karakter som en del af strandlandskabet. Vesterbrogade Eks. Hotel Fornyet Torv Kanal Eks. promenade forbindes med strandmole

16 STRANDMOLE / NATURRUM / HAVBAD SNIT 1:1500 SIDE 16 Gribskov Kommune New Nordic Coast - Gilleleje

17 KLITLANDSKAB / HOTEL

18 STRAND / BADEBRO / STRANDAKTIVITETER - inspiration SIDE 18 Gribskov Kommune New Nordic Coast - Gilleleje

19 Gribskov Kommune New Nordic Coast - Gilleleje SIDE 19

20 BESKYTTELSE/BENYTTELSE New Nordic Coast- Gilleleje er første bud på et stort projekt på nordkysten, hvor beskyttelsen og benyttelsen tænkes sammen. Den strategiske målsætning er at kombinere kystbeskyttelse med kystbenyttelse, og der en voksende erkendelse af at disse to ting hænger uløseligt sammen. Gribskov Kommune ønsker at lave kystbeskyttelse med stor grad af benyttelse, og vi ønsker at lave kystbenyttelse med stor grad af beskyttelse. Begge dimensioner tænkes sammen fra starten. Gilleleje Havn har brug for beskyttelsen for at klare næste storm, mens kommunen, byen, borgerne og turister har brug for benyttelsen. Vi har brug for i fællesskab at sammentænke løsninger, der viser vejen frem. Havnen skal have sikret de store investeringer, som ligger indenfor de skrøbelige moler. Derfor genopbygger vi moler, men indtænker samtidigt, at disse skal kunne anvendes rekreativt. Og rundt om havnen skabes nye rekreative miljøer, hvor der beskyttes med sand. Nye strande skal sikre ejendomme, som er truet i dag særligt øst for molen. Men også det skitserede nye strandhotel ved havnen vil skulle sikres med sand og en beskyttende rekreativ mole mod vest. Denne rekreative mole skal laves med et hårdt materiale, men dimensionerne holdes nede også fysisk. Således skal den ikke bygges i en højde, som gør at man altid vil kunne gå tørskoet ud til den planlagte publikumsorienterede attraktion. Som de gamle familier har vist gennem generationer må man tilpasse sig havet havet giver og havet tager. Det er op til yderligere projektering i en senere fase, at finde den helt rigtige dimensionering i forhold til de klimaændringer og havspejls-stigninger som venter forude. Set indefra havnen mod Østmolen under stormen Bodil. Molen er væk. Kystbeskyttelse med rekreative elementer ved Lemvig havn. Bæredygtighed New Nordic Coast Gilleleje arbejder med bæredygtige løsninger. Bæredygtighed i den brede forstand, hvor der arbejdes med tilpassede og nytænkende kystløsninger i forhold til miljø, men også i forhold til billig drift, og der er indbygget muligheder for at arbejde med turismeudvikling på et internationalt niveau. Det aftvinger respekt, når en nordvestenstorm hamrer ind mod kysten, men det er vist i projektet, hvordan vi vil arbejde med et princip om et samspil med havets kræfter og ikke et modspil, der hvor det er muligt. SIDE 20 Gribskov Kommune New Nordic Coast - Gilleleje

21 Bestemmelser Forsøgsordning for kyst- og naturturisme giver mulighed for at ansøge om godkendelse af projekter, der ligger inden for kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen. Med denne ansøgning ønskes NBL 15 om strandbeskyttelseslinjen fraveget for dele af projektområdet. Ligeledes ønskes NBL 16 om åbeskyttelseslinien fraveget. Den østlige del af forsøgsprojektet er beliggende indenfor kystnærhedszonen. Den øvrige del af forsøgsprojektet er beliggende i kystnær byzone. Der forventes ikke at være behov for at fravige bestemmelser i forhold til kystnærhedszonen. Projektets gennemførelse udfordres af flere andre love, planer m.m. Enkelte eksempler er: Råstofloven - Gribskov Kommune ønsker at søge tilladelse til skånsomt at suge Nordkystens sand op når det rammer området ved Gilleleje Havn og den nye rekreative mole. Sandet skal bruges til at genopbygge kysten i lukkede, bæredygtige sandkredsløb; i dette tilfælde primært fra Tisvilde til Gilleleje. Sandet kan tilbageføres til Nordkysten, og være med til at mætte det sandunderskud der er, samtidigt med at der sikres både en beskyttelse og en benyttelse af kysten. Den gældende råstoflov giver ikke mulighed herfor. Råstofplan 2012 Del af området er i planen udpeget til indvinding af sand, sten og grus. Gribskov Kommune har opfordret Region Hovedstaden til dialog om udpegningen af området forud for revision af Råstofplan 2012, herunder hvorvidt udpegningen bør fastholdes, ændres eller helt udgå i Råstofplan Fredning - Strandengen og Strandbakkerne er omfattet af overfredningsnævnets afgørelse af 24. juni 1993 om fredning af kystnære grønne områder i Gilleleje By. Fredningen har til formål at sikre landskabelige og rekreative værdier til gavn for almenheden, at bevare muligheder for på længere sigt at samle arealerne til en helhed og at give mulighed for naturpleje af arealerne. Strandbeskyttelseslinjen Natura 2000 område Zoneforhold Natura 2000 og bilag IV Natura 2000 Projektområdet ligger i umiddelbar tilknytning til Natura 2000 område nr. 195 og Habitatområde nr. 171: Gilleleje Flak og Tragten. Beskyttelsesområdet ligger til havs ca. 400 meter fra Gilleleje Havn og langs kysten til henholdsvis Rågeleje mod vest og Ålsgårde mod øst. Hele området udgør ha. På udpegningsgrundlaget er naturtyperne rev og sandbanker samt arten marsvin. Marsvin er primært observeret i Dronningmølle bugten og Hornbæk bugten. Umiddelbart vurderes det, at projektet ikke vil medføre forringelse eller væsentlig forstyrrelse af de beskyttede naturtyper og arter i Natura 2000-området, men dette skal undersøges nærmere. I Natura 2000-plan for område nr. 195 indgår forslag om stenrev. Bilag IV arter To fredede overdrevsarealer ligger indenfor projektområdet. På Strandengen vest for havnen findes ingen bilag IV-arter, men flere sjældne arter, eks. gul evighedsblomst, sand frøstjerne og sand rottehale. På Standbakkerne findes bilag IV arten markfirben, og den sjældne nikkende kobjælde. Nye tiltag i projektet koncentreres omkring forbindelserne, og ikke på de fredede arealer. Dog kan mindre tiltag og øget fædsel og ophold have en negativ effekt på områdernes dyre og planteliv. Dette skal undersøges nærmere, når et detaljeret projekt foreligger. Gribskov Kommune New Nordic Coast - Gilleleje SIDE 21

22 De videre skridt Tids- og procesplan Fase 1 visionsfase 2015 Visionsarbejde Ansøgning Offentlig Debat Svar ansøgning Fase 2 Samarbejde 2015/2016 Afdække mulige samarbejdspartnere, fx grundejere, investorer, fonde og puljer Samarbejde formaliseres via samarbejdsaftaler og samskabelsesaftaler, som er så forpligtende som muligt Kommunal beslutning om medfinansiering til projektering og gennemførelse Fase 3 Projektering 2016/2017 Viderebearbejde vision Etapeplan Projektering deletaper Samlet anlægsprogram vedtages for deletaper eller projekt som helhed Fase 4 Myndighed Plangrundlag Evt. VVM/miljøvurdering Tilladelser/dispensationer Fase 5 Anlægsfase Fase 6 Drift og evaluering

NEW NORDIC COAST GILLELEJE. (Bilag til PMU 16.03.2015 Redaktionelle justeringer kan forekomme frem til endelig ansøgning)

NEW NORDIC COAST GILLELEJE. (Bilag til PMU 16.03.2015 Redaktionelle justeringer kan forekomme frem til endelig ansøgning) NEW NORDIC COAST GILLELEJE (Bilag til PMU 16.03.2015 Redaktionelle justeringer kan forekomme frem til endelig ansøgning) INDHOLD New Nordic Coast - Gilleleje Samspil flere strategier Kystturisme i Gilleleje

Læs mere

Forslag til Turismestrategi

Forslag til Turismestrategi Indholdsfortegnelse Forslag til Turismestrategi 2016-2020 [ETU 08.02.2016] Forord og indledning...2 Vision...3 Overordnede turistpolitiske overvejelser...4 Fem centrale temaer...5 1 Natur- og Kystturisme...6

Læs mere

Planlægning for kystturisme - Kontorchef Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen

Planlægning for kystturisme - Kontorchef Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen Planlægning for kystturisme - Kontorchef Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen Planlægning for kystturisme - Regeringen har fokus på turismen Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele Danmark. Kyst- og

Læs mere

FORSØGSORDNING FOR KYST- OG NATURTURISME

FORSØGSORDNING FOR KYST- OG NATURTURISME FORSØGSORDNING FOR KYST- OG NATURTURISME Kriterier for forsøgsordningen 1) Projekterne har et potentiale for udvikling af kyst- og naturturismen og for øget tiltrækning af udenlandske turister, 2) Etableringen

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde. 2. Juni 2015

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde. 2. Juni 2015 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde 2. Juni 2015 STATENS FORSØGSORDNING FOR KYST-OG NATURTURISME Vækstplan for dansk turisme: Styrke dansk kyst- og naturturisme

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Silkeborg, den 6. juni 2007 Vedr.: Ansøgning om udvidelse af overnatningskapacitet i et kommende feriecenter ved Fjellerup

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Kontaktinformation på ansøger Organisation: Ringkøbing Fjord Turisme Adresse: Nørregade 2B Postnr.: 6960 Hvide Sande Kontaktperson:

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Den danske riviera. Gilleleje. nyt billede. Gilleleje - portal for den danske riviera. Potentialeplan for Gilleleje AB SO LUTLA NDS KAB

Den danske riviera. Gilleleje. nyt billede. Gilleleje - portal for den danske riviera. Potentialeplan for Gilleleje AB SO LUTLA NDS KAB Den danske riviera Gilleleje Gilleleje - portal for den danske riviera Potentialeplan for Gilleleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Gilleleje gilleleje - portal for den danske riviera Udarbejdet for VisitNordsjælland,

Læs mere

SwanVika. Bornholms Regionskommune

SwanVika. Bornholms Regionskommune Kommunal høring d. 3. 10. september 2015 SwanVika Bornholms Regionskommune Ansøgningens oplysninger Bornholms Regionskommune ansøger om at etablere 17 flex-boliger i byzone, på et areal der tidligere var

Læs mere

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN I DAG KARAKTERGIVENDE SÆRLIGE KIG INDUSTRIOMRÅDET KNUDEPUNKTET HAVNEN HAVNEN DOKKEN, VÆRFTET, TORVET, KLYNGEN De eksisterende bygninger rives ned og giver plads

Læs mere

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Udviklingsselskabet Vest D/S 2011 ApS HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Et bæredygtigt overnatningssted for surf-turister Michael Neumann 03-02-2015 Projektbeskrivelse Hytteby SURF N STAY Hvide Sande Disposition:

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Nyt liv ved Fjellerup Strand

Nyt liv ved Fjellerup Strand Nyt liv ved Fjellerup Strand Bygning fra fiskeriets storhedstid Norddjurs Kommune ansøger om deltagelse i Realdania-kampagnen Stedet tæller med projektet Nyt liv ved Fjellerup Strand. Projektet tager ud

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. ansøgning 5) Sted/lokalitet Hvidbjerg Strand og Blåvand Strand i Blåvand, Varde Kommune. Matrikel nr.: 31b og dele af 31ax

ANSØGNINGSSKEMA. ansøgning 5) Sted/lokalitet Hvidbjerg Strand og Blåvand Strand i Blåvand, Varde Kommune. Matrikel nr.: 31b og dele af 31ax Forsøgsordning for kyst- og naturturisme J. nr. NST-119-00321 ANSØGNINGSSKEMA 1) Kommune Varde Kommune 2) Titel på projekt Blåvand Strandpark 3) Kontaktperson Tove Wolff, towo@varde/21299037/79947426 4)

Læs mere

Nordkystens fremtid. Rådgiver: Kystteknisk skitseprojekt COWI. i samarbejde med: NIRAS DHI HASLØV & KJÆRSGAARD. PROJEKTLEDER: Christian Helledie, COWI

Nordkystens fremtid. Rådgiver: Kystteknisk skitseprojekt COWI. i samarbejde med: NIRAS DHI HASLØV & KJÆRSGAARD. PROJEKTLEDER: Christian Helledie, COWI Helenekilde mod øst 1902 Rådgiver: COWI i samarbejde med: Helenekilde mod vest NIRAS DHI HASLØV & KJÆRSGAARD PROJEKTLEDER: Christian Helledie, COWI PROJEKTDIREKTØR: Ole Juul Jensen, COWI 1 Skitseprojektet

Læs mere

Hvad er GeoPark Odsherred?

Hvad er GeoPark Odsherred? GEOLOGI KUNST KULTURHISTORIE RÅVARER IDENTITET VÆKST - UDDANNELSE Geopark? Hvor køber man billet til parken? Endnu et (turisme)projekt? Hvem interesserer sig for bakker, sten og grus? Istidslandskabet

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

DEN BLÅ LEGEPLADS, HVIDE SANDE

DEN BLÅ LEGEPLADS, HVIDE SANDE DEN BLÅ LEGEPLADS, HVIDE SANDE FAKTA: Beliggenhed: 6960 Hvide Sande Samlet budget: Kr. 3.405.000 Der ansøges om kr. 700.000 ved Underværker Organisation: Holmsland Klit Turistforening Kontakt: Katrine

Læs mere

Nordkystens fremtid. Rådgiver: Kystteknisk skitseprojekt COWI. i samarbejde med: NIRAS DHI HASLØV & KJÆRSGAARD. PROJEKTLEDER: Christian Helledie, COWI

Nordkystens fremtid. Rådgiver: Kystteknisk skitseprojekt COWI. i samarbejde med: NIRAS DHI HASLØV & KJÆRSGAARD. PROJEKTLEDER: Christian Helledie, COWI Rådgiver: COWI i samarbejde med: NIRAS DHI HASLØV & KJÆRSGAARD PROJEKTLEDER: Christian Helledie, COWI PROJEKTDIREKTØR: Ole Juul Jensen, COWI 1 Skitseprojektet skal overordnet svare på: Hvilken kysttekniske

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 13. Nymindegab 13.01 Nymindegab 13.02 Houstrup 13.03 Lønne 13.10 Åbent land Nymindegab Bevaringsværdige bygninger Rammer 13.01 Nymindegab Status Nymindegab er en kystby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

1) Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune. 2) Titel på projekt Søndervig: Porten til Vesterhavet.

1) Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune. 2) Titel på projekt Søndervig: Porten til Vesterhavet. A N S Ø G N I N G Forsøgsordningen for kyst- og naturturisme J.nr. NST-119-00321 1) Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune. 2) Titel på projekt Søndervig: Porten til Vesterhavet. 3) Kontaktperson (mail/tlf.)

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 (Omtryk - 02/02/2012 - Redigeret svar fra miljøministeren) ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 56 Offentligt J.nr. NST- 101-00584 Den 9.1.2012 Miljøministerens

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå DEN DANSKE RIVIERA DEN DANSKE RIVIERA - VISION Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå AB SO LUTLA NDS KAB NYT BILLEDE VISION DEN DANSKE RIVIERA - VISION Udarbejdet

Læs mere

Invester i medarbejderglæde i et af Danmarks mest eksklusive ferieboligområder

Invester i medarbejderglæde i et af Danmarks mest eksklusive ferieboligområder Marienlyst Palæ Invester i medarbejderglæde i et af Danmarks mest eksklusive ferieboligområder ferielejligheder-marienlyst.dk -alt hvad feriehjertet begærer Se mere på ferieboliger-marienlyst.dk En unik

Læs mere

PIER PROJEKT MARIELYST

PIER PROJEKT MARIELYST PIER PROJEKT MARIELYST 1 2 MARIELYST HELHEDSPLAN ER BAGGRUNDEN FOR ARBEJDET MED AT REALISERE EN PIER ANLÆG AF EN PIER ET AF DE SIDSTE OG MEST VIGTIGE, FYSISKE, ELEMENTER I HELHEDSPLANEN GULDBORGSUND BYRÅD

Læs mere

potentialeplan Hvide sande & søndervig by & landskab vækstgruppe #4 12. marts 2014

potentialeplan Hvide sande & søndervig by & landskab vækstgruppe #4 12. marts 2014 potentialeplan Hvide sande & søndervig by & landskab vækstgruppe #4 12. marts 2014 dagens program 15.00-15.05 Velkomst 15.05-15.45 Præsentation af by og landskab 15.45-16.00 gangbroer og Trafikplan i Hvide

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr.

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr. Giro d Italia 2012 RESUME I starten af maj begynder Giro d Italia 2012, og de første tre etaper køres i Herning og Horsens. De deltagende hold præsenteres i Herning d. 4. maj, og de følgende tre dage cykles

Læs mere

Begivenhedsstrategier

Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden I dag står et af hovedslagene i storbykonkurrencen om metropolernes evne til at tiltrække og fastholde

Læs mere

Potentialevurdering af GudenåLandet

Potentialevurdering af GudenåLandet Potentialevurdering af GudenåLandet GudenåSamarbejdet Notat Februar 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto.dk Opsummering Gudenåen

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

HØJT TIL HIMLEN OG KORT TIL BYEN: NYD LIVET PÅ NORDKYSTEN

HØJT TIL HIMLEN OG KORT TIL BYEN: NYD LIVET PÅ NORDKYSTEN HØJT TIL HIMLEN OG KORT TIL BYEN: NYD LIVET PÅ NORDKYSTEN BOLIGER I KULTURHAVN GILLELEJE UDVIKLES OG OPFØRES AF GILLELEJE BYEN PÅ TOPPEN Bolig A, B, C, D, E og F Gilleleje ligger på Gilberg Hoved, som

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

Fakta om Tøndermarsk Initiativet

Fakta om Tøndermarsk Initiativet Fakta om Tøndermarsk Initiativet Budget: Samlet budget: 210,9 millioner kr. Heraf kommer 111,3 millioner kr. fra Tønder kommune. Realdania har bevilget 65 millioner kr., og A.P. Møller og Hustru Chastine

Læs mere

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION VISION NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs og Helsingør Kommuner og Naturstyrelsen

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 383 Offentligt Ferring, den 11.04.2017 Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Læs mere

Pressemeddelelse 11. december 2012. Fem unikke nordjyske steder udpeget

Pressemeddelelse 11. december 2012. Fem unikke nordjyske steder udpeget Fem unikke nordjyske steder udpeget Løkken vil genopfinde sig selv som turismedestination i høj kvalitet og skabe bedre sammenhæng mellem by og hav. Ved Ejerslev Havn skal moleret formidles og tilgængeliggøres.

Læs mere

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen Indledning 3 I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen 4 Brændende platform Vækst 6 Brændende platform Faglighed og uddannelsesniveau 8 Brændende platform Sundhed og

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Den danske riviera. Tisvildeleje. nyt billede. Tisvildeleje - den autentiske badeby. Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB

Den danske riviera. Tisvildeleje. nyt billede. Tisvildeleje - den autentiske badeby. Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB Den danske riviera Tisvildeleje Tisvildeleje - den autentiske badeby Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Tisvileleje Tisvildeleje - den autentiske badeby Udarbejdet for VisitNordsjælland,

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA TISVILDELEJE NYT BILLEDE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY. Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB

DEN DANSKE RIVIERA TISVILDELEJE NYT BILLEDE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY. Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB DEN DANSKE RIVIERA TISVILDELEJE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB NYT BILLEDE TISVILELEJE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY Udarbejdet for VisitNordsjælland,

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Danskerne og yderområderne Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Om undersøgelsen Repræsentativ undersøgelse blandt danskere i den erhvervsaktive alder 18-65 år (3,5 mio. ud af 5,6

Læs mere

KM KYST KM MULIGHEDER

KM KYST KM MULIGHEDER KM KYST KM MULIGHEDER KØBENHAVNS KOMMUNE Tårnby kommune Dragør kommune M VALBY M AMAGER FÆLLED SYDHAVN M SUNDBY M ØRESTAD KASTRUP M AVEDØRE M TÅRNBY KØBENHAVNS LUFTHAVN KALVEBOD FÆLLED DRAGØR KONGELUNDEN

Læs mere

Modet til at zoome geografisk

Modet til at zoome geografisk Modet til at zoome geografisk Nye strategier for kystturismen, 23. september 2011 Afdelingschef Erik Sejersen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Turismens VÆKSTPOTENTIALE i Region Midtjylland

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Kystsikring Halsskov Ideer og visioner

Kystsikring Halsskov Ideer og visioner Kystsikring Halsskov Ideer og visioner Program Præsentation: Merete Hvis Dalnæs Projektleder Merete startede mødet med at byde velkommen, til de fremødte. Mødet omhandlede ideer og udformning af disse.

Læs mere

Visionær profil: Natur & Fritid

Visionær profil: Natur & Fritid Visionær profil: Natur & Fritid Denne sektion er opdelt i disse afsnit: A. Alternativets vurdering, vision og mærkesager B. Kommunens vision og mærkesager C. Fakta og beskrivelser Alternativets vurdering

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK Udviklingskonsulent Bodil Øllgaard, Vejle Kommune Arkitekt maa. Henrik Stjernholm, StjernholmArkitektur.dk DET VIL VI

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

GRADER. overflade og hvor du har udsigt til Kullen og Helsingborg? Læs blot videre...

GRADER. overflade og hvor du har udsigt til Kullen og Helsingborg? Læs blot videre... Drømmer du om en ny horisont? En horisont med bøgetræer, græs og duftende blomster? En horisont, hvor solen spejler sig i havets bølgende overflade og hvor du har udsigt til Kullen og Helsingborg? Læs

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

SWANVIKA KIM UTZON ARKITEKTER PRÆSENTATION 2014-0922

SWANVIKA KIM UTZON ARKITEKTER PRÆSENTATION 2014-0922 PRÆSENTATION KINGO HUS SWANVIKA HUS KLYNGE KINGO HUS PROJEKTBESKRIVELSE Ide Svaneke Familiecamping ligger på en skøn grund med direkte adgang til det smukke klippeområde lige nord for Svaneke. Campingpladsen

Læs mere

Potentialer i Bork 11. august et bidrag til udvikling af Bork Havn

Potentialer i Bork 11. august et bidrag til udvikling af Bork Havn otentialer i Bork 11. august 2016 otentialeplan - Bork Havn Bork Havn i billeder Adgangsvej til Bryggen Surferstranden syd for havnen Lystbådehavnen Bryggen Fiskehuset Legeplads ved Bryggen Det gule hus

Læs mere

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I Østre Strandvej Lyngvej Duevej Staunings Ø Idéoplæg til bedre sammenhæng mellem by og strand i Solrød Kommune. Solrød Kommunes største attraktion

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Bandholm Aktivitetsforening Havnegade 37 4941 Bandholm Kystdirektoratet J.nr. 14/00900-17 Ref. Laura Storm Henriksen 25-11-2015 Tilladelse til etablering af strand i krydset ml. Havnegade og Strandparken

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

De 10 forsøgsprojekter & lokalområderne

De 10 forsøgsprojekter & lokalområderne De 10 forsøgsprojekter & lokalområderne Agenda Forsøgsprojekterne og Regeringens udspil Bæredygtighed Hovedpunkter af analyse af de 10 forsøgsprojekter Betydning for lokalområdet Afslutning De 10 forsøgsprojekter

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Velkommen til kick-off

Velkommen til kick-off Tøndermarsk Initiativet Velkommen til kick-off Marskhallen, Højer Onsdag den 28. september 2016 29-09-2016 www.toender.dk 2 Velkommen 29-09-2016 www.toender.dk 3 Kick-off 19.00-19.10 Velkommen v. borgmester

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND FREDERICIA Fredericias bynære strande, Østerstrand og Hyby Lund Strand, giver byens borgere og gæster helt unikke udfoldelses- og oplevelsesmuligheder. Strandene har derfor rigtig mange besøgende året

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY HAVNEHALLEN - den gode maritime oplevelse i et lokalt miljø Projektplan - Bilag til Ansøgningsskema Stedet Tæller 4.11.2015 HASLØV & KJÆRSGAARD I 1 Havnehallen Odden Havneby - den

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

Kystbeskyttelse af Anholts vigtige Nordstrand og øens hovedvej

Kystbeskyttelse af Anholts vigtige Nordstrand og øens hovedvej Kystbeskyttelse af Anholts vigtige Nordstrand og øens hovedvej - et fundament for ø-udvikling med både lokal og national betydning. PROJEKTBESKRIVELSE NORDDJURS KOMMUNE 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND...

Læs mere

Titel: Strand- og kystsikringsgruppen 17. februar kl. 13: Resumé:

Titel: Strand- og kystsikringsgruppen 17. februar kl. 13: Resumé: Placering: Grundejerkontaktudvalg» 07. Strand- og kystsikringsgruppen» Evt. sorteringsnøgle: Titel: Strand- og kystsikringsgruppen 17. februar kl. 13:30 2015 Resumé: Type: MødeDokument Mødeleder: Mødedeltagere:

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst

Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst 1 Formål Det overordnede formål med en fælles udviklingsplan for Danmarks Vestkyst er at skabe et planmæssigt grundlag for en bæredygtig turisme- og erhvervsmæssig

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Introduktion til metoder /teknologier til klimatilpasning af danske kyster Miljøteknisk Konference 2. oktober 2013 Jan Dietrich, NIRAS.

Introduktion til metoder /teknologier til klimatilpasning af danske kyster Miljøteknisk Konference 2. oktober 2013 Jan Dietrich, NIRAS. Introduktion til metoder /teknologier til klimatilpasning af danske kyster Miljøteknisk Konference 2. oktober 2013 Jan Dietrich, NIRAS. 03/10/2013 PRÆSENTATION AF HØJVANDSSIKRING I KORSØR 1 Enestående

Læs mere

Mandø turisme på stedest præmisser

Mandø turisme på stedest præmisser Mandø turisme på stedest præmisser Hvorfor er projektet vigtigt? (hvad er målene) Stedets præmisser: - et godt sted at bo - sikre og forbedre eksistens grundlaget - tiltrække flere besøgende og forbedre

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

Velkommen til Feriecenter Samsø!

Velkommen til Feriecenter Samsø! Feriecenter Samsø Velkommen til Feriecenter Samsø! Introduktion Det skønne Feriecenter Samsø byder på noget for enhver smag. Der tilbydes et hav af aktiviteter som f.eks. bowling, bueskydning, fodboldgolf,

Læs mere

Greve Kystplan. - om en plan der er mere end klimatilpasning

Greve Kystplan. - om en plan der er mere end klimatilpasning Greve Kystplan - om en plan der er mere end klimatilpasning Proces og borgerinddragelse Greve Kommune og kystplanlægning Udfordringer og potentialer Processen i Greve Strandvandring og workshops og ønsker

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere