Driftvejledning for SOLIVIA 2,5 3,0 3,3 EU-G3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftvejledning for SOLIVIA 2,5 3,0 3,3 EU-G3"

Transkript

1 Driftvejledning for SOLIVIA 2,5 3,0 3,3 EU-G3 Manualen er med forbehold for ændringer. Se vores hjemmeside på for de mest up-to-date manuelleversion.

2 Indholdsfortegnelse 1 Leveringsomfang 2 Generelle advarsler / Bemærkninger om sikkerhed 3 Indledning 6.2 Minimumskrav 6,3 Vedligeholdelse 6,11 ledede operation og fejl display 7 drift koncept 7,1 Displayet 7,2 Navigation i displayet 7,3 Hovedmenu Undermenu N (nu) Undermenu D (dag) 7.3.4Undermenu W (Uge) Underm enu M (måned) 7.3.6Undermenu Y (år) Undermenu T (Total) 7,3. 8Undermenu S (Setup) Undermenu S: Solar ISO / GND Submenu S:Landeindstillinger Sub menu S: Firmware 8 Diagnostik og data evaluering 8,1 Fejlfunktion berigtigelse 8.2 Displaymeddelelser 9 Tekniske data 11 Ordliste 12 Garanti

3 1 Leveringsomfang SOLAR INVERTER SOLIVIA 3,0 EU G3 Monteringsplade Drift-og installationsvejledning AC-stik 2 Generelle advarsler / Bemærkninger om sikkerhed Tillykke med købet af den teknisk avancerede SOLAR INVERTER SOLIVIA 3,0EU-G3. Disse retninger vil hjælpe dig til at blive fortrolig med dette produkt. Overhold sikkerhedsforskrifterne i de enkelte lande (f.eks Tyskland: VDE, BDEW,BGFE, tekniske tilslutningsbetingelser for den lokale elselskab). Omhyggelighåndtering af dit produkt vil bidrage til dens levetid holdbarhed og pålidelighed.det er vigtige forudsætninger for maksimal udbytte af dit produkt. Vær opmærksom på følgende noter om sikkerhed: Under drift af elektriske apparater, er visse dele under farlig spænding. Upassende håndtering kan føre til personskade og materiel skade! Overhold installations regler. Installation og operationelle opstart arbejde kan kun gennemføres gennem kvalificeret elektrisk eksperter. Reparationsarbejder på apparatet skal udføres af producenten alene. Vær opmærksom på alle punkter i Betjenings-og installationsvejledning! Afbryd enheden fra nettet og PV moduler, inden der foretages noget arbejde på det. Som et resultat af meget høje temperaturer, kan enheden overfladen blive varm. Tilstrækkelig køling er nødvendig. Da sol inverter er tung (vægt> 18 kg), skal det løftes af mindst to personer. Husk, at enheden har en høj lækstrøm. PE leder SKAL være tilsluttet, inden driften påbegyndes. For at undgå risiko for elektrisk stød, må du ikke åbne sol inverter. Inverterenindeholder ingen bruger servicerede dele. Åbning af dækslet bortfalder garantien. Farlig spænding er til stede i 5 minutter efter frakobling alle kilder til magt.

4 3 Indledning Solens inverter omdanner jævnstrøm fra solceller til vekselstrøm. Dette giver dig mulighed for at fodre din egenproduceret solenergi til det offentlige net. Takket være effektiv MPP sporing, er maksimal kapacitetsudnyttelse af solenergi anlæg sikres, selv i tilfælde af overskyet himmel. Strengen Konceptet betyder, at solceller altid er forbundet i serie (i streng) og / eller at strenge med samme spænding er forbundet i parallel med sol inverteren med henblik på betydeligt reducerer den fotoelektromotoriske systemets kabler krav. Det faktum, at modulerne er forbundet i strenge betyder også, at solcelle-systemet kan blive fuldt matchet til sol inverter input spændingsområde. 4,1 Dataevaluering og kommunikation Den integrerede data display, bearbejdning og formidling af enheden gør det let betjening af sol inverter. Overvågning af den operationelle status og signalering af driftsforstyrrelser er ca-pable at blive kaldt op over enhedens skærm. Data-interface gør det muligt at downloade data, som kan blive evalueret med et pc-system og garanterer kontinuerlig registrering af driftsdata. Den bedste måde at få adgang til denne funktionalitet er via de tilgængelige tilbehør (f.eks WEB log), com-tende og problemfri sol inverter overvågning sikres. De læste data-ud over det integrerede interface og displayet er kun mulig i sol drift.

5 4,3 Udstyr Oversigt (1) Tilslutning til solcellemoduler (2) DC afbryder (3) Nettilslutning (4) interface RS485 (EIA485) (5) Display til statusmeddelelser og tastatur til drift (6) Lysdioder til driftsstatus visning

6 6,3 Vedligeholdelse Sørg for, at enheden forbliver afdækket under drift. At undgå hus sol inverterenbliver tilsmudset, bør det renses periodisk. Bruger-dele, som ikke er indeholdt i enheden. Under ingen omstændigheder måsol inverteren blive åbnet! De elektriske forbindelser er anvendt i denne sol inverter hjælp afforbindelseskontakter der er fastgjort til huset. Under ingen omstændigheder bør apparatet åbnes!

7 7 drift koncept 7,1 Displayet Displayet på enheden indikerer varieret information. De Enter-tasterne bruges tiljustering af enheden og for indhentning af oplysninger. De målte data kan afvigemed en tolerance på op til 5%. Knap (A), ESC: For at skifte fra menupunkterne til hovedmenuen og afslutte hver sub-menu. Knap (B) og (C): For at rulle i de enkelte menupunkter og / eller udfører justeringer i opsætningsmenuen. Knap (D), ENTER: ENTER-tasten for at ændre i menuen niveauer og for input anerkendelse i opsætning s menuen. 7,2 Navigation i displayet Belysning af skærmen Efter tryk på ENTER tasten i automatisk drift, er displayet belysningen tændt. Hvis der ikke trykkes på en tast inden for 30 sekunder, displayet belysningenautomatisk går ud. Opsætningsmenuen muliggør valg mellem kont inuerlig eller automatisk belysning. Gennem at trykke på ENTER tasten, bliverdisplaybelysningen tændes igen. 7,3 Hovedmenu Hovedmenuen består af 8 menupunkter, som er inddelt i undermenuer: Menu N (Now) Menu D (dag) Menu W (Uge) Menu M (måned) Menu Y (år) Menu T (Total) Menu S (Setup) Håndtering af menupunkterne: Du kan rulle hovedmenuen ved at aktivere de selector tasterne. Tryk på tasten ENTER for at vælge undermenuer. For at afslutte menuerne igen,aktivere ESCtasten.

8 7.3.2 Undermenu N (Now) Dette menupunkt viser de aktive værdier Dette menupunkt viser de daglige værdier for nettet feed.

9 7.3.4 Undermenu W (Uge) Dette menupunkt viser de gennemsnitlige værdier for den aktuelle uge Dette menupunkt viser de gennemsnitlige værdier for den aktuelle måned Undermenu Y (år) Dette menupunkt viser de gennemsnitlige værdier for det indeværende år.

10 7.3.7 Undermenu T (Total) Dette menupunkt viser kumulerede og maksimum / minimum værdier siden første brug Undermenu S (Setup) Dette menupunkt bruges til at ændre forudindstillinger af sol inverter.

11 Undermenu S: Solar ISO / GND Mere detaljerede oplysninger om Solar ISO / GND menu i undermenuen S (Setup) Undermenu S: Landeindstillinger Mere detaljerede oplysninger om landet indstillingsmenuen i undermenuen S (Setup).

12 Undermenu S: Firmware Mere detaljerede oplysninger om firmware menu i undermenuen S (Setup). 8 Diagnostik og data evaluering 8,1 Fejlfunktion berigtigelse Solens Inverteren er forsynet med en automatisk diagnose system, der selvstændigt identificerer visse fejl, og som kan gøre dem synlige på skærmen. Fejlfinding på I princippet er det altid værd at forsøge en reset af reinitializing sol inverter, når der vises en fejlmeddelelse på displayet. For at nulstille enheden, skal du gøre følgende: 1. Isolér sol inverteren fra nettet (åbent automatisk afbryder). 2. Sluk DC afbryder. 3. Vent: ca. 1 minut. 4. Skift DC afbryder igen. 5. Skift i nettet (tæt automatisk afbryder). (I feltet, er det første skridt at søge efter mulige årsager til fejl, der kunne opfanges af sol inverter og resultere i udløsning.) Forskellige nøgleparametre kan scannes via displayet, hvorved konklusioner ommulige årsager til fejl. Aktuelle værdier i N-menuen AC spænding -> Visning af den aktuelle udgangsspænding -> AC Frekvens ->Visning af nuværende netfrekvensen -> Solceller Spænding -> Visning af strømpv celle spænding -> Spænding grænseværdier Frekvens grænseværdier Switch-i tærsklen

13 LED STATUS Beskeden i display Årsag AFSKAFFELSE grøn: <ON> rød: <ON> gul: <ON> grøn: <OFF> gul: <ON> - Vis kommunikation defekt. - Hvis fejlen fortsætter efter at enheden er blevet nulstillet, bedes du kontakte din servicetekniker. AC frequency failure Netfrekvensen overshoo-ting eller underforbrug specificerede grænse rækkevidde. - Kontroller netfrekvensen via displayet i N- menuen. grøn: <OFF> gul: <ON> AC voltage failure Grid spænding overskridelse eller underforbrug specificerede grænse rækkevidde. Kontroller nettet spænding via displayet i N- menuen. - Hvis der ikke spænding til stede, tjekke nettet auto-matisk afbryder. grøn: <blink> gul: <OFF> Calibration ongoing Se interne indstillinger. Normal funktion før indtastningstilstand. grøn: <OFF> gul: <ON> DC injection failure DC-komponent af input-siden vekselstrøm er for høj. - Hvis fejlen fortsætter efter at enheden er blevet nulstillet, bedes du kontakte din servicetekniker. grøn: <OFF> gul: <ON> Error # 301 Intern kommunikation fejl eller hardware fejl. - Hvis fejlen fortsætter efter at enheden er blevet nulstillet, bedes du kontakte din servicetekniker. grøn: <OFF> gul: <ON> Error # 302 Enheden ture og vender tilbage til elnettet indtastningstilstand, når temperaturen er faldet. - Kontroller installationsstedet (ingen direkte sollys, luftcirkulation). grøn: <OFF> rød: <ON> gul: <OFF> Error # 506 Error # 508 Isolering modstand fejl på DC siden under start-up fasen (# 508) eller kører fase (# 506). - Kontroller isolation modstanden på DC side af PV moduler. grøn: <ON> rød: <ON> gul: <OFF> Isolation start- up warning Isolation run- ning warning Isolering modstand fejl på DC siden under opstart fase eller indkøringsfase. - Du skal tjekke isoleringen modstand på DC side af PV moduler. Solar inverter er stadig fodring! grøn: <ON> rød: <ON> gul: <OFF> PV+ groun- ding fault PV- grounding fault Forbindelse PV + (PV-) til GND afbrydes eller forkert pol er forbundet med GND. - Kontroller, at GND forbindelsen er foretaget korrekt, og / eller kontrollere sikringen i grundstødningen vej. Skift sikringen hvis det er nødvendigt. Solens inverter forbliver i foder-i drift. grøn: <OFF> gul: <ON> Relay error En af de anti-islanding beskyttelse udgangsrelæer er fejl / defekt. - Solens inverter er defekt. - Returnér enheden. grøn: <OFF> gul: <ON> Revision error Versioner af hard-og soft-ware er ikke kompatible. - Hvis fejlen fortsætter efter at enheden er blevet nulstillet,bedes du kontakte din servicetekniker.

14 LED STATUS Beskeden Årsag AFSKAFFELSE grøn: <ON> r ød: <ON> gu l: <ON> grøn: <blink> gul: <OFF> Self test ongoing PV power too low Initialisering af sol Inver-ter på start-up. - Utilstrækkelig solind stråling (morgengry / skumring). - Første gang sol frekvensomformeren st artes op: - Normal funktion med en PV cellespænding på mellem 100 V og 150 V Kontroller PV celle spænding via vises i N-menuen. grøn: <blink> gul: <OFF> grøn: <blink> gul: <OFF> grøn: <ON> gul: <blink> PV voltage too low Synchronize to AC Varistor warning PV generator spændi ng bet-lem 100 V og 150 V. - Utilstrækkelig solind stråling. Kontroller net spændi ng og netfrekvensen for gridindtastningstilsta nd. Intern varistor på DC indgangen er defekt. - Kontroller PV celle spænding via vises i N-menuen. - Normal funktion før indtastningstilstand. - Selvom du kan, i teorien, fortsætte med at bruge solinverteren, bør varistor er udskiftes tidligst mulighederlej lighed. Dette indebærer at returnere enheden. Følg instruktionerne ovenfor, før du kontakter din servicetekniker!

15 11 Ordliste AC Forkortelse for "vekselstrøm". Anti-islanding beskyttelse Dette er en enhed for gitter overvågning med tildelte omskifterelementer (anti-islanding beskyttelse), og er en automatisk isolation punkt for små kraftgenereringssystemer (til 30 kwp). BDEW Sammenslutningen af tyske elektricitetsværker. CE Med CE-identifikationskode, bekræfter fabrikanten produktets overensstemmelse med den gældende EF-retningslinje og overholdelse af de væsentlige krav deri fastsatte. DC Forkortelse for "Direct Current". EMC Den Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) vedrører de tekniske og juridiske grundlæggende af den gensidige påvirkning af elektriske apparater via elektromagnetiske felter forårsaget af dem i elektrisk ingeniørvidenskab. Galvanical isolation Ingen ledende forbindelse mellem to komponentdele. Initialisering Under initialisering (jf. engelsk til initialisere) forstås den del af lastningen af et pro-gram, hvor lagerplads er nødvendige for gennemførelsen (f.eks variable, kode buffere...) til programmet er reserveret, og er fyldt med startværdier. Lokal elselskab Ved lokale elselskab menes et selskab, der genererer elektrisk energi og distribuerer det via det offentlige net. LPF Maksimal effekt er det punkt i strøm-spændings diagram af en PV celle, hvor den største effekt kan tappes, dvs det punkt, hvor produktet af strømmen og spændingen har sin maksimale værdi. Nominel effekt Nominelle effekt er den maksimalt tilladte kontinuerlige effekt angivet af fabrikanten til en enhed eller et system.sædvanligvis indretningen også optimeres, således at effektiviteten er på sit maksimum i tilfælde af drift med fuld effekt. Mærkestrøm Nominelle strøm er den absorberede strøm i tilfælde af elektriske anordninger, hvis enheden er forsynet med den nominelle spænding og giver sin nominelle effekt. PE I elektriske systemer og kabler en jordledning er ofte ansat.dette kaldes også jordledning, beskyttende jordforbindelse enhed, jord, grundstødning eller PE (engelsk "beskyttende jord").

16 11 Ordliste AC Forkortelse for "vekselstrøm". Anti-islanding beskyttelse Dette er en enhed for gitter overvågning med tildelte omskifterelementer (anti-islanding beskyttelse), og er en automatisk isolation punkt for små kraftgenereringssystemer (til 30 kwp). BDEW Sammenslutningen af tyske elektricitetsværker. CE Med CE-identifikationskode, bekræfter fabrikanten produktets overensstemmelse med den gældende EF-retningslinje og overholdelse af de væsentlige krav deri fastsatte. DC Forkortelse for "Direct Current". EMC Den Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) vedrører de tekniske og juridiske grundlæggende af den gensidige påvirkning af elektriske apparater via elektromagnetiske felter forårsaget af dem i elektrisk ingeniørvidenskab. Galvanical isolation Ingen ledende forbindelse mellem to komponentdele. Initialisering Under initialisering (jf. engelsk til initialisere) forstås den del af lastningen af et pro-gram, hvor lagerplads er nødvendige for gennemførelsen (f.eks variable, kode buffere...) til programmet er reserveret, og er fyldt med startværdier. Lokal elselskab Ved lokale elselskab menes et selskab, der genererer elektrisk energi og distribuerer det via det offentlige net. LPF Maksimal effekt er det punkt i strøm-spændings diagram af en PV celle, hvor den største effekt kan tappes, dvs det punkt, hvor produktet af strømmen og spændingen har sin maksimale værdi. Nominel effekt Nominelle effekt er den maksimalt tilladte kontinuerlige effekt angivet af fabrikanten til en enhed eller et system.sædvanligvis indretningen også optimeres, således at effektiviteten er på sit maksimum i tilfælde af drift med fuld effekt. Mærkestrøm Nominelle strøm er den absorberede strøm i tilfælde af elektriske anordninger, hvis enheden er forsynet med den nominelle spænding og giver sin nominelle effekt. PE I elektriske systemer og kabler en jordledning er ofte ansat.dette kaldes også jordledning, beskyttende jordforbindelse enhed, jord, grundstødning eller PE (engelsk "beskyttende jord").

17 Solceller (forkortet: PV) Omdannelsen af PV energi til elektrisk energi. Navnet er sammensat af de enkelte dele: Billeder - det græske ord for lys - og Volta - efter Alessandro Volta, en pioner i elektrisk forskning. Effekttab Effektforbrug er udpeget som forskellen mellem absorberede effekt og effekt af en enhed eller proces gav. Effekttab frigives primært som varme. PV celle PV celler er stor overflade fotodioder, der omdanner lys energi (normalt sollys) til elektrisk energi. Det kommer om ved udnyttelse af den fotoelektriske effekt (solceller). PV generator Systemet omfatter et antal af solceller. PV modul En del af en PV generator, omdanner PV energi til elektrisk energi. RJ45 Forkortelse for standardiseret otte polet elektrisk konnektor forbindelse. RJ står for Registreret Jack (standardiseret stik). RS485 (EIA485) Differentialspænding grænseflade, som ægte signal transmitteres på en kerne og ne-gated (eller negativ) signal på den anden kerne. Separat skinnesystem Energiforsyning udstyr, som er helt uafhængig af et sammenhængende net. Solar inverter er en elektrisk anordning, der konverterer DC jævnspændingen til AC spænding og / eller jævnstrøm til vekselstrøm. String Betegner en gruppe af elektriske PV moduler skiftet i serie. String sol inverter (sol inverter koncept) PV generatoren er delt op i individuelle strenge, der bidrager til nettet over deres egne streng Solar Inverters i hvert enkelt tilfælde. På denne måde, er installationen væsentligt lettet, og forstærkningen de-stigning, som kan opstå fra anlægget eller fra forskellige skraveringer betingelser i solceller, reduceres betydeligt. TAB (2000) TAB 2000 er de tekniske forskrifter for tilslutning til lavspændingsnettet drives af distributionssystemoperatører i Tyskland. Disse Technischen Anschlussbestimmungen eller TAB for korte har været i kraft siden De definerer de krav, som DSO'erne på de elektriske systemer, som drives af de endelige kunder elselskaber. VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e. V. (Association of Electrical Engineering, elektronik og informationsteknologi).

18 12 Garanti Tilmeld dig nu på vores hjemmeside https://guarantee.solar-inverter.com og du vil modtage en gratis forlængelse af garantien på din SOLIVIA streng inverteren fra 5 til 10 år.registreringen og den originale kvittering er påkrævet fordenne udvidelse af garantien. Hvis du ikke har registreret, vil du fortsætte med at modtageden 5-årige standard garanti.

Drift-og installationsvejledning SOLIVIA 2,5 3,0 3,3 EU-G3

Drift-og installationsvejledning SOLIVIA 2,5 3,0 3,3 EU-G3 Drift-og installationsvejledning for SOLIVIA 2,5-3,0-3,3 EU-G3 Manualen er med forbehold for ændringer. Se vores hjemmeside på www.solar-inverter.com for de mest up-to-date manuelleversion. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Solar Inverters Sensor Interface Option

Solar Inverters Sensor Interface Option SMA Solar Technology AG Solar Inverters Sensor Interface Option Installationsvejledning FLX series www.sma.de Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Advarsler (med symbol) anvendes

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2 2. Tyskland, landeindstillinger 4 3. Frankrig 8 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 L00410594-01_01 1

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester SIKKERHED Sikkerheds forskrifter Læs denne manual før testeren tages i brug, og vær især opmærksom på dette afsnit om sikkerhed. Vær opmærksom på at

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 Systronik S46XX- serien:01/10/50/80 Dansk/norsk manual Side 4-2 DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 EAN: 5706445570386/485/492/588

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Bosch solcelle moduler. Monokrystallinske solcellepakker

Bosch solcelle moduler. Monokrystallinske solcellepakker Bosch solcelle moduler Monokrystallinske solcellepakker Velkommen hos Bosch Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Gode grunde til Bosch solcelle moduler... 5 Dataark... 6 Overblik over systempakker... 6

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

3.0. Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 3.0 EU G3

3.0. Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 3.0 EU G3 3.0 Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 3.0 EU G3 EU DANSK Denne manual kan ændres. På vores webside www.solar-inverter.com kan du finde manualens nyeste version. Copyright Delta Energy Systems (Tyskland)

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold KING-METER Bruger manual J-LCD Indhold 1. Forord 2. Udseende og størrelse 2.1. Materiale og farve 2.2. Display størrelse og installation 3. Funktionsoversigt og knap funktion 3.1. Kort introduktion til

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

DAR-35-E BUKKEMASKINE

DAR-35-E BUKKEMASKINE DAR-35-E BUKKEMASKINE GENEREL INFORMATION 1.1 De er indehaver af en ALBA Automatisk Bukkemaskine. Denne instruktion skal følge maskinen og være tilgængelig for de personer, som skal betjene maskinen. Personer,

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe GTM I............................ Side 2 GTM II........................... Side 6 Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt til fremtidig brug!

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Powador 2002 3002 4202 5002 6002

Powador 2002 3002 4202 5002 6002 Powador 2002 3002 4202 5002 6002 Manual for Powador Bruger Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger om dokumentationen 3 1.1 Opbevaring af dokumenter 3 1.2 Symbolerne i dokumenter 3 1.3 CE Mærkning 3 1.4 Navneskilt

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning.

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning. Kort vejledning SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Kort vejledning. 2 Kort vejledning SOLON SOLraise Bemærk De fuldstændige installations- og sikkerhedsoplysninger kan ses i SOLON SOLraise installationsvejledningen.

Læs mere

KOM GODT I GANG MED TILGIN HG 2381

KOM GODT I GANG MED TILGIN HG 2381 KOM GODT I GANG MED TILGIN HG 2381 Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere end en

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

Installationsguide. Router Tilgin HG13xx serien. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. Router Tilgin HG13xx serien. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide Router Tilgin HG13xx serien Fiberbredbånd TV Telefoni Kære Kunde Tillykke med dit nye Waoo! produkt. Det er vigtigt, at du læser nedenstående inden, du begynder at bruge din router.

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Varenummer 19512. Version 1, oktober 2014 Tillykke med din nye Poda SMS Alarm. Poda SMS Alarm er en alarmboks, der sluttes til et elhegn og sender en SMS og/eller en e-mail

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004 Side 1 Installationsvejledning for µ-pc systemet µ-pc Version 1 December 2004 Side 2 µ-pc systemet µ-pc systemet er opbygget af moduler som vist på figur 1. Hvert modul består af en kasse med stikforbindelser,

Læs mere

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10 Smart!wind, SW-7.5 og SW-10 -faset inverter til husstandsvindmølle, 5,5, 7,5 og 10 kw, standard med ekstra funktion til system kontrol. alle rounder af inverter for små vindmøller op til 20 kw! MODERNE

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P)

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

SMA Solar Technology AG. Solar Inverters GSM Option Kit. Installationsvejledning FLX series. www.sma.de

SMA Solar Technology AG. Solar Inverters GSM Option Kit. Installationsvejledning FLX series. www.sma.de SMA Solar Technology AG Solar Inverters GSM Option Kit Installationsvejledning FLX series www.sma.de Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Sikkerhedsinformationer, der er afgørende

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

1 Symboler Forsigtig! Tilsidesættelse af en advarsel angivet i denne manual, kan resultere i mindre eller moderat skade.

1 Symboler Forsigtig! Tilsidesættelse af en advarsel angivet i denne manual, kan resultere i mindre eller moderat skade. Bruger Manual GOODWE SS SERIE Indhold 1 Symboler..................................... 01 2 Sikkerhed.................................... 02 3 Installation................................... 04 3.1 Monterings

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

DANSK Brugervejledning

DANSK Brugervejledning DANSK Brugervejledning DANSK Brugervejledning Aktivér www.tractive.com/activate TRACKER ID ABCDEFGH Oplad Download Tractive app en Sæt trackeren fast på kæledyrets halsbånd PAKKENS INDHOLD 1 Tractive GPS

Læs mere

Kravspecifikation For. Gruppen

Kravspecifikation For. Gruppen Kravspecifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 LÆSEVEJLEDNING...3 2. GENEREL BESKRIVELSE...4 2.1 SYSTEM BESKRIVELSE...4 2.2 SYSTEMETS FUNKTION...4

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Røgkontrolspjæld. Rund DKIR1 og firkantet DKIS1 VEJLEDNING TIL INSTALLATION, DRIFT OG INSPEKTION

Røgkontrolspjæld. Rund DKIR1 og firkantet DKIS1 VEJLEDNING TIL INSTALLATION, DRIFT OG INSPEKTION Røgkontrolspjæld 196 - CPD - 0058 Rund DKIR1 og firkantet DKIS1 VEJLEDNING TIL INSTALLATION, DRIFT OG INSPEKTION ALLE RØGKONTROLSPJÆLD SKAL INSTALLERES I HENHOLD TIL DENNE VEJLEDNING! / 8 PP-5_016_06 DKIR1

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G Rev.00/2014 BRUGER MANUAL Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD. 11132199G PRODUKT BESKRIVELSE Universal fjernbetjening har et nyt patenteret system til at identifiserer brugerkoderne

Læs mere

WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay

WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay VERSION: 1.2 UPDATED: AUG 2013 WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay BRUGER MANUAL Feb 2015 Ver. 1 1 INTRODUKTION WT-1675B-8 GSM Er en smart lille GSM kontroller med 8 digitale indgange

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 Bemærk venligst! Udsæt ikke Vibration Steering Wheel RS-100 for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Brugervejledning SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Copyright 2006, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44 44 E-post:

Læs mere