Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http://www.laeger.dk/lf/ufl/ufl99_00/1999_2000/ufl2038/v_p/..."

Transkript

1 Side 1 af 7 Denguefeber og dengue hæmorragisk feber OVERSIGTSARTIKEL Lise Fonsmark, Anja Poulsen & Erik Deichmann Heegaard Resumé Oversigtsartikler 18. september 2000 nr. 38 Risikofaktorer for progression af diabetisk nefropati Denguefeber og dengue hæmorragisk feber Bidsår og infektionsprofylakse Denguevirus overføres med myg og forårsager denguefeber/dengue hæmorragisk feber. Infektion med denguevirus forekommer med en stigende incidens i den tropiske del af verden. På grund af den tiltagende rejseaktivitet må infektion blandt danskere på rejse i udlandet samt importerede tilfælde forventes at ses i stigende omfang. Sygdommens kliniske billede, diagnostik, patogenese, behandling og profylakse beskrives. Denguevirus-infektion er nu den almindeligste artropodoverførte virussygdom i verden med stigende incidens i de tropiske områder i Asien, Afrika og Central- og Sydamerika. Aktuelt skønner WHO, at der årligt forekommer 20 millioner tilfælde af denguevirus-infektion resulterende i ca dødsfald (1). Med den stigende rejseaktivitet må sygdommen forventes at ses oftere i Danmark (2, 3), hvorfor danske læger bør kende til denne sygdom. Sygdommen overføres ved myggestik og forårsages af denguevirus. Infektionen manifesterer sig forskelligt, fra subkliniske tilfælde til varierende grader af influenza-lignende sygdom og i de sværeste tilfælde som en dødeligt forløbende, hæmorragisk sygdom. Historie og geografisk udbredning Dengue-lignende sygdom blev beskrevet første gang i 1700-tallet. Siden begyndelsen af dette århundrede er der rapporteret om sporadiske epidemier af denguefeber (DF) i Asien, Australien, Stillehavsområdet, Østafrika og Caribien (4-6). Efter anden verdenskrig er udbredelsen af DF tiltaget væsentligt. Fra begyndelsen af 1950'erne er den mere alvorlige manifestation, dengue hæmorragisk feber (DHF), beskrevet i stigende omfang i Asien og Stillehavsområdet. Siden midten af 1970'erne har denguevirus-infektion været en af de førende årsager til hospitalisering og død blandt børn i Sydøstasien (7). Stort set alle sydamerikanske lande har nu enten endemisk eller epidemisk DF/DHF, og i den sydlige del af USA forekommer DF jævnligt (6). I Afrika er der både i øst og vest blevet rapporteret om DF, mens epidemisk DHF hidtil ikke er beskrevet. I Nordaustralien har der været en større DHF-epidemi i 1998 (Fig. 1 [se UFL 162/38, p. 5063, 18. september 2000]). Både i Sydamerika og Asien forekommer på nuværende tidspunkt hyperendemisk transmission (flere virustyper i cirkulation samtidig), hvilket formentlig er årsagen til DHF i disse områder (4, 8). Importeret denguefeber Den øgede globale forekomst af denguevirus-infektion kombineret med den stigende rejseaktivitet har medført import af sygdommen til Europa, herunder Danmark. I Sverige blev der i diagnosticeret 24 tilfælde af denguevirus-infektion (9), mens der i en femårsperiode ( ) blev påvist 26 tilfælde af DF i Norge (10). Statens Serum

2 Side 2 af 7 Institut diagnosticerede 41 positive ud af 155 (27%) analyserede prøver i juli/august Der blev modtaget ca. dobbelt så mange prøver i 1998 som i det tilsvarende tidsrum i 1997, hvor kun 8% af prøverne blev fundet positive (11). Generelt synes en stigende rejseaktivitet at være forbundet med en øget infektionsrisiko (9, 11-14). Baseret på erfaringer fra udstationerede amerikanske soldater skønnes, at en ud af korttidsrejsende til endemiske områder vil få DF (12). Af 39 patienter, der havde været gentagne gange i DF-endemiske områder, havde en tredjedel antistoffer mod denguevirus (14). Hovedparten af europæiske turister (80-90%) pådrager sig infektionen under rejse i Sydøstasien, specielt Thailand, og langt hyppigst i regntiden. Virologi Denguevirus tilhører gruppen af Flavivira og er dermed i familie med bl.a. japansk encephalitis-virus og gul feber-virus (5, 6). Selve denguevirus er et enkeltstrenget, RNA-holdigt virus, hvoraf der findes fire forskellige serotyper kaldet Dengue 1-4. De humanpatogene Flavivira udviser en høj grad af vævstropisme. Således er japansk encephalitis-virus neurotrop, mens denguevirus primært inficerer vævsmakrofager. Vektor De kendte naturlige værter for denguevirus er mennesker og aber. De vigtigste vektorer er myggene Aedes aegypti og Aedes albopictus. Begge myg adskiller sig fra malariamyggen, Anopheles, ved at stikke om dagen, specielt om morgenen og sidst på eftermiddagen. Myggene holder ofte til omkring huse, og larverne udklækkes i stillestående rent vand fx drikkevandsreservoirer. Når myggen har stukket et individ med denguevirus, kan den enten videreføre virus direkte eller efter 8-10 dage, hvor virus i mellemtiden er opformeret i spytkirtlen. Myggen kan herefter smitte med virus resten af sin levetid (15-65 dage). Myggene er udbredt i stort set alle tropiske områder. Aedes albopictus er tillige fundet både i Europa (Italien og Albanien) og i USA så langt nordpå som Chicago (15, 16). Patogenese Infektion med denguevirus efterfølges af livslang immunitet over for den pågældende serotype. Patogenesen for DHF, der forårsages af øget vaskulær permeabilitet, er uklar. Risikoen er størst i de områder, hvor der samtidig eksisterer to eller flere serotyper (4, 7, 17). Sygdommen ses hyppigst hos børn under et år og hos børn i alderen 7-15 år med sekundær infektion, mens den kun sjældent er beskrevet hos voksne og endnu kun i enkelte importerede tilfælde i Skandinavien (9). Næsten alle patienter med DHF har tidligere haft mindst én denguevirusinfektion (4, 7, 17, 18). Børn i første leveår kan udvikle DHF, hvilket tyder på, at passivt overførte antistoffer fra moderen er af betydning (19). Antistoffer fra tidligere DF menes ved sekundær infektion at medføre øget viral replikation i monocytterne, såkaldt»antistofafhængigt enhancement«(8, 20). Såfremt denne teori er rigtig, kan man ikke udelukke, at der fremover vil komme flere tilfælde af importeret DHF i takt med, at rejsende pådrager sig dengueinfektion flere gange. Immunologiske processer med det formål at eliminere denguevirus kan resultere i frigørelse af cytokiner med vasoaktive eller koagulationsforstyrrende egenskaber, hvoraf tumor necrosis factor (TNF) formentlig er den vigtigste (20, 21). Årsagen til kapillærlækage ved DHF er endnu uafklaret, idet forhøjelse af cytokiner, TNF inkl., ved andre infektionssygdomme ikke medfører en lignende tilstand. Lokal viral replikation kan være af betydning, ligesom det ikke kan udelukkes, at cytokinstigningen er sekundær til en endotelskade (8). DHF ses langt hyppigst ved sekundær infektion med denguevirus serotype 2, hvilket

3 Side 3 af 7 tilskrives en større virulens for denne serotype (7, 19). Det kan ikke udelukkes, at humane, genetiske forskelle påvirker risikoen for udvikling af DHF. Således forekom DHF under en epidemi i Cuba sjældnere blandt landets sorte befolkning end hos resten af indbyggerne (22). Kliniske manifestationer Denguevirus-infektion kan være asymptomatisk eller give anledning til en ukarakteristisk febril sygdom, klassisk DF eller DHF (23). I opgørelser vedrørende de kliniske manifestationer er der beskrevet varierende symptomer for DF, som generelt er af tiltagende sværhedsgrad ved stigende alder og ved gentagne infektioner (7, 10, 24-28). I hidtidige opgørelser fra de skandinaviske lande manifesterer infektionen sig i langt de fleste tilfælde som DF, idet der kun er beskrevet enkelte tilfælde af DHF (9, 10). Denguefeber Klassisk DF ses hyppigst hos større børn og voksne. Efter en inkubationstid på 4-6 dage, udvikles pludseligt indsættende symptomer med temperaturstigning op til C ledsaget af hovedpine, retroorbitale smerter, dedolationer, kvalme, opkastninger, træthed og udtalt sygdomsfølelse. Temperaturforhøjelse ses hos stort set alle patienter og varer typisk i 5-7 dage. Hos nogle patienter falder temperaturen efter 3-4 dage, men stiger atter 1-3 dage senere, hvilket giver anledning til et karakteristisk, difasisk forløb af temperaturkurven. Knogle-, led- og muskelsmerter er et karakteristisk symptom, som optræder hos % af de voksne patienter (10, 24-26), men er beskrevet noget sjældnere hos børn (27). Smerterne er især lokaliseret til lænd, ryg og ekstremiteter, og er ofte så svære, at de vanskeliggør gang, hvilket har givet DF tilnavnet break-bone-fever. Kvalme og opkastninger er beskrevet hos op til 60% af patienterne (25, 27), mens hududslæt ses hos 50-80%. Hyppigst ses flushing svarende til ansigt, hals og bryst i starten af sygdomsperioden. Senere i forløbet kan der forekomme et erytematøst makuløst eller makulopapuløst udslæt, der begynder på truncus og spreder sig til ansigt og ekstremiteter, eventuelt ledsaget af svær kløe og hyperæstesi. Hos 10-20% af patienterne forekommer hæmorragiske manifestationer i form af hudblødninger med petekkier og/eller en positiv tourniquet-test* (26-28). I sjældne tilfælde udvikles svær blødning, som kan medføre shock og død. Forløbet varer sædvanligvis 7-10 dage. Rekonvalescensperioden er af ugers varighed og præges af udtalt træthed (10, 14). Depression er rapporteret hos 45% af patienterne i det norske materiale (10). Postinfektiøst hårtab ses hos 25-50% (10, 24). Dengue hæmorragisk feber Ifølge WHO er definitionen på DHF: feber, hæmorragiske manifestationer, hepatomegali og ofte kredsløbsinsufficiens. Biokemisk findes moderat til udtalt trombocytopeni og hæmokoncentration. DHF adskiller sig fra DF ved øget karpermeabilitet med plasmalækage, som kan føre til hypovolæmi, hypotension og shock (6). DHF inddeles i fire grader baseret på sværhedsgraden af sygdommen (Tabel 1 [se UFL 162/38, p. 5064, 18. september 2000]). Tilstedeværelsen af trombocytopeni med samtidig hæmokoncentration adskiller DHF grad 1 og 2 fra DF. Grad 3 og 4, kaldet dengue shock-syndrom (DSS), er den alvorligste manifestation af sygdommen (23). Omkring en tredjedel af patienter med DHF udvikler shock (29). DHF debuterer akut med høj feber og symptomer som ved klassisk DF. Den kritiske fase indtræder oftest efter 3-4 dage, når temperaturen falder. På dette tidspunkt ses hæmorragiske manifestationer og varierende grader af kredsløbspåvirkning. De hæmostatiske forandringer er forårsaget af vaskulære forandringer, trombocytopeni og i svære tilfælde koagulationsforstyrrelser ofte i form

4 Side 4 af 7 af dissemineret intravaskulær koagulation (18). Shock kan udløses af svær blødning, men er hyppigst forårsaget af hypovolæmi på baggrund af plasmalækage. Nogle patienter har neurologiske symptomer, oftest i form af kramper og bevidsthedsændringer (30, 31). Baggrunden for de neurologiske manifestationer er kun delvist kendt. En CNS-infektion er ikke sandsynlig, idet kun enkelte undersøgelser har kunnet påvise denguevirus i cerebrospinalvæsken (32, 33). Ved autopsi er der ikke fundet tegn på encephalitis, men i stedet cerebralt ødem og fokale blødninger (29). Akut leverpåvirkning synes at være den væsentligste faktor for udvikling af cerebrale symptomer (30, 31, 34). I lette tilfælde kommer patienten sig spontant eller efter kortvarig væskebehandling (23). I svære tilfælde kan tilstanden med sufficient behandling normaliseres i løbet af timer (15), mens patienten ubehandlet kan dø inden for timer (18). Det har på Børnehospital nummer 1 i Ho Chi Minh City, Vietnam således været muligt ved tidlig diagnostik og sufficient behandling af DSS at reducere mortaliteten fra 12,5% til 0,5% i perioden (personlig meddelelse). Laboratorieundersøgelser: Ved DF ses leukopeni og let trombocytopeni meget hyppigt (10), mens leverenzymer (ALAT) kan være moderat forhøjede (15). Trombocytopeni og forhøjet hæmatokrit forekommer altid ved DHF. Herudover kan der påvises koagulationsforstyrrelser, forhøjede leverenzymer (ALAT), hypoproteinæmi, specielt hypoalbuminæmi, og i svære tilfælde hyponatriæmi. Differentialdiagnoser: Malaria, tyfus, rickettsioser, gul feber, viral hepatitis, mæslinger og andre eksantematiske og ikke-eksantematiske febersygdomme. Diagnostik Patienter med DF vil hyppigt blive diagnosticeret alene ud fra det kliniske billede, idet der er mangel på kvalificerede laboratoriefaciliteter i endemiske områder. Mere specifikke parakliniske undersøgelser inkluderer bl.a. hæmagglutinationsinhibitionstest (HI), antistoftest samt polymerase-kædereaktionen (PCR). HI-testen er relativt uspecifik, idet den er følsom over for krydsreagerende antistoffer fra alle fire dengue-serotyper samt andre Flavivira (5, 15, 35). Dengue-specifik IgM og IgG kan måles ved hjælp af kommercielle ELISA-kits (5, 15, 36, 37). Hvis man anvender HI-testen som reference, er sensitiviteten 94% i akutte prøver, og op til 99% ved efterfølgende undersøgelse af konvalescensserum (36). Påvisning af IgM eller påvisning af en firedobbelt stigning i IgG-titre er diagnostisk. Det er muligt at bestemme den aktuelle serotype, men specificiteten er lavere end ved undersøgelse for alle fire serotyper. Blodprøver taget mindre end seks dage efter sygdomsdebut vil ofte indeholde så få antistoffer, at de falder under detektionsgrænsen, hvorfor det anbefales at gentage prøverne, hvis den kliniske tilstand fortsat er uafklaret. Fortolkningen af de serologiske test er vanskelig pga. mulig krydsreaktion med gul feber og japansk encephalitisvirus, eksempelvis efter vaccination. I de senere år har genteknologiske metoder vundet tiltagende indpas i diagnostikken af dengueinfektioner (5, 15). Det drejer sig primært om anvendelsen af revers transskriptase PCR (rt-pcr)-metoden, som bruges til at påvise specifikke RNA-segmenter, ved hvilken man umiddelbart kan diagnosticere denguevirus samt hvilken serotype, der er tale om (38, 39). Serum bør undersøges i det akutte stadium, idet viræmien ophører ved fremkomst af specifikke antistoffer (normalt dag), hvilket gør metoden mindre anvendelig ved de importerede tilfælde, som ses i Danmark. I Danmark hviler diagnosen af DF alene på undersøgelse for IgM og IgG via Statens Serum Institut. Da prøven bliver udført i Tyskland, er svartiden ca. ti dage.

5 Side 5 af 7 Behandling Behandlingen af klassisk DF er symptomatisk med sengeleje, oral rehydrering og behandling af smerter og feber med paracetamol. Acetylsalicylsyre bør undgås pga. risiko for forværring af hæmorragiske manifestationer og Reyes syndrom. Behandlingen af DHF i den tidlige fase svarer til behandlingen af DF. En stigning i hæmatokrit på mere end 20% tyder på et signifikant plasmatab og dermed behov for parenteral væskeindgift med elektrolytopløsninger i lette tilfælde, eventuelt suppleret med kolloider i svære tilfælde. Ved større blødning gives blodtransfusion, frisk frosset plasma og trombocytkoncentrat. Væskeindgiften justeres løbende med hyppig monitorering af den kliniske tilstand og hæmatokrit. Når tilstanden er stabiliseret og hæmatokritværdien er faldet til 40%, stoppes tilførslen af parenteral væske. Generelt er der ikke behov for væsketerapi i mere end 48 timer efter shockudvikling, idet varigheden af karlækagen i de fleste tilfælde er timer. Reabsorption af den ekstravaskulære væske sker 2-3 dage herefter, og kan i tilfælde af fortsat væskeindgift medføre hypervolæmi med massiv pleural effusion, ascites, hjerteinsufficiens og lungeødem. Glukokortikoider har tidligere været anvendt til behandling af DSS, men den generelle holdning er nu, at det ikke har nogen gavnlig effekt (18). Behandling af patienter med klassisk DF kræver ikke indlæggelse; derimod bør patienter, der mistænkes for DHF, være indlagt med henblik på behandling af eventuelt shock. Af differentialdiagnostiske grunde skal patienterne kontrolleres på en medicinsk afdeling, der har erfaring i at håndtere importerede febersygdomme. Isolation er ikke nødvendig i områder, hvor Aedes-myggen ikke forekommer, hvilket indbefatter Danmark. Profylakse Der arbejdes aktuelt med fremstilling af en vaccine mod denguevirusinfektion, men den forventes ikke at være tilgængelig inden for den nærmeste fremtid. Vanskeligheden ved fremstilling af en sådan vaccine er, at der skal sikres et sufficient antistofniveau mod alle fire serotyper af denguevirus, da man i modsat fald risikerer antistofafhængigt enhancement (40). For rejsende er den bedste beskyttelse at minimere antallet af myggestik, dels ved at bruge myggebalsam, især morgen og aften (mest effektivt er diethyltoluamid, DEET, der for tiden ikke forhandles i Danmark), dels ved at anvende imprægnerede myggenet (2). Indendørs kan man anvende sprøjtegift mod myg. Ophold i luftkonditionerede hoteller vil give mindre risiko for myggestik end ophold under mere primitive forhold (12). Rejse uden for regntiden vil ligeledes reducere muligheden for myggestik. Danske turister, der rejser til dengue endemiske områder, bør informeres om sygdommen, og danske læger skal være opmærksomme på sygdommen de første to uger efter hjemkomsten fra disse områder. Summary Lise Fonsmark, Anja Poulsen & Erik Deichmann Heegaard: Dengue fever and dengue haemorrhagic fever. Ugeskr Læger 2000; 162: Dengue virus is transmitted by mosquitoes and causes dengue fever/dengue haemorrhagic fever throughout the tropical areas of the world. There is an increasing incidence of dengue infections. Because of increasing travel activity, infection among Danes travelling abroad as well as imported cases are expected to be seen more frequently. In this

6 Side 6 af 7 review we describe the clinical manifestations, diagnosis, pathogenesis, treatment and prevention of the disease. Reprints not available. Correspondence: Lise Fonsmark, Kuhlausgade 48, DK-2100 København Ø. Litteratur 1. World Health Organization. Dengue Haemorrhagic Fever: Diagnosis, treatment, prevention and control. Geneva: WHO; Bygbjerg I. Denguefeber. EPINYT 1998, uge 5 (28. januar). 3. Gubler DJ. Arboviruses as imported agents. Arch Virol 1996; 11: Gubler DJ. Dengue and dengue hemorrhagic fever. I: Gubler DJ, Kuno G, eds. Dengue and dengue hemorrhagic fever. UK: CAB International, 1997: Thongcharoen P, Wasi C, Puthavathana P. Dengue viruses. I: Thongcharoen P, ed. Monograph on Dengue/Dengue Haemorrhagic Fever. New Delhi: World Health Organization, Regional Publication, SEARO No.22, 1993: World Health Organization. Dengue Haemorrhagic Fever: Diagnosis, treatment and control. Geneva, WHO; Burke D. Prospective study of Dengue infection in Bangkok. Am J Trop Med Hyg 1988; 38: Halstead S. Pathogenesis of dengue: Challenge to molecular biology. Science 1988; 239: Wittesjö B, Eitrem R, Niklasson B. Dengue fever among Swedish tourists. Scand J Infect Dis 1993; 25: Jensenius M, Gundersen SG, Vene S, Bruu A-L. Denguefeber importert til Norge. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: Grauballe C, Kristensen B. Dengue feber. EPINYT 1998, uge Rigau-Perez JG, Clark GC, Gubler DJ, Reiter P, Sanders EJ, Vorndam AV. Dengue and dengue haemorrhagic fever. Lancet 1998; 352: Kuusi M, Aavitsland P. Denguefeber. MSIS-rapport, 1998, uge 16 (21. april). 14. Jelinek T, Dobler G, Hölscher M, Löscher T, Nothdurft H-D. Prevalence of infection with Dengue virus among international travelers. Arch Intern Med 1997; 157: Kautner I, Robinson MJ, Kuhnle U. Dengue virus infection: Epidemiology, pathogenesis, clinical presentation, diagnosis, and prevention. J Pediatr 1997; 131: Lifson A. Mosquitoes, models and dengue. Lancet 1996; 347: Wang S, He R, Patarapotikul J, Innis BL, Anderson R. Antibody-enhanced binding of Dengue-2 virus to human platelets. Virology 1995; 213: Gubler DJ. Dengue and dengue hemorrhagic fever. Semin Pediatr Infect Dis 1997; 8: Klik S, Nimmanitya S, Nisalak A, Burke D. Evidence that maternel dengue antibodies are important in development of DHF in infants. Am J Trop Med Hyg 1988; 38: Hober D, Nguyen TL, Shen L, Ha DQ, Huong VTQ, Benyoucef S et al. Tumor necrosis factor alpha levels in plasma and whole-blood culture in dengue-infected patients: Relationship between virus detection and pre-existing specific antibodies. J Med Virol 1998; 54: Bethell D, Flobbe K, Phuong C, Day NPJ, Phuong PT, Buurman WA et al. Pathophysiologic and prognostic role of cytokines in dengue hemorrhagic fever. J Inf Dis 1998; 177: Kouri G, Mas P, Guzman M, Soler M, Goyenechea A, Morier L. Dengue hemorrhagic fever in Cuba Rapid diagnosis of the etiologic agent. Bull Pan Am Health Organ 1983; 17: Nimmannitya S. Clinical manifestations of Dengue/Dengue haemorrhagic fever. I: Thongcharoen P, ed. Monograph on Dengue/ Dengue haemorrhagic fever. New Delhi: World Health Organization, Regional Publication, SEARO No.22, 1993: Qiu F-X, Gubler DJ, Liu J-C, Chen Q_Q. Dengue in China: a clinical review. Bulletin of the World Health Organization 1993; 71: Dietz VJ, Gubler DJ, Rigau-Perez JG, Pinheiro F, Schatzmayr HG, Bailey R, Gunn RA. Epidemic Dengue 1 in Brazil, 1986: Evaluation of a clinically based dengue surveillance system. Am J Epidemiol 1990; 131: Imported Dengue United States, MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1995; 44: Eram S, Setyabudi Y, Sadono TI, Sutrisno DS, Gubler DJ, Sulianto Saroso J. Epidemic Dengue hemorrhagic fever in rural Indonesia: Clinical studies. Am J Trop Med Hyg 1979; 28: Cobra C, Rigau-Perez JG, Kuno G, Vorndam V. Symptoms of Dengue fever in relation to host immunologic response and virus serotype, Puerto Rico, Am J Epidemiol 1995; 142: George R, Lum LCS. Clinical spectrum of dengue infection. I: Gubler DJ, Kuno G, eds.

7 Side 7 af 7 Dengue and Dengue Hemorrhagic Fever. UK: CAB International, 1997: Hendarto SK, Hadinegoro SR. Dengue encephalopathy. Acta Paediatr Jpn 1992; 34: Nimmannitya U, Thisyakorn U, Hemsrichart V. Dengue haemorrhagic fever with unusual manifestations. Southeast Asian J Trop Med Publ Health 1987; 18: Lum LCS, Lam SK, Choy YS, George R, Harun F. Dengue encephalitis: A true entity? Am J Trop Med Hyg 1996; 54: Row D, Weinstein P, Murray-Smith S. Dengue fever with encephalopathy in Australia. Am J Trop Med Hyg 1996; 54: Lum LCS, Lam SK, George R, Devi S. Fulminant hepatitis in dengue infection. Southeast Asian J Trop Med Public Health 1993; 24: Clarke DH, Casals J. Techniques for hemagglutination and hemagglutination-inhibition with arthropod-borne viruses. Am J Trop Med Hyg 1958; 7: Cardosa MJ, Baharudin F, Hamid S, Hooi TP, Nimmanitya S. A nitrocellulose membrane based IgM capture enzyme immunoassay for etiological diagnosis of dengue virus infections. Clin Diagn Virol 1995; 3: Kuno G, Gomez I, Gubler DJ. An ELISA procedure for the diagnosis of dengue infections. J Virol Methods 1991; 33: Seah CLK, Chow VTK, Tan HC, Chan YC. Rapid, single-step RT- PCR typing of dengue viruses using five NS3 gene primers. J Virol Methods 1995; 51: Pierre V, Drouet MT, Deubel V. Identification of mosquito-borne flavi- virus sequences using universal primers and reverse transcription/ polymerase chain reaction. Res Virol 1994; 145: Bramarapravati N, Yoksan S. Study of bivalent dengue vaccine in volunteers. Lancet 1989; 1: Antaget den 7. april Lise Fonsmarks adresse: Kuhlausgade 48, 2100 København Ø. *) Tourniquet-testen udføres ved at opblæse en blodtryksmanchet til et tryk midt mellem det systoliske og det diastoliske blodtryk i 5 minutter. Testen er positiv, hvis der fremkommer mindst 20 petekkier per kvadrattomme.

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Denne retningslinje erstatter den tidligere version dateret d. 2. august 2016. Væsentligste ændringer

Læs mere

Denguefeber hos 44 danske rejsende undersøgt på Rigshospitalets epidemiafdeling 1988-1998

Denguefeber hos 44 danske rejsende undersøgt på Rigshospitalets epidemiafdeling 1988-1998 Side 1 af 6 Denguefeber hos 44 danske rejsende undersøgt på Rigshospitalets epidemiafdeling 1988-1998 ORIGINAL MEDDELELSE Kim P. David, Maybritt R.S. O'Hare & Peter Skinhøj Originale meddelelser 18. september

Læs mere

Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Rejsevejledning og udenlandsvaccination Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Læs mere

Lise Erikstrup Læge, ph.d. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Ebola Kursus i infektionshygiejne November 2014

Lise Erikstrup Læge, ph.d. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Ebola Kursus i infektionshygiejne November 2014 Lise Erikstrup Læge, ph.d. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Ebola Kursus i infektionshygiejne November 2014 Oversigt Hvad er Ebola virus Forekomst Patogenese Kliniske manifestationer

Læs mere

Arbovirus og fugleinfluenza

Arbovirus og fugleinfluenza Arbovirus og fugleinfluenza Hans Jørn Kolmos Professor, overlæge dr. med. Klinisk mikrobiologisk afdeling Odense Universitetshospital hans.joern.kolmos@ouh.regionsyddanmark.dk Dansk Selskab for Maritim

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 296 Offentligt. Resumé

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 296 Offentligt. Resumé Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 296 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 27. marts 2009 Sags.nr.: 0903269 Sagsbeh.: SUMTSP / Lægemiddelkontoret Dok nr: 23764 Grundnotat til Folketingets

Læs mere

PED situationen i Europa

PED situationen i Europa PED situationen i Europa Anette Bøtner Dyrlæge Professor i beredskab for virussygdomme DTU Veterinærinstituttet København: Produktionssygdomme Lindholm: Eksotiske virus 3 Lindholm - eksotiske virussygdomme

Læs mere

DSI. Q feber klinisk vejledning DANSK SELSKAB FOR INFEKTIONSMEDICIN

DSI. Q feber klinisk vejledning DANSK SELSKAB FOR INFEKTIONSMEDICIN Q feber klinisk vejledning Q feber skyldes infektion med den obligat intracellulære gram negative bakterie Coxiella burnetii. Q feber smitter især via inhalation eller tæt kontakt med smittet kvæg, får

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Hvert kvartal bliver indberetninger om formodede bivirkninger ved vacciner i det danske børnevaccinationsprogram gennemgået og

Læs mere

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Disposition PED Historik Status på PED i Europa og USA Nyt vedr. overvågning og beredskab i DK Diagnostik, sygdomsforløb

Læs mere

Skal du vaccineres mod influenza?

Skal du vaccineres mod influenza? Skal du vaccineres mod influenza? Efteråret er kommet, og vi går influenzaens årstid i møde. Men kan det betale sig at blive vaccineret? Hvad er bivirkningerne, og virker vaccinerne overhovedet? Af Malte

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Viral hepatitis. Hepatitis C

Viral hepatitis. Hepatitis C Hepatitis og hiv 1 Hepatitis og hiv Denne folder giver en introduktion til hepatitis (leverbetændelse) forårsaget af hepatitis A, B og C virus samt hiv infektion. Informationsmaterialet er primært rettet

Læs mere

Fri for laktose - Ernæringstrends Onsdag 4. marts 2015, kl. 19.00 21.30 Levnedsmiddelselskabet

Fri for laktose - Ernæringstrends Onsdag 4. marts 2015, kl. 19.00 21.30 Levnedsmiddelselskabet Fri for laktose - Ernæringstrends Onsdag 4. marts 2015, kl. 19.00 21.30 Levnedsmiddelselskabet Jeg tåler ikke mælk men er det proteinerne eller mælkesukkeret, der er skurken? Betina Hjorth, Rådgivningschef,

Læs mere

Vaccination og anden forebyggelse for søfarende

Vaccination og anden forebyggelse for søfarende og anden forebyggelse for søfarende September 2007 vaccinationdk.indd 2 24/07/07 15:15:27 Indholdsfortegnelse Indledning 1 Børnelammelse (polio) 3 Denguefeber 4 Difteri 5 Fugleinfluenza 6 Gul feber 7 HIV

Læs mere

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark TBE-fund i Danmark Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark Første tilfælde af TBE i DK 1953 Ugeskrift for læger 125:32:1098-1104 (1963) Baggrund for Freundts

Læs mere

Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov.

Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov. Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov. Der findes i dag en bred vifte af vacciner til hund. På

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 293 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 293 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 293 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet Sebivo Resumé En

Læs mere

Varicella Zoster Virus infektion (VZV)

Varicella Zoster Virus infektion (VZV) Varicella Zoster Virus infektion (VZV) Arbejdsgruppens medlemmer: Lotte Møller Smedegaard, Henrik Hasle, Anja Poulsen og Steen Rosthøj Nedenstående kliniske retningslinjer til forebyggelse og behandling

Læs mere

Præeklampsi. Slide 1-9 Teori Slide 10-15 Case 1 Slide 16-19 Case 2 Slide 20-22 Case 3 Slide 23-25 Case 4

Præeklampsi. Slide 1-9 Teori Slide 10-15 Case 1 Slide 16-19 Case 2 Slide 20-22 Case 3 Slide 23-25 Case 4 Præeklampsi Slide 1-9 Teori Slide 10-15 Case 1 Slide 16-19 Case 2 Slide 20-22 Case 3 Slide 23-25 Case 4 1 Definitioner Præeklampsi Hypertension BT>140 systolisk og/eller BT>90 diastolisk Proteinuri >0.3g/24

Læs mere

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA)

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) Version af 2016 1. HVAD ER DIRA 1.1 Hvad er det? IL-1 receptor antagonist mangel (Deficiency of IL-1Receptor Antagonist,

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

Værd at vide om. Colombia. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Colombia. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Colombia Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Colombia Hovedstad Indbyggere Sprog Bogotá 46,7 mio. Spansk Religion Valuta Areal Romerskkatolicisme Peso 1.141.748 km2 Herunder kan du

Læs mere

Virus infektioner. Virusinfektioner. Virusinfektioner. Kosmetolog Uddannelsen www.ghotbi.dk Af Ali Ghotbi

Virus infektioner. Virusinfektioner. Virusinfektioner. Kosmetolog Uddannelsen www.ghotbi.dk Af Ali Ghotbi Virus infektioner Kosmetolog Uddannelsen www.ghotbi.dk Af Ali Ghotbi Virusinfektioner Er en alm. årsag til hudsygdom Lokaliseret til huden Systemisk viræmi som viser sig i huden Virusinfektioner Virus

Læs mere

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling Anafylaksi Diagnosticering & behandling DAC Hans-Jørgen Malling Dansk AllergiCenter Region Hovedstaden Definition af anafylaksi Anafylaksi er en akut, potentielt livstruende tilstand, der skal erkendes

Læs mere

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis Version af 2016 1. HVAD ER GIGTFEBER 1.1 Hvad er det? Gigtfeber er en sygdom forårsaget af bakterien Streptokokker

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING.

UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING. UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING. MEDDELELSE NR. 933 To danske slagtesvinebesætninger, som fra start så ud til at være fri for PCV2, fik løbende undersøgt blodprøver

Læs mere

Virusinfektioner hos hæmatologiske patienter

Virusinfektioner hos hæmatologiske patienter Virusinfektioner hos hæmatologiske patienter Virus/hæmatologi Stor betydning ved allogen HSCT Tiltagende betydning ved andre hæmatologiske sygdomme Indledning Tiltagende betydning hos andre patientgrupper

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

INFO om Borrelia og Centraleuropæisk Hjernebetændelse (TBE, Tick borne encephalitis)

INFO om Borrelia og Centraleuropæisk Hjernebetændelse (TBE, Tick borne encephalitis) SKOVFLÅT og bid af Skovflåt Alle ved man skal være påpasselig med skovflåt-bid. Borrelia er en virus som kan overføres ved bid af skovflåt. Bliver man smittet med borrelia kan en kraftig pennicilin-kur

Læs mere

Spændingshovedpine. Instruks. Formål: Beskrivelse af diagnose, udredning og behandling. Forkortelser: NSAID (non-steroide antiinflammatoriske midler)

Spændingshovedpine. Instruks. Formål: Beskrivelse af diagnose, udredning og behandling. Forkortelser: NSAID (non-steroide antiinflammatoriske midler) Spændingshovedpine Instruks Senest revideret d. 15.03.2016 Forfattere: Shabnam Ezzatian og Lars Bendtsen Referenter: Flemming Bach og Helge Kasch Godkender Lars Bendtsen, redaktionsgruppe F Formål: Beskrivelse

Læs mere

Clostridium difficile - CD

Clostridium difficile - CD Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 % Raske voksne 3 % Hos indlagte

Læs mere

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason Patientinformation Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Hele landet og de fem regioner, 213-24 Indhold Forekomsten af demens hos ældre i Danmark... 3 Hele landet... 6 Region Hovedstaden...

Læs mere

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal

Læs mere

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni Patientvejledning Lungebetændelse/pneumoni Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni Lungebetændelse er en utrolig hyppig sygdom, der er skyld i op mod 20.000 indlæggelser hvert år i Danmark Lungebetændelse

Læs mere

FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT

FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT Danmarks skove og natur besøges årligt ca. 150 mio. gange. Ud af disse mange besøg udvikler 6 7000 mennesker en behandlingskrævende

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

Værd at vide om. Belize. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Belize. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Belize Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Belize Hovedstad Indbyggere Sprog Belmopan 350.000 Spansk, kreolsk, div. mayaindianske dialekter Religion Valuta Areal RomerskkatolskBelizisk

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere

BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA!

BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA! BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA! BORRELIOSE ER EN SYGDOM DER KAN DE. GIVE UBEHAGELIGE FØLGER FOR HUN N TAL MED DIN DYRLÆGE OM, HVORDA MOD D HUN DIN DU BEDST BESKYTTER FLÅTER OG SMITTE MED BORRELIA. HVAD ER

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det Information til unge kvinder, der er født før 1993 Ekstra sikkerhed er en god idé også når det gælder Livmoderhalskræft en seksuelt overført sygdom er den næstmest udbredte kræftform i verden Hvis vi kombinerer

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer myelodysplastisk syndrom (MDS) i myelodysplastisk syndrom (MDS) 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, oktober 2011. Definition Der findes ikke noget dansk navn for

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Hele landet og fem Regioner, 215-24 Indhold Forekomst af demens i Danmark... 3 Hele landet... 6 Region Hovedstaden... 7 Region

Læs mere

Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol og forskning

Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol og forskning Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol og forskning MISSION OG STRATEGI Mission, vision og strategiske indsatsområder Statens Serum Instituts (SSI) mission er: Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol

Læs mere

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger 14.10.2014 Livmoderhalskræft kan forebygges Information om HPV-vaccination HPV-vaccination beskytter mod de typer af virus, der er skyld i langt de fleste

Læs mere

Ti myter om influenza og forkølelse

Ti myter om influenza og forkølelse Ti myter om influenza og forkølelse Af: Malene Steen Nielsen Flagga, Cand.scient 25. oktober 2013 kl. 13:03 Myterne om influenza og forkølelse cirkulerer, ligesom sygdommene selv, lystigt rundt i vinterkulden.

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Nordjylland og 11 kommuner, 213-24 Indhold Forekomsten af demens hos ældre i Danmark... 3 Region Nordjylland... 6 Aalborg

Læs mere

Patientinformation. Blodtransfusion. Velkommen til Sygehus Lillebælt

Patientinformation. Blodtransfusion. Velkommen til Sygehus Lillebælt Patientinformation Blodtransfusion Velkommen til Sygehus Lillebælt Til patienten: Informationen på de følgende sider bør læses, inden man som patient giver sit samtykke til transfusionsbehandling. Det

Læs mere

Hepatitis C. en overset sygdom

Hepatitis C. en overset sygdom Hepatitis C en overset sygdom af Overlæge dr. med. Mette Rye Clausen, Hepatologisk afd., Rigshospitalet og Overlæge dr. med. Mads Rauning Buhl, Infektionsmedicinsk afd., Skejby Sygehus Indhold Hepatitis

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Familiær middelhavsfeber

Familiær middelhavsfeber www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Familiær middelhavsfeber Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres det? Overordnet set anvendes følgende tilgang: Klinisk mistanke:

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Sjælland og 17 kommuner, 213-24 Indhold Forekomsten af demens hos ældre i Danmark... 3 Region Sjælland... 6 Faxe kommune...

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

REAKTIV ARTRIT. Kristian Stengaard-Pedersen Department of Rheumatology, Aarhus University Hospital

REAKTIV ARTRIT. Kristian Stengaard-Pedersen Department of Rheumatology, Aarhus University Hospital REAKTIV ARTRIT Kristian Stengaard-Pedersen Department of Rheumatology, Aarhus University Hospital HLA-B27-associeret reaktiv arthritis REAKTIV ARTHRITIS Årsag Enteroartritter, uroartritter Klinisk Asymmetrisk

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Sygdomssituationen i EU

Sygdomssituationen i EU Sygdomssituationen i EU Dyresundhed 27-10-2016 Marianne Møller Hansen Disposition Lumpy Skin Disease Bluetongue Afrikansk svinepest Rabies West Nile fever Lumpy skin Disease Årsag til sygdommen: Virus

Læs mere

Genital HPV (Cervix) HPV-virus. Fra infektion til dysplasi Cervix Dysplasi Cervixcancer. HPV-vaccination. Hvem skal vaccineres? Åbne spørgsmål?

Genital HPV (Cervix) HPV-virus. Fra infektion til dysplasi Cervix Dysplasi Cervixcancer. HPV-vaccination. Hvem skal vaccineres? Åbne spørgsmål? HPV-infektion Dysplasi Cervixcancer HPV vaccination Danny Svane, Overlæge PhD Gynækologisk afdeling D Odense Universitetshospital HPV-virus. Fra infektion til dysplasi Cervix Dysplasi Cervixcancer. HPV-vaccination.

Læs mere

Epidemi og organisering

Epidemi og organisering Epidemi og organisering Anders Fogh Jensen www.filosoffen.net Epidemi: Social patologi. Definition: Smitsom, udbredt, sygdom Tese: En epidemi er en udfordring, der afkræver systematisk social organisering.

Læs mere

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut 1 BØRNEVACCINATIONER Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio,

Læs mere

Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg)

Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg) Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg) Dette spørgeskema er beregnet for alle folk, som mener at have pådraget sig Borreliose og evt. anden flåtbåren

Læs mere

Teknik. Teknik. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Teknik. UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta?

Teknik. Teknik. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Teknik. UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? Teknik Fostervandsprøve og moderkageprøve UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? U-kursus i føtalmedicin 25 Teknik Antal indstik > 2 øger aborthyppigheden Operatørens

Læs mere

JULI 2015 MERS (MIDDLE EAST RESPIRATORY SYNDROME) Information til rejsende

JULI 2015 MERS (MIDDLE EAST RESPIRATORY SYNDROME) Information til rejsende JULI 2015 MERS (MIDDLE EAST RESPIRATORY SYNDROME) Information til rejsende REJSERÅD HVIS DU REJSER TIL OMRÅDER MED UDBRUD AF MERS-COV- INFEKTION MERS-Coronavirus (MERS CoV) infektion er en virus sygdom

Læs mere

Pandemisk Influenza. Workshop 3 Øvelsesseminar 2014. Overlæge Annlize Troest Sundhedsstyrelsen. 27. maj 2014

Pandemisk Influenza. Workshop 3 Øvelsesseminar 2014. Overlæge Annlize Troest Sundhedsstyrelsen. 27. maj 2014 Pandemisk Influenza Workshop 3 Øvelsesseminar 2014 Overlæge Annlize Troest Sundhedsstyrelsen 27. maj 2014 Hvad er en pandemi? En epidemi med en smitsom sygdom, som forekommer på verdens plan, eller omfatter

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 Ændring i BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 med tilføjelse af vaccination mod hepatitis B og ændring af HPV-vaccinationsprogrammet 2014 Tillæg til Sundhedsstyrelsens folder om børnevaccinationsprogrammet

Læs mere

UDBREDELSE AF PRRS-NEGATIVE BESÆTNINGER I DANMARK 2013

UDBREDELSE AF PRRS-NEGATIVE BESÆTNINGER I DANMARK 2013 UDBREDELSE AF PRRS-NEGATIVE BESÆTNINGER I DANMARK 2013 NOTAT NR. 1425 I Danmark er cirka 66 % af alle SPF-besætninger fri for antistoffer mod PRRS og dermed deklareret som PRRS-negative i SPF-SuS. INSTITUTION:

Læs mere

Værd at vide om. Malaysia. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Malaysia. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Malaysia Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Malaysia Hovedstad Indbyggere Sprog Kuala Lumpur 30 mio. Religion Valuta Areal Sunni-islam og buddhisme Ringgit Malaysisk og kinesisk 329.847

Læs mere

PED - ny alarmerende svinesygdom i Danmark? Bent Nielsen, Dyrlæge, PhD, Afdelingschef SPF Sundhed og Diagnostik/Business VSP/SEGES

PED - ny alarmerende svinesygdom i Danmark? Bent Nielsen, Dyrlæge, PhD, Afdelingschef SPF Sundhed og Diagnostik/Business VSP/SEGES PED - ny alarmerende svinesygdom i Danmark? Bent Nielsen, Dyrlæge, PhD, Afdelingschef SPF Sundhed og Diagnostik/Business VSP/SEGES PED i USA Porcint Epidemisk Diarre PEDv Corona virus rammer kun grise

Læs mere

Værd at vide om Zambia. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om Zambia. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Zambia Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Zambia Hovedstad Indbyggere Sprog Lusaka 15,5 mio. Engelsk og bantusprog Religion Valuta Areal Kristendom og folkereligioner Kwacha (ZMK)

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011

Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011 Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011 Coronavirusinfektion Coronavirus giver i meget sjældne tilfælde FIP, som nok er den mest frygtede

Læs mere

Kapitel 7. Tuberkulose

Kapitel 7. Tuberkulose Kapitel 7. Tuberkulose Tuberkulose er en smitsom sygdom, som har været i stigning i Grønland siden midten af 1980 erne. Dette kan ses i figur 1 og tabel 1. Stigningen kulminerede i 2010 med 115 tilfælde

Læs mere

Værd at vide om. Mexico. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Mexico. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Mexico Rejs med hjerte, hjerne & holdning Mexico fakta Hovedstad Indbyggere Sprog Mexico City 121 mio. Spansk Religion Valuta Areal Romerskkatolicisme Peso 1.967.183 km2 Her kan du læse

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE HVAD VED VI, OG HVOR SKAL VI HEN. Institut for Sundhedsfaglig og Teknologisk Efter- og Videreuddannelse

ARBEJDSFASTHOLDELSE HVAD VED VI, OG HVOR SKAL VI HEN. Institut for Sundhedsfaglig og Teknologisk Efter- og Videreuddannelse ARBEJDSFASTHOLDELSE HVAD VED VI, OG HVOR SKAL VI HEN Institut for Sundhedsfaglig og Teknologisk Efter- og Videreuddannelse Hvad ved vi Omkring 200.000 danskere lever med iskæmisk hjertesygdom, og omkring

Læs mere

FUGLEINFLUENZA - en global trussel. Fup eller Fakta? Selskabet for Risikovurdering

FUGLEINFLUENZA - en global trussel. Fup eller Fakta? Selskabet for Risikovurdering FUGLEINFLUENZA - en global trussel Fup eller Fakta? Selskabet for Risikovurdering 16. Januar 2006 Steffen Glismann, overlæge Epidemiologisk afdeling Statens Serum Institut Influenza A virus 15 mulige

Læs mere

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion. Afdeling/Blodbanken

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion. Afdeling/Blodbanken Patientinformation Blodtransfusion - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Kvalitet Døgnet Rundt Klinisk Immunologisk Afdeling/Blodbanken Til egne notater 2 Blodtransfusion Hvorfor gives der Blod

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Udbrud af ebola i Vestafrika

Udbrud af ebola i Vestafrika Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Udbrud af ebola i Vestafrika I slutningen af marts 2014 blev der rapporteret udbrud af ebola-blødningsfeber i det vestafrikanske land Guinea. Siden har sygdommen

Læs mere

Clostridium difficile

Clostridium difficile Clostridium difficile Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 %

Læs mere

Pandemisk influenza A H1N1/09

Pandemisk influenza A H1N1/09 Pandemisk influenza A H1N1/09 Jens D. Lundgren, MD, DMSc Professor, Sundhedsvidenskabelige fakultet, Københavns Universitet et Overlæge, Rigshospitalet Chef, Copenhagen HIV Programme Vi skal lære af de

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 243 Offentligt. Resumé

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 243 Offentligt. Resumé Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 243 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 30. januar 2009 Kontor: Lægemiddelkontoret J.nr.: 2009-1307-398 Sagsbeh.: kfh Fil-navn: Grundnotat Intanza

Læs mere

Værd at vide om Borneo. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om Borneo. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Borneo Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Borneo Statshovedstæder Indbyggere Sprog Kuching & Kota Kinabalu Sunni-islam og buddhisme 20 mio. Malaysisk, Religion Valuta Areal Ringgit

Læs mere

Selvmord og selvmordstanker i Grønland

Selvmord og selvmordstanker i Grønland Selvmord og selvmordstanker i Grønland Af professor Peter Bjerregaard, Afdeling for Grønlandsforskning, DlKE Forekomsten af selvmord har siden 1950'erne været stærkt stigende i Grønland, og det er i særlig

Læs mere

Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr.

Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr. 9.12.2016 J.nr.: 2016-14-81-03578/ANXU Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr. 9. december 2016 Trusselsvurdering*: Der er konstateret udbrud af lumpy skin disease

Læs mere

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Læge J. Magnus Bernth Jensen Klinisk Immunologisk afdeling Hvilke analyser til hvilke patienter??? Hvilke patienter bør undersøges? Infektioner er almindelige

Læs mere

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Blodglukoserapportkbjo Page 1 23.08.2002. VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Baggrund: Type 2 diabetes er en folkesygdom i betydelig vækst, og der er i dag mere end 200.000 danskere

Læs mere

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen Ulrich Knigge Kirurgisk Klinik C, Rigshospitalet ENETS Neuroendocrine Tumor Center of Excellence Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns

Læs mere

DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME

DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME ERFARING NR. 1717 Ledbetændelse, mavesår, PCV2, Helicobacter og PRRS blev i højere grad observeret hos slagtesvin end hos smågrise ved obduktion

Læs mere

Ærø Fåre-og Gedelaug Temaaften

Ærø Fåre-og Gedelaug Temaaften Ærø Fåre-og Gedelaug Temaaften Dyrenes sundhed og forebyggelse af sygdomme Baggrund Startede studiet i Australien 2007 afsluttede på Landbohøjskolen København juni 2012. Startede hos september 2012 Praktisk

Læs mere

NANOS Patient Brochure Mikrovaskulær Kranienerveparese

NANOS Patient Brochure Mikrovaskulær Kranienerveparese NANOS Patient Brochure Mikrovaskulær Kranienerveparese Copyright 2015. North American Neuro-Ophthalmology Society. All rights reserved. These brochures are produced and made available as is without warranty

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Værd at vide om. Bolivia. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Bolivia. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Bolivia Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Bolivia Hovedstad Indbyggere Sprog Sucre/La Paz 10,8 mio. Spansk, quechua og aymará Religion Valuta Areal Katolicisme og protestantisme

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Epidemiloven. Lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme. (Lov nr. 640 af 14/6 2007 - trådte i kraft 1. januar 2008)

Epidemiloven. Lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme. (Lov nr. 640 af 14/6 2007 - trådte i kraft 1. januar 2008) Epidemiloven Lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme (Lov nr. 640 af 14/6 2007 - trådte i kraft 1. januar 2008) Supplerende lovgivning Autorisationsloven Bek.gør.om lægers anmeldelse af smitsomme

Læs mere

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA)

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) Version af 2016 1. HVAD ER JUVENIL SPONDYLARTRIT/ENTHESITIS-RELATERET ARTRIT (GIGT) (SPA-ERA)?

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får vaccinen - Gem indlægssedlen.

Læs mere